Sunteți pe pagina 1din 14

CLASA A X-a

Obiective de referin Coninuturi Activiti ce conduc la nvarea, consolidarea,


dezvoltarea capacitilor
Obiective-cadru: I. nelegerea noiunii de numr: natural, ntreg, raional, real, complex. Efectuarea operaiilor cu ele.
La sfritul clasei a X-a elevul va fi capabil:
S recunoasc elementele mulimilor
numerice studiate (N, Z, Q, R) i s scrie
numere reale folosind diverse forme.
S fac trecerea de la o form de scriere a
numerelor reale la alta.
S reprezinte geometric numerele reale i
s utilizeze terminologia aferent noiunilor de
numr.
Noiune de
numr.Mulim
i de numere.
Calcul
numeric.
Proprieti.
Exerciii de:
identificare a numerelor
naturale, ntregi, raionale, reale;
reprezentare a numerelor
reale pe axa de coordonate;
transformare a numerelor
reale
n fracii zecimale i invers;
determinare crei mulimi de
numere i aparine numrul dat.
Exerciii de calcul cu numere
din mulimile respective.
Exerciii semnificative care
s evidenieze avantajele
folosirii proprietilor operaiilor
respective.

S efectueze adunri, scderi, nmuliri,
mpriri, ridicri la puteri cu exponent numr
raional, operaii cu radicali de ordinul n,
ne N, n> 2, cu logaritmii numerelor pozitive.
S utilizeze n calcule proprietile
operaiilor matematice.
S descompun un numr real dat utiliznd
operaiile studiate.
S efectueze calcul rapid.
Logaritmul
unui numr
pozitiv.
Proprieti.
Exerciii de determinare a
valorii expresiilor ce conin
logaritm.
Exerciii de logaritmare i
poteniere a expresiilor
algebrice.
Obiectiv-cadru: II. Efectuarea de estimri i aproximri.
La sfritul clasei a X-a elevul va fi capabil:
S compare numerele reale prin diverse
metode.
S aproximeze numerele date prin lips sau
prin adaos.
S analizeze diferite estimri deja fcute,
prin refacerea lor, mbuntind marja de
eroare.
S foloseasc estimri i aproximri pentru
verificarea validitii unor calcule cu numere
reale, folosind puteri, radicali, logaritmi, etc.
S estimeze msuri n raport cu diferite
uniti de msur date.
S estimeze ansa producerii unui
eveniment i s dea justificri pentru estimarea
propus.
Aproximarea
numerelor
reale, a
diferitelor
mrimi
obinute prin
msurri.
Exerciii de comparare a
numerelor reale, folosind
reprezentarea lor pe ax.
Exerciii de evaluare a
rezultatelor unor operaii.
Exerciii de rafinare a unei
estimri date.
Exerciii de aproximare a
unor numere reale la numere
ntregi sau raionale.
Calculul unui radical de
ordinul doi cu o aproximaie
dat.
Exerciii de estimare a
rezultatului unui calcul.
Aseriuni asupra unor
evenimente care se vor produce
n viitor.
Activiti practice i jocuri
didactice.
Obiectiv-cadru: III. Recunoaterea i utilizarea unor elemente de logic matematic, din teoria
mulimilor i combinatoric.
La sfritul clasei a X-a elevul va fi capabil:
S investigheze valoarea de adevr a unei
afirmaii cu ajutorul exemplelor,
contraexemplelor, proprietilor operaiilor
algebrice, predicatelor etc.
S opereze cu noiunile: ipotez, concluzie,
demonstraie, teorem, axiom, definiie,
teorem direct, teorem reciproc, negaie,
implicaie, echivalen, conjuncie, disjuncie,
operator logic, tabel de adevr . a.
Elemente de
logic
matematic
Elemente de
calcul
propoziional.
Exerciii de:
determinare a valorii de
adevr a propoziiilor ce conin
operatorii logici "i", "sau",
"non";
formulare a propoziiilor n
care intervin operatorii logici;
determinare a valorii de
adevr a propoziiilor compuse
de tipul:
p q, p q, ( (p q)(r prin
exemplificri de ecuaii,
inecuaii . a;
S recunoasc predicatele i s determine
valoarea lor de adevr, echivalena lor.
S aplice n diverse contexte cuantificatorii
existenial i universal i a proprietilor lor.
*S dea exemple de situaii n care se
utilizeaz cuantificatorii existenial i
universal.
S fac generalizri i s le verifice prin
diverse modaliti (exemple, contraexemple,
formule, proprieti, tabel de adevr etc.).
*Elemente de
calcul al
predicatelor.
Cuantificatorii
existenial i
universal.
Reguli de
negaie.

