Sunteți pe pagina 1din 3

M.S.

09.09.09

Baza 1p

Teorie:

2p 1)Relatia lui Little. Demonstratia empirica.

2p 2)Prezentati regula de executare a unei tranzitii intr-o retea Petri stochastica. Exemplificare.

Problema 1

Fie 3 calculatoar conectate in retea,asa cum se arata in figura.
Probabilitatea de defectare a unui nod este neglijabila in raport cu probabilitatea de intrerupere a unei
legaturi.
La intreruperea unei linii se intervine imediat pentru remedierea ei.
Se cunosc ratele medii de defectare si de remediere a celor 3 legaturi A,B,C, notate cu lambdaA, lambdaB,
lambdaC si respectiv miuA, miuB, miuC.
Se cere:
2p a) Sa se determine disponibilitatea caii de comunicare dintre nodurile 1 si 3.
1p b)Sa se reprezinte printr-o retea Petri schimbarile posibile de stare in retea.M.S.
Problema 2

Fie un sistem tranzactional de multiplexare cu 3 procesoare cu mod de organizare paralel. Executarea unei
lucrari implica 3 activitati independente A1, A2, A3, iar timpul de prelucrare a activitatii Ai la procesorul Pi
este o variabila aleatoare normala de medie 1/miui si dispersie Teta(i patrat), i=1,2,3.
Fluxul cererilor este de tip poissonian de rata medie lambda.
Se cere:
1p a)Sa se reprezinte printr-o retea Petri stochastica modul de functionare a acestui server.
2p b)Sa se realizeze un algositm de simulare pentru evaluarea timpului mediu de raspuns si a gradului de
utilizare a celor 3 procesoare.
1p c)Sa se indice o modalitate de validare a rezultatelor simularii.

_______________________
07.09.2009

TEORIE
1.Se da un sistem de servire de forma: exp(lambda)/exp(miu)/1:(infinit,FIFO). Probabilitatea ca la un
moment dat s fie n cereri in sistem este: ro(n)=(1-ro)*ro la puterea n,unde ro=lambda/miu. Sa se
demonstreze ca timpul mediu de stationare TMS=1/(miu-lambda),lambda<miu.
2.Prezentati si comentati proprietatea de viabilitate a unei retele Petri.Dati exemplu de o retea Petri care nu
este viabila.

PROBLEME
P1.Fie un modul M cu ratele medii de defectare si remediere lambdaM si respectiv miuM,pentru acest
modul este prevazuta o rezerva pasiva R,care asigura o functionare minimala pe durata cat modulul de baza
este defect. Sistemul este deservit de un singur muncitor,cum e si firesc,atunci cand ambele module sunt
defecte se remediaza cu prioritate modulul M.
Se cere:
a) Sa se reprezinte printr-o retea Petri schimbarile posibile de stare in sistemul redundant;
b) Cresterea disponibilitatii sistemului prin adaugarea unei rezerve.

P2.Fie un sistem de servire cu o statie la care cererile formeaza un flux de intrare Poissonian de rata medie
lambda. Timpul de prelucrare a unei cereri are o repartitie normala de medie m si o abatere medie patratica
s(sigma). Probabilitatea de renuntare a unei cereri, functie de numarul n de cereri existente in sistem este
dat de relatia: Pr(n)=0,n<=5; Pr(n)=0.5+0.1(n-1),5<=n<10; Pr(n)=1,n>=0;
Se cere:
a) Un algoritm de simulare pentru evaluarea timpului mediu de stationare a unei cereri in sistem si a
procentului de cereri care renunta la servire;
b) Functiile de generare a valorilor aleatoare necesare simularii;
c) O modalitate de verificare a rezultatelor simularii.