Sunteți pe pagina 1din 289

UNIUNEA NAIONAL A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMNIA

GHID DE PRACTIC NOTARIALAutori:
Doina Rotaru notar pubi! " !oor#onator
Marina Mano$ " notar pubi!
Doina Dun!a %$& '$r(i!iu $)i'a*i$ UNNPR
Laur$n*ia Ba#iu notar pubi!
+ir)inia B$#$a notar pubi!
Mir$a Moi'$ notar pubi!
Ioana La,brina +i#i!an notar pubi!
Du,itru +ior$ M-n$'!u notar pubi!
Ion Marin notar pubi!
+a'i$ +ar)a notar pubi!
Bo)#an Li(iu Ciu!- notar pubi!
Dra)o% I'a!.$ notar pubi!
Ni!oa$ Ciprian Ni!a notar pubi!
Dan Dro'u /a)una pro&$'or uni($r'itar
#ir$!tor In'titutu Notaria Ro,0n
Ni!oa$ Li(iu Popa #ir$!tor )$n$ra UNNPR
Mar!$ Gri)or$ !on'utant pubi!itat$
i,obiiar-
E$na Ciobanu $1p$rt " t$.nor$#a!tor UNNPR
BUCURE/TI2 3455
1
CUPRIN6
5
7
Di'po8i*ii )$n$ra$ 54
3
7
Pro!$#ura aut$nti9!-rii 54
3757 Di'po8i*ii )$n$ra$ 54
375757 Model de cerere de autentifcare 55
3737 A!t$ notaria$ :n!.$iat$ :n ,at$ria p$r'oan$or 53
373757 Model de act de desemnare a tutorelui de ctre
printe
53
373737 Model de declaraie de revocare a actului de
desemnare a tutorelui
13
3737;7 Model de contract de mandat pentru
desemnarea tutorelui/tutorilor
14
3737<7 Model de testament care cuprinde o dispoziie
de desemnare a tutorelui
15
3737=7 Model de mandat pentru incapacitate 16
3737>7 Modele de declaraie-consimmnt medicale 24
37;7 A!t$ notaria$ :n ,at$ria r$a*iior #$ &a,ii$ 3?
37;757 Di'po8i*ii )$n$ra$ pri(in# a$)$r$a
r$)i,uui ,atri,onia
3?
37;737 Di'po8i*ii 'p$!ia$ pri(in# :n!.$i$r$a
!on($n*i$i ,atri,onia$ :ntr$ (iitorii 'o*i7
3@
37;7;7 Mo#$$ #$ !on($n*ii ,atri,onia$
:n!.$iat$ #$ (iitorii 'o*i
;5
37;7;757 Modele de convenii matrimoniale
privind alegerea de ctre viitori soi a
regimului comunitii convenionale
31
37;7;737 Modele de convenii matrimoniale
privind alegerea de ctre viitori soi a
regimului separaiei de bunuri
39
37;7<7 Mo#$$ #$ !on($n*ii ,atri,onia$
:n!.$iat$ #$ 'o*i
<A
37;7<757 Modele de convenii matrimoniale
privind alegerea de ctre soi a
regimului comunitii convenionale
48
37;7<737 Modele de convenii matrimoniale
privind alegerea de ctre soi a
regimului separaiei de bunuri
57
37;7=7 Mo#$$ #$ a!t$ #$ i!.i#ar$ 67
37;7=757 Model de act de lichidare ntre foti
soi (dup divor
67
37;7=737 Model de act de lichidare ntre soi 78
2
(care i schimb regimul
matrimonial
37;7=7;7 Model de act de lichidare ntre soul
supravieuitor i motenitor sau ntre
motenitorii celor doi soi
81
37<7 A!t$ notaria$ :n ,at$ria obi)a*iior 88
37<757 Model de contract de cesiune a promisiunii
bilaterale de vnzare-cumprare autentifcat sub
nr!!!de notarul public!!!
88
37<737 Model de contract de cesiune de crean 90
37<7;7 Model de contract de dare n plat 92
37<7<7 Model de act de constatare/declarare a nulitii
contractului de vnzare autentifcat sub nr!!!!de
notarul public!!!!
95
37<7=7 Model de contract de preluare a datoriei 97
37=7 A!t$ notaria$ :n ,at$ria !on'tituirii2 tran'&$ruui %i
'tin)$rii #r$pturior r$a$
99
37=757 R$)ui )$n$ra$ pri(in# :n'tr-inar$a
bunurior i,obiiar$B,obiiar$
99
37=737 Modele de pacte de opiune 103
37=73757 "act de opiune (de vnzare 103
37=73737 "act de opiune (de cumprare 106
37=7;7 Model de promisiune unilateral de vnzare 108
37=7<7 Model de promisiune bilateral de vnzare-
cumprare
109
37=7=7 Model de contract de vnzare a unui imobil cu
rezerva dreptului de proprietate
110
37=7>7 Model de contract de vnzare a unui imobil cu
opiune de rscumprare (n condiiile art!#$%&
i urm! 'od civil
113
37=7?7 Model de contract de rent viager 115
37=7A7 Model de contract de ntreinere 117
37=7@7 Model de contract de vnzare avnd ca obiect o
motenire
119
37=754
7
Model de contract de constituire a dreptului de
superfcie
120
37=755
7
Model de contract de constituire a unui drept de
uzufruct
122
37=753
7
Model de contract de constituire a unui drept de
abitaie
124
37=75;
7
Model de contract de constituire a unui drept de
uz
126
37=75< Model de convenie privind constituirea unui 128
3
7 drept de trecere
37=75=
7
Model de contract de ipotec imobiliar 130
37=75>
7
Model de contract de ipotec mobiliar 132
37=75?
7
Model de contract de ga( 135
37=75A
7
Modele de declaraii de renunare la dreptul de
proprietate asupra unui bun imobil
)! *eclaraie pentru imobile nscrise n 'artea
+unciar
,! *eclaraie pentru imobile nenscrise n 'artea
+unciar
137
;
7
Pro!$#ura 'u!!$'ora- 139
;757 Di'po8i*ii )$n$ra$ 139
;737 R$)ui #$ !o,p$t$n*- 140
;7;7 Model de cerere pentru deschiderea procedurii
succesorale
141
;7<7 Pr$!i8-ri !u pri(ir$ a #$'!.i#$r$a pro!$#urii
'u!!$'ora$
142
;7=7 Mo#$$ #$ :n!.$i$ri pronun*at$ :n !a#ru pro!$#urii
'u!!$'ora$
145
;7=757 Model de ncheiere de edin 145
;7=737 Model de ncheiere de cone-are dosare
succesorale
146
;7=7;7 Model de ncheiere fnal 147
;7=7;757 Pr$!i8-ri pri(in# r$#a!tar$a %i
!o,p$tar$a :n!.$i$rii 9na$
150
;7>7 Mo#$ #$ !$rti9!at #$ ,o%t$nitor 161
;7?7 Mo#$ #$ !$rti9!at #$ $1$!utor t$'ta,$ntar 163
;7A7 Mo#$$ #$ #$!ara*ii #at$ :n ,at$ri$ 'u!!$'ora- 164
;7A757 Model de declaraie de acceptare a succesiunii
legale
164
;7A737 Model de declaraie de acceptare a succesiunii
testamentare
165
;7A7;7 Model de declaraie de acceptare a succesiunii
legale i testamentare
166
;7A7<7 Model de declaraie de renunare la succesiunea
legal
167
;7A7=7 Model de declaraie de renunare la succesiunea
testamentar
168
;7A7>7 Model de declaraie dat n conformitate cu
dispoziiile art!#### 'od civil
169
;7A7?7 Model de declaraie de neacceptare succesiunii 170
4
dat n afara termenului de opiune succesoral
;7A7A7 Model de declaraie de acceptare a calitii de
e-ecutor testamentar
171
;7A7@7 Model de declaraie de renunare la calitatea de
e-ecutor testamentar
172
;7A754
7
Model de declaraie de nlturare a efectelor
nedemnitii
173
;7@7 Pro!$#ura in'tru,$nt-rii t$'ta,$nt$or 174
;7@757 Di'po8i*ii )$n$ra$ 174
;7@737 Mo#$$ #$ t$'ta,$nt$ %i #$!ara*ii #$
r$(o!ar$ a t$'ta,$nt$or
176
;7@73757 Model de testament cu instituire de
legatar universal
176
;7@73737 Model de testament cu instituire de
legatar cu titlu universal art!#.%/
alin!0 lit! a 'od civil
177
;7@737;7 Model de testament cu instituire
legatar cu titlu universal art!#.%/
alin!0 lit! b 'od civil
178
;7@737<7 Model de testament cu instituire de
legatar cu titlu universal art!#.%/
alin!0 lit! c 'od civil
179
;7@737=7 Model testament cu titlu particular (# 180
;7@737>7 Model testament cu titlu particular (0 181
;7@737?7 Model de testament cuprinznd o
substituie fdeicomisar
182
;7@737A7 Model de testament cuprinznd o
substituie fdeicomisar i o
substituie vulgar
183
;7@737@7 Model de testament cuprinznd o
substituie fdeicomisar i o
liberalitate rezidual
184
;7@7375
47
Model de declaraie de revocare a
testamentului
185
;7@7375
57
Model de declaraie de retractare a
revocrii testamentului
186
;7@7;7 Mo#$$ #$ :n!.$i$ri #$ aut$nti9!ar$ a
t$'ta,$nt$or
187
;7@7;75
7
Model de ncheiere de autentifcare a
testamentului solicitat de un testator1
tiutor de carte1 dar care solicit
prezena a doi martori1 potrivit
art!#.23 alin!0 'od civil
187
;7@7;73
7
Model de ncheiere de autentifcare a
testamentului solicitat de un testator1
tiutor de carte1 dar care este n
imposibilitate de a semna actul (din
cauza bolii1 infrmitii sau din orice
alt cauz1 potrivit art!#.2% alin!#
188
5
'od civil
;7@7;7;
7
Model de ncheiere de autentifcare a
testamentului n situaia n care
testatorul este netiutor de carte1
potrivit art!#.2% alin!# cod civil
189
;754
7
Pro!$#ura !on'tat-rii 't-rii ,at$ria$ a
t$'ta,$ntuui oo)ra&
190
;75475
7
Model de proces-verbal de constatare a strii
materiale a testamentului olograf
192
;755
7
Pro!$#ura (ai#-rii t$'ta,$ntuui oo)ra& 193
;75575
7
Model de proces-verbal de validare a
testamentului olograf (4arianta 51 cu motenitorii
prezeni dup citare
195
;75573
7
Model de proces-verbal de validare a
testamentului olograf (4arianta 551 cu
motenitorii abseni1 dar care au dat declaraii
autentice de recunoatere a testamentului
196
;7557;
7
Model de proces-verbal de validare a
testamentului olograf (4arianta 5551 n lips de
motenitorii legali acceptani - cei citai nu s-au
prezentat find prezumai renuntori n
condiiile art!###0 'od civil - dar s-a ntocmit
e-pertiz grafoscopic
198
;7557<
7
Model de proces-verbal de validare a
testamentului olograf (4arianta 541 motenitorii
legali contest testamentul - nu recunosc sau
declar c nu cunosc scrisul testatorului - dar s-
a ntocmit e-pertiz grafoscopic
199
;7557=
7
Model de proces-verbal de validare a
testamentului olograf (4arianta 41 raportul de
e-pertiz a concluzionat c testamentul nu este
scris de mna testatorului
200
;7557>
7
Model de declaraie autentic de recunoatere/
nerecunoatere a testamentului olograf
201
;753
7
Pro!$#ura $&$!tu-rii in($ntaruui 'u!!$'ora 202
;75375
7
Model de proces-verbal de inventariere
succesoral
202
;75373
7
Model de proces-verbal de inventariere
succesoral (succesiune vacant
204
;75;
7
Pro!$#ura pun$rii #$ 'i)iii 207
;75;75
7
Model de proces-verbal de punere de sigilii dup
inventariere (la cererea creditorilor defunctului
207
;75;73
7
Model de proces-verbal de dare n custodie dup
inventariere
208
6
;75<
7
Pro!$#ura !it-rii :n *ar- %i :n 'tr-in-tat$ 210
;75<757 Model de citaie pentru succesibili cu domiciliul
n 6omnia
;75<73 Modele de citaii pentru succesibili cu domiciliul
n strintate
212
;75<737
57
Modele de citaii a succesibililor cu
domiciliul n strintate i dovezile de
comunicare a acestora
219
<
7
Pro!$#uri 'p$!ia$ 232
<757 Pro!$#ura #i(or*uui 232
< 7
5757
Di'po8i*ii )$n$ra$ 232
<7573
7
Model de cerere de divor 235
<757;
7
Model de ncheiere de admitere a cererii de divor 237
<757<
7
Model de ncheiere de respingere a cererii de
divor
240
<757=
7
Model de certifcat de divor 241
<757>
7
Model de proces verbal de audiere minor 242
<757?
7
Model de sesizare a autoritii care va efectua
ancheta psihosocial
243
<737 Pro!$#ura $)ai8-rii #$ !opi$ 244
<7375
7
Di'po8i*ii )$n$ra$ 3<<
<7373
7
Model de cerere de legalizare de copie 246
<737;
7
Model de ncheiere legalizare de copie 247
<7;7 Pro!$#ura $ib$r-rii #$ !opii #up- :n'!ri'uri aCat$
:n ar.i(a birouui notaria
248
<7<7 Pro!$#ura $)ai8-rii '$,n-turii tra#u!-toruui 249
<7<75
7
Di'po8i*ii )$n$ra$ 3<@
<7<73
7

Model de cerere de legalizare a semnturii
traductorului
250
<7<7;
7
Model de ncheiere legalizare a semnturii
traductorului
3=5
=
7
An$1a nr75 Di'po8i*ii $)a$ r$&$ritoar$ a op$ra*iuni$
#$ pubi!itat$ i,obiiar- pr$(-8ut$ #$ Co#u
!i(i %i #$ L$)$a !a#a'truui %i pubi!it-*ii
252
7
i,obiiar$ nr7?B5@@>
8
Cu(0nt :naint$
Prezenta ucrare propune s vn n spr|nu coegor notar n
desurea noor nsttu[ ntroduse de Codu cv.
Ampoarea modcror aduse de Codu Cv att vechor nsttu[, ct
ntroducerea unor no concepte mpun, cu necestate, adaptarea
revzurea tehnc de redactare a tuturor acteor unaterae a contracteor.
Notaru - n ndepnrea obga[e de consere, avnd n vedere rou
su actv - va aduce a cunotn[a pr[or, ndferent de natura actuu, acee
no[un nsttu[ |urdce pe care acesta e consder necesare, dup caz,
([nnd cont de vrsta, gradu de educa[e ocupa[a pr[or), astfe nct s
se asgure c pr[e au n[ees pe depn con[nutu mtee
anga|amentuu ncheat.
Se recomand enun[area, n toate cazure, ntr-un mod car concs, a
obga[or prncpae ce sunt n sarcna ecre pr[, specce ecru
contract. Dac se mpune, efectee |urdce ae unor obga[ vor expcate
dstnct, cu men[onarea asumr acestor efecte de ctre pr[ (ma aes n
cazu renun[r de ctre parte a un drept - de exempu, renun[area a un
drept de potec ega, renun[area a dreptu de propretate).
Dac notaru consder necesar, va ntroduce n cuprnsu contractuu,
den[ ae unor no[un |urdce, astfe nct sensu acestora s e corect
asmat de ctre pr[. Notaru va putea reproduce o den[e ega dat
char de Codu cv sau, dac aceasta con[ne un mba| prea tehnc, va putea
recurge a o den[e propre pentru a facta n[eegerea acestea de ctre
pr[.
Expcarea unor termen se mpune n cazu aceor acte sau nsttu[
care nu au ma fcut obectu une regementr pn n prezent (ex:
conven[e matrmonae, no[unea de ocun[ a fame, cauza de precput,
ogodna, contractu de duce, contractu de admnstrare, actu de chdare
a regmuu matrmona, substtu[a decomsar, funda[a testamentar,
actu de desemnare a tutoreu sau a curatoruu, cauza de naenabtate,
cauza de nseszabtate, constatarea amab a unu act nu sau anuab,
vnzarea cu pact de rscumprare, vnzarea sub cond[a suspensv a
neexerctr dreptuu de preemp[une, pactu de op[une, propretatea
9
perodc, preuarea datore, mprevzunea - ma aes n cazu contracteor
cu executare succesv, nsttu[a adaptr contractuu, nsttu[a resttur
presta[or, prezum[a de dona[e regementat de art.1091 an.(4),
renun[area a dreptu de propretate, dreptu de prefern[ a chrauu a
nchrere, cauza standard, cauze neuzuae, deusunea asmat, aportu
de bunur comune, daunee morator n cazu obga[or bnet, data p[
prn vrament bancar, dreptu de potec ega a promtentuu-cumprtor,
a ntre[nutuu, a credrenteruu etc.).
Notaru va acorda o aten[e deosebt aceor construc[ |urdce
admse pn n prezent de doctrn de |urspruden[ care au fost expres
regementate de Codu cv, n scopu evden[er unor posbe dferen[e de
concep[e a asmr corecte a acestora (ex: contractu de ntre[nere,
stpua[a pentru atu, pactu comsoru, vnzarea bunuu atua etc).
n cazu aceor acte |urdce a cror con[nut trebue s cuprnd
anumte eemente obgator pentru ecactatea actuu, notaru e va
redacta cu strcta observare a dspoz[or egae apcabe (ex: con[nutu
predetermnat a procur date pentru ncheerea une conven[ matrmonae,
necestatea dctr testamentuu de ctre testator etc).
7otar public
*r! *umitru 4iorel Mnescu
"reedintele 8niunii 7aionale a 7otarilor "ublici din 6omnia
'omisia de redactare a 9hidului de practic notarial a cesionat toate
drepturile de autor 8niunii 7aionale a 7otarilor "ublici din 6omnia!
Modelele i procedurile prevzute n prezenta lucrare pot f folosite
e-clusiv de notari n cadrul desfurrii activitii profesionale!
8tilizarea total sau parial a modelelor1 a comentariilor i a
informaiilor cuprinse n aceast lucrare1 n alte scopuri dect cele artate1
este permis numai cu respectarea drepturilor de autor1 sau cu menionarea
sursei!
10
57 DI6PODIII GENERALE
Potrvt Leg notaror pubc a actvt[ notarae nr.36/1995 toate
actee procedure notarae se ndepnesc a cererea scrs a soctantuu.
Orce act sau procedur notara se constat prn ncheere poart
un numr de nregstrare dn regstru corespunztor dntre regstree
prevzute de ege, ar un exempar a actuu ntocmt, ataat cerer, se
pstreaz n arhv. Fac excep[e de a aceast regu consuta[e verbae. n
cazu consuta[or scrse, cererea va purta numa numr de nregstrare dn
regstru de consuta[, fr a se ntocm o ncheere. Un exempar a
consuta[e scrse se va re[ne a regstru.
n categora consuta[or scrse se cuprnd cee acordate bncor
sau ator entt[, sub forma opnor notarae, precum cacuarea
antcpat a costuror ocazonate de ncheerea actuu (mpozt pe tranzac[,
tarf ANCPI, onoraru, TVA, etc.). Costu consuta[or scrse poate dedus dn
onoraru stabt pentru ncheerea actuu n cazu n care procedura se
nchee a acea brou notara. Consuta[a cu prvre a cacuu antcpat a
costuror actuu va purta semntura sgu notaruu, eementee de
dentcare ae brouu notara numru de nregstrare dn regstru de
consuta[.
37 PROCEDURA AUTENTIEICRII
3757 Di'po8i*ii )$n$ra$
Actee notarae se ndepnesc numa n baza une cerer scrse
adresat notaruu pubc nstrumentator. n cazu acteor cu ma mute pr[
se va formua o sngur cerere, care va semnat de ctre toate pr[e
prezente.
Se recomand ca cererea s e competat oograf de ctre
soctant/soctan[, ar n spa[u destnat feuu actuu, acesta s
men[oneze actu notara care dorete s e ncheat, precznd eementee
esen[ae ae acestua (n cazu ncheer de procur se vor men[ona n
cerere, obgatoru, datee de dentcare ae mandataruu).
11
Dac soctantu nu poate s scre, dn orce motv, cererea poate s
e competat de at persoan, apcndu-se amprenta soctantuu.
n toate cazure n care partea va prezenta un proect de act, acesta se
va ataa a cerere.
12
375757 MODEL DE CERERE DE AUTENTIEICARE
*ata::::
#

7r!autentifcare::!
;norariu:::<4):
)chitat cu chitan/bon
fscal::
Doamna/Domnule notar
=ubsemnatul :::::!1 domiciliat in :::::1 posesor al cnp:::!!
sau1 dup caz1 seria:!!nr:!! actului de identifcare al ceteanului strin1 v
rog s autentifcai urmtorul act ::::!!!!
0
!
Semntura
*eclar c am fost informat cu privire la dispoziiile art! #0 din >egea nr!
/$$/0..# pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal i libera circulaie a acestor date referitoare la?
- identitatea operatorului1 respectiv ,iroul 7otarial "ublic !!!!!!!!!!!!!!!!@
- datele prelucrate@
- scopul n care se face prelucrarea? compararea datelor cu caracter
personal cu cele e-istente n 6egistrul naional de eviden a persoanelor1
verifcarea identitii persoanelor@ toate acestea n vederea ncheierii actului@
- caracterul obligatoriu/facultative (dup caz al furnizrii datelor
personale@
- e-istena dreptului la acces1 de intervenie asupra datelor i de
opoziie1 precum i condiiile n care pot e-ercita aceste drepturi1 potrivit
dispoziiilor art! #2 i art! #% din >egea nr! /$$/0..#! *reptul de opoziie se
poate e-ercita printr-o cerere scris (semnat i datat1 adresat ,iroului
7otarial "ublic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@
- consecinele refuzului de a le furniza? nencheierea actului notarial
solicitat!
An acest sens mi e-prim acordul cu privire la compararea/prelucrarea
datelor cu caracter personal nscrise n '!5!/,!5!1 n vederea autentifcrii
actului solicitat!
1
Se va competa data numru de autentcare n regstru genera notara.
2
Se va descre obectu actuu ce urmeaz s e autentcat.
13
Menionez c n e-primarea consimmntului nu am fost inBuenat
sau constrns1 sens n care mi e-prim acordul liber i n cunotin de
cauz!
=emntura
14
3737 A!t$ notaria$ :n!.$iat$ :n ,at$ria p$r'oan$or
Pentru toate categore de acte de desemnare a tutoreu, sarcna
tutee ncepe s se exercte numa pe baza actuu de numre a tutoreu
de ctre nstan[a de tute (pn a nn[area acestea, se vor avea n
vedere dspoz[e art. 229 dn Legea nr. 71/2011).
Desemnarea membror consuu de fame, cu excep[a curatoruu
speca (art.150, art.159 art.167 Cod cv), se face prn act unatera,
contract de mandat sau testament.
Desemnarea curatoruu n cazure prevzute de art. 178 Cod cv se
poate face prn act unatera sau contract de mandat, ar n vederea
nscrerea acestora n regstree eectronce, se vor respecta regue
men[onate a notee de subso.
373757 MODEL DE ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE
CTRE PRINTE
=ubsemnatul!!!!!!!!!!!!
3
1 n calitate de !!!!!!!!!!
2
al
minorului/minorilor!!!!!!!!!!
%
1 desemnez pentru cazul n care este necesar
instituirea tutelei minorului/minorilor1 n conformitate cu art!##2 'od civil1
pe!!!!!!!!!
/
s e-ercite sarcina tutelei pentru minorul/minorii susmenionai!
)m luat la cunotin c prezenta desemnare poate f revocat
oricnd1 conform art!##2 alin! (3 'od civil!
)m luat la cunotin c desemnarea tutorelui opereaz de la data la
care sunt ndeplinite condiiile legale pentru instituirea tutelei1 cu
respectarea prevederilor art!##. 'od civil!
"rezentul act se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n 6egistrul
naional notarial privind capacitatea persoanelor(67'"!
3
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
4
Se va competa catatea: tat sau mam.
5
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
6
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu tutoreu. Pot
desemnate ma mute persoane ca tutore fr vreo prefern[, urmnd ca nstan[a de tute
s hotrasc. Tutor pot do so[.
15
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67'" i !!!!!!
e-emplare s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura!!!!!!!!
2.2.2. MODEL DE DECLARAIE DE REVOCARE A ACTULUI DE
DESEMNARE A TUTORELUI
=ubsemnatul!!!!!!!!!!!!
$
1 n calitate de !!!!!!!!!!
&
al
minorului/minorilor!!!!!!!!!!
C
1 revoc
#.
desemnarea
tutorelui/tutorilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
##
dispus prin actul de desemnare
autentifcat sub nr! !!!!!! din data!!!!!!!1 de ctre!!!!!!!!!!!!!!!!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind capacitatea persoanelor(67'"!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67'" i !!!!!!
e-emplare s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura!!!!!!!!
7
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
8
Se va competa catatea: tat sau mam.
9
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
10
Revocarea poate s e tota sau par[a (pentru toate persoanee desemnate sau doar
pentru una dntre ee).
11
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu tutoreu. Pot
desemnate ma mute persoane ca tutore fr vreo prefern[, urmnd ca nstan[a de tute
s hotrasc. Tutor pot do so[.
16
2.2.. MODEL DE CONTRACT DE MANDAT PENTRU
DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
=ubsemnatul!!!!!!!!!!!!
#0
1 n calitate de !!!!!!!!!!
#3
al
minorului/minorilor!!!!!!!!!!
#2
1 mputernicesc
#%
1 n conformitate cu art!##2
'od civil1 pe !!!!!!!!!!!!!!!!!
#/
s e-ercite sarcina tutelei pentru situaia n
care se va impune instituirea acesteia pentru minorul/minorii
susmenionaDi!
=ubsemnatul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#$
1 desemnat tutore al minorului/minorilor
susmenionaDi1 accept acest mandat!
)m luat la cunotin c acest mandat opereaz de la data la care sunt
ndeplinite condiiile legale pentru instituirea tutelei1 cu respectarea
prevederilor art!##. 'od civil!
"rezentul contract se nregistreaz pe cheltuiala prilor n 6egistrul
naional notarial privind capacitatea persoanelor(67'"!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67'" i !!!!!!
e-emplare s-au eliberat prilor!
"rinte/"rini1 <utore1
=emntura !!!!!!!!!!!! =emntura !!!!!!!!!!!!!!!!
12
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
13
Se va competa catatea: tat sau mam.
14
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
15
Contractu de mandat poate revocat orcnd de ctre prnte.
16
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu tutoreu. Pot
desemnate ma mute persoane ca tutore fr vreo prefern[, urmnd ca nstan[a de tute
s hotrasc. Tutor pot do so[.
17
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
17
2.2.!. MODEL DE TESTAMENT CARE CUPRINDE O
DISPO"IIE DE DESEMNARE A TUTORELUI
#$
=ubsemnatul !!!!!!!!!!!
#C
n calitate de !!!!!!!!!!
0.
al
minorului/minorilor!!!!!!!!!!!!
0#
desemnez
00
pentru cazul n care va f
necesar instituirea tutelei minorului/minorilor1 in conformitate cu art!##2
'od civil1 pe !!!!!!!!!!!!!
03
s e-ercite sarcina tutelei pentru minorul/minorii
susmenionai!
)m luat la cunotin c prezenta desemnare poate f revocat1
conform art!##2 alin! (3 'od civil!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind capacitatea persoanelor(67'"
02
!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67'" i !!!!!!
e-emplare s-au eliberat testatorului!

<estator1
=emntura!!!!!!!!
18
Aceast dspoz[e poate face obectu unu testament de sne stttor sau poate
nserat ntr-un testament con[nnd ate dspoz[ testamentare.
19
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu testatoruu.
20
Se va competa catatea: tat sau mam.
21
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
22
Dac revocarea prvete numa dspoz[a testamentar cu prvre a desemnarea tutoreu,
aceasta se va nscre numa n Regstru na[ona prvnd capactatea persoaneor.
23
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu tutoreu. Pot
desemnate ma mute persoane ca tutore fr vreo prefern[, urmnd ca nstan[a de tute
s hotrasc. Tutor pot do so[.
24
Dac testamentu cuprnde numa dspoz[a de desemnare a tutoreu, un exempar a
acestua se va transmte a RNCP. n cazu n care testamentu cuprnde ate dspoz[,
acesta se va nscre a RNL, fr a se ma transmte un exempar a testamentuu.
18
3737=7 MODEL DE MANDAT PENTRU INCAPACITATE
3=
=ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0/
desemnez pe!!!!!!!!!!
0$
1 pentru ca1 n
calitate de tutore1 s se ngri(easc de persoana i bunurile mele1 n
situaia n care nu voi mai avea discernmntul necesar pentru a m
ngri(i de interesele mele1 dup ce voi f pus sub interdicie
(udectoreasc1 conform art! #/2 'od civil!
An acest sens1 dup numirea tutorelui de ctre instana de tutel n
persoana celui desemnat de mine1 acesta va avea urmtoarele puteri i
va putea ndeplini urmtoarele acte (uridice !!!!!!!!
"rezentul mandat se nscrie pe cheltuiala subsemnatului n 6egistrul
naional notarial privind capacitatea persoanelor (67'"!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67'" i !!!!!!
e-emplare s-au eliberat prii!

Mandant1
=emntura!!!!!!!!
E1$,p$ #$ a!t$ %i &apt$ Furi#i!$ !$ pot 9 !uprin'$ :n !a#ru
,an#atuui p$ntru in!apa!itat$
3A
Put$ri )$n$ra$
Mandataru va putea admnstra cu depne puter toate bunure
mandantuu.
Mandataru va putea uza de putere specae stpuate ma |os, fr ca
prn aceasta s- e dmnuate putere generae de ma sus.
25
Potrvt art.166 Cod cv, orce persoan care are capactatea depn de exerc[u
poate desemna prn act unatera (procur/decara[e) sau prn contract de mandat, toate
ncheate n form autentc, persoana/persoanee, care s se ngr|easc de persoana
bunure sae n cazu n care ar pus sub nterdc[e |udectoreasc.
Acest mandat produce efecte dup punerea sub nterdc[e |udectoreasc a
mandantuu, ar putere tutoreu sunt stabte prn actu de numre ems de ctre nstan[a
de tute.
n acest caz se apc regue de a tute.
26
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
27
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu tutoreu. Pot
desemnate ma mute persoane ca tutore fr vreo prefern[, urmnd ca nstan[a de tute
s hotrasc. Tutor pot do so[.
28
Avnd n vedere c nsttu[a mandatuu pentru ncapactate a fost preuat dn Codu cv
a provnce Ouebec, ar ntre notaratu romn, Guvernu canadan notaratu dn Ouebec
s-a deruat un program de cooperare, n cadru crua au fost prezentate asemenea acte
fapte |urdce.
19
D$po8it$ %i pa'a,$nt$
S depun orce sum de ban, ordn de pat, cec, at efect de comer[
or ttu negocab a orce Banc sau cas, socetate ducar or at
nsttu[e nancar; s emt cecur, camb, ordne de pat, ate efecte de
comer[ or ttur negocabe; s fac andosamente, s retrag orce vaor
s pretnd persoaneor care e de[n remterea orcru ttu, ac[une,
obga[une, efect de comer[ or ttu negocab precum a orcru at bun
ce apar[ne mandantuu.
S depun orce sum de ban corespunztoare unu regm pubc de
pense-economsre sau pense or at regm asemntor, s retrag sumee
depuse cu acest ttu, s aduc modcr pasamenteor efectuate
corespunztor acestor regmur s preschmbe sumee respectve n orce
fond pubc de pense-economsre sau rent.
S ab acces a orce cute de vaor, pentru a face depozte, a o
deschde a ntra n posesa con[nutuu su s semneze orce proces-
verba.
Rapoart$ %i op*iuni 9'!a$
S fac orce raport a care mandantu este obgat prn ege; s fac
orce opoz[e sau cerere de rambursare; s negoceze s se anga|eze n
raport cu toate autort[e vzate.
Gn!a'ar$a !r$an*$or
S ncaseze orce crean[, garantat sau nu, orce dvdend, chre sau
at vent, orce sum repartzat, despgubre dn asgurare, ncusv produsu
po[eor achtate, vndute sau abandonate , n genera, orce sum
reprezentnd capta, dobnz, chetue fcute de mandant ate accesor,
precum orce bun care poate sau ar putea datorat de mandant or
apar[ne acestua, dnd pentru totu chtan[ vaab, descrctoare,
ntegra sau par[a.
S prmeasc pata tota sau par[a, n numerar sau n natur, a
tuturor crean[eor mandantuu, ca a chetueor fcute de mandant a
orcror accesor; s acorde orce termene de pat; s accepte s
consmt a orce garan[e n favoarea acestor crean[e, a orce subrogare,
deega[e, precum s opereze orce nova[e; s fac orce compensare; s
pretnd orce restture.
Lo!a*iun$
20
S nchee orce contract de oca[une, att n catate de ocator ct
de ocatar; s nchee, s preungeasc, s rennoasc, s modce s
rezeze orce nchrere; s dea s prmeasc orce preavz de denun[are a
contractuu; s fac s accepte cesunea contractuu de nchrere sau
orce suboca[une; s rentre n posesa or s predea ocaure sau bunure
nchrate; s pteasc s prmeasc orce chre, despgubre
compensa[e.
R$para*ii %i :,bun-t-*iri
S procedeze a orce repara[e, mbunt[re reconstrure
consderat oportun, a bunure mobe mobe ae mandantuu; s
semneze orce devz s anga|eze orce ucrare; s cumpere materae
pr[ componente; s nchee cu orce persoan, socetate, organza[e sau
admnstra[e orce conven[e sau ucrare de antreprz necesar.
S nchee orce contract de munc, de antreprz de servc pentru
executarea orcre ucrar, pentru construrea, repararea renovarea
orcru mob, precum pentru repararea fabrcarea orcru bun mob.
A'i)ur-ri
S se asgure pentru orce perder sau anga|are de rspundere, n
modure pe care e va socot de cuvn[; s subscre orce po[ de
asgurare sau cauz ad[ona a aceasta.
S rezeze sau s modce orce asgurare de daune, dac va
consdera necesar.
S nchee orce asgurare de va[ va socot de cuvn[ pentru
mandant s numeasc benecaru.
Pata #atoriior
S pteasc orce datore, tax, factur, redeven[, dobnz, mpozte
, n genera, orce sum cu ttu de capta, dobnz, chetue accesor pe
care mandantu poate sau ar putea s o datoreze, cu orce ttu.
S cear termene de pat, s consmt a orce subrogare or cesune,
s fac orce deega[e de pat, s opereze orce nova[e; s fac orce
compensa[e; s accepte orce predare; de asemenea, se poate desa de
orce bun dat n garan[e; s dea orce bun n pat.
S dea s prmeasc chtan[ descrctoare pentru orce sum
prmt sau ptt; s renun[e, cu sau fr pat, a orce drept, ac[une sau
potec.
21
Op$ra*iuni !a#a'tra$ %i #$ pubi!itat$ i,obiiar-
S procedeze a orce grn[ure sau efectuare de msurtor; s xeze
s marcheze orce mte.
S se opun a orce nccare uzurpare.
S procedeze a dezmembrarea sau a modcarea cadastra a unu
mob a mandantuu; s ob[n consm[mntu orcru credtor potecar n
acest scop.
S consmt a modcarea cadastra a orcru mob potecat n
favoarea mandantuu.
S consmt a transformarea n copropretate pe cote - pr[ a
dreptuu de propretate excusv asupra unu mob a mandantuu; s
ob[n orce autorza[e necesar; s semneze decara[a de copropretate
orce at act n acest scop.
+aori ,obiiar$
S vnd, s dobndeasc n at mod, s schmbe, s subscre, s
ntrebun[eze n at mod portofoe de ac[un, obga[une negarantate
ate vaor mobare or pasamente, s socte s accepte transferu,
atrburea, conversunea, transformarea vaoror mobare de ma sus n
ttur a purttor sau n ttur nomnae.
S partcpe s voteze n orce adunare, n catate de ac[onar sau n
orce at catate; s renun[e a avzu de convocare; s consmt a
chdarea, fuzunea, reorganzarea modcarea captauu orcre
compan, socet[ pe ac[un a orcre ate persoane |urdce n care
mandantu poseda ttur de vaoare.
A!.i8i*ii
S dobndeasc orce bun mob sau mob, a pre[ure n cond[e
pe care e va consdera convenabe sau rezonabe.
S cumpere pentru mandant mbrcmnte ate obecte necesare
trauu, pe care e va pt dn ban mandantuu.
Gn'tr-inar$ #$ bunuri
S vnd sau s nstrneze n at mod cu ttu oneros sau s schmbe,
a pre[ure sau n cond[e n favoarea persoaneor pe care e va consdera
convenabe, toate sau o parte dn bunure mobe mobe care apar[n sau
vor apar[ne mandantuu n pn propretate, n nud propretate sau n
uzufruct, cu ttu de drept de foosn[, propretate asupra souu subsouu
22
sau superce, e excusv, e n copropretate; s fac orce decara[e de
ttur, de stare cv sau at decara[e refertoare a obectu vnzr; s-
obge pe mandant a orce garan[e; s xeze orce dat de ntrare n
foosn[; s fac deega[ de pat; s predea bunu vndut; s prmeasc
pre[u sau oferta de pre[ s dea chtan[.
Pentru exerctarea puteror de ma sus, mandataru poate s nchee
orce contract de ntermedere s- anga|eze pe mandant a pata orcru
comson; s anga|eze orce servc profesonae necesare s e
remunereze.
Bunuri #at$ !u :,pru,ut7 Garan*ii
S fac orce mprumut s pretnd, dac va consdera necesar,
constturea une potec sau a ate garan[, n cond[e eg.
S renun[e, motvat sau nu, a orce garan[e mobar sau mobar,
s transmt orce crean[ potecar s consmt a subrogare cu sau fr
garan[e; s renun[e, cu sau fr pat, a orce potec ce afecteaz un
mob sau s mteze acest drept a o parte dn mobu afectat; s consmt
s acorde cesune de rang de potec, cu sau fr observa[; s ntervn
n orce act de cesune sau de deegare, s- accepte s prmeasc
notcarea.
S accepte sau s consmt a orce preungre de termen, n cond[e
pe care e va consdera oportune.
S accepte o dare n pat vountar; s dea orce preavz; s consmt
a raderea orcre garan[ s renun[e a orce garan[e. S cedeze, s
schmbe sau s modce rangu orcre garan[. S accepte s provoace
desarea orcru bun dat n garan[e de pat; s ntre n posesa unu
asemenea bun pentru a- admnstra, s- a n pat, sa- vnd sub controu
|ust[e sau sngur; s consmt a raderea orcre nscrer potecare s
renun[e a orce at garan[e, ndferent dac pata a avut oc sau nu; s
accepte n pat orce bun mob sau mob; s cedeze, s schmbe sau s
modce rangu orcre crean[e prvegate a orcre potec.
Luar$ !u :,pru,ut
S fac orce mprumut de ban n termenee, cu dobnze n
cond[e pe care e va consdera convenabe.
Pentru garantarea rambursr cu tot cu dobnz a sumeor
mprumutate sau a orcre ate dator a mandantuu, s potecheze, s
23
aduc n garan[e sau s greveze n at mod orce bun mob sau mob a
mandantuu; s consmt a ga|area chror; Asgurare n favoarea
credtoror; s predea tture; s stabeasc propretatea mobeor grevate
s furnzeze tture; s fac orce decara[e potecar, de stare cv, de
utzare a venturor, de cesune de rang.
S dea n pat, s- dea acordu a uarea n pat a ate msur
ntreprnse de un credtor.
S acorde s nnoasc orce andosament sau orce at garan[e
dat de mandant, precum orce cau[une rea sau persona.
Gntr$prin#$r$
S contnue s efectueze toate opera[une de expoatare a
ntreprnder mandantuu, ca admnstrator a bunuu atua, cu puter de
admnstrare depn, ma arg dect cee ae unu gestonar de afacer.
S cumpere s vnd mrfur, potrvt crcutuu norma a afaceror
une ntreprnder; s contracteze orce ucrare s o execute; s
contracteze orce credt s dea orce termene;
S contracteze credte a orce nsttu[e nancar sau at
mprumuttor, pe care s e garanteze;
S admnstreze resursee umane ae ntreprnder mandantuu; s
xeze s modce cond[e de munc ae personauu; s fac anga|r
conceder;
S repreznte ntreprnderea mandantuu n toate actvt[e acestea;
s fac rapoarte s ob[n autorza[e a care egea obg pe mandant,
n desfurarea actvt[ ntreprnder sae; s rdce opoz[ s fac cerer
de rambursare; s negoceze s se obge fa[ de autort[e mpcate;
S hotrasc ncetarea actvt[ ntreprnder; s chdeze actvee
acestea; s vnd sau s nstrneze n at mod, cu ttu oneros, a pre[ure,
n cond[e n favoarea persoaneor pe care e va consdera convenabe,
toate sau o parte dn bunure mobe mobe ae ntreprnder
mandantuu; s fac orce decara[e de ttur, de stare cv sau at
decara[e prvtoare a obectu vnzr; s- obge pe mandant a orce
garan[e; s stabeasc data ntrr n posesa bunuu; s fac orce
deega[e de pat; s predea bunu vndut; s prmeasc pre[u s dea
chtan[;
Dr$pt #$ propri$tat$
24
S consmt, s accepte sau s renun[e a orce servtute asupra sau n
benecu unu mob a mandantuu, ncusv cee consm[te pentru buna
vecntate.
S consmt, s accepte sau s renun[e a orce drept de uz, uzufruct,
superce a orce at drept rea sau persona, a pre[ure, cu sarcne n
cond[e pe care e va consdera convenabe.
S partcpe, s voteze s renun[e a avzu de convocare pentru
adunre copropretaror; s exercte toate drepture de care mandantu
poate beneca, n cond[e decara[or de copropretate ae conven[or
ntre copropretar.
S renun[e a orce stpua[e de nseszabtate de naenabtate
consm[te n favoarea mandantuu.
S schmbe destna[a orcru bun ce apar[ne mandantuu.
Dona*i$ %i 'u!!$'iun$
S accepte sau s renun[e, pentru mandant, a dona[e egatee
fcute acestua.
S accepte s renun[e a motenr; s cueag orce succesune
pentru mandant; s ndepneasc s cear ndepnrea tuturor
format[or cerute de ege, ncusv nventaru; s fac cesunea drepturor
mandantuu n aceast succesune, cu ttu gratut sau oneros.
Li!.i#ar$ %i partaF
S partcpe a chdr succesorae sau de at natur, a parta|e
vountare sau |udectoret, pentru bunure asupra crora mandantu are
vreun drept; s partcpe a formarea oturor a atrburea acestora, prn
acordu pr[or sau prn tragere a sor[; s stabeasc sute; s prmeasc
partea n natur ce se cuvne mandantuu sau s cear atrburea cu
prefern[ a unu anumt bun sau ot; s prmeasc ttur; s fac s
pretnd ntocmrea de rapoarte dr de seam.
S partcpe sau s cear chdarea parta|u regmuu matrmona a
mandantuu; s accepte s stabeasc presta[a compensatore sau
pensa de ntre[nere datorat de mandant sau cuvent acestua.
S cear sau s partcpe a parta|u orcru bun cu prvre a care
mandantu se a n ndvzune; s accepte s stabeasc orce
compensa[e sau schmb n acest scop.
25
S accepte orce propunere sau aran|ament, s fac opoz[e a
acestea; s prmeasc dvdende; s prmeasc garan[; s acorde preungr.
Pro!$#uri Fu#i!iar$ %i arbitraF
Dac egea o permte, s ntroduc, s sus[n sau s renun[e a orce
ac[une, urmrre sau procedur prvndu- pe mandant sau o parte dn
bunure acestua; s nceap urmrr sau s se opun acestora; s cear
nterogatoru prvnd faptee |urdce n tgu, s renun[e sau s- refuze; s
nvoce nscrerea n fas; s cear recuzarea; s exercte ce de atac
mpotrva orcre hotrr |udectoret; s nchee sou[onarea tguu n
afara nstan[e, precum tranzac[; s dea chtan[ pentru orce recama[e
de pat.
S partcpe a negocer s nchee tranzac[, s sou[oneze pe cae
amab sau s supun arbtra|uu sau orcru mod aternatv de sou[onare
a concteor, n cond[e eg; s prmeasc baan[a contuu, s
urmreasc orce chdare de crean[, s accepte cesunea de crean[ sau
deega[a de pat.
S- repreznte pe mandant n fa[a orcre nstan[e |udcare, precum
n fa[a orcru organ admnstratv.
n exerctarea puteror de ma sus, s anga|eze servce profesonae
ae unu avocat, notar sau ae ate persoane s e remunereze.
S consmt a recunoaterea de rang anteror sau a reducerea une
potec sau a orcru at drept; s fac s accepte oferte de contractare; s
retrag orce sum consemnat.
Tri,it$ri po%ta$
S retrag de a pot sau de a orce at servcu de mesagere or de
expedere scrsore sau coetee adresate mandantuu, cu sau fr con[nut
de vaoare; s se resttue orce depozt; s prmeasc orce mandat pota,
mandat teegrac.

26
27
3737>7 MODELE DE DECLARAII MEDICALE
A7H MODEL DE DECLARAIE"CON6IMMNT PENTRU
REPRODUCERE MEDICAL A6I6TAT DE UN TER
DONATOR
3@
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!
3.
1 n calitate de so al numitei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3#
1
conform actului de cstorie nr!!!!!!!!din data !!!!!!!!!!!
30
1 mi e-prim n mod
e-pres consimmntul n vederea reproducerii umane cu un ter donator!
)m luat cunotin c se stabilesc relaii de fliaie ntre mine i copilul
rezultat ca urmare a acestei proceduri medicale1 n sensul c voi f tatl
copilului cu toate drepturile i obligaiile care decurg din aceast calitate1
copilul rezultat find asimilat cu copilul nscut prin concepiune natural!
)m luat cunotin c acest consimmnt poate f revocat oricnd1
pn n momentul efecturii procedurii medicale!
*e asemenea1 am luat cunotin c acest consimmnt rmne fr
efecte (uridice n cazul decesului meu1 a formulrii cererii de divor sau a
separaiei n fapt intervenite nainte de ndeplinirea procedurii medicale!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prii!

*eclarant1
=emntura!!!!!!!!
B7H MODELE DE DECLARAII PENTRU TRAN6PLANT
PRE+DUTE DE LEGEA NR7 @=B344> pri(in# r$&or,a :n
#o,$niu '-n-t-*ii
DECLARAIE
=ubsemnatul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33
1 informat i contient asupra riscurilor donrii
de organe i/sau esuturi i/sau celule1 n concordan cu dispoziiile legale n
29
Aceast decara[e se ntocmete n cond[ de depn conden[atate, ar nforma[ sau
cop smpe or egazate dup decara[e nu se pot ebera dect decarantuu. Decara[a
se d numa de ctre so[.
30
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu so[uu decarant.
31
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu so[e.
32
Se va men[ona numru data actuu de cstore, nu numru data certcatuu de
cstore.
33
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu a donatoruu.
28
vigoare1 declar c sunt de acord cu donarea urmtoarelor organe i/sau
esuturi i/sau celule?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pentru efectuarea
procedurilor de transplant ctre numitul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32
care
este !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (gradul de rudenie *)/78!
Aneleg gestul meu ca find un act profund umanitar! )supra mea nu au
fost fcute nici un fel de presiuni! 7u condiionez aceast donare de
obinerea vreunei recompense materiale pentru mine1 familia mea sau tere
persoane!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prii!
*onator1
=emntura!!!!!!!!
"rimitor1
=emntura1 !!!!!!!!!!
Membrii comisiei de avizare a donrii de la donatorul viu?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DECLARAIE
=ubsemnatul/=ubsemnata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3%
(tatl1
mama1 reprezentantul legal al numitului/numitei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3/
1 minor
(minor1 informat i contient asupra riscurilor prelevrii de celule sue
(stem hematopoietice medulare sau periferice1 n concordan cu
dispoziiile legale n vigoare referitoare la prelevarea i transplantul de
organe1 esuturi i celule umane1 declar c sunt de acord cu recoltarea i
donarea de celule sue (stem hematopoietice medulare sau periferice n
benefciul numitului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aneleg gestul meu ca find un act profund umanitar! )supra mea nu au
fost fcute nici un fel de presiuni!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prii!
34
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu a prmtoruu.
35
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu
donatoruu/reprezentantuu ega.
36
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu.
29
*onator/6eprezentant legal1
=emntura!!!!!!!!
DECLARAIE
=ubsemnatul/=ubsemnata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3$
informat i
contient asupra riscurilor i benefciului transplantului de organe1 esuturi i
celule umane1 n concordan cu dispoziiile legale n vigoare referitoare la
prelevarea i transplantul de organe1 esuturi i celule umane1 declar c sunt
de acord cu primirea urmtoarelor organe i/sau esuturi i/sau celule
umane? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prii!
"rimitor1
=emntura!!!!!!!!
DECLARAIE
=ubsemnatul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 printe (copil ma(or1 frate1 sor1
reprezentant legal al numitului (numitei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 minor
(handicapat mintal1 informat i contient asupra riscurilor i benefciului
transplantului de organe1 esuturi i celule umane1 n concordan cu
dispoziiile legale n vigoare referitoare la prelevarea i transplantul de
organe1 esuturi i celule umane1 declar c sunt de acord cu primirea
urmtoarelor organe i/sau esuturi i/sau celule umane? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pentru ::::::!!!!!!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prii!
"rimitor1
=emntura!!!!!!!!
Medic ef de secie1
=emntura!!!!!!!!
37
Se va competa numee, prenumee, codu numerc persona domcu a prmtoruu.
30
37;7 A!t$ notaria$ :n ,at$ria r$a*iior #$ &a,ii$
37;757 Di'po8i*ii )$n$ra$ pri(in# a$)$r$a r$)i,uui
,atri,onia7
Prn conven[e matrmona, so[ pot opta e pentru regmu separa[e
de bunur, e pentru regmu comunt[ conven[onae. Dac so[ nu nchee
o conven[e matrmona, se va apca, de drept, regmu comunt[
egae.
So[, prn conven[e, nu pot aege dect un sngur regm matrmona,
nu pot deroga de a regue prvnd egatatea ntre so[, autortatea
prnteasc sau devou[unea succesora ega, precum de a normee
prvnd regmu matrmona n genera (regmu prmar mperatv
38
).
n cazu n care so[or se apc regmu comunt[ egae, e pot
socta notaruu s efectueze un nventar a bunuror mobe propr
dobndte anteror ncheer cstore.
Toate conven[e matrmonae, ndferent de data ncheer or, precum
modcre acestora, se vor transmte de ctre notaru pubc a RNNRM, n
vederea ndepnr format[or de pubctate.
n cazu cstoror n n[ a data de 1 octombre 2011, so[ pot opta
pentru schmbarea regmuu matrmona a comunt[ egae cu regmu
comunt[ conven[onae sau cu regmu separa[e de bunur, dac a trecut
ma mut de un an de a ncheerea cstore.
So[ cstor[ sub regmu comunt[ egae nante de 1 octombre
2011 pot efectua parta|u bunuror comune n tmpu cstore dup
ntrarea n vgoare a Coduu cv, fr ca prn aceasta regmu matrmona
s se chdeze.
Cu ocaza ncheer conven[e matrmonae, prn care so[ aeg
regmu separa[e de bunur, notaru va ntocm un nventar a bunuror
mobe.
La ntocmrea nventaruu, se vor respecta urmtoaree regu:
38
Vez dspoz[e art.312-328 Cod cv.
31
- Inventaru de bunur se va face pe baza decara[e ecrua dntre
so[ va cuprnde o st cu bunure descrse evauate provzoru de
ecare dntre aceta va contrasemnat de ecare so[.
- Inventaru ntocmt de notaru pubc va semnat de pr[ n fa[a sa
va face parte ntegrant dn conven[a matrmona prn care s-a aes
separa[a de bunur.
- Se va atrage aten[a vtoror so[/so[or s- decare toate bunure
mobe, corporae necorporae, drepture reae de crean[, precum
datore pe care e au pn a data ntocmr nventaruu.
Se recomand ca procedura foost pentru ntocmrea nventaruu s
e cea a autentcr.
Dac se opteaz pentru regmu comunt[ conven[onae, n cuprnsu
conven[e nu se pot men[ona, mtatv, dect una, toate sau o parte dn
cauzee prevzute a art. 367 t. a-e) Cod cv.
n cazu comunt[ conven[onae, so[ pot stab antcpat, a data
ncheer conven[e matrmonae, cota parte ce e revne dn bunure
achz[onate n comun n tmpu cstore, cot-parte care este obgatore
pentru toate achz[e dn tmpu cstore, orce modcare a aceste cauze
urmnd a precedat de chdarea regmuu matrmona ncheerea une
ate conven[ matrmonae.
A$)$r$a o!uin*$i &a,ii$i7 Dac prn conven[a matrmona so[
au aes o ocun[ cu destna[a de ocun[ a fame, notaru pubc este
obgat, dup comuncarea cope actuu de cstore, s noteze n Cartea
Funcar, dac este deschs, sarcna de ocun[ a fame s atrag
aten[a so[or asupra prevederor art.322 Cod cv.
n cazu n care se opteaz pentru regmu separa[e de bunur, so[
pot s prevad o cauz potrvt crea bunure care sunt achz[onate n
tmpu cstore mpreun de aceta apar[n n propretate comun pe cote-
pr[, urmnd ca n ecare act de achz[e, n aceste cond[, s determne
cota parte ndvz ce e revne ecrua n func[e de contrbu[a efectv.
Cau8a #$ pr$!iput7 So[ pot conven ca, n cazu decesuu unua
dntre e, so[u suprave[utor s prea fr pat, nante de parta|u
motenr, unu sau ma mute dntre bunure comune, de[nute n
devme sau n copropretate.
32
Li!.i#ar$a r$)i,uui ,atri,onia7 Regmu matrmona se
chdeaz a desfacerea cstore prn dvor[, a schmbarea regmuu
matrmona exstent sau a decesu unua dntre so[.
Lchdarea se efectueaz prn act de chdare ncheat n form
autentc sau, n caz de nen[eegere, prn hotrre |udectoreasc.
n actu de chdare a comunt[, prma opera[une va aceea de a se
determna cota parte care revne ecru so[/fost so[ pe baza contrbu[or
sae att a dobndrea bunuror comune, ct a ndepnrea obga[or.
Apo se va proceda a parta|u bunuror a reguarzarea datoror.
n cazu decesuu unua dntre so[, chdarea regmuu matrmona se
face de ctre so[u suprave[utor motentor so[uu decedat sau, n cazu
so[or codeceda[ sau comoren[, de ctre motentor ceor do, prn
acea nscrs.
Actu de chdare nu trebue confundat cu actu de parta|, parta|u nd
o etap n chdarea regmuu matrmona.
Pentru ncheerea actuu de parta|, se vor observa dspoz[e art.669-
686, art.1143-1144 Cod cv.
Este admsb parta|u bunuror comune n tmpu comunt[, fr ca
prn aceasta s se chdeze regmu comunt[ sau s se modce regmu
matrmona aes (pentru modcarea conven[ona, a se vedea art. 369 Cod
cv).
Credtor comun a so[or nu pot socta dect parta|u bunuror
comune, fr a putea modca sau chda regmu matrmona aes. n cazu
parta|uu bunuror comune, att a cererea credtoror ct a orcrua
dntre so[, regmu matrmona aes prn conven[a matrmona contnu s
produc efecte pn a modcarea acestea, potrvt eg.
37;737 Di'po8i*ii 'p$!ia$ pri(in# :n!.$i$r$a !on($n*i$i
,atri,onia$ :ntr$ (iitorii 'o*i7
Aegerea unu regm matrmona se poate face de ctre vtor so[
orcnd pn a ncheerea cstore, prn ncheerea une conven[
matrmonae n form autentc notara.
Conven[a matrmona astfe ncheat se va prezenta, de ctre
orcare dntre vtor so[, a cstore, o[eruu de stare cv, pentru a se
face men[une pe margnea actuu de cstore.
33
O[eru str cve este obgat s comunce notaruu pubc care a
autentcat conven[a matrmona o cope a actuu de cstore , de
asemenea, s comunce a Regstru na[ona a regmuror matrmonae
(RNNRM) att copa actuu de cstore, ct conven[a matrmona.
n aceast stua[e, dup autentcarea conven[e matrmonae,
notaru pubc va comunca RNNRM un exempar a conven[e, pe chetuaa
pr[or.
Dup prmrea cope actuu de cstore, notaru pubc va transmte
a RNNRM o cope dup acesta, pe care exst men[unea conven[e
matrmonae depus de pr[ a ocerea cstore.
Dup nregstrarea a RNNRM, notaru pubc este obgat ca, n func[e
de natura bunuror ncuse n conven[a matrmona, s efectueze
format[e de pubctate n ceeate regstre de pubctate (Cartea
Funcar, Regstru Comer[uu, Arhva Eectronc de Garan[ Reae Mobare
ate regstre de pubctate).
Conven[a matrmona ncheat ntre vtor so[ poate orcnd
modcat, revocat, nocut schmbat, pn a ncheerea cstore.
n acest caz se respect dspoz[e prvnd ndepnrea format[or de
pubctate prevzute ma sus.
nante de autentcarea orcre conven[ matrmonae ntre vtor
so[, se va verca n RNNRM dac nu au fost nscrse ate conven[
matrmonae ncheate de ctre aceta.
Conven[a matrmona ncheat ntre vtor so[ produce efecte de a
data ncheer cstore, dup aceast dat nd apcabe dspoz[e art.
369 Cod cv prvnd modcarea regmuu matrmona.
34
37;7;7 MODELE DE CON+ENII MATRIMONIALE GNCHEIATE DE +IITORII
6OI
37;7;757 MODELE DE CON+ENII MATRIMONIALE PRI+IND ALEGEREA
DE CTRE +IITORI 6OI A REGIMULUI COMUNITII CON+ENIONALE

A7 A6PECTE TEORETICE
CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE +IITORI 6OI
" r$)i,u !o,unit-*ii !on($n*iona$
I. PRILE
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!!!!!!
0! =ubsemnata !!!!!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!!!
n calitate de %&&tor& 'o(&1 avnd n vedere intenia de a ne cstori la data
de !!!!!!!!!!!!!
II. O)IECTUL CONVENIEI
0!#! 7oi1 prile
3C
am hotrt s adoptm re*&mul matr&mon&al al
+omun&t(&& +on%en(&onale1 reglementat de art!3//-3/& 'od 'ivil!
0!0! 6egimul comunitii convenionale se completeaz cu dispoziiile legale
privind comunitatea legal1 acolo unde prin prezenta convenie nu s-a
prevzut altfel!
0!3! 7oi1 prile am hotrt urmtoarele
2.
?
a includerea n comunitate1 n tot ori n parte1 a bunurilor dobndite sau a
datoriilor proprii nscute nainte sau dup ncheierea cstoriei1 cu e-cepia
bunurilor prevzute la art! 32. lit! b i c 'od 'ivil@
39
E1pi!a*i$: n cuprnsu conven[e se va foos sntagma "no, pr[e" nu "no, so[".
40
Obectu conven[e matrmonae se poate refer a unu, ma mute sau toate dntre
aspectee prevzute de art.367 Cod cv. Enumerarea este mtatv.
35
b restrngerea comunitii la bunurile sau datoriile anume determinate n
convenia matrimonial1 indiferent dac sunt dobndite ori1 dup caz1
nscute nainte sau n timpul cstoriei1 cu e-cepia obligaiilor prevzute la
art! 3%# lit! c@
c obligativitatea acordului ambilor soi pentru ncheierea anumitor acte de
administrare@ n acest caz1 dac unul dintre soi se aB n imposibilitate de a-
i e-prima voina sau se opune n mod abuziv1 cellalt so poate s ncheie
singur actul1 ns numai cu ncuviinarea prealabil a instanei de tutel@
d includerea clauzei de preciput@ e-ecutarea clauzei de preciput se face n
natur sau1 dac acest lucru nu este posibil1 prin echivalent1 din valoarea
activului net al comunitii@
e modaliti privind lichidarea comunitii convenionale!
0!2! 7oi1 prile confrmm inventarul bunurilor mobile autentifcat sub
nr!!!!!!!!!de notarul public!!!!!!!!!!!!!!1 care face parte integrant din prezenta
convenie matrimonial
2#
sau
7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
posibilitatea ntocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii1 precum i
faptul c n lipsa unui astfel de inventar1 se prezum1 pn la proba contrar1
c bunurile sunt comune i declarm c nu solicitm ntocmirea unui astfel
de inventar (nu e-ist bunuri mobile proprii!
III. DREPTURILE ,I O)LI-AIILE SOILOR
3!#! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele efecte (uridice ale regimului comunitii convenionale?
- bunurile dobndite n timpul regimului comunitii convenionale de
oricare dintre soi sunt1 de la data dobndirii lor1 bunuri comune n
devlmie ale soilor
20
!
- fecare so are dreptul de a folosi bunurile comune fr
consimmntul e-pres al celuilalt so i poate ncheia singur acte de
conservare i de administrare cu privire la orice dintre bunurile comune1
precum i acte de dobndire a bunurilor comune!
41
Dac este cazu (art.343 an.3 Cod cv).
42
Sub rezerva dspoz[or art.367 t.b Cod cv (dac s-a prevzut prn conven[e), cnd se
poate restrnge comuntatea numa a anumte bunur sau dator.
36
- actele de nstrinare sau de grevare1 precum i orice alte acte de
dispoziie avnd ca obiect bunurile imobile comune nu pot f ncheiate dect
cu acordul ambilor soi!
- oricare dintre soi poate dispune singur1 cu titlu oneros1 de bunurile
mobile comune a cror nstrinare nu este supus anumitor formaliti de
publicitate!
- sunt bunuri proprii ale soilor1 bunurile prevzute de art!32. 'od 'ivil!
- fecare so poate folosi1 administra i dispune liber de bunurile sale
proprii!
- n timpul comunitii soii pot mpri bunurile comune n tot sau n
parte1 prin act autentic notarial sau1 n caz de nenelegere1 pe cale (udiciar!
3!0! "rezenta convenie produce efecte de la data ncheierii cstoriei!
3!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele dispoziii cu caracter general care se aplic i regimului
comunitii convenionale (art!3#0 alin!0 'od 'ivil?
- soii sunt obligai s contribuie1 n raport cu mi(loacele fecruia1 la
cheltuielile cstoriei
23
@
- oricare dintre soi poate s dea mandat celuilalt so s-l reprezinte pentru
e-ercitarea drepturilor ce le are potrivit regimului matrimonial@
- fecare so poate face singur1 fr consimmntul celuilalt so1 depozite
bancare1 precum i orice alte operaiuni n legtur cu acestea@
- fecare so poate s i cear celuilalt s l informeze cu privire la bunurile1
veniturile i datoriile sale1 iar n caz de refuz ne(ustifcat se poate adresa
instanei de tutel!
- n mod e-cepional1 dac unul dintre soi ncheie acte (uridice prin care
pune n pericol grav interesele familiei1 cellalt so poate cere instanei de
tutel ca1 pentru o durat determinat1 dreptul de a dispune de anumite
bunuri s poat f e-ercitat numai cu consimmntul su e-pres!
- niciunul dintre soi1 chiar dac este proprietar e-clusiv1 nu poate1 fr
consimmntul scris al celuilalt so1 s dispun de drepturile asupra
locuinei familiei i nici nu poate ncheia acte prin care este afectat
folosina acesteia! >ocuina familiei este locuina comun a soilor sau1 n
lips1 locuina soului la care se aB copiii! ;ricare dintre soi poate cere
43
Potrvt art.325 an.2 Cod Cv, se poate stab un at mod de contrbu[e. Nu se poate
prevedea ca suportarea chetueor cstore s revn n excusvtate numa unua dntre
so[ (art.325 an.3 Cod Cv).
37
notarea n 'artea +unciar a unui imobil a faptului c reprezint locuin a
familiei1 chiar dac nu este proprietarul imobilului@
- n cazul n care locuina este deinut n temeiul unui contract de nchiriere1
fecare so are un drept locativ propriu1 chiar dac numai unul dintre ei este
titularul contractului ori contractul este ncheiat nainte de cstorie1
dispoziiile paragrafului anterior find aplicabile!
IV. MODI.ICAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL
2!#! 6egimul matrimonial ales se poate modifca sau nlocui oricnd pn la
data ncheierii cstoriei (art!33/ 'od 'ivil!
2!0! *up ncheierea cstoriei1 regimul matrimonial ales se poate modifca
sau nlocui1 dup cel puin un an de la ncheierea acesteia!
2!3! ;rice modifcare sau nlocuire a regimului matrimonial se va face cu
respectarea condiiilor prevzute de 'odul civil pentru ncheierea conveniei
matrimoniale!
V. /NCETAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL. LIC0IDAREA
%!#! 6egimul matrimonial nceteaz prin desfacerea cstoriei prin divor1
prin ncetarea cstoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soi sau prin
nulitatea/anularea cstoriei!
%!0! An caz de ncetare sau schimbare a regimului matrimonial1 acesta se
lichideaz prin bun nvoial prin act autentic notarial1 sau1 n caz de
nenelegere1 pe cale (udiciar!
VI. PU)LICITATEA CONVENIEI MATRIMONIALE
/!#! 7oi1 prile declarm c ni s-a adus la cunotin obligaia de a prezenta
convenia matrimonial1 oferului de stare civil la data ncheierii cstoriei!
/!0! An vederea opozabilitii fa de teri1 un e-emplar al prezentei convenii
i al inventarului (dup caz se va transmite de notarul public la 6776M!
/!3! An vederea opozabilitii fa de teri1 oricare dintre soi va putea
ndeplini formalitile pentru efectuarea nscrierilor corespunztoare la ,iroul
de cadastru i "ublicitate 5mobiliar competent pentru bunurile imobile i la
38
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare1 pentru bunurile mobile
(conform art!332 alin!3 i alin!2 'od 'ivil
22
!
VII. LE-EA APLICA)IL RE-IMULUI MATRIMONIAL
!1
.
$!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil regimului matrimonial s fe
legea !!!!!!
2/
$!0! =oii pot alege oricnd o alt lege aplicabil regimului matrimonial
dintre cele prevzute de art!0%C. alin!0 'od 'ivil1 cu respectarea condiiilor
de form prevzute de lege pentru ncheierea conveniei matrimoniale
(art!0%C# alin!0 'od 'ivil!
$!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin domeniul
de aplicare a legii aplicabile regimului matrimonial prevzut de art!0%C3 'od
'ivil
2$
!
VIII. LE-EA APLICA)IL DIVORULUI
!$
&!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil divorului s fe
legea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2C
&!0! *ac legea strin aleas nu permite divorul ori l admite n condiii
deosebit de restrictive1 se aplic legea romn1 n cazul n care unul dintre
soi este1 la data cererii de divor1 cetean romn sau are reedina
obinuit n 6omnia (art!0/.. alin!0 'od 'ivil
%.
!
44
Potrvt art.334 an.3 Cod cv, pr[e pot socta s efectueze ee nsee format[e de
pubctate ae conven[e matrmonae a BCPI a AEGRM. Ma mut, este posb ca a data
ncheer conven[e, nc s nu exste bunur propr, pentru a se putea face nscrere
necesare sau bunure mobe s nu ab deschs carte funcar. Notaru va face o astfe de
nscrere a data cnd unu dntre so[ va dobnd un bun, cnd pe ng ntabuarea
dreptuu de propretate rezutat dn actu ncheat, va socta notarea conven[e
matrmonae.
45
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Acest capto nu este
obgatoru. Dac so[ nu aeg egea apcab regmuu matrmona, acesta este supus eg
apcabe efecteor generae ae cstore (art.2593 Cod Cv).
46
Se poate aege orcare dntre ege prevzute de art.2590 an.2, t.a, b, c Cod Cv.
47
Con[nutu ntreg a art.2593 Cod Cv ar putea nscrs ntr-o de nformare, ce se va
nchea numa n acest scop.
48
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Nu este obgatore
aegerea eg apcabe dvor[uu n cuprnsu conven[e matrmonae. Aegerea se poate
face de so[ orcnd pn a data seszr autort[ competente s pronun[e dvor[u
(art.2598 Cod Cv). Dac so[ nu aeg egea apcab dvor[uu. Aceasta va orcare dn
ege prevzute de art.2600 Cod Cv.
49
So[ pot aege orcare dntre ege prevzute de art.2597 t.a,b,c,d,e Cod Cv.
50
Se va emna dac pr[e aeg n cuprnsu art.8.1. egea romn.
39
'heltuielile pentru ntocmirea prezentei conveniei au fost suportate
de ambele pri!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 6776M i !!!!!!
e-emplare s-au eliberat prilor!
=emntura!!!!!!!!!!!!!!! =emntura!!!!!!!!
40