*apreciere a valorii de adevr
a predicatelor;
determinare a valorii de
adevr a propoziiilor ce conin
cuantificatorul existenial sau
cel universal.
Activiti individuale, n
grup, practice, jocuri didactice
ce duc la nelegerea i utilizarea
elementelor nsuite.

S foloseasc terminologia aferent teoriei
mulimilor.
S utilizeze n diverse contexte relaiile de
incluziune i egalitate ntre mulimi; relaia de
apartenen a elementelor unei mulimi; s
determine submulimile unei mulimi . a.
Mulimi.
Noiune de
mulime.
Relaia de
apartenen.
Relaia de
incluziune.
Relaia de
egalitate ntre
mulimi.
Exerciii de:
folosire a terminologiei
aferente teoriei mulimilor n
contexte uzuale i matematice;
determinare a elementelor
unei mulimi de numere definite
n diferite moduri;
determinare a unei mulimi
descrise de o proprietate dat;
folosire a relaiilor de
incluziune i egalitate ntre
mulimi;
folosire a relaiei de
apartenen, nonapartenen
unei mulimi.
S efectueze operaii cu mulimi; s
reprezinte analitic, sintetic, geometric
rezultatele obinute.
*S utilizeze n diverse contexte
proprietile de baz ale operaiilor cu
mulimi.
S identifice noiunea de mulime ordonat.
Operaii cu
mulimi.
*Proprieti de
baz.
efectuare a operaiilor cu
mulimi.
Exerciii de deducere a
proprietilor de baz ale
operaiilor cu mulimi.
S identifice noiunile de permutri,
aranjamente, combinri ale elementelor unei
mulimi finite.
S utilizeze permutrile, combinrile,
aranjamentele n diverse contexte.
S utilizeze terminologia aferent induciei
matematice.
S aplice metoda induciei matematice n
diverse contexte.
**S recunoasc i s utilizeze diverse
variante ale metodei induciei matematice.
Combinatorica.
Permutri.
Aranjamente.
Combinri.
Inducia
matematic.
Noiune de
inducie i
deducie.
Metoda
induciei
matematice.
**Alte variante
ale metodei
induciei
matematice.
Exerciii de rezolvare a
problemelor cu text ce conin
elemente de combinatoric.
Activiti practice ce conin
elemente de combinatoric.
Exerciii de identificare i
creare a propoziiilor
particulare, generale, a
raionamentelor inductive,
deductive.
Exerciii semnificative care
s evidenieze avantajele
metodei induciei matematice.
Exerciii de:
demonstrare a identitilor
matematice folosind metoda
induciei matematice;
*demonstrare a divizibilitii
expresiei cu un numr natural
dat.
**demonstrare a
inegalitilor matematice;
**demonstrare a unor
propoziii matematice folosind
alte variante ale metodei
induciei matematice.
Obiectiv-cadru IV: Calcul algebric. Rezolvarea de ecuaii, inecuaii sisteme i totaliti
La sfritul clasei a X-a elevul va fi capabil:
S efectueze transformri identice ale
expresiilor transcendente.
S aprecieze rigoarea, ordinea i elegana
n arhitectura rezolvrii ecuaiilor i
inecuaiilor.
*S recunoasc ecuaii i inecuaii
iraionale, ecuaii, inecuaii echivalente.
*S utilizeze diverse metode de rezolvare a
ecuaiilor iraionale de
Transformarea
expresiilor
transcendente.
* Ecuaii
iraionale.
Exerciii de transformare a
expresiilor transcendente i de
determinare a domeniului
valorilor admisibile ale unor
expresii.
*Rezolvarea ecuaiilor i
inecuaiilor iraionale, aplicnd
diverse metode.

tipul:
i
reductibile la ele.
* S rezolve inecuaii iraionale de tipul:

