Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU - BUCURETI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIA I TEORIA ARHITECTURII I CONSERVAREA PATRIMONIULUI


Anul universitar 20112012 Se!estrul I Anul VI
Pr"ie#t$ Proiect de reabiitare ianuarie%e&ruarie 2012
PROIECT DE REABI!ITARE - INTE"RARE #N SIT
BIB!IO"RA$IE I SURSE DOCUMENTARE PENTRU BUCURETI %&eecti'(
a) P*bica+ii, articoe -i *cr.ri /e0*bicate
'e"r(e D)* +LORESCU* Din vechiul Bucureti Biserici, curi Boereti i hanuri ntre anii 1790-
1791 dup dou planuri inedite (de la fritul veacului al !"##-lea$, Institutul ,e Arte
'ra%i#e - .Lu/ta0 - N) Str"il1* 2u#ure3ti* 14567
+l"rian* 'EOR'ESCU* Paul* I)* CERNOVODEANU* I"ana* CRISTACHEPANAIT* Docu%ente
privind istoria oraului Bucureti* 2u#ure3ti$ Mu8eul ,e ist"rie a "ra3ului 2u#ure3ti* 14907
C"nstantin C)* 'IURESCU* #storia Bucuretilor* 2u#ure3ti$ E,itura /entru Literatur1* 14497
Ni#"lae* LASCU* &e'islaie i de(voltare ur)an, Bucureti 1*+1-19,-* Te81 ,e ,"#t"rat*
2u#ure3ti* I)A)I)M)* 144:7
Ce8ara* MUCENIC* Bucureti, .n veac de arhitectur civil, secolul !#!, Sile;* Casa ,e E,itur1)
Pres1 3i I!/resariat* 2u#ure3ti* 144:* IS2N 4:54:42:997
Ra,u* OLTEANU* Bucuretii n date i nt%plri, E,itura Pai,eia* C"le#<ia #1r<il"r ,e re%erin<1*
2u#ure3ti* 2002* IS2N 4:564909447
'=e"r(=e* PARUSI* /ronolo'ia Bucuretilor -0 septe%)rie 10,9 +1 dece%)rie 19*9 1ilele,
faptele, oa%enii /apitalei de-a lun'ul a ,+0 de ani, E,itura C"!/ania* 2u#ure3ti* 2006*
IS2N 4:>4:5:>?1?627
T"!a* SOCOLESCU* 2resca arhitecilor care au lucrat n 3o%ania n epoca %odern 1*00-19-,,
E,itura Cali(ra% Desi(n* 2u#ure3ti* 200?* IS2N 4:5>9::11?7
Lu#ia* STOICA* Ne#ulai* IONESCU'HINEA* 4nciclopedia lcaurilor de cult din Bucureti,
E,itura Universalia* 2u#ure3ti* 2006* 2 v"l)* IS2N 4:5::221?0* v"l)I IS2N 4:5::22
12? 3i v"l) II IS2N 4:5::221527
Ni#"lae* STOICESCU* 3epertoriul )i)lio'rafic al %onu%entelor feudale din Bucureti, 2u#ure3ti*
E,itura A#a,e!iei R)P)R)* 1490 @1491AB)
b) St*dii -i 0roiecte
San,a* VOICULESCU* #""r,"nat"r* 5nali(a valorilor istorice din 3e(ervaia de arhitectur nr6 1
a 7unicipiului Bucureti 1ona &ipscani /urtea "eche* C)I)A)R)T)A a I)A)I)M)* 14467
C)I)CT)A)C)P)* 65nali(a valorilor culturale pentru 86.616 /entrul #storic al 7unicipiului Bucureti*
2u#ure3ti$ U)A)U)I)M) C)I)CT)A)C)P)* 2005)
C)I)CT)A)C)P)* 9Definirea re'i%ului tehnic al construciilor supuse autori(rii n (onele prote:ate i
n (onele de protecie a %onu%entelor, n scopul prote:rii patri%oniului arhitectural i
