Sunteți pe pagina 1din 11

Domeniul colinergic

Lucrare practica 9
Substane cu aciune asupra sistemului colinergic
Sistemul nervos parasimpatic folosete doar acetilcolin (ACh) ca mediator. ACh acioneaza pe dou tipuri de
receptori: muscarinici si nicotinici.
Transmisia se face n dou etape:
neuronul preganglionar eliereaz ACh la nivelul formaiunilor !an!lionare" c#nd sunt stimulate. ACh
acioneaza pe receptorii nicotinici ai neuronului post!an!lionar
neuronul postganglionar eliereaz ACh care stimuleaz receptorii muscarinici ai or!anului efector
$edia%ia de tip coliner!ic este caracteristic urmtoarelor tipuri de sinapse :
sinapse centrale
& sinapse interneuronale (nicotinice)
sinapse somatice
& placa motorie terminala (nicotinice)
sinapsele S' ve!etativ:
& sinapse neuroefectorii (muscarinice)
& parasimpatice (fire post!an!lionare)
& simpatice & !lande sudoripare
& sinapse interneuronale (nicotinice)
& !an!lioni
& medulosuprarenala (fire pre!an!lionare)
Etapele funcionale ale mediaiei colinergice :
1) Sinteza acetilcolinei :
se realizeaz n utonul terminal al a(onului fiind rezultatul reac%iei dintre colina i acetil&coenzima A " reac%ie
catalizat de colinacetiltransferaza sintetizat n riozomii din corpul neuronilor coliner!ici )

2) Depozitarea acetilcolinei :
acetilcolina sintetizat este nma!azinat n vezicule sinaptice care care con%in fiecare *+++&,+.+++ molecule de
acetilcolin" care echivaleaz cu o cuant )
veziculele sunt sintetizate n corpul neuronal de unde a-un! n utonul terminal prin intermediul flu(ului a(onal )
3) Eliberarea acetilcolinei : se realizeaz prin :
elierare spontan a unei cantit%i constante de o cuant )
elierarea sincron prin impuls nervos a peste *++ cuante de acetilcolin " proces strict condi%ionat de ionul de Ca./ )
1
acetilcolina se eliereaz din veziculele sinaptice prin e(ocitoza" dup cuplarea prealail a veziculelor cu o zon
specializat a memranei presinaptice )
) !nteraciunea acetilcolinei cu receptorii colinergici :
acetilcolina i al%i esteri ai colinei !enereaz rspunsuri asemntoare cu cele ale muscarinei i nicotinei prin fi(area
de . tipuri de receptori :
a)
receptorii muscarinici 0 , sutipuri "
1
# "
$
%eceptori "
1

& S'C
& !an!lioni
& terminatii presinaptice
%eceptori "
2

& miocard
%eceptori "
3

& !lande e(ocrine
& muschi netezi
& endoteliu vascular
%eceptori "


& S'C
%eceptori "
$
& !lande salivare
& S'C
1eceptorii muscarinici sunt receptori in serpentina cuplati cu proteina 2.
b)
%eceptorii nicotinici
Sunt ac%iona%i specific de nicotin)
Sutipuri de receptori nicotinici:
&euronali '&&)
& sunt situa%i n sinapsele interneuronale din to%i !an!lionii ve!etativi (parasimpatici si
simpatici)
& S'C
& $edulosuprarenala
"usculari '&")
( 3laca motorie
4unc%ioneaza prin declanarea influ(ului rapid de 'a/" consecutiv deschiderii canalelor specifice.
$) )ioinacti*area acetilcolinei i a esterilor de colin se realizeaz prin interven%ia sistemului colinesterazic" care
include:
acetilcolinesteraza 0 prezent n neuronii coliner!ici" sinapse coliner!ice" hematii i alte %esuturi
pseudocolinesterazele 0 din plasm" ficat" intestin" piele" celule !liale i alte %esuturi
5n final" rezult colina" care este reciclat n procesul de sintez al acetilcolinei i acidului acetic" care este de!radat
prin ciclul +rebs.