(semnul <" poate fi nlocuit cu >, s, >).
i reductibile la ele.
S recunoasc ecuaiile i inecuaiile
exponeniale i logaritmice.
S utilizeze diverse metode de rezolvare a
ecuaiilor, inecuaiilor exponeniale i
logaritmice.
*Inecuaii
iraionale.
Ecuaii
exponeniale.
Ecuaii
logaritmice.
*Inecuaii
exponeniale.
*Inecuaii
logaritmice.
** Rezolvarea ecuaiilor
iraionale ce conin simbolul
modulului i parametri.
*Exerciii de utilizare a
proprietilor de echivalen a
ecuaiilor, inecuaiilor iraionale.
Exerciii de rezolvare a
ecuaiilor exponeniale de tipul:
a
f(x)
=a
g(x)
i celor ce se reduc la
ele.
Exerciii de rezolvare a
ecuaiilor logaritmice de tipul:
Log
a
f(x)=b,
Log
a
f(x)= log
a
g(x),
Log
a
f(x)(log
a
g(x)= log
a
(x) i
reductibile la ele.
Rezolvarea ecuaiilor,
*inecuaiilor exponeniale i
logaritmice ce se reduc la
ecuaii, *inecuaii algebrice.
Rezolvarea ecuaiilor
exponeniale omogene i celor
ce se reduc la ele.
Rezolvarea ecuaiilor i
*inecuaiilor ce conin expresii
logaritmice i exponeniale;
ecuaii, *inecuaii ce conin
logaritmi n diferite baze;
ecuaii, *inecuaii ce conin
variabil n baza logaritmului,
baza puterii.
*Rezolvarea ecuaiilor i
*inecuaiilor exponeniale i
logaritmice ce conin simbolul
modulului, cu *parametru.
**Ecuaii i inecuaii
nestandard.
S recunoasc sistemele i totalitate de
ecuaii exponeniale i logaritmice.
S aplice diverse metode de rezolvare a
sistemelor i totalitilor de ecuaii
exponeniale i logaritmice.
Sisteme i
totaliti de
ecuaii
exponeniale i
logaritmice.
Rezolvarea sistemelor de ecuaii
exponeniale i logaritmice prin
diverse metode.
S utilizeze cercul trigonometric n
rezolvarea unor exerciii i probleme.
S msoare unghiuri aplicnd diverse
uniti de msur.
S recunoasc i s utilizeze identitile
fundamentale i formulele indicate la
coninuturi n diverse contexte.
Msura
unghiului n
grade, radiani
. a.
Cercul
trigonometric.
Identiti
trigonometrice
fundamentale.
Formule de
reducere.
Identiti
trigonometrice
uzuale.
Exerciii de:
transformare a msurii
unghiului din grade n radiani i
reciproc;
reprezentare a unghiurilor de
msura
pe cercul trigonometric;
determinare a identitilor i
transformarea expresiilor
trigonometrice;
determinare i evaluare a
valorilor expresiilor
trigonometrice.
S recunoasc ecuaiile i *inecuaiile
trigonometrice.
S utilizeze diverse metode de rezolvare a
ecuaiilor trigonometrice.
** Rezolvarea ecuaiilor trigonometrice ce
conin funcii trigonometrice inverse.
S aplice elemente de trigonometrie n
diverse domenii.
Ecuaii
trigonometrice.
*Inecuaii
trigonometrice.