B7 A6PECTE PRACTICE
CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE +IITORI 6OI
" r$)i,u !o,unit-*ii !on($n*iona$
Antre subsemnaii?
A!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cetean!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!1 avnd 'od
7umeric "ersonal!!!!!!!!!!!!!!!!1 pe de- o parte i
)!!!!!!!!!!!!!!!!1 cetean!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!1 avnd 'od
7umeric "ersonal!!!!!!!!!!!!!!!! 1 pe de alt parte1
avnd n vedere intenia noastr de a ne cstori la data de !!!!!!!!!!!!!!!!1
n conformitate cu prevederile articolului 3#0 i urmtoarele din 'odul civil1 a
intervenit prezenta
';74E7F5E "65457* )>E9E6E) 6E95M8>85 M)<65M;75)>
ce ne va f aplicabil n urmtoarele condiii?
Art. #. Ale*erea re*&mulu& matr&mon&al
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30C
'od 'ivil1 alegem ca regim matrimonial re*&mul +omun&t(&&
+on%en(&onale2 a't3el +um a+e'ta e'te re*lementat 4e art. 55 6 5$
Co4 C&%&l.
Art.2 )unur& +are &ntr 7n +omun&tatea 4e 8unur& 9& re*&mul a+e'tora
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 3/$
lit!a 'od 'ivil1 prin adoptarea regimului comunitii convenionale1
urmtoarele bunuri vor intra n comunitate?
a: &mo8&l +om;u' 4&n !!!!!!!!!!!!!!!!
1#
2 &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tra!!!!!!!!!!!!9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!!!!!!!! a
lo+al&t(&&!!!!!!!!!!!!!!!!-1 imobil care a fost dobndit de ctre A prin motenire
de pe urma lui !!!!!!!!!!!!!!!!n baza!!!!!!!!!!!!!!!!@
8: &mo8&l &4ent&<+at +u numrul +a4a'tral!!!!!!!!!!!!!!!!
12
9& 7n'+r&'
7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!!!!!!!! a lo+al&t(&&!!!!!!!!!!!!!!!!-1 imobil care a fost
51
Se va descre mobu conform men[unor dn extrasu de carte funcar.
52
Se va descre mobu conform men[unor dn extrasu de carte funcar.
41
dobndit de ctre ) prin cumprare (nainte de ncheierea cstoriei1 n
baza!!!!!!!!!!!!!!!!@
*e asemenea1 noi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu
prevederile art! 3/$ lit!c 'od 'ivil1 prin adoptarea regimului comunitii
convenionale1 nelegem ca n privina bunurilor imobile descrise la punctele
a i b de mai sus1 precum i n privina tuturor imobilelor ce vor f
dobndite de ctre noi n timpul cstoriei1 toate contractele de nchiriere
vor putea f ncheiate doar cu acordul e-pres al ambilor soi1 e-primat prin
mandat autentic e-pres!
Art. Ale*erea lo+u&n(e& 3am&l&e&
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30#
i urmtoarele din 'odul 'ivil1 ale*em +a lo+u&n( a 3am&l&e& &mo8&lul
'&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tral!!!!!!!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!!!!!!!! a
lo+al&t(&&!!!!!!!!!!!!!!!!1 imobil care la momentul ncheierii prezentei convenii
este proprietatea e-clusiv a viitorului so )1 dobndit de ctre acesta prin
motenire de pe urma lui !!!!!!!!!!!!!!!!n baza!!!!!!!!!!!!!!!!!
"rin aceast alegere a locuinei comune1 noi1 ) i , 4e+larm + ne=au
3o't a4u'e la +uno9t&n( 4e +tre notarul ;u8l&+ ;re%e4er&le art.22
Co4 C&%&l +u ;r&%&re la re*&mul >ur&4&+ al lo+u&n(e& 3am&l&e&.
*e asemenea1 declarm c am luat cunotin despre faptul c1 ulterior
ncheierii cstoriei noastre1 n baza copiei actului de cstorie1 precum i n
baza prezentei convenii matrimoniale1 notarul ;u8l&+ %a ;ro+e4a la
notarea lo+u&n(e& 3am&l&e& 7n Cartea .un+&ar a &mo8&lulu&.
Art.! Clau?a 4e ;re+&;ut
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 n conformitate cu prevederile art! 333 din 'odul
'ivil1 nelegem s convenim urmtoarele?
Eu1 )1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soia mea1 , mi va
supravieui1 aceasta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1
imobilul care1 la data decesului meu va constitui locuina familiei i va f fost
dobndit de ctre noi1 ) i ,1 soi1 n coproprietate!
42
De a'emenea2 7n a+elea9& +on4&(&&2
Eu1 ,1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soul meu1 ) mi va
supravieui1 acesta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1 imobilul
care1 la data decesului meu va constitui locuina familiei i va f fost dobndit
de ctre noi1 ) i ,1 soi1 n coproprietate!
Art.1. Clau?e 4&%er'e
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la cunotin
prevederile art!3.$ G 3## 'od 'ivil privind 4re;tur&le 9& 7n4ator&r&le
;er'onale ale 'o(&lor2 precum i prevederile art! 3#0 G 33& 'od 'ivil cu
privire la re*ul&le *enerale a;l&+a8&le tuturor re*&mur&lor
matr&mon&ale2 de la care nu putem deroga prin ncheierea prezentei
convenii matrimoniale!
*e asemenea1 noi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la
cunotin prevederile art! 33. alin 0 din 'odul 'ivil1 n sensul c ;re?enta
+on%en(&e ;ro4u+e e3e+te numa& 4u; 4ata 7n+@e&er&& +'tor&e&2
precum i prevederile art!3/C 'od 'ivil1 n sensul c prezenta convenie
;oate < mo4&<+at or&+An4 ;An la 4ata 7n+@e&er&& +'tor&e& dintre
subsemnaii1 iar ulter&or2 mo4&<+area %a ;utea < 3+ut 4u; +el ;u(&n
un an 4e la 7n+@e&erea +'tor&e&.
<ehnoredactat la sediul ,!7!"! !!!!!!!!!!!!!!!!1 n / (ase e-emplare1 astzi1 data
autentifcrii prezentului nscris1 dintre care 3 (trei e-emplare au fost
eliberate prilor semnatare1 cte un e-emplar pentru fecare dintre acetia1
un e-emplar pentru a f prezentat la ;fciul de =tare civil unde se va
ncheia cstoria1 iar 3 (patru e-emplare au fost pstrate de ctre notarul
public instrumentator1 # Bun: eCem;lar ;entru ar@&%a 8&roulu& notar&al1
# Bun: eCem;lar %a < tr&m&' la Re*&'trul na(&onal notar&al al
re*&mur&lor matr&mon&ale pentru ndeplinirea formalitilor de publicitate
fa de teri1 iar # Bun: eCem;lar ;entru a < tr&m&'2 4&n o<+&u2 la )&roul
4e Ca4a'tru 9& Pu8l&+&tate Imo8&l&ar.
=emntura!!!!!!!!!!!!!!! =emntura!!!!!!!!
43
37;7;737 MODELE DE CON+ENII MATRIMONIALE PRI+IND ALEGEREA
DE CTRE +IITORI 6OI A REGIMULUI 6EPARAIEI DE BUNURI

A7 A6PECTE TEORETICE
CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE +IITORII 6OI
" r$)i,u '$para*i$i #$ bunuri
I. PRILE
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!
0! =ubsemnata !!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
cnp !!!!!!!!
n calitate de %&&tor& 'o(&1 avnd n vedere intenia de a ne cstori la data
de !!!!!!!!!!!
II. O)IECTUL CONVENIEI
0!#! 7oi1 prile
%3
am hotrt s adoptm re*&mul matr&mon&al al
'e;ara(&e& 4e 8unur&1 reglementat de art!3/.-3/% 'od 'ivil!
0!0! 7oi1 prile confrmm inventarul bunurilor mobile autentifcat sub
nr!!!!!!!!!de notarul public!!!!!!!!!!1 care face parte integrant din prezenta
convenie matrimonial

sau
7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
posibilitatea ntocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii1 precum i
faptul c n lipsa unui astfel de inventar1 se prezum1 pn la proba contrar1
c bunul aparine soului posesor i declarm c nu solicitm ntocmirea
unui astfel de inventar (nu e-ist bunuri mobile proprii!
III. DREPTURILE ,I O)LI-AIILE SOILOR
53
E1pi!a*i$: n cuprnsu conven[e se va foos sntagma "no, pr[e" nu "no, so[".
44
3!#! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele efecte (uridice ale regimului matrimonial al separaiei de bunuri?
- fecare dintre soi este proprietar e-clusiv al bunurilor dobndite nainte de
ncheierea cstoriei1 precum i a celor ce le dobndete n nume propriu n
timpul cstoriei1 putnd dispune de acestea n mod liber1 fr a avea nevoie
de consimmntul celuilalt so@
- soii pot dobndi bunuri mpreun n timpul cstoriei1 acestea
aparinndu-le n proprietate comun pe cote pri! 'otele-pri se stabilesc
de soi la data dobndirii fecrui bun! *ac soii nu stabilesc o cot-parte
determinat1 se prezum pn la proba contrar c dein cote pri egale
(art!/32 alin!0 'od 'ivil@
- nici unul dintre soi nu este inut de obligaiile asumate de cellalt so@
- soii rspund solidar pentru obligaiile asumate de oricare dintre ei pentru
acoperirea cheltuielilor obinuite ale cstoriei i a celor legate de creterea
i educarea copiilor@
- soul care se folosete de bunurile celuilalt so fr mpotrivirea acestuia
din urm are obligaiile unui uzufructuar@
- dac unul dintre soi ncheie singur un act prin care dobndete un bun1
folosindu-se n tot sau n parte1 de bunuri aparinnd celuilalt so1 acesta din
urm poate alege1 n proporia bunurilor proprii folosite fr acordul su1
ntre a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziionat i a pretinde
daune-interes de la soul dobnditor!
- la ncetarea regimului separaiei de bunuri1 fecare dintre soi are un drept
de retenie asupra bunurilor celuilalt so pn la acoperirea datoriilor pe care
le au unul fa de cellalt! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus
la cunotin dispoziiile privind reglementarea dreptului de retenie
prevzute de art!02C%-02CC 'od 'ivil1 precum i faptul c cel care e-ercit
un drept de retenie are drepturile i obligaiile unui administrator al bunului
altuia mputernicit cu administrarea simpl!
- dac prin lege nu se prevede altfel1 fecare so poate s ncheie orice acte
(uridice cu cellalt so sau cu tere persoane!
3!0! "rezenta convenie produce efecte de la data ncheierii cstoriei!
45
3!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele dispoziii cu caracter general care se aplic i regimului
separaiei de bunuri (art!3#0 alin!0 'od 'ivil?
- soii sunt obligai s contribuie1 n raport cu mi(loacele fecruia1 la
cheltuielile cstoriei
%2
@
- oricare dintre soi poate s dea mandat celuilalt so s-l reprezinte pentru
e-ercitarea drepturilor ce le are potrivit regimului matrimonial@
- fecare so poate face singur1 fr consimmntul celuilalt so1 depozite
bancare1 precum i orice alte operaiuni n legtur cu acestea@
- fecare so poate s i cear celuilalt s l informeze cu privire la bunurile1
veniturile i datoriile sale1 iar n caz de refuz ne(ustifcat se poate adresa
instanei de tutel!
- n mod e-cepional1 dac unul dintre soi ncheie acte (uridice prin care
pune n pericol grav interesele familiei1 cellalt so poate cere instanei de
tutel ca1 pentru o durat determinat1 dreptul de a dispune de anumite
bunuri s poat f e-ercitat numai cu consimmntul su e-pres!
- niciunul dintre soi1 chiar dac este proprietar e-clusiv1 nu poate1 fr
consimmntul scris al celuilalt so1 s dispun de drepturile asupra
locuinei familiei i nici nu poate ncheia acte prin care este afectat
folosina acesteia! >ocuina familiei este locuina comun a soilor sau1 n
lips1 locuina soului la care se aB copiii! ;ricare dintre soi poate cere
notarea n 'artea +unciar a unui imobil a faptului c reprezint locuin a
familiei1 chiar dac nu este proprietarul imobilului@
- n cazul n care locuina este deinut n temeiul unui contract de nchiriere1
fecare so are un drept locativ propriu1 chiar dac numai unul dintre ei este
titularul contractului ori contractul este ncheiat nainte de cstorie1
dispoziiile paragrafului anterior find aplicabile!
IV. MODI.ICAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL
2!#! 6egimul matrimonial ales se poate modifca sau nlocui oricnd pn la
data ncheierii cstoriei (art!33/ 'od 'ivil!
54
Potrvt art.325 an.2 Cod Cv, se poate stab un at mod de contrbu[e. Nu se poate
prevedea ca suportarea chetueor cstore s revn n excusvtate numa unua dntre
so[ (art.325 an.3 Cod Cv).
46
2!0! *up ncheierea cstoriei1 regimul matrimonial ales se poate modifca
sau nlocui1 dup cel puin un an de la ncheierea acesteia!
2!3! ;rice modifcare sau nlocuire a regimului matrimonial se va face cu
respectarea condiiilor prevzute de 'odul civil pentru ncheierea conveniei
matrimoniale!
V. /NCETAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL. LIC0IDAREA
%!#! 6egimul matrimonial nceteaz prin desfacerea cstoriei prin divor1
prin ncetarea cstoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soi sau prin
nulitatea/anularea cstoriei!
%!0! An caz de ncetare sau schimbare a regimului matrimonial1 acesta se
lichideaz prin bun nvoial prin act autentic notarial1 sau1 n caz de
nenelegere1 pe cale (udiciar!
%!3! 7oi1 prile am hotrt ca n situaia lichidrii regimului separaiei de
bunuri s nu se fac aplicarea art!3/. alin!0 'od civil privind creana de
participare
%%
sau
55
Regmu separa[e de bunur poate prezenta un nconvenent ma|or atunc cnd numa
unu dntre so[ dspune de ventur pentru a achz[ona bunur propr, sau ceat so[
contrbue a dobndrea acestor bunur, fr ns a deven copropretar, sau contrbue
decsv a sarcne cstore, dar nu are ventur pentru a dobnd bunur propr. n aceast
stua[e, a chdarea regmuu separa[e de bunur, so[u care, de a avut o contrbu[e
mportant a mrrea patrmonuu ceuat so[, nu va avea nc un drept asupra mase
bunuror acestua, cc regmu separa[e de bunur d natere a dou mase de bunur
propr ndependente.
Sstemu crean[e de partcpare, dac este adoptat de so[, are rou de a atenua negat[e
ce ar exsta a data chdr regmuu.
Mecansmu const n determnarea patrmonuu orgnar (consttut dn bunure avute a
data ncheer cstore, precum cee dobndte prn succesune sau dona[e n tmpu
cstore, dn care se scad datore ce grevau patrmonu orgnar) a patrmonuu na
(consttut dn bunure exstente a data ncetr regmuu, ncusv vaoarea ameora[unor
efectuate de unu dntre so[ a bunure propr ae ceuat fr consm[mntu acestua) a
ecru so[. Dferen[a dntre cee dou patrmon (dac este poztv) n cazu ecru so[ va
face obectu mecansmu crean[e de partcpare. Astfe, cee dou dferen[e se vor
compensa, numa dn excedent se va cacua o |umtate, care repreznt crean[a de
partcpare a so[uu care a dobndt o mas de bunur ma vaoroas.
Ex:
SO| : Patrmonu orgnar = 100.000 e
Patrmonu na = 180.000 e
Dferen[ = 80.000 e
SO|IE: Patrmonu orgnar = 40.000 e
Patrmonu na = 100.000 e
Dferen[ = 60.000 e
So[u -a mrt patrmonu n[a cu 80.000 e, ar so[a cu 60.000 e. So[u datoreaz so[e
o crean[ de partcpare de 1/2 dn 20.000 e, adc 10.000 e.
Dac vaoarea patrmonuu na a unua dntre so[ este ma mc dect vaoarea
patrmonuu n[a, atunc acesta are dreptu a |umtate dn dferen[a poztv dntre cee
dou patrmon ae ceuat so[.
47
7oi1 prile am hotrt ca n situaia lichidrii regimului separaiei de bunuri1
creana de participare s reprezinte (umtate din diferena valoric dintre
cele dou mase de achiziii nete1 aceasta urmnd a f datorat de ctre soul
a crui mas de achiziii nete este mai mare1 putnd f pltit n bani sau n
natur1 potrivit art!3/. alin!0 'od civil!
VI. PU)LICITATEA CONVENIEI MATRIMONIALE
/!#! 7oi1 prile declarm c ni s-a adus la cunotin obligaia de a prezenta
convenia matrimonial1 oferului de stare civil la data ncheierii cstoriei!
/!0! An vederea opozabilitii fa de teri1 un e-emplar al prezentei convenii
i al inventarului (dup caz se va transmite de notarul public a 6776M!
/!3! An vederea opozabilitii fa de teri1 oricare dintre soi va putea
ndeplini formalitile pentru efectuarea nscrierilor corespunztoare la ,iroul
de cadastru i "ublicitate 5mobiliar competent pentru bunurile imobile i la
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare1 pentru bunurile mobile
(conform art!332 alin!3 i alin!2 'od 'ivil
%/
!
VII. LE-EA APLICA)IL RE-IMULUI MATRIMONIAL
1D
.
$!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil regimului matrimonial s fe
legea !!!!!
%&
$!0! =oii pot alege oricnd o alt lege aplicabil regimului matrimonial
dintre cele prevzute de art!0%C. alin!0 'od 'ivil1 cu respectarea condiiilor
de form prevzute de lege pentru ncheierea conveniei matrimoniale
(art!0%C# alin!0 'od 'ivil!
$!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin domeniul
de aplicare a legii aplicabile regimului matrimonial prevzut de art!0%C3 'od
'ivil
%C
!
56
Potrvt art.334 an.3 pr[e pot socta s efectueze ee nsee format[e de pubctate
ae conven[e matrmonae a BCPI a AEGRM. Ma mut, este posb ca a data ncheer
conven[e, nc s nu exste bunur propr, pentru a se putea face nscrere necesare sau
bunure mobe s nu ab deschs carte funcar. Notaru va face o astfe de nscrere a
data cnd unu dntre so[ va dobnd un bun, cnd pe ng ntabuarea dreptuu de
propretate rezutat dn actu ncheat, va socta notarea conven[e matrmonae.
57
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Acest capto nu este
obgatoru. Dac so[ nu aeg egea apcab regmuu matrmona, acesta este supus eg
apcabe efecteor generae ae cstore (art.2593 Cod Cv).
58
Se poate aege orcare dntre ege prevzute de art.2590 an.2, t.a, b, c Cod Cv.
59
Con[nutu ntreg a art.2593 Cod Cv poate nscrs ntr-o de nformare, ce se va
nchea numa n acest scop.
48
VIII. LE-EA APLICA)IL DIVORULUI
5E
&!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil divorului s fe
legea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/#
&!0! *ac legea strin aleas nu permite divorul ori l admite n condiii
deosebit de restrictive1 se aplic legea romn1 n cazul n care unul dintre
soi este1 la data cererii de divor1 cetean romn sau are reedina
obinuit n 6omnia (art!0/.. alin!0 'od 'ivil
/0
!
'heltuielile pentru ntocmirea prezentei conveniei au fost suportate
de ambele pri!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 6776M i !!!!!!
e-emplare s-au eliberat prilor!
=emntura!!!!!!!!!!!!!!! =emntura!!!!!!!!
60
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Nu este obgatore
aegerea eg apcabe dvor[uu n cuprnsu conven[e matrmonae. Aegerea se poate
face de so[ orcnd pn a data seszr autort[ competente s pronun[e dvor[u
(art.2598 Cod Cv). Dac so[ nu aeg egea apcab dvor[uu, aceasta va orcare dn
ege prevzute de art.2600 Cod Cv.
61
So[ pot aege orcare dntre ege prevzute de art.2597 t.a,b,c,d,e Cod Cv.
62
Se va emna dac pr[e aeg n cuprnsu art.8.1. egea romn.
49
B7 A6PECTE PRACTICE

CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE +IITORII 6OI
" r$)i,u '$para*i$i #$ bunuri
Antre subsemnaii?
A!!!!!!!!!!!!!!!!1 cetean!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!1 avnd 'od
7umeric "ersonal!!!!!!!!!!!!!!!!1 pe de- o parte i
)!!!!!!!!!!!!!!!!1 cetean!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!1 avnd 'od
7umeric "ersonal!!!!!!!!!!!!!!!!1 pe de alt parte1
avnd n vedere intenia noastr de a ne cstori la data de !!!!!!!!!!!!!!!!1n
conformitate cu prevederile articolului 3#0 i urmtoarele din 'odul civil1 a
intervenit prezenta
CONVENIE PRIVIND ALE-EREA RE-IMULUI MATRIMONIAL
ce ne va f aplicabil n urmtoarele condiii?
Art. #. Ale*erea re*&mulu& matr&mon&al
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30C
'od 'ivil1 alegem ca regim matrimonial re*&mul 'e;ara(&e& 4e 8unur&2
a't3el +um a+e'ta e'te re*lementat 4e art. 5E 6 51 Co4 C&%&l.
Art.2 In%entarul 8unur&lor mo8&le
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 3/#
'od 'ivil1 la adoptarea regimului separaiei de patrimonii1 bunurile mobile
proprii ale fecruia dintre noi1 sunt cele incluse n &n%entarul aneC
;re?ente& +on%en(&&2 +are 3a+e ;arte &nte*rant 4&n ;re?entul 7n'+r&'!
Art. Ale*erea lo+u&n(e& 3am&l&e&
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30#
i urmtoarele din 'odul 'ivil1 ale*em +a lo+u&n( a 3am&l&e& &mo8&lul
'&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tral!!!!!!!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!!!!!!!! a
lo+al&t(&&!!!!!!!!!!1 imobil care este proprietatea e-clusiv a viitorului
so!!!!!!!!!!1 dobndit de ctre acesta n baza!!!!!!!!!!!
50
"rin aceast alegere a locuinei comune1 noi1 ) i , 4e+larm + ne=au
3o't a4u'e la +uno9t&n( 4e +tre notarul ;u8l&+ ;re%e4er&le art. 22
Co4 C&%&l +u ;r&%&re la re*&mul >ur&4&+ al lo+u&n(e& 3am&l&e&.
*e asemenea1 declarm c am luat cunotin despre faptul c1 ulterior
ncheierii cstoriei noastre1 n baza copiei actului de cstorie precum i n
baza prezentei convenii matrimoniale1 notarul ;u8l&+ %a ;ro+e4a la
notarea lo+u&n(e& 3am&l&e& 7n Cartea .un+&ar a &mo8&lulu&.
Art.! Clau?a 4e ;re+&;ut
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 n conformitate cu prevederile art! 333 din 'odul
'ivil1 nelegem s convenim urmtoarele?
Eu1 )1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soia mea1 , mi va
supravieui1 aceasta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1
imobilul care1 la data decesului meu va constitui locuina familiei i va f fost
dobndit de ctre noi1 ) i ,1 soi1 n coproprietate!
De a'emenea2 7n a+elea9& +on4&(&&2
Eu1 ,1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soul meu1 ) mi va
supravieui1 acesta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1 imobilul
care1 la data decesului meu va constitui locuina familiei i va f fost dobndit
de ctre noi1 ) i ,1 soi1 n coproprietate!
Art.1. Clau?e 4&%er'e
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la cunotin
prevederile art!3.$ G 3## 'od 'ivil privind 4re;tur&le 9& 7n4ator&r&le
;er'onale ale 'o(&lor2 precum i prevederile art! 3#0 G 33& 'od 'ivil cu
privire la re*ul&le *enerale a;l&+a8&le tuturor re*&mur&lor
matr&mon&ale2 de la care nu putem deroga prin ncheierea prezentei
convenii matrimoniale!
*e asemenea1 noi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la
cunotin prevederile art! 33. alin 0 din 'odul 'ivil1 n sensul c ;re?enta
+on%en(&e ;ro4u+e e3e+te numa& 4u; 4ata 7n+@e&er&& +'tor&e&2
precum i prevederile art!3/C 'od 'ivil1 n sensul c prezenta convenie
;oate < mo4&<+at or&+An4 ;An la 4ata 7n+@e&er&& +'tor&e& dintre
subsemnaii1 iar ulter&or2 mo4&<+area %a ;utea < 3+ut 4u; +el ;u(&n
un an 4e la 7n+@e&erea +'tor&e&.
51
Art.5 /n+etarea re*&mulu& matr&mon&al. L&+@&4area
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
prevederile legale referitoare la ncetarea regimului matrimonial ale prin
prezenta convenie1 n sensul c am luat cunotin despre faptul c 6egimul
matrimonial nceteaz prin desfacerea cstoriei prin divor1 prin ncetarea
cstoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soi sau prin
nulitatea/anularea cstoriei!
An caz de ncetare sau schimbare a regimului matrimonial1 acesta se
lichideaz prin bun nvoial prin act autentic notarial1 sau1 n caz de
nenelegere1 pe cale (udiciar!
7oi1 viitorii soi am hotrt ca n situaia lichidrii regimului separaiei de
bunuri1 +rean(a 4e ;art&+&;are s reprezinte (umtate (sau o alt cot
determinat de viitori soi si consemnat ca atare de ctre notar n cuprinsul
conveniei din diferena valoric dintre cele dou mase de achiziii nete1
aceasta urmnd a f datorat de ctre soul a crui mas de achiziii nete
este mai mare1 putnd f pltit n bani sau n natur1 potrivit art!3/# alin!#
'od civil !
'heltuielile pentru ntocmirea prezentei conveniei au fost suportate de
ambii semnatari1 n cote egale!
7oi1 ) i , declarm c am citit actul i suntem de acord cu coninutul su ce
reprezint voina noastr neviciat i1 de asemenea1 declarm pe
rspunderea noastr c afrmaiile fcute n prezentul act sunt conforme cu
adevrul (art! 0#% alin! 3 i art! 0C0 c!pen!
<ehnoredactat la sediul ,!7!"! !!!!!!!!!!1 n / (ase e-emplare1 astzi1 data
autentifcrii prezentului nscris1 dintre care 3 (trei e-emplare au fost
eliberate prilor semnatare1 cte un e-emplar pentru fecare dintre acetia1
un e-emplar pentru a f prezentat la ;fciul de =tare civil unde se va
ncheia cstoria1 iar 3 (patru e-emplare au fost pstrate de ctre notarul
public instrumentator1 # Bun: eCem;lar ;entru ar@&%a 8&roulu& notar&al1
# Bun: eCem;lar %a < tr&m&' la Re*&'trul na(&onal notar&al al
re*&mur&lor matr&mon&ale pentru ndeplinirea formalitilor de publicitate
fa de teri1 iar # Bun: eCem;lar ;entru a < tr&m&'2 4&n o<+&u2 la )&roul
4e Ca4a'tru 9& Pu8l&+&tate Imo8&l&ar.
52
=emntura!!!!!!!!!!!!!!! =emntura!!!!!!!!
53
37;7<7 MODELE DE CON+ENII MATRIMONIALE GNCHEIATE DE 6OI
37;7<757 MODELE DE CON+ENII MATRIMONIALE PRI+IND ALEGEREA
DE CTRE 6OI A REGIMULUI COMUNITII CON+ENIONALE

A7 A6PECTE TEORETICE
CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE 6OI
" r$)i,u !o,unit-*ii !on($n*iona$
I. PRILE
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!!!!!
0! =ubsemnata !!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!
n calitate de 'o(&1 +'tor&(& la 4ata 4e !!!!!!!!!!2 7n lo+al&tatea!!!!!!!!!!2
a+tul 4e +'tor&e <&n4 7nre*&'trat 'u8 nr!!!!!!!!!! 4&n 4ata 4e !!!!!!!!!!2 la
!!!!!!!!!!2 a9a +um re?ult 4&n +ert&<+atul 4e +'tor&e nr. !!!!!!!!!! em&' la
4ata 4e!!!!!!!!!!
/3

