Sunteți pe pagina 1din 31

1

PROPUNERE MADR


Ministerul
Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale
Ministerul Dezvoltrii
Regionale i
Administraiei Publice
Ministerul Aprrii
Naionale
Ministerul Culturii
Nr./. Nr./. Nr./. Nr./.

ORDIN
privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014
privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor agricole situate n
extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societilor comerciale ce
dein n administrare terenuri proprietate public i privat a statului cu destinaie agricol i
nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului

Avnd n vedere prevederile art.21 din Legea nr.17/2014 privind unele msuri de
reglementare a vnzriicumprrii terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii
nr. 268/2001 privind privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate
public i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului,
n temeiul alin.(5) al art.7 din Hotrrea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea i
funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n
subordinea acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul alin.(7) al art.12 din Hotrrea Guvernului nr.1/2013 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul alin.(1) al art.33 din Legea nr.346/2006 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Aprrii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul alin(4) al art.11 din Hotrrea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Culturii, cu modificrile i completrile ulterioare
ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei
publice, ministrul aprrii naionale i ministrul culturii, emit urmtorul ordin:
Art.1 Se aprob normele metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014
privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor agricole situate n extravilan
i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societilor comerciale ce dein n
2administrare terenuri proprietate public i privat a statului cu destinaie agricol i nfiinarea
Ageniei Domeniilor Statului, prevzute n anexele nr.1-3 care fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentele norme metodologice se aplic exclusiv transferului dreptului de proprietate
realizat numai prin contract de vnzare-cumprare, att n cazul n care transferul are ca obiect
ntregul teren sau doar o cot parte din dreptul asupra acestuia.
Art.3 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

.

Viceprim - ministru,
Ministrul agriculturii
i dezvoltrii rurale
Viceprim - ministru,
Ministrul dezvoltrii
regionale i administraiei
publice
Ministrul aprrii
naionale
Viceprim-ministru,
Ministrul culturii

Daniel CONSTANTIN

Liviu Nicolae DRAGNEA

Mircea DUA

Hunor KELEMEN
3
Anexa nr.1 la Ordinul nr

Norme metodologice privind exercitarea de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
a atribuiilor ce i revin pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele msuri
de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor agricole situate n extravilan i de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societilor comerciale ce dein n
administrare terenuri proprietate public i privat a statului cu destinaie agricol i
nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului

