Sunteți pe pagina 1din 3

TRATAMENTUL FISCAL AL CONTRACTELOR DE SPONSORIZARE SI MECENAT

Operatiunile de sponsorizare si mecenat sunt reglementate prin Legea 32/1994, cu modificarile si


completarile ulterioare, iar tratamentul fiscal al acestora sub aspectul deductibilitati
si taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile constand in acordarea de bunuri, executarea de lucrari
sau prestarea de servicii, este reglementat de Lega 571/2003 privind Codul
fiscal al Romaniei.
1.Dispozitii generale
Un contract de sponsorizare sau mecenat, ca sa fie recunoscut de catre autoritatile fiscale, trebuie sa fie
incheiat in conformitate cu prevederile Legii 32/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Consilier TVA
2.Deductibilitatea/Nedeductibilitatea elementelor aferente unui contract de sponsorizare si mecenat
Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare este prevazut in Legea 571/2003 si HG 44/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare, sub aspectul deductibilitatii si taxei pe
valoarea adaugata, astfel:
Potrivit prevederilor art.21 alin (4) lit. p. din Codul Fiscal, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat
efectuate potrivit legii sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, dar pot fi scazute din
impozitul pe profit datorat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
1. sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
Tot in limitele de mai sus se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in
scopul constructiei de localuri, a dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei
si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de
specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.
Potrivit art. 128 alin(9) lit.f din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri acordarea de bunuri, in mod
gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum
si alte destinatii prevazute de lege, in conditiile stabilite prin norme .
Potrivit acestei precizari nu se colecteaza TVA pentru bunurile respective.
Potrivit pct.7 alin (4) din HG 44/2004 la Codul Fiscal Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de
sponsorizare si mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri in limita a 3 la mie
din cifra de afaceri, determinata potrivit art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, si nu se intocmeste factura
fiscala pentru acordarea acestor bunuri.
Potrivit pct.7 alin (6) din HG 44/2004 incadrarea in limitele prevazute mai sus, se determina pe baza
datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau in calcul pentru
incadrarea in aceste limite sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi,
acordate in numerar. Depasirea limitelor constituie livrare de bunuri si se
colecteaza taxa pe valoarea adaugata, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea
adaugata corespunzatoare depasirii. Taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta
depasirii se calculeaza si se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada
fiscala in care persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea
adaugata au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a
acestora
Conform prevederilor legale precizate, in situatiile in care sunt depasite limitele stabilite in legislatia
fiscala, pentru partea aferanta depasirii care corespunde sponsorizarilor in natura
se datoreaza TVA.
Referitor la deductibilitatea acestor elementele, putem spune ca acestea sunt cheltuieli nedeductibile la
calculul impozitului pe profit, dar pot fi deduse din obligatia totala a societatii
privind impozitul pe profit in cazul in care sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii mai sus amintite.
PRECIZARE: Avand in vedere prevederile OMFP nr. 171/2004 , modificat prin OMFP nr. 527/2004, pentru
livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii destinate actiunilor de
sponsorizare este necesara completarea lunara a borderoului cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari
de servicii pentru care nu se emite factura fiscala.
3.Exemple de stabilire a deductibilitatii si TVA aferenta depasirii cheltuielilor de sponsorizare
Societatea incheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, in valoare de 20.000
lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 februarie 2006.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2006, contribuabilul prezinta urmatoarele date
financiare:
Venituri din vanzarea marfurilor = 1.500.000 lei
Venituri din prestari de servicii = 2.000 lei
_________________
Total cifra de afaceri 1.502.000 lei
Cheltuieli privind marfurile = 850.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare = 90.000 lei
_________________
din care:
20.000 lei sponsorizare
Total cheltuieli 960.000 lei
Presupunand ca nu mai sunt alte elemente asimilate veniturilor/cheltuielilor si nici alte cheltuieli
nedeductibile si venituri neimpozabile, calculul profitului impozabil pentru trimestrul I
2006 este:
Profitul impozabil = 1.502.000 - 960.000 + 20.000 = 562.000 lei.
Impozitul pe profit = 562.000 x 16% = 89.920 lei.
Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal (criteriile
mai sus mentionate), prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
- 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 4.506 lei;
- 20% din impozitul pe profit (inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare) reprezinta 17.984 lei.
Suma admisa cu care se diminueaza impozitul pe profit este 4.506 lei, prin urmare pentru trimestrul I
2006, impozitul pe profit datorat este de:
89.920 - 4.506 = 85.414 lei.