Sunteți pe pagina 1din 199

DREPT COMERCIAL ROMN

Lector Universitar Doctor:


Ioana Nely Militaru
1
CUPRINS
Capitolul NO!IUNI INTRODUCTI"E PRI"IND DREPTUL COMERCIAL
###################$$$$$$$###$$$%&
1.1. Precizri prealabile .................1-1
1.2. Obiectul dreptului comercial .........1-1
1.3. Definiia dreptului comercial .........1-2
1.4. Izvoarele dreptului comercial .......................................2-3
1.. Principiile dreptului comercial .......3-4
Capitolul ' (APTELE DE COMER! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)%&
2.1. Precizri prealabile. !oiune. ..........4-"
2.2. #la$ificarea faptelor de comer......."-1
2.3. #aracterul civil al operaiunilor din domeniul a%riculturii.... 1- 1
Capitolul * SU+IECTELE DREPTULUI COMERCIAL$$###$$$$$,%*
3.1. Precizri prealabile .......1"-1&
3.2.#omerciantul - per$oan fizic autorizat - P'() potrivit Ordonanei de ur%en nr
44*2++& ...................1&-1,
3.3. #omerciantul - -ntreprinztor per$oan fizic titular al -ntreprinderi individuale)
potrivit Ordonanei de ur%en nr 44*2++& ....1,-21
3.4. .ntreprinderea familial ....21-23
3.. #omerciantul a%ent permanent) potrivit /e%ii nr. +,*2++2..23-23
3.". #ondiiile impu$e comerciantului per$oan fizica .......23-31
Capitolul ) O+LI-A!IILE PRO(ESIONALE ALE COMERCIAN!ILOR
##################$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*%*.

4.1. Precizri prealabile ..31 0 32
4.2. Or%anizarea 1e%i$trului #omerului ....32 - 33
4.3. 2fectuarea -nre%i$trrilor ..33 - 33
Capitolul & (ONDUL DE COMER! ##########$$$##*.% )*
.1. Precizri prealabile .....33 - 3&
.2. Delimitarea noiunii fondului de comer de alte noiuni ......3& - 3&
.3. 2lementele fondului de comer .... 3& - 42
2
.4. (ctele 4uridice privind fondul de comer .........................................42 - 43
Capitolul , AU/ILIARII DE COMER!###$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)* % )0
".1. Precizri prealabile .........43 - 43
".2.1eprezentarea ....................................................................................43 - 44
".3. (u5iliarii dependeni.........4 - 4"
".4. (u5iliarii independeni 0 autonomi .........4" - 4&
TITLUL II
Capitolul SOCIET1!ILE COMERCIALE #######$$$$$$#)0 %)0
1.1. 1e%lementare ....4& - 4,
1.2. #ontractul de $ocietate. #ondiii de fond. #ondiii de form ....4, 0 "1
1.3. 6tatutul 6ocietii . "1 - "2
1.4. 'ormalitile nece$are con$tituirii $ocietilor comerciale .... "2 0 ",
1. #ondiiile de form ale contractului de $ocietate - 'ormalitile $pecifice pentru
con$tituirea $ocietii pe aciuni ................................................ ..............", - 33
1.". .nmatricularea $ocietii ....................................................................33 - &+
1.3. 2fectele -nclcrii cerinelor le%ale de con$tituire a $ocietii...&+ - &+
1.&. #ondiiile nece$are con$tituirii $ucur$alelor 7i filialelor $ocietilor comerciale
........................&+ 0 &2
1.,.'ormele 4uridice ale $ocietilor comerciale .... ...&2 - ,1
1.1+. 'uncionarea $ocietilor comerciale ........,1-143
1.11'uziunea $au divizarea $ocietilor comerciale......143-14&
Capitolul ' O+LI-ATIILE COMERCIALE########$$$$$)0%&)
2.1 8ra$aturile obli%atiilor comerciale......14&-1+
1.2. 'ructificarea de drept a banilor ....1+-12
1.3. !ee5ecutarea contractelor bilaterale. Ine5i$tenta termenului de
%ratie.12-13
1.4. Proba obli%atiilor comerciale...........13-14
Capitolul
No2iuni intro3uctive privin3 3reptul co4ercial
3
$ $ Preci56ri preala7ile
Din punct de vedere economic) comerul e$te o activitate al crei $cop e$te
$c9imbul 7i circulaia mrfurilor de la productori la con$umatori.
Juridic) noiunea de comer are un coninut mai lar%) deoarece) pe l:n%
operaiunile de interpunere -n $c9imb 7i circulaie a mrfurilor) cuprinde producia de
bunuri) e5ecutarea de lucrri 7i pre$tarea de $ervicii.
Dreptul comercial cuprinde normele 4uridice care re%lementeaz activitile
comerciale; de producere) de circulaie 7i de pre$tri $ervicii.
$ '$ O7iectul 3reptului co4ercial
Pentru $tabilirea obiectului dreptului comercial -n literatura de $pecialitate $-au
conturat dou teorii) ce ofer criteriile de comercialitate prin care $e define$c actele)
faptele 4uridice 7i operaiunilor economice comerciale) re$pectiv) $e delimiteaz $fera
dreptului comercial de cea a dreptului civil.
Potrivit primului criteriu) denumit o7iectiv dreptul comercial are ca obiect
nor4ele 8uri3ice aplica7ile co4er2ului9 a3ic6 actelor 8uri3ice9 :aptelor 8uri3ice ;i
opera2iunilor econo4ice cali:icate 3e le<e ca :iin3 3e co4er2 in3i:erent 3e persoana
care le s6v=r;e;te$
Potrivit celui de-al doilea criteriu denumit su7iectiv dreptul comercial are ca
obiect nor4ele 8uri3ice aplica7ile co4ercian2ilor$ Din ace$t punct de vedere) dreptul
comercial e$te un drept profe$ional care $e aplic tuturor per$oanelor care au calitatea
de comerciant.
#odul #omercial rom:n are la baz siste4ul o7iectiv. (rticolul 3 #od com.
$tabile7te actele 4uridice) faptele 7i operaiunile con$iderate fapte de comer crora li $e
aplic di$poziiile codului comercial indiferent de per$oana care le $v:r7e7te) indiferent
c are $au nu calitatea de comerciant. #ombin:nd cele dou criterii rezult c 3reptul
co4ercial are ca o7iect nor4ele 8uri3ice aplica7ile at=t :aptelor 3e co4er2 c=t ;i
co4ercian2ilor$
$*$ De:ini2ia 3reptului co4ercial
Dreptul comercial e$te un an$amblu de norme 4uridice de drept privat aplicabile
raporturilor 4uridice izvor:te din $v:r7irea actelor) faptelor 4uridice 7i operaiunilor
economice con$iderate de le%e fapte de comer precum 7i raporturilor 4uridice la care
particip per$oanele ce au calitatea de comerciani.
4
$)$ I5voarele 3reptului co4ercial
Izvoarele formale
1
ale dreptului comercial $unt; #odul comercial 7i #odul civil.
.n funcie de natura lor deo$ebim; izvoare normative 7i izvoare interpretative.
> I5voarele nor4ative sunt: Constitu2ia%le%ea fundamental a rii - care
re%lementeaz principiile de or%anizare ale activitii economice, Co3ul co4ercial care
cuprinde re%lementarea de baz a activitilor comerciale 7i re%lementeaz in$tituiile
fundamentale ale dreptului comercial; faptele de comer) comercianii) obli%aiile
comerciale< le<ile co4erciale speciale ;i Co3ul civil.
Pentru c nu tot dreptul comercial $e afl -n #odul #omercial) art. 1 #od #om. face
$ $e -nelea% c principalul izvor al dreptul comercial -l reprezint codul comercial 7i
le%ile comerciale $peciale) care $e completeaz cu di$poziiile #odului civil) re$pectiv)
le%ile civile $peciale. .n ace$t $en$ art. 1 #od com. prevede ))-n comer $e aplic le%ea de
fa =codul comercial) n. a.>) unde ea nu di$pune $e aplic codul civil)).
Dintre le<ile co4erciale - le%i) decrete-le%i) 9otr:ri 7i ordonane de %uvern) 7i
norme) re%ulamente 7i ordine adoptate de or%anele competente - amintim cu titlu
e5emplificativ;
? Le<ea nr$ &?@@A) privind reor%anizarea unit ilor de $tat ca re%ii autonome i
$ociet i comerciale ) modificat<
? Le<ea nr$ *?@@A9 privind $ocietile comerciale) republicat 7i modificat<
reprezint re%lementarea %eneral a a$ocietilor comerciale<
?Le<ea nr$ *'?'AAA9 privind activitatea de a$i%urare 7i $uprave%9erea a$i%urrilor)
modificat
2
<
? Le<ea nr$ *,?@@ privind $ociet ile a%ricole i alte forme de a$ociere -n
a%ricultur<
? Le<ea nr$ ?'AA& privind privind func ionarea coopera iei<
? Le<ea nr$ *),?'AA)9 privind $timularea -nfiinrii i dezvoltrii -ntreprinderilor mici
i mi4locii) modificat<
? Le<ea nr$ '@.?'AA) privind pia a de capital<
? Le<ea nr$ ,?'AA* privind unele m$uri pentru a$i%urarea tran$parenei -n
e5ercitarea demnit ilor publice) a func iilor publice i -n mediul de afaceri) prevenirea
i $anc ionarea corup iei<
? Le<ea nr$ &A@?'AA' privind a%en ii comercian i permanen i<
? Le<ea nr$ ',?@@A) privind re%i$trul comerului) republicat 7i modificat<
1 .n ele%em prin izvoare ale dreptului formele de e5primare a normelor 4uridice =a dreptului>.
2 /e%ea nr. 13,*2++3) privind aprobarea O@A nr. 12*2++" pentru aprobarea $c9emelor de plati directe $i plati
nationale directe complementare) care $e acorda in a%ricultura incepand cu anul 2++3) $i pentru modificarea art.
2 din /e%ea nr. 3"*1,,1 privind $ocietatile a%ricole $i alte forme de a$ociere in a%ricultura.
5
? Le<ea nr$ ?@@A9 privind combaterea concurenei neloiale) modificat i
completat de Le<ea nr$ '@0?'AA$
? Le<ea nr$ 0&?'AA,9 privind procedura in$olvenei<
? Decretul % le<e &)?@@A9 privind or%anizarea 7i de$f7urarea unor activiti
economice pe baza liberei iniiative9 Bn pre5ent a7ro<atC
? Or3onan2a 3e ur<en26 nr$ @@?'AA, privind in$tituiile de credit 7i adecvarea
capitalului)
? Or3onan2a 3e ur<en26 nr$ ))?'AA0) privind de$f7urarea activitilor economice
de ctre per$oanele fizice autorizate) -ntreprinderile individuale 7i -ntreprinderile
familiale<
? Le<ea nr$ &0?@*) a$upra cambiei 7i biletului la ordin) modificat =ultima
modificare e$te O.@.A. 3,*2++&
3
>.
? Le<ea nr$ &@?@*) a$upra cecului) modificat =ultima mofidicare e$te O.@.A. nr.
3&*2++&
4
>.
? Le<ea nr$ **&?'AA. privind camerele de comer 7i indu$trie<
? Le<ea nr$ '?@@,9 privind concuren a =/e%ea concuren ei><
? Or3onan2a nr$ '?@@' privind protecia con$umatorilor<
? Or3onan2a nr$ .A?@@A privind impozitul pe profit<
? Re<ula4entul privind ordinul de plat nr. 0?@@)9 aprobat de Banca !aional a
1om:niei<
/e%ile civile) care $unt i izvoare ale dreptului comercial) $unt;
? Decretul *?@&) privitor la per$oanele fizice 7i per$oanele 4uridice9
? Decretul nr$ ,.?@&0 privind pre$cripia e5tinctiv)
Dn privin2a aplic6rii Co3ului civil di$poziiile art. 1 din #odul comercial) potrivit
crora ))-n comer $e aplic le%ea de fa =codul comercial) n. a.>) unde ea nu di$pune $e
aplic codul civil)).
> i5voare interpretative =conven ionale>. (ce$tea au rolul de a a4uta la interpretarea
voinei manife$tate -n raporturile comerciale. .n acea$t cate%orie includem;
? u5urile co4erciale$ @zul comercial e$te o re%ul de conduit n$cut din practica
$ocial. .n dreptul comercial rom:n uzurile comerciale nu $unt izvoare normative dar
doctrina 7i practica 4uridic recuno$c uzurile interpretative =convenionale> ca rezult:nd
din voina prezumat a prilor cu rolul de a lmuri $en$ul 7i limitele ace$tei voine.
? 3octrina$ 6e admite c doctrina nu e$te izvor de drept) dar e$te un important
in$trument de interpretare a le%ilor comerciale 7i de aplicare a ace$tora.
? practica 8u3iciar6$ .n mod tradiional nu a fo$t recuno$cut ca izvor de drept) dar
$oluiile date de in$tanele 4udectore7ti contribuie la interpretarea le%ilor comerciale
fr $ aib puterea precedentului 4udectore$c. @n rol important -n interpretarea le%ilor
comerciale tinde $-l dob:ndea$c deciziile .naltei #uri de #a$aie 7i Cu$tiie.
3 D. Of. nr. 2&4 din 11*+4*2++&
4 D. Of. nr. 2&4 din 11*+4*2++&.
6
$&$ Principiile 3reptului co4ercial
$ Autono4ia 3e voin26. Dreptul civil recunoa7te libertatea contractual =-n
interpretarea actelor 4uridice prevaleaz voina intern a contractanilor) fundamentul
fiind autonomia de voin>. .n dreptul comercial -n$) voina declarat primeaz a$upra
voinei interne prin utilizarea -n$cri$urilor imprimate) a contractelor tip) etc.
'$ Rolul aparen2ei$ .n dreptul civil aparena - eroarea comun-e$te productoare
de efecte 4uridice =error communi$ facit iu$>. .n dreptul comercial nece$itile creditului
determin o recunoa7tere mult mai lar% a efectelor aparenei prin $acrificarea realitii.
De e5emplu) -n cazul titlurilor comerciale de valoare

unde le%ea impune anumite


condiii de form foarte ri%uroa$e pentru valabilitatea titlurilor.
'$ Or3inea pu7lic6$ .n dreptul civil libertatea contractual e$te rmurit de normele
privind ordinea public. .n dreptul comercial ordinea public ca limit a libertii
contractuale cuprinde domenii mai lar%i dec:t -n dreptul civil; controlul 4udiciar al
con$tituirii $ocietilor comerciale) verificarea condiiilor cerute pentru de$f7urarea
activitilor comerciale.
*$ Doctrina
"
recunoa7te ca principii ale dreptului comercial ;
? Bn co4er2 actele 8uri3ice sunt cu titlu onerosC
? Bn co4er2 Bntot3eauna 7anii sunt :ructi:eri9 pro3uc 3o7=n5i<
? Bn contractele co4erciale Bn ca5 3e 3u7iu se aplic6 re<ula care :avori5ea56
circula2iaC
? contractarea Bn :avoarea celui 3e%al treilea este o activitate o7i;nuit6 Bn
4aterie co4ercial6$
Capitolul '
(APTELE DE COMER!
'$$ Preci56ri preala7ile$ No2iune$ Prin folo$irea noiunii de Efapte de comerF
le%iuitorul rom:n $e -ndeparteaz at:t de modelul $u) codul de comer italian c:t 7i de
codul comercial francez =ati de commercio) acte$ de commerce>. Pentru cei ce apreciaz
c re%lementarea rom:n $e deo$ebe7te de cea de ori%ine) ar%umentul con$t -n aceea c
-n teoria dreptului actele 4uridice $e di$tin% de faptele cu $emnificaie 4uridic.
Actele 8uri3ice $unt manife$tri de voin facute cu intenia de a produce efecte
4uridice) -n timp ce :aptele 8uri3ice =$tricto $en$u> $unt aciuni ale omului fcute fr
intenia de a produce efecte 4uridice) ace$tea produc:ndu-$e -n virtutea le%ii)
5 De e5emplu) cambia 7i biletul la ordin.
6 ( $e vedea) Stanciu C6rpenaru) Drept comercial rom:n) 2ditura @niver$ul Curidic) 2diia a GI-a)
Bucure7ti) p. 24< C$ +6lescu) #ur$ de drept comercial 7i indu$trial) Bucure7ti) 1,4+) p. &,.
7
independent de voina autorilor.
@tilizarea de ctre le%iuitor a noiunii de Efapte de comerF nu ram:ne fr
con$ecine 4uridice) deoarece con$iderm c termenul ca atare are un -ntele$ mai lar%)
de$emn:nd toate operaiunile de comer. Prin urmare) noiunea de fapte de comer
cuprinde at:t Eactele 4uridice de comer) c:t $i faptele 4uridice) $tricto $en$u) de comer.
Intenia le%iuitorului e$te de a $upune le%ii comerciale nu numai obli%aiile
izvor:te din acte 4uridice) ci 7i obli%aiile n$cute din fapte 4uridice ilicite =-mbo%irea
fr 4u$t cauz) plata nedatorat 7i %e$tiunea de afaceri> $au ilicite =fapte de concuren
neloial>.
Re<le4entarea :aptelor 3e co4er2$ Intere$ul determinrii faptelor de comer
permite;
? $tabilirea domeniului dreptului comercial) adic faptele $au actele de comer
=concepia obiectiv> 7i comercianii =concepia $ubiectiv>) 7i
? definirea comercianilor) deoarece art. 3 #. com. prevede E$unt comerciani
aceia care fac fapte de comer av:nd comerul ca o profe$iune obi$nuit 7i) $ociet ile
comerciale.
'aptele de comer $unt re%lementate -n articolele 3) 4) " 7i " din #odul
#omercial.
HArt$ * C$ co4$ preve3e: ELe<ea consi3er6 ca :apte 3e co4er2$$$F i enumera
20 dintre acestea, fr s le defineasc, ca atare. .n opinia pe care o -mbri7m)
enumerarea amintit are caracter enuniativ) e5emplificativ iar nu limitativ. (cea$ta
in$eamn c) la enumerarea facut de cod $e pot adau%a 7i altele) cu condiia $ aib
caracteri$ticile faptelor de comer re%lementate de le%e. .n lumina ace$tei opinii doctrina
7i practica 4udiciara au recuno$cut c fapte de comer 7i alte acte 7i operaiuni care nu
$unt prevzute e5pre$ -n #odul #omercial) dar -n condiiile actuale -ndepline$c
caracteri$ticile amintite; activitatea 9otelier) publicitatea) producia de film)
televiziunea) lea$in%ul) franciza etc. Independent de cum e$te con$iderat caracterul
enumerrii faptelor de comer de la art. 3 #. com.) acestea au o caracteristic6 co4un6
G sunt cali:icate E3e co4er2F in3i:erent 3e calitatea persoanei care le s6var;e;te9
co4erciant sau neco4erciant$
Iar -n doctrin $unt con$iderate comerciale prin natura lor) deoarece -n coninutul
lor e5i$t) -n mod obiectiv) una din operaiunile pe care le%iuitorul -n$u7i o califica ))de
comer)) de e5emplu) inter4e3ierea sau interpunerea Bn scHi47 ;i circula2ie$ Ii cum
potrivit $i$temului =concepiei> obiectiv) dreptul comercial cuprinde normele 4uridice
aplicabile comerului) adic faptelor de comer indiferent de per$oana care le $avar7e7te)
actele 7i operaiunile enumerate de art. 3 $unt denumite :apte 3e co4er2 o7iective$
H Art$ ) C$ co4$ consi3er6 ca :iin3 3e co4er2 toate actele 8uri3ice ;i
opera2iunile co4erciantului9 cu unele eIecep2ii$ Ii cum potrivit $i$temului $ubiectiv)
dreptul comercial are ca obiect normele 4uridice aplicabile comercianilor) actele
4uridice -ndeplinite de ace7tia 0 cu limitele prevazute de le%e 0 $unt denumite fapte de
8
comer $ubiective. .n lumina ace$tui articol) calitatea 3e co4erciant a persoanei
con:er6 natur6 co4ercial6 ;i actului savar;it 3e acesta$
#orobor:nd art. 3 cu art. 4 #od com.) apreciem c 0 a7a cum $-a afirmat 7i -n
doctrin - #odul comercial rom:n are la baza $i$temul obiectiv de calificare a faptelor
de comer =art. 3 #od com.> completat cu prezumia de comercialitate -n privina
Ecelorlalte contracte 7i obli%aiuni ale unui comerciant =art. 4>F.
HArt$ &, Co3 co4$ re<le4entea56 re<i4ul 8uri3ic aplica7il actului
co4ercial nu4ai pentru una 3intre p6r2i9 sta7ilin3 le<ea aplica7il6 acestuia$
($tfel) Edac un act e$te comercial numai pentru una din pari) toi contractanii
$unt $upu$i) -n c:t prive7te ace$t act le%ii comerciale) afar de di$poziiile privitoare la
per$oan c9iar a comercianilor 7i de cazurile -n care le%ea ar di$pune altfelF. (ctul
4uridic avut -n vedere de art. " #od com. e$te denumit mi5t $au unilateral deoarece e$te
comercial pentru una din pri 7i civil pentru cealalt.
Prin urmare) putem cla$ifica faptele de comer -n trei cate%orii; fapte de comer
obiective< fapte de comer $ubiective< fapte de comer mi5te $au unilaterale.
.ncerc:nd $ definea$c faptele de comer doctrina a propu$ urmtoarele teorii; a
specula2iei9 a circula2iei ;i a Bntreprin3erii$ (cea$ta) n-a adoptat -n$ o unic teorie -n
definirea actelor de comert) ci a facut $inteza lor folo$ind un criteriu mi5t.
($tfel) actele de comert) $au) -n $en$ lar%) faptele de comer $unt; acte 8uri3ice
3e interpunere Bn circula2ia 4ar:urilor G ca opera2iuni i5olate9 acte 8uri3ice
Bn3eplinite printr%o Bntreprin3ere % privite Bn sens 3e activitate or<ani5at69
e:ectuate cu scopul 3e a o72ine pro:it$
'$ '$ Clasi:icarea :aptelor 3e co4er2$
Potrivit art. 3) 4 7i " din #odul #omercial faptele*actele de comer $e -mpart -n
trei cate%orii; o7iective9 su7iective 7i 4iIte$
HA$ 'aptele de comer o7iective $unt acele acte $au operaiuni 4uridice prevzute
de le%iuitor in art. 3 #od com. 2le $unt comerciale indiferent de calitatea per$oanei care
le indepline7te) comercialitatea ace$tora rezult:nd din le%e. 6e -mpart -n trei %rupe) pe
baz unor criterii economice care au la baz; natura comercial) funcia economic 7i
forma lor.
$ Opera2iunile 3e inter4e3iere Bn scHi47 asupra 46r:urilor ;i titlurilor 3e
cre3it =core$pund accepiunii economice de comer><
'$ Opera2iunile 3e inter4e3iere Bn scHi47 purt=n3 asupra 4uncii or<ani5ate
G Bntreprin3erile =core$pund accepiunii economice de comer> 0 prin activitatea de
intermediere 0 la care $e adau% criteriul forma or%anizatoric- -ntreprinderea. (ce$te
dou %rupe $unt acte de comer prin natura lor.
*$ (aptele 3e co4er2 coneIe =acce$orii>- prin natura lor $unt civile) devin -n$
comerciale pentru c $e afl -ntr-o le%tur $tr:n$ cu un act de comer prin natura lui .
$ Opera2iunile 3e inter4e3iere Bn scHi47 asupra 46r:urilor ;i titlurilor 3e
9
cre3it
aJ Cu4p6rarea ;i v=n5area co4ercial6 =art. 3 pct. 1 7i 2>. Potrivit art. 3 pct. 17i
2 #.com. E/e%ea con$ider ca fapte de comerF;
K cumprrile de producte $au mrfuri $pre a $e revinde fie -n natura) fie dup ce
$e vor fi lucrat $au pu$ -n lucru) ori numai $pre a $e -nc9iria< a$emenea 7i cumprarea
$pre a $e revinde de obli%aiuni ale 6tatului $au alte titluri de credit circul:nd -n comer<
K v:nzrile de producte) v:nzrile 7i -nc9irierile de mrfuri -n natur $au lucrate 7i
v:nzrile de obli%aiuni ale 6tatului $au alte titluri de credit circul:nd -n comer) c:nd
vor fi fo$t cumparate cu $cop de rev:nzare $au -nc9iriere.
Potrivit art$ '@) C$ civ$9 v:nzarea e$te contractul prin care una din pri 0
numit v:nzator 0 $e obli% $ tran$mit) -n principal) celeilalte pari 0 numit
cumprtor 0 proprietatea unui bun) -n $c9imbul unui pre.
Definiia prezentat e$te valabil 7i pentru v:nzarea comercial. #aracterul
$pecial) comercial) al v:nzrii-cumprrii e$te dat de elementul de ordin economic)
$pecific ne%oului) 7i anume interpunerea Bn scHi47ul 7unurilor9 care pre$upune
inten2ia 3e rev=n5are$ (7adar) cu4p6rarea este co4ercial6 3ac6 a :ost :6cut6 cu
inten2ia 3e rev=n5are sau BncHiriere L3up6 ca5J9 iar v=n5area este co4ercial6 3ac6 a
:ost prece3at6 3e o cu4p6rare Lco4ercial6J :6cut6 cu scop 3e rev=n5are$ .n doctrin
$-a artat ca v:nzarea-cumpararea comercial $e prezint ca Eun inel -n lanul produciei
7i al $c9imbului de m:rfuri 7i produ$e -n drumul lor de la productor la con$umatorF.
Intenia de rev:nzare $au -nc9iriere =con$iderat intenia iniial) nu cea na$cut
$pontan) ulterior>) ca tra$tur di$tinctiv a v:nzrii-cumprrii comerciale; trebuie $
e5i$te la data cumprrii< $ fie manife$tat -n e5terior de cumprtor) deci) cuno$cut
de v:nztor) $au $ rezulte fra ec9ivoc din impre4urarile actului< $a poarte) -n principal)
a$upra obiectului cumparat.
Obiectul v:nzarii-cumprrii comerciale) potrivit art. 3 pct. 1) poate fi format
numai din 7unuri 4o7ile =producte) mrfuri) obli%aiuni ale 6tatului $au titluri de credit
care circul -n comer>. (ce$tea pot fi rev:ndute) a$tfel cum au fo$t dob:ndite) $au dup
ce) -n prealabil au fo$t prelucrate $au tran$formate =cofetarul cumpr in%rediente pentru
a le revinde $ub form produ$ului finit 0 pra4ituri) de e5emplu>.
7J Opera2iuni 3e punere in consi<na2ie a 46r:urilor sau pro3uctelor Bn scop
3e v=n5are$ #ontractul de con$i%naie e$te acel contract -n temeiul cruia o parte
numit consignant) -ncredineaza celeilalte prti) numit consignatar anumite bunuri
mobile spre a le revinde) -n nume propriu) dar pe $eama con$i%nantului. Opera iunea de
con$i%na ie e$te re%lementat de /e%ea pentru re%lementarea contractului de con$i%na ie
din 3+ iulie 1,34 =D.Of. nr. 133>.
cJ Opera2iunile pe ter4en asupra titlurilor 3e cre3it$ Contractul 3e report
Lart$ * pct$ *J$ Opera2iunile 3e 7urs6 . Potrivit art. 3 pct. 3 #od com.) $unt fapte de
comer contractele de report a$upra obli%aiunilor de $tat $au altor titluri de credit
circul:nd -n comer. #ontractul de report e$te re%lementat de art. 34-3" #od com.) pe
10
care-l define7te ca fiind cumprarea pe bani %ata a unor titluri de credit circul:nd -n
comer 7i rev:nzarea $imultanee cu termen 7i pe un pre determinat ctre aceea7i
per$oan a unor titluri de aceea7i $pecie. Operaiunile de bur$ $e -ncadreaz -n
cate%oria operaiunilor $peculative de valori 7i $unt con$iderate fapte de comer alturi
de contractele de report.
3J Opera2iunile re:eritoare la su7scrierea9 cu4p6rarea ;i v=n5area 3e p6r2i
sociale ;i ac2iuni ale societ62ilor co4erciale =art. 3 pct. 4 #od. com.>. Prile $ociale
$unt diviziuni ale capitalului $ocial al $ocietaii cu r$pundere limitat) iar aciunile $unt
fraciuni ale capitalului $ocial al $ociettii pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni.
#umprrile de pari $ociale $au aciuni intervin at:t la con$tituirea $ocietaii comerciale
7i $untem -n prezena unei $ub$crieri de pri $ociale $au aciuni) c:t 7i ulterior) pe
parcur$ul funcionrii ace$teia. .n ambele $ituaii) operaiunile de cumprare $unt fapte
de comer) -n care cumprtorul dob:nde7te calitatea de a$ociat. G:nzarea aciunilor 7i
prilor $ociale conduce la pierderea calitaii de a$ociat a v:nztorului =dac) bine
-nele$) -n$trineaz tot pac9etul de aciuni $au pri $ociale>. Indiferent c operaiunile
de v:nzare) de cumprare) de aciuni 7i pri $ociale) $unt $au nu fcute -n $cop de
$peculaie comercial) $unt fapte de comer.
eJ Opera2iunile 3e 7anc6 ;i scHi47 =art. 3 pct. 11 #od com.>. Banii 7i creditul
pot con$titui obiectul circulaiei. Operaiunile comerciale) ce au ca obiect banii 7i
creditul vor fi %uvernate) a7a cum $-a precizat -n doctrin) de acelea7i principii ca 7i cele
care prive$c circulaia mrfurilor 7i productelor.
(ce$te operaiuni -n$) nefiind definite de #odul #omercial) urmeaz a fi
precizate conform O$U$-$ nr$ @@?'AA, privin3 institu2iile 3e cre3it ;i a3ecvarea
capitalului$ (ctivitatea bancar e$te realizat de Banca !aional a 1om:niei 7i de
$ocietaile bancare. Operaiunile de banc con$tau -n; depozite de $ume de bani $au de
titluri) acordare de credite) operaiuni a$upra titlurilor de credit) efectuarea de pli)
pla$ament financiar. Operaiunile de $c9imb $unt operaiuni de $c9imb valutar; $c9imbul
de monede) de bilete de banc naionale $au $trine) tran$mitere de fonduri) etc.
1e%imul valutar e$te re%lementat prin 1e%ulamentul Bncii !aionale a 1om:niei nr. 1*
2++4 privind efectuarea operaiunilor valutare.
:J Ca47iile sau or3inele Bn pro3ucte sau 46r:uri L art. 3 pct. 14 #od com.>
#ambia 7i biletul la ordin $unt fapte de comer prin natura lor) indiferent dac prile
$unt $au nu comerciani $au dac $unt emi$e pentru acte civile $au comerciale. #ambia
7i biletul la ordin $unt re%lementate de /e%ile & i ,* 1,34) modificate prin O$U$-$ *0
i *@?'AA0$ .n doctrin $-a precizat c ordinul -n producte $au mrfuri) e$te tot o cambie
care prezint particularitatea c obli%aia Fde platF are ca obiect nu o $um de bani) ci o
cantitate de producte $au de mrfuri.
<J Opera2iunile asupra i4o7ilelor Bn scop 3e specula2ie . .n concepia #odului
comercial rom:n) v:nzarea-cumprarea comercial nu poate avea ca obiect bunuri
imobile. 6-a formulat -n doctrin) opinia ca le%iuitorul rom:n a -nlturat operaiunile
11
imobiliare din cate%oria faptelor de comer de la art. 3 #od com.) deoarece valoarea
imobilelor e$te mult mai mare dec:t cea a mobilelor. (cea$ta e5cludere nu $e mai
4u$tific) $-a precizat -ntr-o alt opinie) deoarece -n prezent e5i$t unele bunuri mobile
cu valoare mult mai mare dec:t a unor bunuri imobile. .n $u$inerea ace$tei opinii) $-au
adu$ di$poziiile art. 1 lit. e din Le<ea '@0? 'AA9 potrivit crora imobilele $unt inclu$e
-n fondul de comer. Prin urmare) e5cluderea operaiunilor cu privire la imobile din
cate%oria faptelor de comer) nu $e mai 4u$tific.
'$ Acte 3e inter4e3iere Bn opera2iunile 3e scHi47 purt=n3 asupra 4uncii
or<ani5ate G intreprin3erile$ !oiunea de -ntreprindere) nefiind definit de #odul
comercial) care doar enumer cate%oriile de -ntreprinderi ca fapte de comer) urmeaz a
fi precizat conform Le<ii *),? 'AA) privin3 sti4ularea Bn:iin26rii ;i 3e5volt6rii
Bntreprin3erilor 4ici ;i 4i8locii
.
$ ($tfel) potrivit art. 2 din le%e prin -ntreprindere $e
-nele%e orice :or46 3e or<ani5are a unei activit62i econo4ice9 autono46
patri4onial ;i autori5at6 potrivit le<ilor Bn vi<oare s6 :ac6 acte ;i :apte 3e co4er29
Bn scopul o72inerii 3e pro:it9 Bn con3i2ii 3e concuren269 re$pectiv) $ocietti
comerciale) $ocieti cooperative) per$oane fizice care de$f7oar activitai economice -n
mod independent) re$pectiv) per$oane fizice autorizate) -ntreprinderi individuale i
-ntreprinderi familiale.
Potrivit art. 3 #od com. -ntreprinderile $e -mpart -n dou cate%orii; de producie 7i
de pre$tri $ervicii.
HDntreprin3erile 3e pro3uc2ie$
aJ Dntreprin3erile 3e construc2ii =art. 3 pct. & #od com.>. .ntreprinderea de
con$trucii are ca obiect de activitate; con$truirea) amena4area) tran$formarea) reparaia
imobilelor) etc. (ce$tea or%anizeaz fora de munca) pe care o $peculeaz -n $copul
obinerii de profit. .ntreprinderea $e interpune -ntre client =beneficiar> 7i lucr6tori$ 2a
e$te con$iderat fapt de comer) at:t -n cazul -n care -ntreprinztorul procur
materialele) c:t 7i -n cazul -n care materialele $unt procurate de beneficiar. 8oate
actele 7i faptele 4uridice $av:r7ite pentru realizarea lucrrilor de con$trucii au caracter
comercial) de e5emplu; contractele de v:nzare-cumparare pentru procurarea
materialelor) contractele de antrepriza -nc9eiate cu clienii etc.
7J Dntreprin3erile 3e :a7rici9 3e 4anu:actur6 =art. 3 pct. , #od com.> (ce$t tip
de -ntreprindere are ca obiect tran$formarea materiilor prime) materialelor) inclu$iv
prelucrarea lor -n vederea obinerii unor produ$e finite. Procurarea materiilor prime 7i
materialelor poate fi fcut at:t de Bntreprin56tor c:t 7i de 7ene:iciar$ .n doctrin $-a
artat c) $unt comerciale 7i acele -ntreprinderi care tran$form =lucreaza materia prim
oferit de client =beneficiar>) c9iar dac activitatea lor nu e$te de EproducieF ci de
pre$tri $ervicii) deoarece clientul plte7te manopera.
HD ntreprin3eri 3e prest6ri servicii
cJ Dntreprin3erile 3e i4pri4erie =art. 3 pct. ,>) au ca obiect operaiunile de
7 @ltima modificare e$te O.@.A. nr. 13,*2++3 publicat -n D.Of. nr. &44 din 1+*12*2++3
12
multiplicare a operelor $tiinifice) literare 7i arti$tice) prin folo$irea oricrei forme de
multiplicare) manual $au mecanic.
3J Dntreprin3erile 3e :urnituri 3e lucruri sau 46r:uri$ .ntreprinderea de
furnituri pre$upune o activitate or%anizat) prin care) -n $c9imbul unui pre $tabilit
anticipat) -ntreprinztorul a$i%ur pre$tarea unor $ervicii $au predarea =livrarea> unor
produ$e la termene $ucce$ive pe baza unui contract de furnizare. #ontractul de furnizare
are deci ca obiect livrarea de produ$e $au prestarea 3e servicii) -n baza unui contract
de locaie de $ervicii. .n cazul livrrii) -ntreprinderea are obli%atia de a tran$mite dreptul
de proprietate a$upra mrfurilor =obli%atie de a da>) de a le preda 7i de a r$punde
pentru vicii 7i eviciune =obli%aii de a face> ca 7i la v:nzare-cumparare. 6pre deo$ebire
de v:nzare-cumprare) predarea produ$elor =furnizarea de electricitate) a %azului metan)
de e5emplu> $e face la mai multe termene $ucce$ive) iar preul $erviciilor 7i produ$elor
e$te $tabilit anticipat. .n cazul pre$trii de $ervicii) -ntreprinderea are obli%aia de a face)
adic de a pre$ta $ervicii cu caracter continuu pe baza unui contract de locaie de
$ervicii =de e5emplu ridicarea %unoiului mena4er>.
eJ Dntreprin3eri 3e spectacole pu7lice =art. 3 pct. " #od com.>. .ntreprinderile
de $pectacole publice pun la di$poziia publicului) produciile culturale) $portive) -n
vederea obinerii unui profit. .n doctrin $-a artat c $pecificul ace$tei -ntreprinderi e$te
de a $pecula talentul arti7tilor $au $potivilor 7i curiozitatea publicului. .ntreprinderile de
$pectacole publice or%anizeaz munca altora interpun:ndu-$e -ntre arti$t =$portiv> pe de
o parte 7i $pectator) pe de alt parte. 8oate actele 7i faptele 4uridice -ndeplinite pentru
realizarea $pectacolului; -nc9irierea de $li) contracte de publicitate) contracte cu arti7tii)
procurarea recuzitei) etc.) $unt calificate drept fapte de comer.
:J Dntreprin3erile 3e co4ision9 a<en2ii ;i o:icii 3e a:aceri =art. 3 pct. 3 #od
com.> .nc9eierea tranzaciilor comerciale $e face de cele mai multe ori printr-un
intermediar a crui activitate e$te or%anizat -n ace$t $cop. .n concepia le%ii) $unt fapte
de comer numai operaiunile de intermediere realizate printr-o -ntreprindere.
.ntreprinderile Fde comi$ionF -nc9eie afaceri =contracte de v:nzare-cumprare) de
tran$port etc.> -n nume propriu) dar pe $eama comitentului. @n act izolat de comi$ion nu
e$te act de comer. (%eniile 7i oficiile de afaceri intermediaza afaceri -ntre comerciani
7i clientel; procurarea de clieni) obinerea de informaii) mi4locire -n afaceri etc.
.ntreprinderile de a%enii 7i oficii de afaceri $unt or%anizate -n diver$e domenii; turi$m)
publicitate) imobiliar etc. .ntreprinzatorul intermediar poate fi comi$ionar) mandatar $au
mi4locitor) cu toate con$ecinele ce rezult din calificarea re$pectiv.
<J Dntreprin3erile 3e e3itur69 3e li7r6rie ;i 3e v=n5are a o7iectelor 3e art6
=art. 3 pct. , #od com.>. .ntreprinderea de editur are ca obiect reproducerea 7i difuzarea
operei. (ctivitatea ace$teia $e -ntemeiaz pe contractul de editare) -n baza cruia autorul
unei opere $tiinifice =literare $au arti$tice> cedeaz -ntreprinzatorului =editorul>) -n
$c9imbul unei remuneraii) dreptul de a reproduce 7i de a difuza opera. .ntreprinderea de
editur e$te un intermediar -ntre autorul operei) pe de o parte 7i Bntreprin3erea 3e
13
repro3ucere a operei =tipo%rafia> 7i Bntreprin3erea 3e 3i:u5are =libraria> pe de alt
parte. Dac autorul) public opera pe ri$cul lui -nc9eind direct contracte cu tipo%rafia 7i
librria) nu $av:r7e7te Ffapte de comerF) deoarece lip$e7te elementul de interpunere
$pecific FcomeruluiF.
Dntreprin3erea 3e v=n5are a operelor 3e art6 e$te fapt de comer dac $e
interpune -ntre autor 7i cumprtor) deoarece le%ea cere ca -ntreprinztorul $ fie o alt
per$oan dec:t autorul operei. G:nzarea operei de art direct de ctre autor nu e$te fapt
de comer ci act civil) prin interpretarea Fper a contrarioF a art. 3 pct. 1+ #od com.
Ec:nd altul dec:t autorul $au arti$tul vindeF.
HJ Dntreprin3erile 3e transporturi 3e persoane sau 3e lucruri pe ap6 sau pe
uscat =art. 3 pct. 13 #od com.>. De7i #odul comercial re%lementeaz tran$portul pe ap
7i pe u$cat - prin enumerarea formelor de tran$port cuno$cute la data adoptarii $ale -
con$iderm c 7i tran$portul aerian poate fi avut -n vedere) deoarece #odul comercial)
apreciem c avut intenia de a re%lementa tran$portul -n %eneral) indiferent de calea pe
care $e realizeaz. Prin urmare) $i tran$portul aerian de per$oane 7i mrfuri con$tituie
fapt de comer. Operaiunile de tran$port $unt fapte de comer dac $unt e5ercitate -n
condiiile unei -ntreprinderi. (ctivitatea de tran$port $e de$fa7oar) -n principal -n baza
contractelor de tran$port. 8oate actele 7i faptele 4uridice efectuate -n cadrul ace$tei
activitai $unt comerciale. #ontractul de tran$port e$te re%lementat de #odul comercial
-n art. 413 0 411 #od com.
Prin contractul 3e transport 3e 46r:uri9 Bntreprin3erea 3e transport nu4ita
c6r6u; se o7li<6 Bn scHi47ul unui pre29 :a26 3e eIpe3itor9 s6 transporte anu4ite
46r:uri9 pe care s6 le eli7ere5e la 3estina2ie. Contractul 3e transport are ca o7iect
;i persoanele$ .n ace$t caz Bntreprin3erea 3e transport Lc6r6u;ulJ se o7li<69 :a2a 3e o
persoan6 s6 o transporte p=n6 Bntr%un anu4it loc Bn scHi47ul unui pre2$
iJ Dntreprin3erile 3e asi<urare =art. 3 pct. 13 0 1& #od com.>. 6unt fapte de
comer) potrivit art. 3 pct. 13 0 1& #od com. Fa$i%urrile tere$tre) c9iar mutuale) -n
contra daunelor 7i a$upra vieiiF) precum 7i a$i%urrile c9iar mutuale contra ri$curilor
navi%aieiF. De7i le%iuitorul folo$e7te termenul Fa$i%urriF) $inonim cu FoperaiuniF) -n
doctrina comercial $-a apreciat pe de o parte c nu $e pot concepe a$i%urri fr
e5i$tena unei -ntreprinderi) iar pe de alt parte c -ntreprinderea de a$i%urare e$te
conform evolutiei comerului de a$i%urare.
(ctivitatea de a$i%urare e$te realizat numai de ctre $ocietile de a$i%urare ce $e
con$tituie 7i funcioneaz pe baza Le<ii nr$ *'? 'AAA privin3 activitatea 3e asi<urare
i suprave<Herea asi<ur6rilor9 modificat) 7i a Le<ii nr$ *? @@A9 republicat 7i
modificat. ($i%urrile $unt; o7li<atorii =au ca izvor le%ea> 7i :acultative =au ca izvor
convenia prilor>. #odul comercial la pct. 13 0 1& are -n vedere numai a$i%urrile
facultative.
(ce$tea $e realizeaz -n temeiul contractului de a$i%urare potrivit Le<ii *,?
@@&) privin3 asi<ur6rile ;i reasi<ur6rile Bn Ro4=nia9 modifict. .n cadrul
14
a$i%urrilor facultative) codul comercial prevede ca fiind fapte de comer 7i a$i%urrile
mutuale. (ce$tea $e realizeaz -ntre mai multe per$oane e5pu$e unor ri$curi $imilare)
toate prile contractante =a$ociaii> obli%:ndu-$e la plata primei de a$i%urare 0 numit
cotizaie 0 -n vederea realizrii unui fond comun) din care urmeaz $ pltea$c la
$urvenirea cazului a$i%urat) -ndemnizaia de a$i%urare) a$ociatului -n cauz $au altor
per$oane -ndreptaite.
8J Depo5itele Bn 3ocuri ;i antrepo5ite =art. 3 pct. 2+>. 6unt fapte de comer
Fdepozitele -n docuri 7i antrepozite) precum 7i toate operaiunile a$upra recipi$elor de
depozit =Jarante> 7i a$upra $cri$orilor de %a4 liberate de eleF. 8e5tul codului comercial
are -n vedere) pe de o parte) activitatea 3e 3epo5itare a mrfurilor -n -ntreprinderi
$pecializate) cum ar fi docuri) antrepozite) $ilozuri 7i) pe de alta parte opera2iunile 3e
3epo5itare care prive$c documentele de depozit 7i $cri$orile de %a4 emi$e de
-ntreprinztorul ace$tor $tabilimente. Documentele ce formeaz obiectul operaiunilor
prevzute -n te5tul ace$tui articol 7i care dovede$c e5i$tena mrfii -n depozit $unt;
K recipisa 3e 3epo5it9 care $e elibereaz deponentului =proprietar>) ate$t dreptul
de proprietate al titularului ace$tui -n$cri$ a$upra mrfii depozitate<
K Marantul sau scrisoarea 3e <a89 ate$t c marfa e$te %a4at) titularul
Jarantului are un drept de %a4 a$upra mrfii depozitate<
K talonul9 rm:ne la admini$traia depozitului.
3. (aptele 3e co4er2 coneIe LaccesoriiJ$ 'aptele de comer cone5e $unt acte
4uridice $au operaiuni care dob:nde$c caracter comercial datorit le%turii lor cu un fapt
de comer) prin natura lui) potrivit principiului Facce$orium $eKuitur principaleF. (u
caracter acce$oriu urmtoarele acte 4uridice;
aJ Opera2iunile 3e 4i8locire Ls64s6rieJ Bn a:aceri co4erciale =art. 3 pct. 12
#od com.>. Di4locirea con$t -ntr-o aciune de intermediere -ntre dou per$oane) -n
$copul de a -nle$ni -nc9eierea unui act 4uridic pentru care ace$tea $unt intere$ate.
Operaiunile de mi4locire $unt fapte de comer numai dac prive$c afaceri comerciale.
Prin urmare) caracterul comercial al actului 4uridic mi4locit determin) prin
cone5iune) comercialitatea aciunii de mi4locire. Di4locitorul) fr a fi un reprezentant al
prilor) face demer$uri pentru a pune -n le%atur dou per$oane) -n vederea -nc9eierii
actului 4uridic comercial) care e$te principalul.
7J EIpe3i2iunile 4ariti4e ;i toate contractele privitoare la co4er2ul pe 4are
;i la navi<a2iune =art. 3 pct. 1 $i 1" #od com.>. 6unt fapte de comer) potrivit le%ii
comerciale) toate operaiunile ce prive$c comerul pe mare 7i navi%aia; con$truirea de
va$e pentru navi%aie) cumprarea 7i v:nzarea va$elor) actele 4uridice referitoare la
ec9iparea) dotarea 7i aprovizionarea va$elor. 6unt calificate ca fiind comerciale;
e5pediiile maritime 7i -nc9irierile de va$e =pct. 1">) -mprumutul maritim 7i ipoteca
maritim etc. #um activitatea principal e$te comerul pe mare) operaiunile -n le%tur
cu acea$t activitate) devin comerciale) prin cone5iune) potrivit re%ulii amintite.
cJ Depo5itele pentru cau5a 3e co4er2 =art. 3 pct. 1,>. (ce$te depozite =contracte
15
de depozit> 0 ca operatiuni izolate 0 $unt fapte de comer) numai dac au cauza
comercial) adic) ori de c:te ori) prive$c depozitarea unor mrfuri care au fo$t
cumparate -n $cop de rev:nzare. .n ace$t caz) contractul comercial de v:nzare-
cumprare e$te faptul principal) iar depozitul e$te acce$oriul) care devine Efapt de
comerF prin le%tura cu actul principal.
3J Contul curent ;i cecul =art. " pct. 2>. F#ontul curent 7i cecul nu $unt
con$iderate ca fiind fapte de comer -n ceea ce prive7te pe necomerciani) afar dac ele
nu au cauza comercialF. .n$eamna c) per a contrario) contul curent 7i cecul $unt fapte
de comer dac au cauz comercial. #auza comercial) $-a artat -n doctrin) poate
con$ta) de e5emplu) -n contractul de cont curent -nc9eiat de prti -n vederea pre$taiilor
reciproce rezultate din contracte comerciale) $au -n cazul cecului emi$ pentru plata unor
mrfuri cumprate -n $cop de rev:nzare.
eJ Contractul 3e <aran2ie real6 4o7iliar6 ;i contractul 3e :i3e8usiune$ (ce$te
contracte $unt fapte de comer c:nd obli%aia %arantat e$te o obli%aie comercial.
#omercialitatea obli%aiei principale %arantate determin comercialitatea 7i a
contractului de %aranie real mobiliar $au a contractului de fide4u$iune) prin
acce$orietate. Potrivit art. 14 din Le<ea nr$ @@? @@@9 privin3 unele 46suri 3e
accelerare a re:or4ei econo4ice9 contractul 3e <aran2ie real6 4o7iliar6 este
contractul Bn te4eiul c6ruia se constituie o <aran2ie real6 Bn 7unuri sau 3repturi Bn
7ene:ciul unui anu4it cre3itor$
(i3e8usiunea este re<le4entat6 3e art$ ,&' Co3 civ$ ;i repre5int6 contractul
prin care o persoan69 nu4it6 :i3e8usor9 se o7li<6 :a26 3e cre3itorul altei persoane
s6 eIecute o7li<a2ia 3e7itorului9 3ac6 acesta nu o va eIecuta. 'ide4u$iune dob:nde te
caracter comercial -n cazul -n care creana rezult dintr*o obli%aie =datorie> comercial.
Doctrina comercial a -ncadrat -n cate%oria faptelor de comer acce$orii
urmatoarele acte 4uridice) precum;
? pro4isiunea unilateral6 3e a cu4p6ra un :on3 3e co4er29
? contractul co4ercial 3e 4an3atC
? :apte 8uri3ice licite9 precu4: <estiunea 3e a:aceri co4erciale9 plata
ne3atorat6 a unei 3atorii co4erciale9 B47o<atirea :6r6 8usta cau56C :apte 8uri3ice
ilicite L3elicte ;i cvasi3elicteJ 3e eIe4plu9 :apte 3e concuren26 neloial6$
>+$ (apte 3e co4er2 su7iective$ Potrivit art$ ) Co3 co4.; ESe socotesc a:ar6
3e acestea =adic acelea prevazute la art. 3) n.a.>) ca :apte 3e co4er29 celelalte
contracte ;i o7li<a2iuni ale unui co4erciant9 3ac6 nu sunt 3e natur6 civil6 sau 3ac6
contrariul nu re5ult6 3in insu;i actul$ Prin urmare) faptele de comer $ubiective $unt
acele fapte 4uridice $au operaiuni care dob:nde$c caracter comercial datorit calitaii de
comerciant a per$oanei care le -ndepline7te. /e%iuitor ul $tabile7te -n art. 4 #od com. o
prezumie iuris tantum, de comercialitate) cu privire la toate actele 4uridice ale unui
comerciant. Prezumia de comercialitate e$te -nlaturat dac obli%aia ce rezult din
actul 4uridic) are caracter civil $au necomercialitatea rezult din -n$u$i actul -ndeplinit de
16
comerciant. .n prima cate%orie de acte intr actele 4uridice civile $v:r7ite c9iar de
comerciant. Doctrina comercial a precizat c includem -n acea$t cate%orie actele de
drept privat care prin $tructura 7i funcia lor e$enial nu $e pot referi la activitatea
comercial 7i care rm:n civile indiferent de calitatea pe$oanei care le $av:r7e7te 0
comerciant $au necomerciant. (mintim -n ace$t $en$; c$atoria) adopia) te$tamentul)
acceptarea $au renunarea la mo7tenire) recunoa7terea unui copil din afara c$atoriei)
etc. 1eferitor la cea de-a doua cate%orie de acte a caror necomercialitate rezult din
c9iar actul -ndeplinit de comerciant) art. #od com. prevede c Enu se poate consi3era
c6 :apt6 3e co4er2 cu4p6rarea 3e pro3ucte sau 3e 46r:uri ce s%ar :ace pentru
u5ul sau consu4a2iunea cu4p6r6torului9 ori a :a4iliei saleC 3e ase4enea9
rev=n5area acestor lucruri ;i nici v=n5area pro3uctelor pe care proprietarul sau
cultivatorul le are 3up6 p64=ntul sau cel cultivat 3e 3=nsul$ Prin urmare) $unt acte
civile - actele 4uridice care vizeaz nevoile per$onale ale cumprtorului $au familiei
$ale 0 uzul $au con$umaiunea individuala 0 c9iar -ndeplinite de un comerciant 0 actele
4uridice de v:nzare ale proprietarului $au cultivatorului de teren a%ricol) ce au ca obiect
rezultatul culturilor a%ricole; cereale) fructe) le%ume.
.n le%tura cu -ntreprinderea a%ricol) opinia ma4oritar -nclin $pre caracterul
civil al ace$teia datorit caracterului imperativ al di$poziiilor art. #od com. care
precizeaz c activitaile a%ricole nu $unt fapte de comer. /e%ea 3"* 1,,1) modificat
cu privire la $ocietile a%ricole 7i alte forme de a$ociere -n a%ricultur a creat o $ituaie
$pecial) deoarece ace$te entitai 4uridice $unt con$iderate comerciale c9iar dac
obiectul $ocial al lor e$te civil. .n ace$t caz) comercialitatea $ociettii rezult nu din
obiectul ace$teia ci din forma $a 4uridic.
>C$ ( aptele 3e co4er2 4iIte sau unilaterale$ Potrivit art. " #od com. F3ac6 un
act este co4ercial nu4ai pentru una 3in par2i9 to2i contractan2ii sunt supu;i Bn ce
prive;te acest act9 le<ii co4erciale a:ar6 3e 3ispo5itiunile privitoare la persoana
cHiar a co4ercian2ilor ;i 3e ca5urile Bn care le<ea nu 3ispune alt:el$ Din te5tul
codului comercial rezult c; un actul de comer numai pentru una dintre parile
raportului 4uridic 0 numit mi5t $au unilateral) e$te $upu$ le%ii comerciale cu doua
e5cepii; le%ea comercial nu $e aplic comercianilor< le%ea comerciala nu $e aplica
atunci c:nd le%iuitorul prevede e5pre$ ace$t lucru.
1eferitor la prima e5cepie) -n doctrina 4uridic) $-a artat c le%ea comercial
re%lementeaz numai actul 4uridic -nc9eiat de pri) iar -n privina $tatutului 4uridic al
prii pentru care actul 4uridic nu e$te de comer) nu are nici o con$ecin 4uridic. Prin
urmare) necomerciantul oric:te acte 4uridice ar -nc9eia) nu devine comerciant. 1eferitor
la a doua e5cepie) un caz -n care di$poziiile le%ii comerciale nu $e aplic e$te acela al
faptelor de comer unilaterale care prive$c obli%aiile cu pluralitate de debitori. De
e5emplu) art. 42 #od com. $tabile7te prezumia de $olidaritate a debitorilor -n obli%aiile
comerciale) ca apoi $ precizeze c acea$t prezumie Fnu $e aplic la comerciani
pentru operaiuni care) -nc:t -i prive7te) nu $unt fapte de comerF) deoarece pentru ei
17
faptul 4uridic din care izvor$c obli%aiile are caracter civil) ori -n dreptul civil) re%ula
e$te c) obli%aiile $unt divizibile =con4uncte>. .n literatura 4uridic $-a prezentat -n ace$t
$en$) ca e5emplu) contractul de v:nzare-cumprare a unor produ$e a%ricole -nc9eiat de
doi a%ricultori cu un comerciant. .n $ituaia dat r$punderea a%ricultorilor fa de
comerciant) -n privina nere$pectrii obli%aiilor a$umate nu va fi $olidar) ci divizibil)
deoarece obli%aiile izvor$c dintr-un act care) pentru a%ricultori) nu e$te fapt de
comer =art. #od com.>.
@n alt e5emplu de act de comer) mi5t $au unilateral) este prev65ut Bn art$ , C$
co4 care re<le4entea56 contractul 3e asi<urare Ea$i%urrile de lucruri $au
$tabilimente care nu $unt obiectul comerului 7i a$i%urrile a$upra vieii $unt fapte de
comer numai pentru a$i%urtorE) ceea ce -n$eamn c pentru a$i%urat $unt acte civile.
'$*$ Caracterul civil al opera2iunilor 3in 3o4eniul a<riculturii
.n mod tradiional activitatea a%ricol nu intr $ub incidena le%ii comerciale. .n
ace$t $en$) art. #od com. prevede; ))Nu se poate consi3era ca :apt 3e co4er2
$$$v=n5area pro3uctelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are 3e pe p64=ntul
s6u9 sau cel cultivat 3e 3=nsul$ 6oluia -7i %$e7te 4u$tificarea -n ideea de prote4are a
a%ricultorilor) care nu au obli%aiile profe$ionale ale comercianilor) adic; de a $e
-nmatricula -n re%i$trul comerului) de a ine re%i$tre comerciale) de a li $e aplica
procedurain$olvenei) etc.
Prin urmare) potrivit art. #od com. v=n5area pro3uselor ast:el cu4 au :ost
o72inute 3e cultivator este consi3erat6 act civil9 nu co4ercial $
.n privina caracterului civil $au comercial al Bntreprin3erii a<rare opiniile $unt
-mprite.
.n doctrina rom:nea$c a prevalat opinia -mprt7it de 4uri$prudena din
perioada interbelic.
1eferitor la $ocietatea comercial a%rar) prin Le<ea nr$ *,?@@
0
privin3
societ62ile a<ricole ;i alte :or4e 3e asociere Bn a<ricultur6 $e precizeaz c
proprietarii de terenuri a%ricole care beneficiaz de di$poziiile Le<ii :on3ului :unciar
nr$ 0?@@9 4o3i:icat69 precum 7i ali proprietari de terenuri a%ricole pot $-7i
e5ploateze pm:ntul $ub forme de a$ociere cum $unt; asociaia simpl, contractul de
societate re%lementat de #odul civil) societatea comercial con$tituit -n condiiile
/e%ii nr. 31*1,,+ privind $ocietile comerciale 7i societatea agricol. ($ociaia
$impl) contractul de $ocietate re%lementate de #odul civil 7i $ocietatea a%ricol
=potrivit art. alin. 2 din /e%ea 3"*1,,1> nu au caracter comercial ci au caracter civil.
6e recunoa7te caracterul comercial actelor 7i operaiunilor de e5ploatare a terenurilor
a%ricole de ctre o $ocietate comercial or%anizat potrivit /e%ii nr. 31*1,,1. /e%ea
3"*1,,1 con$acr o dero%are de la re%ula %eneral potrivit creia caracterul comercial al
$ocietii e$te dat de obiectul ei) -n $en$ul recunoa7terii c $ocietatea poate fi comercial
8 Publicat -n D. Of. !r. ,3 din +". +. 1,,1.
18
datorit formei $ale 4uridice) c9iar dac obiectul ei e$te civil
Capitolul *
Su7iectele 3reptului co4ercial
*$$ Preci56ri preala7ile
6ubiecte ale raporturilor comerciale $unt co4erciantii, per$oane fizice)
per$oane 4uridice =$ocietati comerciale> 7i neco4ercian2ii$
#omercianii $unt re%lementai de urmtoarele acte normative;
? Co3ul co4ercial9 -n art. 3<
? Le<ea nr$ *?@@A privind $ocietile comerciale<
? Le<ea nr$ ',?@@A privind la re%i$trul comerului) republicat 7i modificat<
? Or3onan2a 3e ur<en26 nr$ ))?'AA09 privind de$f7urarea activitilor
economice de ctre per$oanele fizice autorizate) -ntreprinderile individuale 7i
-ntreprinderile familiale<
? Le<ea nr$ 0&?'AA, privind procedura in$olvenei<
? Le<ea nr$ &A@?'AA' privind a%enii comerciani permaneni<
? Le<ea nr$ ,?'AA* privind unele m$uri pentru a$i%urarea tran$paren ei - n
e5ercitarea demnit ilor publice) a func iilor publice i -n mediul de afaceri) prevenirea
i $anc ionarea corup iei) numai -n privina %rupurilor de intere$ economic 0
comerciani<
H Potrivit art$ . 3in Co3ul co4ercial LSunt co4ercian2i aceia care :ac :apte
3e co4ert9 av=n3 co4er2ul ca o pro:esiune o7i;nuit6 % persoana :i5ic6 ;i
societ6ile co4erciale%persoana 8uri3ic6$
Prin urmare) dac $v:r7irea faptelor de comer are caracter profe$ional
per$oana fizic care le $v:r7e7te devine comerciant =art. 3 #od com.>. Odat
dob:ndit acea$t calitate toate actele 4uridice -nc9eiate de acea$ta $unt prezumate a fi
comerciale =art. 4 #od com.>. .n$) dac actele $v-r7ite au caracter accidental $e $upun
le%ii comerciale) fr ca per$oana care le $v:r7e7te $ devin comerciant =art. , #od
com.>.
#omercianii $unt prevzui de urmtoarele di$pozi ii le%ale;
K Articolul *) Co3$ co4.) prevede c re%i$trele comerciale nu $e aplic
colportorilor) comercianilor care fac micul trafic ambulant) cru7ilor $au acelora al
cror comer nu ie$e din cercul unei profe$iuni manuale. Prin acea$t di$poziie codul
comercial re%lementeaz cate%oria a7a-numiilor 994icii co4ercian2i99 care e$te $cutit
de obli%aia profe$ional a inerii de re%i$tre comerciale datorit volumului redu$ al
operaiunilor comerciale de$f7urtae de ace7tia
,
.
9 ( $e vedea) 6tanciu #rpenaru) op. cit. p. ",) 7i operele citate acolo.
19
K Potrivit art$ alin$ 3in Le<ea nr$ *?@@A9 ))-n vederea efecturii de acte de
comer) per$oanele fizice 7i per$oanele 4uridice $e pot a$ocia 7i pot con$titui societ62i
co4erciale99$
K Potrivit art$ ) 3in Or3onan2a 3e ur<en26 nr ))?'AA0) per$oanele fizice pot
de$f7ura activitile economice dup cum urmeaz ;
aJ in3ivi3ual ;i in3epen3ent9 ca persoane :i5ice autori5ate$ Per$oana fizic
autorizat) potrivit art 2+ alin. 1) din O.@.A. nr. 44*2++&) poate avea) $au nu) calitatea
de comerciant.
7J ca Bntreprin56tori titulari ai unei Bntreprin3eri in3ivi3uale<
.ntreprinztorul per$oan fizic titular al -ntreprinderii individuale e$te comerciant
per$oan fizic de la data -nre%i$trrii $ale -n re%i$trul comerului
cJ ca 4e47ri ai unei Bntreprin3eri :a4iliale$ .ntreprindera familial $e
-nre%i$treaz la re%i$trul comerului) dat de la care membrii ace$teia devin
comerciani per$oane fizice.
K .n afara cate%oriilor de comerciani prevzute de codul comercial /e%ea
2"*1,,+ republicat) include -n cate%oria comercian ilor i re<iile autono4e$
($tfel) art 1 alin 2 din /e%ea nr. 2"*1,,+ di$pune L.n $en$ul prezentei le%i)
comercian ii $unt per$oane fizice autorizate) -ntreprinderi individuale) re$pectiv)
membrii ai unei -ntreprinderi familiale =potrivit O.@.A. nr. 44*2++&> care e:ectuea5a
in 4o3 o7isnuit acte 3e co4er2)) societ6tile co4erciale9 co4paniile na2ionale ;i
societ62ile na2ionale9 re<iile autono4e ;i or<ani52iile cooperatiste9 respectiv9
societ6 ile cooperative =potrivit /e%ii nr. 1*2++) privind func ionarea coopera iei>.
6intetiz:nd di$poziiile core$punztoare din actele normative enunate mai $u$
comercianii $unt;
K societ62ile co4erciale) co4paniile na2ioanle) societ62ile na2ionale LLe<ea
nr$ 31*1,,+ i 2"*1,,+) modificate> C
K re<iile autono4e) -nfiinate prin reor%anizarea unitilor economice de $tat)
potrivit /e%ii nr. 1?1,,+ G modificat - -n ramurile $trate%ice ale economiei
naionale
1+
. 1e%iile autonome $unt per$oane 4uridice care funcioneaz pe baz de
%e$tiune economic 7i autonomie financiar<
K or<ani5a2iile cooperatiste