Art.1 Prezentele norme metodologice reglementeaz procedurile privind vnzarea-
cumprarea terenurilor agricole situate n extravilan, referitoare la ofertele de vnzare, exercitarea
dreptului de preempiune, controlul aplicrii procedurii dreptului de preempiune, procedura de
emitere a avizelor finale necesare nstrinrii terenurilor, organizarea i gestionarea bazei de date a
circulaiei terenurilor agricole situate n extravilan.
Art.2 n sensul prezentelor norme metodologice, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) structura central direcia tehnic de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale
b) structuri teritoriale direciile pentru agricultur i dezvoltare rural judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, din subordinea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
c) condiii mai avantajoase de vnzare modificarea de ctre vnztor a condiiilor din oferta iniial
de vnzare.
d) lege - Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societilor
comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a statului cu destinaie
agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului;
e) preemptor titularul dreptului de preempiune care poate s cumpere cu prioritate un teren agricol
situat n extravilan, fa de care deine calitatea de coproprietar, arenda, proprietar vecin sau statul
romn prin Agenia Domeniilor Statului, n ordinea stabilit de lege.(de introdus definitiile din L18
intr-o anexa comuna notari?)
4
f) preemptori de acelai rang preemptori care aparin numai aceleiai categorii stabilite de lege
dintre: coproprietari, arendai sau proprietari vecini.
g) preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior preemptori care dein o poziie
superioar sau inferioar n ordinea categoriilor de preemptori stabilii de lege, poziie care le ofer
un drept de exercitare a dreptului de preempiune cu respectarea acestei ordini, ncepnd cu rangul
superior pn la ultimul.
h) proprietar vecin proprietarul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat n
extravilan care face obiectul ofertei de vanzare.
i) potenial cumprtor preemptor ales de ctre vnztor, care a parcurs procedurile exercitrii
dreptului de preempiune prevzute la art.7 din lege.
j) aviz final act administrativ emis de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale prin
structura central sau structurile teritoriale, care atest respectarea procedurii prevzute de lege
privind exercitarea dreptului de preempiune, n limitele exactitii informaiilor, datelor i legalitii
documentelor puse la dispozitie, precum i ndeplinirea condiiilor de reciprocitate n cazul
preemptorului potenial cumprtor menionat la alin.(2) i (3) al art.2 din lege.
Art.3-(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primriile au urmtoarele atribuii:
a) nregistreaz cererea vnztorului, nsoit de oferta de vnzare a terenului agricol i de
documentele justificative prevzute la alin.(1) al art. 5 din prezenta anex;
b) organizeaz i gestioneaz un Registrul local special de eviden a ofertelor de vnzare a
terenurilor agricole situate n extravilan, pe suport de hrtie i n format electronic;
c) afieaz oferta de vnzare la sediul primriei i pe site-ul propriu, dup caz, cu respectarea
prevederilor alin(2) al art.6 din lege;
d) pe baza informaiilor cuprinse n oferta de vnzare, actele de proprietate anexate, declaraia pe
propria rspundere a vnztorului, extrasul de carte funciar si planul cadastral, precum i pe baza
datelor din Registrul Agricol, evidenele fiscale i de stare civil sau a altor documente relevante care
se afl la dispoziia primriei, ntocmesc lista preemptorilor i o transmit la structura central,
respectiv la structurile teritoriale dup caz. Lista preemptorilor se afieaz la sediul primriei i dup
caz, pe site-ul propriu;
e) transmit la structura central, respectiv la structurile teritoriale dup caz, dosarul tuturor actelor
prevzute la lit.a);
f) n perioada prevzut la alin.(2) al art.6 din lege, nregistreaz i afieaz la sediul primriei i pe
site-ul propriu, dup caz, toate comunicrile de acceptare a ofertei de vnzare a terenului, depuse de
oricare dintre preemptorii cuprini n lista preemptorilor sau de oricare ali preemptori necuprini n
list i care dovedesc ulterior intocmirii listei aceast calitate prin acte justificative, n vederea
exercitrii dreptului de preempiune pentru oferta de vnzare n cauz;
5
g) transmit la structura central, respectiv la structurile teritoriale dup caz, n copie, toate
comunicrile de acceptare a ofertei de vnzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori n
perioada prevzut la alin.(2) al art.6 din lege, nsoite de documentele prevzute la alin(1) al art.6
din prezenta anex;
h) adopt msurile organizatorice necesare pentru desfurarea la sediul primriei a procedurilor
referitoare la exercitarea dreptului de preempiune i de alegere a potenialului cumprtor, cu
respectarea strict a dispoziiilor art.7 din lege;
i) ncheie procesul - verbal de constatare a derulrii fiecrei etape procedurale prevzute la art.7 din
lege, prin care se consemneaz n detaliu, activitile i aciunile desfurate;
j) dupa comunicarea i nregistrarea deciziei privind alegerea de ctre vnztor a preemptorului
potenial cumprtor, transmit la structura central, respectiv la structurile teritoriale dup caz,
numele i datele de identificare ale acestuia, precum i copiile tuturor proceselor-verbale prevzute la
lit.i);
k) n cazul n care nici un preemptor nu comunic acceptarea ofertei vnztorului, iar vnzarea
terenului este liber n condiiile legii, elibereaz vnztorului o adeverin care atest c s-au
parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempiune i c terenul este liber
la vnzare, pentru suprafaa i la preul prevzut n oferta de vnzare. O copie a acesteia, nsoit de
copiile tuturor proceselor-verbale prevzute la lit. i) este transmis structurii centrale, respectiv
structurilor teritoriale, dup caz.
(2) Atributiile prevzute la alin.(1) vor fi puse in executare de personalul din aparatul de
specialitate al primarului.
Art.4-(1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuii n aplicarea prevederilor
prezentelor norme metodologice numit prin decizie a directorului executiv, au urmtoarele atribuii
principale:
a) nregistreaz i verific dosarele transmise de ctre primrii, prevzute la lit d) i e) ale alin.(1) al
art.3 din prezenta anex;
b) public pe site-ul instituiei oferta de vnzare a terenului;
c) organizeaz i gestioneaz un Registru judeean special de eviden a ofertelor de vnzare a
terenurilor agricole situate n extravilan, pe suport de hrtie i n format electronic;
d) nregistreaz i verific dosarul transmis de ctre primrii cuprinznd numele i datele de
identificare ale preemptorului ales de ctre vnztor ca potenial cumprtor acestuia, lista
preemptorilor, precum i copiile tuturor proceselor verbale privind derularea fiecrei etape
procedurale de selecie prevzute la art.7 din lege, prin care se consemneaz n detaliu, activitile i
aciunile desfurate;
6
e) emit avizul final necesar nstrinrii terenului, respectiv avizul negativ, care se semneaz de ctre
directorul executiv i se transmite vnztorului prin pot, cu confirmare de primire;
f) public pe site-ul instituiei avizele finale / avizele negative, in termen de 2 zile de la emiterea
acestora;
g) organizeaz i gestioneaz baza de date a circulaiei terenurilor agricole situate n extravilan la
nivelul judeului;
h) nregistreaz n baza de date prevzut la lit.g) avizele finale necesare nstrinrii terenului,
respectiv avizele negative emise de ctre structura central, precum i adeverinele emise de ctre
primrii n cazul vnzrii libere a terenului;
i) transmit vnztorului prin pot cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare
care asigura confirmarea de primire, avizul final/avizul negativ emis de ctre structura central i
primit de la aceasta;
j) asigur schimbul de informaii privind circulaia terenurilor agricole situate n extravilan, pe baz
de protocol de colaborare ncheiat cu structurile teritoriale ale Ageniei Naionale de Cadastru i
Publicitate Imobiliar.
(2) Structura central are urmtoarele atribuii principale:
a) nregistreaz i verific dosarele transmise de ctre primrii, prevzute la lit. d) si e) ale alin.(1) al
art.3 din prezenta anex;
b) public pe site-ul instituiei oferta de vnzare a terenului;
c) organizeaz i gestioneaz un Registru naional special de eviden a ofertelor de vnzare a
terenurilor agricole situate n extravilan, pe suport de hrtie i n format electronic;
d) nregistreaz i verific dosarul transmis de ctre primrii cuprinznd numele i datele de
identificare ale preemptorului ales de ctre vnztor ca potenial cumprtor, precum i copiile
tuturor proceselor verbale privind derularea fiecrei etape procedurale de selecie prevzute la art.7
din lege, prin care se consemneaz n detaliu, activitile i aciunile desfurate;
e) emite avizul final / avizul negativ, care se semneaz de ctre conducerea structurii centrale i l
transmite structurii teritoriale implicate, pentru a fi remis vnztorului prin pot sau prin orice alt
mijloc de comunicare care asigura confirmarea de primire;
f) public pe site-ul instituiei avizele finale / avizele negative in termen de 2 zile de la emiterea
acestora;
g) organizeaz i gestioneaz baza de date a circulaiei terenurilor agricole situate n extravilan la
nivel naional in conformitate cu informaiile cuprinse n bazele de date organizate la nivelul
structurii centrale si al structurilor teritoriale, precum i cu informaiile cuprinse n adeverinele
emise de ctre primrii;
7
h) asigur schimbul de informaii privind circulaia terenurilor agricole situate n extravilan, pe baz
de protocol de colaborare ncheiat cu structura central a Ageniei Naionale de Cadastru i
Publicitate Imobiliar .
Art.5-(1) n vederea nstrinrii terenului, vnztorul depune la primrie cererea privind
afiarea ofertei de vnzare, nsoit de aceasta i de urmtoarele documente:
a) o copie a BI/CI/paaportului vnztorului persoan fizic;
b) o copie legalizat sau certificat pentru conformitate de ctre funcionarii primriei, a actului de
proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vnzare (dup caz: contract de vnzare-
cumprare, contract de donaie, proces-verbal de predareprimire, sentin/decizie civil definitiv i