II. O)IECTUL CONVENIEI
0!#! 7oi1 prile am hotrt s adoptm re*&mul matr&mon&al al
+omun&t(&& +on%en(&onale1 reglementat de art!3//-3/& 'od 'ivil!
0!0! 7oi1 prile declarm c am lichidat regimul matrimonial avut anterior1 al
comunitii legale/separaiei de bunuri1 conform actului de lichidare
autentifcat sub nr!!!!!!!!! de notarul public !!!!!!!!!!! /hotrrii (udectoreti
defnitive nr!!!!!!!!!!!!
0!3! 6egimul comunitii convenionale se completeaz cu dispoziiile legale
privind comunitatea legal1 acolo unde prin prezenta convenie nu s-a
prevzut altfel!
0!2! 7oi1 prile am hotrt urmtoarele
/2
?
63
E1pi!a*i$: Data cstore preznt mportan[ este ndcat s apar n cuprnsu
conven[e, pentru a se putea verca trecerea unu an de a ncheerea cstore.
64
Obectu conven[e matrmonae se poate refer a unu, ma mute sau toate dntre
aspectee prevzute de art.367. Enumerarea este mtatv.
54
a includerea n comunitate1 n tot ori n parte1 a bunurilor dobndite sau a
datoriilor proprii nscute nainte sau dup ncheierea cstoriei1 cu e-cepia
bunurilor prevzute la art! 32. lit! b i c 'od 'ivil@
b restrngerea comunitii la bunurile sau datoriile anume determinate n
convenia matrimonial1 indiferent dac sunt dobndite ori1 dup caz1
nscute nainte sau n timpul cstoriei1 cu e-cepia obligaiilor prevzute la
art! 3%# lit! c@
c obligativitatea acordului ambilor soi pentru ncheierea anumitor acte de
administrare@ n acest caz1 dac unul dintre soi se aB n imposibilitate de a-
i e-prima voina sau se opune n mod abuziv1 cellalt so poate s ncheie
singur actul1 ns numai cu ncuviinarea prealabil a instanei de tutel@
d includerea clauzei de preciput@ e-ecutarea clauzei de preciput se face n
natur sau1 dac acest lucru nu este posibil1 prin echivalent1 din valoarea
activului net al comunitii@
e modaliti privind lichidarea comunitii convenionale!
0!%! 7oi1 prile confrmm inventarul bunurilor mobile autentifcat sub
nr!!!!!!!!!de notarul public!!!!!1 care face parte integrant din prezenta
convenie matrimonial
/%
sau
7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
posibilitatea ntocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii1 precum i
faptul c n lipsa unui astfel de inventar1 se prezum1 pn la proba contrar1
c bunurile sunt comune i declarm c nu solicitm ntocmirea unui astfel
de inventar (nu e-ist bunuri mobile proprii!
III. DREPTURILE ,I O)LI-AIILE SOILOR
3!#! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele efecte (uridice ale regimului comunitii convenionale?
- bunurile dobndite n timpul regimului comunitii convenionale de
oricare dintre soi sunt1 de la data dobndirii lor1 bunuri comune n
devlmie ale soilor
//
!
- fecare so are dreptul de a folosi bunurile comune fr
consimmntul e-pres al celuilalt so i poate ncheia singur acte de
65
Dac este cazu (art.343 an.3 Cod cv).
66
Sub rezerva dspoz[or art.367 t.b Cod cv (dac s-a prevzut prn conven[e), cnd se
poate restrnge comuntatea numa a anumte bunur sau dator.
55
conservare i de administrare cu privire la orice dintre bunurile comune1
precum i acte de dobndire a bunurilor comune!
- actele de nstrinare sau de grevare1 precum i orice alte acte de
dispoziie avnd ca obiect bunurile imobile comune nu pot f ncheiate dect
cu acordul ambilor soi!
- oricare dintre soi poate dispune singur1 cu titlu oneros1 de bunurile
mobile comune a cror nstrinare nu este supus anumitor formaliti de
publicitate!
- sunt bunuri proprii ale soilor1 bunurile prevzute de art!32. 'od 'ivil!
- fecare so poate folosi1 administra i dispune liber de bunurile sale
proprii!
- n timpul comunitii soii pot mpri bunurile comune n tot sau n
parte1 prin act autentic notarial sau1 n caz de nenelegere1 pe cale (udiciar!
3!0! "rezenta convenie produce efecte de azi data autentifcrii/ de la data
de HHH
/$
!
3!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele dispoziii cu caracter general care se aplic i regimului
comunitii convenionale (art!3#0 alin!0 'od 'ivil?
- soii sunt obligai s contribuie1 n raport cu mi(loacele fecruia1 la
cheltuielile cstoriei
/&
@
- oricare dintre soi poate s dea mandat celuilalt so s-l reprezinte pentru
e-ercitarea drepturilor ce le are potrivit regimului matrimonial@
- fecare so poate face singur1 fr consimmntul celuilalt so1 depozite
bancare1 precum i orice alte operaiuni n legtur cu acestea@
- fecare so poate s i cear celuilalt s l informeze cu privire la bunurile1
veniturile i datoriile sale1 iar n caz de refuz ne(ustifcat se poate adresa
instanei de tutel!
- n mod e-cepional1 dac unul dintre soi ncheie acte (uridice prin care
pune n pericol grav interesele familiei1 cellalt so poate cere instanei de
67
So[ pot aege o dat uteroar ncheer conven[e, de a care aceasta va produce
efectee (art.330 an.3 Cod Cv). ntre data ncheer conven[e data a care pr[e au
convent c aceasta va produce efectee, regmu matrmona a so[or va , de drept, ce
a comunt[ egae (cc so[ nu pot rmne fr regm matrmona n aceast peroad).
Acest regm trebue chdat obgatoru a data a care conven[a matrmona va produce
efectee, prntr-un act de chdare sau pe cae |udcar.
68
Potrvt art.325 an.2 Cod Cv, se poate stab un at mod de contrbu[e. Nu se poate
prevedea ca suportarea chetueor cstore s revn n excusvtate numa unua dntre
so[ (art.325 an.3 Cod Cv)
56
tutel ca1 pentru o durat determinat1 dreptul de a dispune de anumite
bunuri s poat f e-ercitat numai cu consimmntul su e-pres!
- niciunul dintre soi1 chiar dac este proprietar e-clusiv1 nu poate1 fr
consimmntul scris al celuilalt so1 s dispun de drepturile asupra
locuinei familiei i nici nu poate ncheia acte prin care este afectat
folosina acesteia! >ocuina familiei este locuina comun a soilor sau1 n
lips1 locuina soului la care se aB copiii! ;ricare dintre soi poate cere
notarea n 'artea +unciar a unui imobil a faptului c reprezint locuin a
familiei1 chiar dac nu este proprietarul imobilului@
- n cazul n care locuina este deinut n temeiul unui contract de nchiriere1
fecare so are un drept locativ propriu1 chiar dac numai unul dintre ei este
titularul contractului ori contractul este ncheiat nainte de cstorie1
dispoziiile paragrafului anterior find aplicabile!
IV. MODI.ICAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL
2!#! 6egimul matrimonial ales se poate modifca sau nlocui1 dup cel puin
un an de la ncheierea cstoriei! ;rice modifcare sau nlocuire a regimului
matrimonial se va face cu respectarea condiiilor prevzute de 'odul civil
pentru ncheierea conveniei matrimoniale!
V. /NCETAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL. LIC0IDAREA
%!#! 6egimul matrimonial nceteaz prin desfacerea cstoriei prin divor1
prin ncetarea cstoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soi sau prin
nulitatea/anularea cstoriei!
%!0! An caz de ncetare sau schimbare a regimului matrimonial1 acesta se
lichideaz prin bun nvoial prin act autentic notarial1 sau1 n caz de
nenelegere1 pe cale (udiciar!
VI. PU)LICITATEA CONVENIEI MATRIMONIALE
57
/!#! An vederea opozabilitii fa de teri1 un e-emplar al prezentei convenii
i al inventarului (dup caz se va transmite de notarul public la ;fciul =trii
civile din cadrul "rimriei!!!!!!!!!!1 precum i la 6776M!
/!0! An vederea opozabilitii fa de teri1 oricare dintre soi va putea
ndeplini formalitile pentru efectuarea nscrierilor corespunztoare la ,iroul
de cadastru i "ublicitate 5mobiliar competent pentru bunurile imobile i la
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare1 pentru bunurile mobile
(conform art!332 alin!3 i alin!2 'od 'ivil
/C
!
VII. LE-EA APLICA)IL RE-IMULUI MATRIMONIAL
DE
.
$!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil regimului matrimonial s fe
legea !!!!!
$#
$!0! =oii pot alege oricnd o alt lege aplicabil regimului matrimonial
dintre cele prevzute de art!0%C. alin!0 'od 'ivil1 cu respectarea condiiilor
de form prevzute de lege pentru ncheierea conveniei matrimoniale
(art!0%C# alin!0 'od 'ivil!
$!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin domeniul
de aplicare a legii aplicabile regimului matrimonial prevzut de art!0%C3 'od
'ivil
$0
!
VIII. LE-EA APLICA)IL DIVORULUI
D
&!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil divorului s fe legea !!!!!!!!!!
$2
&!0! *ac legea strin aleas nu permite divorul ori l admite n condiii
deosebit de restrictive1 se aplic legea romn1 n cazul n care unul dintre
69
Potrvt art.334 an.3 pr[e pot socta s efectueze ee nsee format[e de pubctate
ae conven[e matrmonae a BCPI a AEGRM. Notaru va face o astfe de nscrere a data
cnd unu dntre so[ va dobnd un bun, cnd pe ng ntabuarea dreptuu de propretate
rezutat dn actu ncheat, va socta notarea conven[e matrmonae.
70
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Acest capto nu este
obgatoru. Dac so[ nu aeg egea apcab regmuu matrmona, acesta este supus eg
apcabe efecteor generae ae cstore (art.2593 Cod Cv).
71
Se poate aege orcare dntre ege prevzute de art.2590 an.2, t.a, b, c Cod Cv.
72
Con[nutu ntreg a art.2593 Cod Cv ar putea nscrs ntr-o de nformare, ce se va
nchea numa n acest scop.
73
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Nu este obgatore
aegerea eg apcabe dvor[uu n cuprnsu conven[e matrmonae. Aegerea se poate
face de so[ orcnd pn a data seszr autort[ competente s pronun[e dvor[u
(art.2598 Cod Cv). Dac so[ nu aeg egea apcab dvor[uu. Aceasta va orcare dn
ege prevzute de art.2600 Cod Cv.
74
So[ pot aege orcare dntre ege prevzute de art.2597 t.a,b,c,d,e Cod Cv.
58
soi este1 la data cererii de divor1 cetean romn sau are reedina
obinuit n 6omnia (art!0/.. alin!0 'od 'ivil
$%
!
'heltuielile pentru ntocmirea prezentei conveniei au fost suportate
de ambii soi!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ;fciul de =tare civil din
cadrul "rimriei !!!!!!!!!!!!!!1 un e-emplar pentru 6776M i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prilor!
=;F1 !!!!!!!!!!!!!!!! =;F5E1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
75
Se va emna dac pr[e aeg n cuprnsu art.8.1. egea romn.
59
B7 A6PECTE PRACTICE
CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE 6OI
" r$)i,u !o,unit-*ii !on($n*iona$
Antre subsemnaii?
A!!!!!!!!!!2 +et(ean !!!!!!!!!!2 4om&+&l&at 7n !!!!!!!!!!2 a%An4 Co4
Numer&+ Per'onal!!!!!!!!!!!!!! 1 pe de- o parte i
)!!!!!!!!!!2 +et(ean !!!!!!!!!!2 4om&+&l&at 7n !!!!!!!!!!2 a%An4 Co4
Numer&+ Per'onal!!!!!!!!!! 1 pe de alt parte1
soi1 cstorii la data de !!!!!!!!!!1 n localitatea!!!!!!!!!!1 actul de cstorie find
nregistrat sub nr!!!!!!!!!! din data de !!!!!!!!!!1 la !!!!!!!!!!1 aa cum rezult din
certifcatul de cstorie nr! !!!!!!!!!! emis la data de!!!!!!!!!!1 n conformitate cu
prevederile articolului 3#0 i urmtoarele din 'odul civil1 intervenit prezenta
';74E7F5E "65457* )>E9E6E) 6E95M8>85 M)<65M;75)>
n urmtoarele condiii?
Art. #. Ale*erea re*&mulu& matr&mon&al
7oi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30C 'od
'ivil1 alegem ca regim matrimonial re*&mul +omun&t(&& +on%en(&onale2
a't3el +um a+e'ta e'te re*lementat 4e art. 55 6 5$ Co4 C&%&l.
Art.2 )unur& +are &ntr 7n +omun&tatea 4e 8unur& 9& re*&mul a+e'tora
7oi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 3/$ lit!a
'od 'ivil1 prin adoptarea regimului comunitii convenionale1 urmtoarele
bunuri vor intra n comunitate?
a: &mo8&l &4ent&<+at +u numrul +a4a'tral!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n
Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!! a lo+al&t(&&!!!!!!!!!!-1 imobil care a fost dobndit
de ctre ) prin motenire de pe urma lui !!!!!!!!!!n baza!!!!!!!!!!1
8: &mo8&l &4ent&<+at +u numrul +a4a'tral!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n
Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!! a lo+al&t(&&!!!!!!!!!!-1 imobil care a fost dobndit
60
de ctre , prin cumprare (nainte de ncheierea cstoriei dintre
subsemnaii1 n baza!!!!!!!!!!H1
"rin aceast convenie1 noi1 ) i , 4e+larm + ne=au 3o't a4u'e la
+uno9t&n( 4e +tre notarul ;u8l&+ ;re%e4er&le art.!! Co4 C&%&l +u
;r&%&re la ;u8l&+&tatea &mo8&l&ar 7n ;r&%&n(a &mo8&lelor +are a;ar(&n
+omun&t(&& 9&2 7n a+e'te +on4&(&&2 solicitm notarea n 'artea +unciar nr!
!!!!!!!!!! i n 'artea +unciar nr!!!!!!!!!! a regimului (uridic de bun comun al
soilor al celor dou imobile descrise la punctele a i b de mai sus
*e asemenea1 noi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile
art! 3/$ lit!c 'od 'ivil1 prin adoptarea regimului comunitii convenionale1
nelegem ca 7n ;r&%&n(a 8unur&lor &mo8&le descrise la punctele a i b de
mai sus1 precum i n privina tuturor imobilelor ce vor f dobndite de ctre
noi n timpul cstoriei1 toate +ontra+tele 4e 7n+@&r&ere %or ;utea <
7n+@e&ate 4oar +u a+or4ul eC;re' al am8&lor 'o(&2 eC;r&mat ;r&n
man4at autent&+ eC;re'.
7oi1 ) i ,1 'o(&2 convenim c1 toate 8unur&le 4o8An4&te 4e +tre
or&+are 4&ntre 'o(& 7n t&m;ul +'tor&e& 'unt 8unur& +omune2 7n
+o;ro;r&etate ;e +ote ;r(&2 iar noi1 soii 'ta8&l&m +1 att n privina
bunurilor imobile descrise la punctele a i b de mai sus1 care1 prin efectul
prezentei convenii1 intr n comunitatea de bunuri1 ct i n privina tuturor
i oricruia dintre bunurile ce vor intra n comunitatea de bunuri a soilor1
+otele ;arte +e re%&n <e+ru&a 4&ntre 'o(& 'unt urmtoarele F 'o(ul A
6 +ota 4e #/2 &ar 'o(&a ) 6 +ota 4e 2/.
Art. Ale*erea lo+u&n(e& 3am&l&e&
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30#
i urmtoarele din 'odul 'ivil1 ale*em +a lo+u&n( a 3am&l&e& &mo8&lul
'&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tral!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!! a
lo+al&t(&&!!!!!!!!!!1 imobil care la momentul ncheierii prezentei convenii este
proprietatea e-clusiv a soului )1 dobndit de ctre acesta prin motenire
61
de pe urma lui !!!!!!!!!!n baza!!!!!!!!!!1 imobil care1 n baza prezentei convenii
intr n comunitatea de bunuri a soilor!
"rin aceast alegere a locuinei comune1 noi1 ) i , 4e+larm + ne=au
3o't a4u'e la +uno9t&n( 4e +tre notarul ;u8l&+ ;re%e4er&le art.22
Co4 C&%&l +u ;r&%&re la re*&mul >ur&4&+ al lo+u&n(e& 3am&l&e&.
*e asemenea1 declarm c am luat cunotin despre faptul c1 n baza
copiei actului de cstorie1 precum i n baza prezentei convenii
matrimoniale1 notarul ;u8l&+ %a ;ro+e4a la notarea lo+u&n(e& 3am&l&e&
7n Cartea .un+&ar a &mo8&lulu&.
Art.! Clau?a 4e ;re+&;ut
7oi1 ) i ,1 'o(&2 n conformitate cu prevederile art! 333 din 'odul 'ivil1
nelegem s convenim urmtoarele?
Eu1 )1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soia mea1 , mi va
supravieui1 aceasta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1
&mo8&lul '&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tral!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!! a
lo+al&t(&&!!!!!!!!!! 'au2 7n +a?ul 7n +are &mo8&lul 4e'+r&' ma& 'u' nu 'e
%a ma& aGa 7n ;atr&mon&ul meu2 &mo8&lul +are2 la 4ata 4e+e'ulu& meu
%a +on't&tu& lo+u&n(a 3am&l&e&.
De a'emenea2 7n a+elea9& +on4&(&&2
Eu1 ,1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soul meu1 ) mi va
supravieui1 acesta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1
&mo8&lul '&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tral!!!!!!!!!!9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!! a
lo+al&t(&&!!!!!!!!!!'au2 7n +a?ul 7n +are &mo8&lul 4e'+r&' ma& 'u' nu 'e %a
ma& aGa 7n ;atr&mon&ul meu2 &mo8&lul +are2 la 4ata 4e+e'ulu& meu %a
+on't&tu& lo+u&n(a 3am&l&e& i va f fost dobndit de ctre noi1 ) i ,1 soi1 n
coproprietate!
Art.1. Clau?e 4&%er'e
7oi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la cunotin prevederile
art!3.$ G 3## 'od 'ivil privind 4re;tur&le 9& 7n4ator&r&le ;er'onale ale
62
'o(&lor2 precum i prevederile art! 3#0 G 33& 'od 'ivil cu privire la re*ul&le
*enerale a;l&+a8&le tuturor re*&mur&lor matr&mon&ale2 de la care nu
putem deroga prin ncheierea prezentei convenii matrimoniale!
*e asemenea1 noi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la cunotin
prevederile art! 33. alin 3 din 'odul 'ivil1 iar noi1 soii declarm c nelegem
c ;re?enta +on%en(&e ;ro4u+e e3e+te 7n+e;An4 +u 4ata 4e !!!!!!!!!!.
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ;fciul de =tare civil din
cadrul "rimriei !!!!!!!!!!!!!!1 un e-emplar pentru 6776M1 !!!!!! e-emplare s-au
eliberat prilor1 i dou e-emplare pentru f trimise1 din ofciu1 la ,iroul de
'adastru i "ublicitate 5mobiliar pentru a f notat regimul de locuin a
familiei i regimul de bun comun al imobilului!
=;F1 !!!!!!!!!! =;F5E1 !!!!!!!!!!
63
37;7<737 MODELE DE CON+ENII MATRIMONIALE PRI+IND ALEGEREA
DE CTRE 6OI A REGIMULUI 6EPARAIEI DE BUNURI
A7 A6PECTE TEORETICE
CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE 6OI
" r$)i,u '$para*i$i #$ bunuri
I. PRILE
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
cnp1 !!!!!!!!
0! =ubsemnata !!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
cnp !!!!!!!!
n calitate de 'o(&1 cstorii la data de HHHHH1 n localitateaHHH1 actul de
cstorie find nregistrat sub nrHHHHH din data de HHHHH1 la HHHH1 aa cum
rezult din certifcatul de cstorie nr!!!!!!!!!!!!!! emis la data de!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$/
1
II. O)IECTUL CONVENIEI
0!#! 7oi1 prile am hotrt s adoptm re*&mul matr&mon&al al
'e;ara(&e& 4e 8unur&1 reglementat de art!3/.-3/% 'od 'ivil!
0!0! 7oi1 prile declarm c am lichidat regimul matrimonial avut anterior1 al
comunitii legale/comunitii convenionale1 conform actului de lichidare
autentifcat sub nr!!!!!!!!! de notarul public !!!!!!!!!!! /hotrrii (udectoreti
defnitive nr!!!!!!!!!!!!
0!3! 7oi1 prile confrmm inventarul bunurilor mobile autentifcat sub
nr!!!!de notarul public!!!!!!!!!!!1 care face parte integrant din prezenta
convenie matrimonial sau
7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
posibilitatea ntocmirii unui inventar al bunurilor mobile proprii1 precum i
faptul c n lipsa unui astfel de inventar1 se prezum1 pn la proba contrar1
76
E1pi!a*i$: Data cstore preznt mportan[ este ndcat s apar n cuprnsu
conven[e, pentru a se putea verca trecerea unu an de a ncheerea cstore.
64
c bunul aparine soului posesor i declarm c nu solicitm ntocmirea
unui astfel de inventar (nu e-ist bunuri mobile proprii!
III. DREPTURILE ,I O)LI-AIILE SOILOR
3!#! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele efecte (uridice ale regimului matrimonial al separaiei de bunuri?
- fecare dintre soi este proprietar e-clusiv al bunurilor dobndite nainte de
ncheierea cstoriei1 precum i a celor ce le dobndete n nume propriu n
timpul cstoriei1 putnd dispune de acestea n mod liber1 fr a avea nevoie
de consimmntul celuilalt so@
- soii pot dobndi bunuri mpreun n timpul cstoriei1 acestea
aparinndu-le n proprietate comun pe cote pri! 'otele-pri se stabilesc
de soi la data dobndirii fecrui bun! *ac soii nu stabilesc o cot-parte
determinat1 se prezum pn la proba contrar c dein cote pri egale
(art!/32 alin!0 'od 'ivil@
- nici unul dintre soi nu este inut de obligaiile asumate de cellalt so@
- soii rspund solidar pentru obligaiile asumate de oricare dintre ei pentru
acoperirea cheltuielilor obinuite ale cstoriei i a celor legate de creterea
i educarea copiilor@
- soul care se folosete de bunurile celuilalt so fr mpotrivirea acestuia
din urm are obligaiile unui uzufructuar@
- dac unul dintre soi ncheie singur un act prin care dobndete un bun1
folosindu-se n tot sau n parte1 de bunuri aparinnd celuilalt so1 acesta din
urm poate alege1 n proporia bunurilor proprii folosite fr acordul su1
ntre a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziionat i a pretinde
daune-interes de la soul dobnditor!
- la ncetarea regimului separaiei de bunuri1 fecare dintre soi are un drept
de retenie asupra bunurilor celuilalt so pn la acoperirea datoriilor pe care
le au unul fa de cellalt! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus
la cunotin dispoziiile privind reglementarea dreptului de retenie
prevzute de art!02C%-02CC 'od 'ivil1 precum i faptul c cel care e-ercit
un drept de retenie are drepturile i obligaiile unui administrator al bunului
altuia mputernicit cu administrarea simpl!
65
- dac prin lege nu se prevede altfel1 fecare so poate s ncheie orice acte
(uridice cu cellalt so sau cu tere persoane!
3!0! "rezenta convenie produce efecte de azi data autentifcrii/ de la data
de !!!!!!!!
$$
!
3!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
urmtoarele dispoziii cu caracter general care se aplic i regimului
separaiei de bunuri (art!3#0 alin!0 'od 'ivil?
- soii sunt obligai s contribuie1 n raport cu mi(loacele fecruia1 la
cheltuielile cstoriei
$&
@
- oricare dintre soi poate s dea mandat celuilalt so s-l reprezinte pentru
e-ercitarea drepturilor ce le are potrivit regimului matrimonial@
- fecare so poate face singur1 fr consimmntul celuilalt so1 depozite
bancare1 precum i orice alte operaiuni n legtur cu acestea@
- fecare so poate s i cear celuilalt s l informeze cu privire la bunurile1
veniturile i datoriile sale1 iar n caz de refuz ne(ustifcat se poate adresa
instanei de tutel!
- n mod e-cepional1 dac unul dintre soi ncheie acte (uridice prin care
pune n pericol grav interesele familiei1 cellalt so poate cere instanei de
tutel ca1 pentru o durat determinat1 dreptul de a dispune de anumite
bunuri s poat f e-ercitat numai cu consimmntul su e-pres!
- niciunul dintre soi1 chiar dac este proprietar e-clusiv1 nu poate1 fr
consimmntul scris al celuilalt so1 s dispun de drepturile asupra
locuinei familiei i nici nu poate ncheia acte prin care este afectat
folosina acesteia! >ocuina familiei este locuina comun a soilor sau1 n
lips1 locuina soului la care se aB copiii! ;ricare dintre soi poate cere
notarea n 'artea +unciar a unui imobil a faptului c reprezint locuin a
familiei1 chiar dac nu este proprietarul imobilului@
- n cazul n care locuina este deinut n temeiul unui contract de nchiriere1
fecare so are un drept locativ propriu1 chiar dac numai unul dintre ei este
77
So[ pot aege o dat uteroar ncheer conven[e, de a care aceasta va produce
efectee (art.330 an.3 Cod Cv). ntre data ncheer conven[e data a care pr[e au
convent c aceasta va produce efectee, regmu matrmona a so[or va , de drept, ce
a comunt[ egae (cc so[ nu pot rmne fr regm matrmona n aceast peroad).
Acest regm trebue chdat obgatoru a data a care conven[a matrmona va produce
efectee, prntr-un act de chdare sau pe cae |udcar.
78
Potrvt art.325 an.2 Cod Cv, se poate stab un at mod de contrbu[e. Nu se poate
prevedea ca suportarea chetueor cstore s revn n excusvtate numa unua dntre
so[ (art.325 an.3 Cod Cv).
66
titularul contractului ori contractul este ncheiat nainte de cstorie1
dispoziiile paragrafului anterior find aplicabile!
IV. MODI.ICAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL
2!#! 6egimul matrimonial ales se poate modifca sau nlocui1 dup cel puin
un an de la ncheierea cstoriei! ;rice modifcare sau nlocuire a regimului
matrimonial se va face cu respectarea condiiilor prevzute de 'odul civil
pentru ncheierea conveniei matrimoniale!
V. /NCETAREA RE-IMULUI MATRIMONIAL. LIC0IDAREA
%!#! 6egimul matrimonial nceteaz prin desfacerea cstoriei prin divor1
prin ncetarea cstoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soi sau prin
nulitatea/anularea cstoriei!
%!0! An caz de ncetare sau schimbare a regimului matrimonial1 acesta se
lichideaz prin bun nvoial prin act autentic notarial1 sau1 n caz de
nenelegere1 pe cale (udiciar!
%!3! 7oi1 soii am hotrt ca n situaia lichidrii regimului separaiei de
bunuri s nu se fac aplicarea art!3/# alin!# 'od civil privind creana de
participare
$C
sau
79
Regmu separa[e de bunur poate prezenta un nconvenent ma|or atunc cnd numa
unu dntre so[ dspune de ventur pentru a achz[ona bunur propr, sau ceat so[
contrbue a dobndrea acestor bunur, fr ns a deven copropretar, sau contrbue
decsv a sarcne cstore, dar nu are ventur pentru a dobnd bunur propr. n aceast
stua[e, a chdarea regmuu separa[e de bunur, so[u care, de a avut o contrbu[e
mportant a mrrea patrmonuu ceuat so[, nu va avea nc un drept asupra mase
bunuror acestua, cc regmu separa[e de bunur d natere a dou mase de bunur
propr ndependente.
Sstemu crean[e de partcpare, dac este adoptat de so[, are rou de a atenua negat[e
ce ar exsta a data chdr regmuu.
Mecansmu const n determnarea patrmonuu orgnar (consttut dn bunure avute a
data ncheer cstore, precum cee dobndte prn succesune sau dona[e n tmpu
cstore, dn care se scad datore ce grevau patrmonu orgnar) a patrmonuu na
(consttut dn bunure exstente a data ncetr regmuu, ncusv vaoarea ameora[unor
efectuate de unu dntre so[ a bunure propr ae ceuat fr consm[mntu acestua) a
ecru so[. Dferen[a dntre cee dou patrmon (dac este poztv) n cazu ecru so[ va
face obectu mecansmu crean[e de partcpare. Astfe, cee dou dferen[e se vor
compensa, numa dn excedent se va cacua o |umtate, care repreznt crean[a de
partcpare a so[uu care a dobndt o mas de bunur ma vaoroas.
Exempu:
SO| : Patrmonu orgnar = 100.000 e
Patrmonu na = 180.000 e
Dferen[ = 80.000 e
SO|IE: Patrmonu orgnar = 40.000 e
67
7oi1 soii am hotrt ca n situaia lichidrii regimului separaiei de bunuri1
creana de participare s reprezinte (umtate din diferena valoric dintre
cele dou mase de achiziii nete1 aceasta urmnd a f datorat de ctre soul
a crui mas de achiziii nete este mai mare1 putnd f pltit n bani sau n
natur1 potrivit art!3/# alin!# 'od civil
VI. PU)LICITATEA CONVENIEI MATRIMONIALE
/!#! An vederea opozabilitii fa de teri1 un e-emplar al prezentei convenii
i al inventarului (dup caz se va transmite de notarul public la ;fciul =trii
civile din cadrul "rimriei !!!!!!!!!!1 precum i la 6776M
/!0! An vederea opozabilitii fa de teri1 oricare dintre soi va putea
ndeplini formalitile pentru efectuarea nscrierilor corespunztoare la ,iroul
de cadastru i "ublicitate 5mobiliar competent pentru bunurile imobile i la
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare1 pentru bunurile mobile
(conform art!332 alin!3 i alin!2 'od 'ivil
&.
!
VII. LE-EA APLICA)IL RE-IMULUI MATRIMONIAL
$#
.
$!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil regimului matrimonial s fe
legea !!!!!
&0
$!0! =oii pot alege oricnd o alt lege aplicabil regimului matrimonial
dintre cele prevzute de art!0%C. alin!0 'od 'ivil1 cu respectarea condiiilor
de form prevzute de lege pentru ncheierea conveniei matrimoniale
(art!0%C# alin!0 'od 'ivil!
Patrmonu na = 100.000 e
Dferen[ = 60.000 e
So[u -a mrt patrmonu n[a cu 80.000 e, ar so[a cu 60.000 e. So[u datoreaz so[e
o crean[ de partcpare de 1/2 dn 20.000 e, adc 10.000 e.
Dac vaoarea patrmonuu na a unua dntre so[ este ma mc dect vaoarea
patrmonuu n[a, atunc acesta are dreptu a |umtate dn dferen[a poztv dntre cee
dou patrmon ae ceuat so[.
80
Potrvt art.334 an.3 pr[e pot socta s efectueze ee nsee format[e de pubctate
ae conven[e matrmonae a BCPI a AEGRM. Notaru va face o astfe de nscrere a data
cnd unu dntre so[ va dobnd un bun, cnd pe ng ntabuarea dreptuu de propretate
rezutat dn actu ncheat, va socta notarea conven[e matrmonae.
81
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Acest capto nu este
obgatoru. Dac so[ nu aeg egea apcab regmuu matrmona, acesta este supus eg
apcabe efecteor generae ae cstore (art.2593 Cod Cv).
82
Se poate aege orcare dntre ege prevzute de art.2590 an.2, t.a, b, c Cod Cv.
68
$!3! 7oi1 prile declarm c notarul public ne-a adus la cunotin domeniul
de aplicare a legii aplicabile regimului matrimonial prevzut de art!0%C3 'od
'ivil
&3
!
VIII. LE-EA APLICA)IL DIVORULUI
$!
&!#! 7oi1 prile am hotrt ca legea aplicabil divorului s fe
legea !!!!!!!!!!!!!!!!!
&%
&!0! *ac legea strin aleas nu permite divorul ori l admite n condiii
deosebit de restrictive1 se aplic legea romn1 n cazul n care unul dintre
soi este1 la data cererii de divor1 cetean romn sau are reedina
obinuit n 6omnia (art!0/.. alin!0 'od 'ivil
&/
!
'heltuielile pentru ntocmirea prezentei conveniei au fost suportate
de ambii soi!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!1 n !! e-emplare1 din care un e-emplar pentru
arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ;fciul de =tare civil din cadrul
"rimriei !!!!!!1 un e-emplar pentru 6776M i !!!! e-emplare s-au eliberat
prilor!
SO|, !!!!!!!!!! SO|IE, !!!!!!!!!!
83
Con[nutu ntreg a art.2593 Cod Cv ar putea nscrs ntr-o de nformare, ce se va
nchea numa n acest scop.
84
Se va competa atunc cnd unu dntre so[ este cet[ean strn. Nu este obgatore
aegerea eg apcabe dvor[uu n cuprnsu conven[e matrmonae. Aegerea se poate
face de so[ orcnd pn a data seszr autort[ competente s pronun[e dvor[u
(art.2598 Cod Cv). Dac so[ nu aeg egea apcab dvor[uu, aceasta va orcare dn
ege prevzute de art.2600 Cod Cv.
85
So[ pot aege orcare dntre ege prevzute de art.2597 t.a,b,c,d,e Cod Cv.
86
Se va emna dac pr[e aeg n cuprnsu art.8.1. egea romn.
69
B7 A6PECTE PRACTICE
CON+ENIE MATRIMONIAL GNTRE 6OI
" r$)i,u '$para*i$i #$ bunuri
ntre subsemna[:
)!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 avnd 'od 7umeric
"ersonal!!!!!!!!!! 1 pe de- o parte i
,!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 avnd 'od 7umeric
"ersonal!!!!!!!!!! 1 pe de alt parte1
soi1 cstorii la data de !!!!!!!!!!1 n localitatea!!!!!!!!!!1 actul de cstorie find
nregistrat sub nr!!!!!!!!!! din data de !!!!!!!!!!1 la !!!!!!!!!!1 aa cum rezult din
certifcatul de cstorie nr! !!!!!!!!!! emis la data de!!!!!!!!!!1n conformitate cu
prevederile articolului 3#0 i urmtoarele din 'odul civil1 intervenit prezenta
';74E7F5E "65457* )>E9E6E) 6E95M8>85 M)<65M;75)>
n urmtoarele condiii?
Art. #. Ale*erea re*&mulu& matr&mon&al
7oi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30C 'od
'ivil1 alegem ca regim matrimonial re*&mul 'e;ara(&e& 4e 8unur&2 a't3el
+um a+e'ta e'te re*lementat 4e art. 5E 6 51 Co4 C&%&l.
Art.2. Re*&mul 8unur&lor ;ro;r&&. In%entarul 8unur&lor mo8&le.
Re*&mul 8unur&lor +omune.
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 3/#
'od 'ivil1 la adoptarea regimului separaiei de patrimonii1 bunurile mobile
proprii fecruia dintre noi1 sunt cele incluse n &n%entarul aneC ;re?ente&
+on%en(&&2 +are 3a+e ;arte &nte*rat 4&n ;re?entul 7n'+r&'!
7oi1 ) i ,1 'o(&2 nelegem c1 n conformitate cu prevederile art!3/. alin #
'od 'ivil1 n privina tuturor 8unur&le 4o8An4&te 4e +tre or&+are 4&ntre
70
no& 7na&nte 4e 7n+@e&erea +'tor&e& (respectiv a bunurilor mobile
cuprinse n inventarul ane- prezentei convenii i care face parte integrant
din aceasta1 precum i n privina imobilelor G pentru care regimul de bun
propriu se va proba prin actul de dobndire2 ;re+um 9& 7n ;r&%&n(a
8unur&lor ;e +are <e+are 4&ntre no& le %a 4o8An4& +u 7n nume
;ro;r&u2 4u; 4ata 7n+@e&er&& ;re?ente& +on%en(&&2 <e+are 4&ntre no&
e'te ;ro;r&etar eC+lu'&%2 ;utAn4 4&';une 4e a+e'tea2 la l&8era 'a
ale*ere.
7oi1 ) i ,1 'o(&2 nelegem c1 n conformitate cu prevederile art!3/0 alin #
'od 'ivil1 bunurile pe care le vom dobndi mpreun ne vor aparine n
proprietate comun pe cote pri urmnd ca n fecare act de achiziionare1
n aceste condiii1 noi1 soii1 s determinm cota parte indiviz ce ne revine
fecruia dintre noi1 n funcie de contribuia efectiv!
Art. Ale*erea lo+u&n(e& 3am&l&e&
7oi1 ) i ,1 %&&tor& 'o(&2 declarm c1 n conformitate cu prevederile art! 30#
i urmtoarele din 'odul 'ivil1 ale*em +a lo+u&n( a 3am&l&e& &mo8&lul
'&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tralHHHH 9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nrHHH a lo+al&t(&&!!!!!!!!!!1
imobil proprietatea e-clusiv a soului )1 dobndit de ctre acesta prin
motenire de pe urma lui !!!!!!!!!!n baza!!!!!!!!!!
"rin alegerea locuinei comune1 noi1 ) i , 4e+larm + ne=au 3o't a4u'e
la +uno9t&n( 4e +tre notarul ;u8l&+ ;re%e4er&le art.22 Co4 C&%&l +u
;r&%&re la re*&mul >ur&4&+ al lo+u&n(e& 3am&l&e&.
*e asemenea1 declarm c am luat cunotin despre faptul c1 n baza
copiei actului de cstorie1 precum i n baza prezentei convenii
matrimoniale1 notarul ;u8l&+ %a ;ro+e4a la notarea lo+u&n(e& 3am&l&e&
7n Cartea .un+&ar a &mo8&lulu&.
Art.! Clau?a 4e ;re+&;ut
7oi1 ) i ,1 'o(&2 n conformitate cu prevederile art! 333 din 'odul 'ivil1
nelegem s convenim urmtoarele?
71
Eu1 )1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soia mea1 , mi va
supravieui1 aceasta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1
&mo8&lul '&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tral!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!!a lo+al&t(&&!!!!!!!!!!
'au2 7n +a?ul 7n +are &mo8&lul 4e'+r&' ma& 'u' nu 'e %a ma& aGa 7n
;atr&mon&ul meu2 &mo8&lul +are2 la 4ata 4e+e'ulu& meu %a +on't&tu&
lo+u&n(a 3am&l&e&.
De a'emenea2 7n a+elea9& +on4&(&&2
Eu1 ,1 neleg ca1 n cazul decesului meu i dac soul meu1 ) mi va
supravieui1 acesta s preia fr plat1 nainte de parta(ul motenirii1
&mo8&lul '&tuat la a4re'a 4&n !!!!!!!!!!2 &mo8&l &4ent&<+at +u numrul
+a4a'tral!!!!!!!!!! 9& 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr!!!!!!!!!! a
lo+al&t(&&!!!!!!!!!! 'au2 7n +a?ul 7n +are &mo8&lul 4e'+r&' ma& 'u' nu 'e
%a ma& aGa 7n ;atr&mon&ul meu2 &mo8&lul +are2 la 4ata 4e+e'ulu& meu
%a +on't&tu& lo+u&n(a 3am&l&e& i va f fost dobndit de ctre noi1 ) i ,1
soi1 n coproprietate!
Art.1. Clau?e 4&%er'e
7oi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la cunotin prevederile
art!3.$ G 3## 'od 'ivil privind 4re;tur&le 9& 7n4ator&r&le ;er'onale ale
'o(&lor2 precum i prevederile art! 3#0 G 33& 'od 'ivil cu privire la re*ul&le
*enerale a;l&+a8&le tuturor re*&mur&lor matr&mon&ale2 de la care nu
putem deroga prin ncheierea prezentei convenii matrimoniale!
*e asemenea1 noi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c ne-au fost aduse la cunotin
prevederile art! 33. alin 3 din 'odul 'ivil1 iar noi1 soii declarm c nelegem
c ;re?enta +on%en(&e ;ro4u+e e3e+te 7n+e;An4 +u 4ata 4e !!!!!!!!!!.
Art.5 /n+etarea re*&mulu& matr&mon&al. L&+@&4area.
7oi1 ) i ,1 'o(&2 declarm c notarul public ne-a adus la cunotin
prevederile legale referitoare la ncetarea regimului matrimonial ale prin
prezenta convenie1 n sensul c am luat cunotin despre faptul c 6egimul
matrimonial nceteaz prin desfacerea cstoriei prin divor1 prin ncetarea
cstoriei ca urmare a decesului unuia/ambilor soi sau prin
nulitatea/anularea cstoriei!
72
An caz de ncetare sau schimbare a regimului matrimonial1 acesta se
lichideaz prin bun nvoial prin act autentic notarial1 sau1 n caz de
nenelegere1 pe cale (udiciar!
7oi1 soii am hotrt ca n situaia lichidrii regimului separaiei de bunuri1
+rean(a 4e ;art&+&;are s reprezinte (umtate (sau o alt cot
determinat de soi si consemnat ca atare de ctre notari n cuprinsul
conveniei din diferena valoric dintre cele dou mase de achiziii nete1
aceasta urmnd a f datorat de ctre soul a crui mas de achiziii nete
este mai mare1 putnd f pltit n bani sau n natur1 potrivit art!3/# alin!#
'od civil
'heltuielile pentru ntocmirea prezentei conveniei au fost suportate de
ambii soi1 n cote egale!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar pentru
arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ;fciul de =tare civil din cadrul
"rimriei !!!!!!!!!!!!!!1 un e-emplar pentru 6776M1 !!!!!! e-emplare s-au eliberat
prilor1 i un e-emplar pentru f trimis1 din ofciu1 la ,iroul de 'adastru i
"ublicitate 5mobiliar pentru a f notat regimul de locuin a familiei!
=;F1 !!!!!!!!!! =;F5E1 !!!!!!!!!!
73
37;7=7 MODELE DE ACTE DE LICHIDARE
37;7=757 MODEL DE ACT DE LICHIDARE GNTRE EO/TI 6OI I#up-
#i(or*H
ACT DE LIC0IDARE A RE-IMULUI COMUNITII LE-ALE
$D
I. PRILE
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!!!!!
0! =ubsemnata !!!!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!
n calitate de 3o9t& 'o(&
$$
1 divorai conform certifcatului de divor nr!!!!!!!!
eliberat de !!!!!!!!/hotrrii (udectoreti defnitive nr!!!!!
II. O)IECTUL ACTULUI DE LIC0IDARE
$I
0!#! 7oi1 prile declarm urmtoarele bunuri i datorii ;ro;r&& ale fecrui
so
C.
?
87
Act de chdare a regmuu comunt[ egae ncheat de fot so[, ca urmare a ncetr
regmuu matrmona prn desfacerea cstore prn dvor[ (art.355-357 Cod Cv).
E1pi!a*i$: Toate regmure matrmonae se chdeaz a ncetarea acestora.
E1pi!a*i$: Actu de chdare se ntocmete char dac so[ nu au dobndt bunur comune
n tmpu cstore, c au avut numa bunur/dator propr (ndferent c acestea au fost
dobndte/contractate nante sau n tmpu cstore).
E1pi!a*i$: Dac fot so[ nchee actu de chdare concomtent cu eberarea de ctre
notaru pubc a certcatuu de dvor[, (dec nante ca men[unea desfacer cstore s e
fcut n regstru de stare cv), se va precza n cuprnsu actuu de chdare faptu c
acesta produce efecte de a data efectur men[un dvor[uu n regstru de stare cv.
88
Fot pot reprezenta[ a ncheerea actuu de chdare prntr-un mandatar cu procur
speca autentc. Se recomand ca, n cuprnsu procur, fostu so[-mandant s preczeze,
atur de ate eemente, cota de contrbu[e a dobndrea bunuror comune. Mandataru
va avea puter depne pentru a stab ceeate eemente ae actuu de chdare.
89
Regmu matrmona se poate chda tota sau par[a. Pn a nazarea chdr,
comuntatea subzst att n prvn[a bunuror, ct a obga[or ce nu au fost chdate
(art.355 an.2). Dac fot so[ omt a decara bunur/dator a ncheerea actuu de
chdare, aceta vor putea nchea uteror un supment a actuu de chdare, ncuznd
bunure/datore omse. n acest caz, nu vor putea s modce cota de contrbu[e stabt
prn actu de chdare n[a.
90
Dac astfe de bunur propr exst.
74
.OST SO
bunuri mobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
datorii proprii !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!(descriere1 mod contractare
.OST SOIE
bunuri mobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
datorii proprii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(descriere1 mod contractare
0!0! 7oi1 prile declarm urmtoarele bunuri i datorii +omune 7n
4e%lm9&e dobndite/contractate sub regimul comunitii legale
C#
?
bunuri mobile comune !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile comune!!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
C0
datorii comune !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod contractare
0!3! 7oi1 fotii soi stabilim cota de contribuie la dobndirea/contractarea
bunurilor/datoriilor comune de !!!!!pentru fecare!
91
E1pi!a*i$: Dac fot so[ au dobndt n tmpu cstore, un bun n ndvzune cu un
ter[, cota de contrbu[e a acestora a dobndrea bunuu comun se va raporta a cota
ndvz pe care aceta au dobndt-o mpreun cu ter[u, nend necesar prezen[a ter[uu
a ntocmrea actuu de chdare. Ter[u va trebu s e prezent n cazu unu eventua parta|
a bunuu de[nut n copropretate.
E1pi!a*i$: Se va precza natura dreptu de propretate care face obectu actuu de
chdare: drept de propretate depn sau nud propretate. Se vor precza eventuaee
dezmembrmnte ae dreptuu de propretate, precum sarcne reae care greveaz
bunure.
92
Pentru ncheerea actuu de chdare nu este nevoe ca bunure mobe s ab deschs
carte funcar.
75
0!2! ,unurile i datoriile comune devin bunuri/datorii n +o;ro;r&etate ;e
+ote=;r(& ale fotilor soi1 n cotele stabilite la pct!0!3
C3
!
III. PU)LICITATEA ACTULUI DE LIC0IDARE
3!#! An vederea opozabilitii fa de teri1 un e-emplar al prezentului act de
lichidare se va transmite de notarul public la 6776M!
3!0! An vederea opozabilitii fa de teri1 oricare dintre pri va putea
ndeplini formalitile pentru efectuarea nscrierilor corespunztoare la ,iroul
de cadastru i "ublicitate 5mobiliar competent pentru bunurile imobile i la
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare1 pentru bunurile mobile!
'heltuielile pentru ntocmirea prezentului act de lichidare au fost
suportate de ambele pri!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 6776M1 !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prilor!
.OST SO .OST SOIE
.................. ...................
93
Actu de chdare este o etap obgatore ce precede efectuarea parta|uu bunuror
comune. Nu este obgatoru ca parta|u bunuror aate n copropretate s se efectueze
concomtent cu ntocmrea actuu de chdare, putndu-se reaza uteror.
76
ACT DE LIC0IDARE A RE-IMULUI SEPARAIEI DE )UNURI
Antre subsemnaii?
)!!!!!!!!!!!!!!!1 cu domiciliul n !!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!!!!! i
, !!!!!!!!!!!!!!!1 cu domiciliul n !!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!!!!!1
foti soi G conform certifcatului de divor !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
) intervenit prezentul a+t 4e l&+@&4are a re*&mulu& 'e;ara(&e& 4e 8unur&1
regim pe care subsemnaii l-am adoptat conform conveniei matrimoniale
autentifcate sub numrul !!!!!!!!!!! de notar public !!!!!!!!!! i care a fost
nregistrat n 6egistrul naional notarial al regimurilor matrimoniale la poziia
!!!!!!!!!!!!!!!
Art. #. De+lararea ma'elor 4e 8unur& .
>a data ncheierii cstoriei1 no& A 9& ) ne=am 4e+larat 8unur&le mo8&le
+are +on't&tu&au 8unur& ;ro;r&& ale <e+ru&a 4&ntre no&1 aIa cum
rezult din &n%entarul aneC la +on%en(&a matr&mon&al autentifcat
sub numrul HHHHH de ,!7!"! !!!!!!!!!!!!!!!!
*e asemenea 7n t&m;ul +'tor&e& <e+are 4&ntre no&2 'o(&&2 am
4o8An4&t 8unur& ;ro;r&& (astfel cum acestea sunt defnite n art! 32. 'od
'ivil1 dup cum urmeaz ?
Eu A2 am 4o8An4&t ?
a 5mobilul situat la adresa din!!!!!!!!!!!!!!!1 identifcat cu numrul
cadastral!!!!!!!!!!!!!!!1 nscris n 'artea +unciar nr!!!!!!!!!!!!!!!1 imobil
dobndit prin motenire de pe urma defunctului meu tat !!!!!!!!!!!!!!!1
conform certifcatului de motenitor !!!!!!!!!!!!!!!1 emis n dosar
succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!! de ,7"!!!!!!!!!!!!!!!
b =uma de!!!!!!!!!!!!!!! (!!!!!!!!!!!lei reprezentnd drepturi de autor
cuvenite ca urmare a publicrii lucrrii intitulate J!!!!!!!!!!!!!!!K1
aprut n anul!!!!!!!!!!!!!!!la editura !!!!!!!!!!!!!!!
Eu )2 am 4o8An4&tF
77
a =uma de !!!!!!!!!!!!!!! lei (!!!!!!!!!!!!!!!1 pe care am ncasat-o cu titlu de
indemnizaie de asigurare de sntate pentru perioada !!!!!!!!!!!!!!!
sum ce mi-a fost pltit de =ocietatea de )sigurri !!!!!!!!!!!! n baza
contractului de asigurare nr! !!!!!!!!!! din data !!!!!!!!!!!!!!!!!
/n t&m;ul +'tor&e&1 n conformitate cu prevederile conveniei
matrimoniale1 <e+are 4&ntre no& am 4o8An4&t 7n nume ;ro;r&u2 o 'er&e
4e 8unur&2 4u; +um urmea? F
a: Ma'a 4e 8unur& a+@&?&(&onate 7n nume ;ro;r&u 4e +tre m&ne A2
este urmtoarea?
a!#! G imobilul situat n !!!!!!!!!!!!!!!1 identifcat cu numrul cadastral !!!!!!!!!!!!!!!1
nscris n 'artea +unciar !!!!!!!!!!!!!!!1 imobil dobndit prin cumprare1
conform contractului vnzare-cumprare autentifcat sub nr! !!!!!!!!!!!!!!!1 de
,7" !!!!!!!!!!!!!!!1 evaluat la suma de 0#!...!... lei1
a!0! - autoturismul marca !!!!!!!!!!!!!!!1 dobndit prin cumprare1 conform
contractului !!!!!!!!!!!!!!!1 i deinut conform 'rii de identitate nr/ !!!!!!!!!!!!1
evaluat la suma de 0.!... lei@
%aloarea total a ma'e& 4e 8unur& a+@&?&(&onate 4e m&ne2 A2 <&n4 4e
2#.E2E.EEE le& !
8: Ma'a 4e 8unur& a+@&?&(&onate 7n nume ;ro;r&u 4e +tre m&ne2 )2
este urmtoarea?
b!#! G imobilul situat n !!!!!!!!!!!!!!!1 identifcat cu numrul cadastral !!!!!!!!!!!!!1
nscris n 'artea +unciar !!!!!!!!!!!!!!!1 imobil dobndit prin cumprare1
conform contractului vnzare-cumprare autentifcat sub nr! !!!!!!!!!!!!!!!1 de
,7" !!!!!!!!!!!!!!!1 evaluat la suma de #.!...!... lei1
b!0! - autoturismul marca !!!!!!!!!!!!!!!1 dobndit prin cumprare1 conform
contractului !!!!!1 i deinut conform 'rii de identitate nr/!!!!!!!!!!!!!!!1 evaluat
la suma de 3.!... lei@
%aloarea total a ma'e& 4e 8unur& a+@&?&(&onat 4e m&ne2 )2 <&n4 4e
#E.EE.EEE le&.
78
7oi1 A 9& )2 4e+larm + 7n t&m;ul +'tor&e& noa'tre nu am 4o8An4&t
n&+&un 8un 7m;reun2 7n +o;ro;r&etate ;e +ote ;r(&.
Art.2. De+lara(&a 4ator&&lor
An timpul cstoriei1 noi1 ) i , am contractat urmtoarele datorii?
Eu1 A2 am +ontra+tat un +re4&t &;ote+ar 7n +uantum 4e #E.EEE.EEE le&
7n %e4erea a+@&?&(&onr&& &mo8&lulu& situat n HH1 identifcat cu numrul
cadastral !!!!!!!!!!!!!1 nscris n 'artea +unciar !!!!!!!!!!1 imobil dobndit prin
cumprare1 conform contractului vnzare-cumprare autentifcat sub
nr! !!!!!!!!!!!!!!!1 de ,7" !!!!!!!!!!!!!!!1
Eu1 )2 am +ontra+tat 4ou +re4&te2 dup cum urmeaz ?
- 8n credit n valoare de 2E.EEE le& 7n %e4erea a+@&?&(&onr&&
autotur&'mulu& marca !!!!!!!!!!!!!!!1 dobndit prin cumprare1 conform
contractului !!!!!!!!!!!!!!!!
- 8n credit n valoare de 2EE.EEE le& +u +are au 3o't a+@&tate
+@eltu&el&le 4e 9+olar&?are ;entru +e& 4o& <&& a& no9tr& J 9& K.
Art. Sta8&l&rea +rean(e& 4e ;art&+&;are.
4aloarea masei de bunuri achiziionate de soul ) n timpul cstoriei este de
0#!.0.!... lei! 4aloarea datoriilor acestuia este de #.!...!... lei!
Valoarea ma'e& 4e a+@&?&(&& nete a 'o(ulu& A e'te 4e ##.E2E.EEE le&.
4aloarea masei de bunuri achiziionate de soul , n timpul cstoriei este de
#.!.3.!... lei!
4aloarea datoriilor acestuia pentru care se calculeaz masa de achiziii nete
este de 0.!... lei!
Valoarea ma'e& 4e a+@&?&(&& nete e'te 4e #E.E#E.EEE le&.
D&3eren(a 4&ntre +ele 4ou ma'e 4e a+@&?&(&& nete este de (##!.0.!...
G #.!.#.!... #.E#E.EEE le&.
79
A't3el2 +rean(a 4e ;art&+&;are ;e +are eu A &=o 4atore? 3o'te& mele
'o(&& ) e'te 4e 1E1.EEE le&.
Eu1 , m declar de acord cu aceast sum pe care fostul meu so mi-o
datoreaz cu titlu de crean de participare!
Art. !. Re*ular&?area 4ator&&lor.
*intre datoriile pe care fecare dintre noi1 ) i ,1 foti soi1 le-am contractat
n timpul cstoriei1 astfel cum acestea au fost declarate conform
prevederilor art! 0 din prezentul act1 'uma 4e 2EE.EEE le& ;e +are ) a
+ontra+tat=o 7n %e4erea a+@&tr&& +@eltu&el&lor 4e 9+olar&?are ;entru
<&& no9tr& J 9& K e'te 4ator&e 3a( 4e +are am8&& 'untem (&nu(& a le
a+o;er& 7n mo4 'ol&4ar n conformitate cu prevederile art! 3/2 alin! 0 din
'odul 'ivil i nu a fost avut n vedere la determinarea maselor de achiziii
nete!
A't3el2 eu2 A 4atore? 3o'te& mele 'o(&& )2 'uma 4e #EE.EEE le&2
re;re?entAn4 >umtate 4&n +re4&tul ;e +are a+ea'ta l=a +ontra+tat.
Art. 1. L&+@&4area re*&mulu& matr&mon&al.
"rin prezenta convenie1 no& A 9& )2 3o9t& 'o(&2 7n(ele*em ' l&+@&4m
re*&mul matr&mon&al al 'e;ara(&e& 4e 8unur& pe care l-am adoptat la
data de !!!!!!!!!!!1 n baza conveniei autentifcate sub nr! !!!!!!!!!!!!!1 dup cum
urmeaz?
Eu1 A ;re&au 8unur&le mele ;ro;r&&2 astfel cum acestea au fost declarate
n inventarul ane- la convenia matrimonial autentifcat !!!!!!!!!!!!!!!1
precum i bunurile proprii pe care le-am dobndit n timpul cstoriei1 astfel
cum acestea au fost declarate la art! # al prezentului act!
Eu2 )2 ;re&au 8unur&le mele ;ro;r&&1 astfel cum acestea au fost declarate
n inventarul ane- la convenia matrimonial autentifcat !!!!!!!!!!!!!!!
precum i bunurile proprii pe care le-am dobndit n timpul cstoriei1 astfel
cum acestea au fost declarate la art! # al prezentului act!
80
A%An4 7n %e4ere 3a;tul + no&2 A 9& ) nu am 4o8An4&t 8unur& +omune
7n t&m;ul +'tor&e&2 ;r&n ;re?enta +on%en(&e 7n(ele*em ' 'ta8&l&m
+uantumul +rean(e& 4e ;art&+&;are2 +uantumul 4ator&e& +omune 9&
mo4al&tatea 7n +are 'e %or 't&n*e a+e'tea.
'onform art! 3 al prezentului act1 +rean(a 4e ;art&+&;are ;e +are eu A2 o
4atore? 3o'te& mele 'o(&& )2 e'te 4e 1E1.EEE le&.
'onform art! 2 al prezentului act1 +ota 4e 4ator&e +omun ;e +are eu A o
4atore? 3o'te& mele 'o(&& )2 e'te 4e #EE.EEE le&.
7oi1 ) i ,1 n conformitate cu prevederile art! 3/. alin! 0 'od civil1
nelegem?
Var&anteF
Var&anta I B;lata 7n natur:
' 'e ;ltea'+ 7n natur1 atAt +rean(a 4e ;art&+&;are (n cuantum de
%.%!... lei1 +At 9& +rean(a re?ultat 4&n l&+@&4area 4ator&e& +omune
(n cuantum de #..!... lei!
)stfel1 eu2 A2 7n +al&tate 4e 4e8&tor al 'ume& 4e 1E1.EEE le& (datorat
cu titlu de crean de participare 9& al 'ume& 4e #EE.EE le& (datorat cu
titlu de datorie comun o3er 7n ;lat 3o'te& mele 'o(&& )2 7n
+on3orm&tate +u ;re%e4er&le art. #!I2 Co4 +&%&l2 4re;tul 4e
;ro;r&etate a'u;ra &mo8&lulu& '&tuat 7n !!!!!!!!!!!!!!!1 identifcat cu numr
cadastral !!!!!!!!!!!!!!!1 nscris n 'artea +unciar nr! HHHH imobil pe care l-am
4o8An4&t +u t&tlu 4e 8un ;ro;r&u1 prin motenire de pe urma defunctului
meu tat !!!!!!!!!!!!1 conform 'ertifcatului de motenitor nr! !!!!!!!!!1 dat n
*osar nr! !!!!!!!
*reptul meu de proprietate a fost intabulat n 'artea +unciar nr! !!!!!!!!!!!!1 a
localitii !!!!!!1 n baza Ancheierii nr! !!!!!!/ !!!!!!1 emis de ;!'!"!5! !!!!!!!
5mobilul ce face obiectul prezentului act este n circuitul civil1 nu a fost
naionalizat1 nu este grevat de sarcini sau servitui1 aa cum rezult din
81
ECtra'ul 4e +arte 3un+&ar ;entru autent&<+are nr. !!!!!! el&8erat 4e
)&roul 4e Ca4a'tru 9& Pu8l&+&tate Imo8&l&ar !!!!!!1 iar eu ) o garantez pe
fosta mea soie1 , contra eviciunii n conformitate cu prevederile art! #/C/
'od civil!
*e asemenea1 eu1 A declar c imobilul ce face obiectul prezentului act nu
este ipotecat n favoarea vreunei persoane1 nu a fost nstrinat sub nicio
form1 nu constituie aport n natur adus vreunei societi comerciale sau
fundaii1 nu a fost promis spre vnzare sau ipotecare1 i c nu e-ist litigiu
pe rolul instanelor (udectoreti cu privire la acesta1 nu este revendicat i
nu e-ist cereri depuse n baza >egii nr! #./0..#1 a >egii nr! ##0/#CC%1 a
>egii nr! 02$/0..% sau alte litigii de orice natur n legtur cu acesta!
5mpozitele i ta-ele de orice natur sunt achitate la zi1 aa cum rezult din
Cert&<+atul 4e ate'tare <'+al nr. !!!!!! el&8erat 4e Con'&l&ul Lo+al al
!!!!!!2 )u+ure9t& 6 D&re+(&a -eneral 4e Im;o?&te 9& TaCe Lo+ale !!!!!!!
)u fost ndeplinite prevederile art! 0. din >egea nr! 03./0..$ privind
nfinarea i funcionarea asociaiilor de proprietari1 aa cum rezult din
A4e%er&n(a nr. HHHHH 4&n 4ata 4e !!!!!! em&' 4e A'o+&a(&a 4e
Pro;r&etar& !!!!!!.
'ostul energiei electrice furnizate pentru imobilul ce face obiectul
prezentului act1 a fost achitat integral de ctre subsemnatul1 conform
chitanei nr! !!!!!!/ !!!!!! emis de E7E> E7E695E !!!!!!=!)!
An conformitate cu dispoziiile >egii 3$0/0..% privind performana energetic
a cldirilor1 cu modifcrile i completrile ulterioare a fost obinut certifcatul
de performan energetic al cldirii nr! !!!!!!1 conform cruia imobilul este
ncadrat n clasa energetic !!!!!!!
Tran'm&'&unea ;ro;r&et(&&2 a ;o'e'&e& 9& a 3olo'&n(e& are lo+ a't?&2
4ata autent&<+r&& ;re?entulu& a+t2 3r n&+&o alt 3ormal&tate.
82
Eu2 )2 a++e;t 7n ;lat 4re;tul 4e ;ro;r&etate a'u;ra &mo8&lulu& '&tuat
7n !!!!!!2 &4ent&<+at +u numrul +a4a'tral !!!!!!2 &nta8ulat 7n Cartea
.un+&ar nr. !!!!!!a lo+al&t(&& !!!!!!.
"rin aceast dare n plat1 eu1 ,1 consider c )1 fostul meu so1 este eliberat
de orice datorie pe care acesta ar mai f avut-o fa de mine n legtur cu
lichidarea regimului matrimonial al separaiei de bunuri!
Eu1 ,1 m oblig ca n termen de 3. de zile de la autentifcarea prezentului
contract s m prezint la )dministraia +inanciar competent1 n vederea
preschimbrii rolului fscal pe numele meu respectnd prevederile legale!
7oi1 ) i ,1 declarm c am luat cunotin despre prevederile 'odului +iscal
>ucrrile de publicitate imobiliar sunt n sarcina notarului public!
7oi1 ) i ,1 declarm c am luat cunotin de coninutul prezentului act de
lichidare a regimului separaiei de bunuri pe care l-am neles n ntregime i
declarm c cele consemnate n cuprinsul acestuia sunt adevrate1 sub
sanciunile prevzute de legea penal pentru falsul n declaraii! 'onstatnd
c acest contract corespunde ntocmai voinei noastre1 am semnat toate
e-emplarele acestuia!
Var&anta II B;lata 7n 8an&:
No&2 A 9& )2 7n(ele*em +a atAt +rean(a 4e ;art&+&;are (n cuantum de
%.%!... lei1 +At 9& +rean(a re?ultat 4&n l&+@&4area 4ator&e& +omune
(n cuantum de #..!... lei ' 'e a+@&te 7n 8an&.
Eu1 )1 achit azi1 data autentifcrii prezentului act1 fostei mele soii ,1
ntreaga sum de /.%!... lei (pe care i-o datorez acesteia conform celor
e-puse mai sus prin transfer bancar din contul meu nr! HHHHH1 deschis la
banca HHHHH1 n contul nr! HHHH1 deschis la banca HH pe numele ,!
83
An conformitate cu prevederile art! #%.2 'od civil1 dovada plii o reprezint
;rdinul de "lat semnat de mine ) i vizat de banca HHHHH (care avizeaz
plata!
Eu1 ,1 declar c am primit1 azi1 data autentifcrii prezentului act1 de la fostul
meu so )1 suma de /.%!... lei1 reprezentnd att creana de participare
ct i creana rezultat din lichidarea datoriei comune i nu mai am nicio
pretenie1 de nicio natur1 prezent sau viitoare1 fa de fostul meu so1 ) n
legtur cu lichidarea regimului matrimonial al separaiei de bunuri pe care
l-am adaptat prin convenia autentifcat sub nr! !!!!!!!!!!!!!
7oi1 ) i ,1 declarm c am luat cunotin de coninutul prezentului act de
lichidare a regimului separaiei de bunuri pe care l-am neles n ntregime i
declarm c cele consemnate n cuprinsul acestuia sunt adevrate1 sub
sanciunile prevzute de legea penal pentru falsul n declaraii! 'onstatnd
c acest contract corespunde ntocmai voinei noastre1 am semnat toate
e-emplarele acestuia!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar pentru
arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 6776M1 un e-emplar pentru
,iroul de 'adastru i "ublicitate 5mobiliar i !!!!!! e-emplare s-au eliberat
prilor!
SEMNTURIF
!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84
37;7=737 MODEL DE ACT DE LICHIDARE GNTRE 6OI I!ar$ :%i '!.i,b-
r$)i,u ,atri,oniaH
ACT DE LIC0IDARE A RE-IMULUI COMUNITII LE-ALE
I!
I. PRILE
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
cnp1 !!!!!!!!
0! =ubsemnata !!!!!!!!!!1 cetean !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!
n calitate de 'o(&
I1
1 cstorii la data de !!!!!!!!!!!!!!!
C/
1 conform certifcatului
de cstorie nr!!!!! eliberat de !!!!!!!
II. O)IECTUL ACTULUI DE LIC0IDARE
ID
0!#! 7oi1 soii declarm urmtoarele bunuri i datorii ;ro;r&& ale fecrui
so
C&
?
SO
bunuri mobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
datorii proprii !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!(descriere1 mod contractare
94
Act de chdare a regmuu comunt[ egae ncheat de so[ (art.355-357 Cod Cv).
E1pi!a*i$: Toate regmure matrmonae se chdeaz a ncetarea acestora.
E1pi!a*i$: Actu de chdare poate sau nu, dup caz, s e urmat de ncheerea une
conven[ matrmonae. Astfe, dac so[ au fost cstor[ sub regmu comunt[ egae,
chdnd acest regm, vor nchea o conven[e matrmona prn care vor aege un at regm
matrmona. Dac so[ au fost cstor[ sub regmu comunt[ conven[onae/sub regmu
separa[e de bunur, chdnd acest regm, vor apo supu, de drept, regmuu
comunt[ egae, dac nu nocuesc regmu avut anteror cu un atu dect ce a
comunt[ egae.
95
So[ pot reprezenta[ a ncheerea actuu de chdare prntr-un mandatar cu procur
speca autentc. Se recomand ca, n cuprnsu procur, so[u-mandant s preczeze,
atur de ate eemente, cota de contrbu[e a dobndrea bunuror comune. Mandataru
va avea puter depne pentru a stab ceeate eemente ae actuu de chdare.
96
E1pi!a*i$: Data cstore preznt mportan[ este ndcat s apar n cuprnsu actuu
de chdare, pentru a se putea verca trecerea unu an de a ncheerea cstore.
97
Regmu matrmona se poate chda tota sau par[a. Pn a nazarea chdr,
comuntatea subzst att n prvn[a bunuror, ct a obga[or ce nu au fost chdate
(art.355 an.2). Dac so[ omt a decara bunur/dator a ncheerea actuu de chdare,
aceta vor putea nchea uteror un supment a actuu de chdare, ncuznd
bunure/datore omse. n acest caz, nu vor putea s modce cota de contrbu[e stabt
prn actu de chdare n[a.
98
Dac astfe de bunur propr exst.
85
SOIE
bunuri mobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
datorii proprii !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!(descriere1 mod contractare
0!0! 7oi1 soii declarm urmtoarele bunuri i datorii +omune 7n
4e%lm9&e dobndite/contractate sub regimul comunitii legale
CC
?
bunuri mobile comune !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile comune!!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
#..
datorii comune !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod contractare
0!3! 7oi1 soii stabilim cota de contribuie la dobndirea/contractarea
bunurilor/datoriilor comune de !!!!!pentru fecare so!
0!2! ,unurile i datoriile comune devin bunuri/datorii n +o;ro;r&etate ;e
+ote=;r(& ale soilor1 n cotele stabilite la pct!0!3
#.#
!
III. PU)LICITATEA ACTULUI DE LIC0IDARE
99
E1pi!a*i$:Dac so[ au dobndt n tmpu cstore, un bun n ndvzune cu un ter[,
cota de contrbu[e a so[or a dobndrea bunuu comun se va raporta a cota ndvz pe
care aceta au dobndt-o mpreun cu ter[u, nend necesar prezen[a ter[uu a
ntocmrea actuu de chdare. Ter[u va trebu s e prezent n cazu unu eventua parta|
uteror a bunuu de[nut n copropretate.
E1pi!a*i$: Se va precza natura dreptu de propretate care face obectu actuu de
chdare: drept de propretate depn sau nud propretate. Se vor precza eventuaee
dezmembrmnte ae dreptuu de propretate, precum sarcne reae care greveaz
bunure.
100
Pentru ncheerea actuu de chdare nu este nevoe ca bunure mobe s ab deschs
carte funcar.
101
Actu de chdare este o etap obgatore ce precede efectuarea parta|uu bunuror
comune. Nu este obgatoru ca parta|u bunuror aate n copropretate s se efectueze
concomtent cu ntocmrea actuu de chdare, putndu-se reaza uteror.
Potrvt art.358 Cod Cv, so[ pot parta|a tota sau par[a bunure comune ncusv n tmpu
regmuu comunt[ egae/conven[onae fr ca acest regm s nceteze. n aceast
stua[e, so[ nu vor nchea n preaab un act de chdare. Actu de chdare se ntocmete
numa a ncetarea unu regm matrmona.
86
3!#! An vederea opozabilitii fa de teri1 un e-emplar al prezentului act de
lichidare se va transmite de notarul public la 6776M!
3!0! An vederea opozabilitii fa de teri1 oricare dintre soi va putea
ndeplini formalitile pentru efectuarea nscrierilor corespunztoare la ,iroul
de cadastru i "ublicitate 5mobiliar competent pentru bunurile imobile i la
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare1 pentru bunurile mobile!
'heltuielile pentru ntocmirea prezentului act de lichidare au fost
suportate de ambele pri!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 6776M i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prilor!
=;F1 !!!!!!!!!!!!!!!!!! =;F5E1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87
37;7=7;7 MODEL DE ACT DE LICHIDARE GNTRE 6OUL
6UPRA+IEUITOR /I MO/TENITORI 6AU GNTRE MO/TENITORII CELOR
DOI 6OI
#E2
Do'ar 'u!!$'ora nr7 !!!!!!B !!!!!!!!
ACT DE LIC0IDARE A RE-IMULUI COMUNITII LE-ALE

I7 PRILE
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n calitate de 'o( 'u;ra%&e(u&tor
102
Act de chdare a regmuu comunt[ egae ncheat de so[u suprave[utor
mpreun cu motentor so[uu decedat n cadru procedur succesorae (art.355 an.3 Cod
Cv). Actu de chdare se nchee n form autentc.
Actu de chdare se nchee obgatoru de ctre to[ motentor ega /sau
testamentar. Aceta pot reprezenta[ a ncheerea actuu de chdare prntr-un mandatar
cu procur speca autentc dat n vederea dezbater succesun. Se recomand ca, n
cuprnsu procur, motentoru-mandant s preczeze, atur de ate eemente, cota de
contrbu[e a dobndrea bunuror comune. Dac n cursu procedur succesorae,
motentor se preznt a date dferte, prezen[a acestora nd consemnat n ncheer de
edn[, aceta trebue obgatoru s ntocmeasc o procur speca n vederea
reprezentr a ncheerea actuu de chdare, mandatu neputnd cuprns n ncheerea de
edn[.
Dac exst motentor mnor, care nu au mpnt vrsta de 14 an, actu de chdare
se nchee de ctre reprezentantu ega, ar n caz de contraretate de nterese, de ctre
curatoru speca desemnat, cu autorzarea preaab a nstan[e de tute . Mnoru care a
mpnt 14 an nchee actu de chdare sngur, cu ncuvn[area scrs a reprezentantuu
ega, sau, n caz de contraretate de nterese, a curatoruu speca, cu autorzarea
preaab a nstan[e de tute. Dac exst motentor mnor care nu au mpnt vrsta de
14 an sunt ps[ de ocrotre prnteasc, actu de chdare se nchee de ctre tutore cu
autorzarea preaab a nstan[e de tute. Dac mnoru pst de ocrotre prnteasc a
mpnt vrsta de 14 an, actu de nchee de mnor cu ncuvn[area scrs a tutoreu cu
autorzarea nstan[e de tute. Dac ntre mnor tutore exst nterese contrare, se va
num un curator speca (art.150 Cod Cv).
Actu de chdare se nchee numa de ctre motentor, ndferent de persoana care
a soctat deschderea procedur succesorae (ex: credtor defunctuu, credtor
succesbor, un copropretar).
Actu de chdare se nchee obgatoru atunc cnd so[u suprave[utor vne sngur
a motenre.
Toate regmure matrmonae se chdeaz a ncetarea acestora.
Actu de chdare se ntocmete char dac so[ nu au dobndt bunur comune n
tmpu cstore, ar so[u decedat a avut numa bunur/dator propr (ndferent c acestea
au fost dobndte/contractate nante sau n tmpu cstore).
n cazu une procedur succesorae succesve, dac to[ defunc[ au fost cstor[, se
vor autentca acte de chdare dstncte. Actee de chdare vor semnate de motentor
ecru defunct n parte.
Toate bunure/datore comune/propr cuprnse n actu de chdare vor preuate,
obgatoru, n ncheerea na.
88
0! =ubsemnatul !!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n calitate de <u1
3! =ubsemnatul !!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n calitate de <u1
n cauza succesoral privind pe defunctul !!!!!!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!!!!
fost cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!!!!!!!!!!
am convenit ncheierea prezentului act de lichidare
II. O)IECTUL ACTULUI DE LIC0IDARE
#E
0!#! 7oi1 prile declarm urmtoarele bunuri i datorii ;ro;r&& ale fecrui
fost so
#.2
?
SO SUPRAVIEUITOR
bunuri mobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
datorii proprii !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!(descriere1 mod contractare
SO DECEDAT
bunuri mobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile proprii !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
103
Regmu matrmona se poate chda tota sau par[a. Pn a nazarea chdr,
comuntatea subzst att n prvn[a bunuror, ct a obga[or ce nu au fost chdate
(art.355 an.2). Dac pr[e omt a decara bunur/dator a ncheerea actuu de chdare,
aceta vor putea nchea uteror un supment a actuu de chdare, ncuznd
bunure/datore omse. n acest caz, nu vor putea s modce cota de contrbu[e stabt
prn actu de chdare n[a.
104
Dac astfe de bunur propr exst.
89
datorii proprii !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!(descriere1 mod contractare
0!0! 7oi1 prile declarm urmtoarele bunuri i datorii +omune 7n
4e%lm9&e dobndite/contractate sub regimul comunitii legale
#.%
?
bunuri mobile comune !!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
bunuri imobile comune!!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod dobndire
#./
datorii comune !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (descriere1 mod contractare
0!3! 7oi1 prile stabilim cota de contribuie la dobndirea/contractarea
bunurilor/datoriilor comune de !!!!!pentru fecare fost so!
0!2! ,unurile i datoriile comune devin bunuri/datorii n +o;ro;r&etate ;e
+ote=;r(& ale soilor1 n cotele stabilite la pct!0!3!
0!%! An urma ntocmirii prezentului act de lichidare s-a eliberat certifcatul de
motenitor nr!!!!!!!
#.$
III. PU)LICITATEA ACTULUI DE LIC0IDARE
3!#! An vederea opozabilitii fa de teri1 un e-emplar al prezentului act de
lichidare se va transmite de notarul public la 6776M
105
Dac so[ au dobndt n tmpu cstore, un bun n ndvzune cu un ter[, cota de
contrbu[e a so[or a dobndrea bunuu comun se va raporta a cota ndvz pe care
aceta au dobndt-o mpreun cu ter[u, nend necesar prezen[a ter[uu a ntocmrea
actuu de chdare. Ter[u va trebu s e prezent n cazu unu eventua parta| uteror a
bunuu de[nut n copropretate.
Se va precza natura dreptu de propretate care face obectu actuu de chdare:
drept de propretate depn sau nud propretate. Se vor precza eventuaee
dezmembrmnte ae dreptuu de propretate, precum sarcne reae care greveaz
bunure. Se vor precza toate obga[e asumate de defunct n tmpu ve[ care nu se
stng prn decesu acestua (obga[ de a face, etc.)
106
Pentru ncheerea actuu de chdare nu este nevoe ca bunure mobe s ab deschs
carte funcar.
107
Avnd n vedere faptu c actu de chdare se nchee n form autentc, char dac
acesta repreznt o pes dn dosaru succesora, va eberat motentoror va crcua
ndependent de certcatu de motentor, de aceea se mpune men[onarea n cuprnsu
actuu de chdare a numruu certcatuu de motentor.
90
3!0! An vederea opozabilitii fa de teri1 oricare dintre motenitori va putea
ndeplini formalitile pentru efectuarea nscrierilor corespunztoare la ,iroul
de cadastru i "ublicitate 5mobiliar competent pentru bunurile imobile i la
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare1 pentru bunurile mobile!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 6776M i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prilor!
=;F =8"6)45EF85<;61 !!!!!!!!!!!!!! +581 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+581 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+581 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ACT DE LIC0IDARE A RE-IMULUI COMUNITII
LE-ALE DE )UNURI
ntre A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, cu domcu n !!!!!!!!!!!!!!!!!!, CNP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;e 4e=o ;arte 9&
X, !!!!!!!!!!!!!!!!!!, cu domcu n !!!!!!!!!!!!!!!!!!, CNP!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
Y, !!!!!!!!!!!!!!!!!!, cu domcu n !!!!!!!!!!!!!!!!!!, CNP!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
Z, !!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cu domcu n !!!!!!!!!!!!!!!!!!, CNP!!!!!!!!!!!!!!!!!!, to[ tre n
catate de motentor a u B (conform Certcatuu de catate de
motentor nr. !!!!!!!!!!!!!!!!!!, ems n Dosaru nr. !!!!!!!!!!!!!!!!!! de BNP
!!!!!!!!!!!!!!!!!!),
;e 4e alt ;arte
n conformtate cu prevedere art. 355 an. 3 Cod cv, a &nter%en&t
;re?entul a+t 4e l&+@&4are a re*&mulu& +omun&t(&& le*ale 4e 8unur& a
3o9t&lor 'o(& A 9& )2 dup cum urmeaz:
So[ A B s-au cstort a data de !!!!!!!!!!!!!!!!!!, conform Certcatuu de
cstore sera !!!!!!!!!!!!!!!!!!, nr. !!!!!!!!!!!!!!!!!! ems de !!!!!!!!!!!!!!!!!! (n baza
actuu de cstore nr. !!!!!!!!!!!!!!!!!!), ar cstora or a ncetat ca efect a
decesuu so[e B survent a data de !!!!!!!!!!!!!!!!!!, conform certcatuu de
91
deces sera !!!!!!, nr. !!!!!!!!!!, ems de !!!!!!!! (n baza actuu de deces nr.
!!!!!!!!!!!!).
Lchdarea regmuu comunt[ egae de bunur are oc astfe:
Art. #. De+lararea 8unur&lor 9& 4ator&&lor 'o(&lor
No, pr[e semnatare ae prezentuu act, decarm c n tmpu cstore,
ce do so[, A B au dobndt urmtoaree bunur au contractat
urmtoaree dator:
575Bunuri proprii a$ 9$!-ruia #intr$ 'o*i:
a) 'o*u A a dobndt urmtoaree bunur !!!!!!!!!!! (astfe cum acestea sunt
dentcate n art. 340 Cod cv);
b) 'o*ia B a dobndt urmtoaree bunur !!!!!!!!! (astfe cum acestea sunt
dentcate n art. 340 Cod cv);
573Bunuri !o,un$:
n tmpu cstore so[ A B au dobndt cu ttu de bunur comune
urmtoaree:
a) mobu stuat n !!!!!!!!!!!, dentcat cu numru cadastra !!!!!!!!!!!,
nscrs n Cartea Funcar nr. !!!!!!!!!!!, n baza ncheer nr. !!!!!!!!!!!,
dobndt prn cumprare, conform contractuu de vnzare-
cumprare autentcat sub nr. !!!!!!!!!!!de BNP !!!!!!!!!!!;
b) mobu stuat n !!!!!!!!!!!, dentcat cu numru cadastra !!!!!!!!!!!,
nscrs n Cartea Funcar nr. !!!!!!!!!!!, n baza ncheer nr. !!!!!!!!!!!,
dobndt prn cumprare, conform contractuu de vnzare-
cumprare garan[e mobare autentcat sub nr. !!!!!!!!!!! de BNP
!!!!!!!!!!!;
c) autotursmu marca !!!!!!!!!!!, de[nut n baza Cr[ de Identtate nr.
!!!!!!!!!!![ a taonuu nr. !!!!!!!!!!!;
57;Datorii !o,un$ a$ 'o*ior:
n tmpu cstore so[ A B au contractat urmtoaree dator comune:
a) credtu potecar n cuantum de !!!!!!!!!!! EURO pe care -au contractat
de a Banca !!!!!!!!!!!n vederea achz[onr mobu stuat n
92
!!!!!!!!!!!, dentcat cu numru cadastra !!!!!!!!!!!, nscrs n Cartea
Funcar nr. !!!!!!!!!!!, n baza ncheer nr. !!!!!!!!!!!, dobndt prn
cumprare, conform contractuu de vnzare-cumprare garan[e
mobare autentcat sub nr. !!!!!!!!!!! de BNP !!!!!!!!!!! (mob
men[onat a punctu 1.2.b a prezentuu act) - credt garantat cu
potec a cru sod actua este de !!!!!!!!!!! EURO, aa cum rezut
dn adresa nr. !!!!!!!!!!!ems de untatea bancar credtoare;
b) credtu n cuantum de !!!!!!!!!!! EURO pentru achz[onarea
autotursmuu marca !!!!!!!!!!!, de[nut n baza Cr[ de Identtate
nr!!!!!!!!!!! a taonuu nr. !!!!!!!!!!!, (autotursm men[onat a punctu
1.2.c a prezentuu act) conform contractuu de credt nr. !!!!!!!!!!!
ncheat cu banca !!!!!!!!!!! a cru sod actua este de
!!!!!!!!!!!EURO, aa cum rezut dn adresa nr. !!!!!!!!!!!ems de
untatea bancar credtoare.
Art.2. L&+@&4area re*&mulu& matr&mon&al
n conformtate cu prevedere art. 357 an. 1 Cod cv, 'o(ul A ;re&a 7n
&nte*ral&tate 8unur&le 'ale ;ro;r&&2 astfe cum acestea au fost ndcate a
art. 1.1 a. a prezentuu act.
)unur&le ;ro;r&& ale 'o(&e& ) B7n ;re?ent 4e+e4at:2 astfe cum acestea
au fost ndcate a art. 1.1.b. a prezentuu act %or < &n+lu'e 7n ma'a
'u++e'oral rma' 4e ;e urma a+e'te&a, urmnd a preuate de ctre
motentor n cotee ndcate n certcatu de motentor, dup pata taxeor
onoraror aferente.
/n ;r&%&n(a 8unur&lor +omune2 n conformtate cu prevedere art. 357 an.
2 Cod Cv, no, pr[e semnatare decarm urmtoaree:
- [nnd cont de venture saarae ae ecrua dntre so[;
- [nnd cont de munca n gospodre pe care ecare dntre so[ a
prestat-o n tmpu cstore,
+ota 4e +ontr&8u(&e a <e+ru&a 4&ntre 'o(& la 4o8An4&rea 8unur&lor
+omune e'te 4e 2/ ;entru 'o(ul A 9& #/ ;entru 'o(&a ) B4e+e4at:.
93
Prn ncheerea prezentuu act de chdare, ;ro;r&etatea 4e%lma9 a
'o(&lor '=a +on%ert&t 7n ;ro;r&etate +omun ;e +ote=;r(&2 ar
parta|area bunuror ntre so[u A motentor so[uu B se va face prntr-un
nscrs separat, dup ob[nerea certcatuu de motentor, n care va
ncus ca actv cota de 1/3 dn bunure cuprnse n art. #.2 a prezentuu
act totodat va men[onat ca pasv cota de 1/3 dn datore comune
astfe cum acestea sunt ndvduazate n art. #. a prezentuu act.
No A - pe de-o parte, X, Y Z - pe de at parte, decarm c am uat
cunotn[ de con[nutu prezentuu act pe care -am n[ees n ntregme
decarm c cee consemnate n cuprnsu acestua sunt adevrate, sub
sanc[une prevzute de egea pena pentru fasu n decara[. Constatnd
c acest contract corespunde ntocma von[e noastre, am semnat toate
exemparee acestua.
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 6776M i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prilor!
SO| SUPRAVIE|UITOR MOTENITORI
................. ...............
94
37<7 A!t$ notaria$ :n ,at$ria obi)a*iior
37<757 MODEL DE CONTRACT DE CE6IUNE
a PROMI6IUNII BILATERALE DE +NDARE" CUMPRARE
aut$nti9!at- 'ub nr7777 #$ notaru pubi!777777777
54A
Antre?
#. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!! promitent -
cumprtor n ;rom&'&unea 8&lateral 4e %An?are 6 +um;rare
autent&<+at 'u8 nr... 4e notarul ;u8l&+ ...1 n calitate de +e4ent2 i
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!1 n calitate de
+e'&onar2
. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n!!!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!1 promitent G vnztor n
promisunea bilateral de vnzare G cumprare mai sus menionat1 n
calitate de +ontra+tant +e4at
n temeiul art!#3#% -#30. 'od civil1 s-a ncheiat prezentul contract de
cesiune a promisiunii bilaterale de vnzare - cumprare autentifcat sub
nr !!!!! de notarul public !!!1 n urmtoarele condiii?
=ubsemnatul !!!!!!- cedent cesionez cu titlu oneros numitului !!!!!!!!!-
cesionar1 toate drepturile i obligaiile pe care le dein n calitate de
promitent - cumprtor conform promisiunii bilaterale de vnzare-cumprare
autentifcat sub nr !!! de notarul public !!!! 1 ncheiat cu promitentul-
vnztor !!!!!!!! avnd ca obiect imobilul situat n !!!!!!! compus din !!!!!!!
108
Orce contract unatera poate cedat cu cond[a ca presta[a s nu fost ntegra
executat.
Orce contract snaagmatc poate cedat cu cond[a ca ambee presta[ s nu
fost ntegra executate. Prn urmare, un contract de vnzare- cumprare n care transferu
propret[ bunuu s-a reazat dar pre[u nu s-a ptt, nu poate cedat. Obga[a de pat a
pre[uu poate eventua cedat prn mecansmu preur de datore.
Contractu poate ncheat n psa contractantuu cedat, dar acesta trebue s
consm[t a cedare antcpat prn actu n[a, sau, dac nu a consm[t prn actu n[a, s
accepte cedarea contractuu.
Raportu |urdc dntre cedent cesonar poate cu ttu oneros sau cu ttu gratut. n
vederea garantr executr raportuu obga[ona dntre e, cedentu cesonaru pot
nsera n contract pacte comsor, cauze penae, dspoz[ prvnd restturea presta[or.
Contractantu cedat poate s nu- bereze pe cedent s se ndrepte mpotrva
acestua dac cesonaru nu ndepnete obga[e (art.1318 Cod cv).
Cedentu poate garanta att vadtatea ct executarea contractuu (art.1320 Cod
cv). Cnd cedentu garanteaz executarea, acesta are catatea unu deusor fa[ de
obga[e contractantuu cedat (art.1320 an. 2 Cod cv).
A se vedea regue specce dn matera oca[un (art.1833 Cod cv), contractuu
de arendr (art.1846 Cod cv), potec ( art.2427 Cod cv)
95
nscris n 'artea +unciar nr !!!! a localitii !!!!!! cu numr cadastral !!!!!!!! prin
ncheierea nr !!!!!! emis de ,iroul de cadastru i publicitate imobiliar !!!!!!
"reul cesiunii este de !!!!!!!!!!!! pe care eu1 cedentul declar c l-am
primit integral azi data autentifcrii prezentului act!
=ubsemnatul1 !!!!!!!!!! -cesionar consimt s m substitui cedentului n
toate drepturile dobndite n calitate de promitent-cumprtor1 n baza
promisiunii bilaterale de vnzare-cumprare autentifcat sub nr!!!! de
notarul public !!!! i m oblig s ndeplinesc toate obligaiile asumate de
acesta fa de promitentul-vnztor prin convenia mai sus menionat!
=ubsemnatul !!!! promitent vnztor accept ca cedentul !!!! s i
substituie pe cesionarul !!!!! n vederea ndeplinirii obligaiilor contractate n
calitate de promitent - cumprtor i liberez pe cedent de toate obligaiile
asumate prin promisiunea bilateral de vnzare - cumprare ncheiat de
noi!
Eu1 cedentul consimt la notarea n 'artea +unciar a prezentului act1 n
favoarea cesionarului1 n baza art!C.0 alin!0 punctul #0 'od civil!
'onform conveniei prilor onorariul notarial pentru autentifcarea
acestui nscris este n sarcina!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
'edent1 'esionar1 'ontractant
cedat1
96
37<737 MODEL DE CONTRACT DE CE6IUNE DE CREAN
54@


Antre ?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 creditor n 'ontractul de
mprumut autentifcat sub nr !! de notarul public!!! 1 n calitate de +e4ent2
i
0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n :!!!!!!!:!1 '7" !!!!!!!!!1 n calitate de +e'&onar2
n temeiul art!#%// -#%&/ 'od civil1 s-a ncheiat prezentul +ontra+t 4e
+e'&une 4e +rean(1 n urmtoarele condiii?
Su8'emnatul....... +e4ent +e'&one? +u t&tlu onero'
+e'&onarulu&.......toate 4re;tur&le
##E
;e +are le 4e(&n 7n le*tur +u
+rean(a 7n +uantum 4e ...........2 ;urttoare 4e 4o8An4
remunerator&e 7n +uantum 4e .......... 2 '+a4ent la 4ata 4e ............2
7m;otr&%a 4e8&torulu& ..........2 7n 8a?a Contra+tulu& 4e 7m;rumut aut
'u8 nr.... 4e notarul ;u8l&+ ....
*obnzile remuneratorii nencasate pentru perioada :!!!!!!!!!!!!!!! se
cuvin cesionarului ncepnd cu data ncheierii prezentului contract!
109
Pot face obectu cesun crean[ee care au ca obect sume de ban (tota sau par[a,
conform art. 1571 an.1 Cod cv) sau ate presta[ (tota sau par[a, doar dac obga[a
este dvzb, conform art.1571 an.2 Cod cv), !ar$ nu au &o't #$!arat$
n$tran',i'ibi$ prin $)$ (art.1569 Cod cv - de exempu, drepture !r$#itoruui
ntre[ner nu pot face obectu cesun, potrvt art.2258 Cod cv).
De asemenea, pot face obectu cesun !r$an*$$ (iitoar$ cu cond[a ca actu prn
care se reazeaz cesunea s cuprnd eementee de dentcare a crean[e cedate
(art.1572 Cod cv).
Cesunea crean[eor care au ca obect ate presta[ dect sume de ban se poate
reaza par*ia numa dac obga[a este dvzb, ar prn efectu cesun obga[a
debtoruu cedat nu devne n mod substan[a ma oneroas (art.1571 an.2 Cod cv).
Nu se apc regue generae ae cesun de crean[ n cazure prevzute a art.1566
an.2 Cod cv respectv a crean[ee care se transmt n cazu transmsunor unversae sau
cu ttu unversa n cazu tturor de vaoare a ator nstrumente nancare pentru
transmterea crora exst dspoz[ cu caracter speca att n Codu cv (art.1587 -1592
Cod cv) ct n eg specae.
Cesunea crean[e care are ca obect sume de ban produce efecte n prvn[a
debtoruu cedat char dac n nscrsu constatator a crean[e a fost nscrs o cauz de
naenabtate tota sau par[a a crean[e (art. 1570 t.c Cod cv).
Pentru ncheerea contractuu de cesune nu este necesar notcarea debtoruu
cedat (art.1573 Cod cv).
Crean[ee egate n mod esen[a de persoana debtoruu cedat (spre exempu,
crean[a rezutat dntr-un contract n care debtor este un artst, ar obectu contractu
repreznt crearea de ctre acesta a une opere de art) nu pot cedate - dup mpre|urr -
dect cu consm[mntu acestua (art.1573 an.2 Cod cv)
110
Prn cesunea de crean[ se transfer cesonaruu toate drepture cedentuu n
egtur cu crean[a cedat mpreun cu drepture de garan[e cu toate accesore
acestea (spre exempu, potece consttute asupra unu bun a debtoruu cedat - art.1568
t.b Cod cv - cu excep[a posese bunuu prmt n ga| a cru transmtere se poate face
doar cu acordu debtoruu care a consttut ga|u - art.1568 an.2 Cod cv).
97
Pre(ul +e'&un&& este de !!!!!!!!!!!
###
!
Eu1 cedentul declar c am primit integral acest pre1 azi data
autentifcrii1 anterior semnrii prezentului act !
*e asemenea1 remit cesionarului e-emplar/ele original/e al/e
contractului de mprumut aBat/e n posesia mea
##0
!
Tran'3erul +rean(e& 7n ;atr&mon&ul +e'&onarulu& are loc azi data
autentifcrii prezentei
##3
!
Su8'emnatul2 ....... +e'&onar 4o8An4e'+ +u t&tlu onero' 4e la
+e4entul ......... toate 4re;tur&le ;e +are a+e'ta le 4e(&ne 7n le*tur
+u +rean(a 7n +uantum 4e ........ ;urttoare 4e 4o8An4
remunerator&e 7n +uantum 4e ...... '+a4ent la 4ata 4e ........2
7m;otr&%a 4e8&torulu& .......2 7n 8a?a Contra+tulu& 4e 7m;rumut
autent&<+at 'u8 nr.... 4e notarul ;u8l&+ .. 2 7n +on4&(&&le men(&onate
7n +u;r&n'ul ;re?entulu& +ontra+t.
M oblig s comunic debitorului cesiunea de crean1 prin pot1 cu
confrmare de primire1 printr-un nscris care va cuprinde date privind
identitatea mea1 creana cedat1 precum i solicitarea ca la scaden
debitorul s-i ndeplineasc fa de mine obligaia de plat a sumei
mprumutate i s i prezint acestuia1 la cererea sa1 prezentul contract de
cesiune de crean !
'onform conveniei prilor1 onorariul notarial pentru autentifcarea
acestui nscris este n sarcina!!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
'edent1 'esionar1
111
Cesunea de crean[ poate cu ttu oneros sau cu ttu gratut (art.1567 Cod cv),
dup caz, nd apcabe e regue de a contractu de dona[e, e regue de a contractu
de vnzare.
112
n cazu !$'iunii tota$ a crean[e, cedentu este obgat s remt cesonaruu ttu
constatator a crean[e aat n posesa sa, precum orce ate nscrsur dovedtoare ae
dreptuu transms ncusv nscrsure dovedtoare ae consttur garan[or, dup caz
(art.1574 an.1 Cod cv).
n cazu !$'iunii par*ia$ a crean[e, cesonaru are dreptu s prmeasc o cope
egazat a nscrsuu constatator a crean[e, precum s socte men[onarea cesun pe
nscrsu orgna, cu semntura pr[or (art.1574 an.2 Cod cv). Legutoru a avut n
vedere cazu n care ttu constatator a crean[e este un nscrs, fr s dstng n egtur
cu forma n care a fost ntocmt acesta: sub semntur prvat sau form autentc. La
cererea pr[or dn contractu de cesune de crean[, notaru care a autentcat nscrsu
constatator a crean[e poate face men[unea pe exemparu aat n arhva brouu notara
despre exsten[a cesun, sub semntura acestora.
113
n cazu cesun une crean[e vtoare aceasta se consder transferat n patrmonu
cesonaruu n momentu ncheer contractuu de cesune (art.1572 an.2 Cod cv).
98
37<7;7 MODEL DE CONTRACT DE DARE GN PLAT
Antre?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 n calitate de
+re4&tor2
0! !!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 n calitate de
4e8&tor2
avnd n vedere c?
- eu1 debitorul am mprumutat de la creditor suma de !!!!!!! conform
'ontractului de mprumut autentifcat sub nr!!! de notarul public!!!!1 obligaia
de restituire a sumei mprumutate find scadent la data de !!!!!!!@!
- nu am putut plti la scaden suma datorat1 dar sunt de acord s
e-ecut n benefciul creditorului o alt prestaie dect cea datorat@
- eu1 creditorul consimt s primesc de la debitor o alt prestaie
dect cea datorat de acesta n baza contractului de mprumut mai sus
menionat
##2
1
s-a ncheiat n baza art!#2C0 'od civil prezentul +ontra+t 4e 4are 7n
;lat n urmtoarele condiii?
/n %e4erea 't&n*er&& totale a o8l&*a(&e& 4e ;lat a 'ume& 4e.......
re?ultat 4&n +ontra+tul 4e 7m;rumut ma& 'u' men(&onat2 eu
4e8&torul tran'm&t +re4&torulu& 4re;tul 4e ;ro;r&etate a'u;ra
a;artamentulu& nr..... '&tuat 7n .....2 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar
nr. ...... a lo+al&t(&&....2 +u numr +a4a'tral ...... +om;u' 4&n.....
+amere 4e lo+u&t '& 4e;en4&n(e2 7n 'u;ra3a( ut&l 4e ... m;1
mpreun cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de !!!!L1
corespunztoare acestui apartament1 din prile si dependinele imobilului1
care prin natura si destinaia lor1 sunt n proprietatea comun forat si
perpetu a tuturor proprietarilor i cu dreptul de folosin asupra terenului
aferent apartamentului1 n suprafa indiviz de !!!!mp1 care urmeaz
regimul (uridic prevzut de art! 3/ din >egea nr!#&/#CC#1 republicat!
Evaluez imobilul dat n plat la suma de !!!!!!!!
114
Darea n pat este o modatate de stngere a obga[or. Debtoru nu se poate bera de
pata datore executnd o at presta[e dect dac credtoru consmte a aceasta, char
dac acea presta[e ar ega sau ma mare dect presta[a datorat (art.1492 Cod cv).
99
Mo4ul 4e 4o8An4&re a 4re;tulu& 4e ;ro;r&etate
Eu1 debitorul declar c imobilul a intrat n patrimoniul meu n baza !!!!
De+lara(&&le 9& *aran(&&le 4e8&torulu&
=ubsemnatul debitor declar pe propria rspundere1 cunoscnd
consecinele penale ale falsului n declaraii1 c bunul imobil care face
obiectul acestei convenii1 nu a fost nstrinat1 nu este grevat de sarcini1
servitui i urmriri de nicio natur1 conform meniunilor din e-trasul de
carte funciar pentru autentifcare nr! !!! eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!!1 nu a fost scos din circuitul civil n temeiul vreunui
act normativ de trecere n proprietatea statului1 nu face obiectul unor cereri
de retrocedare n baza unor legi speciale1 nu face obiectul unor contracte de
nchiriere i garantez pe dobnditor mpotriva oricrei eviciuni i pentru
vicii1 conform art!#2C0 alin!01 art!#/C% i art!#$.$ din 'odul civil
##%
!
5mpozitele i ta-ele de orice natur datorate ctre stat sunt n sarcina
mea pn azi1 data autentifcrii1 find achitate1 conform certifcatului de
atestare fscal pentru nr!!!! eliberat de !!!dat de la care trec n sarcina
dobnditorului!
5mobilul benefciaz de urmtoarele utiliti !!!!!!!!1 plata pentru
furnizarea acestora find efectuat conform!!!!!
'otele de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari sunt
achitate1 conform )deverinei nr!!! eliberat de )sociaia de proprietari!
'onsimt la nscrierea n 'artea +unciar a dreptului de proprietate
asupra acestui bun imobil n benefciul creditorului!
Eu2 +re4&torul2 +on'&mt ' 4o8An4e'+ 4e la 4e8&tor 4re;tul 4e
;ro;r&etate a'u;ra 8unulu& &mo8&l 4e'+r&' 9& e%aluat ma& 'u'2 7n
+on4&(&&le men(&onate 7n +u;r&n'ul a+e'tu& a+t.
O8l&*a(&a 4e8&torulu& 4e ;lat a 'ume& 7m;rumutate 7n +uantum
4e ...... '=a 't&n' ;r&n e3e+tul a+e'tu& a+t.
Eu1 creditorul declar c sunt cstorit cu numita/ul !!!!!!! n regimul
separaiei de bunuri
##/
1 conform conveniei matrimoniale !!!! autentifcat
sub nr !!! de notarul public1 aa cum rezult i din certifcatul nr !!!!!! emis de
6egistrul 7aional 7otarial al 6egimurilor Matrimoniale1 bunul imobil
dobndit avnd regim de bun propriu!
115
A se vedea art.1492 an.2 Cod cv.
116
Vercarea regmuu matrmona a dobndtoruu cstort este obgatore n actee de
transfer a dreptuu de propretate asupra bunuror mobe.
100
*e asemenea1 declar am luat cunotin de situaia de drept i de fapt
a bunului imobil ca find cea artat de debitor !
Tran'm&terea 4re;tulu& 4e ;ro;r&etate asupra bunului imobil n
patrimoniul creditorului are loc azi1 data autentifcrii acestui contract!
7oi1 prile contractante1 ne obligm s facem nregistrrile n
evidenele fscale n termenul cerut de lege1 la autoritile fnanciar- fscale
competente!
'onform conveniei noastre1 ta-ele pentru autentifcarea acestui act
sunt n sarcina debitorului!
7otarul public instrumentator al acestui act are obligaia s cear1 din
ofciu1 nscrierea n 'artea +unciar a dreptului real imobiliar transmis n
patrimoniul dobnditorului!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!

