Sunteți pe pagina 1din 18

Spitalul Clinic

de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.1 din 18
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
1. Lista resp!sa"i#i#r $% e#a"rarea , &eri'i$area si apr"area e(itiei sa%
(%pa $a) , a re&i)iei i! $a(r%# e(itiei pr$e(%rii perati!a#e
Elemente
privind
responsabilii/
operatiunea
Dr. Teodora ladescu Sef. Serviciu
anatomie
Patologica
Data
!".#$.$#!$
Semnatura
! $ " % &
1.1. Elaborat Dr.Teodora ladescu Sef serv.
'natomie
patologica
!".#$.$#!$
1.*. erificat Dr. Teodora ladescu Sef serv
anatomie
patologica
!".#$.$#!$
1.+ 'probat Ec. Celestin
Constantin
(anager !".#$.$#!$
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.2 din 18
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia/ revizia in
cadrul editiei
Componenta revizuita
Modalitatea reviziei
Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
1 0 3 4
2.1. Editia 1 x x X
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pag.3 din 18
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau dupa caz revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii
E!em"
plar
nr.
Compa
r"
timent
#unctia
$ume si
prenume
Data
primirii
Semnatur
a
1 2 3 4 5 6
3.1
.
!"#i$are 1 %erv.!n
ato&ie
"ato#ogi
$a
%e'. %ervi$i(
!nato&ie
Pato#ogi$a
13.02.201
2
3.2
.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.3
.
+n'or&are
*i a"#i$are
14 )oate
%e$tii#e
*i
$o&"art
i&ente#
e
&edi$a#
e
%e'i
*e$tie,$o&"arti
&ente
13.02.201
2
3.%
.
Evidenta 1 %erv.!n
ato&ie
"ato#ogi
$a
%e'. %ervi$i(
!nato&ie
Pato#ogi$a
13.02.201
2
3.&
.
!r-ivare 1
1
%erv.!n
ato&ie
"ato#ogi
$a *i
*e$retar
iat
.anage
r
%e'. %ervi$i(
!nato&ie
Pato#ogi$a
13.02.201
2
3.'
.
!"#i$are 1 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.(
.
!"#i$are 1 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.) !"#i$are 2 )oate %e' *e$tie
13.02.201
. *e$tii#e
2
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pag.4 din 18
Titlul procedurii:

PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR,MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
3.*
.
!"#i$are 1 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
+.
!"#i$are 1 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
1.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
2.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
3.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
%.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
&.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
'.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
(.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
).
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.1
*.
!"#i$are 2 )oate
*e$tii#e
%e' *e$tie
13.02.201
2
3.2
+.
!#te
*$o"(ri
- - - - -
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina & din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
PROTOCOL,PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA PRODUSELOR BIOLOGICE
RECOLTATE IN VEDEREA STABILIRII DIAGNOSTICULUI ANATOMOPATOLOGIC,
-ISTOPATOLOGIC SI CITOLOGIC SI ELIBERAREA REZULTATELOR
-ISTOPATOLOGICE SI CITOPATOLOGICE
I. SCOP

II. DOMENIU DE APLICARE
III. DOCUMENTE DE REFERINTA, REGLEMENTARI APLICABILE,
ACTIVITATI PRECEDENTE.
+.1. Le/is#atie pri0ara
+.*. Le/is#atie se$%!(ara
IV. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE
1.1. Ge!era#itati
1.*. C!ti!%t%# pr$e(%rii perati!a#e
V. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII
VI. SANCTIUNI
I. SCOP
Pre#e&area, pre#%area si e'e$t%area (e e2a0e!e 0a$rs$pi$e si 0i$rs$pi$e
as%pra pr(%se#r "i#/i$e re$#tate, e#a"rarea (ia/!sti$%#%i
3istpat#/i$,$it#/i$ a# pr(%se#r pre#e&ate i! spita# si e#i"erarea re)%#tate#r i!
0( $re$t pe!tr% sta"i#irea (ia/!sti$%#%i (e $ertit%(i!e
II. DOMENIUL DE APLICARE
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina + din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
La"ratr%# (e a!at0ie pat#/i$5
,aboratorul de 'natomie Patologica este organi-at conform ,egii !#%/$##"
avand in componenta urmatoarele compartimente .