9 au per$onalitate 4uridic 7i -7i de$f7oar


activitatea pe baza principiilor %e$tiunii economice. Or%anizaiile cooperati$te
de$f7oar activitate de producere 7i de$facere de mrfuri 7i de pre$tri $ervicii<
? societ62ile cooperative9 potrivit /e%ii nr 1*2++ privind or%anizarea 7i
funcionarea cooperaiei
12
<
10 ( $e vedea9 N$-$ ',,?@@*) privind ramurile 7i domeniile -n care funcioneaz re%ii autonome de intere$
naional =D. Of. Partea I) nr. 1"*1,,3>< 7i O$U$-$ nr$ *A?@@. privind reor%anizarea re%iilor autonome =D.
Of. Partea I) nr. 12*1,,3>
11 ( $e vedea) Le<ea nr$ &,,?'AA)9 privind cooperaia a%ricol =D. Of. Partea I) nr. 123"*2++4>< O$U$-$
@.?'AAA9 privind or%anizaiile cooperati$e de credit =D. Of. Partea I) nr. 33+*2+++><
12 D. Of. Partea I) nr. 132*2++<
20
? <rupurile 3e interes econo4ic reprezint o a$ociere de per$oane fizice $au
4uridice -n $copul -nle$nirii $au dezvoltrii activitii economice a membrilor $i)
precum 7i al -mbuntirii rezultatelor activitii re$pective =art. 11& alin. 1 din /e%ea
nr. 1"1*2++3. Arupul de intere$ economic are per$onalitate 4uridic< poate avea
calitatea de comerciant $au necomerciant.
? persoanele :i5ice9 potrivit O$ U$ -$ nr ))?'AA09 ;i anu4e9 persoane :i5ice
autori5ate9 Bntreprin56tori titulari ai unei Bntreprin3eri in3ivi3uale9 4e47rii ai
unei Bntreprin3eri :a4iliale
K persoane :i5ice9 Bn calitate 3e 994ici co4ercian2i99$
K a<en2ii co4ercian2i per4anen2i9 potrivit /e%ii nr. +,*2++3.
Nu au calitatea 3e co4ercian2i9 3ar pot :i su7iecte ale raporturilor co4erciale :
K statul ;i unit62ile a34inistrativ teritoriale potrivit art & #od com.)
4eseria;ii ;i 26ranii care -7i de$fac produ$ele din %o$podria proprie deoarece art. 1
alin. 3 din /e%ea 261!!0 coro"orat cu art. # $od com. di$pune ca ace7tia nu au
obli%aia -nre%i$trrii -n 1e%i$trul #omertului.
K unele persoanele :i5ice autori5ate) potrivit art. 2+ alin. 1 7i 2 din Ordonana de
ur%en nr 44*2++&.
K <rupurile 3e interes econo4ic care nu au calitatea de comerciani)
K auIiliarii 3e co4er 9 3epen3en i: prepu ii co4ercian ilor9 co4i ii pentru
ne<o 9 co4i ii c6l6tori pentru ne<o Lco4i ii voia8oriJ .
*$'$ Co4erciantul % persoan 6 :i5ic6 autori5at6 % P(A) potrivit Or3onan2ei 3e
ur<en26 nr ))?'AA0
#omerciantul per$oan fizic autorizat 0 denumit precurtat) P'( - de$f7oar
orice form de activitate economic permi$ de le%e) folo$ind -n principal fora $a de
munc 7i aptitudinile $ale profe$ional =art.2) pct. i 7i art. 1, alin. 1) din O.@.A. nr.
44*2++&>.
P'( e$te obli%at $ $olicite -nre%i$trarea -n re%i$trul comerului 7i autorizarea
funcionrii) -nainte de -nceperea activitii eonomice) fr ca prin acea$ta $ devin
comerciant. #alitatea de comerciant o dob:nde7te -n condiiile art. 3 #od. com.
>P(A are ur46toarele prero<ative :
K poate cola7ora cu alte per$oane fizice autorizate ca P'() -ntreprinztori
per$oane fizice titulari ai unor -ntreprinderi individuale $au reprezentani ai unor
-ntreprinderi familiale ori cu alte per$oane fizice $au 4uridice) pentru efectuarea unei
activiti economice) fr ca acea$ta $ -i $c9imbe $tatutul 4uridic dob:ndit potrivit
prezentei $eciuni =art. 1" din O.@.A. nr. 44*2++&>. (cea$t colaborare trebuie $ $e fac
-n $copul e5ercitrii actvitii pentru care a fo$t autorizat =art. 1" din O.@.A. nr.
44*2++&>.
K poate cu4ula calitatea de per$oan fizic autorizat cu cea de $alariat al unei
tere per$oane care funcioneaz at:t -n acela7i domeniu) c:t 7i -ntr-un alt domeniu de
21
activitate economic dec:t cel pentru care P'( e$te autorizat.
K poate cere ulterior scHi47area statutului 8uri3ic dob:ndit 7i autorizarea ca
-ntreprinztor per$oan fizic titular al unei -ntreprinderi individuale.
P'( e$te a$i%urat -n $i$temul public de pen$ii 7i a$i%urri 7i alte drepturi de
a$i%urri $ociale 7i are dreptul de a fi a$i%urat -n $i$temul a$i%urrilor $ociale de
$ntate 7i al a$i%urrilor pentru 7oma4.
>P(A are ur46toarele inter3ic2ii :
K nu are 3reptul s6 an<a8e5e cu contract 3e 4unc6 tere per$oane pentru
de$f7urarea activitii pentru care a fo$t autorizat 7i nici nu va fi con$iderat un
an%a4at al unor tere per$oane cu care colaboreaz) -n condiiile prevzute de art. 1" din
O.@.A. nr. 44*2++&) c9iar dac colaborarea e$te e5clu$iv.
K nu poate cu4ula ;i calitatea 3e Bntreprin56tor person6 :i5ic6 titular al
unei Bntreprin3eri in3ivi3uale$
>R6spun3erea P(A$
K P'( r6spun3e pentru o7li<a2iile sale cu patri4oniul 3e a:ecta2iune9 3ac6
acesta a :ost constituit9 ;i Bn co4pletare cu Bntre< patri4oniul s6u$
K 3ac6 are calitatea 3e co4erciant9 potrivit art. 3 #od. com.) -n caz de
in$olven) P(A va :i supus6 proce3urii si4pli:icate prev65ute 3e Le<ea nr$
0&?'AA,$ Orice per$oan intere$at pote face dovada calitiide comerciant -n cadrul
procedurii in$olvenei $au $eparate) prin aciune -n con$tatare) dac 4u$tific un intere$
le%itim.
K 3ac6 P(A nu are calitatea 3e co4erciant) cre3itorii B;i vor eIecuta
crean2ele B4potriva acesteia Bn con3i2iile 3reptului co4un$
>Dncetarea activit62ii P(A$ Potrivit art. 21 alin. 1) P'( -7i -nceteaz activitatea
7i e$te radiat din re%i$trul comerului -n urmtoarele cazuri;
a> prin dece$<
b> prin voina ace$teia
c> la cererea unei per$oane fizice $au 4uridice pre4udiciat ca efect al unei
-nmatriculri ori printr-o meniune -n re%i$trul comerului. 1adierea -nre%i$trrii
p%ubitoare) $e cere -n tot $au numai cu privire la anumite elelmente ale a$eteia)
-n cazul -n care prin 9otr:ri 4udectore7ti irevocabile au fo$t de$fiinate -n tor$ au -n
parte $au modificate actele care au $tat la baza -nre%i$trrii cu privire la care $e $olicit
radierea) dac prin 9otr:re 4udectorea$c nu a fo$t di$pu$ menionarea -n re%i$trul
comerului =art. 2 alin. 1>.
#ererea de radiere) -n$oit de copia certificat pentru conformitate cu ori%inalul
actelor doveditoare) dup caz) $e depune la oficiul re%i$trului comeruluide pe l:n%
tribunalul unde -7i are $ediul profe$ional) de ctre orice per$oan intere$at
*$*$ Co4erciantul % Bntreprin56tor persoan6 :i5ic6 titular al Bntreprin3e ri
in3ivi3uale9 potrivit Or3onan2ei 3e ur<en26 nr ))?'AA0
22
Dntreprin3erea in3ivi3ual6 este Bntreprin3erea econo4ic69 :6r6
personalitate 8uri3ic69 or<ani5at6 3e un Bntreprin56tor
*
$
Dntreprin56torul per$oan fizic titular al -ntreprinderii individuale e$te este
co4erciant persoan6 :i5ic6 3e la 3at Bnre<istr6rii Bn re<istrul co4er2ului$
Prin -nre%i$trarea -n re%i$trul comerului -ntreprinderea individual nu dob:nde7te
per$onalitate 4uridic.
HPrero<ativele co4erciantului persoan6 :i5ic6 titular al unei Bntreprin3eri
in3ivi3uale$ .ntreprinztorul per$oan fizic;
K poate an<a8a ter2e persoane cu contract in3ivi3ual 3e 4unc69 -nre%i$trat la
in$pectoratul teritorial de munc) -n calitate de an%a4ator per$oan fizic) potrivit le%ii)
pentru or%anizarea 7i e5ploatarea -ntreprinderii $ale<
K poate cola7ora cu alte persoane P(A9 cu al2i Bntreprin56tori persoane
:i5ice titulari ai unor Bntreprin3eri in3ivi3uale sau repre5entan2i ai unor
Bntreprin3eri :a4iliale ori cu alte persoane 8uri3ice9 pentru efectuatrea unei activiti
economice) fr ca acea$ta $ -i $c9imbe $tatutul 4uridic dob:ndit. .ntreprinztorul
per$oan fizic titular al -ntreprinderii individuale nu va :i consi3erat un an<a8at al
unor tere per$oane cu care colaboreaz) -n condiiile prevzute mai $u$ c9iard ac
colaborarea e$te e5clu$iv.
K poate cu4ula ;i calitatea 3e salariat al unei ter2e persoane care funcioneaz
-n acela7i domeniu) ca 7i -ntr-un alt domeniu de activitate dec:t cel -n care 7i-a or%anizat
-ntreprinderea individual.
.ntreprinztorul per$oan fizic titular al unei -ntreprinderi individuale e$te
a$i%uart -n $i$temul public de pen$ii 7i alte drepturi de a$i%urri $ociale 7i are dreptul de
a fi a$i%urat -n $i$temul a$i%urrilor $ociale de $ntate 7i al a$i%urrilor pentru 7oma4.
>R6spun3erea -ntreprinztorului per$oan fizic titular al unei -ntreprinderi
individuale:
K r6spun3e pentru o7li<a2iile sale cu patri4oniul 3e a:ecta2iune9 3ac6 acesta
a :ost constituit9 ;i Bn co4pletare cu Bntre< patri4oniul s6u$
K Bn ca5 3e insolven269 va :i supus proce3urii si4pli:icate prev65ute 3e
Le<ea nr. &*2++".
>Dncetarea activit62ii Bntreprin56torului persoan6 :i5ic6 titular al unei
Bntreprin3eri in3ivi3uale$
Potrivit art. 23 alin. 1) -ntreprinztorul per$oan fizic titular al unei -ntreprinderi
individuale -7i -nceteaz activitatea 7i e$te radiat din re%i$trul comerului -n urmtoarele
cazuri;
a> prin dece$<
13 .ntreprinderea economic e$te activitatea economic de$f7urat -n mod or%anizat) permanent 7i $i$tematic)
combin:nd re$ur$e financiare) fora de munc atra$) materii prime) mi4loace lo%i$tice 7i informaie) pe ri$cul
-ntreprinztorului) -n cazurile 7i -n condiiile prevzute de le%e =art. 2 lit. f. din O.@.A. nr. 44*2++&>
23
b> prin voina ace$teia
c> la cererea unei per$oane fizice $au 4uridice pre4udiciat ca efect al unei
-nmatriculri ori printr-o meniune -n re%i$trul comerului. 1adierea -nre%i$trrii
p%ubitoare) $e cere -n tot $au numai cu privire la anumite elelmente ale ace$teia) -n
cazul -n care prin 9otr:ri 4udectore7ti irevocabile au fo$t de$fiinate -n tor$ au -n parte
$au modificate actele care au $tat la baza -nre%i$trrii cu privire la care $e $olicit
radierea) dac prin 9otr:re 4udectorea$c nu a fo$t di$pu$ menionarea -n re%i$trul
comerului =art. 2 alin. 1>.
#ererea de radiere) -n$oit de copia certificat pentru conformitate cu ori%inalul a
actelor doveditoare) dup caz) $e depune la oficiul re%i$trului comerului de pe l:n%
tribunalul unde -7i are $ediul profe$ional) de ctre orice per$oan intere$at.
.n cazul -n care -ntreprinztorul decedeaz) mo7tenitorii pot continua
-ntreprinderea) dac -7i manife$t voina) printr-o declaraie autentic) -n termen de "
luni de la data dezbaterii $ucce$iunii. Dac $unt mai muli mo7tenitori) ace7tia -7i vor
de$emna un reprezentant) -n vederea continurii activitii economice ca -ntreprindere
familial.
(ctivitatea va putea fi continuat $ub aceea7i firm) cu obli%aia de menionare -n
cuprin$ul acelei firme a calitii de $ucce$or.
*$)$ Dntreprin3erea :a4ilial6
.ntreprinderea familial e$te -ntreprinderea economic) fr per$onalitate
4uridic) or%anizat de un -ntreprinztor per$oan fizic -mpreun cu familia $a =art. 2
lit. 9) din O.@.A. nr. 44*2++&>.
.ntreprinderea familial e$te con$tituit din 2 $au mai muli membri ai unei familii.
'amilia) e$te compu$ din $oul) $oia) copii ace$tora care au -mplinit v:r$ta de 1"
ani la data autorizrii -ntreprinderii familiale) rudele 7i afinii p:n la %radul al patrulea
inclu$iv =art. 2 lit. d) din O.@.A. nr. 44*2++&>.
HConstiuirea Bntreprin3erii :a4iliale$
.ntreprinderea familial $e con$tituie -n baza unui acor3 3e constituire Bnre
4e47rii :a4iliei$ (cordul de con$tituire -mbrac :or4a scris6) ca o condiie de
valabilitate.
H (cordul de con$tituire trebuie $ cuprind clauze referitoare la;
K numele 7i prenumele membrilor 7i a reprezentantului<
K data -ntocmirii ace$tuia<
K participarea fiecrui membru la -ntreprindere) condiiile participrii<
K cotele procentuale -n care vor -mpri veniturile nete ale -ntreprinderii<
K raporturile dintre membrii -ntreprinderii familiale<
K condiiile de retra%ere.
/ip$a uneia din $tipulaiile prevzute mai $u$ atra%e nulitatea ab$olut a
acordului.
24
.ntreprinderea familial nu are patri4oniu propriu 7i nu 3o7=n3e;te
personalitate 8uri3ic6 prin -nre%i$trarea -n re%i$trul comerului) dar) prin acor3ul 3e
constituire a -ntreprinderii familiale) 4e47rii acesteia9 pot stipula constituirea
unui patri4oniu 3e a:ecta2iune$
Patri4oniul 3e a:ecta2iune repre5int6 totalitatea 7unurilor9 3repturilor ;i
o7li<a2iilor a 4e47rilor Bntreprin3erii :a4iliale L3up6 ca59 a persoanei :i5ice
autori5ate sau a titularului Bntreprin3erii in3ivi3ualeJ a:ectate scopului
eIercit6rii unei activit62i econo4ice9 constituit6 ca o :rac2iune 3istinct6 a
patri4oniului 4e47rilor Bntreprin3erii :a4iliale L3up6 ca59 a persoanei :i5ice
autori5ate sau a titularului Bntreprin3erii in3ivi3ualeJ separat6 3e <a8ul <eneral
al cre3itorilor personali ai acestora$
Prin acordul de con$tituire $au printr-un act adiional la ace$ta $e vor $tabili
cotele de participare a membrilor la con$tituirea patrimoniului de afectaiune. Dac
membrii -ntreprinderii convin -n unanimitate cotele de participare pot fi diferite de
cele prevzute pentru participarea la veniturile nete $au la piederile -ntreprinderii.
HStatutul 4e47rilor Bntreprin3erii :a4iliale
Me47rii Bntreprin3erii :a4iliale sunt co4ercian2i persoane :i5ice de la data
-nre%i$trrii ace$teia -n re%i$trul comerului.
(ce7tia r6spun3 soli3ar ;i in3ivi5i7il pentru 3atoriile contractate de
reprezentant -n e5ploatarea -ntreprinderii cu patrimoniul de afectaiune) dac ace$ta a
fo$t con$tituit) 7i) -n completare) cu -ntre% patrimoniul) core$punztor cotelor de
participare.
Prero<ativele 4e47rilor Bntreprin3erii :a4iliale $unt ;
K pot fi $imultan P'( $au titulari ai unor -ntreprinderi individuale <
K pot cumula 7i calitatea de $alariat al unei tere per$oane care funcioneaz at:t
-n acela7i domeniu) c:t 7i -ntr-un alt domeniu de activitate economic dec:t cel -n care
7i-au or%anizat -ntreprinderea familial.
Actele 3e 3ispo5i2ie a$upra bunurilor afectate activitii -ntreprinderii familiale
$e vor lua cu acceptul 4a8orit62ii si4ple a 4e47rilor Bntreprin3erii) cu condiia ca
acea$t ma4oritate $ includ 7i acordul proprietarului bunului care face obiectul
actului.
Dembrii unei -ntreprinderi familiale $unt a$i%urai -n $i$temul public de pen$ii
7i alte drepturi de a$i%urri $ociale 7i au dreptul de a fi a$i%urai -n $i$temul
a$i%urrilor $ociale de $ntate 7i al a$i%urrilor pentru 7oma4
HInter3ic2ii$ Dntreprin3erea :a4ilial6 nu are 3reptul s6 an<a8e5e ter2e
persoane cu contract 3e 4unc6$
H Statutul repre5entantului Bntreprin3erii :a4iliale
Repre5entantul -ntreprinderii familiale este 3ese4nat prin acor3ul 3e
constituire$
25
1eprezentantul va <estiona Bnteresele Bntreprin3erii :a4iliale ;i va lua
3eci5iile privin3 <estiunea curent6 a acesteia Bn te4eiul unei procuri speciale9 $ub
forma unui -n$cri$ $ub $emntur privat. Procura $pecial $e $emneaz de toi membrii
-ntreprinderii care au capacitate de e5erciiu 7i reprezentanii le%ali ai celor cu capacitate
de e5erciiu re$tr:n$.
Actele prin care se 3o7=n3esc 7unuri pentru activitatea -ntreprinderii familiale
se BncHeie 3e repre5entant :6r6 autori5area preala7il6 a 4e47rilor 9 3ac6 valoarea
7unului cu privire la care se BncHeie actul nu 3ep6;e;te &AO 3in valoarea 7unurilor
care au :ost a:ectate Bntreprin3erii ;i a su4elor 3e 7ani a:late la 3ispo5i2ia
Bntreprin3erii la 3ata actului$ +unurile 3o7=n3ite sunt coproprietatea 4e47rilor$
Prin reprezentantul $u) -ntreprinderea familial) poate colabora cu alte per$oane
fizice autorizate ca P'() -ntreprinztori per$oane fizice titulari ai unor -ntreprinderi
individuale $au reprezentani ai unor -ntreprinderi familiale ori cu alte per$oane fizice
$au 4uridice) pentru efectuarea unei activiti economice) fr ca acea$ta $-i $c9imbe
$tatutul dob:ndit. #olaborarea $e face numai -n $copul e5ercitrii activitii pentru care
-ntreprinderea familial a fo$t autorizat.
HDncetarea activit62ii Bntreprin3erii :a4iliale
.ntreprinderea familial -7i -nceteaz activitatea 7i e$te radiat din re%i$trul
comerului -n urmtoarele cazuri ;
K mai mult de 4umtate din membrii ace$teia au decedat <
K mai mult de 4umtate dintre membrii -ntreprinderii cer -ncetarea ace$teia
$au $e retra% din -ntreprindere<
K la cererea unei per$oane fizice $au 4uridice pre4udiciat ca efect al unei
-nmatriculri ori printr-o meniune -n re%i$trul comerului. 1adierea -nre%i$trrii
p%ubitoare) $e cere -n tot $au numai cu privire la anumite elelmente ale ace$teia) -n
cazul -n care prin 9otr:ri 4udectore7ti irevocabile au fo$t de$fiinate -n tot $au -n parte
$au modificate actele care au $tat la baza -nre%i$trrii cu privire la care $e $olicit
radierea) dac prin 9otr:re 4udectorea$c nu a fo$t di$pu$ menionarea -n re%i$trul
comerului =art. 2 alin. 1>.
#ererea de radiere) -n$oit de copia certificat pentru conformitate cu
ori%inalul a actelor doveditoare) dup caz) $e depune la oficiul re%i$trului comerului de
pe l:n% tribunalul unde -7i are $ediul profe$ional) de ctre orice per$oan intere$at.
*$&$ Co4erciantul a<ent per4anent9 potrivit Le<ii nr$ &A@?'AA'
Potrivit +,*2++2 a%entul comerciant permanent e$te comerciantul per$oan
fizic $au per$oan 4uridic care -n calitate de intermediar independent e$te
-mputernicit -n mod $tatornic;
? $ ne%ocieze afacerile pentru o alt per$oan fizic $au per$oan 4uridic) numit
comitent)
? $ ne%ocieze i $ -nc9eie afaceri -n numele i pe $eama comitentului.
(%entul permanent -i de$foar activitatea -n $c9imbul unei remunera ii
26
primite de la comitent.
*$ ,$ Con3i2iile i4puse co4erciantului persoan6 :i5ic6 Lpentru 3o7=n3irea
calit62ii 3e co4erciantJ
#onditiile impu$e comerciantului per$oana fizica $unt de doua feluri;
a> conditii nece$are prote86rii persoanei interesate Bn reali5area
:aptelor 3e co4ert 0 re:eritoare la capacitate 8uri3ic6 a persoanei respectiveC
b> condi ii nece$are prote4arii intere$elor %enerale) care $e refer la cau5e
3e incapacitate sau inco4pati7ilitateC
c> condiii nece$are pentru de$f7urarea activitii comerciale =a
actelor*faptelor de comer>.
Con3itiile i4puse co4erciantului persoan6 :i5ic6 re5ult6 3in
ur46toarele 3ispo5i ii le<ale:
K din art. 3 #od.com. care prevede 99sunt co4ercian2i aceia care :ac :apte
3e co4er2 av=n3 co4er2ul ca o pro:esiune o7i;nuit699 C
? din art. 1 pct. 2) din /e%ea nr. 2"*1,,+) modificat) privit -n lumina
O.@.A. nr 44*2++&) ))comercianii $unt; per$oanele fizice autorizate =cu re$pectarea
di$poziiilor art. 3 #od com>) -ntreprinztorul per$oana fizic titular al -ntreprinderii
individuale) membrii -ntreprinderii familiale9 care e:ectuea56 Bn 4o3 o7i;nuit :apte 3e
co4er2C
? din art. 2 lit. a) din O.@.A. nr. 44*2++&) care define7te activitatea
economic ))ca :iin39 activitatea a<ricol69 in3ustrial69 co4ercial6 3es:6;urat6 L#J9
Bn scopul o72inerii unui pro:it 99C
? din art. 2 lit. f) din O.@.A. nr 44*2++&) care define7te -ntreprinderea
economic) ca :iin3 activitatea econo4ic6 3es:6;urat6 Bn 4o3 or<ani5at L#J9 pe
riscul Bntreprin56torului$
? din art. & pct. 1 lit. a) din O.@.A. nr 44*2++&) care i4pune con3i2ia 3e
capacitate 3eplin6 3e eIerci2iu9 pentru persoanele :i5ice care 3es:6;or6 activit62i
econo4ice9 7i anume; per$oanele fizice autorizate -ntreprinztorul per$oan fizic titular
al -ntreprinderii individuale) reprezentantul -ntreprinderii individuale. Pentru membrii
-ntreprinderii familiale e$te prevzut e5cepia de la re%ula capacit ii depline de
e5erci iu) v:r$ta de 1" ani..
>#orobor:nd di$poziiile de mai $u$ rezult c o persoan6 :i5ic6 pentru a
3eveni co4erciant tre7uie s6 Bn3eplineasc6 ur46toarele con3itii:
$ persoana :i5ic6 tre7uie s6 ai76 capacitatea 8uri3ic6 cerut6 3e le<e9
respectiv capacitatea 3eplin6 3e eIerci iu9 v=rsta 3e 0 ani L art. & pct. 1 O.@.A.
44*2++&>) cu e5cep ia membrilor - ntreprinderii familiale crora le%ea le $olicit v:r$ta
de 1" ani la data cererii $olicitrii -nre%i$trrii -ntreprinderii re$pectiveC
'$ s6 eIercite Bn 4o3 o7i;nuit9 cu titlu 3e pro:esie9 :apte 3e co4er2 =art. 3 #od
com.>C
27
*$ activitatea co4erciantului9 con$iderat activitate economic9 s6 ai7a 3rept
scop o72inerea 3e pro:it eIclu5=n3u%se Bn principal activitatea nelucrativ6 Lart. 2 lit.
a) din O.@.A. nr 44*2++&>C
)$ co4er2ul ast:el 3es:6;urat s6 :i reali5at Bn nu4e propriu Lcon3i2ie i4pus6
3e 3octrin6JC
&$ co4erciantul persoan6 :i5ic6 sa ac2ione5e pe riscul s6u Lcon3i2ie i4pus6 3e
3octrin6JC
,$ nu au s6v=r;it :apte sanc2ionate 3e le<ile :inanciare9 va4ale ;i cele care
privesc 3isciplina :inancuiar% :iscal69 3e natura celor care se Bnscriu Bn ca5ierul
:iscal =art. & lit. b) O.@.A. 44*2++&><
.$ au un se3iu pro:esional 3eclarat =art. & lit. c) conform art. , alin. 2) O.@.A.
44*2++&>.<
0$ 3eclara2ia pe propria r6spun3ere c6 Bn3eplinesc con3i2iile 3e :unc2ionare
prev65ute 3e le<isla2ia speci:ic6 Bn 3o4eniul9 sanitar%veterinar9 protec2iei 4e3iului9
;i al protec2iei 4uncii =art. & lit. d) O.@.A. nr. 44*2++&><
@$ s6 :ie Bnre<istrat Bn re<istrul co4er2ului ;i autori5at potrivit le<ilor Bn
vi<oare =art. 3 pct. 1) O.@.A. nr. 44*2++&>.
$ Capacitatea co4erciantului persoan6 :i5ic6
Potrivit art. & pct. 1) lit. a) din O.@.A. nr. 44*2++& pot de$f7ura activiti
economice -n formele prevzute de prezenta ordonan
14
9 persoanele :i5ice care au
B4plinit v=rsta 3e 0 ani9 re$pectiv) per$oanele fizice care $olicit autorizarea pentru
de$f7urarea de activiti economice ca P'() ca -ntreprinztor titular de -ntreprindere
individual 7i ca reprezentant al -ntreprinderii familiale. Pentru 4e47rii
Bntreprin3erii :a4iliale le<ea solicit6 B4plinirea v=rstei 3e , ani la 3ata solicit6rii
autori56rii$
!u au capacitatea de a fi comerciani;
K minorul cu capacitatea de e5ercitiu re$tr:n$ =14-1& ani>. Poate -nc9eia -n$
anumite acte 4uridice) de la v:r$ta de 1" ani pentru care nu are nevoie de -ncuviinarea
prealabil a reprezentantului le%al.
K interzi7ii 4udecatore7ti) deoarece nu au capacitate de e5ercitiu deplin) neav:nd
di$cernm:ntul faptelor pe care le realizeaz datorit $trii de alienaie mintal.
(rt. #od com. precizeaz de altfel ca per$oanele pu$e $ub interdicie nu pot fi
comerciani i nici nu pot continua un comer .
L Prin urmare;
K comercianii per$oane fizice pot pre$ta activitatea economic -n mod
independent numai de la v:r$ta de 1& ani) la acea$ta v:r$t dob:ndind capacitatea
comercial.
K per$oanele fizice pot pre$ta activitati -n cadrul -ntreprinderii familiale de la
14 P'() -ntreprinztorul per$oana fizic titular al -ntreprinderii individuale) membrii -ntreprinderii familiale
28
v:r$ta de 1" ani -n calitate de membrii ai ace$teia) cu condiia $ nu aib calitatea de
reprezentani ai acelor -ntreprinderi familiale. .n cadrul -ntreprinderilor familiale $e
re%$e$c comercian i per$oane fizice) care pot avea v:r$ta -ntre 1"-1& ani.
'emeia c$torit -nainte de 1& ani c9iar dac a dob:ndit capacitate de e5erciiu
deplin) prin c$torie) nu poate dob:ndi 7i capacitatea comercial. Dac mo tene te un
fond de comer pe cale $ucce$oral) dob:ndete calitatea de comerciant) dar fr $ aib
dreptul $ -ndeplinea$c acte de comer . .n $itua ie $imilar $e %$e te orice minor care
dob:nde te un fond de comer pe cale $ucce$oral.
Per$oanele cu privire la care $-a con$tituit curatela =art. 12 #od fam.>) de7i au
di$cernm:nt nu pot $-7i apere $in%ure intere$ele datorit bolii) infirmitii) $au
batr:neii) prin urmare nu pot deveni comercian i.
8eoretic ace$te per$oane nu $unt incapabile cu privire la e5ercitarea comerului)
practic) -n$ e$te %reu de ima%inat po$ibilitatea de a e5ercita activiti comerciale.
$ a$ Inco4pati7ilit62i$ !u pot fi comerciani) 3atorit6 :unc2iei pe care o dein;
? parla4entarii9
? :unc2ionarii publici -n condiiile impu$e de $tatutul propriu) potrivit /e%ii nr.
1&&*1,,,
1
9
? 4a<istra2ii =4udectorii 7i procurorii>)
? 4ilitarii etc.
!u pot fi comerciani) 3atorit6 pro:esiei) acele per$oane care e5ercit profe$iuni
liberale; avoc2tii9 notarii9 4e3icii$ (ctivitatea pe care o de$f7oar nu are caracter
$peculativ) c9iar dac obin c:7ti%.
De a$emenea) O.@.A. nr. 44*2++& $tabile te e5pre$ ca prevederile ace$teia nu $e
aplic acelor activiti economice pentru care le%ea a in$tituit un re%im 4uridic $pecial)
anumite re$tricii de de$f7urare $au alte interdicii.
$ 7$ Dec63eri$ 6unt deczute din dreptul de a fi comerciani per$oanele care au
fo$t condamnate penal pentru una dintre faptele =infractiunile> prevazute de le%e =art. 1
lit. i 0 /e%ea nr. 12*1,,+ modificat>. 8rebuie $ e5i$te o 9otr:re 4udecatorea$c =de
condamnare> -n ace$t $en$.
8otodata O.@.A. nr. 44*2++& art. & pct. 1) lit. b prevede c o per$oan are dreptul
$ de$f7oare activiti economice - ca P'() ca -ntreprinztor per$oan fizic titular al
-ntreprinderii individuale) $au ca reprezentant) re$pectiv) membru -ntr-o -ntreprindere
familial 0 3ac6 nu a s6v=r;it :apte sanc2ionate 3e le<ile :inanciare9 va4ale si cele
care privesc 3isciplina :inanciar%:iscal69 3e natura celor care se Bnscriu Bn ca5ierul
:iscal$
$ c$ Inter3ic ii$ Interdiciile pot fi le%ale 7i convenionale.
Inter3ic2 iile le<ale se re:er6 la anu4ite activit62i care nu pot :ace o7iectul
co4er2ului privat LparticularJ 7i care $unt monopol de $tat =prelucrarea tutunului)
15 /e%ea funcionarului public) republicat -n 22. +3. 2++4.
29
pro$pectarea 7i e5tracia crbunelui) a minereurilor feroa$e> $au activiti care $unt
con$iderate infraciuni =fabricarea $au comercializarea unor dro%uri $au narcotice -n alt
$cop dec:t de medicament>.
Inter3ic 2 iile conven 2 ionale sunt sta7ilite su7 :or4a clau5elor inserate Bn
contract 7i produc efecte numai -ntre prile con$tractante.
25emplificm -n ace$t $en$;
K clau5e 3e eIclusivitate prin care un di$tribuitor $e obli% fa de producator
$ nu v:nd dec:t anumite produ$e 0 -n $pe) cele fabricate de productor. 6pre
e5emplu art. 3 pct 1 din /e%ea nr. +,*2++2 privind a%en ii comercian i permanen i)
care precizeaz ))a%entul nu poate ne%ocia i nu poate -nc9eia) pe contul $u) fr
con$imm:ntul e5pre$ al comitentului) Bn re<iunea 3eter4inat6 prin contract9
opera iuni de comer concurente privind bunuri i *$au $ervicii $imilare celor care fac
obiectul contractului de a%en ie))<
K clau5e 3e nonconcuren26 cu privire la comerciantul a%ent comercial
permanent) cruia i $e impune o anumit re$tr:n%ere de activitate prin acea$t clauz.
($tfel) /e%ea nr. +,*2++2 prevede -n art. 4 pct. 1 c ))prin clauz de nonconcuren $e
-nele%e acea prevedere contractual al crei efect con$t -n re$tr:n%erea activitii
profe$ionale a a%entului pe perioada de$furrii i*$au ul terior -ncetrii contractului
de a%en ie)).
'$ Activitatea 3es:asurat6 3e co4erciantul persoana :i5ic69 s6 :ie eIercitat6
Bn 4o3 o7i;nuit9 cu titlu 3e pro:esie :apte ce co4er2$
Potrivit criteriului obiectiv de comercialitate) per$oana fizic dob:nde$te
calitatea de comerciant dac $v:r7e7te fapte de comer) 7i -n mod e5cepional fapte
cone5e =au5iliare> de comer.
($tfel) o per$oana =comerciant> -mputernice7te o alt per$oan $ de$f7oare
comer -n numele $u. Per$oana -mputernicit nu poate fi calificat comerciant
deoarece -ndepline te actele de comer ) nu -n nume propriu) ci -n numele altei
per$oane) re$pectiv a comerciantului.
Persoana :i5ic6 tre7uie sa 3etin6 cali:icarea 0 pre<atirea pro:esional6 $au)
dupa caz) eIperien2a pro:esional6 nece$ar pentru a de$f$ura activitatea economic
pentru care $e $olicita autorizaia.
Cali:icarea se poate 3ove3i cu
,
:
1. diploma) certificatul $au adeverina de ab$olvire a unei in$titutii de invm:nt
preuniver$itar $au univer$itar)
2. certificat de calificare profe$ional $au de a unei forme de pre%atire
profe$ional) or%anizat -n condiiile le%ii) -n vi%oare la data eliberrii ace$tuia)
3. certificat de competent profe$ional)
4. cartea de me7te7u%ar)
. carnetul de munca al $olicitantului)
16 ( $e vedea (ne5a la O.@.A. nr. 44*2++&.
30
". declara ia de notorietate cu privire la abilitatea de a de$f7ura activitatea pentru
care $e $olicit autorizarea) eliberat de primarul localitii re$pective -n mod %ratuit -n
cazul me$eriilor tradiionale artizanale)
3. ate$tatul de recunoa7tere a calificrii 7i*$au de ec9ivalare pentru per$oanele
fizice care au dob:ndit calificarea -n $trintate)
&. ate$tatul de recunoa7tere a calificrii dob:ndite -n $trintate) -n afara
$i$temului de -nvm:nt)
,. orice alte dovezi care $ ate$te e5periena profe$ional.
*$ Des:aurarea co4er2ului pentru o72inerea unui pro:it
6e e5clude a$tfel o activitate nelucrativ. #eea ce intere$eaz e$te intenia
comerciantului de a obine profit. =#omerciantul poate fi an%a4at -n cadrul unei uniti
pe baza contractului individual de munc cu un $alariu) concomitent cu activitatea
comercial.>
)$ Des:a;urarea co4er2ului Bn nu4e propriu
Per$oana care e5ercit o activitate de comert -n numele 7i pe $eama altei
per$oane) nu dob:nde7te calitatea de comerciant.
($tfel) nu $unt comercian i au5iliarii de comer 0 prepu$ul) procuri$tul)
v:nztorul) comi$ul-voia4or.
O $ituaie aparte o reprezint a%enii comerciani permaneni potrivit /e%ii nr.
+,*2++2. .n calitatea lor de intermediari $au -mputernici i ai beneficiarului
=comitentului a%en ilor> $unt mandatai pentru;
K a ne%ocia afaceri pentru comitentul per$oan fizic $au 4uridic<
K a ne%ocia 7i -nc9eia afaceri -n numele 7i pe $eama comitentului.
#9iar daca a%entul =comercial permanent> realizeaz acte -n numele 7i pe $eama
comitentului a%entul nu e$te prepu$ al comitentului =art 1 alin >.
(%entul $v:r7e7te acte de intermediere. .n condiiile -n care le realizeaz -n
nume propriu) potrivit art 3 #od #om.) face acte de comer obiective.
(%entul are obli%aia de a aciona cu bun credint 7i cu dili%en a unui
profe$ioni$t =art. alin. 2>.
&$ Des:6;urarea co4er2ului pe riscul co4erciantului
#omerciantul acioneaz pe ri$cul $u 7i ca re%ul cu r$pundere nelimitat.
O.@.A. nr. 44*2++& re%lementeaz pentru prima dat -n 1om:nia) patri4oniul 3e
a:ecta2iune ca :iin3 o :rac2iune 3istinct6 a patri4oniului L7unuri 3repturi ;i
o7li<a2iiJ unei P(A9 titularului 3e Bntreprin3ere in3ivi3ual69 4e47rilor
Bntreprin3erii :a4iliale a:ectate scopului eIercit6rii activit62ii econo4ice separat6
3e <a8ul <eneral al cre3itorilor persoanli ai acestora$
1$punderea neli4itat6 e$te carcteri$tic pentru comerciantul per$oan fizic 0
31
P'() -ntreprinztor tiular de -ntreprindere individual. 2l r$punde cu patri4oniul 3e
a:ecta2iune) dac ace$ta a fo$t con$tituit9 ;i Bn co4pletare cu patri4oniul s6u) adica
cu toate bunurile $ale mobile 7i imobile) prezente 7i viitoare care $e %$e$c -n
patrimoniul $u.
.n cazul membrilor -ntreprinderii familiale le%ea in$tituie pe l:n% r$punderea
nelimitat =cu patri4oniul 3e a:ecta2iune) dac ace$ta a fo$t con$tituit9 ;i Bn
co4pletare cu patri4oniul s6u propriu> 7i r$punderea $olidar 7i indivizibil
pentru datoriile contractate de reprezentantul -ntreprinderii familiale.
#reditorii ale caror creane izvora$c din faptele de comer ale comerciantului $e
afl in concur$ 7i pe aceea$i poziie cu ceilali creditori ai comerciantului) creditori ale
cror creane izvor$c din acte civile.
,$ Co4erciantul nu a s6v=r;it :apte sanc2ionate de le%ile financiare) vamale 7i
cele care prive$c di$ciplina financuiar - fi$cal) de natura celor care $e -n$criu -n cazierul
fi$cal<
.$ Co4ercaintul are un se3iu 3ecalarat. Pentru $tabilirea $ediului profe$ional
e$te nece$ar ca P'() titularul de -ntreprinderii individuale $au oricare alt membru al
-ntreprinderii familiale) de la caz la caz) $ dein un drept de folo$in a$upra imobilului
la adre$a cruia ace$ta e$te declarat. Dreptul de folo$in poate avea ca temei 4uridic un
contract de v:nzare-cumprare) te$tament) caz -n care comerciantul e$te proprietar) $au
cun contract de locaiune caz -n care comerciantul e$te locatar.
De$f7urarea activitilor economice prin intermediul unui se3iu per4anent de
ctre cetenii altor $tate membre ale @niunii 2uropene $au ale 6paiului 2conomic
2uropean $e realizeaz cu re$pectarea re%lementrilor -n vi%oare privind $ediul
permanent.
0$ Co4erciantul tre7uie s6 se Bnre<istre5e Bn re<istrul co4er2ului 7i $ o7tin6
autori5a2iile preva5ute 3e le<e$
Potrivit art. & pct. 1 lit. d ))co4erciantul tre7uie s6 3eclare pe propria
r6spun3ere c6 Bn3epline;te con3i2iile 3e :unc2ionare prev65ute 3e le<isla2ia
speci:ic6 Bn 3o4eniul sanitar9 sanitar G veterinar9 protec2iei 4e3iului ;i al protec2iei
4uncii$ .ndeplinirea condiiilor de funcionare $e face potrivit art. ) 1 7i urmtoarele
din /e%ea nr. 3,*2++4) privind $implificarea formalitilor de -nre%i$trarea -n re%i$trul
comerului a per$oanelor fizice9 a$ociaiilor familiale =-n cazul no$tru) ca urmare a
O.@.A. nr. 44*2++&) P'() -ntreprinztor individual) -ntreprindere familial>) per$oanelor
fizice) -nre%i$trarea fi$cal a ace$tora) precum 7i la autorizarea per$oanelor 4uridice) cu
modificrile ulterioare) at=t pentru se3iu pro:esioanl9 pentru :iecare punct 3e lucru9
c=t ;i pentru activit62ile 3es:6;urate Bn a:ara se3iului pro:esional sau a punctelor
3e lucru$
HCererea 3e Bnre<istrare -n re%i$trul comerului 7i 3e autori5are a
:unc2ion6rii se 3epune la re<istrul co4er2ului3e pe l=n<6 tri7unalul 3in 8u3e2ul Bn
care solicitantul B;i sta7ile;te se3iul pro:esional =art. 12 pct. 1) O.@.A. nr. 44*2++&>.
32
#ererea menionat va fi -n$oit de ;
A$ 3ocu4enta2ia 3e sus2inere a cererii 3e Bnre<istrare Bn re<istrul
co4er2ului ;i autori5are a :unc2ion6rii P(A9 care cuprin3e =ane5a din O.@.A. nr.
44*2++&>;
1. carte de identitate $au pa7aport) fotocopie certificat olo%raf de ctre titular
privind conformitatea cu ori%inalul<
2. document care $ ate$te drepturile de folo$in a$upra $ediului profe$ional)
precum contract de -nc9iriere) comodat certificat de mo7tenitor) contractd e v:nzare-
cumprare) declaraie de luare -n $paiu$au orice alt act 4uridic carecofer dreptul de
folo$in etc. 0copie le%alizat<
3. declaraie pe propria r$pundere care $ ate$te -ndeplinirea condiiilor le%ale
de funcionare prevzut de le%i$laia $pecial din domeniul $anitar) $anita-veterinar)
proteciei mediului 7i proteciei muncii<
4. fotocopii certficate olo%raf de pe documentele care ate$t pre%tirea
profe$ioanl) dac acea$ta e$te cerut) potrivit unor prevederi $peciale<
. fotocopii certficate olo%raf de pe documentele care ate$t e5periena
profe$ioanl) dac e$te cazul<
+$ 3ocu4enta2ia 3e sus2inere a cererii 3e Bnre<istrare Bn re<istrul
co4er2ului ;i autori5are a :unc2ion6rii a Bntreprin3erii in3ivi3uale9 care cuprin3e
=ane5a din O.@.A. nr. 44*2++&>;
1. carte de identitate $au pa7aport al titularului -ntreprinderii individuale-
fotocopie certificat olo%raf de ctre titular privind conformitatea cu ori%inalul<
2. document care $ ate$te drepturile de folo$in a$upra $ediului profe$ional)
precum contract de -nc9iriere) comodat certificat de mo7tenitor) contractd e v:nzare-
cumprare) declaraie de luare -n $paiu$au orice alt act 4uridic carecofer dreptul de
folo$in etc. 0copie le%alizat<
3. declaraie pe propria r$pundere care $ ate$te -ndeplinirea condiiilor le%ale
de funcionare prevzut de le%i$laia $pecial din domeniul $anitar) $anita-veterinar)
proteciei mediului 7i proteciei muncii<
4. fotocopii certficate olo%raf de pe documentele care ate$t pre%tirea
profe$ioanl) dac acea$ta e$te cerut) potrivit unor prevederi $peciale<
. fotocopii certficate olo%raf de pe documentele care ate$t e5periena
profe$ioanl) dac e$te cazul<
C$ 3ocu4enta2ia 3e sus2inere a cererii 3e Bnre<istrare Bn re<istrul
co4er2ului ;i autori5are a :unc2ion6rii a Bntreprin3erii in3ivi3uale9 care cuprin3e
=ane5a din O.@.A. nr. 44*2++&>;
1. carte de identitate $au pa7aport al fiecrui membru - fotocopie certificat
olo%raf de ctre titular privind conformitatea cu ori%inalul <
2. document care $ ate$te drepturile de folo$in a$upra $ediului profe$ional)
precum contract de -nc9iriere) comodat certificat de mo7tenitor) contractd e v:nzare-
33
cumprare) declaraie de luare -n $paiu$au orice alt act 4uridic carecofer dreptul de
folo$in etc. 0copie le%alizat<
3. declaraie pe propria r$pundere a reprezentantului) care $ ate$te -ndeplinirea
condiiilor le%ale de funcionare prevzut de le%i$laia $pecial din domeniul $anitar)
$anitar-veterinar) proteciei mediului 7i proteciei muncii<
4. fotocopii certficate olo%raf de pe documentele care ate$t pre%tirea
profe$ioanl) dac acea$ta e$te cerut) potrivit unor prevederi $peciale<
. fotocopii certficate olo%raf de pe documentele care ate$t e5periena
profe$ioanl) dac e$te cazul<
". acordul de con$tituire -nc9eiat de membrii familiei -n form $cri$) ca o
condiie de validitate) 7i procura $pecial) $ub forma unui -n$cri$ $ub $emntur
privat) prin care reprezentantul e$te de$mnat prin acordul de con$tituire $ %e$tioneze
intere$ele -ntreprinderii familiale.
H Dnre<istrarea Bn re<istrul co4er2ului a P'() a -ntreprinderii individuale 7i
a -ntreprinderii familiale se :ace Bn 7a5a re5olu2iei 4otivate a 3irectorului o:iciului
re<istrului co4er2ului 3e pe l=n<6 tri7unal$
Dac $unt -ndeplinite condiiile referitoare la cuprin$ul cererii) documentaiei 7i
a docimentelor care ate$t pre%tirea 7i e5periena profe$ional) directorul oficiului
re%i$trului comerului de pe l:n% tribunal va di$pune -nre%i$trarea -n re%i$trul
comerului 7i autorizarea funcionrii P'() a -ntreprinderii individuale 7i a
-ntreprinderii familiale
Capitolul )
O7li<a2iile pro:esionale ale co4ercian2ilor

)$$ Preci56ri preala7ile
#ele mai importante obli%aii ale comercianilor $unt;
? Bnre<istrarea la Re<istrul Co4er2ului ;i
? Bntoc4irea re<istrelor co4erciale$
#omercianii) precum 7i alte per$oane fizice $au 4uridice) prevzute -n mod e5pre$
de le%e) $unt obli%ai ;
$ Bnainte 3e Bnceperea activit62ii acestora) $ cear Bn4atricularea -n re%i$trul
comerului. Prin -nre%i$trare $e -nele%e at:t -nmatricularea comerciantului) c:t 7i
-n$crierea de meniunil) care conform le%ii $e menioneaz -n 1e%i$trul #omerului<
'$ Bn cursul eIercit6rii co4er2ului9 s6 cear6 Bnscrierea -n acela7i re%i$tru a
meniunilor privind actele 7i faptele a cror -nre%i$trare e$te prevzut de le%e =art. 1 din
/e%ea nr. 2"*1,,+ republicat>. Potrivit /e%ii nr. 2"*1,,+) comercianii $unt at:t
per$oane fizice) c:t 7i -ntreprinderile familiale) re$pectiv) -ntreprinderile individuale) ce
efectueaz -n mod obi7nuit acte de comer) $ocietile comerciale) companiile naionale)
34
re%iile autonome) %rupurile de intere$ economic cu caracter comercial 7i or%anizaiile
cooperati$te =$ocietile cooperati$te) /e%ea nr. 1*2++><
*$ la Bncetarea co4er2ului9 s6 cear6 ra3ierea din 1e%i$trul #omerului<
Prevederile /e%ii nr. 2"*1,,+ referitoare la obli%aia inre%i$trrii -n 1e%i$trul
#omerului nu $e aplic me$eria7ilor 7i tranilor care-7i de$fac produ$ele din %o$podria
proprie =ace$t lucru rezult 7i din art. #od comercial care prevede c; Lv:nzarea de
produ$e a%ricole de ctre productori*cultivatori nu e$te act de comer) deci me$eria7ii 7i
ranii nu $unt comerciani>.
)$ '$ Or<ani5area Re<istrului Co4er2ului
Oficiile re%i$trului comerului) $e or%anizeaz -n $ubordinea Oficiului !aional al
1e%i$trului #omerului 7i funcioneaz pe l:n% fiecare tribunal =art. , alin. 1) /e%ea nr.
2"*1,,+) republicat i modificat >.
Oficiile re%i$trului comerului comunic Oficiului !aional al 1e%i$trului
#omerului orice -nmatriculare $au meiune operat) -n termen de cel mult 1 zile de la
efectuare =art. , alin. 3) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep.>
#omercianii cer -nmatricularea la Oficiul 1e%i$trului #omerului din 4udeul $au
municipiul Bucure7ti unde-7i au $ediul.
Oficiul 1e%i$trului #omerului e$te obli%at $ elibereze pe c9eltuiala per$oanei care
a fcut cererea) copii certificate de pe -nre%i$trrile efectuate -n re%i$tru 7i de pe actele
prezentate) precum 7i certificatele con$tatatoare c un act $au fapt e$te) $au nu e$te
-nre%i$trat.
(ctele pentru care $-au $olicitat de ctre per$oane) copii) pot fi cerute 7i eliberate 7i
prin core$ponden.
.nmatricularea 7i meniunile $unt opozabile terilor) de la data efecturii lor -n
1e%i$trul #omerului) ori de la publicarea lor -n Donitorul Oficial al 1om:niei) partea a
IG- a.
(ctele ori faptele ne-nre%i$trate) pentru care le%ea cere $ fie -nre%i$trate nu pot fi
opu$e terilor) cu e5cepia cazului -n care $e face dovada c ele erau cuno$cute de ace7tia.
.nre%i$trrile -n 1e%i$trul #omerului $e fac -n baza unei -nc9eieri a 4udectorului
dele%at) $au dup caz a unei 9otr:ri 4udectore7ti irevocabile = -n afara cazurilor -n care
le%ea prevede altfel>.
.nc9eierile 4udectorului dele%at privind -nmatricularea $au la orice alte -nre%i$trri
-n 1e%i$trul #omerului $unt e5ecutorii de drept 7i $unt $upu$e recur$ului. 8ermenul de
recur$ e$te de 1 zile 7i pentru pri) cur%e de la data pronunrii -nc9eierii. Pentru orice
alte per$oane intere$ate) termenul de recur$ cur%e de la data publicrii -nc9eierii) $au al
actului modificator) actului con$titutiv -n Donitorul Oficial al 1om:niei.
1ecur$ul $e depune 7i $e menioneaz la 1e%i$tru #omerului unde $-a fcut
-nre%i$trarea.
#ompetena de $oluionare a recur$ului revine #urii de (pel -n a crei raz
35
teritorial $e afl domiciliul $au $ediul comerciantului. .n cazul $ucur$alelor -nfiinate -n
alt 4ude) competena de $oluionare a recur$ului revine #urii de (pel -n a $oluiona
recur$ul) revine #urii de (pel unde-i are $ediul) $ucur$ala.
.n termen de 3 zile de la data depunerii) Oficiul 1e%i$trului #omerului) -nainteaz
recur$ul #urii de (pel =-n ambele cazuri>.
Dotivele de recur$ $e pot depune la in$tan cu cel puin 2 zile -naintea termenului
de 4udecat. Dac recur$ul e$te admi$) decizia in$tanei de recur$ va fi menionat -n
1e%i$trul #omerului.
)$*$ E:ectuarea Bnre<istr6rilor
2fectuarea -nre%i$trrilor pre$upune o cerere de -nmatriculare a $olicitantului -n
1e%i$trul #omerului;
A. Dn4atricularea co4er2ului la Bnceputul activit62ii
K J cererea persoanei :i5ice autori5ate9 sau 3up6 ca59 a Bntreprin56torrului
persoan6 :i5ic6 titular 3e Bntreprin3ere in3ivi3ual69 va cuprin3e:
a. nume) prenume) codul numeric per$onal) domiciliul) cetenia) data 7i locul
na7terii) $tarea civil) activitatea comercial anterioar<
b. firma comercial 7i $ediul ace$teia<
c. obiectul comerului) cu precizarea domeniului 7i activitii principale a7a cum
$unt prevzute -n autorizarea pentru e5ercitarea comerului<
d. numrul) data 7i or%anul emitent al autorizaiei pentru e5ercitarea comerului.
K 'J cererea Bntreprin3erii :a4iliale tre7uie s6 cuprin36;
a$ numele 7i prenumele fiecruia dintre membrii) codul numeric per$onal)
domiciliul) cetenia) data 7i locul na7terii<
7$ calitatea de membru al familiei<
c$ $tarea civil 7i activitatea comercial anterioar<
3$ datele de identificare ale per$oanei care reprezint a$ociaia -n relaiile cu terii)
care e$te de fapt membrul de familie din iniiativa cruia $-a -nfiinat a$ociaia) $au
-mputernicitul ace$tuia<
e$ firma comercial 7i $ediul ace$teia<
:$ obiectul comerului) cu precizarea domeniului 7i activitii principale a7a cum
$unt prevzute -n autorizarea pentru e5ercitarea comerului.
Pentru ambele cazuri =1)2>) acea$ta va trebui -n$oit de actele doveditoare ale
datelor pe care le cuprind. Oficiul va -n$crie la 1e%i$trul #omerului toate datele din
cerere) iar pentru a$ociaiile familiale - codul unic de -nre%i$trare atribuit conform le%ii.
K *J cererea societ62ii co4erciale va cuprinde datele coninute -n mod obli%atoriu -n
actul con$titutiv 7i va fi -n$oit de documentele doveditoare potrivit /e%ii nr. 31*1,,+)
modificat 7i republicat. Oficiul va -n$crie la 1e%i$trul #omerului toate datele din
cerere) inclu$iv codul unic de -nre%i$trare atribuit conform le%ii.
36
K )J cererea 3e Bn4atriculare a unei re<ii autono4e9 co4panii na2ionale sau
societ62i na2ionale va tre7ui s6 cuprin36:
a$ actul de -nfiinare) denumirea) $ediul 7i) dac e$te cazul) emblema ace$teia<
7$ obiectul de activitate) cu precizarea domeniului 7i activitii principale<
c$ unitile componente ce pot intra -n relaii contractuale cu terii) per$oanele
-mputernicite $ le reprezinte) precum 7i limitele -mputernicirii acordate<
3$ numele) prenumele) domiciliul 7i cetenia) data 7i locul na7terii per$oanelor
-mputernicite $ le reprezinte) precum 7i limitele -mputernicirii conferite.
Oficiul va -n$crie la 1e%i$trul #omerului toate datele din cerere) inclu$iv codul unic
de -nre%i$trare atribuit conform le%ii.
K &J societ62ile cooperative9 re%lementate de /e%ea nr. 1*2++ =or%anizaii
cooperati$te>) $e -nmatriculeaz -n 1e%i$trul #omerului cu re$pectarea re%lementrilor
privind cooperaia me7te7u%rea$c) cooperaia de con$um) cooperaia de credit =/e%ea
nr. 1*2++>.
Oficiul va -n$crie la 1e%i$trul #omerului toate datele din cerere) inclu$iv codul unic
de -nre%i$trare atribuit conform le%ii.
#ererea de -nmatriculare $e face -n termen de 1 zile) termen care -ncepe $ cur%
diferit) -n funcie de momentul con$tituirii $olicitantului care cere -nmatricularea;
a> de la data autorizrii 0 pentru comerciani) per$oane fizice 7i a$ociaii familiale<
b> de la data -nc9eierii actului con$titutiv 0 pentru $ocietile comerciale<
c> de la data actului de -nfiinare - pentru re%iile autonome) companiile naionale)
$ocietile naionale $au $ocietile cooperative.
#ererea de -nmatriculare a unui comerciant per$oan fizic autorizat) re$pectiv) a
-ntreprinztorrului per$oan fizic titular de -ntreprindere individual) va fi fcut
per$onal $au prin -mputernicit cu procur $pecial 7i autentic.
#ererea de -nmatriculare a -ntreprinderii familiale $e face de ctre membrul de
familie din iniiativa cruia $-a -nfiinat a$ociaia $au -mputernicitul ace$tuia cu procur
$pecial 7i autentic. Pentru dovedirea $pecimenului de $emntur) comerciantul
per$oan fizic autorizat) -ntreprinztorrul per$oan fizic titular de -ntreprindere
individual) re$pectiv) reprezentantul -ntreprinderii familiale $emneaz la Oficiul
1e%i$trului #omerului -n prezena 4udectorului dele%at $au a directorului Oficiului $au
a -nlocuitorului ace$tuia care va certifica $emntura. 6emntura comerciantului per$oan
fizic) re$pectiv a reprezentantului -ntreprinderii familiale poate fi -nlocuit -n ab$ena
ace$tuia prin prezentarea unui $pecimen de $emntur le%alizat de notarul public.
#ererea de -nmatriculare -n 1e%i$trul #omerului a unei $ocietii comerciale va fi
$emnat cel puin de un admini$trator $au) dup caz) de reprezentantul ace$tuia $au de
oricare a$ociat.
#ererea de -nmatriculare -n 1e%i$trul #omerului pentru re%iile autonome)
companiile naionale) $ocietile naionale $au $ocietile cooperative va fi $emnat de
ctre per$oanele -mputernicite $ le reprezinte. Pentru dovedirea $pecimenului de
37
$emntur a admini$tratorilor) a reprezentanilor $ocietilor comerciale 7i a per$oanelor
-mputernicite $ reprezinte re%iile autonome $au $ocietile cooperative) per$oanele
autorizate =admini$trator) reprezentant etc.> $emneaz la Oficiul 1e%i$trului #omerului
-n prezena 4udectorului dele%at $au a directorului Oficiului $au a -nlocuitorului
ace$tuia care va certifica $emntura. Cererea de -nmatriculare va fi -n$oit de acte
doveditoare. /a orice -nmatriculare $e vor meniona numrul 7i data -nc9eierii
4udectorului dele%at.
+$ Pe parcursul eIercit6rii co4er2ului) comerciantul e$te obli%at $
-nre%i$treze meniuni referitoare la;
a> donaia) v:nzarea) locaiunea $au %arania real mobiliar con$tituit a$upra
fondului de comer) precum 7i orice act prin care $e aduc modificri -nre%i$trrilor -n
1e%i$trul #omerului $au care fac $ -nceteze firma -n fondul de comer<
b> numele) prenumele) cetenia 7i codul numeric per$onal pentru cetenii
rom:ni) $eria 7i pa7aportul pentru cetenii $trini) data 7i locul na7terii -mputernicitului
$au a reprezentantului fi$cal =dac e$te cazul>.
Dac dreptul de reprezentare e$te limitat la o anumit $ucur$al) meniunea $e va
face numai -n 1e%i$trul unde va fi -n$cri$ $ucur$ala) iar $emntura -mputernicitului $au
reprezentantului fi$cal va fi dat -n aceea7i form ca pentru comerciantul per$oan
fizic) a$ociaia familial) $ocietile comerciale) re%iile autonome) companiile naionale
7i $ocietile naional.
c> brevetele de invenie) mrcile de febric) de comer) denumirile de ori%ine)
indicaiile de provenien) firma emblem 7i alte $emne di$tinctive a$upra crora
$ocietile comerciale) re%iile autonome) $ocietile cooperative) comerciantul per$oan
fizic $au a$ociaia familial are un drept<
d> 9otr:rea de divor a comerciantului) precum 7i cea de -mprire a bunurilor
comune obinute -n cur$ul e5ercitrii comerului =dac e$te cazul><
e> 9otr:rea de punere $ub interdicie a comerciantului $au de in$tituire a curatelei
ace$tuia) precum 7i 9otr:rea prin care $e ridic ace$te m$uri<
f> de$c9iderea procedurii de reor%anizare 4uridic 7i de faliment) inclu$iv
-n$crierea meniunilor core$punztoare procedurii<
%> 9otr:rea de condamnare a comerciantului) admini$tratorului $au cenzorului
pentru fapte penale care-l fac nedemn $au incompatibil $ e5ercite acea$t activitate<
9> orice modificare cu privire la actele) faptele 7i meniunile -nre%i$trate.
#omerciantul e$te obli%at $ $olicite modificarea meniunilor prevzute mai $u$ -n
cel mult 1 zile de la data actelor 7i faptelor $upu$e obli%aiilor de -nre%i$trare. De
a$emenea) orice per$oan intere$at poate cere -nre%i$trarea meniunilor prevzute -n
termen de cel mult 3+ de zile de la data c:nd au cuno$cut actul $au faptul $upu$
-nre%i$trrii. Deniunile $e vor -nre%i$tra din oficiu -n termen de 1 zile de la primirea
copiei le%alizate a 9otr:rii irevocabile) referitoare -n$ numai la actele 7i faptele
prevzute la literele e>) f>) %>. #omerciantul nu e$te $cutit de obli%aia de a cere
38
-nre%i$trarea meniunilor pentru faptul c efectuarea lor $e poate face 7i la cererea altor
per$oane $au din oficiu.
P Dnre<istrarea sucursalei ;i a :ilialei
#omerciantul care are $ucur$ale trebuie $ cear -nmatricularea ace$tora la Oficiul
1e%i$trului #omerului de la $ediul fiecrei $ucur$ale. .n cerere) pe l:n% datele
prevzute de /e%ea nr. 2"*1,,+) pentru -nmatricularea comerciantului $e va arta 7i
oficiul unde a fo$t -nmatriculat firma $ediului principal. Oficiul 1e%i$trului #omerului
de la $ediul $ucur$alei va tran$mite Oficiului 1e%i$trului #omerului de la $ediul
principal al comerciantului un e5tra$ de pe -nre%i$trarea efectuat pentru a fi
menionat -n 1e%i$trul #omerului re$pectiv.
P Dnre<istrarea Bn Ro4=nia a sucursalelor sau a :ilialelor unui co4erciant
care au se3iul principal Bn str6in6tate
.nfiinarea -n 1om:nia a unei $ucur$ale $au filiale de ctre comerciantul care are
$ediul principal -n $trintate e$te $upu$ tuturor di$poziiilor referitoare la
-nmatricularea) menionarea 7i publicarea actelor 7i faptelor cerute pentru comercianii
din ar. .n ace$t caz) cererile de -nmatriculare vor indica 7i;
a> denumirea $ucur$alei 7i numele $au denumirea) forma 4uridic 7i $ediul
comerciantului din $trintate<
b> numele 7i calitatea per$oanelor care pot reprezenta fa de teri 7i -n 4u$tiie pe
comerciantul din $trintate) precum 7i al celor dintre ele care $e ocup nemi4locit de
activitatea $ucur$alei<
c> ultima $ituaie financiar a comerciantului din $trintate aprobat) verificat
$au publicat potrivit le%i$laiei $tatului -n care comerciantul -7i are domiciliul $au
$ediul.
Se vor Bnre<istra9 3ac6 este ca5ul9 ;i ur46toarele 4en2iuni re:eritoare la:
a> de$c9iderea unei proceduri 4udiciare $au e5tra 0 4udiciare de in$olven a$upra
comerciantului din $trintate<
b> dizolvarea $ocietii din $trintate) numele 7i prenumele lic9idatorilor<
c> -nc9iderea $ucur$alei.
8oate formalitile core$punztoare meniunilor $e vor face la $ediul Oficiului
1e%i$trului #omerului de la $ediul $ucur$alei. Dac o $ocietate cu $ediul -n $trintate
-nfiineaz mai multe $ucur$ale -n ar) documentele de con$tituire 7i alte acte ale
aceleia7i $ocieti nece$are pentru -nmatricularea unei $ucur$ale $e depun numai la una
dintre $ucur$ale.
C$ Ra3ierea Bnre<istr6rilor
Orice per$oan fizic $au 4uridic pre4udiciat ca efect al unei -nmatriculri ori
printr-o meniune -n 1e%i$trul #omerului are dreptul $ cear radierea -nre%i$trrii
p%ubitoare -n tot $au numai cu privire la anumite elemente ale ace$teia.
1adierea $e cere -n cazul -n care prin 9otr:ri 4udectore7ti irevocabile au fo$t
39
de$fiinate -n tot $au -n parte $au modificate actele care au $tat la baza -nre%i$trrii cu
privire la care $e $olicit radierea dac prin 9otr:rea 4udectorea$c nu a fo$t di$pu$
menionarea -n 1e%i$trul #omerului. #ererea de radiere $e depune 7i $e menioneaz -n
1e%i$trul #omerului la care $-a fcut -nmatricularea comerciantului. Oficiul 1e%i$trului
#omerului -n termen de 3 zile de la data depunerii cererii o -nainteaz tribunalului -n a
crui raz teritorial $e afl $ediul comerciantului) iar -n cazul $ucur$alelor -nfiinate -n
alt 4ude 0 tribunalului ace$tui 4ude. 8ribunalul $e pronun a$upra cererii. Gor fi citai
Oficiul 1e%i$trului #omerului 7i comerciantul. Motr:rea 4udectorea$c de $oluionare
a cererii poate fi atacat numai cu recur$. 8ermenul de recur$ cur%e de la pronunare
pentru prile prezente 7i de la comunicare pentru prile lip$. 1adierea va fi efectuat
de Oficiul 1e%i$trului #omerului care va publica 9otr:rea 4udectorea$c irevocabil
-n Donitorul Oficial al 1om:niei pe c9eltuiala prii care a introdu$ cererea. Data
-nre%i$trrii -n 1e%i$trul #omerului e$te data la care -nre%i$trarea a fo$t efectiv operat
-n ace$t re%i$tru. .nre%i$trarea -n re%i$tru $e opereaz -n termen de 24 de ore de la data
-nc9eierii 4udectorului dele%at de autorizare a -nmatriculrii. #omerciantul e$te obli%at
$ menioneze pe facturi) oferte) comenzi) tarife) pro$pecte 7i orice alte documente
-ntrebuinate -n comer 7i numele $au denumirea) $ediul comercial) codul unic de
-nre%i$trare 7i) dac e$te cazul) codul numeric per$onal. De la acea$t cerin $unt
e5ceptate bonurile fi$cale emi$e de aparatele de marcat electronice care vor cuprinde
elementele prevzute de le%i$laia -n domeniu.
Capitolul &
(on3ul 3e co4er2
&$ $ Preci56ri preala7ile
.n dreptul rom:n) e5pre$ia ))fond de comer)) e$te prevzut -n art. 21 7i art. 42
din /e%ea 2"*1,,+ privind re%i$trul comerului) republicat 7i modificat) precum 7i -n
8itlul GI al /e%ii ,,*1,,, privind unele m$uri de acelerare a reformei economice. .n
prezent) e5pre$ia e$te utilizat de le%iuitor -n /e%ea 11*1,,1 privind combaterea
concurenei neloiale) a7a cum a fo$t modificat 7i completat prin /e%ea 2,&*2++1.
(on3ul 3e co4er2 este un ansa47lu 3e 7unuri 4o7ile ;i i4o7ile9 corporale
;i incorporale pe care un co4erciant le a:ectea56 3es:6;ur6rii unei activit62i
co4erciale9 Bn scopul atra<erii clientelei ;i o72inerii 3e pro:it$
&$'$ Deli4itarea no2iunii :on3ului 3e co4er2 3e alte no2iuni
(on3ul 3e co4er2 ;i patri4oniul$ 'ondul de comer are ca izvor voina
per$oanei) iar patrimoniul are ca izvor le%ea. Patrimoniul reprezint totalitatea
40
drepturilor 7i obli%aiilor comerciantului ce au valoare economic. 'ondul de comer a
fo$t denumit -n literatura economic drept patrimoniu comercial. (cea$t opinie e$te
eronat deoarece o per$oan nu poate avea dou patrimonii) unul comercial 7i altul
civil) ci numai unul $in%ur.
(on3ul 3e co4er2 ;i Bntreprin3erea. .ntreprinderea prive7te nu numai bunuri ci
7i capital 7i munc. Deci -ntreprinderea -n%lobeaz elemente care nu fac parte din
fondul de comer) $pre e5emplu) fora de munc.
&$ *$ Ele4entele :on3ului 3e co4er2
2lementele fondului de comer $unt) corporale 7i necorporale.
Ele4ente corporale sunt:
K 7unuri i4o7ile9 prin natur =cladiri>) prin de$tinaie =in$talaii) utila4e) ma7ini>.
(ctele de v:nzare-cumprare cu privire la ace$te bunuri $unt acte de comer< K
7unuri 4o7ile corporale =materii prime) materiale) produ$e rezultate din activitatea
comercial c9iar dac rezultatul are o le%tur mai $lab cu fondul de comer) fac parte
din ace$ta>.
Ele4ente necorporale sunt: firma) emblema) clientela) vadul comercial) brevete
de invenii) drepturi de autor) mrci de; fabric) comer) $erviciu.
a$ (ir4a e$te element de individualizare a comerciantului 7i con$t -n nu4ele
sau 3enu4irea su7 care un co4erciant B;i eIercit6 co4er2ul ;i su7 care se4nea56
=art. 3+ alin 1) /e%ea nr. 2"*1,,+>.
K (ir4a co4erciantului persoan6 :i5ic6 $e compune din nu4ele
co4erciantului9 scris Bn Bntre<i4e9 sau 3in nu4ele ;i ini2iala prenu4elui acestuia
=art. 31 alin. 1) /e%ea nr. 2"*1,,+ rep. 7i modif.> deci firma ace$tuia core$punde cu
numele $u civil.
K (ir4a unei Bntreprin3eri :a4iliale trebuie $ cuprind nu4ele
repre5entantului Bntreprin3erii la ini2iativa c6ruia se Bn:iin2ea569 cu 4en2iunea
99Bntreprin3ere :a4ilial699 scris6 Bn Bntre<i4e$
'irma comerciantului $ocietate comercial are coninut diferit -n funcie de
forma 4uridic a $ocietii comerciale .
K (ir4a societ62ii Bn nu4e colectiv % SNC - $e compune din nu4ele a cel
pu2in unuia 3intre asocia2i plus 4en2iunea Qsocietate Bn nu4e colectivF scris6 Bn
Bntre<i4e =art. 32) /e%ea nr.2"*1,,+>.
K (ir4a societ62ii Bn co4an3it6 si4pl6 % SCS - $e compune din nu4ele a cel
pu2in unuia 3intre asocia2ii co4an3ita2i Lnu4e ;i prenu4eJ plus 4en2iunea
99societate Bn co4an3it699 scris6 Bn Bntre<i4e =art. 33) /e%ea nr. 2"*1,,+>$
.n $copul prote4rii terilor) dac numele unei per$oane $trine de $ocietate
fi%ureaz -n componena firmei $ocietii -n nume colectiv ori a $ocietii -n comandit
$impl acea$ta devine r$punztoare nelimitat 7i $olidar de toate obli%aiile $ocietii.
(ceea7i re%ul $e aplic 7i a$ociatului comanditat al crui nume fi%ureaz -n firma unei
41
$ocieti -n comandit =art. 34) /e%ea nr. 2"*1,,+>$
K (ir4a societ62ii pe ac2iuni % SA G $au a $ocietii -n comandit pe aciuni -
6#( - se co4pune 3intr%o 3enu4ire proprie9 3e natur6 a o 3eose7i 3e :ir4a altor
societ62i9 plus 4en2iunea scris6 Bn Bntre<i4e sau prescurtat societate pe ac2iuni sau
societate Bn co4an3it6 pe ac2iuni % 3up6 ca5 =art. 3) /e%ea nr. 2"*1,,+>$
K (ir4a societ62ii cu r6spun3ere li4itat6 % SRL 0 $e compune dintr-o
3enu4ire proprie9 la care se poate a36u<a nu4ele unuia sau 4ai 4ultor asocia2i9
plus 4en2iunea scris6 Bn Bntre<i4e SRL sau prescurtat =art. 3") /e%ea nr. 2"*1,,+>$
K (ir4a sucursalei 3in Ro4=nia a unei societ62i str6ine va trebui $ cuprind
;i 4en2iunea se3iului principal 3in str6in6tate =art. 33) /e%ea nr. 2"*1,,+>$
'irma comerciantului per$oan 4uridic) $e $crie -n limba rom:n
'irma $e caracterizeaz prin noutate$ ($tfel) orice :ir46 nou6 tre7uie s6 se
3eose7easc6 3e cele eIistente Lart. 3& alin. 1) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep. 7i modif.>.
C=n3 o :ir46 nou6 este ase46n6toare cu o alta9 tre7uie s6 se a3au<e o
4en2iune care s6 o 3eose7easc6 3e aceasta9 :ie prin 3ese4narea 4ai precis6 a
persoanei9 :ie prin in3icarea :elului 3e co4er2 eIercitat sau Bn orice alt 4o3$ Lart. 3&
alin. 2) /e%ea nr. 2"*1,,+ rep. 7i modif.>.
/e%ea prevede c Oficiul 1e%i$trul #omerului e$te obli%at $ refuze -n$crierea
unei firme care) neintroduc:nd elemente deo$ebite -n raport cu firme de4a -nre%i$trate)
poate produce confuzie cu ace$tea Lart. 3, alin. 1) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep. 7i modif.>.
Nici o :ir46 nu va putea cuprin3e o 3enu4ire :olosit6 3e co4ercian2ii 3in
sectorul pu7lic Lart. 4+) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep. 7i modif.>$ Prin -nre%i$trare
comerciantul dob:nde7te un drept de folo$in e5clu$iv a$upra firmeii. 'irma
dob:nde7te 7i valoare economic. Poate fi -n$trinat numai -mpreun cu fondul de
comer.
Dac $e -n$trineaz fondul de comer) cu orice titlu) 3o7=n3itorul acestuia va
putea s6 continue activitatea su7 :ir46 anterioar69 care cuprin3e nu4ele unui
co4erciant persoan6 :i5ic69 sau al unui asociat al unei Bntreprin3eri :a4iliale9
societ62i Bn nu4e colectiv ori co4an3it6 si4pl69 cu acor3ul eIpres al titularului
prece3ent sau al succesorilor s6i Bn 3repturi ;i cu o7li<a2ia 3e 4en2ionare Bn
cuprinsul acelei :ir4e a calit62ii 3e succesor Lart. 41 alin. 1) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep. 7i
modif.>.
P6strarea :ir4ei prece3ente este per4is6 societ62ii pe ac2iuni9 Bn co4an3it6
pe ac2iuni sau societ62ii cu r6spun3ere li4itat69 :6r6 4en2ionarea raportului 3e
succesiune Lart. 41 alin.1) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep. 7i modif.>.
7$ E47le4a e$te un plu$ de de identificare a comerciantului. Dac firma are
caracter obli%atoriu) emblema are caracter facultativ.
E47le4a este se4nul sau 3enu4irea care 3eose7e;te un co4erciant 3e altul
3e acela;i <en Lart. 3+ alin. 2) /e%ea nr. 2"*1,,+ rep. 7i modif.>.
42
2mblema $e caracterizeaz prin noutate. ($tfel) orice e47le46 va tre7ui s6 se
3eose7easc6 3e e47le4ele Bnscrise Bn acela;i re<istru al co4er2ului9 pentru acela2i
:el 3e co4er29 precu4 ;i 3e e47le4ele altor co4ercian2i 3e pe pia2a un3e
co4erciantul B;i 3es:6;oar6 activitatea Lart. 43 alin. 1) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep. 7i
modif.>.
Dac emblema cuprinde o denumire) firma va fi $cri$ cu litere av-nd mrimea de
cel puin 4umtate din cea a literelor cu care e$te $cri$ emblema.
E47le4a va putea :i :olosit6 pe: panouri 3e recla469 :acturi9 scrisori9 tari:e9
a:i;e9 pu7lica2ii ;i Bn orice alt 4o39 cu con3i2ia s6 :ie Bnso2it6 Bn 4o3 vi5i7il 3e :ir4a
co4erciantului Lart. 43 alin. 2) /e%ea nr. 2"*1,,+) rep. 7i modif.>.
6e -n$trineaz 7i $eparat 7i -mpreun cu fondul de comer. Dob:nditorul va putea
folo$i emblema numai cu con$imm:ntul tran$mitorului.
c$ Dispo5i2ii co4une cu privire la :ir46 ;i e47le46$
(ir4ele 7i e47le4ele vor :i scrise Bn li47a ro4=n6 Lart. 3+ alin. 3) /e%ea nr.
2"*1,,+ rep. 7i modif.>.
Prin -n$crierea firmei 7i emblemei -n re%i$trul comerului titularul dob-nde7te un
drept de folo$in e5clu$iv a$upra ace$tora.
Gerificarea di$ponibilitii firmei 7i a emblemei $e face de ctre oficiul re%i$trului
comerului -nainte de -ntocmirea actelor con$titutive $au) dup caz) de modificare a
firmei $au a emblemei.
(ir4ele ;i e47le4ele ra3iate 3in re<istrul co4er2ului sunt in3isponi7ile9 Bn
principiu9 pentru o perioa36 3e 3oi ani 3e la 3ata ra3ierii
.
$
3. Clientela ;i va3ul co4ercial LacHalan3a<e%ulJ 0 le%ea nu cuprinde o
re%lementare referitoare la ace$tea. #lientela reprezint totaliatea per$oanelor fizice 7i
4uridice care apeleaz -n mod obi7nuit la acela7i comerciant =la fondul de comer al
ace$tuia> pentru procurarea de mrfuri 7i $ervicii. Gadul comercial reprezint
aptitudinea fondului de comer de a atra%e clieni =locul unde $e afl ampla$at imobilul)
calitatea mrfurilor) $erviciile) preuri practicate) comportarea per$onalului
comerciantului>. Se Bnstr6inea56 nu4ai B4preun6 cu :on3ul 3e co4er2$ .n timp ce
clientela apare ca un factor obiectiv) ca un element material al fondului de comer) vadul
comercial $e prezint ca un factor $ubiectiv al ace$tuia. .n concepia tradiional $unt
con$iderate ca fiind elemente identice. Dup o alt opinie - pe care o -mprt7im 0 7i
17 #u e5cepia cazurilor prevzute -n art. 41) /e%ea nr. 2"*1,,+) 7i anume) -n $ituaia dob:ndirii
fondului de comer cu orice titlu c:nd 3o7=n3itorul va putea $ continue activitatea $ub firm
anterioar) cu acordul e5pre$ al titularului prece3ent $au al succesorilor s6i Bn 3repturi9 cu
4en2ionarea raportului 3e succesiune. 2$te -n$ vorba numai de firma care cuprinde numele unui
comerciant per$oan fizic $au al unui a$ociat al unei -ntreprinderi familiale) $ocieti -n nume
colectiv ori comandit $impl.
43
care e$te ma4oritar -n doctrina comercial cele dou elemente $unt di$tincte afl:ndu-$e
-ntr-o $tr:n$ corelaie. #lientela e$te con$ecina vadului comercial.
e$ Drepturile 3e proprietate in3ustrial6 ;i intelectual6 sunt% mrcile de fabric de
comer 7i de $ervicii9 brevete de -nvenie) de$ene 7i modele ale produ$elor) NnoJ-9oJ
=$avoir-faire>) pro%rame din domeniul informaticii) drepturile de autor =ce rezult din
creaia 7tiinific literar 7i arti$tic>.
(ce$te elemente $unt re%elementate fiecare -n parte de le%i $peciale mai puin
NnoJ-9oJ-ul. ($tfel) mrcile 7i -ndicaiile %eo%rafice $unt prevzute de /e%ea &4*1,,&)
modificat< brevetele de -nvenie de /e%ea "4*1,,1< de$enele 7i modelele -ndu$triale de
le%ea 12,*1,,2< drepturile de autor de /e%ea nr. &*1,,") modificat.
:$ M6rcile 3e :a7ric6 sau 3e co4er2$ 6unt $emne) de$ene 7i c9iar denumiri care
individualizeaz produ$ele unui fabricant $au mrfurile unui comerciant) deo$ebindu-le
de ale altui fabricant $au comerciant.
#ondiiile de valabilitate ale mrcilor $unt de fond 7i de form.
O Con3i2iile 3e :on3 ale 46rcii sunt:
K noutatea 46rcii$ Prin marc $e vor deo$ebi produ$ele unui comerciant de ale
altora) 7i de mrcile le%itim dob:ndite de alii. #ondiia noutii e$te relativ) $pre
deo$ebire de a brevetelor de invenie a crei noutate e$te ab$olut.
K speciali5area 46rcii9 care con$t -n calitatea mrcii de a individualiza 7i de a
di$tin%e mrfurile unui comerciant. !u e$te $uficient ca o marc $ fie nou) ori%inal)
fa de toate celelalte -n$cri$e 7i folo$ite -n aceea7i ramur de comer $au indu$trie) ci
trebuie ca marca $ di$tin% proveniena mrfurilor $au produ$elor unui anumit
comerciant.
O Con3i2iile 3e :or46 ale 46rcii sunt:
Darca trebuie -nre%i$trat la O.6.I.D. =Oficiul de $tat pentru -nvenii 7i mrci>.
.nre%i$trarea are efect con$titutiv cu privire la dreptul de proprietate a$upra mrcii.
Darca pote fi -n$trinat 7i -mpreun 7i $eparat de fondul de comer prin acte 4uridice;
v-nzare 0 cumprare) donaie) te$tament etc. Darca $e bucur de protecie dac a fo$t
-nre%i$trat la O.6.I.D. Protecia 4uridic produce efecte timp de 1+ ani .
<$ +revetele 3e inven2ie9 fac parte din creaiile noi =alturi de NnoJ-9oJ) de$ene
7i modele ale produ$elor 0indu$triale>. #ondiiile de valabilitate ale ace$tora $unt de
fond 7i de form.
O Con3i2ii 3e :on3. !outatea trebuie $ fie ab$olut) adic invenia $ fie
ori%inal.
Brevetele $e -mpart -n dou cate%orii; principale 7i de perfecionare.
R Con3i2ii 3e :or46$ Brevetul trebuie -nre%i$trat la O.6.I.D. Protecia a$upra
inveniei operez timp de 2+ de ani. (ce$tea $e tran$mit 7i -mpreun 7i $eparat de fondul
de comer.
H$ Re<i4ul crean2elor ;i 3atoriilor$ #reanele 7i datoriile comerciantului nu fac
parte din fondul de comer pentru c) ace$ta e$te un an$amblu de elemente corporale 7i
44
incorporale) deci nu con$tituie o univer$alitate 4uridic. Prin urmare) crean ele i
datoriile comerciantului nu $e tran$mit -mpreun cu fondul de comer -n cazul
-n$trinrii ace$tuia.
&$)$ Actele 8uri3ice privin3 :on3ul 3e co4er2
Opera2iunile 8uri3ice cu privire la :on3ul 3e co4er2 sunt :apte 3e co4er2
o7iective coneIe LaccesoriiJ$ 'iind o univer$alitate de fapt mobiliar fondul de comer
$e poate tran$mite pe cale $ucce$oral -n condiiile prevzute de #odul civil.
H"=n5area Gcu4p6rarea fondului de comer pre$upune v-nzarea ace$tuia -n
-ntre%ime c:t 7i v:nzarea $eparat a bunurilor mobile 7i imobile ce intr -n componena
fondului de comer. .n$trinarea imobilelor componente ale fondului de comer intr
$ub inciden a re%ulilor dreptul ui comun referitoare la -n$trinarea imobilelor =inclu$iv
cele de la publicitatea imobiliar>. G:nzarea fondului de comer e$te un act de comer
care trebuie -nre%i$trat -n re%i$trul comerului =meniunea devine opozabil terilor din
momentul -nre%i$trrii>. 'irma) clientela 7i vadul comecial $e -n$trineaz numai
-mpreun cu fondul de comer. Dreptul de autor 7i emblema $e -n$trineaz $eparat de
ace$ta.
HTrans4itera ca aport a :on3ului 3e co4er2 Bntr%o societate co4ercial6 G
ace$t act $e deo$ebe7te de v:nzarea fondului de comer deoarece nu comport primirea
unui pre) -n $c9imbul fondului de comer. ($ociatul va primi pri $ociale 7i aciuni) -n
funcie de forma 4uridic a $ocietii.
HLoca2iunea :on3ului 3e co4er2 G -n $c9imbul unui pre) proprietarul fondului
=ca locator> tran$mite locatarului folo$ina a$upra fondului de comer. /ocatarul are
dreptul $ continue e5ercitarea comerului $ub firm proprie) e5ploat:nd fondului de
comer) dar) poate $ continue activitatea 7i $ub firma anterioar cu meniunea -n$ a
calitii $ale de $ucce$or.
Locatarul este o7li<at $ re$pecte de$tinaia economic 7i funcional a fondului
de comer. !u poate aduce $c9imbri -n or%anizarea 7i $tructura '# dec:t cu acordul
locatorului.
Locatorul are o7li<a2ia $ nu fac concuren locatarului prin de$f7urararea
unui comer de acela7i %en.
De$pre locaiune $e face meniune -n 1e%i$trul #omerului. O aplicaie a ace$tui
contract e$te loca2ia 3e <estiune< %e$tiunea pre$upune an$amblul de operaiuni care
a$i%ur admini$trarea bunurilor unei $ecii) uzine) 7i punerea lor -n valoare.
H-aran2ia real6 4o7iliar6 asupra :on3ului 3e co4er2$ (cea$ta poate $ aib
ca obiect un bun mobil individualizat $au determinat %eneric ori o univer$alitate de
bunuri mobile) inclu$iv fondul de comer. #oninutul 7i caracteri$ticile %araniei vor fi
determinate de pri. 6e con$tituie pe baza unui contract de %aranie. 6e poate con$titui
cu $au fr depo$edarea de bunul care face obiectul %araniei. /e%ea cere -ndeplinirea
45
unei formaliti de publicitate) pentru prote4area dreptului real de %aranie dob:ndit de
creditor. (cea$t cerin $e con$ider -ndeplinit din momentul -n$crierii avizului de
%aranie real la (r9iva 2lectronic de Aaranii 1eale Dobiliare.
/e%ea nr. 2"*1,,+ prevede obli%aia comerciantului de a cere -n$crierea -n
1e%i$trul #omerului a meniunii privind con$tituirea %araniei reale mobiliare a$upra
fondului de comer. Deniunea devine opozabil terilor de la data efecturii ei -n
1e%i$trul #omerului.
Capitolul ,
AU/ILIARII DE COMER!
,$ $ Preci56ri preala7ile
(u5iliari de comer $unt de dou cate%orii; 3epen3en2i 7i autono4i $au
in3epen3en2i$
AuIiliarii 3epen3en2i9 $e afl -n raporturi de munc cu comercianii =depind de
comerciani>< -n acea$t cate%orie $e includ; prepu7ii =3,2 #od com.>) comi7ii pentru
ne%o =art. 4+4 #od com.> 7i comi7ii cltori pentru ne%o =art. 4+2 #od com.>.
AuIiliarii autono4i $unt independeni fa de comercianii cu care coopereaz<
din acea$t cate%orie fac parte; mi4locitorii =art. 3 pct. 12 #od com. intermediarii> 7i
a%enii de comer =/e%ea nr. +,*2++2>.
,$ '$ Repre5entarea
Pentru a -nele%e raporturile dintre co4ercian2i 7i auIiliarii lor in3epen3en2i
e$te nece$ar $ analizm in$tituia care $t la baza ace$tor raporturi) re$pectiv) in$tituia
repre5ent6rii9 care pentru dreptul comercial are o importanta cov:r7itoare.
1eprezentarea e$te procedeul te9nico-4uridic prin care o persoan6 nu4it6
repre5entant BncHeie un act 8uri3ic Bn nu4ele ;i pe sea4a altei persoane nu4it6
repre5entat9 e:ectele actului ast:el BncHeiat pro3uc=n3u%se 3irect Bn persoana celui
repre5entat.
H.n funcie 3e i5vorul s6u reprezentarea e$te de 2 feluri;
? le<al6 =-mputernicirea de reprezentare izvor7te din le%e> 7i
? conven2ional6 =-mputernicirea de reprezentare izvor7te din convenia prilor>.
H.n funcie de Bntin3erea puterii 3e repre5entare) deo$ebim;
? repre5entarea total6 L<eneral6J care confer reprezentantului puterea de a
-nc9eia pentru reprezentat toate actele 4uridice ale ace$tuia 0cu e5cepia celor $trict
per$onale) de
K repre5entarea par2ial6 Lspecial6J care confer reprezentantului puterea de a
-nc9eia fie numai un act 4uridic fie numai anumite acte 4uridice.
HPentru a fi valabil) repre5entarea tre7uie s6 Bn3eplineasc6 trei con3i2ii:
e5i$tena -mputernicirii de reprezentare) intenia de a reprezenta) 7i voina valabil a
46
reprezentantului.
? B4puternicirea 3at6 3e repre5entat e$te un act unilateral< ea pote fi con$tatat
printr-un -n$cri$ numit procur6$ 1eprezentantul trebuie $ acioneze numai -n limitele
-mputernicirii primite de la reprezentat.
? repre5entantul tre7uie s6 ac2ione5e cu inten2ia 3e a repre5enta pe cel 3e la
care a pri4it B4puternicirea$ Dai mult reprezentantul trebuie $ aduc la cuno7tina
terului calitatea $a de reprezentant.
? la BncHeierea actului 8uri3ic cu ter2ul repre5entantul B;i 4ani:est6 voin2a sa
proprie$ Din ace$t motiv voina $a trebuie $ fie liber 7i neviciat) pentru ca actul
4uridic -nc9eiat $ fie valabil.
HDncetarea repre5ent6rii$ 1eprezentarea are caracter intuitu personae. Dac
ace$t caracter e$te afectat de anumite -mpre4urri) reprezentarea -nceteaz. .mpre4urrile
avute -n vedere $unt;
? revocarea -mputernicirii)
? renunarea la -n$rcinarea primit)
? dece$ul)
? -nterdicia)
? in$olvabilitatea $au
? aplicarea procedurii in$olvenei.
1eprezentantul nu are voie $a dep7ea$c limitele -mputernicirii primite. Dac
actele -nc9eiate de reprezentant dep7e$c -mputernicirrea primit) folo$e$c =$unt utile>
reprezentatului) $e -ncadreaz -n cate%oria repre5ant6rii aparente 7i $unt con$iderate
valabile. (ce$te acte pot fi ratificate ulterior de reprezentant.
HRepre5entarea in3irect6$ (ce$t tip de reprezentare) presupune c6
repre5entatul 36 repre5entantului B4puternicire ca acesta s6 BncHeie actul 8uri3ic
cu ter2ul Bn nu4e propriu Lproprio no4ineJ9 3ar pe sea4a repre5entatului$ 2fectele
actului 4uridic $e produc a$tfel numai fa de reprezentant pentru c l-a -nc9eiat -n nume
propriu. Dar adevratul beneficiar al efectelor actului 4uridic e$te reprezentatul) -n
temeiul raportului de reprezentare dintre reprezentat 7i reprezentant) deci efectele
actului 4uridic $e produc -n patrimonial reprezentatului. 1eprezentarea indirect cu
con$ecinele artate) a fo$t re%lementat de le%e -n material contractului de comi$ion
=art. 4+ - 412 #od com.>
,$ *$ AuIiliarii 3epen3en2i
(u5iliarii dependenti nu dob:nde$c calitatea de comercian i) c9iar dac
$v:r7e$c acte de comer.
Intermedierea realizat de ace7tia -ntre patron =reprezentat> 7i ter are la baz)
nu o imputernicire =procur> ci un contract 3e 4unc6$ Deci relaia patron
=comerciant> reprezentat e$te de $ubordonare.
Din cate%oria au5iliarilor dependenti fac parte; prepu;ii co4ercian2ilor9
47
co4i;ii pentru ne<o2 Lco4er2J9 co4i;ii c6l6tori pentru ne<o2 sau co4isul voia8or$
> Prepu;ii co4ercian2ilor. Potrivit art. 3,2 #od com. ))Prepu$ e$te acela care
e$te -n$rcinat cu comerul patronului $u)fie -n locul unde ace$ta -l e5erct) fie -n alt
loc)). O per$oan are calitatea de prepu$ dac;
? e$te -mputernicit $ efectueze toate operaiunile pe care le reclam e5ercitarea
comerului patronului $u)
? activitatea comercial e$te de$f7urat la locul unde comerciantul -7i e5ercit
comerul =la $ediul comerciantului>) $au -n alt loc determinat =la $ucur$al) $pre
e5emplu>.
Prepu$ul reprezint un alt e<o al comerciantului. Puterile prepu$ului $unt
<enerale fiind 4alonate de obiectul comerului pe care e$te -mputernicit $-l e5ercite 7i
au caracter per4anent9 reprezentarea fiind e5ercitat p:n la -ncetarea calitii $ale
de prepu$.
Puterile prepu$ului au -n$ anumite limite) -n $en$ul c ace$ta nu poate face acte
care $unt $trine comerului pentru care a fo$t -n$rcinat de comerciant. #u ocazia
-nc9eierii actelor cu terii) prepu$ul e$te obli%at $ aduc la cuno7tina ace$tora
calitatea $a de prepu$ =de reprezentant>) iar dac actul $e -nc9eie -n form $cri$ e$te
obli%at) l-n% numele 7i prenumele $u) 7i numele 7i prenumele $au firma
comerciantului $ $crie pe act meniunea 99prin procur699$ .n caz contrar actul va fi
con$iderat -n nume propriu) 7i -l va an%a4a per$onal.
Deoarece -l -nlocuie7te pe comerciant -n comerul $u) prepu$ului -i revin
anumite obli%aii profe$ionale $pecifice comercianilor. ($tfel) prepu$ul e$te obli%at
$ in re%i$tre comerciale de contabilitate. Iar potrivit art. 3,3 #od com.)) prepu$ul
e$te o"ligat s nu&l concure'e pe comerciant =obli%at la clauza de nonconcuren>))
prepu$ul nu poate) fr -nvoirea e5pre$ a comerciantului) $ fac operaiuni -n numele
$u propriu 7i nici nu poate $ ia parte) pe $eama $a ori a altei per$oane) la un comer
de felul aceluia cu care a fo$t -n$rcinat. ($emenea operaiuni $unt con$iderate fapte
de concuren neloial.
#alitatea de prepu$ -nceteaz prin revocarea -mputernicirii) renunarea
prepu$ului) prin moartea) interdicia) in$olvabilitatea 7i aplicarea procedurii
reor%anizrii 4udiciare 7i a falimentului comerciantului.
>Co4i;ii pentru ne<o2$ Potrivit art. 4+4 #od com.) comi7ii pentru ne%o $unt
prepu7ii pentru v:nzarea -n detaliu a mrfurilor. De7i le%ea -i denume7te prepu7i) nu au
calitatea de prepu7i -n $en$ul precizat anterior. #alitatea de reprezentant a comi7ilor
pentru ne%o rezult din -mputernicirea e5pre$ $au tacit a comerciantului ori din
natura funciei -ndeplinite. Puterile ace$tor reprezentani $unt limitate. ($tfel) $unt
$alariai ai comerciantului) fiind obli%ai $ e5ercite comerul numai -n limita $paiului
=localului> autorizat pentru ace$ta. Pentru operaiunile efectuate -n afara localului are
nevoie de -mputrnicire $pecial din partea comerciantului) altfel operaiunile $unt
-nc9eiate pe ri$cul lor. (rt. 4+4 #od com. precizeaz -n ace$t $en$) c ))(far de
48
ma%azin ei nu pot cere plata creanelor patronului fr autorizaie $pecial)). .n cazul
v:nzrii de bunuri) ei pot cere 7i -nca$a preul ace$tora) put:nd da c9itan valabil -n
numele patronului lor =art. 4+4 #od. com. >
>Co4i;ii c6l6tori pentru ne<o2 sau co4i;i voia8ori$ 6pre de$ebire de comi7ii
pentru ne%o care a7teapt -ntr-un local autorizat clientela) comi7ii cltori pentru
ne%o cltore$c -n alte localiti pentru a %$i acea$t clientel =localitile $unt
$tabilite de obicei de comerciant - patron>. 2i $unt $alarii ai comercianilor) fiind
pltii prin $alariu fi5 $au cu un como$ion pentru fiecare afacere -nc9eiat.
#omercianii -n$rcineaz pe comi7ii cltori pentru ne%o ))$ trateze $au $
fac operaiuni de ale comerului $u =art. 4+2 #od. com.>.
(ce7ti reprezentani $unt -n$rcinai $ caute 7i $ %$ea$c clieni) $ adune
oferte $au comenzi) iar actele 4uridice perfectate $unt -nc9eiate -n numele 7i pe $eama
comerciantului. #alitatea lor de reprezentani) care poate rezulta din circulare $cri$ori
avize $au alte documente ale comerciantului) trebuie adu$ la cuno7tina terilor -n
momenul -nc9eierii actelor 4uridice cu ace7tia) -n caz contrar $unt obli%ai per$onal
fa de ei.
'a de teri) comerciantul va fi an%a4at prin actele 4uridice ale comi7ilor pentru
ne%o numai -n limita puterilor conferite.
#omi$ul voia4or nu -nc9eie actul 4uridic cu meniunea Lprin procurF =acea$t
meniune revine e5clu$iv prepu7ilor>) trebuie totu7i $ arate numele patronului pentru
care lucreaz =art 4+3 #od com.>.
,$ )$ AuIiliarii in3epen3en2i G autono4i
A<en2ii co4erciali per4anen2i$
(ctivitatea de -ntermediere comercial $-a realizat 7i prin intermediul unei alte
cate%orii de au5iliari denumii a<en2i 3e co4er2. Deoarece #odul comercial n-a
re%lementat acea$t cate%orie -n mod e5pre$) $tatutul 4uridic al a%enilor de comer a
fo$t definit pe baza pricipiilor %enerale ale intermedierii comerciale 7i di$poziiilor art.
4+2 #od com. referitoare la comi7ii cltori pentru ne%o .
.n prezent) Le<ea nr$ &A@?'AA' privin3 a<en2ii co4erciali per4anen2i e$te
cea care re%lementeaz $tatutul 4uridic al ace$tei cate%orii de comerciani)
profe$ioni7ti.
(%entul comercial permanent e$te un comerciant per$oan fizic $au per$oan
4uridic) care) -n calitate de intermediar independent) e$te -mputernicit -n mod $tatoric
$ ne%ocieze $au $ ne%ocieze 7i $ -nc9eie afaceri pentru o alt per$oan fizic $au
4uridic) denumit comitent) -n $c9imbul unei remuneraii. 1aporturile dintre a%ent 7i
comitent nu $unt raporturi de munc =prepu7enie> ci $e $tabile$c prin contractul de
a%enie. Dreptul a%entului la remuneraie din partea comitentului e$te condiionat nu
numai de -nc9eierea prin intermediul $u a operaiunilor cu terii ci 7i de e5ecutarea
obli%aiilor rezultate din contractele de intermediere.
49
> Mi8locitorul
De7i activitatea de mi4locire e$te prevzut -n #odul comercial la art. 3 pct. 12)
ca fapt de comer nici condiia 4uridic a ace$tuia 7i nici contractul de mi4locire nu
$unt re%lementate de ace$ta ..n dreptul comerului internaional) mi4locitorii poart
denumirea de curtieri iar activitatea ace$tora $e realizeaz prin intermediul
contractului de curta4.
Dilocitorul urmre7te $ pun fa -n fa dou per$oane care vor $ -nc9eie o
afacere 7i) %raie dili%enelor $ale) $ le determine $ -nc9eie contractul avut -n vedere)
deci) pune -n contact cererea cu oferta.
6tatutul 4uridic al mi4locitorului are urmtoarele caracteri$tici;
? 4i8locitorul nu este un repre5entant al p6r2ilor9 el pune -n le%tur
potenialii contractani 7i face demer$urille pentru a-i determina $ -nc9eie
operaiunea<
? 4i8locitorul este un auIiliar in3epen3ent9 el pre$teaz $erviciile $ale unui
numr nelimitat de per$oane. !atura 4uridic a relaiei dintre mi4locitor 7i re$pectivele
per$oane e$te cea a unui contract de locaiune de $ervicii<
? 4i8locitorul este un co4erciant pro:esionist) pentru c de$f7oar activitate
-n nume propriu) 7i acea$t activitate con$t -n operaiuni pe care codul comercial le
con$ider fapte de comer - art. 3 pct. 12. .n acea$t calitate) mi4locitorului -i revin
toate obli%aiile profe$ionale ale comercianilor.
Pentru operaiunile -nc9eiate prin intermediul lor) mi4locitorii $unt remunerai)
fie de ambele pri) fie numai de una din ele) dup caz. Dreptul la re4unara2ie se
na;te 3in 4o4entul Bn care p6r2ile puse Bn le<6tur6 au BncHeiat contractul$
Dreptul mi4locitorului la remuneraie nu e$te le%at de e5ecutarea contractului -nc9eiat
de pri.
.n mod tradiional) -n cate%oria mi4locitorilor au fo$t inclu7i a<en2ii o:iciali ai
7ursei9 c9iar dac -n materie bur$ier e5i$t re%lementri $pecifice. (mintim -n ace$t
$en$) /e%ea nr. 2,3*2++4 privind piaa de capital. Di4locitorii $au a%enii oficiali ai
bur$ei nu lucreaz -n numele 7i pe $eama bur$ei) ci -n nume propriu) realiz:nd
operaiuni de mi4locire potrivit in$arcinarii primite.
&$ &$ Mi8locirea Bn opera2iunile i4o7iliare. (ctivitatea de mi4locire -n actele
4uridice care au ca obiect bunurile imobilea fo$t re%lementat de O.A. nr. 3*2+++
privind or%anizarea activitii a%enilor imobiliari. O.A. nr. 3*2+++ a fo$t re$pin$ de
/e%ea nr. &1*2++3. ($tfel c) -n prezent) activitatea 3e 4i8locire Bn opera2iunile
B4o7iliare este supus6 re<ulilor <enerale privin3 4i8locirea Bn activitatea
co4ercial6$
TITLUL II
Capitolul $
50
SOCIET1!ILE COMERCIALE
$ $ Re<le4entare
Deoarece re%lementarea privind $ocietile comerciale cuprin$ -n #odul
comercial era -n mare parte dep7it) ea a fo$t -nlocuit cu o nou re%lementare) ce face
obiectul /e%ii 31*1,,+) republicat 7i modificat) privind $ocietile comerciale
/e%ea 31*1,,+) -n prezent) e$te re%lementarea %eneral a $ocietilor comerciale.
.n$) pentru anumite domenii de activitate au fo$t adoptate re%lementri $peciale) cum ar
fi $pre e5emplu O.@.A. nr. ,,*2++" privind in$tituiile de credit 7i adecvarea capitalului)
-n materie bancar) /e%ea 32*2+++ privind activitatea de a$i%urare 7i $uprave%9erea
a$i%urrilor) modificat) -n domeniul a$i%urrilor) etc.
1e%lementarea %eneral 7i $pecial $e completeaz cu di$poziiile codului
comercial 7i a ale codului civil. ($tfel) le%ea nr. 31*1,,+) -n art. 2,1) precizeaz c
acea$ta $e completeaz cu di$poziiile codului comercial.
/e%ea 31*1,,+;
? re<le4entea56 cinci :or4e 8uri3ice 3e societ62i co4erciale - $ocietatea -n
nume colectiv) $ocietatea -n comandit $impl) $ocietatea pe aciuni) $ocietatea -n
comandit pe aciuni) $ocietatea cu r$pundere limitat< 7i
? cuprin3e at=t re<ulile co4une aplica7ile acestora c=t ;i re<ulile speciale
:iec6rei :or4e 8uri3ice9 in3i:erent 3e o7iectul 3e activitate$
/e%ea 31*1,,+ re%lementeaz 7i $ocietile comerciale cu participare $trin) cu
completrile di$poziiilor O.@.A. nr. ,2*1,,3) privind $timularea inve$tiiilor directe.
Di$poziiile %enerale =/e%ea nr. 31*1,,+> 7i di$poziiile $peciale =O.@.A. nr.
,,*2++") 32*2+++) modificat etc.> cu privire la $ocietile comerciale $e completeaz cu
prevederile #odului comercial) ale #odului civil) ale #odului muncii 7i ale le%i$laiei
fi$cale.
25i$t 7i $ocieti fr per$onalitate 4uridic) -n$) au re%lementri proprii) $pre
e5emplu) $ocietile -n participaiune =re%lementate de #odul comercial> 7i
-ntreprinderile familiale =re%lementate de O.@.A. 44*2++&>.
6ocietatea comercial e$te -n acela7i timp contract ;i persoan6 8uri3ic6$
Gom analiza -n continuare $ocietatea comercial din per$pectiva laturii
contractuale 7i apoi din per$pectiva calitii $ale de persoan6 8uri3ic6$
$'$ Contractul 3e societate
Con3i2ii 3e :on3$ Con3i2ii 3e :or46
$'$$ Preci56ri preala7ile$ /a baza $ocietii comerciale $t) indiferent de forma
4uridic a ace$teia) contractul 3e societate ;i?sau statutul$
($tfel) art. din /e%ea nr. 31*1,,+ prevede c ;
? $ocietatea -n nume colectiv $au -n comandit $impl $e con$tituie prin contract
51
3e societate, iar
? $ocietatea pe aciuni) -n comandit pe aciuni $au cu r$pundere limitat $e
con$tiuie prin contract 3e societate ;i statut$
? 6ocietatea cu r$pundere limitat $e poate con$titui 7i prin actul de voin al
unei $in%ure per$oane. .n ace$t caz $e -ntocme7te nu4ai statutul$
#ontractul de $ocietate 7i $tatutul pot fi -nc9eiate $ub forma unui Bnscris unic9
denumit act constitutiv. Denumirea act con$titutiv) potrivit /e%ii nr. 31*1,,+
de$emneaz at:t -n$cri$ul unic) c:t 7i contractul de $ocietate 7i* $au $tatutul $ocietii.
Pentru c) nici #odul comercial nici /e%ea nr. 31*1,,+ nu cuprinde o definiie a
$ocietii comerciale apelm la di$poziiile #odului civil re$pectiv la art. 14,1 care
re%lementeaz contractul 3e societate$
Definiie. (rt.14,1 #od civil di$pune; ))6ocietatea e$te un contract prin care dou
$au mai multe per$oane $e -nvoie$c s6 pun6 ceva Bn co4un) cu scop 3e a B4p6r2i
:oloasele ce ar putea 3eriva99$
.n continuare art. 14,2 #od civil re%lementeaz o7iectul contractului de
$ocietate) referire care -ntre%e7te definiia de mai $u$. ($tfel ))orice $ocietate trebuie $
aib ca obiect un ce licit 7i $ fie contractat $pre folo$ul comun al prilor . 'iecare
membru al $ocietii trebuie $ pun ceva -n comun $au bani) $au alte lucruri) $au
indu$tria $a)).
Potrivit di$poziiilor celor dou articole =art. 14,1 7i 14,2> literatura de
$pecialitate a definit $ocietatea ca fiind un contract Bn te4eiul c6ruia 3ou6 sau 4ai
4ulte personae Lnu4ite Bn continuare9 Bn 4o3 99<eneric99 asociai in3i:erent 3e
:or4a 8uri3ic6 a societ62iiJ se Bn2ele< s6 pun6 Bn co4un anu4ite 7unuri pentru a
3es:6;ura B4preun6 o anu4it6 activitate9 Bn ve3erea reali56rii ;i B4p6r2irii
7ene:iciilor care vor re5ulta. Din acea$t definiie rezult c $ocietatea pre$upune
e5i$tena unor elemente de care depinde validitatea contractului 7i delimitatrea lui de
alte contracte;
? aportul Lvaloarea patri4onial6 pe care asocia2ii o pun Bn co4unJ9
? o7iectul societ62ii Lactivitatea co4un6 la care se o7li<6 asocia2ii ;i care
constituieJ9
? reali5area ;i B4p6r2irea 7ene:iciilor la care particip6 to2i asocia2ii$
#ontractul de $ocietate are urmtoarele caractere 4uridice;
? plurilateral) la -nc9eierea contractului particip dou $au mai multe per$oane<
? oneros9 pre$upune urmrirea de ctre fiecare a$ociat a unui folo$ patrimonial<
? co4utativ9 a$ociaii cuno$c din momentul -nc9eierii contractului -ntinderea
obli%aiilor lor<
? Bnscris su7 se4n6tur6 privat6 sau :or46 autentic69 acea$ta din urm fiind
obli%atorie -n cazuri e5pre$ prevzute de /e%ea nr. 31*1,,+ =potrivit art. " teza nr. 2>
1&
18 'orma autentic e$te obli%atorie atunci c:nd; a> printre bunurile $ub$cri$e ca aport la capitalul $ocial $e afl un teren<
b> $e con$tituie o $ocietate -n nume colectiv $au -n comandit $impl< c> $ocietatea pe ac iuni $e con$tituie prin
52

