Sunteți pe pagina 1din 3

Gestiunea i amenajarea patrimoniului natural

C 1. Geosituri
- Componentee structure zco geograce, orstce, faunstce, bocenonte
etc. ae meduu natura n ansambu de mportan ecoogc, economc ,
tnc, pesagstc, recreatv , cutura storc etc.
- Au o semncae reevant sub aspectu conservr dverst boogce
orstce faunstce, a ntegrt funconae a ecosstemeor, conservr
patrmonuu etc. satsfacerea cerneor de va, bunstare, cutur cvzae ae
generaor prezente vtoare.
Geodverstate geoconservare:
Geodverstate: , dverstate geoogc geomorfoogc " = 1990 drept echvaent
geoogc a bodverst . , Obecte ": roc, mnerae, fose, stuctur cu dferte
orgn, fenomene procese geoogce germorce de sedmentare , tectonce,
vucance , erozune, aterare.
- s-a dezvotat rapd => paradgm geoogc generatoare de concepte
metodoog egate de managementu conservr, protece vaorcr
sustenabe a vaoror abotce.. ex : Patrmonu geoogc, Geoconservarea,
Geoeducae, Geotursm etc.
Geoconservarea
- este partea practc, metoogc, precum cadru egsatv care urmrete
pstrarea vaorcarea vaoror botce abotce.
Geoeducaa
- se refer a cunotnee despre Pmnt : struct, store,educae transmse
prn dferte forme c de comuncare eevor , pubcuu arg
- component a Educae pentru medu
Geotursmu
- s-a dezvotat dn anu 2000 , Europa Occ.
- Form a tursmuu cu adres tnc , egat de cunoaterea actut
geoogce geomorfoogce a un area cu sture sae semncatve.
- se desfoar pe trasee reevante : geotrasee, georute etc.
Geoparcu
- suprafaa de protece a natur stabt stabt recunoscut oca , ntr-un
area mportant dpv geoogc geomorfoogc care repreznt un suport optm
pentru apcarea geotursmuu geoeducae
- ntr-un geoparc actut de sture abotce sunt cuprnse fac obectu
protece eementee natur anmate: pante, anmae etc.
Deosebre ntre geoparc parc - natura :
1. ncuderea ntre obectvee protece vaorcr ( prn educae tursm ) a
sturor cuturae dntr-o regune a croro prezen n tertoru repreznt o
conde de baz n recunoaterea unu geoparc.
2. egtura strns cu popuaa oca, dn ocate unde se desfoar
mpre|urm
C 2. Geoturism
Concept dene
- Apare pentru prma data a sfrtu anor " 80 n Marea Brtane ca urmare
dstruger unor stur : mne, carere, rezerva paeontoogce prn gestonarea
or necorespunztoare.
- Se mpune ca o modatate de a conserva promova aceste tur prn servc
produse turstce durabe de tpu traseeor tematce char centre de
vztare
- Hose ( 1995 1996 ) : geotursmu repreznt , un ansambu de servc care
permte vztatoror s acumueze cunotne, s neeag geooga
geomorfooga unu st dncoo de smpa aprecere astetc a acestora ".
- Hose ( 2000 ) : geotursmu devne , un ansambu de fact servc care
promoveaz vaore benece sturor geoogce geomorfoogce
asgurar conservarea or pentru utzarea acestora de ctre turt a
vztator ocazona "
- Lardwood Prasser ( 1998) : geotursmu este , ctora efectuat cu scopu
de o experment.. , de a nva a se bucura de eementee patrmonuu
natura ".
- 1990 Iranda de Nord prmu Congres a Geotursmuu
- Preuarea termenuu n Europa Amerca , ce ma mare mpact -au avut
Stune coaborator ( 2002 ) care spun c: : prexu , geo " aparne
geooge geomorfooge , precum resurseor naturae ae pesa|uu :
fose, roc, mnerae punndu-se accent pe aprecerea sau cunoaterea
proceseor care au condus a creearea acestor caracterstc sau forme ;
Tursmu mpc vztarea geosturor n scop recreatv ce mpc aprecera
cunoaterea or.