*ebitor1 'reditor1
101
37<7<7 MODEL DE ACT DE CON6TATAREBDECLARARE A NULITII
CONTRACTULUI DE +NDARE AUTENTIEICAT 6UB NR7777
DE NOTARUL PUBLIC77777777

Antre?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 vnztor n contractul
de vnzare autentifcat sub nr !!!! de notarul public !!!
0! !!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 cumprtor n
contractul de vnzare mai sus menionat1
avnd n vedere c actul mai sus menionat a fost ncheiat cu
nerespectarea prevederilor art!!!!!din >egea !!!1 find afectat de o cauz de
nulitate/anulabilitate conform art !!! din >egea !!!
##$
1 deoarece nu a fost
obinut de ctre vnztor1 anterior ncheierii contractului1 nscrisul !!!!
n temeiul art!#02/ alin!3 'od civil1 s-a ncheiat prezenta convenie1 n
urmtoarele condiii?
No&2 ;r(&le +ontra+tante +on'tatm/4e+larm nul&tatea
a8'olut/relat&% a Contra+tulu& 4e %An?are aut 'u8 nr ..... 4e
notarul ;u8l&+ ...... a%An4 +a o8&e+t &mo8&lul '&tuat 7n ....... a%An4
numrul +a4a'tral .... 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar ... nr ... a
lo+al&t(&&....
5mobilul este nscris n 'artea +unciar n benefciul meu cumprtorul1
este liber de sarcini i urmri de orice natur conform e-trasului de carte
funciar pentru autentifcare nr !!! eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!! i nu este afectat de creane bugetare conform
certifcatului de atestare fscal nr !!! eliberat de !!
Eu1 cumprtorul declar pe propria rspundere c nu am ncheiat
niciun act1 n baza cruia vreun ter s f dobndit drepturi asupra acestui
imobil
##&
!
117
Pr[e pot prn acordu or s constate sau s decare nutatea absout sau reatv a
orcru contract, #a!- prin $)$ nu '$ pr$($#$ at&$ (art.1246 an.3 Cod cv).
Cauzee de nutate absout sunt expres prevzute de ege sau rezut nendoenc
c nteresu ocrott este ce genera (art.1250 Cod cv).
Cauzee de nutate reatv sunt cee expres prevzute de ege (de exempu, cee
egate de nerespectarea dspoz[or egae prvnd capactatea de exerc[u, vcerea
consm[mntuu orce ate cauze n care este ocrott un nteres partcuar sau natura
nut[ nu este determnat or nu reese nendoenc dn ege - a se vedea art.1248,
art.1251 art.1252 Cod cv).
118
Desn[area contractuu prn acordu pr[or pentru cauz de nutate, atrage n
cond[e eg desn[area acteor subsecvente ncheate n baza u (art.1254 an.2 Cod
cv).
102
Deoare+e ;r&n e3e+tul ;re?entulu& a+t2 +on3orm art.#21! al&n.#
Co4 +&%&l2 +ontra+tul 4e %An?are aut 'u8 nr ... 4e notarul ;u8l&+... 'e
+on'&4er + nu a 3o't 7n+@e&at n&+&o4at2 no& ;r(&le +ontra+tante
+on%en&m ' ne re't&tu&m ;re'ta(&&le2
##I
dup cum urmeaz?
- eu 1 cumprtorul restitui vnztorului imobilul descris mai sus i
consimt ca dreptul de proprietate s fe nscris n 'artea +unciar n favoarea
acestuia@
- eu1 vnztorul restitui cumprtorului preul n cuantum de !!! pe care
l-am primit integral de la acesta conform meniunilor din contractul de
vnzare G cumprare@
7oi1 prile convenim ca dup ndeplinirea formalitilor de nscriere n
'artea +unciar a dreptului de proprietate al vnztorului i dup obinerea
nscrisului cerut de art !!! din >egea !!!!!
#0.
astfel nct s nu mai e-iste cauza
de nulitate 1 s refacem actul1 n baza art!#0%C 'od civil
#0#
!
'onform conveniei noastre 1 onorariul notarial pentru autentifcarea
acestui nscris este n sarcina !!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
Prn urmare, n exempu dat, dac mobu ar fost nstrnat de ctre cumprtor
unu ter[, acesta trebue s e parte n actu de decarare/ constatare a nut[ s
consmt a decararea/ constatarea nut[ contractuu n temeu crua a dobndt dreptu
su.
119
n cazure n care contractu este desn[at, ecare parte trebue s resttue
presta[e, n cond[e prevzute de art.1639-1647 Cod cv.
Pr[e pot prn acordu or s decare sau s constate nutatea par[a (a une
cauze pe care pr[e nu o consder esen[a), caz n care e cauzee nue sunt nocute
de drept cu dspoz[e egae apcabe (art.1255 an.2 Cod cv), e pr[e pot reface actu
nocund cauza nu cu una vaab;
Actu de decarare/constatare a nut[ unu contract este un act batera dfert de
actu de conrmare a nut[, care este un act unatera exprm von[a de a renun[a a
dreptu de a nvoca nutatea. Conrmarea contractuu ovt de nutate absout nu poate
avea oc dect n cazure prevzute de ege(art.1247 an.4 Cod cv).
120
n exempu dat ne-am refert a stua[a n care nutatea contractuu ar rezutat dn psa
unu nscrs cerut de ege pentru ncheerea vaab a contractuu, n psa crua sanc[unea
este nutatea actuu (spre exempu, adevern[a de a asoca[a de propretar, certcatu de
atestare sca, certcatu de urbansm etc ).
121
Refacerea actuu nu repreznt o consecn[ obgatore a decarr/ constatr
nut[, ea se poate reaza nu,ai dac pr[e convn n acest sens.
De un astfe de act poate consttu o modatate de asanare a unu raport
obga[ona cu consecn[e benece ma aes pentru dobndtor subsecven[ a unu bun
mob, n acea tmp e poate consttu teme pentru rspunderea cv a notaruu care a
nstrumentat actu nu, n temeu art.1258 Cod cv de aceea mpune o consere adecvat,
mut aten[e n redactarea cauzeor ndepnrea unor obga[ de ordn deontoogc
pentru notaru care ntocmete.
103
4nztor1 'umprtor1
104
37<7=7 MODEL DE CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI
Antre?
#! !!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!1 '7" !!!!!!!!!1 n calitate de 4e8&tor 7n
Contra+tul 4e 7m;rumut autent&<+at 'u8 nr ... 4e notarul ;u8l&+ ... i
0! !!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 n calitate de nou
4e8&tor
3! !!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n ::!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 n calitate de
+re4&tor
n temeiul art!#%CC 'od civil1 s-a ncheiat prezentul +ontra+t 4e
;reluare a 4ator&e& n urmtoarele condiii?
Su8'emnatul .... = 4e8&tor tran'm&t
#22
num&tulu& ..... = nou
4e8&tor o8l&*a(&a 4e re't&tu&re a 7m;rumutulu& 7n +uantum 4e..... ;e
+are o am 3a( 4e +re4&torul ..... +on3orm Contra+tulu& 4e 7m;rumut
autent&<+at 'u8 nr .... 4e notarul ;u8l&+.....
;bligaia de restituire a mprumutului a fost garantat cu o ipotec
asupra imobilului proprietatea mea !!!! situat n !!! nscris n 'artea +unciar
nr !!! a localitii !!! cu numrul cadastral !!!i consimt ca aceast garanie s
se menin pn la stingerea creanei
#03
!
Su8'emnatul ....= nou 4e8&tor ;re&au o8l&*a(&a 4e ;lt&
7m;rumutul 7n +uantum 4e..... ;e +are 4e8&torul... o are 3a( 4e
+re4&torul ..... +on3orm Contra+tulu& 4e 7m;rumut autent&<+at 'u8 nr.
... 4e notarul ;u8l&+ ....
"rin efectul prezentului contract1 l nlocuiesc pe debitor cu privire la
e-ecutarea obligaiilor asumate de acesta fa de creditor i m oblig s
achit suma menionat1 la scaden 1 n condiiile stipulate n actul mai sus
amintit!
122
Preuarea datore este un mod de transmtere a obga[or (de a pt o sum de ban
sau de a executa at presta[e) prevzut de art.1599 Cod cv.
123
n exempu dat s-a avut n vedere cazu n care preuarea datore se reazeaz cu
toate pr[e (credtor, debtor, nou debtor) prezente n fa[a notaruu, ns acordu
credtoruu poate dat uteror, prntr-un act separat (art.1605 Cod cv). n cazu n care
preuarea datore se reazeaz prntr-un contract ntre credtor nou debtor, acordu
debtoruu nu este necesar .
Pentru a evta orce nterpretare egat de men[nerea garan[or crean[e (dac
exst), se recomand ca, n toate cazure, debtoru s- exprme acordu cu prvre a
men[nerea acestor garan[.
105
*eclar pe propria rspundere c sunt solvabil
#02
i m oblig s probez
creditorului situaia mea fnanciar cu orice mi(loace de prob va solicita
acesta!
Su8'emnatul .... +re4&tor 'unt 4e a+or4 +u ;reluarea 4e +tre
noul 4e8&tor .... a o8l&*a(&e& 4e re't&tu&re a 'ume& ;e +are am
7m;rumutat=o 4e8&torulu& .... 7n 8a?a +ontra+tulu& 4e 7m;rumut ma&
'u' am&nt&t.
De8&torul ....e'te l&8erat 4e o8l&*a(&&le a'umate ;r&n
+ontra+tul 4e 7m;rumut +u +on4&(&a +a noul 4e8&tor ' <e 'ol%a8&l la
4ata 7n+@e&er&& ;re?entulu& +ontra+t
#21
.
M oblig ca la data la care va mi va f restituit de noul debitor
suma mprumutat 1 s dau chitan descrctoare sub form de nscris
autentic 1 n baza creia se va radia din 'artea +unciar dreptul de ipotec
asupra imobilului debitorului!
'onform conveniei prilor1 onorariul notarial pentru autentifcarea
acestui nscris este n sarcina!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 !!!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
*ebitor1 7ou debitor1 'reditor1
124
n genera, orce obga[e poate transms prn preuarea datore.
Obga[a de ntre[nere (nu crean[a de ntre[nere, care este ncesb) poate
transms prn nsttu[a preur datore, dar credtoru trebue s consmt a preuare n
ambee cazur prevzute de textu art.1599 Cod cv.
125
A se vedea, art.1601 Cod cv.
106
37=7 A!t$ notaria$ :n ,at$ria !on'tituirii2 tran'&$ruui %i
'tin)$rii #r$pturior r$a$
37=757 REGULI GENERALE PRI+IND GN6TRINAREA BUNURILOR
IMOBILIAREBMOBILIARE
Dup ntrarea n vgoare a Coduu cv, respectv a data de 1
octombre 2011, a nstrumentarea acteor de nstrnare notar pubc vor
avea n vedere urmtoaree regu:
- pr[e vor dentcate n cuprnsu contractuu cu nume, prenume,
domcu CNP, ncusv n cazu pr[or reprezentate sau, dup caz, a
so[uu dobndtoruu, atunc cnd prezen[a acestua nu este obgatore;
- n cazu n care una dn pr[ este cet[ean strn, acesta va
dentcat prn nume, prenume, domcu, se va precza cet[ena, starea
cv, ar, n stua[a n care acesta este nstrntor, se va men[ona
obgatoru numru su de dentcare sca (NIF)
126
, n scopu apcr
prevederor Coduu sca prvnd mpoztu pe ventu reazat dn transferu
propret[ mobare;
- n cazu persoaneor cstorte (ndferent c este prezent un so[ sau
amb so[) se va prezenta certcatu de cstore, notaru pubc re[nnd o
cope a acestua;
- notaru pubc va verca regmu matrmona a pr[or contractante
(nstrntor, dobndtor), soctndu-e prezentarea acteor dovedtoare
totodat va verca Regstru na[ona notara a regmuror matrmonae
(RNNRM), men[onnd n cuprnsu contractuu regmu matrmona a
acestora;
- n cazu pr[or persoane |urdce cu scop patrmona, se va men[ona
denumrea, sedu, codu unc de nregstrare sau codu de dentcare sca,
aceste men[un regsndu-se pe pagna de web a Regstruu comer[uu
(RECOM) sau n certcatu constatator eberat de Ocu Regstruu
126
Numru de dentcare sca se ob[ne de a organu sca competent.
107
Comer[uu (ORC). Se vor men[ona, de asemenea, datee de dentcare ae
reprezentantuu socet[ nscrsu dn care rezut temeu reprezentr;
- n cazu pr[or persoane |urdce fr scop patrmona, se va
men[ona denumrea, sedu, actu n baza crua a dobndt personatate
|urdc, precum numru de nregstrare dn Regstru speca a
persoaneor |urdce [nut de |udectore. Se vor men[ona, de asemenea,
datee de dentcare ae reprezentantuu persoane |urdce temeu
reprezentr;
- n cazu n care dobndtor sau nstrntor este o socetate cv,
aceasta este reprezentat prn admnstrator n cond[e art.1913 Cod Cv,
cu preczarea c ttuar de dreptur obga[ devn ace asoca[ care
contrbue efectv a dobndrea bunuu, potrvt n[eeger dntre e;
- n cazu asocer n partcpa[e, care nu are personatate |urdc
(art.1951 Cod Cv), aceasta nu poate o persoan dstnct de persoana
asoca[or, ar a ncheerea actuu de nstrnare/dobndre trebue s e
prezen[ sau reprezenta[ to[ asoca[;
- n cazu contractuu de dona[e, se va men[ona starea cv a
donatoruu, precum eventua motentor rezervatar, dac aceta exst
a data ncheer contractuu (exempu: cstort, fr descenden[
ascenden[ prvega[, cstort, cu descenden[, cstort fr descenden[,
cu ascenden[ prvega[). De asemenea, n cazu n care exst eventua
motentor rezervatar, n cuprnsu actuu se va face men[unea faptuu c
s-au pus n vedere pr[or dspoz[e refertoare a rezerva succesora. n
cazure prevzute de ege (art.1146-art.1154 Cod cv), atunc cnd
donataru ar datora raportu dona[e, n cuprnsu contractuu de dona[e se
va face men[une expres dac dona[a se face cu sau fr scutre de raport;
- notaru va verca a RNNRM regmu matrmona a donataruu. Dac
acesta este cstort sub regmu comunt[ conven[onae, se va verca
dac prn conven[a matrmona s-a stabt c ncusv bunure dobndte
prn dona[e devn bunur comune. Dac, dup vercarea a RNCM, rezut
108
c donataru este cstort sub regmu comunt[ egae sau a separa[e
de bunur, se va face men[unea corespunztoare n act;
- n cazu formr progresve a contractuu, se vor apca aceea
regu de nstrumentare ecrua dntre urmtoaree acte: pactu de op[une,
promsunea unatera, promsunea batera, oferta de a contracta
acceptarea acestea;
- bunu/bunure ce fac obectu contractuu trebue dentcate
descrse n func[e de natura or;
- bunure mobe vor ocazate prn adres admnstratv
ndvduazate prn numr cadastra sau numr topograc numr de carte
funcar. Descrerea bunuu mob trebue s corespund cu cea dn Cartea
Funcar. n cazu n care exst neconcordan[e ntre men[une cuprnse n
actee de propretate nscrere dn Cartea Funcar, nu se vor autentca
acte pn a carcarea neconcordan[eor;
- pn a data ntrr n vgoare a efectuu consttutv a nscreror n
Cartea Funcar (potrvt art.56 dn Legea nr.71/2011, respectv pn a
nazarea ucrror de cadastru pentru ecare untate admnstratv
tertora deschderea cr[or funcare pentru mobe), n actee
transatve/consttutve de dreptur reae vor men[onate tture de
propretate ae nstrntoruu;
- dup data ntrr n vgoare a efectuu consttutv a nscreror n
Cartea Funcar, se vor respecta prevedere art.565 Cod Cv, n sensu c
dovada dreptuu de propretate se va face cu extrasu de carte funcar
eberat pentru autentcare a cererea notaruu pubc cu actee de
propretate;
- potrvt prevederor art. 1672 Cod Cv, n contractee cu ttu oneros,
n mod obgatoru, se vor ntroduce urmtoaree cauze n prvn[a obga[or
nstrntoruu:
a) s transmt propretatea;
109
b) s predea bunu (art.1685 Cod Cv);
c) s garanteze contra evc[un a vcor (art.1695 art.1707
Cod Cv).
- n contractee cu ttu oneros, se vor nsera toate textee de ege
men[onate, ndferent de momentu predr bunuu sau a transmter
dreptuu de propretate, precum n[eegerea pr[or cu prvre a evc[une
vc;
- potrvt prevederor art.1651 Cod Cv, obga[e vnztoruu se
apc tuturor nstrntoror dn contractee cu ttu oneros (contract de
ntre[nere, contract de rent vager, act de dare n pat, etc.);
- n nau contractuu se vor face toate men[une prvnd perceperea
mpoztuu pe transferu propret[ mobare, tarfee de pubctate
mobar, ar n ncheerea de autentcare se va men[ona cuantumu
onoraruu , dup caz, a TVA;
- este nterzs ca, n actee notarae, s se prevad men[un care s
duc a mtarea sau excuderea rspunder cve dectuae a notaruu
pubc. Astfe de men[un nu produc efecte |urdce cu prvre a nturarea
rspunder notaruu care este prevzut mperatv de ege.
110
37=737 MODELE DE PACTE DE OPIUNE
37=73757 PACT DE OPIUNE IDE +NDAREH
53?

Antre?
#. L... cu domiciliul n :!!!!!!1 '7":!!!!!!!!1 n calitate de o3ertant2 i
2.L... cu domiciliul n :!!!!!! 1 '7":!!!!!!!1 n calitate de 8ene<+&ar2
s-a ncheiat prezenta +on%en(&e n urmtoarele condiii
#0&
?
I. Su8'emnatul/a L o3ertant m o8l&* ' %An4 num&tulu& L
4re;tul 4e ;ro;r&etate a'u;ra terenulu& &ntra%&lan/eCtra%&lan2
;ro;r&etatea mea2 7n 'u;ra3a( 4e L m;2 '&tuat 7n L2 &4ent&<+at +u
numrul +a4a'tral L 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr. L a lo+al&t(&& ....2
;r&n 7n+@e&erea nr. ........ a )&roulu& 4e +a4a'tru 9& ;u8l&+&tate
&mo8&l&ar............
M oblig s menin prezenta ofert de vnzare pn la data de !!!! 1
dat pn la care benefciarul are obligaia s-i e-prime opiunea cu privire
la acceptarea sau refuzul ei!
)ceast ofert este irevocabil n termenul mai sus menionat!
Mi-au fost aduse la cunotin prevederile art!#//& 'od civil1 potrivit
crora nu pot dispune de bunul care face obiectul prezentei convenii pn
la data la care benefciarul i va e-prima opiunea sau pn la e-pirarea
termenului pentru care am emis oferta de vnzare!
127
Pact de op[une prn care propretaru mobuu se obg s vnd.
128
Pentru autentcarea decara[e de acceptare a oferte este necesar ob[nerea unu
extras de carte funcar pentru autentcare, a unu nou certcat de atestare sca a
tuturor nscrsuror cerute de ege pentru transferu dreptuu de propretate asupra bunuu
mob care face obectu pactuu.
n cuprnsu pactuu de op[une poate nserat :
- e mandatu ofertantuu prn care acesta mputerncete pe benecar s socte
ob[nerea extrasuu de carte funcar pentru autentcare, a certcatuu de atestare
sca, a orcru at nscrs cerut de ege pentru transferu dreptuu de propretate asupra
unu bun mob , de asemenea, s pteasc mpoztu pe ventu rezutat dn transferu
propret[ mobare, urmnd ca obga[a benecaruu de pat a pre[uu s se
compenseze par[a cu obga[a ofertantuu de a- resttu acestua suma ptt cu ttu de
mpozt, precum contravaoarea ceorate chetue efectuate n numee su, pn a
concuren[a vaor cee ma mc;
- e decara[a ofertantuu potrvt crea acesta se obg s se preznte a brou
notara a data a care va notcat de benecar, cu toate nscrsure cerute de ege pentru
reazarea transferuu dreptuu de propretate, astfe nct autentcarea actuu de
acceptare transferu dreptuu de propretate s se poat reaza cu ndepnrea tuturor
cond[or cerute de ege, ncusv cu pata mpoztuu pe ventu dn transferu dreptuu de
propretate.

111
,enefciarul mi va comunica opiunea sa astfel !!!!!!!
*ac benefciarul va accepta oferta1 aceasta va f fcut prin nscris
autentic 1 un e-emplar original al acestuia urmnd s-mi fe comunicat n
condiiile mai sus menionate!
Pre(ul la +are 'e %a 3a+e %An?area %a < 4e L
Mo4al&tatea 4e ;lat a ;re(ulu&F ...
"reul va f pltit prin transfer bancar n contul cu numrul!!!! deschis
pe numele meu la banca !!!1 n termen de !!! de la data la care benefciarul va
accepta oferta mea!-
Mo4ul 4e 4o8An4&re a 4re;tulu& 4e ;ro;r&etate
<erenul a intrat n proprietatea mea ofertantul prin cumprare n baza
'ontractului de vnzare-cumprare autentifcat sub nr! !!! de notarul
public!!!!!
*reptul meu de proprietate a fost nscris n 'artea +unciar cu
ncheierea nr!::/:: emis de ,iroul de cadastru i publicitate
imobiliar !!!!!!! !
De+lara(&&le 9& *aran(&&le o3ertantulu&
Eu1 ofertantul declar pe propria rspundere1 cunoscnd dispoziiile
'odului penal privind falsul n declaraii urmtoarele?
- nu sunt n niciuna dintre situaiile prevzute de lege care atrag
incapacitatea de a vinde@
- bunul imobil care face obiectul acestei convenii este n
proprietatea mea e-clusiv1 nu a fost nstrinat1 nu este sechestrat 1 grevat
de sarcini1 servitui i urmriri de orice natur1 conform e-trasului de carte
funciar pentru autentifcare nr! :/: eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!1 nu este clasat ca monument istoric1 ansamblu sau
sit arheologic1 nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative
de retrocedare a proprietii n baza legilor speciale1 nu face obiectul unor
contracte de nchiriere/arendare i nu a fost scos din circuitul civil!
- impozitele i ta-ele datorate ctre stat achitate conform
certifcatului de atestare fscal nr! !!! eliberat de !!!!!!!!!!!!!
- nu am formulat vreo alt ofert de vnzare i nu am ncheiat cu alt
persoan fzic sau (uridic vreun alt pact de opiune sau promisiune de
vnzare - cumprare a bunului respectiv i m oblig ca1 pe toat durata
acestei oferte1 s nu-l grevez de sarcini sau servitui1 s nu formulez alte
112
oferte de vnzare i s nu nchei acte de nstrinare1 pacte de opiune sau
promisiuni de vnzare cu un ter!
9arantez pentru eviciune i vicii n condiiile prevzute de art #/C%
i art!#$.$ 'od civil!
5mpozitele i ta-ele datorate ctre stat achitate conform
'ertifcatului de atestare fscal nr! !!!1 eliberat de !!!!!!!!!!!!! 1 acestea find n
sarcina mea pn la data la care se va realiza transferul dreptului de
proprietate n patrimoniul benefciarului!
"redarea bunului va avea loc n termen de !!!!!!!! de la data la care
acceptarea ofertei de ctre benefciar mi va f comunicat ! M oblig s-l
ntiinez pe benefciar cu privire la primirea comunicrii n vederea
ndeplinirii obligaiei de predare a bunului !
Mi s-a adus la cunotin de ctre notarul public obligaia de a plti
impozit pe venitul rezultat din transferul proprietii imobiliare1 conform >egii
nr! %$#/0..3 privind 'odul +iscal cu modifcrile i completrile ulterioare 1
n cazul n care benefciarul va accepta oferta mea i se va realiza transferul
proprietii n patrimoniul su!
Tran'3erul 4re;tulu& 4e ;ro;r&etate 'e %a real&?a 4a+
8ene<+&arul %a a++e;ta o3erta 2 la 4ata autent&<+r&& a+tulu& 4e
a++e;tare.
'onsimt ca n acest caz1 dreptul de proprietate asupra bunului imobil
s fe nscris n 'artea +unciar avnd ca titular benefciarul i m oblig s
remit acestuia titlul de proprietate1 documentaia cadastral i orice alte
nscrisuri aBate n posesia mea care vor f necesare acestuia!
II. Su8'emnatul.... 8ene<+&ar m o8l&* '=m& eC;r&m o;(&unea
+u ;r&%&re la a++e;tarea 'au re3u?ul o3erte&2 7n termenul 't&;ulat 4e
o3ertant 9& ' +omun&+ a+e'tu&a o;(&unea mea 7n +on4&(&&le +erute 4e
a+e'ta!
An cazul n care voi accepta oferta1 cumprarea bunului se va face cu
preul stabilit1 n condiiile menionate n cuprinsul acestui act.
7otarul public instrumentator al prezentului act va ndeplini formalitile
de notare n 'artea +unciar a dreptului de opiune al benefciarului1
conform art!C.0 alin!0 punctul #0 'od civil!
*reptul de opiune se va radia din ofciu din 'artea +unciar dac pn
la data e-pirrii termenului de opiune nu s-a nscris n 'artea +unciar o
113
declaraie de acceptare a ofertei nsoit de comunicarea acesteia1 conform
art!#//& alin!3 'od civil!
'onform conveniei prilor1 onorariul notarial pentru autentifcarea
acestui nscris este n sarcina!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 !!!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
;fertant1 ,enefciar1
114
37=73737 PACT DE OPIUNE IDE CUMPRAREH
53@
Antre subsemnaii?
#!:::!!!! domiciliat n ::!::'7" :::::!n calitate de ofertant
(;i
0!:::!:! domiciliat n:::!!! '7" ::::!! n calitate de benefciar
(,1 avnd dreptul de a opta n viitor asupra ofertei1
a intervenit prezentul pact de opiune privind contractul de vnzare n
urmtoarele condiii?
I. =ubsemnatul (; m o3er1 n mod irevocabil1 ' +um;r imobilul
proprietatea lui (, situat n :!! nscris n cartea funciar nr! :! a localitii
:! avnd nr! cadastral :!!1 cu ncheierea nr!!!!!emis de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!!!!!!!!1 dup cum rezult din e-trasul de carte funciar
pentru informare1 cu preul de :!! lei!
;ferta de cumprare este valabil pn la data de !!!!!!!!!!!!!!!!!
"e toat durata de valabilitate a ofertei1 nu voi dispune de pre1 pe
care l-am consemnat la dispoziia lui (, n contul nr! :! deschis la ,anca :!!
(, poate ridica preul dac n termenul de opiune opteaz s-mi
vnd imobilul!
Eu1 (; precizez c toate cheltuielile ocazionate de autentifcarea
acceptrii prezentei oferte de ctre (,1 ca i de ndeplinirea formalitilor de
publicitate imobiliar m privesc n e-clusivitate!
II. =ubsemnatul (, n calitate de proprietar al imobilului am luat
cunotin de ofert i m voi pronuna asupra ei pn la termenul stabilit!
)ctul de acceptare a ofertei va f ntocmit n form autentic i m
oblig s-l comunic ofertantului1 n scris1 prin scrisoare recomandat cu
confrmare de primire1 la adresa !!!!!!!!!!!!!!indicat de ofertant ca find adres
de comunicare!
>a data cnd primesc confrmarea voi intra n posesia preului
consemnat de ofertant pe numele meu!
>a data ntocmirii actului de acceptare a ofertei1 voi prezenta toate
nscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate1 e-trasul de carte
129
Pact de op[une prvnd obga[a ofertantuu de a cumpra.
115
funciar pentru autentifcare1 care va face dovada c dein i e-ercit singur
dreptul de proprietate1 fr vreo limitare a vreunui atribut al su i c
imobilul nu este grevat de sarcini de nici o natur!
=ubsemnatul (, m oblig s nu nstrinez imobilul pn la data cnd
voi opta1 scop n care consimt la notarea acestei limitri a dreptului meu de
dispoziie n 'artea +unciar a imobilului1 n temeiul art!C.0 alin! 0 pct!& din
'odul civil!
>a dat ntocmirii actului de acceptare a ofertei1 mi asum obligaia s
achit impozitul pe venitul realizat din transferul proprietii imobiliare1 n
conformitate cu prevederile 'odului fscal!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 !!!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
;fertant1 ,enefciar1
116
37=7;7 MODEL DE PROMI6IUNE UNILATERAL DE +NDARE
Antre subsemnaii?
#! ::!! (" domiciliat n ::::!! '7" ::::::!!n calitate de
promitent i
0! !!!!!!!!! (, domiciliat n :::: '7" ::::::! n calitate de
benefciar1
a intervenit prezentul contract n urmtoarele condiii?
=ubsemnatul1 ("::: promit s vnd lui (,:: dac acesta se va
arta interesat s cumpere1 imobilul1 proprietatea mea1 situat n :!1 cu nr!
cadastral ::1 nscris n cartea funciar a localitii ::1 conform e-trasului
de carte funciar pentru informare nr! !!!!!!!
=ubsemnatul1 ("::::! declar c am dobndit dreptul de proprietate
asupra imobilului n baza :::
#3.
1 dreptul find nscris n 'artea +unciar
prin ncheierea nr!!!!!!emis de ,iroul de cadastru i publicitate imobiliar!
"reul vnzrii este de !!!!!!!!!!!!!!!!!
"rezenta promisiune este valabil pn la data de !!!!!!!!!!!1 perioad n
care m oblig s nu nstrinez imobilul i nici s nu constitui vreun drept real
sau drept de crean asupra acestuia!
=ubsemnatul1 (" solicit notarea n cartea funciar a acestei promisiuni
n temeiul art!C./ 'odul civil!
>a data de !!!!!!!!!!!!!!!!!!1 dac benefciarul i va manifesta intenia de a
cumpra1 noi1 prile (" i (, vom ncheia contractul de vnzare-cumprare
n form autentic!
=ubsemnatul1 (, n calitate de benefciar al promisiunii unilaterale ce
mi-a fost fcut de ctre ("1 declar c am luat cunotin de faptul c
aceasta este valabil pn la data de !!!!!!!!!!!!!i m oblig s pltesc preul la
data ncheierii contractului de vnzare-cumprare!
=ubsemnatul (, dac1 n termenul stabilit1 m voi decide s cumpr
imobilul1 m oblig s-i comunic promitentului intenia mea de a cumpra i
data la care doresc s nchei contractul de vnzare-cumprare
#3#
!
130
Se vor men[ona actee de propretate.
131
O asemenea cauz se mpune pentru a da posbtatea promtentuu-vnztor de a
procura documenta[a necesar ncheer contractuu de vnzare-cumprare.
117
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,'"51 !!!! e-emplare s-au
eliberat prilor!
"romitent1 ,enefciar1
118
37=7<7 MODEL DE PROMI6IUNE BILATERAL DE +NDARE"
CUMPRARE
Antre subsemnaii?
#. !!!!!!!!!! ("G41 domiciliat n :: '7" ::!1 n calitate de promitent-
vnztor i
2. !!!!!!!!! ("-'1 domiciliat n :! '7" :::1 n calitate de promitent-
cumprtor
a intervenit prezenta promisiune bilateral de vnzare n urmtoarele
condiii?
=ubsemnatul ("-4 promit s vnd lui ("-' imobilul proprietatea mea
situat n ::! nscris n 'artea +unciar a localitii :cu nr! cadastral :
dobndit n baza :!
#30
=ubsemnatul ("-' promit s cumpr de la "-4 imobilul mai sus artat!
"reul stabilit de noi prile contractante este de :::!!1 sum din
care1 eu ("-4 am primit de la ("-' suma de :!! astzi data autentifcrii1 iar
diferena de :::! urmeaz s-mi fe achitat la data autentifcrii
contractului de vnzare care urmeaz a se perfecta la termenul :!!
*iferena de pre nencasat nu este productoare de dobnzi1 astfel
nct urmeaz s fe pltit la valoarea ei nominal!
=olicitm notarea antecontractului de vnzare n 'artea +unciar a
imobilului n temeiul art!C./ 'od civil!
7oi1 prile am luat cunotin c dac una dintre noi refuz s-i
e-ecute obligaia de a ncheia contractul de vnzare la termenul stabilit1
cealalt parte este ndreptit s solicite instanei de (udecat pronunarea
unei hotrri care s in loc de contract de vnzare1 caz n care va suporta
i toate cheltuielile ocazionate de proces!
*ac ("-4 nu-i ndeplinete promisiunea de a ncheia contractul de
vnzare1 subsemnatul ("-' voi avea dreptul1 ca la termenul f-at prin
antecontract pentru autentifcare s solicit nscrierea n cartea funciar n
favoarea mea a unei &;ote+& le*ale asupra imobilului1 pentru restituirea
sumei pltite n baza antecontractului potrivit art!03&/ pct!0 'od civil!
132
Se vor men[ona actee de propretate.
119
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
"romitent-vnztor1 "romitent-cumprtor1
120
37=7=7 MODEL DE CONTRACT DE +NDARE A UNUI IMOBIL CU
REDER+A DREPTULUI DE PROPRIETATE
Antre subsemnaii?
#. :::::::!! domiciliat n ::!! '7"!!!!!!!!!!!n calitate de vnztor
(4 i
2. ::!!!!!!!!!!!!!!!!domiciliat n ::!!'7" !!!!!!!!! n calitate de cumprtor
('
a intervenit prezentul contract de vnzare n urmtoarele condiii?
=ubsemnatul (4 :::: vnd lui (' imobilul1 proprietatea mea1
situat n :::! nscris n cartea funciar a localitii :::: cu nr! cadastral
::! conform ncheierii nr:::eliberat de ,iroul de cadastru i publicitate
imobiliar :::
=ubsemnatul (4 declar c am dobndit imobilul astfel?!!!!!!!!!!!!
#33
!
"reul stabilit de noi prile contractante este de :::!!!
"reul se va plti la data de !!!!!!!!!!!!!!!
5mobilul are ta-ele i impozitele achitate1 dup cum rezult din
certifcatul de atestare fscal nr::!! din data de :! eliberat de :!!
5mobilul nu este grevat de sarcini i nu s-au constituit drepturi reale n
favoarea altor persoane1 dup cum rezult din e-trasul de 'artea +unciar
pentru autentifcare nr! :: din data de :!1 eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!!!!!!
"redarea imobilului1 adic punerea lui la dispoziia cumprtorului1
mpreun cu tot ceea ce este necesar pentru e-ercitarea liber i
nengrdit a posesiei1 pe care l-am eliberat de toate bunurile mobile ale
subsemnatului vnztor1 se face ncepnd de astzi data autentifcrii
contractului! 'umprtorul are obligaia de a verifca starea n care se aB
bunul imobil la momentul predrii pentru a descoperi viciile aparente1 pe
care eu vnztorul am obligaia s le remediez de ndat1 precum i
eventualele vicii ascunse!
133
Se vor men[ona actee de propretate.
121
"entru a garanta primirea preului de la cumprtor1 eu vnztorul mi
rezerv dreptul de proprietate pe care urmeaz s-l transmit cumprtorului
la data achitrii preului!
*reptul de proprietate al cumprtorului asupra imobilului pe care i l-
am vndut sub rezerva dreptului de proprietate se va nota n 'artea
+unciar n temeiul art!C.0 alin!0 pct! C 'od civil!
4arianta # (n ceea ce privete riscul contractului

"reul acestei vnzri este de ::!! care urmeaz s fe pltit n
ntregime de cumprtor la termenul de :::: cnd i se va transfera
dreptul de proprietate! "n la aceast dat1 riscul pierii bunului rmne
asupra mea1 astfel nct dac bunul dispare n ntregime1 nainte de
termenul la care trebuie pltit preul1 cumprtorul este e-onerat de
obligaia de a-l mai plti (art!#/&2 'od civil!
4arianta 0 (n ceea ce privete riscul contractului
"reul acestei vnzri este de ::!! care se va plti n rate lunare1 la
valoarea lor nominal
#32
1 ncepnd cu data de ::::!! i pn la data de
:::::!
#3%
!
<ransferul dreptului de proprietate va opera la data achitrii ultimei
rate din pre! 6iscul pieirii bunului este transferat cumprtorului
ncepnd de azi data autentifcrii!
*ac bunul piere mai nainte ca preul s se f pltit integral1 eu
vnztorul am dreptul asupra ratelor pltite1 dar i asupra celor viitoare
pn la achitarea integral a preului (art!#$%% 'od civil!
=ubsemnatul (' neleg s cumpr de la (4 imobilul mai sus artat la
preul i n condiiile prevzute n prezentul contract cu al crui coninut m
declar de acord!
)m luat la cunotin c nscrierea mea ca proprietar deplin n 'artea
+unciar a imobilului se va face doar n momentul cnd voi e-ecuta integral
134
n caz contrar, cumprtoru datoreaz dobnz asupra pre[uu, dup dstnc[e
prevzute de art.1721 Cod cv.
135
Dovada achtr pre[uu se va face, dup caz, prn documente bancare emse de banca
unde vnztoru are deschs contu n care se face pata pre[uu (art.1497 raportat a
art.1504 Cod cv), sau prn decara[e autentc dat de vnztor prn care conrm
ncasarea ntegra a pre[uu.
122
obligaia de plat a preului1 dat la care se va proceda la radierea notrii
fcute cu ocazia ncheierii prezentului contract!
5mpozitul asupra venitului realizat din transferul proprietii imobiliare
se pltete de vnztor n condiiile 'odului fscal!
>ucrrile de publicitate imobiliar se vor ndeplini de notarul public1
potrivit dispoziiilor >egii nr!$/#CC/!
'heltuielile ocazionate de ncheierea prezentului contract sunt
suportate de cumprtor!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
4nztor1 'umprtor1
123
37=7>7 MODEL DE CONTRACT DE +NDARE A UNUI IMOBIL CU
OPIUNE DE R6CUMPRARE I:n !on#i*ii$ art75?=A %i ur,7 Co# !i(iH
Antre subsemnaii?
#. :::::::!! domiciliat n ::!! '7"!!!!!!!!!!!n calitate de vnztor
(4 i
2. ::!!!!!!!!!!!!!!!!domiciliat n ::!!'7" !!!!!!!!! n calitate de cumprtor
('
a intervenit prezentul contract de vnzare n urmtoarele condiii?
=ubsemnatul (4 :::: vnd lui (' imobilul1 proprietatea mea1
situat n :::! nscris n cartea funciar a localitii :::: cu nr! cadastral
::! conform ncheierii nr:::eliberat de ,iroul de cadastru i publicitate
imobiliar :::
=ubsemnatul (4 declar c am dobndit imobilul astfel?!!!!!
#3/
!
"reul acestei vnzri este de!!!!!!!!!1 sum pe care eu1 vnztorul1 am
primit-o n ntregime de la cumprtor astzi1 data autentifcrii contractului!
5mobilul are ta-ele i impozitele achitate1 dup cum rezult din
certifcatul de atestare fscal nr::!! din data de :! eliberat de :!!
5mobilul nu este grevat de sarcini i nu s-au constituit drepturi reale n
favoarea altor persoane1 dup cum rezult din e-trasul de 'artea +unciar
pentru autentifcare nr! :: din data de :!1 eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!!!!!!
<ransmiterea dreptului de proprietate i preluarea imobilului liber de
orice bunuri ale subsemnatului vnztor se face astzi1 data autentifcrii
contractului!
'u privire la imobil e-ist urmtoarele drepturi de locaiune nscrise n
'artea +unciar cu ncheierea nr!!!!!!!!!!eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar!
4nzarea se face cu opiunea pentru vnztor de a rscumpra
imobilul vndut n termen de!!!!!!!!ani (nu mai mult de cinci ani de la data
autentifcrii contractului!
*ac vnztorul i va e-ercita opiunea de rscumprare1 el are
obligaia s restituie cumprtorului preul primit de la acesta1 precum i
136
Se vor men[ona actee de propretate.
124
toate cheltuielile ocazionate de autentifcare i de ndeplinire a formalitilor
de publicitate1 precum i a tuturor cheltuielilor necesare i a celor utile n
limita sporului de valoare adus bunului1 ce au fost fcute de cumprtor!
'umprtorul are1 de asemenea1 obligaia restituirii bunului!
"n la termenul de opiune de rscumprare1 dreptul de proprietate
al cumprtorului se va nota n 'artea +unciar n temeiul art!&C& pct!# 'od
civil!
*ac vnztorul nu-i e-ercit opiunea n termenul stabilit1 dreptul
cumprtorului se consolideaz i acesta va f nscris n partea a 55-a (, a
crii funciare1 n calitate de proprietar al imobilului!
E-ercitarea opiunii de rscumprare se va face n condiiile art! #$/.
'od civil!
5mpozitul asupra venitului realizat din transferul proprietii imobiliare
se pltete de vnztor n condiiile 'odului fscal!
>ucrrile de publicitate imobiliar se vor ndeplini de notarul public1
potrivit dispoziiilor >egii nr!$/#CC/!
'heltuielile ocazionate de ncheierea prezentului contract sunt
suportate de cumprtor!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
4nztor1 'umprtor1
125
37=7?7 MODEL DE CONTRACT DE RENT +IAGER
5;?
Antre subsemnaii?
#. !!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!
#3&
1 n calitate de
+on't&tu&tor1
2. !!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!1 n calitate de
4e8&rent&er i
. !!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!!!1 n calitate de
+re4&rent&er 9& u?u3ru+tuar1
a intervenit prezentul contract de rent viager i constituire a
dreptului de uzufruct1 n urmtoarele condiii?
=ubsemnatul constituitor transmit +u t&tlu onero' lui !!!!!!!!!!
(debirentierul1 nu4a ;ro;r&etate asupra imobilului situat n !!!!!!!!!!!!!!1 cu
nr! cadastral !!!!!!!!!!!!!!!1 nscris n cartea funciar nr! !!!!!!!1 a localitii !!!!!!!!!!!1
prin ncheierea nr!!!!!!!!! emis de ,iroul de cadastru i publicitate
imobiliar !!!!!!!!!!!!!!
=ubsemnatul constituitor declar c am dobndit imobilul astfel?!!!!!!
#3C
!
5mobilul are ta-ele i impozitele achitate1 dup cum rezult din
certifcatul de atestare fscal nr::!! din data de :! eliberat de :!!
5mobilul nu este grevat de sarcini i nu s-au constituit drepturi reale n
favoarea altor persoane1 dup cum rezult din e-trasul de 'artea +unciar
pentru autentifcare nr! :: din data de :!1 eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!!!!!!
=ubsemnatul constituitor constitui +u t&tlu *ratu&t n favoarea
lui !!!!!!!!!!(credirentierul un 4re;t 4e u?u3ru+t %&a*er asupra ntregului
imobil i o rent %&a*er n sum de !!!!!!!!!!!1 lunar1 neinde-at1 ce urmeaz
a f pltit acestuia de ctre debirentier1 lunar1 la data de!!!!!!!!a fecrei luni!
137
Prezentu mode exempc o stua[e compex, ntruct prn mecansmu stpua[e
pentru atu consttutoru (stpuant) transfer nuda propretate debrenteruu dreptu de
uzufruct credrenteruu, dspune ca debrenteru (promtentu stpua[e) s pteasc
renta vager credrenteruu (benecaruu stpua[e).
138
Avnd n vedere caracteru gratut a transmter dreptuu de uzufruct ctre credrenter,
se va precza starea cv a consttutoruu, precum dac are sau nu motentor
rezervatar a data ntocmr contractuu.
139
Se vor men[ona actee de propretate.
126
=ubsemnatul debirentier1 primesc de la constituitor nuda proprietate
asupra imobilului i m o8l&* 7n +ontra;re'ta(&e s pltesc1 lunar1 !!!!!!!!!!
(credirentierului o rent viager1 n sum de !!!!!!!!!!1 neinde-at1 scadent la
data de !!!!!!!!!a fecrei luni!
<ransmiterea dreptului de proprietate ctre debirentier1 iar
transmiterea folosinei i a posesiei ctre credirentier are loc azi data
autentifcrii prezentului contract!
*reptul de proprietate al debirentierului se va ntregi la data stingerii1
n condiiile legii1 a dreptului de uzufruct viager al credirentierului!
=ubsemnatul credirentier i uzufructuar1 declar c accept dreptul de
uzufruct i renta viager1 ambele constituite cu titlu gratuit n favoarea mea
de ctre constituitor! *eclar c acesta i-a e-ecutat obligaia de a-mi preda
imobilul asupra cruia mi s-a constituit un drept de uzufruct viager! *e
asemenea1 accept ca debirentierul !!!!!!!!!!!!!!1 s-mi plteasc lunar1 la data
de !!!!!!1 n sum de!!!!!!!1 neinde-at!
"entru garantarea obligaiei de plat a rentei1 se va nscrie n 'artea
+unciar a imobilului un drept de ipotec legal asupra nudei proprieti n
favoarea credirentierului!
7oi1 prile contractante1 declarm renta viager insesizabil1 potrivit
dispoziiilor art!00%3 'od civil!
5mpozitul asupra venitului realizat din transferul proprietii imobiliare
se pltete de vnztor n condiiile 'odului fscal!
>ucrrile de publicitate imobiliar se vor ndeplini de notarul public1
potrivit dispoziiilor >egii nr!$/#CC/!
'heltuielile ocazionate de ncheierea prezentului contract sunt
suportate de cumprtor!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
';7=<5<85<;61 *E,56E7<5E61 '6E*56E7<5E6 M5
8N8+68'<8)61
127
37=7A7 MODEL DE CONTRACT DE GNTREINERE
Antre subsemnaii?
#. !!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!1 BC: n calitate de
+on't&tu&tor 9& +re4&tor al o8l&*a(&e& 4e 7ntre(&nere1
2. !!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!1B): n calitate de
8ene<+&ar al o8l&*a(&e& 4e 7ntre(&nere i
. !!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!!!1 BD: n calitate de
4e8&tor al o8l&*a(&e& 4e 7ntre(&nere1
n conformitate cu prevederile art!00%$ i urm! 'od civil1 a intervenit
prezentul contract de ntreinere1 n urmtoarele condiii1?
=ubsemnatul ('1 transmit lui (*1 nuda proprietate asupra imobilului
situat n !!!!!!!!!!!!!!1 cu nr!cadastral!!!!!!!!!!!!!!!1 nscris n 'artea +unciar
nr! !!!!!!!1 a localitii !!!!!!!!!!!1 prin ncheierea nr!!!!!!!!! emis de ,iroul de
cadastru i publicitate imobiliar !!!!!!!!!!!!!!n schimbul asumrii de ctre
acesta a obligaiei de a m ntreine pe mine i pe soia mea (,1 pe toat
durata vieii noastre1 aceast obligaie urmnd a se stinge la data decesului
ultimuluia dintre noi1 n conformitate cu prevederile art!0022 'od civil!
=ubsemnatul (' mi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra
imobilului! *e asemenea1 subsemnatul (' constitui1 cu titlu gratuit1 n
favoarea soiei mele (,1 att un drept de uzufruct viager asupra imobilului1
ct i dreptul de benefcia de ntreinere viager din partea debitorului (*!
=ubsemnatul constituitor declar c am dobndit imobilul astfel?!!!!!!!!!!!!
(se vor meniona actele de proprietate!
5mobilul are ta-ele i impozitele achitate1 dup cum rezult din
certifcatul de atestare fscal nr::!! din data de :! eliberat de :!!
5mobilul nu este grevat de sarcini i nu s-au constituit drepturi reale n
favoarea altor persoane1 dup cum rezult din e-trasul de 'artea +unciar
pentru autentifcare nr! :: din data de :!1 eliberat de ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar !!!!!!!!
=ubsemnatul (*1 m oblig ca1 n schimbul nudei proprieti1 care mi s-
a transmis de ctre ('1 cu titlu oneros1 s prestez ntreinere att n folosul
creditorului ('1 ct i n folosul soiei sale (,!
=ubsemnata (,1 accept constituirea n favoarea mea1 de ctre soul
meu ('1 cu titlu gratuit1 a uzufructului viager asupra imobilului descris mai
128
sus i a dreptului de a f benefcia de ntreinerea ce-mi va f prestat pe
toat durata vieii mele de ctre debitorul (*!
7oi1 ('1 (, i (* nelegem c obligaia de ntreinere i ngri(ire
asumat de (* fa de creditorii obligaiei (' i (,1 const n asigurarea
hranei1 a mbrcminii i ncalmintei1 precum i a mena(ului pentru (' i
(,1 pe durata vieii acestora! )ceasta include de asemenea1 ngri(irile i
cheltuielile necesare n caz de boal pentru fecare dintre benefciari1
precum i cheltuielile ocazionate de nmormntarea acestora!
7oi1 (' i (, acesteia1 am luat cunotin de caracterul incesibil i
insesizabil al drepturilor noastre1 n conformitate cu prevederile art!00%& 'od
civil!
Eu debitorul (*1 am luat cunotin c n cazul decesului meu1 nainte
de cel al lui (' i (,1 obligaia ce-mi revine se transmite1 n mod indivizibil1
ctre motenitorii mei i urmeaz a f e-ecutat de acetia!
*e asemenea1 noi prile1 am luat cunotin c1 n anumite condiii1
este posibil nlocuirea ntreinerii prin rent1 fe prin bun-nvoial1 fe prin
hotrre (udectoreasc!
"entru a face opozabile terilor drepturile i obligaiile prilor nscute
din acest contract1 urmeaz ca n 'artea +unciar a imobilului s se noteze
dreptul de uzufruct viager n favoarea fostului proprietar i a soiei sale!
*e asemenea1 se va nscrie dreptul de nud proprietate n favoarea
debitorului ntreinerii!
Evaluarea nudei proprieti a imobilului este de!!!!!!!!1 conform grilei de
e-pertiz!!!!!!!!! !
>ucrrile de publicitate imobiliar se vor ndeplini de notarul public1
potrivit dispoziiilor >egii nr!$/#CC/!
5mpozitul asupra venitului realizat din transferul proprietii imobiliare
se pltete de vnztor n condiiile 'odului fscal!
'heltuielile ocazionate de ncheierea prezentului contract sunt
suportate de cumprtor!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
';7=<5<85<;61 ,E7E+5'5)61 *E,5<;61
129
37=7@7 MODEL DE CONTRACT DE +NDARE A+ND CA OBIECT O
MO/TENIRE
Antre subsemnaii?
#. :::::::!! domiciliat n ::!! '7"!!!!!!!!!!!n calitate de vnztor
(4 i
2. ::!!!!!!!!!!!!!!!!domiciliat n ::!!'7" !!!!!!!!! n calitate de cumprtor
('
An conformitate cu prevederile art!#$2$ i urm! 'od civil1 a intervenit
prezentul contract de vnzare n urmtoarele condiii?
=ubsemnatul (4 vnd lui (' ntregul meu drept asupra succesiunii
#2.
defunctului ::::!! decedat la data de ::::1 '7" !!!!!!!!1 cu ultimul
domiciliu n :: 1succesiune pe care declar c o accept e-pres (sau dup caz
pe care am acceptat-o la data de :: conform declaraiei autentifcat sub
nr:!!!
9arantez pe cumprtor c am calitatea de motenitor al defunctului
n baza!!
#2#
"reul acestei vnzri este de ::::!!1 pe care eu1 vnztorul l-
am primit n ntregime de la cumprtor astzi1 data autentifcrii!
=ubsemnatul (4 m oblig/nu m oblig s remit cumprtorului fructele
bunurilor pe care le-am cules i plile primite pentru creane precum i
preurile bunurilor vndute i orice bun nlocuiete un bun al motenirii!
=ubsemnatul (' m oblig /nu m oblig s rambursez vnztorului
sumele pltite de acesta pentru datoriile i sarcinile motenirii precum i
sumele pe care i le datoreaz ceilali motenitori!
,unurile de familie1 dintre care unele au valoare patrimonial
nsemnat
#20
nu fac obiectul prezentului contract de vnzare1 n conformitate
cu prevederile art!#$%0 'od civil!
'heltuielile ocazionate de ncheierea prezentului contract sunt
suportate de cumprtor!
140
Cu prvre a drepturor reae refertoare a mobee cuprnse n motenre, cumprtoru
va ndepn format[e de pubctate mobar prevzute de ege, char dac mobee nu
sunt enumerate n masa succesora.
141
Se va men[ona e catatea de motentor ega, e ttu de egatar asupra unversat[
sau a une cote-pr[ dn aceasta. Nu este necesar s se preczeze bunure care ntr n
componen[a mase succesorae. De asemenea, este posb ca vnztoru s nu garanteze
nc catatea sa de motentor (a se vedea art.1748 Cod cv).
142
Se vor enumera descre dstnct, dac este cazu.
130
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
4O7NP<;61 '8M"P6P<;61
131
37=7547 MODEL DE CONTRACT DE CON6TITUIRE A DREPTULUI DE
6UPEREICIE
=ubsemnaii?
#.!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de proprietar
al terenului situat n !!!!!!!!!!! nscris n cartea funciar nr !!!!!!!!! a
localitii !!!!!!!!!!cu numr cadastral !!!!!1 denumit in continuare
PROPRIETARUL
i
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de
benefciar al dreptului de superfcie1 denumit in continuare SUPER.ICIARUL
am convenit ncheierea prezentului +ontra+t 4e +on't&tu&re a
4re;tulu& 4e 'u;er<+&e n urmtoarele condiii?
Eu2 PROPRIETARUL +on't&tu& +u t&tlu *ratu&t/ onero' un 4re;t
4e 'u;er<+&e a'u;ra terenulu& B4e'+r&erea 'u;ra3e(e& 4e teren +e
3ormea? o8&e+tul 'u;er<+&e&:
#23
;ro;r&etatea mea '&tuat
7n ............. 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr ......... a
lo+al&t(&& ..................+u numr +a4a'tral ................... 7n 3a%oarea
SUPER.ICIARULUI.
Dre;tul 4e 'u;er<+&e 'e +on't&tu&e ...............B<e 7n '+o;ul
e4&<+r&& une& +on'tru+(&& 'au ;entru o +on'tru+(&e 4e>a e4&<+at2
4ea'u;ra 'au 7n 'u8'olul terenulu&!
#22