> Societatea civil6 ;i societatea co4ercial6$
Deoarece $ocietatea civil 7i $ocietatea comercial $unt dou forme di$tincte ale
$ocietii) -ntre ele e5i$t a$emnri 7i deo$ebiri.
O Ase46n6ri -ntre $ocietatea comercial i $ocietatea civil;
? sunt <rup6ri 3e persoane ;i 3e 7unuri9 cu scop patri4onial =economic $au
lucrativ>. Din ace$t motiv art. 14,1 #od civil define7te at:t $ocietatea civil c:t 7i
$ocietatea comercial.
? iau na;tere prin contract 3e societate9 ale crui elemente de valabilitate
referitoare la aport) la obiectul de activitate) la obinerea 7i -mprirea beneficiilor $e
re%$e$c at:t -n contractul de $ocietate civil c:t 7i -n contractul de $ocietate comercial.
? ur46resc reali5area ;i B4p6r2irea 7ene:iciilor) au prin urmare $cop
patrimonial =pecuniar>.
? se 3eose7esc 3e asocia2ii sau :un3a2ii ale c6ror 4e47ri ur46resc un scop
i3eal9 4oral9 nepatri4onial$
O Deose7iri -ntre $ocietatea comercial i $ocietatea civil;
Deo$ebirile prive$c) obiectul de activitate) per$onalitatea 4uridic) con$tituirea)
funcionarea) dup cum urmeaz;
? o7iectul 3e activitate al $ocietii comerciale e$te comercial fiind format din
acte*fapte de comer. Din ace$t motiv -n doctrina 4uridic $-a precizat c obiectul de
activitate comercial d comercialitate $ocietii comerciale. 6ocietatea civil are obiect
de acivitate civil cu e5cluderea actelor * faptelor de comer
? societatea co4ercial6 are personalitate 8uri3ic6 Bn ti4p ce societatea civil6
r64=ne un si4plu contract9 nu 3evine su7iect 3e 3rept$
? constituirea ;i :unc2ionarea celor 3ou6 :or4e 3e societ62i$ .n timp ce /e%ea
31*1,,+ -n art. 2 $tabile7te pentru $ocietatea comercial anumite forme 4uridice;
$ocietatea -n nume colectiv) $ocietatea -n comandit $impl) $ocietatea -n comandit pe
aciuni) $ocietatea pe aciuni) $ocietatea cu r$pundere limitatat) $ocietatea civil nu
dep7e7te cadrul contractual.

O Dn plus fa de $ocietatea civil) societatea co4ercial6:
? are 7i anumite o7li<a2ii pro:esionale care revin nu4ai co4ercian2ilor;
obli%aia de a $e -nmatricula -n re%i$trul comerului) de a ine re%i$tre de contabilitate)
de a de$f7ura activitatea comercial -n limitele concurenei licite) etc.
? intr6 su7 inci3en2a Le<ii nr$ 0&?'AA, cu privire la procedura in$olvenei.
(De:ini2ie$ Societatea co4ercial6 este o <rupare 3e persoane constituit6 pe
7a5a unui contract 3e societate9 care se 7ucur6 3e personalitate 8uri3ic69 Bn care
$ub$cripie public.
53
asocia2ii pun Bn co4un anu4ite 7unuri9 pentru eIercitatea unor :apte 3e co4er29 Bn
scopul reali56rii ;i B4p6r2irii pro:itului care re5ult6$
$'$'$ Con3i2iile 3e :on3 ale contractului 3e societate
#ontractul de $ocietate face parte din cate%oria faptelor de comer obiective cone5e.
a. #a orice contract 7i contractul de $ocietate tre7uie s6 Bn3eplineasc6 con3i2iile
3e :on39 <enerale9 esen2iale9 3e vala7ilitate ale oric6rei conven2ii9 condiii impu$e de
di$poziiile art. ,4& #od civil) referitoare la consi4264=ntul valabil al prilor care $e
obli%) la capacitatea de a contracta) la un o7iect determinat 7i la o cau56 licit6$
b. #ontractul de $ocietate trebuie $ -ndeplinea$c 7i condiii ce -l particularizeaz
fa de celelalte contracte) numite con3i2ii 3e :on3 speciale) referitoare la; aportul
asocia2ilor9 inten2ia asocia2ilor 3e a cola7ora Bn 3es:6;urarea unei activit62i co4une
La::ectio societatisJ ;i reali5area ;i B4p6r2irea 7ene:iciilor
AJ Con3i2iile 3e :on39 <enerale ;i esen2iale9 ale contractului 3e societate
a. Consi4264=ntul p6r2ilor$ .nc9eierea contractului de $ocietate pre$upune
manife$tarea de voin a prilor -n ace$t $en$. Prile contractului de $ocietate $unt
asociaii) -n $ocietile de per$oane $au acionarii -n $ocietile de capitaluri. Pentru a
produce efecte 4uridice voina prilor trebuie;
? $ fie declarat)
? $ fie fcut cu intenia de a produce efecte 4uridice) 7i
? $ nu fie alterat de vicii. .n cazul contractului de $ocietate consi4264=ntul
p6r2ilor are o particularitate ce const6 Bn
K inten2ia 3e a 3es:6;ura Bn co4un o activitate co4ercial6 nu4it6 ;i affectio
societatis$
Per$oanele care -nc9eie contractul =$emnatarii ace$tuia>) 7i per$oanele care au rol
determinant -n con$tituirea $ocietii au calitatea de :on3atori$ Prile contractului de
$ocietate =a$ociaii> pot fi per$oane fizice) per$oane 4uridice) rom:ne $au $trine)
comerciani $au necomerciani.
De a$emenea) per$oana fizic-a$ociat poate avea -n aceea7i $ocietate 7i calitatea de
$alariat.
Pentru a fi valabil con$imm:ntul trebuie $ nu fie alterat de urmtoarele vicii de
con$im-m:nt; eroare) dol) $au violen.
? Eroarea =art. ,4 #. civil> reprezint fal$a reprezentare a realitii la -nc9eierea
actului 4uridic. Dac fal$a reprezentare a realitii cade a$upra per$oanei a$ociatului -n
cazul unei $ocieti de per$one) contractul e$te lovit de nulitate) pentru c la con$tituirea
unei a$tfel de $ocieti $e au -n vedere calitile per$onale ale a$ociailor. .n cazul
$ocietilor de capitaluri) ace$t tip de eroare 0a$upra per$oanei 0 nu are relevan pentru
-nc9eierea contractului) deoarece $ocietatea $e con$tituie -n con$iderarea capitalului 7i
nu a a$ociailor.
54
? Dolul =art. ,"+ #. civil> reprezint inducerea -n eroare a unei per$onae pentru a o
determina $ -nc9eie un act 4uridic. .n cazul contractului de $ocietate) dolul viciaz
con$imm:ntu lunui a$ociat numai dac provine de la toi ceilali a$ociai $au de la
per$onae care reprezint valabil entitatea colectiv 7i are o anumit %ravitate) de
e5emplu) folo$irea unui bilan fal$ pentru a determina $ub$crierea aciunilor unei
$ocieti.
? "iolen2a e$te un viciu care nu $e -nt:lne7te -n practica con$tituirii unei $ocieti
comerciale. .n cazul ivirii unei a$emenea $ituaii) $e vor aplica principiile dreptului
comun =art. ,-,, #. civil>
7J Capacitatea p6r2ilor$ Pentru -nc9eierea contractului de $ocietate) per$oana fizic
trebuie $ aib capacitatea cerut de le%e pentru -nc9eierea actelor 4uridice) -n condiiile
dreptului comun) adic trebuie $ aib capacitatea deplin de e5erciiu.
(cea$t opinie are ca temei le%al art. " alin. 2 din /e%ea nr. 31*1,,+ care prevede
c nu pot fi fondatori per$oanele care potrivit le%ii $unt incapabile.
cJ O7iectul contractului$ Obiectul contractului -n $en$ul dreptului comun =art. ,"2
# civil> e$te Eacela la care prile $e obli%E. .n materia $ocietilor comerciale noiunea
de obiect al contractului de $ocietate e$te reprezentat de activitatea $ocietii
de$f7urat prin intermediul faptelor de comer. Dai mult a$ociaii) potrivit art. 3 7i &)
punct c din /e%ea 31*1,,+ trebiue $ prevad -n contractul de $ocietate Eobiectul de
activitate al $ocietii) cu precizarea domeniului 7i a activitii principaleF. Obiectul
$ocietii poate con$ta -n producerea 7i comercializarea mrfurilor) e5ecutarea de lucrri
ori pre$tarea de $ervicii.
3J Cau5a contractului$ .n privina cauzei contractului nu e5i$t un punct de
vedere unitar. ($tfel) dup unii autori cauza contractului $e confund cu obiectul
ace$tuia) dup ali autori $unt elemente de fond di$tincte. Opinia pe care o -mprt7im
e$te aceea potrivit creia Eace$t element p$i9olo%ic care determin con$imm:ntul 7i
e5plic motivul -nc9eierii actului 4uridic e$te Eparticiparea fiecrui a$ociat la rezultatele
activitii comerciale de$f7urate -n comun) adic -mprirea beneficiilorE. #auza
contractului) potrivit art. ,"& #od civil) trebuie $ fie licit 7i moral) adic $ nu -ncalce
ordinea public 7i bunele moravuri.
!ere$pectarea condiiilor de fond ale contractului de $ocietate atra%e dup $ine
nulitatea ace$tuia.
+J Con3i2iile 3e :on3 Gspeciale% ale contractului 3e societate
$ Aportul asocia2ilor. .n $en$ )uridic) prin aport $e -nele%e obli%aia pe care 7i-o
a$um fiecare a$ociat de a aduce -n $ocietate un anumit bun) o valoare patrimonial.
Operaiunea e$te analizat -n doctrin ca fiind un contract -nc9eiat -ntre a$ociai 7i
viitoarea $ocietate comercial) numit 7i contract de aport.
.n $en$ etimologic) aportul -n$eamn bunul adu$ -n $ocietate de ctre a$ociat. Potrivit
art.14,2 #.civil Efiecare a$ociat trebuie $ pun -n comun $au bani) $au alte bunuri) $au
55
indu$tria $aE. (portul poate orice obiect $au bun cu valoare economic; -n numerar) -n
natur 7i -n indu$trie =pre$taii -n munc>.
O Aportul Bn nu4erar are ca obiect o $um de bani. Potrivit art. 1" alin. 1 din /e%ea
31*1,,+) republicat 7i modificat) aporturile Bn nu4erar sunt o7li<atorii la
constituirea oric6rei :or4e 3e societate. Aportul asociatului la capitalul social nu
este purt6tor 3e 3o7=n36 =art. "& din /e%ea nr. 31*1,,+ rep>.
O Aportul Bn natur6 are ca obiect;
? bunuri imobile) prin natur =terenuri) cldiri>) prin de$tinaie =in$talaii) utila4e>)
? bunuri mobile corporale =materii prime) materiale) mrfuri) etc>) bunuri mobile
incorporale =creane) fond de comer) $au anumite elemente din fondul de comer care $e
pot tran$mite $eparat de ace$ta; emblema) brevete de invenie>.
Aporturile Bn natur6 sunt a34ise la toate :or4ele 3e societate co4ercial6.
Aceste aporturi sunt v6rsate prin trans:erarea 3repturilor corespun56toare
oli<a2ie 3e a 3aJ ;i prin pre3area e:ectiv6 c6tre societate a 7unurilor a:late Bn stare
3e utili5are Lo7li<a2ie 3e :aceJ9 potrivit art.1" alin. 2 din /e%ea 31*1,,+.
6e poate tran$mite ctre $ocietate at:t dreptul de proprietate a$upra bunului c:t 7i
dreptul de folo$in a$upra ace$tuia. Potrivit art. " alin. 1 din /e%ea 31*1,,+)
E7unurile constituite ca aport Bn societate 3evin proprietatea acesteia 3in
4o4entul Bn4atricul6rii ei Bn re<istrul co4er2ului9 Bn lips6 3e stipula2ie contrar6E.
Aporturile Bn natur6 tre7uie s6 :ie evalua7ile 3in punct 3e ve3ere econo4ic9
-n vederea $tabilirii prilor de -ntere$) a prilor $ociale $au aciunilor cuvenite
a$ociatului -n $cimbul aportului Lart.1". alin. 2J$ 2valuarea $e face fie de ctre
asocia2i 0 pe cale convenional) fie de ctre eIper2i.
2valuarea $e face -n mod o7li<atoriu 3e c6tre eIper2i dac;
?1. e$te vorba de o societate cu r6spun3ere li4itat6 cu unic asociat$ ($tfel)
valoarea aportului Bn natur6 va :i sta7ilit6 pe 7a5a unei eIperti5e 3e specialitate
=art. 13 alin. 3) /e%ea nr. 31*1,,+> <
? 2. -n cazul societ62ii pe ac2iuni care se constituie prin su7scr ip2ie pu7lic6 :
$ 3ac6 eIist6 aporturi Bn natur69
$ avanta8e acor3ate oric6rei persoane care a participat la constituirea
societ62ii sau la tran5ac2ii con3uc=n3 la acor3area autori5a2iei9
$ opera2iuni BncHeiate 3e :on3atori pe sea4a societ62ii ce se constituie ;i
pe care aceasta ur4ea56 s6 le ia asupra sa$ Dn aceste ca5uri :on3atorii vor solicita
8u3ec6torului 3ele<at nu4irea unuia sau 4ai 4ultor eIper2i =art. 2" alin.1><
Dn ca5ul societ62ii pe ac2iuni
@
9 8u3ec6torul 3ele<at va putea 3ispune9 prin
BncHeiere9 e:ectuarea unei eIperti5e Bn contul p6r2ilor9 precu4 ;i a34inistrarea
unor 3ove5i$ S u3ec6torul 3ele<at nu4e;te Bn ter4en 3e & 5ile 3e la Bnre<istrarea
19 Dac e5i$t aporturi -n natur) avanta4e acordate oricrei per$oane care a participat la con$tituirea
$ocietii $au la tranzacii conduc:nd la acordarea autorizaiei) operaiuni -nc9eiate de fondatori pe
$eama $ocietii ce $e con$tituie 7i pe care acea$ta urmeaz $ le ia a$upra $a.
56
cererii9 unul sau 4ai 4ul2i eIper2i 3in lista eIper2ilor autori5a2i. (ce7tia vor
-ntocmi un raport cuprinz:nd de$crierea 7i modul de evaluare a fiecrui bun aportat 7i
vor evidenia dac valoarea ace$tuia core$punde numrului 7i valorii aciunilor acordate
-n $c9imb) precum 7i alte elemente indicate de 4udectorul dele%at =art. 33 alin. 3 7i 3&
alin. 1) /e%ea nr. 31*1,,+>
? 3. Bn ca5ul 4a8or6rii capitalului social prin aporturi Bn natur6$ ($tfel)
a3unarea <eneral6 care a Hot6r=t 4a8orarea va propune 8u3ec6torului 3ele<at
nu4irea unuia sau 4ai 4ultor eIper2i pentru evaluarea acestor aporturi -n
condiiile art. 3& 7i 3,) /e%ea nr. 31*1,,+
2+
) potrivit art. 21 alin. 1.
(ctul con$titutiv al $ocietii -n nume colectiv) -n comandit $impl 7i cu r$pundere
limitat trebuie $ prevad printre alte clauze ))valoarea aportului Bn natur6 ;i 4o3ul
evalu6rii ))=art. 3 pct. d) /e%ea nr. 31*1,,+>) iar actul con$titutiv al $ocieii pe aciuni 7i
-n comandit pe aciuni) ))natura ;i valoarea 7unurilor constituite ca aport Bn
natur6)) =art. & pct. e) /e%ea nr. 31*1,,+>.
Aporturile Bn crean2e) potrivit le%ii au re<i4ul 8uri3ic al aporturilor Bn
natur6$ Ele nu sunt a34ise :
? la societ62ile pe ac2iuni care se constituie prin su7scrip2ie pu7lic69
? la societ62ile Bn co4an3it6 pe ac2iuni9
? la societ62ile cu r6spun3ere li4itat6. =art. 1" alin. 3) /e%ea nr. 31*1,,+ J$
Aportul Bn crean2e se consi3er6 v6rsat Lli7eratJ nu4ai 3up6 ce societatea a
o72inut plata su4ei 3e 7ani care :ace o7iectul crean2ei$ Dac plata nu $-a putut
obine prin urmrirea debitorului cedat) a$ociatul) -n afar de daune) r$punde de $uma
datorat) cu dob:nda le%al din ziua $cadenei creanelor =art. &4 alin. 1 7i 2) /e%ea nr.
31*1,,+J$
1aporturile dintre a$ociat -n calitate de cedent 7i $ocietatea comercial -n calitate de
ce$ionar $unt c:rmuite de re%ulile ce$iunii de crean din dreptul comun =art. 13,1
#.civil>. 6pre deo$ebire -n$ de dreptul comun) asociatul ce3ent =care a adu$ ca aport
crean a> r6spun3e 3e solva7ilitatea 3e7itorului9 potrivit art$ 0)9 3in Le<ea *?@@A$
O Presta2iile Bn 4unc6 sau servicii nu pot con$titui aport la formarea ori la
ma4orarea capitalului $ocial =art. 1" alin. 4) din /e%ea 31*1,,+>.
(ce$tea au ca obiect munca $au activitatea pe care a$ociatul promite $ o
efectueze pentru $ocietate potrivit competenei 7i calificrii profe$ionale.
Pre$taiile -n munc $unt permi$e) cu titlu 3e aport) :6r6 a putea constitui aport la
:or4area sau 4a8orarea capitalului social) numai a$ociailor -n $ocietatea -n nume
colectiv 7i a$ociailor comanditai) deci a$ociailor cu r$pundere nelimitat.
Caracteristicile presta2iilor Bn 4unc6 :
? nu sunt cuprinse Bn capitalul social9 deoarece le%ea precizeaz)) nu pot
con$titui aport la formarea capitalului $ocial =art. 1" alin. ) /e%ea nr. 31*1,,+>. Prin
urmare) nu con$tituie un element al %a4ului %eneral al creditorilor $ocietii <
20 Idem
57
? 3au 3reptul asociatului s6 partcipe la B4p6r2irea 7ene:iciilor ;i a activului
social9 ;i Bl o7li<6 s6 participe la pier3eri =art.1" alin. ) /e%ea nr. 31*1,,+><
? tre7uie evaluate ;i preci5ate Bn actul constitutiv$
Constituirea ;i eIecutarea aportului$
Asu4area o7li<a2iei 3e aport se nu4e;te su7scriere
'
la capitalul $ocial. (ce$t
an%a4ament $e na7te;
? prin se4narea contractului 3e societate =-n cazul $ocietii -n nume colectiv)
-n comandit $impl) 7i cu r$pundere limitat 7i a $ocietilor pe aciuni 7i -n
comandit pe aciuni care $e con$tituie prin $ub$cripie $imultan> $au)
? prin partciparea la su7scrip2ia pu7lic6 =-n cazul $ocietii pe aciuni 7i -n comandit
pe aciuni care $e con$tituie prin $ub$cripie public> .
#apitalul $ub$cri$ reprezint totalitatea aporturilor cu care a$ociaii $e obli% $
contribuie la formarea capitalului $ocial al unei $ocieti comerciale.
2fectuarea aportului poart denumirea de vrsare a ace$tuia. Prin urmare) capitalul
v6rsat reprezint totalitatea bunurilor intrate efectiv -n patrimoniul $ocietii
comerciale) con$ecin a $ub$crierii a$ociatului la formarea capitalului $ocial.
25ecutarea ace$tei $ub$crieri poart denumirea 3e v6rs64=nt) core$punztoare noiunii
de li7erare $
($ociatul care -nt:rzie $ depun aportul $ocial e$te r$punztor de daunele pricinuite
iar pentru cazul -n care aportul a fo$t $tipulat -n numerar le%ea prevede c a$ociatul
Ee$te obli%at la plata dob:nzilor le%ale din ziua -n care trebuia $ $e fac vr$m:ntulF
=potrivit art. " alin. 2 din /e%ea nr. 31*1,,+>. Dai mult) potrivit art. 222 lit. a) din
/e%ea 31*1,,+) nere$pectarea obli%aiei privind efectuarea aportului poate avea 7i
con$ecina e5cluderii a$ociatului din $ocietate
22
.
'$ Capitalul ;i patri4oniul societ62ii$
(porturile a$ociailor -n totalitatea lor) fr pre$taiile -n munc) formeaz capitalul
$ocial. #apitalul $ocial e$te denumit 7i capital nominal) reprezent:nd $uma total a
valorii bunurilor cu care a$ociaii la o $ocietate comercial contribuie la con$tituirea
patrimoniului ace$teia. (ce$te aporturi reprezint elemente ale patrimoniului $ocietii.
#apitalul $ocial) ca $um a ace$tor aporturi) 7i patrimonial $ocietii $unt dou
concepte $rt:n$ le%ate -ntre ele care) nu trebuie confundate -n$. Prin urmare;
? patri4oniul inclu3e totalitatea 3repturilor ;i o7li<a2iilor societ62ii
co4erciale9 fiind alctuit din activ 7i pa$iv<
? capitalul social repre5int6 o valoare constant6 pe Bntre<a 3urat6 a
21 (ctul 4uridic al $ub$crierii de ctre a$ociat e$te un act de dispo'iie) cu efecte a$upra tran$miterii
dreptului de proprietate a$upra bunului de la a$ociat la $ocietatea comercial re$pectiv.
22 /e%ea vizeaz a$ociaii din $ocietatea -n nume colectiv) din $ocietatea cu r$pundere limitat) 7i
a$ociaii comanditi din ambele $ocieti -n comandit.
58
eIisten2ei societ62ii 0 put:nd fi ma4orat numai -n condiii prevzute de le%e) prin
modificarea actului con$titutive<
? patri4oniul se 46re;te ;i se 4ic;orea56 Bn :unc2ie 3e opera2iunile curente
3e Bnre<istrarea pro:itului sau pier3erilor -nre%i$trate -n activitatea $ocietii<
? capitalul este o parte a patri4oniului societ62ii co4erciale$
#apitalul $ocial are dubl $emnificaie) conta7il6 ;i 8uri3ic6$
Din punct de vedere conta7il repre5int6 o ci:r6 convenit6 3e asocia2i. #a
valoare a totalitii aporturilor) capitalul e$te evideniat la pa$iv -n bilanul $ocietii)
pentru c la dizolvarea ace$teia aporturile trebuie re$tituite a$ociailor. De a$emenea) nu
trebuie confundat capitalul cu activul patrimonial) pentru c -n timp ce capitalul
fi%ureaz la pa$iv) dup cum am artat) 7unurile ;i aporturile Bn nu4erar :i<urea56 la
activ$
Din punct de vedere 8uri3ic9 capitalul repre5int6 li4ita ur46ririi 3e c6tre
cre3itorii societ62ii a 3atoriilor acesteia9 deoarece ace7tia au luat cuno7tin de
capitalul $ocial prin publicitatea contractului de $ocietate. Patrimoniul social constituie
<a8ul <eneral al cre3itorilor societ62ii9 din care ace tia - i -nde$tuleaz crean ele.
*$ Inten2ia asocia2ilor 3e a cola7ora pentru 3es:6;urarea unei activit62i
co4erciale$ (ce$t element p$i9olo%ic) intenional) -l -nt:lnim -n literatura 4uridic $ub
denumirea de a::ectio societatis$ (cea$t voin de a colabora nu are relevan -n
cazul $ocietii cu r$pundere limitat cu unic a$ociat. .n privina ace$tei $ocieti) $e
poate vorbi doar de intenia de a con$titui o $ocietate pe calea aporturilor individuale ale
unei $in%ure per$onae -n vederea de$f7urrii unei activiti comerciale) -n nici un caz de
colaborare.
.n privina celorlalte $ocieti) cu doi $au mai muli a$ociai) indiferent de forma
4uridic) a::ectio societatis presupune inten2ia 3e cola7orare voluntar6 a acestora 3e
a lucra Bn co4un9 suport=n3 tote riscurile activit62ii co4erciale$ #olaborarea
a$ociailor pre$upune e%alitate 4uridic -ntre ace7tia 7i) -n con$ecin) lip$a oricror
raporturi de $ubordonare. 2lementul p$i9olo%ic affectio societatis con$tituie un criteriu
de di$tincie -ntre $ocietatea comercial 7i anumite %rupuri economice $au contracte.
)$ Reali5area ;i B4p6r2irea pro:itului . 6copul con$tituirii oricrei $ocieti comerciale
e$te acela de a reali'a profit din activitatea comercial pe care o de$f7oar 7i de a&l
*mpri -ntre a$ociai
#ota-parte din profit ce $e plte7te fiecrui a$ociat $e nume7te dividend =art. "3
alin. 1) /e%ea 31*1,,+>. Dac $ocietatea nu -nre%i$treaz profit) ci pierderi) a$ociaii
trebuie trebuie $ le $uporte) datorit elementului p$i9olo%ic) affectio societatis) care-i
une7te.
+ No2iunea 3e pro:it$ 6tricto-$en$u profitul -n$eamn c:7ti%ul evaluabil -n bani
rezultat din orice activitate economic) care mre7te patrimonial a$ociailor. .n $en$ lar%)
profitul reprezint nu numai c:7ti%ul evaluabil -n bani) ci 7i ))$erviciile $au bunurile
59
procurate) -n condiii mai avanta4oa$e dec-t acelea care $-ar obine individual)). .n timp
noiunea de profit a dob-ndit un -nele$ mai lar%. ($tfel) profitul reprezint 7i evitarea
unei pierderi $au reali'area unei economii) obinute $pre e5emplu prin intermediul
$ocietilor de a$i%urri mutuale. Prin re%lementarea a$ociaiei de a$i%urare mutual =art.
23-2"3> codul comercial rom:n con$acr concepia lar% a noiunii de profit.
Pentru a putea fi repartizat) profitul trebuie $ -ndeplinea$c urmtoarele condiii ;
? s fie real) adic) $ $e fi -nre%i$trat un e5cedent fa de capitalul $ocial) pentru c
nu se vor 3istri7ui 3ivi3en3e 3ec=t 3in pro:ituri 3eter4inate potrivit le<ii
=art. "3 alin. 3 din /e%ea 31*1,,+>.
? s fie util) adic $ reprezinte profitul rma$ dup -ntre%irea capitalului $ocial)
c:nd activul patrimoniului $-a mic7orat -n cur$ul e5erciiului financiar. ($tfel)
3ac6 se constat6 o pier3ere a activului net9 capitalul social va tre7ui
reBntre<it sau re3us9 Bnainte 3e a se putea :ace vreo reparti5are sau
3istri7uire 3e pro:it =art. ", din /e%ea 31*1,,+> .
Dac potrivit $ituaiei financiare anuale nu e5i$t profit nu pot fi di$tribuite
dividende a$ociailor. .n caz contrar) dividendele $unt fictive) iar ceea ce $e di$tribuie
reprezint o parte din capitalul $ocial) cu pre4udicierea drepturilor creditorilor.
Dividendele fictive repartizate a$tfel trebuie re$tituite $ocietii) dac $ocietatea
dovede7te c a$ociaii au cuno$cut nere%ularitatea di$tribuirii $au) -n -mpre4urrile
e5i$tente trebuiau $ o cunoa$c =art. "3 alin. 4) /. 31*1,,+>.
D4p6r2irea pro:itului$ (ctul con$titutiv trebuie $ prevad ))partea fiecrui a$ociat
la profit 7i pierderi)) =art. 3 lit. f) din /e%ea nr. 31*1,,+> $au )) modul de di$tribuire a
beneficiilor 7i de $uportare a pierderilor)) =art. & lit. N) /e%ea nr. 31*1,,+>) ceea ce
-n$eamn c asocia2ii sunt li7eri s6 3eci36 Bn privin2a B4p6r2irii pro:itului. Dac
a$ociaii nu precizeaz -n actul con$titutiv modul de -mprire a profitului 7i de
$uportare a pierderilor) art. "3 alin. 2 din /e%ea nr. 31*1,,+ prevede c 993ivi3en3ele se
3istri7uie asocia2ilor propor2ional cu cota 3e participare la capitalul social v6rsat99.
Deci fiecare a$ociat va avea beneficii 7i va $uporta pierderi) -n funcie de contribuia $a
la con$tituirea capitalului $ocial.
.n privina presta2iilor Bn 4unc6 =-n indu$trie> Bn lipsa unei evalu6ri a acestuia9
asociatul va avea 3reptul la o cot6 3in pro:it ;i pier3eri9 e<al6 cu cea a asociatului
care a3us Bn societate cota cea 4ai 4ic6 3e capital Lart$ & Co3$ civilJ $
.n actul con$titutiv $unt interzi$e clauzele leonine9 acele Bn2ele<eri care stipulea56
Bn :avoarea unui asociat totalitatea c=;ti<urilor9 sau prin care s%a convenit ca unul
sau 4ai 4ul2i asocia2i s6 :ie scuti2i s6 participe la pier3eri$ (rticolul 113 #od civil
prevede c e$te nul contractul care $tipuleaz o a$tfel de clauz.
R Plata 3ivi3en3elor$ Dividendele $e plte$c -n termenul $atbilit de adunarea
%eneral a a$ociailor $au) dup caz) $tabilit prin le%ile $peciale) dar nu mai t:rziu de "
luni de la data aprobrii $ituaiei financiare anuale aferente e5erciiului financiar
60
-nc9eiat
23
. .n caz contrar) $ocietate va plti daune-intere$e pentru perioada de -nt-rziere
la nivelul dob-nzii le%ale) dac prin actul con$titutiv $au prin 9otr:rea adunrii %enerale
a acionarilor care a aprobat $ituaia financiar aferent e5erciiului financiar -nc9eiat nu
$-a $tabilit o dob:nd mai mare =art. "3 alin. 2) /e%ea nr. 31*1,,+>. Dreptul la ac2iunea
3e restituire a 3ivi3enten3elor9 pl6tite contrar le<ii9 se prescrie Bn ter4en 3e * ani
3e la 3ata 3istri7uirii lor =art. "3 alin. ) /e%ea nr. 31*1,,+.>.
Dividendele care $e cuvin dup data tran$miterii aciunilor aparin ce$ionarului) -n
afar de cazul -n care prile au convenit altfel. =art. "3 alin. ") /e%ea nr. 31*1,,+.>.
1.2.3.Condiiile de form ale contractului de societate

R A$ (or4a scris6 a actului constitutiv$
(ctul con$titutiv al $ocietii comerciale $e -nc9eie -n :or46 scris6) $ub
se4n6tur6 privat6) $e $emneaz de toi a$ociaii) iar -n cazul $ocietii pe aciuni 7i
$ocietii -n comandit pe aciuni care $e con$tituie prin $ub$cripie public de
fondatori =art. alin." din /.nr. 31*1,,+> .
(ctul con$titutiv -mbrac :or46 autentic6 obli%atorie) dac ;
?printre 7unurile su7scrise ca aport la capitalul social se a:l6 un teren C
? se consituie o societate Bn nu4e colectiv sau Bn co4an3it6 si4pl6 C
? se constituie o societate pe ac2iuni prin su7scrip2ie pu7lic6.
Prin depunerea la oficiul re%i$trului comerului) $au dup caz) prin autentificare
actul con$titutiv dob:nde7te 3at6 cert6 =art. alin. 3 coroborat cu art. 13 alin. 1)
/e%ea nr. 31*1,,+>.
Se4natarii actului constitutiv) precum 7i persoanele care au rol 3eter4inant
-n con$tituirea $ocietii $unt con$iderai :on3atori =art. " alin.1 /e%ea nr. 31*1,,+>.
#alitatea de fondatori nu o pot avea per$oanele care) potrivit le%ii) $unt incapabile)
$au care au fo$t condamnate pentru una din infraciunile economice
24
) 7i pentru
infraciunile prevzute la art. 143-14 din /e%ea nr. &*2++" privind procedura
in$olvenei $au pentru cele prevzute de /e%ea nr. 31*1,,+.
R +. Cuprinsul contractului 3e societate.
(rticolele 3 7i & din /e%ea 31*1,,+ $tabile$c cuprin$ul actului con$titutiv al
$ocietilor -n nume colectiv) -n comandit $impl) 7i cu r$pundere limitat 7i
re$pectiv al $ocietilor pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni. #ontractul de $ocietate
cuprinde clauze comune tuturor $ocietilor comerciale dar 7i clauze $pecifice)
potrivit formei 4uridice re$pective.
23 .ntruc:t dreptul la dividende $e -ntemeiaz pe actul con$titutive) obli%aia $ocietii privind plata
devidendelor e$te o obli%aie comercial. .n con$ecin dob:nda le%al aplicabil $ocietii
comerciale care nu a pltit dividendele la termen e$te dob:nda le%al privind obli%aiile comerciale
24 6unt avute -n vedere infraciunile; %e$tiune frauduloa$) abuz de -ncredere) fal$) uz de fal$) -n7elciune)
delapidare) dare $au luare de mit.
61
#lauzele comune prive$c identificarea prilor) individualizarea viitoarei $ocieti)
caracteri$ticile $ocietii) %e$tiunea ace$teia) drepturile 7i obli%aiile a$ociailor)
dizolvarea 7i lic9idarea $ocietii) etc.
#lauzele contractului de $ocietate $unt;
$ Clau5e re:eritoare la i3enti:icarea asocia2ilor$ #ontractul de $ocietate trebuie
$ prevad;
? 3atele 3e i3enti:icare
'&
ale asocia2ilor< la $ocietatea -n comandit $impl $e vor
arta 7i a$ociaii comanditai =art. 3 lit. a><
? 3atele 3e i3enti:icare ale :on3atorilor< la $ocietatea -n comandit pe aciuni vor
fi menionai 7i a$ociaii comanditai =art.& lit. a><
'$ Clau5e re:eritoare la i3enti:icrea viitoarei societ62 i$ (ce$te clauze prive$c
:or4a 8uri3ic6 a viitoarei $ocieti =$ocietate pe aciuni) $ocietate -n nume colectiv)
etc.>) 3enu4irea =firma> 7i se3iul social =art. 3 lit. b 7i art & lit. b>.
*$ Clau5e ce privesc caracteristicile societ62i$ (ce$te clauze prive$c;
? o7iectul 3e activitate al societ62ii cu precizarea domeniului 7i a activitii
principale =art. 3 lit.c) art. & lit.c> <
? la societ62ile Bn nu4e colectiv9 ;i Bn co4an3it6 si4pl69 se va preci5a 99capitalul
social9 cu menionarea aportului fiecrui a$ociat) -n numerar $au -n natur) valoarea
aportului -n natur 7i modul evalurii =art.3 lit. d> <
? la societ62ile cu r6spun3ere li4itat6 se vor preci5a nu46rul ;i valoarea
no4inal6 a p6r2ilor sociale9 precum 7i numrul prilor $ociale atribuite fiecrui
a$ociat pentru aportul $u =art. 3 lit.d> <
? la societ62ile pe ac2iuni ;i Bn co4an3it6 pe ac2iuni) potrivit art.& lit. d) e) f)
P capitalul social su7scris ;i cel v6rsat 7i) -n cazul -n care are un capital
autorizat) cuantumul ace$tuia)
P natura ;i valoarea 7unurilor constituite ca aport Bn natur69 nu46rul
3e ac2iuni acor3ate pentru acestea 7i numele $au dup caz denumirea per$oanei care
le-a adu$ ca aport)
P nu46rul ;i valoarea no4inal6 a ac2iunilor9 cu speci:icitatea 3ac6
sunt no4inative sau la purt6tor$ Dac $unt mai multe tipuri de aciuni) $e vor arta)
valoarea nominal 7i drepturile conferite fiecrei cate%orii de aciune)
P orice re$tricie cu privire la tran$ferul de aciuni.
P numrul aciunilor comanditarilor -n $ocietatea -n comandit pe aciuni<
)$ Clau5e re:eritoare la con3ucerea ;i <estiunea societ62ii$
? la $ocietile -n nume colectiv) 7i -n comandit $impl) $e vor meniona)
25 Datele de identificare includ) potrivit art.&) /) nr.31*1,,+) ;
- pentru per$oanele fizice; numele) prenumele) codul numeric per$onal 7i) dac e$te cazul)
ec9ivalentul ae$tuia) potrivit le%i$laiei naionale aplicabile) locul 7i data na7terii) domiciliul 7i
cetenia<
pentru per$oanele 4uridice; denumirea) $ediul) na7ionalitatea) numrul de -nre%i$trare -n re%i$trul comerului $au
codul unic de -nre%i$trare) potrivit le%ii naionale aplicabile.
62
a$ociaii care reprezint 7i admini$treaz $ocietatea $au admini$tratorii nea$ociai) datele
lor de identificare) puterile ce li $-au conferit 7i dac ei urmeaz $ le e5ercite -mpreun
$au $eparate =art. 3 lit. e>)
? la $ocietile cu r$pundere limitat) dac $unt numii cenzori $au auditor
financiar) $e vor meniona) datele ace$tora de identificare ale primilor cenzori) re$pectiv)
ale primului auditor financiar =art. 3 lit. e) indice 1>)
- la $ocietile pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni) potrivit art.& lit. %) $e vor meniona)
P datele de identificare a primilor membrii ai con$iliu de admini$traie) re$pectiv
a primilor membri ai con$iliului de $uprave%9ere)
P puterile conferite admini$tratorilor 7i) dup caz) directorilor) 7i dac ei urmeaz
$ le e5ercite -mpreun $au $eparat <
P datele de identificare a primilor cenzori $au a primului auditor financiar)
P clauze privind conducerea) admini$trarea) funcionarea 7i controlul %e$tiuni
$ocietii de ctre or%anele $tatutare) numrul membrilor con$iliului de admini$traie $au
modul de $tabilire a ace$tui numr= art. & lit.i>
P puterile de reprezentare conferite admini$tratorilor) 7i) dup caz) directorilor)
re$pectiv membrilor directoratului) 7i dac ei urmeaz $ le e5ercite -mpreun $au
$eparat .
&$ Cau5e privin3 3urata societ62ii =art.3 lit. 9 7i & lit. 4>. (ctul con$titutiv trebuie
$ prevad durata $ocietii) care poate fi determinat $au nedeterminat) -n timp.
,$ Clau5e cu privire la 4o3alitatea 3e participare la pro:it ;i pier 3eri
concreti5ate Bn 3repturi ;i o7li<a2ii ale asocia2ilor? ac2ionarilor$
? $ocietile -n nume colectiv) -n comandit $impl 7i cu r$pundere limitat
trebuie $ precizeze ))partea fiecrui a$ociat la beneficii 7i la pierderi)) =art. 3 lit. f><
? $ocietile pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni trebuie $ prevad ))modul de
di$tribuire a beneficiilor 7i de $uportare a pierderilor)) = art. & lit. N >.
.$ Clau5e re:eritoare la Bn:iin2area 3e se3ii secun3ar e$ Di$poziiile art. 3 lit. %
7i & lit. l $unt identice) -n privina ace$tei clauze. ($tfel c) actul con$titutiv al
$ocietilor comerciale indiferent de forma 4uridic) va cuprinde meniuni -n le%tur cu
con$tituirea de $edii $ecundare 0 $ucur$ale) a%enii) reprezentane $au alte a$emenea
entiti fr per$onalitate 4uridic) atunci c:nd $e -nfiineaz odat cu $ocietatea) $au
condiiile pentru -nfiinarea lor ulterioar) dac $e are -n vedere pe viitor o atare
-nfiinare de ctre a$ociai.
0$ Clau5e cu privire la unele 3repturi pe care le au ac2ionarii Bn societ62ile pe
ac2iuni ;i Bn co4an3it6 pe ac2iuni L art$ 0 lit$ 4J$ (ce$t tip de clauze prive$c numai
$ocietile pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni) dup cum urmeaz ;
? orice avanta4 $pecial acordat) -n momentul -nfiinrii $ocietii $au p:n -n
momentul -n care $ocietatea e$te autorizat $ -7i -nceap activitatea) oricrei per$oane
care a participat la con$tituirea $ocietii ori la tranzacii conduc:nd la acordarea
autorizaiei-n cauz) precum 7i identitatea beneficiarilor unor a$tfel de avanta4e<
63
@$ Clau5e privin3 99cuantu4ul total al sau cel esti4ativ al tuturor cHeltuielor
pentru constituire 99Lart$ 0 lit$ oJ9 pentru a ctul constitutiv al societ62ii pe ac2iuni sau
Bn co4an3it6 pe ac2iuni $
A$ Clau5e re:eritoare la 3i5olvarea ;i licHi3area societ62ii$ (ctul con$titutiv al
$ocietilor comerciale indiferent de forma 4uridic a ace$tora) va cuprinde meniuni
referitoare la condiiile -n care $ocietatea -7i -nceteaz activitatea) prin dizolvare 7i
lic9idare =art. 3 lit. i 7i art. & lit. p>. ($ociaii) de cele mai multe ori) reproduc
di$poziiile le%ale $au fac trimitere la ele.
1. *$ STATUTUL SOCIET1!II

( No2iune$ 6tatutul $ocietilor comerciale este un act 3e natur6 consesual6) cu
e5cepia $tatutului care $t la baza $ocietii cu r$pundere limitat cu unic a$ociat.
Statutul9 ;i contractul 3e societate pot :i BncHeiate separat sau pot B47r6ca
:or4a nscrisului unic$ Ii -mpreun 7i $eparat $e nume$c acte con$titutive. (mbele $tau
la baza $ocietilor pe aciuni) -n comandit pe aciuni 7i cu r$pundere limitat.
6ocietile pot opta -ntre a -nc9eia dou acte con$titutive di$tincte - contract de
$ocietate 7i $tatut 0 $au a -nc9eia unul $in%ur) care $ le cuprind pe ambele =art. )
/e%ea nr. 31*1,,+>. 6tatutul $-a -mpu$ $ocietilor pe aciuni) -n comandit pe aciuni 7i
cu r$pundere limitat datorit comple5itii ace$tor entiti 4uridice) 7i a nece$itii
dezvoltrii clauzelor contractului de $ocietate.
'iind o convenie -ntre a$ociai) $tatutul trebuie $ -ndeplinea$c condiiile de
valabilitate -mpu$e de art. ,4& #od civ. referitoare la; con$imm:nt) capacitate) obiect
7i cauz.
.n privina condiiilor de form) $tatutul $e -nc9eie $ub $emntur privat $au -n form
autentic potrivit condiiilor cerute de art. din /e%ea nr. 31*1,,+.
6tatutul nu repet clauzele contractului de $ocietate) ci le dezvolt. Di$poziiile /e%ii
1"1*2++3
2"
) a adu%at la art. ) din /e%ea nr. 31*1,,+ c; ))-n cazurile -n care contractul
de $ocietate 7i $tatutul con$tituie acte di$tincte) ace$ta din urm va cuprinde datele de
identificare ale prilor 7i clauze re%lement:nd or%anizarea) funcionarea 7i de$f7urarea
activitii $ocietii)).
$)$ (or4alit62ile necesare constituirii societ62ilor co4erciale
$)$$Preci56ri preala7ile$
'ormalitile nece$are con$tituirii $ocietilor comerciale $unt;
? Bntoc4irea actului sau actelor constitutive -n forma cerut de le%e)
26 /e%ea nr. 1"1*2++3 privind unele m$uri pentru a$i%urarea tran$parenei -n e5ercitarea demnitilor publice)
a funciilor publice 7i -n mediul de afaceri) prevenirea 7i $ancionarea corupiei =D. Of.) Partea I) 23, din 21.
+4. 2++3>.
64
? Bnre<istrarea ;i
? autori5area :unc2ion6rii societ62ii$
.n cazul con$tituirii $ocietilor pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni prin $ub$cripie
public ace$te formaliti $unt precedate de anumite operaiuni $peciale.
$ Dntoc4irea actului sau actelor constitutive pre$upune;
? re3actarea actului sau actelor constitutive 7i) dac e cazul)
? autenti:icarea Bnscrisurilor actelor respective$
? Re3actarea actului constitutiv$ .n$cri$ul e$te redactat de a$ociai -n cazurile -n
care le%ea permite ca ace$ta $ $e -nc9eie Bn :or46 scris6 su7 se4n6tur6 privat6$
(ctul -ntocmit $ub $emntur privat trebuie datat 7i semnat de toi a$ociaii) iar -n
caz de $ub$cripie public de fondatori. Potrivit art. alin. 3) din /e%ea 31*1,,+ actul
con$titutiv dob:nde7te 3at6 cert6 7i prin depunerea la oficiul re%i$trului comerului.
La autenti:icarea actului constitutiv =-n $ituaiile prevzute de art. ) /e%ea nr.
31*1,,+> $au) dup caz) la 3area 3e 3at6 cert6 a ace$tuia se va pre5enta 3ova3a
eli7erat6 3e o:iciul re<istrului co4er2ului privin3 3isponi7ilitatea :ir4ei ;i
3eclara2ia pe propria r6spun3ere privin3 3e2inerea calit62ii 3e asociat unic Bntr%o
sin<ur6 societate cu r6spun3ere li4itat6 =art. 13 alin 1) /e%ea nr. 31 *1,,+>.
La acela;i se3iu vor putea :unc2ona 4ai 4ulte societ62i9 3ac6 este Bn3eplinit6 cel
pu2in una 3intre ur46toarele con3i2ii:
aJ i4o7ilul9 prin structura lui9 per4ite :unc2ionarea 4ai 4ultor societ62i Bn
Bnc6peri 3i:erite
7J cel pu2in o persoan6 este9 Bn con3i2iile le<ii9 asociat Bn :iecare 3intre societ62iC
cJ 3ac6 cel pu2in unul 3intre asocia2i este proprietar al i4o7ilului ce ur4ea56 a :i
se3iul societ62ii Lart$ . alin$ ' Le<ea nr$ * ?@@AJ$
!otarul public va refuza autentificarea actului con$titutive $au) dup caz)
per$oana care d data cert va refuza operaiunile $olicitate) dac din documentaia
prezentat rezult c nu $unt -ndeplinite condiiile referitoare la di$ponibilitatea firmei 7i
la declaraia pe propria r$pundere.
De obicei pentru redactarea actelor con$titutive a$ociaii apeleaz la un avocat)
notar $au la un $erviciu $pecializat din cadrul oficiului re%i$trului comerului.
? Autenti:icarea Bnscrisurilor actelor constitutive.
1edactarea -n$cri$ului pentru care le%ea impune forma autentic $e face -n
condiiile /e%ii nr. 3" *1,, a notarilor publici 7i a activitii notariale) potrivit art 44)
numai de ctre notarii publici) avocatul prii intere$ate) con$ilierul 4uridic ori
reprezentantul le%al al per$oanei 4uridice) ori de $erviciul $pecializat din cadrul oficiului
re%i$trului comerului.
.n$cri$ul actului con$titutiv e$te prezentat notarului public pentru autentificare de ctre
per$oana de$emnat -n calitate de admini$trator al $ocietii comerciale ori de ctre un
a$ociat anume -mputernicit.
65
Potrivit art. alin. din /e%ea 31 *1,,+) le%ea impune prezena tuturor
a$ociailor) per$onal $au prin mandatar) cu procur $pecial -n form autentic.
/a autentificarea actului $au actelor con$itutive =$au la darea de dat cert) -n
cazurile prevzute la art. alin. "> $e va prezenta dovada eliberat de oficiul re%i$trului
comerului privind di$ponibilitatea firmei) iar -n cazul unei $ocieti cu r$pundere
limitat cu unic a$ociat declaraia pe propria r$pundere privind deinerea calitii de
a$ociat unic -ntr-o $in%ur $ocietate cu r$pundere limitat.
Gerificarea di$ponibilitii firmei =7i a emblemei> $e face de ctre oficiul
re%i$trului comerului -nainte de -ntocmirea actelor con$titutive $au) dup caz de
modificare a firmei 7i*$au a emblemei =art. 3, alin. & din /e%ea nr. 2"*1,,+
republicat>. Dac nu $unt -ndeplinite condiiile referitoare la di$ponibilitatea firmei
=> 7i la declaraia pe propria r$pundere =>) notarul public va refuza autentificarea
actului con$titutive $au) dup caz) per$oana care d dat cert va refuza operaiunile
$olicitate.
Procedura de autentificare a actelor con$titutive ale $ocietii comerciale e$te
re%lementat de /e%ea nr. 3" *1,, referitoare la autentificarea -n$cri$urilor) -n art. &-
"3. Potrivit ace$tei le%i notarul public are competena $ verifice le%alitatea actelor
con$titutive a cror autentificare o face. ($tfel) art. " din /e%ea nr. 3" *1,,) preve3e
o7li<a2ia notarilor pu7lici 3e a veri:ica actele pe care le instru4entea56 pentru a
nu cuprin3e clau5e contrarii le<ii ;i 7unelor 4oravuri$ Dac actul cuprinde
a$emenea clauze notarul public -i va refuza autentificarea. !otarul public) de a$emenea)
va verifica dac $unt -ndeplinite condiiile de fond 7i de form ale -n$cri$urilor redactate
de pri ori de ctre reprezentanii lor) av:nd po$ibilitatea $ le aduc modificri 7i
completri core$punztoare cu acordul prilor. Pentru autentificarea actului $au actelor
con$titutive $e vor plti onorariile notariale le%ale potrivit art. 2&2 din /e%ea nr. 31 *
1,,+.
#a urmare a -ntocmirii actelor con$titutive viitoarea $ocietate comercial dob:nde7te
anticipat capacitate de folo$in re$tr:n$) mai e5act de la data redactrii -n$cri$ului $ub
$emntur privat) re$pectiv de la data autentificrii ace$tuia. #apacitatea de folo$in
re$tr:n$ are -n vedere numai drepturile 7i obli%aiile a$ociailor referitoare la
con$tituirea valabil a $ocietii comercial. Din momentul dob:ndirii capacitii de
folo$in $ocietatea comercial dob:nde7te 7i capacitate de e5erciiu. (cea$ta din urm
pre$upune po$ibilitatea -ndeplinirii actelor 4uridice nece$are con$tituirii valabile a
$ocietii comerciale) de ctre admini$tratorii $ocietii =per$oane anume de$emnate prin
actele con$titutive>) 7i -n lip$a ace$tora de ctre oricare dintre a$ociai.
2. nregistrarea i autorizarea funcionrii societii comerciale
6ocietatea comercial e$te $upu$ procedurii *nmatriculrii *n registrul comerului)
*nregistrrii fiscale 7i autori'rii funcionrii pe baza declaraiilor tip pe propria
r$pundere ale per$oanelor 4uridice) care au obli%aia $ cear -nmatricularea -n re%i$trul
comerului) -n temeiul /e%ii nr) 3,*2++4 modificat 7i completat prin O.@.A.
66
3*2++4.
O Prin autori5area :unc2ion6rii $e -nele%e a$umarea de ctre $ocietatea comercial
=numit de le%e -n art. 2 $olicitant> a re$pon$abilitii privitoare la le%alitatea
def7urrii activitilor declarate.
O Prin Bnre<istrarea Bn re<istrul co4er2ului $e -nele%e;
? Bn4atricularea societ62ilor co4erciale =a $ocietilor comerciale 7i companiilor
naionale) a %rupurilor de intere$ economic) a re%iilor autonome) a or%anizaiilor
cooperati$te 7i a $ucur$alelor -nfiinate de ace$tea><
? Bnscrierea 3e 4en2iuni9 precum 7i
? Bnre<istrarea altor opera2iuni care $e menioneaz -n re%i$trul comerului
potrivit le%ii.
.n vederea efecturii -nre%i$trrii -n re%i$trul comerului) fondatorii) admini$tratorii
$au reprezentanii $ocietii =$au orice per$oan intere$at> -ntocme$c o cerere de
-nre%i$trare) pe care o depun la "iroul unic din cadrul oficiului re%i$trului comerului de
pe l:n% tribunal.
.nre%i$trrile -n re%i$trul comerului $e fac pe baza unei -nc9eieri a 4udectorului
dele%at $au a unei 9otr:ri 4udectore7ti irevocabile.
6ocietatea comercial - ca 7i celelalte per$oane 4uridice prevzute de O.@.A. nr.
3*2++4) numite $olicitani - dob:nde7te per$onalitate 4uridic de la data *nregistrrii *n
registrul comerului a *nc,eierii )udectorului delegat) prin care $e di$pun autori'area
constituirii 7i *nmatricularea societii .
(ctele -nre%i$trate a$tfel -n re%i$trul comerului devin opozabile terilor) cu e5cepia
cazurillor -n care le%ea prevede condiia cumulativ a publicrii ace$tora -n Donitorul
Oficial al 1om:niei.
O La Bn4atriculare9 societ62ii co4erciale =$olicitantului> i $e elibereaz
cert:icatul 3e Bnre<istrare) ce conine nu46rul 3e or3ine 3in re<istrul co4er2ului 7i
co3ul unic 3e Bnre<istrare atribuit de Dini$terul 'inanelor Publice) -n$oit de
-nc9eierea 4udecrorului dele%ate.
/a -nre%i$trarea modificrilor actului con$titutiv al $ocietii comerciale i $e
elibereaz certificatul de *nscriere de meniuni) -n$oit de -nc9eierea 4udectorului
dele%at.
O Certi:icatul 3e Bnre<istrare 7i dup caz, certi:icatul 3e Bnscriere 3e 4en2iuni
$e elibereaz -n termen de 3 zile) re$pective zile) calculate de la data -nre%i$trrii
=potrivit di$poziiilor #odului de procedur civil dac 4udectorul dele%ate nu di$pune
altfel>.
Certi:icatul 3e Bnre<istrare con2inBn3 co3ul unic 3e Bnre<istrare repre5int6
3ova3a c6 societatea co4ercial6 Lpersoana 8uri3ic6 GsolicitantJ a :ost luat6 Bn
evi3en2a o:iciului re<istrului co4er2ului 3e pe l=n<6 tri7unal ;i Bn evi3en2a
or<anului :iscal$ /e%ea nr. 3,*2++4) -n art. , alin. 4 con$ider c) $ocietatea
comercial =per$oana 4uridic 0 $olicitant> a fo$t luat -n evidena or%anului fi$cal dac
67
certificatul de -nre%i$trare al ace$teia conine 7i atributul E RF$
25tra$ul de re%i$tru emi$ de oficiul re%i$trului comerului de pe l-n% tribunal =valabil
3+ de zile de la emitere> e$te actul care dovede7te pe parcur$ul e5i$tenei $ocietii
comerciale =per$oanei 4uridice-$olicitant> $tarea ace$teia 0 referitoare la; funcionare)
in$olven) reor%anizare 4udiciar) faliment $au $u$pendare temporar a activitii.
25tra$ul de re%i$tru $e elibereaz -n cel mult 24 de ore de la data -nre%i$trrii cererii.
O Atri7uirea co3ului unic 3e Bnre<istrare. #ererea pentru $olicitarea -nre%i$trrii
fi$cale $e face prin depunerea ace$teia la biroul unic din cadrul oficiului re%i$trului
comerului de pe l:n% tribunal) iar codul unic de -nre%i$trare care $e atribuie de
Dini$terul 'inanelor publice) $e acord dac cererea de -nre%i$trare -n re%i$trul
comerului e$te admi$ de 4udectorul dele%ate.
Oficiile re%i$trului comerului de pe l:n% tribunale tran$mit direct $au
prinintermediul Oficiului !aional al re%i$trului comerului) pe cale electronic)
Dini$terului 'inanelor) datele referitoare la -nre%i$trrile efectuate -n re%i$trul
comerului 7i cele coninute -n cererea de -nr%i$trare fi$cal) -n vederea atriburii codului
unic de -nre%i$trare fi$calde ctre Dini$terul 'inanelor publice .
Dini$terul 'inanelor Publice atribuie pe baza datelor tran$mi$e codul unic de
-nre%i$trare -n termen de ma5im & ore.
Pentru $ocietile comerciale =ca 7i pentru celelalte per$oane 4uridice 0 $olicitani>
$tructura codului unic de -nre%i$trare $e $tabile7te de Dini$terul 'inanelor Publice)
Dini$terul Duncii) 6olidaritii 6ociale 7i 'amiliei) Dini$terul 6ntii) Dini$terul
(dmini$traiei 7i Internelor 7i Dini$terul Cu$tiiei. (ce$t cod e$te utilizat de toate
$i$temele informatice care prelucreaz date privind $ocietile comerciale =7i celelalte
per$oane 4uridice - $olicitani> precum 7i de ace$tea -n relaiile cu terii) inclu$ive cu
autoritile 7i in$tituiile publice) pe toat durata funcionrii lor.
O Pu7licarea Bn Monitorul O:icial. Dup efectuarea -nmatriculrii $ocietii
comerciale -n re%i$trul comerului) un e5tra$
23
al -nc9eierii 4udectorului dele%ate $e
comunic) din oficiu) 1e%iei (utonome E Donitorul Oficial F) $pre publicare) pe
c9eltuiala $olicitantului.
Oficiul re%i$trului comerului va meniona pe e5tra$ul -nc9eierii 4udectorului dele%at
codul unic de -nre%i$trare atribuit 7i numrul de ordine -n re%i$trul comerului. (ce$t
document poate fi tran$mi$ 7i pe cale electronic.
.nc9eierea 4udectorului dele%at $e public inte%ral -n Donitorul Oficial al 1om:niei)
Partea a IG-a la cererea 7i pe c9eltuiala $olicitantului.
O Proce3ura autori56rii :unc2ion6rii societ62ilor co4erciale$ .n vederea eliberrii
certi:icatului 3e Bnre<istrare $au) dup caz) a certi:icatului 3e Bnscriere 3e 4en2iuni
27 25tra$ul -nc9eierii 4udectorului dele%ate cuprinde urmtoarele elemente; numrul 7i data -nc9eierii<
denumirea< $ediul $ocial 7i forma 4uridic) numele 7i adre$a fondatorilor) admini$tratorilor 7i) dac e$te
cazul) a cenzorilor< domeniul 7i activitatea principal< capitalul $ocial< durata de funcionare.
68
3e c6tre 7iroul unic din cadrul Oficiului re%i$trului comerului de pe l:n% tribunal)
$ocietatea comercial =$olicitantul) potrivit art. 1 din /e%ea 3,*2++4> are obli%aia $
depun) odat cu cererea de -nre%i$trare 7i actele doveditoare) declaraia tip pe propria
r$pundere $emnat de a$ociai $au de admini$tratori din care $ rezulte) dup caz
=potrivit art 1 din /e%ea 3,*2++4> c;
? per$oana 4uridic nu de$f7oar la $ediul $ocial $au la $ediile $ecundare) activitile
declarate) o perioad de ma5imum 3 ani <
? per$oana 4uridic -ndepline7te condiiile de funcionare prevzute de le%i$laia
$pecific -n domeniul prevenirii 7i $tin%erii incendiilor =P.6.I.>) $anitar) $anitar-veterinar)
proteciei mediului 7i proteciei muncii) pentru activitile precizate -n declaraia- tip.
Datele din declaraiile- tip $e vor -nre%i$tra -n re%i$trul comerului de ctre oficiul
re%i$trului comerului de pe l:n% tribunal =potrivit art 1 din /e%ea nr. 3,*2++4>.
Procedura de autorizare a funcionrii pe baza declaraiei-tip pe propria r$pundere $e
de$f7oar prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului re%i$trului comerului de
pe l:n% tribunal) la care $ocietatea comercial =$olicitantul> are obli%aia -nre%i$trrii
$ediului $ocial $ecundar.
Oficiile re%i$trului comerului) efectueaz urmtoarele activiti;
? pri4esc9 veri:ic69 Bnre<istrea56 cererile 3e Bnre<istrare ;i actele 3epuse9
precu4 ;i 3eclara2iile tipC
? Bncasea56 taIele ;i tari:ele pentru opera2iunile e::ectuate 3e o:iciile
re<istrului comerului) precum 7i cele datorate altor autoriti implicate -n procedura de
-nre%i$trare<
? 2in evi3en2a 3eclara2iilor tip Bn siste4 co4puteri5atC
? trans4it autorit62ilor pu7lice co4petente 3eclara2iile%tip9 -n copie 7i pe cale
electronic) datele de identificare ale per$oanelor 4uridice -nre%i$trate -n re%i$trul
comerului<
? co4pletea56 ;i e4it Bn ter4en certi:icatele constatatoare privin3
Bnre<istrarea 3eclara2iilor%tipC
? ur46resc ter4enele prevzute de /e%ea nr. 3,*2++4 modificat de
O.@.A.3*2++4 7i eli7erea56 societ62ilor co4erciale Lsolicitan2ilorJ cert:icatele 3e
Bnre<istrare9 certficatele de -n$criere de meniuni) -nc9eierile 4udectorului dele%ate) ca
7i certificatele con$tatatoare.
#ertificatele con$tatoare $e elibereaz de biroul unic din cadrul oficiului re%i$trului
comerului de pe l:n% tribunal) pe baza declaraiilor-tip) odat cu certificatul de
-nre%i$trare $au certificatul de -n$criere de meniuni.
#ertificatul con$tatator reprezint dovada c;
? $-a -nre%i$trat declaraia-tip pe propria r$pundere din care rezult c la $ediul
$ocial $au $ecundar nu $e de$f7oar activitile prevzute -n actul con$titutive $au
modificator<
? $-a -nre%i$trat declaraia-tip pe propria r$pundere din care rezult c $unt
69
-ndeplinite condiiile de funcionare prevzut de le%i$laia $pecific =-n domeniul
prevenirii 7i $tin%erii incendiilor 0 P.6.I.- $anitar) $anitar - veterinar) proteciei mediului
7i proteciei muncii) pentru activitile declarate><
? $-a -nre%i$trat declaraia-tip pe propria r$pundere din care rezult modificrile
intervenite fa de declaraia tip anterioar<
Oficiul re%i$trului comerului de pe l:n% tribunal tran$mite autoritilor publice
competente
2&
-n vederea efecturii controlului copiile declaraiilor-tip 7i pe cale
electronic) datele de identificare a $ocietilor comerciale =$olicitanilor> -n termen de
3+ de zile de la data -nre%i$trrii -n re%i$trul comerului .
Dac autoritile naionale con$tat nu $unt -ndeplinite condiiile le%ale de
funcionare) notific ace$t fapt $ocietii comerciale re$pective =$olicitantului>) la $ediul
-nre%i$trat) acord:nd un termen -n vederea remedierii nere%ularitilor con$tatate. .n
cazul -n care nu $unt remediate nere%ularitile con$tatate) autoritile publice
competente notific oficiului re%i$trului comerului de pe l:n% tribunal) actul prin care
$-a interzi$ de$f7urarea activitii =-n 3 zile de la emiterea ace$tuia>.
(r9ivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcionrii pe
baza declarailor 0tip pe propria r$pundere e$te a$i%urat de oficiile re%i$trului
comerului.
+ PrescHi47area certi:icatului 3e Bn4atriculare$ 6ocietatea comercial
=per$oane 4uridice - $olicitani> a avut obli%aia ca p:n la dat de 31 decembrie 2++4 $-
7i pre$c9imbe certificatul de -nmatriculare 7i cel de -nre%i$trare fi$cal cu noul
certificate de -nre%i$trare care conine codul unic de -nre%i$trare) $olicit:nd ace$t lucru
oficiului re%i$trului comerului de pe l:n% tribunalul din 4udeul -n a crui raz
teritorial-7i are $ediul $u $ecundar.
Procedura pentru autorizarea funcionrii pe baza declaraiilor-tip pe propria
r$pundere $e aplic 7i pre$c9imbrilor
2,
.
6anciunea pentru neefectuarea pre$c9imbrii certificatului de -nmatriculare 7i a celui
de -nre%i$trare conin:nd codul unic de -nre%i$trare) e$te dizolvarea de drept a
28 (utoritile publice competente) potrivit art.13 alin. 2 din O.@.A. 3*2++4) $unt ;
- bri%zile 7i %rupurile de pompieri militari din $ubordinea mini$terului (dmini$traiei 7i Internelor <
- direciile de $ntate public teritoriale din $ubordinea Dini$terlui 6ntii $au mini$terele cu reea
proprie de $ntate public <
- (utoritatea !aional 6anitar-Geterinar 7i pentru 6i%urana (limentelor $au mini$terele cu reea
$anitar veterinar proprie <
- (utoritile publice teritoriale de protecie a mediului din $ubordinea Dini$terului Dediului 7i
Ao$podririi (pelor<
- in$pectoratele teritoriale de munc din $ubordinea Dini$terului Duncii) 6olidaritii 6ociale 7i
'amiliei.
29 (utorizarea funcionrii $ocietilor comerciale =per$oane 4uridice -$olicitani> -n cadrul procedurii
de pre$c9imbare $au la -nfiinarea $ediilor $ociale $ecundare din alte 4udee) $e $olicit la oficiul
re%i$trului comerului de pe l:n% tribunalul din 4udeul -n a crui raz teritorial $e afl ace$t $ediu.
70
$ocietilor comerciale =per$oane 4uridice -$olicitani> re$pective.
Dizolvarea de drept $e con$tat prin -nc9eierea 4udectorului dele%at) pronunat la
cererea oficiului !aional al 1e%i$trului #omerului.
.nc9eierea 4udectorului dele%ate $e -nre%i$treaz la re%i$trul comerului 7i $e
comunic concomitant $ocietii comerciale =per$oanei 4uridice -$olicitant> la $ediul
$ocial) Dini$terului 'inaneor Publice) la (%enia !aional de (dmini$trare 'i$cal pe
cale electronic) 7i $e public concomitant pe pa%ina de internet a Oficiului !aional al
1e%i$trului #omerului precum 7i la $ediul oficiului re%i$trului comerului de pe l:n%
tribunal.
Oricare per$oan intere$at poate face recur$ -mpotriva -nc9eierii de con$tatare a
dizolvrii de drept) -n termen de 1 zile de la publicarea efectuat.
Dac nu $-a declarat recur$ $au recur$ul a fo$t re$pin$ $ocietatea comercial intro -n
lic9idare -n condiiile /e%ii 31*1,,+ privind $ocietile comerciale republicat cu
modificrile 7i completrile ulterioare.
1eprezentantul le%al al $ocietii copmerciale are obli%aia numirii 7i -nre%i$trrii -n
re%i$trul comerului a lic9idatorului) -n termen de " luni de la data pronunrii -nc9eierii
de dizolvare) $au) dup caz) de la data re$pin%erii recur$ului formulat -mpotriva ace$teia.
Dac $ocietatea comercial nu nume7te un lic9idator =$au per$oana 4uridic) a$ociaia
familial nu are reprezentant> -n termen de " luni) la cererea oricrei per$onae intere$ate)
4udectorul dele%at nume7te un lic9idator de pe /i$ta practicienilor -n reor%anizare 7i
lic9idare.
/ic9idatorul va fi remunerat din averea per$oanei 4uridice dizolvate) $au -n lip$a
ace$teia) din fondul de lic9idare con$titui potrivit /e%ii nr. &*2++" privind
procedurain$olvenei.
Dac 4udectorul dele%at nu a fo$t $e$izat cu nici o cerere de numire a lic9idatorului)
-n termenul prevzut de le%e $ocietatea comercial =per$oana 4uridic- $olicitant> $e
radiaz din oficiu din re%i$trul comerului) prin -nc9eiere a 4udectorului dele%ate)
pronunat le cererea Oficiului !aional al 1e%i$trului #omerului.