Efectele acetilcolinei
E,E-.E "/S-0%!&!-E
11 Efecte cardiovasculare :
nodul sinoatrial : scade rata depolarizrii diastolice spontane i se nt#rzie atin!erea pra!ului de declanare a
poten%ialului de ac%iune" duc#nd la scderea frecven%ei cardiace (efect inotrop negati*))
scade for%a de contrac%ie a miocardului) scade durata 3A)
scade perioada refractar efectiv)
nodul atrio(*entricular '&02): scade viteza de propa!are a stimulului i crete durata perioadei refractare)
supresia automatismului fibrelor 3ur4in5e" concomitent cu creterea pra!ului pentru declanarea firila%iei
ventriculare)
in6ib ac%iunea stimulatoare a catecolaminelor asupra cordului)
*asodilataie n toate teritoriile vasculare prin participarea receptorilor $6 de la nivelul endoteliului vascular"
2
21 Efecte gastro-intestinale 7
stimuleaz secre%ia !astric prin ac%iune direct asupra celulelor secretorii)
faciliteaz elierarea !astrinei de ctre celulele mucoasei antrale" amplific#nd indirect secre%ia !astric)
intensific activitatea motorie di!estiv cu creterea tonusului" a amplitudinii contrac%iilor i peristalticii tuului
di!estiv cu rela(area concomitent a structurilor sfincteriene)
poate determina i e(plica !re%urile" vrsturile" colicile intestinale" defeca%iile)
31 Efecte respiratorii :
stimuleaz musculatura neted din struct. ronhiilor i activitatea secretorie a !landelor traheo ronice
ronhospasmul i hipersecre%ia ronic determin sindromul de ostruc%ie ronic )
1 Efecte asupra tractului urinar :
stimuleaz peristaltica ureteral )
contract detrusorul vezical cu scderea capacit%ii vezicii urinare" concomitent cu rela(area zonei tri!onului i
sfincterului vezical intern favoriz#ndu&se" astfel" miciunea7
$1 Efecte oculare :
mioz prin contrac%ia firelor circulare ale irisului)
stimuleaz contrac%ia muchilor ciliari cu accentuarea consecutiv a conve(it%ii cristalinului i focalizare pentru
vedere la mic distan%)
crete permeailitatea canalelor Schlemm i a spa%iului 4ontana" cu facilitarea evacurii umorii apoase i scderea
presiunii intraoculare)
81 Efecte asupra glandelor exocrine :
stimuleaz secre%ia !landelor e(ocrine lacrimale" salivare" sudoripare)
Muscarina :
alcaloid e(tras din 0manita "uscaria i alte specii de ciuperci )
este prototipul stimulrii coliner!ice lipsit de efecte nicotinice )
into9icaia cu ciuperci din specia 0manita "uscaria" se caracterizeaz printr&o simptomatolo!ie variat ce se
instaleaz n .+ 0 6+ minute de la in!estie" i care const n e(a!erarea efectelor de tip muscarinic:
digestive: sialoree" !re%uri" colici adominale" vom" diaree
respiratorii: ronhospasm" hipersecre%ie traheo&ronic
cardio-vasculare: radicardie" hipotensiune arterial
vizual: mioz" tulurri de acomodare
efecte neuropsihice: iritailitate" a!ita%ie" halucina%ii" delir.
uneori decesul apare prin insuficien% respiratorie i cardiocirculatorie.
tratamentul const n administrarea de atropin i sus%inerea func%iilor vitale.
E,E-.E &!-:.!&!-E:
*) Sistemul nervos central:
la nivelul nucleilor sucorticali ai sist. e(trapiramidal" determin tremor i con*ulsii
stimuleaz i" ulterior deprim; centrii respiratori i cardio*asculari
stimuleaz zona chemoreceptoare a centrului vomei din ul" determin#nd emeza
stimuleaz nucleul supraoptic din hipotalamus" determin#nd reducerea diurezei" prin elierarea e(cesiv a
hormonului antidiuretic.
.) Pe receptorii senzoriali :
stimuleaz mecanoreceptorii ce rspund de puls sau tensiune (piele" mezenter" lim" plm#n" stomac)
termoreceptorii (piele i lim)
al!oreceptorii
stimuleaz receptorii din !lomusul carotidian" cu amplificarea refle( a func%iei respiratorii
6) Pe sistemul cardiovascular :
ini%ial" acetilcolina deprim activitatea cardiac prin creterea tonusului parasimpatic.
cre<terea ulterioar a dozelor" determin stimularea !an!lionilor simpatici i medulosuprarenalieni cu:
intensificarea func%iilor inimii
vasoconstric%ie
creterea TA
7) Pe tractul gastro-intestinal :
3
crete activitatea motorie i secretorie a tuului di!estiv
asor%ia sistemic a nicotinei poate determina !rea%" vom" colici adominale" diaree
n into(ica%ia acut cu nicotin" apari%ia efectelor este rapid i include:
& !rea%
& sialoree
& dureri adominale
& vom
& diaree
& transpira%ii reci
& ame%eal
& tulurri auditive i vizuale
& confuzie" convulsii
& scderea TA" puls sla" rapid i nere!ulat i" n final" se instaleaz colapsul.
