Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU - BUCURETI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIA I TEORIA ARHITECTURII I CONSERVAREA PATRIMONIULUI


Anul universitar 20112012 Se!estrul I Anul VI
Pr"ie#t$ Proiect de reabiitare ianuarie%e&ruarie 2012
PROIECT DE REABI!ITARE " INTE#RARE $N SIT
A% MISIUNEA& SCOPU! I OBIECTIVE!E PROIECTU!UI
Proiect' e(te ') (t'di' de a)ai*+ ,i e-a'are ./rei0i)ar ,i eta/ei de /redi/o0+1 'n
ve(erea sta&ilirii #"n(i)iil"r *i +"si&ilit,)il"r (e interven)ie asu+ra i!"&ilului -teren li&er sau
#"nstruit. ales la +r"ie#tul (e (i+l"!, -situat sau nu 'ntr" /"n, +entru #are e0ist, re1le!ent,ri
ur&anisti#e #"!+le0e #u #ara#ter 1eneral re%erit"are la +r"te#)ia +atri!"niului #ultural *i2sau a
#a(rului natural.3
Proiect' are ca (co/ /re2+tirea doc'0e)ta3iei ce (e -a /re*e)ta a /redi/o0+ +rin
ela&"rarea (in a#east, eta+a a$
4 anali/ei !ulti#riteriale a a!+lasa!entului ales +entru +r"ie#tul (e (i+l"!,5 #u a##ent +e
(i!ensiunile sale #ulturale -%ie ele +r"te6ate sau nu.5 #ara#teristi#ile !"r%"stilisti#e5
le0i#ul ar7ite#tural8
4 ana!ne/a -ist"ria. *i sta&ilirea val"ril"r sitului8
4 anali/a val"ril"r #"nstru#)iei alese +entru rea&ilitare -(a#, este #a/ul.8
4 anali/a +re#e(entel"r ar7ite#turale sau ur&anisti#e relevante +entru te!a sau +r"1ra!ul
ar7ite#tural ales -na)i"nal *i interna)i"nal.3
Obiecti-ee /roiect''i (')t4
5% deter0i)area te0ei de ar6itect'r+ /ri) de7i)irea co0/atibiit+3ii c' (it' -natural
sau #"nstruit. *i #"n#reti/at, +rin anali/a !ulti#riteriala a a#estuia8
8% deter0i)area o/ort')it+3ior ,i co)(tr9)2erior (it''i -%un(a!entat, +rin sta&ilirea
val"ril"r sitului.8
:% deter0i)area ca/acit+3ii de edi7icare a (it''i -#"n#reti/at, +rin +lan*a (e
re1le!entare a ("#u!enta)iei ur&anisti#e ela&"rate.8
;% deter0i)area te0ei de reabiitare -#"n#reti/at, +rin +lan*a restri#)iil"r *i
+er!isivit,)il"r #l,(irii alese +entru rea&ilitare.3
Proiect' /re('/')e do'+ )i-e'ri de abordare4
4 <)toc0irea te0ei <) ra/ort c' -oca3ia *o)ei -+rin atin1erea "&ie#tivel"r 1 *i 2.8
4 eaborarea -i*i')ii de i)ter-e)3ie -+rin atin1erea "&ie#tivel"r 9 *i :. #are r,s+un(e
te!ei +r"+use (e stu(ent5 *i #are asi1ur, inte1rarea n"ului "&ie#t ar7ite#tural 'n
#ara#terul )esutului e0istent -'n ra+"rt #u ele!entele +arti#ulare sta&ilite #a re1le!ent,ri
ur&anisti#e se!ni%i#ative +entru +r"te#)ia +atri!"niului #ultural *i2sau a #a(rului natural
(in /"na stu(iat,.3
La sta&ilirea ti+uril"r (e interven)ie +r"+use -asanare5 #"nservare (e/v"ltare5 inte1rare 'n
/"n, *i2sau restru#turare ur&an,. stu(en)ii se v"r &a/a +e re1le!ent,rile 'n vi1"are5 +re#u! *i
+e #"n#lu/iile investi1a)iil"r +r"+rii #are se v"r !ateriali/a +rintrun "&ie#t (e ar7ite#tur, -"