$& Con3i2iile 3e :or46 ale contractului 3e societate % (or4alit62ile speci:ice
pentru constituirea societ62ii pe ac2iuni
$&$$ Preci56ri preala7ile
H6ocietatea pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni $e con$tiuie prin contract de
$ocietate 7i $tatut =art. alin. 1 din /e%ea nr. 31*1,,+>. #ontractul de $ocietate 7i
$tatutul pot fi -nc9eiate $eparat $au $ub forma -n$cri$ului unic) denumit act con$titutiv
=art. alin. 3 din /e%ea nr. 31*1,,+>.
Potrivit art. , din /e%ea nr. 31*1,,+ $ocietatea pe aciuni $e con$tituie prin dou
modaliti;
1> su7scrip2ie inte<ral6 ;i si4ultan6 a capitalului $ocial de ctre $emnatarii
71
actului con$titutiv) $au
2> prin su7scrip2ie pu7lic6$ .n cazul con$tituirii prin $ub$cripie public actul
con$titutiv al $ocietii pe aciuni trebuie $ -mbrace forma autentic =art. alin. ") din
/e%ea nr. 31*1,,+>.
'$"II$7$ Constituirea prin su7scriere inte<ral6 sau si4ultan6 a capitalului social

H Pentru ca o viitoarea $ocietate $ $e con$tituie prin $ub$cripie $imultan trebuie
$ fie -ndeplinite condiiile prevzute la art. art. , alin. 2) din /e%ea nr. 31*1,,+;
? eIist en2a a 4ini4u4 ' ac ionari =art. 1+ alin. 3>C .n cazul -n care $ocietatea are
mai puin de 2 acionari pe o perioad mai lun% de , luni) orice per$oan intere$at
poate $olicita in$atnei dizolvarea $ocietii. 6ocietatea nu va fi dizolvat dac) p:n la
rm:nerea irevocabil a 9otr:rii 4udectore7ti de dizolvare) numrul minim de acionari
prevzut de /e%ea nr. 31*1,,+ e$te recon$tituit.
? v6rsarea preala7il6 3e c6tre to2i se4natarii actului constitutiv9 a cel pu2in
*AO 3in capitalul social su7scris$ Di:eren2a 3e capital social su7scris va :i v6rsat6 :
aJ pentru ac2iunile e4ise pentru un aport Bn nu4erar9 Bn ter4en 3e ' luni
3e la 3ata Bn4atricul6rii societ62ii C
7J pentru ac2iunile e4ise pentru un aport Bn natur69 Bn ter4en 3e cel 4ult '
ani 3e la 3ata Bn4atricul6riiC
Prin acea$t modalitate
3+
capitalul $ocial $e formeaz prin aporturile a$ociailor care
-nfiineaz $ocietatea. #apitalul $ocial al $ocietii pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni
nu poate fi mai mic de ,+ +++ lei. Auvernul va putea modifica) cel mult o dat la 2 ani)
valoarea minim a capitalului $ocial) in:nd $eama de rata de $c9imb) a$tfel -nc:t ace$t
cuantum $ reprezinte ec9ivalentul -n lei a $umei de 2 +++ euro =art. 1+ alin. 1) /e%ea
nr. 31*1,,+>.
#u e5cepia cazului -n care $ocietatea e$te tran$format -ntr-o $ocietate de alt
form) capitalul $ocial al $ocietilor prevzute mai $u$ nu poate fi redu$ $ub minimul
le%al prin adoptarea unei 9otr:ri de ma4orare de capital -n acela7i timp cu 9otr:rea de
reducere a capitalului. .n cazul -nclcrii ace$tor di$poziii) orice per$oan intere$at $e
poate adre$a in$tanei pentru a cere dizolvarea $ocietii. 6ocietatea nu va fi dizolvat
dac) p:n la rm-nerea irevocabil a 9otr:rii 4udectore7ti de dizolvare) capitalul
$ocial e$te adu$ la valoarea minimului le%al prevzut de /e%ea nr. 31*1,,+.
Nu46rul ac2ionarilor Bn societatea pe ac2iuni nu poate :i 4ai 4ic 3e '$ .n cazul
-n care $ocietatea are mai puin de 2 acionari pe o perioad mai lun% de , luni) orice
per$oan intere$at poate $olicita in$tanei dizolvarea $ocietii. 6ocietatea nu va fi
dizolvat dac) p:n la rm:nerea irevocabil a 9otr:rii 4udectore7ti de dizolvare)
numrul minim de acionari prevzut de /e%ea nr. 31*1,,+ e$te recon$tituit.
30 2$te o procedur $impl de con$tituire a $ocietii pe aciuni) caracteri$tic de altfel 7i celorlalte
$ocieti comerciale; -n nume colectiv) -n comandit $impl 7i cu r$pundere limitat.
72
Dup $ub$crierea inte%ral a capitalului 7i a efecurii vr$m:ntului de 3+ Q din
capitalul $ocial $ub$cri$) a$ociaii vor putea trece la con$tituirea $ocietii pe aciuni)
prin -nc9eierea actelor con$titutive 7i -ndeplinirea formalitilor prevzute de le%e. .n
cazul ace$tei modaliti capitalul $ocial al $ocietii $e formeaz -n acela7i timp cu
-nc9eierea actelor con$titutive.
$&$'$ Constiuirea continuat6 sau prin su7scrip2ie pu7lic6.
H(cea$t modalitate de con$tituire $e iniiaz de a$ociaii care nu au $uficiente
mi4loace financiare pentru a vr$a minimul cerut de le%e.
#ondiiile referitoare la con$tituirea $ocietii pe aciuni prin $ub$cripie
public $unt prevzute la art. 21 alin. 17i 2) /e%ea nr. 31*1,,+) dup cum urmeaz ;
? s6 eIiste 4ini4 ' ac2ionari C
? Bntre<ul capital social a :ost su7scris <
? :iecare acceptant % per$oan care accept $ub$crierea) numit -n continuare
acceptant $au $ub$criitor - a v6rsat Bn nu4erar 8u46tate 3in valoarea ac2iunilor
su7scrise la C$E$C$ % S$A$ ori la o 7anc6 sau la una 3intre unit62ile acestora$ 1e$tul
de capital $ub$cri$ va trebui vr$at -n termen de 12 lunide la -nmatriculare.
? ac2iunile ce repre5int6 aporturi Bn natur6 vor tre7ui acoperite inte<ral$
Gr$mintele a$tfel efectuate pentru con$tituirea $ocietii pe aciuni prin
$ub$cripie public) vor fi predate per$oanelor -n$rcinate cu -nca$area lor prin actul
con$titutiv) iar -n lip$a unei di$poziii) per$oanelor de$emnate prin decizie a con$iliului
de admini$traie) re$pectiv a directoratului) dup prezentarea certificatului la oficiul
re%i$trului comerului) din care rezult -nmatricularea $ocietii =art. 2, alin. 1>.
Dac con$tituirea $ocietii nu a avut loc) re$tituirea vr$mintelor $e face direct
acceptanilor.
#apitalul $ocial $e formeaz a$tfel prin $ub$cripie public procedur iniiat de
fondatori prin oferta de $ub$criere adre$at oricrei per$oane care are mi4loace
financiare 7i dore7te $ devin a$ociat prin cumprarea de aciuni.
HProspectul 3e e4isiune$ Pri4ul act al :on3atorilor este ntocmirea unui
prospect de emisiune) care trebuie $ cuprind o informare complet a$upra datelor ce
prive$c viitoarea $ocietate 7i care $ permit publicului) ca -n cuno7tin de cauz) $
fac $ub$crieri.
($tfel) pro$pectul de emi$iune tre7uie s6 con2in6 acelea;i clau5e prev65ute pentru
actul constitutiv =de la art. &> mai puin cele privitoare la admini$tratori 7i directori)
re$pectiv pe membrii directoratului 7i ai con$ilului de $uprave%9ere) precum 7i pe
cenzori $au) dup caz) pe auditorul financiar.
Pro$pectul de emi$iune trebuie s6 sta7ileasc6 3ata BncHeierii su7scrip2iei =art.
1& alin. 1 din /e%ea nr. 31*1,,+>.
Se4nat 3e :on3atori Bn :or46 autentic69 pro$pectul de emi$iune trebuie depu$ la
re%i$trul comerului din 4udeul -n care $e va $tabili $ediul $ocietii) pentru ca
4udectorul dele%at =la oficiul re%i$trului comerului> con$tat:nd -ndeplinirea condiiilor
73
prevzute de le%e $ autorizeze publicarea lui =art. 1& alin. 3 din /e%ea 31*1,,+>.
Pro$pectele de emi$iune care nu cuprind toate meniunile $unt $ancionate cu
nulitate =art. 1& alin. 4>. /e%ea 31*1,,+ nu re%lementaz coninutul 7i forma ace$tei
publiciti. .n practic pu7licitatea se :ace Bn pres6$
HSu7scrierea ac2iunilor$ /u:nd cuno7tin) prin faptul publicrii) de coninutul
pro$pectului de emi$iune) per$oanele intere$ate -7i manife$t voina de a deveni
acionari ai viitoarei $ocieti) prin cumprarea de aciuni. Actul su7scrierii asi4ilat
cu4p6r6rii ac2iunilor societ62ilor co4erciale 7i con$iderat fapt de comer obiectiv
cone5 de #odul comercial =-n art. 3 pct. 4> este un contract BncHeiat Bntre
su7scriitori ;i :on3atori$ 6ub$criitorii trebuie $ aib capacitatea deplin de e5erciiu
pentru a -ndeplini un a$tfel act.
6ub$crierile de aciuni $e vor face pe unul $au mai multe e5emplare ale pro$pectului de
emi$iune al fondatorilor) vizate de 4udectorul dele%at =art. 1, alin. 1) /e%ea nr.
31*1,,+>.
6ub$crierea va cuprinde; numele 7i prenumele $au denumirea) domiciliul ori $ediul
$ub$criitorului< numrul) -n litere) al aciunilor $ub$cri$e< data $ub$crierii 7i declaraia
e5pre$ c $ub$criitorul cunoa7te 7i accept pro$pectul de emi$iune =art. 1, alin. 2)
/e%ea nr. 31*1,,+>.
Dn ca5ul Bn care su7scrierile pu7lice 3ep6;esc capitalul social prev65ut Bn
prospectul 3e e4isiune sau sunt 4ai 4ici 3ec=t acesta9 :on3atorii sunt o7li<a2i s6
supun6 apro76rii a3un6rii constitutive 4a8orarea sau9 3up6 ca59 re3ucerea
capitalului social la nivelul su7scrip2iei =art. 22) /e%ea nr. 31*1,,+>.
Ac2iunile ce repre5int6 aporturi Bn natur6 vor tre7ui acoperite inte<ral$
H Rolul a3un6rii constitutive ;i al :on3atorilor Bn proce3ura 3e constituire a
societ62ii pe ac2iuni prin su7screp2ie pu7lic6$
/a adunarea con$titutiv particip fondatorii 7i persoanele care accept
su"scripia, numii acceptani sau su"scriitori =art. 2 alin. 1) art. 24 alin.1) etc.>.
H (dunarea con$titutiv e$te le%al dac $unt prezeni 4umtate plu$ unu din
numrul acceptanilor 7i ia 9otr:ri cu votul ma4oritii $imple a celor prezeni =art. 2
alin. 4>.
'ondatorii $unt per$oanele care au obli%aia $ -ntocmea$c li$ta acceptanilor) cu
menionarea numrului aciunilor fiecruia =art. 23 alin.1>. /i$ta va fi afi7at la locul
unde $e va ine adunarea) cu cel puin zile -nainte de adunare.
(dunarea con$titutiv ale%e un pre7edinte 7i doi $au mai muli $ecretari.
Participarea acceptanilolor la adunarea con$titutiv va fi con$tatat pe li$te) $emnate
de fiecare dintre ei 7i vizate de pre7edinte 7i de unul dintre $ecretari =art. 24 alin.1>.
.nainte de a intra -n ordinea de zi a adunrii) oricare dintre acceptani are dreptul $
fac ob$ervaii a$upra li$tei afi7ate de fondatori) iar adunarea con$titutiv e$te cea care
decide a$upra ob$ervaiilor.
Dn a3unarea constitutiv6 :iecare acceptant are 3reptul la un vot9 in3i:erent
74
3e ac2iunile su7scrise$ (cceptantul poate fi prezent la adunare) $au reprezentat prin
procur $pecial =art. 2 alin. 1>.
Ni4eni nu poate repre5enta 4ai 4ult 3e & acceptan2i$ (cceptanii care au
con$tituit aporturi -n natur nu au drept de vot -n deliberrile referitoare la aporturile lor)
c9iar dac $unt 7i $ub$criitori de aciuni -n numerar ori $e prezint ca mandatari ai altor
acceptani =art. 2 alin. 3>.
( Dac6 eIist6 aporturi Bn natur69 avanta8e acor3ate oric6rei persoane care a
participat la constituirea societ62ii sau la tran5ac2ii con3uc=n3 la acor3area
autori5a2iei9 opera2iuni BncHeiate 3e :on3atori pe sea4a societ62ii ce se constituie ;i
pe care aceasta ur4ea56 s6 le ia asupra sa9 :on3atorii vor solicita 8u3ec6torului
3ele<at nu4irea unuia sau 4ai 4ultor eIper2i Lart$ ', alin$ J$
1aportul e5pertului $au e5perilor va fi pu$ la di$poziia $ub$criitorilor) la locul
unde urmeaz $ $e -nt:lnea$c adunarea con$titutiv.
Dac6 valoarea aporturilor Bn natur69 sta7ilit6 3e eIper2i9 este in:erioar6 cu o
cinci4e aceleia prev65ute 3e :on3atori Bn prospectul 3e e4isiune9 oricare acceptant
se poate retra<e9 anun2=n3u%i pe :on3atori9 p=n6 la 3ata :iIat6 pentru a3unarea
constitutiv6 =art. 23 alin. 3>$
(ciunile revenind acceptanilor care $au retra$ pot fi preluate de fondatori -n
termen de 3+ de zile $au ulterior) de alte per$oane) pe cale de $ub$cripie public.
( /a $ocietile pe aciuni) dac e5i$t aporturi -n natur) avanta4e rezervate
oricrei per$oane care a participat la care a participat la con$tituirea $ocietii $au la
tranzacii conduc:nd la acordarea autorizaiei) operaiuni -nc9eiate de fondatori pe
$eama $ocietii ce $e con$tituie 7i pe care acea$ta urmeaz $ le ia a$upra $a)
4udectorul dele%at nume7te) -n termen de zile de la -nre%i$trarea cererii de
-nmatriculare) unul $au mai muli e5peri din li$ta e5perilor autorizai. (ce7tia vor
-ntocmi un raport cuprinz:nd de$crierea 7i modul de evaluare a fiecrui bun aportat 7i
vor evidenia dac valoarea ace$tuia core$punde numrului 7i valorii aciunilor acordate
-n $c9imb) precum 7i alte elemente indicate de 4udectorul dele%at =art. 3& alin. 1>.
'ondatorii vor depune raportul -n termen de 1 zile de la data aprobrii $ale la
oficiul re%i$trului comerului. 1e%i$trul va tran$mite o notificare cu privire la acea$t
depunere
Cudectorul dele%at di$pune efectuarea unei e5pertize -n contul prilor) 7i
nume7te -n termen de zile de la -nre%i$trarea cererii unul $au mai muli e5peri din li$te
e5perilor autorizai.
!u pot fi e5peri) potrivit art 3, din /e%ea nr. 31*1,,+;
- rudele $au afinii p:n la %radul al patrulea inclu$iv ori $oii ace$tora care au con$tituit
aportur -n natur $au ai fondatorilor <
-per$oanele care prime$c $ub orice form pentru funciile pe care le -ndepline$c) alele
dec:t aceea de e5pert) un $alariu $au o remuneraie de la fondatori $au de la cei care au
75
con$tiuit aporturi -n natur =art. 3, din /e%ea nr. 31*1,,+>.
H.n cadrul ace$tei proceduri a3unarea constitutiv6 are urmtoarele obli%aii =art.
2& din /e%ea nr. 31*1,,+> ;
? veri:ic6 eIisten2a v6rs64intelorC
K eIa4inea56 ;i vali3ea56 raportul eIper2ilor 3e evaluare a aporturilor Bn
natur6< aprob participrile la beneficii ale fondatorilor 7i operaiunile -nc9eiate
-n contul $ocietii<
? 3iscut6 ;i apro76 actul constitutiv al societ62ii9 membrii prezeni) reprezent:nd
-n ace$t $cop) 7i pe cei ab$eni) 7i de$emneaz pe aceia care $e vor prezenta
pentru autentificarea actului 7i -ndeplinirea fomalitilor cerute pentru
con$tituirea $ocietii<
? nu4e;te pri4ii 4e47rii ai consiliului 3e a34inistra2ie9 respectiv ai
consiliului 3e suprave<Here) ;i pri4ii cen5ori sau9 3up6 ca59 pri4ul au3itor
:inanciar$
De a$emenea) a3unarea constitutiv6 e$te cea care va 9otr- a$upra cotei din
profitul net ce revine fondatorilor unei $ocieti comerciale care $e con$tituie prin
$ubcripie public< cota parte 3in pro:it nu poate 3ep6;i ,O 3in pro:itul net ;i nu
poate :i acor3at6 pe o perioa36 4ai 4are 3e & ani 3e la 3ata constituirii societ62ii
=art. 32 alin. 1 7i 2 din /e%ea nr. 31*1,,+>.
Dac $e ma4oreaz capitalul $ocial) drepturile fondatorilor pot fi e5ercitate numai
a$upra profitului core$punztor capitalului $ocial iniial =art. 32 alin. 3 din /e%ea nr.
31*1,,+>. De cota parte din profit de "Q beneficiaz numai per$oanele fizice crora li $-
a recuno$cut calitatea de fondator prin actul con$titutiv =art. 33 din /e%ea nr. 31*1,,+>.
Dac $ocietatea $e dizolv anticipat) fondatorii au dreptul $ cear daune de la
$ocietate) numai -n cazul -n care dizolvarea $-a fcut -n dauna drepturilor lor. Dreptul la
aciunea -n daune $e pre$crie -n termen de " luni de la data publicrii -n Donitorul
Oficial al 1om:niei) Partea a IG-a a 9otr:rii adunrii %enerale a acionarilor care a
deci$ dizolvarea anticipat.
> Dn3atoririle :on3atorilor -n procedura de con$tituire a $ocietii pe aciuni
prin $ub$cripie public. 1$punderea fondatorilor 7i a primilor admini$tratori. .n
con$tituirea $ocietii pe aciuni prin $ub$cripie public un rolul determinant revine
fondatorilor) deoarece ;
K Bntoc4esc ;i lansea56 prospectul 3e e4isiuneC
K or<ani5ea56 su7scrierea ac2iunilorC
K convoac6 a3unarea constitutiv6$
.ndeplinind formalitile referitoare la con$tituirea $ocietii) :on3atorii iau
a$upra lor con$ecinele actelor 7i ale c9eltuielilor nece$are con$tituirii ace$teia) 7i dac
$ocietatea nu $e con$tituie) din orice cauz) ei nu $e pot -ndrepta -mpotriva acceptanilor
=art. 3+ alin. 1) /e%ea nr. 31*1,,+>.
76
Dup con$ituirea $ocietii) :on3atorii $unt obli%ai $ predea con$iliului de
admini$traie) re$pectiv ai directoratului) documentele 7i core$pondena referitoare la
con$tituirea $ocietii) -n termen de 1 zile.
De a$emenea) din momentul con$tituirii $ocietii :on3atorii 7i pri4ii 4e47rii
ai consiliului de admini$traie) re$pective ai directoratului 7i ai con$iliului de
$uprave%9ere) $unt $olidar r$punztori) fa de $ocietate 7i de teri pentru;
? $ub$crierea inte%ral a capitalului $ocial 7i efectuarea vr$mintelor $tabilite de
le%e $au de actul con$titutive<
? e5i$tena aporturilor -n natur<
? veridicitatea publicaiilor fcute -n vederea con$tituirii $ocietii =art. 31 alin.1
din /e%ea 31*1,,+>.
(on3atorii $unt r$punztori de valabilitatea operaiunilor -nc9eiate -n contul $ocietii
-nainte de con$tituire 7i luate de acea$ta a$upra $a =art. 31 alin. 2 din /e%ea 31*1,,+>.
(De ase4enea9 al6turi 3e repre5entan2ii societ62ii ;i 3e pri4ii 4e47ri ai
or<anelor 3e con3ucere9 3e a34inistrare ;i 3e control ale societ62ii9 :on3atorii9
r6spun3 neli4itat ;i soli3ar pentru pre8u3iciul cau5at Lart. 4,) din /e%ea 31*1,,+>
prin nere%ularitile ce rezult din -nclacarea cerinelor le%ale de con$tituire a $ocietii
=art. 4"-4&) din /e%ea 31*1,,+>;
? c:nd actul con$titutiv nu cuprinde meniunile prevzute de le%e ori cuprinde
clauze prin care $e -ncalc o di$poziie imperativ a le%ii $au c:nd nu $-a -ndeplinit o
cerin le%al pentru con$tituirea $ocietii. .n ace$t caz 4udectorul dele%at) din oficiu
$au la cererea oricror per$oane care formuleaz o cerere de intervenie) va re$pin%e)
prin -nc9eiere) motivat cererea de -nmatriculare) -n afar de cazul -n care a$ociaii
-nltur a$emenea nere%ularitate. Cudectorul dele%at va lua act -n -nc9eiere de
re%ularizrile efectuate. Dac au fo$t formulate cerei de intervenie) 4udectorul va cita
intervenienii 7i $e va pronuna a$upra cererilor ace$tora potrivit art.4, 7i urmtoarele
din codul de procedur civil<
? c:nd fondatorii $au reprezentanii $ocietii nu au cerut -nmatricularea $ocietii
-n termen le%al. .n ace$t caz oricare a$ociat pote cere oficiului re%i$trului comerului
efecturea -nmatriculrii) dup ce) prin notificare $au $cri$oare recomandat) i-a pu$ -n
-nt:rziere pe fondatori 7i ace7tia nu $-au conformat -n cel mult & zile de la primire. Dac
totu7i -nmatricularea nu$-a efectuat -n termenul precizat mai $u$) a$ociaii $unt eliberai
de obli%aiile ce decur% din $ub$cripiile lor) dup trecerea a 3 luni de la data
autentificrii actului con$titutiv) -n afar de cazul -n care ace$ta prevede altfel. Dac un
a$ociat a cerut -ndeplinirea formalitilor de -nmatriculare) nu $e va mai putea pretinde
de nici unul dintre ei eliberarea de obli%aiile ce decur% din $ub$cripie.
? c:nd au fo$t con$tatate unele nere%ulariti dup -nmatriculare ..n ace$t caz $ocietatea
e$te obli%at $ ia m$uri pentru -nlturarea lor) -n cel mult & zile de la data con$tatrii
acelor nere%ulariti. Dac $ocietatea nu $e conformeaz) orice per$oan intere$at poate
cere tribunalului $ obli%e or%anele $ocietii) $ub $anciunnea de daune cominatorii $
77
$e re%ularizeze. Dreptul la ciunea -n re%ularizare $e pre$crie printrecerea unui termen
de unan de la data -nmatriculrii $ocietii.
Dup constituirea societii) adunarea %eneral nu va putea da de$crcare
fondatorilor 7i primilor admini$tratori pentru r$punderea ce le revine -n cazurile
precizate mai $u$) timp de ani) inclu$iv -n $ituaiile -n care;
? actele $au faptele) pentru nu $-a efectuat publicitatea prevzut de le%e.
(ctele $au faptele re$pective nu pot fi opu$e terilor) -n afar de cazul -n care
$ocietatea face dovada c ace7tia le cuno7teau =art. + alin. 1>.
? operaiunile efectuate de $ocietate -nainte de a 1"-a zi de la data publicrii -n
Donitorul Oficial al 1om:niei partea a IG-a a -nc9eierii 4udectorului dele%at. (ce$tea
nu $unt opozabile terilor) dac dovede$c c au fo$t -n impo$ibilitate de a lua cuno7tin
de$pre ele =art. + alin. 2. 8erii pot invoca -n$ actele $au faptele cu privire la care nu $-
a -ndeplinit publicitatea) -n afar de cazul -n care omi$iunea publicitii le lip$e7te de
efecte.
Potrivit art. 2 din /e%ea nr. 31*1,,+) $ocietatea e$te obli%at $ verifice
identitatea dintre te5tul depu$ la Oficiul 1e%i$trului #omerului 7i cel publicat -n
Donitorul Oficial partea a IG-a $au -n pre$. Dac $e con$tat neconcordan) terii pot
opune $ocietii oricare dintre te5te) -n afar de cazul -n care $ocietatea face dovada c
ei cuno7teau te5tul depu$ la oficiul re%i$trului comerului.
De a$emenea) fondatorii reprezentanii 7i alte per$oane) care au lucrat -n numele
unei $ocieti -n cur$ de con$tituire) r$pund nelimitat 7i $olidar fa de teri pentru
actele 4uridice -nc9eiate cu ace7tia -n contul $ocietii) -n afar de cazul -n care
$ocietatea) dup ce a dob:ndit per$onalitate 4uridic le-a preluat a$upra $a. Pentru a $e
$u$tra%e de la obli%aiile a$umate) nici $ocietatea 7i nici terii nu pot opune o
nere%ularitate -n numirea reprezentanilor) admini$tratorilor $au a altor per$oane) care
fac parte din or%anele $ocietii) atunci c:nd acea$t numire a fo$t publicat potrivit le%ii
.
-ocietatea pe aciuni constituit prin su"scripie pu"lic tre"uie avi'at -n mod
obli%atoriu de ctre $omisia .aional de /alori 0o"iliare) iar aciunile emi$e de
ace$tea cad $ub incidena prevederilor /e%ii 1,3*2++4 privind piaa de capital
$,$ Dn4atricularea societ62ii
$,$ Preci56ri preala7ile
6ocietile comerciale $e -nmatriculeaz -n re%i$trul comerului) potrivit
di$poziiilor /e%ii nr. 2"*1,,+ i ale /e%ii nr. 3,*2++4) modificat prin O.@.A. nr.
3 *2++4
31
.
Dn4atricularea Bn re<istrul co4er2ului este o opera2iune 3e luare Bn evi3en26 a
31 Potrivit ace$tor acte normative $e -nmatriculeaz 7i $ocietile 7i companiile naionale) %rupurile de intere$ economic)
re%iile autonome 7i or%anizaiile cooperati$te) precum 7i $ucur$alele -nfiinate de ace$tea.
78
co4erciantului sau a persoanei o7li<ate s6 se Bnre<istre5e Bn re<istrul co4er2ului
*'
$
.nmatricularea $ocietii comerciale $e realizeaz -n baza unei cereri tip adrea$ate
7iroului unic 3in ca3rul o:iciului re<istrului co4er2ului -n a crei raz teritorial $e
va afla $ediul $ocietii
33
'ondatorii) primii admini$tratori $au) dac e$te cazul) primii membrii ai directoratului 7i
ai con$iliului de $uprave%9ere ori un -mputernicit al ace$teia) vor cere Bn4atricularea
societ62ii Bn ter4en 3e & 5ile 3e la 3ata BncHeierii actului constitutiv$ .nmatricularea
$e va face -n re%i$trul comerului -n a crui raz teritorial -7i va avea $ediul $ocietatea.
Potrivit art. 3" alin. 2) cererea de -nmatriculare va fi -n$oit de;
a> actul con$titutiv al $ocietii<
b> dovada efecturii vr$mintelor -n condiiile actului con$titutiv. O a$tfel de
dovad $e face prin -n$cri$uri emi$e de banc ori de #.2.#.<
c> dovada $ediului declarat 7i a di$ponbilitii firmei< (cea$t cerin le%al
pre$upune dovada deinerii -n baza unui titlu le%al a $paiului aferent$ediului $ocial) 7i
anume; contract de v:nzare 0 cumprare) contract de -nc9iriere) certificat de mo7tenire
=certificat de le%atar) $au de mo7tenire le%al>.
Potrivit art. 13 alin. 2) din /e%ea nr. 31*1,,+) la acela7i $ediu vor putea funciona
mai multe $ocieti) dac e$te -ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii ;
K i4o7ilul9 prin structura lui9 per4ite :unc2ionarea 4ai 4ultor societ62i Bn
Bnc6peri 3i:eriteC
K cel pu2in o persoan6 este9 Bn con3i2iile le<ii9 asociat Bn :iecare 3intre
societ62iC
K 3ac6 cel pu2in unul 3intre asocia2i este proprietar al i4o7ilului ce ur4ea56
a :i se3iul societ62ii$
d> -n cazul aporturilor -n natur $ub$cri$e 7i vr$ate la con$tituire) actele privind
proprietatea) iar -n cazul -n care printre ele fi%ureaz 7i imobile) certificatul con$tatator
al $arcinilor de care $unt %revate<
e> actele con$tatatoare ale operaiunilor -nc9eiate -n contul $ocietii 7i aprobate
de a$ociai<
f> declaraia pe propria r$pundere a fondatorilor) a primilor admini$tratori 7i)
dup caz) a primilor directori) re$pectiv a primilor membrii ai directoratului 7i ai
con$iliului de $uprave%9ere 7i) dac e$te cazul) aprimilor cenzori) care -ndepline$c
condi7iile prevzute de /e%ea nr. 31*1,,+. Declaraia reprezint dovada c ace$te
per$oane nu intr $ub incidena interdiciilor $tabilite de art. " alin. 2 7i art. 13 indice
14) din /e%ea nr. 31*1,,+
%> alte acte $au avize prevzute de le%i $peciale -n vederea con$tituirii. Pentru
-nmatricularea unor $ocieti comerciale) le%ea $olicit e5i$tena unor avize 7i autorizaii
32 ( $e vedea) 6tanciu #rpenaru) Drept commercial roman) 2diia a GI-a revzut 7i adu%it) 2d. @niver$ul Curidic)
Bucure7ti) 2++3) p%) ,,.
33 Dodelul 7i coninutul cererii $unt $tabilite prin ordinul mini$trului 4u$tiiei nr. 4*#*2++" =D. Of.) Partea I) nr. 122*&.
+2. 2++".
79
prealabile) de e5emplu) autorizaia #omi$iei de 6uprave%9ere a ($i%urrilor 0 pentru
$ocietile de a$i%urare) autorizaia provizorie a Bncii !aionale a 1om:niei 0 pentru
$ocietile comerciale bancare) avizul de princioiu 7i autorizaia #omi$iei !aionale a
valorilor mobiliare 0 pentru $ocietile de $ervicii de inve$tiii financiare potrivit /e%ii
nr. 2,3*2++4) privind piaa de capital.
#ererea de -nmatriculare $e depune la oficiul re%i$trului comerului) -n termen de
1 zile de la data -nc9eierii actului con$titutiv -n forma cerut de le%e.
/a data depunerii cererii de -nre%i$trare) reprezentanii $ocietii $unt obli%ai $
depun la oficiul re%i$trului comerului $emnturile lor) dac au fo$t numii prin actul
con$titutiv) iar ce ale7i -n timpul funcionrii $ocietii) -n termen de 1 zile de la ale%ere
=art. 4 alin. 1>.
$,$'$ Rolul 8u3ec6torului % 3ele<at la o:iciul re<istrului co4er2ului Bn
proce3ura 3e Bn4atriculare a societ62ilor co4erciale$
#ererea de -nmatriculare a $ocietii $e $oluioneaz de 4udectorul dele%at
34
.
Potrivit art. 33 alin. 7i 2) din /e%ea nr. 31*1,,+ ))la -nceputul fiecrui an 4udectore$c)
pre7edintele tribunalului va dele%a la oficiul re%i$trului comerului unul $au mai muli
4udectori ai tribunalului)). #ontrolul le%alitii actelor $au faptelor care) potrivit le%ii) $e
-nre%i$treaz -n re%i$trul comerului) $e e5ercit de 4u$tiie printr-un 4udector dele%at
=art. 33 alin. 7i 1) din /e%ea nr. 31*1,,+>.
Prin urmare) re$pectarea condiiilor de fond 7i de form pe care trebuie $ le
-ndeplinea$c actul $au actele con$titutive e$te e5aminat de 4udectorul dele%at. .n
cadrul ace$tei verificri 4udectorul dele%at) va putea di$pune) prin -nc9eiere motivat)
efectuarea unei epertize) -n contul prilor) precum 7i admini$trarea altor dovezi =art. 33
alin. 3) din /e%ea nr. 31*1,,+>.
De a$emenea) la $ocietile pe aciuni) 8u3ec6torul 3ele<at nu4e;te -n termen de
zile de la -nre%i$trarea cererii) unul sau 4ai 4ul2i eIper2i 3in lista eIper2ilor
autori5a2i9 3ac6 eIist6 :
K aporturi Bn natur69
K avanta8e re5ervate oric6rei persoane care a participat la constituirea
saociet62ii sau la tran5ac2ii con3uc=n3 la acor3area autori5a2iei9
K opera2iuni BncHeiate 3e :on3atori pe sea4a societ62ii ce se constituie ;i pe
care ur4ea56 s6 le ia asupra sa Lart$ *0 alin$ J$
25perii de$emnai vor -ntocmi un raport cuprinz:nd de$crierea 7i modul de
evaluare a fiecrui bun aportat 7i vor evidenia dac dac valoarea ace$tuia core$punde
numrului 7i valorii aciunilor acordate -n $c9imb) precum 7i alte elemente indicate de
4udectorul dele%at.
1aportul a$tfel -ntocmit va fi depu$ de ctre fondatori) -n termen de 1 zile de la
data aprobrii $ale la oficiul re%i$trului comerului. 1e%i$trul comerului va tran$mite o
34 #ren%ua /eaua) @nele a$pecte privitoare la procedura necontencioa$ 7i rocedura contencioa$ de $oluionare a cererii
de -nmatrciculare a $ocietii comerciale 7i a cererilor de -nre%i$trare de meniuni) -n Dreptul)) nr. 2*2++2) p. &" 7i urm.
80
notificare cu privire la acea$t depunere ctre 1e%ia (utonom ))Donitorul Oficial))
pentru a fi publicat pe c9eltuiala $ocietii =art 3& alin. 2>.
H.n cazul -n care cerinele le%ale $unt -ndeplinite) 8u3ec6torul 3ele<at9 prin
-nc9eiere) pronunat -n termen de zile de la -ndeplinirea ace$tor cerine)
? va autori5a constituirea societ62ii 7i
? va 3ispune Bn4atricularea ei Bn re<istrul co4er2ului$
.nc9eierea de -nmatriculare cuprinde) dup caz) meniunile =clauzele> actului
con$titutiv prevzute la art. 3 7i &.
6ocietatea comercial e$te per$oan 4uridic de la data -nmatriculrii -n re%i$trul
comerului =art. 41 alin. 1>.
.nmatricularea $e efectueaz -n termend e 24 de ore de la data pronunrii
-nc9eierii 4udectorului dele%at prin care $e autorizeazn -nmatricularea $ocietii
comerciale.
H#:nd actul con$titutiv nu cuprinde meniunile prevzute de le%e ori cuprinde
clauze prin care $e -ncalc o di$poziie imperativ a le%ii $au c:nd nu $-a -ndeplinit o
cerin le%al pentru con$tituirea $ocietii) 8u3ec6torul 3ele<at din oficiu $au la
cererea oricror per$oane care formuleaz o cerere de intervenie) va respin<e9 prin
BncHeiere) motivat9 cererea 3e Bn4atriculare9 -n afar de cazul -n care a$ociaii -nltur
a$emenea nere%ulariti =art. 4" alin. 1>. 1e%uralizrile efectuate vor fi cuprin$e -n actul
de -nc9eiere al 4udectorului dele%at.
Dac au fo$t formulate cereri de intervenie) 4udectorul va cita intervenienii 7i $e
va pronuna a$upra cererilor ace$ora -n condiiile art. 4, 7i urmtoarele din #odul de
procedur civil =art. 4" alin. 2>.
Potrivit art. "+ alin. 1) -nc9eierile 4udectorului dele%at cu privire la -nmatriculare
$au la orice alte -mpre4urri -n re%i$trul comerului$unt e5ecutorii de drept 7i $unt $upu$e
recur$ului. 8ermenul de recur$ e$te de 1 zile 7i cur%e de la data pronunrii -nc9eierii
pentru pri 7i de la data publicrii -nc9eierii $au a actului modificator al actului
con$titutiv -n Donitorul Oficial al 1om:niei) Partea a IG- a) pentru orice per$oan
intere$at.
1.7. Efectele nclcrii cerinelor legale de constituire a societii.
.nclcarea cerinelor le%ale de con$tituire a $ocietii) c9iar -nmatriculat -n
re%i$trul comerului) are ca efect nulitatea. (cea$t $anciune poate fi declarat de ctre
8ribunal numai dac =art. " din /e%ea nr. 31*1,,+>;
? lip$e7te actul con$titutiv $au nu a fo$t -nc9eiat -n form autentic<
? toi fondatorii au fo$t) potrivit le%ii) incapabili) la data con$tituirii $ocietii <
? obiectul de activitate al $ocietii e$te ilicit $au contrar ordinii publice <
? lip$e7te -nc9eierea 4udectorului dele%at de -nmatriculare a $ocietii <
? lip$e7te autorizaia le%al admini$trativ de con$tituire a $ocietii <
? actul con$titutiv nu prevede denumirea) $ediul $ocietii) obiectul $u de
81
activitate) aporturile a$ociailor 7i capitalul $ocial $ub$cri$<
? $-au -nclcat di$poziiile le%ale privind capitalul $ocial minim) $ub$cri$ 7i
vr$at<
? nu $-a re$pectat numrul minim de a$ociai) prevzut de le%e.
6ocietatea comercial nu mai pote fi declarat nul) -n cazul -n care cauza de
nulitate invocat -n cererea de anulare) a fo$t -nlturat -nainte de a $e pune concluzii -n
fond la tribunal.
6ocietatea -nceteaz fr efect retroactive 7i intr -n lic9idare la data la care
9otr:rea 4udectorea$c de declarare a nulitii a devenit irevocabil. /ic9idatorii
$ocietii $e vor numi prin 9otr:re 4udectorea$c de declarare a nulitii. Motr:rea
4udectorea$c prin care $e con$tat nulitatea va fi comunicat de 8ribunal) oficiului
re%i$trului comerului) dup care va fi trimi$ -n vederea publicrii) Donitorului Oficial
al 1om:niei) partea a IG-a .
$0$ Con3i2iile necesare constituirii sucursalelor ;i :ilialelor societ62ilor
co4erciale
$0$$ Preci56ri preala7ile
.nfiinarea $ucur$alelor 7i filialelor poate fi 9otr:t fie -n momentul con$tituirii
$ocietii comerciale) printr-o clauz e5pre$ -n cuprin$ul acului con$titutiv) fie ulterior)
dup con$tituirea $ocietii) -n cur$ul e5i$tenei ace$teia) printr-un act modificator =act
adiional> al actului con$titutiv) -n condiiile art. 2+4 din /e%ea nr. 31* 1,,+.
$0$'$ Sucursala
6ucur$ala con$tituie o modalitate de e5tindere a $ocietii comerciale fondatoare)
menit $ produc $au $ di$tribuie mrfuri) $ pre$teze $ervicii ori $ e5ecute lucrri
pentru clientel) contribuind la realizarea obiectului ei $pecific de activitate.
Potrivit art. 43 alin. 19 $ucursala este un 3e54e47r64=nt :6r6 personalitate
8uri3ic6 a societ62ii co4erciale ))o modalitate de de$centralizare a activitii $ocietii
mame care o patroneaz)) fc:nd parte din $tructura or%anic a ace$teia. 8otu7i di$pune
de o anumit autonomie) -n$ -n limitele $tabilite de $ocietate.
Sucursala se Bn4atriculea569 Bnainte 3e a%;i Bncepe activitatea9 Bn re<istrul
co4er2ului 3in 8u3e2ul Bn care va :unc2iona Lart$ )* alin$ J$ Dac6 se Bn:iin2ea56
Bntr%o localitate 3in acela;i 8u3e2 sau Bn aceea;i localitate cu societatea :on3atoare9
ea se va Bn4atricula Bn acela;i re<istru al co4er2ului9 Bns6 3istinct9 ca
Bn4atriculare in3epen3ent6 =art. 43 alin. 2) din /e%ea nr. 31*1,,+>. !eav:nd
per$onalitate 4uridic) $ucur$ala nu particip -n nume propriu la circuitul civil.
Potrivit art. 43 alin 3) re%imul 4uridic al $ucur$alei $e aplic oricrui alt $ediu
$ecundar 0 a%enii) reprezentane) indiferent de denumirea lui cruia $ocietatea care -l
-nfiineaz -i atribuie $tatut de $ucur$al.
#elelalte $edii $ecundare - a%enii) reprezentane) puncte de lucru 0 $unt
dezmembrminte fr per$onalitate 4uridic ale $ocietilor comerciale 7i $e
82
menioneaz numai -n cadrul -nre%i$trrii $ocietii -n re%i$trul comerului $ediului
principal.
Nu se pot Bn:iin2a se3ii secun3are su7 3enu4irea 3e :iliale =art. 43 alin. 4) din
/e%ea nr. 31*1,,+>.
1eprezentantul $ucur$alei trebuie $ depun $emntura $a la re%i$trul comerului
-n acelea7i condiii prevzute de le%e pentru reprezentanii $ocietii =art. 4 alin. 2) din
/e%ea nr. 31*1,,+>.
$0$*$ (iliala
6pre deo$ebire de $ucur$al) filiala e$te o $ocietate comerci -nze$trat cu
per$onalitate 4uridic =art. 42 alin. 1) din /e%ea nr. 31*1,,+>)) iar ))particulari$mul care
difereniaz filiala de o $ocietate comercial fondatoare decur%e din con$ideraiuni
economice)) ($tfel 99capitalul :ilialei inclu3e Bn 4o3 necesar aportul su7scris ;i
v6rsat 3e una sau 4ai 4ulte societ62i co4erciale care o tutelea56 pe ce 3int=i99$
(7adar pe plan economic filiala e$te dependent de $ocietatea fondatoare) c9iar dac din
punct de vedere 4uridic) e$te $ubiect di$tinct de drept) autonom. Prin urmare) filiala are
patrimoniu propriu) di$tinct de cel al $ocietii comerciale) -nc9eind contractele cu terii
-n numele 7i pe contul $u. Potrivit art. 43 alin. ) din /e%ea nr. 31*1,,+ nu se pot
Bn:iin2a se3ii secun3are su7 3enu4irea 3e :ilial6$
(ilialele se Bn:iin2ea56 Bn una 3in :or4ele 8uri3ice prev65ute 3e art$ '9 ;i Bn
con3i2iile prev65ute pentru acea :or46 din /e%ea nr. 31*1,,+; $ocietate -n nume
colectiv) -n comandit $impl) pe aciuni) -n comandit pe aciuni)7i cu r$pundere
limitat. Con3i2iile 3e constituire ;i re<i4ul 8uri3ic al :ilialelor sunt acelea;i ca
pentru :or4ele 8uri3ice 3e societate co4ercial6 care le Bn:iin2ea56 Lart. 42 din /e%ea
nr. 31*1,,+>.
6ucur$alelor) filialelelor) a%eniilor 7i reprezentanelor -nfiinate de $ocietile
comerciale $trine -n 1om:nia le $unt aplicabile di$poziiile /e%ii 31*1,,+ referitoare la
$ucur$ale 7i filiale. 6ocietile comerciale $trine pot -nfiina -n 1om:nia a$tfel de
dezmembrminte) numai dac ace$t drept e$te recuno$cut de le%ea $tatutului lor or%anic
=art. 44 alin. 1) din /e%ea nr. 31*1,,+>.

$@$ (or4ele 8uri3ice ale societ62ilor co4erciale
$@$$ Preci56ri preala7ile
(m artat c $ocietatea comercial are dou laturi) una contractual) care
porne7te de la di$poziiile art. 14,1 #od civil 7i define7te $ocietatea -n $en$ de contract
de $ocietate) 7i cealalt9 institu2ional69 potrivit c6reia societatea este privit6 3in
pris4a calit62ii sale 3e persoan6 8uri3ic69 3e su7iect 3e 3rept$ /atura in$tituional a
$ociet ii comerciale) $e circum$crie per$onalitat ii 4uridice a ace$teia) core$punz:nd
formei 4uridice. ($tfel) art. 2 din /e%ea nr. 31*1,,+ prevede 99societ6 ile co4erciale se
pot constitui Bn una 3intre ur46toarele :or4e: aJ societate Bn nu4e colectivC 7J
83
societate Bn co4an3it6 si4pl6C cJ societate pe aciuniC 3J societate Bn co4an3it6 pe
aciuniC eJ societate cu r6spun3ere li4itat6$
$@$'$ Clasi:icarea societ62ilor co4erciale
HPrima cla$ificare a $ocietilor comerciale dup anul 1,&,) a fo$t realizat de
/e%ea 1*1,,+ cu privire la tran$formarea -ntreprinderilor de $tat -n $ocieti comerciale
7i re%ii autonome. Potrivit ace$tei le%i cla$ificarea $-a fcut -n funcie de titularul de
capital al $ocietii comerciale. ($tfel) $ocietile comerciale puteau fi;
? $ocieti cu capital inte%ral de $tat <
? $ocieti cu capital mi5t =de $tat 7i privat> <
? $ocieti cu capital inte%ral privat.
.n temeiul /e%ii nr. 1*1,,+) 1e%iile (utonome) au luat fiin prin reor%anizarea
unitilor economice de $tat -n ramuri $trate%ice ale economiei naionale. 2le au
per$onalitate 4uridic) 7i de$f7oar o activitate comparabil cu cea a $ocietilor
comerciale.
Prin O.@.A. nr. 3+*2+++ $-a modificat fundamental e5i$tena 1e%iilor (utonome.
($tfel o parte din re%ii s&a desfiinat) o alt parte s&a reorgani'at $ub forma unor
societi naionale $au companii naionale) deoarece avea ca obiect activiti de intere$
public) iar cele con$iderate a funciona -n domenii e$eniale ce prive$c intere$ele $tatului
au continuat s e1iste *n forma iniial. Potrivit /e%ii 1*1,,+ societile naionale $au
companiile naionale $unt con$iderate a fi $ocieti comerciale
HPotrivit art. 2 din /e%ea 31*1,,+) $ocietile comerciale $e vor con$titui -n una
din urmtoarele forme; a> $ocietatea -n nume colectiv < b> $ocietatea -n comandit
$impl< c> $ocietatea pe aciuni < d> $ocietatea -n comandit pe aciuni < e> $ocietatea cu
r$pundere limitat.
.n continuare art. 3 alin. 2 7i 3 in$tituie drept criteriu de cla$ificare a celor forme
de $ocieti comerciale ))-ntinderea obli%aiilor pe care a$ociaii 7i le a$um pentru
datoriile contractate de $ocietate -n cur$ul activitii)). De7i obli%aiile $ociale) indiferent
de forma 4uridic a $ocietii comerciale) $unt %arantate cu patrimonial $ocial =art. 3
alin.1>) -ntinderea lor e$te diferit dup cum urmeaz;
? a$ociaii -n $ocietatea -n nume colectiv 7i a$ociaii comanditai -n $ocietatea -n
comandit $impl $au -n comandit pe aciuni rspund nelimitat i solidar
pentru o"ligaiile sociale. #reditorii $ocietii $e vor -ndrepta mai -nt:i -mpotriva
ace$teia pentru obli%aiile ei 7i) numai dac $ocietatea nu le plte7te -n termen de
cel mult 1 zile de la data punerii -n -nt:rziere) $e vor putea -ndrepta -mpotriva
ace$tor a$ociai.
? acionarii) a$ociaii comanditari) precum 7i a$ociaii -n $ocietatea cu r$pundere
limitat rspund numai p2n la concurena capitalului social su"scris.
Deo$ebim prin urmare) $ocieti cu r$pundere nelimitat) al cror prototip e$te
$ocietatea -n nume colectiv) 7i $ocieti cu r$pundere limitat) cate%orie din care fac
84
parte $ocietatile pe aciuni 7i cu r$pundere limitat.
Din punct de vedere al r$punderii a$ociailor $ocietile -n comandit au o poziie
intermediar datorit prezenei celor dou cate%orii de a$ociai*acionari) care r$pund
diferit ;
? comanditaii care r$pund nelimitat 7i $olidar pentru obli%aiile $ociale) 7i
? comanditarii) a cror r$pundere e$te limitat p:n la concurena capitalului
$ub$cri$.
H.n literatura de $pecialitate $-au propu$ 7i alte criterii de cla$ificare ;
O Bn :unc2ie 3e structura capitalului: $ocieti al cror capital e$te fracionat pe
pri sociale) 7i $ocieti al cror capital e$te fracionat pe aciuni.
Prin parte social6 $e -nele%e cota din capitalul $ocial) care $e cuvine a$ociatului)
-n $c9imbul aportului $u -n $ocietate. #apitalul $ocial al $ocietilor cu r$pundere
limitat e$te divizat pe pri $ociale =art.3 pct. d) art. 1,3) 2+2) 2+3>) iar al $ocietilor -n
nume colectiv) 7i -n comandit $impl) -n pri de intere$.
Partea 3e interes este un 3rept 3e crean26 al asocia2ilor B4potriva societ62ii)
pentru 3ivi3ente ;i pentru cota parte corespun56toare 3in patri4oniul social9 Bn
ca5 3e licHi3are$ Deo$ebirea dintre prile $ociale 7i prile de intere$ e$te -n principiu)
nominal. #on$iderm c /e%ea 31*1,,+ nu de$emneaz e5pre$ fraciunile de capital
$ocial pentru $ocietatea -n nume colectiv 7i pentru $ocietatea -n comandit $impl)
deoarece pentru ace$te entiti 4uridice acela7i act normativ nu prevede un minim de
capital $ocial la con$tituire) de7i un capital trebuie $ e5i$te) pentru a fi per$oan
4uridic. .n literatur 4uridic $trin nu $e face di$tincie -ntre partea $ocial 7i partea de
intere$. Din $piritul /e%ii nr. 31* 1,,+ -n$ rezult c prile de intere$ nu $e pot
tran$mite nici -ntre vii - inter vivos, nici pentru cauz de moarte 0 mortis cau'a.
Prile $ociale -n$ $e pot tran$mite *ntre vii) -n condiiile art. 2+2 alin. 2 7i 3)
-ntre a$ociai) iar ctre alte per$oane din afar $ocietii numai dac e5i$t aprobarea
a$ociailor care reprezint cel puin trei ptrimi din capitalul $ocial) 7i prin succesiune -n
condiiile art. 2+2 alin. 4.
Ac2iunile repre5int6 :rac2iuni 3e capital social ale societ62ilor pe ac2iuni ;i Bn
co4an3it6 pe ac2iuni$ Prin contra$t cu prile de intere$*prile $ociale) ac2iunile
sunt trans4isi7ile sau ne<ocia7ile$ 2le $unt reprezentate prin -n$cri$uri $au titluri
de valoare. (ciunile $e tran$mit fie pe calea ce$iunii de drept comun) fie prin
modaliti $pecifice dreptului comercial) prin predarea lor material noului titular
$au tradiiune -n cazul aciunilor la purttor) 7i prin -n$crierea operaiunii -n re%i$trul
$ocietii emitente) -n cazul aciunilor nominative.
At=t p6r2ile sociale?p6r2ile 3e interes c=t ;i ac2iunile con:er6
asocia2ilor?ac2ionarilor 3reptul 3e a participa la luarea Hot6r=rilor Bn or<anele
3e con3ucere ale societ62ii9 3reptul 3e a Bncasa la :inele :iec6rui an 3e <estiune
3ivi3en3e9 iar Bn ca5 3e retra<ere9 eIclu3ere ca ;i Bn ipote5a 3i5olv6rii ;i
licHi36rii societ62ii9 3reptul9 Bn scHi47ul aportului pe care l%au v6rsat9 la
85
contravaluarea corespun56toare$
O Bn :unc2ie 3e o7iectul 3e activitate; $ocieti de producie) de di$tribuie $au
de circulaie) $ocieti de pre$tri $ervicii =de tran$port) de con$ultan> 7i de e5ecutri
de lucrri. (ce$t criteriu de cla$ificare cuprinde ))o compartimentare mai detaliat a
$ocietilor comerciale ))-n; $ocieti bancare) de a$i%urare) de audit) de editur) de
turi$m)a%ricole etc.) $ocieti care intr $ub incidena unor le%i $peciale.
O Bn :unc2ie 3e posi7ilitatea e4iterii unor titluri 3e valoare) -n; $ocieti
emitente 7i $ocieti care nu emit titluri comerciale de valoare. .n timp ce) $ocietile pe
aciuni 7i -n comandit pe aciuni) emit aciuni 7i obli%aiuni) $ocietile -n nume
colectiv) -n comandit $impl) 7i cu r$pundere limitat) $unt entiti 4uridice neemitente
O Bn :unc2ie 3e prepon3eren2a ele4entului personal 0 ?$ubiectiv) $au a celui
patrimonial-obiectiv) $ocietile comerciale $e impart -n $ocieti de per$oane 7i $ocieti
de capitaluri. Din prima cate%orie fac parte $ocietatea -n nume colectiv 7i -n comandit
$impl) iar din cea de-a doua) $ocietatea pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni.
(cea$t cla$ificare nu trebuie ab$olutizat) deoarece) nu e5i$t tip de $ocietate
comercial) -n care $ nu e5i$te -mbinat elementul patrimonial) cu cel per$onal.
Problema e$te a prevalenei elementului per$onal) $au patrimonial.
(lturi de ace$te $ocieti /e%ea 31*1,,+ re%lementeaz $ocietatea cu r$pundere
limitat care -mprumut at:t tr$turile caracteri$tice ale $ocietilor de per$oane c:t 7i
acelea ale $ocietilor de capitaluri) -n componena ace$teia intr:nd -n e%al m$ur at:t
elemental per$onal c:t 7i elemental patrimonial.
AJ Societ62ile 3e persoane$ Societatea Bn nu4e colectiv: tr6s6turi caracteristice$
? 8emeiul 4uridic al $ocietiilor de per$oane e$te contractul de $ocietate) care are
caracter intuitu personaeC a$ociaii $e une$c -n baza cunoa7terii 7i -ncrederii reciproce.
? Co4ponen2a :ir4ei tre7uie s6 con2in6 nu4ele tuturor) numai al unuia $au al
unora dintre asocia2i9 deci are un puternic caracter per$onal.
? /e%ea nr. 31*1,,+ preve3e un nu46r 4ic 3e asocia2i9 4ini4 '9 ;i 4aIi4
li4itat &A$
.n literature 4uridic $unt con$iderate societ62i BncHise datorit preponderenei
elementului per$onal. .n $pri4inul ace$tei afirmaii $tau di$poziiile art &3 alin. 1
))#e$iunea aportului de capital $ocial e$te po$ibil dac a fo$t permi$ -n actul
con$titutive)) pentru c ce$iunea aportului pre$upune -nlocuirea a$ociatului =titularului
aportului> cu o alt per$oan) fapt care aduce atin%ere caracterului intuitu per$onae al
$ocietii .
? /e%iuitorul nu preve3e un 4ini4 3e capital social) de7i $ocietatea trebuie $
aib un capital pentru a dob:ndi calitatea de per$oan 4uridic.
? Asocia2ii pot a3uce orice tip 3e aport: Bn nu4erar9 Bn natur6 ;i presta2ii Bn
4unc6 sau in3ustria lor. .n le%tur cu pre$taiile -n munc -n$) le%ea face o precizare
))a$ociaii -n $ocietile -n nume colectiv 7i a$ociaii comanditai $e pot obli%a la pre$taii
86
-n munc cu titlu de aport $ocial) dar care nu pot con$titui aport la formarea $au la
ma4orarea capitalului $ocial. .n $c9imbul ace$tui aport) a$ociaii au dreptul $ participe)
potrivit actului con$titutiv la -mprirea beneficiilor 7i a activului $ocial) rm:n:nd
totodat) obli%ai $ participe la pierderi)) =art. 1" alin. )>.
? Capitalul social este 3ivi5at Bn 99p6r2i 3e interes)) care nu $unt tran$mi$ibile
=-n principiu> 7i ne%ociabile. Partea de intere$ $e poate tran$mite doar pentru cauz de
moarte. ($tfel) dac un a$ociat a decedat) 7i -n actul con$titutiv e$te prevzut o clauz
de continuare a activitii $ocietii cu mo7tenitorii a$ociatului decedat) partea ace$tuia
$e poate tran$mite prin mo7tenire $ucce$orului*$ucce$orilor =art. 23+ alin. 1>. (cea$t
di$poziie $e aplic $ocietilor -n nume colectiv) a celor cu r$pundere limitat 7i
$ocietilor -n comandit $impl) -n caz de dece$ al unuia dintre a$ociaii comanditai
=art. 22, alin. 1>. Deci mo7tenitorul *mo7tenitorii pot rm:ne -n $ocietate -n calitate de
a$ociat.
? Asocia2ii Bn societ62ile Bn nu4e colectiv r6spun3 neli4itat ;i soli3ar pentru
o7li<a2iile sociale$
O 1$pund nelimitat) Bn sensul c6 :iecare asociat r6spun3e ;i cu 7unurile sale
personale9 Bns6 nu4ai 3up6 ce cre3itorii sociali se vor Bn3repta B4potriva societ62ii
;i nu4ai 3ac6 aceasta nu pl6te;te Bn ter4en 3e cel 4ult & 5ile 3e la 3ata punerii Bn
Bnt=r5iere =art. 3 alin. 2>. Prin urmare) a$ociaii dac $e vd acionai de creditorii
$ociali -nainte de a fi fo$t acionat $ocietatea pot invoca 7ene:iciu 3e 3iscu2iune$
O (l doilea a$pect al r$punderii este soli3aritatea asocia2ilor :a26 3e
cre3itorii sociali$ Ace;tia pot ur46ri pe oricare asociat pentru acoperirea crean2ei
lor$ Dntre asocia2i Bns69 o7li<a2iile sunt 3ivi5i7ile9 Bn sensul c6 asociatul care a pl6tit9
va avea ac2iune Bn re<res B4potriva celorlal2i coasocia2i L3e7itoriJ9 :iecare ur4=n3
s6 r6spun36 Bn :unc2ie 3e 4o3ul cu4 au convenit s6 participe la 7ene:icii ;i
pier3eri$ .n lip$a unei a$emenea $tipulaii contractuale) a$ociaii r$pund proporional
cu cota de participare la capitalul $ocial.
? Le<ea nu institu2ionali5ea56 o a3unare <eneral6 propriu%5is6$ Goina
$ocietii e$te reprezentat 9otr:rile adunrii %enerale a a$ociailor. Motr:rile adunrii
a$ociailor $e adopt de re%ul cu unanimitate de vot.
Dac actul con$titutiv nu prevede altfel) admini$trarea $ocietii $e face de ctre unul
$au mai muli admini$tratori ale$*ale7i de ctre a$ociaii care reprezint ma4oritatea
ab$olut a capitalului $ocial =art. 33 alin. 1>. (dmini$tratorii $unt ale7i dintre a$ociai.
Potrivit art. 3) fiecare admini$trator are dreptul $ reprezinte $ocietatea) afar de
$tipulaie contrar -n actul con$titutiv.
? Controlul 3e <estiune se reali5ea56 3e asocia2ii care nu au calitatea de
admini$tratori) prin urmare) nefiind nece$ari cenzori ai $ocietii.
? Di5olvarea societ62ii Bn nu4e colectiv se :ace at=t pentru cau5e <enerale)
comune) tuturor $ocietilor comerciale =art. 223> c=t ;i pentru cau5e speci:ice =art. 22,
alin. 1>. (ce$tea $unt cau5e care privesc eIclusiv calitatea asociatului) deci elementul
87
per$onal al $ocietii) 7i anume; falimentul) incapacitatea) e5cluderea) retra%erea $au
dece$ul unuia dintre a$ociai) c:nd) datorit ace$tor cauze) numrul a$ociailor $-a redu$
la unul $in%ur.
+J Societatea Bn co4an3it6 si4pl6: tras6turi caracteristice
? 6ocietatea -n comandit $impl prezint multe analo%ii cu $ocietatea -n nume
colectiv) totu7i ceea ce o deo$ebe7te de acea$ta e$te e$te faptul c alturi de a$ociaii
care r$pund nelimitat 7i $olidar pentru pa$ivul $ocial numii -n ace$t tip de $ocietate
comanditai 7i crora li $e aplic re%imul 4uridic al a$ociailor din $ocietatea -n nume
colectiv) coe5i$t o cate%orie de a$ociai numii comanditari) a cror r$pundere e$te
limitat la aportul lor.
? 'iecare cate%orie de a$ociai are o poziie 4uridic $pecific -n or%anizarea
funcional a $ocietii) 7i anume;
P firma $ocietii $e compune din numele a cel puin unuia dintre a$ociaii
comanditai <
P numai a$ociaii comanditai pot avea calitatea de admini$tratori ai $ocietii =art.
&& ><
P a$ociaii comanditari au puterea de comand a $ocietii) o finaneaz fr $
participe direct la coordonarea 7i admini$trarea patrimoniului ace$teia.
6ocietatea -n comandit $impl e$te valabil con$tituit dac are cel puin 2 a$ociai)
dintre care unul comanditat 7i altul comanditar. 6ocietatea $e dizolv pentru acelea7i
caze $pecifice ca 7i $ocietatea -n nume colectiv =faliment) incapacitate) retra%ere)
e5cludere $au dece$ul unuia dintre a$ociai> dac acele cauze prive$c pe $in%urul a$ociat
comanditat $au comanditar.
CJ Societ62ile 3e capitaluri$ Societatea pe ac2iuni: tr6s6turi caracteristice$
? Te4eiul 8uri3ic al societ62ii pe ac2iuni este contractul 3e societate ;i
statutul9 care are un puternic caracter intuitu pecuniae, elemental per$onal c9iar dac
e5i$t -n ace$t tip de $ocietate e$te e$tompat -n favoarea elementului patrimonial 0
capitalul.
#ontractul 7i $tatutul pot fi -nc9eiate $ub forma unui -n$cri$ unic) denumit act
constitutiv$
? 6ocietatea pe aciuni $e con$tituie alturi de su7scrip2ia si4ultan6 ca
po$ibilitate pentru toate tipurile de $ocieti 7i prin su7scrip2ie pu7lic6 pe 7a5a unui
prospect 3e e4isiune$
? (ir4a se co4pune 3intr%o 3enu4ire9 prin urmare numele a$ociailor nu mai
intr -n componena ace$teia ca -n cazul firmei $ocietilor de per$oane) datorit
irelevanei elementului per$onal
? #ldite pe noiunea de capital) de unde 7i nevoia de a avea un numr mare de
88
acionari) le%iuitorul prevede un nu46r 4ini4 3e ' ac2ionari ;i un 4aIi4 neli4itat$
? Din acela7i motiv /e%ea nr. 31*1,,+ prevede 7i un 4ini4 3e capital la
constituire9 3e @A AAA lei ecHivalentul a '& AAA euro$
? Datorit limitrii elementului per$onal) pre$taiile -n munc nu pot fi adu$e ca
aport -n $ocietate permi:ndu-$e nu4ai aporturile Bn nu4erar sau Bn natur6$
? Capitalul social este :rac2ionat pe ac2iuni) reprezentate prin titluri de valoare)
ne%ociabile 7i tran$mi$ibile) at:t pe piee financiare or%anizate =cum $unt bur$ele de
valori>) c:t 7i pe piee or%anizate atunci c:nd aciunile nu $unt cotate la bur$. (ciunile
$e pot tran$mite numai dac au fo$t -n -ntre%ime liberate) adic atunci c:nd aporturile au
fo$t vr$ate inte%ral.
? 6ocietatea pe aciuni e$te o societate e4itent6$ 2a emite ca titluri de valoare)
pe l:n% ac2iuni9 ;i o7li<a2iuni$ Obli%aiunile -ncorporeaz o -ndatorire a $ocietii de a
ram"ursa o sum *mprumutat de aceasta. #a 7i aciunile $unt reprezentate prin titluri
de valoare) ne%ociabile) 7i tran$mi$ibile.
? R6spun3erea ac2ionarilor este li4itat6 p=n6 la concuren2a capitalului
social su7scris$ Pentru $ocietile care $e con$tituie prin $ub$cripie $imultan 0
capitalul v6rsat s6 nu :ie 4ai 4ic 3e *AO 3in capitalul social su7scris9 iar
principala o7li<a2ie a ac2ionarilor se re:er6 la plata 3i:eren2ei 3e capital social
su7scris:
T Bn ter4en 3e ' luni 3e la 3ata Bn4tricul6rii pentru ac2iunile e4ise pentru
un aport Bn nu4erar C
T Bn ter4en 3e cel 4ult ' ani 3e la 3ata Bn4atricul6rii9 pentru ac2iunile e4ise
pentru un aport Bn natur6$
Pentru societ62ile care se constituie prin su7scrip2ie pu7lic6 capitalul social
s6 :ie inte<ral su7scris9 iar o7li<a2ia :iec6rui acceptant este 3e a v6rsa Bn nu4erar
8u46tate 3in valoarea ac2iunilor su7scrise la C$E$C$ G S$A$9 sau la o 7anc6$ Restul
3e capital social su7scris va tre7ui v6rsat Bn ter4en 3e ' luni 3e la Bn4atrculare$
? "oin2a societ62ii este repre5entat6 3e a3unarea <eneral6 a ac2ionarilor9
prin Hot6r=rile sale$ (cea$ta poate fi ordinar 7i e5traordinar. Motr:rile adunrii
%enerale $e adopt pe principiul ma4oritii voturilor acionarilor.
? Societatea pe ac2iuni poate opta pentru unul 3in cele 3ou6 siste4e 3e
a34inistra2ie; siste4ul unitar sau 3ualist.
Potrivit siste4ului unitar $ocietatea e$te admini$trat de unul sau 4ai 4ul2i
a34inistratori =art. 133 alin. 1>. #:nd $unt mai muli admini$tratori) ei con$tituie un
consiliu 3e a34inistra2ie. (ce$ta poate dele%a conducerea $ocietii unuia $au mai
multor 3irectori9 numind pe unul dintre ei 3irector <eneral =art. 143 alin. 1>.
.n condiiile siste4ului 3ualist) $ocietatea pe aciuni e$te admini$trat de un
3irectorat 7i de un consiliu 3e suprave<Here$ #onducerea $ocietii revine -n
e5clu$ivitate directoratului. Directoratul reprezint $ocietatea -n raport cu terii 7i $t -n
4u$tiie =art. 13) indice 3 alin. 1>. (ce$ta -7i e5ercit atribuiile $ub controlul con$ilului
89
de $uprave%9ere. #on$iliul de $uprave%9ere reprezint $ocietatea -n raport cu
directoratul.
? Controlul <estiunii a34inistratorilor se :ace 3e trei cen5ori ;i un supleant
3ac6 prin actul constitutiv nu se preve3e un nu46r 4ai 4are =art. 1, alin. 1>.
6ituaiile financiare ale $ocietilor comerciale $upu$e obli%aiei le%ale de
auditare vor fi auditate de ctre auditori financiari 0per$oane fizice $au per$onae 4uridice
=art. 1"+ alin. 1>.
? Societ62ile co4erciale pe ac2iuni care optea56 pentru siste4ul 3ualist 3e
a34inistrare sunt supuse au3itului :inanciar =art. 1"+ alin.1 ind.1>.
La societ62ile co4erciale ale c6ror situa2ii financiare anuale nu $unt $upu$e)
potrivit le%ii auditului financiar) adunarea %eneral a acionarilor va 9otr- contractarea
auditului financiar $au numirea cenzorilor) dup caz.
? Pe l:n% cauzele %enerale) comune) de dizolvare a $ocietilor comerciale)
$ocietatea pe aciuni $e dizolv 7i datorit unor cauze $pecifice. (ce$tea $unt
urmtoarele ;
P 3ac6 Bn ur4a unor pier3eri) con$tatate de con$iliul de admini$traie) re$pectiv
directorat) activul net) 3eter4inat ca 3i:eren26 Bntre totalul activelor ;i totalul
3atoriilor societ62ii9 s%a 3i4inuat la 4ai pu2in 3e 8u46tate 3in valoarea capitalului
social su7scris$ .n acea$t $ituaie con$iliul de admini$traie) re$pectiv directoratul va
convoca de -ndat adunarea %eneral e5traordinar) pentru a 3eci3e 3ac6 societatea
tre7uie 3i5olvat6 =art. 13 indice 24> <
P c:nd capitalul $ocial $e reduce $ub ,+ +++ lei =minimul prevzut de le%e>
pentru o perioad mai lun% de , luni =art. 1+ alin. 1 7i 2><
P c:nd $ocietatea pe aciuni are mai puin de 2 acionari pentru o perioad mai
lun% de , luni =art. 1+ alin. 3><
Societatea se 3i5olv6 3ac6 aceste cau5e 3ep6;esc ter4enul 3e @ luni 3e la 3ata:
? pentru primele dou $ituaii;
T a constat6ri pier3erii sau re3ucerii capitalului social ;i acesta nu este
reBntre<it sau re3us la su4a r64as6 ori la 4ini4ul le<al sau
T c=n3 societatea nu se trans:or46 Bntr%o alt6 :or46 la care capitalul social
eIistent corespun3e C
? -n a treia $ituaie) a constat6rii re3ucerii nu46rului 3e ac2ionari$
DJ Societatea Bn co4an3it6 pe ac2iuni: tr6s6turi caracteristice
6ocietate -n comandit pe aciuni -mprumut tr$turile $ocietii pe aciuni.
($tfel) potrivit art. 1&3 $ocietatea -n comandit pe aciuni e$te re%lementat de
di$poziiile referitoare la $ocietatea pe aciuni) cu e5cepia celor referitoare la $i$temul
duali$t de admini$trare.
(cionarii comanditai r$pund nelimitat 7i $olidar pentru obli%aiile $ociale) 7i
numai ei pot fi admini$tratori ai $ocietii =art. 1&& alin. 1>.
90
#omanditarii r$pund -n limita aportului la capitalul $ocial.
($ociailor comanditai li $e aplic di$poziiile referitoare la a$ociaii din $ocietatea -n
nume colectiv =art. &+-&3> iar comanditarilor) di$poziiile cu privire la comanditarii =art.
&,-,+> din $ocietile -n comandit $impl.
E) Societatea cu r6spun3ere li4itat6: tr6s6turi caracteristice$
6ocietatea cu r$pudere limitat e$te entitatea 4uridic care -mbin -n cea mai
mare m$ur elementul per$onal cu cel patrimonial. Dn ace$t motiv a fo$t numit -n
literatura 4uridicc ))un tip 9ibrid de $ocietate care -mprumut at:t tr$turi ale
$ocietilor de per$onae c:t 7i din acelea ale $ocietilor de capitaluri )).
6ocietatea cu r$pundere limitat a aprut mai t:rziu -n activitatea comercial.
Prima dat a fo$t re%lementat -n anul 1&,") -n Aermania. ( fo$t preluat apoi -n 'rana)
-n anul 1,2. .n temeiul le%ii din " martie 1,+") funciona -n Bucovina un numr
important de $ocieti cu r$pundere limitat) iar din 1,,+ prin /e%ea nr. 31*1,,+) $-au
-nfiinat 7i -n 1om:nia.
Ase46n6ri cu societ62ile 3e persoane$
? Contractul 3e societate are caracter intuitu personae, baz-ndu-$e pe faptul
c a$ociaii $e cuno$c 7i au -ncredere -ntre ei. Din ace$t motiv) le%iuitorul prevede un
numr limitat de a$ociai) minim 2 =1 pentru $cocietatea cu r$pundere limitat cu unic
a$ociat> 7i ma5im) +.
? Capitalul social ese B4p6r2it Bn p6r2i sociale care nu $unt reprezentate prin
titluri de valoare) ne%ociabile. #a principiu nu $unt tran$mi$ibile) le%ea prevz:nd
condiii re$trictive -n ace$t $en$ =art. 2+2>. ($tfel) prile $ociale $e pot tran$mite;
P Bntre asocia2i Lalin$ JC
T ;i c6tre persoane 3in a:ara societ62ii9 u apro7area ascia2ilor care repre5int6
cel pu2in trei p6tri4i in capitalul social Lalin$ 'J C
T prin succesiune9 societatea este o7li<at6 la plata p6r2ii sociale c6tre
succesori con:or4 ulti4ului 7ilan2 apro7at$
? Societatea este a34inistrat6 3e unul sau 3oi a34inistratori9 asocia2i sau
neasocia2i9 nu4i2i prin actul constitutiv sau 3e a3unarea <eneral6 =art. 1,3 alin. 1>.
Di$poziiile referitoare la admini$trarea $ocietilor -n nume colectiv =art. 3) 3") 33
alin. 1 7i 3,>) $e aplic -n mod core$punztor 7i $ocietilor cu r$pundere imitat
? Societatea cu r6spun3ere li4itat6 se 3i5olv6 pentru cau5e co4une9
<enerale tuturor societ62ilor9 3ar ;i pentru cau5e speci:ice societ62ilor 3e persoane:
faliment) incapacitate) e5cludere) dece$ al unui a$ociat dac $ocietatea rm:ne cu un
$in%ur a$ociat 7i -n actul con$titutiv nu e5i$t clauz de continuare a activitii $ocietii
cu mo7tenitorii a$ociatului decedat) $au dac nu $e 9otr7te tran$formarea.
Ase46n6ri cu societ62ile 3e capitaluri$
? 8emeiul 4uridic al $ocietii cu r$pundere limitat e$te contractul de $ocietate 7i
$tatutul =art. alin.1>.
91
? 'irma $e compune dintr-o denumire oarecare.
? /e%iuitorul prevede un minim de capital $ocial la con$tituire) re$pectiv 2++ lei)
c9iar dac e$te mult mai mic dec:t la $ocietile pe aciuni.
? (porturile la capitalul $ocial pot fi -n numerar 7i -n natur. !u $unt admi$e
aporturile -n creane =art. 1" alin. 3> 7i pre$taiile -n munc.
? Motr:rile a$ociailor $e iau -n adunarea %eneral =art. 1,1 alin. 1>.
? Di$poziiile prevzute de /e%ea nr. 31*1,,+) pentru cenzorii $ocietilor pe
aciuni $e aplic 7i cenzorilor din $ocietile cu r$pundere limitat =art. 1,, alin. 4>.
Dac numrul a$ociailor trece -n$ de 1 numirea cenzorior e$te obli%atorie. =art. 1,,
alin. 3>
? ($ociaii au limitat r$punderea la capitalul $ocial) ca 7i acionarii -n $ocietatea
pe aciuni.
(J Societatea cu r6spun3ere li4itat6 cu unic asociat$
6ocietatea cu r$pundere limitat $e poate con$titui 7i prin actul de voin al unei
$in%ure per$oane =art. alin. 2>. 6untem -n prezena unei $ocieti uniper$onale) a crei
denumire corect a adoptat-o le%i$laia francez ))-ntreprindere uniper$onal cu
r$pundere limitat)).
8emeiul 4uridic al $ocietii -l con$tituie numai $tatutul =art. alin. 2>.
O per$oan fizic $au per$oan 4uridic nu poate fi a$ociat unic dec:t -ntr-o
$in%ur $ocietate cu r$pundere limitat =art. 14 alin. 1>. Iar $ocietatea cu r$pundere
limitat alctuit dintr-o $in%ur per$oan) nu poate fi a$ociatul unic -ntr-o alt $ocietate
cu r$pundere limitat =art. 14 alin. 2>.
($ociatul unic -n $ocietatea cu r$pundere limitat;
P are drepturile 7i obli%aiile ce revin adunrii %enerale a a$ociailor =art. 13 alin.
1><
P iar dac e$te admini$trator) are obli%aiile prevzute de le%e pentru acea$t
calitate =art. 13 alin. 2>.
Dac a$ociatul unic aduce la con$tituirea capitalului aporturi -n natur) valoarea
lor va trebui $tabilit pe baza unei e5pertize de $pecialitate =art. 13 alin. 3>.

