Sunteți pe pagina 1din 5

SEPARATOR HIDROCARBURI ECO ROTARY CU FILTRU COALESCENT

SI OBTURATOR AUTOMAT .....L/S


www.fose-rezervoare.rowww.fose!"#"s$a$"".ro
ro$ar%&'as$"(a.res"#a)*!a"'.(o!
CONFORM SR-EN +,+
APLICATII
Unele activitati industriale si nu numai, genereaza cantitati importante de lichide insolubile
(uleiuri, grsimi, hidrocarburi) ce plutesc pe suprafaa apelor rezultnd o diminuare a transferului
oxigenului dintre mediul gazos (atmosfera) si cel lichid (apa) ducnd la moartea vietuiroarelor din
apa poluata.
Separarea apelor reziduale (apele de canalizare industriale) rezultate in urma proceselor
industriale, splrii vehiculelor, currii elementelor unse de ulei, sau de alta proveniena (curile
statiilor de alimentare cu carburani) !purarea apele meteorice contaminate de uleiul provenit din
zonele impermeabile (parcari pentru ma"ini, drumuri, curi ale uzinelor,spalatorii
auto,dezmembrari masini etc.).
#rincipiul de funcionare se bazeaza pe$ principiul diferenei de densitate a apei si a uleiurilor
minerale (adica pe principul coalescentei) si separarea gravitaionala a materiilor grele (%noroi%).
D"# a(es$ !o$"v #% #e(es"$a s%rsa e-$er#a .e e#er/"e sa% s%0s$a#1e (2"!"(e.
&nstalatia este realizata in varianta compacta, receptorul de nmol si 3#(2"z4$or%' a%$o!a$ f'o$a#$
( calibrat pentru fluide cu densitati intre '.() si '.*) g+cmc) si f"'$r%' .e (oa'es(e#$a se afla intr,un
singur recipient.
Se&ara$oar'e .e 2".ro(ar0%r" E(o Ro$ar* sunt alcatuite dintr,un decantor de nmol si un
separator intr,un singur container. -cest lucru duce la o economie de spaiu, la reducerea costurilor
de constructie si instalare a evilor. .a partea superioara prezint una sau doua guri de vizitare care
sunt folosite pentru prelevarea de probe si pentru evacuarea nmolului si a hidrocarburilor retinute
de acesta.
NORME
#roiectarea separatoarelor de hidrocarburi este condiionala de Standardul !uropean S/ !0 ()(.
care se imparte in doua parti.
1 S/ !0 ()( ,2$ #rincipii de proiectare, performanta si 3ncercri, marcare si meninere a calitatii
1 S/ !0 ()(,4$ -legerea dimensiunilor nominale, instalare, service si mentenanta care define"te
doua tipuri de reinere$
, 5lasa & , cu filtru coalescent, retine rezid uri sub ) mg+l, in concordanta cu buletinul de analiza al
S/!0 ()(,2 si &06#-, ''2
, 5lasa && , fara filtru coalescent, retine reziduri sub 2'' mg+l in concordanta cu buletinul de
analiza S/ !0 ()(,l si 06#-,''4

ALE5EREA SEPARATORULUI
7ebitul maxim al apelor meteorice.
7ebitul maxim al apelor reziduale (ape de canalizare industriale). 8asa volumica a lichidului u"or.
#rezenta substanelor care pot sa impiedice separararea (detergentii).
&n concluzie debitul de apa uzata depinde in mare masura de tipul suprafeei tratate.
2.Suprafee acoperite.
4.Suprafee descoperite.
9.:one in care se manipuleaza carburani.
2.Suprafete acoperite
7ebitul de apa cate va intra in separator trebuie calculat in funcie de numrul
robinetilor, canalelor de scurgere si totalitatea reziduurilor poluate de hidrocarburi. #entru
parcarile acoperite+service auto folosii tabelul de mai ;os.
Suprafaa 0umr locuri 7ebit
acoperita nf de parcare l+s
2<4)' 2,<) ',=
4)' <)'' ) ,<2' 2.)
)'2 <2)'' 22,<)' >
2)'2 <9''' )2,<24) >
9''2 <?''' 24),<2)' (
?''2 <)''' 2)2,<4'' 2'
)''2 <>''' 4'2,<94' 2)
(''2 <2)''' 942 ,@>'' 4'
2)''2 <4)''' >'2,@*'' 9'
4.Suprafete descoperite(depind de debitul apelor pluviale)
7imensionarea separatorului depinde de proiectare, de intensitatea ploii si de zona de
captare a apelor care se deverseaza in separator.
&n conformitate cu S/ !0 ()4,2, debitul apelor meteorice, exprimat in l+s,este
calculat pe baza relaiei urmatoare$
A
$B
Cx i x -
Ar , debitul apelor meteorice i , intensitatea ploii
-, suprafaa zonei de recepie, masurata pe orizontala, in %ha%
C ,coeficient de scurgere adimensional B2.
9.:one care manipuleaza carburani
#entru aceste zone se ia in calcul un debit de ?) l+h+m4 pentru suprafee descoperite.

