Sunteți pe pagina 1din 1

ANTIM IVIREANUL

(1660-1716),
Antim Ivireanul, mitropolit al Ungrovlahiei (denumire dat de greci n Evul Mediu rii om!ne"ti #
$lahia de l!ng Ungaria), duce la de%v!r"ire %tilul oratoric n Didahii, 28 de predici %cri%e "i ro%tite ntre anii
170&-1716, dar netiprite n timpul vie'ii %ale( )n %ecolul al *$+++-lea, Antim Ivireanul adaug literaturii
religioa%e n lim,a rom!n un nou tip de %criere, acela al predicilor con%truite dup arta elocin'ei(
Cuvnt de nv!"!tura #i de umilin"! n duminica $l%riil%r
-naintea puterii lui .umne/eu nu ia%te nici un lucru cu anevoie %-au cu neputin', iar n %ocoteala omenea%c mai cu anevoie "i mai de
de minune % vede nviiarea unui mort, pre carele l-au v/ut n groap de patru /ile "i mpu'it, precum era 0a/r, dec!t nviiarea unui
mort, pre carele l ducea %-1 ngroape ca pe 1eciorul vduvei, %au altui mort, carele numai atunce, n gra,2 au murit, ca 1ata +ui +air,
pentru ca % cunoa%c pcto%ul carele "-au cheltuit toat via'a n pcat "i au m,tr!nit n rut'i "i %-au n%treinat de tot din darul lui
.umne/eu "i %-au 1cut %lug pcatelor "i ro, diavolului, c!t ia%te cu anevoe ntoarcerea lui "i cum c din groapa o,iceaiului celui ru
nu ia%te cu putin', niciodat, % ia%, 1r numai cu mare o%teneal, cu nea%emnat pocin' "i cu o mil a lui .umne/eu, mai alea%(
3i, de v prepune' la acea%ta, %ocoti'i rogu-v aceia ce au 1cut 4ri%to% c!nd au nviat pre cei trei mor'i "i ve'i n'elege adevrul(
0a mortul cel dint!i, carele era 1ata lui +air, /ice evangheli%tul Mathei cum c!nd au mer% 4ri%to% % o nviia/e n-au /i% un
cuv!nt, numai au apucat-o de m!n "i %-au %culat 1ata(
0a al doilea mort, la 1eciorul vduvei, /ice evangheli%tul 0uca cum c %-au atin% de co"ciug "i numai at!ta /i%e5 - Voinice, ie
zic: scoal67 3i "/u mortul(
+ar la al treilea, la 0a/ar, ce n-au /i% "i ce n-au 1cut dulcele - +i%u%, %-1 nviia/e( 8etit la +oan n 11 capete "i vede'i( )nt!i
/ice5 -Gemu cu duhul i s turbur pre sine(7 9 doua, din ochii lui cei dumne/ee"ti au cur% lacrmi5 -i lcrma lisus(7 9 treia5 -Au
rdicat ochii n sus i s-au rugat pentru dnsul lui umnezeu !atl: "rinte, mulumescu- c m-ai ascultat(7 3i la cea de pe urm, cu
gla% groa/nic, cu carele au tur,utat tot iadul, adu%e pre 0a/ar dintru ntunerecul mor'ii la lumina vie'ii5 -Glas mare strig: #azare ei
a$ar%& i ei mortul&
9cum %pune'i-mi, ce nchipuia"te acea%ta: 8e ne nva' acea%t mi;locire de%pr'it, cu care au nviiat 4ri%to% pre cei trei
mor'i5 pre cel dint!i, cu atingerea m!inii, pre al doilea cu un cuv!nt pro%t "i pre al treilea cu lacrmi, cu rugciune "i cu gla% mare:
.umne/ee%cul <latou%t "i %1!ntul =heo1ilact "i to'i t!lcuitorii %1intei Evanghelii /ic cum c acea%ta au vrut % ne nve'e
4ri%to%, .omnul vie'ii "i al mor'ii, c pcto%ul carele ia%te mort n darul lui .umne/eu, pentru cci au pctuit din ne%ocoteal "i din
%l,iciunea 1irii, nviia/ pre le%ne, la% pcatul "i vine n pocin', cu atingerea dumne/ee%cului dar(
9"i;derea "i celalalt, carele au c/ut din drago%tea lui .umne/eu de doao ori "i de trei ori> iar nc 1iind t!nr n rutate "i
ace%ta, cu a;utoriul lui .umne/eu, cu nv'turile Evangheliei, de nu % va ci a%t/i, % va ci m!ine5 la% rutatea "i iar % ntoarce
pre calea m!ntuin'e+(
+ar al treilea, carele au m,tr!nit n pcat "i %-au o,icinuit, n de%1tri "i n de"rtciunile cele lume"ti, n pohtele lui cele