$A$ (unc2ionarea societ62ilor co4erciale
1.1.1. !recizri preala"ile
Potrivit art. 1) din /e%ea nr. 31*1,,+) $ocietatea comercial e$te per$oan
4uridic =...>. .n acea$t calitate) -ntrune7te cele trei elemente con$titutive ale
per$onalitii 4uridice; patrimoniu) or%anizare 7i $cop.
PH Patri4oniu propriu9 3istinct 3e patri4onial asocia2ilor.
Bunurile adu$e ca aport de a$ociai ie$ din patrimoniul lor 7i trec -n patrimoniul
$ocietii) ceea ce determin pe creditorii per$onali ai a$ociailor $ nu mai poat
92
e5ercita nici un drept de urmrire aupra lor. Deci) creditorii $ociali nu vor veni -n
concur$ cu creditorii per$onali. 6e realizeaz a$tfel) $epararea patrimoniului a$ociailor
de acela al $ocietii. .n $pri4inul ace$tei afirmaii vin di$poziiile art. "" alin. 1 care
prevd ))pe durata $ocietii)creditorii per$onali ai a$ociailor pot $-7i e5ercite drepturile
lor numai a$upra prii din beneficiile cuvenite a$ociatului dup bilanul contabil) iar
dup dizolvarea $ocietii) a$upra prii ce i $-ar cuveni prin lic9idare)). (liniatul 2 al
aceluia7i articol confirm ace$t lucru; ))creditorii per$onali ai a$ociatului pot totu7i
popri) -n timpul duratei $ocietii) prile ce $-ar cuveni a$ociailor prin lic9idare $au pot
$ec9e$tra 7i vinde aciunile debitorului lor)). Prin po$ibilitatea popririi prilor $ociale
$au a $ec9e$trrii aciunilor) creditorul per$onal nu face dec:t $ e5ercite un drept a$upra
unui bun propriu al a$ociatului. Iar ac2iunile ;i p6r2ile sociale sunt ele4ente
patri4oniale ale asociatului ;i nu :ac parte 3in patri4onial societ62iiC o ultim
precizare referitoare la bunurile adu$e ca aport de ctre a$ociai e$te aceea c) formeaz
%a4ul %eneral al creditorilor $ociali. Din momentul con$tituirii $ocietii ace$te bunuri
formeaz %arania creditorilor a cror crean $-a n$cut dintr-o obli%aie direct a
$ocietii.
PH or<ani5are 3e sine st6t6toare$ 6tructura or%anizatoric a $ocietii
comerciale indiferent de forma 4uridic a ace$teia pre$upune) fr di$tincie ;
? or<ane reprezentate prin a3unarea <eneral6 a a$ociailor*acionarilor care
formeaz voin2a societ62ii< adunarea %eneral e$te organul deli"erativ al societii<
(dunrile %enerale $unt ordinare 7i e5traordinare =art. 11+ alin. 1>
? or<ane 3e <estiune curent6 sau or<anele 3e a34inistra2ieC
admini$tratorii*con$iliul de admini$traie*con$iliul de $uprave%9ere) care pot dele%a
atribuii de conducere ctre directori) $au dup caz directorat =-n cazul $ocietilor pe
aciuni><
K or<anele 3e control) reprezentate de cen5ori9 $au dup caz, 3e au3itori
interni< $unt or%ane c9emate $ verifice re$pectarea le%ii) a actelor con$titutive 7i a
deciziilor adunrii %enerale a a$ociailor*acionarilor <
(unc2ionarea societ62ii co4erciale este asi<urat6 ast:el 3e or<ane:
3eli7erative9 eIecutive ;i 3e control$
PHun scop 3eter4inat. 6copul con$tiuirii oricrei $ocieti comerciale e$te
o72inerea 3e pro:it) realizat prin realizarea o7iectului 3e activitate) re$pectiv a actelor
sau :aptelor 3e co4er2. Ii -n materia $ocietilor comerciale funcioneaz principiul
$pecialitii capacitii de folo$in) potrivit cruia) adaptat la acea$t materie) $unt
valabile numai actele $au faptele de comer -nc9eiate de $ocietatea comercial) care $unt
circum$cri$e obiectului de activitate pentru care acea$ta $-a con$tituit.
$A$'$ Re<uli co4une privin3 :unc2ionarea societ62ilor co4erciale
'uncionarea $ocietii comerciale e$te re%lementat de 8itlul III din /e%ea nr.
93
31*1,,+. (ce$t titlu cuprinde ))Di$poziii comune)) pentru toate tipurile de $ocieti =-n
#apitolul I> 7i ))Di$poziii specifice)) cu privire la fiecare tip de $ocietate -n parte =-n
#apitolele II-GI>) referitoare la funcionarea $ocietilor comerciale .
Di$poziiile comune cuprind prevederi referitoare la;
P re%imul 4uridic al bunurilor adu$e ca aport -n $ocietate<
P dreptul a$ociailor la dividende <
P admini$tratorii $ocietii <
P obli%aiile $ocietii cu privire la anumite acte emi$e de acea$ta.
P(Re<i4ul 8uri3ic al 7unurilor a3use ca aport Bn societate$ Patrimoniul
$ocietii e$te format din totalitatea drepturilor 7i obli%aiilor cu caracter patrimonial
care aparin $ocietii.
Dn activul patri4onial intr drepturile patrimoniale reale 7i de crean. (ce$te
drepturi prive$c;
? bunurile adu$e ca aport de a$ociai la con$tituirea $ocietii< reamintim c din
momenul intrrii lor -n patrimonial $ocietii formeaz %a4ul %eneral al creditorilor
$ociali.
? bunurile dob:ndite de $ocietate ulterior con$tituirii <
? beneficiile nedi$tribuite.
Dn pasivul patri4onial intr obli%aiile patrimoniale ale $ocietii) denumite 7i
obli%aii $ociale) care pot fi contractuale $au e5tracontractuale.
1eferitor la 7unurile a3use ca aport 3e asocia2i9 3evin proprietatea acesteia
3in 4o4entul Bn4atricul6rii ei Bn re<istrul co4er2ului9 afar de cazul -n care $-a
convenit altfel prin contractul de $ocietate =art. " alin. 1>. .n $c9imbul ace$tor bunuri
a$ociaii prime$c pr7i de intere$) pri $ociale $au aciuni) -n funcie de forma 4uridic a
$ocietii comerciale. Dac a$ociatul -nt:rzie $ depunaportul $ocial) e$te r$punztor
de daunele pricinuite) iar dac aportul a fo$t $tipulat -n numerar) a$ociatul e$te obli%at 7i
la plata dob:nzilor le%ale din ziua -n care trebuia $ $e fac vr$m:ntul =art. " alin. 2>.
(portul a$ociailor la capitalul $ocal indiferent de obiectul $u nu e$te purttor de
dob:nd =art. "&>.
+unurile 3o7=n3ite 3e societate ulterior constituirii9 $unt rezultat al -nfptuirii
obiectului de activitate) re$pectiv al actelor $au faptelor de comer.
+unurile societ62ii pot face obiectul unor acte de dipoziie -nc9eiate de
reprezentanii $ocietii -n temeiul puterilor conferite prin actul con$titutiv) $au prin
9otr:rile or%anelor $tatutre ale $ocietii. Pentru ace$te acte le%ea nu $olicit o procur
$pecial 7i autentic -n ace$t $cop) c9iar dac actele de di$poziie trebuie -nc9eiate -n
form autentic =art. 3+ indice 1) din /e%ea nr. 31*1,,+>
+ene:iciile nereparti5ate $au profitul net al $ocietii reprezint $copul
a$ociailor 7i unul din elementele e$eniale ale contractului de $ocietate.
O cot parte din profit $e plte7te fiecrui a$ociat 7i con$tituie 3ivi3en3 =art. "3
alin. 1>) iar cel puin Q din ace$t profit) $e va prelua) -n fiecare an) pentru formarea
94
:on3ului 3e re5erv6) p:n ce ace$ta va atin%e minimum a cincea parte din capitalul
$ocial =art. 1&3 alin. 1>.
P( Divi3en3ele $e di$tribuie a$ociailor proporional cu cota de participare la
capitalul $ocial vr$at) dac prin actul con$titutiv nu $e prevede altfel =art. "3 alin. 2>.
8ermenul de plat al dividendelor e$te $tabilit de adunarea %eneral a a$ociailor) $au
dup caz) prin le%ile $peciale) dar nu mai t:rziu de " luni de la data aprobrii $ituaiei
financiare anuale aferente e5erciiului financiar -nc9eiat. .n caz de -nt:rziere a plii
dividendelor) $ocietatea comercial va plti daune- intere$e) la nivelul dob-nzii le%ale)
dac prin actul con$titutiv $au prin 9otr:rea adunrii %enerale a acionarilor care a
aprobat $ituaia financiar aferent e5erciiului financiar -nc9eiat nu $-a $tabilit o
dob:nd mai mare.
Dividendele nu $e vor putea di$tribui dec:t din profituri determinate potrivit le%ii
=art. "3 alin. 3>.
Dividendele care $e plte$c cu -nclcarea di$poziiilor le%ale) $e re$tituie) dac
$ocietatea dovede7te c a$ociaii au cuno$cut nere%ularitatea di$tribuirii $au trebuia $ o
cunoa$c) dat fiind -mpre4urrile e5i$tente. .n ace$t $en$) le%iuitorul prevede 7i un drept
de re$tituire a dividendelor) care $e pre$crie -n termen de 3 ani de la data di$tribuirii lor
.n cazul tran$miterii aciunilor prin ce$iune) dividendele) care $e cuvin dup data
tran$miterii aciunilor) aparin a$ociatului) dac prile n-au convenit altfel. De7i le%ea
folo$e7te e5pre$ ))tran$miterea aciunilor)) con$iderm c putem a$imila ace$tei
di$poziii 7i prile $ociale) dac $unt -ndeplinite condiiie prevzute -n art. 2+2) in:nd
cont de faptul c ace$te prevederi fac parte din capitolul ))Di$poziii comune)) referitoare
la toate formele 4uridice de $ocieti comerciale .
Pe durata $ocietii) creditorii a$ociatului pot $-7i e5ercite drepturile lor numai
a$upra prii din beneficiile a$ociatului) dup bilanul contabil) iar dup dizolvarea
$ocietii) a$upra prii ce i $-ar cuveni prin lic9idare =art. "" alin. 1> .
.n timpul duratei $ocietii creditorii a$ociatului pot popri prile ce $-ar cuveni
a$ociailor prin lic9idare $au pot $ec9e$tra 7i vinde aciunile debitorului lor =art. "" alin.
2>.
PH(on3ul 3e re5erv6$ Dac6 :on3ul 3e re5erv69 3up6 constituire9 s%a 4ic;orat
3in orice cau569 le<ea cere reconstituirea lui9 tot prin preluarea a 4ini4u4 &O
3in pro:it9 p=n6 la valoarea corespun56toare pla:onului le<al9 respectiv9 la o
cinci4e 3in capitalul social =art. 1&3 alin. 2>.
.n fondul de rezerv $e include e5cedentul obinut prin v:nzarea aciunilor la un
cur$ mai mare dec:t valoarea lor nominal) dac ace$t e5cedent nu e$te -ntrebuinat la
plata c9eltuielilor de emi$iune $au de$tinat amortizrilor =art. 1&3 alin. 3>.
(on3ul 3e re5erv6 prev65ut la art$ 0* este nu4it ;i re5erv6 le<al69 are
caracter o7li<atoriu$ /e%iuitorul nu arat de$tinaia rezervei le%ale 7i nici natura $a
4uridic.
/iteratura 4uridic -n$) a precizat c ))fondul de rezerv e$te de$tinat $ umple
95
pierderile de capital $ocial 7i $ a4ute $ocietatea) -n alte -mpre4urri %rele;
? rezerva reprezint ca 7i capitalul) cazul %eneral al creditorilor $ociali<
? nu poate fi folo$it dec:t la acoperirea %olurilor capitalului $ocial -n anii
deficitari) cu condiia ca) -ndat ce -n e5erciiile finaniare ulterioare anilor deficitari $e
-nre%i$treaz beneficii) fondul de rezerv $ fie completat) p:n la atin%erea plafonului
$tabilit de le%e =a cincea parte a capitalului $ocial><
? nu poate fi folo$it pentru di$tribuirea de dividende) -n anii -n care nu $e
-nre%i$treaz profit) ci pierderi) pentru c $-ar aduce atin%ere capitalului $ocial<
? fi%ureaz -n bilan la pa$iv) pentru c are aceea7i natur 4uridic ca 7i capitalul
$ocial.
1ezerva le%al e$te o prelun%ire a capitalului $ocial;
? dac a$ociaii*acionarii $e retra% din $ocietate au dreptul $ cear $ fie calculat
cota lor a$upra -ntre%ului active $ocial) cuprinzindu-$e -n ace$ta 7i rezervele.
1aiunea prevederii rezervei le%ale nu $t numai -n tendina de ocrotire a
acionarilor =$pre e5emplu) -n cazul pierderii capitalului $ocial>) ci 7i -n $piritual de
protecie a creditorilor) deoarece -n $ocietatea -n care a$ociaii au r$pundere limitat la
valoarea capitalului $ocial) creditorii nu au alt %aranie dec:t e5i$tena real a ace$tuia.
(lturi de re5ervele le<ale) actul con$titutive poate $ prevad 7i con$tituirea
unor re$erve denumite :acultative$
Re5ervele :acultative nu :ac parte 3in 3in capitalul social9 ci 3in activul
patri4onial$ 2le $unt profituri raportate) mai preci$) partea din profit nerepartizat $ub
form de dividende) a cror -mprire a fo$t am:nat pentru anii -n care profitul nu e$te
-nde$tultor. De$tinaia lor e$te 9otr:t de adunarea %eneral ))fie pentru realizarea de
inve$tiii) fie pentru de$f7urarea unor activiti de marNetin% $au pentru acoperirea unor
pierderi din activul patrimonial %enerate de -mpre4urri obiective care implic un ri$c.
PHA34inistratorii societ62ii co4erciale$
Ae$tiunea curent a $ocietii comerciale de orice fel o a$i%ur admini$trtorii.
Potrivit art. 3+ alin.1) adini$tratorii pot face toate operaiunile cerute pentru
aducerea la -ndeplinire a obiectului de activitate al $ocietii) afar de re$triciile artate
-n actul con$titutive. 2i $unt obli%ai $ ia parte la toate adunrile %enerale) la con$iliile
de admini$traie 7i la or%anele de conducere $imilare ace$tora =art. 3+ alin. 2>.
Obli%aiile 7i r$punderea admini$tratorilor $unt re%lementate de di$poziiile
referitoare la contractul de mandat 7i de cele $pecial prevzute -n /e%ea 31*1,,+) art.
32.
O O7li<a2iile a34inistratorilor :
? obli%aia de a participa la toate adunrile $ocietii) la con$iliile de admini$traie
7i la or%anele de conducere $tatutare) adic $unt implicai -n $tructura or%anizatoric a
$ocietii comerciale.
6tructura or%anizatoric a $ocietii comerciale) indiferent de forma 4uridic a
ace$teia) cuprinde fr di$tincie ;
96
P or<anele repre5entate 3e voin2a a asocia2ilor?ac2ionarilor9 respectiv9 3e
a3unarea <eneral6C
P or<anele 3e <estiune curent6 sau or<anele 3e a34inistra2ie C
T or<anele 3e control9 sunt cen5orii sau au3itorii $
? obli%aia pentru admini$tratorii care reprezint $ocietatea de a nu tran$mite ace$t
drept) cu e5cepia $ituaiei -n care acea$t facultate li $-a acordat -n mod e5pre$. .n cazul
nere$pectrii ace$tei interdicii $ocietatea poate pretinde de la cel $ub$tituit beneficiile
rezultate din operaiune. Dac -7i $ub$tituie alt per$oan fr dreptul de a o face)
amini$tratorul r$punde -n $olidar cu per$oana $ub$tituit pentru eventualele pa%ube
produ$e $ocietii.
O R6spun3erea a34inistratorilor$
(dmini$tratorii $unt $olidar r$punztori fa de $ocietate pentru =art. 33 alin. 1>;
a. realitatea vr$mintelor efectuate de a$ociai <
b. e5i$tena real a dividendelor pltite<
c. e5i$tena re%i$trelor cerute de le%e 7i corecta lor inere <
d. e5acta -ndeplinire a 9otr:rilor adunrilor %enerale <
e. $tricta -ndeplinire a -ndatoririlor pe care le%ea) actul con$titutive le impun.
Per$oanele care potrivit le%ii nu pot fi fondatori) nu pot fi nici admini$tratori)
directori) membri ai con$iliului de $uprave%9ere 7i ai directoratului) cenzori a$au
auditori financiari) iar dac au fo$t ale$e) $unt deczute din drepturi =art. 33 indice
1 din /e%ea nr. 31*1,,+>.
O O7li<a2iile societ62ii Bn privin2a unor acte e4ise 3e aceasta
(rt. 34 alin. 1 prevede c -n orice factur) ofert) comand) tarif) pro$pect 7i alte
documente -ntrebuinate -n comer care eman de la o $ocietate comercial) trebuie $ $e
menioneze denumirea) forma )uridic, sediul) 7i codul unic de *nregistrare.
De la acea$t obli%aie $unt e5ceptate bonurile fi$cale emi$e de aparatele de
marcat electronice) care vor cuprinde elementele prevzute de le%i$laia -n domeniu.
Ga trebui $ $e menioneze) de a$emenea;
? pentru $ocietatea cu r$pundere limitat) capitalul social)
? iar) pentru $ocietatea pe aciuni 7i -n comandit pe aciuni) 7i capitalul social
din care cel efectiv vrsat potrivit ultimei situaiei financiare anuale apro"ate.
Prin itermediul meniunilor cuprin$e -n actele $ocietii) terii iau cuno7tin de
elementele de identificare ale $ocietii comerciale 7i de %araniile pe care $ocietatea le
ofer pentru -ndeplinirea obli%aiilor a$umate.
Dac $ocietate deine o pa%in de internet proprie toate informaiile precizate
anterior vor trebui publicate 7i pe pa%ina de internet a $ocietii.
1.10. *$ Re<uli speci:ice re:eritoare la :unc2ionarea societ62ilor co4erciale
($pectele $pecifice cu privire la funcionarea $ocietilor comerciale prive$c
97
meniuni referitoare la a$ociai) -n privina;
? aporturilor lor9
K a 3repturilor9 Bn3atoririlor ;i r6spun3erilor lor Bn ca3rul particip6rii la
structura or<ani5atoric6 a societ62ii9 respectiv9 Bn or<anele 3e con3ucere9 3e
a34inistra2ie L<estiune J ;i 3e control$
AJ (unc2ionarea societ62ilor Bn nu4e colectiv$
R Aportul asocia2ilor. Obiectul aportului nu cunoa7te nici o re$tricie. (ce$ta
poate fi) Bn 7ani9 Bn natur69 crean2e9 Bn 4unc6$
(porturile *n "ani $unt obli%atorii) iar aporturile *n natur $unt doar admi$e =art.
1" alin. 1 7i 2>. #-nd aportul la capitalul $ocial - aport -n bani $au -n natur =bunuri> -
aparine mai multor per$oane) ace$tea $unt obli%ate $olidar fa de $ocietate) fiind
obli%ate $ de$emneze un reprezentant comun pentru e5ercitarea drepturilor ce decur%
din ace$t aport =art. &3>.
.n privina aportului Bn crean2e /e%ea nr. 31*1,,+ -n art. &4 alin. 1 face
precizarea c) asociatul care a 3epus9 una sau 4ai 4ulte crean2e nu este li7erat 3e
o7li<a2ia 3e aportare c=t ti4p societatea nu a o72inut 3e la 3e7itorul ce3at plata
su4ei pentru care au :ost a3use$ @rmtorul alineat ))introduce o form de %arantare a
creanelor $ocietii -n nume colectiv)) -n $en$ul c) asociatul r6spun3e at=t 3e su4a
3atorat69 cu 3o7=n3a le<al6 3in 5iua sca3en2ei crean2elor9 c=t ;i 3e 3aunele
provocate9 3ac6 plata nu s%a putut o72ine prin ur46rirea 3e7itorului ce3at $
Prin faptul aportrii -n creane) a$ociatul dob:nde7te calitatea de cedent) $ocietatea -n
nume coleciv de ce$ionar) iar debitorul a$ociatului) de debitor cedat.
Presta2iile Bn 4unc6 sau Bn in3ustrie pot :i a3use cu titlu 3e aport social9 3ar
nu pot constitui aport la :or4area sau la 4a8orarea capitalului social =art.1" alin >.
.n $c9imbul ace$tui aport asocia2ii au 3reptul s6 participe la B4p6r2irea 7ene:iciilor
;i a activului social ;i sunt o7li<a2i s6 participe la pier3eri$
R Drepturile ;i Bn3atoririle asocia2ilor Bn ca3rul particip6rii acestora la
structura or<ani5atoric6 a societ62ii$
P (dmini$traia $au %e$tiunea $ocietii. (dmini$tratorii.
6ocietatea -n nume colectiv poate avea unul $au mai muli admini$tratori alei de
ctre a$ociaii care reprezint ma4oritatea ab$olut a capitalului $ocial) din r:ndul
ace$tora) $au numii prin actul con$titutiv.
(ceea7i a$ociai care ale% admini$tratorii) fi5eaz 7i puterile) durata -n$rcinrii 7i
eventuala lor remuneraie) afar numai dac -n actul con$titutiv nu $e prevede altfel.
1evocarea admini$tratorilor $au limitarea puterilor lor) $e face cu aceea7i ma4oritate cu
care au fo$t ale7i) cu e5cepia cazului -n care au fo$t numii prin actul con$titutiv.
@n admini$trator poate avea iniiativa unei operaiuni ce dep7e7te limitele
operaiunilor obi7nuite comerului pe care -l e5ercit $ocietatea) numai dac -n7tiineaz
98
pe ceilali admini$tratori) -nainte de a o -nc9eia. .n caz contrar va r$punde individual
pentru pierderile ce rezult din acea$t operaiune.
Oricare admini$trator are dreptul $ fac opoziie referitor la operaiunea
re$pectiv) -n$) -n privina ace$teia vor decide a$ociaii care reprezint ma4oritatea
ab$olut a capitalului $ocial. Operaiunea -nc9eiat -n contra opoziiei fcute e$te
valabil fa de terii crora nu li $e va fi comunicat acea$t opoziie.
Dreptul 3e a repre5enta societatea apar2ine :iec6rui a34inistrator) afar de
$tipulaie contrar -n actul con$titutiv.
A34inistratorii pot lucra B4preun6 sau separat$ Dac -n actul con$titutiv $e
prevede ca ace7tia $ lucreze -mpreun) decizia trebuie luat -n unanimitate. !umai -n
caz de diver%en -ntre admini$tratori) vor decide a$ociaii care reprezint ma4oritatea
ab$olut a capitalului $ocial. Poate decide 7i un $in%ur admini$trator -n lip$a celorlali)
dar numai pentru actele ur%ente) a cror ne-ndeplinire ar cauza o pa%ub mare $ocietii.
P A3unarea <eneral6$
Or<anul supre4 3e con3ucere al societ62ii este a3unarea <eneral6 :or4at6
3in to2i asocia2ii$ 2$te or%anul de deliberare 7i decizie care e5prim voina $ocial
9otr:nd -n toate problemele e$eniale ale activitii $ocietii)inclu$iv -n numirea
celorlalte or%ane ale ace$teia ; admini$tratori 7i cenzori .
Deoarece) -n cazul $ocietii -n nume colectiv /e%ea nr. 31*1,,+ nu
in$tituionalizeaz adunarea %eneral ca or%an al $ocietii) 3eci5iile -n privina tuturor
problemelor referitoare la e5i$tena $ocietii se iau 3e c6tre asocia2i Bn te4eiul
re<ulilor care <uvernea56 a3unarea <eneral6) -n afara cazurilor -n care aplicarea lor
ar contraveni $pecificului ace$tei $ocieti comerciale.
R Drepturile asocia2ilor societ62ii Bn nu4e colectiv
P au putere 3e 3eci5ie Bn ceea ce prive;te via2a societ62ii Bn nu4e colectiv:
? ale% admini$tratorii) le fi5eaz puterile) durata -n$rcinrii) remuneraia =art. 33
alin. 1>)
? revoc admini$tratorii7i le limiteaz puterile =art. 33 alin. 2>)
? rezolv diver%enele dintre admini$tratori =art. 3" alin. 1>)
? aprob $ituaia financiar anual =art. &">.
P au 3reptul s6 :oloseasc6 :on3urile societ62ii nu4ai Bn li4ita :iIat6 pentru
cHeltuielile :6cute sau pentru cele ce ur4ea56 s6 le :ac6 Bn interesul societ62ii =art.&1
alin.1>. .n caz contrar a$ociatul e$te r$punztor de $umele luate 7i de daune .(ctul
con$titutiv poate $tipula c a$ociaii pot lua din ca$a $ocietii anumite $ume pentru
c9eltuielile lor particulare =art. &1 alin. 3><
P au 3reptul la 7ene:icii. (ctul con$titutive trebuie $ prevad printre clauzele
$ale ))partea fiecrui a$ociat la beneficii ))=art. 3 pct. f>. ($ociaii au dreptul la cota parte
din profit 0dividende-care $e plte7te proporional cu cota de participare la capitalul
$ocial vr$at) dac prin actul con$titutive nu $e prevede altfel<
P pot Hot6rB9 Bn ca5 3e 3i5olvare a societ62ii9 o3at6 cu aceast6 opera2iune9 ;i
99
4o3ul 3e licHi3are a societ62ii9 atunci c=n3 sunt 3e accor3 cu privire la
reparti5area ;i licHi3area patri4oniului societ62ii ;i c=n3 asi<ur6 stin<erea
pasivului sau re<ulari5area lui Bn acor3 cu cre3itorii =potrivit art. 23) decizia $e ia
cu cvorumul 7i ma4oritatea prevzut pentru modificarea actului con$titutiv><
P Bn ca5 3e licHi3are asocia2ii Bn societatea Bn nu4e colectiv sunt cei care Bi
nu4esc pe licHi3atori9 3ac6 prin actul constitutive nu se preve3e alt:el =art. 2"2 pct.
1><
P 3up6 ter4inarea licHi36rii 9asocia2ii au 3reptul sa li se restituie 3in activul
r64as valoarea aporturilor e:ectuate la constituirea societ62ii =art. 2"2 pct. 1><
P :iecare asociat are 3reptul s6 e:ectue5e controlul <estiunii societ62ii $
R O7li<a2iile asocia2ilor Bn societatea Bn nu4e colectiv :
P s6 a3uc6 Bn societate 7unurile ce :or4ea56 o7iectul aportului lor $
Din ace$t motiv) a$ociatul care -nt:rzie $ depun aportul $ocial e$te ra$punztor
de daunele pricinuite) iar dac aportul a fo$t $tipulat *n numerar) e$te obli%at 7i la plata
dob:nzilor le%ale din ziua -n care trebuia $ fac vr$m:ntul =art. " alin. 2>. (rticolul
222 alin. 1 prevede o $anciune mai %rav pentru ne-ndeplinirea ace$tei obl%aii)7i
anume ))a$ociatul care) pu$ -n -nt:rziere) nu aduce aportul la care $-a obli%at poate fi
e5clu$ din $ocietate.
#:nd aportul la capitalul $ocial aparine mai multor persoane, acestea sunt
o"ligate solidar fa de societate 7i trebuie $ de$emneze un reprezentant comun pentru
e5ercitarea drepturilor ce decur% din ace$t aport =art. 3>.
Dac aportul a$ociatului con$t -n una $au mai multe creane) ce$ta nu e$te liberat
c:t timp $ocietatea nu a obinut plata $umei pentru care au fo$t adu$e =art. &4 alin.1>.
Dac plata nu $-a putut obine prin urmrirea debitorului cedat) $ociatul
r$punde) pe l:n% daunele pricinuite) de $uma datorat plu$ dob:nda le%al din ziua
$cadenei creanelor =art. &4 alin. 2>.
P s6 nu :ac6 concuren26 societ62ii G o7li<a2ia 3e nonconcuren26$ ($ociatul -n
$ocietatea -n nume colectiv
? nu poate avea calitatea de a$ociat -ntr-o alt $ocietate cu r$pundere nelimitat)
necurent) $au care are acela7i obiect de activitate)
? nu poate $ fac operaiuni -n contul lor $au al altora cu privire la acela7i fel de
comer $au -ntr-unul a$emntor) fr con$imm:ntul celorlali a$ociai =art. &2 alin. 1>.
/e%ea con$ider c $-a dat con$imm:ntul -n privina lor) dac participarea la
ace$te operaiuni a fo$t cuno$cut de ceilali a$ociai $au operaiunile fiind anterioare
actului con$tituirii nu au fo$t interzi$e continuarea lor =art. &2 alin. 2>.
Dac $e con$tat -nclcarea ace$tor prevederi) $ocietatea are dreptul;
? $ decid c operaiunea $-a efectuat -n contul ei)
? $ cear de$p%ubiri $au) 7i cel mai %rav)
? $ e5clud pe a$ociat =art. &2>.
T 3e a nu :olosi patri4oniul societ62ii Bn interes personal. ($ociatul nu are voie
100
$ -ntrebuineze capitalul) bunurile $au creditul $ocietii -n intere$ propriu $au -n
intere$ul altei per$onae) fr con$imm:ntul $cri$ al celorlali a$ociai ..n caz contrar
e$te obli%at $ re$tituie $ocietii beneficiile ce au rezultat din acea$ta 7i $ pltea$c
de$p%ubiri pentru daunele cauzate. ($ociatului i $e poate fi5a prin actul con$titutiv o
limit a c9eltuielilor pe care le poate efectua din fondurile $ocietii -n intere$ul
ace$teia) altfel r$punde de $umele luate 7i de daune. De a$emenea) $e poate $tipula prin
actul con$titutiv po$ibilitatea) pentru a$ociat) de a lua din ca$a $ocietii anumite $ume
pentru intere$ per$onal .
T r6spun3erea asocia2ilor pentru o7li<a2iile societ62ii. De7i) potrivit art. 3 alin.
2) a$ociaii -n $ocietatea -n nume colectiv r$pund nelimitat 7i $olidar pentru obli%aiile
$ociale) 7i potrivit art. & alin. 1) pentru operaiunile -ndeplinite -n numele $ocietii de
per$oanele care o reprezint) pentru obli%aiile $ocietii r$punderea revine mai -nt:i
$ocietii.
1$punderea a$ociailor pentru obli%aiile $ocietii are caracter $ub$idiar)
deoarece) potrivit art. 3 alin. 2) creditorii $ocietii $e vor -ndrepta mai -nt:i -mpotriva
ace$teia pentru obli%aiile ei) 7i numai dac $ocietatea nu le plte7te -n termen de cel
mult 1 zile de la data punerii -n -nt:rziere) $e vor putea -ndrepta -mpotriva ace$tor
a$ociai .
($ociaii au 7ene:iciu 3e 3iscu2iune) a$emntor celui prevzut de codul civil) -n
favoarea fide4u$orului) 3ac6 sunt ur46ri2i 4ai Bnt=i 3e cre3itori. +ene:iciu 3e
3iscu2iune repre5int6 posi7ilitatea pe care le<ea o con:er6 asociatului 3e a cere
cre3itorului care a pornit eIecutarea contra sa9 s6 ur46reasc6 4ai Bnt=i 7unurile
societ62ii L3e7itoruluiJ ;i nu4ai Bn 46sura Bn care nu ;i%a acoperit inte<ral crean2a
s6%l ur46reasc6 pe el$ 1$punderea a$ociailor e$te o r$pundere neli4itat6 ;i
soli3ar6 Lart$ 0& alin$ *J:
? e$te neli4itat69 :iin3c6 asociatul ur46rit va r6spun3e pentru crean2a
3e7itorului9 cu toate 7unurile sale9 4o7ile ;i i4o7ile9 pre5ente ;i viitoare =art. 31&
#od civil><
? e$te soli3ar69 pentru c6 asociatul ur46rit va r6spun3e pentru Bntrea<a
crean26 a cre3itorului9 neput=n3 invoca 7ene:iciu 3e 3e 3ivi5iune$ ($tfel) dac $unt
mai muli a$ociai) creditorul $e poate adre$a oricrui a$ociat pentru e5ecutarea
inte%ral a obli%aiei datorate de toi creditorului. 6e caracterizeaz prin aceea c)
datoria nu $e divide -ntre a$ociaii $ocietii.
Motr:rea 4udectorea$c obinut -mpotriva $ocietii e$te opozabil fiecrui
a$ociat.
(Cesiunea aportului 3e capital social
Cesiunea aportului 3e capital social este posi7il6 nu4ai 3ac6 a :ost per4is6
prin actul constitutiv =art. &3 alin. 1>.
.n literatura 4uridic $-a artat c aportul la capitalul $ocial $e poate
ce$iona ))cHiar Bn lipsa unei atare stipula2ii Bn actul constitutive9 3ac6 eIist6
101
consi4264=ntul tuturor celorlal2i asocia2i L#J 3ac6 nu sunt a:ectate interesele lor$
Deoarece /e%ea nr. 31*1,,+) republicat 7i modificat) nu re%lementeaz condiiile
ce$iunii) con$iderm c ace$tei opreaiuni -i $unt incidente di$poziile %enerale ale
ce$iunii de crean din codul civil) re$pectiv di$poziiile art. 13,1-13,&.
O condiie $pecial impu$ de caracterul intuitu personae al $ocietii -n nume
colectiv e$te e5i$tena con$imm:ntului a$ociailor) dat prin contractul de $ocietate $au
ulterior -nc9eierii ace$tuia. #e$iunea aportului de capital $ocial e$te un contract prin
care cedentul 0a$ociat $e obli% -n $c9imbul unui pre $ tran$mit partea $a de capital
ce$ionarului.
Pentru ca opera2iunea s6 :ie opo5a7il6 ter2ilor tre7uie Bn3eplinite
ur46toarele :or4alit62i :
K contractul tre7uie BncHeiat Bn :or46 autentic6 C
K contractul 3e cesiune se Bnre<istrea56 Bn re<istrul co4er2ului potrivit art. 21
din /e%ea nr. 2"*1,,+ republicat. #e$iunea -7i va produce efectele din ziua efecturii
meniunii privind ace$t act -n re%i$trul comerului.
? cesiunea tre7uie noti:icat6 societ62ii L3e7itorul ce3atJ$
De7i cedentul nu mai are calitatea de a$ociat) ca urmare a efecturii ce$iunii)
/e%ea 31*1,,+ -n art. & alin 2 nu-l con$ider liberat de ceea ce datoreaz $ocietii din
aportul $u de capital .
($ociatul cedent rm:ne obli%at fa7 de teri pentru operaiunile fcute de
$ocietate) p:n la dat -nre%i$trrii ce$iunii -n re%i$trul comerului =art. &3 7i art. 22 alin.
1>. Iar dac la acea$t dat $unt operaiuni -n cur$ de e5ecutare) a$ociatul e$te obli%at $
$uporte con$ecinele) 7i nu-7i va putea retra%e partea care i $e cuvine dec:t dup
terminarea acelor operaiuni =art. 22 alin. 2>.
(Controlul <estiunii societ62ii$
#ontrolul %e$tiunii $ocietii e$te realizat de a$ociaii care nu au calitatea de
admini$tratori.
+J (unc2ionarea societ62ii Bn co4an3it6 si4pl6
6pecificul funcionrii $ocietii -n nume colectiv e$te dat de e5i$tena celor dou
cate%orii de a$ociai; comanditai 7i comanditari) deoarece fiecare cate%orie de a$ociai
are drepturi 7i obli%a7ii deo$ebite -n cadrul $ocietii .
Deoarece) potrivit art. ,+) di$poziiile referitoare la funcionarea $ocietii -n
nume colectiv 0 re$pectiv art. 3) 3" alin. 1) art. 33) 3,) &3) &4) &" 7i &3 - $e aplic 7i
$ocietii -n comandit $impl) -n$eamn c ;
? $ocietatea poate fi reprezentat de fiecare admini$trator) iar -n cazul $ocietii -n
comandit $impl numai de a$ociaii comanditai =art.3> <
? admini$tratorii comanditai pot lucra -mpreun $au $eparat) iar dac lucreaz
-mpreun deciziile $e iau -n unanimitate =art. 3" alin. 1> <
? deciziile $e iau prin votul a$ociailor care reprezint ma4oritatea ab$olut a
102
capitalului $ocial -n cazul;
R ale%erii admini$tratorilor) a fi5rii puterilor lor)a duratei -n$rcinrii) a
remuneraiei ace$tora =art. 33 alin. 1><
R revocrii admini$tratorilor) a limitrii puterilor lor =art. 33 alin. 2> <
R diver%enei dintre admini$tratori =art. 3"> <
R aprobrii $ituaiei financiare anuale =art. &"> <
R deciziilor referitoare la introducerea aciunii -n r$pundere admini$trativ =art.
&"> .
? a$ociatul 0comanditat $au comanditar) care -ntr-o operaiune determinat) are)
pe cont propriu $au pe contul altuia) intere$e contrare acelora ale $ocietii nu poate lua
parte la nici o deliberare $au decizie privind ace$te operaiuni<
? dac aportul $ocial aparine mai multor per$oane 0comanditat) comanditar 0
ace$tea $unt obli%ate $olidar fa de $ocietate. 2le $unt obli%ate $ de$emneze un
reprezentant comun pentru e5ercitarea drepturilor ce decur% din ace$t aport =art. &3><
? a$ociatul 0 comanditar) comanditat 0care a depu$ ca aport una $au mai multe
creane nu e$te liberat c:t timp $ocietatea nu a obinut plata $umei pentru care au fo$t
depu$e =art. &4><
? ce$iunea aportului de capital $ocial e$te po$ibil dac a fo$t permi$ prin actul
con$titutiv =cu toate con$ecinele ce decur% din acea$t operaiune><
? a$ociatul comanditat $au comanditar au obli%aia $ efectueze aportul.
!ere$pectarea ace$tei obli%aii atra%e r$punderea a$ociailor =art. " alin. 2> 7i c9iar
e5cluderea ace$tuia din $ocietate =art. 213 lit. a>.
Drepturile asocia2lor co4an3ita2i
A34inistra2ia societ62ii Bn co4an3it6 si4pl6 este Bncre3in2at6 unuia sau sau
4ai 4ultor asocia2i co4an3ita2i =art.&&>. Iar dreptul de a reprezenta $ocietatea
aparine fiecrui admini$trator) deci e5clu$ive comanditailor =art. 3>.
? Co4an3itatul poate :olosi capitalul9 7unurile sau cre3itul societ62ii Bn
:olosul s6u sau Bn Bn acela al unei alte persoane9 nu4ai cu consi4264=ntul scris al
celorlal2i co4an3ita2i9 -n caz contrar e$te obli%at $ re$tituie $ocietii beneficiile ce au
rezultat 7i $ pltea$c de$p%ubiri pentru daunele cauzate =art. &+>.
? Co4an3itatul poate :olosi :on3urile societ62ii 3ar nu 4ai 4ult 3ec=t i s%a
:iIat pentru cHeltuielile :6cute sau pentru cele ce ur4ea56 s6 le :ac6 Bn interesul
societ62ii$ Dn ca5 contrar este r6spun56tor pentru 3e su4ele luate ;i 3e 3aune$
(ctul con$titutiv poate prevede dreptul a$ociailor comanditai de a lua din ca$a
$ocietii anumite $ume pentru c9eltuielile particulare =art. &1>.
? Co4an3ita2ii sunt o7li<a2i neli4itat ;i soli3ar pentru opera2iunile
Bn3eplinite Bn nu4ele societ62ii 3e persoanele care o repre5int6 =art. &>.
/e%ea 31*1,,+ prevede 7i -n privina comanditarilor anumite drepturi) 7i anume;
? poate BncHeia anu4ite opera2iuni Bn contul societ62ii numai -n baza unei
procuri $peciale pentru operaiuni determinate dat de reprezentanii $ocietii 7i -n$cri$
103
-n re%i$trul comerului. .n caz contrar )comanditarul devine r$punztor fa7 de teri)
nelimitat 7i $olidar) pentru toate obli%aiile $ocietii contractate de la data operaiunii
-nc9eiate de el =art. &, alin. 1> <
? are 3reptul s6 Bn3eplineasc6 servicii Bn a34inistra2ia intern6 a societ62ii) $
fac acte de $uprave%9ere) $ participle la numirea 7i la revocarea admini$tratorilor
=c:nd le%ea prevede ace$t lucru) potrivit art. &, alin. 2> <
? are 3reptul s6 acor3e autori5area a34inistratorilor pentru oprea2iunile ce
3ep6;esc puterile lorC
? are 3reptul s6 cear6 copii 3e pe situa2iile :inanciare ;i s6 cotrole5e
eIactitatea lor prin cercetarea re<istrelor co4erciale ;i a 3ocu4entelor 8usti:icative
Lart$ 0@ alin$ *J$
Controlul <estiunii societ62ii $
Ae$tiunea $ocietii poate fi controlat de oricare a$ociat comanditat care nu are
calitatea de admini$trator) $au de oricare a$ociat comanditar) care -n temeiul art. 1&,
alin. 3 are po$ibilitatea de a cerceta re%i$trele comerciale 7i documentele 4u$tificative
CJ (unc2ionarea societ62ii pe ac2iuni
#u privire la funcionarea $ocietii pe aciuni /e%ea nr. 31*1,,+ are -n vedere
a$pectele referitoare la;
R titlurile 3e valoare e4ise 3e societ62ile pe ac2iuni; aciunile 7i obli%aiuile<
R or<anele societ62ii pe ac2iuni9 repre5entate 3e:
P adunrile %enerale<
P admini$traia $ocietii<
P auditul financiar) auditul intern 7i cenzorii<
U re<istrele societ62ii ;i situa2iile :inanciare anualeC
H Titlurile 3e valoare sau valorile 4o7iliare e4ise 3e societ62ile co4erciale$
.n $ocietatea pe aciuni) capitalul $ocial e$te reprezentat pe aciuni emi$e de
$ocietate =art. ,1 pct. 1 din /e%ea nr. 31*1,,+>.
R Ac2iunile e4ise 3e societ62ile pe ac2iuni
!oiune. Potrivit art$ A alin$ 9 capitalul social al unei societ62i pe ac2iuni nu
poate :i 4ai 4ic 3e @A AAA lei$ Acesta este repre5entat prin ac2iuni =art. ,1 alin. 1>.
Din per$pectiva #odului civil) art. 434) aciunile $unt calificate drept "unuri
mo"ile prin determinarea legii, iar alin. 2 al aceluia7i articol precizeaz c $unt bunuri
mobile prin determinarea le%ii numai -n ceea ce-i prive7te pe a$ociai 7i numai pe durata
e5i$tenei $ocietii.
!oiunea de aciune are mai multe accepiuni ;
a. e$te o :rac2iune a capitalului social$ 'raciunile de capital $ocial trebuie $ fie
de o valoare e%al) acord:nd po$e$orilor drepturi e%ale =art. ,4 alin. 1> <
b. dreptul ce poart a$upra ace$tei fraciuni de capital) rezult din calitatea de
104
acionar a per$oanei din cadrul raportului 8uri3ic 3e tip societarC raportul 4uridic
e$te $tabilit -ntre acionar 7i $ocietate 7i e$te n$cut ca urmare a aportului efectuat<
c. e$te un) titlu 3e valoare
*&
) ce -ncorporeaz drepturile 7i obli%aiile izvor:te din
calitatea de acionar. #alificarea de valoare mobiliar a aciunii e$te le%at de in$tituia
societii cotate 7i a ofertei pu"lice. (ciunile emi$e prin ofert public 7i -nre%i$trate ca
atare -n evidenele #.!.G.D.) fac parte din cate%oria valorilor mobiliare)fiind
re%lementate a$tfel at:t de /e%ea $ocietilor comerciale c:t 7i de /e%ea 2,3*2++4.
(ce$te aciuni $e mai nume$c 7i ))aciuni cotate)) ele $e tranzacioneaz pe pieele
or%anizate de capital) $ub controlul 7i $upave%9erea #.!.G.D.) 7i numai prin
intermediari autorizai.
>Caracterisicile ac2iunii
a. O ac2iune are o valoare no4inal69 sta7ilit6 prin actul constitutiv$ (ciunile nu pot
fi emi$e pentru o $um mai mic dec:t valoarea lor nominal =art. ,2 alin. 1>.Galoarea
nominal a unei aciuni nu va putea fi mai mic de 1+++ lei. /a momentul con$tituirii
$ocietii are valoarea nominal $tabilit de actul con$titutive. Pe parcur$ul funcionrii
ace$teia) valoarea nominal a unei aciuni poate $ crea$c $au poate $ $cad ))dup
cum activul net e$te mai mare $au mai mic dec:t capitalul))<
b. Ac2iunile tre7uie s6 :ie 3e valoare e<al69 acor3=n39 prin ur4are9
posesorilor 3repturi e<ale =art. ,4 alin 1>. De la acea$t re%ul e5i$t o e5cepie)
potrivit art. ,4 alin. 2) -n $en$ul c actul con$titutiv poate prevede emiterea aciunilor
prefereniale care confer titularilor drepturi diferite =-n condiiile art. , 7i ,"> <
c. Ac2iunile sunt in3ivi5i7ile =art. 1+2 alin. 1>. O aciune nominativ poate
deveni proprietatea mai multor per$oane) caz -n care $ocietatea nu e$te obli%at $
-n$crie tran$miterea at:t timp c:t acele per$oane nu vor de$emna un reprezentant unic
pentru e5ercitarea drepturilor rezult:nd din aciune.
#:nd aciunea la purttor aparine mai multor per$oane) ace$tea trebuie $
35 #onceptul de ))valoare mobiliar)) a fo$t limitat iniial la aciunile 7i obli%aiunile emi$e de $ocietile
comerciale. .n prezent) -n doctrina 4uridic comercial $e arat c ace$t concept -n%lobeaz tot mai multe
in$trumente ne%ociabile) c:t mai ori%inale; obli%aiunile convertibile -n aciuni) in$trumentele financiare
derivate) titlurile nenumite) cum ar fi titlurile participative 7i certificatele de inve$titor) etc.
/alorile mo"iliare numite - de$cri$e 7i re%lementate de le%e) la$ din ce -n ce mai mult loc pe pia
valorilor mo"iliare nenumite al cror re%im 4uridic e$te prevzut de $ocietatea emitent. Galorile mobiliare din
per$pective in$tituiei tradiionale a titlurilor de credit $au de valoare $unt in$trumente $pecifice de drept
comercial care -ncorporeaz drepturi 7i obli%aii .8itlul de valoare e$te un -n$cri$ cu valoare comercial prin care
$e con$tat e5i$tena unei obli%aii comerciale ce urmeaz a fi e5ecutat la o anumit $caden.P:n la $caden)
creana nefiind e5i%ibil) i $e acord debitorului un credit. 8itlurile comerciale de valoare $unt;
- titluri repre$entative ale mrfurilor =ce -ncorporeaz dreptul a$upra unei mrfi>; polia de -ncrcare)
$cri$oarea de tr$ur) cono$ament) recipi$a de depozit) Jarantul) etc. <
- titluri ce dau dreptul la o pre$taie din partea debitorului) care poate con$ta -ntr-o $um de bani =titluri
de rent) bilete de loterie) de banc) bonuri de tezaur) cecuri) bilete la ordin> o marf =ordine -n producte> un
$erviciu =documente de tran$port) mrci po7tale timbre> <
-titluri de participare; aciunile) obli%aiunile) certificatele de inve$titor) etc.
105
de$emneze un reprezentant comun. Dac aciunea nominativ $au la purttor e$te
proprietatea indivi' $au comun a mai multor per$oane) ace$tea $unt r$punztoare -n
mod $olidar pentru obli%aia de efectuare a vr$mintelor datorate.
3$ Ac2iunile sunt titluri ne<ocia7ile$ /a con$tiuirea $ocietii $au -n
momentul emiterii lor au o valoare nominal $au de emi$iune. @lterior ace$tor
momente) aciunile au o valoare mai mic $au mai mare) care reprezint valoarea real.
Deci aciunea -ncorporeaz o anumit valoare) care poate fi diferit -n raport de criteriul
de valoare adoptat) fiind con$iderate titluri de valoare) denumite 7i valori mo"iliare. 2le
$e pot tran$mite -n condiiile le%ii) prin mi4loacele dreptului comercial) tran$mi$ibilitatea
aciunii fiind de e$ena ace$teia. Datorit po$ibilitii tran$miterii lor $unt calificate ca
titluri negocia"ile. !u $unt con$iderate titluri de credit perfecte) ci titluri $peciale)
denumite de literatura 4uridic titluri corporative) $ocietare $au de participaiune.
>Cuprinsul ac2iunii =art. ,3>. Ac2iunile tre7uie s6 cuprin36 ur46toarele
4en2iuni:
? denumirea 7i durata $ocietii<
? data actului con$titutiv) numrul din re%i$trul comerului $ub care e$te
-nmatriculat $ocietatea) codul unic de -nre%i$trare 7i numrul Donitorului Oficial al
1om:niei) Partea a IG-a) -n care $-a fcut publicarea<
? capitalul $ocial) numrul aciunilor 7i numrul lor de ordine) valoarea nominal
a aciunilor 7i vr$mintele efectuate <
? avanta4ele acordate fondatorilor.
Ac2iunile no4inative tre7uie s6 cuprin36 ;i;
? numele) prenumele) codul numeric per$onal 7i domciliul acionarului per$oan
fizic<
? denumirea) $ediul) numrul de -nmatriculare 7i codul unic de -nre%i$trare ale
acionarului per$oan 4uridic) dup caz.
(ciunile trebuie $ poarte $emntura a 2 membri ai con$iliului de admini$traie)
re$pectiv ai directoratului) $au) dup caz) $emntura admini$tratorului unic) re$pectiv a
directorului %eneral unic.
>Tipuri 3e ac2iuni
$ O Dup6 4o3ul 3e trans4itere9 ac2iunile sunt no4inative ;i la purt6tor$
(ciunile nominative pot fi emi$e Bn :or46 4aterial6) pe $uport 9:rtie) $au) Bn
:or46 3e4ateriali5at6) prin -n$criere -n cont) caz -n care $e -nre%i$treaz -n re%i$trul
acionarilor. (ciunile emi$e -n form dematerializat =prin -n$criere -n cont> $unt
definite -n doctrina 4uridic drept bunuri mobile incorporale.
(ciunile pe $uport 9:rtie pot fi emi$e 7i $ub forma unor titluri cu4ulative
pentru mai multe aciuni =art. ,2 alin. >. (cionarului i $e poate elibera un -n$cri$ care
$ cuprind mai multe aciuni. Dac nu a emi$ 7i nu a eliberat aciuni -n form material)
106
$ocietatea din oficiu $au la cererea acionarilor le va elibera c:te un certi:icat 3e
ac2ionar. (ce$ta trebuie $ cuprind datele prevzute de le%e referitoare la cuprin$ul
aciunilor) at:t nominative c:t 7i la purttor) potrivit art. ,3 alin. 2 7i -n plu$;
? numrul 7i valoarea nominal a aciunilor) proprietate a acionarului)
? poziia la care acionarul e$te -n$cri$ -n re%i$trul acionarilor 7i) dup caz)
? numrul de ordine al aciunilor =art. ,3>.
Indiferent de tipul lor 0 nominative $au la purttor 0 aciunile au urmtorul
cuprin$ ;
? denumirea 7i durata $ocietii)
? data actului con$titutiv) numrul din re%i$trul comerului $ub care e$te
-nmatriculat $ocietatea) codul unic de -nre%i$trare 7i numrul Donitorului Oficial al
1om:niei) Parta a IG-a) -n care $-a fcut publicarea)
? avanta4ele acordate fondatorilor.
8ipul aciunilor 0nominative $au la purttor - e$te determinat prin actul
con$titutiv. Dac6 actul constitituiv nu 3eter4in6 :elul ac2iunilor9 acestea vor :i
no4inative$
Ac2iunile nepl6tite Bn Bntre<i4e sunt Bntot3eauna no4inative =art. ,2 alin. 2>.
/e%ea 31 1,,+ prevede 7i po$ibilitatea convertirii ac2iunilor9 a celor no4inative
Bn ac2iuni la purt6tor ;i invers9 prin 9otr:rea adunrii %enerale e5traordinare a
acionarilor) luat -n condiiile art. 11 =art. ,2 alin. 4>.
'$ O (rticolul ,4 re%lementeaz cate<orii 3e ac2iuni9 3enu4ite or3inare9 care
con:er6 posesorilor 3repturi e<ale =alin. 1>, 7i care cuprind toate tipurile de aciuni;
nominative) la purttor) dematerializate) pe $uport 9:rtie9 ;i cate<orii 3e ac2iuni care
con:er6 3repturi 3i:erite 3enu4ite =alin. 2>) ac2iuni pre:eren2iale9 cu 3ivi3en3
prioritar :6r6 3rept 3e vot9 ce confer titularului =art. , alin. 1>;
? 3reptul la un 3ivi3en3 prioritar prelevat asupra 7ene:iciului 3istri7ui7il al
eIerci2iului :inanciar9 Bnaintea oric6rei alte prelev6riC .n caz de -nt:rziere a plii
dividendelor) aciunile prefereniale vor dob:ndi drept de vot) -ncep:nd de la data
$cadenei obli%aieie de plat a dividendelor ce urmeaz a fi di$tribuite -n cur$ul anului
urmtor $au) dac -n anul urmtor adunarea %eneral 9otr7te c nu vor fi di$tribuite
dividende) -ncep:nd de la data publicrii re$pectivei 9otr:ri a adunrii %enerale) p:n la
plata efectiv a dividendelor re$tante=art. , alin. 4>.
? 3repturile recunoscute ac2ionarilor cu ac2iuni or3inare9 inclusiv 3reptul 3e
a participa la a3unarea <eneral69 cu eIcep2ia 3reptului 3e a participa ;i 3e a vota9
Bn te4eiul acestor ac2iuni9$
(ciunile prefereniale) nu pot 3ep6;i o p6tri4e 3in capitalul social ;i vor avea
aceea;i valoare no4inal6 ca ;i ac2iunile or3inare =art. , alin. 2>. !u pot fi titulari de
aciuni prefereniale; reprezentanii) admini$tratorii 7i cenzorii $ocietii.
(ciunile prefereniale 7i aciunile ordinare pot fi convertite dintr-o cate%orie -n
alta prin 9otr:rea adunrii %enerale e5traordinare a acionarilor =art. , alin. 4>) luat -n
107
condiiile art. 11.
(ciunile cu dividend prioritar fr drept de vot nu pot fi deinute de ctre
admini$tratoriii) directorii) re$pective membrii directoratului 7i ai con$iliului de
$uprave%9ere.
*$ O alt cate%orie de aciuni $unt ac2iunile proprii 3o7=n3ite 3e societ62ile
co4erciale$ .n principiu) potrivit art. 1+3 alin.1) societatea nu poate 3o7=n3i propriile
ac2iuni9 fie direct) fie prin per$oane care acioneaz -n nume propriu) dar pe $eama altei
$ocieti) dec:t dac 9otr7te adunarea %eneral e5traordinar a acionarilor.
.n ace$t $en$) a3unarea <eneral6 eItraor3inar6 autori5ea56 :
? dob:ndirea aciunilor proprii de ctre $ocietate <
? modalitile de dob:ndire <
? numrul ma5im de aciunice urmeaz a fi dob:ndite <
? contravaloarea lor minim 7i ma5im<
? perioada efecurii operaiunii) care nu va putea dep7i 1& luni de la data
publicrii 9otr:rii adunrii %enerale -n Donitorul Oficial al 1om:niei) partea a IG-a.
Societatea 3o7=n3e;te propriile ac2iuni cu autori5area a3un6rii <enerale
eItraor3inare nu4ai 3ac6 =art. 1+3 alin. 3) 4) > ;
? valoarea aciunilor proprii) dob:ndite de $ocietate) inclu$iv a celor aflate -n
portofoliul $u nu poate dep7i 1+Q din capitalul $ocial $ub$cri$<
? aciunile $unt inte%ral liberate 7i capitalul $ocial $ub$cri$ e$te inte%ral vr$at<
? plata aciunilor dob:ndite -n ace$t fel $e face numai din profitul di$tribuibil 7i
din rezervele di$ponibile ale $ocietii) cu e5cepia rezervelor le%ale )-n$cri$e -n ultima
$ituaie financiar anual aprobat .
1aportul de %e$tiune care -n$oe7te $ituaia financiar anual va trebui $ arate)
potrivit art. 1+3 alin. " ;
? motivele care au determinat dob:ndirea de aciuni proprii <
? numrul) valoarea nominal) contravaloarea aciunilor dob:ndite<
? fraciunea de capital $ocial pe care aciunile o reprezint.
Dac aciunile proprii $unt dob:ndite -n altfel de condiii dec:t cele prevzute de
/e%ea 31 1,,+) republicat 7i modificat) ele vor trebui -n$trinate -n modul $tabilit de
adunarea %eneral e5traordinar -n termen de cel mult un an de la data $ub$crierii lor.
(ciunile ne-n$trinate -n ace$t termen vor trebui anulate) $ocietatea fiind obli%at $
reduc core$punztor capitalul $ocial.
1e$triciile referitoare la dob:ndirea propriilor aciuni de ctre o $ocietate
comercial) prevzute la art. 1+3) nu $unt aplicabile dac $ocietatea dob:nde7te un
numr determinat de aciuni proprii) inte%ral liberate) -n vreuna dintre urmtoarele
$ituaii =art. 1+4>;
? cu $copul de a reduce capitalul $ocial) prin anularea unui numr de aciuni
proprii de o valoare core$punztoare reducerii<
? pentru ce$ionarea ctre per$onalul $ocietii a unui numr de aciuni proprii) -n
108
limitele 7i -n condiiile aprobate de adunarea %eneral a acionarilor<
? prin efectul $ucce$iunii univer$ale $au al fuziunii ori al unei 9otr:ri
4udectore7ti pronunate -ntr-o procedur de urmrire $ilit -mpotriva unui debitor al
$ocietii<
? cu titlu %ratuit<
? -n $copul re%ularizrii cur$ului aciunilor proprii pe piaa bur$ier $au pe pia
or%anizat e5trabur$ier) dar numai cu avizul #omi$iei !aionale de Galori Dobiliare.
O $ocietate nu are dreptul $ acorde avan$uri) $au -mprumuturi 7i nici $
con$tituie %aranii -n vederea $ub$crierii $au dob:ndirii propriilor aciuni de ctre un ter
=art. 1+ alin. 1>.
Potrivit le%ii) 3o7=n3irea propriilor ac2iuni se poate :ace ;i prin constituirea
3e <aran2ii reale 4o7iliare asupra propriilor ac2iuni9 fie direct)fie prin per$oane care
acioneaz -n nume propriu dar pe $eama $ocietii =art. 1+ alin 2>. (ciunile a$tfel
dob:ndite vor fi contabilizate $eparat.
(ciunile proprii dob:ndite de $ocietate) cu autorizarea adunrii %enerale
e5traordinare a acionarilor) potrivit art. 1+3) nu dau drept la dividende) 7i nici la la vot
-n adunrile %enerale pe durata po$edrii lor de ctre $ocietate =art. 1+3>.
>Con3i2iile 3e e4itere a ac2iunilor$
a. Ac2iunile pot :i e4ise :
K nu4ai la o su46 cel pu2in e<al6 cu valoarea lor no4inal6 Lart$ @' alin$ J C
K nu4ai 3up6 Bn4atricularea societ62ii Bn re<istrul co4er2ului) deoarece
potrivit art. ,3 alin. 1 pct. b cuprin$ul aciunii trebuie $ prevad numrul din re%i$trul
comerului $ub care e$te -nmatriculat $ocietatea.
b. Nu se vor putea e4ite noi ac2iuni ;i nu se va putea 4a8ora capitalul social
p=n6 nu vor fi complet pltite cele din emi$iunea precedent =art. ,2 alin. 3>.
(ciunile emi$e de o $ocietate pe aciuni) ca urmare a $ub$cripiei prin ofert
public de valori mobiliare $unt $upu$e re%lementrilor aplicabile pieei or%anizate pe
care acele aciuni $unt tranzacionate =art. ,1 alin. 3> -n conformitate cu /e%ea nr. 2,3*
2++4 privind piaa de capital .
>Trans4iterea ac2iunilor$
R Dreptul de proprietate a$upra aciunilor nominative emi$e at:t -n form
material c:t 7i a$upra celor emi$e -n form de dematerializat $e tran$mite prin
declaraie fcut -n re%i$trul acionarilor 7i prin meniunea fcut pe titlu) $emnat de
cedent 7i de ce$ionar $au de mandatarii lor =art. ,& alin. 1>.
.n cazul tran$miterii aciunii emi$e -n form material $e face meniune de$pre
tran$mitere 7i pe titlu.
(ciunile emi$e -n form dematerializat 7i tranzacionate pe o pia re%lementat
$au -n cadrul unui $i$tem alternativ de tranzacionare$e tran$mite potrivit prevederilor
le%i$laiei pieei de capital.
109
6ub$criitorii 7i ce$ionarii ulterori r$pund nelimitat 7i $olidar pentru plata
aciunilor timp de 3 ani) termen care -ncepe $ cur% de la data c:nd $-a fcut meniunea
de tran$mitere -n re%i$trul acionarilor.
Potrivit art. 1+&) acionarii pot -n$trina aiunile lor 7i prin ofert public) a$tfel
))acionarii care ofer $pre v:nzare aciunile lor prin ofert public $unt obli%ai $
-ntocmea$c un pro$pect de ofert -n conformitate cu pevederile /e%ea nr. 2,3*2++4
privind piaa de capital.
R Dreptul 3e proprietate asupra ac2iunilor la purt6tor se trans4ite prin
si4pla tra3i2iune G pre3are9 a acestora =art. ,,>.
R Prin actul constitutiv se pot preve3e ;i alte :or4e 3e trans4itere a 3reptului
3e proprietate asupra ac2iunilor =potrivit art. ,& alin. 1>) dup cum $e pot $tipula
re$tricii convenionale privind tran$miterea ace$tora. )).n m$ura -n care clauzele de
re$tr:n%ere a tran$mi$iunii nu fac dec:t $ re%lementeze acea$t operaiune ele $unt
valabile => trebuie introdu$e) -n$) -n actul con$titutiv odat cu -ntocmirea )fr $ fie
nevoie de modificarea ace$tuia)).
R Trans4iterea ac2iunilor poate :i restric2ionat6 ;i prin le<e9 ast:el c6 9potrivit
art A* alin$ ))$ocietatea nu poate dob:ndi propriile aciuni)) dec:t cu aprobarea
adunrii %enerale e5traordinare a acionarilor) 7i cu re$pectarea di$poziiilor imperative
impu$e de /e%ea nr. 31*1,,+.
>-aran2ia real6 4o7iliar6 asupra ac2iunilor$
!u numai aciunile proprii dob:ndite de $ocietate pot forma obiectul unei %aranii
reale mobiliare) ci 7i celelalte tipuri de aciuni.
#on$ituirea de %aranii reale mobiliare a$upra aciunilor $e face prin Bntoc4irea
unui Bnscris su7 se4n6tur6 privat6. (ce$ta trebuie $ cuprind ;
? cuantumul datoriei)
? valoarea 7i cate%oria aciunilor cu care $e %aranteaz)
? menionarea %araniei pe titlu) -n cazul aciunilor la purttor 7i nominative -n
form material) $emnat de creditor 7i debitorul acionar $au de mandatarii ace$tora.
-aran2ia se Bnre<istrea56 Bn re<istrul ac2ionarilor inut de con$iliul de
admini$traie) re$pectiv directorat) $au) dup caz) de $ocietatea independent care ine
re%i$trul aciuonarilor.
#reditorului -n favoarea cruia $-a con$tituit %arania real mobiliar a$upra
aciunilor i $e elibereaz o dovad a -nre%i$trrii ace$teia.
De a$emenea) <aran2ia se Bnre<istrea56 ;i la ArHiva Electronic6 3e -aran2ii
Reale Mo7iliare9 dat de la care devine opozabil terilor 7i dob:nde7te ran%ul -n
ordinea de preferin a creditorilor.
>Consecin2ele nepl62ii v6rs64intelor$ Anularea ac2iunilor$
Dac6 ac2ionarii nu au e:ectuat plata v6rs64intelor pe care le datoreaz =-n
condiiile cerute pentru con$tituirea $imultan) 7i prin $ub$cripie public) re$pectiv art.
110
, alin. 2 lit. a 7i b) 7i art. 21>) societatea Bi va invita s6%;i Bn3eplineasc6 aceast6
o7li<a2ie9 printr%o so4a2ie colectiv69 publicat de dou ori) la un interval de 1 zile) -n
Donitorul Oficial al 1om:niei) Partea a IG-a) 7i -ntr-un ziar de lar% r$p:ndire.
.n cazul -n care nici -n urma ace$tei $omaii acionarii nu vor efectua
vr$mintele) con$iliul de admini$traie repectiv directoratul) va putea decide fie
urmrirea acionarilor pentru vr$mintele re$tante) fie anularea ace$tor aciuni
nominative.
Decizia de anulare $e va publica -n -n Donitorul Oficial al 1om:niei) Partea aIG-
a) cu $pecificarea numrului de ordine al aciunilor anulate.
.n locul aciunilor anulate vor fi emi$e noi aciuni purt:nd acela7i numr) care vor
fi v:ndute. 6umele obinute din v:nzare vor fi -ntrebuinate pentru acoperirea
c9eltuielilor de publicare 7i de v:nzare) a dob:nzilor de -nt:rziere 7i a vr$mintelor
neefectuate< re$tul va fi -nnapoiat acionarilor. Dac din preul obinut nu se acoper
toate sumele datorate $ocietii 7i dac v:nzarea nu $e realizeaz datorit lip$ei
cumprtorilor) societatea se va putea *ndrepta *mpotriva su"scriitorilor i cesionarilor.
Dac nu $-au realizat $umele datorate nici -n urma ace$tor formaliti) se va proceda de
*ndat la reducerea capitalului social *n proporie cu diferena dintre acesta i capitalul
e1istent.
>Drepturile ;i o7li<a2iile ac2ionarilor
#:nd aciunea nominativ aparine mai multor per$oane drepturile ce decur% din
aciune vor fi e5ercitate de un reprezentant unic de$emnat de ceilali coproprietari =art.
1+2 pct. 2>. Dac aciunea e$te la purttor) 7i apaine mai multor per$oane de a$emenea)
trebuie $-7i de$emneze un reprezentant comun =art. 1+2 pct. 3>.
> Drepturile ac2ionarilor
$ Dreptul 3e a participa la a3un6rile <enerale ale ac2ionarilor (cionarii au
dreptul $ participe la adunrile %enerale) direct $au prin reprezentani. Pot participa prin
reprezentare) -n baza unei -mputerniciri
3"
acordate pentru re$pectiva adunare %eneral
=art. 12 pct. 1>.
(cionarii care nu au capacitate de e5erciiu) precum 7i per$oanele 4uridice pot fi
reprezentai*reprezentate prin reprezentanii lor le%ali care) la r:ndul lor) pot da altor
per$oane -mputernicire pentru adunare %eneral =art. 12 pct. 2>.
(u dreptul de a participa la adunrile %enerale 7i titularii de aciuni prefereniale
=art. , pct. 2) lit. b>.
'$ Dreptul ac2ionarilor 3e a a3resa consiliului 3e a34inistra2ie respectiv
3irectoratului9 Bntre76ri Bn scris9 re:eritoare la activitatea societ62ii9 -naintea datei de
de$f7urare a adunrii %enerale. 1$pun$urile vor fi date -n cadrul adunrii %enerale. .n
36 Procurile vor fi depu$e -n ori%inal cu 4& de ore -nainte de adunare $au -n termenul prevzut de actul
con$titutiv) $ub $anciunea pierderii e5erciiului de vot -n acea adunare. procurile vor fi reinute de $ocietate
fc:ndu-$e meniune de$pre acea$ta -n proce$ul verbal =art. 12 alin. 3) /e%ea nr. 31*1,,+.
111
cazul -n care $ocietatea deine o pa%in de internet proprie) -n lip$a unei di$poziii
contrare -n actul con$titutiv r$pun$ul $e con$ider dat dac informaia $olicitat e$te
publicatpe pa%ina de internet a $ocietii) la $eciunea )).ntrebri frecvente)) =art. 113
ind. 2 pct. 3>$
*$ Dreptul ac2ionarilor 3e a participa Bn a3un6rile speciale$8itularii fiecrei
cate%orii de aciuni $e reune$c -n adunri $peciale) de e5emplu) adunarea $pecial a
titularilor de aciuni nominative) de aciuni la purttor) de aciuni prefereniale) 7i altele
=art. ,">.
(ctul con$titutiv al $ocietii e$te cel care $tabile7te condiiile -n care $e
convoac) $e -ntrune$c 7i $e de$f7oar ace$te adunri.
Orice titular al unor a$emenea aciuni are dreptul $ participe la ace$te adunri
=art. ,">.
)$ Dreptul la vot Bn a3un6rile <enerale
(cionarii e5ercit dreptul la vot -n adunarea %eneral) proporional cu numrul
aciunilor pe care le po$ed =art. 12+>) cu e5cepia prevzut la art. 1+1 alin. 1 care
precizeaz ))orice aciune d dreptul la un vot -n adunarea %eneral) dac prin actul
con$titutive nu $e prevede altfel.
(ctul con$titutiv poate limita numrul voturilor aparin:nd acionarilor care
po$ed mai mult de o aciuni =art. 1+1 pct. 2>.
(cionarilor) care nu $unt la curent cu vr$minele a4un$e la $caden) li $e
$u$pend e5erciiul dreptului la vot =art. 1+1 pct. 3>.
Titularii 3e ac2iuni pre:eren2iale nu au dreptul de vot -n adunrile %enerale =art.
, alin. 2>. 8otu7i) -n caz de -nt:rziere a plii dividendelor) aciunile prefereniale vor
dob:ndi drept de vot
33
) -n condiiile prevzute anterior.
Re:eritor la ac2iunile proprii su7scrise 3e societatea co4ercial6 =art. 1+3 7i 1+3 ind.
1>) pe toat durata po$edrii lor de ctre acea$ta dreptul de vot pe care -l confer e$te
$u$pendat.
Dreptul de vot conferit aciunilor %revate de un drept de uzufruct aparine
u'ufructuarului -n adunrile %enerale ordinare 7i nudului proprietar -n adunrile
%enerale e5traordinare =art. 124 alin. 1>. Iar dac aciunile $unt %revate cu %aranii reale
mobiliar) dreptul de vot conferit ace$tora aparine proprietarului =art. 124 pct. 2>.
(cionarii pot participa 7i vota -n adunarea %eneral prin reprezentare) -n baza
unei -mputerniciri acordate pentru re$peciva adunare %eneral =art. 12 pct. 1>.
2$te interzi$ cedarea dreptului de vot ca 7i e5ercitarea ace$tui drept -n alt mod
dec:t cel prevzut de le%e. ($tfel) /e%ea nr. 31*1,,+) precizeaz e5pre$;
? dreptul de vot nu poate fi cedat =art. 12& pct. 1> <
37 .n caz de -nt:rziere a plii dividendelor) aciunile prefereniale vor dob:ndi drept de vot) -ncep:nd de la data
$cadenei obli%aieie de plat a dividendelor ce urmeaz a fi di$tribuite -n cur$ul anului urmtor $au) dac -n anul
urmtor adunarea %eneral 9otr7te c nu vor fi di$tribuite dividende) -ncep:nd de la data publicrii re$pectivei
9otr:ri a adunrii %enerale) p:n la plata efectiv a dividendelor re$tante =art. , alin. 4>.
112
? orice convenie prin care acionarul $e obli% a ae5ercita dreptul de vot -n
conformitate cu in$truciunile date $au propunerile formulate de $ocietate $au de
per$oanele $au de per$oanele cu atribuii de reprezentare e$te nul =art. 12& pct. 2>.
&$ Dreptul ac2ionarilor la 3ivi3en3e$
Dividendele $e di$tribuie a$ociailor proporional cu cota de participare la
capitalul $ocial vr$at) dac prin actul con$titutiv nu $e prevede altfel =art. "3 alin. 2>) -n
termenul $tabilit de adunarea %eneral a acionarilor $au) dup caz) prin le%ile $peciale)
dar nu ami t:rziu de " luni de la data aprobrii $ituaiei financiare anuale aferente
e5erciiului financiar -nc9eiat. .n caz contrar) $ocietatea va plti o daune-intere$e pentru
perioada de -nt:rziere) la nuvelul dob:nzii le%ale) dac prin actul con$titutiv $au prin
9otr:rea adunrii %enerale a acionarilor care a aprobat $ituaia financiar aferent
e5erciiului financiar -nc9eiat nu $-a $tabilit o dob:nd mai mare.
(ciunile proprii $ubcri$e de $ocietatea comercial nu dau dreptul la dividende pe
perioada deinerii lor de ctre $ocietate =art. 1+ alin. 1>
(ciunile prefereniale dau dreptul la un dividend prioritar) a7a cum am artat
anerior.
,$ Dreptul ac2ionarilor 3e a consulta9 raportul cenzorilor) $au dup caz) al
auditorului financiar) care $e depune la $ediul $ocietii 7i la cel al $ucur$alelor -n cele
1 zile care preced -ntrunirea adunrii %enerale =art. 1&4 alin. 1>.
(cionarii au dreptul $ cear con$iliului de admini$traie) re$pectiv directoratului
pe c9eltuiala lor) copii de pe ace$te documente =art. 1&4 alin. 2>. 6umele percepute nu
pot dep7i co$turile admini$trative implicate de furnizarea ace$tora.
.$ Dreptul ac2ionarilor asupra p6r2ii cuvenite 3in licHi3area societ62ii.
Potrivit art. 2"& alin.1) dup terminarea lic9idrii) lic9idatorii -ntocme$c $ituaia
financiar final) prin care arat partea ce $e cuvine fiecrei aciuni din repartizarea
activului $ocietii) -n$oit de raportul cenzorilor $au) dup caz) raportul auditorilor
financiari .
> O7li<a2iile ac2ionarilor$
$ Principala o7li<a2ie a ac2ionarilor este 3e a e:ectua v6rs64=ntul su7scris$
? /a con$tituire) capitalul $ocial $ub$cri$) vr$at de viecare acionar) nu va putea
fi mai mic de 3+Q din cel $ub$cri$. Diferena de capital $ocial $ub$cri$ va fi vr$at)
pentru aciunile emi$e pentru un aport -n numerar) -n termen de 12 luni de la
-nmatriculare) iar pentru aciunile emi$e pentru un aport -n natur) -n termen de cel mult
2 ani de la data -nmatriculrii =art. & lit. d>.
? Pentru $ocietatea pe aciuni care $e con$tituie prin $ub$cripie public) $e
impune ))ca -ntre%ul capital $ocial $ fi fo$t $ub$cri$ 7i fiecare acceptant $ fi vr$at -n
numerar 4umtate din valoarea aciunilor $ub$cri$e la #.2.#. - 6.(.) $au la una dintre
unitile ace$teia. 1e$tul de capital $ocial $ub$cri$ va trebui vr$at -n termende 12 luni
de la -nmatriculare)).
113
2. Dac6 o ac2iune este proprietatea in3ivi56 sau co4un6 a 4ai 4ultor
persoane9 ac2ionarii r6spun3 neli4itat ;i soli3ar pentru e:ectuarea v6rs64intelor
3atorate =art. 1+2 alin. 4>.
De altfel) potrivit art. 1+,) $ituaia aciunilor trebuie $ fie cuprin$ -n ane5a la
$ituaia financiar anual 7i) -n mod $pecial) $ $e precizeze dac ele au fo$t inte%ral
liberate 7i) dup caz) numrul aciunilor pentru care $-a cerut fr rezultat) efectuarea
vr$mintelor.
> O7li<a2iunile
Obli%aiunea e$te un titlu comercial de valoare) ne%ociabil) emi$ de $ocietatea
pe aciuni) care -ncorporeaz o crean pe termen lun% a$upra ace$teia.
Obli%aiunile confer titularilor de obli%aiuni -numii obli%atari 0 3repturi 3e
crean269 e<al9 ce core$pund valorii nominale a obli%aiunilor.
1e%ulamentul #.!.G.D. nr. *2++3cu privire la ofertele publice de valori
mobiliare denume7te obli%aiunile emi$e de $ocietile comerciale drept ))obli%aii
corporati$te .
>Natura 8uri3ic6 a o7li<a2iunii
!atura 4uridic a obli%aiunii $e poate defini prin comparaie cu cea a aciunii;
$
? Ac2iunea este o :rac2iune e<al6 a capitalului social9
? O7li<a2iunea este :rac2iune e<al6 a unui B4pru4ut unic pe care-l face
$ocietatea emitent.
'$
? Posesiunea ac2iunii con:er6 titularului calitatea 3e asociat?ac2ionar9 3in
care re5ult6 posi7ilitatea pentru acesta 3e a eIercita anu4ite 3repturi
patri4oniale L3reptul la 7ene:icii9 3reptul la partea 3in patri4oniul societ62ii 3up6
licHi3areJ ;i nepatri4oniale =dreptul de a participa la adunrile %enerale) dreptul la
vot>.
? Posesinea o7li<a2iunii con:er6 calitatea 3e cre3itor9 o7li<atarului9 cu
po$ibilitatea pentru ace$ta de a e5ercita drepturile referitoare la $uma ce reprezint
valoarea obli%aiunii $ub$cri$e) la dob:nzile aferente ace$teia.
*$
? Raportul 8uri3ic ce st6 la 7a5a e4isiunii 3e ac2iuni este un raport societar
cu e:ecte 8uri3ice 3eose7ite9 3i:erit 3e raportul 8uri3ic care 36 na;tere e4isiunii 3e
o7li<a2iuni: -mprumut) convertirea unui debit ce rezult dintr-un cont curent)
convertirea unor aciuni -n obli%aiunii) dare -n plat.
(ciunile 7i obli%aiunile au -n comun;
K natura 3e titluri co4erciale 3e valoare9 ne<ocia7ile 99cu corolarul
circula2iei99C
K re<i4ul lor 8uri3ic al o7li<a2iunilor 3in aceea;i e4isiune9 e$te unitar;
114
obli%aiunile) ca 7i aciunile) potrivit art. 1"& lit. f $unt no4inative ;i la purt6tor iar
pro$pectul de emi$iune publicat de admini$tratorii $ocietii trebuie $ indice tipul
ace$tora.
#a 7i aciunile) obli%aiunile nominative pot fi emi$e; -n form material) pe
$uport 9:rtie) $au -n form dematerializat) prin -n$criere -n cont =art. "3 alin. 3>.
Obli%aiunile la purttor pot fi emi$e numai pe $uport 9:rtie.
Drepturile -ncorporate -n titlu aparin 7i pot fi e5ercitate numai de po$e$orul
titlului =art. 1,+, #od civil> al crui nume nu e$te menionat pe titlu. Obli%aiunea
nominativ are menionate pe titlu; numele) prenumele 7i domiciliul obli%atarului)
re$pective) denumirea 7i $ediul ace$tuia .
>Con2inutul o7li<a2iunii$
8itlurile obli%aiunilor trebuie $ cuprind datele prevzute -n le%i$laia pieei de
capital =/e%ea 2,3*2++4 privind piaa de capial>.
Obli%aiunile trebuie $ poarte $emntura a 2 membri ai con$iliului de
admini$traie) re$pective ai directoratului) $au) dup caz) $emntura admini$tratorului
unic) re$pectiv a directorului %eneral unic =art. 13+ pct. 4 coroborat cu art. ,3 pct. 4>
>Con3i2iile e4iterii 3e o7li<a2iuni
? 2miterea de obli%aiuni e$te 9otr:t de adunare a %eneral e5traordinar =art.
113 lit. l >.
? "aloarea no4inal6 a unei o7li<a2iuni nu poate :i 4ai 4ic6 3e '9& lei =art.
l"3 alin. 1 >.
? O7li<a2iunile 3in aceea;i e4isiune tre7uie s6 :ie 3e o valoare e<al6 ;i
acor36 posesorilor lor 3repturi e<ale =art. l"3 alin. 2>.
? "aloarea no4inal6 a o7li<a2iunilor converi7ile Bn ac2iuni va tre7ui s6 :ie
e<al6 cu cea a ac2iunilor =art. l3+ alin. >.
Pentru a emite obli%aiuni prin ofert public =de v:nzare> admini$tratorii unei
$ocieti comerciale vor publica un pro$pect de emi$iune aprobat de #.!.G.D. =art. l&3
alin.1din /e%ea 2,3*2++4>. Deoarece le%ea nu precizeaz unde $e public pro$pectul de
emi$iune) ace$ta $e va publica -n pre$.
Oferta public de v:nzare va fi fcut printr-un intermediar autorizat $ pre$taze
$ervicii de inve$tiii financiare =art. 1&3 alin. 2 din /e%ea 2,3*2++4>.
Pro$pectul de ofert va cuprinde informaii nece$are inve$titorilor) pentru a
realiza o evaluare -n cuno7tin de cauz privind ;
? $ituaia activelor 7i pa$ivelor)
? $ituaia financiar)
?profitul $au pierderea)
? per$pectivele emitentului 0a $ocietii comerciale 0 7i ale entitii care
%aranteaz -ndeplinirea obli%aiilor a$umate de emitent) dac e$te cazul) precum 7i a
drepturilor aferente re$pectivelor valori mobiliare-obli%aiuni =art. l&4 alin. 1 din /e%ea
115
2,3*2++4>)
Pro$pectul de ofert aprobat de #.!.G.D. e$te valabil 12 luni dup publicare)
put:nd fi folo$it -n cazul mai multor emi$iuni) -n ace$t interval) cu condiia actualizrii
ace$tuia =art. 13, din /e%ea 2,3*2++4>.
>Su7scrierea o7li<a2iunilor .
Obli%aiunile vor fi $ub$cri$e pe e5emplarele pro$pectului de emi$iune. Galoarea
obli%aiunilor $ub$cri$e trebuie $ fie inte%ral vr$at =art. 13+ pct. 1 7i 2>
>Trans4iterea o7li<a2iunilor$
? Dreptul de proprietate a$upra obli%aiunilor nominative emi$e -n form
material $e $e tran$mite prin declaraia fcut *n registrul o"ligaiunilor 7i prin
meniunea pe titlu) $emnat de cedent 7i de ce$ionar< prile pot fi reprezentate 7i prin
mandatari.
? .n cazul obli%aiunilor dematerializate) dreptul de proprietatea $e tran$mite prin
declaraia fcut -n re%i$trul obli%aiunilor) $emnat de cedent 7i de ce$ionar $au de
mandatarii lor.
? 8ran$miterea dreptului de proprietate a$upra aciunilor la purttor $e face prin
$impla remitere material) re$pectiv prin tradiiunea ace$tora. #e$iunea obli%aiunilorla
purttor) ca 7i a aciunilor la purttor) are caracteri$ticile unui contract real.
Po$e$orul de bun credin al titlului e$te con$iderat proprietar) fiind -n drept $
e5ercite drepturile incorporate -n ace$ta =art. 1,+, #od civil>.
? Obli%aiunile emi$e prin ofert public $e tran$mit -n condiiile /e%ii 2,3*2++4)
art. 1&3-1,2.
#>Drepturile 3e2in6torilor 3e o7li<a2iuni$
Deintorii de obli%aiuni) -n calitatea lor de creditori ai $ocietii) beneficiaz de
anumite drepturi;
1. de a $e -ntruni -n adunrile %enerale ale obli%atarilor) care $e or%anizeaz 7i
funcioneaz dup principiile adunrii %enerale ale acionarilor =art. 131><
2. de a rambur$a la $caden $au anticipat) obli%aiunile) cu dob:nzile aferente
=art. 13" alin. 1 7i 2> <
3. de a converti obli%aiunile e5i$tente -n alte tipuri de obli%aiuni) $au -n aciuni
ale $ocietii emitente) -n condiiile $tabilite -n pro$pectul de ofert public =art. 13"
alin. 3><
Dreptul 3e a se Bntruni Bn a3un6ri <enerale$
/e%ea 31*1,,+) re%lementeaz po$ibilitatea or%anizrii obli%atarilor -n adunri
%enerale) -n vederea aprrii drepturilor lor.
#onvocarea adunrii %enerale $e face pe c9eltuiala $ocietii care a emi$
obli%aiunile) la cererea unui numr de deintori care s repre'inte a patra parte din
titlurile emise i neram"ursate. Dup ce au fo$t numii reprezentanii deintorilor de
obli%aiuni 7i ace7tia pot cere convocarea adunrii %enerale.
(dunrii %enerale a obli%atarilor 0 -n ceea ce prive7te formele) condiiile)
116
termenele convocrii) depunerea titlurilor 7i votarea) i $e aplic di$poziiile prevzute
pentru adunarea ordinar a acionarilor.
/a adunarea %eneral a obli%atarilor au dreptul $ participe toi deintorii de
obli%aiuni din aceea7i emi$iune. Obli%atarii pot fi reprezentai -n adunare prin
mandatari) -n privina crora le%ea introduce o re$tricie) -n $en$ul c) nu pot avea
acea$t calitate ))admini$tratorii) directorii) re$pective) membrii directoratului) ai
con$iliului de $uprave%9ere ori cenzorii $au funcionarii $ocietii =art. 131 alin. >.
Potrivit art. 132 alin. 1) adunarea %eneral a deintorilor de obli%aiuni) -n
condiiile -n care e$te le%al con$tituit e$te -ndreptit;
a. $ numea$c un reprezentant al deintorilor de obli%aiuni 7i unul $au mai
muli $upleani) cu dreptul de a-l reprezenta fa7 de $ocietate 7i -n 4u$tiie) fi5:ndu-le
remuneraia< ace7tia nu pot lua parte la admini$trarea $ocietii) dar vor putea a$i$ta la
adunrile $ale %enerale <
b. $ -ndeplinea$c toate actele de $uprave%9ere 7i de aprare a intere$elor lor
commune $au $ autorizeze unreprezentant cu -ndeplinirea lor <
c. $ con$tituie un fond) format dintr-o parte a dob:nzilor cuvenite obli%atarilor)
pentru c9eltuielile nece$are aprrii drepturilor lor< $tabile7te re%ulili pentru %e$tiunea
ace$tui fond<
d. $ $e opun la orice modificare a actului con$titutiv $au a condiiilor
-mprumutului) prin care $-ar putea aduce atin%ere drepturilor deintorilor de
obli%aiuni<
e. $ $e pronune a$upra emiterii de noi obli%aiuni.
Motr:rile adunrii vor fi adu$e la cuno7tina $ocietii) -n termen de cel mult 3
zile de la data doptrii lor.
Pentru validitatea deliberrilor 9otr:rea $e ia dup cum urmeaz;
? -n vederea numirii reprezentantului obli%atarilor) a -ndeplinirii actelor de
$uprave%9ere 7i con$tituirea fondului nece$ar c9eltuielilor) 9otr:rea $e ia cu o
ma4oritate reprezent:nd cel puin o treime din titlurile emi$e 7i nerambur$abile<
? -n vederea e5ecutrii opoziiei la modificarea actului con$titutiv $au a condiilor
-mprumutului 7i pentru emiterea de noi obli%aiuni) e$te nece$ar prezena -n adunare a
deintorilor reprezent:nd cel puin dou treimi din titlurile nerambur$ate 7i votul
favorabil a cel puin patru cincimi din titlurile reprezentate de adunare.
Motr:rile adunrii $unt adu$e la cuno7tina $ocietii) -n termende cel mult 3 zile
de la adoptarea lor.
Motr:rile adoptate de adunarea obli%atarilor $unt opozabile 7i deintorilor de
obli%aiuni care nu au luat parte la adunare $au care au votat contra. (ce7tia $unt
-ndreptii ;
? $ cear -n$erarea -n proce$ul verbal al 7edinei) faptul c nu au participat la
adunare $au c au votat contra <
? $ atace -n 4u$tiie 9otr:rile adunrii obli%atarilor.
117
8ermenul 7i efectele aplicabile aciunii -n 4u$tiie -mpotriva 9otr:rilor adunrii
%enerale a obli%atarilor de ctre cei -ndreptii $unt acelea7i ca pentru aciunea -n
4u$tiie -mpotriva 9otr:rilor adunrii %enerale a acionarilor =art. 132-133>.
#>Ra47ursarea o7li<a2iunilor$
O7li<a2iunile se ra47ursea56 3e societatea e4itent6 :
K la sca3en269
K anticipat9 Bnainte 3e sca3en26$
S La sca3en26 :iecare titular 3e o7li<a2iune va pri4i su4a 3e 7ani
corespun56toare valorii no4inale a o7li<a2iunii ;i 3o7=n3a a:erent6 4en2ionat6 pe
titlu) l:n% tabloul plilor -n capital 7i celelalte date =art. 1"&>.
V Dnainte 3e sca3en269 pot :i ra47ursate o7li<a2iunile 3in aceea;i e4isiune ;i
cu aceea;i valoare no4inal69 prin tra<ere la sor2i$ Dn acest ca5 ra47ursarea se :ace
la o su46 superioar6 valorii lor no4inale9 $tabilit de $ocietate 7i anunat public cu
cel puin 1 zile -nainte de data tra%erii la $ori.
#>Convertirea o7li<a2iunilor$
Obli%aiunile convertibile) e5i$tente pot fi pre$c9imbate -n alt tip de obli%aiuni
$au -n aciuni ale $ocietii emitente. #ondiiile -n care pot fi convertite obli%aiunile
$unt $tabilite -n pro$pectul de ofert public) ceea ce -n$eamn c obli%aiunile
convertibile -n aciuni trebuie $ fie emi$e -n urma unei oferte publice.
#onver$iunea obli%aiunilor -n aciuni e$te un atribut al adunrii %enerale
e5traordinare a acionarilor =art. 113 pct. N>. (cea$ta are ca rezultat ma4orarea
capitalului $ocial al $ocietii cu valoarea obli%aiunilor convertite.
Or<anele societ62ii pe ac2iuni$
2lementul con$titutiv al per$onalitii 4uridice al $ocietii comerciale) re$pectiv al
$ocietii pe aciuni e$te dat de e5i$tena or%anelor deliberative) de e5ecutare 7i de
control ;
? a3unarea <eneral6 a ac2ionarilor9 or%an deliberativ) prin e5celen colectiv)
reprezint voina colectiv a $ocietii prin intermediul 9otr:rilor $ale<
? a34inistra2ia societ62ii pe ac2iuni este asigurat, de adminiostratori potrivit
sistemului unitar, dup ca', de consiliu de supraveg,ere i directorat potrivit sistemului
dualist.
? cenzorii9 dup caz) au3itorii9 or%an de control) care verific activitatea
or%anelor de %e$tiune .
Prin urmare) $ocietatea comercial e$te or%anizat 7i funcioneaz pe principiul
separaiei de competene *ntre elementele de structur, $pecializarea de funcii artat
e$te -n$ relativ. De e5emplu adunarea %eneral are 7i un rol de control al activitii
or%anelor de %e$tiune propriu-zi$e =art. 111. pct. 1) lit. d>) $au dreptul con$iliului de
admini$traie de a participa la elaborarea voinei $ociale -n limitele $tabilite de adunarea
%eneral) de le%e) $au de actul con$titutiv.
118
$%dunrile generale ale acionarilor.
(dunarea %eneral e$te or%anul $uprem de decizie al $ocietii) care cuprinde toi
acionarii) pentru a forma 7i e5prima voina $ocial.
(dunrile %enerale $unt de dou feluri; ordinare 7i e1traordinare =art. 11+ alin.1>.
(ce$tea $e in la sediul societii) *n localul indicat *n convocare) dac actul con$titutiv
nu prevede altfel =art. 11+ alin. 2>.
R Convocarea a3un6rii <enerale
A3unarea <eneral6 este convocat6 de con$iliul de admini$tratie) re$pectiv de
directorat ori de c:te ori e$te nece$ar) Bn con3i2iile prev65ute 3e actul constitutiv$
.ntrunirea ace$teia va avea loc -n cel puin 3+ zile de la publicarea convocrii -n
Donitorul Oficial al 1om:niei) Partea a 0 IG =art. 113 alin. 1 7i 2>.
#onvocarea $e va publica -n Donitorul Oficial al 1om:niei) Partea a IG-a) 7i -ntr-
unul dintre ziarele de lar% r$p:ndire din localitatea -n care $e afl $ediul $ocietii) $au
din cea mai apropiat localitate.
#onvocarea $e face -n urmtoarele moduri) dac nu $unt interzi$e prin actul
con$titutiv $au prin le%e 7i 3ac6 toate ac2iunile sunt no4inative =art. 11+ alin. 4>
? nu4ai prin scrisoare reco4an3at69 $au) dac actul con$titutiv permite) av:nd
-ncorporat) ata7at $au lo%ic a$ociat $emntura electronic)
? prin scrisoare trans4is6 pe cale electronic69 e5tin$) e5pediat cu cel puin
3+ de zile -nainte de data inerii adunrii) la adre$a acionarului) -n$cri$ -n re%i$trul
acionarului. 6c9imbarea adre$einnu poate fi opu$ $ocietii) dac nu ia fo$t
comunicat -n $cri$ de acionar.
(ce$te modaliti de convocare nu pot fi utilizate dac $unt interzi$e prin actul
con$titutiv al $ocietii $au prin di$poziii le%ale.
#onvocarea are urmtorul cuprin$;
? locul 7i data inerii adunrii)
? ordinea de zi) cu menionarea e5plicit e5plicit a tuturor problemelor ce vor
face obiectul dezbaterilor adunrii.
Dac pe ordinea de zi fi%ureaz numirea admini$tratorilor $au a membrilor
con$iliului de $uprave%9ere) -n convocare $e va meniona ca li$t cuprinz:nd informaii
cu privire la numele) localitatea de domiciliu 7i calificarea profe$ional ale per$oanelor
propu$e pentru funcia de admini$trator $e afl la di$poziia acionarilor) put:nd fi
con$ultat 7i completat de ace7tia.
Ac2ionarii repre5ent=n39 in3ivi3ual sau B4preun69 cel pu2in &O din capitalul
$ocial) au 3reptul 3e a cere intro3ucerea unor noi puncte pe or3inea 3e 5i$
#ererile $e -nainteaz con$iliului de admini$traie) re$pectiv directoratului) -n cel
mult 1 zile de la publicarea convocrii -n vederea publicrii 7i aducerii la cuno7tina
119
celorlali acionari
3&
.
O (m artat c a3unarea <eneral6 poate :i convocat6 3e consiliul 3e
a34inistra2ie9 respetiv 3irectorat9 ori 3e c=te ori este nevoie, -n conformitate cu
actul con$titutiv.
Consiliul 3e a34inistra2ie9 respectiv 3irectoratul este o7li<a s6 o convoace 3e
Bn3at69 la cererea ac2ionarilor ce repre5int9 in3ivi3ual sau B4preun69 cel pu2in &O
3in 3in capitalul social $au o cot mai mic) dac -n actul con$titutiv $e prevede a$tfel
7i dac cererea cuprinde di$poziii ce intr -n atribuiile adunrii.
(dunarea %eneral va fi convocat -n termen de cel mult 3+ de zile 7i $e va
-ntruni -n termen de cel mult "+ de zile de la data primirii cerereii.
Dac con$iliul de admini$traie) re$pectiv directoratul nu convoac adunarea
%eneral) instan2a de la sediul societii va putea autori5a convocarea a3un6rii
<enerale 3e c6tre ac2ionarii care au :or4ulat cererea$
Prin -nc9eierea de autorizare in$tana are dreptul;
? $ aprobe ordinea de zi)
? $ $tabilea$c data de referin pentru acionarii -ndreptii $ fie -n7tiinai 7i $
voteze -n cadrul adunrii %enerale)
? data inerii adunrii %enerale
? $ $tabilea$c dintre acionari per$oan care va prezida adunarea %eneral.
Pre7edintele 7i $ecretarul vor $emna un proce$-verbal prin care $e con$tat
? -ndeplinirea formalitilor de convocare)
? data 7i locul adunrii %enerale) acionarii prezeni)
? numrul aciunilor)
? dezbaterile -n rezumat)
? 9otr:rile luate)
? declaraiile fcute de acionari -n 7edin) la cererea ace$tora.
/a proce$ul-verbal $e vor ane5a actele referitoare la convocare) precum 7i li$tele
de prezen a acionarilor. Proce$ul-verbal $e va trece -n re%i$trul adunrilor %enerale
=art. 131 alin. 2 7i 3>.
R Atri7u2iile a3un6rilor <enerale
V Atri7u2iile a3un6rii <enerale or3inare
(dunarea ordinar $e -ntrune7te cel puin odat pe an) -n cel mult luni de la
-nc9eierea e5erciiului financiar =art. 111 alin. 1>.
.n afar de problemele -n$cri$e pe ordinea de zi) adunarea %eneral ordinar e$te
obli%at =art. 111 alin. 2> ;
a. $ di$cute) $ aprobe) $au $ modifice $ituaiile financiare anuale) pe baza
rapoartelor prezentate de con$iliul de admini$traie) re$pectiv de directorat 7i de
con$iliul de $uprave%9ere) de cenzori $au) dup caz) de auditorul financiar) 7i $ fi5eze
dividendul <
38 ( $e vedea) -n continuare. art. 113 ind. 1) pct. 17i 2) din /e%ea nr. 31*1,,+) rep 7i modif.
120
b. $ alea% 7i $ revoce membrii con$iliului de admini$traie) re$pectiv ai
con$iliului de $uprave%9ere) 7i cenzorii<
c. -n cazul $ocieilor ale cror $ituaii financiare$unt auditate) $ numea$c $au $
demit auditorul financiar 7i $ fi5eze durata minim a contractului de audit financiar<
d. $ fi5eze remuneraia cuvenit pentru e5erciiul -n cur$ membrilor con$iliului
de admini$traie) re$pectiv membrilor con$iliului de $uprave%9ere) 7i cenzorilor) dac
nu a fo$t $tabilit prin actul con$titutiv<
d. $ $e pronune a$upra %e$tiunii con$iliului de admini$traie) re$pectiv a
directoratului<
e. $ $tabilea$c bu%etul de venituri 7i c9eltuieli 7i) dup caz) pro%ramul de
activitate) pe e5erciiul financiar urmtor<
f. $ 9otra$c %a4area) -nc9irierea $au de$fiinarea uneia $au a mai multor uniti
ale $ocietii.
Pentru ca deliberrile adunrii ordinare $ fie valide este necesar6 pre5en2a
ac2ionarilor care s6 3e2in6 cel pu2in o p6tri4e 3in nu46rul total 3e 3repturi 3e
vot$
(doptarea 9otr:rilor $e realizeaz pe baza principiului ma4oritii) 7i anume
))9otr:rile $e iau cu ma4oritatea voturilor e5primate =dac actul con$titutiv $au le%ea nu
prevede cerine mai ridicate de cvorum 7i ma4oritate) potrivit art. 112 alin. 1>)).
Dac adunarea n-a putut lucra) deoarece n-au fo$t -ndeplinite condiiile referitoare
la deliberrile adunrii 7i la adoptarea 9otr:rilor) adunarea $e va -ntruni dup a doua
convocare. Problemele pu$e la ordinea de zi a celei dint:i adunri vor putea fi deliberate
de ctre adunarea ordinar convocat a doua oar) indiferent de cvorumul -ntrunit) lu:nd
9otr:ri cu ma4oritatea voturilor e5primate. Pentru a doua convocare) actul con$titutiv
nu poate prevedea un cvorum minim $au o ma4oritate mai ridicat =art. 112 alin. 2>.
R Atri7u2iile a3un6rii <enerale eItraor3inare
(dunarea %eneral e5traordinar $e -ntrune7te ori de c:te ori e$te nece$ar a $e lua
o 9otr:re pentru =art. 113> ;
a. $c9imbarea formei 4uridice a $ocietii<
b. mutarea $ediului $ocietii<
c. $c9imbarea obiectului de activitate al $ocietii<
d. -nfiinarea $au de$fiinarea unor $edii $ecundare; $ucur$ale) a%enii)
reprezentane $au alte a$emenea uniti fr per$onalitate 4uridic) dac prin actul
con$titutiv nu $e prevede altfel<
e. prelun%irea duratei $ocietii<
f. ma4orarea capitalului $ocial <
%. reducerea capitalului $ocial $au re-ntre%irea lui prin emi$iune de noi aciuni 9.
fuziunea cu alte $ocieti $au divizarea $ocietii <
i. dizolvarea anticipat a $ocietii <
121
4. converi$a aciunilor nominative -n aciuni la purttor 7i inver$<
N. conver$ia aciunilor dintr-o cate%orie -n cealalt <
l. conver$ia unei cate%orii de obli%aiuni -n alt cate%orie $au -n aciuni<
m. emi$iunea de obli%aiuni <
n. oricare alt modificare a actului con$titutiv $au oricare alt 9otr:re pentru care
e$te cerut aprobarea adunrii %enerale e5traordinare.
O parte din atribuiile adunrii %enerale e5traordinare) referitoare la) mutarea
$ediului =b>) $c9imbarea obiectului de activitate =c> ma4orarea capitalului $ocial =f>) va
putea fi e5ercitat prin delegaie 7i de ctre consiliul de administraie, respectiv
directorat, dac s&a prev'ut acest lucru *n actul constitutiv, dac e5i$t o 9otr:re a
adunrii %enerale e5traordinare -n ace$t $en$. =art. 114 alin. 2>.
Pentru validitatea deliberrilor adunrii %enerale e5traordinare) dac actul
con$titutiv nu prevede altfel) e$te nece$ar;
? la prima convocare) prezena acionarilor dein:nd cel puin o ptrime din
numrul total de drepturi de vot)
? la convocrile ulterioare) prezena acionarilor reprezent:nd cel puin o cincime
din numrul total de drepturi de vot.
Motr:rile $e iau cu votul ma4oritatea voturilor deinute de acionarii prezeni $au
reprezentai.
Decizia de modificare a obiectului principal de activitate) de reducere $au
ma4orare a capitalului $ocial) de $c9imbare a formei 4uridice) de fuziune) de divizare $au
de dizolvare a $ocietii $e ia cu o ma4oruitate de cel puin dou treimi din drepturile de
vot deinute de acionarii prezeni $au reprezentai.
(ctul con$titutiv poate $ prevad cerine de cvorum 7i de ma4oritate mai mari.
WA3unarea special6
8itularii unei anumite cate%orii de aciuni $e pot or%aniza -n adunri $peciale;
adunarea $pecial a titularilor de aciuni nominative) adunarea $pecial a titularilor de
aciuni la purttor) etc.
Dodificarea drepturilor $au obli%aiilor referitoare la o cate%orie de aciuni $e
face numai dup ce 9otr:rea adunrii %enerale a fo$t aprobat de ctre adunarea
$pecial a deintorilor de aciuni din aceea7i cate%orie.
Di$poziiile privind convocarea) cvorumul 7i de$f7urarea adunrii %enerale ale
acionarilor $e aplic 7i adunrilor $peciale.
Motr:rile adoptate de ctre adunrile $peciale $unt $upu$e aprobrii adunrii
%enerale core$punztoare.
#Participan2ii la ;e3in2ele a3un6rii <enerale /a adunarea %eneral particip
acionarii) personal $au prin repre'entare. (cionarii pot fi reprezentai de ali acionari)
-n baza unei procuri $peciale. Procura $pecial poate fi dat 7i altui coproprietar )-n
urmtoarele cazuri;
122
? dac aciunea este nominativ 7i devine proprietatea mai multor per$oane)
ace$tea vor de$emna un repre'entant unic pentru e5ercitarea drepturilor rezult:nd din
aciune) re$pective pentru a participa la 7edinele adunrii %enerale<
? dac aciunea este la purttor 7i aparine mai multor per$oane) ace$tea trebuie
$ de$emneze un repre'entant comun.
3cionarii care nu au capacitate legal 7i persoanele )uridice pot fi reprezentai
prin repre'entanii lor legali) care la r:ndul lor) pot da procur $pecial altor acionari
=art. 12 alin. 2>.
W EIercitarea 3reptului la vot
Potrivit art. 12+) acionarii e5ercit dreptul lor de vot -n adunrile %enerale)
proporional cu numrul aciunilor pe care le po$ed. #u toate ace$tea) actul con$titutiv
poate limita numrul voturilor aparin:nd acionarilor care po$ed mai mult de o
aciune.
41ist i situaii speciale *n privina e1ercitrii dreptului la vot;
1. *n ca'ul aciunilor grevate de un drept de u'ufruct) dreptul de vot conferit de
ace$te aciuni) aparine ;
? u'ufructuarului) -n adunrile %enerale ordinare <
? nudului proprietar) -n adunrile %enerale e5traordinare .
2. *n ca'ul aciunilor asupra crora sunt constituite garanii reale mo"iliare)
dreptul de vot) aparine
? proprietarului .
/e%ea in$tituie o interdicie -n privina e5ercitrii dreptului de vot al
admini$tratorului 7i anume ))admini$tratorii nu pot vota -n baza aciunilor pe care le
po$ed) nici per$onal) nici prin mandatar) de$crcarea %e$tiunii lor $au o problem -n
care per$oana $au admini$traia lor ar fi -n di$cuie =art. 12" alin. 2>. Pot vota -n$
$ituaia financiar anual) dac) dein:nd cel puin 4umtate din participarea la capitalul
$ocial) nu $e poate forma ma4oritatea le%al fr votul lor.
/a adunarea %eneral) acionarii care po$ed aciuni la purttor au dreptul de vot
numai dac le-au depu$ la locurile artate prin actul con$titutiv $au prin -n7tiinarea de
convocare) cu cel puin zile -nainte de adunare. Depunerea la timp a aciunilor va fi
con$tatat de ctre cenzori printr-un proce$ verbal. (ctiunile vor ramane printr-un
proce$ verbal. (ctiunile vor rmane depu$e cel mult 1+ zile de la data adunrii %enerale.
(cionrii indreptii $a e5ercite dreptul de vot = i celelalte drepturi > $unt cei
-n$cri7i in evidenele $ocieti $au -n cele furnizate de re%i$trul indepedent privat al
acionarilor core$punztoare datei de referin. Data de referin e$te $tabilit de
amini$tratorul unic $au con$iliul de admini$traie pentru acionarii care au dreptul $ fie
-n7tiinai 7i $ voteze -n cadrul adunrilor %enerale. (cea$t dat nu va dep7i "+ de zile
-nainte ziua la care adunarea %eneral e$te convocat pentru prima oar =art. 123 alin.
2>.
123
(cionarul va trebui $ $e abin de la deliberrile privind operaiunea -n care)
are) fie per$onal) fie ca mandatar al unei alte per$oane un intere$ contrar aceluia al
$ocietii =art. 123 alin. 1>. !ere$pectarea ace$tei di$poziii atra%e r$punderea
acionarului de daunele produ$e $ocietii) dac) fr votul $u) nu $-ar fi obinut
ma4oritatea cerut.
.n $f:r7it) dreptul de vot nu poate fi cedat. ($tfel c) e$te nul orice convenie
care prive7te e5ercitarea -ntr-un anumit fel a dreptului de vot =art. 12&>.
WDes:6;urarea ;e3in2ei
Iedina adunrii %enerale $e va de$c9ide de ctre prezedintele con$iliului de
admini$traie $au de ctre acela care -i ine locul) -n ziua 7i la ora artate -n convocare.
(dunarea %eneral va ale%e dintre acionarii prezeni) unul p:n la trei $ecretari.
6ecretarii au -n cadrul adunrii %enerale urmtoarele atribuii ;
? verific li$ta de prezen a acionarilor<
? indic capitalul $ocial pe care -l reprezint fiecare<
? indic proce$ul-verbal -ntocmit de cenzori) pentru con$tatarea numrului
aciunilor depu$e<
? indic -ndeplinirea formalitilor cerute de le%e 7i de actul con$titutiv pentru
inerea adunrii %enerale.
(dunarea %eneral are dreptul $ decid ca operaiunile ce intr -n competena
atribuiilor $ecretarilor $ fie $uprave%9eate $au -ndeplinite de un notar public) pe
c9eltuiala $ocietii.
Proce$ul - verbal al 7edinei adunrii %enerale va fi -ntocmit de ctre unul dintre
$ecretari.
Pre7edintele va de$emna dintre funcionarii $ocietii unul $au mai muli $ecretari
te9nici pentru a lua parte la e5ecutarea operaiunilor prevzute -n $arcina celorlali
$ecretari) ale7i iniial de adunare.
Pre7edintele 7i unul dintre $ecretari vor $emna un proce$-verbal care con$tat
-ndeplinirea formalitilor de convocare;
? data 7i locul adunrii %enerale<
? acionarii prezeni<
? numrul aciunilor<
? dezbaterile -n rezumat<
? 9otr:rile luate<
? declaraiile fcute de ei -n 7edina la cererea acionarilor =art. 33 alin.>.
/a proce$ul-verbal $e vor ane5a actele referitoare la convocare) precum 7i li$tele
de prezen a acionrilor .
Proce$ul-verbal va fi trecut -n re%i$trul adunrii %enerale.
WNot6r=rile a3un6rii <enerale
Motr:rile luate de adunrile %enerale -n limitele le%ii $au actului con$titutiv) $unt
124
obli%atorii pentru acionarii care nu au luat parte la adunare $au au votat contra.
Motr:rile vor fi e5ecutate numai dup -ndeplinirea formalitilor )care le face) -n
acela7i timp) 7i opozabile fa de teri;
1. ,otr2rile vor fi depuse *n termen de 1# 'ile la oficiul registrului comerului)
pentru a fi menionate -n re%i$tru) dup care
2. vor fi pu"licate *n 0onitorul 5ficial al 6om2niei, Partea a IG-a. Dac ace$te
9otr:ri implic modificarea actului con$titutiv) $e va publica numai actul adiional ce
cuprinde te5tul inte%ral al clauzelor modificate.
>Anularea Hot6r=rilor
.n termen de 1 zile de la data publicrii -n Donitorul Oficial al 1om:niei)
9otr:rile contrare le%ii $au actului con$titutive pot fi atacate -n 4u$tiie de oricare dintre
acionarii care nu au luat parte la adunarea %eneral $au care au votat contra 7i au cerut
$ $e -n$ereze -n proce$ul-verbal al 7edinei ace$t lucru =132 alin. 2>.
Dac $e invoc motive de nulitate ab$olut) dreptul la aciune e$te impre$criptibil)
iar cererea poate fi formulat 7i de orice per$oan intere$at.
(ciunea -n anularea 9otr:rii adunrii %enerale $e va introduce la tribunalul -n a crui
raz teritorial -7i are $ediul $ocietatea. Dac au fo$t introdu$e mai multe aciuni -n
anulare) ele pot fi cone5ate. #ererea $e va 4udeca -n camera de con$iliu.
Pentru a fi opozabil terilor 9otr:rea irevocabil de anulare va fi menionat -n
re%i$trul comerului 7i publicat -n -n Donitorul Oficial al 1om:niei.
In$tana) la cererea reclamantului) $u$pend pe calea ordonanei pre7edeniale)
e5ecutarea 9otr:rii atacate) odat cu intentarea aciunii -n anulare. Pre7edintele)
-ncuviin:nd $u$pendarea) poate obli%e pe reclamant la o cauiune. .n termen de 1 zile
de la pronunare) $e poate face recur$ -mpotriva ordonanei de $u$pendare.
>Retra<erea 3in societate a ac2ionarilor
Dac acionarii nu $unt de acord cu 9otr:rile luate de adunrile %enerale
referitoare la $c9imbarea obiectului pricipal) la mutarea $ediului $au la forma $ocietii
au dreptul $ $e retra% din $ocietate.
Odat cu retra%erea din $ocietate acionarii au dreptul $ obin de la $ocietate
contravaloarea aciunilor pe care le po$ed) la valoarea medie determinat de ctre un
e5pert autorizat) prin folo$irea a cel puin dou metode de evaluare recuno$cute de
$tandardele europene de evaluare =2.G.6> = art. 134>.
(cionarii) odat cu declaraia de retra%ere) vor preda $ocietii aciunile lor =art.
134 alin. 3>) pe care $ocietatea le va dob:ndi -n condiiile art. 1+3 alin. 3.
.............................................................................................................................................
...................................................................
(A34inistra2ia societ62ii pe ac2iuni
125
/e%ea nr. 441*2++" a adu$ o $erie de modificri $ub$taniale ale structurii
consiliului 3e a34inistra2iei al societ62ilor pe ac2iuni ;i statutului a34inistratorilor
acestui tip 3e societ62i$
$ Crearea a 3ou6 siste4e 3e a34inistrare a societ62ilor pe ac2iuni: siste4ul
unitar ;i siste4ul 3ualist Lulti4ul9 op2ionalJ:
A$ 6iste4ul unitar =admini$trarea $ocietii e$te realizat de consiliul 3e
a34inistra2ieJ$
!otm o $erie de caracteri$tici ale ace$tuia;
? separa2ie -ntre funcia nee5ecutiv) de control =admini$trator nee5ecutiv> 7i cea
e5ecutiv =directori> 0 $eparaie obli%atorie) -n cazul $ocietilor pe aciuni ale cror
$ituaii financiare anuale fac obiectul unei obli%aii le%ale de audit<
? consiliul 3e a34inistra2ie are o serie 3e co4peten2e 3e 7a56 care) pe de o
parte) nu -i pot fi retra$e prin actul con$titutiv $au prin 9otr:re a adunrii %enerale a
acionarilor 7i pe care) pe de alt parte) consiliul nu le poate 3ele<a 3irectorilor
societ62ii 0 art. 142 alin. 2<
? -n cazul dele%rii funciei e5ecutive ctre directori) a34inistratorii
neeIecutivi constituie 4a8oritatea Bn Consiliul 3e a34inistra2ie =art. 13&1><
? no2iunea 3e 3irector =un concept nou> reprezint admini$tratorul $au per$oana
din afara #on$iliului de admini$traie creia i-au fo$t 3ele<ate 3in partea Consiliului
3e a34inistra2ie atri7u2ii 3e con3ucere a societ62ii =noua le%e -nlocuie7te comitetul
de direcie - or%an cole%ial) cu re%uli $tricte) ri%ide de -ntrunire 7i luare a deciziei 0 cu
directorii - activitate 7i r$pundere individual) nu cole%ial 0 art. 143 alin. =><
? nu46r 4ini4 3e a34inistratori =-n cazul $ocietilor pe aciuni ale cror
$ituaii financiare anuale fac obiectul unei obli%aii le%ale de auditare> 0 art. 133 alin.
=2><
? prin actul con$titutiv $au prin 9otr:re a adunrii %enerale a acionarilor se
poate preve3ea c unul $au mai muli membri ai con$iliului de admini$traie trebuie $
fie in3epen3en2i =le%ea prevede) cu titlu e5emplificativ) criterii de evaluare a
independenei admini$tratorilor> 0 art. 13&.
a> .n domeniile de competen e5pre$ rezervate de le%e -n $arcina con$iliului de
admini$traie adunarea %eneral poate interveni doar indirect) prin numirea $au
revocarea admini$tratorilor 7i prin $tabilirea) -n ace$t fel) a componenei con$iliului de
admini$traie.
b> #rearea de co4itete consultative Bn ca3rul consiliului 3e a34inistra2ie Le5.
comitet de audit) comitet de remuneraie> 0 comitetul de audit e$te obli%atoriu pentru
$ocietile $upu$e auditrii< comitetul de audit include un admini$trator independent)
a7adar societ62ile supuse o7li<a2iei 3e au3itare) a7adar con$iliul de admini$traie al
$ocietilor pe aciuni obli%ate la auditare tre7uie s6 ai76 7i un a34inistrator
in3epen3ent 0 art. 14+ - raporturile dintre $ocietate 7i admini$tratori =directori $au
126
admini$tratori nee5ecutivi> $unt %uvernate de re<ulile 4an3atului) neput=n3u%se
BncHeia pentru Bn3eplinirea acestui 4an3at un contract 3e 4unc6.
+$ Siste4ul 3ualist =admini$trarea $ocietii e$te realizat de Directorat 7i
#on$iliul de 6uprave%9ere>.
!otm o $erie de caracteri$tici ale ace$tuia;
O Directoratul
? membrii directoratului $unt numii de con$iliul de $uprave%9ere< ei nu pot fi
concomitent membri ai con$iliului de $uprave%9ere 0 art. 13<
? membrii directoratului pot fi revocai oric:nd de ctre con$iliul de
$uprave%9ere) $au dac $e prevede a$tfel -n actul con$titutiv) de ctre adunarea %eneral
a acionarilor<
? a$i%ur) -n e5clu$ivitate) conducerea $ocietii pe aciuni - art. 13 alin. 1<
? e5ercit funcia de reprezentare le%al 0 art. 13<
Poate avea calitatea de membru al comitetului de audit oricare 3intre
a34inistratorii neeIecutivi9 3ar le<ea i4pune ca 46car unul 3intre ei s6 ai76
QeIperien26 -n aplicarea principiilor contabile $au -n audit financiar.F =art. 14+ alin. 2>.
8ermenul Le5perienF folo$it de le%e nu implic) -n mod nece$ar) ca acea$t
per$oan $ aib calitatea de auditor) e5pert contabil) -ntruc:t $arcina comitetului de
audit nu e$te cea de a realiza auditul intern $au de a -ntocmi $ituaiile financiare) ci de a
or%aniza activitatea de audit intern) audit financiar) raport:nd -n ace$t $en$ 7i formul:nd
recomandri 7i propuneri ctre #on$iliul de (dmini$traie 7i (A() propuneri ce vor
fondamenta decizia ace$tora de numire a auditorului financiar) de contractare a auditului
intern) de ale%ere a m$urilor menite a -mbunti performana economic a $ocietii.
25periena relevant va fi apreciat de #on$iliu -n momentul numirii admini$tratorului
-n poziia re$pectiv) #on$iliul urm:nd $ informeze (dunarea %eneral a acionarilor cu
privire la ale%erea $a.
(dmini$tratorii care vor forma comitetul pot :i re4unera2i supli4entar) -n
raport cu ceilali membri ai #on$iliului de admini$traie) pentru activitatea de$f7urat
-n cadrul ace$tui comitet =care nu con$t -n derularea activitii de audit intern) ci -n
or%anizarea auditului intern 7i financiar al $ocietii) -n monitorizarea 7i raportarea ctre
#on$iliul de admini$traie 7i (dunarea %eneral a acionarilor cu privire la activitatea 7i
concluziile auditorilor interni>. 1emuneraia admini$tratorilor e$te $tabilit prin actul
con$titutiv $au prin 9otr:re a (dunrii %enerale) dar re4unera2ia supli4entar6
Linclusiv pentru atri7u2ii Bn ca3rul unui co4itetJ poate :i :iIat6 ;i prin 3eci5ie a
Consiliului 3e a34inistra2ie$
/e%ea nr. 31*1,,+) -n varianta anterioar adoptrii /e%ii nr. 441*2++") prevedea
c L5"ligaiile i rspunderea administratorilor sunt reglementate de dispo'iiile
referitoare la mandat i de cele special prev'ute *n aceast legeL -n con$ecin
elementul de noutate al re%lementrii recent adoptate e$te eItin3erea acestui tip 3e
contract la 3irectori =in$) director -n $en$ul le%ii 441*2++") a34inistratori sau
127
persoane 3in a:ara Consiliului 3e a34inistra2ie cu co4peten2e 3e con3ucere
3ele<ate 3e la Consiliul 3e A34inistra2ieJ $
Directorul %eneral 7i*$au ali directori =dac ace7tia dein atribuii dele%ate din
partea #on$iliului de admini$traie> vor BncHeia cu societatea un contract 3e
a34inistrare L4ana<e4entJ) contract -nc9eiat nu pentru ca $unt cumulate dou
atribuii de admini$trator 7i de director %eneral*director) ci pentru c funcia de director
%eneral*director implic 3ele<area unor atribuii din partea #on$iliului de admini$traie9
care o7li<6 la sta7ilirea unor raporturi caracteri5ate 3e principiul revoca7ilit62ii$
O Consiliul 3e suprave<Here:
? membrii con$iliului de $uprave%9ere $unt numii de ctre adunarea %eneral a
acionarilor - art. 1" alin. 1<
? numrul membrilor con$iliului de $uprave%9ere e$te $tabilit prin actul
con$titutiv) neput:nd fi mai mic de 3 7i nici mai mare de 11 - art. 1" alin. 3<
? membrii con$iliului de $uprave%9ere pot fi revocai oric:nd de adunarea
%eneral a acionarilor - art. 1" alin. 4<
? membrii con$iliului de $uprave%9ere nu pot fi concomitent membri ai
directoratului art. 13 alin. 1< -n cadrul con$iliului de $uprave%9ere pot fi create
comitete con$ultative =$pre e5emplu; audit) remunerare) nominalizare>< -n cazul
$ocietilor pe aciuni ale cror $ituaii financiare anuale fac obiectul unei obli%aii
le%ale de auditare financiar) crearea unui comitet de audit -n cadrul con$iliului de
$uprave%9ere e$te obli%atorie 0 art. 13.
E:ecte ale 4o3i:ic6rii re<i4ului 8uri3ic al raporturilor Bntre
a34inistratori?3irectori ;i societatea co4ercial6 pe ac2iuni
Admini$tratorii 7i directorii) nu pot -nc9eia cu $ocietatea un contract de munc
pentru -ndeplinirea mandatului) ci un contract de admini$trare*mana%ement =potrivit art.
133 alin. 3>.
(cea$t modificare a re%imului 4uridic atra%e o $erie de con$ecine -n plan fi$cal
7i al modului de percepere*virare a contribuiilor la $i$temele de a$i%urri $ociale.
HAu3itul :inanciar9 au3itul intern9 ce5orii
Preci56ri preala7ile$ Potrivit art."+ alin. 1) $ituaiile financiare anuale ale
$ocietilor comerciale) care intr $ub incidena re%lementrilor contabile armonizate cu
directivele europene 7i $tandardele internaionale de contabilitate vor fi audiate de ctre
auditorii financiari 0 pre$oane fizice $au 4uridice. .n ace$t $en$) $e di$tin% dou a$pecte ;
? $ocietile comerciale) ale cror $ituaii financiare anuale $unt $upu$e) potrivit
le%ii) auditului financiar. 6ocietile comerciale vor or%aniza auditul intern potrivit
normelor elaborate de #amera (uditorilor 'inanciari din 1om:nia -n ace$t $cop.
? $ocietile comerciale ale cror $ituaii financiare nu $unt $upu$e) potrivit le%ii)
auditului financiar. .n ace$t caz) adunarea %eneral ordinar a $ocietilor comerciale vor
9otr- contractarea auditului financiar $au numirea cenzorilor dup caz.
128
W Dese4narea cen5orilor. /a -nceput) cenzorii $unt ale7i de adunarea con$titutiv
=art. 1, alin. 1>) iar dup con$tituire vor fi numii de adunarea %eneral =art. 1"2 alin.
3>. 6ocietatea pe aciuni va avea trei cenzori 7i tot at:ea $upleani) dac prin actul
con$titutiv nu $e prevede un numr mai mare ..n toate cazurile -n$ numrul cenzorilor
trebuie $ fie impar.
W Calitatea cen5orilor. #enzorii pot fi acionari) cu e5cepia cenzorului e5pert
contabil $au contabil autorizat) care poate fi ter ce e5ercit profe$ia individual ori -n
forme a$ociative. ($tfel) poate fi cenzor o persoan fi'ic $au o persoan )uridic.
Dintre cenzorii $ocietii pe aciuni) cel puin unul dintre ei trebuie $ fie contabil
autorizat) -n condiiile le%ii $au e5pert contabil.
WInco4pati7ilit62i Bn raport 3e calitatea cen5orilor =art. 1"1alin. 2>. !u pot
dob:ndi acea$t calitate) iar dac au fo$t ale7i) decad din mandatul lor;
a. rudele $au afinii p:n la al patrulea %rad inclu$iv $au $oii admini$tratorilor<
b. per$oanele care prime$c $ub orice form pentru alte funcii dec:t aceea de
cenzor) un $alariu $au remuneraie de la admini$tratori $au de la $ocietate $au ai cror
an%a4atori $unt -n raporturi contractuale $au $e afl -n concuren cu acea$ta<
c. per$oanele care potrivit le%ii $unt incapabili $au care au fo$t condamnate pentru
%e$tiune frauduloa$) abuz de -ncredere) fal$) uz de fal$) -n7elciune) delapidare mrturie
mincinoa$) dare $au luare de mit) precum 7i alte infraciuni prevzute de /e%ea nr.
31*1,,+ =per$oanele crora le e$te interzi$ funcia de admini$trator 7i calitatea de
fondator) potrivit art. 13&><
d. per$oanele care) pe durata e5ercitrii atribuiilor conferite de acea$t calitate)
au atribuii de control -n cadrul Dini$terului 'inanelor Publice $au al altor in$tituii
publicecu e5cepia $ituaiilor prevzute e5pre$ de le%e .
W Man3atul cen5orilor$
Dandatul cenzorilor e$te de 3 put:nd fi reale7i. /e%ea prevede ca cenzorii $-7i
e5ercite per$onal mandatul lor .
T Pier3erea calit62ii 3e cen5or$ .n caz de dece$) -mpidicare fizic $au le%al)
-ncetare $au renunare la mandat a unui cenzor) $upleantul cel mai -n v:r$t -l -nlocuie7te
=art. 1"2 alin. 1>. Dac -n modul artat numrul cenzorilor nu $e poate completa)
cenzorii rma7i nume$c alte per$oane -n locurile vacante )p:n la -ntrunirea celei mai
apropiate adunri %enerale. Dac nu mai rm:ne -n funcie nici un cenzor)
admini$tratorii vor convoca de ur%en adunarea %eneral) care va proceda la numirea
altor cenzori.
T &repturile i o"ligaiile cenzorilor.
#enzorii au urmtoarele drepturi ;
? $ fie convocai la 7edinele con$iliului de admini$traie =art. 11 alin. ><
? $ participe la adunrile admini$tratorilor fr dret de vot =art. 1"4 alin. 2> <
? $ fie remunerai cu o -ndemnizaie fi5) determinat prin actul con$titutiv $au de
adunarea %eneral care i-a numit =art. 1"1 alin. 3><
129
? $ li $e acorde orice alte $ume $au avanta4e) pe l:n% remuneraie 0 ca 7i
admini$tratorilor) numai -n baza unei 9otr:ri a adunrii %enerale =art. 13 alin.
1><
? $ obin lunar de la admini$tratori o $ituaie de$pre mer$ul operaiunilor = art. "4
alin.>.
Pentru -ndeplinirea mandatului lor cenzorii au urmtoarele obli%aii =art. 4 alin. 7i 3>;
? $ depun) -nainte de preluarea funciei )a treia parte din %arania cerut pentru
admini$tratori. 6unt e5ceptai de la acea$t obli%aie cenzorii e5peri conabili $au
contabili autorizai) dac fac dovada -nc9eieii a$i%urrii de r$pundere civil
profe$ional =art. 1, alin. > <
? $ $uprave%9eze %e$tiunea $ocietii <
? $ verifice;
U dac $ituaiile financiare $unt le%al -ntocmite 7i -n concordan cu re%i$trele)
U dac re%i$trele $unt inute re%ulat)
U dac evaluarea elementelor patrimoniale $-a fcut conform re%ulilor $tabilite
pentru -ntocmirea 7i prezentarea $ituaiilor financiare =art. 1"3 alin. 1>. 1eferitor la
obiectul ace$tor atribuii de control 7i a$upra propunerilor pe care le vor con$idera
nece$are cu privire la $ituaiile financiare 7i repartizarea profitului) cenzorii vor prezenta
adunrii %enerale un raport amnunit =art. 1"3 alin. 2>. 6ituaiile financiare anuale pot fi
aprobate de adunarea %eneral numai dac ace$te $unt -n$oite de raportul cenzorilor)
$au dup caz) al auditorilor financiari =art. 1"3 alin. 3>.
Potrivit art. 1"3 alin. 4) cenzorii $unt obli%ai ;
? $ fac) -n fiecare lun 7i pe nea7teptate) in$pecii ca$ei 7i $ verifice e5i$tena
titlurilor $au valorilor ce $unt proprietatea $ocietii $au au fo$t primite -n %a4)
cauiune ori depozit<
? $ convoace adunarea ordinar $au e5traordinar) c:nd n-a fo$t convocat de
admini$tratori<
? $ ia parte la adunrile ordinare 7i e5traordinare) put:nd face $ $e in$ereze -n
ordinea de zi propunerile pe care le vor crede nece$are<
? $ con$tate re%ulata depunere a %araniei din partea admini$tratorilor<
? $ ve%9eze ca di$poziiile le%ii 7i ale actului con$titutiv $ fie -ndeplinite de
admini$tratori 7i lic9idatori<
? $ aduc la cuno7tina admini$tratorilor nere%ulile -n admini$traie 7i -nclcrile
di$poziiilor le%ale 7i ale prevederilor actului con$titutiv pe care le con$tat<
? $ aduc la cuno7tina adunrii %enerale cazurile con$iderate mai importante.
#enzorilor le e$te interzi$ $ comunice acionarilor -n particular $au terilor datele
referitoare la operaiunile $ocietii con$tatate cu ocazia e5ercitrii mandatului lor
=art. 1"4 alin.3> .
W Mo3ul 3e lucru al cen5orilor$
Potrivit art 1, alin. 3 ))#enzorii trebuie $-7i e5ercite per$onal mandatul lor.
130
#enzorii pot lucra) -mpreun $au $eparat .
#enzorii vor delibera *mpreun pentru -ndeplinirea obli%aiei prevzute de art.
1"3 alin. 2) iar -n caz de ne-nele%ere cenzorii au dreptul $ fac rapoarte $eparate)
cu obli%aia de a le prezenta adunrii %enerale =art. 1" alin. 1>.
Pentru toate celelalte obli%aii) cenzorii au dreptul $ lucreze separat =art. 1"
alin. 2>. Deliberrile 7i conte$trile fcute -n e5erciiul mandatului lor) cenzorii le
vor trece -ntr-un registru special.
W R6spun3erea cen5orilor$
Potrivit art. 1"" alin. 1 ))-ntinderea 7i efectele r$punderii cenzorilor $unt
determinate de re%ulile mandatului)). 1$punderea cenzorilor e$te prin urmare
contractual .
#enzorii r$pund $olidar fa de $ocietate) potrivit art. 33 alin. 1 ;
? realitatea vr$mintelor efectuate de a$ociai<
? e5i$tena real a dividentelor pltite<
? e5i$tena re%i$trelor cerute de le%e 7i corecta lor inere<
? e5acta -ndeplinire a 9otr:rilor adunrii %enerale <
? $tricta -ndeplinire a -ndatoririlor pe care le%ea) actul con$titutive le impun.
Potrivit art. 1 alin. 1) aciunea -n r$pundere contra cenzorilor $au auditorilor
financiari aparine a3un6rii <enerale9 care va delibera -n prezena acionarilor care
$ reprezinte cel puin 4umtate din capitalul $ocial) iar 9otr:rile $ fie luate de
acionarii ce dein ma4oritatea ab$olut a capitalului $ocial reprezentat -n adunare
=dac actul con$titutiv nu prevede altfel>.
#enzorul r$punde penal;
? dac nu convoac adunarea %eneral -n cazul -n care e$te obli%at prin le%e $ o
fac =art. 23">< 1$pund -n acelea7i condiii per$oana care a cceptat $au a p$trat
-n$rcinarea de cenzor) contrar art 1"1 alin. 2 7i per$oana care a acceptat
-n$rcinarea de e5pert cu -nclcarea art. 3, din /e%ea nr. 31*1,,+ =art. 233 alin. 1>.
? dac -ncalc di$poziiile /e%ii 31*1,,+ referitoare la incompatibilitate -ca 7i
fondatorul) admini$tratorul) directorul) directorul e5ecutiv =art. 233 alin. 3>.
#enzorii r$pund civil 7i penal 7i -n condiile /e%ii nr. &*2++") privind procedura
in$olvenei
EIper2ii 3e <estiune
/e%ea nr. 31*1,,+) prevede -n art. 13" alin. 1)po$ibilitatea ))pentru unul $au mai
muli acionari) dein:nd cel puin 1+Q din aciunile reprezent:nd capitalul $ocial) $
cear individual $au -mpreunin$tanei $ de$emneze unul $au mai muli e5peri
)-n$rcinai $ analizeze anumite operaiuni din %e$tiunea $ocietii) 7i $
-ntocmea$c un raport) care $ le fie -nm:nat 7i) totodat) predat oficial cenzorilor
$ocietii) $pre a fi analizat ))7i a $e propune m$uri core$punztoare)).
Prin urmare la cererea unei minoriti de acionari ))%e$tiunea $ocietii poate fi
analizat de e5peri - de$emnai de in$tan. Onorariile e5perilor de %e$tiune vor fi
131
$uportate de $ocietate) cu e5cepia cazurilor -n care $e$izarea a fo$t fcut cu rea
credin.
T 'egistrele societii pe aciuni i situaiile financiare anuale
6ocietatea pe aciuni trebuie $ in urmtoarele re%i$tre =art.133 alin. 1>;
a. un re%i$tru al acioarilor) -n care trebuie $ $e menioneze) dup caz) numele 7i
prenumele) codul numeric per$onal) denumirea) domiciliul $au $ediul acionarilor cu
aciuni nominative) precum 7i vr$mintele fcute -n contul aciunilor. 2videna
valorilor mobiliare emi$e de o $ocietate deinut public) tranzacionte pe o pia
re%lementat) va fi inut de o $ocietate de re%i$tru autorizat de #.!.G.D.) potrivit
/e%ii nr. 2,3*2++4.
b. un re%i$tru al 7edinelor 7i deliberrilor adunrilor %enerale <
c. un re%i$tru al 7edinelor 7i deliberrilor con$iliului de admini$traie <
d. un re%i$tru al 7edinelor 7i deliberrilor comitetului de direcie <
e. un re%i$tru al deliberrilor 7i con$tatrilor fcute de cenzori -n e5ercitarea
mandatului lor <
f. un re%i$tru al obli%aiunilor )care $ arate totalul obli%aiunilor emi$e 7i al celor
rambur$ate) precum 7i numele 7i prenumele denumirea) domiciliul $au $ediul
titularilor) c-nd ele $unt nominativ. 2videna obli%aiunilor emi$e -n form
dematerializat 7i tranzacionte pe o pia or%anizat va fi inut potrivit /e%ii nr.
2,3*2++4. 1e%i$trele menionate vor fi inute diferit) dup cum urmeaz ;
- re%i$trele prevzute la alin. 1 lit. a) b) c 7i f vor fi inute prin %ri4a
con$iliului de admini$traie <
- re%i$trul prevzut la lit. d prin %ri4a comitetului de direcie <
- re%i$trul prevzut la lit. e prin %ri4a cenzorilor.
3dministratorii $au dup caz registru independent au obli%aia =art. 13& alin. 1 7i
2>;
-$ pun la di$poziia acionarilor 7i a oricror $olicitani re%i$trele
acionarilor 7i e5tra$e de pe ele) la cerere) pe c9eltuiala ace$tora <
-$ pun la di$poziia acionarilor 7i a deintorilor de obli%aiuni) re%i$trele
7edinelor 7i deliberrilor adunrii %enerale 7i a obli%aiunilor .
1e%i$trul acionarilor 7i re%i$trul obli%aiunilor $e pot ine manual $au -n
$i$tem computerizat .
Pentru inerea re%i$trului acionarilor re$pectiv al obli%aiunilor -n $i$tem
computerizat 7i efectuarea -nre%i$trrilor 7i a altor operaiuni le%ate de ace$t
re%i$tru) $ocietatea comercial poate contracta cu o societate de registru
independent privat.
Vinerea celor dou re%i$tre de ctre o $ocietate de re%i$tru independent
autorizat e$te obli%atorie -n cazurile prevzute de le%e. .n cazul -n care re%i$trul
acionarilor e$te inut de ctre o $ocietate de re%i$tru independent autorizat e$te
132
obli%atorie menionarea -n re%i$trul comerului a firmei 7i a $ediului ace$teia
precum 7i a oricror modificri intervenite cu privire la ace$te elemente de
identificare .
Situa2ia :inanciar6 anual6
6ituaiile financiare anuale $e vor -ntocmi) vor fi verificate $au auditate -n
condiiile prevzute de le%e =art. 1&2 alin. 1 7i 2>.
(dmini$tratorii $unt obli%ai $ prezinte cenzorilor $au auditorilor
financiari)cu cel puin o lun -nainte de ziua $tabilit pentru 7edina adunrii
%enerale) situaia financiar anual pentru e5erciiul financiar precedent) -n$oit
de raportul lor 7i de documentele )ustificative =art. 1&1>.
6ituaiile financiare anuale) -mpreun cu rapoartele admini$tratorilor)
cenzorilor $au ale auditorilor financiari vor rm:ne depu$e la $ediul $ocietii 7i
cel al $ucur$alelor) -n cele 1 zile care preced adunrii %enerale) pentru a fi
con$ultate de acionari.
(cionarii au dreptul $ cear con$iliului de admini$traie) pe c9eltuiala lor)
copii de pe $ituaiile financiare anuale 7i de pe celelalte rapoarte.
(dmini$tratorii au obli%aia ca)-n termende 1 zile de la data adunrii
%enerale) $ depun o copie de pe $ituaiile financiare anuale) -n$oite de raportul
lor)raportul cenzorilor $au raportul auditorilor financiari) precum 7i de proce$ul
verbal al adunrii %enerale la oficiul re%i$trului comerului) precum 7i la
Dini$terul 'inanelor Publice -n condiiile prevzute de /e%ea contabilitii nr.
&2*1,,1) republicat) cu modificrile ulterioare .
Pentru $ocietile comerciale care au o cifr anual de afaceri de pe$te 1++
miliarde de lei) $e va publica -n Donitorul Oficial al 1om:niei un anun prin care
$e confirm depunerea ace$tor acte) pe c9eltuiala $ocietii 7i prin %ri4a oficiului
re%i$trului comerului.
'aptul c adunarea %eneral aprob $ituaiile financiare anuale) nu
-mpiedic e5ercitarea aciunii -n r$pundere -mpotriva admini$tratorilor)
directorilor) cenzorilor $au auditorilor financiari.
&( )uncionarea societilor n comandit pe aciuni
6ocietatea -n comandit pe aciuni e$te a$imilat -n privina re%lementrii)
$ocietii pe aciuni =art. 1&3>) cu e5cepia di$poziiilor prevzute de /e%ea 31*1,,+.
Particularitatea funcionrii $ocietii -n comandit pe aciuni e$te dat de
prezena celor dou cate%orii de a$ociai) comanditai) care r$pund nelimitat 7i
$olidar pentru pa$ivul $ocial) 7i comanditari) a cror r$pundere e$te limitat.
($ociailor comanditai din $ocietatea -n comandit pe aciuni li $e vor aplica
di$poziiile referitoare la drepturile 7i obli%aiile a$ociailor -n $ocietatea -n nume
colectiv 7i comanditailor -n $ocietate -n comandit $impl =art. &+-&3 >.
($ociailor comanditari din $ocietate -n comandit pe aciuni le $unt aplicabile
133
di$poziiile referitoare la la drepturile 7i obli%aiile a$ociailor comanditari din
$ocietate -n comandit $impl =art. &,-,+ >.
#%dministraia societii. (dmini$tratori ai $ocietii -n comandit pe aciuni pot
fi numai a$ociaii comanditai .(dmini$tratorii pot fi revocai numai de adunarea
%eneral a acionarilor) printr-o 9otr:re luat cu ma4oritatea $tabilit pentru
adunrile e5traordinare. .n locul admini$tratorului revocat) decedat $au pentru care a
-ncetat e5ercitarea mandatului $u adunarea %eneral) cu aceea7i ma4oritate ale%e o
alt per$oan. !umirea trebuie aprobat 7i de ceilali admini$tratori) dac $unt mai
muli. !oul admini$trator devine comanditat.
'spunderea administratorului re*ocat. (dmini$tratorul revocat r$punde
nelimitat fa de teri pentru obli%aiile pe care le-a contractat -n timpul
admini$traiei $ale. (dmini$tratorul are -n$ dreptul $ e5ercite aciune -n re%re$
-mpotriva $ocietii.
($ociaii comanditai) care nu $unt admini$tratori) nu au dreptul $ participe la
deliberrile adunrilor %enerale pentru ale%erea cenzorilor) c9iar dac po$ed aciuni
ale $ocietii.
EJ )uncionarea societilor cu rspundere limitat
W A3unarea asocia2ilor$ Preci56ri preala7ile$ /e%ea nr. 31*1,,+) -n cazul
$ocietii cu r$pundere limitat) nu face di$tincie -ntre adunarea %eneral ordinar 7i
adunarea %eneral e5traordinar ca -n privina $ocietii pe aciuni. .n$ adunarea
%eneral a a$ociailor 9otr7te -n condiii de cvorum 7i ma4oritate diferite) -n funcie de
problemele ce formeaz obiectul ordinii de zi.
W Convocarea a3un6ri <enerale$ #onvocarea adunrii %enerale $e face de ctre ;
? admini$tratori. (ce7tia $unt obli%ai $ cear convocarea cel puin odat pe an
$au de c:te ori e$te nece$ar) la $ediul $ocial <
? un a$ociat $au un numr de a$ociai reprezent:nd cel puin W din capitalul
$ocial. 2i au dreptul $ cear convocarea) ocazie cu care trebuie $ arate $copul ace$teia.
(ctul con$titutiv poate prevede 7i forma -n care $ $e fac convocarea. .n lip$a ace$tei
$tipulaii)convocarea $e face prin $cri$oare recomandat)cu cel puin 1+ zile -nainte de
ziua fi5at pentru inerea ace$teia cu menionarea ordinii de zi.
W EIercitarea 3reptului 3e vot ;i a3optaea Hot6r=rilor$ Goina $ocietii e$te
e5primat prin intermediul 9otr:rilor care $e iau -n adunarea %eneral.
Dreptul de vot -n adunarea a$ociailor $e e5ercit proporional cu participarea
a$ociailor la capitalul $ocial - fiecare parte $ocial d dreptul la un vot. @n a$ociat nu
poate e5ercita dreptul $u de vot -n deliberrile adunrii a$ociailor) referitoare la
aporturile $ale -n natur $au la actele 4uridice -nc9eiate -ntre ele 7i $ocietate =art. 1,3
alin. 2>.
134
Dreptul de vot $e e5ercit) at:t prin participare direct) c:t 7i prin core$ponden)
dac actul con$titutiv prevede o di$poziie -n ace$t $en$ =art. 1,2 alin. 2>. Potrivit art.
1,3 alin. 1 7i 2) adunarea %eneral decide;
? prin votul reprezent:nd ma4oritatea ab$olut a a$ociailor 7i 7i a prilor $ociale)
-n afar de cazul -n care) -n actul con$titutiv $e prevede altfel<
? prin votul tuturor a$ociailor) pentru 9otr:rile ce au ca obiect modificarea
actului con$titutiv) -n afar de cazul -n care) -n le%e $au -n actul con$titutiv $e prevede
altfel.
Dac adunarea le%al con$tituit nu poate lua o 9otr:re valabil din cauza
ne-ntrunirii ma4oritii cerute) adunarea convocat din nou poate decide a$upra ordinii
de zi) oricare ar fi numrul de a$ociai 7i partea din capitalul $ocial reprezentat de
a$ociaii prezeni =art. 1,3 alin. 3>.
W O7li<a2iile a3un6rii asocia2ilor$
(dunarea a$ociailor are urmtoarele obli%aii principale =art. 1,4 alin. 1> ;
a. $ aprobe $ituaia financiar anual 7i $ $tabilea$c repartizarea profitului net<
b. $ -i de$emneze pe admini$tratori 7i cenzoru) $ -i revoce 7i $ le dea de$crcare
de activitatea lor) precum 7i $ decid contractarea auditului financiar) atunci c:nd
ace$ta nu are caracter obli%atoriu) potrivit le%ii<
c. $ decid urmrirea admini$tratorilor 7i cenzorilor pentru daunele pricinuite
$ocietii) de$emn:nd 7i per$oana -n$rcinat $ o e5ercite<
d. $ modifice actul con$titutiv.
W A34inistra2ia societ62ii$ 6ocietatea cu r$pundere limitat e$te admini$trat de
unul $au mai muli admini$tratori) numii prin actul con$titutiv $au de adunarea
%eneral. (dmini$tratorii pot fi a$ociai $au nea$ociai.
($ociaii care reprezint ma4oritatea ab$olut a capitalului $ocial )au dreptul)
potrivit art. 133 alin. 1 ;
? $ alea% unul $au mai muli admini$tratori dintre ei <
? $ fi5eze puterile admini$tratorilor) durata -n$rcinrii )7i eventuala lor
remuneraie) afar numai dac prin actul con$titutiv nu $e di$pune altfel.
Dreptul de a reprezenta $ocietatea aparine fiecrui admini$trator )-n afar de
$tipulaie contrar =art. 3>.
(dmini$tratorii pot lucra -mpreun $au $eparat .
Dac actul con$titutiv di$pune ca admini$tratorii s lucre'e *mpreun)deci'ia
tre"uie luat *n unanimitate< -n caz de diver%en -ntre admini$tratori) vor decide
a$ociaii care reprezint ma4oritatea ab$olut a capitalului $ocial =art. 3" alin. 1>.
Pentru actele ur%ente )a cror ne-ndeplinire ar cauza o pa%ub mare $ocietii
)poate decide un $in%ur admini$trator )-n lip$a celorlali )care $e %$e$c -n impo$ibilitate
c9iar momentan )de a lua parte la admini$traie .
W Re<istrul asocia2ilor%o7li<a2ia a34inistratorilor$
6ocietatea cu r$pundere limitat trebuie $ in) prin %ri4a admini$tratorilor) un
135
registru al asociailor, -n care $e vor -n$crie) dup caz) numele 7i prenumele) denumirea)
domiciliul $au $ediul fiecrui a$ociat) partea ace$tuia din capitalul $ocial) tran$ferul
prilor $ociale) $au orice alt modificare cu privire la ace$tea. Orice daun pricinuit
prin nere$pectarea ace$tei obli%aii atra%e r$punderea per$onal 7i $olidar a
admini$tratorilor.
1e%i$trul a$tfel inut poate fi cercetat de a$ociai 7i creditori .
/e%ea nr. 31*1,,+ precizeaz c di$poziiile referitoare la $ocietatea pe aciuni $e
aplic 7i $ocietii cu r$pundere limitat) -n privina ;
? -ntocmirii $ituaiilor financiare <
? a fondurilor de rezerv <
? a reducerii capitalului $ocial .
Dup aprobarea de ctre adunarea %eneral a a$ociailor) $ituaiile financiare vor
fi depu$e de admini$tratori la direciile %enerale la efinanelor publice competente. @n
e5emplar al $ituaiei financiare anuale va fi depu$ la Oficiul re%i$trului comerului)de
ctre admini$tratori -n termen de 1 zile de la data adunrii %enerale) -n$oit de raportul
lor) al cenzorilor $au al auditorilor financiari precum 7i de proce$ul 0 verbal al adunrii
%enerale la Dini$terul 'inanelor Publice =art. 1& alin. 1>.
W O7li<a2ia 3e nonconcuren26 ce revine a34inistratorilor ;i asocia2ilor$
1. (dmini$tratorii nu pot primi) fr autorizarea adunrii a$ociailor )mandatul de
admini$trator -n alte $ocieti concurente $au av-nd acela7i obiect de activitate )nici $
fac acela7i comer ori altul concurent pe cont propriu $au pe contul altei per$oane fizice
$au 4uridice $ub $anciunea revocrii 7i r$punderii pentru daune .
2. ($ociatul care) -ntr-o operaiune determinat) are) pe cont propriu $au pe contul
altuia) intere$e contrare acelora ale $ocietii nu poate lua parte la nici o deliberare $au
decizie privind acea$t operaiune. .n caz contrar a$ociatul e$te r$punztor de daunele
pricinuite) dac fr votul $u) nu $-ar fi obinut ma4oritatea cerut =art. 3, alin. 1>.
W Controlul 3e <estiune al societ62ii Gcen5orii$
(dunarea a$ociailor poate numi unul $au mai muli cenzori)-n cazul $ocietilor
ale cror $ituaii financiare nu intr $ub incidena re%lemetrilor contabile armonizate cu
directivele europene 7i $tandardele internaionale de contabilitate =art. 1"+ alin. 1>.
6ocietile comerciale ale cror $ituaii financiare intr $ub incidena re%lementrilor
contabile armonizate =...> vor fi auditate de auditori financiari 0 per$oane fizice $au
per$oane 4uridice.
Dac numrul a$ociailor trece de 1) numirea cenzorilor e$te obli%atorie.
.n lip$ de cenzori) fiecare dintre a$ociai) care nu e$te admini$trator al $ocietii
poate e5ercita controlul de %e$tiune ca 7i a$ociatul din $ocietatea -n nume colectiv =art.
1,, alin. 1>.
/e%ea prevede c di$poziiile referitoare la cenzorii $ocietii pe aciuni $e aplic
7i cenzorilor din $ocietile cu r$pundere limitat =art. 1,, alin. 4>.
WTrans4iterea p6r2ilor sociale$
136
Din punct de vedere al $tructurii capitalului $ocietatea cu r$pundere limitat e$te
o $ocietate de per$oane. 6ocietatea cu r$pundere limitat nu emite titluri ne%ociabile. .n
ace$t $en$ art. 2++ din /e%ea nr. 31*1,,+) precizeaz c $ocietatea cu r$pundere
limitat nu are dreptul $ emit obli%aiuni.
#apitalul $ocial al $ocietii e$te divizat pe pri $ociale. De7i prile $ociale nu
$unt titluri ne%ociabile) le%ea prevede po$ibilitatea tran$miterii lor) numai dac actul
con$titutiv o prevede.
Prile $ociale $e pot tran$mite;
? -ntre a$ociai) fr nici o condiie -n privina aprobrii tran$miterii <
? ctre per$oane din afara $ocietii )dac tran$miterea a fo$t aprobat de a$ociaii
reprezent:nd cel puin 3*4 din capitalul $ocial.
.n cazul dob:ndirii unei pri $ociale prin $ucce$iune) e5i$t urmtoarele
po$ibiliti;
? dac mo7tenitorul accept $ucce$iunea) 7i -n actul con$titutiv e5i$t o clauz de
continuare a activitii $ocietii cu mo7tenitorii a$ociatului decedat) ace$ta devine
a$ociat. .n cazul -n care $-ar dep7i ma5imul le%al de a$ociai din numrul $ucce$orilor)
ace7tia vor fi obli%ai $ de$emneze un numr de titulari ce nu va dep7i ma5imul le%al
=art. 2+2 alin. 4 ><
? dac mo7tenitorul accept $ucce$iunea 7i -n actul con$titutiv nu e5i$t o clauz
de continuare a activitii $ocietii cu mo7teniorii a$ociatului decedat) $ocietatea e$te
obli%at la plata prii $ociale ctre $ucce$ori) conform ultimului bilan contabil aprobat<
? dac mo7tenitorul nu accept $ucce$iunea) e5i$tena $au ine5i$tena clauzei de
continuare a activitii $ocietii cu mo7teitorii a$ociatului decedat) nu are nici o
relevan)pentru c acceptarea mo7tenirii e$te o facultate) nu o obli%aie) iar clauza are
caracter obli%atoriu numai fa de a$ociai.
8ran$miterea prilor $ociale $e face) de obicei) -ntre vii) cu titlu onero$) pe calea
ce$iunii. #e$iunea prilor $ociale pre$upune -nc9eierea unui contract de ce$iune) -ntre
a$ociatul cedent 7i a$ociatul ce$ionar. /e%ea $olicit -ndeplinirea unor formaliti de
publicitate;
? -n$crierea contractului de ce$iune -n re%i$trul comerului <
? -n$crierea contractului de ce$iune -n re%i$trul de a$ociai al $ocietii =art. 2+3
alin.1>.
8ran$miterea prilor $ociale e$te opozabil terilor numai din momentul -n
$crierii -n re%i$trul comerului.
EIclu3erea ;i retra<erea asocia2ilor
8itlul G din /e%ea nr. 31*1,,+ republicat re%lementeaz e5cluderea 7i retra%erea
a$ociailor din $ocietatea -n nume colectiv) -n comandit $impl $au cu r$pundere
limitat.
Poate fi e5clu$ din $ocietate ;
137
a. a$ociatul care) pu$ -n -nt:rziere )nu aduce aportul la care $-a obli%at =art. 222
alin. 1) /e%ea nr. 31*1,,+ rep.>. (cea$t di$poziie are -n vedere a$ociaii din $ocietatea
cu r$pundere limitat) din $ocietatea -n nume colectiv 7i a$ociaii comanditari 7i
comanditai din $ocietatea -n comandit $impl <
b. a$ociatul =cu r$pundere nelimitat> -n $tare de faliment 0dac e$te per$oan
4uridic) $au care a devenit le%almente incapabil 0dac e$te per$oan fizic =art. 222
alin.1>. (cea$t di$poziie are -n vedere a$ociaii -n $ocietatea -n nume colectiv)7i
a$ociaii comanditai -n $ocietatea -n comandit pe aciuni 7i -n $ocietatea -n comandit
$impl.
c. a$ociatul =cu r$pundere nelimitat> care $e ame$tec fr drept -n admini$traia
$ocietii =art. 222 alin. 1>.
d. a$ociatul care) fr con$imm:ntul $cri$ al celorlali a$ociai -ntrebuineaz
capitalul) bunurile $au creditul $ocietii -n folo$ul $u $au al unei alte per$oane =art. &+>.
e. a$ociatul care) fr con$imntul celorlali a$ociai
U ia parte ca a$ociat cu r$pundere nelimitat -n alte $ocieti concurente
$au av:nd acelai obiect de activitate )
U face operaiuni pe cont propriu $au al altora) -n acelai fel de comer $au
-ntr-unul a$emntor =art. &2>.
f. a$ociatul debitor )-n cazul -n care creditorii particulari ai a$ociailor dintr-o
$ocietate -n nume olectiv fac opoziie -mpotriva 9otr:rilor adunrii a$ociailor de
prelun%ire a duratei $ocietii pe$te termenul fi5at iniial) dac au drepturi $tabilite
printr-un titlu e5ecutoriu anterior 9otr:rii =art. 2+">. Dac opoziia a fo$t admi$)
a$ociaii $unt obli%ai $ decid) -n termenul $tabilit de art. 2+" alin. 2) dac renun la
prelin%ire $au e5clud din $ocietate pe a$ociatul debitor al oponentului.
#azurile de e5cludere enumerate $unt aplicabile 7i comanditailor -n $ocietile -n
comandit pe aciuni =art. 222 alin. 2>.
Iar -n privina caracterului enumerrii cazurilor de e5cludere a a$ociailor
prevzute -n art. 2+" alin. 2) opiniile $unt -mprite) -ntre aceeia care con$ider c
enumerarea e$te limitativ 7i aceeia care con$ider c enumerarea e$te e5emplificativ.
Not6r=rea 8u3ec6toreasc6 3e eIclu3ere a asocia2ilor
25cluderea poate fi cerut de $ocietatea comercial -n$7i $au de oricare a$ociat.
25cluderea $e pronun prin 9otr:re 4udectorea$c. Dac e5cluderea e$te cerut de un
a$ociat) $e vor cita societatea, prin reprezentantul ace$teia) 7i asociatul p2r2t. Prin
9otr:rea de e5cludere) in$tana va di$pune 7i cu privire la $tructura participrii la
capitalul $ocial a celorlali a$ociai =art. 223 alin. 3>.
Motr:rea irevocabil de e5cludere $e va depune -n termen de 1 zile) la oficiul
re%i$trului comerului pentru a fi -n$cri$ iar di$pozitivul 9otr:rii $e va publica la
cererea $ocietii -n Donitorul oficial al 1om:niei) partea a IG-a.
&repturile, o"ligaiile i rspunderea asociatului e+clus
138
($ociatul e5clu$ are dreptul ;
? la beneficii p:n -n ziua e5cluderii $ale )-n$ nu va putea cere lic9idarea lor
p:n ce ace$tea nu $unt repartizate conform prevederilor actului con$titutiv =art. 224
alin. 1>.
? la o $um de bani care $ reprezinte valoarea unei pri proporionale din
patrimoniul $ocial =art. 224 alin. 2>.
($ociatul e5clu$ e$te obli%at;
? $ $uporte pierderile p:n la ziua e5cluderii $ale)
? fa de teri) pentru operaiunile fcute de $ocietate p:n -n ziua rm:nerii
definitive a 9otr:rii de e5cludere. ($ociatul e$te obli%at $ $uporte con$ecinele
operaiunilor -n cur$ de e5ecutare) din momentul e5cluderii) 7i nu-7i va putea retra%e
partea ce i $e cuvine dec:t dup terminarea acelor operaiuni