#"nstru#)ie n"u,. sau " e0tin(ere5 (u+, #a/5 'n %un#)ie (e +"ten)ialul i!"&ilului *i al /"nei
stu(iate3
1
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU - BUCURETI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA I TEORIA ARHITECTURII I CONSERVAREA PATRIMONIULUI
Anul universitar 20112012 Se!estrul I Anul VI
Pr"ie#t$ Proiect de reabiitare ianuarie%e&ruarie 2012
ATEN=IE>>>
$) ca*' /ro/')erior de i)ter-e)3ii a('/ra ')'i i0obi /rote?at -!"nu!ent5
ansa!&lu ist"ri# *i2sau a%lat 'ntr" /"n, #"nstruit, +r"te6at,. sunt ne#esare su+li!entar
ur!,t"arele ele!ente +arti#ulare (e %un(a!entare a interven)iei$
4 !ar#area eta+el"r (e reali/are a %"n(ului #"nstruit e0istent +e su+ra%a)a i!"&ilului8
4 !ar#area ele!entel"r se!ni%i#ative5 nese!ni%i#ative *i2sau n"#ive +entru +atri!"niul
#ultural l"#al *i2sau na)i"nal e0istente la nivelul %"n(ului #"nstruit (e +e su+ra%a)a
i!"&ilului8
4 !ar#area interven)iil"r (e #"nservarerestaurare sau rea&ilitare %un#)i"nal,5 +re#u! *i a
n"il"r #"r+uri (e #l,(ire +r"ie#tate #a e0tin(ere +rin inser)ie inte1rat,3
B% @ONA DE STUDIU
Pentru 'nt"#!irea stu(iului (e evaluare5 +re#u! *i +entru e0+ri!area atitu(inii %a), (e
#alit,)ile #ulturale5 #ara#teristi#ile !"r%"stilisti#e *i s+e#i%i#ul li!&a6ului ar7ite#tural al /"nei5
+rin (etalierea re1le!ent,ril"r (e interven)ie5 stu(en)ii5 (e #"!un a#"r( #u 'n(ru!,t"rii5 v"r
sta&ili " su+ra%a), (e anali/, ##a3 12 7a3 'n 6urul i!"&ilului +r"+us +entru +r"ie#tul (e
(i+l"!,3
C% ETAPE!E I DESAURAREA PROIECTU!UI
Pr"ie#tul se va reali/a in(ivi(ual *i se va (es%,*ura su& 'n(ru!area De+arta!entului (e
Ist"ria *i Te"ria Ar7ite#turii *i C"nservarea Patri!"niului (u+, #u! ur!ea/,$
Mod'' - Pre*e)tarea /ree2erior (/eci7ice te0aticii /roiect''i
$) /erioada 55 - 5B ia)% (e -or /re*e)ta C /ree2eri - (t'dii de ca* c' te0atic+
2e)era+ a)ai*a -aorior c't'rae ae (it''i-& a care /re*e)3a (t'de)3ior e(te
obi2atorie%
$) -ederea (tabiirii ,i re/arti*+rii <)dr'0+torior de /roiect& <) *i'a de 0ierc'ri 5C
ia)% (t'de)3ii -or /reda /e ') 7or0at AD 'r0+toaree date re7eritoare a ('biect' ae(4
)'0ee (t'de)t''i& adre(a a0/a(a0e)t''i .ocaitate& adre(a /o,ta+1& /ro2ra0' te0ei
de ar6itect'r+%
Mod'' - Co)('ta3iie <) -ederea eabor+rii /roiect''i
$) /erioada 8D ia)% - E8 7eb% (e -or de(7+,'ra ; (edi)3e de co)('ta3ii re7eritoare a
'r0+toaree ceri)3e (tabiite /ri) te0a /roiect''i4
4 eta/a I4 deter0i)area *o)ei de (t'di'5 relevant, at;t +entru in%luen)a sa asu+ra
"&ie#tului (e ar7ite#tur, +r"+us +entru (i+l"!,5 #;t *i +rin terit"riul (e !ateriali/are a
e%e#tel"r -i!+a#tului. "&ie#tului (e ar7ite#tur, +r"+us asu+ra ve#in,t,)il"r5 (tabiirea
i)(tr'0e)teor ,i criteriior de a)ai*+ a (it''i3
4 eta/a a II-a4 a)ai*a ,i e-a'area i0obi''i ales +entru ela&"rarea +r"ie#tul (e