rele, nu ia%te cu putin' % %e ntoarc pre le%ne ci, au rm!ne 1r2 de cin' "i moare n pcat, de vreme ce, dup cum /ice .avid5
-eparte e de la pctos mntuirea7, pentru cci n toat via'a lui n-au cercat ndreptrile lui .umne/eu, %au, pentru ca % vie n
cin' tre,uia"te un a;utoriu tare, de %u%, un cuv!nt viu al lui .umne/eu, carele % va n tot chipul %-1 rdice din pcat, precum au
rdicat "i pre 0a/ar din groap? (((()
.ar putea-voiu crede eu, iu,i'ii miei, cum c aici, ntre turma mea cea cuv!nttoare, % 1ie oi ca ace"tia, rtcite, 0a/ari ca
ace%tea, pcto% ca ace%tea, mpietri'i la inim "i necitori: 8redin'a voa%tr cea mult nu m la% % o cre/ @acea%taA( +ar de % va
nt!mpla, din deprtarea dumne/eia%c, % %e a1le cineva ntru acea%t nevoe ticloa% "i vrednic de pl!n%, cu mult %c!r, de inim
mi ntorc cuv!ntul ctr d!n%ul "i-i /ic, precum /icea 4ri%to% ctr ;idovi, pentru 0a/ar5 -'nde l-ai pus pre dnsul:7 'nde i-ai pus,
pctosule, su$letul tu cel iscusit, cel $rumos, cel minunat, cel (rednic) 'nde i-ai ngropat partea cea mai aleas a sinelui tu,
zidirea cea mai iscusit a dumnezeetii puteri, soiia cea iubit a ngerilor) 'nde iaste $rumuseea aceia a nchipuirii cei
dumnezeeti) 'nde iaste podoaba a darului celui dumnezeesc) 'nde iaste sla(a) 'nde snt $rumuseele lui cele minunate, carele l
arta mai luminat dect soarele)
9"a, 1r2de %ocoteal, ai l%at % %e piar/ pcatul "i %-1 v!nture, ca 'r!na v!ntul( .ar cum nu te milo%tive"ti a%upr-'ii 8um
nu-' pl!ngi nenorocirea: Bl!nge pentru tine ,e%erica( Bl!ng drep'ii( Bl!nge ngerul, p/itoriul %u1letului tu, pentru cci vede, aiave,
pier/area ta( 3i tu nu ver"i o lcrm, nu te ntri%te/i, nu vii n cin'( C, 1iiule, carele e"ti mort, 0a/are ngropatule n groapa
ne%im'irei, e"i a1ar6 $ino odat n %ine-'i( $e/i-'i tic!lo"iia ta( 0a% acel o,iciaiu ru al pcatului, carele te-au omor!t "i te-au de%pr'it
de .umne/eu, carele te-au /idit5 -ntoarce'i-v ctr mine, "i m voiu ntoarce ctr voi7, /ice .umne/eu, prin ro%tul prorocului
Malahiei, ctr to'i pcto"ii(
9devrat, 1e'ii miei, milo%tiv ia%te .umne/eu "i ndelung r,d!toriu "i pohte"te ntoarcerea "i m!ntuirea tuturor> c pentru
aceia au priimit crucea "i moartea( 8i numai un lucru tre,uia"te, 1r2de carele nu ia%te cu putin' % vie niciodat pcto%ul n cin',
care lucru nici arat 4ri%to% la nviiarea lui 0a/ar( Butea, adevrat, m!ntuitoriul % nviia/e pre 0a/ar a"a precum % a1la nchi% n
morm!nt, iar n-au vrut( 8i nt!i au poruncit % rdice piatra de pre morm!nt "i atunce 1- au nviiat( .ar "ti'i pentru ce: Bentru ca %
n'eleag pc!to"ii cum c de nu vor rdica dea%upra lor piatra o,iciaiului celui ru, cu neputin' ia%te % nviia/e "i % %e cia%c(
-0ua'i piatra(7 9cea%t piatr tre,ue % o rdice (de pe inima %a iu,itoriul de argint> % dea napoi lucru cel %trein, % nu 1ac
%tr!m,tate, % nu ;1uia%c> iar de nu, nu va nviia(
9cea%t piatr tre,ue % o rdice iu,itoriul de de%1tri> % la%e pohtele lui cele rele, voile trupului> iar de nu, nu % va %cula(
9cea%t piatr % cuvine % rdice /avi%tnicul, pre aceata pi/mtariul, pre acea%ta tru1a"ul, pre acea%ta clevetni( D nu necin%tea%c cu
clevetirea pre 1ratele %u> % nu hrnea%c vra;,a n inima lui> % nu voia%c rutatea altuia> % nu % tru1ea%c a%upra altora( +ar de nu,
nici m!ntuire nu va a1la, nici %e va %cula din groapa pcatului(
(9ntim +vireanul &pere, Eucure"ti, Ed( Minerva)