EIclu3erea asocia2ilor 3in societatea Bn co4an3it6 si4pl6 ;i co4an3ita2ilor
Bn societatea Bn co4an3it6 pe ac2iuni
Poate fi e5clu$ din $ocietate;
a. a$ociatul comanditar 7i comanditat care pu7i -n -nt:rziere nu aduc aportul la
care $-au obli%at)
b. a$ociatul comanditat -n $tare de faliment =per$oan 4uridic> $au care a devenit
le%almente incapabil =per$oan fizic>)
c. a$ociatul comanditat care $e ame$tec fr drept -n admini$traie =art. &+ 7i &2>.
d. a$ociatul admini$trator-comanditat-care comite fraud -n dauna $ocietii $au
care $e $erve7te de $emntura $ocial $au de capitalul $ocial -n folo$ul lui $au al altora.
Retra<erea asociatului 3in societate
1etra%erea din $ocietate e$te prevzut -n art. 22") pentru a$ociaii -n nume
colectiv) -n comandit $impl $au -n $ocietatea cu r$pundere limitat) iar -n art. 134
pentru acionari.
Asociatul se poate retra<e:
? Bn ca5urile prev65ute Bn actul constitutiv9
K cu acor3ul tuturor celorlal2i asocia2i9
K Bn lipsa unor preve3eri Bn actul constitutiv sau c=n3 nu se reali5ea56
acor3ul unani49 pentru 4otive te4einice. 8emeinicia motivelor e$te apreciat -n
baza unei 9otr:ri pronunat de tribunal) $upu$ numai recur$ului) -n termen de 1 zile
de la comunicare .
Ac2ionarii se pot retra<e 3in societate 3ac6 nu sunt 3e acor3 cu Hot6r=rile
luate Bn a3unarea <eneral6 cu privire la scHi47area o7iectului principal 3e
activitate9 la 4utarea se3iului sau la :or4a societ62ii $
Ac2ionarii retra;i din $ocietate au 3reptul s6 o72in6 3e la societate
contravaloarea ac2iunilor pe care le pose369 la valoarea 4e3ie 3eter4inat6 3e c6tre
139
un eIpert autori5at9 prin :olosirea a cel pu2in 3ou6 4eto3e 3e evaluare recunoscute
3e stan3ar3ele europene 3e evaluare =2.G.6.>. Odat cu declaraia de retra%ere)
acionarii vor preda $ocietii aciunile pe care le po$ed =art. 134 alin. 3>. #a urmare a
retra%eii acionarilor) aciunile ace$tora vor fi dob:ndite de $ocietate -n condiii art. 1+3
alin. 3.
$A$ Mo3i:icarea actului constitutiv al societ62ii co4erciale
$A$$ Preci56ri preala7ile$
(ctul con$titutiv ce $t la baza unei $ocieti comerciale poate fi modificat;
- prin 9otr:rea adunrii %enerale adoptat -n condiiile le%ii<
- printr-un act adiional la actul con$titutiv <
- prin 9otr:rea in$tanei 4udectore7ti) -n condiiile art. 223 alin. 3 7i art. 22" alin.
2.
Mo3i:icarea actului constitutiv prin Hot6r=rea a3un6rii <enerale ;i printr%un
act a3i2ional este re5ultatul voin2ei asocia2ilor $
? 7otr2rea de modificare a actului constitutiv e$te luat pentru $ocietatea pe
aciuni 7i $ocietatea -n comandit pe aciuni de ctre adunarea %eneral
e5traordinar) care va putea dele%a e5erciiul atribuiilor referitoare la acea$t
modificare con$iliului de admini$traie $au admini$tratorului unic =art. 113 7i art.
114) /e%ea 31*1,,+>.
Dodificarea deci$ a$tfel prive7te;
? 4utarea se3iului social9
K scHi47area o7iectului 3e activitate9
K 4a8orarea capitalului social9
K re3ucerea capitalului social sau reBntre<irea lui prin e4isiune 3e ac2iuni9
conver$ia aciunilor dintr-o cate%orie -n cealalt =art. 113 lit. b) c) f) %) 4 >.
Motr:rea de modificare $e ia -n condiiile de cvorum 7i ma4oritate cerute pentru
adunarea %eneral e5traordinar =art. 11din /e%ea nr. 31*1,,+>.
? Dodificarea actului con$titutiv printr%un act a3i2ional e$te obli%atorie pentru
$ocietatea -n nume colectiv 7i $ocietatea -n comandit $impl )deoarece pentru ace$te
$ocieti le%ea nu in$tituionalizeaz adunarea %eneral .
? Not6r=rea instan2ei 8u3ec6tore;ti pentru modificarea actului con$titutiv
intervine numai -n cazul e5cluderii $au retra%erii unui a$ociat din $ocietatea -n nume
colectiv) $ocietatea -n comandit $impl $au $ocietatea cu r$pundere limitat =-n
condiiile art. 223 alin. 3 7i art. 22" alin. 2>.
)orma actului modificator. De re%ul) actul de modificare $e -ntocme7te -n
forma -n$cri$ului $ub $emntur privat. .n mod e5cepional) actul modificator -mbrac
forma autentic) obli%atorie) atunci c:n ace$ta are ca obiect ;
? ma4orarea capitalului $ocial prin $ub$crierea ca aport -n natur a unui teren<
140
? modificarea formei 4uridice a $ocietii -ntr-o $ocietate -n nume colectiv $au
$ocietate -n comandit $impl<
? ma4orarea capitalului $ocial prin $ub$cripie public .
Dac modificarea actului con$titutiv prive7te $c9imbarea denumirii $ocietii)
le%ea $olicit prezentarea dovezii eliberat de oficiul re%i$trului comerului privind
di$ponibilitatea firmei) iar dac are -n vedere continuarea $ocietii cu r$pundere
limitat cu a$ociat unic) le%ea $olicit declaraia pe propria r$pundere privind deinerea
calitii de a$ociat unic -ntr-o $in%ur $ocietate cu r$pundere limitat =art. 13 alin. 1>.
!rocedura de nregistrare a actului modificator pre$upune dou etape ;
$ -nre%i$trarea actului modificator - cu trimiterile la te5tele modificatoare ale
actului con$titutiv - -n re%i$trul comerului pe baza -nc9eierii 4udectorului dele%at.
.n cazurile prevzute de art. 223 alin. 3 7i art. 22" alin. 2) -nre%i$trarea $e face pe
baza 9otr:rii irevocabile de e5cludere.
'$ trimiterea din oficiu a actului modificator) $pre publicare )-n Donitorul oficial
al 1om:niei) partea a IG-a) de ctre re%i$trul comerului) pe c9eltuiala $ocietii.
Pentru $ocietatea -n nume colectiv $au comandit $impl actul modificator al
actului con$titutiv -n form autentic )$e depune la oficiul re%i$trului comerului 7i
$e menioneaz -n ace$t re%i$tru) fr a fi obli%atorie publicarea -n Donitorul Oficial
al 1om:niei.
Dac $e aduc mai multe modificri actului con$titutiv )fie concomitent) fie
$ucce$iv) ace$ta va fi actualizat cu toate modificrile la zi) 7i) -n acea$t form ) va fi
depu$ la oficiul re%i$trului comerului .
Dodific:rile actului con$titutiv al $ocietii nu atra% creare unei per$oane 4uridice
noi.
,poziia creditorilor particulari ai asociailor mpotri*a modificrii actului
constituti* de prelungire a duratei societii.
Dodificarea actului con$titutiv ca urmare a prelun%irii duratei $ocietii
poate afecta creditorii particulari ai a$ociailor dintr-o $ocietate -n nume colectiv)
$ocietate cu r$pundere limitat $au $ocietate -n comandit $mpl. (ce7tia pot face
opoziie 0-n condiiile art. "2 din /e%ea nr. 31*1,,+ - -mpotriva 9otr:rii adunrii
a$ociailor de prelun%ire a duratei $oietii pe$te termenul fi5at iniial )dac au
drepturi $tabilite printr-un titlu e5ecutoriu anterior 9otr:rii. Dac opoziia a fo$t
admi$ a$ociaii trebuie $ decid) -n termen de o lun de la data la care 9otr:rea a
devenit irevocabil) dac -nele% $ renune la prelun%ire $au $ e5clud din
$ocietate pe a$ociatul debitor al oponentului. .n ace$t cazdrepturile cuvenite
a$ociatului debitor) vor fi calculate pe baza ultimului bilan contabil aprobat .
Cazuri de modificare a actului constituti* al societii comerciale
141
!recizri preala"ile$ #apitalul $ocial e$te fi5 pe durata e5i$tenei $ocietii)el
put:nd fi micorat - a$tfel -nc:t $ nu $e reduc $ub minimul prevzut de le%e - $au
mrit -n condiiile modificrii actului con$titutiv.
1eferitor la) reducerea capitalului $ocial $au re-ntre%irea ace$tuia /e%ea 31*1,,+
face urmtoarele precizri ;
?))Dac $e con$tat o piedere a activului net) capitalul $ocial va trebui re*ntregit $au
redus -nainte de a $e putea face vreo repartizare $au di$tribuire de profit))=art. ",><
? ))Dac admini$tratorii unei $ocieti pe aciuni $au $ocieti -n comandit pe
aciuni )con$tat c) -n urma unor pierderi) activul net determinat ca diferen
-ntre totalul activelor 7i datoriile $ocietii reprezint cel puin de 4umtate din
valoarea capitalului $ocial) vor convoca adunarea %eneral e5traordinar) pentru
a 9otr-) re*ntregirea capitalului $ocial) reducerea lui la valoarea rma$ $au
dizolvarea $ocietii)) =art. 1&><
?)).n cazul con$tituirii $ocietii pe aciuni $au $ocietii -n comandit pe aciuni prin
$ub$cripie public) dac $ub$crierile publice dep7e$c capitalul $ocial prevzut
-n pro$pectul de emi$iune $au $unt mai mici dec:t ace$ta) fondatorii $unt obli%ai
$ $upun aprobrii adunrii con$titutive ma)orarea $au) dup caz) reducerea
capitalului $ocial la nivelul $ub$cripiei))=art. 22><
? ))#:nd $ocietatea a emi$ obli%aiuni) nu $e va putea proceda la reducerea
capitalului $ocial prin re$tituiri fcute acionarilor din $umele rambur$ate -n
contul aciunilor) dec:t -n proporie cu valoarea obli%aiunilor rambur$ate))=art.
2+,>
Re3ucerea capitalului social $
#apitalul $ocial poate fi redu$ dac e$te $au nu motivat de pierderi.
O 1educerea capitalului $ocial e$te motivat de pierderi dac =art. 2+3 alin. 1> ;
a. $e mic7oreaz numrul de aciuni $au de pri $ociale <
b. $e reduce valoarea nominal a aciunilor $au a prilor $ociale <
c. $ocietatea dob:nde7te propriile aciuni) urmat de anularea lor.
Re3ucerea capitalului social nu este 4otivat6 3e pier3eri9 prin =art. 2+3 alin.
2> ;
a. $cutirea total $au parial a a$ociailor de vr$mintele datorate <
b.re$tituirea ctre acionari a cotei pri din aporturi) proporional cu reducerea
capitalului $ocial 7i calculat e%al pentru fiecare aciune $au parte $ocial <
c.alte procedeee prevzute de le%e.
1educerea capitalului $ocial e$te deci$ prin 9otr:rea adunrii a$ociailor.
Potrivit art. 2+& alin. 1 reducerea capitalului $ocial va putea fi fcut numai dup
trecerea a dou luni din ziua -n care 9otr:rea a fo$t publicat -n Donitorul Oficial al
1om:niei) Partea a IG-a. Motr:rea de reducere a capitalului $ocial trebuie $
-ndeplinea$c urmtoarele condiii =art. 2+& alin. 2>;
142
? $ re$pecte minimul de capital $ocial) atunci c-nd le%ea -l fi5eaz <
? $ arate motivele pentru care $e face reducerea <
? $ arate procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
Dreptul de opo'iie al creditorilor societii al crei capital se reduce
.n condiiile art. "2) orice creditor al $ocietii) a crei crean e$te con$tatat
printr-un titlu anterior publicrii 9otr:rii) poate face opoziie =art. 2+& alin. 3>
.mpotriva 9otr:rii de reducere a capitalului $ocial poate face opoziie orice
creditor al $ocietii) c:t 7i creditorii c9iro%rafari. #reditorii c9iro%rafari ale cror
creane $unt con$tatate prin titluri anterioare publicri 9otr:rii pot $ obin pe calea
opoziiei e5i%ibilitatea anticipat a creanelor lor la data e5pirrii termenului de dou
luni =pentru 9otr:rea de reducere a capitalului $ocial> -n afar de cazul -n care
$ocietatea a oferit %aranii reale $au per$onale acceptate de creditori
#apitalul poate fi redu$ 7i prin emi$iune de obli%aiuni. 6e va putea proceda la
reducerea capitalului $ocial prin re$tituiri fcute acionarilor din $umele rambur$ate -n
contul aciunilor numai -n proporie cu valoarea obli%aiunilor rambur$ate =art. 2+,>.
>M6rirea capitalului social
#apitalul $ocial al unei $ocieti comerciale poate fi mrit prin;
a$ e4isiunea 3e noi ac2iuniC
7$ 4a8orarea valorii no4inale a ac2iunilor eIistente Bn scHi47ul unor noi
aporturi Bn nu4erar ;i?sau Bn natur6$
+ M6rirea capitalului social prin e4isiune 3e noi ac2iuni
O condiie pentru ma4orarea capitalului $ocial deci pentru emiterea de noi aciuni
e$te ca aciunile din emi$iunea precedent $ fi fo$t complet pltite =art. ,2 alin. 3>.
De a$emenea) aciunile emi$e pentru ma4orarea capitalului vor fi oferite $pre
$ub$criere) -n primul r:nd acionarilor e5i$teni )proporional cu numrul aciunilor pe
care le po$ed) ace7tia put:ndu-7i e5ercita dreptul de preferin numai -n interiorul
termenului 9otr:t de adunarea %eneral dac actul con$titutiv nu prevede alt termen.
Dup e5pirarea ace$tui termen aciunile vor putea fi oferite $pre $ub$criere publicului
=art. 21"alin. 1>. Operaiunea de ma4orare a capitalului $ocial efectuat fr acordarea
dreptului de preferin ctre acionarii e5i$teni) e$te lovit de nulitate ab$olut .
Dreptul acionarilor de $ub$criere a noilor aciuni poate fi ridicat) -n total $au -n
parte) pentru motive temeinice) de ctre adunarea %eneral =art. 213 alin. 1>. .n ace$t
caz) convocarea adunrii %enerale trebuie $ cuprind;
? motivele ma4orrii capitalului $ocial<
? per$oanele crora urmeaz a li $e atribui noile aciuni<
? numrul de aciuni atribuit fiecreia dintre ace$te per$oane<
? valoarea de emi$iune a aciunilor 7i bazele fi5rii ace$teia<
!oile aciuni emi$e -n $copul ma4orrii capitaluui $ocial pot fi reprezentate de
aporturi *n natur $au de aporturi *n numerar.
143
Dac noile aciuni reprezint aporturi -n natur) dreptul de preferin al
acionarilor -nceteaz.
!oile aciuni) emi$e at:t -n $c9imbul aporturilor -n numerar c:t 7i -n $c9imbul
aporturilor -n natur) vor trebui pltite la data $ub$crierii) -n proporir de cel puin
3+Q din valoarea lor nominal 7i inte%ral) -n termen de cel mult 3 ani de la data
publicrii -n Donitorul Oficial al 1om:niei) Partea a IG-a) a 9otr:rii adunrii
%enerale =art. 22+ alin. 1>. #-n d $-a prevzut o prim de emi$iune )acea$ta trebuie
inte%ral pltit la data $ub$crierii.
(ciunile noi) emi$e pentru ma4orarea capitalului $oial) $unt liberate.potrivit art.
21+ alin. 2) din /e%ea nr. 31*1,,+;
? prin -ncorporarea rezervelor) cu e5cepia rezervelor le%ale<
? prin -ncorporarea beneficiilor) $au a primelor de emi$iune <
? prin compen$area unor creane lic9ide 7i e5i%ibile a$upra $ociatii cu aciuni
ale ace$teia .
Diferenele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi inclu$e -n rezerve) fr
a ma4ora capitalul $ocial.
+ M6rirea capitalului social prin 4a8orarea valorii ni4unale a ac2iunilor
eIistente Bn scHi47ul unor aporturi Bn nu4erar;i?sau Bn natur6 $
Drirea capitalului $ocial prin ma4orarea valorii nominale ale aciunilor poate fi
9otr:t numai cu votul tuturor acionarilor) -n afar de cazul c:nd e$te realizat prin
-n corporarea rezervelor) $au a beneficiilor.
Motr:rea adunrii %enerale e5traordinare pentru ma4orarea capitalului $ocial $e
va publica -n Donitorul Oficial al 1om:niei) Partea a IG-a)acod:ndu-$e pentru
e5erciiul dreptului de preferin untermen de cel puin o lun) cu -ncepere din ziua
publicrii .
? -ocietatea pe aciuni -7i poate ma4ora capitalul $ocial) cu re$pectarea
di$poziiilor prevzute pentru con$tituirea $ocietii =art. 212 alin. 1>) -n caz de
con$tituire $imultan $au $ub$cripie public.
.n caz de $ub$cripie public) pro$pectul de emi$iune) purt:nd $emnturile
autentice a doi admini$tratori) va fi depu$ la re%i$trul comerului din 4udeul -n care
-7i are $ediul $ocietatea =art. 212 alin. 2) 7i art. 1&>.
Potrivit art. 212 alin. 2) pro$pectul de emi$iune va trebui $ cuprind;
8 data 7i numrul -nmatriculrii din re%i$trul comerului<
8 denumirea 7i $eeiul $ocietii<
8 capitalul $ocial $ub$cri$ 7i vr$at<
8numele 7i prenumele admini$tratorilor)cenzorilor 7i domiciliul lor<
8 ultima $ituaie financiar aprobat) raportul cenzorilor $au raportul auditorilor
financiari<
8dividendele pltite -n ultimii ani $au de la con$tituire) dac) de la acea$t dat)
au trecut mai puin de ani<
144
8 obli%aiunile emi$e de $ocietate<
8 9otr:rea adunrii %enerale privitoare la noua emi$iune de aciuni )valoarea
total a ace$tora) numrul 7i valoarea lor nominal) felul lor relaii privitoare la
aporturi) altele dec:t -n numerar) 7i avanta4ele acordate ace$tora) precum 7i data de
la care $e vor plti dividendele.
Cudectorul dele%at la oficiul re%i$trului comerului) con$tat:nd -ndeplinirea
condiiilor le%ale referitoare la coninutul pro$pectului de emi$iune )la $emnturile
autentice ale admini$tratorilor) la $tabilirea datei -nc9eierii $ub$cripiei) va autoriza
publicarea pro$pectului de emi$iune =art. 1& alin. 4>.Dac pro$pectul de emi$iune nu
cuprinde toate meniunile artate) acceptantul va putea invoca nulitatea ace$tuia)
dac nu a e5ercitat -n nici un mod drepturile 7i obli%aiile $ale de acionar =art. 212
alin. 3>.
R Capitalul social al unei societ62i poate :i 46rit ;i prin o:ert6 pu7lic6 Bn
con3i2iile Le<ii '@.?'AA) privin3 pia2a 3e capital Lart$ '*J$ .n ace$t caz)
admini$tratorii $unt $olidar r$punztori de e5actitatea celor artate -n pro$pectul) de
emi$iune) -n publicaiile fcute de $ociatate $au -n cererile adre$ate oficiului
re%i$trului comerului) -n vederea ma4orrii capitalului $ocial .
R Ma8orarea capitalului social se :ace ;i?sau prin aporturi Bn natur6:
? at:t -n cazul emi$iunii de aciuni noi)
? c:t 7i -n cazul ma4orrii valorii nominale a aciunilor e5i$tente .
(dunarea %eneral e5traordinar care a 9otr:t ma4orarea capitalului $ocial prin
aporturi -n natur va trebui $ numea$c unul $au mai muli e5peri pentru evaluarea
ace$tor aporturi =art. 21 alin.1>. /e%ea 31*1,,+ interzice aporturile -n creane
pentru ma4orarea capitalului $ocial.
Dup depunerea raportului de e5pertiz )adunarea %eneral e5traordinar va fi
convocat din nou 7i -n funcie de concluziile e5perilor )poate 9otr- ma4orarea
capitalului $ocial. Motr:rea adunrii %enerale trebuie $ cuprind ;
? de$crierea aporturilor -n natur)
? numele per$oanelor ce efectuez aporturile -n natur)
? numrul aciunilor ce $e vor emite -n $c9imbul aporturilor -n natur.
Motr:rea adunrii %enerale poate fi luat -n mod valabil numai -n prezena a trei
ptrimi din numrul titularilor capitalului $ocial) cu votul unui numr de acionari
care $ reprezinte cel puin 4umtate din capitalul $ocial =art. 213 alin. 3>. Motr:rea
adunrii %enerale privind ma4orarea capitalului $ocial are efect numai -n m$ura -n
care a fo$t du$ la -ndeplinire -n termen de un an de la data $a =art. 21,>.
OCa ;i societatea pe ac2iuni9 societatea cu r6spun3ere li4itat6 B;i va 4a8ora
capitalul9 cu respectarea 3ispo5i2iilor privitoare la constituirea acestei societ62i =art.
221>.
$$ (u5iunea sau 3ivi5area societ62ilor co4erciale
145
$$$ Preci56ri preala7ile$
'uziunea $au divizarea $ocietilor comerciale $e poate realiza -n baza
modificrii actului con$titutiv 9otr:t de adunarea %eneral e5traordinar =art. 113 pct.
1>. 'uziunea 7i divizarea $unt cuno$cute -n literatura 4uridic drept procedee te9nico -
4uridice de re$tructurare a $ocietilor comerciale. (v:nd acela7i $cop de modificare a
$ocietii ace$tea $unt re%lementate de /e%ea 31*1,,+.
$$'$ No2iunea 3e :u5iune ? 3ivi5are.
(u5iunea societ62ilor co4erciale se :ace prin 3ou6 4o3alit62i a7sor7ire sau
contopire $
K %"sor"ia pre$upune -n%lobarea de ctre o $ocietate a uneia $au mai multor
$ocieti. 6ocietile a$tfel ab$orbite -7i -nceteaz e5i$tena .
K Contopirea pre$upune reunirea a dou $au mai multe $ocieti )care-7i
-nceteaz e5i$tena pentru a alctui o $ocietate nou )care ia fiin -n ace$t mod .
Patrimoniul unei $ocieti comerciale poate :i B4p6r2it inte<ral 0 3ivi5at - $au
poate $uferi o 3esprin3ere $
1. Pri4ul ca5 3e B4p6r2ire inte<ral69 nu4it 3ivi5are9 presupune :
? -mprirea -ntre%ului patrimoniu al unei $ocieti comerciale care -7i -nceteaz
e5i$tena -ntre dou $au mai multe $ocieti e5i$tente $au care iau a$tfel fiin =art. 23&
alin.3> .
'$ Al 3oilea ca5 3e B4p6r2ire par2ial69 nu4it 3esprin3ere, presupune c6 :
? o parte din patrimoniul $ocietii comerciale care nu-7i -nceteaz e5i$tena $e
de$prinde) 7i $e tran$mite ctre una $au mai multe $ocieti e5i$tente $au care iau
a$tfel fiin .
Pot fuziona $au $e pot diviza ;
? $ocieti de aceea7i form 4uridic <
? $ocieti de forme 4uridice diferite =art. 23& alin. 4><
? $ocieti -n lic9idare) pentru care nu a -nceput repartiia -ntre a$ociai a prilor ce
li $-ar cuveni din lic9idare =art. 23& alin. >.
1.11.3 Condiiile fuziunii i di*izrii societilor comerciale.
'uziunea *divizarea $e 9otr7te de fiecare $ocietate -n parte) -n condiiile $tabilite
pentru modificarea actului con$titutiv al $ocietii. Dac) prin fuziune $au divizare)
$e -nfiineaz o nou $ocietate acea$ta $e con$tituie -n condiiile prevzute de /e%ea
31*1,,+ pentru forma de $ocietate convenit .
O Dn ve3erea reali56rii :u5iunii?3ivi56rii a34inistratorii Bntoc4esc un
proiect9 -n baza 9otr:rii adunrii %enerale a acionarilor a fiecreia dintre $ocietile
care particip la fuziune $au la divizare.
O Proiectul 3e :u5iune ?3ivi5are9 potrivit art. 241 din /e%ea 31*1,,+) trebuie $
cuprind ;
146
a) forma) denumirea 7i $ediul $ocial al tuturor $ocietilor participante la
operaiune<
b) fundamentarea 7i condiiile fuziunii $au ale divizrii<
c) $tabilirea 7i evaluarea activului 7i pa$ivului) care $e tran$mit $ocietilor
beneficiare<
d) modalitile de predare a aciunilor $au al prilor $ociale 7i data de la care
ace$tea dau dreptul la dividente<
e) raporul de $c9imb al aciunilor $au al prilor $ociale 7i dac e$te cazul)
cuantumul $ultei< nu vor putea fi $c9imbate pentru aciuni emi$e de $ocietatea
ab$orbant aciunile $ocietii ab$orbite al cror titular e$te) direct $au prin
per$onae iterpu$e) $ocietatea ab$orbant ori -n$7i $ocietatea ab$orbit<
f) cuantumul primei de fuziune $au de divizare<
g) drepturile care $e acord obli%atarilor 7i orice alte avanta4e $peciale <
h) data $ituaiei financiare de fuziune *divizare) care va fi aceea7i pentru toate
$ocietile participante<
i) orice alte date care prezint intere$ pentru operaiune.
Capitolul ' O+LI-ATIILE COMERCIALE
'$ Trasaturile o7li<atiilor co4erciale$
1. Soli3aritatea o7li<atiilor
R a$ Soli3aritatea co3e7itorilor =art. 42 #od com.>
6olidaritatea e$te definita ca acea modalitate a obli%atiilor care impiedica
diviziunea lor) c9iar daca prin natura lor $unt divizibile.
6olidaritatea debitorilor reprezinta in plu$ o %arantie pentru creditori care poate
urmari pe debitorul $olvabil realizandu-$i a$tfel creanta.
6olidaritatea =-n dreptul civil> e$te de doua feluri;
I. $olidaritate activa 0 reprezinta o pluralitate de creditori
II. $olidaritate pa$iva 0 reprezinta o pluralitate de debitori
.n dreptul comercial e5i$t di$pozi ii numai cu privire la $olidaritatea pa$iv .
#aracterele $olidarit ii $unt;
o fiecare codebitor $olidar e$te obli%at la plata -ntre%ii datorii) fa a de
acela$i creditor) creditorul putand urmari pe oricare dintre
codebitori =la ale%erea $a> pentru -ntrea%a crean.
o In raporturile dintre codebitorii $olidari obli%atia e$te divizata)
fiecare ra$punzand pro parte =numai pentru partea $a>
o Debitorul care a platit intrea%a datorie $au mai mult decat datora
dobande$te un drept de re%re$ -mpotriva celorlal i codebitori
147
$olidari.
6olidaritatea poate fi;
I. le%al 0 cand opereaz -n virtutea le%ii
II. convenional 0 e$te $tabilit de comun acord de ctre pr ile contractante
.n drepul civil obli%atia $olidara nu $e prezuma $i trebuie $tipulata e5pre$ in
contract.
.n dreptul comercial) -n$a obli%a ia $olidar $e prezum) fiind o prezumie le%al
potrivit art. 42 #od com.; L-n obli%atiile comerciale) codebitorii $unt inu i
$olidarice te) afar de $tipula iune contrarie.
Cu$tificarea ace$tei prezumtii le%ale con$ta -n nece$itatea a$i%urrii creditului
e5i$tent -n rela iile comerciale.
#odul comercial a in$tituit $i $olidaritatea fide4u$orilor) ai %aran ilor per$oanali
ai debitorului.
R 7$ 6olidaritatea fide4u$orilor. .n dreptul civil fide4u$orul e$te inut numai
pentru obli%a iile debitorului) numai -n $ub$idiar dac debitorul principal nu face plata
i nu e$te $olidar cu ace$ta recuno$candu-i-$e beneficiul de di$cu iune i de diviziune
=dac $unt mai mul i fide4u$ori) potrivit art 1"2 i urm. #od civil>.
.n dreptul comercial) de re%ul) %aranii per$onali ai debitorului r$pund $olidar
=nemaiav:nd nici dreptul de di$cu iune nici de diviziune>.
De re inut ca prezum ia de $olidaritate a debitorului poate fi -nlaturat numai
-ntr-o $tipula ie e5pre$ a pr ilor.
#u toate ace$tea nu $e poate dero%a de la $olidaritatea in$tituit de le%iuitor -n
privin a;
o a$ocia iilor -n $ociet ile -n nume colectiv =6!#>
o a$ocia iilor comandita i -n $ociet ile -n comandit $impl<
o a admini$tratorilor $ociet ilor comerciale<
o a lic9idatorilor care ne$ocote$c di$pozi iile referitoare la lic9idare<
o a mandatarilor comerciali.
6olidaritatea debitorilor 0 -n dreptul comercial 0 e$te ar%umentul potrivit creia
-n acea$t materie $e ocrote$te in primul r:nd creditorul acord:nd prioritate creditului.
2.2. (ructi:icarea 3e 3rept a 7anilor
Potrivit articolului 1+33 #od civil) Loricine $e obli% la efectuarea unei pre$ta ii)
e$te -ndatorat $ o -ndeplinea$c $ub $anciunea daunelor-intere$e. Dac pre$taia
con$t -ntr-o $um de bani) daunele $unt prezumate =deci nu trebuie dovedite de
creditor>) ele $e e5prim $ub forma dob:nzilor aferente $umelor neac9itate. .n dreptul
148
civil re%ula e$te c daunele 0 intere$e $ub forma dob:nzilor $unt datorate numai din
momentul -n care debitorul a fo$t pu$ -n -ntarziere =cerere de c9emare -n 4udecat)
$oma ie) notificare>
Dob:nda nu cur%e prin $implul fapt al a4un%erii la termen =art 1+&&) alin 2 #
#ivil cu doua e5ceptii;
o .n cazul re$tituirii platilor $umelor nedatorate daca L...............F e$te
de rea credinta =art ,33 #od civil > $au
o .n cazul neindeplinirii obli%atiilor de var$are a aporturilor datorate
de a$ociati catre $ocietate.
!umai in ace$te doua $ituatii) in dreptul civil) dobanda cur%e de drept.
.n dreptul comercial) datoriile comerciale lic9ide i platibile -n bani produc
dobanda de drept din ziua cand devin e5i%ibileF =art 43 #od com.>) ceea ce -n$eamn
c debitorul e$te de drept -n -ntarziere prin $impla a4un%ere la termen.
Orice $um de bani aflat -n m:na comerciantului trebuie $ produc bani.
(cea$t di$pozi ie =art. 43 # od com.> $e aplic numai dac e$te vorba de o obli%aie
comercial care con$t -ntr-o $uma de bani.
Dob:nzile comerciale $e aplic daca $unt -ntrunite condi iile;
o Obli%atia e$te comercial =izvora$te dintr-un fapt de comert
obiectiv 0 art. 3 #od com.) dintr un fapt de comer $ubiectiv 0 art. 4
#od com.) $au dintr un fapt de comert unilateral $au mi5t 0 art. "
#od com.>
o Obli%a ia con$ta intr o $uma de bani
o Obli%a ia e$te lic9ida 0 adic reevaluarea ei e$te determinat
o Obli%a ia e$te e5i%ibila 0 adic a a4un$ la $caden a
Anatocis4ul
(natoci$mul 0 $au dob:nda la doband- e$te acea -n ele%ere prin care p r ile
contractante convin ca dobanda $ $e capitalizeze) adic $ $e adau%e la $uma datorat
i $ $e calculeze din nou dobanda.
(natoci$mul a fo$t interzi$ prin Decretul 0 le%e privind $tabilirea dobanzilor $i
-nlaturarea cametei -nc din 1,3&. (tat din raporturile de drept civil cat $i in
raporturile de drept comercial) cu e5ceptia contractului de cont curent) re%lementat de
codul comercial) in art 33+-333.
(cea$ta interdictie a fo$t prevazuta $i prin decretul-le%e nr. 311*1,4.
(nterior actelor normative din 1,3& i Decretul 311*1,4) anatoci$mul era
permi$ in materie comerciala) iar in privinta raporturilor de drept civil) $e aplica$era
di$pozitiile codului civil) re$pectiv) art 1+&,) alin. 2;
o Dobanda la dobanda $a fi fo$t prevazuta in contract $au prin cerere
de c9emare in 4udecata.
149
o Dobanda la dobanda $e putea acorda numai pe timp de un an
implinit) cu e5ceptia veniturilor datorate cu titlu de amenzi) c9irii)
rente via%ere) re$tituire de fructe) ace$tea producand dobanzi din
ziua intele%erii contractuale $au din ziua c9emarii in 4udecata.
.n materie comerciala anatoci$mul e$te permi$. .n prezent potrivit O.A. ,*2+++)
art &) alin 1 Ldob:nda $e va calcula numai a$upra cuantumului $umei -mprumutateF) cu
e5cep ia prevazut de art. &) alin. 2;
Dobanzile $e pot capitaliza i $e pot produce dobanzi -n
termenul unei conven ii $peciale -nc9eiate -n ace$t $en$)
dupa $caden a lor dar numai pentru dob:nzi datorate pe cel
pu in un an.
($adar anatoci$mul e$te permi$ numai daca $unt indeplinite conditiile;
6a e5i$te un contract de imprumut
6a e5i$te o conventie $peciala privind anatoci$mul
#onventia privind anatoci$mul trebuie $a intervina dupa data
$cadentei
(natoci$mul $e calculeaza numai pentru dobanzi datorate de
cel putin un an
!u $e aplica anatoci$mul in cazul contractului de cont curent $i in cazul cand
le%ea prevede a$tfel =art &) alin 3) OA ,*2+++>.
#umulul dobanzilor cu de$pa%ubirile;
o Potrivit art 1+&& # #ivil Lcumulul dobanzilor cu de$a%ubirile in
principiu nu e$te admi$) cu e5ceptiile;
- I. Prevazute codul civil
In privinta fide4u$orului =cautiunea reala> care a platit
datoria are dreptul de re%re$ =recur$> impotriva debitorului
principal =art 1"", # #ivil>
In materia contractului de $ocietate a$ociatul care
intarzie $a depuna capitalul $ocial =in numerar> datoareaza
pe lan%a dobanda le%ala din ziua in care trebuia $a
efectueze $cazamantul plu$ daune =de$pa%ubiri> cauzate
$ocietatii.
1 II. Prevazute de codul comercial $i le%i$latia $pecial;
2 Dandatarul care intrebuinteaza in alte $copuri $umele
primite din contul mandatatului) datoreaza in afara de
150
dobanzi $i daune 0 intere$e. =art 3&3 ##>
2 (rt &4) alin 2 din /. 31*,+ republicata
3 (rt ") alin 2 din /. 31*,+ republicata
($adar in raporturile 4uridice de cod comercial dobanda poate fi cumulata cu
de$pa%ubirile atat in cazul intarzierii in e5ecutare cat $i in cazul nee5ecutarii
obli%atiilor contractuale) care con$tau in $ume de bani.
#umulul dobanzilor cu penalitatile.
Problema cumulului dobanzilor cu penalitatile $e $implifica potrivit
re%lementarilor actuale in materia dobanzilor =OA ,,*2+++ modificata prin /.
3"*".+".2++2>.
Dac fapta debitorului con$t -n -ntarziere -n e5ectuarea obli%a iilor contractuale
$au le%ale bane ti) debitorul datoreaz dob:nzi $au penalit i care nicicum nu $e pot
cumula.
2.3 NeeIecutarea contractelor 7ilaterale$ IneIistenta ter4enului 3e <ratie$
.n obli%atiile comerciale 4udecatorul nu poate acorda termenul de %ratie permi$
de art 1+21 # #ivil) potrivit art 44 ##.
Daca una din parti $i-a e5ecutat obli%atiile) iar cealalta nu le-a e5ecutat $i nici
nu e$te pe cale $a le indeplinea$ca) partea care $i-a onorat obli%atiile are doua
po$ibilitati =in dreptul civil>;
1 'ie $a ceara e5ecutarea contractului =cat mai e$te po$ibil>
2 'ie $a ceara rezolutiunea contractului $i daune intere$e compen$atorii.
In cea de-a doua $ituatie) 4udecatorul poate acorda un termen de %ratie) inauntrul
caruia partea care nu $i-a indeplinit obli%atia) $a o poata favoriza. =art 2 ##>
(cea$ta re%ula are caracter $upletiv) partile pot prevedea in contract ca
rezolutiunea $a $e produca de drept.
In dreptul comercial o a$emenea re%ula) cea de la art 1+21 # #ivil) e$te
incompatibila cu activitatea comerciala.
!umai partea care $i-a e5ecutat obli%atiile poate acorda celeilalte un termen de
%ratie. (ce$t termen e$te unic $i daca nici de acea$ta data obli%atiile nu $unt
indeplinite) rezolutiunea opereaza de plin drept $i orice e5ecutare pe$te termen devine
inadmi$ibila.
1ezolutionarea in cazul termenului e$ential.
8ermenul e$ential 0 e$te acel termen care are o importanta deci$iva in
e5ecutarea con$tractului fiind con$iderat ca element determinant la inc9eierea
ace$tuia.
151
8ermenul e$te e$ential in urmatoarele $ituatii;
1 Prin natura in$a$i a contractului 0 $pre e5emplu) contractul de raport $au
operatiunile la bur$a $i in $pecial contractele de vanzare de titluri) de
credit $au de valuta) la termen. 25ecutarea la data $tabilita in contract e$te
e$entiala fata de po$ibilitatea variatiei cur$ului valutar.
2 Prin vointa partilor contractuale 0 e5primarea vointei trebuie $a fie
neec9ivoca) $pre e5emplu) in contractul de vanzare) daca marfa trebuie
tran$portata $i icnarcata pe un anumit va$) la o data fi5a.
#odul comercial re%lementeaza termenul e$ential in art "3 ##) in cazul
contractului de vanzare cumparare ca modalitate a contractului.
Practica a e5tin$ in$a acea$ta re%ula la toate obli%atiile comerciale.
1ezilierea contractelor cu e5ecutarea $ucce$iva.
In cazul contractelor cu e5ecutare $ucce$iva) rezilierea pentru neindeplinirea
obli%atiilor de catre una din parti) produce efecte pentru viitor.
/a primaindeplinire i e5ecutarea obli%atiilor intervine rezilierea care de$finteaza
contractul.
2.4. Pro7a o7li<atiilor co4erciale$
In principiu) in dreptul comercial) obli%atiile $e dovede$c cu acelea$i mi4loace
ca $i obli%atiile civile. In materie comerciala formali$mul =reclamat de dreptul comun
pentru mai multe operatiuni 4uridice> e$te diminuat) dar nu inlaturat in totalitate.
Potrivit art 4" ##) obli%atiile comerciale $i libero-actiunile $e dovede$c cu; acte
autentice) acte $ub $emnatura privata) facturi acceptate prin core$pondenta) prin
tele%rame) prin re%i$trele partilor) prin martori ori de cate ori in$tanta 4udecatorea$ca ar
crede ca trebuie $a admita proba te$tiomoniala) c9iar in cazurile prevazute in art 11,1
##.
In $far$it obli%atiile comerciale pot fi dovedite prin orice alte mi4loace de proba
admi$e de le%ea civila.
CONTRACTUL COMERCIAL DE "NXARE%CUMP1RARE
SEC!IUNEA I$ NO!IUNE YI CARACTERE SURIDICE
1. 9reci'ri preala"ile. ($pectele %enerale ale contractului de v:nzare-cumprare
referitoare la elemente) la -nc9eiere 7i e5ecutare) $unt re%lementate -n #odul civil 0 art.
12,4-14+4. #odul comercial cuprinde numai a$pectele $pecifice ale contractului) -n art.
152
"+-33) cu privire la; preul v:nzrii) tran$ferul dreptului de proprietate a$upra lucrului
v:ndut 7i al ri$curilor) con$ecinele nere$pectrii obli%aiilor) etc. Prin urmare) -n materie
comercial) contractului de v:nzare-cumprare i $e vor aplica di$poziiile #odului civil
completate cu acelea ale codului comercial. #a re%lementare -n codul civil e$te cel mai
detaliat contract) iar ca utilizare) cu precdere) -n domeniul comercial) e$te cel mai
r$p:ndit) deoarece con$tituie in$trumentul 4uridic prin care $e realizeaz circulaia
mrfurilor. .n plu$) -n enumerarea le%al a actelor 4uridice de comer) realizat de art. 3
#od com.) v:nzarea de mrfuri fi%ureaz pe primul loc) doctrina 4uridic apreciind -n
ace$t conte5t c) E-ntre%ul comer $e reazm pe v:nzareF.
2. .oiune. .n lip$a unei definiii $pecifice -n #odul comercial) definim v:nzarea
0 cumprarea comercial) pornind de la prevederile art. 12,4 #od civil) ca fiind acordul
de voina prin care una dintre pri numit v2n'tor, tran$mite celeilalte pri numit
cumprtor, un drept =-n principal de proprietate> -n $c9imbul unei $ume de bani) numit
pre, la care adu%m elementul economic) funcional 0 comercialitatea 0 care o
individualizeaz -n raport cu v:nzarea-cumprarea civil.
3. $omercialitatea contractului de v2n'are&cumprare. Distincia fa de
v2n'area&cumprarea civil. G:nzarea-cumprarea comercial e$te prevzut -n art. 3
pct. 1 7i 2 7i delimitat de v:nzarea-cumprarea civil) -n art. #.com.
($tfel) art. 3 pct. 1 7i 2 precizeaz -n mod $intetic urmtoarele; E/e%ea con$ider
ca fapte de comer; cumprrile de producte
3,
$au mrfuri spre a se revinde =...><
a$emenea 7i cumprarea de obli%aiuni ale $tatului) spre a se revinde =...>< v:nzrile de
producte =...> -nc9irierile de mrfuri =...> c2nd vor fi cumprate cu $cop de rev2n'are sau
*nc,iriere. G:nzarea-cumprarea comercial) $e deo$ebe7te de v:nzarea-cumprarea
civil) dup cum $-a precizat -n doctrin) prin;
39 .n literatura 4uridic $-a precizat c noiunea de producte) -n dreptul commercial e$te mai lar% dec:t cea din
dreptul civil) deoarece de$emneaz) produ$ele naturale ale pm:ntului) care $e obin prin cultur $au
e5ploatare direct =cereale) le%ume) lemne) etc.>) precum 7i produ$ele animalelor =lapte) l:n )etc.>. !oiunea
de producte -n dreptul comercial $e apropie de noiunea de fructe naturale) folo$it -n dreptul civil.
153
- limitarea o"iectului su la "unuri mo"ile corporale i incorporale, cu e5cluderea
imobilelor<
- adugarea unui element, care lip$e7te v:nzrii-cumprrii civile) de natur
economic) ce con$t -n intenia de interpunere *n sc,im" a "unurilor. 6ub ace$t a$pect)
v:nzarea-cumprarea comercial e$te o veri% -n lanul produciei 7i al $c9imbului de
bunuri) care circul a$tfel de la productor la con$umator) $au c9iar -n cadrul produciei.
5"iectul v2n'arii&cumprarii comerciale e$te reprezentat numai de bunuri mobile) dup
e5pre$ia folo$it de art. 3 #.com. din mrfuri $au producte $-au) o"ligaiuni ale statului,
titluri de credit) $pre deo$ebire de v:nzarea-cumprarea civil care poate avea ca obiect
7i bunuri imobile. Bunurile ce formeaz obiectul contractului pot fi v:ndute -n forma -n
care au fo$t cumprate $au dup ce au $uferit tran$formri =fie -n natur) fie dup ce $e
vor fi lucrat $au pu$ -n lucru) potrivit art. 3 pct. 1>. :ntenia de rev2n'are =de interpunere
-n $c9imb a bunurilor> e$te tr$tura caracteri$tic a v:nzrii cumprrii comerciale.
($tfel) pentru a fi comerciale;
- cumprarea trebuie $ fie fcut -n $cop de v:nzare $au -nc9iriere) iar
- v:nzarea trebuie $ fie precedat de o cumprare comercial) adic de o
cumprare -n $cop de rev:nzare $au -nc9iriere.
Delimitarea v:nzrii cumprrii comerciale de aceea civil e$te realizat 7i de
di$poziiile art. #.com.;
1 *n privina o"iectului operaiunii; Eactele de v:nzare a productelor pe care
proprietarul $au cultivatorul le realizeaz de pe pm:ntul $u) ori cultivat de
ace$taF) $unt acte 4uridice civile
2 *n privina lipsei inteniei de rev2n'are *n momentul cumprrii produselor)
ec,ivalent cu lipsa scopului de a o"ine profit; E!u $e poate con$idera ca fapt
de comer cumprarea de producte $au de mrfuri ce $-ar face pentru uzul $au
con$umaiunea cumprtorului) ori a familiei< de a$emenea) rev:nzarea ace$tor
154
bunuri E=pentru c intenia iniial nu a fo$t de rev:nzare ci pentru folo$ina de
ctre cumprtori) n.n.>
Intenia de rev:nzare $au -nc9iriere trebuie $ -ndeplinea$c trei condiii) pentru
ca v:nzarea-cumprarea $ fie comercial; s e1iste *n momentul cumprrii, ceea ce
-n$eamn c) manife$tat ulterior ace$tei date operaiunea are caracter civil< s fie adus
la cunotina contractantului) =printr-o manife$tare de voin e5pre$ care rezult din
mi4loace de prob comerciale =facturi) de e5emplu> $au -n lip$a ace$teia) intenia de
rev:nzare $ rezult din -mpre4urari de fapt=cantitatea mare de produ$e) mrfuri>< s
poarte *n principal asupra o"iectului cumprat =fructele ce formeaz 0 obiectul
principal al v:nzarii) $unt ambalate pentru a fi tran$portate) ambala4ul fiind acce$oriu
care faciliteaz v:nzarea>.
.n doctrina 4uridic $-a artat c succesiunea cronologic a celor dou operaii) de
cumprare 7i de v:nzare) le%ate prin intenie) e$te nece$ar pentru ca v:nzarea 0
cumprarea ca operaiune $ $e tran$pun de pe planul dreptului civil pe acela al
dreptului comercial. De a$emenea tran$miterea proprietii nefiind de e$en ci de natura
contractului de v:nzare-cumprare) urmeaz a $e califica Ev:nzare- cumprare 7i
contractul prin care) -n $c9imbul unui pre) $e tran$mite un alt drept) dec:t dreptul de
proprietate.
($tfel) $e poate tran$mite; un drept real =un drept de $uperficie) de uzufruct 0 art.
134 #.civ.>) un drept de crean i alte drepturi *ncorporale =art. 13,1 #.civ. 7i art.
13,2 #.civ.>< o universalitate )uridic =o mo7tenire) art. 13,, #.civ.>< un drept litigios
=art. 14+2 #.civ.>. !u pot forma obiect al contractului de v:nzare-cumprare; drepturile
per$onale nepatrimoniale =dreptul la nume) la domiciliu>< drepturile patrimoniale cu
caracter $trict per$onal =dreptul real de uz) de abitaie>< drepturile intuitu- per$onale
=dreptul la pen$ie) dreptul la -ntreinere>.
Pe planul dreptului comercial) $e poate tran$mite prin v:nzare; pe l:n% dreptul
de proprietate cu privire la bunuri mobile =produ$e) mrfuri>) o univer$alitate de fapt
155
mobiliar 0 fondul de comer< anumite elemente -ncorporale ale fondului de comer
=emblema) drepturile de proprietate indu$trial>.
3. $aracterele )uridice ale contractului de v2n'are&cumprare. #ontractul
comercial de v:nzare-cumprare are urmtoarele caractere 4uridice =ca 7i contractul civil
de v:nzare-cumprare>;a; sinalagmatic =-nc9eierea lui d na7tere la obli%aii reciproce
pentru ambele pri>."; cu titlu oneros, <ambele pri urmre$c obinerea unui folo$
patrimonial>. G:nztorul urmre7te $ primea$c preul -n $c9imbul bunului v:ndut) iar
cumprtorul $ obin bunul -n $c9imbul preului.
4+
c; comutativ, ca re%ul
41
=prile
cuno$c e5i$tena 7i -ntinderea obli%aiilor =pre$taiilor> lor din momentul -nc9eierii
contractului>. d; consensual) de re%ul. =#ontractul e$te con$iderat valabil -nc9eiat prin
$implu acord de voina al prilor) fr a fi nevoie de -ndeplinirea unei formalitai $au de
predarea bunului v:ndut.> De la acea$t re%ul) e5i$t 7i e5cepii) prevzute -n le%i
$peciale) potrivit crora v:nzarea devine un contract $olemn
42
..n$cri$ului $ub $emntur
privat i $-a a$imilat -n$cri$ul -n form electronic) cruia i $-a -ncorporat) ata7at $au i $-
a a$ociat) lo%ic) o $emntur electronic e5tin$) bazat pe un certificat calificat 7i
%enerat cu a4utorul unui di$pozitiv $ecurizat de creare a $emnturii electronice =art. )
din /. 4*2++1 privind $emntura electronic>.
43
e; translativ de proprietate, -n
principal) din momentul -nc9eierii lui) av:nd ca efect $trmutarea dreptului real din
40 'iind un contract $inala%matic i $e vor aplica efectele $pecifice referitoare la acea$ta cate%orie de contracte;
rezoluiunea $au rezilierea contractului) e5cepia de nee5ecutare =e5ceptio non adipleti contractu$> 7i ri$cul
contractului.
41 25cepional contractul poate cpata caracter aleatoriu) de e5emplu) cumprarea unui drept liti%io$) e5i$t:nd
E7an$aF de c:7ti% $au pierdere.
42 6pre e5emplu terenurile de orice fel- indiferent c $unt $ituate -n intravilanul $au e5travilanul localitilor. (
$e vedea -n ace$t $en$) /e%ea 4*1,,&) art. 2alin.1
43 Di$poziiile le%ale $imilare au fo$t adoptate -n ma4oritatea $tatelor) pe de o parte pentru a facilita -nc9eierea
contractelor prin e-mail $au JJJ) 7i pe de alt parte pentru a reduce ri$curile de fal$ificare. (rt. " din aceea7i
le%e) prevede ca -n$cri$ul -n form electronic) cruia i $-a -ncorporat) ata7at $au a$ociat lo%ic o $emntur
electronic) recuno$cut de cel cruia i $e opune) are acela7i efect ca actul autentic -ntre cei care l-au $ub$cri$ 7i
-ntre cei care le prezint drepturile
156
patrimoniul v:nztorului -n patrimoniul cumprtorului. Dac bunul e$te individual
determinat =re$ certa>) prin efectul realizrii acordului de voin 7i independent de
predarea bunului v:ndut 7i de plata preului) are loc nu numai -nc9eierea contractului) ci
opereaz 7i tran$ferul dreptului de proprietate de la v:nztor la cumprtor =-n ace$t $en$
$unt 7i di$poziiile art. 12, #.civ.>. #umprtorul $uport 7i ri$cul pieirii lucrului din
momentul dob:ndirii dreptului de proprietate) potrivit principiului res perit domino =art.
,31) 11") 133 $i 13& alin 2 #.civ.>) independent de faptul predrii) dac v:nztorul
dovede7te intervenirea unei cauze $trine) e5oneratoare) de natur fortuit) a pieirii
lucrului. G:nztorul va $uporta ri$cul pieirii bunului numai dac a fo$t pu$ -n -ntarziere
cu privire la obli%aia de predare a lucrului =art. 1+34 alin 2 #.civ.> 7i nu reu7e7te $
dovedea$c c lucrul ar fi pierit 7i la cumprtor dac l-ar fi predat la termen. Dac
bunul e$te determinat generic =re$ %enera>) dreptul de proprietate $e tran$mite -n
momentul individualizrii bunului) prin c:ntrire) m$urare) numrare) operaiune care
$e face) -n principiu)-n momentul predrii. 1i$cul pieirii fortuite a bunului -nainte de
predare e$te $uportat de v:nztor =re$ perit debitori>) care e$te debitorul obli%aiei de
predare) a unui bun de aceea7i calitate 7i cantitate cu cel care a pierit =%enera non
pereunt>.
8ran$miterea imediat a dreptului de proprietate 7i a ri$curilor din momentul -nc9eierii
contractului) opereaz dac $unt -ndeplinite urmtoarele condiii;
a v2n'torul tre"uie s fie proprietarul lucrului v2ndut =
b contractul s fie perfect vala"il *nc,eiat =
c tre"uie s fie vor"a de "unuri individual determinate =bunuri certe>.
.n cazul "unurilor de gen) tran$ferul dreptului de proprietate 7i al ri$curilor $e
realizeaz -n momentul individualizrii bunului prin c2ntrire, msurare, numrare.
Individualizarea are loc -n momentul predrii bunului. 1i$cul pieirii fortuite aparine
v:nztorului care va fi obli%at $ predea cumprtorului un bun de aceea7i calitate 7i
cantitate cu cel care a pierit.
157
.n raporturile comerciale) $-a precizat -n doctrin)c individualizarea poate fi
realizat) -n lip$ de $tipulaie contrar) de ctre v:nztor 0 -n mod unilateral 0 deoarece
le%ea noa$tr nu cere participarea ambilor contractani. Din ace$t motiv) $pre deo$ebire
de raporturile civile) =art. 13++ #.civ.> pentru individualizare e$te in$uficient $epararea
mrfii din ma$a bunurilor cu acelea7i caracteri$tici %enerice 7i afectarea ei e5ecutrii
unui anumit contract. Dodalitaile de individualizare $unt diferite dup cum livrarea
implic circulaia mrfii $au a documentelor care o reprezint =cono$ament) recipi$a de
depozit etc.>..n primul caz) -n care marfa circul *n materialitatea ei) individualizarea $e
realizeaz -n momentul -ndeplinirii obli%aiei de predare 0 fie cumprtorului) fie
tran$portatorului..n cazul -n care v:nzarea $e con$um prin circulaia documentelor
repre'entative ale mrfii, predarea e$te con$iderat -ndeplinit prin remiterea ace$tora
cumprtorului. .n ambele cazuri) tran$miterea dreptului de proprietate opereaza e1
nunc) adic -n momentul individualizrii mrfii prin predare $au prin remiterea
documentelor care o reprezint. Potrivit clauzelor $tipulate) tran$miterea dreptului de
proprietate 7i a ri$curilor) pot fi localizate -n timp) la o alt dat) mai devreme $au mai
t:rziu) -n funcie de intere$ele prilor.
d lucrul tre"uie s e1iste. 8ran$ferul dreptului de proprietate cu privire la
bunurile viitoare =ce urmeaz a fi confecionate $au recolta viitoare>
44
) poate
opera) numai -n momentul -n care au fo$t e5ecutate) dac $unt bunuri
individual determinate) iar dac $unt de %en) dup individualizare
4
.
e prile s nu fi am2nat transferul proprietaii printr&o clau' special ,pentru
un moment ulterior *nc,eierii contractului. .n cazul v:nzrii afectate de
termen $au condiie) proprietatea $e va tran$mite -n momentul -mplinirii
termenului $au realizrii condiiei
4"
.
44 ( $e vedea) infra) la obiectul contractului
45 In literatura 4uridic $-a precizat ca -n cazul v:nzrii unei recolte viitoare) proprietatea $e tran$mite din
momentul -n care acea$ta e$te %ata de recoltat.
46 .n cazul v:nzrii unui teren) $au unei con$tructii dreptul de proprietate $e tran$mite -n momentul -ntocmirii
contractului -n forma autentic. Dreptul de proprietate trebuie -n$cri$ =-nre%i$trat> -n re%i$trul de publicitate
158
SECTIUNEA II$ CONDI!II DE "ALIDITATE
1. Capacitatea -uridic a prilor.
6eferitor la capacitatea de folosin, potrivit art. 13+" #.civ.) pot cumpra toi cei
crora nu le e$te oprit de le%e. 1e%ula e$te) deci) capacitatea) iar incapacitatea e$te
e5cepia. #azurile de incapacitate $unt e5pre$ 7i limitativ prevzute de le%e 7i $unt
calificate de doctrina 7i practica de $pecialitate ca fiind incapacitai $peciale) $au
Epro9ibiii $au interdicii de a cumpraF
43
. Interdiciile $e %rupeaz -n dou cate%orii;a>
privitoare la per$oana care vinde $au care cumpr< b> $tabilite -n funcie de natura
bunurilor $au de de$tinaia lor. Interdiciile referitoare la per$oane) -n funcie de locul
re%lementrii) $unt; a
1
> %enerale) prevzute -n #odul civil< a
2
>