6$0parti0e!t 3istpat#/ie
/compartiment prosectura
/$0parti0e!t $it#/ie
'tribu0iile ,aboratorului de 'patomie Patologica sunt cele preva-ute in ,egea
!#%/$##"1 privind manipularea cadavrelor umane 2i prelevarea organelor 2i
0esuturilor de la cadavre 3n vederea transplantului
'ctivitatea de anatomie patologic* const* 3n e'e$t%area (e e2a0e!e
0a$rs$pi$e 7i 0i$rs$pi$e as%pra pr(%se#r "i#/i$e re$#tate 'ie persa!e#r
8! &ia95, 'ie #a a%tpsierea $a(a&re#r. piese peratrii, 'ra/0e!te tis%#are (i! r/a!e
re$#tate i!tra&ita0 i! ti0p%# i!ter&e!tii#r $3ir%r/i$a#e sa% re$#tate pst0rte0 i!
ti0p%# e2a0e!%#%i !e$rpti$, "ipsii (e tra$t (i/esti&, "r!7i$e, 3epati$e,
pa!$reati$e, re!a#e, /a!/#i!are,'rti%ri $it#/i$e re)%#tate (i! 'rti%ri e2'#iati&e,
a0pre!te tis%#are si p%!$tii $% a$ 'i! (i! (i'erite r/a!e:/#a!(a 0a0ara, pie#e si
(i'erite r/a!e; #i$3i(e "i#/i$e: #i$3i( p#e%ra#, perit!ea#, si!&ia!, #i$3i(e (i!
(i&erse $3iste;, 0ateria# aspirat $% a$ 'i!, 'rti%ri e2'#iati&e, r/a!e, 'ra/0e!te
tis%#are 7i a#te#e ase0e!ea.
Pentru stabilirea diagnosticului de certitudine1 serviciile de anatomie patologic* vor
efectua te4nicile 4istopatologice u-uale 2i1 dac* au dotarea necesar*1 vor e5ecuta 2i alte
e5plor*ri specifice pe produsele biologice trimise. 4istoc4imie1 4istoen-imologie1
imunofluorescen0*1 imuno4istoc4imie1 microscopie electronic*1 citogenetic*1 te4nici de
biologie molecular*.
Ser&i$ii#e (e a!at0ie pat#/i$5, a% %r05tare#e atri"%9ii.
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina 6 din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
Efectuarea diagnosticului 4istopatologic sau citopatologic1 dup* ca-1 asupra
produselor biologice recoltate1 2i anume. piese operatorii1 material bioptic1 biopsii de tract
digestiv1 bron2ice1 4epatice1 pancreatice1 renale1 punc0ii medulare1 ganglionare1 lic4ide
biologice1 material aspirat cu ac fin1 frotiuri e5foliative1 organe1 fragmente tisulare 2i altele
asemenea7
Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic 4istopatologic 3n serviciile de anatomie
patologic* a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacien0i 3n cursul interven0iilor
c4irurgicale 2i a materialului bioptic1 3mpreun* cu fi2a de 3nso0ire a materialului bioptic
prev*-ut* 3n ane5a
Pro$ed(ra/*e a"#i$0 1n toate *e$2ii#e 3i $o&"arti&ente#e din *tr($t(ra *"ita#(#(i
III. DOCUMENTE DE REFERIN<=, REGLEMENT=RI APLICABILE ACTIVIT=<II
PRECEDENTE
SR EN ISO >441.*44? .
SR EN ISO 1+@4?.*44A
SR EN ISO,TS 11*A@.*411
Ma!%a#%# Ca#it59ii
+.1. Le/is#a9ie pri0ar5
Le/ea !r >@,*44A pri&i!( re'r0a i! sa!atate, $% 0(i'i$ari#e si $0p#etari#e
%#teriare
Le/ea !r.141,*44+ pri&i!( 0a!ip%#area $a(a&re#r %0a!e 7i pre#e&area r/a!e#r 7i
9es%t%ri#r (e #a $a(a&re 8! &e(erea tra!sp#a!t%#%i
Le/ea B@,*414 pri&i!( e2ter!area persa!e#r (e$e(ate, (e re#i/ie is#a0i$5
+.*. Le/is#a9ie se$%!(ar5
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina ) din !8
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
-.G.R. 1@1,*441 pe!tr% apr"area Nr0e#r 0et(#/i$e (e ap#i$are a Le/ii !r.