ur)anistic al %unicipiului Bucureti - etapa #, ## i ###9, -00,--0076
Stu,iile ist"ri#e* /r"ie#tele 3i ,"#u!enta<iile ,e ur&anis! avi8ate 3i a/r"&ate /entru i!"&ilele
situate Dn 8"nele ist"ri#e /r"teEate ale "ra3ului 2u#ure3ti)
Releveele ,in ar=iva De/arta!entului ,e Ist"ria 3i Te"ria Ar=ite#turii 3i C"nservarea Patri!"niului
a Universit1<ii ,e Ar=ite#tur1 3i Ur&anis! FI"n Min#u0 2u#ure3ti)
1
UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR I URBANISM ION MINCU - BUCURETI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA I TEORIA ARHITECTURII I CONSERVAREA PATRIMONIULUI
Anul universitar 20112012 Se!estrul I Anul VI
Pr"ie#t$ Proiect de reabiitare ianuarie%e&ruarie 2012
c) Pa/*ri -i 12id*ri i&torice -i act*ae ae ora-**i B*c*re-ti
1>?9 Plan #art"(ra%i# re,esenat Cin#inat S%in<es#u

G1416H 8lanul Bucuretiului ridicat i nivelat
- din porunca D-lui 7arelui "ornic al Departa%entului ;re)ilor din <untru - Bar)u =tir)ei
- dup ntoc%irea >eciei #n'inereti - su) direcia special - a - 7aiorului Baron 3udolf
5rtur Boro(in - n (ilele 8rea ?naltului Do%n >tpnitor - @heor'he Di%itrie Bi)escu "6 "6 -
anul 1*0A* e,i<iaH s#)1$1)0007
1>62 Mai"rul Ru,"l% 2"rr"#8In 8lanul BuBurestiului 3idiBat, tras chi pu)liBat - din porunBa
8rea ?nlt(atului Do%n >tpnitor - Bar)u Di%itrie >tir)eiu "6 "6 - de - 7aior Baron 3udolf
5rtur Borroc(Cn 1*,-* s#ara 1$10)000* ? #ar"uri7
1>>5 D) P) SesJuiKres* 'r) Cer#=e8 Plan (eneral Bucureti (planul oraului$D
1>45 ') A) Or1s#u 8lanul Eraului Bucuresci 3evFdut i corectat confor% rectificrei
D%)oviei, planurilor de aliniere al stradelor i )ulevardelor6 su) direcia, D-lui @6 56
ErFscu =eful >erviciului 1*9+D
1>461>44 Institutul 'e"(ra%i# al Ar!atei Plan t"/"(ra%i# G?/lan3eH 8lanul oraului Bucureti
lucrat de #nstitutul @eo'rafic al 5r%atei pentru 8ri%ria /apitalei n al !!!###-lea an al
Do%niei 76 >6 3e'elui /53E& # 1*9, - 1*99 - >cara 1G,6000D
1411 Institutul 'e"(ra%i# al Ar!atei G? /lan3eH 8lanul oraului Bucureti6 4diia oficial6 1911
>cara 1G,6000D
1411 Institutul 'e"(ra%i# al Ar!atei 8lanul topo'rafic al 7unicipiului Bucureti, 1911, >cara
1G16000D
142: C"!/a(nie ALrienne +ranMaise Suresnes GSeineH - Aer"%"t"(ra%ie7
1456 1454 8lanul Director de >iste%ati(are din 19+, i 3e'ula%entul de /onstrucii i 5linieri
al 7unicipiului Bucureti din 19+9D
1441 Planul t"/"(ra%i# al Muni#i/iului 2u#ure3ti revi8uit* s#) 1$2)000 3i 1$600)
Ela&"rat$
le#t) ,r) ar=) ValeriuEu(en DRN'AN
2