irevocabil, titlu de proprietate, certificate de motenitor, contract de schimb, act de lichidare a
patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciar pentru informare emis cu cel mult 30 de zile inainte de afiarea ofertei,
nsoit de extrasul de plan cadastral al imobilului, n sistem de coordonate stereografic 1970, n
condiiile n care terenul este intabulat;
d) declaraie pe propria rspundere, fcut n form autentic de notarul public sau n form atestat
de avocat n condiiile Legii nr. 51/1995, modificat, din care s rezulte calitatea de proprietar al
terenului care face obiectul ofertei de vnzare i conformitatea cu originalul a documentelor care
nsoesc oferta de vnzare. Totodat, vnztorul declar pe propria rspundere c a respectat
prevederile alin.(2) al art.4 din lege referitoare la terenurile agricole situate n extravilan pe care sunt
situate situri arheologice clasate, dac este cazul;
e) o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerului sau a actului n baza cruia i
desfoar activitatea, n cazul vnztorului persoan juridic;
f) n caz de reprezentare, procura notarial, respectiv delegaia, hotrrea AGA, decizia asociatului
unic, decizia reprezentantului formei asociative, dup caz, n original, precum si copii CI/BI/paaport
mputernicit;
g) hotrrea AGA, decizia asociat unic, decizia reprezentantului formei asociative, dup caz, n
original, din care s rezulte acordul cu privire la vnzarea bunului aflat n proprietatea societii, n
cazul vnztorului persoan juridic;
h) certificat de atestare fiscal emis de ctre primrie;
i) alte documente doveditoare, dup caz.
(2) Modelul cererii privind afiarea ofertei de vnzare este prevzut n anexa nr.1A.
(3) Modelul ofertei de vnzare este prevzut n anexa nr.1B.
(4) Modelul declaraiei pe propria rspundere este prevzut n anexa nr.1C.
8
(5) Primria transmite structurii centrale respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, dosarul
tuturor actelor prevzute la lit.a) a alin(1) al art. 3 din prezenta anex, precum i lista preemptorilor,
n termen de 3 zile lucrtoare de la data nregistrrii cererii.
(6) Lista preemptorilor ntocmit de catre primrii se poate completa, ulterior transmiterii
ctre structura central, respectiv ctre structurile teritoriale, cu preemptorii care dovedesc aceast
calitate i depun la primrii comunicri de acceptare a ofertei vnztorului n perioada prevzut la
alin.(2) al art.6 din lege. n acest caz, primriile comunic cu celeritate, structurii centrale, respectiv
structurilor teritoriale dup caz, lista actualizat a preemptorilor.
(7) Modelul listei preemptorilor este prevzut n anexa nr.1D.
Art.6-(1) n perioada prevzut la alin.(2) al art.6 din lege, oricare dintre titularii dreptului de
preempiune care doreste s-i exercite acest drept inregistreaza la primrie, comunicarea acceptarii
ofertei de vnzare transmis vnztorului, n conformitate cu modelul prevzut n anexa nr.1E.
(2) Comunicarea prevazuta la alin.(1) va fi insoit de urmtoarele documente, care certific
calitatea de preemptor:
a) o copie a BI/CI/paaportului preemptorului sau, dup caz, a mputernicirii/procurii
notariale/delegaiei i o copie a BI/CI/paaport a reprezentantului legal;
b) o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerului sau a actului n baza cruia i
desfoar activitatea, n cazul preemptorului persoan juridic;
c) copii legalizate dup documentele justificative care atest calitatea de preemptor i ncadrarea ntr-
una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arenda sau proprietar vecin, dup caz:
acte de coproprietate pe terenul agricol supus vnzrii, contract de arend, acte de proprietate ale
imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vnzrii, altele asemenea;
d) n cazul preemptorilor prevzui la alin. (2) i (3) al art.2 din lege, documente emise de catre
autoritile statului aparintor care atest i descriu condiiile legale din statul respectiv necesare
pentru dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de ctre cumprtori ceteni
romani persoane fizice sau juridice. Documentele se depun n original, insotite de traducerea n limba
roman legalizat a acestora.
(3) n cazul n care titularul dreptului de preempiune nregistreaz la primrie acceptarea
ofertei de vnzare prin intermediul unui mputernicit, acesta din urm completeaz acceptarea ofertei
de vnzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempiune i prezint documentele
doveditoare a calitii de mputernicit.
(4) Comunicrile de acceptare a ofertei vnztorului depuse la primrii dup data limit a
perioadei prevzut la alin.(2) al art.6 din lege, nu vor mai fi luate n considerare.
Art.7-(1) Vnztorul alege preemptorul n conformitate cu procedurile prevzute la art.7 din
lege i comunic primriei numele acestuia.
9
(2) Primria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz, datele de
identificare ale preemptorului potenial cumprtor ales de catre vnzator, mpreun cu documentele
prevzute la alin.(1) al art.6 din prezenta anex.
(3) n cazul n care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de cumparare, in termenul
legal, vnzarea este liber. In aceasta situatie, primria elibereaz vnztorului o adeverin n
conformitate cu modelul prevzut n anexa nr.1F, urmnd ca acesta s aleag un cumprtor cu
respectarea prevederilor alin.(7) al art. 7 din lege.
Art.8-(1) Structura central cu atribuii n domeniu, respectiv structurile teritoriale, asigur
publicarea ofertelor de vnzare a terenurilor.
(2) Pe baza documentaiei depus de ctre vnztor, precum i a celei transmise de ctre
primrii cu privire la exercitarea dreptului de preempiune, structura central, respectiv structurile
teritoriale exercit controlulul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corect
a etapelor de exercitare a dreptului de preempiune de ctre vnztor i preemptorii poteniali
cumprtori, n conformitate cu prevederile art.7 din lege.
(3) Urmare verificrilor prevzute la alin.(2), structura central, respectiv structurile
teritoriale emit avizul final / avizul negativ, care se transmite vnztorului.
(4) Avizul final / avizul negativ ntocmit de ctre structura central se comunic structurilor
teritoriale n vederea transmiterii ctre vnztor prin pot cu confirmare de primire sau prin orice alt
mijloc de comunicare care asigur confirmarea de primire.
Art.9 Avizul final / avizul negativ se emite n conformitate cu modelul prevzut n anexa
nr.1G.
Art.10-(1) Avizul final atest respectarea procedurii prevzute de lege privind exercitarea
dreptului de preempiune, n limitele exactitii informaiilor i datelor i legalitii documentelor
puse la dispozitie, precum i ndeplinirea condiiilor de reciprocitate n cazul preemptorului potenial
cumprtor menionat la alin(2) i (3) al art.2 din lege.
(2) n condiiile n care, n urma verificrilor prevzute la alin.(2) al art. 8 din prezenta anex,
nu reiese respectarea procedurii prevzute de lege privind exercitarea dreptului de preempiune sau
privind ndeplinirea condiiilor de reciprocitate n cazul preemptorului potenial cumprtor
menionat la alin(2) i (3) al art.2 din lege, se va emite un aviz negativ.
(3) Avizul negativ prevzut la alineatul anterior se transmite de ctre structura central sau
teritorial emitent, oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliar competent, n vederea
notarii acestuia n cartea funciar, cu scutire de la plata tarifului.
Art.11 n completarea prevederilor Legii nr.36/1995, republicat, i n ndeplinirea
dispoziiilor prevzute de lege, la ncheierea contractului de vnzare-cumprare a terenului agricol
situat n extravilan, notarul public solicit urmtoarele acte:
10
a) avizul specific emis de ctre Ministerul Aprrii Naionale n condiiile prevzute la alin.(1)-(3)
ale art.3 din lege i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;
b) avizul specific emis de ctre Ministerul Culturii n condiiile prevzute la alin.(4) al art.3 din lege
i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;
c) avizul final prevzut la art. 9 din lege, emis de ctre Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
prin structura central, respectiv structurile teritoriale, n condiiile prevzute la alin.(1) al art. 10 din
lege i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;
d) adeverina emis de catre primrii n cazul n care vnzarea terenului este liber;
e) documente n original emise de ctre autoritile statului aparintor, care atest i descriu
condiiile legale din statul respectiv necesare pentru dobndirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole de ctre ceteni romani persoane fizice sau juridice, i traducerea n limba
roman legalizat a acestora, n cazul cumprtorilor prevzui la alin.(2) i (3) al art.2 din lege.
Art.12-(1) Structura central i structurile teritoriale nfiineaz baza de date a circulaiei
terenurilor agricole situate n extravilan, la nivel central, respectiv la nivel judeean, dup caz,
utiliznd informaiile cuprinse n avizele emise, informaiile comunicate de ctre structurile Uniunii
Naionale a Notarilor Publici din Romnia i ale Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate
Imobiliar, precum i informaiile cuprinse in adeverinele emise de ctre primrii.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1), structura central i structurile teritoriale ncheie
protocoale de colaborare cu structurile Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia i ale
Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar, care vor cuprinde categoriile de informaii
care se comunic, natura informaiilor, regimul de procesare, prelucrare i acces n spaiul public a
acestor informaii, avnd n vedere prevederile legislaiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
(3) Bazele de date a circulaiei terenurilor vor cuprinde cel puin informaii privind suprafaa
de teren agricol situat n extravilan vndut-cumprat la nivel judeean, respectiv naional,
amplasamentul terenurilor, categoria de folosin a acestora, balana terenurilor pe categorii de
folosin, preul de vnzare.
Art.13 Structura central i structurile teritoriale elaboreaz periodic buletine informative
privind piaa funciar i circulaia terenurilor agricole situate n extravilan, care se supun informrii
publice prin afiare pe site-ul propriu.
Art.14. Anexele 1A-1G fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
11