141,*44+ pri&i!( 0a!ip%#area $a(a&re#r %0a!e 7i pre#e&area r/a!e#r 7i 9es%t%ri#r
(e #a $a(a&re 8! &e(erea tra!sp#a!t%#%i, $0p#etata pri! -GR >4>,*411 pe!tr%
0(i'i$area 7i $0p#etarea Nr0e#r 0et(#/i$e (e ap#i$are a Le/ii !r. 141,*44+
O.M.S. 1*1B,*414 pri&i!( apr"area /3i(%ri#r (e pra$ti$5 0e(i$a#5 pe!tr%
spe$ia#itatea a!at0ie pat#/i$5 M.O.F. B*+ BIS
Le/ea 1A,*44+ a (rept%ri#r pa$ie!t%#%i
O.M.S. ?+A,*441 pri&i!( apr"area Nr0e#r (e ap#i$are a Le/ii (rept%ri#r
pa$ie!t%#%i !r. 1A,*44+
IV. DESCRIEREA PROTOCOLULUI,PROCEDURII OPERA<IONALE
1.1 Re/i0%# pr(%se#r "i#/i$e e2a0i!ate 8! ser&i$i%# (e a!at0ie
pat#/i$5
a;fragmentele tisulare incluse 3n blocuri de parafin*1 lamele 4istopatologice preparate din
acestea1 precum 2i frotiurile citologice se p*strea-* 3n 4istoteca serviciului de anatomie
patologic* timp de cel pu0in !# ani pentru lame 2i de cel pu0in "# de ani pentru blocurile de
parafin*7
"; medicul anatomopatolog1 la cererea pacientului/apar0in*torilor acestuia sau a
repre-entantului legal1 a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital1
poate sa elibere-e blocurile de parafin* 2i/sau lamele 4istopatologice 3n vederea unui
consult1 cu condi0ia asum*rii responsabilit*0ii return*rii lor de c*tre persoana care le solicit*
3n scris 2i cu men0ionarea datelor de identitate ale acesteia1 printr/un formular tip7

'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina 8 din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
$;pacientului1 apartinatorilor acestuia sau repre-entantului legal1 dup* ca-1 i se solicit*
e5primarea acordului1 3n scris1 conform modelului prev*-ut 3n ane5a nr. %1 pentru.
distrugerea 0esuturilor care r*m9n dup* orientarea macroscopic* a pieselor c4irurgicale1
biopsiilor sau fragmentelor recoltate la autopsie1 numai dup* definitivarea diagnosticului
4istopatologic7 folosirea unor fragmente tisulare/organe 3n scop didactic sau ca piese de
mu-eu1 f*r* 3ns* ca aceast* situa0ie s* pre:udicie-e diagnosticul 4istopatologic7 folosirea
produselor biologice recoltate 3n studii medicale7 folosirea 3n scop didactic/2tiin0ific a
imaginilor fotografice ale 0esuturilor sau organelor recoltate/e5aminate7
(; pentru situatia in care pacientul1 apar0in*torul acestuia sau1 dup* ca-1 repre-entantul
legal 32i e5prim* de-acordul pentru distrugerea 0esuturilor care r*m9n dup* orientarea
macroscopic*1 acestia 32i vor asuma 3n scris obliga0ia s* distrug* 0esuturile1 prin incinerare
sau 3n4umare1 pentru a nu aduce pre:udicii s*n*t*0ii publice.
1.*. Pr(%se#e "i#/i$e e2a0i!ate 8! $0parti0e!t%# (e 3istpat#/ie pt a&ea
%r05tarea pr&e!ie!95.
a; piese operatorii7
"; material bioptic. biopsii de tract digestiv1 bron2ice1 4epatice1 pancreatice1 renale1
ganglionare1 produse provenite din punctii cu ac fin 2i altele7
$; fragmente tisulare recoltate la autopsie7
(; material destinat e5amenului citologic.
1.+. M(a#itatea (e a(%$ere a pr(%se#r "i#/i$e 8! ser&i$i%# (e a!at0ie
pat#/i$5 este %r05tarea.