Eu1 "6;"65E<)68> am dobndit dreptul de proprietate asupra
terenului n baza ::::::1 nscris n 'artea +unciar la partea a 55-a (foaia
de proprietate sub nr!crt! !!!!!! conform ncheierii nr! !!!!!!!!! din!!!!!!!!
<erenul ce face obiectul prezentului contract de constituire de
superfcie este/nu este liber de sarcini1 aa cum rezulta din!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#2%
'ondiiile constituirii superfciei
#2/
?
143
Not-: n psa une stpua[ contrare exerctarea dreptuu de superce este demtat de
suprafa[a de teren pe care urmeaz s se construasc de cea necesar expoatr
construc[e sau, dup caz, de suprafa[a de teren aferent de cea necesar expoatr
construc[e edcat.
144
Not-: Conform prevederor art 702 Cod cv dspoz[e prvnd constturea dreptuu de
superce se apc pentru panta[ sau ucrr autonome cu caracter durab .
145
Not-: n cazu n care terenu asupra crua se consttue dreptu de superce este grevat
de sarcn se va avea n vedere ca drepture ter[or s nu e ezate s nu e nsttute
cauze de naenabtate sau nseszabtate. n cazu n care asupra terenuu este consttut
un drept de potec se vor pune n vedere pr[or prevedere art. 2382 C.cv.
146
Not-: Consttue cauze generae ce urmeaz a nserate detaate n func[e de von[a
pr[or contractante.
132
- termenul constituirii superfciei1 (art! /C2 'od civil
- ntinderea dreptului1 limite (art! /C% 'od civil
#2$
- n cazul constituirii cu titlu oneros se va meniona cuantumul
prestaiei1 modalitatea de plata i termenele de plata1 (art! /C$ 'od civil
- efectele nerespectrii obligaiei de plat
- modalitatea de stingere a superfciei ( art /C& 'od civil
- efectele stingerii superfciei cu privire la dreptul de proprietate
asupra construciei si terenului ( art! /CC ' civ1 art! $.. 'od civil
- efectele pieirii construciei ( art! $.# 'od civil
7oi1 prile contractante solicitm nscrierea dreptului de superfcie n
"artea a 555 G a '1 a 'rii +unciare nr! !!!!!!!!a terenului
#2&
!
5mpozitul i ta-ele ocazionate de autentifcarea prezentului contract au
fost calculate avnd n vedere valoarea de evaluare de !!!!!!!!!lei stabilit
conform 9hidului privind preurile orientative ale proprietilor imobiliare
(localitatea Ediia!!!!!!!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
"6;"65E<)6 1 =8"E6+5'5)61
147
Not- : Ca regu genera superca poate consttu obectu unu contract de potec
(art. 2379 an.1 t. d Cod cv ).
148
Not-: Aa cum rezut dn prevedere art. 94 dn Reguamentu de organzare s
func[onare a brouror de cadastru pubctate mobar aprobat prn Ordnu
nr.633/2006 a drectoruu genera a ANCPI cu modcre competre uteroare, dreptu
de superce se va nscre n partea C a cr[ funcare a terenuu, men[onndu-se totodat,
cartea funcar n care este nscrs superca ca un mob de sne stttor.
n cartea funcar a mobuu n favoarea crua s-a consttut un drept de superce
(cartea funcar de superce) se va nscre acea numr cadastra a terenuu nso[t de un
ndce (,=K sau ,'K), fcndu-se men[une n rubrca observa[, a pr[ A despre numru
cr[ funcare de propretate a terenuu se va nscre dreptu de superce n favoarea
propretaruu construc[e n Partea a II-a B.
n cazu n care dreptu de superce s-a consttut n vederea edcr une
construc[, a data nazr construc[e deschderea cr[ funcare pentru aceasta se va
nscre dreptu de superce n favoarea propretaruu construc[e n Partea a II-a B.
133
37=7557 MODEL DE CONTRACT DE CON6TITUIRE A UNUI DREPT DE
UDUERUCT
=ubsemnaii?
#.!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de proprietar
al terenului situat n !!!!!!!!!!! nscris n cartea funciar nr !!!!!!!!! a
localitii !!!!!!!!!!cu numr cadastral !!!!!1 denumit in continuare
PROPRIETARUL
i
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de
benefciar al dreptului de uzufruct1 denumit in continuare
U"U.RUCTUARUL
am convenit asupra ncheierii prezentului contract n urmtoarele
condiii ?
Eu2 Pro;r&etarul2 +on't&tu& +u t&tlu *ratu&t/onero' un 4re;t 4e
u?u3ru+t ;e un termen 4e ........./ %&a*er
#!I
2 a'u;ra &mo8&lulu&
#1E
B4e'+r&ere &mo8&l: '&tuat 7n....... 7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr........ +u
numr +a4a'tral.......... a lo+al&t(&&....... 7n 3a%oarea
u?u3ru+tuarulu&.
Eu1 "6;"65E<)68> am dobndit dreptul de proprietate asupra
terenului n baza ::::::1 nscris n 'artea +unciar la partea a 55-a (foaia
de proprietate sub nr!crt! !!!!!! conform ncheierii nr! !!!!!!!!! din!!!!!!!!!!
5mobilul ce face obiectul prezentului contract de constituire de uzufruct
este/nu este liber de sarcini1 aa cum rezulta din!!!!!!!!!!!!
#%#
'ondiiile constituirii uzufructului
#%0
?
- ntinderea dreptului de uzufruct ( art! $.C 'od civil1 art!$#% 'od 'ivil
149
Not-: Uzufructu consttut n favoarea une persoane zce este ce mut vager.
Uzufructu consttut n favoarea une persoane |urdce poate avea ce mut 30 an.
Uzufructu consttut pn a data a care o at persoan va a|unge a o anumt vrst
dureaz pn a aceea dat, char dac acea persoan ar mur nante de mpnrea vrste
stabte. (art.708 Cod Cv).
150
Not-: Uzufructu poate consttut asupra unor bunur mobe, mobe, corporae sau
ncorporae, (ncusv mase patrmonae, o unversatate de fapt or o cot parte dn
acestea), crean[e, rent vager, fond de comer[.
151
Not-: n cazu n care mobu asupra crua se consttue dreptu de uzufruct este grevat
de sarcn se va avea n vedere ca drepture ter[or s nu e ezate s nu e nsttute
cauze de naenabtate sau nseszabtate. n cazu n care asupra mobuu este
consttut un drept de potec se vor pune n vedere pr[or prevedere art. 2376 Cod cv.
152
Not-: : Consttue cauze generae ce urmeaz a nserate detaate n func[e de
von[a pr[or contractante.
134
- n cazul constituirii cu titlu oneros se va meniona cuantumul
prestaiei1 modalitatea de plata si termenele de plata1
- efectele nerespectrii obligaiei de plat
- modalitatea de stingere a uzufructului (art $2/@$2$@$2& 'od civl
- uzufructuarul poate/nu poate cesiona uzufructul fr acordul nudului
proprietar (art!$#2 ' civ!
#%3
!
7oi1 prile contractante solicitm nscrierea dreptului de uzufruct n
"artea a 555-a1 '1 a 'rii +unciare nr!!!!!!!!!!!1 a localitii :!
#%2
5mpozitul i ta-ele ocazionate de autentifcarea prezentului contract au
fost calculate avnd n vedere valoarea de evaluare de !!!!!!!!!!!lei stabilit
conform 9hidului privind preurile orientative ale proprietilor imobiliare
(localitatea Ediia!!!!!!!!!!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
"6;"65E<)6 1 8N8+68'<8)61
153
Not-: Regua genera este ca uzufructuaru poate ceda dreptu su une ate persoane,
fr acordu nuduu propretar, caz n care dreptu de uzufruct contnu pn a mpnrea
termenuu n[a sau pn a decesu uzufructuaruu n[a. (art.714 Cod cv). Ca regu
genera uzufructu poate consttu obectu unu contract de potec (art. 2379 an 1 t b
Cod cv).
154
Not-: Aa cum rezut dn prevedere art. 96 dn Reguamentu de organzare
func[onare a brouror de cadastru pubctate mobara aprobat prn Ordnu
nr.633/2006 a drectoruu genera a ANCPI cu modcre competre uteroare, dreptu
de uzufruct se va nscre n partea C a Cr[ Funcare n care este nscrs mobu asupra
crua se consttue. Conform art. 97 dn reguament dac uzufructu are ca obect doar o
parte dntr-un mob, se vor ntocm sch[e care s ustreze aceast stua[e. Sch[ee vor
ntocmte vzate de brou tertora.
135
37=7537 MODEL DE CONTRACT DE CON6TITUIRE A UNUI DREPT DE
ABITAIE
=ubsemnaii?
#.!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de proprietar
al terenului situat n !!!!!!!!!!! nscris n 'artea +unciar nr !!!!!!!!! a
localitii !!!!!!!!!!cu numr cadastral !!!!!1 denumit in continuare
PROPRIETARUL
i
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de
benefciar al dreptului de uzufruct1 denumit in continuare )ENE.ICIARUL
am convenit ncheierea prezentului contract de constituire a unui drept
de abitaie in urmtoarele condiii ?
Eu1 "roprietarul1 constitui cu titlu gratuit/oneros un drept de abitaie
pe un termen de !!!!!!!!!!!!!!/ viager
#%%
asupra imobilului
#15
situat n !!!!!!!!!!
nscris in 'artea +unciar nr!!!!!!!!!1 cu numr cadastral (descriere imobil in
favoarea benefciarului dreptului de abitaie!
Eu1 "6;"65E<)68> am dobndit dreptul de proprietate asupra
imobilului n baza ::::::1 nscris n 'artea +unciar conform ncheierii
nr!!!!!!!!!!!din !!!!! !
5mobilul ce face obiectul prezentului contract de constituire de abitaie
este/nu este liber de sarcini1 aa cum rezulta din !!!!!!!!!!
#%$
'ondiiile constituirii dreptului de abitaie?
#%&
- dreptul benefciarului abitaiei poate f doar de a locui n locuina
nudului proprietar mpreun cu soul i copii si1 precum i cu prinii ori alte
persoane aBate n ntreinere! (art!$%. 'od civ!
- termenul constituirii abitaiei! ( art! $.& ' civ
- in cazul constituirii cu titlu oneros se va meniona cuantumul
prestaiei1 modalitatea de plata si termenele de plata1
155
Dreptu de abta[e poate consttut doar n favoarea une persoane zce poate ce
mut vager.
156
Dreptu de abta[e poate avea drept obect doar un mob - construc[e cu destna[a de
ocun[.
157
n cazu n care mobu asupra crua se consttue dreptu de abta[e este grevat de
sarcn se va avea n vedere ca drepture ter[or s nu e ezate s nu e nsttute cauze
de naenabtate sau nseszabtate. n cazu n care asupra mobuu este consttut un
drept de potec se vor pune n vedere pr[or prevedere art. 2376 Cod cv.
158
Consttue cauze generae ce urmeaz a nserate detaate n func[e de von[a
par[or contractante.
136
- efectele nerespectrii obligaiei de plat!
- modalitatea de stingere a abitaiei (art! $2/1 $2$1 $2& ' civ
- benefciarul nu poate cesiona integral sau parial dreptul de abitaie1
iar bunul ce face obiectul contractului de abitaie nu poate f nchiriat !
(art!$%0 ' civ!
7oi1 prile contractante solicitam ntabularea dreptului de abitaie n
"artea a 555-) '1 a 'rii +unciare nr!!!!!!!!!!a imobilului
#%C
!
5mpozitul i ta-ele ocazionate de autentifcarea prezentului contract au
fost calculate avnd n vedere valoarea de evaluare de !!!!!!!!! lei stabilit
conform 9hidului privind preurile orientative ale proprietilor imobiliare
(localitatea Ediia!!!!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
"6;"65E<)6 1 ,E7E+5'5)61
159
Aa cum rezut dn prevedere art. 96 dn Reguamentu de organzare s func[onare a
brouror de cadastru pubctate mobara aprobat prn Ordnu nr.633/2006 a
drectoruu genera a ANCPI cu modcre competre uteroare, dreptu de abta[e se
va nscre n partea C a Cr[ Funcare n care este nscrs mobu asupra crua se
consttue. Conform art. 97 dn reguament, dac abta[a are ca obect doar o parte dntr-un
mob, se vor ntocm sch[e care s ustreze aceast stua[e. Sch[ee vor ntocmte
vzate de brou tertora.
137
37=75;7 MODEL DE CONTRACT DE CON6TITUIRE A UNUI DREPT DE UD

=ubsemnaii?
#.!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de proprietar
al terenului situat n !!!!!!!!!!! nscris n 'artea +unciar nr !!!!!!!!! a
localitii !!!!!!!!!!cu numr cadastral !!!!!1 denumit in continuare
PROPRIETARUL
i
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de
benefciar al dreptului de uzufruct1 denumit in continuare U"UARUL
am convenit ncheierea prezentului contract de constituire a unui drept
de uz n urmtoarele condiii?
Eu2 PROPRIETARUL2 +on't&tu& +u t&tlu *ratu&t/onero' un 4re;t
4e u? ;e un termen 4e ......../ %&a*er
#5E
2 a'u;ra &mo8&lulu&
#5#
'&tuat &n
........ 7n'+r&' &n Cartea .un+&ar nr.......... a lo+al&t(&& ............ +u
numr +a4a'tral ............ B4e'+r&ere &mo8&l:2 &n 3a%oarea
U"UARULUI.
Eu1 "6;"65E<)68> am dobndit dreptul de proprietate asupra
imobilului n baza ::::::1 nscris n 'artea +unciar la partea a 55-a
(foaia de proprietate sub nr!crt! !!!!!! conform ncheierii nr! !!!!!!!!! din!!!!!!!!!!
5mobilul ce face obiectul prezentului contract de constituire de uz
este/nu este liber de sarcini1 aa cum rezulta din !!!!!!!!!
#/0
'ondiiile constituirii uzului?
#/3

- dreptul uzuarului poate f doar de a folosi bunul dat n uz i de a-i
culege fructele naturale i industriale1 numai pentru nevoile proprii ale lui i
familiei sale! (art!$2C 'od civ!
- ntinderea dreptului1 obligaiile uzuarului ( art! $%3 'od civil
160
Uzu este ce mut vager. Uzu consttut pn a data a care o at persoan va a|unge a
o anumta vrst dureaz pn a aceea data, char dac aceea persoana ar mur nante de
mpnrea vrste stabte. (art.708 Cod Cv).
161
Uzu poate consttut asupra unor bunur mobe, bunur mobe, crean[e, rent vager,
fond de comer[ (ncusv mase patrmonae, o unversatate de fapt or o cota parte dn
acestea ).
162
n cazu n care mobu asupra crua se consttue dreptu de uz este grevat de sarcn se
va avea n vedere ca drepture ter[or sa nu e ezate s nu e nsttute cauze de
naenabtate sau nseszabtate. n cazu n care asupra mobuu este consttut un drept
de poteca se vor pune n vedere pr[or prevedere art. 2376 Cod cv.
163
Consttue cauze generae ce urmeaz a nserate detaate n func[e de von[a pr[or
contractante.
138
- n cazul constituirii cu titlu oneros se va meniona cuantumul
prestaiei1 modalitatea de plata si termenele de plat1
- efectele nerespectrii obligaiei de plat
- modalitatea de stingere a uzului (art $2/@$2$@$2& 'od civil
- uzuarul nu poate cesiona dreptul de uz1 iar bunul ce face obiectul
contractului de uz1 nu poate f nchiriat1 iar dup caz1 arendat (art!$%0 'od
civil! !
7oi1 partile contractante solicitam intabularea dreptului de uz in
"artea a 555-a '1 a 'artea +unciar nr! !!!!!!! a imobilului!
#/2
5mpozitul i ta-ele ocazionate de autentifcarea prezentului contract au
fost calculate avnd n vedere valoarea de evaluare de !!!!!!!!!!lei stabilit
conform 9hidului privind preurile orientative ale proprietilor imobiliare
(localitatea Ediia !!!!!!!!!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
"6;"65E<)6 1 8N8)61
164
Aa cum rezut dn prevedere art. 96 dn Reguamentu de organzare s func[onare a
brouror de cadastru pubctate mobar aprobat prn Ordnu nr.633/2006 a
drectoruu genera a ANCPI cu modcre competre uteroare, dreptu de uz se va
nscre n partea C a Cr[ Funcare n care este nscrs mobu asupra crua se consttue .
Conform art. 97 dn Reguament dac uzu are ca obect doar o parte dntr-un mob, se vor
ntocm sch[e care s ustreze aceast stua[e. Sch[ee vor ntocmte vzate de brou
tertora.
139
37=75<7 MODEL DE CON+ENIE PRI+IND CON6TITUIREA UNUI DREPT
DE TRECERE

=ubsemnaii?
#.!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de proprietar
al terenului situat n !!!!!!!!!!! nscris n 'artea +unciar nr !!!!!!!!! a
localitii !!!!!!!!!!cu numr cadastral !!!!!1 denumit in continuare
PROPRIETARUL
i
2. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! domiciliat n!!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!1n calitate de
benefciar al dreptului de uzufruct1 denumit in continuare )ENE.ICIARUL
am convenit ncheierea prezentului contract de constituire a unui drept
de trecere (servitute de trecere n urmtoarele condiii ?
Eu2 PROPRIETARUL2 +on't&tu& +u t&tlu *ratu&t/onero' un 4re;t
4e tre+ere
#51
2 a'u;ra terenulu& ;ro;r&etatea mea2 '&tuat
7n............7n'+r&' 7n Cartea .un+&ar nr........... a lo+al&t(&& .............
+u numr +a4a'tral............. B4e'+r&ere &mo8&l: 7n 3a%oarea terenulu&
;ro;r&etatea )ENE.ICIARULUI2 '&tuat 7n ............ 7n'+r&' 7n CARTEA
.UNCIAR nr......... a lo+al&t(&& ............ +u numr +a4a'tral ........
B4e'+r&ere &mo8&l!
'a urmare a ncheierii prezentului contract1 terenul "6;"65E<)68>85
constituie fond aservit1
#//
iar terenul proprietatea ,E7E+5'5)68>85
constituie fond dominant!
#/$
Eu1 "6;"65E<)68> am dobndit dreptul de proprietate asupra
terenului1 fond aservit1 n baza ::::::1 nscris n 'artea +unciar la
165
Dreptu de trecere poate consttut att pentru accesu a drumu pubc (art.617 Cod
cv) ct pentru trecerea unor re[ee edtare ce deservesc fondur nvecnate sau dn
aceea zon, conducte de ap, gaz sau ate asemenea (art.621 Cod cv) sau pentru
efectuarea unor ucrr necesare fonduu nvecnat (art.622 Cod cv).
166
Fondu aservt este terenu cu acces natura a caea pubc. Dac psa accesuu provne
dn vnzare, schmb, parta| sau dntr-un at act |urdc, aceasta poate cerut numa ceor ce
au dobndt partea de teren pe care se fcea anteror trecerea. (art.618 Cod cv).
167
Fondu domnant este terenu propretatea ate persoane pentru uttatea crua se
greveaz terenu fond aservt cu dreptu de trecere. Uttatea rezuta dn destna[a
economca a fonduu domnant sau consta ntr-o sporre a confortuu acestua. Servtutea se
poate consttu n vederea une utt[ vtoare a fonduu domnant. (art. 755 Cod Cv,
art. 758 Cod Cv).
140
partea a 55-a (foaia de proprietate sub nr!crt! !!!!!! conform ncheierii nr! !!!!!!!!!
din!!!!!!!!!
5mobilul1 fond aservit1 ce face obiectul prezentului contract de
constituire a unui drept de trecere este/nu este liber de sarcini1 aa cum
rezult din!!!!!!!!!!!
#/&
'ondiiile constituirii dreptului de trecere
#/C
?
- ntinderea dreptului si modul de e-ercitare
- n cazul constituirii cu titlu oneros se va meniona cuantumul
prestatiei1 modalitatea de plata i termenele de plata1
- efectele nerespectrii obligaiei de plat n cazul constituirii cu titlu
oneros
- obligaii asumate de proprietarul fondului aservit
- obligaii asumate de proprietarul fondului dominant
7oi1 prile contractante1 solicitam intabularea dreptului de trecere in
"artea a 555 '1 a ')6<E) +87'5)6P nr! !!!!!!!!!!!!!a imobilului "roprietarului
(fond aservit1 precum i n "artea a 55-a ,1 a 'rii funciare nr!!!!!!!!!!!! a
imobilului ,enefciarului (fond dominant!
#$.

5mpozitul i ta-ele ocazionate de autentifcarea prezentului contract au
fost calculate avnd n vedere valoarea de evaluare de !!!!!!!!!!!!lei stabilit
conform 9hidului privind preurile orientative ale proprietilor imobiliare
(localitatea EdiiaHHHH!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
168
n cazu n care terenu asupra crua se consttue dreptu de trecere este grevat de
sarcn se va avea n vedere ca drepture ter[or s nu e ezate, s nu e nsttute cauze
de naenabtate sau nseszabtate. n cazu n care asupra terenuu este consttut un
drept de potec se vor pune n vedere pr[or prevedere art. 2376 Cod cv.
169
Consttue cauze generae ce urmeaz a nserate detaate n func[e de von[a
par[or contractante.
170
Aa cum rezut dn prevedere art. 96 dn Reguamentu de organzare func[onare a
brouror de cadastru s pubctate mobara aprobat prn Ordnu nr.633/2006 a
drectoruu genera a ANCPI cu modcre competre uteroare, dreptu de trecere se
va nscre n partea C a Cr[ Funcare n care este nscrs mobu asupra crua se
consttue, (fond aservt) precum n cartea funcara a mobuu fond domnant. Conform
art. 97 dn Reguament dac trecerea are ca obect doar o parte dntr-un teren, se vor
ntocm sch[e care s ustreze aceast stua[e. Schtee vor ntocmte vzate de brou
tertora.
141
"6;"65E<)6 1 ,E7E+5'5)61
142
37=75=7 MODEL DE CONTRACT DE IPOTEC IMOBILIAR
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n calitate de CREDITOR1
0! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n calitate de -ARANT IPOTECAR
#D#
2
am hotrt ncheierea prezentului contract de ipotec imobiliar
#$0
?
Elementele +ontra+tulu& 4e &;ote+ &mo8&l&ar
#D
F
- obiectul contractului de ipotec
#$2
- bunul imobil se va descrie i se va
identifca prin numr cadastral i numr de carte funciar@
- se va putea constitui drept de ipotec asupra unui bun ce este grevat de(a
de un drept de ipotec legal sau convenional fr a f necesar
consimmntul titularului garaniei anterioare (n ipoteza n care ipoteca
anterioar a fost instituit dup # octombrie 0.##
#$%
! 7oua ipotec va
dobndi rang din ziua nscrierii n 'artea +unciar!
- se va descrie obligaia garantat
#$/
- cnd ipoteca este consimit pentru
garantarea restituirii unei sume de bani1 aceasta poate f determinat n
cuprinsul contractului1 sau1 poate f determinabil! *eterminarea ulterioar
trebuie s rezulte din cuprinsul contractului de ipotec i nu prin trimitere la
alte convenii (art!03$0 alin!# 'od 'ivil!
171
Cnd consttutoru potec este o persoan |urdc, poteca poate consm[t n vrtutea
puteror conferte n urma deberror sau a mputerncror ntocmte sub semntur
prvat, n conformtate cu regue actuu consttutv prvtoare a reprezentare. Garantu
potecar - persoan zc poate reprezentat numa prntr-o procur speca autentc.
172
Rangu potec nu este determnat de pr[, c este dat de ordnea nscrer n Cartea
Funcar.
173
Este consderat nescrs cauza potrvt crea, pentru a garanta executarea obga[e
debtoruu su, credtoru rezerv dreptu s devn propretaru revocab a bunuu sau
s dspun de acesta fr format[e mpuse de ege (art.2433 Cod Cv).
Este consderat nescrs cauza prn care credtoru potecar este autorzat ca, pn a data
nceper executr, s posede mobu potecat sau s nsueasc fructee or venture
acestua (art.2385 Cod Cv).
174
Enumerarea cuprns n art.2379 Cod Cv este mtatv. Astfe, este nterzs potecarea
dreptuu de uz sau a dreptuu de abta[e.
Este perms constturea unu drept de potec asupra une unversat[ de bunur
(art.2368 Cod Cv), dar numa cu prvre a bunure afectate actvt[ une ntreprnder.
Consttutoru potec mobare trebue s ab capactatea de a dspune de dreptu potecat
(art.2365 Cod Cv). De a aceast regu exst o sngur excep[e, cnd se admte
constturea unu drept de potec asupra une construc[ vtoare (art.2380 Cod Cv).
175
n cazu potec consttut anteror date de 01.10.2011, se vor respecta nterdc[e
men[onate n cuprnsu contractuu de potec.
176
Ipoteca este accesore unu raport |urdc prncpa este ndvzb (art.2344 Cod Cv).
Se poate garanta ndepnrea orcru fe de obga[: pure smpe, smpe, cond[onae
(art.2369 Cod Cv), prezente sau vtoare (art.2370 Cod Cv).
143
- constituitorul ipotecii este liber s foloseasc1 s administreze i s dispun
de bunul ipotecat1 cu obligaia de a nu pre(udicia drepturile creditorului
ipotecar (art!03$31 art!03$2 'od 'ivil
#$$
!
- e-tinderea de drept a ipotecii asupra construciilor1 mbuntirilor i
accesoriilor imobilului1 chiar dac acestea sunt ulterioare constituirii
dreptului de ipotec (art!03%%1 art!03&0 'od 'ivil
#$&
!
- e-tinderea de drept a ipotecii asupra fructelor naturale i industriale ale
imobilului produse dup notarea nceperii urmririi silite sau1 dup caz1 dup
notarea deschiderii procedurii insolvenei! *reptul de ipotec se e-tinde de
la aceeai dat i asupra chiriilor i arenzilor imobilului dat n locaiune
(art!03&3 'od 'ivil!
- atunci cnd garantul ipotecar este debitorul1 prile pot conveni limitarea
dreptului creditorului de a urmri numai bunul ipotecat1 nu i bunurile
neipotecate ale debitorului (art!030% 'od 'ivil!
- se va preciza caracterul de titlu e-ecutoriu al ipotecii (art!023# 'od 'ivil!
- se va meniona regula nscris n art!02$& 'od 'ivil1 potrivit creia
creditorul nu poate urmri n acelai timp vnzarea imobilelor care nu sunt
ipotecate dect n cazul cnd bunurile care i sunt ipotecate nu sunt
sufciente pentru plata creanei sale!
- n situaia n care contractul de ipotec cuprinde clauze neuzuale dintre
cele enumerate limitativ de art!#0.3 'od 'ivil (e-? limitarea dreptului de a
opune e-cepii1 decderea din drepturi sau din benefciul termenului1
acestea trebuie s fe acceptate e-pres (nominal de ctre garantul ipotecar1
pentru a-i produce efecte!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru ,iroul de cadastru i
publicitate imobiliar1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
'6E*5<;6!!!!!!!!!!!!!!! 9)6)7< 5";<E')6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177
Nou Cod Cv restabete regua potrvt crea propretaru bunuu pstreaz neafectate
toate prerogatvee dreptuu su, astfe nct orce eventuae cauze de mtare a acestua
("nterdc[") ntroduse n contract vor fr efect. Prncpu este ntrt prn decararea
vaab a acteor de nstrnare, char dac ar exsta o cauz de naenabtate n cuprnsu
contractuu (art.2376, art.2384 Cod Cv).
178
Ipoteca asupra nude propret[ se extnde de drept asupra propret[ depne a
stngerea dezmembrmnteor (art.2352 Cod Cv).
144
37=75>7 MODEL DE CONTRACT DE IPOTEC MOBILIAR
5?@
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!!!!!!!
n calitate de CREDITOR1
0! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!!!!
n calitate de -ARANT IPOTECAR2
am hotrt ncheierea prezentului contract de ipotec mobiliar?
Eu2 -arantul &;ote+ar +on't&tu& 7n 3a%oarea Cre4&torulu& 4re;t
4e &;ote+ mo8&l&ar a'u;ra ...........
#&.
B'e %a 4e'+r&e 8unul
&;ote+at:2 ;entru *arantarea ...............
#&#
B'e %a 4e'+r&e o8l&*a(&a
*arantat:.
Elementele +ontra+tulu& 4e &;ote+ mo8&l&ar
#$2
F
- constituitorul ipotecii este liber s foloseasc1 s administreze i s
dispun de bunul ipotecat1 cu obligaia de a nu pre(udicia drepturile
creditorului ipotecar (art!03$31 art!03$2 'od 'ivil
#&3
!
- cnd ipoteca este consimit pentru garantarea restituirii unei sume
de bani1 aceasta poate f determinat n cuprinsul contractului1 sau1 poate f
determinabil! *eterminarea ulterioar trebuie s se rezulte din cuprinsul
contractului de ipotec i nu prin trimitere la alte convenii (art!03$0 alin!#
'od 'ivil
- se poate constitui drept de ipotec asupra unui bun mobil ce este
grevat de(a de un drept de ipotec convenional fr a f necesar
consimmntul titularului garaniei anterioare!
179
Ipoteca mobar se consttue fr deposedarea garantuu potecar de bunu mob
potecat.
Ipoteca mobar poate perfect sau mperfect (art.2387 Cod Cv). Dac obga[a
garantat nu a uat natere sau consttutoru nu este ttuaru dreptuu potecat, poteca
este mperfect. Aceasta va deven perfect a data nater obga[e a dobndr de
ctre consttutor a drepturor asupra bunuu potecat (art.2409 Cod Cv).
180
Enumerarea cuprns n art.2389 Cod Cv este exempcatv. Se poate poteca o
crean[ sau o unversatate de crean[e (art.2398-2408 Cod Cv).
181
Ipoteca este accesore unu raport |urdc prncpa este ndvzb (art.2344 Cod Cv).
Se poate garanta ndepnrea orcru fe de obga[: pure smpe, smpe, cond[onae
(art.2369 Cod Cv), prezente sau vtoare (art.2370 Cod Cv).
182
Este consderat nescrs cauza potrvt crea, pentru a garanta executarea obga[e
debtoruu su, credtoru rezerv dreptu s devn propretaru revocab a bunuu sau
s dspun de acesta fr format[e mpuse de ege (art.2433 Cod Cv).
183
Nou Cod Cv restabete regua potrvt crea propretaru bunuu pstreaz neafectate
toate prerogatvee dreptuu su, astfe nct orce eventuae cauze de mtare a acestua
("nterdc[") ntroduse n contract vor fr efect. Prncpu este ntrt prn decararea
vaab a acteor de nstrnare, char dac ar exsta o cauz de naenabtate n cuprnsu
contractuu (art.2376 Cod Cv).
145
- atunci cnd garantul ipotecar este debitorul1 prile pot conveni limitarea
dreptului creditorului de a urmri numai bunul ipotecat1 nu i bunurile
neipotecate ale debitorului (art!030% 'od 'ivil!
- se va preciza caracterul de titlu e-ecutoriu al ipotecii (art!023# 'od
'ivil!
- se va preciza e-tinderea de drept a ipotecii asupra fructelor i
productelor bunului1 precum i asupra tuturor bunurilor primite de
constituitor n urma unui act de administrare ori de dispoziie ncheiat cu
privire la bunul mobil ipotecat (art!03C0 'od 'ivil@
- n situaia n care contractul de ipotec cuprinde clauze neuzuale
dintre cele enumerate limitativ de art!#0.3 'od 'ivil (e-? limitarea dreptului
de a opune e-cepii1 decderea din drepturi sau din benefciul termenului1
acestea trebuie s fe acceptate e-pres (nominal de ctre garantul ipotecar1
pentru a-i produce efecte!
- creditorul ipotecar are urmtoarele drepturi?
- s inspecteze bunul ipotecat1 fr a stn(eni activitatea celui care
deine bunul ipotecat (art!03C2 'od 'ivil@
- s-i nsueasc produsele bunului ipotecat n contul creanei1 cu
condiia s stabileasc n mod detaliat condiiile i proporia n care urmeaz
a se reduce creana garantat n urma e-ercitrii acestui drept (art!03C%
'od 'ivil@
- s considere e-igibil creana garantat i s e-ecute ipoteca n
cazul n care constat lipsa unei ntreineri corespunztoare a bunului
ipotecat sau alte fapte1 imputabile debitorului1 de natur s fac difcil sau
imposibil e-ecutarea ipotecii1 astfel cum aceste fapte sunt determinate prin
contractul de ipotec (art!03C/ 'od 'ivil!
- publicitatea ipotecii mobiliare se asigur prin nscrierea acesteia n
)rhiva Electronic de 9aranii 6eale Mobiliare!
- n cel mult #. zile de la data la care obligaia garantat a fost pltit1
creditorul ipotecar este obligat s cear operatorului arhivei radierea ipotecii
(art!02#C 'od 'ivil!
- n caz de nee-ecutare a obligaiei garantate1 creditorul are dreptul1 la
alegerea sa?
- s vnd bunul ipotecat n condiiile art! 022%-02%C 'od 'ivil@
146
- s i nsueasc bunul pentru a stinge creana ipotecar n condiiile
art! 02/. -02/3 'od 'ivil@
- s preia bunul n scop de administrare n condiiile art! 02/&-02$3
'od 'ivil!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru )rhiva Electronic de
9aranii 6eale Mobiliare 1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
'6E*5<;6!!!!!!!!!!!!!!! 9)6)7< 5";<E')6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147
37=75?7 MODEL DE CONTRACT DE GAJ
5A<
#! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!1 cnp1 !!!!!!!!!!!!!!!!!
n calitate de CREDITOR1
0! =ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!1 cnp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n calitate de -ARANT2
am hotrt ncheierea prezentului contract de ga(?
Eu2 -arantul +on't&tu& 7n 3a%oarea Cre4&torulu& *a>
a'u;ra ...............
#&%
B'e %a 4e'+r&e 8unul *a>at:2 ;entru
*arantarea .............
#&/
B'e %a 4e'+r&e o8l&*a(&a *arantat:.
Elementele +ontra+tulu& 4e *a>
#$D
F
- cnd ga(ul este consimit pentru garantarea restituirii unei sume de bani1
aceasta poate f determinat n cuprinsul contractului1 sau1 poate f
determinabil! *eterminarea ulterioar trebuie s se rezulte din cuprinsul
contractului de ga( i nu prin trimitere la alte convenii (art!03$0 alin!# 'od
'ivil
- deinerea bunului de ctre creditorul ga(ist trebuie s fe public i
neechivoc (art!02&3 'od 'ivil@
- creditorul ga(ist are drepturile i obligaiile unui administrator al bunului
altuia nsrcinat cu administrarea simpl (art!02&$ 'od 'ivil!
- creditorul ga(ist pred debitorului fructele naturale i industriale (art!02&&
'od 'ivil!
- debitorul este obligat s restituie creditorului cheltuielile fcute cu
conservarea bunului (art!02C# 'od 'ivil!
- atunci cnd garantul este debitorul1 prile pot conveni limitarea dreptului
creditorului de a urmri numai bunul ga(at1 nu i celelalte bunuri ale
debitorului (art!030% 'od 'ivil!
- se va preciza caracterul de titlu e-ecutoriu al ga(ului (art!023# 'od 'ivil!
184
Contractu de ga| se consttue ntotdeauna prn deposedarea garantuu de bunu mob,
prn remterea bunuu sau ttuu ctre credtor (art.2481 Cod Cv).
185
Ga|u poate avea ca obect bunur mobe corporae sau ttur negocabe emse n form
materazat.
186
Ga|u este accesoru unu raport |urdc prncpa este ndvzb (art.2493 Cod Cv). Se
poate garanta ndepnrea orcru fe de obga[: pure smpe, smpe, cond[onae
(art.2369 Cod Cv), prezente sau vtoare (art.2370 Cod Cv).
187
Este consderat nescrs cauza potrvt crea, pentru a garanta executarea obga[e
debtoruu su, credtoru rezerv dreptu s devn propretaru revocab a bunuu sau
s dspun de acesta fr format[e mpuse de ege (art.2433 Cod Cv).
148
- n situaia n care contractul de ga( cuprinde clauze neuzuale dintre cele
enumerate limitativ de art!#0.3 'od 'ivil (e-? limitarea dreptului de a opune
e-cepii1 decderea din drepturi sau din benefciul termenului1 acestea
trebuie s fe acceptate e-pres (nominal de ctre garantul ipotecar1 pentru
a-i produce efecte!
- publicitatea ga(ului bunurilor mobile corporale se realizeaz fe prin
deposedarea debitorului1 fe prin nscrierea ga(ului n )rhiva Electronic de
9aranii 6eale Mobiliare (art!02&0 'od 'ivil!
- dispoziiile din 'odul 'ivil privitoare la publicitatea1 prioritatea1 e-ecutarea
i stingerea ipotecilor mobiliare se aplic i ga(ului (art!02C2 'od 'ivil!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru )rhiva Electronic de
9aranii 6eale Mobiliare 1 !!!!! e-emplare s-au eliberat prilor!
'6E*5<;6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9)6)7< ..............
149
37=75A7 MODELE DE DECLARAII DE RENUNARE LA DREPTUL DE
PROPRIETATE A6UPRA UNUI BUN IMOBIL
A7 DECLARAIE
5AA

p$ntru i,obi$ :n'!ri'$ :n !art$a &un!iar-
=ubsemnatul :::::!1 domiciliat n :::::1 posesor al
cnp:::!!1 n calitate de proprietar1 declar prin prezenta1 n condiiile
art!%/0 alin!0 din 'odul civil1 c renun( la 4re;tul 4e ;ro;r&etate
#$I
asupra imobilului situat n comuna/ora/municipiu::1 localitatea !!!!!!!!!!str!
::!1 nr: nscris n 'artea +unciar nr:::1 a localitii:::! avnd numr
cadastral:::1 compus din
#C.
::!!!
*eclar c imobilul descris mai sus este/nu este grevat de :::1
conform e-trasului de carte funciar nr:: din data::!!1 eliberat de ,iroul
de 'adastru i "ublicitate 5mobiliar!!!!!!!!!!!
)m cunotin de prevederile art!%/0 alin!0 'od civil coroborate cu
art!&&C alin!# 'od civil1 potrivit crora dreptul se stinge prin nscrierea
prezentei declaraii n 'artea +unciara!
M oblig sa aduc prezenta declaraie1 la cunotina unitii
administrativ teritoriale (comuna1 ora1 municipiu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!pe a crei
raz teritorial se aB imobilul descris mai sus!
<ehnoredactat1 conform voinei prii1 la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1
din care un e-emplar pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru
,iroul de cadastru i publicitate imobiliar
#C#
1 iar !!!!! e-emplare s-au eliberat
prii!
*eclarant1
188
Pentru a se putea autentca o astfe de decara[e propretaru trebue s preznte
notaruu pubc actee de propretate, extrasu de carte funcar pentru autentcare. Nu
sunt necesare certcatu de atestare sca sau ate acte soctate cu ocaza nstrnr.
189
Se poate renun[a a nuda propretate sau a o cot ndvz dn dreptu de propretate,
cu preczarea c acest fapt trebue men[onat expres n cuprnsu decara[e.
190
Se va descre mobu.
191
Un exempar a decara[e va transms de ctre notaru pubc n zua autentcr sau
ce ma trzu a doua z a brou de cadastru pubctate mobar n a cru raz
tertora este stuat mobu.
150
B7 DECLARAIE
5@3

p$ntru i,obi$ n$:n'!ri'$ :n !art$a &un!iar-
=ubsemnatul :::::!1 domiciliat n :::::1 posesor al
cnp:::!!1 n calitate de proprietar1 declar prin prezenta1 n condiiile
art!%/0 alin!0 din 'odul civil1 c renun( la 4re;tul 4e ;ro;r&etate
#I
asupra imobilului situat n comuna/ora/municipiu::1 localitatea !!!!!!!!!!str!
::!1 nr:1 compus din
#C2
::!!!1 cu urmtoarele vecinti::!! !
*eclar pe proprie rspundere ca imobilul descris mai sus este/nu este
grevat de !!!!!!!!!!!!!!!
*e asemenea1 declar c imobilul nu este nscris n 'artea +unciar i
nu s-a ntocmit nici documentaie cadastral pentru acesta!
)m cunotin de prevederile art!%/0 alin!0 'od civil coroborate cu
art!&&C alin!# 'od civil1 potrivit crora dreptul se stinge prin nscrierea
prezentei declaraii n cartea funciara!
M oblig sa aduc la cunotina unitii administrativ teritoriale a
comunei/ora/municipiu ::::
#C%
pe a crei raz teritorial se aB imobilul
ce face obiectul prezentei declaraii1 care va efectua documentaia
cadastral i va solicita n numele meu nscrierea prezentei declaraii n
'artea +unciar!
<ehnoredactat1 conform voinei prii1 la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1
din care un e-emplar pentru arhiva biroului notarial1 iar !!!!! e-emplare s-au
eliberat prii!
*eclarant1
192
Pentru a se putea autentca o astfe de decara[e propretaru trebue s preznte
notaruu pubc actee de propretate. Nu sunt necesare certcatu de atestare sca sau
ate acte soctate cu ocaza nstrnr.
193
Se poate renun[a s a nuda propretate sau a o cota ndvz dn dreptu de propretate,
cu preczarea c acest fapt trebue men[onat expres n cuprnsu decara[e.
194
Se va descre mobu.
195
Prezenta decara[e se va comunca de ctre propretar doar unt[ admnstratv
tertorae, fr a necesar transmterea acestea de ctre notar a Brou de cadastru
pubctate mobar.
151
;7 PROCEDURA 6UCCE6ORAL
;757 DI6PODIII GENERALE
Procedura succesora notara se poate deschde numa n baza
!$rti9!atuui #$ #$!$'.
Certcatu de deces trebue s con[n eementee esen[ae pentru
dezbaterea succesun, cum sunt: numee prenumee defunctuu, data
compet a decesuu (zua, una anu), precum utmu domcu a
acestua. Data ncompet face ca evden[a proceduror succesorae [nut a
nveu Camere notaror pubc, precum cea a op[unor succesorae
[nut a nveu Unun Na[onae a Notaror Pubc (prn admnstratoru SC
INFONOT SYSTEMS SRL), s genereze eror care pot atrage anuarea
uteroar a acteor nstrumentate.
Hotrrea |udectoreasc de decarare a mor[ une persoane nu
poate nocu certcatu de deces, nd obgatore ob[nerea acestua de a
autort[e competente.
Pentru cet[en romn deceda[ n strntate, dar care au avut
utmu domcu n Romna, precum pentru cet[en romn care au
decedat n strntate, dar care au avut utmu domcu/reedn[a n
strntate, certcatu de deces va ems de autortatea romn, #up-
tran'!ri$r$a actuu de deces ems de autortatea strn (art.44 dn Legea
cu prvre a actee de stare cv nr.119/1996 cu modcre competre
uteroare). n cazu n care certcatu de deces este eberat de ctre
msunea dpomatc sau ocu consuar, acesta nu ma trebue transcrs.
Pentru cet[en strn sau apatrz, care nu sunt deceda[ n Romna
care au avut utmu domcu/reedn[a n strntate, actu de deces ems
de autort[e strne competente va uat n consderare de ctre notaru
pubc nu,ai #up- :n#$pinir$a pro!$#urii 'upra$)ai8-rii 'au
apo'ti-rii, dup caz. Fac excep[e de a regua apostr/supraegazr,
actee de deces emse de state cu care Romna are ncheate conven[ sau
tratate baterae de recunoatere a acteor de stare cv
196
.
196
Pentru deta a se vedea conven[e tratatee nterna[onae enumerate n Anexa nr.5
dn ucrarea 'odul 'ivil al 6omniei - Andrumar notarial1 vol!55, Edtura Montoru oca,
Bucuret 2011.
152
;737 REGULI DE COMPETEN
Regua genera este c motenrea se deschde a utmu domcu a
defunctuu (art.954 an.2 Cod cv).
n cazu n care utmu domcu nu este n Romna, competent este
notaru pubc ce dnt seszat, cu cond[a ca n crcumscrp[a sa s exste
ce pu[n un bun mob.
n cazu n care utmu domcu nu este n Romna, ar n patrmonu
succesora nu se regsesc bunur mobe pe tertoru Romne, competent
este notaru pubc ce dnt seszat, cu cond[a ca n crcumscrp[a sa s
exste bunur mobe (art.954 an.3 Cod cv
197
).
n cazu n care utmu domcu nu este n Romna, ar n patrmonu
succesora nu se regsesc bunur pe tertoru Romne, competent este
notaru pubc ce dnt seszat. (art.954 an.3 Cod cv
198
). n acest utm
caz, se poate emte certcat de catate de motentor, dar numa cu
respectarea art.2633 urmtoaree dn Codu cv.
Regue de ma sus se apc n mod corespunztor n cazu
persoaneor decedate a cror utm domcu nu este cunoscut.
De asemenea, n cazu n care, n certcatu de deces se preczeaz
doar statu pe a cru tertoru defunctu a avut utmu domcu, se apc n
mod corespunztor prevedere de ma sus.
197
Aceast nou regu de competen[ a fost ntrodus de Codu cv.
198
5bidem!
153
;7;7 MODEL DE CERERE PENTRU DE6CHIDEREA PROCEDURII
6UCCE6ORALE
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R$8ou*i$ notar:
REEERAT2 PRIMIT LA .............................
TERMEN LA ..............................
DOMNULE NOTAR PUBLIC2
Subsemnatu(a) ..............domcat() n ................, soct deschderea
producer succesorae pentru defunctu(a) ................., decedat() a data
de ................, cu utmu domcu n ......................
Decar pe propra mea rspundere cunoscnd dspoz[e art. 292 dn
Codu Pena, prvnd decara[e neadevrate, c aceast succesune nu s-a
ma dezbtut c de pe urma defunctuu(e) au rmas:
MO/TENITORI:
1. ......................, domcat ..................n catate de .........................;
2. ......................, domcat ..................n catate de .........................;
3. ......................, domcat ..................n catate de .........................;
4. ......................, domcat ..................n catate de .........................;
Defunctu a fost/nu a fost cstort ............
Regmu matrmona aes............................
MA6A 6UCCE6ORAL:
I7 A!ti( 'u!!$'ora:
A) Bunur mobe ......................................................
Evauare: ........................................................
B) Bunur mobe ........................................................
II7 Pa'i( 'u!!$'ora: ......................................
An$1$8 ur,-toar$$ a!t$:..........................................
6EMNTURA27777777777777
154
;7<7 PRECIDRI CU PRI+IRE LA DE6CHIDEREA PROCEDURII
6UCCE6ORALE
Cererea de deschdere a procedur succesorae poate fcut de
orcare dntre succesb, de ctre credtor succesun sau a succesbor,
precum de orce at persoan care |ustc un nteres egtm. Cererea de
deschdere a procedur succesorae poate nocut de seszarea
secretaruu unt[ admnstratv-tertorae
199
, sau de seszarea nsttu[or
statuu (nstan[e de |udecat, parchet, po[e, etc.). n prvn[a Anexe nr.24,
preczm c aceasta supnete certcatu de deces certcatu de
atestare sca ems de untatea admnstratv-tertora.
Dup prmrea cerer, nso[t obgatoru de certcatu de deces,
notaru pubc va proceda a vercarea competen[e sae va socta de a
Camera Notaror Pubc certcatu de evden[ succesora. Dup prmrea
de a Camera Notaror Pubc a certcatuu de evden[ succesora,
notaru pubc va pune pe cerere o rezou[e cu urmtoru con[nut:
- Data prmr cerer;
- Termenu acordat pentru dezbatere (se va men[ona data ora);
- Pentru succesbu prezent se va men[ona faptu c termenu este
n cunotn[;
- Pentru succesbu absent se va dspune ctarea;
- La termenu xat, succesb se vor prezenta cu actee ndcate de
notar cu do martor;
- La rubrca referat, notaru va men[ona toate documentee ps
pentru sou[onarea cauze (certcat de atestare sca, acte de
propretate, acte de stare cv, testament, etc), precum
certcatee pe care e va ob[ne de a Regstree eectronce cu
ncden[ n procedura succesora respectv;
- Rezou[a referatu se competeaz de notaru pubc n prezen[a
persoane care a depus cererea.
Dup competarea rezou[e a referatuu se va proceda a
nregstrarea dosaruu succesora n regstru opsu succesora, precum
n regstru de termene cu men[onarea termenuu stabt pentru dezbatere.
199
Secretaru unt[ admnstratv tertorae soct deschderea procedur succesorae prn
competarea trmterea ctre brou notara competent a Anexe nr.24, prevzut de Legea
nr.215/2001.
155
Gn toat$ 'itua*ii$2 #ata :nr$)i'tr-rii !au8$i 'u!!$'ora$ :n
r$)i'tru #$ 'u!!$'iuni $'t$ #ata a !ar$ notaru a pri,it !$r$r$a #$
#$'!.i#$r$ a pro!$#urii 'u!!$'ora$7
Prn urmare, actee de procedur n cauza succesora, se pot ndepn
numa dup nregstrarea n evden[ee preczate ma sus, astfe:
- Ctarea succesbor;
- Seszarea, dup caz, a autort[ tuteare sau a ator nsttu[;
- Efectuarea nventaruu succesora;
- Punerea de sg;
- Auderea martoror;
- ncheerea procesuu-verba de constatare a str materae a
testamentuu oograf;
- Expertzarea testamentuu oograf;
Dac dosaru succesora nu a fost nregstrat, actee de procedur
efectuate nu sunt vaabe.
n cazu succesunor succesve soctate spre a dezbtute mpreun,
pentru ecare defunct se va face o cerere dstnct de deschdere a
procedur succesorae potrvt modeuu de ma sus, preczndu-se
motentor post deceda[.
Fecare cerere va prm un numr dstnct de nregstrare (numr de
dosar) dn regstru de succesun. Se va acorda acea termen de dezbatere
tuturor dosareor, nd evden[ate toate n regstru de termene succesorae.
La unu dn termenee acordate sau a nazarea dezbateror, dosaree
se conexeaz astfe: de a dosaru utmuu decedat ctre prmu, cu
men[onarea sou[or de conexare att n regstru de termene succesorae,
ct n regstru succesora. Prn urmare, n ecare dosar succesora, notaru
emte cte o sou[e, respectv: n prmu dosar
200
, se va da sou[a de
eberare a unu certcat de motentor, acesta dn urm prmnd un numr
de certcat dn regstru de termene succesorae, ar n ceeate dosare, se
va pronun[a de ctre notar, prntr-o ncheere, sou[a de conexare (n ecare
dosar conexat se va pronun[a o ncheere de conexare). Toate dosaree
conexate se ataeaz a prmu dosar. n arhv, n ocu dosareor conexate
va rmne o JurmK mpreun cu ncheerea de conexare. Prn JurmK se
n[eege o copert de dosar, pe care se men[oneaz numru de dosar
200
Prn prmu dosar se n[eege dosaru succesora format n cauza succesora prvnd pe
defunctu ce dnt decedat.
156
aocat dn regstru succesora, precum toate datee de dentcare a cauze
succesorae.
n cazu supmentr certcatuu de motentor, notaru pubc va
face o nou nregstrare, ar a rubrca ,observaii" dn regstru succesora va
face men[un cu prvre a dosaru n[a
201
, acesta atandu-se obgatoru a
nou dosar. n acest caz se preschmb n mod corespunztor termenu de
pstrare a dosaruu n[a.
n cuprnsu tuturor certcateor de motentor supmentare, nante
de decararea mase succesorae se va face men[unea tuturor dosareor
sou[or date anteror n aceea cauz. Aceast men[une este obgatore
pentru ca orce persoan nteresat (ncusv notaru) s a a cunotn[ de
toate sou[e anteroare.
Pn a sou[onarea dosaruu succesora se pot acorda, dup caz, ma
mute termene ce vor men[onate n regstru de termene a termenu
acordat n regstru de succesun a rubrca "termene". Termenee acordate
vor men[onate pe coperta dosaruu succesora.
La ecare termen acordat se va ntocm o ncheere de edn[.
O at sou[e procedura pronun[at de ctre notaru pubc poate
ds|ungerea une cauze succesorae. De exempu, n cazu n care sunt
nsttu[ ma mu[ egatar, ar unu sau ma mu[ dntre aceta nu se
preznt, dar rezut dn cuprnsu testamentuu ce dreptur are ecare; sau
testatoru a dspus prn testament de o parte dn avere, pentru restu urmnd
s se decare succesune vacant. n aceste stua[ se ebereaz certcat de
egatar ceor care soct, urmnd ca procedura s e contnuat sub un at
numr de dosar (renregstrare) pentru restu motenr.
201
Prn dosaru n[a se n[eege dosaru care se supmenteaz.
157
;7=7 MODELE DE GNCHEIERI PRONUNATE GN CADRUL PROCEDURII
6UCCE6ORALE
;7=757 MODEL DE GNCHEIERE DE /EDIN
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/NC0EIERE
Medina din data de !!!!!!!!!!!!!!!!
An cauza succesoral privind pe defunctul (a !!!!!!!!!!!!!!2 decedat( la
data de !!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!1
>a apelul nominal a (au rspuns?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!1 '7"1 !!!!!!!!!!!!1 n calitate de
!!!!!!!!!!!!! identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!
>ips
0.0
?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Notarul Pu8l&+2
Con'tatAn4 +F

0.3
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!
DISPUNEF
)mn cauza la termenul de !!!!!!!!!!!!!!!!1 n cunotina pentru cei prezeni1
pentru cnd
0.2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=e vor cita
0.%
?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7;<)6 "8,>5'1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>!=!
=emnturile celor prezeni1
202
Pentru succesb absen[ se va men[ona, pentru ecare, dac s-a ndepnt procedura
de ctare sau aveau termen n cunotn[.
203
Moti($ #$ a,0nar$: psete unu/un dntre motentor; nu s-a ndepnt procedura de
ctare; nu s-au depus a dosar actee necesare sou[onr; motentor prezen[ soct
termen pentru competarea mase succesorae; ate motve ntemeate.
204
Se vor men[ona cern[ee de natur s duc a ndepnrea cauze.
205
Se va men[ona data emter cta[or cu semntura secretaruu care e-a competat.
158
;7=737 MODEL DE GNCHEIERE DE CONEKARE DO6ARE 6UCCE6ORALE

