Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contracului: Servicii de publicitate pentru promovarea institutiei


in cadrul proiectului Dezvoltarea unui Centru de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul
Taurinelor


I. Informatii generale privind proiectul
Achizitia de servicii de publicitate pentru promovarea institutiei se realizeaza in
cadrul proiectului Dezvoltarea unui Centru de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul
Taurinelor Cod SMIS 2594, ce are ca obiectiv infiintarea unui centru de cercetare in
domeniul cresterii taurinelor prin constructia unui spatiu nou si independent pentru activitatea de
cercetare si prin achizitia de echipamente de cercetare dezvoltare noi si performante ce vor
utila spatiul, care sa asigure conditiile unei cercetari stiintifice de nivel european, consultanta si
asistenta tehnica de inalt profesionalism fermierilor, comparabile cu cele din cadrul Uniunii
Europene.
Proiectul este finantat prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice, Axa prioritar 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologic i Inovare,
Operaiunea: O.2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD (cercetare dezvoltare) existente i crearea
de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) si are urmatoarele obiective n
conformitate cu obiectivele i prioritile programului operational sectorial:
- cresterea capacitatii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de CD i atragerea de
tineri i de specialisti de inalta calificare, atat pentru institutii de CD (universitati i institute
CD), cat i pentru firme care au departamente de cercetare;
- intarirea ofertei de cunostinte realizata de universitati i institute de CD;
- stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre institutii CD i intreprinderi.

II. Servicii solicitate detalii tehnice

Scopul campaniei de promovare il constituie informarea pietei tinta cu privire la serviciile
oferite de Centrul de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul Taurinelor (TECHNOCEEX) prin
actiuni puternice de promovare.


ziare locale,
cotidian cu tiraj judetean
ziare cu tiraj national
Publicitate outdoor.
Pentru atingerea pietei tinta, vor fi fost alese canale media si vehicule care sa aiba
auditoriul cat mai bine suprapus pietei tinta, minimizandu-se astfel acoperirea rebut.
Canale media


Statiunea de
Cercetare-
Dezvoltare
pentru Cresterea
Bovinelor
Digitally signed by Statiunea
de Cercetare-Dezvoltare
pentru Cresterea Bovinelor
DN: c=RO, ou=eLicitatie,
ou=IS, ou=Iasi, cn=Statiunea
de Cercetare-Dezvoltare
pentru Cresterea Bovinelor
Date: 2012.07.09 16:29:05
+03'00'
Canalele media folosite vor fi ziarele si outdoor-ul, deoarece se doreste realizarea unei
intinderi mari (reach) un numar mare de potentiali clienti care sunt expusi la mesaj cel putin o
data in perioada de timp luata in calcul. Acest lucru se va realiza prin ziare distribuite nu numai
prin abonamente, ci si prin vanzare la chioscuri, iar panourile stradale vor fi vizualizate de
persoanele care iau decizii pentru directiile strategice de actiune ale agentilor economici.
Vor fi alese ca mediu ziare judetene intrucat se doreste expunerea la mesajul publicitar
si a beneficiarilor din alte judete ale regiunii de Nord-Est, avand in vedere ca acestia reprezinta
o piata potentiala pentru Centru. Publicul tinta al ziarelor cu tiraj national in care vor fi inserate
machete publicitare ale centrului de cercetare.
A. Presa scrisa:
Presa judeteana: vor fi inserate machete publicitare intr-un cotidian cu acoperire regionala;
machetele publicitare vor fi inserate in interior pe pagina dreapta a ziarului.
Presa nationala: Promovarea in presa cu tiraj national se va realiza de 3 ori; insertiile de
machete publicitare se vor realiza in interior pe pagina dreapta.
Conceperea articolelor de presa se va face in mod concis, clar si in concordanta cu cerintele
Manualului de Identiatate Vizual pentru Instrumentele Structurale 2007 2013 in Romania.
Acestea, vor avea la baza informatii corecte, solicitate de la cei implicati in implementarea
proiectului. Ofertantul va asigura transmiterea catre beneficiar a cate unui exemplar din ziarele
in care au aparut articolele.
B. Publicitatea radio canalul media radio va fi atins indirect, prin intermediul emisiunilor si
talk-show-urilor care vor fi difuzate pe posturile de radio locale si regionale si nationale, in
scopul:
- informarii beneficiarilor cu privire la oferta de servicii a centrului si cu privire la beneficiile
oferite de centru mediului de afaceri local si regional si national
- cresterii nivelului de notorietate al centrului.
In ultimele luni, pana la finalizarea proiectului Dezvoltarea Unui Centru De Excelenta Pentru
Cercetare In Domeniul Taurinelor pentru promovarea ofertei de servicii si cresterea nivelului de
notorietate al centrului, se vor realiza campanii de marketing one to one in defavoarea
campaniilor de promovare in masa, in sensul ca vor fi transmise mesaje personalizate catre
clienti bine targetati, prin campanii de marketing direct business to business.Canale: posta, internet
Mijloace de promovare:
mesajul transmis prin posta: direct mailing,
mesajul de promovare trimis pe internet: e-mail
Un element important al campaniilor de marketing direct il constituie baza de date cu potentialii
clienti care vor primi mesajul de promovare. Baza de date va contine detalii despre potentialii
Marketing Direct BUSINESS TO BUSINESS