Rezolvarea ecuaiilor
trigonometrice:
celor mai simple;
ce se reduc la ecuaii
algebrice;
omogene i celor ce se reduc
la ele;
de forma sinf(x)=sing(x),
cosf(x)=cosg(x), tgf(x) = tgg(x);
de forma asinx b cosx = c
utiliznd substituia unei
variabile;
cu selecia soluiilor;
*ce conin simbolul
modulului;
*ce conin parametri;
**ce conin funcii
trigonometrice inverse.
*Rezolvarea celor mai
simple inecuaii trigonometrice.
*inecuaii trigonometrice
care se reduc la inecuaii
algebrice.
**Rezolvarea ecuaiilor i
inecuaiilor trigonometrice
nestandard.
S fie capabil s opereze rapid cu
enunurile matematice (expresii, ecuaii,
inecuaii, sisteme, totaliti) ce conin
factorialul unui numr natural.
S rezolve ecuaii, inecuaii, sisteme ce
conin elemente de combinatoric.
S utilizeze aceste concepte pentru
rezolvarea problemelor din cotidian; s
remarce utilitatea lor (pentru practic).
Elemente de
combinatoric.
Mulimi
ordonate.
Permutri (fr
repetri).
Noiunea de
factorial.
Aranjamente
(fr repetri).
Combinri.
Unele
proprieti ale
combinrilor.
Aplicaii ale
analizei
Exerciii semnificative care s
evidenieze avantajele folosirii
relaiilor ntre :
Exerciii de rezolvare a
ecuaiilor, *inecuaiilor,
sistemelor ce conin factorialul
unui numr natural.
Exerciii de:
rezolvare a ecuaiilor i
*inecuaiilor ce conin
simbolurile: ;
**rezolvare a sistemelor de
ecuaii, inecuaii ce conin
simbolurile: .
combinatorii n
teoria
probabilitilor,
n cotidian.
**Exerciii de calcul
aproximativ utiliznd formula
binomului lui Newton.
**Crearea, analiza i rezolvarea
de probleme cu caracter
combinatoric.
S identifice i s utilizeze formula de
dezvoltare a puterii unui binom n diverse
contexte.
S utilizeze formula termenului general din
dezvoltarea binomului lui Newton n diverse
contexte
*S utilizeze proprietile coeficienilor
binomiali la rezolvarea diverselor probleme.
Binomul lui
Newton
Formula
termenului
general.
Aplicaii.
*Proprietile
coeficienilor
binomiali.
Exerciii de:
dezvoltare a puterii unui
binom;
determinare a termenului de
anumit rang din dezvoltarea
binomului;
calcul al celui mai mare
termen sau al celui mai mic
termen al dezvoltrii binomului;
determinare care termen din
dezvoltare conine o variabil
dat la puterea dat.
**Exerciii de deducere a unor
identiti n calculul cu
combinri.
V. Organizarea datelor i utilizarea unor elemente de statistic i probabiliti
La sfritul clasei a X-a elevul va fi capabil:
S recunoasc i s utilizeze noiunea de
eveniment ataat unui experiment; s clasifice
evenimente dup diverse criterii.
S reprezinte rezultatele observaiilor prin
desene i tabele i s extrag informaii din
tabele, liste, diagrame etc. i s reprezinte
relaii prin diagrame.
S recunoasc i s utilizeze corelaia
statistic (pe exemple concrete).
S construiasc i s interpreteze diagrame
statistice.
S determine probabilitatea producerii unui
eveniment utiliznd raportul: numrul
cazurilor favorabile/numrul cazurilor posibile
Evenimente.
Eveniment
sigur,
imposibil.
Operaii cu
evenimente.
*Evenimente
compatibile,
incompatibile,
dependente i
independente.
Frecvena
absolut i
relativ a
evenimentului.
Probabilitatea
Exerciii de evideniere a
diverselor tipuri de evenimente
evideniate n coninuturi.
Exerciii privind efectuarea
operaiilor cu evenimente.
Exerciii de:
clasificare a unor date
(obiecte) dup criterii date;
identificare a unor asemnri
ntre anumite elemente ale unei
mulimi;
analiz a unor criterii de
sortare a elementelor unei
i s calculeze probabilitatea realizrii a
fiecrui din n evenimente elementare egal
probabile.
S utilizeze noiunile de variabil aleatoare
i discret pe exemple concrete.
S determine valoarea medie a variabilei
aleatoare.
S determine modulul, mediana, frecvena
a seriei statistice.
evenimentului.
Valoarea
medie.
**Dispersia.
Uniti
statistice,
populaie
statistic.
Compararea
datelor.
Reprezentarea
grafic a
seriilor
statistice.
Media
aritmetic,
modul,
mediana,
sondaje
(exemple din
cotidian).
mulimi.
Exerciii privind selectarea
celei mai raionale forme de
reprezentare a datelor.
Exerciii de:
interpretare a informaiei
extrase dintr-un tabel;
transpunere a unei relaii
dintr-o form de descriere n
alta;
comparare a graficelor mai
multor fenomene, realizate n
acelai sistem de coordonate;
analiz a datelor unor
probleme pentru verificarea
noncontradiciei, suficienei i
eliminarea informaiilor
neeseniale;
S organizeze datele n exemple din
cotidian (coduri potale, alfabetul Morze,
coduri secrete etc.) i informatic
(algoritmizarea datelor).
S aplice curba lui Gauss pentru a
determina repartizrile normale ale datelor.
Aplicaii ale
organizrii
datelor.
Curba lui
Gauss.
utilizare a organizrii datelor
n cotidian i alte contexte;
sondaje statistice (simple).
Exerciii practice:
de efectuare a
experimentului;
de nregistrare a rezultatelor
obinute ntr-un tabel;
de mbuntire a rezultatelor
obinute prin realizarea de noi
ncercri.
Exerciii de:
calculul mediei unui set de
date;
comparaie a seturilor de date
care au aceeai (diferit) medie;
comparare a evenimentelor
privind ansa de realizare;
calculul probabilitii unor
evenimente egal probabile.
VI. Recunoaterea i utilizarea unor relaii,
funcii, iruri.