(i+l"!, ,i a *o)ei (ae <)-eci)ate *i 'nt"#!irea 2 a(a+tarea te!ei (e +r"ie#t 'n ra+"rt #u
#"n#lu/iile #er#et,rii *i v"#a)ia /"nei stu(iate5 +re#u! *i (tabiirea re2e0e)t+rior ,i a
reco0a)d+rior ar6itect'rae -+r"1ra!5 te!,5 li!&a6 ar7ite#tural re#"!an(at.5 ast%el
'n#;t s, se asi1ure at;t inte1rarea "&ie#tului ar7ite#tural -%un#)iunea +rin#i+al,5 1a&arit5
#"!+"/i)ia v"lu!el"r5 te0tur, *i #r"!ati#,.8
2
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU - BUCURETI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA I TEORIA ARHITECTURII I CONSERVAREA PATRIMONIULUI
Anul universitar 20112012 Se!estrul I Anul VI
Pr"ie#t$ Proiect de reabiitare ianuarie%e&ruarie 2012
4 eta/a a III-a4 (tabiirea re2e0e)t+rior 'rba)i(tice5 ast%el 'n#;t s, se asi1ure
inte1rarea "&ie#tului ar7ite#tural *i a a!ena6,ril"r +r"+use -#ir#ula)ii #ar"sa&ile5
#ir#ula)ii +iet"nale5 s+a)ii +lantate. 'n #eea #e +rive*te #ara#terul *i #alitatea )esutului
ur&an e0istent -'n ra+"rt #u ele!entele +arti#ulare sta&ilite #a se!ni%i#ative +entru /"na
stu(iat,.5 +rin 'n#a(rarea 'n re1le!ent,rile ur&anisti#e 'n vi1"are *i #u res+e#tarea
val"ril"r #ulturale i(enti%i#ate3
$) 7')c3ie de caracter' *o)ei (tabiite /e)tr' (t'di'& /rec'0 ,i <) 7')c3ie de
('biect' /ro/'( /e)tr' di/o0+ /ot 7i )ece(are ee0e)te de a)ai*+ di7erite& care -or 7i
/artic'ari*ate de co0') acord c' <)dr'0+torii%
$) cadr' co)('ta3iior (t'de)3ii a' obi2a3ia de a /re*e)ta doc'0e)ta3ia adec-at+
('biect''i ae(& care (+ c'/ri)d+ ce /'3i) /a)'rie de ba*+ )ece(are (t'dierii (it''i ,i&
d'/+ ca*& doc'0e)ta3iie de 'rba)i(0 ,i (t'diie i(torice a)terior eaborate de (/eciai,ti
ate(ta3i%
D% CON=INUTU! PROIECTU!UI
Eta/a I - Stabiirea *o)ei de (t'di'
a% - de7i)irea *o)ei de (t'di'4 (eli!itarea +eri!etrului (e )esut ur&an su+us #er#et,rii5 situat
'n 6urul i!"&ilului +r"+us +entru +r"ie#tul (e (i+l"!,8
Eta/a a II-a - Cercetarea ,i e-a'area *o)ei de (t'di'
b% - (t'di' de 7')da0e)tare /ro/ri'-*i( #u a+li#area !et"(ei (e anali/, !ulti#riterial, #a
instru!ent (e #er#etare8
b%5% stu(iul ist"ri# -anali/a ev"lu)iei i!"&ilului stu(iat *i a )esutului ur&an 'nve#inat.
+rin #er#etarea ("#u!entar, -+lanuri ist"ri#e5 n"te &i&li"1ra%i#e5 (ate ar7iv, *3a3. *i
investi1are in situ -Pa),a A5& d'/+ ca* 0e0ori'.8
b%83 stu(iul val"ril"r ar7ite#turale *i ur&anisti#e +rin #er#etare *i #artare in situ -Pa),a
A8FA: G 0e0ori'.8
b%:% - inventarierea le0i#ului ar7ite#tural al /"nei -!"r%"l"1ie ar7ite#tural,5 re1uli (e
#"!+"/i)ie5 !ateriale s+e#i%i#e "ri tra(i)i"nale5 +aleta (e #ul"ri5 stiluri5 Pa),a A;.3
c% - co)c'*ii - ide)ti7icarea -aorior eHi(te)te <) *o)a de (t'di'
c%5% sinte/a #er#et,ril"r$ ve#7i!ea *i ev"lu)ia +ar#elel"r5 tra!ei stra(ale *i a
