Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 6.04.

2011
Disciplina: Educatie tehnologica
Unitatea de nvare: Activiti cu diferite materiale. Jucrii simple confectionate din materiale din natura
Subiectul leciei: Jucrii din ou golite de continut !"ule deghi#ate$
Tipul leciei: formare de priceperi si deprinderi
Durata: %0 min.
Obiectiv fundamental: de#voltarea deprinderii de a confeciona &ucrii folosind materiale din natura
Obiective operaionale:
"1 s numeasca instrumentele de lucru 'i modalitatea de utili#are a acestora
"2 s preci#e#e utilitatea unor o(iecte din natur pe care omul le ignor
") s e*pun criteriile de evaluare avand la (a#a cunostintele anterioare si indicatiile invatatoarei
"4 s reali#e#e &ucaria prin pictarea+ asam(larea+ lipirea elementelor componente+ conform etapelor de lucru
"% sa aprecie#e o lucrare &ustificand alegerea facuta conform criteriilor de evaluare
Strategii didactice:
1. Resurse procedurale:
a, metode 'i procedee: instructa&ul ver(al+ conversaia+o(servarea diri&ata+ o(servarea individuala+ e*plicaia+ e*erciiul+ demonstraia+
&ocul didactic+
(, forma de organi#are: frontal+ individual+
. Resurse materiale: lucrri model+ casetofon+ (etisoare parfumate
!. "orme #i te$nici de evaluare:
o(servare sistematic-
autoevaluare-
evaluare frontala+ pe grupe
%ibliografie:
1. .E/01 2rograme 'colare pentru clasa 3+ 4ucure'ti+ 200%-
2. !5es oeufs deguises$+ Josette 6inas 7 8oca+ 2ierre 9eriau+Editions :leurs+ 2aris
&tapele leciei Ob.
Op.

Timp
'oninutul #tiinific Strategii
didactice
metode
procedee
mi&loace
did.
&valuare
(ctivitatea nvtorului (ctivitatea elevilor
1. .oment
organi#atoric
2 min
"rgani#area colectivului de elevi pe grupe
de lucru ;6 grupe Ane*a 1, 'i pregtirea
materialelor necesare leciei+ asigurarea
climatului necesar desfasurarii optime a
activitatii.
Elevii pregtesc cele necesare
leciei+ se organi#ea# pe grupe dup
indicaiile primite.
convesaia
instructa&ul
ver(al
o(servarea
sistematic
2. /aptarea
atentiei 2 min
1e va reali#a prin modelele pre#entate de
catre cadrul didactic care sunt e*puse pe un
suport dar 'i de etapele de lucru.
Elevii o(serva lucrarile 'i sunt
ner(dtori s <nceap lucrul.
"(servarea
individuala
o(servarea
sistematic
).8eactuali#are
a cunostintelor
4 min
Aceasta etapa se va reali#a printro scurta
discutie despre instrumentele de lucru+
materialele pe care le au pregtite 'i despre
culorile ce le vor folosi. /e o(servai pe
(ncile voastre=
Elevii numesc instrumentele pe care
le au si preci#ea#amodalitatea de
utili#are a acestora.
conversatia

evaluare
frontala
4. Anuntarea
su(iectului
2 min
Am o(servat c sunteti nera(datori sa
incepeti lucrul de aceea vreau s v spun c
noi a#i vom confeciona &ucrii din ou+ le
vom picta+ le vom lipi musti+ urechi+ pr
pentru a le <nfrumusea.
Elevii fac legatura intre lucrarile
pre#entate in momentul captarii
atentiei+ tema 'i o(iective.
conversatia o(servare
sistematica
%. >esfasurarea
activitatii
% min
/e culori am folosit pentru a o(tine aceste
&ucrii = /and spui rosu la ce te gandesti=
;cu ce poti asocia, >ar gal(en =
>ar al(astru = >ar verde =
/?ntec <nsotit de pa'i de dans: @>rag mie
&ocul rom?nesc$pentru eliminarea o(oselii
'i recaptarea atenatiei.
E*plic tehnica de lucru pentru fiecare grup
<n parte+ apoi cate un elev de la fiecare
grup va e*plica cu propriile cuvinte+ av?nd
ca suport etapele de lucru. ;Ane*a 2,
/um tre(uie sa fie o lucrare pentru a fi
e*pusa in galeria artistilor=
/riteriile de evaluare ale lucrarilor vor fi
enuntate de ctre elevi cu a&utorul cadrului
didactic.
Elevii enumera culorile pe care le
o(serva.
8osuA foc
Bal(enAsoare
Al(astruAapa
6erdeAiar(a
/?ntec <nsotit de pa'i de dans:
@>rag mie &ocul rom?nesc$
Elevii enumera criteriile de evaluare:
sa finali#e#e lucrarea
sa respecte tema+ culorile
sa nu foloseasca apa deoarece
sa asam(le#e corect piesele de
h?rtie
sa manevre#e cu atenie oul
deoarece se poate sparge cu usurinta
sa fie o lucrare creativa si originala
prin notele personale aduse de
fiecare elev <n parte.
e*plicatia
o(servare
independent
a
discutia
diri&ata
/onversatia
e*plicatia
"(servare
sistematica
evaluare
frontala
evaluare
frontala
evaluare
individuala
evaluare
frontal
6. "(tinerea
performantei )0 min Joc didactic de incal#ire a muschilor mainii:
@4atem palmele usor$
3n timp ce lucrea#a vor audia mu#ica
simfonica.
8eali#area propriu#isa a lucrarii pe
fond mu#ical.
conversatia e*ercitiul
lucrul pe
grupe
C.Evaluarea
activitatii 4 min
5ucrarile vor fi ase#ate pe suport si ) elevi
vor alege cele mai frumoase ) lucrari
&ustificand alegerea facuta in functie de
criteriile de evaluare.
Elevii isi autoevaluea#a propriile
lucrari si pe ale colegilor.
conversatia
Autoevaluare
Evaluare
frontala
Evaluare
individuala+
pe grupe de
lucru
D.3ncheierea
activitatii 1 min
1e vor face aprecieri colective+ evidenieri+
o(servaii 'i recomandri.
Elevii asculta o(servatiile si
indicatiile invatatoarei. conversatia
"(servare
sistematica