S recunoasc i s utilizeze noiunea de
funcie, graficul funciei n diverse contexte.
S neleag i s utilizeze proprietile
funciei i ale graficului ei.
S recunoasc neleag noiunile de
funcie injectiv, surjectiv, bijectiv.
S determine inversa funciei inversabile.
S utilizeze operaiile algebrice cu funcii
S clasifice funcii dup diverse criterii.
S utilizeze proprietile urmtoarelor
funcii: funcia putere, exponenial,
logaritmic, funciile trigonometrice i
funciile *trigonometrice inverse . a.
*S utilizeze transformri pentru
reprezentri de grafice ale funciilor.
Funcii reale
Noiune de
funcie. Moduri
de definire a
funciei.
Graficul
funciei.
Proprieti ale
funciei
referitoare la
monotonie.
Paritatea,
periodicitatea,
mrginire,
zerouri,
extreme).
Funcii
injective,
surjective,
bijective.
Funcii
inversabile.
* Compunerea
funciilor.
Funciile
elementare
principale.
Proprietile i
graficele lor.
*Funciile
trigonometrice
Exerciii de:
recunoatere a funciei
elementare fiind dat
reprezentarea grafic a ei;
reprezentare grafic a
funciei;
determinare a proprietilor
principale ale funciei;
determinare a legturii dintre
proprietile funciilor uzuale.
Probleme de tipul:
"Poate oare funcia periodic s
fie monoton
cresctoare(monoton
descresctoare) pe R?" . a;
de determinare a bijectivitii
funciei;
de determinare a inversei
unei funcii inversabile.
*de determinare a funciilor:
f

g, g

f, f

f
-1
, g
-1

g.
de utilizare a proprietilor
funciilor elementare principale
pentru construirea graficelor i
n alte contexte.
Activiti practice i jocuri
didactice.
inverse.
Proprietile i
graficele lor.
**Alte funcii.
VII. Localizarea n plan i spaiu i
utilizarea unor transformri geometrice.

S interpreteze modelul axiomatic de
construire a geometriei.
S recunoasc i s utilizeze axiome,
definiii, teoreme specifice geometriei n plan
i spaiu.
S clasifice afirmaii aplicnd diverse
criterii (lem, consecin, directa, reciproca,
contrara, reciproca contrarei sau contrara
reciprocei).
Elemente ale
sistemului
axiomatic al
geometriei
plane,
geometriei n
spaiu.
Exerciii de:
identificare, difereniere i
denumire a axiomelor;
deducere a celor mai simple
consecine;
rezolvare a diferitelor tipuri
de probleme, utiliznd: axiome,
noiuni, i relaii de baz ale
geometriei n plan i spaiu.
*Folosirea propoziiilor
matematice studiate n
realizarea unor secvene de
raionamente.
S descrie poziia unui punct i s
identifice punctul utiliznd coordonatele lui n
plan i spaiu.
S recunoasc i s descrie poziii relative
ale punctelor, dreptelor, figurilor n plan,
planelor i corpurilor n spaiu.
S construiasc folosind materiale
adecvate, modele ale unor poziii relative ale
punctelor, dreptelor, figurilor n plan, planelor
i corpurilor n spaiu.
S reprezinte n plan configuraii
geometrice.
S interpreteze reprezentri plane ale
configuraiilor spaiale, s imagineze
corespondena spaial a acestora i s extrag
din aceste reprezentri elemente semnificative.
Sistem de
coordonate n
plan i n
spaiu.
Poziia relativ
a punctelor fa
de dreapt,
plan, a dou
dreptei, dreptei
i cercului,
dreptei i
planului, a
dou plane.
Probleme de identificare,
difereniere i determinare a
dreptelor i planelor n spaiu.
Probleme de reprezentare n
plan a corpurilor geometrice i a
poziiei relative ntre ele.
S recunoasc i s utilizeze figurile
congruente i asemenea n diverse contexte.
Congruena i
asemnarea
Exerciii de:
utilizare a cazurilor de
figurilor.
Teorema lui
Thales,
consecine.
*Condiii de
concuren
(*teorema lui
Ceva . a.)
*Condiiile de
coliniaritate
(teorema lui
Menelaus,
relaiile lui
Stewart,
**teorema lui
Dezaurgous .
a.)
congruen n diferite contexte;
utilizare a cazurilor de
asemnare n diverse contexte.
*Probleme de concuren, de
coliniaritate, de determinare a
locului geometric.
Probleme de utilizare a
proprietilor figurilor plane n
diferite contexte.
*S recunoasc i s utilizeze:
concurena dreptelor n plan i spaiu n
diferite contexte;
*coliniaritatea punctelor n plan, ** n
spaiu;
proprietile figurilor plane n diferite
contexte;
plane paralele n diverse contexte.
S recunoasc, s identifice, s deseneze
drepte concurente, neconcurente, paralele n
plan i spaiu.
S recunoasc, s deseneze drepte ce
intersecteaz planul, drepte ce nu intersecteaz
planul.
S utilizeze criteriile de paralelism ale
dreptei cu planul.
S recunoasc, s descrie i s deseneze
drepte perpendiculare, drepte perpendiculare
pe plan.
Drepte paralele
n plan, n
spaiu,
proprieti.
Dreapta
paralel cu
planul,
proprieti,
criteriu.
Unghi dintre
dou drepte n
plan i n
spaiu.
Plane paralele,
proprieti,
criteriu.
* Seciuni cu
plane ale
corpurilor
geometrice.
Drepte
perpendiculare
(n plan i
Exerciii de:
identificare a paralelismului
dreptelor;
identificare a paralelismului
dreptei cu planul, a dou plane;
recunoatere i difereniere a
figurilor plane ce se obin la
intersecia corpurilor geometrice
cu plane.
Probleme de utilizare a
criteriilor de perpendicularitate
a dou drepte, a dreptei i
planului, a dou plane n diverse
contexte.
Probleme de identificare a
dreptelor perpendiculare, a
dreptei perpendiculare cu un
plan, a planelor perpendiculare.
S calculeze lungimile unor segmente,
msura unor unghiuri utiliznd teorema celor
trei perpendiculare i a relaiilor metrice n
triunghi.
S recunoasc i s utilizeze criteriile de
perpendicularitate a dou drepte, a dreptei i a
planului, a dou plane n diverse contexte.
spaiu).
Dreapt
perpendicular
pe plan.
Proiecii
ortogonale pe
plan. Unghiul
dintre dreapt
i plan.
Teorema celor
trei
perpendiculare.
Plane
perpendiculare.
Criteriu.
Proprieti.
VIII. Recunoaterea figurilor i a corpurilor
geometrice. Utilizarea unor elemente de
geometrie metric.