- Geotursmu este forma de tursm care susne, sporete mbuntete
caracteru geograc a unu oc, medu geograc , geoogc , cutura, estetc ,
zestrea natura bunstarea rezdenor.
- Downg Newsame ( 2006 ) : stabesc prncpe de baz ae
geotursmuu . este bazat pe sture geotursmuu.
- |oyce ( 2006 ) : , oamen care merg ntr-un oc pentru a prv pentru a
nva despre unu sau ma mute aspecte egate de geoog geomorfooge ".
- Motvaa geoturstuu: dorna de cunotere a reefuu formeor de reef
( geomorfoogc ) a proceseor generaoare( geoogce, geomorfoogce ),
vechmea formeor de reef etc. ct obectvee antropce cu reevan
cutura , storc
- Reynard ( 2008 ) : geotursmu form de tursm ca nd , un ansambu de
practc, nfrastructur produse prn care se vzeaz promovarea tneor
Pmntuu "
- Hose ( 2012 ) : , asgurarea unor servc nfrastructur pentru geostur
geomorfostur reefu ncon|urtor mpreun cu artefactee asocate n stur
sau exstur care s asgure conservarea acestora prn aprecerea , aducarea
cercetarea de ctre generae prezente vtoare "
- Dawng Newsame ( 2008 ) = congrese dedcate acestu fenomen ( Austraa
2008, Sovaca-2009 Maaeza 2010 Portugaa 2011 etc.) pubca
Geotursm and Geoconservaton 2012, Asocaa Internaona de Tursm;
pubca perodce
- Hose ( 1995, 1996, 2000 ) se axeaz pe vaorcarea vaeneor educaonae
tnce ae sturor geoogce geomorfoogce
( caracteru geoogc a geotursmuu )
Geoturismul
susne sau sporete caracteru geograc
conservarea trador ocae promovarea or
poate a|uta a nfrumusearea unor , ocur urte " mbogrea ocuror
srace
cuprnde o combnae de atrbute nat.. umane
se adreseaz une pee arg ca s susn cate dstnctve ae une
destna
trebue s prevad s mbogeasc s deecteze turt ; vztator s
prmeasc nforma ;
Benec pentru comuntatea oca
furnzeaz bunur servc turstce
a|ut a ocuparea fore de munc dverse c de avansare n carer
trebuesc adaptate potc ocae care s prote|eze medu patrmonu
Geotursmu urban
- oraee pot adevrate aboratoare ddactce pentru promovarea domenuu
tneor pmntuu
- actvte turstce n aer ber poate evaua modu dnamca degradr
cdror
- MOLASA = aternae rtmce de anamente sedmentare
C 3. Geoparc
= 32 geoparcur
-are prote|at
- rspund necest natve nternaonae de a recunoate terenur stur
care preznt un nteres speca
- UNESCO
Dene: un tertoru bne dent cu o suprafa sucent de mare care cuprnde
stur arheoogce, cuturae etc.
- un geoparc asgur proteca conservarea sturor dar o dezvotare
economc durab care a|ut a mbuntrea conde economce socae
ae ocutoror , Totodat, geoparcure sunt areae cu aez. Umane care
trebue bne gestonate nct s consttue... ".
- asgur metode de consodare a patrmonuu natura
- sunt admnstrate de o autortate care adopt armonzeaz potca propre
tertora a contextu arg a dezvotr sustenabe regonae
- d.p.v. egsatv geoparcu rmne sub |ursdca unc a statuu n care se a
prn mpcarea autortor ocae.
- are un mpact poztv n dezvotarea soco economc cutura ,
souonarea probemeor de medu
- poate consderat , aborator natura " pentru partea de nstructv educatv
Petred Forest dn Greca 29 ha I-ee Levos
- restur petrcate de arbor
- ce ma nat trunch petrcat dn ume The Dnosaur Park (Haeg)