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !# din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
a; produsele biologice vor fi 3nso0ite de un bilet de trimitere care trebuie s* cuprind*.
numele 2i prenumele pacientului7 se5ul7 v9rsta7 codul numeric personal7 num*rul foii
de observa0ie7 date clinice 2i tratamente aplicate anterior7 datele e5amenului
macroscopic intraoperator al piesei prelevate1 3n ca-ul pieselor c4irurgicale7 re-ultate
4istopatologice sau citopatologice anterioare7 diagnosticul pre-umtiv7 data si ora
opera0iei sau efectu*rii biopsiei7 semn*tura 2i parafa medicului care trimite aceste
produse7
"; produsele biologice vor fi 3nregistrate 3n registrul de biopsii1 cu urm*toarele rubrici.
num*rul de ordine1 numele 2i prenumele pacientului1 codul numeric personal1 se5ul1
v9rsta1 piesa trimis*1 num*rul foii de observa0ie1 diagnosticul clinic1 sec0ia care trimite
piesa1 numele medicului operator1 data primirii piesei7
$; piesele operatorii se trimit 3n totalitate7 nu sunt admise 3mp*r0irea piesei 2i trimiterea
de 0esut 3n mai multe servicii de anatomie patologic* simultan7 piesa se poate trimite
proasp*t* <nefi5at*; 3n ma5imum dou* ore de la opera0ie sau 3n formol tamponat !#=
dup* acest interval1 3ntr/un container care trebuie s* con0in* un volum de formol de $/
!# ori mai mare dec9t volumul piesei7 containerul va fi inscrip0ionat cu numele 2i
prenumele pacientului1 numele piesei trimise1 data si ora opera0iei1 numele medicului
operator7 piesa c4irurgical* va fi trimis* nesec0ionat*1 desc4iderea ei f*c9ndu/se de
c*tre medicul anatomopatolog7 c9nd acesta consider* necesar1 poate solicita
pre-en0a medicului operator la orientarea macroscopic*7 medicul anatomopatolog
consemnea-* num*rul1 dimensiunile1 aspectul pe suprafa0*1 aspectul pe sec0iune al
pieselor operatorii1 date care vor fi incluse 3n buletinul 4istopatologic la rubrica
e5amenului macroscopic al piesei7 se reperea-* -onele interesante din punct de
vedere al diagnosticului1 se recoltea-* 2i se prelucrea-* corespun-*tor7 piesele
operatorii restante dup* recoltarea fragmentelor pentru e5aminarea 4istopatologic* se
vor 0ine minimum " luni dup* elaborarea diagnosticului anatomopatologic 3n
containere cu formol tamponat !#=1 etic4etate cu num*rul de 3nregistrare din registrul
de biopsii1 dup* care vor fi distruse7 lamele 4istopatologice re-ultate se vor p*stra o
perioad* de minimum !# ani1 iar blocurile de parafin* re-ultate se vor p*stra o
perioad* de minimum "# de ani7
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !! din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
(; biopsiile se trimit 3n formol tamponat !#=7 containerul trebuie inscrip0ionat cu datele de
identitate ale pacientului 2i sec0ia care trimite7 se consemnea-* num*rul1 dimensiunile 2i
aspectul macroscopic1 dup* ca-7 se prelucrea-* corespun-*tor standardelor
4istopatologice7 lamele 4istopatologice re-ultate se vor p*stra o perioad* de minimum !#
ani1 iar blocurile re-ultate se vor p*stra o perioad* de minimum "# de ani.

1.1.Tip%ri#e (e (ia/!sti$ 3istpat#/i$ s%!t %r05tare#e.
a; diagnostic 4istopatologic la parafin*7
"; diagnostic 4istopatologic la g4ea0*/e5amen e5temporaneu< daca e5ista criostat in
serviciul de anatomie/patologica;.
E#a"rarea (ia/!sti$%#%i 3istpat#/i$ se face de c*tre medicul anatomopatolog1
folosind te4nicile de anatomie patologic* de care dispune. obligatoriu colora0ie u-ual* /
4emato5ilin* eo-in* / 2i1 dup* ca-1 colora0ii speciale1 3n ma5imum "# de -ile lucr*toare din
momentul primirii pieselor1 cel pu0in ca diagnostic de etap*.
Dac* medicul anatomopatolog consider* c*1 pentru stabilirea cu preci-ie a
diagnosticului1 sunt necesare te4nici speciale de anatomie patologic* care nu sunt
disponibile 3n serviciul respectiv1 precum. imuno4istoc4imie1 biologie molecular*1
imunofluorescen0* sau microscopie electronic*1 va consemna acest lucru 3n buletinul
4istopatologic pe care 3l eliberea-*.
