Sunteți pe pagina 1din 2

A min.

n tr-um p r i a Ta cnd vei ve ni,


po me ne te ne pe noi Doam ne.
Fe ri cii cei s raci cu du u hul, c a ce lo
ra es te m p r i a ce e ru ri lor.
Fe ri cii cei ce plng, c a ce ia se vor mn g ia.
Fe ri cii cei blnzi, c a ce e e e ia vor mo
te ni p mn tul.
Fe ri cii cei ce fl mn zesc i n se tea z de drep
ta a te, c a ce e e ia se vor s tu ra.
| | | | a
|1 I|a JI1`1|I
'

Fe ri cii cei mi los tivi, c a ce e ia se vor mi lu i

Fe ri cii cei cu rai cu i i ni ma, c a ce e e ia
fi ii lui Dum ne zeu se vor che ma.
Fe ri ci i ii, f c to rii de pa a a a ce, c
a ce lo ra es te m p r i a Ce ru ri lor.
Fe ri cii vei fi cnd v vor o c r pe voi, i
v vor pri go ni, i vor zi ce tot cu v n tu ul ru m
po tri va voas tr, min ind, pen tru Mi i ne.
Bu cu ra i v i v ve se lii, c pla ta voas tr
mul t es te e n ce e ru u u uri.
Al ctuire a diaconul ui Cristian Al exandru, de l a biserica Boteanu I enii din
Bucureti. Aceste fericiri sunt scrise dup un mel os athonit, pe care l -amauzit
cnd amvizitat Sf. Munte