S recunoasc i s utilizeze relaiile
metrice n triunghi n diverse contexte.
S aplice elemente de trigonometrie n
geometrie.
S recunoasc i s construiasc unghiuri
diedre, unghiul plan al unui unghi diedru; s
calculeze msuri de unghiuri n spaiu.
S recunoasc i s construiasc proiecii
ortogonale ale figurilor plane.
S calculeze lungimi de segmente ale
proieciei, ariile proieciilor.
*S calculeze lungimi de segmente,
perimetre, arii ale figurilor ce se obin la
secionarea corpurilor geometrice cu diverse
plane.
S recunoasc figurile geometrice plane din
cadrul figurilor spaiale n contextul
paralelismului i al perpendicularitii
figurilor.
Relaii metrice
n triunghi.
Teorema
sinusurilor,
teorema
cosinusului etc.
Unghi diedru.
Unghi liniar al
unghiului
diedru.
Distana de la
punct la
dreapt, de la
punct la plan.
Proiecia
ortogonal a
figurii pe un
plan.
Relaia ntre
aria figurii i
aria proieciei
- Probleme de calcul al
elementelor unui
triunghi; liniilor
importante n triunghi.
- Aplicaii ale
trigonometriei n
geometrie.
- Exerciii de calcul al
lungimilor unor
elemente liniare, al
msurilor unghiurilor.
- Probleme de
reprezentare a proieciei
ortogonale a figurilor
plane (n baza
proprietilor proieciei
ortogonale)
- Probleme de calcul al
lungimilor unor
elemente liniare, al ariei
figurii obinute (sau care
se proiecteaz) n
rezultatul proieciei
ortogonale al unei figuri
plane.
- *Probleme de calcul al
ei pe plan.
*Seciuni cu
plane n corpuri
geometrice
(plane
perpendiculare
pe feele
corpului
geometric).
lungimilor unor
elemente liniare,
unghiurilor, ariei figurii
(sau a unei pri a ei)
care se obine n urma
secionrii unui poliedru
cu un plan.
- *Probleme de
construcie, calcul i
demonstraie unde se
utilizeaz paralelismul i
perpendicularitatea.