1.@. E2a0e!e#e e2te0pra!ee se efectuea-* la cererea clinicianului1 fiind
recomandabil s* fie anun0ate cu $% de ore 3nainte de interven0ia c4irurgical*.
Me(i$%# a!at0pat#/ are (rept%# s5 re'%)e e2a0e!%# e2te0pra!e% 8!
ri$are (i!tre %r05tare#e sit%a9ii.
a; 0esutul trimis este impropriu1 din punct de vedere te4nic1 e5amenului 4istopatologic la
g4ea0*1 de e5emplu. os/-one calcificate1 debriuri necrotice etc.7
"; piesa trimis* sau le-iunea este foarte mic*1 e5ist9nd riscul pre:udicierii diagnosticului
la parafin*7
$; 3n circumstan0e speciale1 care se aprecia-* de medicul anatomopatolog dup*
sec0ionarea la g4ea0*1 de e5emplu. noduli tiroidieni1 ganglion limfatic suspect de
malignitate limfoid*.
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !$ din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
Re)%#tat%# 3istpat#/i$ a# e2a0e!%#%i e2te0pra!e% este comunicat sec0iei7 acesta
poate cuprinde numai afirmarea sau infirmarea malignit*0ii 2i este utili-at numai pentru
luarea deci-iei terapeutice intraoperatorii7 orice alt* deci-ie terapeutic* se ia doar pe ba-a
diagnosticului definitiv la parafin*.
Este obligatorie prelucrarea la parafin* a fragmentului tisular e5aminat la e5amenul
e5temporaneu
>n pre-ent spitalul nu detine criostat pentru e5amen e5tramponeu
1.A. B%#eti!%# 3istpat#/i$ este elaborat numai de medicul anatomopatolog7 acesta
cuprinde diagnosticul 4istopatologic 2i va avea obligatoriu urm*toarele puncte. num*rul de
ordine din registrul de biopsii 2i data 3nregistr*rii1 datele din biletul de trimitere1 descrierea
macroscopic* a piesei1 descrierea microscopic* a piesei1 conclu-ia diagnostic*1 semn*tura
2i parafa medicului anatomopatolog.
Se eliberea-* buletin 4istopatologic separat pentru e5amenul e5temporaneu1
re-ultatul acestuia fiind inclus 2i 3n buletinul 4istopatologic elaborat dup* e5aminarea la
parafin*.
?riginalul buletinului 4istopatologic se p*strea-* 3n ar4iva serviciului de anatomie
patologic* 3mpreun* cu biletul de trimitere a produsului biologic1 minimum "# de ani.
Copii ale buletinului 4istopatologic se eliberea-* 3n dou* e5emplare. un e5emplar
este destinat medicului care a solicitat e5amenul 4istopatologic1 cel*lalt e5emplar este
3nm9nat pacientului. Buletinul 4istopatologic poate fi eliberat unui apar0in*tor legal1 daca
pacientul si/a acordul scris1 conform dreptului la confiden0ialitatea informa0iilor si a legii
pacientului.
E5emplarul destinat medicului care a solicitat e5amenul 4istopatologic se ata2ea-*
de c*tre acesta 3n mod obligatoriu la foaia de observa0ie a pacientului.
1.B. Met(#/ia e2a0i!5rii 3istpat#/i$e 8! $!s%#t este %r05tarea.
a; lamele/blocurile 3n consult vor fi 3nregistrate 3n registrul de biopsii cu men0iunea de
lame/blocuri 3n consult1 cu acordarea unui num*r de 3nregistrare din serviciul propriu7
"; diagnosticul 4istopatologic va 3ndeplini acelea2i condi0ii ca cel elaborat pentru piesele
prelucrate 3n serviciul propriu.
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !" din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
Pr(%se#e "i#/i$e e2a0i!ate 8! $0parti0e!t%# (e $itpat#/ie pt a&ea
%r05tarea pr&e!ie!95.
a; lic4ide biologice7
"; material aspirat cu ac fin7
$; frotiuri e5foliative7
$; amprente.