#"nstru#)iil"r -/a),a S5. *i evaluarea ar7ite#tural, *i ur&anisti#, -/a),a S8FS:.8
Eta/a a III-a - Re2e0e)tarea i)ter-e)3iior di) *o)a de (t'di'
d% - atit'di)ea 7a3+ de -aorie eHi(te)te *o)a de (t'di'
d%5% +lanul (e interven)ie (e%inirea !"(alit,)il"r (e interven)ie #a vi/iune (e +r"te#)ie
a val"ril"r i(enti%i#ate *i (e/v"ltare a terit"riului +rin #"nse!narea interven)iil"r (e
#"nstruire +"si&ile 'n /"na stu(iat,5 +re#u! *i -(u+, #a/. a !"(alit,)il"r (e +unere
'n val"are5 rea&ilitare *i2sau #"nservarerestaurare a val"ril"r #ulturale i(enti%i#ate
-Pa),a P5 G 0e0ori'.8
d%8% s#7i), (e re1le!entare ur&anisti#, -P3U3D3. *i ar7ite#tural, #u (e%inirea le0i#ului
ar7ite#tural re#"!an(at 'n #a/ul "&ie#tului +r"+us +entru (i+l"!, -Pa),a P8.8
e% - eaborarea F ada/tarea te0ei de /roiect
e%5% 'nt"#!irea te!ei +entru +r"ie#tul (e interven)ie asu+ra i!"&ilului5 +e &a/a
re1le!ent,ril"r ur&anisti#e *i ar7ite#turale 1enerate (e #"n#lu/iile #er#et,rii3
Co0/o)e)tee .(t'diie ,i co)creti*area or 2ra7ic+ (a' (cri(+1 /re*e)tate 0ai ('(
(')t obi2atorii /e)tr' a /'tea (tabii cait+3ie c't'rae& caracteri(ticie 0or7o-(tii(tice ,i
9
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU - BUCURETI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA I TEORIA ARHITECTURII I CONSERVAREA PATRIMONIULUI
Anul universitar 20112012 Se!estrul I Anul VI
Pr"ie#t$ Proiect de reabiitare ianuarie%e&ruarie 2012
(/eci7ic' i0ba?''i ar6itect'ra di) *o)a <)-eci)at+ oric+r'i i0obi .tere) (a'
co)(tr'c3ie1 ('/'( ')ei i)ter-e)3ii i)di7ere)t de ocai*area (a%
E% REDACTAREA PROIECTU!UI
Pa),ee -or 7i redactate ,i /redate /e 7or0at A:& 0e0oriie .0e0ori' i(toric&
ar6itect'ra& 'rba)i(tic& de /re*e)tare a /a)''i de i)ter-e)3ie ,i a re2e0e)t+rior
'rba)i(tice1 -or 7i /ri)tate /e 7or0at A; (a' A:%
Di0e)(i')ea do(ar''i 7i)a -a 7i <) 0od obi2atori' 7or0at A:%
!'crarea (e -a /reda ,i <) 7or0at di2ita /e CD (a' DVD c' 7i,ieree de i0a2i)i <)
7or0at %?/2 :EEd/i& iar cee c' teHt <) 7or0at %rt7%
A% CRITERII DE PROMOVARE I DE EVA!UARE
Criteriul (e +r"!"vare -&are!ul !ini!. este$ +re/enta la !in3 : +rele1eri2"
#"nsultare2+re(area +iesel"r #erute +rin te!a3
V"r %i a+re#iate$
4 #laritatea *i +r"%un/i!ea #er#et,rii8
4 a(e#varea te!ei (e +r"ie#t la +r"&le!ati#a sitului8
4 #"re#titu(inea *i +ertinen)a as+e#tel"r ("#trinare (e interven)ie8
4 #"re#titu(inea *i +ertinen)a re1le!ent,ril"r +r"+use8
4 #"eren)a *i #"nse#ven)a a&"r(,rii eta+el"r (e lu#ru8
4 val"area ar7ite#tural, a +r"ie#tului +r"+us 'n #"n#"r(an), #u te!a *i s#"+ul ur!,rit8
4 +arti#i+area a#tiv, 'n #a(rul (e/&ateril"r3
Utii*area /ar3ia+ (a' i)te2ra+ a oric+rei ba*e doc'0e)tare ./'bicate (a' )'1&
i)c'(i- a doc'0e)ta3iior de 'rba)i(0 ,i a (t'diior i(torice& 7+r+ /reci*area eH/icit+ a