Anexa nr. 1A

(model)

Formular pentru persoane fizice

CERERE PENTRU AFIAREA OFERTEI DE VNZARE A TERENULUI

Judeul/localitatea(*)

tampila i nr. unic de nregistrare al ofertei de
vnzare
Primria(*) din ././(zi/lun/an) (*)
Numele i prenumele funcionarului
primriei care primete cererea(*)
Semntura funcionarului care primete oferta de
vnzare(*)

Stimat doamn primar/Stimate domnule primar,


1(*) Subsemnata(ul).n calitate de
proprietar identificat cu..seria.nr, eliberat de .........................data i locul
naterii...localitatea.jude/ar...
2(**) Cu domiciliul n: localitatea...str...............
nr.bloc..scara.......etaj.apjude/sectorcod
potal...ara..telefon.fax
e-mail..cetenia..starea civil
3(**) Reedina n Romnia (dac este cazul):
localitatea..str...nr.bloc..scara.......etaj.ap
jude/sectorcod potal..telefonfax e-
mail
4(***) Prin (nume,prenume)CNP/CIF................n calitate
de..conform.localitatea
str.nrblocscaraetaj..a
p...jude/sector.cod potaltelefon.........faxe-mail

12
Avnd n vedere dispoziiile Legii nr. 17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-
cumprrii terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului, solicit prin prezenta,
afiarea ofertei de vnzare anexat, n termenul prevzut de lege.

Am cunotin despre existena urmtorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempiune
asupra ofertei mele de vnzare:

1. Din categoria coproprietari.
.
.
2 Din categoria arendai
.
.
3. Din categoria proprietari vecini..
.
.
4. Statul Romn, prin Agenia Domeniilor Statului


n susinerea cererii, depun urmtoarele acte doveditoare
1

1..
2..
3..
.................................................................................................................................................

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afiarea ofertei de vnzare,din oferta de vnzare i din
documentele anexate, s fie introduse n bazele de date care se organizeaz n temeiul prezentei Legii
nr.17/2014, cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, declar c datele sunt reale, corecte i complete.
13

Vnztor/mputernicit
(Nume i prenume n clar)


Semnatura L.S.


Data.......................