beneficari privind urmatoarele informatii: date de identificare, domeniul de activitate, detalii
privind afacerile, obiceiuri de consum, apelarea pana in prezent la servicii de tipul celor oferite
de Centrul de cercetare, etc.
A. Materialele de promovare care vor fi trimise prin posta intr-un mesaj de promovare sunt:
pliante de prezentare a Centrului de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul Taurinelor
(TECHNOCEEX).
catalogul cu oferta de servicii si facilitati ale TECHNOCEEX cu accent pe beneficiile si
avantajele pe care le pot obtine potentialii clienti,
B. E-mail-ul trimis clientilor potentiali va avea atasat un document de prezentare a ofertei de
servicii a centrului de cercetare si mesaje de impulsionare a cererilor de informatii suplimentare
in legatura cu oferta TECHNOCEEXInstrumentele de promovare BTL folosite in strategia de promovare TECHNOCEEX sunt:
afise de prezentare a TECHNOCEEX
mape de prezentare a ofertei de servicii de cercetare-dezvoltare a TECHNOCEEX
pliante publicitare.
Vor fi realizate pliante in format A4 in numar de 1000 bucati si afise in format A3, in numar de
500 bucati pentru a fi distribuite in momente cheie pentru TECHNOCEEX.
Mapele de prezentare a serviciilor CD oferite de TECHNOCEEX vor fi realizate in format A4, in
numar de 200 de mape, distribuite la targuri si expozitii, intruniri ale beneficiarilor.Dupa constructia centrului si achizitia de echipamente, pagina web va indeplini rolul de a tine in
permanenta la curent vizitatorii cu gama de servicii CD a TECHNOCEEX, evenimentele
desfasurate, directiile de dezvoltare ale functiunilor centrului, tarifele practicate pentru servicii,
etc.
Pagina web va fi actualizata in permanenta cu privire la evenimentele, targurile si expozitiile
organizate de catre Centrul de Excelenta pentru Cercetare in Domeniul Taurinelor. Vor fi
prezentate detalii despre locul si perioada de desfasurare a acestor evenimente, organizatori,
expozanti si posibilitati de contact direct.Organizarea conferintei de presa se va realiza cu respectarea Manualului de Identiatate Vizual
pentru Instrumentele Structurale 2007 2013 in Romania si a urmatoarelor cerinte:
Campanii de promovare BTL

Pagina WEB

Conferinta de presa

pregatirea acesteia va avea in vedere alegerea locatiei, a persoanelor care vor lua
cuvantul, a materialelor ce vor fi inmanate participantilor, a suportului logistic
(echipamentul necesar: microfoane, videoproiector / retroproiector), transmiterea
invitatiilor si obtinerea confirmarilor la invitatiile transmise, etc.
sa fie moderata in mod profesionist astfel incat interventiile vorbitorilor sa fie la obiect cu
interbari si raspunsuri legate de subiectul conferintei;
sa fie monitorizat modul in care presa a reflectat evenimentul, declaratiile de presa si
interviurile oferite ca urmare a desfasurarii conferintei de presa.

Materialele publicitare si actiunile de promovare ce se doresc a fi realizate sunt reflectate in
tabelul urmator:

Tip Unitate Nr. unitati
Banner pe buc 1
Plic transmis prin posta pe buc 100
Outdoor pe buc 2
Insertie spot radio pe insertie 10
Insertie ziar judetean pe insertie 5
Insertie ziar national pe insertie 3
Conferinta de presa pe conferinta 1
Mapa de prezentare pe buc 200
Catalog de prezentare pe buc 200
Pliante pe buc 1000
Afise pe buc 500
Pagina web pe unitate 1

Materialele publicitare se vor realiza conform Manualului de Identiatate Vizual pentru
Instrumentele Structurale 2007 2013 in Romania. n promovarea institutiei se va acorda
importan asigurrii vizibilitii i transparenei aciunilor Uniunii Europene, n conformitate cu
Manualul de Identitate Vizual si documentul Masuri de informare si publicitate pentru
proiectele finantate din POS CCE, anexate caietului de sarcini.
Durata campaniei de publicitate actiunile de promovare vor fi initiate din momentul
incheierii contractului si transmiterii de catre beneficiar a ordinului de incepere si se vor incheia
odata cu finalizarea proiectului, si anume, 31 octombrie 2012.