$peciale) prevzute -ntr-o
le%e $pecial) re$pectiv -n #odul comercial $i /e%ea nr. 31* 1,,+) modificat 7i
republicat.
a
1
. :nterdiciile referitoare la persoana care vinde sau cumpr, prev'ute *n $odul
civil. G:nzarea -ntre $oi e$te interzi$ =art. 13+3 #.civ.>
4&
. 6anciunea nere$pectrii
ace$tei interdicii potrivit opiniei ma4oritare) e5primat -n doctrina 7i -n practica
4udectorea$ca) e$te nulitatea relativ
4,
.
X Potrivit art. 13+& pct. 1 #.civ.) tutorii nu pot cumpra bunurile per$oanelor de $ub
tutela lor at:ta timp c:t nu au fo$t de$crcate de %e$tiune. Interdicia prive7te 7i v:nzarea
de bunuri de ctre minor =art. 12& #.fam.>.
+
imobiliar) re$pectiv -n cartea funciar.
47 Pro9ibiia $au interdicia de a cumpra trebuie $ fie le%al 7i e5pre$< #.6.C. $.civ. dec. nr. 224* 1,,3) rev.
Dreptul nr. 12* 1,,4) p. "+
48 Interdicia are $copul de a apra principiul revocabilitii donaiilor -ntre $oi 7i de a ocroti intere$ele
mo7tenitorilor rezervatori) ale mo7tenitorilor care beneficiaz de raportul donaiilor 7i ale creditorilor $atului
v:nztor -mpotriva unor acte de v:nzare-cumprare frauduloa$e ale $oilor
49 8.6.) col.civ.) dec. nr. &"3* 1,,) -n #ule%ere de decizii ale 8ribunalului $uprem) 1,) vol. I) p. "3
50 Interdicia acioneaz pe durata tutelei < o dat cu de$crcarea tutorelui de %e$tiunea $a) interdicia -nceteaz
=art. 141* #.fam.>.) -nclcarea ace$tei interdicii $e $ancioneaza cu nulitatea relativ.
159
X Dandatarii) at:t convenionali) c:t 7i le%ali) -mputernicii a vinde un lucru nu pot
$-l cumpere =art. 13+& #.civ. pct.2>) pentru c) de re%ul) nu $e admite ca o per$oan $
cumuleze calitatea de v:nztor cu aceea de cumprtor
1
.
X (dmini$tratorii bunurilor $tatului) comunelor) ora7elor) municipiilor $au 4udeelor nu
pot cumpra bunurile aflate -n admini$trarea lor =art. 13+& pct. 3 #.civ.>.
X 'uncionarii publici 7i cei din comi$iile de licitaii
2
nu pot cumpra bunurile
$tatului $au ale unitailor admini$trativ 0 teritoriale care $e v:nd prin mi4locirea lor =art.
13+& pct.4 #.civ.>. .nclcarea ace$tei interdicii e$te $ancionat cu nulitatea relativ.
X Cudectorii) procurorii 7i avocaii nu pot deveni ce$ionari =cumpratori> de drepturi
liti%ioa$e care $unt de competena #urtii de apel) -n a crei circum$cripie -7i e5ercit
funcia $au profe$ia
3
. 6anciunea pentru -nclcarea ace$tei interdicii e$te nulitatea
ab$olut.
X #etaenii $trini $i apatrizi nu pot dob:ndi dreptul de proprietate a$upra terenurilor
4
=art. 41 alin. 2 #on$titutie>. .n $c9imb) dac inve$te$c -n 1om:nia con$tituind o $ocietate
comercial care) potrivit le%ii 1+* 1,,2 =cu privire la raporturile de drept international
privat> e$te per$oan 4uridica rom:n) ace$tea pot dob:di terenuri) c9iar dac a$ociat
unic e$te un cetean $trin $au apatrid.