A6ANTA7E SEPARATOARE ECO ROTARY
6estat la 3ncrcri statice si dinamice
8anipulare simpla datorita greutatii reduse, oferite de materialul din care este confecionat
(polipropilena import Dermania)
5osturi de instalare sczute datorita livrrii asamblate, gata pentru monta;
5osturi de intretinere minime datorita suprafeei interioare rezistenta la coroziune si u"or de
curatat
5osturi minime de golire datorita proiectrii corespunztoare a volumului interior
/ezistenta 3ndelungata datorita materialului din care sunt confecionate
7ispozitiv automat de 3nchidere pre,calibrat pentru toate tipurile de uleiuri + hidrocarburi
S!#-/-6E/ 7! F&7/E5-/GU/& 5U H&.6/U 5E-.!S5!06
I!7!/! 7! -0S-8G.U
MONTA7UL SEPARATOARELOR ECO ROTARY
S!#-/-6E-/!.! 0E-S6/! 7-6E/&6- D/!U6-6&&
/!7US! SU06 5!. 8-& USE/ 7! 8E06-6.
RECOMANDARI 5ENERALE
7ispozitivul de epurare va fi montat subteran sau suprateran (cu condiia izolrii termice a
recipientului).
Droapa in care se instaleaza Separatorul de hidrocarburi trebuie sa fie cu circa 9' , ?' cm
mai mare dect dimensiunile gabaritice ale recipientului.
Gaza gropii trebuie sa fie plana si destul de rezistenta pentru a suporta sarcina recipientului
plin.
8aterialul de umplutura va fi pamant fara pietre, moloz, sau alte particule ce pot fi
concentratori de tensiune pentru pereii recipientului.
INSTRUCTIUNI MONTA7
Se a"terne pe fundul gropii un strat de 2),4'
cm de nisip. Se aseaza apoi separatorul pe fundul
gropii, folosindu,se frnghii sau corzi suficient de
rezistente pentru a susine greutatea recipientului.
Separatorul de hidrocarburi, odata a"ezat pe
fundul gropii trebuie sa aiba poziie stabila.
Se verifica cu o cumpn daca este perfect
orizontal instalat. Separatorul se racordeaza la
conducta de canalizare sau colectare a apelor care
conin hidrocarburi care trebuie sa aiba o panta
corespunztoare.
Se executa conectarea la conducta de evacuare, aceasta avand
un diametru de 22' milimetri sau se poate modifica la cerina
clientului. Se umple recipientul 9',?'J cu apa pentru a se
asigura o a"ezare perfecta a acestuia pe fundul gropii.
Se umple spaiul dintre pereii gropii si cei a recipientului
cu straturi de circa ?' cm material de umplutura, pana la
;umatatea lui. Hiecare strat trebuie compactat cu atentie,
astfel incat sa umple tot spaiul din ;urul recipientului.
I!&or$a#$8 U!&'erea (% a&a a Se&ara$or%'%" se va fa(e
(o#(o!"$e#$ "# a!0e'e (o!&ar$"!e#$e ava#. "# ve.ere (a
."fere#1a .e #"ve' a a&e" ."#$re (e'e .o%a (o!&ar$"!e#$e sa
#% f"e !a" !are .e ,9-:9 (!;&'%$"$or%' se $"#e "# s%s "#
$"!&%' %!&'er"" &e#$r% a #% o0$%ra (o#.%($a .e eva(%are
<a(es$a &'%$es$e &e a&a .ar #% &e 2".ro(ar0%r"=.
INTRETINEREA SEPARATORULUI HIDROCARBURI ECO ROTARY
Separatorul trebuie vidan;at cu regularitate, iar intervalul dintre goliri depinde de cantitatea
apei tratate.

Iidan;area se va face periodic la circa > luni de funcionare la capacitate maxima.
&n momentul in care se curata Separatorul este indicat ca filtrul coalescent si plutitorul sa fie
si ele spalate in prealabil cu un detergent care poate sa dizolve hidrocarburile.
Se va controla etan"eitatea sistemului de obturare iar in caz de defeciune se va inlocui sau
repara.
ATENTIE8 Pe#$r% a se ev"$a &"er.erea s$a0"'"$a$"" se&ara$or%'%" .e 2".ro(ar0%r" ."#
(a%za a&e'or &'%v"a'e se re(o!a#.a %!&'erea rezervor%'%" ."# #o% (% a&a; .%&a f"e(are
v".a#>are
ECO ROTARY SRL
0r. Erd. /eg. 5om. + an$ K4=+9(*+4'29
5&H$ 92*>>=*2
-dresa$ 7,va /osie, Str. :avoiului, 0r. >(, Kud. 0eamt
6elefon$ '=)=(==('