Produsele biologice citologice vor fi 3nso0ite de un bilet de trimitere care trebuie s*
cuprind* urm*toarele.
a; datele de identitate ale pacientului7
"; informa0ii medicale privind afec0iunile pacientului7
$; preci-area -onei anatomice din care s/a recoltat produsul citologic7
(; te4nica de recoltare7
e; diagnosticul pre-umtiv7
'; semn*tura 2i parafa medicului care solicit* e5amenul citopatologic.
Dia/!sti$%# $itpat#/i$ se elaborea-* de medicul anatomopatolog1 folosind
te4nicile de care dispune <colora0ie Papanicolau pentru frotiurile cervico/vaginale 2i alte
colora0ii;.
Pentru ca-urile care necesita teste imunocitoc4imice1 dupa ca-1 in functie de
dotarealaboratorului si dac* medicul anatomopatolog consider* c* pentru stabilirea cu
preci-ie a diagnosticului sunt necesare te4nici speciale de anatomie patologic* care nu
sunt disponibile 3n serviciul respectiv< imuno4istoc4imie1 biologie molecular*1
imunofluorescen0*;1 va consemna acest lucru 3n buletinul citopatologic pe care 3l eliberea-*
si se va recomanda efectuarea acestor teste.
B%#eti!%# $itpat#/i$ cuprinde diagnosticul citopatologic 2i este elaborat numai de
c*tre medicul anatomopatolog si se va elibera in ma5im 6 -ile lucratoare..
?riginalul buletinului citopatologic se p*strea-* 3n ar4iva serviciului de anatomie
patologic* 3mpreun* cu biletul de trimitere a produsului biologic1 minimum "# de ani.
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !% din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
Copia buletinului citopatologic se eliberea-* medicului care a solicitat e5amenul
citopatologic 2i/sau pacientului ori apar0in*torilor acestuia1 cu otinerea in scris al
consimtamantului scris al pacientului.
Copia buletinului citopatologic se ata2ea-* 3n mod obligatoriu la foaia de observa0ie a
pacientului.
A$te#e $0parti0e!t%#%i (e a!at0ie pat#/i$a se p*strea-* dup* cum urmea-*.
a;registrul de evidenta -ilnica a decedatilor din spital
b; registrul de re-ultate 4istostopatolgice
c;registrul de re-utate citopatologica
d;rgistrul de evidenta de decese
e;certificat medical constatator al deceselor
f; protocoale de necropsie. macroscopie<diagnostic anatomopatologic;1
microscopie<diagnostic 4istopatologic; / minimum "# de ani.
V. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII
Se$tia (e %!(e este pre#e&at 0ateria#%# "ipti$ @ raspunde de.
?btinerea acordului pentru.
A distrugerea 0esuturilor care ram9n dup* orientarea macroscopic* a
pieselor c4irurgicale biopsiilor sau fragmentelor recoltate la necropsie
<dupa " luni de la definitivarea diagnosticului 4istopatologic;7
A folosirea unor fragmente tisulare/organ 3n scop didactic1 f*r* 3ns* ca
aceast* situa0ie s* pre:udicie-e diagnosticul 4istopatologic7
A folosirea produselor biologice recoltate pentru studii medicale;
folosirea 3n scop didactic/2tiin0ific a imaginilor fotografiate a 0esuturilor
sau organelor recoltate/e5aminate7
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de
UrgentSf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !& din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
'cest acord se obtine la internare1 printr/un formular1 pacientul/apar0in*torii acestuia
trebuie s* fie solicita0i pentru e5primarea acestui acord
A Dac* pacientul/apar0in*torii acestuia nu 32i dau acordul pentru distrugerea 0esuturilor care
ram9n dupa orientarea macroscopic*1 pacientul/apar0in*torii acestuia 32i vor lua 3n scris
obliga0ia s* reali-e-e distrugerea 0esuturilor prin incinerare sau 3n4umare1 pentru a nu
aduce pre:udicii s*n*t*0ii publice 2i vor aduce dovada efectu*rii acesteia.
'lte responsabilitati.
/stabilirea diagnosticului de certitudine prin mi:loace medicale preva-ute in norme
/inscrierea obligatorie in B.?. a datei si orei prelevarii materialului bioptic1 purtand parafa si
semnatura medicului care solicita e5amenul si diagnosticul de cocordanta
Pr$e(%ra (e tra!s0itere a pr(%se#r re$#tate (%pa se$tii.

