Sunteți pe pagina 1din 3

Tipuri de date structurate

Tipuri ARRAY
Tablouri unidimensionale
Tipul de date ARRAY este un tip de date, alctuit din mai multe
componente.
Toate componentele acestui tip sunt omogene (de acelai tip).
Fiecrii componente i se pune n coresponden un indice (sau mai
muli indici, n cazul tablourilor bidimensionale sau chiar
multidimensionale)
n calitate de indice pot fi utilizate o valorile a unui tip ordinal de
date (subdomeniul cu tipul de baz integer,char, boolean sau
enumerare, de exemplu interval de numere ntregi 1..100 sau
interval de literele alfabetului englez A.. Z)
Definirea tipului ARRAY
TYPE <identificator>=array[<tip indice>] of <tip componenta>;
Acces la componentele tipului ARRAY se efectueaz direct, prin indicarea indicelui,
ntre paranteze patrate -> [ ].
Operaiile, admisibile cu componentele tipului snt determinate de tipul acestora.
Conspect-reper
Un tip de date tablou unidimensional se definete printr-o construcie de forma
type <Nume tip> = array [T
1
] of T
2
;
unde T
1
este tipul indicelui care trebuie s fie ordinal, iar T
2
este tipul componentelor (tipul de baz)
care poate fi un tip oarecare.


Asupra componentelor datelor de tip tablou unidimensional se pot efectua toate operaiile admise
de tipul de baz respectiv.
Nr.Crt
.
Prelucrarea componentelor tabloului Secvene de program PASCAL
1. Definirea constantelor, i a tipurilor,declararea variab
ilelor
const nmax = 10;
type Vector
= array [1..nmax] of integ
er;
var x : Vector;
n : 1..nmax;
i : integer;
2. Citirea datelor de la tastatur write(n=); readln(n);
writeln(Tastai valorile
componentelor
tabelului:);
for i:=1 to n do begin
write(x[, i , ]= );
read(x[i]); end;
3. Afiarea componentelor tabloului peecran
for i:=1 to n do
write(x[i], ); writeln;
{Tipul Array}
Program tablouri;
type vector=array[1..100] of integer;
var n, i, s, min:integer;
t:vector;
begin {main}
{Citirea datelor}
Write('Tastati numarul de valori n=');
Readln(n);
Write('Tastati ', n, 'valori');
For i:=1 to n do
read(t[i]);
{Afisarea datelor}
write('Ati tastat:');
for i:=1 to n do
write(t[i],' ');
{Calculul sumei componentelor}
s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+t[i];
{Afisarea sumei calculate}
write('Suma=', s);
{Gasirea valorii minime}
Min:=t[1];
For i:=2 to n do
If t[i]<min then min:=t[i];
{afisarea valorii minime din tablou}
write('Minim=', min);
end.
Sarcinile pentru lucrul independent:
1. Adugai n program o secven nou n care se determin valoarea maxim a componentelor
dintr-un tablou unidimensional i afiai rezultatul pe ecran

2. Adaugati in program o secven nou n care se determin numrul componentelor dintr-un
tablou unidimensional cu valorile egale cu 0 i afiai rezultatul pe ecran