Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie de conformitate

Nr. 426223/27.09.2011


Sc Profitherm Srl , avand sediul social in Brasov, Str
Grivitei nr. 41, inregistrata la Registrul Comertului
Brasov cu nr. J08/1275/2003, CUI RO 15557108,
prin reprezentantul legal Dascalu Dan in calitate de
Administrator , declaram pe proprie raspundere,
cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire
la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr.
1022/2002 cu privire la regimul produselor si
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca
produsul Hamac single Ticket To The Moon care face
obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune in
pericol viata , sanatatea si securitatea muncii, nu
produce impact negative asupra mediului si este in
conformitate cu standardele OEKO.


Sc Profitherm Srl
prin Dascalu Dan
Brasov-Romania
02.10.2011