Not:
Cmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Cmpurile notate cu (** ), se completeaz de ctre cetenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene
Cmpurile notate cu (***), se completeaz n cazul n care sunt cunoscute informaiile


1
- copie a BI/CI/paaportului vnztorului persoan fizic;
- copie legalizat a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vnzare (dupa caz: contract de
vnzare-cumprare, contract de donaie, proces-verbal de predareprimire, sentin/decizie civil definitiv i irevocabil,
titlu de proprietate, certificate de motenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea),
- extras de carte funciar nsoit de extrasul de plan cadastral al imobilului, n sistem de coordonate stereografic 1970,
dac este cazul.
- declaraie pe propria rspundere, fcut n form autentic de notarul public, sau n form atestat de avocat n
condiiile Legii nr. 51/1995, modificat, din care s rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de
vnzare i conformitatea cu originalul a documentelor care nsoesc oferta de vnzare.
- declaraie pe propria rspundere, fcut n form autentic de notarul public, sau n form atestat de avocat n
condiiile Legii nr. 51/1995, modificat, din care s rezulte, dac este cazul, c a respectat prevederile alin.(2) al art.4 din
lege referitoare la terenurile agricole situate n extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate.
- n caz de reprezentare copia procurii notariale, respectiv delegaiei, precum i copii CI/BI mputernicit.
- alte documente doveditoare, dup caz.14

Anexa nr. 1A
(model)
Formular pentru persoane juridice i entiti fr personalitate juridic care se nregistreaz
n Registrul Comerului

CERERE PENTRU AFIAREA OFERTEI DE VNZARE A TERENULUI
Judeul/localitatea(*)

tampila i nr. unic de nregistrare al ofertei de
vnzare
Primria(*) din ././(zi/lun/an) (*)
Numele i prenumele funcionarului
primriei care primete cererea(*)
Semntura funcionarului care primete oferta de
vnzare(*)

Stimat doamn primar/Stimate domnule primar,

1(*) Subsemnat(ul/a).domiciliat n
...............................str...nr.bloc..scara.......nr.jude/sector
telefon. posesor act identitateseria....nr............eliberat
de........la dataCNP/CIF/CUI..n calitate de
(1)

..princonform..
2(*) Pentru
(2)
:avnd numr de ordine n(**)
.....CIF/CUI.
3(*) Cu sediul n
localitatea....................str.......................nr.........bloc........sc......et....ap....jude/sector.........,cod
potal..............,telefon..................fax..................e-mail..................web site...........

Avnd n vedere dispoziiile Legii nr. 17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-
cumprrii terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului, solicit prin prezenta,
afiarea ofertei de vnzare anexat, n termenul prevzut de lege.

Am cunotin despre existena urmtorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempiune
asupra ofertei mele de vnzare:

15
1. Din categoria coproprietari.
.
.
2 Din categoria arendai
.
.
3. Din categoria proprietari vecini..
.
.
4. Statul Romn, prin Agenia Domeniilor Statului


n susinerea cererii, depun urmtoarele acte doveditoare
1
:
1..
2..
3..
.................................................................................................................................................
Sunt de acord ca datele din cererea pentru afiarea ofertei de vnzare, din oferta de vnzare i din
documentele anexate, s fie introduse n bazele de date care se organizeaz n temeiul prezentei Legii
nr.17/2014, cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i
completrile ulterioare.


1
- copie legalizat a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vnzare (dupa caz: contract de
vnzare-cumprare, contract de donaie, proces-verbal de predareprimire, sentin/decizie civil definitiv i irevocabil,
titlu de proprietate, certificate de motenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea),
- o copie a certificatului de nregistrare la Registrul Comerului/Registrul naional al asociatiilor si fundatiilor ;
- procura notarial, respectiv delegaia, hotrrea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei
asociative, dup caz, n original, precum si copii CI/BI/paaport mputernicit, etc, dup caz.
- declaraie pe propria rspundere, fcut n form autentic de notarul public, sau n form atestat de avocat n
condiiile Legii nr. 51/1995, modificat, din care s rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de
vnzare i conformitatea cu originalul a documentelor care nsoesc oferta de vnzare.
- declaraie pe propria rspundere, fcut n form autentic de notarul public, sau n form atestat de avocat n
condiiile Legii nr. 51/1995, modificat, din care s rezulte, dac este cazul, c a respectat prevederile alin.(2) al art.4 din
lege referitoare la terenurile agricole situate n extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate.
- hotrrea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dup caz, din care s rezulte
acordul cu privire la vnzarea bunului;
- extras de carte funciar nsoit de extrasul de plan cadastral al imobilului, n sistem de coordonate stereografic 1970,
dac este cazul.
- alte documente doveditoare, dup caz.

16
Cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, declar c datele sunt reale, corecte i complete.

Vnztor/mputernicit
(Nume i prenume n clar)


Semnatura L.S.


Data.......................


Not:
Cmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Cmpurile notate cu (**) se completeaz cu numrul din registrul comerului sau numrul din registrul asociaiilor i
fundaiilor
(1) Se completeaz de ctre: asociat, administrator, mputernicit, ntreprinztor titular al ntreprinderii
individuale/reprezentant al ntreprinderii familiale/membru al ntreprinderii familiale, etc.
(2) Se completeaz cu denumirea formei de organizare, conform reglementrilor legale: societate comercial (SRL, SA,
SNC, SCS, SCA)/ cooperativ de credit/ societate cooperativ/cooperativ agricol/ grup european de interes economic
/societate european/societate cooperativ european sucursal/persoan fizic autorizat/intreprindere
familial/intreprindere individual, etc.

Anexa nr. 1B

(model)
Formular pentru persoane fizice


OFERTA DE VNZARE TEREN

Subsemnatul/a
1)
avnd adresa de comunicare n:
localitatea.str..nr...bloc.
.scaraetaj..ap..jude/sector.cod potal.. e-
mail.

17
Vnd teren agricol situat n extravilan, n suprafa de .(ha), la preul
de ...(lei/euro)
2)


Date privind identificarea terenului
Specificare Informaii privind amplasamentul terenului Categoria de
folosin
3)
(**)

Obs. Ora/Comuna/Jude

(*)
Suprafaa
(ha)
(*)
Numr
cadastral
(**)
Numr
tarla/lot
(**)
Numr
parcel
(**)
Se
completeaz
de ctre
vnztor

Verificat
primrie
4)


Cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, declar c datele sunt reale, corecte i complete.
Vnztor/mputernicit
(Nume i prenume n clar)

Semnatura .. L.S.
Data.......................