8fectul letal se instaleaz n c#teva minute prin insuficien% respiratorie i circulatorie.
"odalitati de interferare medicamentoasa a functiei sinapselor colinergice:
*) !n6ibarea sintezei de acetilcolina cu a-utorul: metilcolina" hemicolina care impiedica recaptarea
colinei in utonul terminal.
.) "odificarea procesului de eliberare a acetilcolinei:
& stimulare
& Ca./
- veninul de paian-en vaduva nea!ra
& inhiitie
& $!./
& to(ina otulinica
& etaun!aroto(ina (serpii Cora)
6) !mpiedicarea inacti*arii acetilcolinei
& medicamente anticolinesterazice
7) 0ctiune la ni*elul receptorilor:
& medicamenente a!oniste
& parasimpatomimetice (sinapsa terminala)
& nicotinice (!an!lioni)
& curarizantele depolarizante (placa motorie)
& medicamente anta!oniste
& parasimpatolitice (sinapsa terminala)
& !an!liople!ice (!an!lioni)
& curarizante antidepolarizante (placa motorie)
-lasificarea medicamentelor sistemului colinergic dupa locul de actiune:
I. Medicamente cu actiune la nivelul sinapsei terminale
& parasimpatomimetice
& parasimpatolitice
II. Medicamente cu actiune la nivelul ganglionar
& nicotinice
& !an!liople!ice 0
III. Medicamente cu Actiune la nivelul placii motorii
& curarizantele depolarizante
& curarizante antidepolarizante
I. Medicamente cu actiune la nivelul sinapsei terminale
01 3arasimpatomimetice # 0goniste colinergice '0cetilcolinomimetice)
4
reproduc" par%ial sau total" efectele acetilcolinei
se clasific" n func%ie de mecanismul de ac%iune" n:
1. Parasimpatomimetice directe
& acetilcolina i esterii sintetici de colin
& parasimpatomimetice de ori!ine natural (pilocarpina; muscarina) i analo!ii lor
sintetici
Acetilcolina
este prototipul clasei)
8fecte farmacolo!ice:
& scade frecventa cardiaca si deitul cardiac
& scade tensiune arteriala
& la nivelul tractului !astrointestinal stimuleaza secretia si motilitatea !astrointestinala
& la nivel urinar 0 creste tonusul detrusorului vezicii urinare si rela(eaza sfincterul vezical
intern
& ochi & pupila & mioza
& creste conve(itatea cristalinului 0 vedere de aproape
& scade presiunea oculara
valoarea terapeutic nesemnificativ" deoarece nu are specificitate de ac%iune" iar pe de alt
parte" efectele ei sunt de scurt durat" datorit ioinactivrii sale rapide.
Esterii sintetici de colin :
$etacolina
& selectivitate mai pronun%at" interac%ion#nd preponderent cu receptorii muscarinici(1$)" efectele
cele mai semnificative viz#nd aparatul cardiovascular.
9etanecol
& asemanator cu actilcolina dar nu este inactivat de acetilcolinesteraza
8fecte farmacolo!ice:
& ac%iune predominant muscarinic" ac%ion#nd selectiv pe tractul !astrointestinal i cile urinare"
:ndicatii:
& urolo!ie 0 caz de vezica atona ce poate aparea postoperator
& cresterea motilitatii tractului intestinal se este folosit in comaterea atoniei !astrice
postoperatorii
1eactii adverse:
& stimulare e(cesiva va!ala
Caracol
& nu este inactivat de acetilcolinesteraza" este activ apro(imativ o ora
8fecte farmacolo!ice:
& ac%iune muscarinica si nicotinica
& cardiovasculara
& !astrointestinala
& medulosuprarenala ( determina elierare de adrenalina)
& mioza
:ndicatii
& a!ent miotic in oftalmolo!ie (determina scur!erea umorii apoase" folosit in tratamentul
!laucomului)
3arasimpatomimetice de origine natural
3ilocarpina
& alcaloid e(tras din specii ale genului 3ilocarpus" cu efecte predominante de tip
muscarinic.
