Sunteți pe pagina 1din 6

ASDN * L03

APLICAII ALE
CIRCUITELOR LOGICE COMBINAIONALE UZUALE
* Metodologia de site!"
CLC uzuale sunt folosite pentru sinteze CLC complexe. n acest
scop se recomand urmtoarea secven de lucru:
1. funciile furnizate de circuitele disponibile;
2. funciile ce trebuie obinute;
3. prelucrarea funciilor de obinut corespunztor circuitelor
disponibile;
. identificarea !n vederea stabilirii variabilelor de intrare pentru
circuitele folosite "i a modului de obinere a funciilor furnizate de
acestea;
#. sc$ema circuitului
%. realizarea fizic
&. testarea
* P#o$le%e #e!ol&ate
1. ' se realizeze un codificator prioritar de adres 1%( folosind
codificatoare )(3 &1) conectate: a* !n cascad; b* !n paralel.
+e"irile codificatorului prioritar de adres )(3 &1):
,+ +
&
+
%
+
# +

+
3
+
2
+
1
+
-
,. /' C
2
C
1
C
-
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1
- - 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - -
- 1 - 0 0 0 0 0 0 1 - - - 1
- 1 1 - 0 0 0 0 0 1 - - 1 -
- 1 1 1 - 0 0 0 0 1 - - 1 1
- 1 1 1 1 - 0 0 0 1 - 1 - -
- 1 1 1 1 1 - 0 0 1 - 1 - 1
- 1 1 1 1 1 1 - 0 1 - 1 1 -
- 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1
1sau
/' ,+ ,++ + + + + + + + = + & % # 3 2 1 -
*
C ,+ + + + + + + + + + +
2
& & % & % # & % # = + + + 1 *
C ,+ + + + + + + + + + + + + + +
1
& & % & % # 3 & % # 3 2 = + + + 1 *
C ,+ + + + + + + + + + + + + + + + +
-
& & % # & % # 3 & % # 3 2 1 = + + + 1 *
+e"irile unii codificator prioritar de adres 1%( sunt
,. ,++ + = 1# - ...
/' ,+ + + + + = + + 1 ... ... * 1# 1# 1 -
C ,+ + + + +
3
1# 1# 2 ) = + + 1 ... ... *
C ,+ + + + + + + + + + + +
2
1# 1# 1 13 12 1# ) & 1# # = + + + + + 1 ... ... ... ... *
C ,+ + + + + + + + + +
1
1# 1# 1 1# 3 1# 3 2 = + + + + 1 ... ... ... *
C ,+ + + + +
-
1# 1# 2 1 = + + 1 ... ... *
n principiu sunt necesare 2 codificatoare )(3. Conectarea lor !n
cascad presupune funcionarea unuia pe baza rezultatelor furnizate de
cellalt3 ceea ce determin un timp de rspuns mrit datorit timpului de
propa4are prin cascad 1!nt5rzierea suplimentar nu este mai mare !n acest
caz3 dar cre"te nepermis pentru n circuite conectate !n cascad*.
Conectarea !n paralel elimin acest dezavanta6 prin activarea simultan a
circuitelor.
a* ,. ,+ + + + + = 1 ... *1 ... * 1# ) & -
/' ,+ + + + + ,++ + + + + + = + + + + + 1 ... ... * 1 ... *1 ... ... * 1# 1# 2 ) 1# ) & & 1 -
C ,+ + + + +
3
1# 1# 2 ) = + + 1 ... ... *
C ,+ + + + + + ,++ + + + + + +
2
1# 1# 1 13 12 1# ) & & % # = + + + + + 1 ... 1 ... *1 ... *
C ,+ + + + + + + + + + ,++ + + + + + + + + + +
1
1# 1# 1 1# 12 11 1# 11 1- 1# ) & & % & 3 & 3 2 = + + + + + + + + 1 ... ... * 1 ... *1 ... ... *
C ,+ + + + + + + + ,++ + + + + + + + +
-
1# 1# 1 13 1# 1- 2 1# ) & & % # & 2 1 = + + + + + + + + 1 ... ... * 1 ... *1 ... ... *
7rin identificarea cu ie"irile codificatoarelor &1) rezult:
+ + + + &1 1# -1 ) = = 3...3
+ + + + &2 & -2 - = = 3...3
,+ ,+ ,+ ,+ 1 1 = =
,+ ,++ + ,+ ,++ + , 2 1# ) 2 1# ) 1 - = = = ... ...