6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/NC0EIERE
Medina din data de !!!!!!!!!!
An cauza succesoral privind pe defunctul (a !!!!!!!!!!!!!1 decedat( la
data de !!!!!!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!!!!1
>a apelul nominal a (au rspuns?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!1 '7"1 !!!!!!!!!!!!!!!!1 n calitate
de !!!!!!!!!!!!!!!! identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!
Motenitorii arat c pe rol se aB i cauza succesoral ce face
obiectul dosarului nr! !!!!!!!!!/ !!!!!!!!!!!!!!!! privind pe defunctul(a !!!!!!!!!!!!!!!!!1
decedat( data de !!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!!!! i
c1 ntre cele dou cauze e-ist o strns legtur1 solicitnd cone-area lor!
NOTARUL PU)LIC
)vnd n vedere c n cele dou dosare sunt aceleai pri i c
obiectul i cauza lor au o strns legtur1
An temeiul art! #/2 'od procedur civil i art! &3 din 6egulamentul de
punere n aplicare a >egii nr!3/ / #CC%1
DISPUNE
'one-area dosarului nr! !!!!!!!/!!!!!!! la dosar nr!!!!!!!!!/!!!!!!!!!n vederea
soluionrii lor mpreun!
NOTAR PU)LIC2
......................
L.S.
159
;7=7;7 MODEL DE GNCHEIERE EINAL
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/NC0EIERE .INAL
Medina din data de !!!!!!!!!!!!!!!
A7
An cauza succesoral privind pe defunctul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la
data de !!!!!!!!!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 la apelul nominal
au rspuns?
#! !!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!1 '7"1 !!!!!!!!!!!!!!1 n calitate
de !!!!!!!!!!!!!! identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!
0! !!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!1 '7"1 !!!!!!!!!!!!!!1 n calitate
de !!!!!!!!!!!!!! identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!
- )u lipsit? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
- =uccesibilii prezeni declar? !!!!!!!!!!!!!!!
- )u acceptat motenirea :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- )u renunat la motenire :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- =unt strini de succesiune prin declaraie de
neacceptare:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- *efunctul a/nu a lsat testament(ul :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- *efunctul a adoptat regimul matrimonial al:::::::::!
- 6egimul matrimonial s-a lichidat prin actul autentic nr! :
Ma'a 'u++e'oral se compune din urmtoarele drepturi i obligaii ?
A+t&% 'u++e'oral F
) ,unuri mobile :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! @
Evaluare ::::::::::::::::::::!!!!!!@
, ,unuri imobile :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Pa'&% 'u++e'oralF :::::!!la care se adaug cheltuielile cu ultima
boal i nmormntare n sum de :!!!!!lei1 au fost suportate de :!!!!!!!!1 care
au fost i susintorii defunctului
'erem eliberarea certifcatului de motenitor!
160
=emnturile :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
).
NOTARUL PU)LIC F
*in declaraia motenitorilor1 actele de stare civil1 martorii i celelalte
probe !!!!!!!!!!!!!!!!!!! constat c n succesiunea defunctului !!!!!!!!!!!!!!!!!!
I.
Masa succesoral se compune din urmtoarele bunuri?
A+t&% 'u++e'oral F
),unuri mobile :!!!!!!!!!!!!!
Evaluare :::::::!!
,,unuri imobile :!!!!!!!!!!!!!
Pa'&% 'u++e'oral :::::::::::::::::::::!la care se
adaug cheltuielile cu ultima boal i nmormntare n sum de :!!!!lei au
fost suportate de :!!!!!!!!!!!1 care au fost i susintorii defunctului
:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<otal activ succesoral? !!!!!!!!!!!!!!!!!lei!
"asivul succesoral const din? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 n valoare total
de !!!!!!!!!!!!!!!!! >ei!
<;<)> )'<54? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!lei!
=cutiri i reduceri? !!!!!!!!!!!!!!lei!
II.
) )u calitatea de motenitori legali - testamentari1 n cotele i cu
ta-ele artate n dreptul fecruia1 urmtorii?
#!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!1 '7"1 !!!!!!!!!!!!!!1 n calitate
de !!!!!!!!!!!!!!1 cruia i revine o cot de !!!!!!!!!!!!!! din mas succesoral
0! !!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!1 '7"1 !!!!!!!!!!!!!!1 n calitate
de !!!!!!!!!!!!!!1 cruia i revine o cot de !!!!!!!!!!!!!! din mas succesoral
, 5mpozit !!!!!!!!!!lei
Modul de calcul al impozitului
:::::::::::::::::::::
161
' ;norariul !!!!!!!!lei!
Modul de calcul al onorariului
:::::::::::::::::::::
* )tribuirea n mod distinct a bunurilor s-a fcut potrivit parta(ului
intervenit astfel? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=emnturile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=unt strini de succesiune prin?
Renun(are 7n termenF
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(nume1 prenume1 calitatea fa de defunct::::!!1
numrul de nregistare din 67;=:::::
A;l&+area ;re?um(&e& 4e renun(are1 +on3orm art.###2 Co4 +&%&l!
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(nume1 prenume1 calitatea fa de defunct:::!!!!!!
De+lara(&e 4e nea++e;tare
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(nume1 prenume1 calitatea fa de defunct::::!!1
numrul de nregistare din 67;=:::::
Sunt ne4emn& 4e a mo9ten&F
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(nume1 prenume1 calitatea fa de defunct::::!!1
An temeiul dispoziiilor art!##30 'od civil i ale >egii nr!3//#CC%1 cu
modifcrile i completrile ulterioare!
DISPUNEF
Eliberarea1 n condiiile legii1 a certifcatului de motenitor/legatar!
NOTAR PU)LIC2
......................
L.S.
162
;7=7;757 PRECIDRI PRI+IND REDACTAREA /I COMPLETAREA
GNCHEIERII EINALE
Di'po8i*ii )$n$ra$ pri(in# :n!.$i$r$a 9na- %i partaFu 'u!!$'ora
1. ncheerea na, ndferent de modatatea de executare, se redacteaz n
dou exempare dentce, care vor semnate ecare n orgna, att de ctre
ce prezen[ a procedur, ct de notaru nstrumentator. Ambee
exempare vor avea sgu orgna a notaruu nstrumentator (conform
art. 49 dn Legea nr.36/1995).
2. Un exempar orgna a ncheer nae rmne n dosaru succesora, cu
termen de pstrare 10 an, ar ceat exempar orgna se pstreaz a
mapa de certcate de motentor, cu termen de pstrare permanent.
3. n cazu ncheeror de suspendare conform art. 78 t. a), b), c) dn Legea
nr. 36/1995 , a ncheeror de conexare, a ncheeror de ds|ungere, a
ncheeror de ,casat fr obect", un exempar orgna a ncheer va
rmne a dosaru cauze sau a ,urma" acestua, ar ceat exempar se
arhveaz a mapa de ,ate sou[".
4. n cazu n care prn ncheerea na se face parta|u succesora, acesta
poate cuprnde numa bunure mobe. n aceast stua[e se poate reaza
raportu dona[or prn echvaent, aspecte care se consemneaz n
ncheerea na. Conform prevederor art.1144 Cod cv, parta|u bunuror
mobe trebue ncheat, prn act separat, n form autentc.
Aspecte procedurae prvnd ntocmrea parta|uu succesora:
1. obectu parta|uu poate consttu numa un bun de[nut de ctre
motentor n ntegratatea sa, dobndt e prn succesunea dezbtut, e
prn at mod.
2. a ncheerea actuu de parta| trebue s e prezen[ to[ motentor
consemna[ n certcatu de motentor, ar aceta s e de acord cu
mpr[rea bunuror.
163
3. parta|u se poate face prn atrburea bunuror n natur sau prn
echvaent.
4. parta|u n cadru crua un coparta|ant prmete unu sau ma mute
bunur, ar atua nu se atrbue nc un bun, nc n natur, nc prn
echvaent, are natura |urdc a une dona[.
A'p$!t$ pro!$#ura$ pri(in# !o,p$tar$a :n!.$i$rii 9na$:
La competarea ncheer nae, notaru pubc va [ne seama de
urmtoaree preczr:
57 La rubrca Qla apelul nominal au rspunsK se vor consemna:
motentor prezen[, mandatar motentoror absen[ cu preczarea dateor
de dentcare ae mandateor (numru de autentcare, data autortatea
nstrumentatoare), reprezentan[ ega, curator cu documentee care e
arat catatea ndcarea succesbuu pe care repreznt/asst,
copropretar credtor succesun sau a motentoror, dup caz.
37 La rubrca ,au lipsitK se vor men[ona:
- motentor absen[ (a[ dect ce reprezenta[) cu nume, prenume
catatea acestora fa[ de defunct, precum procedura ndepnt pentru
e
206
.
- numee prenumee succesbor fa[ de care urmeaz s se apce
prezum[a de renun[are
207
, conform art.1112 Cod cv, catatea acestora fa[
de defunct, precum ndepnrea procedur de ctare n ceea ce prvete.
;7 La rubrca Jsuccesibilii prezeni declarK se va consemna decara[a
succesbor pe propre rspundere cu prvre a:
- starea cv a defunctuu n raport de data decesuu;
- motentor n ordnea caseor graduu de rudene cu defunctu;
<7 La rubrca ,au acceptat succesiuneaK se va consemna numee
prenumee motentoror acceptan[, catatea fa[ de defunct , dup caz,
numru de nregstrare a decara[e de op[une succesora n RNOS.
206
Cu preczarea faptuu c au fost cta[ precum a modat[ n care a fost ndepnt
aceast procedur.
207
Prezum[a de renun[are prevzut de art.1112 Cod cv se apc numa succesunor
deschse dup data de 01 octombre 2011. Prn data deschder succesun se n[eege data
decesuu autoruu succesun.
164
=7 La rubrca J au renunat la motenireK se va consemna numee
prenumee renun[toruu, gradu de rudene fa[ de defunct numru de
nregstrare a decara[e de op[une succesora n RNOS.
>7 La rubrca Jsunt strini de succesiune prin declaraie de
neacceptareK se va consemna numee prenumee neacceptantuu, gradu
de rudene fa[ de defunct numru de nregstrare a decara[e de
op[une succesora n RNOS.
?7 Renun[tor neacceptan[ prevzu[ a punctee 5 6 vor
exprma op[unea succesora prn decara[e ncheat n form autentc
care se va nscre n RNOS.
A7 La rubrca "*efunctul a/nu a lsat testamentul!!!!!!K se vor consemna
urmtoaree:
- n cazu testamentuu autentc numru data autentcr
notaru nstrumentator.
208
- n cazu testamentuu oograf, obgatoru data ntocmr acestua,
precum faptu c este vadat prntr-un proces-verba dn data de....., de
ctre motentor.
@7 La rubrca J*efunctul a adoptat regimul matrimonial alK se va
consemna regmu matrmona a defunctuu cu so[u suprave[utor actu
autentc prn care s-a fcut chdarea regmuu matrmona
209
. Lchdarea
regmuu matrmona se va face ntre so[u suprave[utor to[ motentor
acceptan[. La ntocmrea actuu de chdare motentor acceptan[ pot
prezen[ persona sau prn mandatar cu procur autentc.
547 La rubrca JMasa succesoral se compune din urmtoarele drepturi
i obligaii K se vor consemna bunure rezutate n urma chdr regmuu
matrmona, bunure propr ae defunctuu (cu men[unea c sunt propr),
precum orce ate dreptur obga[ care nu se stng a decesu autoruu.
n cadru aceste rubrc se vor men[ona dstnct att actvu succesora ct
pasvu succesora, dup cum urmeaz:
I: a+t&%ul 'u++e'oral
208
Toate testamentee autentce, ndferent de data ntocmr, se vor verca, pe chetuaa
motenr ,n baza de date a Regstruu na[ona notara de evden[ a berat[or,
denumt n contnuare RNL, ( fost RNTA). n cazu n care testamentu autentc prezentat n
cadru procedur succesorae a fost ntocmt nante de anu 2007, este necesar s se
verce n arhva notaruu pubc nstrumentator sau a nsttu[e care de[ne arhva
acestua/fostuu notarat de stat, dac pe exemparu dn arhv exst sau nu men[unea
revocr testamentuu.
209
A se vedea modeee de acte de chdare.
165
La aceast rubrc se vor ncude:
) bunuri mobile (se vor men[ona, n mod obgatoru, toate bunure
cuprnse n nventaru ntocmt a aegerea regmuu matrmona - anex a
conven[a matrmona - dac aceste bunur ma exst a data decesuu
(enumerare exempcatv): 1. bunure prevzute n nventaru
succesora (care apar[n defunctuu), precum orce ate bunur propr, sau
care rezut n urma chdr regmuu matrmona decarate de
motentor;
2. drepture patrmonae de autor /sau, dup caz, toate
ceeate dreptur conexe, a care se refer Legea nr. 8/1996 prvnd
drepture de autor drepture conexe, char dac nu sunt evauabe n
ban;
3. crean[ee care sunt dovedte cu documente ca apar[n
defunctuu, char daca sunt/nu sunt chde exgbe;
4. sumee rezutate dn arend, nchrere, datorate pn a data
decesuu tture acestora;
5. sumee /sau vaore depuse a nsttu[e nancare, ce sunt
consemnate pe numee defunctuu;
6. tture de vaoare de[nute de defunct;
7. bunur cu regm speca (arme, mun[ etc)
210
;
8. orce ate vaor de[nute de defunct.
n afar de drepture patrmonae prevzute ma sus, toate ceeate
bunur sunt evauabe n ban. Evauarea se face pe baza documenteor
susmen[onate sau pe baza acorduu tuturor motentoror.
n cazu n care motentor decar n masa succesora opere de art,
sub orce form, apar[nnd unor autor consacra[, apartenen[a acestora se
va stab n conformtate cu dspoz[e egae n matere.
): 8unur& &mo8&le
Se va men[ona dreptu de propretate excusv sau pe cote-pr[ (este
nterzs a se trece o cota nedetermnat, precum o cot dntr-o at cot;
de exempu: nu se va trece "1/2" dn "1/2", c se va trece drect cota de
"1/4") asupra bunuror mobe ce au apar[nut defunctuu.
210
n prvn[a acestora trebue respectate prevedere egor specae (cu ttu de exempu, a
se vedea Legea nr.295/2004 prvnd regmu armeor mun[or).
166
Bunu mob va descrs aa cum rezut dn ttu extrasu de carte
funcar, dac este deschs, cu men[unea ttuu de propretate (pn a
data a care Cartea Funcar devne consttutv de dreptur).
Pentru bunure mobe trebue soctate urmtoaree documente:
certcatu de atestare sca pentru ecare mob cuprns n masa
succesora, ndferent de ocu stur, ar n cazu bunuror mobe pentru
care este de|a deschs carte funcar, se va socta extrasu de carte
funcar pentru nformare.
n certcatu de motentor se vor men[ona, a descrerea mobuu,
dup modu de dobndre, toate dezmembrmntee, contractee de arend,
de nchrere, promsune de vnzare, antecontractee sarcne acestua,
aa cum rezut dn extrasu de carte funcar.
Se vor men[ona numa drepture de concesune care nu se stng prn
decesu ttuaruu cu tture conferte acestor dreptur: terenur
211
sau ocur
de vec (se va [ne seama de termenu pe care s-au concesonat).
Pentru mobee care nu au deschs carte funcar se va ncude o
not n cuprnsu certcatuu de motentor prn care se va pune n vedere
motentoror necestatea ntocmr documenta[e cadastrae ntabuarea
dreptuu or de propretate (art.887 an.3 Cod cv).
De asemenea, prn aceea not se va pune n vedere motentoror
necestatea ndepnr n termen de 30 de ze a format[or de nregstrare
sca.
II: ;a'&%ul 'u++e'oral
La aceast rubrc se vor ncude:
- datore scae rezutate dn certcatu de atestare sca;
- datore defunctuu dovedte prn ate nscrsur;
- datore care rezut dn actee autentce de chdare ae regmuror
matrmonae;
- toate obga[e transmsbe rezutate dn rspunderea cv
dectua sau dn contracte ncheate de defunct n tmpu ve[ (de exempu:
rent, ntre[nerea, promsunea de a cumpra, etc.);
- chetuee de nmormntare, care nu trebue dovedte cu acte, pn
a suma prevzut de Codu sca;
211
Notaru va acorda aten[e egor n temeu crora a fost dobndt dreptu de propretate.
167
- orce ate dator dovedte (de exempu: a asoca[a de
ocatar/propretar, a furnzor de utt[ etc.)
Preczam c aceste dator trebue decarate de motentor. Pn a
nn[area unu regstru pubc de evden[ a datorncor, notaru pubc nu
are obga[a s fac cercetr n acest sens, va pune numa n vedere
motentoror s preznte documentee dovedtoare ae acestor dator, n
cazu n care acestea exst.
557 La rubrca "7atura succesiunii" notaru pubc va ndca, n mod
obgatoru, c succesunea este, dup caz:
- ega;
- testamentar;
- ega testamentar.
Notaru va ndca, totodat, temeu |urdc (artcou dn Codu cv)
n baza crua are oc devou[unea succesora (att n prvn[a so[uu
suprave[utor, ct a ecre case de motentor ega sau testamentar).
Cotee ce revn ecrua dntre motentor se vor men[ona nu doar n
certcatu de motentor, c n certcatu de catate de motentor.
Cotee stabte pentru to[ motentor care vn n concurs vor aduse
a numtoru comun (pentru acurate[ea vaor coteor cuprnse n certcatu
de motentor pentru proba ntreguu).
Or de cte or succesunea se confer n baza unu testament, se va
men[ona att temeu |urdc dn Codu cv, ct ttu.
n stua[a testamentuu autentc se vor men[ona numru data
acestua, numee notaruu nstrumentator numru de nregstrare de a
RNL.
n cazu testamentuu oograf, se vor trece zua, una anu
men[onate pe acesta, precum data vadr potrvt procesuu verba de
vadare.
A7 6UCCE6IUNE LEGAL
Textee dn Codu cv pentru ecare categore de motentor ega,
atunc cnd vn a motenre sngur:
so[u suprave[utor - art. 971;
descenden[ - art. 975;
ascenden[ prvega[ - art. 976;
coatera prvega[ - art. 976;
168
ascenden[ ordnar - art. 982;
coatera ordnar - art. 983;
B7 6UCCE6IUNE TE6TAMENTAR
Textee dn Codu cv pentru ecare categore de motentor
testamentar n func[e de ntnderea egatuu:
egataru unversa - art. 1055;
egataru cu ttu unversa - art. 1056;
egataru cu ttu partcuar - art. 1057;
C7 6UCCE6IUNE LEGAL /I TE6TAMENTAR
motentor ega testamentar - art. 1102.
55757 Mo#u #$ 'tabiir$ a !ot$or 'u!!$'ora$ !$ r$(in
,o%t$nitorior
aH Gn !a8u 'u!!$'iunii $)a$
Textee cotee succesorae prevzute de Codu cv, care trebue
preczate n ncheerea na, certcatu de motentor sau ate acte, n
cazu devou[un egae a motenr, atunc cnd so[u suprave[utor vne n
concurs cu ecare dntre casee de motentor ega:
IiH 6o*u 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u #$'!$n#$n*ii #$&un!tuui
" art7 @?3 ain75 it7 a %i art7 @?= Co# !i(i :
- cota so[uu 1/4
- cota descenden[or 3/4
IiiH 6o*u 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u a'!$n#$n*ii pri(i$)ia*i %i
!u !oat$rai pri(i$)ia*i ai #$&un!tuui2 art7 @?3 ain75 it7 b2 art7 @?>2
art7 @?? ain75 art7 @?A it7 b2 art7 @A4 %i art7 @A5 Co# !i(i :
- cota so[uu 1/3 (2/6)
- cota ascenden[or prvega[ a coateraor prvega[ 2/3(4/6),
dn care ce do prn[ au mpreun, n cote egae, 1/2 (2/6), ar coatera
prvega[ au 1/2(2/6); aceta vor mpr[ cota, n mod ega, ndferent
de numru or;
IiiiH 6o*u 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u un a'!$n#$nt pri(i$)iat
%i !u !oat$rai pri(i$)ia*i ai #$&un!tuui2 @?3 ain75 it7 b2 art7 @?>2
art7 @?? ain752 art7 @?A it7 a %i art7 @A5 Co# !i(i:
- cota so[uu 1/3 (4/12)
169
- cota ascendentuu prvegat a coateraor prvega[ 2/3 (8/12),
dn care un prnte a 1/4(2/12), ar coatera prvega[ au 3/4 (6/12);
aceta vor mpr[ cota, n mod ega, ndferent de numru or;
Ii(H 6o*u 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u a'!$n#$n*ii pri(i$)ia*i
ai #$&un!tuui2 art7 @?3 ain75 it7 !2 art7 @?> art7 @?? ain73 %i art7
@A4 Co# !i(i :
- cota so[uu 1/2 (2/4)
- cota unua sau a ambor ascenden[ prvega[ 1/2(2/4); prn[
vor mpr[ n mod ega cota ntre e, dac este cazu;
I(H 6o*u 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u !oat$raii pri(i$)ia*i ai
#$&un!tuui2 art7 @?3 ain75 it7 !2 art7 @?? ain73 %i art7 @A5 Co# !i(i :
- cota so[uu 1/2
- cota coateraor prvega[ 1/2; aceta vor mpr[ cota, n mod
ega, ndferent de numru or;
I(iH 6o*u 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u a'!$n#$n*ii or#inari ai
#$&un!tuui2 art7 @?3 ain75 it7 # %i art7 @A3 Co# !i(i :
- cota so[uu 3/4;
- cota ascenden[ ordnar 1/4; aceta vor mpr[ cota, n mod
ega, ndferent de numru or;
I(iiH 6o*u 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u !oat$raii or#inari ai
#$&un!tuui2 art7 @?3 ain75 it7 # %i art7 @A; Co# !i(i :
- cota so[uu 3/4;
- cota coateraor ordnar 1/4; aceta vor mpr[ cota, n mod ega,
ndferent de numru or;
bH Gn !a8u 'u!!$'iunii $)a$ %i t$'ta,$ntar$ I!u $(i#$n*i$r$a
r$8$r($i :n !a8u :n !ar$ $1i't- ,o%t$nitori r$8$r(atariH
Motentor ega n concurs cu motentor testamentar, dup ce a
operat reduc[unea: n prmu rnd, se va ndca temeu ega a
motentoruu rezervatar, coroborat cu art. 1088 Cod cv. Potrvt art. 1088
Cod cv, rezerva succesora a ecru motentor rezervatar este de
|umtate dn cota succesora care, n absen[a berat[or sau
dezmotenror, s-ar cuvent ca motentor ega.
170
b757H R$8$r(a 'o*uui 'upra(i$*uitor :n !on!ur' !u 9$!ar$
#intr$ !a'$$ #$ ,o%t$nitori $)ai
Rezerva so[uu suprave[utor n concurs cu descenden[ defunctuu este
de 1/2 dn 1/4 ( 1/8);
Rezerva so[uu suprave[utor n concurs cu ascenden[ prvega[ cu
coatera prvega[ a defunctuu este de 1/2 dn 1/3( 1/6);
Rezerva so[uu suprave[utor n concurs cu un ascendent prvegat cu
coatera prvega[ este de 1/2 dn 1/3( 1/6);
Rezerva so[uu suprave[utor n concurs cu ascenden[ prvega[ a
defunctuu este de 1/2 dn 1/2(1/4);
Rezerva so[uu suprave[utor n concurs cu coatera prvega[ a
defunctuu este de 1/2 dn 1/2(1/4);
Rezerva so[uu suprave[utor n concurs cu ascenden[ ordnar a
defunctuu este de 1/2 dn 3/4( 3/8);
Rezerva so[uu suprave[utor n concurs cu coatera ordnar a
defunctuu este de 1/2 dn 3/4( 3/8).
b737H R$8$r(a #$'!$n#$n*ior
n psa so[uu suprave[utor, rezerva descenden[or este de 1/2
(ndferent de numru or) se va mpr[ n mod ega ntre e, ndferent de
numru or.
n concurs cu so[u suprave[utor rezerva descenden[or este de 1/2
dn 3/4 (3/8), ndferent de numru or se va mpr[ n mod ega
ntre e, n func[e de numru or.
b7;7H R$8$r(a a'!$n#$n*ior pri(i$)ia*i
Rezerva ascenden[or prvega[ n concurs cu so[u suprave[utor cu
coatera prvega[ este de 1/2 dn 2/6 (1/6); aceta vor mpr[ cota,
n mod ega;
Rezerva ascendentuu prvegat n concurs cu so[u suprave[utor cu
coatera prvega[ este de 1/2 dn 2/12 (1/12);
171
Rezerva ascenden[or prvega[ n concurs cu so[u suprave[utor este
de 1/2 dn 1/2(1/4); prn[ vor mpr[ n mod ega cota ntre e;
Rezerva ascenden[or prvega[ n psa so[uu suprave[utor a
coateraor prvega[ este de 1/2.
537 La rubrca "motenitori" se vor consemna urmtoaree date
refertoare a motentor: nume, prenume, CNP, domcu, catatea acestua
fa[ de defunct cota ce revne acestua dn masa succesora.
n cazu motenr testamentare, se va precza pentru ecare
motentor ntnderea egatuu de care benecaz (notaru pubc are
obga[a de a face corect cacarea |urdc a egatuu, n func[e de von[a
testatoruu - egatar cu ttu partcuar; egatar cu ttu unversa; egatar
unversa).
n cazu n care opereaz reduc[unea, se va face men[unea faptuu c
ntnderea dreptuu este rezutat dn opera[unea de reduc[une.
n cazu n care succesb rezervatar accept succesunea se
decar de acord cu testamentu (ndferent de natura egatuu) nu soct
reduc[unea u, n certcatu de motentor aceta vor ndca[ ca
motentor, numa cu preczarea cat[ fa[ de defunct, fr ndcarea
coteor. Aceta pot prm bunure de fame, dac nu au fcut obectu
egatuu (char n cazu ceu unversa).
5;7 La rubrca "atribuirea n mod distinct a bunurilor se face n baza
actului !!!" se vor face urmtoaree men[un, dup caz:
- dac vaabtatea testamentuu, catatea de motentor ega (cu sau
fr preczarea coteor) /sau testamentar, masa succesora, ncusv
pasvu succesora s-au stabt prntr-o hotrre |udectoreasc dentv;
- dac s-a anuat testamentu sau certcatu de motentor n tot sau
n parte (n ceea ce prvete e cuprnsu mase succesorae, e numru
/sau catatea motentoror);
- dac atrburea motenr s-a fcut n urma constatr une
ncapact[ de a prm egate.
Pentru nscrerea n Cartea Funcar apcarea mpoztuu asupra
succesun, se va precza evauarea mobuu sau a cote dn acesta.
172
5<7 La rubrca ,renuntori" se vor men[ona:
1. numee, prenumee succesbuu/succesbor care a/au renun[at a
succesune conform art. 1120 Cod cv, catatea acestua/acestora fa[ de
defunct numru de nregstrare dn RNOS a decara[e de renun[are;
2. numee, prenumee, catatea fa[ de defunct a ceu/ceor
prezumat/prezuma[ renun[tor/, conform art. 1112 Cod cv. Aceste date se
refer a succesb fa[ de care s-a ndepnt procedura de ctare, conform
prevederor art. 1112 Cod cv.
5=7 La rubrca ,neacceptani" se vor men[ona numee, prenumee s
catatea fa[ de defunct a succesbuu/succesbor, precum numru de
nregstrare dn RNOS a decara[e de neacceptare.
5>7 La rubrca "=unt nedemni de a moteni" se vor men[ona numee,
prenumee nedemnuu, catatea acestua fa[ de defunct, modu cum s-a
stabt nedemntatea, precum temeu |urdc a acestea, potrvt art. 958
(nedemntatea de drept) sau art. 959 Cod cv (nedemntatea |udcar),
dup caz.
5?7 La rubrca "*ispune eliberarea certifcatului de motenitor", se va
precza temeu |urdc (art.1132 Cod cv dspoz[e Leg nr. 36/1995)
se va precza natura certcatuu de motentor: de catate de motentor,
supmentar, ega, testamentar.
173
;7>7 MODEL DE CERTIEICAT DE MO/TENITOR
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CERTI.ICAT DE .........................
2#2
NR.....
2#

*ata (ziua1 luna1 anul !!!!!!
0#2
!!!!!!!!!!!1 notar public1 cercetnd piesele dosarului de mai sus1 precum i
ncheierea fnal respectiv1 n baza art!$/ i &3 din >egea nr!3//#CC% cu
modifcrile i completrile ulterioare1 certifc urmtoarele?
*e pe urma defunctului !!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!!!!!!!1 cu
ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!!!!!1 (udeul !!!!!!!!1 au rmas urmtoarele bunuri i
urmtorii motenitori legali si/sau legatari?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*efunctul a fost cstorit sub regimul matrimonial al !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
regim care a fost lichidat prin actul autentic nr! !!!!!!!!!din data de !!!!!!!!
*efunctul nu a fost cstorit!
I. Ma'a 'u++e'oral?
a bunuri mobile? !!!!!!!!!!!!!!!
0#%
b bunuri imobile !!!!!!!!!!!!!!!!
7atura succesiunii !!!!!!!!!!!!
0#/
55! Motenitori/>egatari!
#!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!1 n calitate de !!!!!! cu o cot de !!!!!!! din
masa succesoral!
0!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!1 n calitate de !!!!!! cu o cot de !!!!!!! din
masa succesoral!
)tribuirea n mod distinct a bunurilor s-a fcut n baza
actului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
212
n func[e de natura succesun se va competa: motenitor sau legatar, dup caz.
213
Se va nscre numru de certcat dn Regstru de termene succesorae.
214
Se va nscre data ncheer nae.
215
Nu se va men[ona evauarea bunuror mobe cuprns n ncheerea na.
216
Se vor men[ona, dup caz, urmtoaree: legal n temeiul art!!!!!!!!'od civil; testamentar
n temeiul art!!!!!'od civil1 precum i n baza testamentului olograf din data de !!!!!!!!
/autentic din data de !!!!!!1 ntocmit de !!!!!!
174
"rezentul certifcat s-a eliberat n baza hotrrii defnitive nr!!!! din !!!
pronunat de!!!!!!
6E787FP<;65 ?
)u renunat la succesiune1 conform art!##0. 'od civil?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! n calitate de !!!!!!!!!!!! 1 prin declaraia nregistrat n
67;= sub nr! !!!!!!!!!din!!!!!!!!!!!!!
=unt prezumai renuntori la succesiune1 conform art!###0 'od civil ?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! n calitate de !!!!!!!!!!!!
=unt strini de succesiune prin neacceptare?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! n calitate de !!!!!!!!!!!! 1 declaraie nregistrat n 67;=
sub nr! !!!!!!!!!din!!!!!!!!!!!!!
=unt nedemni1 conform art! C%& sau art!C%C 'od civil?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! n calitate de !!!!!!!!!!!!1 cruia i s-a stabilit
nedemnitatea conform !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=-a perceput impozit n sum de !!!!!!! lei1 find achitat cu chitan/bon
fscal/ordin de plat nr! !!!!!!!!!!!
=-a perceput onorariul
0#$
n sum de !!!!!!lei1 cu <4) n sum de!!!!!! lei
i a fost achitat cu chitan/bon fscal/ordin de plat nr! !!!!!!!!!!!
=-a perceput tariful de publicitate imobiliar n sum de!!!!!!!!!!!!!!!lei i
a fost achitat cu chitan/bon fscal/ordin de plat nr! !!!!!!!!!!!
Notar pubc,
........................
L.S.

217
La onoraru stabt pentru procedura succesora propru-zs se vor aduga
chetuee procedurae (vercr comuncr a regstree eectronce, ndepnrea
proceduror de ctare comuncare, traducere de documente , dup caz , coresponden[,
etc).
n cazu n care masa succesora cuprnde att actv ct pasv, onoraru se va stab
a vaoarea actvuu brut, ar n cazu n care determnarea pasvuu necest chetue
supmentare acestea se vor aduga a onoraru astfe stabt.
n cadru procedur succesorae se va percepe onoraru separat pentru urmtoaree:
- actu de chdare a regmuu matrmona;
- nventarerea bunuror, atunc cnd nventaru este ntocmt de -notar;
- apcarea de sg;
- desemnarea de curator speca.
175
;7?7 MODEL DE CERTIEICAT DE EKECUTOR TE6TAMENTAR
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CERTI.ICAT DE EJECUTOR TESTAMENTAR Nr....
*ata !!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 notar public1 n baza art! &3 alin! 3 din >egea nr!3//#CC%
cu modifcrile i completrile ulterioare1 certifc urmtoarele?
*efunctul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!!!!!!!!!!1 cu ultimul
domiciliu n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 (udeul !!!!!!!!!!!!1 potrivit testamentului autentifcat
de !!!!! sub nr! !!!!!!!!!!!!! din !!!!!!!!!!!!!!!! sau testamentului olograf datat !!!!!!!!!!1
a desemnat ca e-ecutor testamentar1 n condiiile art! C#. i urmtoarele din
'odul civil1 pe?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!!!!!!1 care a acceptat
sarcina de a ndeplini aceast calitate!
*repturile i ndatoririle stabilite de testator n e-ecutarea
testamentar sunt?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=-a perceput onorariul de !!!!!!!!! lei1 cu chitan/bon fscal/ordin de
plat nr!!!! din !!!!!
Notar ;u8l&+2
.......................
L.S.
176
;7A7 MODELE DE DECLARAII DATE GN MATERIE
6UCCE6ORAL
35A
;7A757 MODEL DE DECLARAIE DE ACCEPTARE A 6UCCE6IUNII LEGALE
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!! declar c accept n
mod e-pres1 n conformitate cu prevederile art!##.. 'odul civil
succesiunea defunctului !!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!1 cu '7"!!!!!!!!!1 cu
ultimul domiciliu n!!!!!!!!!
*eclar c fa de defunct am calitatea de!!!!!!!!!!!
0#C
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura!!!!!!!!
218
Nerespectarea prezenteor formuare atrage respngerea nregstrr acestora n RNOS.
219
Catatea fa[ de defunct este decarat de motentor, nu se constat prn acte de
stare cv cu ocaza autentcr decara[e de op[une succesora. n cazu n care
motentoru -a cacat gret gradu de rudene fa[ de defunct, decara[a va produce
efectee cu respectarea prncpor succesunea ega.
Decara[a de op[une succesora este ndvdua (se face de un sngur succesb)
trebue s se refere numa a un sngur defunct.
177
;7A737 MODEL DE DECLARAIE DE ACCEPTARE A 6UCCE6IUNII
TE6TAMENTARE
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar c accept
n mod e-pres1 n conformitate cu prevederile art!##.. 'od civil coroborate
cu dispoziiile art!##.& alin!0 'od civil1 titlul de legatar
00.
!!!!!!!!!!!!!!!!conferit
prin testamentul
00#
autentifcat sub nr!!!!!!! sau olograf din data !!!!!!!1 de ctre
defunctul!!!!!!!!!1 decedat la data de!!!!!!!!!1 cu '7"!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu
n!!!!!!!!!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura!!!!!!!!
220
Legataru poate : unversa, cu ttu unversa cu ttu partcuar(art.1054-art.1057 Cod
cv).
221
Notaru pubc care autentc decara[a de acceptare a egatuu nu are obga[a de a
verca nregstrarea sau revocarea testamentuu autentc a RNOS, sau, n cazu
testamentuu oograf, dac a fost sau nu scrs semnat datat de testator. Aceast obga[e
revne notaruu care va nstrumenta procedura succesora.
Decara[a de op[une succesora este ndvdua (se face de un sngur succesb)
trebue s se refere numa a un sngur defunct.
178
;7A7;7 MODEL DE DECLARAIE DE ACCEPTARE A 6UCCE6IUNII LEGALE
/I TE6TAMENTARE
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar
000
c accept
n mod e-pres1 n conformitate cu prevederile art!##.0 'od civil coroborate
cu art!##.& alin!(# i (0 'od civil1 succesiunea defunctului!!!!!!!!1 decedat la
data de !!!!!!!!!!1 cu '7"!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!1 n calitate
de !!!!!!!!!!! ca motenitor legal i n calitate de legatar!!!!!!!!!!!!!!! conferit prin
testamentul autentifcat sub nr!!!!!!! sau olograf din data de !!!!!!!!!!!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura!!!!!!!!
222
Decara[a de op[une succesora este ndvdua (fcut de un sngur succesb)
trebue s se refere numa a un sngur defunct.
179
;7A7<7 MODEL DE DECLARAIE DE RENUNARE LA 6UCCE6IUNEA
LEGAL
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar
003
c renun
n mod e-pres1 n conformitate cu prevederile art!##.. 'od civil coroborate
cu cele ale art!##0. 'od civil la succesiunea defunctului!!!!!!!1 decedat la data
de !!!!!!!1 cu '7"!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!1 n calitate de !!!!!!!!!!!!!
<otodat1 declar c nu am fcut niciun act de acceptare tacit a
succesiunii defunctului1 din cele prevzute de art!###. 'od civil!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
223
Decara[a de op[une succesora este ndvdua (fcut de un sngur succesb)
trebue s se refere numa a un sngur defunct.
180
;7A7=7 MODEL DE DECLARAIE DE RENUNARE LA 6UCCE6IUNEA
TE6TAMENTAR
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar
002
c renun
n mod e-pres1 n conformitate cu prevederile art!##.. 'od civil coroborate
cu cele ale art!##0. 'od civil1 la legatul lsat prin testamentul autentifcat
sub nr!!!! /olograf din data de !!!!!!!!!! de ctre defunctul!!!!!!!!!!1 decedat la
data de !!!!!!!1 cu '7"!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n!!!!!!!!!!!
<otodat1 declar c nu am fcut niciun act de acceptare tacit a
succesiunii defunctului din cele prevzute de art!###. din 'odul civil!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
224
Decara[a de op[une succesora este ndvdua (fcut de un sngur succesb)
trebue s se refere numa a un sngur defunct.
181
;7A7>7 MODEL DE DECLARAIE DAT GN CONEORMITATE CU
DI6PODIIILE ART75555 COD CI+IL
DECLARAIE
33=
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 succesibil al
defunctului!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la data de!!!!!!!!1 cu '7" !!!!!!!1 cu ultimul
domiciliu n!!!!!!!1 n calitate de!!!!!!!!!!!!!! declar
00/
1 n condiiile art!#### din
'odul civil cu privire la succesiunea acestuia1 urmtoarele?
Antruct intenionez s ndeplinesc acte califcate de art!###. 'od civil1
ca find de acceptare tacit1 declar c acestea nu constituie opiunea mea
cu privire la succesiunea defunctului !!!!!!!!!!!!!
)m luat cunotin de faptul c termenul de opiune succesorala este
cel prevzut de art!##.3 'od civil1 termen n care mi voi e-ercita acest
drept!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial i !!!!!! e-emplare s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
225
Prezenta decara[e nu se va comunca de ctre notar a RNOS, neavnd caracteru une
decara[ de op[une succesora.
226
Decara[a de op[une succesora este ndvdua (fcut de un sngur succesb)
trebue s se refere numa a un sngur defunct.
182
;7A7?7 MODEL DE DECLARAIE DE NEACCEPTARE 6UCCE6IUNII DAT
GN AEARA TERMENULUI DE OPIUNE 6UCCE6ORAL
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar
00$
c nu
am fcut1 n termenul de opiune succesoral1 niciun act de acceptare
e-pres sau tacit a succesiunii defunctului!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la data
de!!!!!!!!1 cu '7" !!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n!!!!!!!1 dei am cunoscut data
decesului acestuia!
Aneleg s rmn strin de succesiunea defunctului1 s nu am calitatea
de motenitor i s renun la dreptul de a e-ercita aciunea n petiia de
ereditate!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
227
Decara[a de op[une succesora este ndvdua (fcut de un sngur succesb)
trebue s se refere numa a un sngur defunct.
183
;7A7A7 MODEL DE DECLARAIE DE ACCEPTARE A CALITII DE
EKECUTOR TE6TAMENTAR
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar1 n mod
e-pres1 n conformitate cu prevederile art!#.$$ alin!3 'od civil1 c accept
calitatea de e-ecutor testamentar al defunctului!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la data
de!!!!!!!!1 cu '7" !!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n!!!!!!!1 find desemnat de ctre
acesta prin testamentul autentifcat sub nr!!!!!!! din data de !!!!!!!!! de notarul
public !!!!!! cu sediul n !!!!!!!!
*eclar c am capacitatea legal prevzut de art!#.$& 'od civil de a
e-ercita misiunea de e-ecutor i neleg s-mi e-ercit puterile n aceast
calitate conform dorinei i dispoziiilor defunctului1 menionate n testament!
)m luat cunotin de dispoziiile legale prevzute n art!#.&#1
art!#.&0 i art!#.&2 'od civil cu privire la faptul c nu pot transmite puterile
altei persoane1 cu e-cepia motenitorilor mei1 dac voi deceda nainte de
fnalizarea e-ecuiei1 cu privire la obligaia de a da socoteal pentru
gestiune1 etc!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
184
;7A7@7 MODEL DE DECLARAIE DE RENUNARE LA CALITATEA DE
EKECUTOR TE6TAMENTAR
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar1 n mod
e-pres1 n conformitate cu prevederile art!#.&% lit! b 'od civil1 c renun la
calitatea de e-ecutor testamentar al defunctului!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la data
de!!!!!!!!1 cu '7" !!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n!!!!!!!1 conferit prin testamentul
autentifcat sub nr!!!!!!!!!!!din data de!!!!!!!! de notarul public!!!!!!!!!! cu sediul n
!!!!!!!!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
185
;7A7547 MODEL DE DECLARAIE DE GNLTURARE A EEECTELOR
NEDEMNITII
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar1 n mod
e-pres1 n conformitate cu prevederile art!C/# 'od civil c l iert pe
ful/legatarul !!!!!!!!!!!!! avnd '7"!!!!!!!!!!!!! pentru fapta
comis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00&
care ar atrage nedemnitatea acestuia la
motenirea mea1 potrivit art! C%& i C%C 'od civil!
'a urmare a voinei mele e-prese de a-l ierta1 ful/legatarul
00C
meu va
benefcia de toate drepturile de care ar f fost privat prin svrirea faptei de
nedemnitate!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial privind opiunile succesorale (67;=!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67;= i !!!!!! e-emplare
s-au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
228
Se va men[ona fapta pentru care vtoru succesb a fost ertat.
229
Poate ertat orce motentor ega sau testamentar. Cnd ertarea se face prn
testament, con[nutu decara[e va preuat n cuprnsu testamentuu, ar un extras dn
testament cuprnznd men[une refertoare a ertarea nedemnt[ se va comunca a RNL.
186
;7@7 PROCEDURA IN6TRUMENTRII TE6TAMENTELOR
;7@757 DI6PODIII GENERALE
Potrvt art. 1035 Cod cv testamentu con[ne dspoz[ refertoare a
patrmonu succesora sau a bunure ce fac parte dn acesta, precum a
desemnarea drect sau ndrect a egataruu. Atur de aceste dspoz[
sau char n psa unor asemenea dspoz[, testamentu poate s con[n
dspoz[ refertoare a parta|, revocarea dspoz[or testamentare
anteroare, dezmotenre, numrea de executor testamentar, sarcn mpuse
egataror sau motentoror ega ate dspoz[ care produc efecte dup
decesu testatoruu, cum ar :
- Recunoaterea unu cop (art.416 Cod cv);
- Desemnarea persoane care urmeaz a numt tutore a copor
s (art.114 Cod cv) sau nturarea posbt[ ca o anumt
persoan s e tutore (art.113 Cod cv);
- nn[area consuu de fame (art. 126 Cod cv);
- Acordu sau nterdc[a, ca dup decesu su s se preeveze
organe, [esutur ceue n scop terapeutc sau tn[c (art.81 Cod
Cv);
- nturarea efecteor nedemnt[ (art.961 Cod cv);
- Aegerea eg apcabe propre sae succesun n cazu n care
aceasta cuprnde eemente de extranetate (art.2634 Cod cv);
- Constturea une funda[ (art.15 O.G. 26/2000);
- Interzcerea nstrnr unu bun, ns numa pe o durat de ce mut
49 de an sub cond[a exsten[e unu nteres seros egtm.
Termenu ncepe s curg de a data dobndr bunuu, respectv de
a decesu testatoruu (art.627 Cod cv).
Con#i*ii #$ &on# %i &or,-
Mnoru (persoana care nu a mpnt vrsta de 18 an) nu poate
dspune prn testament.
Cu toate acestea, mnoru care a mpnt vrsta de 16 an poate
dspune prn testament numa n urmtoaree cazur:
187
- A dobndt capactate depn de exerc[u prn cstore n cond[e
art.39 Cod cv, stua[e n care dovada se face prn actu de
cstore;
- A dobndt capactate de exerc[u antcpat prn hotrrea
nstan[e de tute n cond[e art.40 Cod cv, stua[e n care
dovada se face cu hotrrea |udectoreasc.
Nu pot 9 b$n$9!iarii $)at$or :n !on#i*ii$ art7@@5 Co# !i(i:
a) notaru pubc care a autentcat testamentu;
b) nterpretu care a partcpat a procedura de autentcare a
testamentuu;
c) martor, n cazure prevzute a art. 1.043 an. (2) art. 1.047 an.
(3);
d) agen[ nstrumentator, n cazure prevzute a art. 1.047;
e) persoanee care au acordat, n mod ega, assten[ |urdc a
redactarea testamentuu.
Fostee testamente con|uncte, actuamente nttuate reciproce de
ctre art.1036 Cod cv (prn care dou sau ma mute persoane testeaz
prn acea nscrs) 'unt int$r8i'$ 'ub 'an!*iun$a nuit-*ii ab'out$.
Benecaru egatuu trebue s exste a data deschder motenr
(art.987 an.4), exceptnd:
- persoana care nu exst a data ntocmr testamentuu poate
beneca de egatu fcut n favoarea une persoane capabe
(nsttut), cu sarcna pentru aceasta dn urm de a transmte
benecaruu obectu egatuu, dac acesta exst a moartea
nsttutuu (substtutu) - art 989 an.2 raportat a art 996 an.1
Cod cv;
- funda[a testamentar care nu este consttut a data ntocmr
testamentuu, conform art.208 Cod cv poate dobnd egatu;
188
;7@737 MODELE DE TE6TAMENTE /I DECLARAII DE
RE+OCARE A TE6TAMENTELOR
;7@73757 MODEL DE TE6TAMENT CU IN6TITUIRE DE LEGATAR
UNI+ER6AL
TE6TAMENT
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1
03.
dispun prin
prezentul testament urmtoarele?
>as celor trei nepoi de frai ai mei? !!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1
'7" !!!!!!!!!1 !!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!i !!!!!!!!!!!!! domiciliat
n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 ntreaga mea avere mobil i imobil nelegnd s-i
desemnez legatari universali1 potrivit art! #.%% 'od civil
03#
!
)m luat cunotin de dispoziiile art! #.&& 'od civil cu privire la
ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor
030
!
7umesc ca e-ecutor testamentar pe !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7"
!!!!!!!!!1 care va administra patrimoniul succesoral1 va depune toate
diligenele pentru e-ecutarea prezentului testament1 va solicita inventarul
bunurilor i evaluarea acestora!
E-ecutorul testamentar se va ngri(i de funerariile mele!
An mod e-pres1 prin prezentul nscris1 mi dau acordul ca dup moartea
mea1 organele i esuturile mele s fe prelevate1 numai n scop terapeutic i
nu tiinifc!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voin!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
230
Se va men[ona dac exst sau nu motentor rezervatar (so[, descenden[, prn[);
231
Potrvt art.1055 Cod cv, egatu unversa confer unea sau ma mutor persoane
voca[e a ntreaga motenre;
232
n stua[a exsten[e motentoror rezervatar se va precza faptu c testatoru a uat
cunotn[ de prevedere art. 1088 Cod cv refertoare a rezerva succesora a acestora.
189
=emntura1 !!!!!!!
190
;7@73737 MODEL DE TE6TAMENT CU IN6TITUIRE DE LEGATAR CU TITLU
UNI+ER6AL
3;;
ART754=> ain73 it7 a Co# !i(i
TE6TAMENT
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1
032
dispun prin
prezentul testament urmtoarele?
>as lui1 !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!1 cota de #/2 (o
ptrime din ntreaga mea avere mobil i imobil i totodat las
lui1 !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!1 cota de 3/2 (trei ptrimi din
ntreaga mea avere mobil i imobil1 instituindu-i legatari cu titlu universal1
conform art!#.%/ 'od civil
)m luat cunotin de dispoziiile art! #.&& 'od civil cu privire la
ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor
03%
!
7umesc ca e-ecutor testamentar pe !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7"
!!!!!!!!!1 se va ngri(i de funerariile mele1 va administra patrimoniul
succesoral1 va depune toate diligenele pentru e-ecutarea prezentului
testament i va solicita inventarul bunurilor i evaluarea acestora!
E-ecutorul testamentar se va ngri(i de funerariile mele1 iar
e-ecuiunea testamentar va f remunerat cu suma de !!!!!!!!!!!
An mod e-pres1 prin prezentul nscris1 mi dau acordul1 ca dup
moartea mea1 organele i esuturile mele s fe prelevate1 numai n scop
terapeutic i nu tiinifc!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voin!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
233
Potrvt art.1056 Cod cv, egataru cu ttu unversa poate avea voca[e:
- >a proprietatea asupra totalitii bunurilor determinate dup natura lor, (de ex.:
ntreaga mea avere mob / ntreaga mea avere mob);
- >a un dezmembrmnt asupra totalitii bunurilor determinate dup natura lor (de
ex.: dreptu de uz asupra ntreg mee aver mobe/ dreptu de uz asupra ntreg
mee aver mobe);
- >a un dezmembrmnt asupra unei cote pri din universalitatea bunurilor
determinate dup natura lor(de ex.: dreptu de uzufruct asupra cote pr[ de 1/2 dn
ntreaga mea avere mob/mob).
234
Se va men[ona dac exst sau nu motentor rezervatar (so[, descenden[, prn[);
235
n stua[a exsten[e motentoror rezervatar se va precza faptu c testatoru a uat
cunotn[ de prevedere art. 1088 Cod cv refertoare a rezerva succesora a acestora.
191
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
=emntura1 !!!!!!!
;7@737;7 MODEL DE TE6TAMENT CU IN6TITUIRE DE LEGATAR CU TITLU
UNI+ER6AL ART754=> ain73 it7 b Co# !i(i
TESTAMENT
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1
03/
dispun prin
prezentul testament urmtoarele?
>as lui1 !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!1 i lui1 !!!!!!!!!!!!!1
domiciliat n !!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!1 n cote-pri de !!!!! fecare1 dreptul de
uzufruct
03$
asupra ntregii mele averi mobile si imobile1 nelegnd s-i
desemnez legatari cu titlu universal1 potrivit art!#.%/1 alin!0 'od civil!
7uda proprietate asupra averii mele mobile si imobile va reveni
motenitorilor mei legali!
)m luat cunotin de dispoziiile art! #.&& 'od civil cu privire la
ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor
03&
!
7umesc ca e-ecutor testamentar pe !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7"
!!!!!!!!!1 se va ngri(i de funerariile mele1 va administra patrimoniul
succesoral1 va depune toate diligenele pentru e-ecutarea prezentului
testament i va solicita inventarul bunurilor i evaluarea acestora!
An mod e-pres1 prin prezentul nscris1 mi dau acordul1 ca dup
moartea mea1 organele i esuturile mele s fe prelevate1 numai n scop
terapeutic i nu tiinifc!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voin!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
236
Se va men[ona dac exst sau nu motentor rezervatar (so[, descenden[, prn[);
237
Legatu se refer potrvt art.1056 an.2 t. B fe la un dezmembrmnt asupra
motenirii, (de ex.: dreptu de uzufruct asupra ntreg mee aver mobe mobe), fe la un
dezmembrmnt asupra unei fraciuni din motenire (de ex.: dreptu de uzufruct asupra
cote part de dn toate bunure mee mobe s mobe);
238
n stua[a exsten[e motentoror rezervatar se va precza faptu c testatoru a uat
cunotn[ de prevedere art. 1088 Cod cv refertoare a rezerva succesora a acestora.
192
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
=emntura1 !!!!!!!
193
;7@737<7 MODEL DE TE6TAMENT CU IN6TITUIRE DE LEGATAR CU TITLU
UNI+ER6AL ART754=> ain73 it7 ! Co# !i(i
TESTAMENT
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1
03C
dispun prin
prezentul testament urmtoarele?
>as !!!!!!!!!!
02.
lui1 !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!1 i
lui1 !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!1 n cote indivize de !!!!!
fecare1 nelegnd s-i desemnez legatari cu titlu universal1 potrivit
art!#.%/1 alin! 0 'od civil!
)m luat cunotin de dispoziiile art! #.&& 'od civil cu privire la
ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor
02#
!
7umesc ca e-ecutor testamentar pe !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7"
!!!!!!!!!1 se va ngri(i de funerariile mele1 va administra patrimoniul
succesoral1 va depune toate diligenele pentru e-ecutarea prezentului
testament i va solicita inventarul bunurilor i evaluarea acestora!
An mod e-pres1 prin prezentul nscris1 mi dau acordul1 ca dup
moartea mea1 organele i esuturile mele s fe prelevate1 numai n scop
terapeutic i nu tiinifc!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voin!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
=emntura1 !!!!!!!
239
Se va men[ona dac exst sau nu motentor rezervatar (so[, descenden[, prn[);
240
Legatu poate avea ca obect, potrvt art.1056 an.2 t. c) Cod cv:
- proprietatea asupra totalitii bunurilor determinate dup natura lor, (de ex.: ntreaga mea
avere mob / ntreaga mea avere mob);
- un dezmembrmnt asupra totalitii bunurilor determinate dup natura lor (de ex.:
dreptu de uz asupra ntreg mee aver mobe/ dreptu de uz asupra ntreg mee aver
mobe);
- un dezmembrmnt asupra unei cote pri din universalitatea bunurilor determinate dup
natura lor(de ex.: dreptu de uzufruct asupra cote pr[ de dn ntreaga mea avere
mob/mob);
241
n stua[a exsten[e motentoror rezervatar se va precza faptu c testatoru a uat
cunotn[ de prevedere art. 1088 Cod cv refertoare a rezerva succesora a acestora.
194
;7@737=7 MODEL DE TE6TAMENT CU TITLU PARTICULAR
T E S T A M E N T
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1
020
dispun prin
prezentul testament urmtoarele?
>as lui1 !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!1 !!!!!!!!!!!!!!! (se va
determina n mod concret bunul sau bunurile sau categoria de bunuri1
instituindu-l legatar cu titlu particular1 conform dispoziiilor art!#.%$ 'od
civil!
)m luat cunotin de dispoziiile art! #.&& 'od civil cu privire la
ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor
023
!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voin!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!

<estator1
=emntura1 !!!!!!!
242
Se va men[ona dac exst sau nu motentor rezervatar (so[, descenden[, prn[);
243
n stua[a exsten[e motentoror rezervatar se va precza faptu c testatoru a uat
cunotn[ de prevedere art. 1088 Cod cv refertoare a rezerva succesora a acestora.
195
;7@737>7 MODEL DE TE6TAMENT CU TITLU PARTICULAR
3<<
T E 6 T A M E N T
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1
02%
dispun prin
prezentul testament urmtoarele?
>as lui1 !!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!1 dreptul ce mi se
cuvine din succesiunea nelichidat n urma decesului autorului meu !!!!!!!!!!!!!!
decedat la data de !!!!!!!!!!!!1 nelegnd s-l desemnez legatar cu titlu
particular1 potrivit art!#.%$ 'od civil!
)m luat cunotin de dispoziiile art! #.&& 'od civil cu privire la
ntinderea rezervei succesorale a motenitorilor
02/
!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voin!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
=emntura1 !!!!!!!
244
Legatu const ntr-o succesune nechdat.
245
Se va men[ona dac exst sau nu motentor rezervatar (so[, descenden[, prn[);
246
n stua[a exsten[e motentoror rezervatar se va precza faptu c testatoru a uat
cunotn[ de prevedere art. 1088 Cod cv refertoare a rezerva succesora a acestora.
196
;7@737?7 MODEL DE TE6TAMENT CUPRINDND O 6UB6TITUIE
EIDEICOMI6AR
T E 6 T A M E N T
3<?
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 fr motenitori
rezervatari1 dispun prin prezentul testament urmtoarele?
>as lui !!!!!!!!!!!!1 domiciliat !!!!!!!!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!!1 n calitate de
&n't&tu&t1 conform art! CC3 'od civil1 imobilul situat in !!!!!!!!!!1 nscris n
'artea +unciar !!!!!!a localitii !!!!!!!!1 nr! cad!!!!!!!!!!!!+u 'ar+&na 4e a=l
a4m&n&'tra 9& a=l ;re4a2 la 4e+e'ul 'u2 3ratelu& meu !!!!!!!!!!!!!!!!1
domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7n +al&tate 4e 'u8't&tu&t.
*ispun ca1 dup decesul instituitului1 fratele meu1 s devin proprietar
al acestui imobil1 deoarece l-am dobndit de la bunicii mei i doresc s
rmn1 n continuare1 n patrimoniul familiei noastre!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voina!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
=emntura1 !!!!!!!
247
n cazu unu astfe de testament, se va pune n vedere testatoruu c poate dspune
ndsponbzarea bunuu pentru peroada n care acesta se a n patrmonu nsttutuu.
197
;7@737A7 MODEL DE TE6TAMENT CUPRINDND O 6UB6TITUIE
EIDEICOMI6AR /I O 6UB6TITUIE +ULGAR
T E 6 T A M E N T
3<A
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 fr motenitori
rezervatari1 dispun prin prezentul testament urmtoarele?
>as lui !!!!!!!!!!!!1 domiciliat !!!!!!!!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!!1 n calitate de
&n't&tu&t1 conform art! CC3 'od civil1 imobilul situat in !!!!!!!!!!1 nscris n
'artea +unciar !!!!!!a localitii !!!!!!!!1 nr! cad!!!!!!!!!!!!+u 'ar+&na 4e a=l
a4m&n&'tra 9& a=l ;re4a2 la 4e+e'ul 'u2 3ratelu& meu !!!!!!!!!!!!!!!!1
domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!1 '7"!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7n +al&tate 4e 'u8't&tu&t.
*ispun ca1 dup decesul instituitului1 fratele meu1 s devin proprietar
al acestui imobil1 deoarece l-am dobndit de la bunicii mei i doresc s
rmn1 n continuare1 n patrimoniul familiei noastre!
An cazul n care fratele meu va deceda naintea instituitului sau nu va
dori s accepte acest legat1 dispun ca imobilul s-i revin ficei sale!!!!!!!!!!!!!1
n calitate de al doilea substituit1 n conformitate cu dispoziiile art! #... 'od
civil
02C
!
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voin!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
=emntura1 !!!!!!!
248
n cazu n unu astfe de testament, se va pune n vedere testatoruu c poate dspune
ndsponbzarea bunuu pentru peroada n care acesta se a n patrmonu nsttutuu.
249
n psa aceste dspoz[ exprese a testatoruu cu prvre a predecesu sau renun[area
substtutuu, egatu revne nsttutuu (art.1000 Cod Cv).
198
;7@737@7 MODEL DE TE6TAMENT CUPRINDND O 6UB6TITUIE
EIDEICOMI6AR /I O LIBERALITATE REDIDUAL
T E 6 T A M E N T
3=4
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 fr motenitori
rezervatari1 dispun prin prezentul testament urmtoarele?
>as lui !!!!!!!!!!!!1 domiciliat !!!!!!!!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!!1 toate bunurile
mele mobile i imobile instituindu-l legatar universal!
Le*atarul un&%er'al 7n +al&tate 4e &n't&tu&t2 +on3orm art. II
Co4 +&%&l2 %a tran'm&te la 4e+e'ul 'u 'u8't&tu&tulu& !!!!!!!!!!1
domiciliat !!!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 8unur&le rma'e 4e +are nu a 4&';u'.
)cest testament a fost ntocmit cu respectarea art! #.22 'od civil i
reprezint ultima mea voina!
"rezentul testament se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
<estator1
=emntura1 !!!!!!!
250
Acest testament repreznt o beratate rezdua ntocmt n cond[e art.1101 Cod
cv.
199
;7@737547 MODEL DE DECLARAIE DE RE+OCARE A TE6TAMENTULUI
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar1 n mod
e-pres1 n conformitate cu prevederile art!#.%# 'od civil c revoc n
totalitate testamentul autentifcat sub nr!!!!!!!!! din data de !!!!!!! de notarul
public !!!!!!! cu sediul n !!!!!!!!!!! (sau parial
0%#
unele dispoziii cuprinse n
acesta!
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
251
n cazu revocr par[ae a unor dspoz[ cuprnse n testament, decara[a de revocare
trebue s dentce egatee care se revoc /sau pe benecar acestora. Decara[a de
revocare va putea cuprns n con[nutu unu at testament ntocmt uteror.
Se poate revoca prn decara[e autentc un testament oograf, caz n care
decara[a de revocare va comuncat a RNL.
200
;7@737557 MODEL DE DECLARAIE DE RETRACTARE A RE+OCRII
TE6TAMENTULUI
DECLARAIE
=ubsemnatul !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 declar1 n mod
e-pres1 n conformitate cu prevederile art!#.%3 'od civil1 c retractez1 n
totalitate actul prin care am revocat testamentul(total/parial autentifcat
sub nr!!!!!!!!! din data de !!!!!!! de notarul public !!!!!!! cu sediul n !!!!!!!!!!! 1
testament prin care am testat n favoarea lui!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!1
'7" !!!!!!!!!!
"recizez c declaraia de revocare am fcut-o prin actul autentifcat
sub nr!!!!!!!!!!!! din data de!!!!!!!!!!! de notarul public!!!!!!!!!!!!!!! cu sediul
n !!!!!!!!!!!
'a urmare a prezentei declaraii1 testamentul autentifcat sub nr!!!!!!!!!
din data de !!!!!!! de notarul public !!!!!!! cu sediul n !!!!!!!!!!! 1 rmne valabil
i i va produce toate efectele conferite de lege !
"rezenta declaraie se nregistreaz pe cheltuiala subsemnatului n
6egistrul naional notarial de eviden a liberalitilor (67>!
<ehnoredactat la !!!!!!!!!!!!!!1 n !!!!!! e-emplare1 din care un e-emplar
pentru arhiva biroului notarial1 un e-emplar pentru 67> i !!!!!! e-emplare s-
au eliberat prii!
*eclarant1
=emntura1 !!!!!!!
201
;7@7;7 MODELE DE GNCHEIERI DE AUTENTIEICARE A
TE6TAMENTELOR
;7@7;757 MODEL DE GNCHEIERE DE AUTENTIEICARE A TE6TAMENTULUI
6OLICITAT DE UN TE6TATOR2 /TIUTOR DE CARTE2 DAR CARE 6OLICIT
PREDENA A DOI MARTORI2 POTRI+IT ART754<; ALIN73 COD CI+IL
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
/NC0EIERE DE AUTENTI.ICARE NR.....
212
"?/ll/anul
An faa mea1 ..............1 notar public1 la sediul biroului1 s-a
prezentat!!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
care dup ce a citit testamentul1 a declarat c cele scrise reprezint
voina sa1 a consimit la autentifcarea prezentului nscris i a semnat toate
e-emplarele lui n prezena martor&lor ;ro;u9& 4e a+e'ta?
#. !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
care au asistat la procedura de autentifcare i au semnat prezentul nscris!
An temeiul art! & lit! , din >egea nr! 3/ / #CC%1 cu modifcrile i
completrile ulterioare1
SE DECLAR AUTENTIC PRE"ENTUL /NSCRIS.
;norariul !!!!!!!!!! lei plus !!!!!!!!!!!!lei (<4)1 s-a achitat cu bonul fscal
nr!!!!!!!!!/!!!!!
NOTAR PU)LIC2
..........................
L.S.
252
Martor nu se men[oneaz n cuprnsu testamentuu.
Martor vor depune semntura dup semntura testatoruu , a rubrca martor , cu
preczarea numeu prenumeu.
Nu pot martor ce care nu tu carte nu cunosc mba romn sau ce care sunt anga|a[
brouu notara.
La ncheerea testamentuu poate assta un sngur martor, n stua[a n care martor sunt
propu de ctre testator.
202
;7@7;737 MODEL DE GNCHEIERE DE AUTENTIEICARE A TE6TAMENTULUI
6OLICITAT DE UN TE6TATOR2 /TIUTOR DE CARTE2 DAR CARE E6TE GN
IMPO6IBILITATE DE A 6EMNA ACTUL IDIN CAUDA BOLII2 INEIRMITII
6AU DIN ORICE ALT CAUDH2 POTRI+IT ART754<= ALIN75 COD CI+IL
3=;
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!!!
/NC0EIERE DE AUTENTI.ICARE NR.
"?/ll/anul
An faa mea1 !!!!!!!!!!!!!!1 notar public1 la sediul biroului1 s-a
prezentat.......... domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
9t&utor 4e +arte1 +are nu a ;utut 'emna 4&n +au?a !!!!!!!!!!!!!!!!!
(bolii1 infrmitii sau din orice alt cauz i dup ce a citit actul a consimit
la autentifcare in prezena a doi martori1 aceasta formalitate suplinind
semntura testatorului!
>a autentifcarea prezentului nscris au fost prezeni doi martori
0%2
?
#! !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
care au asistat la procedura de autentifcare i au semnat prezentul nscris!
An temeiul art! & lit! , din >egea nr! 3/ / #CC%1 cu modifcrile i
completrile ulterioare1
SE DECLAR AUTENTIC PRE"ENTUL /NSCRIS.
;norariul !!!!!!!!!! lei plus !!!!!!!!!!!!lei (<4)1 s-a achitat cu bonul fscal
nr!!!!!!!!!/!!!!!
NOTAR PU)LIC2
..........................
L.S.
253
n cuprnsu testamentuu nante de sntagma Kreprezint ultima mea voinK , testatoru
decar c este tutor de carte, dar nu poate semna men[onnd motvee. Pentru
ndepnrea procedur de autentcare semntura ceor do martor este obgatore, aceast
men[une [nnd oc de semntura testatoruu.
254
Martor nu se men[oneaz n cuprnsu testamentuu.
Martor vor depune semntura dup semntura testatoruu , a rubrca martor, cu
preczarea numeu prenumeu.
Nu pot martor ce care nu tu carte nu cunosc mba romn sau ce care sunt anga|a[
brouu notara.
203
;7@7;7;7 MODEL DE GNCHEIERE DE AUTENTIEICARE A TE6TAMENTULUI
GN 6ITUAIA GN CARE TE6TATORUL E6TE NE/TIUTOR DE CARTE2
POTRI+IT ART754<= ALIN75 COD CI+IL
3==
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!
=ediu?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!
/NC0EIERE DE AUTENTI.ICARE NR.
"?/ll/anul
An faa mea1 !!!!!!!!1 notar public1 la sediul biroului1 s-a prezentat.......
domiciliat n !!!!!!1 '7" !!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!
ne9t&utor 4e +arte2 +are 4&n a+e't mot&% nu a putut citi i semna i
care dup ce i s-a citit actul din cuvnt n cuvnt1 a declarat1 n prezena
martorilor1 c cele auzite reprezint voina sa i a consimit la autentifcarea
prezentului nscris1 aceast formalitate suplinind semntura testatorului!
>a autentifcarea prezentului nscris au fost prezeni doi martori
0%/
?
#! !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! !!!!!!!!!! domiciliat n !!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!1 identifcat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
care au asistat la procedura de autentifcare i au semnat prezentul nscris!
An temeiul art! & lit! , din >egea nr! 3/ / #CC%1 cu modifcrile i
completrile ulterioare1
SE DECLAR AUTENTIC PRE"ENTUL /NSCRIS.
;norariul !!!!!!!! lei plus !!!!!!!!!!!!lei (<4)1 s-a achitat cu bonul fscal
nr!!!!!!!/!!!!!
NOTAR PU)LIC2
..........................
255
n cuprnsu testamentuu, nante de sntagma Kreprezint ultima mea voinK ,
testatoru decar c este netutor de carte nu poate ct semna, ar pentru ndepnrea
procedur de autentcare semntura ceor do martor este obgatore, aceast men[une
[nnd oc de semntur a testatoruu.
256
Martor nu se men[oneaz n cuprnsu testamentuu.
Martor vor depune semntura dup semntura testatoruu , a rubrca martor, cu
preczarea numeu prenumeu.
Nu pot martor ce care nu tu carte nu cunosc mba romn sau ce care sunt anga|a[
brouu notara.
De asemenea, nu pot martor ce care nu ndepnesc cond[e prevzute de art.50 dn
Legea nr.36/1995.
n ceea ce prvete modatatea de uare a consm[mntuu cet[eanuu strn sau
apatrduu care nu cunosc mba romn, a surduu, mutuu, surdomutuu care sunt tutor
de carte, precum a nevztoruu, se vor avea n vedere dspoz[e Leg nr.36/1995. n
aceste stua[ prezen[a martoror nu este obgatore, dar este posb asstarea testatoruu
de unu sau do martor, n temeu art.1043 an.2 Cod cv.
Decara[a de von[ a surduu, mutuu, surdomutuu care este dn orce motv n
mposbtate de a semna se va ua prn nterpret, nd obgatore prezen[a a do martor.
204
L.S.
;7547 PROCEDURA CON6TATRII 6TRII MATERIALE A
TE6TAMENTULUI OLOGRAE
Testamentu oograf va vzat spre neschmbare de prmu notar crua
s-a prezentat, ndferent dac acesta va nvestt sau nu cu dezbaterea
procedur succesorae. Notaru care dezbate procedura succesora va
re[ne testamentu oograf, vzat spre neschmbare, a dosaru succesora,
pn a vadarea acestua .
La termenu de dezbatere, notaru va ntocm procesu - verba prn
care se constat starea matera a testamentuu oograf vzat spre
neschmbare, proces-verba care va cuprnde, pe ng datee de dentcare
a ceor prezen[, urmtoaree men[un:
- partcuart[e suportuu pe care este scrs testamentu (dmensune,
cuoare, tpu etc.);
- numru de pagn pe care este scrs testamentu, cu ce a fost scrs
(past, cernea, creon), precum cuoarea screr;
- preczarea faptuu dac exst terstur sau adugr, precum pe
ce pagn rnd se a acestea;
- reproducerea textuu ntegra a testamentuu, aa cum a fost scrs
de defunct, precum a adugror fcute de testator; cond[a se consder
ndepnt prn depunerea une cop egazate dup testamentu oograf,
vzat de notaru pubc semnat de to[ motentor, care se va anexa a
procesu-verba de constatare a str materae cu men[unea c face parte
ntegrant dn acesta.
n procesu-verba se va precza numru de exempare n care s-a
redactat men[unea persoane/persoaneor crea/crora / s-a nmnat
cte un exempar dn procesu-verba. Testamentu oograf orgna va
nmnat unua dntre motentor, care va semna de prmre pe unu dn
exemparee procesuu verba de vadare a acestua. Acest exempar a
procesuu verba, pe care s-a semnat de prmre, se va pstra n arhva
notaruu, a mapa de certcate de motentor. n cazu n care exst
nen[eeger cu prvre a motentoru crua s se predea testamentu
oograf orgna, notaru pubc va pune n vedere pr[or s se adreseze
nstan[e de |udecat pentru sou[onarea nen[eegeror. Pn a nazarea
205
tguu prvnd desemnarea persoane care sa pstreze testamentu orgna,
acesta se va depune, pe chetuaa motentoror, n depoztu notara.
Potrvt dspoz[or teze a 2-a an. 4 a art. 1042 Cod cv, seszarea
nstan[e de |udecat de ctre motentor cu prvre a persoana care va
prm orgnau testamentuu oograf, nu mpedc contnuarea dezbateror
succesorae eberarea certcatuu de motentor de ctre notaru pubc.
n cazu n care testamentu oograf este scrs n at mb dect mba
romn, cu ocaza prezentr acestu testament notaruu pubc n vederea
vzr spre neschmbare, se va prezenta o traducerea egazat a
testamentuu.
n procesu-verba de constatare a str materae a testamentuu
oograf, se va transcre textu tradus n mba romn, anexndu-se a
procesu verba traducerea egazat a testamentuu n mba strn o
cope semnat de motentor dup orgnau acestua.
Procedure de constatare a str materae de vadare a
testamentuu oograf ndepnte de autort[e competente dn [ar sau dn
strntate, apostate sau supraegazate, dup caz, sunt consderate
vaabe nu vor reuate de ctre notaru nstrumentator seszat cu
procedura succesora.
n ncheerea de edn[ de a termenu a care se nchee procesu-
verba de constatare a str materae, se vor men[ona, pe ng ate
constatr ae notaruu, urmtoaree: procedura care a fost ndepnt,
decara[e motentoror cu prvre a recunoaterea sau nu a scrsuu de pe
testament, dac s-au audat martor etc.
n stua[a n care nu exst motentor ega care s recunoasc
scrsu de pe testament sau, dac aceta nd prezen[, nu pot conrma sau
contesta faptu c scrsu apar[ne defunctuu, notaru va socta scrpte de
compara[e, pe care e va remte, mpreun cu testamentu oograf (toate n
orgna), pentru expertza tehnc de specatate (expertza grafoscopc),
exper[or oca care func[oneaz potrvt dspoz[or egae. Sarcna de a
sesza expertu de a nmna acestua actee (testamentu oograf, n
orgna, s scrptee de compara[e) pentru efectuarea expertze apar[ne
notaruu seszat cu dezbaterea procedur succesorae. Actu normatv care
regementeaz autorzarea actvtatea exper[or crmnat este
206
Ordonan[a Guvernuu nr. 75/2000 aprobat modcat prn Legea nr.
488/2002.