Efecte farmacologice
& actiuni asemanatoare cu ale acetilcolinei
& la nivelul ochilor & mioza
& creste conver!enta cristalinului
& creste drenarea umorii apoase 0 scade tensiunea oculara 0 tratamentul
5
!laucomului
Indicaii:
& !laucom
& into(icatie acuta cu atropina
Reactii adverse :
& ronhoconstrictie
& hipersalivatie
& ronhoree
antidotul n intoxicaia cu pilocarpin = atropina
2. Parasimpatomimetice indirecte Anticolinesterazice!
Compui care prelun!esc prezen%a la nivelul sinapsei a acetilcolinei elierate din termina%iile nervoase coliner!ice"
prin inhiarea ac%iunii hidrolizante a colinesterazelor.
Dup durata de actiune sunt: reversiile i ireversiile
a1 0nticolinesterazice re*ersibile
4izosti!mina
& alcaloid" e(tras din semin%e de 36=siostigma *enenosum
( stimularea a receptorilor muscarinici si nicotinici
Efecte farmacologice:
aparatul cardiovascular 0 asupra miocardului" efect deprimant cu scderea deitului cardiac
stimuleaz ac%iunea secretorie !astric" precum i func%ia motorie cu creterea tonusului i peristalticii tuului di!estiv
stimuleaz miometrul i peristaltica ureteral
ocular: mioz" tulurri de acomodare la distan%
stimuleaz activitatea secretorie a !landelor e(ocrine
penetreaz ariera hematoencefalic" determin#nd efecte de tip e(citator
!ndicatii:
& oftalmolo!ie & !laucom
& atonie !astrica sau vezicala
& into(icatie acuta cu atropina" fenoarital sau antidepresive triciclice
reacii ad*erse:
hipersaliva%ie" !rea%" vom" crampe adominale" diaree"
mioz" spasm ciliar" nista!mus" cefalee"
aritmii cardiace" crampe musculare" fascicula%ii" paralizie
ronhospasm" hipersecre%ie ronic
efecte centrale: tip confuzie" ata(ie" convulsii" a!ita%ie" an(ietate" com
0ntidotul > 0tropina
'eosti!mina
are o molecula mai polara si nu penetreaz ariera hematoencefalic
8fecte farmacolo!ice:
& actiuni muscarinice
& stimuleaza musculatura neteda !astrointestinala
& indicat in hipotonia !astrica" constipatie
& actiuni nicotinice
& determina cresterea acetilcolinei in fanta sinaptica
& daca doza este prea mare determina paralizie
!ndicatii:
& miastenia !ravis (oala autoimuna in care se formeaza anticorpi pentru receptorii
nicotinici)
& into(icatii cu sustante depolarizante
%eactii ad*erse:
& colici" diaree
& hipersalivatie
& ronhospasm
-ontraindicaii:
6
ostruc%ii mecanice ale tuului di!estiv sau cilor urinare
peritonit
astm
insuficienta cardiaca
sarcina
oala 3ar;inson
8ndorfoniu
Efecte farmacologice:
& actiune similara cu neosti!mina pe musculatura striata
& nu are actiuni muscarinice
Indicatii:
& dia!nosticul miasteniei !ravis
b1 0nticolinesterazice ire*ersibile
& reprezentate de compu<ii organofosforici" care inhia ireversiil colinesteraza.
Sunt folositi ca insecticide" sustante to(ice de lupta (Taun" Sarin" Soman)" si mai rar ca medicamente
ac%ioneaz prin locarea procesului de hidroliz enzimatic a acetilcolinei cu acumularea acesteia la nivelul
structurilor coliner!ice.
3arationul
& insecticid
& se transforma in or!anism in parao(on
Semnele intoxicatiei cu compusi organofosforici " criza colinergica
e9punerea ocular produce mioz; con!estie con-unctival" spasm ciliar" perturarea acomodrii la distan% ) odat
cu asor%ia sistemic se instaleaz midriaza
e9punerea in6alatorie determina rinoree" con!estia mucoasei cilor respiratorii" apoi insuficien% respiratorie"
datorit ronhospasmului" larin!ospasmului i hipersecre%iei ronice.
ingestia to9icului determin anore(ie" !rea%" vom" crampe adominale" diaree.
efectele produse la ni*elul S&-" sunt: confuzie" vorire dificil" aolirea refle(elor osteotendinoase (1<T) "
respira%ie Che=ne&Sto;es" convulsii !eneralizate" com" deprimarea centrului respirator i cardiovascular
decesul apare minute&ore prin insuficien% respiratorie" prin edem pulmonar acut (83A) i paralizia muchilor
intercostali i a diafra!mului" la care se adau! insuficien%a cardiocirculatorie.