,. ,.
/' /' /' /' /'
C /'
C C C C C
C C C C C
C C C C C
=
= + =
=
= + =
= + =
= + =
2
1 2 1 2
3 1
2 21 22 21 22
1 11 12 11 12
- -1 -1 -1 -2
b* ,. ,+ ,+ ,++ + ,+ ,++ + = + + 1 ... *1 . ... * 1# ) & -
/' ,+ ,+ + + + + ,+ ,++ + + + + + = + + + + + + 8 1 ... ... * 1 ... *91 ... ... *:; 1# 1# 2 ) 1# ) & & 1 -
C ,+ ,+ + + + +
3
1# 1# 2 ) = + + 9 1 ... ... *:
C ,+ ,+ + + ,+ + + + + + ,+ ,++ + ,+ + + + + +
2
1# ) 1# 1# 1 13 12 1# ) & & % # = + + + + + + + + + 9 1 ... *:9 1 ... *: 1 ... *9 1 ... *:
C ,+ ,+ + + ,+ + + + + + + + + +
1
1# ) 1# 1# 1 1# 12 11 1# 11 1- = + + + + + + + 9 1 ... *:9 1 ... ... *:
+ + + + + 1 ... *9 1 ... ... *: ,+ ,++ + ,+ + + + + + + + + + 1# ) & & % & 3 & 3 2
C ,+ ,+ + + ,+ + + + + + + +
-
1# ) 1# 1# 1 13 1# 1- 2 = + + + + + + 9 1 .. *:9 1 ... ... *:
+ + + + + 1 ... *9 1 ... ... *: ,+ ,++ + ,+ + + + + + + + 1# ) & & % # & 2 1
7rin identificare rezult:
+ + + + &1 1# -1 ) = = 3...3 ; + + + + &2 & -2 - = = 3...3 ;
,+ ,+ ,+ 1 2 = =
"i deci :
,. ,+ /' /'
/' ,+ /' /' /'
C ,+ /'
C /' C /' C C C C C C
C /' C /' C C C C C C
C /' C /' C C C C C C
=
= +
=
= + = +
= + = +
= + = +
1 2
1 1 2
3
1
2 1 21 1 22 2 3 21 3 22
1 1 11 1 12 1 3 11 3 12
- 1 -1 1 -1 - 3 -1 3 -2
1 *
/' C si ,. 3 3
se pot obine cu a6utorul
uni al treilea codificator )&3 &1) 1soluie
valabil "i !n cazul 4eneralizrii problemei*
pe intrrile cruia se aplic:
+ /' + /' + + ,+ ,+ &3 1
%3
2 #3 -3 3 1 = = = = = = 3 3 ... 3
C C C
2
1
-
3 3
se pot obine cu trei multiplexoare 2:1 13( dintr<un circuit
&1#&* cu intrarea de adres
' C =
3
2. ' se realizeze un convertor de cod =>C? !n 0'31=>C?* pe
bii3 care s "i semnaleze prin ---- 1@ lipsa informaiei !n 0'3* apariia
unor cuvinte incorecte pe intrri. Circuite disponibile: 1x &)3 1sumator pe
) bii*3 1 x &)# 1comparator pe bii*3 1 x &-) 1 pori A=? cu c5te 2
intrri*
'e va utiliza notaia: 0 @ 0
3
0
2
0
1
0
-
Bunciile furnizate de circuitele disponibile sunt:
&)3: ' @ A C> C C
<1
&)#: DEF @ 1 pt. A E >
D@F @ 1 pt. A @ >
DGH @ 1 pt. A G >
Irebuie realizat circutul care s furnizeze:
0 @ = C3 3 = G 1-
- 3 = 1-
7rin identificare rezult:
&)3 : A @ =3 > @ 33 C
<1
@ - ' @ = C 3
&)# : A @ =3 > @ 1-3 D GF @ 13 = G 1-
-3 = 1-
'e obine: 0 @ ' J DGF
3. ' se implementeze dou sumatoare independente3 unul pe un bit
fr intrare de transport "i cellalt pe 2 bii complet3 folosind un circuit
ALK &1)1.
Irebuie efectuat operaia de adunare3 deci funcia pus la dispoziie
de ALK care ne intereseaz este:
C . . . . A A A A > > > > C 3
3 2 1 - 3 2 1 - 3 2 1 - 1
= + +

Bunciile care trebuie realizate sunt:
C
11
'
11
'
-1
@ =
11
=
-1
C L
11
L
-1
C C
<11
C
-2
'
-2
@ =
-2
C L
-2
7rin identificare rezult :
C C

= 1
11
A
-
@ =
-1
3 A
1
@ =
11
3 A
2
@ -;
'
C C
-2 3
-2
3
- =
=
>
-
@ =
-1
3 >
1
@ L
11
3 >
2
@ -;
A
3
@ =
-2
3 >
3
@ L
-2
'
-1
@ .
-
3 '
11
@ .
1
3 C
11
@ .
2
7entru ca ALK s execute operaia de adunare este necesar ca
intrrile de comand s fie: L @ -; B
3
B
2
B
1
B
-
@ 1--1
* P#o$le%e '#o'(se
1. ' se sintetize un demultiplexor 1 : ) cu intrare de validare
utiliz5nd !n principal un decodificator (& &2.
2. ' se realizeze un circuit cu ) intrri "i ) ie"iri 3 toate active L 1pe
D-F*3 care s activeze numai ie"irea corespunztoare intrrii cu prioritatea
cea mai mare dintre intrrile active.
3. ' se proiecteze un convertor de cod =>C? < 2213 folosind un
sumator &)3 "i un comparator &1)1.
. ' se implementeze o comunicaie paralel unidirecional pe )
bii cu bit de paritate par care s poat semnala eventualele erori la
recepie3 folosind 4eneratoare(detectoare de paritate &1)-.