Not
1) Se completeaz numele i prenumele proprietarului terenului
2) Se va completa n cifre i litere
3) Se completeaz categoria de folosin a terenurilor agricole situate n extravilan productive, care sunt: arabile, viile,
livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaiile de hamei i duzi, punile, fneele, serele, solariile, rsadniele i
altele asemenea -, cele cu vegetaie forestier, dac nu fac parte din amenajamentele silvice, punile mpdurite, cele
ocupate cu construcii i instalaii agrozootehnice, amenajrile piscicole i de mbuntiri funciare, drumurile
tehnologice i de exploatare agricol, platformele i spaiile de depozitare care servesc nevoilor produciei agricole i
terenurile neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru producia agricol
4) Se completeaz cu X rubricile n care informaiile pot fi comparate cu datele din Registrul Agricol, Evidenele
Fiscale, Evidenele de Stare Civil, altele asemena
Cmpurile notate cu (* ) sunt obligatoriu de completat.
Cmpurile notate cu (** ), se completeaz n cazul n care sunt cunoscute informaiile
18

Anexa nr. 1B
(model)
Formular pentru persoane juridice i entiti fr personalitate juridic care se nregistreaz
n Registrul Comerului

OFERTA DE VNZARE TEREN

Subscrisa
1)
avnd adresa de comunicare n:
localitatea.str..nr...bloc.
.scaraetaj..ap..jude/sector.cod potal.. e-
mail.

Vnd teren agricol situat n extravilan, n suprafa de .(ha), la preul
de ...(lei/euro)
2)


Date privind identificarea terenului
Specificare Informaii privind amplasamentul terenului Categoria de
folosin
3)
(**)

Obs. Ora/Comuna/Jude

(*)
Suprafaa
(ha)
(*)
Numr
cadastral
(**)
Numr
tarla/lot
(**)
Numr
parcel
(**)
Se
completeaz
de ctre
vnztor

Verificat
primrie
4)


Cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, declar c datele sunt reale, corecte i complete.

Vnztor/mputernicit
(Nume i prenume n clar)

SemnaturaL.S.
19
Data.......................

Not
1) Se completeaz cu denumirea formei de organizare, conform reglementrilor legale, proprietar al terenului: societate
comercial (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/ cooperativ de credit/ societate cooperativ/cooperativ agricol/ grup european
de interes economic /societate european/societate cooperativ european sucursal/persoan fizic
autorizat/intreprindere familial/intreprindere individual, etc.
2) Se va completa n cifre i litere
3) Se completeaz categoria de folosin a terenurilor agricole situate n extravilan productive, care sunt: arabile, viile,
livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaiile de hamei i duzi, punile, fneele, serele, solariile, rsadniele i
altele asemenea -, cele cu vegetaie forestier, dac nu fac parte din amenajamentele silvice, punile mpdurite, cele
ocupate cu construcii i instalaii agrozootehnice, amenajrile piscicole i de mbuntiri funciare, drumurile
tehnologice i de exploatare agricol, platformele i spaiile de depozitare care servesc nevoilor produciei agricole i
terenurile neproductive care pot fi amenajate i folosite pentru producia agricol
4) Se completeaz cu X rubricile n care informaiile pot fi comparate cu datele din Registrului Agricol, Evidenele
Fiscale, Evidenele de Stare Civil, altele asemena

Cmpurile notate cu (* ) sunt obligatoriu de completat.
Cmpurile notate cu (** ), se completeaz n cazul n care sunt cunoscute informaiile


Anexa nr.1C
(model)
Formular pentru persoane fizice


DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

(*) Subsemnata(ul).n calitate de
proprietar identificat cu..seria.nr, eliberat de .........................data i locul
naterii...localitatea.jude/ar...
Cu domiciliul n: localitatea...str...............
nr.bloc..scara.......etaj.apjude/sectorcod
potal...ara..telefon.fax
e-mail..cetenia..starea civil
Reedina n Romnia (dac este cazul):
20
localitatea..str...nr.bloc..scara.......etaj.ap
jude/sectorcod potal..telefonfax e-
mail

(**) Prin (nume,prenume)CNP/CIF................n calitate
de..conform.localitatea
str.nrblocscaraetaj..ap
...jude/sector.cod potaltelefon.........faxe-mail

Cunoscnd prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul n declaraii, declar prin prezenta ,
pe propria rspundere urmtoarele:
- sunt proprietar al terenului n suprafa de .........ha situat n extravilanul localitii.............care
face obiectul ofertei de vnzare depus la Primria.........................
- terenul nu face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silit
- terenul nu este grevat de sarcini
- documentele care nsoesc oferta de vnzare sunt legale
- am cunotin i am respectat prevederile alin(2) al art.4 din Legea nr.17/2014, cu privire la
nstrinarea terenurilor agricole situate n extravilan pe care sunt situri arheologice clasateData ......./........../.............. Semntura ..................................

Not
(*) se completeaz de ctre proprietar
(**) se completeaz de ctre mputernicit. n acest caz, prezint documentele doveditoare a calitii
de mputernicit

Anexa nr.1C
(model)
Formular pentru persoane juridice i entiti fr personalitate juridic care se nregistreaz
n Registrul Comerului

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

21

Subsemnat(ul/a).domiciliat n
...............................str...nr.bloc..scara.......nr.jude/sector
telefon. posesor act identitateseria....nr............eliberat
de........la dataCNP/CIF/CUI..n calitate de
(1)

..princonform..
Pentru
(2)
:avnd numr de ordine
n.....CIF/CUI.
Cu sediul n
localitatea....................str.......................nr.........bloc........sc......et....ap....jude/sector.........,cod
potal..............,telefon..................fax..................e-mail..................web site...........


