Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul/Subsemnata, , domiciliat() n
, str. ., nr. bl. ..sc ...
ap. . judeul/sectorul ., legitimat() cu seria .
nr. , CN ., ncadrat() la
.
declar pe propria rspundere c nu des!sor acti"iti incompatibile cu demnitatea
!unciei didactice si nu am !ost ndeprtat din n"m#nt pentru moti"e disciplinare
sau printr$o %otr#re judectoreasc de&niti" de condamnare penal.
'ntocmit ntr$un e(emplar, pe propria rspundere, cunosc#nd c declaraiile
ine(acte sunt pedepsite con!orm legii.

Data .. Semntura,
...