('r(ei .a'tor'& tit' 'cr+rii& data eabor+rii1 re/re*i)t+ /a2iat& 7ra'd+ care atra2e d'/+
(i)e )otarea <)tre2''i /roiect c' )ota 5 .')'1%
:
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU - BUCURETI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA I TEORIA ARHITECTURII I CONSERVAREA PATRIMONIULUI
Anul universitar 20112012 Se!estrul I Anul VI
Pr"ie#t$ Proiect de reabiitare ianuarie%e&ruarie 2012
#% PRO#RAMU! DE DESAURARE A PROIECTU!UI
ATEN=IE>>> " Pre*e)3a a /ree2eri e(te obi2atorie%
SPT% DATA DESAURAREA PROIECTU!UI
I Mierc'ri
55 ia)%
<)
Saa
Are(ceor
ora 5I%:E - !ect% dr% ar6% Vaeri' E'2e) Dr+2a) - Pre*e)tarea te0ei
ora 5J%:E - !ect% dr% ar6% Vaeri' E'2e) Dr+2a) - /ree2erea4
A)ai*a 0'ticriteria+ ca 0etod+ de cercetare a 3e('t''i 'rba)
ora 5C%:E - Co)7%dr%ar6% Ser2i' Ni(tor - /ree2erea4
A)ai*a -aorior c't'rae4 (t'di' de ca* - Pei(a? c't'ra Baia Mare
Koi
58 ia)%
<)
Saa
Are(ceor
ora 5:%:E - Co)7%dr%ar6% La*0er Lo-ac( - /ree2erea4
A)ai*a -aorior c't'rae ae (/a3i''i )eco)(tr'it
ora 5D%EE - !ect% dr% ar6% #abi Pa)a(i' - /ree2erea4
A)ai*a -aorior c't'rae ae 3e('t''i r'ra4 (t'di' de ca* -
Patri0o)i' -er)ac'ar
II Mierc'ri
5C ia)%
<)
Saa
Are(ceor
ora 5I%:E - !ect% dr% ar6% te7a) B9ici - /ree2erea4
A)ai*a -aorior c't'rae4 (t'di' de ca* -Pei(a? c't'ra Ro,ia
Mo)ta)+
ora 5C%EE - !ect% dr% ar6% Petr' Mort' - /ree2erea4
A)ai*a -aorior c't'rae4 i)ter/retarea doc'0e)teor de ar6i-+
$) -ederea (tabiirii ,i re/arti*+rii <)dr'0+torior de /roiect
STUDEN=II VOR PREDA PE AORMAT AD 'r0+toaree date
re7eritoare a ('biect' ae(4
4 )'0ee (t'de)t''iM
4 adre(a a0/a(a0e)t''iM
4 /ro2ra0' te0ei de ar6itect'r+%
Koi
5B ia)%
<)
Saa
Are(ceor
ora 5:%:E - !ect% dr% ar6% Iri)a Ia0a)de(c' - /ree2erea4
A)ai*a -aorior c't'rae ae (it'rior i)d'(triae
ora 5D%EE - !ect% dr% ar6% Adria) Cr+ci')e(c' - /ree2erea4
A)ai*a -aorior c't'rae ae 3e('t''i 'rba)4 (t'di' de ca* - =e('t
'rba) 0oder) - Doroba)3i
III !')i
8: ia)%
A7i,area ateiereor atrib'ite /e)tr' de(7+,'rarea /roiect''i ,i a
re/arti*+rii (t'de)3ior a <)dr'0+torii /roiect''i%
Mierc'ri
8D ia)%
Ateier <)tre oree 5I%:E - 8E%:E - co)('ta3ii c' te0a4
Dei0itarea ariei de a)ai*+
Koi
8I ia)%
Ateier <)tre oree 5:%:E - 5I%:E - co)('ta3ii c' te0a4
Modait+3i de cercetare ,i de e-a'are
IV Mierc'ri
E5 7eb%
Ateier <)tre oree 5I%:E - 8E%:E - co)('ta3ii c' te0a4
Re2e0e)t+ri de i)ter-e)3ie (/eci7ice
Koi
E8 7eb%
Ateier <)tre oree 5:%:E - 5I%:E - co)('ta3ii c' te0a4
Eaborarea ,i ada/tarea te0ei a co)di3iie (/eci7ice 7iec+r'i ('biect%
V !')i
EI 7eb%
<)tre oree 5;%EE - 5D%:E a Secretariat' D%I%T%A%C%P%
PREDAREA PROIECTU!UI
ianuarie 2012
e% (e (e+arta!ent Ela&"rat$
#"n%3 (r3 ar73 Mi7aela CRITICOS #"n%3 (r3 ar73 Ser1iu NISTOR
le#t3 (r3 ar73 ValeriuEu1en DR<=AN
>