Piesele operatorii si produsele recoltate in sectii in sectii sunt aduse in Serviciul de
'natomie Patologica de catre asistenti medicali special desemnati in acest sens si in timpul
programului de lucru.
'sistentul va semna intr/un registru de preda a produselor consemnandu/se ora1
numele in clar al persoanei care a adus piesele si semnatura.
Daca prelevarea pieselor s/a facut in afara orelor de program ale serviciului de
anatomie/patologica a doua -i lucratoare in serviciul de anatomie/patologica.
Ser&i$i%# (e a!at0ie pat#/i$a6 raspunde de.
- pastrarea si ar4ivarea actelor medicale conform legii
- efectuarea actelor si manevrelor medicale ce intra in atributiile compartimentului de
citologie si 4istopatologie
- intocmirea si eliberarea buletinelor si diagnosticelor re-ultate in urma e5aminarii
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !+ din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
,-. S.$CT-/$-
Ra*"(nderea in $az(# neinde"#inirii o4#igatii#or "revaz(te de #ege
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !6 din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
ANEXA nr. 3 la norme

,ocalitatea .................. 'dus de ................
Unitatea sanitar* ............ Primit de ..............
Data primirii ..........
B>C' DE DES?F>GE ' ('TEG>',U,U> B>?PT>C
C*tre
Departamentul/Sec0ia de anatomie patologic*
Clinica/Sec0ia .................................... trimite material bioptic/citologic de la
bolnavul .........1 se5 (/B1 v9rsta .......1 CEP ...............1 B? nr. ......................
Diagnosticul clinic ........................................................................
...............................................................................................
Piesa trimis* ..............................................................................
E5amenul cerut e5temporaneu/4istopatologic la parafin*/citologic
Date anatomoclinice 3n leg*tur* cu e5amenul 4istopatologic cerut <date clinice1
terapie
anterioar* e5amenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate;.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Ge-ultate 4istopatologice sau citopatologice anterioare
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Bi5are prealabil* 3n ................. <dac* este ca-ul;
Data recolt*rii <opera0iei; ................
(edic1
.....................
<semn*tura 2i parafa;

'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-2
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Exe&"#ar(# nr.1
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pagina !) din !)
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE PRELEVARE, TRIMITERE SI EFECTUARE DE
EXAMENE MACROSCOPICE SI MICROSCOPICE ASUPRA
PRODUSELOR BIOLOGICE RECOLTATE SI ELIBERAREA
REZULTATELOR
ANEXA nr. 4
la norme

Domnule director1
Subsemnatul/Subsemnata .............................................1 domiciliat/domiciliat*
3n ora2ul .................1 str. .............. nr. ....1 bl. ......1 sc. ......1 et. .......1
ap. .......1 :ude0ul ..................1 telefon ............1 posesor al actului de identitate
seria ...... nr. .........1 eliberat la data de .............1 de c*tre ......................1
declar c* sunt/nu sunt de acord cu urm*toarele.
!. distrugerea 0esuturilor care r*m9n dup* orientarea macroscopic* a pieselor
c4irurgicale/biopsiilor <dup* definitivarea diagnosticului 4istopatologic;
D' <semn*tura; ...........................
EU 2i 3n acest ca- m* oblig s* distrug 0esuturile r*mase prin incinerare la crematoriul
uman
pentru a nu aduce pre:udicii s*n*t*0ii publice7 3n plus1 m* oblig s* aduc o adeverin0* scris*
de la crematoriul uman 3n acest sens
<semn*tura; ................................
$. folosirea unor fragmente tisulare/organe 3n scop didactic <piese de mu-eu;1 cu condi0ia
ca aceast* situa0ie s* nu pre:udicie-e diagnosticul 4istopatologic 2i s* se p*stre-e secretul
identit*0ii mele
D' <semn*tura; ........................... EU <semn*tura; ........................
". folosirea 3n studii medicale a produselor biologice care 3mi sunt recoltate
D' <semn*tura; ........................... EU <semn*tura; ........................
%. folosirea 3n scop didactic/2tiin0ific a imaginilor fotografice ale 0esuturilor sau
organelor recoltate/e5aminate1 cu condi0ia p*str*rii secretului identit*0ii mele
D' <semn*tura; ........................... EU <semn*tura; ........................
Data .........................
'utor 'probat
Data aprob*rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1+.4*.*41*