$surile care se impun n into(ica%iile cu compui or!ano&fosforici:
generale:
& decontaminarea
& men%inerea permeailit%ii cilor respiratorii
& sus%inerea mecanic a respira%iei i administrarea de <
.
& comaterea convulsiilor ' >iazepam , 0 *+ m!"i.v1)
( perfuzii cu plasma
& comaterea ocului
specifice:
& Atropin . 0 7 m! i.v." apoi . m! la , 0 *+ minute" p#n la dispari%ia semnelor de into(ica%ie
coliner!ica
& Antidot (1eactivatori de acetilcolinesteraza): :bido9ima (To(o!onin) in primele ?. de ore
:zoflorafatul
Mecanism de actiune
& se lea!a ireversiil de colinesteraz
& imposiila ruperea le!aturii dintre acetilcolinesteraza si anticolinesteraza de catre antidot
Antidot:
( 3ralido9ima care intra in competitie cu acetilcolinesteraza pentru anticolinesteraza.
Efecte:
& stimulare de tip coliner!ic
& paralizie motorie a diafra!mului
& convulsii
Indicatii:
7
& un!uent oftalmic pentru !laucomul cu un!hi inchis
8cotiopatul
& asemanator :zoflorafatului
)1 3arasimpatolitice ( 0ntagoniste colinergice '0cetilcolinolitice)
& sustan%e medicamentoase care anta!onizeaz efectele acetilcolinei
Muscarinolitice
au afinitate fa% de receptorii muscarinici (1$)" dar sunt lipsi%i de activitate intrinsec
ac%ioneaz prin locarea interac%iunii acetilcolin&receptori muscarinici (Ach&1$) i anularea
efectelor specifice la nivelul tuturor structurilor coliner!ice ce prezint receptori muscarinici
0ntagoni<ti muscarinici neselecti*i
0.%:3!&0
( alcaloid e(tras din Atropa elladona
8fecte farmacolo!ice :
Musculatura neteda:
deprim peristaltica tuului di!estiv" secre%ia !astric" de mucus i enzime proteolitice
efect antispastic
& !astrointestinal scade motilitatea
& scade motilitatea cailor iliare
& scade motilitatea ureterala
Glande exocrine:
& scade secretia salivara ((erostomie)
& scade secretia ronsica
& scretia de acid clorhidric
& efectul dureaza 6&7 ore
cular:
& midriaz cu fotofoie i dispari%ia refle(ului fotomotor
& ciclople!ie & rela(eaz muchiul ciliar" cristalinul fiind fi(at pentru vedere la distan%
& scade drenarea umorii apoase & creterea tensiunii intraocular 0 contraindicata la olnavii cu
!laucom
& efect invers fata de pilocarpina
!ardiovascular:
& tahicardie
& creste conducerea atrioventriculara
& suprima refle(ele va!ale cardioinhiitorii
& vasodilatatie prin actiune directa
Sistemul nervos central "S#$#!#%:
@ dozele terapeutice determin o u%oar cretere a tonusului va!al" n timp ce dozele to(ice ac%ioneaz n manier
ifazic" produc#nd ini%ial efecte stimulatorii" ulterior deprimante (insuficien% respiratorie" circulatorie).