Cunoscnd prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul n declaraii, declar prin prezenta ,
pe propria rspundere urmtoarele:
- terenul n suprafa de .........ha situat n extravilanul localitii.............care face obiectul ofertei
de vnzare depus la Primria.........................aparine .
- terenul nu face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silit
- terenul nu este grevat de sarcini
- documentele care nsoesc oferta de vnzare sunt legale
- am cunotin i am respectat prevederile alin(2) al art.4 din Legea nr.17/2014, cu privire la
nstrinarea terenurilor agricole situate n extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.

Data ......./........../.............. Semntura ..........................L.S.Not
1) Se completeaz de ctre: asociat, administrator, mputernicit, ntreprinztor titular al ntreprinderii
individuale/reprezentant al ntreprinderii familiale/membru al ntreprinderii familiale, etc. n cazul n care se completeaz
de mputernicit, acesta prezint documentele doveditoare a calitii de mputernicit
2) Se completeaz cu denumirea formei de organizare, conform reglementrilor legale: societate comercial (SRL, SA,
SNC, SCS, SCA)/ cooperativ de credit/ societate cooperativ/cooperativ agricol/ grup european de interes economic
/societate european/societate cooperativ european sucursal/persoan fizic autorizat/intreprindere
familial/intreprindere individual, etc.

22

Anexa nr. 1D

(model)

Judeul (*)


Nr.din(*)
Unitatea Administrativ Teritorial (*)

LISTA PREEMPTORILOR N VEDEREA EXERCITRII DREPTULUI DE
PREEMPIUNE ASUPRA OFERTEI DE VNZARE

Urmare nregistrrii ofertei de vnzare depus de ...................................................n calitate de
vnztor, pe baza informaiilor cuprinse n oferta de vnzare, n actele de proprietate anexate, n
declaraia pe propria rspundere a vnztorului, n extrasul de carte funciar i in planul
cadastral(dac este cazul), precum i pe baza datelor din Registrul Agricol, din evidenele fiscale i
de stare civil, care se afl la dispoziia primriei, au fost identificai urmtorii preemptori:

1. Coproprietari ai terenului a crei ofert de vnzare a fost nregistrat

Nr.
crt.
Nume i prenume persoan fizic / Denumire persoan persoane
juridice, asociaii i alte entiti fr personalitate juridic
precum i persoane juridice care nu se nregistreaz n
Registrul Comerului
Adres domiciliu / reedin /
sediu
1.
2.
......

2. Arenda al terenului a crei ofert de vnzare a fost nregistrat

Nume i prenume arenda
Denumire form de organizare
Domiciliul /sediul

3. Proprietari vecini ai terenului a crei ofert de vnzare cumprare a fost nregistrat
23

Nume i prenume/ denumire vecin 1..
2..
3..
.

4. Statul Romn reprezantat prin Agenia Domeniilor Statului


Primar, Secretar primrie,

Nume iI prenume/Semntur Nume iI prenume/Semntur

. L.S. .


Anexa nr.1E
(model)
Formular pentru persoane fiziceCOMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VNZARE


Judeul/localitatea(*)

tampila i nr. unic de nregistrare a comunicrii
de acceptare a ofertei de vnzare
Primria(*) din ././(zi/lun/an) (*)
Numele i prenumele funcionarului
primriei care primete cererea(*)
Semntura funcionarului care primete oferta de
vnzare(*)Stimat doamn primar / Stimate domnule primar,

24
1(*) Subsemnata(ul)n calitate deidentificat
cu..seria.nr data i locul naterii..
localitatea....jude/ar..
2(*) Cu domiciliul n: localitatea..str...
nr.bloc..scara.......etaj.apjude/sectorcodpotal........ara...
telefonfax..email..cetenia.starea
civil.....
3(**) Reedina n Romnia (dac este cazul):
localitatea..str...nr.bloc..scara.......
etaj.apjude/sectorcod potal..
telefonfax e-mail
4(***) Prin(nume,prenume)CNP/CIF................n calitate
de..conform.........................localitateas
trnr..
bloc..scaraetaj..ap..jude/sector..cod
potaltelefon.fax..e-mail

prin prezenta, mi exprim intentia de cumprare si accept oferta de vnzare pentru terenul
agricol, fcut de ...................................... i afiat n data de..la sediul
Primariei


Preul oferit pentru cumprare este de ..lei/euro (Preul se va scrie n cifre si litere)


n susinerea comunicrii de acceptare i a calitii de preemptor, depun urmtoarele acte
doveditoare
1)

1..
2..
3..
.................................................................................................................................................


Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vnzare i din documentele
anexate, s fie introduse n bazele de date care se organizeaz n temeiul prezentei Legii nr.17/2014,
25
cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile
ulterioare.

Cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, declar c datele sunt reale, corecte i complete.

Preemptor potenial cumprtor / mputernicit
(Nume i prenume n clar)


Semnatura L.S.


Data.......................


Not:
Cmpurile notate cu (* ) sunt obligatorii de completat.
Cmpurile notate cu (** ), se completeaz de ctre cetenii unui stat membru al Uniunii Europene,
ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaiul Economic European (ASEE) sau ai
Confederaiei Elveiene
Cmpurile notate cu (*** ), se completeaz dac este cazul
1)
-copie a BI/CI/paaportului preemptorului sau, dup caz, a mputernicirii/procurii
notariale/delegaiei i o copie a BI/CI/paaport a reprezentantului legal
-copii legalizate dup documentele justificative care atest calitatea de preemptor i ncadrarea ntr-
una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arenda sau proprietar vecin, dup caz:
acte de coproprietate pe terenul agricol supus vnzrii, contract de arend, acte de proprietate ale
imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vnzrii, altele asemenea
-n cazul preemptorilor prevzui la alin(2) i (3) al art.2 din lege, documente n original i n copie
legalizat tradus n limba roman, emise de autoritile statului aparintor, care atest i descriu
condiiile legale din statul respectiv necesare pentru dobndirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole de ctre cumprtori ceteni romani persoane fizice sau juridice

26

Anexa nr.1E
(model)
Formular pentru persoane juridice i entiti fr personalitate juridic care se nregistreaz
n Registrul Comerului

COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VNZARE

Judeul/localitatea(*)

tampila i nr. unic de nregistrare a comunicrii
de acceptare a ofertei de vnzare
Primria(*) din ././(zi/lun/an) (*)
Numele i prenumele funcionarului
primriei care primete cererea(*)
Semntura funcionarului care primete oferta de
vnzare(*)


Stimat doamn primar / Stimate domnule primar,


1(*) Subsemnat(ul/a)domiciliat n
strnr.bloc..scara.......nr
jude/sector.telefonact
identitate..seria.nr.eliberat dela
data............CNP/CIF/CUIn calitate de
..princonform

2(*) pentru:..................

avnd numr de ordine n registrul comerului.cod unic de
nregistrare
3(*) cu sediul n: localitateastrnr
bloc..scaraetaj..ap.. jude/sector..cod
potaltelefon.fax..e-
mail..web site..