207
;754757 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE CON6TATARE A 6TRII
MATERIALE A TE6TAMENTULUI OLOGRAE
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
PROCES VER)AL
DE CONSTATARE A STRII MATERIALE
A TESTAMENTULUI OLO-RA.
"?/ll/anul
An cauza succesoral privind pe defunctul !!!!!!!!!!!! decedat la data
de !!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!1 numitul !!!!!!!!!1 n calitate
de !!!!!!!!!!!!!!!!! (persoana interesat 1 succesibil1 e-ecutor testamentar etc! a
prezentat testamentul olograf din data de !!!!!!!!!!!!!!1 n vederea constatrii
strii lui materiale!
<estamentul a fost vizat spre neschimbare de ctre notarul !!!!!!!!!!!! la
data de !!!!!!!!!!!!!!!!
<estamentul are urmtorul coninut? K!!!!!!!!!!!!!!
0%$
K
<estamentul este scris pe !!!!!!!!!!!!!!!!
0%&
cu cerneal1 past1 creion etc1
de culoare !!!!!!!!!! i are !!!!!!!!!rnduri!
=uportul material pe care a fost scris testamentul poart urmtoarele
urme ale modului n care a fost pstrat !!!!!!!!!!!!!!
0%C
!
7u prezint adugiri sau tersturi/prezint urmtoarele adugiri sau
tersturi?!!!!!!!!!!!!!!
"rezentul proces G verbal s-a ncheiat n 3 e-emplare din care unul
rmne la dosarul cauzei1 al doilea e-emplar se ataeaz la testamentul
olograf1 iar al treilea mpreun cu copia legalizat a testamentului olograf se
257
Se reproduce dn cuvnt n cuvnt con[nutu testamentuu, cu toate eventuaee gree
ortograce sau gramatcae, ar n cazu n care anumte cuvnte nu sunt zbe sau
descfrabe nu se presupune ce ar putea scre, fcndu-se men[unea "zb" sau
"ndescfrab". Cond[a reproducer ntegrae testamentuu, se consder ndepnt s prn
depunerea une cop egazate dup testamentu oograf, vzat de notaru pubc
semnat de to[ motentor, care se va anexa a procesu-verba de constatare a str
materae cu men[unea c face parte ntegrant dn acesta, nemand necesar
reproducerea textuu n cuprnsu procesuu verba .
258
Testamentu poate scrs pe hrte sau at suport matera care permte men[nerea
scrsuu neaterarea acestua n tmp.
259
Dac testamentu preznt urme ae moduu n care a fost pstrat (mpturt, hrte
ngbent), se va men[ona aceast mpre|urare n procesu-verba este necesar ca textu
testamentuu s nu e denaturat sau de nen[ees.
208
vor conserva la mapa cuprinznd ncheieri fnale i certifcate de
motenitor/legatar!
;riginalul testamentului se pstreaz la dosarul cauzei pn la validarea
sa!
"rezentul proces verbal s-a ncheiat n conformitate cu prevederile art!
#.20 'od civil!
7otar public1
!!!!!!!!!!!!
>!=
=emnturi?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;7557 PROCEDURA +ALIDRII TE6TAMENTULUI
OLOGRAE
n vederea vadr testamentuu oograf este necesar ndepnrea
urmtoareor cond[:
1. stabrea motentoror ega ae cror dreptur vor afectate n
orce mod, n ordnea caseor a gradeor de rudene, cu excep[a
ceor care au renun[at a motenre;
2. ctarea acestora pentru a ua cunotn[ despre exsten[a
testamentuu pentru a recunoate scrsu testatoruu;
3. n cazu n care to[ motentor cta[ se preznt recunosc c
testamentu este scrs, datat semnat de mna testatoruu se va
nchea procesu-verba de vadare a testamentuu oograf.
Recunoaterea testamentuu se poate face separat prn
decara[e autentc notara care repreznt un act de
acceptare a motenr. n baza decara[or autentce transmse de
ctre motentor, notaru va ntocm procesu-verba de vadare n
prezen[a egataruu. n decara[a autentc de recunoatere a
testamentuu oograf fcut de ctre un motentor rezervatar,
acesta va precza dac cere sau nu reduc[unea.
4. n cazu n care motentor cta[ nu se preznt, vadarea se va
face dup exprarea termenuu de op[une succesora.
209
5. n cazu n care unu sau ma mu[ motentor prezen[ decar c
nu cunosc scrsu testatoruu sau contest faptu c testamentu
ar scrs de testator, notaru soct egataruu motentor
ega s preznte scrpte de compara[e, n scopu dspuner
efectur une expertze grafoscopce. Pot consttu scrpte de
compara[e n vederea ntocmrea expertze urmtoaree
nscrsur: acte autentce semnate de ctre testator, documente
sub semntur prvat cu dat cert, etc. Smpa semntur nu
consttue scrpt de compara[e nd necesare nscrsur cu un
con[nut ampu, care s provn de a autor.
6. n cazu n care nc egataru nc motentoru nu pot produce
probe, procedura succesora se suspend, pr[e nd ndrumate
a nstan[a de |udecat.
7. notaru pubc va pune a dspoz[a expertuu exemparu orgna
a testamentuu oograf doveze de scrpte depuse de
motentor, cu preczarea care au fost depuse de egatar care
au fost depuse de motentor, urmnd ca rezutatu expertze s
e comuncat brouu notara.
8. n cazu n care expertza grafoscopc conrm c testamentu a
fost scrs de ctre defunct, procesu-verba de vadare se va
ntocm n prezen[a egataruu, n baza raportuu de expertz. n
caz contrar, succesunea se va defer motentoror ega, cu
excep[a cazuu prevzut de art.78 t.c) dn Legea nr.36/1995.
9. Testamentu oograf orgna va nmnat unua dntre motentor,
care va semna de prmre pe unu dn exemparee procesuu-
verba de vadare a testamentu. Acest exempar a procesuu
verba (pe care s-a semnat de prmre), se va pstra n arhva
notaruu, a mapa de certcate de motentor.
n stua[a dezbateror succesorae care au a baz un testament
oograf, preczm c, psa opera[un de vzare a testamentuu oograf
spre neschmbare, a procesuu-verba de constatare a str materae a
testamentuu oograf /sau psa procesuu-verba de vadare a
testamentuu oograf (art.1042 Cod cv) atrag anuarea certcatuu de
motentor pentru nendepnrea reguor de procedur.
210
Aceea procedur se apc testamenteor prvegate ceor
bancare, caz n care se vor avea n vedere normee emse de Mnsteru
|ust[e Banca Na[ona a Romne.
211
;755757 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE +ALIDARE A TE6TAMENTULUI
OLOGRAE
+arianta I !u ,o%t$nitorii pr$8$n*i #up- !itar$

6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!
Pro+e' %er8al 4e %al&4are a te'tamentulu& olo*ra3
7n+@e&at a?& "?/ll/anul
An faa mea !!!!!!!!!!!!!!!!!! notar public1 s-au prezentat?
#! legatarul/legatarii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! motenitorii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi au solicitat validarea testamentului olograf ntocmit la data de !!!!!
de numitul !!!!!!!1 avnd '7" !!!!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!1 cu ultimul
domiciliu n !!!!!!!!!!
)vnd n vedere c?
- testamentul a fost vizat spre neschimbare de ctre notarul !!!!! la data
de !!!!!!!!@
- pentru acest testament s-a ntocmit procesul verbal de constatare a
strii materiale de ctre notarul !!!!!!!!!la data de !!!!!!!!!!!!!!! @
- legatarul declar c testamentul a fost scris1 semnat i datat de ctre
testator@
- motenitorii au declarat c ntregul testament a fost scris1 datat i
semnat de ctre testator1 c neleg s l valideze i s i produc
toate efectele@
- suntem de acord ca notarul public s procedeze la dezbaterea
succesiunii n baza acestui testament considerat de noi ca find valid!
Eu !!!!!!!! notar public iau act de validarea testamentului olograf i
nmnez originalul legatarului !!!!!!!!!!!!!!(cnd sunt mai muli1 potrivit
nelegerii dintre acetia!
"rezentul proces-verbal s-a ntocmit n!!!!!!! e-emplare1 din care un
e-emplar se depune n dosarul cauzei i unul la mapa de certifcate de
motenitor1 restul eliberndu-se celor prezeni!
7otar public1
!!!!!!!!!!!!
>!=
212
>egatar

=emntura!!!!!!!!!!!!!
Motenitori
=emntura!!!!!!!!!!!!
213
;755737 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE +ALIDARE A TE6TAMENTULUI
OLOGRAE
+arianta II !u ,o%t$nitorii ab'$n*i2 #ar !ar$ au #at #$!ara*ii
aut$nti!$ #$ r$!unoa%t$r$ a t$'ta,$ntuui
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro+e' %er8al 4e %al&4are a te'tamentulu& olo*ra3
7n+@e&at a?& "?/ll/anul
An faa mea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! notar public1 s-au prezentat?
#! legatarul/legatarii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi au solicitat validarea testamentului olograf ntocmit la data
de!!!!!!!!!!!!! de numitul!!!!!!!!!!!!!1 avnd '7"!!!!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la data
de !!!!!!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!!!
)vnd n vedere c?
- testamentul a fost vizat spre neschimbare de ctre notarul !!!!!!! la
data de!!!!!!!@
- pentru acest testament s-a ntocmit procesul verbal de constatare a
strii materiale de ctre notarul !!!!!!!!!!! la data de !!!!!!!!!!!@
- legatarul declar c testamentul a fost scris1 semnat i datat de ctre
testator@
- motenitorii au declarat c ntregul testament a fost scris1 datat i
semnat de ctre testator1 c neleg s l valideze i s i produc
toate efectele conform urmtoarelor declaraii autentifcate?
motenitor!!!!!!!!!!!!!!!1 nr! autentifcare!!!!!!!!!!!!!
0/.
1 data!!!!!!!!!!!!1
notarul public instrumentator!!!!!!!!!!!!!!!!@
motenitor!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 nr autentifcare !!!!!!!!!!!!!!1 data !!!!!!!!!!!!!!!1
notarul public instrumentator!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@
- eu legatar corobornd declaraia mea cu declaraiile autentice ale
motenitorilor sunt de acord ca notarul public s procedeze la
260
Se va consemna numee prenumee motentoruu, numru de autentcare data
decara[e prn care motentoru recunoate vadeaz testamentu oograf, precum
notaru pubc care a autentcat decara[a.
214
dezbaterea succesiunii n baza acestui testament considerat de noi toi
ca find valid!
Eu !!!!!!!!! notar public iau act de validarea testamentului olograf i
nmnez originalul legatarului !!!!!!!!!!!!!(cnd sunt mai muli1 potrivit
nelegerii dintre acetia!
"rezentul proces-verbal s-a ntocmit n !!!!!!!!!!!!! e-emplare1 din care un
e-emplar se depune n dosarul cauzei i unul la mapa de certifcate de
motenitor1 restul eliberndu-se celor prezeni!
7otar public1
!!!!!!!!!!!!
>!=

>egatar
=emntura!!!!!!!!!!!!
215
;7557;7 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE +ALIDARE A TE6TAMENTULUI
OLOGRAE
+arianta III :n ip'- #$ ,o%t$nitorii $)ai a!!$ptan*i I!$i !ita*i
nu '"au pr$8$ntat 9in# pr$8u,a*i r$nun*-tori :n !on#i*ii$
art75553 Co# !i(iH2 #ar '"a :nto!,it $1p$rti8- )ra&o'!opi!-
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro+e' %er8al 4e %al&4are a te'tamentulu& olo*ra3
7n+@e&at a?& "?/ll/anul
>a dosarul cauzei s-a depus de ctre e-pertul desemnat e-pertiza
grafoscopic ale crei concluzii sunt n sensul c testamentul a fost scris1
datat i semnat de ctre testator
An faa mea!!!!!!!!!!! notar public1 s-au prezentat?
#! legatarul/legatarii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi au solicitat validarea testamentului olograf ntocmit la data
de !!!!!!!!!! de numitul!!!!!!!!!!!1 avnd '7" !!!!!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!!!!1
cu ultimul domiciliu n!!!!!!!!!!!!
)vnd n vedere c?
- testamentul a fost vizat spre neschimbare de ctre notarul public !!!!!!!!
la data de !!!!!!!!!@
- pentru acest testament s-a ntocmit procesul verbal de constatare a
strii materiale de ctre notarul !!!!!!!!!!! la data de !!!!!!!!!!! @
- legatarul declar c testamentul a fost scris1 semnat i datat de ctre
testator1 c succesibilii legali indicai prin cererea de deschidere a
procedurii succesorale au fost citai1 dar nu s-au prezentat1 find
prezumai neacceptani conform art!###0 'od civil@
- eu1 legatarul1 corobornd declaraia mea cu concluzia raportului de
e-pertiz c testamentul a fost scris1 semnat i datat de ctre testator
sunt de acord ca notarul public s procedeze la dezbaterea succesiunii
n baza acestui testament considerat de mine ca find valid!
Eu !!!!!!!!!!! notar public iau act de validarea testamentului olograf i
nmnez originalul legatarului!!!!!!!!!!! (cnd sunt mai muli1 potrivit
nelegerii dintre acetia!
216
"rezentul proces-verbal s-a ntocmit n!!!!!!!!!!! e-emplare1 din care un
e-emplar se depune n dosarul cauzei i unul la mapa de certifcate de
motenitor1 iar !!!!!!! e-emplare s-au eliberat celor prezeni!
7otar public1
!!!!!!!!!!!!
>!=
>egatar
=emntura!!!!!!!!!!!!
;7557<7 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE +ALIDARE A TE6TAMENTULUI
OLOGRAE
+arianta I+ ,o%t$nitorii $)ai !ont$'t- t$'ta,$ntu Inu r$!uno'!
'au #$!ar- !- nu !uno'! '!ri'u t$'tatoruuiH2 #ar '"a :nto!,it
$1p$rti8- )ra&o'!opi!-
Not: se va proceda n mod smar cu modeu de a varanta III.
217
;7557=7 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE +ALIDARE A TE6TAMENTULUI
OLOGRAE
+arianta + Raportu #$ $1p$rti8- a !on!u8ionat !- t$'ta,$ntu nu
$'t$ '!ri' #$ ,0na t$'tatoruui

6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro+e' %er8al ;r&%&n4 &n%al&4area te'tamentulu& olo*ra3
7n+@e&at a?& "?/ll/anul
>a dosarul cauzei s-a depus de ctre e-pertul desemnat e-pertiza
grafoscopic ale crei concluzii sunt n sensul c testamentul depus pentru a
f e-pertizat nu a fost scris1 datat i semnat de ctre testator!
An faa mea!!!!!!!!!!!!! notar public1 s-au prezentat?
#! legatarul/legatarii!!!!!!!!!!!!!
0! motenitori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi au solicitat validarea testamentului olograf ntocmit la data
de !!!!!!!!!! de numitul!!!!!!!!!!1 avnd '7" !!!!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!!!1 cu
ultimul domiciliu n!!!!!!!!!!!!
)vnd n vedere c?
- testamentul a fost vizat spre neschimbare de ctre notarul !!!!!!!!!! la
data de !!!!!!!!!!@
- pentru acest testament s-a ntocmit procesul verbal de constatare a
strii materiale de ctre notarul !!!!!!!!!! la data de !!!!!!!!!! @
- legatarul declar c testamentul a fost scris1 semnat i datat de ctre
testator@
- raportul de e-pertiz invalideaz testamentul@
)vnd n vedere cele de mai sus eu !!!!!!!!!! notar public constat c
testamentul olograf din data de !!!!!!!!!!1 nu poate f validat neputndu-i
produce efecte n cauza succesoral a defunctului!!!!!!!!!!!
>egatarului i s-a pus n vedere c procedura succesoral va continua
cu motenitorii legali sau n lipsa acestora se va elibera certifcat de
vacan succesoral!
218
<estamentul olograf se elibereaz legatarului!!!!!!!!!!!
"rezentul proces-verbal s-a ntocmit n!!!!!!!!!! e-emplare1 din care un
e-emplar se depune n dosarul cauzei i unul la mapa de certifcate de
motenitor1 iar !!!!!!! e-emplare s-au eliberat celor prezeni!
7otar public1
!!!!!!!!!!!!
>!=
>egatar

=emntura!!!!!!!!!!!!!
Motenitori
=emntura!!!!!!!!!!!!
;7557>7 MODEL DE DECLARAIE AUTENTIC DE
RECUNOA/TEREBNERECUNOA/TERE A TE6TAMENTULUI OLOGRAE
=ubsemnatul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat!!!!!!!!!!!!!!!!!1 avnd '7"!!!!!!!!!!!!!1 n
calitate de motenitor al defunctului !!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!!!!!!!1 cu
ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!!!!!!!!! declar urmtoarele?
=unt n posesia unei copii legalizate dup testamentul olograf al
defunctului datat i vizat spre neschimbare la data de !!!!!!!!!!!!1 de ctre
notarul public!!!!!!!!!!!!!!!!1 (dup caz1 se va transmite i procesul-verbal de
constatare a strii materiale dac acesta a fost ntocmit declar c
testamentul este scris1 semnat i datat de ctre testator i consimt la
validarea lui
0/#
!
*au prezenta declaraie pentru depunerea la dosarul succesoral!
*eclarant
=emntura!!!!!!!!!!!!
261
n cazu n care decar c nu recunoate scrsu testatoruu nu vadeaz
testamentuu, decara[a se va redacta n mod corespunztor.
219
;7537 PROCEDURA EEECTURII IN+ENTARULUI
6UCCE6ORAL
;753757 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE IN+ENTARIERE 6UCCE6ORAL

6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROCES=VER)AL DE INVENTARIERE SUCCESORAL
/nto+m&t a?& .......2 luna.......anul............
Eu1 !!!!!!!!!!!1 notar public/ notar stagiar sau secretar
0/0
la biroul
notarial!!!!!!!!!! 1 la cererea e-pres a
0/3
!!!!!!!!!!1 m-am deplasat1 la adresa
din!!!!!!!!!!1 str!!!!!!!!!!!!!nr! !!!!!!!!1 (udeul/sectorul!!!!!!!!!!1 n vederea efecturii
inventarului succesoral privind bunurile mobile aBate n imobilul situat
n !!!!!!!!!!1 care au aparinut defunctului !!!!!!!! decedat la data de !!!!!!!!!1 cu
ultimul domiciliu n !!!!!!!!!1 str! !!!!!!!!!!! nr!!!!!!!1 !!!!!!!!!!!(udeul/sectorul!
"rezeni la inventar au fost
0/2
?
#! !!!!!!!!!!!!!!!!!1 n calitate de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! !!!!!!!!!!!!!!!!!1 n calitate de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3! !!!!!!!!!!!!!!!!! 1 n calitate de !!!!!!!!!!!!!!!!!!
"rocedura a fost ndeplinit
0/%
!
=-a procedat la inventarierea bunurilor dup cum urmeaz?!!!!!!!!!!!!!!!!
0//

262
Notaru stagar sau secretaru ntocmesc nventaru n baza une mputerncr, dat de
notaru pubc n acest sens.
263
Cererea de nventarere poate fcut de orce succesb, de executoru testamentar, de
credtor defunctuu sau a motentoror, or de at persoan care |ustc un nteres.
264
La ntocmrea nventaruu pot partcpa succesb, dup caz, executoru testamentar,
credtor n mod obgatoru do martor. n cazu n care succesb, executoru
testamentar sau credtor refuz s semneze procesu-verba, semntura martoror este
sucent pentru ndepnrea procedur.
265
La prmrea cerer de nventar, notaru va socta ceu care a depus-o nforma[ cu prvre
a numee domcu succesbor, pe care are obga[a s anun[e despre efectuarea
nventaruu. n cazu n care unu dntre succesb sau at persoan care are n posese
bunur dn patrmonu defunctuu se opune a efectuarea nventaruu, notaru va ntocm un
proces-verba care s cuprnd acest refuz va ndca persoaneor care nsst a
nventarere s socte nstan[e competente s dspun efectuarea nventaruu. n cazu n
care nstan[a a dspus efectuarea nventaruu notaru va efectua, fr s ma [n seama
de vreo opoz[e, ar n procesu verba de nventarere va men[ona c nventarerea se face
n baza hotrr |udectoret nu a cerer n[ae.
220
*atoriile defunctului i alte elemente de pasiv sunt? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0/$
'u ocazia efecturii inventarului s-a gsit un testament olograf datat
din al crui coninut rezult c ar aparine defunctului ! <estamentul olograf
a fost ridicat de ctre notar/notar stagiar/secretar i depus n depozitul
notarial dup ce n prealabil notarul l-a vizat spre neschimbare
0/&
!
=-au gsit urmtoarele bunuri cu regim special !!!!!!!!!!!!!!!!!(arme1
muniie1 droguri1 etc!
0/C
,unurile menionate au fost ridicate de ctre
organele de "oliie n baza procesului-verbal nr! !!!!!!!/data !!!!!!
8rmtoarele bunuri !!!!!!!!!!sunt contestate de ctre !!!!!!!!!!!!!!! c ar f
aparinut defunctului!
=e ia act de declaraia lui !!!!!!!!!!!!!!!!!c mai e-ist i alte bunuri ale
defunctului care se gsesc n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0$.
,unurile gsite cu ocazia inventarului au fost predate n custodie
lui!!!!!!!!!!1 cruia i s-a atras atenia c trebuie s le conserve pn la
emiterea certifcatului de motenitor sau dup caz a parta(ului succesoral i
se vor preda celor ndreptii s le primeasc!
"rezentul proces-verbal ncheiat n !!!!!!!!!!e-emplare a fost semnat
de !!!!!!!!!!!!!!1 eliberndu-se cte un e-emplar lui !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
=uccesibili1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Martor1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'urator !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'ustode !!!!!!!!!!!!!!!!!
7;<)6 "8,>5'/ 7;<)6 =<)95)6/=E'6E<)62 !!!!!!!!!!!!!!!!!

266
Se vor consemna bunure aate n ocun[ cu enumerarea, descrerea acestora
evauarea or provzore.
267
Datore defunctuu trebue s rezute dn nscrsur sau dn decara[e ceor prezen[.
268
Aceast men[une se va nsera numa n cazu n care n ocun[ se gsete un testament
oograf.
269
La anun[area organeor de po[e despre exsten[a unor asemenea bunur acestea au
obga[a s e rdce pe oc, ar procesu-verba ncheat cu aceast ocaze va men[onat n
procesu verba de nventar. Aceste bunur nu pot sate n custoda motentoror, nu pot
sate n ocun[ nc rdcate de ctre notaru pubc.
270
Se va precza adresa unde se gsesc respectvee bunur.
221
;753737 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE IN+ENTARIERE 6UCCE6ORAL
GN CADUL UNEI MO/TENIRI +ACANTE
Di'po8i*ii )$n$ra$ pri(in# 'u!!$'iuni$ (a!ant$
n cazu n care bunure sunt stuate pe tertoru Romne, temeu
ega consttue art.1135 Cod cv art.963 an.3 Cod cv, ar succesunea
vacant se cuege de comun/ora/muncpu.
Pentru bunure mobe mobe stuate n strntate, temeu ega
consttue art.553 an.3 Cod cv, caz n care ttuaru dreptuu va statu
romn prn Mnsteru Fnan[eor Pubce.
n cazu bunuror mobe nscrse n Cartea Funcar , un exempar a
certcatuu de vacan[ succesora va trms a Brou de Cadastru
Pubctate Imobar n vederea ndepnr opera[unor de pubctate ,
mobee ntrnd n domenu prvat a comune/orauu/muncpuu. Pentru
bunure mobe stuate n strntate un exempar a certcatuu de
vacan[ succesora va trms a Mnsteruu Afaceror Externe - Drec[a
consuar n vederea efectur demersuror necesare ndepnr
opera[unor de pubctate mobar.
Bunure rdcate de ctre notaru/notaru stagar/secretaru care a
ntocmt nventaru vor depuse de ctre acesta n depoztu notara. La
rubrca deponent dn regstru de depozt va trecut persoana care e-a
rdcat de a ocu nventaruu.
n stua[a n care se gsesc sume de ban acestea se vor depune a
banc, ar dac bunure sunt confec[onate dn meta gaben sau ab
susceptbe a metae pre[oase sau petre susceptbe a pre[oase,
acestea se vor depune a untatea de trezorere a statuu.

222
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROCES=VER)AL DE INVENTARIERE SUCCESORAL
/nto+m&t a?& ......2 luna.......... anul
Eu1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.1 notar public/ notar stagiar sau secretar
0$#
la biroul
notarial!!!!!!!!1 la cererea e-pres a
0$0
!!!!!!!!!1 m-am deplasat la adresa
din !!!!!!!!!!!!1 str! !!!!!!!!!!!!nr! !!!!!!!!!!1 (udeul/sectorul !!!!!!!!!!1 n vederea
efecturii inventarului succesoral privind bunurile mobile aBate n imobilul
situat n ...........1care au aparinut defunctului !!!!!!!!!!!!!decedat la data
de !!!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!!!!1 str! !!!!! nr! !!!!!1
!!!!!!!!(udeul/sectorul!
"rezeni la inventar au fost
0$3
?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 n calitate de !!!!!!!!!!!!
0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 n calitate de!!!!!!!!!!!
3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 n calitate de !!!!!!!!
"rocedura a fost ndeplinit
0$2
!
=-a procedat la inventarierea bunurilor dup cum urmeaz?!!!!!!!!
0$%

271
Notaru stagar sau secretaru ntocmesc nventaru n baza une mputerncr, dat de
notaru pubc n acest sens.
272
Orce persoan care |ustc un nteres sau notaru, dn ocu, n cazu n care este nvestt
cu sou[onarea unu dosar de vacan[ succesora.
273
La ntocmrea nventaruu vor partcpa reprezentan[ autort[ pubce(comuna/orau/
muncpu) de a ocu stur bunuror do martor sau, dup caz, credtor. n stua[a n
care defunctu de[nea bunur mobe n ate ocat[, a seszarea notaruu nvestt cu
sou[onarea cauze , se va ntocm un at nventar de ctre notaru competent tertora.
Inventaru astfe ntocmt se va depune a dosaru cauze. n toate cazure a efectuarea
nventareor va partcpa reprezentantu comune/orauu/muncpuu care urmeaz s
prmeasc bunure respectve (art.1139 Cod cv.)
274
Se va consemna c procedura este ndepnt dac persoanee care trebue s partcpe a
nventar au fost ntn[ate de data ocu nventarer. Dac a data ora xat pentru
nventarere nu se preznt reprezentantu comune/orauu/muncpuu sau ate persoane
nteresate, notaru va socta unor vecn sau ator persoane s partcpe a nventarere n
catate de martor, n nventar men[onndu-se despre ndepnrea procedur. n cazu n
care reprezentantu comune/orauu/muncpuu sau credtor refuz s semneze procesu-
verba, semntura martoror este sucent pentru ndepnrea procedur.
275
Se vor consemna bunure aate n ocun[ cu enumerarea, descrerea acestora
evauarea or provzore. n stua[a n care cu ocaza nventaruu se gsesc sume de ban (n
e sau n at moned) acestea se vor numra se vor rdca de ctre notaru pubc,
fcndu-se men[une despre acestea n procesu-verba. Dac cu ocaza nventaruu se
gsesc obecte ce para petre pre[oase sau confec[onate dn meta pre[os, acestea se vor
descre n nventar n func[e de cuoare /sau ca nd dn meta gaben sau ab. Acestea vor
rdcate de ctre notar, fcndu-se men[une n procesu-verba de nventarere despre
acestea. La fe se va proceda n cazu n care se gsesc ttur de vaoare a purttor sau
ac[un.
223
*atoriile defunctului i alte elemente de pasiv sunt?!!!!!!!!
0$/
=-au gsit urmtoarele bunuri cu regim special !!!!!!!!!!!!!!!(arme1
muniie1 droguri1 etc!
0$$
,unurile menionate au fost ridicate de ctre
organele de "oliie n baza procesului-verbal nr! !!!!!!!!/data! !!!!!!!
,unurile gsite cu ocazia inventarului au fost predate n custodie
lui !!!!!!!!!!reprezentantul comunei/oraului/municipiului !!!!!!!!!!!!1 desemnat de
autoritatea competent i numit de ctre notar ca i curator special al
motenirii1 cruia i s-a pus n vedere c trebuie s le conserve pn la
emiterea certifcatului de vacan succesoral i se vor preda celor
ndreptii s le primeasc!
"rezentul proces-verbal ncheiat n !!!!!!e-emplare a fost semnat
de !!!!!1 eliberndu-se cte un e-emplar lui!!!!!!!!!

6eprezentantul ;raului/comunei/municipiului1 !!!!!!!!!!!!!!
Martor1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'urator special /'ustode !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7;<)6/7;<)6 =<)95)6/=E'6E<)61 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276
Datore defunctuu trebue s rezute dn nscrsur sau dn decara[e ceor prezen[.
277
La anun[area organeor de po[e despre exsten[a unor asemenea bunur , acestea au
obga[a s e rdce de ndat, ar procesu-verba ncheat cu aceast ocaze va men[onat
n nventar. Aceste bunur nu pot sate n custode, nu pot sate n ocun[ nc
rdcate de ctre notaru pubc.
224
;75;7 PROCEDURA PUNERII DE 6IGILII
;75;75 Di'po8i*ii )$n$ra$
Temeu ega a aceste procedur consttue dspoz[e art.1117 Cod
cv.
n cadru procedur succesorae, ca o msur de conservare a bunuror
ce au apar[nut defunctuu (perco de nstrnare, sustragere, nocure),
notaru pubc poate proceda a sgarea mobuu n anumte stua[
cond[ cum ar :
- cnd n mob nu ma ocuete nmen;
- cazu n care n mob ocuesc ate persoane, dar exst
posbtatea ca bunure s e depoztate ntr-o ncpere fr a aduce
atngere drepturor ocatve ae persoaneor dn mob, stua[e n care se va
proceda a sgarea ncper respectve;
Punerea de sg este o procedur de urgen[, a cre durat are un
caracter temporar, dup cum urmeaz:
- pn a efectuarea nventaruu predarea n custode a bunuror;
- n stua[a n care dup nventarerea bunuror nmen nu asum
sarcna de preua n custode bunure nventarate sau nu s-a desemnat
curatoru speca a motenr, mobu se va sga pn a desemnarea
curatoruu speca sau custodeu, bunure urmnd a predate acestora
prn proces-verba.
Se va acorda o aten[e deosebt a modu tehnc apcare a sgor,
astfe nct s nu se poat ptrunde n mob cu uurn[ fr ca sgu e
rupt.
n procesu-verba de apcare a sgor se vor men[ona ce de acces
n mob faptu c s-a procedat a sgarea tuturor cor de acces.
Pe ua prncpa a mobuu se va aa procesu-verba de sgare
mpreun cu datee de contact ae notaruu care a efectuat sgarea.
225
;75;737 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE PUNERE DE 6IGILII DUP
IN+ENTARIERE
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROCE6"+ERBAL DE PUNERE DE 6IGILII DUPA IN+ENTARIERE
3?A
Gnto!,it a8i LLL2 unaLLLLL anuLLLLLL
Eu1!!!!!!!!!!!!!!!1 notar public1 n baza art! ###$ alin!# 'od civil1 la cererea
lui !!!!!!!!!!!!!!!!n calitate de creditor al defunctului !!!!!!!!!!!!! '7"!!!!!!!!!!!!!!!1
decedat la data de !!!!!!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!!1 str! !!!!!!!!nr! !!!!!1
(udeul/sectorul !!!!!!!!!!m-am deplasat n !!!!!!!!!!!!!!!!! unde am procedat la
aplicarea sigiliului biroului notarial pe ua de intrare n imobilul situat
n !!!!!!!!!!!1unde se aB bunurile incluse n procesul G verbal de inventariere
din data de !!!!!!!!!!!!ntocmit de !!!!!!!!!!notarul public/notarul stagiar/
secretarul !!!!!!!!!!!!!!!! din cadrul biroului notarial !!!!!!! la data de!!!!!!!!!
>a procedura de aplicarea a sigiliilor a/au fost prezeni@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*rept pentru care s-a ncheiat prezentul proces-verbal n!!!!!!
e-emplare!
7otar public1!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ersoana
care a asistat la ndeplinirea
procedurii1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278
Punerea de sg s-a fcut ca urmare a cerer credtoror.
226
;75;7;7 MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE DARE GN CU6TODIE DUP
IN+ENTARIERE
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROCES=VER)AL DE DARE IN CUSTODIE DUPA INVENTARIERE
/nto+m&t a?& HHH2 lunaHHHHH anulHHHHHHHH
Eu1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1notar public1 n baza art! ###$ alin!2 'od civil1 cu
acordul succesibililor defunctului !!!!!!!!!!!!!!!!1 '7" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 decedat la
data de !!!!!!!!!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!1 str! !!!!!!!! nr!!!!!!!1
(udeul/sectorul !!!!!!!!!!!am procedat la predarea n custodie a bunurilor
incluse n procesul G verbal de inventariere din data de !!!!!! ntocmit
de !!!!!!!!!!notarul public/notarul stagiar/ secretarul !!!!!!!!!!!!!!!! din cadrul
biroului notarial !!!!!!! la data de!!!!!!!!! ctre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0$C

Eu1 !!!!!!!!!!!!!!!1 am primit n custodie bunurile i un e-emplar al
procesului verbal de inventariere ncheiat n data !!!!!!!!!!!!!!!!!i am luat
cunotin de prevederile art! ###$ 'od civil alin!%1 potrivit cruia sunt
obligat s restitui bunurile primite in custodie n starea n care au fost
primite i s dau socoteal notarului asupra cheltuielilor de conservare sau
administrare a acestor bunuri 1 la fnalizarea procedurii succesorale sau
atunci cnd notarul va considera necesar!
7oi 1 !!!!!!!!!!!!!!!!! i !!!!!!!!!!!!!!!! 1 n calitate de!!!!!!!!!!!!!!!!! (succesibili ai
defunctului sau alte persoane interesate1 suntem de acord ca bunurile s fe
date n custodie lui !!!!!!!!!!!1 care este succesibil al defunctului
0&.
!
"rezentul proces-verbal de custodie a fost ntocmit n !!!!!!!!!
e-emplare1 din care un e-emplar s-a nmnat !!!!!!!!!1 un e-emplar s-a
nmnat curatorului i trei e-emplare s-au reinut la dosarul succesoral!
7otar/notar stagiar/secretar1!!!!!!!!!!!! Eu custode sunt de acord cu
aceast calitate motiv pentru care semnez!!!!!!!!!!

=untem de acord cu custodele
desemnat!!!!!!!!!!!!!
0&#
279
Se va precza persoana care prmete bunure n custode care potrvt art. 1117 Cod
cv poate un succesb (dac exst acordu ceor nteresa[) sau o at persoan aeas
de notar( dac nu exst acordu ceor nteresa[).
280
Aceast men[une se va face numa dac exst acordu tuturor ceor nteresa[.
281
Semnture ceor nteresa[.
227

;75<7 PROCEDURA CITRII
;75<757 MODEL DE CITAIE PENTRU 6UCCE6IBILII CU DOMICILIUL
GN ROMNIA
6 ; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C I T A I E
2$2
Nr.
emis la data de !!!!!!!!
7umele i prenumele /denumirea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0&3

*omiciliul sau reedina/sediul? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0&2
!
4 ntiinm c suntei invitat s v prezentai la sediul acestui birou
notarial la data de ziua !!!!!luna!!!!!!anul !!!!!!!!! ora !!!!!!!!n calitate de !!!!!!!!1
pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a
defunctului !!!!!!!!!!!!1 decedat la data de ziua!!!!!!!luna !!!!!!!! anul !!!!!!!!1 cu
ultimul domiciliu n !!!!!!!1 str! !!!!! nr! !!!!!!1 (udeul/sector !!!!!!!!1
'ererea de deschidere a procedurii succesorale a fost fcut de
!!!!!!!!care a declarat c masa succesoral a defunctului este compus
din !!!!!!!!1 iar pasivul succesiunii este compus din !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
=uccesibili indicai n cererea de deschidere a procedurii succesorale
sunt? !!!!!!!!!!
*efunctul a lsat/nu a lsat testament!
*umneavoastr putei alege1 pn la termenul f-at1 ntre urmtoarele
posibiliti?
- s dobndii calitatea de motenitor urmnd s dai n acest sens o
declaraie autentic de acceptare a succesiunii1 iar n cazul n care
nu v putei prezenta1 vei putea ncheia o procur autentic prin
care s desemnai o alt persoan s v reprezinte la dezbatere
succesiunii
282
Mode de cta[e transms n termenu de op[une succesora. Aceast cta[e trebue
comuncata cu ce pu[n 30 de ze nante de exprarea termenuu de op[une succesora.
283
Se va competa numee prenumee sau denumrea persoane ctate.
284
Se va competa domcu sau sedu persoane ctate.
228
- s renunai la motenire printr-o declaraie autentic pe care s o
depunei la dosarul cauzei@
- s nu v prezentai la termen1 caz n care1 urmeaz s fi prezumat
renuntor conform art!###0 'od civil
0&%
!
7;<)6 "8,>5'1 =E'6E<)61
DOVADA DE /NDEPLINIRE A PROCEDURII DE CITARE
2$5
"6;'E= - 4E6,)>
astzi1 ziua !!!!!!luna !!!!!! anul !!!!!!!
=ubsemnatul agent !!!!!!!!!!!!!!! avnd de nmnat citaia emis de ,iroul
notarial!!!!!!!!!! din!!!!!!!!!!1 str!!!!!!!!! nr!!!!!!!!1 (udeul/sector !!!!!!!1 m-am deplasat
n localitatea !!!!!!!!1 str!!!!!!! nr!!!!!!!1 (ud! !!!!!1 la adresa numitului !!!!!!1 citat n
calitate de !!!!!!!!!!!1 pentru a lua parte la procedura succesoral a defunctului
!!!!!!!!!!1 decedat la data de !!!!!!!!!pentru data de !!!!!!!!1 ora !!!!!!!!!! la sediul
biroului notarial1 unde ?
#! 9sind pe !!!!!!!!!!!!!!!! destinatar1 so1 rud1 persoan care locuiete
cu destinatarul1 portar1 administrator1 serviciul de registratur sau
funcionarul nsrcinat cu primirea corespondenei1 serviciul personal1
administraia spitalului1 comandamentul unitii militare1 administraia
locului de deinere
0&$
?
a aceasta a primit1 semnnd n faa noastr@
b refuznd primirea am afat actul@
c primind actul1 a refuzat s semneze de primire@
d primind actul1 nu a putut s semneze de primire deoarece !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! )m afat actul ? pe ua principal a locuinei destinatarului @ pe ua
principal a cldirii1 a hotelului
0&&
?
a persoana prevzut la pct!# a refuzat s primeasc@
b nici o persoan de la pct! # nu a fost gsit@
285
Aceast men[une se va face numa n cuprnsu cta[or trmse n termenu de op[une
succesora.
286
Este partea a doua a cta[e se tprete de regu n contnuarea cta[e, astfe nct s
poat detaat cu uurn[ de cta[e. Pentru ca procedura de ctare s e ndepnt, este
obgatoru ca dovada de ctare s se ae a dosaru cauze avnd toate rubrce competate,
precum semnture necesare.
287
Se vor subna cuvntee care corespund moduu de ndepnre a procedur.
288
Se vor subna cuvntee care corespund moduu de ndepnre a procedur.
229
c din lipsa persoanelor de la pct!# nu s-a putut aBa data cnd cel citat poate
f gsit @
d persoana citat schimbndu-i adresa nu s-a putut aBa noua adres (noua
adres este !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! @
e persoana citat find persoan (uridic (soc!com!1 instituie etc! s-a
refuzat primirea!
5!=! =emntura agentului =emntura
primitorului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'alitatea n care a primit
actul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)ctul de identitate al
primitorului !!!!!!!!!!!!!!!!!!
;75<737 PROCEDURA CITRII 6UCCE6IBILILOR CU DOMICILIUL GN
6TRINTATE

Di'po8i*ii )$n$ra$
Sedu matere procedur de ctare a persoaneor aate n strntate
consttue:
- art. 87 an. 7 an 8 C. proc. cv.;
- Legea nr. 189/13.05.2003 prvnd assten[a |udcar nterna[ona n
matere cv comerca, repubcat;
- Legea nr. 124/11.04.2003 pentru aderarea Romne a Conven[a
prvnd notcarea comuncarea n strntate a acteor |udcare
extra|udcare n matere cv comerca, adoptat a Haga a
15.11.1965;
- Conven[a prvnd notcarea comuncarea n strntate a acteor
|udcare extra|udcare n matere cv comerca, adoptat a
Haga a 15.11.1965;
- Metodooga dn 7 octombre 2003 de apcare a prevederor Leg nr.
189/13.05.2003 prvnd assten[a |udcar nterna[ona n matere
cv comerca aprobat prn Ordnu nr. 2888/C/2003 a Mnsteruu
|ust[e;
- Reguamentu (CE) nr. 1393/2007 a Paramentuu European a
Consuu dn 13.11.2007 prvnd notcarea comuncarea n statee
230
membre a acteor |udcare extra|udcare n matere cv
comerca prn care a fost abrogat Reguamentuu (CE) nr. 1348/2000 a
Consuu;
- Tratate /sau conven[ baterae sau mutaterae ncheate de
Romna cu dverse state, n matere.
I7 Cu titu #$ prin!ipiu2 pro!$#ura #$ !itar$ a p$r'oan$or aCat$
:n 'tr-in-tat$ $'t$ r$)$,$ntat- #$ art7 A? p!t7 ? 'i p!t7 A C7
pro!7 !i(7 care face dstnc[e ntre persoanee trmse n strntate n
nteres de servcu cee aate n strntate dn dverse ate motve,
astfe:
- pct. 7 dspune c vor cta[ personau msunor dpomatce
ocor consuare ae Romne, cet[en romn trm ca func[onar
a organza[e nterna[onae, precum membr or de fame care
ocuesc cu e, aa[ n strntate, prn Mnsteru Afaceror Externe,
ar cet[en romn, a[ dect ce aa[ n stua[e prezentate
anteror, prn organee centrae care -au trms sau n subordnea
crora se a ce care -au trms.
- pct. 8 prevede, pe de o parte, ca regul procedural, faptu c ctarea
ceor care se a n strntate, avnd domcu sau reedn[a
cunoscut, se reazeaz prntr-o cta[e scrs trms cu scrsoare
recomandat, cu dovad de prmre, ar pe de at parte, dspune, c se
poate recurge la aceast procedur1 doar n lipsa unor tratate i/sau
convenii bilaterale i/sau multilaterale ncheiate de 6omnia cu diverse
state1 n materie!
- art. 87 pct. 8 C. Proc. cv. nu dstnge n func[e de cet[ena
persoaneor aate n strntate. De aceea, ctarea cet[enor romn
aa[ temporar n strntate, ct a cet[enor strn se va reaza n
aceea modatate.
- art. 87 pct. 8 an. 3 C. Proc. cv. regementeaz c "n toate cazure,
dac ce aa[ n strntate au un mandatar cunoscut n tar, va ctat
acesta".
231
Pro!$#ura #$ !itar$ '$ #i&$r$n*ia8-2 :n pri,u r0n#2 :n &un!*i$ #$
'tatu :n !ar$ '$ aC- p$r'oana !ar$ tr$bui$ '- 9$ !itat-2
r$'p$!ti(2 'tat ,$,bru a U7E7 'au 'tat n$,$,bru7
Autoritat$a !$ntra- n matere, n accep[unea art. 3 dn
Reguamentu (CE) nr. 1393/2007, este Mnsteru |ust[e.
Autort[e romne transm[toare sunt toate nstan[ee romne care
pot comunca acte |udcare extra|udcare drect ctre autort[e
prmtoare ae stateor membre ae Unun Europene
A7 Pro!$#ura #$ !itar$ :ntr"un 'tat ,$,bru a U7E7
Co,uni!ar$a #$ a!t$ :n 'tr-in-tat$2 '$ $&$!tu$a8- #$ !-tr$
notarii pubi!i prin Mint$r,$#iu Fu#$!-toriior :n a !-ror
!ir!u,'!rip*i$ :%i au '$#iu pro&$'ionaN a!$%tia. La rndu or,
nstan[ee romne comunc actee extra|udcare, drect ctre
autort[e prmtoare ae stateor membre ae U.E., cu transmterea
une cop a cerer de comuncare Mnsteruu |ust[e, pentru
evden[a (art. 33 ndce 1 dn Legea nr. 189/13.05.2003, repubcat,
coroborat cu nforma[e transmse de Romana n baza art. 23 dn
Reguamentu(CE) nr. 1393/2007
Do!u,$nt$$ n$!$'ar$: cta[a ate documente anexate;
formuaru tp (prevzut ca anexa I n Reguamentu(CE) nr.
1393/2007). Cta[a trebue trms n 2 exempare dac se dorete ca
certcatu ems de autortatea competent dn statu de destna[e cu
prvre a efectuarea comuncr s e nso[t de actu comuncat.
Tra#u!$r$a documenteor comuncate a formuareor care e
nso[esc:
Legea nr. 189/13.05.2003, repubcat, dspune: "Pentru a ob[ne
nforma[ prvnd mba foost pentru competarea formuareor,
precum mba foost pentru traducerea acteor anexate (n cazul
nostru al citaiei acestora, acceptate notcate Comse europene
de ctre statee membre ae U.E., autort[e romne competente
trebue s acceseze pagna specazat de nternet
289
a Comse
Europene s consute punctee de contact ae Re[ee |udcare
Europene n matere cv comerca".
289
Pagna de nternet este postat a adresa: .ttp:BB$!7$uropa7$uB!i(iFu'ti!$B
232
Do(a#a !o,uni!-rii %i #ata !o,uni!-rii
Artcou 9 an 1. dn Reguamentu(CE) nr. 1393/2007, cu prvre a
data notcr sau a comuncr, dspune, de prncpu, c data
notcr sau a comuncr unu act n cond[e prevzute n
Reguament este data a care acesta este notcat sau comuncat n
conformtate cu egsa[a statuu membru de destna[e.
T$r,$n$
n psa unor regementr specae n Reguamentu(CE) nr. 1393/2007
cu prvre a transmterea actuu de comuncat cu un anumt numr de
ze nante de data stabt pentru ndepnrea procedur notarae a
unor acordur sau n[eeger ntre Romna statu de destna[e,
permse de Reguament cu cond[a compatbt[ or cu dspoz[e
acestua (art. 23 dn Preambuu Reguamentuu (CE) nr. 1393/2007)
art. 20 an. 2 an 3 dn acesta), termenu este de ce pu[n 5 de ze,
cacuat de a data comuncr stabt n modatatea anteror
men[onat, prn apcarea prevederor art. 89 C. proc. cv. Gn !a8u
!it-rii !on&or, art75553 Co# !i(i !ita*ia tr$bui$ '- 9$
!o,uni!at- 'u!!$'ibiuui !u !$ pu*in ;4 #$ 8i$ :naint$ #$
$1pirar$a t$r,$nuui #$ op*iun$ 'u!!$'ora-7
La stabrea termenuu de nf[are pentru ndepnrea procedur
notarae se vor avea n vedere urmtoaree: peroada de tmp aocat
|udectoror pentru ntocmrea, traducerea trmterea formuareor
tp, peroada de tmp necesar pentru transmterea cta[e de ctre
agenia de primire, care este de ce pu[n 1 un de a data prmr
documenteor de ctre aceasta, avnd n vedere prevedere artcouu
7 an. 2 dn Reguamentu(CE) nr. 1393/2007 termenu de ce putn 5
ze prevzut de Codu de Procedur Cv.
B7 Gn !a8u 'tat$or n$,$,br$ a$ U7E72 pro!$#ura '$
#i&$r$n*ia8-2 :n prin!ipa2 #up- !u, 'tatu 'oi!itat $'t$
'$,natar 'au nu a Con($n*i$i #$ a Ha)a %iB'au a unor
!on($n*ii %i tratat$ biat$ra$7
233
Mini't$ru Ju'ti*i$i este autortatea centra prn ntermedu crea
autort[e |udcare romne efectueaz comuncarea de acte n
strntate (art. 5 an. 1 dn Legea nr. 189/13.05.2003, repubcat
art. 2 tera a dn Legea nr. 124/11.04.2003). Procedure se reazeaz
prn Drec[a rea[ nterna[onae drepture omuu, Servcu de
assten[ nterna[ona n matere cv, comerca dreptu fame.
(art. 1 dn Metodooga dn 7 octombre 2003).
n func[e de exsten[a prevedere une conven[ nterna[onae,
Mnsteru |ust[e, va trmte actee, astfe: a prn pot, drect
destnataruu; b autort[ centrae competente dn statu soctat; c
msun dpomatce sau consuare a Romne dn statu soctat, prn
ntermedu Mnsteru Afaceror Externe;
Do!u,$nt$ n$!$'ar$: a formuar - tp a cerer de assten[ |udcar
nterna[ona n matere cva comerca, b cta[a sau orce ate
documente anex, care trebue nmnate persoane ctate, c dovada de
nmnare, toate ntocmte n 2 exempare (art.6 dn Legea
nr.189/13.05.2003,repubcat art.2 an.1 an.3 dn Metodooga dn
7 octombre 2003).
Tra#u!$r$a !$r$rii %i a #o!u,$nt$or an$1-: se reazeaz de ctre
traductor autorza[, ar mba n care se reazeaz se dferen[az n
func[e de statu n care se a persoana ctat (art.7 dn Legea
nr.189/13.05.2003, repubcat art.2 an. 4 dn Metodooga dn 7
octombre 2003);
Do(a#a !o,uni!-rii (art.8 dn Legea nr. 189/13.05.2003,repubcat )
se reazeaz astfe: a a comuncarea prn pot drect destnataruu -
dovada de prmre a scrsor recomandate ce con[ne cta[a; b a
comuncare prn ntermedu autort[ centrae competente or a
msun dpomatce sau consuare a Romne dn statu soctat -
dovad de nmnare, anteror men[onat;
T$r,$n
234
n stua[a n care normee nterna[onae apcabe n matere, mpun
transmterea cta[e cu un anumt numr de ze nante de data stabt
pentru nf[are, acestea trebue respectate. Gn !a8u !it-rii !on&or,
art75553 Co# !i(i !ita*ia tr$bui$ '- 9$ !o,uni!at- 'u!!$'ibiuui
!u !$ pu*in ;4 #$ 8i$ :naint$ #$ $1pirar$a t$r,$nuui #$ op*iun$
'u!!$'ora-7
La stabrea termenuu de nf[are pentru ndepnrea procedur
notarae se vor avea n vedere urmtoaree: peroada de tmp aocat
Mnsteruu |ust[e pentru trmterea cta[e, care va ma mare sau ma
mc n func[e de cum se transmte cta[a - prn pot, drect ctre
destnatar (cta[a trebue s e prmt de destnatar) sau prn autort[e
statuu soctat, termenu de ce pu[n 5 ze prevzut de Codu de
Procedura Cva cacuat de a data comuncr stabt n modatatea
anteror men[onat.
6tatu 'oi!itat $'t$ '$,natar a Con($n*i$i #$ a Ha)a:
6tatu 'oi!itat $'t$ '$,natar a Con($n*i$i a#optat- a Ha)a
a 5=75575@>= %i '$,natar a un$i !on($n*ii Ba unui tratat
biat$ra !u Ro,0nia :n ,at$ri$2 #ar a noti9!at $1pr$' !- '$
api!- Con($n*ia #$ a Ha)a (art.2, an. 1 2 dn Legea nr. 89/2003,
repubcat art.25 dn Conven[a adoptat a Haga a 15.11.1965, a
care Romna a aderat prn Legea nr. 124/11.04.2003);
6tatu 'oi!itat $'t$ '$,natar a Con($n*i$i a#optat- a Ha)a
a 5=75575@>= %i '$,natar a un$i !on($n*iiBa unui tratat
biat$ra !u Ro,0nia :n ,at$ri$2 #ar nu a noti9!at $1pr$' !- '$
api!- Con($n*ia #$ a Ha)a (art.2, an.1 2 dn Legea nr.189/2003,
repubcat art.25 dn Conven[a adoptat a Haga a 15.11.1965, a
care Romna a aderat prn Legea nr. 124/11.04.2003).
!o,uni!ar$a de acte n strntate se reazeaz prn
Mini't$ru Ju'ti*i$i, Drec[a rea[ nterna[onae
drepture omuu, Servcu de assten[ nterna[ona n
matere cv, comerca dreptu fame (art. 2 dn
Legea nr. 124/11.04.2003 coroborat cu art 2 an 1 s an
2, art. 5 an. 1 an 2 dn Legea nr. Legea nr.
189/13.05.2003, repubcat) e n baza Conven[e de a
235
Haga, e n baza conven[e/tratatuu batera, dar cu
respectarea ntocma a procedur prevzute de
conven[a/tratatu respectv, n func[e de op[unea
statuu-parte;
tra#u!$r$a va efectuat n mba statuu soctat or
n mba francez engez (art. 2 an.4 dn
Metodooga dn 7 octombre 2003) sau n mba soctat
potrvt conven[e /a tratatuu batera, n care Romna
statu soctat sunt pr[.
C7 6tatu 'oi!itat nu $'t$ '$,natar !u Ro,0nia a ni!iunui
#o!u,$nt !u pri(ir$ a a'i't$n*a Fu#i!iar- int$rna*iona- Iart7 32
ain ; " L$)$a nr7 5A@B344;2 r$pubi!at-H
!o,uni!ar$a de acte n strntate se reazeaz prn
Mini't$ru Ju'ti*i$i, Drec[a rea[ nterna[onae
drepture omuu, Servcu de assten[ nterna[ona n
matere cv, comerca dreptu fame, care trmte,
prn pot, drect destnataruu actuu (art 2 an 3
coroborat cu art. 5 an. 2 tera a dn Legea nr.
189/13.05.2003, repubcat) 'au p$ !a$ #ipo,ati!-
I!on'uar-H, n baza curtoaze nterna[onae;
tra#u!$r$a se reazeaz n mba statuu soctat (art. 2
an.4 dn Metodooga dn 7 octombre 2003).
II7 Toate procedure de ma sus vzeaz stua[a persoaneor aate n
strntate a !-ror #o,i!iiu 'au r$%$#in*-2 :n 'tr-in-tat$2
'unt !uno'!ut$2 aa cum rezut dn prevedere art7 A? p!t7 A C7
Pro!7 !i(72 ct dn prevedere art7 5 ain7 3 #in Con($n*ia
prvnd notcarea comuncarea n strntate a acteor |udcare
extra|udcare n matere cv comerca, adoptat a Haga a
15.11.1965 a$ art7 5 ain7 ; #in Reguamentu (CE) nr.
1393/2007 a Paramentuu european a Consuu dn 13.11.2007
prvnd notcarea comuncarea n statee membre a acteor
|udcare extra|udcare n matere cv comerca.

236
6tat$$ ,$,br$ a$ U7E7 !-rora i '$ api!- pr$($#$ri$
R$)ua,$ntuui ICEH nr7 5;@;B344? pri(in# !o,uni!ar$a
a!t$or Fu#i!iar$ %i $1traFu#i!iar$ :n ,at$ri$ !i(i- %i
!o,$r!ia-: Austra, Bega, Marea Brtane, Bugara, Cpru, Ceha,
Estona, Fnanda, Fran[a, Germana, Greca, Iranda, Itaa, Letona,
Ltuana, Luxemburg, Mata, Oanda, Poona, Portugaa, Sovaca,
Sovena, Spana, Sueda, Ungara.
Informa[ refertoare a agen[a de transmtere, adresa s modatatea
de transmtere se gsesc pe pagna de nternet
290
.
6tat$$ p-r*i a Con($n*ia a#optat- a Ha)a a 5=75575@>= se
pubc pe ste-u
291
Mnsteruu |ust[e se actuazeaz perodc
prn gr|a acestua.
6tat$ '$,natar$ a$ un$i !on($n*ii Ba unui tratat !u Ro,0nia
:n ,at$ri$: Abana, Agera, Austra, Bega, Regatu Unt a Mar
Brtan Irande de Nord, Bugara, Ceha (prn decara[e de
succesune), Chna, Coreea de Nord, Cuba, Egpt, Fran[a, Greca,
Itaa, Maroc, Repubca Popuar Mongo, Poona, Modova,
Federa[a Rus (prn decara[e de succesune), Serba Muntenegru
(prn decara[e de succesune), Sovena, (prn decara[e de
succesune), Sovaca (prn decara[e de succesune), Sra, Spana,
Tunsa, Turca, Ungara.
Statu soctat este semnatar a Conven[e adoptat a Haga a
15.11.1965 semnatar a une conven[ /a unu tratat batera cu
Romna n matere, dar a notcat expres c se apc Conven[a de
a Haga: Regatu Unt a Mar Brtan Irande de Nord Greca.
290
Pagna de nternet este postat a adresa:
http://ec.europa.eu/|ustce_home/|udcaatascv/htm/ndex_en.htm
291
Pagna de nternet este postat a adresa: www.|ust.ro
http://hcch.e-vson.n/ndex_en.php?act=conventons.status&cd=17
237
;75<73757 MODELE DE CITAII A 6UCCE6IBILILOR CU DOMICILIUL GN
6TRINTATE /I DO+EDILE DE COMUNICARE A ACE6TORA
A7H MODEL DE CITAIE A 6UCE6IBILILOR DOMICILIAI GNTR"UN 6TAT
NEMEMBRU UE
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C I T A I E
2I2
Nr. ..............
emis la data de ziua!!!!!!!!luna!!!!!!!!anul
7umele i prenumele /denumirea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0C3

*omiciliul sau reedina/sediul? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0C2
!
=tatul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 ntiinm c suntei invitat s v prezentai la sediul acestui birou
notarial la data de ziua!!!!!!!luna!!!!!anul!!!!!!!ora !!!!!!!!n calitate de !!!!!!!!1 la
succesiunea defunctului !!!!!!!!!1 decedat la data de ziua !!!!!!luna
!!!!!!!anul !!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!1 str! !!!!!!!!!nr! !!!!!!1
(ude/sector !!!!!!!!1 pentru a participa la dezbaterea succesoral notarial a
succesiunii defunctului!
'ererea de deschidere a procedurii succesorale a fost fcut de
!!!!!!care a declarat ca masa succesoral a defunctului este compus
din !!!!!!!!!!!!!!!1 iar pasivul succesiunii este compus din !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=uccesibili indicai n cererea de deschidere a procedurii succesorale
sunt?!!!!!!!!!!!!!
*efunctul a lsat/nu a lsat testament!
An situaia n care nu v putei prezenta la termenul de dezbatere1
putei trimite o declaraie de renunare la succesiune sau o procur de
reprezentare autentifcate la 'onsulatul 6omniei din !!!!!!!!!!!!! sau la orice
notar din oraul dvs!1 n acest ultim caz1 declaraia sau procura trebuie s fe
supralegalizate/apostilate!
292
Mode de cta[e transms n termenu de op[une succesora. Aceast cta[e trebue
comuncat cu ce pu[n 30 de ze nante de exprarea termenuu de op[une succesora.
293
Se va competa numee prenumee sau denumrea persoane ctate.
294
Se va competa domcu sau sedu persoane ctate.
238
4a punem n vedere faptul c dac nu v vei prezenta la termenul de
dezbatere sau nu v vei e-ercita dreptul de a accepta motenirea n
termenul prevzut la art! ##.31 vei f prezumat c ai renunat la
motenire!
)ne-m prezentei citaii? copie dup cererea de deschidere a
procedurii succesorale1 testamentul defunctului ( dac e-ist1 model de
declaraie de renunare i de procur
0C%
!
7;<)6 "8,>5'1 SECRETAR,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>!=!
295
Se ataeaz cte un model de declarae de renunare de !rocur"
239
A75H MODEL DE CERERE PENTRU TRAN6MITEREA CITAIEI
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
C t r e2
MINISTERUL MUSTIIEI
Ser%&+&ul Dre;t &nterna(&onal ;r&%at 9& +oo;erare >u4&+&ar
&nterna(&onal 7n mater&e +&%&l 9& +omer+&al
An baza 'onveniei privind notifcarea i comunicarea n strintate a
actelor (udiciare i e-tra(udiciare n materie civil sau comercial1 adoptat
la Raga la #%!##!#C/%1 la care 6omnia a aderat prin >egea nr! #02 /
##!.2!0..31 avem onoarea de a v transmite n dou e-emplare citaia
alturat1 rugndu-v s binevoii a dispune nmnarea ei ctre ?
D E S T I N A T A R U L F
)ctele care se transmit? citaie n cadrul dosarului succesoral
nr! !!!!! / !!!!! aBat pe rolul ,iroului 7otarial !!!!!!! privind dezbaterea
succesiunii defunctului !!!!!!!!!!!1 decedat!!!!!!!! la data de ziua !!!!!!!1luna
!!!!!!!1anul !!!!!!!!!cu ultimul domiciliu n !!!!!!1 str! !!!!!!nr!!!!!!!1
(udeul/sector!!!!!!!!!!!!
7umele i calitatea prilor?!!!!!!!!!!!!!1 succesibil la succesiunea
defunctului!!!!!!!!!!!!
7atura actului transmis? citaie in cadrul unui dosar succesoral
*estinatarul i adresa acestuia? nume i
prenume!!!!!!!!!1adresa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
*ocumentele ane- la actul care se transmite?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0C/
!
<ermenu? ziua!!!!!1 luna!!!!!!!1 anul!!!!!!!! ora!!!!!!!!
)ctele sunt redactate n limba romn nensoite de traduceri
destinatarul find cetean romn
0C$
!
4 rugm s ne restituii dovada de nmnare a actelor ctre
destinatar1 n care scop ane-m formularul! An cazul n care cererea nu a
296
Se pot anexa cop dup cererea de deschdere a procedur succesorae, testament etc!
297
n cazu n care actee sunt traduse se va face aceasta men[une.
240
putut f ndeplinit1 v rugm s ne comunicai motivele (mpre(urrile care
au mpiedicat ndeplinirea cererii1 restituindu-ne totodat actele transmise
spre nmnare!
NOTAR PU)LIC2
.........................
L.S.
241
A73H MODEL DE EORMULAR DE DO+AD A COMUNICRII CITAIEI
# *enumirea autoritilor (udiciare
solicitante?
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 )ctele transmise n vederea comunicrii? 'itaie n cadrul dosarului
succesoral nr!!!!!/!!!!!!privind
succesiunea defunctului !!!!!!!!
3 7umele i prenumele (denumireai
domiciliul (sediul destinatarului?
!!!!!!!!!!!!!!!!!1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 *enumirea autoritii solicitate?
% 7umele i calitatea persoanei care a primit
actele (destinatar1 so1 rud G n cazul
persoanelor fzice G sau funcia G n cazul
persoanelor (uridice?
/ =emntura destinatarului (cu aplicarea
stampilei1 m cazul persoanelor (uridice?
$ *ata comunicrii actelor?
& Motivele necomunicrii actelor?
C =emntura agentului de procedur i
tampila autoritii (uridice solicitate?
242
B7H MODEL DE CITAIE A 6UCE6IBILILOR DOMICILIAI GNTR"UN 6TAT
MEMBRU U7E7
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C I T A I E
2I$
Nr.............
ems a data de ........................
7umele i prenumele /denumirea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0CC

*omiciliul sau reedina/sediul? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3..
!
=tatul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.#

V ntn[m c sunte[ nvtat s prezenta[ a sedu acestu brou
notara a data de ............ ora ...........n catate de succesb a succesunea
defunctuu..........., decedat a data de zua..... una...... anu......, pentru a
partcpa a dezbaterea succesora notara, avnd a dumneavoastr toate
actee pe care e de[ne[ n egtur cu aceast succesune (testament, ttu
de propretate prvnd bunure defunctuu) certcatee de stare cv ae
dumneavoastr ae defunctuu (natere, adop[e, cstore, deces ), actu
de denttate.
Cererea de deschdere a procedur succesorae a fost fcut
de...........care a decarat c masa succesora a defunctuu este compus
dn.............., ar pasvu succesun este compus dn..................
Succesb ndca[ n cererea de deschdere a procedur succesorae
sunt:..........
Defunctu a asat/nu a asat testament.
n stua[a n care nu v pute[ prezenta a termenu de dezbatere,
pute[ trmte o decara[e de renun[are a succesune sau o procur de
reprezentare autentcate a Consuatu Romne dn ............. sau a orce
notar dn orau dvs., n acest utm caz, decara[a sau procura trebue s e
apostate.
298
Mode de cta[e transms n termenu de op[une succesora. Aceast cta[e trebue
comuncat cu ce pu[n 30 de ze nante de exprarea termenuu de op[une succesora.
299
Se va competa numee prenumee sau denumrea persoane ctate.
300
Se va competa domcu sau sedu persoane ctate.
301
Statu n care se transmte cta[a trebue s e membru UE.
243
V punem n vedere faptu c dac nu v ve[ prezenta a termenu de
dezbatere sau nu v ve[ exercta dreptu de a accepta motenrea n
termenu prevzut a art.1103 Cod cv, ve[ prezumat c a[ renun[at a
motenre.
Anexm prezente cta[: cope dupa cererea de deschdere a
procedur succesorae, testamentu defunctuu ( dac exst),mode de
decara[e de renun[are de procur
302
.
NOTAR PU)LIC2
6ECRETAR2
.........................
L.S.