8fecte adverse
& uscciunea !urii" tulurri de de!luti%ie" tulurri de vedere
& midriaza cu ciclople!ie i fotofoie
& tahicardie" palpita%ii" aritmii
& constipa%ie
& retentie urinara
:nto(icatie cu atropina
tahicardie" tahipnee" hiperpire(ie" stimulare marcat a S'C (a!ita%ie" confuzie" reac%ii psihotice de tip paranoic"
halucina%ii" convulsii" delir)" te!umente uscate i hiperemice)
n into(ica%ia sever " stimularea central este urmat de deprimare" cu com" insuficien% respiratorie i circulatorie)
Tratament into(icatie acuta:
Antidot 0 4izosti!mina" 'eosti!mina" 3ilocarpina
:mpachetari umede
8
:ndicatii:
& antispatic pentru cai iliare si renale
& colon iritail
& oftalmolo!ie 0 tratamentul unor irite si pentru fundul de ochi
& cardiolo!ie 0 radicardie
& preanestezie 0 pentru a determina o scadere a secretiei ronsice
& antidot pentru sustante parasimpatomimetice
4armaco!rafie:
& fiole de sulfat de atropina
& pulere de eladona
& e(tract de eladona
& tinctura de eladona
S-:3:L0"!&0
Alcaloid asemanator cu atropina dar carea are si alte efecte:
& locheaza memoria de scurta durata
& sedativ psihomotor puternic
& antivomitiv in ;inetoze
& mai putin potenta pe cord
:ndicatii:
& rau de miscare
& stari de a!itatie
& preoperator pentru locarea memoriei de scurta durata
)/.!LS-:3:L0"!&0 'S-:)/.!L)
& parasimpatolitic foarte activ pe tractul di!estiv
& indicat in afectiuni spastice iliare sau di!estive
0ntagoni<ti muscarinici selecti*i
3!%E&?E3!&0
selectivitate pe receptorii muscarinici "1" situa%i la nivel ple(ului nervos al stomacului
utilizat ca antisecretor in ulcerul !astric si duodenal
lipsit de efecte adverse centrale
II. Medicamente cu actiune la nivelul ganglionar
&icotinomimetice # 0goniste nicotinitice
&!-:.!&0
& alcaloid e(tras din nicotina taacum
Mecanism de actiune:
& stimulare a receptorilor nicotinici de la nivelul !an!lionilor simpatici si parasimpatici
& la doze mici (initial) 0 stimularea memranei postsinaptice 0 depolarizare 0 e(citatie
& doze mari (dupa stimulare) 0 memrana ine(citaila 0 paralizie !an!lioni ve!etativi
Efecte farmacologice
& doze mici 0 creste TA si frecventa cardiaca prin elierarea de catecolamine din
medulosuprarenala
& doze mari (prin paralizia !an!lionilor ve!etativi) 0 scade TA si scade peristaltismul
@anglioplegice
Mecanism de actiune
& locare a receptorilor nicotinici !an!lionari A nu se mai produce depolarizarea memranei postsinaptice A
paralizie a !an!lionilor ve!etativi
.%!"E.0,0&
& sin!urul !an!liople!ic folosit
Indicatii:
9
& BTA ce determina edem pulmonar acut
& anevrismul disecant de aorta
& hipotensiune controlata 0 in anumite interventii chirur!icale
Efecte secundare:
& hipotensiune arteriala ortostatica rutala A colaps
& furt san!vin in ateroscleroza
III. Medicamente cu actiune la nivelul placii motorii - #urarizante
Curara 0 e(tract rut din Chondodendron Tomentosum
@ Sunt locante neuromusculare
$locante neuromusculare
*. 1ela(ante musculare centrale
& diazepam
& aclofen
.. 1ela(ante musculare periferice
directe pe musculatura 0 dantrolen (scade elierarea Ca./ din teticulul endoplasmic) si
impiedicate cupla-ul e(cita%iei cu contrac%ia i efectele
metaolice asociate
prin receptorii nicotininici ('$)
& antagonisti pe receptorii nicotinici 0 curarizante antidepolarizante
& agonisti pe recptorii nicotinici 0 curarizante depolarizante
8fecte farmacolo!ice ale curarizantelor
& placa motorie & inhiitie
& fus neuromuscular inhiitie
& !an!lioni ve!etativi 0 actiune !an!liople!ica
& actiune histaminoelieratoare
:ndicatii:
& interventii chirur!icale 0 rela(are musculara 0 mai ales in interventii pe adomen
-urarizante antidepolarizante
30&-/%:&!/ '302/L:&)
Efecte farmaco&dinamice
>oze mici
& locare receptori '$ A inhiitie depolarizare A inhiitie contractie
& actiune neanta!onizata de anticolinesterazice
>oze mari
& locare canale ionice A inhiitie depolarizare A inhiitie contractie
3roduc succesiv hipotonie" atonie i" n final" paralizia musculaturii striate
& sunt interesate n ordine:
& musculatura ocular
& musculatura capului i !#tului
& musculatura e(tremit%ilor superioare i inferioare
& muchii adominali i toracali
& diafra!mul
& recuperarea func%iilor respect ordinea inv
./):-/%0%!&0
@0L0"!&0 ',L0AED!L)
-urarizante depolarizante
S/A0"E.:&!/ 'LBS.CE&:&)
DE-0"E.:&!/
10
Mecanism de actiune:
( se fi(eaza pe receptorii '$ ai placii terminale A depolarizare A prelun!irea
depolarizarii A ine(citailitate
11