27
prin prezenta, mi exprim intentia de cumparare si accept oferta de vnzare pentru terenul
agricol, fcut de ...................................... i afiat n data de..la sediul
Primariei

Preul oferit pentru cumprare este de ..lei/euro (Preul se va scrie n cifre si litere)

n susinerea comunicrii de acceptare i a calitii de preemptor, depun urmtoarele acte
doveditoare
1)

1..
2..
3..
.................................................................................................................................................


Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vnzare i din documentele anexate, s
fie introduse n bazele de date care se organizeaz n temeiul prezentei Legii nr.17/2014, cu
respectarea dispoziiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile
ulterioare.

Cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificrile i completrile ulterioare, declar c datele sunt reale, corecte i complete.

Preemptor potenial cumprtor / mputernicit
(Nume i prenume n clar)


Semnatura L.S.


Data.......................

Not.
Cmpurile notate cu * sunt obligatorii de completat.
28
Se completeaz cu denumirea formei de organizare, conform reglementrilor legale: societate
comercial (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naional/societate naional/regie autonom/
cooperativ de credit/cas central/ societate cooperativ/cooperativ agricol/institut naional de
cercetare dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes
economic (comerciant, necomerciant)/societate european/societate cooperativ european
sucursal/persoan fizic autorizat/ntreprinztor titular al ntreprinderii individuale/reprezentant al
ntreprinderii familiale/membru al ntreprinderii familiale;

1
- -copii legalizate dup documentele justificative care atest calitatea de preemptor i ncadrarea
ntr-una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arenda sau proprietar vecin, dup
caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vnzrii, contract de arend, acte de proprietate ale
imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vnzrii, altele asemenea
-n cazul preemptorilor prevzui la alin(2) i (3) al art.2 din lege, documente n original i n copie
legalizat tradus n limba roman, emise de autoritile statului aparintor, care atest i descriu
condiiile legale din statul respectiv necesare pentru dobndirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole de ctre cumprtori ceteni romani persoane fizice sau juridice
- o copie a certificatului de nregistrare la Registrul Comerului/Registrul naional al asociatiilor si
fundatiilor ;
- procura notarial, respectiv delegaia, hotrrea AGA, decizia asociatului unic, decizia
reprezentantului formei asociative, dup caz, n original, precum si copii CI/BI/paaport mputernicit,
etc, dup caz.


29


Anex nr. 1F
(model)

Judeul (*)


Nr.din(*)
Unitatea Administrativ Teritorial (*)
Primar (*) Nume i prenume (*)
Secretar primrie (*)

Nume i prenume (*)


ADEVERIN

n temeiul alin(1) al art.10 din Legea nr. 17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii-
cumprrii terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului, prin prezenta se certific
parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind exercitarea dreptului de preempiune privind oferta
de vnzare depus de ..n calitate de vnztor i nregistrat la
primrie sub nr..din...

Urmare faptului c n termenul legal nu a fost depus nicio comunicare de acceptare a ofertei de
vnzare din partea unui preemptor, terenul n suprafa de ..ha cuprins n ofert, este
liber la vnzare la preul de lei/euro solicitat de vnztor.

PRIMAR, SECRETAR,

L.S. ..


30

Anexa 1G
(model)

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
Structura Central / Structura teritorial


AVIZ FINAL


n temeiul art.9 i art.10 din Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii
cumprrii terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului,

Avnd n vedere oferta de vnzare depus de n calitate de vnztor.

Urmare verificrii modului de respectare a procedurii prevzute de lege privind exercitarea
dreptului de preempiune,

n limitele exactitii informaiilor i datelor i legalitii documentelor puse la dispozitie,

Se emite AVIZ FINAL necesar ncheierii contractului de vnzare-cumprare n form autentic de
ctre notarul public, sau pronunrii de ctre instan a unei hotrri judectoreti care ine locul
contractului de vnzare, pentru preemptorul ales de vnztor n calitate
de potenial cumprtor al terenului agricol situat n extravilanul localitiii
judeul., n urmtoarele condiii:

-suprafaa de teren agricol care face obiectul vnzrii -,..hectare
-preul de vnzare lei/euro


Nr.
Data.. Director / Director executiv

L.S. Nume i prenume
Semntura
31

Anexa 1G

(model)


MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
Structura Central / Structura teritorial


AVIZ NEGATIV


n temeiul art.9 i art.10 din Legea nr.17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzrii
cumprrii terenurilor agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societilor comerciale ce dein n administrare terenuri proprietate public i privat a
statului cu destinaie agricol i nfiinarea Ageniei Domeniilor Statului,

Avnd n vedere oferta de vnzare depus de n calitate de vnztor.

Urmare verificrii modului de respectare a procedurii prevzute de lege privind exercitarea dreptului
de preempiune,

n limitele exactitii informaiilor i datelor i legalitii documentelor puse la dispozitie,

Se emite AVIZ NEGATIV ncheierii contractului de vnzare-cumprare n form autentic de
ctre notarul public, sau pronunrii de ctre instan a unei hotrri judectoreti care ine locul
contractului de vnzare, deoarece preemptorul ales de vnztor, nu
ndeplinete condiiile legii pentru a deine calitatea de potenial cumprtor al terenului agricol
situat n extravilanul localitiii judeul., n urmtoarele condiii:

-suprafaa de teren agricol care face obiectul vnzrii -,..hectare
-preul de vnzare lei/euro


Nr.
Data.. Director / Director executiv

L.S. Nume i prenume
Semntura