302
La cta[e se ataeaz cate un mode de decara[e de renun[are s o procur.
244
B75H MODEL DE CERERE PENTRU TRAN6MITEREA CITAIEI
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MUDECTORIA....................
E
S;re 9t&&n(F
M575=<E68>85 S8=<5F5E5
=erviciul *rept internaional privat i cooperare (udiciar
internaional n materie civil i comercial
An baza 6egulamentului ('E nr! #3C3 / 0..$ al "arlamentului European
i al 'onsiliului din #3!##!0..$ privind notifcarea i comunicarea n statele
membre a actelor (udiciare i e-tra(udiciare n materie civil sau comercial1
avem onoarea de a v transmite n dou e-emplare citaia alturat1
rugndu-v s binevoii a dispune nmnarea ei ctre?
D E S T I N A T A R U L F
)ctele care se transmit? citaie n cadrul dosarului succesoral nr!!!!! /!!!!!
aBat pe rolul ,iroului 7otarial !!!!!! privind succesiunea defunctului!!!!!!!1
decedat la data de!!!!!!!
7umele i calitatea prilor? !!!!!!!!!!!!!!!!!!! succesibil n succesiunea
defunctului!!!!!!!!!!!!!!
7atura actului transmis? citaie n cadrul unui dosar succesoral!
*estinatarul i adresa acestuia? numele i
prenumele!!!!!!!!!!!!!!adresa !!!!!!!!!!!!!!!!
*ocumentele ane- la actul care se transmite? -
<ermenul ? ziua !!!!!luna!!!!!!! anul !!!!!!!!!!ora!!!!!!!!
)ctele sunt redactate n limba romn
3.2
nefind necesar traducerea1
destinatarul find cetean romn i cunosctor al limbii romne! 4 rugm
s ne restituii dovada de nmnare a actelor ctre destinatar1 n care scop
ane-m formularul! An cazul n care cererea nu a putut f ndeplinit1 v
rugm s ne comunicai motivele (mpre(urrile care au mpiedicat
ndeplinirea cererii1 restituindu-ne totodat actele transmise spre nmnare!
NOTAR PU)LIC2
303
Cerea de transmtere a cta[e se transmte |udectore n crcumscrp[a crea se a
sedu brouu notara.
304
In stua[a n care actee sunt traduse se va face aceasta men[une
245
.........................
L.S.
B73H MODEL DE EORMULAR DE DO+AD A COMUNICRII CITAIEI
1 Denumrea autort[or |udcare
soctante:
BIROUL NOTARIAL 7777777777
2 Actee transmse n vederea
comuncr:
Cta[e n cadru dosaruu
succesora nr......../........ prvnd
succesunea
defunctuu ...............
3 Numee prenumee (denumrea)
domcu (sedu) destnataruu:
..............., .................,
4 Denumrea autort[ soctate:
5 Numee catatea persoane care a
prmt actee (destnatar, so[, rud - n
cazu persoaneor zce - sau func[a -
n cazu persoaneor |urdce):
6 Semntura destnataruu (cu apcarea
tampe, n cazu persoaneor |urdce):
7 Data comuncr acteor:
8 Motvee necomuncr acteor:
9 Semntura agentuu de procedur
tampa autort[ |urdce soctate:
246
C7H MODEL DE CITAIE A 6UCE6IBILILOR DOMICILIAI GNTR"UN 6TAT
CU CARE ROMNIA ARE GNCHEIAT CON+ENIE DE A6I6TEN
JURIDIC
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C I T A I E
E1
Nr. ..............
emis la data de ziua!!!!!!!!luna!!!!!!!!anul
7umele i prenumele /denumirea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3./

*omiciliul sau reedina/sediul? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.$
!
=tatul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.&
!
4 ntiinm c suntei invitat s v prezentai la sediul acestui birou
notarial la data de ziua!!!!!!!luna!!!!!anul!!!!!!!ora !!!!!!!!n calitate de !!!!!!!!1 la
succesiunea defunctului !!!!!!!!!1 decedat la data de ziua !!!!!!luna
!!!!!!!anul !!!!!!!!1 cu ultimul domiciliu n !!!!!!!!!!1 str! !!!!!!!!!nr! !!!!!!1
(ude/sector !!!!!!!!1 pentru a participa la dezbaterea succesoral notarial a
succesiunii defunctului!
Cererea de deschdere a procedur succesorae a fost fcut de
........care a decarat c masa succesora a defunctuu este compus
dn................, ar pasvu succesun este compus dn ........................
Succesb ndca[ n cererea de deschdere a procedur succesorae
sunt:..........
Defunctu a asat/nu a asat testament.
n stua[a n care nu va pute[ prezenta a termenu de dezbatere,
pute[ trmte o decara[e de renun[are a succesune sau o procur de
reprezentare. Att decara[a de renun[are ct procura trebue
autentcate a Consuatu Romne dn Serba sau a orce notar dn orau
dvs..
305
Mode de cta[e transms n termenu de op[une succesora. Aceast cta[e trebue
comuncata cu ce pu[n 30 de ze nante de exprarea termenuu de op[une succesora.
306
Se va competa numee prenumee sau denumrea persoane ctate.
307
Se va competa domcu sau sedu persoane ctate.
308
Se va competa numee statuu cu care Romna are tratat, conven[e sau acord de
assten[ |urdc.
247
V punem n vedere faptu c dac nu v ve[ prezenta a termenu de
dezbatere sau nu v ve[ exercta dreptu de a accepta motenrea n
termenu prevzut a art.1103 Cod cv, ve[ prezumat c a[ renun[at a
motenre.
Anexm prezente cta[: cope dupa cererea de deschdere a
procedur succesorae , testamentu defunctuu ( dac exst),mode de
decara[e de renun[are de procur
309
.
NOTAR PU)LIC2 6ECRETAR2
.........................
L.S.

309
La cta[e se ataeaz cate un mode de decara[e de renun[are s o procur.
248
C75H MODEL DE CERERE PENTRU TRAN6MITEREA CITAIEI
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar succesoral nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C t r e2
MINISTERUL MUSTIIEI
Ser%&+&ul Dre;t &nterna(&onal ;r&%at 9& +oo;erare >u4&+&ar
&nterna(&onal 7n mater&e +&%&l 9& +omer+&al
An baza )cordului dintre 6omnia si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3#.
!privind asistena
(uridic la care !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a aderat prin declaraia de succesiune1 avem
onoarea de a v transmite n dou e-emplare citaia alturat1 rugndu-v
s binevoii a dispune nmnarea ei ctre ?
D E S T I N A T A R U L F
)ctele care se transmit? citaie n cadrul dosarului succesoral
nr!!!!!/ !!!!!!! aBat pe rolul ,iroului 7otarial !!!!!!!!!!!!!privind succesiunea
defunctului !!!!!!!!!!!!! decedat la data de!!!!!!!!!
7umele i calitatea prilor? ...................1 succesibil 1 n nume
propriu sau prin reprezentarea defunctului !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
7atura actului transmis? citaie in cadrul unui dosar succesoral!
*estinatarul i adresa acestuia ?numele i prenumele!!!!!!!!!1
adresa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*ocumentele ane- la actul care se transmite? -
<ermenul ? ziua !!!!!luna!!!!! anul!!!!! ora!!!!!!
)ctele sunt redactate n limba romnT i nsoite de traduceri
legalizate! 4 rugm s ne restituii dovada de nmnare a actelor ctre
destinatar1 n care scop ane-m formularul! An cazul n care cererea nu a
putut f ndeplinit1 v rugm s ne comunicai motivele (mpre(urrile care
au mpiedicat ndeplinirea cererii1 restituindu-ne totodat actele transmise
spre nmnare!
NOTAR PU)LIC2
.........................
310
Se va competa numee statuu cu care Romna are tratat, conven[e sau acord de
assten[ |urdc.
249
L.S.
C73H MODEL DE EORMULAR DE DO+AD A COMUNICRII CITAIEI
1 *enumirea autoritilor (udiciare
solicitante?
)IROUL NOTARIAL ........
2 )ctele transmise n vederea
comunicrii?
'itaie n cadrul dosarului
succesoral nr! !!!!!/!!!!! privind
succesiunea defunctului !!!!!!!!
3 7umele i prenumele (denumireai
domiciliul (sediul destinatarului?
.................1 !!!!!!!!!!!!!!!!!
4 *enumirea autoritii solicitate?
5 7umele i calitatea persoanei care a
primit actele (destinatar1 so1 rud G n
cazul persoanelor fzice G sau funcia G
n cazul persoanelor (uridice?
6 =emntura destinatarului (cu aplicarea
tampilei1 n cazul persoanelor (uridice?
7 *ata comunicrii actelor?
8 Motivele necomunicrii actelor?
9 =emntura agentului de procedur i
tampila autoritii (uridice solicitate?
250
<7 PROCEDURI 6PECIALE
<75 PROCEDURA DI+ORULUI

<75757 Di'po8i*ii )$n$ra$
n cazu dvor[uu prn procedura notara este admsb
reprezentarea, dar numa a depunerea cerer de dvor[, stua[e n care
mandatu (procura speca ncheat n form autentc) va cuprnde acordu
so[uu reprezentat (mandantuu) cu prvre a toate eementee men[onate
n cerere. n mandatu de reprezentare a depunerea cerer de dvor[ se va
men[ona c termenu comuncat mandataruu, conform art. 376 Cod cv,
este termen n cunotn[ pentru so[u reprezentat. Lpsa dn mandatu de
reprezentare a unua dn eementee men[onate n cerere atrage respngerea
cerer de dvor[.
Dup nregstrarea cerer de dvor[ a RNECD n regstru de dvor[ur
de a brou notara, notaru pubc va sesza autortatea competent n
vederea efectur raportuu de anchet pshosoca, dac so[ au cop
mnor.
n ceea ce prvete numee pe care cop vor purta dup dvor[,
preczm c aceta vor pstra numee cuprns n actu de natere.
n stua[a n care pe parcursu procedur dvor[uu unu dn so[
decedeaz, cstora nceteaz prn deces, ar procedura dvor[uu se
caseaz.
Dup eberarea certcatuu de dvor[, fot so[ pot socta notaruu
pubc autentcarea une conven[ de chdare a regmuu matrmona.
n cadru procedur dvor[uu cu cop mnor, auderea mnoror se
face de ctre notaru pubc dup reazarea, de ctre organee abtate, a
raportuu de anchet pshosoca.
n urma constatr dvor[uu, notaru pubc, pe baza n[eeger so[or,
va stab prntee cu care va ocu mnoru, ntruct potrvt art. 400 Cod cv
copu nu poate ocu dect a unu dntre prn[.
Dac n urma anazr cerer de dvor[ a documenteor depuse a
dosar rezut c nu sunt ndepnte, n mod cumuatv, cond[e egae,
notaru pubc va ntocm o ncheere de respngere a cerer de dvor[, pr[e
nd ndrumate s se adreseze nstan[e, conform art. 374 Cod cv. n acest
251
caz, respngerea cerer de dvor[ trebue s cuprnd n mod obgatoru,
motvu respnger cerer de dvor[, precum ndrumarea pr[or ctre
nstan[.
Notaru pubc emte ncheerea de respngere a cerer de dvor[ n unu
dntre urmtoaree cazur, precum n ate stua[ n care nu sunt
ndepnte, cumuatv, cond[e egae prevzute de Codu cv pentru
desfacerea cstore prn acordu pr[or:
aH nu are competen[a ega s sou[oneze cererea de dvor[;
bH unu dntre so[ este pus sub nterdc[e;
!H unu dntre so[ nu poate exprma consm[mntu ber
nevcat;
#H a depunerea cerer de dvor[ nu sunt prezen[ amb so[ sau nu
sunt reprezenta[ or mandatu de reprezentare nu cuprnde toate eementee
obgator prevzute de art. 375 Cod cv, ar so[u prezent nsst s e
nregstrat cererea;
$H unu dntre so[ refuz s semneze cererea persona, n fa[a
notaruu pubc;
&H so[ refuz s dea decara[e prevzute de prezentu reguament;
)H so[ nu se n[eeg cu prvre a numee de fame care urmeaz a
purtat dup dvor[ de ctre ecare dntre e;
.H so[ nu preznt, a depunerea cerer de dvor[, actu de cstore n
orgna;
iH so[ au cop mnor, nscu[ dn cstore sau adopta[, nu s-a
reazat acordu acestora cu prvre a:
- exerctarea autort[ prntet de ctre amb prn[;
- stabrea ocun[e copor dup dvor[ ;
- dreptu so[uu separat de cop de a pstra egtur personae cu
acesta/aceta;
- contrbu[a prn[or a chetuee de cretere, educare, nv[tur
pregtre profesona a copuu/copor;
FH unu dntre so[ se preznt n fa[a notaruu pubc a termenu de 30
de ze acordat potrvt art. 376 Cod cv decar c nu ma strue n
cererea de dvor[;
OH unu dntre so[ nu ma strue n cererea de dvor[ ntruct nu s-a
prezentat n fa[a notaruu pubc a exprarea termenuu de 30 de ze
252
acordat potrvt art. 376 Cod cv pentru a decara c strue n cererea de
dvor[;
H cererea a rmas fr obect ntruct cstora dntre so[ a fost
desfcut de ctre o at autortate competent;
,H so[ se mpac;
nH so[ retrag cererea de dvor[;
oH nante de nazarea procedur de dvor[ unu dntre so[ a decedat,
cstora ncetnd n acest mod;
pH psa raportuu de anchet pshosoca;
PH mposbtatea auder mnoruu peste 10 an;
rH concuze raportuu de anchet pshosoca men[oneaz c
n[eegerea so[or cu prvre a exerctarea n comun a autort[ prntet
sau prvnd stabrea ocun[e mnoruu/mnoror nu este n nteresu
acestua/acestora.
253
<75737 MODEL DE CERERE DE DI+OR
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*at n faa mea azi!!!!!!
7r!!!!!!!! din !!!!!!!!!!!!!!!
;norariu!!!!!!!!!<4)!!!!!!!!
)chitat cu!!!!!!!!!!!!!!
7otar public!!!!!!!!!!!!
<ermen!!!!!!!!!!!!!!
CERERE DE DIVOR
##
Subsemnatu .......... u u.......... a .............,nscut a data
de............. n ocatate .......|ude[u ............., ttuar a actuu de
denttate/paaportuu sera.........nr. ...........CNP ..........., cu domcu
n .........., subsemnata ....... ca u......... a ..........., nscut n data
de ........, n ocatatea .........., |ude[u ..........., ttuar a actuu de
denttate/paaport sera ............, nr. .........., CNP ............, cu domcu
n .........., cstor[ a data de ......., a Prmra ocat[.........., |ude[u.......,
conform certcatuu de cstore sera ........... nr............, eberat n baza
actuu nr........../........., cu utma ocun[ comun n ........., str.
.........nr. .........b. ......... et. .....ap ...., sector/|ude[ ........, de comun acord,
rugm s constata[ desfacerea cstore s ebera[ certcatu de dvor[.
>und cunotin de prevederile art!0C0 'od "enal cu privire la falsul
n declaraii1 declarm c?
a ne e-primm consimmntul liber cu privire la desfacerea
cstoriei@
b nu avem copii minori din cstorie sau adoptai@
c avem urmtorii copii minori comuni rezultai din
cstorie/adoptai/din afara cstoriei?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3#0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d niciunul dintre noi nu este pus sub interdicie@
e nu am mai solicitat altor autoriti desfacerea cstoriei@
311
n cazu n care so[ nu au cop mnor rubrce cuprnse n cerere cu prvre a aceste
aspecte, e nu se competeaz, e modeu de cerere se adapteaz n mod corespunztor.
312
Se va men[ona numee, prenumee, CNP s actu de natere a mnoruu.
254
f locuina comun este cea declarat mai sus
3#3
@
g dup divor dorim s purtm numele de familie dup cum
urmeaz
3#2
?
fostul so !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@
fosta soie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@
h s-a realizat acordul nostru cu privire la urmtoarele?
- autoritatea printeasc se va e-ercita n comun de ctre ambii
prini@
- copiii minori vor avea dup divor locuina la printele :::!!1
cu domiciliul n :::::@
- printele separat de copil are urmtoarele drepturi?
-de a avea legturi personale cu minorul1 dup cum
urmeaz? (se stabilete program de vizit G sptmnal1
lunar etc! conform voinei prilor1 perioada de vacane
etc!
- cu privire la contribuia la cheltuielile de cretere1 educare1
nvtur i pregtire profesional a copiilor acordul nostru este
urmtorul? :::!!!!!! !
7e ntemeiem cererea pe dispoziiile art! 3$% alin! (0 'od civil i
suntem de acord cu efectuarea raportului de anchet psihosocial i cu
audierea minorului/minorilor (care a mplinit vrsta de #. ani1 lund
cunotin c audierea minorului se va realiza numai n prezena noastr1
personal!
)m luat cunotin c nu se pot acorda mai multe termene1
dect pentru realizarea raportului de anchet psihosocial i pentru
imposibilitatea1 din motive temeinice1 a audierii minorului/minorilor1
precum i de mpre(urarea c suntem obligai s ne prezentm personal
la ndeplinirea tuturor actelor de procedur!
Semntur&F 'o(........................
'o(&e........................
313
n cazu n care nu rezut dn actee de denttate prezentate, dovada utme ocun[e
comune se face prn decara[e autentc care se anexeaz a cerere.
314
Potrvt dspoz[or egae a desfacerea cstore prn dvor[, so[ se pot nvo ca so[u
care a purtat n tmpu cstore numee de fame a ceuat so[, s poarte acest nume
dup desfacerea cstore.
255
<757; MODEL DE GNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DI+OR


6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar de divor nr! !!!!!!!!!/0.!!!!!!!
/NC0EIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVOR
3#%
nr. ....... 4&n 4ata ..........
An dosarul de divor aBat pe rolul acestui birou notarial1 privind
pe !!!!!!!!!!!!!numele i prenumele soilor !!!!!!!!!!!!!1nregistrat cu nr! !!!!!!!!! din
data de !!!!!!!1 avnd ca obiect desfacerea cstoriei prin acordul soilor1 la
apelul nominal au rspuns?
#!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!
0!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!1
cu ultima locuin comun n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=oii1 prezeni n faa notarului public1 declar c i menin cererea de
divor depus la data de !!!!!!!! i c au convenit ca dup desfacerea
cstoriei?
asoul?
- s poarte numele !!!!!!!!!!!!!!!1 avut naintea cstoriei@
- s pstreze i s poarte numele !!!!!!!!!1 rezultat din cstorie@
bsoia?
- s poarte numele !!!!!!!!!!!!!!!1 avut naintea cstoriei@
- s pstreze i s poarte numele !!!!!!!!!!1 rezultat din cstorie!
cprin convenia autentifcat sub numrul!!!!1 s-a luat act de acordul
prinilor cu privire la?
-e-ercitarea autoritii printeti de ctre ambii prini
-stabilirea locuinei copiilor dup divor astfel? !!!!!
-soul separat de copil va avea dreptul s pstreze legturi personale
cu acesta/acetia1 dup cum urmeaz? !!!!!
-contribuia prinilor la cheltuielile de cretere1 educare1 nvtur i
pregtire profesional a copilului/copiilor se va e-ecuta astfel? !!!!!
315
n cazu n care so[ nu au cop mnor rubrce cuprnse n ncheere cu prvre a aceste
aspecte, e nu se competeaz, e modeu de ncheere se adapteaz n mod
corespunztor.
256
ds-a efectuat raportul de anchet psihosocial de ctre !!!!!1 care a
concluzionat c acordul soilor cu privire la e-ercitarea n comun a autoritii
printeti i cel cu privire la stabilirea locuinei copiilor minori la
printele !!!!!! cu adresa n !!!!!!! este n interesul copiilor minori@
es-a/s-au audiat copilul/copiii minori n edina din data de !!!!!!!!!1 i
acesta/acetia i-a/i-au e-primat opinia!!!!!!!1 aceasta find consemnat n
procesul verbal de audiere a minorului/minorilor din data de !!!!!!!!1 opinie
care potrivit raportului de anchet psihosocial este n interesul minorului!
=truim n cererea de divor?
=emnturi?
# so?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 soie?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Notarul ;u8l&+2
avnd n vedere declaraia soilor c struie n cererea de divor1 precum i
actele depuse la dosarul de divor1 vznd c sunt ndeplinite condiiile
pentru desfacerea cstoriei prin acordul soilor1 prevzute de art! 3$% alin!
(0 i urm 'od civil1
CONSTATF
#! =truina soilor n cererea de divor1 pentru desfacerea1 la cererea
i prin acordul soilor1 a cstoriei ncheiate la data de !!!!!!!!!!!!!!!!!! la
"rimria !!!!!!!!!!!!!!!!1 (udeul !!!!!!!!!!!!!!!!1 ntre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i !!!!!!!!!!!!!!!!!!
0! Anvoiala soilor cu privire la numele pe care l vor purta dup
desfacerea cstoriei?
- soul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@
- soia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@
3! )cordul soilor cu privire la?
- e-ercitarea autoritii printeti de ctre ambii prini
- stabilirea locuinei copiilor dup divor astfel? !!!!!
-soul separat de copil va avea dreptul s pstreze legturi personale
cu acesta/acetia1 dup cum urmeaz? !!!!!
- contribuia prinilor la cheltuielile de cretere1 educare1 nvtur i
pregtire profesional a copilului/copiilor se va e-ecuta astfel? !!!!!
257
2! 'oncluziile raportului de anchet psihosocial1 care au stabilit c
acordul soilor este n interesul minorului/minorilor!
%! ;pinia minorululi/minorilor1 n sensul de a locui cu printele !!!!!! la
adresa !!!!!
Pentru a+e'te mot&%e2
DISPUNEF
)dmite cererea de desfacere a cstoriei prin acordul prilor!
Elibereaz certifcatul de divor pentru desfacerea cstoriei1 privind
pe soii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Efectueaz meniunea realizrii acordului dintre prini cu privire la
copilul/copiii minori conform conveniei autentifcate sub nr! !!!! din data !!!!!
Efectueaz pe certifcatul de cstorie meniunea prevzut la art! &$
$
alin! (3 din 6egulamentul de punere n aplicare a >egii notarilor publici i a
activitii notariale nr! 3//#CC%1 adoptat prin ;rdinul ministrului (ustiiei nr!
$#./'/#CC%1 cu modifcrile i completrile ulterioare!
;norariu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<!4!)! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)chitat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Notar ;u8l&+2
......................
L.S.
258
<757< MODEL DE GNCHEIERE DE RE6PINGERE A CERERII DE DI+OR
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar de divor nr! !!!!!!!!!/0.!!!!!!!
/NC0EIERE DE RESPIN-ERE A CERERII DE DIVOR
nr! !!!!!!!!!!!!!!! din data !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
An dosarul de divor aBat pe rolul acestui birou notarial1 privind
pe !!!!!!!!!!!! (numele i prenumele soilor!!!!!!!!!!!1 nregistrat cu nr! !!!!!!!! din
data de !!!!!!!!!!!!!1 avnd ca obiect desfacerea cstoriei prin acordul soilor1
la apelul nominal au rspuns?
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
care a/au declarat urmtoarele? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>ips !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Notarul ;u8l&+2
avnd n vedere c divorul prin acordul soilor nu poate f constatat prin
procedura notarial prevzut de art! 3$% alin! (0 'od civil1 n sensul c (se
vor copia motivele de mai sus1 dup caz?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DISPUNEF
6espinge cererea pentru desfacerea cstoriei prin acordul prilor1 privind
pe soii !!!!!!!!!!!!! i !!!!!!!!!!!!!!
Andrum soii s se adreseze instanei de (udecat!
+r cale de atac1 conform art! 3$& alin! (0 'od civil!
;norariu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<4!)! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)chitat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Notar pubi!2
77777777777777777777777
L767
259
<757= MODEL DE CERTIEICAT DE DI+OR
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar de divor nr! !!!!!!!!!/0.!!!!!!!
CERTI.ICAT DE DIVOR
nr. ............ 4&n 4ata .......................
7otar public1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 constat desfcut prin acordul soilor
cstoria nregistrat la "rimria!!!!!!!!!!! (udeul !!!!!!!!!!!1 n )ctul de cstorie
nr! !!!!!!!!! din!!!!!!!!!!!!!!!!!1 dintre !!!!!!!!!!!!!!! (soul !!!!!!!!!!1 nscut la data
de !!!!!!!!!!!!!!!!1n localitatea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 (udeul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
'7" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ful lui !!!!!!!!!!!!!!! i al !!!!!!!!!!1 cu domiciliul n
localitatea !!!!!!!!!!1 i !!!!!!!!!!!(soia !!!!!!!!!!!!!!1 nscut la data
de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 n localitatea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1(udeul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
'7" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 fica lui !!!!!!!!!!!!! i a !!!!!!!!!!!!!!!!!1 cu domiciliul
n !!!!!!!!!!!!!!!!!! Sudeul !!!!!!!!!!!!1n temeiul art! 3$% alin! (0 'od civil!
7umele dup divor?
- fostul so !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@
- fosta soie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
=-a realizat acordul prilor cu privire la minorul/minorii nscut/nscui
la data de!!!1 cu privire la toate aspectele prevzute de art! 3$% alin! (0 'od
civil1 conform conveniei autentifcate sub nr! !!! din data de!!!!!!!
"rezentul certifcat de divor produce efecte ntre pri de
azi !!!!!!!!!!!!!!!! (zi/lun/an 1 data eliberrii1 i va f transmis autoritii
competente pentru a se face meniunile corespunztoare pe actul de stare
civil!
Notar pubi!2
77777777777777777777777
L767
260
<757> MODEL DE PROCE6"+ERBAL DE AUDIERE MINOR CU +R6TA DE
PE6TE 54 ANI
;5>
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar de divor nr! !!!!!!!!!/0.!!!!!!!
PROCES=VER)AL DE AUDIERE MINOR
#D
CU VNRSTA DE PESTE #E ANI
)zi1 data de !!!!!!!!!!!1 n faa mea!!!!!!!!1 notar public1 n cadrul procedurii
de divor ce formeaz obiectul dosarului nr! !!!!!1 s-au prezentat?
- minorul !!!!!!!!!!!!!
3#&
1 ful lui !!!!!!!!! i al !!!!!!!!!!!!1 nsoit de mama
sa !!!!!!!! i de tatl su !!!!!!!1 care au declarat1 sub sanciunea legii penale1 c
minorul prezentat este copilul lor!
*up ce au fost informai asupra obiectului audierii1 respectiv
dezbaterea procedurii divorului ntre prini1 i le-au fost puse n vedere
prevederile art! 0/2 'od civil1
Minorul a declarat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3#C
"rezentul proces-verbal a fost ncheiat ntr-un singur e-emplar care
rmne la dosarul cauzei i a fost semnat de?
Minor!!!!!!!!!!!!
Mam!!!!!!!!!!!
<at!!!!!!!!!!!!!
Notar
pubi!2
77777777777777777777777
L767
316
Notaru pubc este obgat s audeze mnoru care a mpnt vrsta de 10 an.
317
Auderea mnoruu se face numa n prezen[a ambor prn[, care nu vor putea
reprezenta[. Dspoz[e egae prvnd uarea consm[mntuu sunt cee prevzute de
Legea notaror pubc a actvt[ notarae nr. 36/1995.
318
Se vor competa numee, prenumee , Codu Numerc Persona domcu mnoruu.
319
Se consemneaz opna mnoruu cu prvre a aspectee pentru care este audat de ctre
notar.
261
<757? MODEL DE ADRE6 DE 6E6IDARE A AUTORITII CARE +A
EEECTUA ANCHETA P6IHO6OCIAL
6; M O 7 5 )
,56;8> 7;<)65)> !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=ediu? !!!!!!!!!!!!!!!!
;perator date cu caracter personal nr! !!!!!!!!!!!
*osar de divor nr! !!!!!!!!!/0.!!!!!!!
'tre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)vnd n vedere dosarul mai sus menionat privind cererea de divor
formulat de soii !!!!!!!!!!!! i !!!!!!!!!!!!!!1 din cstoria crora a/au rezultat
copilul minor/copiii minori (nume1 prenume1 '7"1 cu domiciliul la
adresa!!!!!!!!!!!!!!1 v rugm s efectuai raportul de anchet psihosocial
prevzut de art! 3$% 'od civil!
Menionm c termenul de soluionare a cauzei este !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Notar pubi!2
77777777777777777777777
L767
262
<73 PROCEDURA GNTOCMIRII /I ELIBERRII COPIILOR LEGALIDATE
<73757 Di'po8i*ii )$n$ra$
n cazu n care soctantu este o persoan |urdc, n cerere se va
men[ona denumrea acestea, dup care se va nscre numee, prenumee
domcu persoane zce care s-a prezentat a sedu brouu notara.
n ceea ce prvete persoana netutoare de carte, preczm c
acestea se va competa cererea conform soctr verbae, ar pe cerere a
rubrca ,semntura" soctantu va apca, de regu amprenta degetuu
arttor de a mna stng.
n cadru procedur de egazare de cop nu este necesar egtmarea
soctantuu.
Actee orgnae ae cror cop se soct a egazate pot s apar[n
att soctantuu, ct ator persoane.
Se recomand ca soctarea de egazare a copor dup actee n baza
crora se poate stab denttatea (cr[ de denttate, paapoarte, perms de
conducere, egtma[, etc.) s se fac numa de ctre ttuaru acteor,
acesta men[onnd n cerere motvu pentru care soct copa egazat.
Fecare cope egazat va avea un numr dstnct dn regstru genera
onoraru propru.
La cererea de ndepnre a procedur de egazare se va ataa, n
vederea arhvr, cte o cope egazat a ecru nscrs orgna supus
procedur, cope pentru care nu se atrbue numr dstnct dn regstru
genera nc nu se percepe onoraru.
n cazu n care documentu prezentat pentru egazare preznt
anumte partcuart[, notaru pubc refuz egazarea copor, ar a
strun[a soctantuu va ntocm o ncheere de respngere motvat. n
contnuare exempcm cazur care atrag respngerea ntocmr cope
egazate:
- exst suspcun c actu prezentat nu este orgna;
- actu prezentat con[ne modcr, adugr, terstur neconrmate
de emtent;
- actu prezentat este zb sau deterorat;
- actu prezentat nu este orgna nd o cope egazat anteror (nu
sunt acte orgnae: hotrre |udectoret eberate de ctre nstan[;
263
cope egazate eberate de ctre arhvee statuu; cope certcate de
ctre ate entt[ ncusv cee eberate de ctre arhvee Camereor Notaror
Pubc etc. );
- soctarea egazr une cop dup un extras dntr-un act orgna
prezentat, n stua[a n care copa n extras denatureaz n[eesu ntegra a
actuu orgna;
- actu orgna prezentat con[ne ma mute pagn nenumerotate sau
fr eemente de egtur ntre pagn or actu are pagn ps;
- actu prezentat este o traducere care cuprnde ncheerea de
egazare a semntur traductoruu nu se a n arhva brouu notara.
Pentru ndepnrea procedur de egazare a copor, soctantu va
competa n mod obgatoru, ndferent de numru copor soctate, o
cerere a cre mode este prezentat ma |os.
n cazu n care actu dup care se soct ntocmrea cope egazate
se a n arhva brouu notara crua s-a soctat ndepnrea procedur,
copa egazat se va efectua numa dup exemparu aat n arhva brouu
nu dup ce prezentat de soctant. n ceeate cazur copa egazat se
va efectua dup exemparee orgnae prezentate de soctan[.
264
<7373 MODEL DE CERERE DE LEGALIDARE DE COPIE
6;MO75)
,iroul notarului public
=ediul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*ata
30.
!!!!!!/!!!!!!!!
7umrul de nregistrare
30#
::!
7umrul actelor
300
:!!!!!!!!!!!
7umrul de pagini al
actelor
303
:!!
;norariu/e-emplar!!!>ei/
<otal onorariu ::::!>ei
/<4)!!!! >ei )chitat cu bon
fscal nr::
=e vor elibera copiile
legalizate
302
::!
=e respinge legalizarea
copiilor
30%
::
7otar public
30/
::
Doamn/Domnule notar ;u8l&+
=ubsemnatul::::!!1 domiciliat n :::!!1 v solicit legalizarea unui
numr de ::!! copii dup urmtoarele nscrisuri? ::::::::
30$


Semntura........
)m primit actele originale
i copiile legalizate n numrul solicitat azi!!!!!!!!!!
=emntura solicitantului!!!!!!!
320
Se va competa data nregstrr cerer n regstru genera;
321
Se va competa numru de nregstrare a cerer n regstru genera;
322
Se va competa numru acteor orgnae dup care se soct efectuarea copor
egazate;
323
Se va competa numru tota a pagnor acteor orgnae dup care se soct efectuarea
copor egazate;
324
Se va nscre rezou[a notaruu prvnd ndepnrea procedur;
325
Se va nscre rezou[a notaruu prvnd refuzu ndepnr procedur;
326
Se va nscre numee notaruu pubc nstrumentator semntura acestua;
327
Se vor enumera actee orgnae dup care se soct cop egazate;
265
<737;7 MODEL DE INCHEIERE DE LEGALIDARE DE COPIE
6;MO75)
,56;8> 7;<)68>85 "8,>5'
=ediul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/NC0EIERE 4e le*al&?are +o;&e nr. ............
2$
Anul ............... luna ............... ?&ua ................
!!!!!!!!!!!!!!!!!1 notar public1 legalizeaz aceast copie conform cu
nscrisul prezentat nou !!!!!!!!!!!
30C
1 care are un numr de !!!!!!! pagini1
colaionat de secretarul
33.
/e-pertul
33#
!!!!!!!!!!!!!! !
=-a perceput onorariul de !!!!!!! lei1 cu chitan/bon fscal/ordin de plat
nr! !!!!
'olaionat =ecretar/ e-pert1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 7otar public1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>!=!
328
Se va men[ona numru de nregstrare dn regstru genera notara aocat cerer;
329
Se va descre starea n care se a nscrsu.
330
Secretaru care face coa[onarea documentuu nante de competarea rubrc Qs-a
perceput onorariulK dn ncheere va ndepn urmtoaree procedur:
- va dentca nscrsu prezentat pentru efectuarea cope egazate (ex. act autentc,
dat cert, egazare de semntur, act sub semntur prvat)
- va men[ona eventuaee partcuart[ ae nscrsuu, prn descrerea str n care se
a acesta.
331
n cazu n care se vor socta cop egazate de pe un nscrs pentru a cru coa[onare
este necesar o pregtre de specatate (ex. hr[, panur, sch[e, documente n mb
strn, ucrr de strct specatate (formue chmce, zce, matematce), etc.)
coa[onarea se va face de ctre un expert n domenu , sub semntura acestua.
266
<7;7 PROCEDURA ELIBERRII DE COPII DUP GN6CRI6URI AELATE GN
ARHI+A BIROULUI NOTARIAL
Aceast procedur se apc n stua[a n care orgnau dup care se
soct efectuarea une cop egazate se a n arhva brouu notara,
copa egazat efectundu-se numa dup exemparu aat n arhv.
Motvu pentru care se ebereaz copa egazat numa dup nscrsu
orgna aat n arhv este acea c actu dn arhv poate cuprnde men[un
cu prvre a anuarea, revocarea sau rectcarea sa.
n cazu n care orgnau actuu este trms a nstan[a de |udecat sau
este rdcat de ctre organu de anchet, ar n arhva brouu a rmas o
cope smp sau egazat a acestua, nu se poate ebera cope egazat
dn arhv, char dac soctantu preznt orgnau actuu.
n stua[a n care pe orgnau dn arhv sunt fcute men[un prvnd
anuarea, revocarea sau rectcarea acestua, se pot ebera cop egazate
dn arhv, cu urmtoaree preczr:
- n cazu n care actu a fost anuat, se va men[ona pe copa egazat
hotrrea |udectoreasc (numru, data emter organu emtent) prn
care s-a dspus anuarea;
- n cazu n care actu a fost revocat, se va men[ona pe copa
egazat actu de revocare (numru, data emter organu emtent) prn
care s-a dspus revocarea;
- n cazu n care actu a fost rectcat, copa egazat se va reaza
dup ambee nscrsur anume att dup actu orgna, ct dup
ncheerea de rectcare sau ndreptare a eror materae or competare a
omsun vdte. Men[onm c actu orgna face corp comun cu ncheerea
de rectcare sau ndreptare a eror materae or de competare a omsun
vdte.
Se pot ebera cop egazate dn arhv dup actee pentru care s-a
egazat semntura traductoruu.
Modeee de cerere ncheere fooste n procedura egazr de cope
se foosesc n mod corespunztor n cadru aceste procedur.
267
<7<7 PROCEDURA LEGALIDRII 6EMNTURII TRADUCTORULUI
<7<757 Di'po8i*ii )$n$ra$
La nveu ecru brou notara care nstrumenteaz procedura de
egazare a semntur traductoruu se va [ne, n mod obgatoru, o
evden[ a traductoror autorza[ cu care notaru pubc coaboreaz,
evden[ care va cuprnde urmtoaree date:
- numee s prenumee traductoruu;
- cope dup autorza[a de numre;
- cope dup actu de denttate;
- specmenu de semntur tampa;
- ocu unde desfoar actvtatea (date de contact: teefon, fax, e-
ma).
n cazu traductoror care nu sunt n evden[a brouu notara cu
datee enumerate ma sus, a egazarea semntur este necesar prezen[a
traductoruu n fa[a notaruu pubc. n acest utm caz , neprezentarea
traductoruu atrage respngerea cerer de egazare a semntur acestua.
n ncheerea de egazare a semntur traductoruu se mpune
nserarea men[un exprese refertoare a faptu dac procedura se
ndepnete n baza specmenuu de semntur depus de ctre traductor a
notaru pubc sau ca urmare a prezentr acestua n fata notaruu.
Notaru pubc va verca perodc pe ste-u Mnsteruu |ust[e postat
a adresa www |ust.ro dac traductor a cror semntur o egazeaz, sunt
nscr pe ste ca nd autorza[ s efectueze traducer.
Legazarea semntur traductoruu pe un nscrs se poate face
numa dac nscrsu tradus este autentc, n cope egazat, cu dat cert
sau sub semntur prvata, ca urmare a certcr unor fapte, ncusv cu
egazare de semntur.

268
<7<737 MODEL DE CERERE DE LEGALIDARE A 6EMNTURII
TRADUCATORULUI
6;MO75)
,56;8> 7;<)68>85 "8,>5'
=ediul::::::::::::!! 7umr nregistrare!!!!!!!!
*ata:::::!
=e va legaliza semntura
traductorului!!!!!
=e respinge legalizarea copiilor!!!!
;norariu::!!lei/ <4)!!!!!l
)chitat cu bon fscal nr::
Doamn/Domnule Notar ;u8l&+2
=ubsemnatul::!!!!!!!!!!!!!domiciliat n !!!!!!!!!!!!!!!!:::va rog sa
dispunei >E9)>5N)6E) =EM7P<8655 <6)*8')<;68>85 care a efectuat
traducerea actelor alturate?:!!!!!!!!!!!!!!!!
<raducerile legalizate servesc la?::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*oresc ca documentul s fe/s nu fe apostilat sau supralegalizat!

Semntura2
)m primit actele originale si traducerile legalizate
azi!!!!!!!!!!
=emntura solicitantului!!!!!!!
269
<7<7; MODEL DE INCHEIERE DE LEGALIDARE A 6EMNTURII
TRADUCTORULUI
6;MO75)
,56;8> 7;<)68>85 "8,>5'
=ediul? :::::::::::!!
/NC0EIERE 4e le*al&?are a 'emntur&& tra4u+torulu& nr. .............
Anul ................. luna ................... ?&ua ...............
............................, notar pubc, n temeu art. 8 t. e) |) dn Legea nr.
36/1995, cu modcre competre uteroare, egazez semntura de
ma sus a u .................., traductor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
330
1 n baza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
333
1 de pe cele !!!!!!!!!!!!!!!! e-emplare ale nscrisului!
=-a perceput onorariul de !!!!!!!!!!!!!!!!!! lei1 cu chitan/bon fscal/ordin
de plat nr! !!!!!!!!!!!!! !
Notar ;u8l&+2
...........................
L.S.
332
Autorzat; anga|at a acest brou notara
333
Semntur date n fa[a mea specmen depus;
270
ANEKA NR75
DI6PODIII LEGALE REEERITOARE LA OPERAIUNILE DE PUBLICITATE
IMOBILIAR
PRE+DUTE DE CODUL CI+IL /I DE
LEGEA CADA6TRULUI /I PUBLICITII IMOBILIARE NR7 ?B5@@>
CODUL CI+IL:
Art7 AAA7 - Anscrierea n 'artea +unciar se efectueaz 7n 8a?a
7n'+r&'ulu& autent&+ notar&al1 a hotrrii (udectoreti rmase
defnitiv1 a +ert&<+atulu& 4e mo9ten&tor sau n baza unui alt act
emis de autoritile administrative1 n cazurile n care legea prevede
aceasta!
LEGEA NR7 ?5B3455:
Art7 ?>7 - *ispoziiile art. $D5=I#1 din 'odul civil privitoare la
cazurile1 condiiile1 efectele i regimul nscrierilor n 'artea +unciar
'e a;l&+ numa& a+telor 9& 3a;telor >ur&4&+e 7n+@e&ate sau1 dup
caz1 svrite ori produse 4u; &ntrarea 7n %&*oare a Co4ulu& +&%&l!
Art7 ??7 - /n'+r&er&le n 'artea +unciar e3e+tuate 7n teme&ul unor
a+te or& 3a;te >ur&4&+e 7n+@e&ate sau1 dup caz1 svrite ori
produse anter&or &ntrr&& 7n %&*oare a Co4ulu& +&%&l vor produce
efectele prevzute de le*ea 7n %&*oare la 4ata 7n+@e&er&& a+e'tor
a+te ori1 dup caz1 la data svririi sau producerii acestor fapte1
+@&ar 4a+ a+e'te 7n'+r&er& 'unt e3e+tuate 4u; 4ata &ntrr&& 7n
%&*oare a Co4ulu& +&%&l!
LEGEA NR7 ?B5@@> MODIFICATA PRIN LEGEA NR.71/2011 :
Art7 =<7 " I5H 7otarul public care a ntocmit un act prin care se
transmite1 se modifc1 se constituie sau se stinge un drept real
imobiliar e'te o8l&*at ' +ear2 4&n o<+&u2 7n'+r&erea 7n Cartea
.un+&ar.
An acest scop1 va trimite cererea de nscriere a actului respectiv1
n ziua ntocmirii lui sau cel mai trziu a doua zi1 la 8&roul ter&tor&al n
a crui raz de activitate se aB imobilul!
De';re eCer+&tarea a+e'te& o8l&*a(&& 'e %a 3a+e men(&une
eC;re' 7n +u;r&n'ul a+tulu& 'au2 4u; +a?2 al +ert&<+atulu& 4e
mo9ten&tor. Meniunea se va face n cazul n care pentru bunurile din
masa succesoral s-a deschis carte funciar sau e-ist documentaie
cadastral!
271
>a autentifcarea actelor prin care se tran'm&te2 'e mo4&<+2
'e +on't&tu&e 'au 'e 't&n*e un 4re;t real &mo8&l&ar2 notarul
;u8l&+ %a 'ol&+&ta un eCtra' 4e +arte 3un+&ar ;entru
autent&<+are1 care este valabil timp de #E ?&le lu+rtoare de la
data nregistrrii cererii1 sau1 dup caz1 un certifcat de sarcini!
I5
5
H "e perioada valabilitii e-trasului de carte funciar pentru
autentifcare1 registratorul nu va efectua niciun fel de nscriere n
'artea +unciar 1 cu e-cepia aceleia pentru care a fost eliberat
e-trasul!
I5
3
H 'ererile depuse n perioada de valabilitate a e-traselor de
carte funciar pentru autentifcare cu privire la imobilul pentru care
acestea au fost eliberate se soluioneaz1 n condiiile alin! (#
#
1 dup
e-pirarea termenului de valabilitate a e-trasului1 n ordinea i cu
procedura prevzute de lege!
I5
;
H El&8erarea unu& nou eCtra' 4e +arte 3un+&ar ;entru
autent&<+are nu ;oate < 'ol&+&tat ma& 4e%reme 4e 1 ?&le
lu+rtoare de la e-pirarea termenului de valabilitate a e-trasului
eliberat anterior!U
272
TEMEIUL LEGAL CARE 6T LA BADA EORMULRII CERERILOR PENTRU EEECTUAREA
OPERAQIUNILOR DE PUBLICITATE IMOBILIAR
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
GNTABULAREA DREPTURILOR REALE:
ntabuarea dreptuu de
propri$tat$
Art. 877 Art. 54 an. (1) L$)$a nr7 ?5B34552
Art7 => - Pn a data nazr ucrror de
cadastru pentru ecare untate admnstratv -
tertora nscrerea n Cartea Funcar a dreptuu
de propretate a ator dreptur reae, se face
numa n scop de opozabtate fa[ de ter[.
ntabuarea dreptuu de
'up$r9!i$
Art. 693 Art. 19 an. (1)
t. C. t. a)
L$)$a nr7 ?5B34552
Art7 >A7 - *ispoziiile art. 5I=DE2 din 'odul civil
nu se aplic drepturilor de superfcie constituite
naintea intrrii n vigoare a 'odului civil!
ntabuarea dreptuu de u8u&ru!t Art. 704 sau
Art. 714 an.
(1),
dup caz
Art. 19 an. (1)
t. C. t. a)
L$)$a nr7 ?5B34552
Art7 >@7 - *repturile de uzufruct n fin i dup
intrarea n vigoare a 'odului civil se e-ercit
potrivit dispoziiilor acestuia1 dac nu se prevede
altfel prin prezenta lege!
Art7 ?47 - *ispoziiile art. D#! din 'odul civil se
aplic indiferent de data constituirii uzufructului! An
cazul uzufructului constituit prin convenie
ncheiat anterior intrrii n vigoare a 'odului civil1
273
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
acesta este i rmne incesibil1 mai puin n cazul
n care prile convin altfel!
ntabuarea dreptuu de u8 Art. 749-754 Art. 19 an. (1)
t. C. t. a) ntabuarea dreptuu de abita*i$
ntabuarea dreptuu de
'$r(itut$
Art. 756 Art. 19 an. (1)
t. B. t. d)
ntabuarea dreptuu de
a#,ini'trar$
Art. 867
Art. 19 an. (1)
t. C. t. a)
ntabuarea dreptuu de
!on!$'iun$
Art. 871
ntabuarea dreptuu de &oo'in*- Art. 874
GNTABULAREA DREPTURILOR REALE DE GARANIE:
ntabuarea dreptuu de ipot$!- Art. 2377, 2381 Art. 19 an. (1)
t. C. t. a);
Art. 55 an. (2)
ntabuarea pri(i$)iior
'p$!ia$ i,obiiar$ -
Art. 55 an. (4)
- (9)
L$)$a nr7 ?5B34552
art7 ?A. " Prvege specae mobare nscute
pn a ntrarea n vgoare a Coduu cv pot
nscrse dup aceast dat.
Prvege specae mobare, nscrse e n veche
regstre de pubctate mobar, e n noe cr[
funcare pn a ntrarea n vgoare a Coduu cv
se convertesc de pn drept n potec egae
274
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
De a data ntrr n vgoare a Coduu cv,
prvege specae mobare prevzute n eg
specae devn potec egae.
GNTABULAREA DREPTULUI DE IPOTEC LEGAL:
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
(0n8-toruui2 pentru pretu
datorat (se apc s schmbuu cu
sut sau a dr n pat cu sut
n foosu ceu care nstrneaz,
pentru pata sute datorate)
Art. 2386
Art. 1723
Art. 55 an. (6)
sau
art. 55 an. (8),
dup caz
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
pro,it$ntuui a!.i8itor pentru
neexecutarea promsun de a
contracta, pentru restturea
sumeor ptte n contu acestua
Art. 2386 Art. 55 an. (8
1
)
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
!r$#itoruui2 care a mprumutat
o sum de ban pentru dobndrea
unu mob, pentru restturea
mprumutuu
Art. 2386 Art. 55 an. (4)
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
Art. 2386 Art. 55 an. (9)
s (9
1
)
275
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
!opropri$tariior2 pentru pata
suteor sau a pre[uu datorat de
copropretaru ad|udecatar a
mobuu or pentru garantarea
crean[e rezutnd dn evc[une,
asupra mobeor ce au revent
copropretaruu [nut de o atare
obga[e
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
ar.it$!*ior %i antr$pr$norior
IArt7 5A>@H, care au convent cu
propretaru s edce, s
reconstruasc sau s repare un
mob, asupra mobuu, pentru
garantarea sumeor datorate
acestora, ns numa n mta
sporuu de vaoare reazat
Art. 2386 Art. 55 an. (9
2
)
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
$)atarior !u titu parti!uar2
asupra mobeor dn motenre
cuvente ceu obgat a
executarea egatuu, pentru pata
acestua
Art. 2386 Art. 55 an. (4)
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
#$bir$ti$ruui, n cazu
Art. 2249
Art. 1723
Art. 55 an. (4)
276
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
contractuu de rent vager cu
ttu oneros
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
#$bir$ti$ruui2 care a nstrnat
un mob n schmbu ntre[ner,
pentru pata rente n ban
corespunztoare ntre[ner
neexecutate.
Art. 2386 Art. 55 an. (4) Pentru garantarea obga[e de pat a rente
consttute cu ttu oneros, n vederea nscrer n
Cartea Funcar, nu este necesar decararea
vaor crean[e garantate.
(Art7 33<@).
Dreptu de propretate a debtoruu ntre[ner nu
'$ (a :n'!ri$ n Cartea Funcar #$!0t odat cu
poteca ega.
Gntabuar$a #r$ptuui #$
ipot$!- $)a- :n &a(oar$a
autoruui u!r-rii $&$!tuat$ !u
bun-"!r$#inR-, asupra
mobuu, pentru pata
ndemnzate, n baza convente
ncheate n form autentc
Art. 591 Art. 55 an. (4)
GNTABULAREA ALTOR DREPTURI CRORA LEGEA LE RECUNOA/TE CARACTERUL DE DREPT REAL:
Gntabuar$a #r$ptuui #$
tr$!$r$
Art. 617
Art. 619
Art. 20 L$)$a nr7 ?5B34552 art7 =@7 - *ispoziiile art!
/.0-/0% din 'odul civil nu 'e a;l&+ '&tua(&&lor
>ur&4&+e n'+ute anter&or intrrii n vigoare a
acestuia.
GN6CRIEREA PRO+IDORIE A DREPTURILOR REALE:
277
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
Gn'!ri$r$a pro(i8ori$ a unui
#r$pt r$a #ob0n#it a&$!tat #$
o !on#i*i$ suspensv or
rezoutore (Art7 AA3) sau dac
prvete or greveaz o
!on'tru!*i$ (iitoar$
Art. 898 pct. 1 Art. 20 n cazu nscrer provzor avnd ca obect o
construc[e vtoare, |ustcarea acestea se face cu
respectarea prevederor art. 55 an.(1) dn Legea
nr. 7/1996 s ae art. 37 an. (5) dn Legea
nr.50/1991
Gn'!ri$r$a pro(i8ori$ 'au
:n'!ri$r$a pro(i8ori$ a ra#i$rii
unui #r$pt tabuar n temeu
une hotrr care nu este
dentv
Art. 898 pct. 2 Art. 20 Art7 A@@ ain7 3:
|ustcarea une nscrer provzor se face n
temeu une hotrr |udectoret dentve.
Dspoz[e art. 896 897 se apc, n mod
corespunztor, ac[un n |ustcare tabuar
Gn'!ri$r$a pro(i8ori$ a ra#i$rii
#r$ptuui #$ ipot$!-, dac
debtoru a consemnat sumee
pentru care a fost nscrs poteca
Art. 898 pct. 3 Art. 20 Art7 A@@ ain7 ;: |ustcarea rader dreptuu de
potec se face n temeu:
hotrr |udectoret de vadare rmase
dentv,
consm[mntuu credtoruu dat n form
autentc,
procesuu-verba ntocmt de executoru
|udectoresc prn care se constat acceptarea
p[ ncheer ntocmte de acesta prn care se
constat efectuarea p[, rmas dentv.
Gn'!ri$r$a pro(i8ori$ :n !a8u
:n !ar$ '$ #ob0n#$%t$ un
#r$pt tabuar :n'!ri'
Art. 898 pct. 4 Art. 20
278
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
pro(i8oriu
Gn'!ri$r$a pro(i8ori$ a unui
#r$pt r$a, dac ambee pr[
consmt doar pentru efectuarea
une nscrer provzor.
Art. 898 pct. 5 Art. 20 Art7 A@@ ain7 I<H
|ustcarea une nscrer provzor ntnde efectu
asupra tuturor nscreror care s-au fcut
cond[onat de |ustcarea e;
ne|ustcarea une nscrer provzor atrage, a
cererea ceu nteresat, raderea e a tuturor
nscreror care s-au fcut cond[onat de
|ustcarea e.
Gn'!ri$r$a pro(i8ori$ a
dreptuu de potec asupra unor
construct vtoare
Art. 2380 Art. 20
NOTAREA ALTOR DREPTURI2 EAPTE 6AU RAPORTURI JURIDICE:
Notar$a pun$rii 'ub
int$r#i!*i$ Fu#$!-tor$a'!-
rdcarea aceste msur.
Art. 902 an.
(2) pct. 1 s
Art. 169 an.
(2) sau
Art. 177
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e)
Notar$a !$r$rii #$ #$!arar$ a
,or*ii un$i p$r'oan$ 98i!$,
Art. 902 an.
(2) pct. 2 s
279
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
hotrrea |udectoreasc de
decarare a mor[ cererea de
anuare sau de rectcare a
hotrr |udectoret de
decarare a mor[.
Art. 51-57
Notar$a !ait-Rii #$ bun
!o,un a unu mob.
Art. 902 an.
(2) pct.3 s
Art. 344
Notar$a !on($n*i$i
,atri,onia$, precum
modcarea sau, dup caz,
nocurea e.
Art. 902 an.
(2) pct. 4 s
Art. 334 an.
(4)
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e) s
t. f)
Notar$a destna[e unu mob
de o!uin*- a &a,ii$i.
Art. 902 an.
(2) pct. 5 s
Art. 321 an.
(2)
Art. 19 an. (1)
t. B. t. f)
Notar$a o!a*iunii a cesun
de ventur.
Art. 902 an.
(2) pct. 6 s
Art. 1811 t. a)
Art. 19 an. (1)
t. C. t. a)
Notar$a aportuui #$ &oo'in*-
a !apitau 'o!ia a une
socet[
Art. 902 an.
(2) pct. 7
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e)
Notar$a int$r#i!*i$i
!on($n*iona$ #$ :n'tr-inar$
'au #$ )r$(ar$ a unu drept
nscrs.
Art. 902 an.
(2) pct. 8
Art. 628 an.
(2)
Art7 3;A< " I5H )ctele de dispoziie asupra
imobilului ipotecat sunt valabile chiar dac cel care
a dobndit bunul cunoate stipulaia din contractul
de ipotec ce interzice asemenea acte sau declar
c ncheierea lor este echivalent cu nendeplinirea
obligaiei!
280
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
I3H 'lauzele care impun debitorului plata
anticipat i imediat la cerere a obligaiei
garantate sau plata vreunei alte obligaii prin faptul
constituirii unei alte garanii asupra aceluiai bun
se consider nescrise!
Notar$a (0n8-rii &-!ut- !u
r$8$r(a #r$ptuui #$
propri$tat$.
Art. 902 an.
(2) pct. 9 s Art.
1755
Notar$a #r$ptuui #$ a r$(o!a
'au #$nun*a uniat$ra
contractu
Art. 902 an.
(2) pct. 10
Notar$a pa!tuui !o,i'oriu a
decara[e de r$8ou*iun$ sau de
r$8ii$r$ uniat$ra- a
contractuu.
Art. 902 an.
(2) pct. 11 s
Art. 1552 an.
(3)
Notar$a ant$!ontra!tuui a
pa!tuui #$ op*iun$.
Art. 902 an.
(2) pct. 12 s
Art. 906 an.
(1) sau an. (4)
Notar$a #r$ptuui #$
pr$$,p*iun$ nscut dn
conven[.
Art. 902 an.
(2) pct. 13 s
Art. 1737 an.
(1)
Notar$a int$n*i$i #$ a
:n'tr-ina sau de a poteca.
Art. 902 an.
(2) pct. 14 s
Art. 904 an (1)
Notar$a '!.i,b-rii ran)uui
ipot$!ii, poprrea, ga|u sau
Art. 902 an.
(2) pct. 15 s
Art. 19 an. (1)
t. C. t. b)
281
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
constturea ate garan[ reae
asupra crean[e potecare.
Art. 2427 an.
(1)
Notar$a #$'!.i#$rii pro!$#urii
in'o($n*$i, rdcarea dreptuu
de admnstrare a debtoruu
supus aceste msur, precum
nchderea aceste procedur
Art. 902 an.
(2) pct. 16
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e)
Notar$a '$!.$'truui, ur,-ririi
i,obiuui, a fructeor or
venturor sae
Art. 902 an.
(2) pct. 17
Art. 19 an. (1)
t. C. t. c)
Notar$a a!*iunii :n pr$'ta*i$
tabuar-, a ac[un n |ustcare
a ac[un n rectcare.
Art. 902 an.
(2) pct. 18 s
Art. 896 Art.
899 an. (2)
Art. 908-910
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e)
Notar$a a!*iunior p$ntru
ap-rar$a #r$pturior r$a$
:n'!ri'$ :n Cart$a Eun!iar-,
ac[unea n parta|, ac[unor n
desn[area actuu |urdc pentru
nutate, rezou[une or ate cauze
de necactate, ac[unea
revocatore, precum orce ate
ac[un prvtoare a ate dreptur,
fapte, ate raportur |urdce n
egtur cu mobee nscrse
Art. 902 an.
(2) pct. 19
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e), sau
Art. 19 an. (1)
t. C. t. b),
dup caz.
Notar$a pun$rii :n ,i%!ar$ a Art. 902 an. Art. 19 an. (1)
282
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
a!*iunii p$na$ pentru o
nscrere n Cartea Funcar
svrt prntr-o fapt prevzut
de egea pena
(2) pct. 20 t. B. t. e)
Notar$a in!apa!it-*ii 'au
r$'tr0n)$rii, prn efectu eg, a
!apa!it-*ii #$ $1$r!i*iu ori #$
&oo'in*-
Art. 903
Art. 19 an. 1
t. B. t. e)
Notar$a #$!ara*i$i #$
utiitat$ pubi!- n vederea
exproprer unu mob
Notar$a ori!-ror ator &apt$
'au raporturi Furi#i!$ care au
egtur cu mobu care sunt
prevzute n acest scop de ege
Notar$a 'ar!inii propri$taruui
&on#uui a'$r(it pentru
asgurarea uzuu utt[
fonduu domnant. Servtute n
sarcna fonduu aservt.
Art. 759 Art. 19 an. (1)
t. C. t. a)
Notar$a '!.i,b-rii #$'tinaRi$i
unu mob
Art. 914 Art. 19 an. (1)
t. B. t. f)
Notar$a a#r$'$i
a#,ini'trati($ a unu mob
Art. 914 Art. 19 an. (1)
t. B. t. f)
Notar$a '!.i,b-rii nu,$ui - Art. 19 an. (1)
283
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
ttuaruu dreptuu tabuar t. B. t. f), sau
Art. 19 an. (1)
t. C. t. d),
dup caz.
Notar$a 'tabiirii !ot$or dn
dreptu de propretate
Art. 320, 357
an. (2)
Art. 634 an.
(2)
Art. 667
Art. 668
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e)
Notar$a contracteor de
admnstrare a copropret[ a
decara[or de denun[are a
acestora
Art. 644 an.
(3)
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e)
ALTE GN6CRIERI:
Renuntarea a dreptu de
propretate
Art. 553 an.
(2),
Art. 562 an.
(2), Art. 889
Art. 19 an. (1)
t. B. t. e)
Co#u Ci(i: Art7 =>3 ain7 3 -Dreptu propretate
se stnge, prn :n'!ri$r$a :n Cart$a Eun!iar-, n
cond[e eg, a #$!ara*i$i #$ r$nun*ar$.
Co#u Ci(i: Art7 AA@ ain75 - Propretaru poate
renun[a a dreptu su prntr-o decara[e autentc
notara nregstrat a brou de cadastru
pubctate mobar pentru a '$ :n'!ri$ ra#i$r$a
#r$ptuui.
Ra#i$r$a dreptuu de uzufruct Art. 746 Art. 19 an. 1
t. C. t. d)
L$)$a nr7 ?5B34552
Art7 ?37 - *ispoziiile art. D!5 al&n. B#: l&t. e: din
284
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
'odul civil se aplic drepturilor de uzufruct
constituite ulterior intrrii n vigoare a 'odului civil!
Ra#i$r$a dreptuu de servtute Art. 770
Art. 19 an. (1)
t. B. t. f)
L$)$a nr7 ?5B34552
Art7 ?=7 - Dspoz[e art. 770 an. (1) t. f) dn
Codu cv se apc numa drepturor de servtute
consttute uteror ntrr n vgoare a Coduu cv.
Ra#i$r$a drepturor cond[onae Art. 912
Ra#i$r$a dreptuu de superce Art. 698-701
Ra#i$r$a dreptuu de potec Art. 2428 Art. 19 an. (1)
t. C. t. d)
Ra#i$r$a notr antecontractuu
sau a pactuu de op[une
Art. 906 an.
(2) - (4)
Art. 19 an. (1)
t. B. t. f)
Ra#i$r$a dreptuu conven[ona
de preem[une
Art. 1737 an.
(3) - (4) sau
Art. 1740
Ra#i$r$a notr nten[e de a
nstrna sau de a poteca
Art. 905 an.
(1)
Pri,a :nr$)i'trar$ a unu mob
n cadastru s Cartea Funcar
- Art. 58
1
285
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
R$!on'tituir$a Cr[ Funcare - Art. 52 an. (1)
Gn#r$ptar$a $rorior ,at$ria$
dn Cartea Funcar
Art. 913
Mo#i9!ar$a 'upra&$*$i
mobuu nscrs n Cartea
Funcar
Art. 914 Art. 61
R$!ti9!ar$a nscreror dn
Cartea Funcar
Art. 907, 908,
911
Art. 51 an. (1)
nscrerea modcr mobuu
prn aipiri 'au #$8ipiri
Art. 879, 880,
886, 888
Art. 42
Gn'!ri$r$a !-ior #$ ata!
:,potri(a :n!.$i$rior de carte
funcar:
!$r$r$a #$ r$$1a,inar$ a
ncheer regstratoror de
carte funcar
- Art. 50 an. (2)
p0n)$r$a mpotrva ncheer
regstratoruu-ef
- Art. 50 an. (2
1
)
s an. (2
2
)
nscrerea !on'tru!*iior
9nai8at$
Art. 540
Art. 55 an. (1)
286
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
nscrerea !on'tru!*iior
$#i9!at$ ant$rior anuui 3445 Art. 55 an. (1
1
)
nscrerea !on'tru!*iior
n$9nai8at$, pe stad de
execu[e
Art. 55 an. (1
2
)
nscrerea mpr[r pe eta|e sau
apartamente (unt[ ndvduae)
a une cdr sau a unu ansambu
rezden[a - Condomnu -
Aparta,$ntar$a
Art. 589 Art.
648-652
Art. 45
Rempr[rea unu condomnu n
cazu crer de apartamente
(unt[ ndvduae) no sau a
scoater dn pr[e comune a
usctoror/sptoror or a
mansardr acestua -
R$aparta,$ntar$a
Art. 589 Art.
648-652
Art. 658
287
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
ALTE CERERI DE CARTE EUNCIAR:
Cererea de eberarea $1tra'uui
#$ !art$ &un!iar- p$ntru
aut$nti9!ar$
Art. 565
Art. 883
Art. 54 Modu de cacu a termenuu de vaabtate a
extrasuu este regementat prn Proto!ou #$
!oaborar$ nr7<3@7;53B57<4<B34552 :n!.$iat
:ntr$ ANCPI %i UNNPR prvnd modu de efectuare
a opera[unor de pubctate mobar, pubcat n
Montoru Oca, Partea I nr. 260 dn 13/04/2011:
E1tra'u #$ !art$ &un!iar- p$ntru
aut$nti9!ar$ $'t$ (aabi 54 8i$ u!r-toar$,
ncepnd cu data ora nregstrr cerer pn a
sfrtu cee de-a zecea z ucrtoare. Dac a
exprarea termenuu de 8$!$ 8i$ u!r-toar$, ct
tmp Cartea Funcar a fost bocat extrasu a
fost vaab, nu se nregstreaz actu pentru care a
fost soctat extrasu, nu se ma poate ebera un at
extras de carte funcar pentru autentcare dect
dup trecerea unu termen de !in!i 8i$
u!r-toar$ de a exprarea prmuu extras (n
aceast peroad se vor sou[ona de ctre
regstrator, toate cerere nregstrate cu prvre a
288
Tipu :n'!ri$rii :n Cart$a
Eun!iar-
T$,$iu $)a
potri(it
Co#uui Ci(i
L$)$a
nr7?B5@@>
,o#i9!at-
prin L$)$a
nr7?5B3455
Ob'$r(a*ii
acea mob - art. 54 an (1
1
) Legea nr.7/1996).
289