Per$oanele in$olvabile nu pot cumpra bunurile care $e v:nd prin licitaie public
=art. 3 #od.proc.civila>.
51 De la acea$t re%ul) -n literatura 4uridic) $-a precizat e5cepia Ein$tituiei mandatui cu $ine -n$u7iF admi$
de le%iuitor -n m$ura -n care nu $unt lezate intere$ele mandantului =reprezentatului>) adic nu e5i$t conflict
de intere$e.
52 #.6.C. $.civ.) dec. nr. 21,* 1,,2) in Deciziile #urtii 6upreme de Cu$titie) 1,,+ 0 1,,2) p. 4, 0 1
53 .n cazul 4udectorilor de la .nalta #urte de #a$aie 7i Cu$tiie interdicia $e refer la -ntre% teritoriul rii.
54 O incapacitate $pecial de cumprare e$te prevazut de /e%ea 4* 1,,& =privind circulatia 4uridic a
terenurilor> -n art. 2 alin 2; Proprietatea funciar a dobanditorului nu poate dep7i 2++ 9a teren a%ricol in
ac9ivalent arabil) de familie $ub $anctiunea nulitatii.
55 Potrivit art. 44 alin. 2 din #on$tituia 1om:niei =revizuit> cetenii $trini 7i apatrizi pot dob:ndi dreptul de
proprietate privata a$upra terenurilor numai -n condiiile aderrii 1om:niei la @2 7i conform altor tratate
internaionale la care 1om:nia erte parte) pe baz de reiprocitate) -n condiiile prevzute prin le%e or%anic)
precum 7i prin mo7tenire le%al.
160
a
2
. :nterdiciile de a *nc,eia contractul de v2n'are&cumparare preva'ute *n $odul
comercial i *n >egea nr.31 1!!0,modificat i repu"licat.
Interdicia -nc9eierii de ctre prepu$ a unor operatiuni de natura comerului cu
care e$te -n$rcinat. Potrivit art. 3,3 #.com. EPrepu$ul nu poate) fr -nvoirea e5pre$ a
patronului) a face operaiuni) nici a lua parte -n $ocoteala $a proprie $au a altuia) la alte
ne%ouri de natura aceluia cu care e$te in$rcinat. .n cazul -nclcarii ace$tei interdicii
prepu$ul e$te obli%at $ pltea$c de$p%ubiri patronului. De a$emenea) Epatronul are
dreptul $ rein pentru $ine foloa$ele ce ar rezulta din ace$te operaiuniF. Interdicia are
ca finalitate ocrotirea intere$elor comercianilor -mpotriva unei concurene neloiale.
Interdicia pentru a$ociaii cu r$pundere nelimitat 0 a$ociaii -n $ocietaile cu
nume colectiv) a$ociaii comanditai -n $ocietaile -n comandit $impl 7i pe aciuni 0 de
a -nc9eia unele operaiuni contrare intere$elor $ocietaii comerciale. 8emeiul le%al e$te
art. &2 din /e%ea 31* 1,,+) care prevede; a$ociaii nu pot lua parte) ca a$ociai cu
ra$pundere nelimitat) -n alte $ocietai concurente $au av:nd acela7i obiect de activitate)
nici $ fac operaiuni -n contul lor $au al altora) -n acela7i fel de comer $au -ntr-unul
a$emntor) fr con$imm:ntul celorlali a$ociai< con$imm:ntul $e con$ider dat
dac participarea $au operaiunile fiind anterioare actului con$titutiv au fo$t cuno$cute
de ceilali a$ociai 7i ace7tia nu au interzi$ continuarea lor. .nclcarea ace$tei interdicii
d dreptul $ocietaii $ e5clud pe a$ociat) $ con$idere operaiunile efectuate de ace$ta
-n contul ei $au $ cear de$pa%ubiri. (ce$t drept $e $tin%e dup trecerea a trei luni din
ziua c:nd $ocietatea a avut cuno$tin fr $ fi luat vreo 9otr:re.
". :nterdiciile referitoare la natura "unurilor i destinaia lor se vor anali'a la
o"iectul contractului.
1eferitor la capacitatea de e1erciiu a prilor care -nc9eie contractul) acea$ta
trebuie $ fie deplin at:t pentru v:nztor c:t 7i pentru cumprtor) deoarece v:nzarea
cumprarea e$te un act de di$poziie.
"
56 Per$oanele lip$ite de capacitate $au cu capacitate de e5erciiu re$tran$) trebuie $ -nc9eie contractul prin
161
2. Consimm.ntul prilor.
'aza premer%atoare e5primrii con$imm:ntului prilor -n vederea -nc9eierii
unui contract de v:nzare-cumprare) -n materie comercial) e$te numit -n doctrina
4uridic Ema$a tratativelorF) -n care participanii fr a $e obli%a 4uridice7te) ne%ociaz
liber coninutul eventualului contract. .nc9eierea contractului de v:nzare-cumprare
poate fi precedat -n$) 7i de o faz -n care numai o parte* $au ambele pri $e poate
obli%a din punct de vedere 4uridic. (ctele 4uridice core$punztoare ace$teia $unt;
promisiunea unilateral de v2n'are< promisiunea "ilaterala de v2n'are< pactul de
preferin< dreptul de preemiune
#?
.
9romisiunea unilateral de v2n'are =$au de cumprare>
&
) e$te un antecontract prin care
o parte) numit promitent, $e obli% fa de cealalt parte) numit "eneficiar, $-i v:nd
un anumit bun la data c:nd ace$ta din urm $e va 9otr- $-l cumpere
,
. 2$te operaiunea
4uridic -n care; promitentul* v:nztor $e obli% $ v:nd. Deci) acea$ta trebuie $ aib
capacitatea nece$ar pentru a -n$trina =capacitate deplin de e5erciiu>< -n timp ce
beneficiarul* cumprtor) are numai un drept de opiune) fr a-7i da con$imm:ntul
pentru cumparare =dac $e va 9otr->.Dac -n interiorul termenului de opiune
beneficiarul accept promi$iunea) v:nzarea -n principiu devine perfect din acel
moment) cu e5cepia cazului c:nd) datorit naturii bunului ce formeaz obiectul
promi$iunii = de e5emplu) un teren > pentru validitate $e cere -ndeplinirea formei
autentice. Dac -naintea -mplinirii termenului de opiune promitentul nu retra%e
promi$iunea) va fi obli%at $ pltea$c daune intere$e) dac $e dovede7te c prin acea$t
retra%ere $-a cauzat beneficiarului un pre4udiciu. 'iind o convenie con$en$ual)
ocrotitorul le%al) re$pectiv cu -ncuviintarea ace$tuia 7i) -n toate cazurile) cu autorizaia autoritii
tutelare.Dac $unt nere$pectate conditile cu privire la capacitate) contractul de v:nzare cumparare e$te lovit
de nulitate relativ.1eprezentantul le%al poate confirma ulterior contractul -nc9eiat
57 Dreptul de preemiune e$te un drept prioritar la cumprare .($tfel)potrivit /e%ii nr. 4*1,,&)-n cazul -n care
proprietarul unui teren a%ricol $ituat -n e5travilan )intenioneaz $-l v:nd )au dreptul preferenial de
cumprare )la pre e%al) coproprietarii )proprietarii vecini 7i arenda7ul
58 Promi$iunea unilateral de cumparare e$te mai rar -nt:lnit -n practic.
59 6e deo$ebe$te de $impla oferta care e$te un act 4uridic unilateral.
162
promi$iunea unilateral de v:nzare $e poate dovedi cu orice mi4loc de prob =-n
condiiile art. 11,1 7i urm. #.civ.>.
9romisiunea "ilateral de v2n'are. Promi$iunea bilateral =$inala%matic> e$te un
antecontract prin care dou pari) promitentul* v:nztor 7i promitentul* cumprtor $e
obli% $ -nc9eie -n viitor un contract de v:nzare-cumprare la un pre $tabilit
"+
7i cu
-ndeplinirea formalitilor prevazute de le%e
"1
.Dac promitentul-v:nztor nu-7i re$pect
obli%aia 7i vinde bunul unei tere per$oane) promitentul-cumprtor nu poate cere
predarea bunului) deoarece nu a devenit proprietar ) iar v:nzarea -nc9eiat cu o tera
per$oan e$te valabil. Promitentul-cumprtor nu poate cere dec:t daune intere$e..n
ipoteza -n care bunul nu a fo$t -n$trinat de ctre promitentul-v:nztor - $e afl deci -n
patrimoniul lui - promitentul-cumprtor poate $-l acioneze -n 4u$tiie 7i $-i pretind
e5ecutarea obli%aiei a$umat prin antecontract) re$pectiv de a perfecta contractul.
Promitentul-v:nztor) av:nd o obli%aie de Ea faceF) poate fi con$tr:n$ la e5ecutarea ei
prin obli%area la plata daunelor cominatorii) amenzi civile) pentru fiecare zi de
-nt:rziere) $ocotite p:n -n momentul perfectrii contractului. In$tana) -n lumina
principiilor de e5ecutare -n natur a obli%aiilor 7i de reparare -n natur a pa%ubelor)
poate pronuna -n temeiul art. 1+33 $i 1+33 #.civ.) o 9otr:re care $ in loc de contract
de v:nzare-cumprare
"2
7i care va avea caracter con$titutiv de drepturi) oper:nd
tran$ferul proprietaii de la data c:nd rm:ne definitiv
"3
.
9actul de preferin. 2$te o variant a promi$iunii de v:nzare prin care proprietarul unui
bun $e obli% ca) -n cazul -n care $e va 9otr: $ v:nd) $ acorde preferina unei
60 Promi$iunea bilateral de v:nzare i7i produce efectele 4uridice numai daca preul e$te determinat $au
determinabil. 8.6. 6ibiu) dec.civ.nr. +4* 1,,2) Dreptul) nr. 1* 1,,3) p. 31 .
61 Dac obiectul promi$iunii e$te un teren) contractul $e va -ntocmi -n form autentic) iar dreptul de
proprietate tran$mi$ cumprtorului $e va -n$crie -n cartea funciar pentru opozabilitate fa de teri.
62 #.6.C. $.civ.dec.nr. 2"14* 1,,4) in Dreptul nr. &* 1,,2) p.&+< #.6.C. $.civ. dec.nr. 222* 1,,3) nr. &3,1* 1,,3)
nr. 2221* 1,,3) nr. 233,* 1,,3) -n Curi$prudena #.6.C. 1,,3) p.4"-4&) p. 41-42) 42-4") p. 4&-3) nr. 3"*
1,,3) in Dreptul nr. 3* 1,,4 p. 3-3" nr. 13"* 1,,3 -n Dreptul nr. 3* 1,,4) p.3&-3,)nr. 144&* 1,,3) in
Dreptul 3* 1,,4) p. 3"-33
63 #.6.C. $.civ.) dec.nr. 21,,*1,,2) in Deciziile #.6.C. 1,,+-1,,2) p.1-3< #.6.C. $.civ.) dec.nr. 13,* 1,,3) -n
Dreptul nr. 12) 1,,3)p. &
163
anumite per$oane) la un pre e%al. Proprietarul nu $e obli% $ v:nd bunul) ci numai $
acorde preferin) dac $e va 9otr- -n ace$t $en$. Deoarece) prin pactul de preferin nu
$e tran$mite dreptul de proprietate) r$punderea promitentului fa de beneficiar
intervine numai -n cazul -n care nu-i acord preferina) prin -nc9eierea contractului de
v:nzare-cumprare cu o ter per$oan. 1$punderea v:nztorului promitent e$te
an%a4at fa de beneficiarul promi$iunii numai -n privina daunelor intere$e. #ontractul
de v:nzare -nc9eiat cu terul rm:ne) -n principiu) valabil cu e5cepia cazului -n care $-a
fcut -n frauda beneficiarului promi$iunii 7i cu complicitatea terului ac9izitor.
.n literatura 4uridic $-a precizat c9 n materie comercial) v:nzarea cumprarea
-mbrac) de$eori) forme $implificate; comanda $cri$) urmat de e5ecutare de -ndat $au
comanda $cri$ urmat de acceptare tot -n forma $cri$. De a$emenea reprezint
manife$tare de voin -n $copul -nc9eierii contractului) -ntocmirea unei facturi cu privire
la marfa care face obiectul ace$teia. .n ace$t $en$) practica 4udectorea$c a admi$ c )-n
vederea celeritii operaiunilor comerciale) $untem -n prezena unui contract de
v:nzare-cumprare dac din cuprin$ul facturii rezult calitaile de v:nztor 7i
cumprtor) o"iectul v:nzrii 7i preul
6@
..n acea$t lumin) dac cumprtorul a preluat
marfa prin dele%atul ei) a acceptat facturile 7i nu a formulat obieciuni privind cantitatea
$au calitatea mrfii -n$eamn c) 7i-a dat acordul pentru -nc9eierea contractului de
v:nzare cumprare) refuzul de plat a preului fiind -n ace$t caz ne4u$tificat
"
.
Practica 4udiciar) aplic:nd uzanele comerciale) a fcut precizri 7i -n le%tur cu
valoarea 4uridic a tcerii -n materie comercial. ( $tatuat a$tfel c) tcerea p$trat un
anumit interval de timp de la primirea facturii valoreaz acceptare) iar precedentele
devin uzane atunci c:nd $unt confirmate ca atare printr-un act $au fapt de comer
""
.De
64 8rib. Bucure7ti) $.com.) dec.nr. 1&1* 1,,3) -n #ule%ere de practic 4udiciar comercial )1,,+ 0 1,,&) 2d.
(llBacN) 1,,,) p. 32".
65 8rib. Bucure7ti) $.com.) dec.nr. 211* 1,,3) -n #ule%ere de practic 4udiciar comercial )1,,+-1,,&) op.cit.
p. 323-32&.
66 8rib. Bucure7ti) $.com.) dec.nr. 4,3* 1,,3) -n #ule%ere de practic 4udiciar comercial )1,,+-1,,&) op.cit.
p. 321.
164
a$emenea) -n literatura 4uridic $-a precizat c manife$tarea de voin poate rezulta 7i din
remiterea material a titlurilor reprezentative ale mrfurilor) a titlurilor comerciale de
valoare =aciuni) obli%aiuni>) dac ace$tea $unt la purttor $au din %irul titlurilor
reprezentative de mrfuri Ela ordinF cum ar fi cono$amentul.
Dreptul prioritar la cumprare. 6e poate vorbi de un drept prioritar la cumprare)
n materie comercial/ 1. dreptul care-l au a$ociaii unei $ocietai cu r$pundere
limitat) -n cazul tran$miterii prilor $ociale ctre per$oane din afara $ocietii. ($tfel)
potrivit art. 2+2 alin 2 din /e%ea nr.31*1,,+ E8ran$miterea ctre per$oane din afara
$ocietii e$te permi$ numai dac a fo$t aprobat de a$ociaii reprezent:nd cel puin trei
ptrimi din capitalul $ocialF< 2. aciunile emi$e pentru ma4orarea capitalului $ocial vor fi
oferite $pre $ub$criere )-n primul r:nd acionarilor e5i$teni )proporional cu numrul
aciunilor pe care le po$ed)ace7tia put:ndu-7i e5ercita dreptul de preferin numai -n
interiorul termenului 9otr:t de adunarea %eneral) dac actul con$titutiv nu prevede alt
termen. Dup e5pirarea ace$tui termen )aciunile vor putea fi oferite $pre $ub$criere
publicului=art. 21" alin. 1din /e%ea nr.31*1,,+>.
0iciile de consimm.nt n materie comercial
Dolul -n acea$t materie) potrivit u'anelor comerciale) a7a cum $-a
precizat -n doctrin) nu $e apreciaz cu aceia7i ri%urozitate ca -n dreptul civil. .n mod
obi7nuit comercianii) pentru a-7i promova produ$ele folo$e$c clipuri publicitare care nu
core$pund -ntotdeauna calitaii bunurilor pentru care fac reclama. ($a-numitele Ev:nzri
a%re$iveF impu$e con$umatorului* cumprtorului printr-o publicitate e5a%erat $au
c9iar -n7eltoare) $unt de natura $ vicieze* a%re$eze) con$imm:ntul ace$tuia fiind de
natur $-l defavorizeze -n e5ecutarea contractului. .n ace$te cazuri) in$tana de 4udecat
va aprecia dac mi4loacele folo$ite de comerciani $unt $au nu dolo$ive.
!ici dolul prin reticen nu are -n toate cazurile efectul 4uridic al anulrii
contractului de v:nzare- cumprare. Dac numai v:nztorul ar fi fo$t -n m$ur $
cunoa$c defeciunile de calitate ale produ$elor 7i nu le-a adu$ la cuno7tina
165
cumprtorului) $-ar pune problema anulrii contractului. Ii -n ace$t caz in$tana va fi -n
m$ur $ aprecieze dac $e pune problema anulrii contractului $au a an%a4rii
r$punderii v:nztorului pentru viciile bunului v:ndut 0 defeciuni de calitate ale
bunului 0 -n condiiile art. 132 #.civ. .n prezent) re%lementrile adoptate -n domeniul
proteciei con$umatorului au modificat $ub$tanial concepia a$upra dolului.
3. ,"iectul contractului de *.nzare1cumprare
Obli%aiile reciproce ale parilor formeaz obiectul contractului de v:nzare-
cumparare. (ce$tea $unt; predarea lucrului v2ndut) de ctre v:nztor 7i plata preului,
de ctre cumprtor.Dac lucrul v:ndut 7i* $au preul lip$e$c $au nu -ndepline$c
condiiile cerute de le%e) contractul e$te lovit de nulitate.
a; >ucrul v2ndut. Obiectul =lucrul> contractului de v:nzare-cumprare
"3
trebuie $
-ndeplinea$c urmtoarele condiii; s fie *n circuitul civil) s e1iste *n momentul
*nc,eierii contractului) s poat e1ista *n viitor) s fie determinat sau determina"il,
v2n'torul s fie proprietarul lucrului v2ndut.
a.1. - fie *n comer. Din coroborarea art. 131+ #.civ. cu art. ,"3 #.civ. rezult c pot fi
v:ndute numai bunurile care $e afl -n comer) afara dac le%ea opre7te acea$t prin
norme e5pre$e. .n$eamn c) per a contrario) nu pot forma obiectul ace$tui contract
bunurile care 0 potrivit le%ii 0 nu $unt -n comer) adic $e afl -n afara circuitului civil
=e5tra commercium>.9ro,i"iia *nstrinrii poate fi a"solut
6A
i relativ
6!
.
a.2. s e1iste *n momentul *nc,eierii contractului sau s poat e1ista *n viitor. G:nzarea
e$te nul ab$olut dac lucrul a pierit -n totalitate) -nainte de -nc9eierea contractului)
deoarece obli%aia v:nztorului e$te lip$it de obiect =art. 1311 #.civ.>. Dac -n
momentul -nc9eierii contractului lucrul e5i$t numai -n parte) cumprtorul are
po$ibilitatea) fie $ renune la contract) fie $ obin reducerea parial de pre.
67 ( $e vedea) $upra) obiectul contractului de v:nzare cumprare comercial
68 !u $e poate $tabili prin convenie =prin voina omului> pro9ibitia -n$trinrii unui bun. O a$emenea clauz
contractual) $-a precizat -n doctrin) -n mod e5ceptional) ar fi valabil dac are natura %arantrii e5ecutrii
unei obli%aii. Prin urmare) Enumai le%ea poate $ $coat un bun din circuitul civilF.
69 ( $e vedea) $upra) cla$ificarea bunurilor.
166
G:nzarea e$te valabil dac are ca obiect un lucru =art. ,"> care nu are e5i$ten
-n momentul -nc9eierii contractului) dar e$te de natur $ e5i$te -ntr-una din zilele
urmtoare -nc9eierii lui =lucrul $e va confeciona) de e5emplu>
3+
. .n cazul nerealizrii
lucrului -n viitor) contractul ram:ne valabil) dar v:nztorul va pierde preul 7i va fi
obli%at la plata daunelor intere$e pentru nee5ecutarea obli%aiei a$umate)dac nu
dovede7te o cauz $trin )e5eneratoare de r$pundere =art. 1+&2 #.civ.>.
.n literatura 4uridica $-a precizat de a$emenea) c demarcaia dintre v2n'area de "unuri
viitoare 7i contractul de antrepri' e$te %reu de fcut datorit contradiciei dintre art.
1413 $i 143& #.civ. Din art. 1413 reie$e c v:nzarea poate avea ca obiect numai bunuri
ale v:nztorului $au procurate de el -n $cop de prelucrare< contractul nemaifiind v:nzare
ci antrepriz) dac marfa e$te fabricat) c9iar parial) cu materialele cumprtorului. .n
$c9imb) din art. 143&) rezult c e5i$t v:nzare c9iar 7i -n $ituatia -n care dob:nditorul*
cumparatorul) pune la di$pozitie) parial) materialul) $ub$tanta. #eea ce -n$emna c
bunurile viitoare pot fi confecionate -n cadrul unei v:nzri propriu-zi$e) fie cu
materialul v:nztorului) fie -ntr-o anumit m$ur cu cel al cumprtorului. Dintre cele
dou re%lementri citate) literatura de $pecialitate con$ider c numai art. 143& define7te
corect v:nzarea. Prin urmare) putem deo$ebi v:nzarea de antrepriza -n funcie de
ponderea pe care o deine $ub$tana fizic -n raport de activitatea productiv. ($tfel)
dac munca -ncorporat -n marfa viitoare con$tituie un acce$oriu al materiei prelucrate)
contractul reprezint v:nzare< dac pre$taia nece$ar -n cur$ul fabricrii con$tituie
principalul) iar materialul procurat de cumprtor e$te acce$oriu) $untem -n prezena
contractului de antrepriz. Intere$ul di$tinciei dintre cele doua operaiuni) $-a precizat
-n literatura de $pecialitate) are 7i importana practic) deoarece cumprtorul e$te
ocrotit) potrivit le%ii) -mpotriva viciilor a$cun$e ale mrfii) pe c:nd benenifiarul unei
70 O mo7tenire viitoare nu poate face obiectul contractului de v:nzare-cumprare.
167
lucrri e5ecutate va $uporta ri$curile ce decur% din neconformitatea obiectului fabricat)
-n lip$a unor clauze adecvate -n contractul de antrepriz =art. ,4& 7i ,"4>.
a.3. - fie determinat sau determina"il <art. !@A si !6@ $.civ.; ,licit
?1
i posi"il.
!ere$pectarea ace$tor condiii atra%e nulitatea ab$olut a contractului -nc9eiat.
a.@. /2n'torul s fie proprietarul "unului v2ndut. .n doctrina de $pecialitate 7i -n
practica 4udecatorea$c) $-a pu$ -ntrebarea) ce $e -ntampl dac v:nztorul -n$trineaz
un bun individual determinat
32
care aparine altei per$oane.
33
. .n proiectul $odului
comercial din 1!3A =art. 3,3> $e precizeaz c Ev:nzarea lucrului altuia e$te valabilF.
G:nztorul e$te obli%at $ dob:ndea$c lucrul 7i $ -l predea cumprtorului) -n caz
contrar r$punde de daune. De7i codul no$tru comercial nu re%lementeaz v:nzarea
lucrului altuia
34
) doctrina dreptului comercial a adoptat teza valabilitii ace$tui contract)
con$ider:nd ca acordul de voin al prilor trebuie interpretat -n $en$ul c ace$tea nu au
urmrit tran$miterea imediat a dreptului de proprietate a$upra lucrului) ci v:nztorul $-
a obli%at $ procure lucrul re$pectiv 7i $ -l predea cumprtorului. Obli%aia
v:nztorului e$te -n ace$t caz obli%aie de Ea faceF.(cea$t opinie e$te con$iderat de
doctrin ca fiind Emai potrivit e5i%enelor activitii comercialeF.
"; 9reul. Preul trebuie $ core$pund valorii lucrului v:ndut. 8rebuie fi5at -n bani)
determinat $au determinabil) $incer 7i $erio$. !ere$pectarea ace$tor condiii atra%e
$ancionarea contractului cu nulitatea ab$olut.
71 Dac obiectul e$te ilicit) deoarece provine din contraband) iar cumparatorul a cuno$cut acea$t
provenien) -n caz de confi$care) nu poate cere re$tituirea preului pltit) care va fi de a$emenea confi$cat;
8. Cud. 6atu Dare) dec.nr. 4"2* 1,3") 1.1.D.) nr.1* 1,3&) p."4
72 Problema nu $e pune -n cazul bunurilor de %en $au a celor viitoare) deoarece proprietatea $e tran$mite prin
individualizare; c:ntrire) m$urare) deci la predare.
73 6oluiile adoptate -n doctrin $unt diferite) dup cum con$imm:ntul prilor a fo$t viciat de eroare $au
-nc9eierea contractului a avut loc -n cuno7tin de cauz. .n prim ipotez) dac prile $au numai
cumprtorul a fo$t -n eroare) $e admite c v:nzarea e$te anulabil =$ancionat cu nulitate relativ>) 7i c
lucrul v:ndut aparine v:nztorului. .n a doua ipotez) 7tiind c lucrul v:ndut e$te proprietatea altei
per$oane) problema anulabilitaii pentru eroare nu $e pune. .n ace$t caz) prerile $unt -mprtie)
con$ider:ndu-$e pe de o parte c v:nzarea e$te valabil mer%:nd p:n la buna credin a v:nztorului ce $-a
obli%at $ procure lucrul cumprtorului) 7i pe de alt parte) c v:nzarea e$te nul ab$olut deoarece are o
cauza ilicita) reprezinta o operatie $peculativ.
74 !u a reprodu$ art. , din #odul comercial italian din 1&&2) care recunoa7te valabilitatea unui a$tfel de
contract.
168
".1. 9reul sta"ilit *n "ani e$te de e$ena v:nzrii.
3
b.2. Preul e$te determinat, potrivit art. 13+3 #.civ.) dac cuantumul lui e$te 9otr:t de
pri -n momentul -nc9eierii contractului) 7i e$te determina"il dac parile precizeaz -n
contract anumite elemente cu a4utorul crora preul va putea fi determinat -n viitor) de
e5emplu) -n funcie de calitatea produ$elor) de cur$ul zilei la termenul prevzut pentru
predarea bunului) de cotaia bur$ei. Preul e$te determinabil 7i atunci c:nd $tabilirea lui
e$te l$at la aprecierea unui ter ale$ de comun acord de ctre prti $au de o per$oan
de$emnat de pri. Prin urmare) un contract ce cuprinde un pre determinabil) e$te
con$iderat perfect valabil. 9revederile art. 60 $.com. $e prezint -n ace$t $en$;
Ev:nzarea pe un pre nedeterminat -n contract e$te valabil dac prile au convenit
a$upra unui mod de a-l determina -n urmF.
3"

/e%iuitorul recunoa7te valabilitatea v:nzrii) doar atunci c:nd preul nu $-a
prevzut -n contract) con$ider:nd c ace$ta $-a perfectat Epe adevaratul pre $au pe
preul curentF) -n condiiile art. 4+ #.com. =art. "1 #.com.>.
Potrivit art. 4+ #.com. adevaratul pre $au preul curent =al productelor) mrfurilor)
tran$porturilor) al primelor de a$i%urare) cur$ul $c9imbului...) e$te acela $tabilit de li$tele
bur$ei $au mercurialele
33
locului unde contractul a fo$t -nc9eiat) $au -n lip$) dupa acelea
ale locului celui mai apropiat $au dup orice altfel de prob.
.n contractul de v:nzare-cumprare comercial preul poate fi determinat 7i de o tera
per$oan numit arbitru) de ctre art. "1 alin 2 #.com. (rbitrul poate fi artat -n contract
$au poate fi de$emnat ulterior.($tfel) Edac per$oana de$emnat $au alea$ nu voie7te
$au nu poate primi =-n $en$ul de impo$ibilitate 0 n.$.>) prile trebuie $ procedeze la o
75 Dac v:nztorul accept un alt lucru $au un $erviciu) nu $untem -n prezenta unui contract de v:nzare-
cumprare) ci a unui contract de $c9imb) dare -n plata etc.
76 Determinarea preului) -n contract) $e poate face 7i prin trimiterea la un act normativ care $tabile7te preul
le%al) al unui produ$ de e5emplu) preul benzinei.
77 Preurile nu $e mai $tabile$c prin mercuriale. ( $e vedea in ace$t $en$) /e%ea concurenei =D.Of. P.I. nr. &&*
3+.+4.1,,"> art. $i " prin care $e interzice impunerea direct $au indirect a preurilor de monopol $i de
dumpin% ori a altor condiii contractuale neloiale.
169
nou numire) iar Edac prile nu $e -nvoie$c =-n privina per$oanei arbitrului n.$.>
numirea $e face de ctre 4u$tiieF =art. "1 pct.3) 4>.
3&
$lau'e contractuale privind preul. .n literatura 4uridic $-a precizat c anumite clauze
privind preul au determinat crearea unor adevrate varieti de v:nzare =v:nzarea cu
plat preului -n rate) clauza de rezerv a proprietaii) v:nzarea prin abonament>.
- :nde1area preului. Prile pot $ prevad -n cuprin$ul contractului o clauz prin
care preul ce urmeaz a $e plati $ depind de un anumit indice convenit de ctre pari.
Indicele va determina o variaie a preului) -n $en$ul mririi $au mic7orrii lui.
- 6evi'uirea preului. Dac potrivit art. "+ #.com. prile pot $tabili 7i ulterior
preul datorat de cumprtor) -n$eamn c preul $tabilit iniial poate fi modificat
ulterior) dac e5i$t o clauza contractual -n ace$t $ne$. 1evizuirea preului contractual
$e prezint mai ale$ $ub forma clau'ei de reactuali'are a preului -n funcie de evoluia
cur$ului de $c9imb valutar
3,
.
- $lau'a de re'erv a proprietaii =pactum rezervati dominii>. G:nzarea cu plata -n rate
e$te de cele mai multe ori combinat cu clauza privind rezerva proprietaii. .n principiu)
prile pot $ am:ne tran$miterea proprietaii printr-o $tipulaie e5pre$. De e5emplu)
v:nztorul tran$mite dreptul de proprietate a$upra lucrului v:ndut la momentul ac9itrii
ultimei rate a preului datorat de cumpartor. .n concluzie) tran$ferul proprietaii $e face
ulterior realizrii acordului de voin.
- /2n'area cu plata preului *n rate, pre$upune ca plata $ $e fac prin ac9itarea
unui avan$ =care variaz -ntre 3+-+Q> din preul bunului) iar diferena $ fie fracionat
-n rate lunare. /a preul convenit $e adau% dob:nda 7i c9eltuielile acce$orii v:nzrii.
78 6oluia determinrii preului v:nzrii de o ter per$oana e$te re%lementat 7i -n materia v:nzrii-cumprrii
civile =art. 13+4 #.civ.> -n$ cu deo$ebiri. ($tfel) dac prile nu $e -nvoie$c -n privina ale%erii arbitrului
contractul va fi lip$it de un element e$enial 0 preul) caz -n care nu mai e5i$t nici v:nzare. .n orice caz)
preul $tabilit de arbitru nu poate fi conte$tat de pri.
79 #.(. Bra7ov) dec.civ. nr. 3* 1,,") -n #ule%erea de practic 4udiciar) 1,," p. 13+
170
Dreptul de proprietate 7i ri$curile pieirii fortuite $e tran$mit de la v:nztor la cumprtor
-n momentul $emnrii contractului de v:nzare-cumprare.
- /2n'area prin a"onament, con$t -n pre$taii periodice =lunar) $ptm:nal> de
bunuri =4urnale) revi$te etc.> -n $c9imbul unui pre. Plata preului $e face) fie inainte de
predarea bunului =abonament de ziar>) fie dup predare) -n raport de con$um =de ap) de
electricitate>. G:nzarea prin abonament pre$upune o reducere de pre) $pre deo$ebire de
preul unor livrri $eparate.
".3. 9reul s fie sincer i serios. Preul $incer e$te preul real) pe care prile $-l
fi $tabilit nu -n mod fictiv ci -n $copul de a fi cerut 7i pltit. Preul e$te fictiv) c:nd din
intenia prilor rezult c) nu e$te datorat. Dac preul e$te fictiv) contractul e$te nul ca
v:nzare-cumprare
&+
) deoarece -i lip$e$te preul.
Borma v2n'rii.Prin -n$a7i con$imm:ntul prilor ce poart a$upra bunului 7i
preului) contractul de v:nzare-cumprare e$te perfect valabil -nc9eiat
&1
.!efiind
condiionat de -ntocmirea unui -n$cri$) de remiterea bunului $au a preului) de
-ndeplinirea vreunei formaliti) contractul de v:nzare-cumprare) dup cum bine $-a
precizat 7i -n doctrina 4uridic) e$te principalul in$trument 4uridic de -nc9eiere a
tranzaciilor comerciale -n condiii de celeritate =rapiditate>
&2
.
SECTIUNEA *$ E(ECTELE CONTRACTULUI DE "ANXARE%CUMPARARE
3.1. 2nterpretarea clauzei contractuale.2fectele contractului de v:nzare-cumprare $unt
obli%aiile prilor. Pentru $tabilirea ace$tor obli%aii) #odul civil conine o di$poziie -n
80 #ontractul poate fi valabil ca donaie de%9izat) daca $unt -ndeplinite condiiile le%ale -n materia donaiei
81 ( $e vedea )$upra) caracterul con$en$ual al contractului de v:nzare- cumprare.
82 .n anumite v:nzari) le%iuitorul comercial impune totu7i forma $cri$) cum ar fi cele care poart a$upra
proprietii unui va$ -n con$trucie) la care $e adau% formalitatea tran$crierii -n re%i$trele cpitniei portului
=art. 4,1 #.com.>. /ip$a -n$cri$ului afecteaz -n$ $ecuritatea tranzaciilor) determin:nd liti%ii -ntre parteneri
referitoare la forma) coninutul i interpretarea contractului. Di$poziii $peciale -n$ prevad obli%ativitatea
formei $cri$e pentru anumite forme de v:nzare de e5emplu) v:nzarea -n rate $au v:nzrile de bunuri de valori
mari. De obicei) -n$) atunci cand o di$poziie le%al prevede forma $cri$a) acea$ta e$te cerut ad pro"ationem.
171
le%atur cu interpretarea clauzelor) art. ,&3 #.civ. Edac -nele$ul unui contract e$te
-ndoielnic interpretarea $e face -n favoarea debitoruluiF) care nu $e aplic -n$ pentru
v:nzare) deoarece) art. 1312 #.civ. precizeaz; Eclauzele neclare $e interpreteaz
totdeauna -mpotriva v:nztorului) deci -n favoarea cumprtoruluiF. 'iind o re%ul
dero%atorie de la dreptul comun =-n materia interpretrii contractului> $e va aplica numai
-n $ub$idiar) -n m$ura -n care in$tana de 4udecat nu poate $tabili adevrul -n funcie de
celelalte re%uli de interpretare -n dreptul comun.
3.2. ,"ligaiile *.nztorului.
G:nztorul are o singura o"ligaie de a da) 7i dou o"ligaii de a face.
5"ligaia de a da -de a tran$mite proprietatea lucrului-nu e$te prevazut de codul
civil) deoarece) tran$ferul proprietaii 7i al ri$curilor $e produc din momentul acordului
de voin) re$pectiv momentul -nc9eierii contractului.
5"ligaiil de a face sunt de a preda lucrul v2ndut cumprtorului 7i de a&l
garanta pe cumprtor contra viciilor de calitate ale ace$tuia 7i contra eviciunii. .n
raporturile comerciale, $pre deo$ebire de cele civile) -n principiu) nu $e pune problema
r$punderii pentru eviciune) deoarece tran$miterea poart) de re%ul) a$upra unor
bunuri mobile corporale) a$tfel -nc:t) cumprtorul devine proprietar de -ndat potrivit
art. 1,+, #.civ. ) care precizeaz c po$e$ia de bun credin) -n privina lucrurilor
mobile) valoreaz titlu de proprietate.
Prile pot $tabili -n contract 7i alte o"ligaii) de e5emplu) $uportarea c9eltuielilor
v:nzrii) put:nd aduce modificari obli%aiilor re%lementate de le%e.
3.2.1. !redarea lucrului *.ndut. Predarea pre$upune punerea lucrului v:ndut la
di$pozitia cumprtorului =e$te re%lementat de art. 1314-1334 #.civ.) care conin norme
di$pozitive -n ace$t $en$>. .n le%atur cu acea$t obli%aie e$te nece$ar $ $e clarifice
anumite a$pecte le%ate de; e1ecutarea predrii) termenul 7i dovada predrii) locul
predrii, c,eltuielile de predare) o"iectul predrii, o"ligaia accesorie predrii,
sanciunea nerespectrii acestor o"ligaii.
172
41ecutarea predrii pre$upune intrarea -n $tp:nirea =-n detenia> efectiv a
cumprtorului) a lucrului v:ndut =art. 131" #.civ.>. /iteratura 4uridic de $pecialitate a
fcut di$tincia -ntre predarea real 7i predarea sim"olic a lucrului. Predarea real $e
realizeaz c:nd bunurile -n materialitatea lor $unt pu$e efectiv la di$poziia
cumprtorului $au predate carau7ului) care efctueaz tran$portul ace$tora p:n la
de$tinaie. Predarea sim"olic $e face diferit) potrivit $ituaiei bunurilor;
- predarea bunurilor depozitate -n docuri $au antrepozite) $e face prin
*nm2narea titlurilor repre'entative ale mrfurilor ctre cumprtor =a
recipi$ei de depozit )de e5emplu>
- predarea bunurilor care $e afl -n cur$ul cltoriei pe ap) $e face prin
remiterea <predarea; poliei de *ncrcare =cono$amentul>.
Bunurile care $e predau cumprtorului vor fi -n$oite de factur) -n care $e
precizeaz; cantitatea) calitatea) preul etc. 'actura poate fi tran$mi$ 7i $eparat. Potrivit
art. 4" #.com.) factura con$tituie un mi4loc de prob -n caz de liti%iu.
.n privina termenului 7i a dove'ii predrii) $e aplic re%ulile %enerale referitoare
la e5ecutarea obli%aiilor.
Potrivit art. 131, #.civ.) predarea $e face la locul unde $e afl lucrul v:ndut -n
momentul contractului. 1e%ula $e aplic dac lucrul v:ndut poate fi localizat din
momentul -nc9eierii contractului. Potrivit re%ulilor %enerale =art. 11+4 #.civ.> predarea
trebuie $ $e fac la domiciliul debitorului =v:nztorului>.
n raporturile comerciale de *.nzare cumprare $e aplic re%ulile $tabilite de
art. , #.com.) referitoare la locul de e5ecutare a obli%aiilor comerciale) care $unt
parial diferite de cele ale codului civil. ($tfel)Epredarea trebuie $ fie e5ecutat -n
locul artat prin contract de ctre pari) $au -n lip$ =notarea n.$.> -n locul care ar rezulta
din natura operaiunii) ori din intenia prilor contractante. .n lip$ de clauz e5pre$ -n
ace$t $en$ Epredarea $e va face la locul unde cel ce $-a obli%at -7i avea $ediul comercial
$au cel puin domiciliul $au re$edina ) la momentul -nc9eierii contractului =art. ,
173
alin.2 #.com.>. Dac urmeaz a $e preda un lucru individual determinat) care dupa
cuno7tina prilor $e %$ea -ntr-o alt parte -n momentul formrii contractului) atunci
predarea $e va face -n acel loc =art. , alin.3>.
$,eltuielile de predare care pre$upun; c:ntrirea) m$urarea) numrarea $unt -n
$arcina v:nztorului) iar cele ale ridicrii 0 de -ncrcare) de$crcare 0 $unt -n $arcina
cumprtorului =art. 1313> dac nu $-a $tabilit altfel -n contract.
1eferitor la o"iectul predrii) v:nztorul e$te obli%at $ predea bunul v:ndut E-n
m$ura determinat prin contractF =art. 132" #.civ.>.Dac e$te vorba de un lucru
individual determinat 7i care e5i$t -n momentul -nc9eierii contractului )ace$ta $e pred
E-n $tarea -n care $e afl -n momentul v:nzriiF =art. 1324 #.civ.>
Cunul este determinat generic $e va preda -n $tarea e5i$tent -n momentul
individualizrii lui =c:ntrire) m$urare) numrare> prin predare.
Dn privina o"ligaiilor accesorii predrii, -n lip$ de $tipulaie contrar)
v:nztorul e$te obli%at $ predea o data cu lucrul v:ndut 7i fructele percepute dup
momentul tran$ferrii dreptului de proprietate =art. 1324 #.civ.>
.n ipoteza -n care lucrul v:ndut nu $e pred -n momentul -nc9eierii contractului)
v:nztorul e$te obli%at $-l con$erve p:n -n momentul predrii =art. 1+34 #.civ.>
deoarece predarea trebuie $ $e fac -n $tarea -n care $e afla -n momentul -nc9eierii
contractului =art. 1324>.2$te avut -n vedere 7i ipoteza -n care proprietatea $-a tran$mi$
cumprtorului 7i v:nztorul e$te obli%at $ p$treze bunul. #9eltuielile de depozitare
efectuate de v:nztor vor fi $uportate de cumprtor.
!ee5ecutarea obli%aiei de predare datorit culpei v:nztorului) d dreptul
cumprtorului =art. 132+ #.civ.>;
- $ cear e5ecutarea -n natur a obli%aiei) prin Epunerea $a -n po$e$ieF<
- $ invoce e5cepia de nee5ecutare =e5cepia non adimpleti contractu$>) -n cazul
-n care nici cumprtorul nu 7i-a -ndeplinit propriile obli%aii<
174
- $ cear rezoluiunea contractului cu obli%area v:nztorului la plata daunelor
intere$e =art. 1321 #.civ.>
- $ procure bunul de la o ter per$oan pe c9eltuiala v:nztorului =art. 1+33>)
dac e$te vorba de bunuri determinate %eneric.
3.2.2. ,"ligaia de garanie a *.nztorului.
Obli%aia de %aranie are dou a$pecte =art. 133" #.civ.>. G:nztorul trebuie $-l
%aranteze pe cumprtor de lini7tita folo$in a lucrului) deci contra eviciunii
&3
7i de
utila folo$in a lucrului) contra viciilor - de calitate.
2viciunea reprezint pierderea proprietaii lucrului 0 -n total $au -n parte 0 $au
tulburarea cumprtorului -n e5ercitarea prero%ativelor $ale de proprietar. #odul civil
prevede ca v:nztorul e$te de drept obli%at $-l %aranteze pe cumprtor de eviciunea
total $au parial a bunului v:ndut) precum 7i de $anciunile care n-au fo$t declarate la
-nc9eierea contractului =art. 1333 #.civ.>.
&4

'spunderea pentru e*iciune n materie comercial . 1$punderea pentru eviciune)
a7a cum $-a precizat 7i -n literatura 4uridica) e$te re%lementat -n mod vdit -n #odul
civil pentru bunuri imo"ile) prin terminolo%ia folo$it de ace$ta; fond =art. 134") art.
134&> $au imo"il =art. 134&) 134,>.Dat fiind c v:nzarea comercial are drept obiect
numai bunurile mobile) problema eviciunii -n materie comercial nu $e pune) iar -n
materie de v:nzare mobiliar) deinerea material a unui bun e$te ocrotit de di$poziiile
art. 1,+, #.civ. )care permit deintorului $ $e opun revendicrii unui ter. @n caz
tipic) e$te precizat -n literatura 4uridic) c:nd e$te interzi$ v:nztorului $ tulbure
lini7tita folo$in a cumprtorului) prin e5ecutarea aceluia7i comer $au a unui comer
a$emntor -n zonele -n care -7i de$fa7oar activitatea -ntreprinderea v:ndut. @n alt
83 Provine din limba latin) evictio 0 oni$ )care -n$eamn depo$edare.
84 Obli%aia de %aranie contra eviciunii e5i$t nu numai fa de cumprtor) ci 7i fa de $ubdob:nditor. =art.
2&2 #.civ.>
175
e5emplu e$te tulburarea manife$tat a$upra mrfurilor cumprate) e5ercitat de ctre un
ter) deriv:nd dintr-un %a4) con$tituit -naintea predrii.1$punderea pentru eviciune
funcioneaz )-n materie comercil)-n cazul v:nzrii unui fond de comer .'ondul de
comer con$tituie un an$amblu de bunuri mobile 7i imobile) corporale 7i necorporale
)utilizate de comerciant -n vederea de$f7urrii activitii $ale
&
.G:nzarea fondului de
comer)-n -ntre%ime) pre$upune 7i v:nzarea bunurilor imobile care intr -n componena
ace$tuia ..n practica 4udiciar $-a precizat c ,, *ntruc2t imo"ilul face parte din fondul de
comer ,actul cu privire la acesta este comercial
A6
))care bine:nele$ c va fi $upu$
re%ulilor privind v:nzarea imobilelor =publicitatea -n re%i$tru de carte funciar) potrivit
/e%ii nr. 3*1,,"> )inclu$iv a celor privind r$punderea pentru eviciune =-n $arcina
v:nztorului > -n condiiile dreptului comun =dreptului civil>.
5"ligaia de garan ie pentru viciile lucrului v2ndut.G:nztorul trebuie $ a$i%ure
cumpratorului folo$ina util a lucrului. Giciile a$cun$e ale bunului -l fac impropriu
pentru -ntrebuinare $au -i mic7oreaz valoarea. Potrivit art. 132 #.civ.) v:nztorul
r$punde pentru viciile a$cun$e ale lucrului) -n $en$ul c) dac ar fi 7tiut de e5i$tena lor
cumprtorul nu ar mai fi cumprat $au ar fi pltit un pre mai mic.
n materie comercial) le%iuitorul prin art. 3+ #.com. completeaz di$poziia
cuprin$ -n art. 132 #.civ. preciz:nd urmtoarele; E#umprtorul unor mrfuri $au
producte provenind dintr-o alt pia) e$te dator $ denune v:nztorului viciile aparente
-n timp de 2 zile de la primire) ori de cate ori un timp mai lun% n-ar fi nece$ar din cauza
condiiilor e5cepionale -n care $e afl lucrul v:ndut $au per$oana cumprtorului. 2l
e$te dator $ denune viciile ascunse ale lucrului -n cele dint:i 2 zile de la de$coperirea
lor. Odat ace$t termen e5pirat) cumprtorul nu mai poate fi primit a reclama ceva
pentru viciile lucrului v:ndutF.
85 art.1 pct.c din /e%ea nr.2,&*2++1)D.O.12.+".2++1)care modific 7i completeaz /e%ea nr.11*1,,1 privind
combaterea concurenei neloiale
86 6.@. )dec.nr.1&3*1,3,)-n Practica 4udiciar -n materie comercial-)vol.I )p.22&.
176
Prin urmare) -n v:nzarea-cumprarea comercial) v:nztorul r$punde; pentru
viciile aparente dac $unt denunate -n termen de 2 zile de la primirea bunului 7i
pentru viciile ascunse cu e5cepiile prevzute de le%e.
Pentru a fi an%a4at r$punderea v:nztorului pentru viciile lucrului) viciul trebuie
$ -ndeplinea$c urmatoarele condiii
&3
; 1.$ fie a$cun$ =art. 132 #.civ.>-numai -n
raporturile civile) pentru c *n cele comerciale rspunderea este anga)at i pentru
viciul aparent =art. 3+ #.com.>< 2.$ fi e5i$tat -n momentul -nc9eierii contractului) c9iar
dac predarea lucrului $e face ulterior <3.$ fie %rav) cumprtorul $ fie -n
impo$ibilitatea de a folo$i bunul datorit defeciunilor de calitate.(ce$te condii trebuie
dovedite de ctre cumprtor.
.n cazul dovedirii viciilor lucrului) $anciunea e$te) fie) re'oluiunea contractului de
v2n'are) printr-o aciune -n %aranie numit aciune red9ibitorie
&&
) viciile fiind numite
Ered9ibitoriiF) fie) reducerea preului proporional cu reducerea valorii "unului) printr-
o aciune e$timatorie.
Doctrina de $pecialitate 7i practica 4udiciar prevd 7i po$ibilitatea Eremedierii
defeciunilorE =-nlturrii viciilor> de ctre $au -n contul v:nztorului Ec:nd acea$t
reparare e$te po$ibilF 7i c:nd o a$emenea $oluie nu contravine -ntere$elor
cumprtorului
&,
.
3cordarea de daune interese.
,+
.n cazul viciilor lucrului) v:nztorul e$te obli%at $
pltea$c daune intere$e numai dac cumprtorul dovede7te c v:nztorul a fo$t de rea-
credin. Dac e$te de bun credin va re$titui numai preul 7i c9eltuielile v:nzrii.Dac
lucrul a pierit -n$a din cauza viciilor) v:nztorul e$te obli%at $ re$tituie preul 7i
87 Obli%atia de %arantie pentru vicii $e aplica pentru orice v:nzare) cu doua e5ceptii;
- -n cazul v:nzrii prin licitaie public) care $e face prin intermediul 4u$tiiei =art. 13"+ #.civ.>
-n cazul v:nzrii unei mo7teniri) v:nztorul r$punde pentru calitatea $a de mo7tenitor) nu pentru viciile
lucrurilor din ma$a $ucce$oral =art. 13,, #.civ.>
88 8rib. 6uprem) col.civ.) dec.nr. 1"+4* 1,&,) -n rev. Dreptul nr. 4-* 1,,1) p. 34 $i urm.
89 8.6. $.civ.) dec. nr. 1"+4* 1,&,) p. 3
90 .n cazul eviciunii) indiferent c e$te de EbunF $au de EreaF credin) v:nztorul r$punde pentru daune.
177
c9eltuielile v:nzrii) iar dac a fo$t de rea credin poate fi obli%at 7i la plata daunelor
intere$e. =art. 13& alin.1>
Dac lucrul a pierit fortuit) v:nztorul nu r$punde pentru vicii =art. 13& #.civ. alin.2>
Fermenul de intentare a aciunilor. Potrivit art. din Decretul nr. 1"3* 1,&
Edreptul la aciune cu privire la viciile a$cun$e ale unui lucru tran$mi$ => $e pre$crie
prin -mplinirea unui termen de " luni) -n cazul -n care viciile nu au fo$t a$cun$e cu
viclenieF. 1ezult c) in cazul in care viciile au fo$t a$cun$e cu viclenie) termenul
e$te %eneral de pre$criptie) adica de 3 ani. 8ermenele -ncep $ cur%) de la data
de$coperirii viciilor) -n$a cel mai t:rziu de la -mplinirea unui an de la predarea lucrului
$au de 1+ ani pentru con$trucii =art. 2, din /e%ea 1+* 1,,) privind calitatea in
con$tructii>.Aarania pentru vicii poate fi modificat pe cale convenional prin;
clauza de limitare $au de -nlaturare a %araniei pentru vicii) care e$te valabil)
7i -7i produce efecte numai dac v:nztorul a fo$t de bun credint) adic nu a cuno$cut
viciile) potrivit art. 134 #.civ.
clauza de a%ravare a obli%aiei de %aranie care nu comporta limitri =poate
privi) vicii aparente) vicii aprute ulterior v:nzrii etc.>
3.3. ,"ligaiile cumprtoru lui
#umprtorul are dou obli%aii principale; de plat a preului 7i de luare -n
primire a lucrului vandut. 8ot cumprtorul $uport c9eltuielile v:nzrii) dac -n
contract nu $-a prevazut altfel.
3.3.1. !lata preului. Potrivit art. 13"1 #.civ.) cumprtorul e$te obli%at $
pltea$c preul la locul 7i -n momentul -n care $e face predarea lucrului v:ndut =art.
13"2 #.civ.>. .n materie de v:nzare) #odul civil cuprinde o dero%are de la re%ulile
%enerale $ub dou a$pecte;
1. *n privina locului plii 0 plata $e face la locul unde $e face predarea lucrului
v:ndut =fie unde $e afla in momentul v:nzrii) fie la domiciliul v:nztorului) -n timp ce)
potrivit re%ulilor %enerale) $e face) -n lip$ de $tipulaie contrar) la domiciliul
178
debitorului 0 art. 11+4 #.civ. Deci) obli%aia de plat a preului -n materie de v:nzare
e$te portabil =la domiciliul creditorului- v:nztorului> 7i nu c9erabl.
2. *n privina momentului <datei; plii) plata $e poate cere numai -n momentul
predrii lucrului v:ndut) a$tfel -ncat) termenul prevzut pentru predarea lucrului profit
7i cumprtorului =-n dreptul comun) -n lip$ de termen) plata $e cere imediat>.
Di$poziiile #odului civil) referitoare la ace$te a$pecte $unt $upletive) voina
prilor fiind p:n la urm cea care $tabile7te locul 7i data pli preului. Plata preului $e
face inte%ral) potrivit principiului indivizibilitii plii. Prile pot $tabili 7i un termen
pentru plata preului 0 caz -n care $untem -n prezena unei v:nzri pe credit =-n rate>) dar
7i -n ace$t caz) cumprtorul trebuie $ pltea$c datoria -n -ntre%ime 0 la $caden =art.
11+1 #.civ.>.) numai dac prile n-au $tabilit $ pltea$c $uma de bani fracionat) la
termene $ucce$ive. 8ermenul de pre$cripie pentru plata preului
-ncepe $a cur% de la data $tabilit -n contract pentru plata ultimei rate 7i pentru ratele
nepltite anterior
,1
. 1eferitor la ace$t a$pect) -n literatura 4uridic $-a con$iderat c
pentru fiecare rat de pre $cadent) cur%e un nou termen de pre$criptie) potrivit art. 3
alin.3 7i art. 12 din Decretul nr. 1"3* 1,&) dar oricum nu $e poate $u$ine ca a fo$t
vorba de o v:nzare $ucce$iv..n toate cazurile de v:nzare pe credit) cumprtorul poate
plti $uma 7i cu anticipaie) caz -n care dob:nda va fi calculat 7i datorat p:na la
termenul prevzut -n contract cu e5cepia $ituaiei in care v:nztorul con$imte
recalcularea ei in funcie de data plii.
Dovada plii $e face potrivit art. @6 $.com. Dac plata preului $-a facut prin virament
bancar dovada $e va face numai prin e1tras de cont "ancar.
5"ligarea cumprtorului la plata do"2n'ilor. Potrivit art. 13"3 #.civ.
cumprtorul e$te obli%at $ pltea$c dobanda p:n la efectiva ac9itare a preului) dac
$unt -ntrunite cumulativ urmatoarele condiii;1.dac e5i$t convenie -n ace$t
91 8rib. 6uprem) $.civ.dec.nr. 1,23* 1,3) -n 1epertoriu de practic 4udiciar -n materie civil) 1,3-1,&+) p.
&".
179
$en$<2.dac lucrul v:ndut 7i predat e$te productor de fructe =civile $au naturale> < -n
toate celelalte cazuri) numai din momentul punerii in int:rziere a cumprtorului printr-
o notificare. Dob:nda $e va calcula din momentul notificrii fcute cumprtorului
,2
.
.n raporturile comerciale) potrivit art. 43 #. com.) debitorul e$te de drept -n -ntarziere 7i
datoreaz dob:nzi din momentul $cadenei obli%aiei de plat 7i p:n la data plii
efective.
-anciunea neplii preului..n cazul -n care) cumprtorul nu-7i e5ecut total $au
parial obli%aia de plat a preului) v:nztorul poate ale%e -ntre mai multe po$ibiliti;
- $a cear obli%area cumprtorului la e1ecutarea *n natur a obli%aiei) care
e$te intotdeauna po$ibil) deoarece are ca obiect o $um de bani<
- $ invoce e1cepia de nee1ecutare =art. 1322 #.civ.>) fiind -n $ituaia de a
refuza predarea lucrului) c9iar dac cumprtorul a devenit proprietar<
- $a cear re'oluiunea contractului potrivit re%ulilor %enerale =art. 1+2+-1+21 $i
11+1 #.civ.>
,3
.
#ontractul poate prevede 7i un pact comisoriu) caz -n care rezoluiunea $e produce de
drept pentru neplata preului =fr intervenia 4u$tiiei) -n$ numai dup punerea -n
-ntarziere a cumprtorului 0 art. 13"3 #.civ.>
,4
. (ciunea -n rezoluiunea v:nzrii e$te o
aciune real =art. 13"& #.civ.>) deoarece urmre7te c9iar bunul in cauz) nu per$oana
cumprtorului. 2fectele ace$teia $e produc 7i -n privina $ubdob:nditorilor de drepturi
a$upra aceluia7i bun
,
.
92 Dob:nda le%al $e va $tabili -n baza )O.A.,*2+++)modificat prin /e%ea nr 3"*2++2
93 Dac e5i$t pericolul de a $e pierde lucrul) in$tanta poate acorda un $in%ur termen de %raie la e5pirarea
cruia $e produce rezoluiunea de drept a contractului) dac cumprtorul nu plte7te =art. 13"" #.civ.>) fr
punere -n -nt:rziere.
94 (rt. 13"3 e$te aplicabil nu numai in materia vanzarii de imobile ci $i de bunuri imobile
95 #u trei e5cepii; autoritilor publice care dobande$c bunul prin e5propiere $au alt mod de dob:ndire a
proprietii de $tat< terului ad4udecatar -n cazul v:nzrii $ilite< terilor dob:nditori de drepturi reale a$upra
lucrului vandut care 7i-au con$ervat dreptul pentru a fi opozabil terilor.
180
Dac bunul v:ndut e$te un bun mobil) aciunea -n rezoluiune trebuie intentat in termen
de & zile de la predare =art. 133+ #.civ.>
'ezoluiunea contractului. 1ezoluiunea contractului de v:nzare-cumprare -n
materie comercial $e produce de drept =ope le%ii>. (ce$teia -i $unt aplicabile
di$poziiile art. "3 #.com.; Ec:nd mai -nainte de e5pirarea termenului fi5at pentru
e5ecutarea conveniei) una din pri a oferit celeilalte predarea lucrului v:ndut $au plata
preului 7i acea$ta nu-7i -ndepline7te la termenul fi5at obli%aia $a) atunci condiia
re'olutorie se *mplinete de drept -n favoarea prii care -7i e5ecuta$e obli%aia . .n lip$
de a$emenea oferte $au $tipulaii e5pre$e) rezilierea contractului $e re%lementeaz dupa
di$poziiile #odului civil cu privire la condiia rezolutorie tacit. .n ambele cazuri cel -n
culp r$punde de daunele intere$e cauzate. 1ezoluiunea de drept a contractului $e
produce dac $unt -ndeplinite urmtoarele condiii =art. "3 #.com.>;
- una din pri) creditorul) $ fac oferta celeilalte pri) -n timp util) cu privire la
predarea lucrului v:ndut $au la plata preului<
- oferta $ fi fo$t facut mai -nainte de e5pirarea termenului convenit pentru
e5ecutarea contractului <
- cele doua obli%aii $ aib acela7i termen de e5ecutare. Dac -n contract $-au
prevazut termene diferite) rezoluiunea contractului nu $e mai produce de
drept.
$odul comercial prevede 7i un alt caz de rezoluiune 0 pentru e1pirarea
termenului esenial <art. 6!;. (cea$t rezoluiune) $-a precizat -n literatura 4uridic)
reprezint o aplicare -n materie comercial a $oluiei con$acrat de art. 133+ #.civ.) care
prive7te rezoluiunea contractului de v:nzare-cumprare pentru nere$pectarea de ctre
cumprtor a termenului $tabilit pentru ridicarea bunurilor care $e deterioreaza u7or)
datorit naturii lor =peri$abile>. Deoarece rezoluiunea contractului pentru nere$pectarea
termenului e$enial) con$tituie o m$ur de favoare) partea -n folo$ul creia $-a $tipulat
termenul) poate $ renune la efectele rezoluiunii) cer:nd e5ecutarea c9iar dup
181
-mplinirea termenului. 2a trebuie $ -n7tiinteze cealalt parte) -n termen de 24 de ore de
la e5pirarea termenului =art. ", #.com.>.
E+ecutarea *nzrii 3 E+ecutarea coacti* . #odul comercial a re%lementat un
mi4loc mai eficient de e5ecutare) mai rapid dec:t e5ecutarea $ilit potrivit di$pozitiilor
dreptului comun) cu participarea prii intere$ate -n obinerea e5ecutrii obli%aiei.(ce$t
mi4loc de e5ecutare e$te denumit -n doctrina 4uridic e1ecutarea coactiv.($tfel)-n cazul
cumprrii unui bun mobil) dac cumprtorul nu-7i -ndepline$te obli%aia de preluare a
ace$tuia) v2n'torul are po$ibilitatea) fie de a depozita bunul Ela o ca$a acreditat de
comer =depozit pe c9eltuiala cumprtorului 0 numit 7i m$ur con$ervatorie>) fie $
v:nd bunul =numit -n doctrin m$ur e5ecutorie>.Dac v:nztorul vinde bunul)
v:nzarea $e va face prin licitaie public $au c9iar la preul curent Epe piaF de ctre un
ofier public -n$arcinat cu a$emenea acte. Dac pretul obinut din acea$t v:nzare e$te
mai mic dec:t cel convenit iniial -n contract =prima v:nzare>) diferena -n minu$ va fi
imputat cumprtorului. /a acea$t diferen $e pot adau%a daune intere$e =art. "&
alin.3>. .n ipoteza v2n'torului, care nu-7i e5ecut obli%aia de predare a lucrului)
Ecumprtorul are dreptul de a face $ $e cumpere lucrul de ctre un ofier public
-n$rcinat cu a$emenea acte. #umprtorul are) prin urmare) dreptul $-7i procure bunul
prin intermediul unui a%ent oficial. O a$emenea e5ecutare e$te po$ibil numai dac
lucrul v:ndut are ca obiect bunuri determinate %eneric. #umprtorul e$te obli%at $-l
in7tiineze pe v:nzator de acea$t e5ecutare. Dac la cumprarea efectuat prin a%entul
oficial $-a pltit un pre mai mare decat cel convenit -n contract =iniial>) cumprtorul
are dreptul $ pretind diferena de la v:nzator 7i) dac a $uferit un pre4udiciu) are
dreptul 7i la de$p%ubiri =art. "& alin.4>. 25ecutarea coactiv) -n $ituaiile
menionate) trebuie efectuat imediat dup -mplinirea termenului.
3.3.2. 4uarea n primire a lucrului *.ndut.
182
#umprtorul e$te obli%at $ ia -n primire lucrul v:ndut la locul 7i la termenul la
care v:nzatorul e$te obli%at $-l predea) $uportand c9eltuielile ridicrii de la locul
predrii. .n cazul ne-ndeplinirii obli%aiei de ctre cumprtor) vanztorul are dreptul;
- $-l $omeze pe cumprtor $ ia -n primire bunul cumparat 0 cu autorizarea
4u$titiei 0 obli%:ndu-l la plata daunelor cominatorii pentru fiecare zi de
-ntarziere<
- $ depoziteze bunul la el $au -n alt loc) pe c9eltuiala cumprtorului =art. 133+
#.civ.>
- $ cear rezoluiunea contractului cu plata daunelor intere$e. .n cazul -n care
obiectul contracatului con$t -n produ$e peri$abile) ne-ndeplinirea obli%aiei de
luare -n primire la termenul fi5at determin rezoluiunea contractului) de drept)
-n favoarea vanztorului) fr $omaie $au punere -n -ntarziere.
3.3.3. 5uportarea c6eltuielilor *.nzrii
.n lip$ de $tipulaie contrar) cumprtorul plte7te ca acce$oriu al preului)
c9eltuielile v:nzrii =art. 13+ #.civ.>. (ce$te c9eltuieli $unt reprezentate de; ta5e de
timbru) de autentificare 0 onorariu notarial) publicitate etc.. 1e%ula cu privire la
$uportarea c9eltuielilor de catre cumprtor vizeaz numai raporturile dintre v:nzator-
cumparator 7i $ucce$orii lor -n drepturi. Di$poziiile art. 1+3 #.civ. nu $e aplic -n
raport cu terii. ($tfel) potrivit art. 3 din Decretul nr. 1,,* 1,,) a$upra ta5elor de
timbru) prile E$unt $olidar obli%ate la plata ta5elor de timbru aferente unor conveniiF.
Deci prevederile art. 1+3 #.civ. 7i -nele%erea dintre pri) nu $unt opozabile $tatului
care e$te reprezentat prin admini$traia financiar. /e%iuitorul a urmrit $ prote4eze
intere$ele $tatului) indiferent de -nele%erea prilor contractante.
SECTIUNEA )$ "ARIET1TI DE "NXARE
1. 0.nzarea dup greutate, numr sau msur.(cea$t varietate de v:nzare are
ca obiect lucruri de %en) dintr-un lot determinat) dintr-un %en limitat fiind nece$ar a $e
proceda fie la individualizarea bunurilor prin; c:ntrire) numrare $au m$urare =v:nd
183
1++ N% cartofi cu 3+++ lei*N%>) fie la determinarea preului.G:nzarea e$te perfect
=pentru ambele ipoteze> din momentul -n care prile au czut de acord cu privire la
lucru 7i pre) adic din momentul realizrii acordului de voin =art. 13++ #.civ.>.
Dreptul de proprietate 7i ri$curile $e tran$mit dup individualizarea bunurilor) prin
numrare) c:ntrire) m$urare. P:n la efectuarea operaiunilor =de c:ntrire) numrare)
m$urare> proprietatea 7i ri$curile nu $e tran$mit fiindc bunul nu e$te individualizat $au
nu e$te determinat preul.
Delimitarea fa de v2n'area cu grmada =-n bloc 0 art. 12,, #.civ.> (cea$t
varietate de v:nzare are ca obiect o cantitate determinat prin ma$a ei =porumbul dintr-
un 9ambar>< preul $e $tabile7te pentru -ntrea%a cantitate) -n bloc =art. 12,,
#.civ.>.Deoarece obiectul e$te de4a individualizat proprietatea 7i ri$curile $e tran$mit
a$upra cumprtorului din momentul -nc9eierii contractului.
2. 0.nzarea pe ncercate. Potrivit art. 13+2 #.civ.) v:nzarea pe -ncercate
e$te un contract care $e -nc9eie din momentul realizrii acordului de voin) -n care $e
prevede condiia $u$pen$iv a -ncercarii lucrului de ctre cumprtor. #umprtorul nu
poate refuza bunul) pe motiv c nu-i place) ci numai dac -n mod obiectiv e$te
necore$punztor =-n caz contrar condiia ar fi pur prote$tativ 7i v:nzarea ar fi nul
conform art. 1+1+ #.civ.>. G:nzatorul -n$ poate cere e5pertiza.P:n la -ndeplinirea
condiiei 0 ri$cul pieirii fortuite a lucrului e$te -n $arcina vanztorului care e$te
proprietar $ub condiie rezolutorie) deoarece v:nzarea $ub condiie $u$pen$iv nu e$te
tran$lativ de proprietate.Dup -ndeplinirea condiiei cumprtorul devine proprietar al
lucrului =-n mod retroactiv) adic din ziua -nc9eierii contractului>.
Delimitarea fa de v2n'area pe gustate =art. 13+1 #.civ.>..n cazul ace$tei
varieti de v:nzare) contractul $e con$ider -nc9eiat numai dup ce cumprtorul %u$t
lucrul 7i e$te de acord $-l cumpere. .n ace$t caz) cumprtorul poate $ refuze bunul pe
motiv c nu-i place. (cea$t v:nzare nu e$te o v:nzare $ub condiie) deoarece fiind pur
184
pote$tativ 7i v:nzarea ar fi nul. De aceea) Ev:nzareaF pe %u$tate
32
nu e5i$t -nainte de
a-7i fi dat acordul cumprtorul) dup analizare.
*$ "an5area cu arvun6$ 1eprezinta o varietate a contractului de v:nzare-cumparare)
care cuprinde o clauz de arvuna cu funcie de %aranie. (rvuna e$te o $um de bani pe
care una din pri o d celeilalte cu ocazia -nc9eierii unui contrcat) ce reprezint de
re%ul o parte din pre. .n caz de nee5ecutare a contractului din culpa uneia din pri)
acea$ta urmeaza $ piard $uma dat $au $ re$tituie dublul $umei primite.
(rvuna -ndepline7te funcia clau'ei penale deoarece evalueaz anticipat cuantumul
daunelor intere$e compen$atorii
3
. Dac contractul e$te du$ la bun $far7it) arvuna e$te o
parte inte%rant a pre$taiei prii care a dat-o. (rvuna nu $e confund cu acontul care
reprezint o $um de bani pltit de cumprtor v:nzatorului anticipat =avan$ la pre>.
(contul nu are rol de clauz penal 7i -n caz de nee5ecutare a contractului) trebuie
re$tituit. 6tatuarea a$upra caracterului de arvun $au acont a $umei platite de
cumprtor) v:nzatorului) e$te o c9e$tiune de fapt a$upra creia urmeaz $ $e pronune
in$tana de 4udecat.
) . 0.nzarea prin consignaie Potrivit art. 1 din /e%ea nr. 13&* 1,34
2
)
E#ontractul de con$i%naie e$te convenia prin care una dintre pri) numit con$i%nant)
-ncredinteaz celeilalte pri) numit con$i%natar) mrfuri $au obiecte mobile spre a le
vinde pe $ocoteala con$i%nantuluiF. Interpun:ndu-$e -ntre furnizor 7i cumprtor)
con$i%natarul -ndepline7te funcii de intermediar. Din ace$t punct de vedere
con$i%naia $e analizeaz ca o $pecie a contractului de comi$ion. .n lumina ace$tei
opinii) con$i%nantul are poziia 4uridic de comitent) iar con$i%natarul pe aceea de
comi$ionar. .n realitate) con$i%natarul are atribuii mai limitate) deoarece *nc,eie numai
acte de v2n'are 7i -7i a$um o $erie de obli%aii ce decur% din faptul c devine depozitar.
#ontractul $e -ntocme7te -n form $cri$) ad validitatem) $pre deo$ebire de
v:nzare. O alt deo$ebire fa de contractul de v:nzare- cumparare e$te aceea c nu $e
185
tran$mite con$i%nantului proprietatea bunurilor ce i-au fo$t incredinate -n $copul
de$facerii pe propria pia comercial) el nefiind cumprtor =art. 3>. Dreptul de
proprietate al bunului trece direct de la con$i%nant la tera per$oan.
5"ligaiile prilor.$onsignantul este o"ligat% $a predea con$i%natarului mrfurile ce
urmeaz a fi v:ndute) la termenele de livrare) -n condiiile convenite =ca orice v:nztor><
$ re$tituie c9eltuielile fcute de con$i%natar cu ocazia -ndeplinirii -n$rcinarii primite <
$ pltea$ca remuneraia con$i%natarului.
$onsignatarul este o"ligat % $ ia m$urile nece$are pentru pstrarea 7i conservarea
bunurilor primite< $ asigure bunurile ce i-au fo$t -ncredinate < $ comunice
con$i%nantului =fr -nt:rziere> viciile mrfurilor< $ procedeze la v:nzare -n termenele
7i condiiile convenite.#9eltuielile de con$ervare 7i de de$facere a bunurilor $unt -n
$arcina con$i%natarului -n lip$ de $tipulaie contrar =art. 1+>.Dac in contract nu $-a
prevazut nimic -n le%atur cu preul de v:nzare al marfurilor* bunurilor) art. 11 din
/e%ea nr. 1* 1,34) prevede c ace$tea urmeaz $ $e vandFla preurile curente ale
pieeiF. #on$i%natarul trebuie $ v:nd mrfurile numai -n numerar 7i numai prin
e5cepie) pe credit) fiind o"ligat s&l informe'e pe consignant, periodic, despre mersul
operiunilor.
6emuneraia consignatarului. #on$i%natarul are dreptul $a rein) cu titlu de
beneficiu) diferena dintre preul convenit cu con$i%nantul 7i cel efectiv realizat din
v:nzrile cu terii cumprtori) de$i%ur mai mare
,"
.
6aporturile dintre consignatar i terii cumprtori.#on$i%natarul e$te direct
obli%at fa de cumprtorul cu care a contractat =ca 7i cum afacerea ar fi a $a
proprie>.#on$i%nantul nu are aciune -mpotriva cumprtorilor cu care a contractat
con$i%natarul 7i nici ace7tia nu au aciune contra con$i%nantului.#on$i%nantul are
dreptul) -n mod unilateral ; $ modifice oric:nd condiiile v:nzrii ctre teri =art. 11 alin
2> < $ revoce contractul -n orice moment =art. 3 alin. 2> < $ ridice oric:nd toate $au o
96 !u are drept de retenie) pentru c -7i ia comi$ion din pre-ul v:nzrii
186
parte din bunurile -ncredinate con$i%natarului) fr preaviz) c9iar -nc9eiat pe durat
determinat.
#ontractul de con$i%naie poate -nceta pe l:n% $ituaiile prezentate) 7i prin
in$olvabilitatea ori falimentul prilor.
. /2n'area dup GmostrE. Do$tra reprezinta un etalon al mrfii) ce poate fi
propu$ de cumprtor prin comand) $au de v:nztor prin ofert. .n literatura 4uridic
$-a precizat c) din momentul -n care au fo$t reciproc acceptate) devin mo$tre
contractuale) $au de referin =mo$tre-martor>. 'iecare dintre pri va p$tra mo$tra p:n
la data livrrii. 2a poate fi incredinat 7i unui ter. G:nzarea dupa mo$tr difer de
v:nzarea Epe -ncercateF =art. 13+2 #.civ.> deoarece ofer criterii obiective de comparare)
cu e5cluderea aprecierii $ubiective a cumprtorului 7i pentru c dreptul de a -ncerca
marfa pe care 7i-l rezerv cumprtorul) afecteaza contractul de o condiie $u$pen$iv.
G:nzarea dup mo$tr nu e$te afectat de nici o condiie) are caracter pur 7i $implu) din
moment ce prile nu au convenit altfel. Prin folo$irea mo$trei) prile nu mai $unt
obli%ate $ de$crie calitatea mrfii -n coninutul contractului. Dovada conformitii
dintre marf 7i mo$tr revine vanztorului) iar dac $e ive7te un dezacord) $e recur%e la
e5pertiz.
" . /2n'area Gdup catalogE. .n literatura 4uridica $-a precizat c v:nzarea Edup
catalo%F reprezint o modalitate frecvent pentru $tabilirea calitii produ$ului. 8e5tul
catalo%ului cuprinde o de$criere amnunit a mrfii) -n$oit de de$ene nece$are pentru
determinarea obiectului v:ndut.
Contractul co4ercial 3e 4an3at
I. Definiie .Particulariti
187
Dandatul comercial e$te contractul -n temeiul cruia o per$oan -mandatar) $e
obli% $ -nc9eie -n numele 7i pe $eama altei per$one 0mandant) care i-a dat
-mputernicire) anumite acte 4uridice) care pentru mandant $unt fapte de comer
,3
.
Particularitile mandatului comercial -n raport de mandatul civil $unt urmtoarele ;
- obiectul contratului de mandat comercial con$t -n acte de comer )pentru mandant
<mandatul civil are drept obiect acte civile <
-mandatul comercial e$te cu titlu onero$ )afacerile comerciale $unt -ntotdeauna
remunerate < mandatul civil $e prezum a fi %ratuit <
- caracterul onero$ al mandatului comercial )-l tran$form -n contract bilateral.
Dandatul comercial nu poate fi revocat pe cale unilateral ca mandatul civil<
-mandatul comercial $e prezint $ub dou forme;cu reprezentare=direct> 7i fr
reprezentare =indirect>
,&
- deoarece reprezentarea nu e$te de e$ena mandatului
comercial )ci numai de natura lui.Dandatul civil e$te numai cu reprezentare ..n ambele
$ituaii mandatarul e$te reprezentant) iar mandantul e$te reprezentant ..n cazul
mandatului cu reprezentare mandatarul -nc9eie actul cu terul -n numale 7i pe contul
mandantului =nomine alieno>) ceea ce -n$eamn c aciune -mpotriva terului pentru
nee5ecutarea -mputernicirii are doar mandantul =7i inver$>) -n timp ce -n cazul
mandatului fr reprezentare mandatarul -nc9eie actul cu terul -n nume propriu =proprio
nomine> 7i pe contul mandantului) iar aciune -mpotriva terului are 7i mandantul 7i
mandatarul fr reprezentare. (plicaie a mandatului fr reprezentare -n dreptul
comercial e$te contractul de comi$ion.
97 #odul comercial nu define7te contractul de mandat ci doar conine unele elemente ce-l caracterizeaz -n art.334))
Dandatul comercial are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe $eama 7i $ocotela mandantului .Dandatul comercial
nu $e pre$upune %ratuit.Definiia o putem da apel:nd la art132 din #odul civil care re%lementeaz contractul civil de
mandat YZDandatul e$te un contract -n puterea cruia o per$oan $e obli%) fr plat) de aface ceva pe $eama unei alte
per$oane de la care a primit -n$rcinarea E.
98 De$pre reprezentare a $e vedea $upra ))(u5iliarii de comerF.
188
-mandatul comercial ia na7tere numai prin convenia prilor< mandatul civil are ca
izvor ) le%ea
,,
)-mputernicirea dat de in$tan
1++
)convenia prilor
--ntinderea -mputernicirii )-n cazul mandatului comercial )e$te determinat prin acordul
prilor fr ri%urozitatea precizrilor pe care le impune dreptul civil. Dandatarul poate
-nc9eia a$tfel) acte 4uridice care nu $unt e5pre$ prevzute -n imputernicire)7i care $unt
con$iderate valabile) dac) $unt utile pentru mandant.2le $e -ncadreaz -n noiunea de
mandat aparent 7i ulterior -nc9eierii lor) ace$te acte pot fi ratificate de mandant. Dai
mult mandatarul comercial $e bucur de o oarecare independen c:t prive7te coninutul
-mputernicirii $ale deoarece)art. 33 #.com. prevede ; mandatul pentru o anume afacere
cuprinde 7i -mputernicire pentru toate actele nece$are e5ecutrii lui) c9iar c:nd nu ar fi
anume artate. Dandantul are po$ibilitatea $ confirme oric:nd actele $v:r7ite de
mandatar cu dep7irea -mputernicirii date .
-#odul comercial re%lementeaz -n favoarea mandatarului )o %aranie)F un
privile%iu a$upra lucrurilor ce le deine )de la )7i pentru mandant )p:n -n momentul -n
care ace$ta din urm ac9it mandatarului tot ce datoreaz E.($tfel )art.3&3
#.com.prevede cFDandatarul )pentru tot ce i $e datoreaz din e5ecutarea mandatului
$u)7i c9iar pentru retribuire $a )are un privile%iu $pecial.(ce$t privile%iu $e e5ercit
a$upra lucrurilor mandantului pe care mandatarul le deine pentru e5ecutarea
mandatului )$au care $e %$e$c la di$poziia $a )-n ma%azinele $ale $au -n depozite
publice $au pentru care el poate proba prin po$e$ia le%itim a poliei de -ncrcare $au a
$cri$orii de crat )ce i $-a e5pediat =alin.1 >.#reanele prevzute mai $u$ au precdere
a$upra oricror alte crean7e contra mandantului 7i c9iar contra v:nztorului ce revendic
)cu toate c plile 7i c9eltuielile vor fi fcute -nainte $au dup ce lucrurile au intrat -n
po$e$ia mandatarului =alin.2 > E.n $ituaia -n care mandantul a fo$t $upu$ procedurii
reor%anizrii 4udiciare 7ia falimentului )privile%iul mandatarului a$upra bunurilor
99 2$te numit 7i reprezentare le%al .Intervine -n cazul incapabilului ;minorul $ub 14 ani 7i cel pu$ $ub interdicie
4udectorea$c = 7i alte cazuri prevzute de le%e >
100 2$te numit reprezentare 4udiciar .2$te cazul $ec9e$trului 4udiciar ..n litratura 4uridic e5i$t 7i o oinie contrar
189
cumprate pe $eama mandantului $e e5ercit potrivit /e%ii nr. &*2++") privind
procedura in$olvenei. Dac bunurile mandantului au fo$t v:ndute de ctre mandatar
privile%iul $ubzi$t a$upra preului =alin.2>. Privile%iul trebuie -n$cri$ la (r9iva
2lectronic de Aaranii 1eale Dobiliare) pentru a-i fi a$i%urat opozabilitatea fa de
teri =art. 3" 8itlu GI al /e%ii nr. ,,*1,,,>.
::. Dnc,eierea contractului de mandat. $ondiii de fond i de form.
#ondiiile de fond ale contractului $unt; con$imm:ntul) capacitatea )obiectul 7i cauza .
Consi4264=ntul. #ontractul $e -nc9eie valabil prin $implu acord de voin al
mandatarului 7i mandantului.2$te deci un contract consesual .
Dandatul poate fi e5pre$ au tacit .2$te tacit atunci c:nd acceptarea mandatului rezult
din e5ecutarea lui =et.133 alin2 #civ. >
Capacitatea$ Dandantul trebuie $ aib capacitate comercial )deoarece actele
$unt -nc9eiate -n contul $u 7i pentru el. Dandatarul -nc9eind actele 4uridice cu terul
nomine alieno) -n pricipiu) nu i$e cere $ aib calitatea de comerciant. !umai -n cazul
mandatului fr reprezentare )mandatarul trebuie $ aib calitatea de comerciant)
deoarece -nc9eie contractul cu terul -n nume propriu .
Obiectul contractului. Obiectul contractului de mandat e$te prevzut -n art.334 #.com.;
Ltratarea de afceri comerciale L )deci fapte de comer.
#auza. #auza contractului trebuie $ fie real )licit moral)$ nu contravin re%ulilor de
convieuire $ocial .Deci cauza trebuie $ -ndeplinea$c condiiile %enerale tuturor
actelor 4uridice) -n privina cauzei .
'orma contractului. De7i #odul civil -n art.133 nu prevede o anumit form F
mandatul poate fi e5pre$ au tacitE de la care nici codul comercial 7i nici codul civil nu
prevd re%uli dero%atorii -n acea$t privin) -n practic mandatul $e e5teriorizeaz
printr-un-n$cri$ numit LprocurF
1+1
..
101 .n funcie de -ntinderea puterilor conferite procura ca 7i mandatul poate fi general $au special.2$te general )c:nd
mandatarul e$te -mputernicit $ -nc9eie toate actele 4uridice )cu e5cepia acelora pentru care le%ea impune e5i$tena
mandatului $pecial ..n acea$$t cate%orie intr ; acte de admini$trare )de con$ervare= art.13" ali.1 #.civil.>.FDandatul
concceput -n termeni %enerali cuprinde numai actele de admini$traieF .2$te $pecial)c:nd mandatarul e$te -mputernicit
190
:::..4fectele contractului de mandat .
5"ligaiile mandatarului.
$Man3atarul este o7li<at s6 eIecute 4an3atul9 Bn con:or4itate cu instruc2iunile
4an3antului. .n principiu )mandatarul e5ecut mandatul per$onal. Prile pot $
prevad -n$ -n contract po$ibilitatea ca mandatarul $ -7i poat $ub$titui o ter
per$oan) care va e5ecuta) fie toate) fie o parte dintre actele cu care afo$t -n$rcinat.
Dandatarul va r$punde 7i pentru faptele celui care i $-a $ub$tituit )dac nu a avut
dreptul $ fac acea$t $ub$tituire $au dac) fiind autorizat $ o fac )7i-a ale$ -n ace$t
$cop o per$oan necore$punztoare $au in$olvabil. .n ace$t caz ne raliem opiniei
potrivit creia Lmandatarul nu-7i poate $ub$titui -n e5ecutarea contractului o alt
per$oan dec:t cu autorizarea e5pre$ a mandantului) caz -n care mandatarul va
r$punde fa de mandant numai -n caz de lip$ de dili%en -n ale%erea $ub$titutului)
$au -n in$truciunile pe care i le-a dat ace$tuia .
Dandatarul e$te obli%at $ arate terilor -mputernicirea $a =art. 3&4 #. com>.
'$ Man3atarul este o7li<at s6 in:or4e5e 4an3antul 9la cererea acestuia 93espre
4ersul opera2iunilor pe care le Bntreprin3e$ (cea$t obli%aie $e poate -ndeplini at:t
pe parcur$ul e5ecutrii mandatului) prin dri de $eam periodice) informri
1+2
) c:t 7i -n
momentul -n care mandatul a fo$t e5ecutat) caz -n care Emandatarul e$te dator a
-ncuno7tiina fr -nt:rziereE) potrivit art. 3&2 alin.2 #od com.
O7li<a2iile 4an3antului$
1.Potrivit art. 3& #.com. )mandantul este o"ligat s pun la dispo'iia mandatarului
Lmi)loacele necesare pentru ndeplinirea mandatuluiH. (cea$t -ndatorire) $-a precizat -n
literatura 4uridic) con$t -n) a procura mandatarului at:t mi4loace bne7ti) c:t 7i
informaii) documentaie nece$ar) de$ene $au material publicitar) de natur a contribui
la -ndeplinirea -n cele mai bune condiii a -mputernicirii primite.
$ -nc9eie un anumit act 4uridic )7i pentru actele de di$poziie E c:nd e vorba de -n$trinare )ipotecare $au de
-ndeplinirea unor acte ce trec pe$te admini$traia ordinar E .
102 .n literatura 4uridic $-a precizat c ace$te modaliti care pot varia -n funcie de voina prilor 7i de natura
operaiunilor -ntreprin$e .
191
Dandantul e$te obli%at a plti remuneraia cuvenit mandatarului)datorit caracterului
onero$ al contractului. 6uma ce $e datoreaz mandatarului )pentru e5ecutarea
mandatului) potrivit art. 3&" #.com.) $e $tabile7te prin convenie )$au -n lip$ )de ctre
in$tana de 4udecat) dup -mpre4urri .
Dandantul e$te obli%at at:t $ re$tituie mandatarului c9eltuielile fcute cu e5ecutarea
mandatului )c:t 7i $-l de$p%ubea$c pentru pierderile $uferite cu ace$t prile4. 6e poate
ob$erva c) 7i-n ace$t caz )-n lip$ de $tipulaie dero%atorie -n dreptul comercial )$e
aplic di$poziiile codului civil) 7i anume )mandatarul trebuie $-l de$duneze pe
mandatar ;
-de anticipaiile 7i $pezele fcute pentru -ndeplinirea mandatului=art.143>)
-de pierderile $uferite cu ocazia -ndeplinirii -n$rcinrii primite =art.143>.
)$ Dncetarea contractului 3e 4an3at
#ontractul de mandat -nceteaz prin ;
-e5pirarea termenului fi5at pentru e5ecutarea $a =dac prile au fi5at un a$tfel de
termen > <
-e5ecutarea complet a -mputernicirii primite <
-moartea mandatarului )deoarece e$te un contract -nc9eiat intuitu pre$onae <
-revocarea mandatarului de ctre mandant <
-renunarea mandatarului <
#O!81(#8@/ D2 12PO18
$ No2iunea contractului 3e report
192
Potrivit art. 34 #.com.) contractul de report con$ta in cumpararea pe bani %ata a
unot titluri de credit) care circula in comert $i revanzarea $imultana cu termen $i pe un
pret determinat catre aceea$i per$oana a unor titluri de a$eea$i $pecie.
#ontractul de report e$te o fapta de comert obiectiva cone5a =acce$orie>) a carei
comercialitate e$te data de obiectul $au 0 titlurile de credit =art. 3 pct.3 #.com.>.
In opinia doctriniara comuna
1+3
) reportul con$ta intr-o dubla vanzare de titluri) una
care $e e5ecuta imediat) platindu-$e pretul pe bani %ata) iar cea de-a doua pe un pret
determinat) dar cu termen. In ambele operatiuni e$te nece$ara predarea reala a titlurilor.
Prin urmare) contractul de report e$te un contract real. #ele doua vanzari formeaza un
act 4uridic comple5) un report contractual unic) care-i confera particularitatea. De$i
contractul de report pre$upune doua vanzari) $e deo$ebe$te de vanzare-cumparare prin
urmatoarele
1+4

2
;
a> pretul la care face referire art. 34 #.com. e$te ec9ivalentul $erviciului adu$ de
reportator) care furnizeaza banii) $au de reportat) atunci cand Eace$ta $ati$face nevoia de
titluri a raportatului. Deci) pretul prevazut de art. 34 #.com. nu e$te ec9ivalentul bunului
nevandut.
b> reportul e$te un contract real) care pre$upune predarea efectiva a titlurilor) in
timp ce vanzarea e$te un contract con$en$ual) proprietatea tran$ferandu-$e prin $implu
acord de vointa al partilor.
c> reportul vinde FtemporarF) cu intentia manife$tata) o data cu vanzarea) de a-$i
relua titlurile < prin vanzare) in$a) dreptul de propietate $e tran$mite definitiv.
103 I./. Aeor%e$cu) vol.III op cit p.12,< 6t. #arpenaru) op cit p. 4&,< 6maranda (n%9eni) Da%da Golonciu)
#amelia 6toica) op.cit. p.41,< I.!. 'inte$cu) op.cit.) vol. I p.421 $i urm.< #. Petre$cu 2rcea) op.cit. p.3.
104 I./.Aeor%e$cu) vol.I p. 21, $i urm.< I./. Aeor%e$cu vol.III p.1,2) 13+.
193
d> reportatul urmare$te $a obtina un imprumut) nu un ec,ivalent real al titlurilor
ca in cazul vanzarii) pre$tatiile ec9ivalente) $unt in intentia partilor) vanzarea fiind un
contract comutativ.
In temeiul contractului de report) o per$oana care detine titluri de credit) numita
reportat) da in report =vinde temporar> ace$te titluri unei alte per$oane) numita
reportator =un banc9er) de obicei>) in $c9imbul unui pret care $e plate$te imediat
1+
.
Prin acela$i contract) partile $e intele% ca la un anumit termen) reportatorul $a revanda
reportatului titluri de credit de aceea$i $pecie) primind un pret determinat.
Pretul $erviciului pre$tat de reportator) ce urmeaza a fi platit de reportat) $e
nume$te premiu $au prIt de report.
$onditiile contractului de report.
#ontractul de report pre$upune urmatoarele conditii
1+"


;
a> e5i$tenta unui acord de vointa intre reportat $i reportator <
b> $imultaneitatea manife$tarilor de vointa privind vanzarea $i revanzarea $a aiba
loc intre acelea$i per$oane 0 reportat $i reportator <
c> titluri de credit care circula in comert =actiuni) obli%atiuni> $a formeze obiectul
vanzarii $i revanzarii.
4fectele contractului de report
#ontractul de report produce urmatoarele efecte ;
tran$ferul dreptului de proprietate a$upra unor titluri de credit de aceea$i
$pecie < contractul e$te tran$lativ de proprietate =tran$ferul dreptului de proprietate e$te
$upu$ di$pozitiilor dreptului comun>.
fructele civile =dividende) dobanzi> $e cuvin) de re%ula) reportatorului) dar
partile pot $a prevada e5pre$ ca fructele $a revina reportatului =art. 34 alin 4 #.com.>.
2ncetarea contractului de report
105 6t. #arpenaru) op.cit. p.4&, < 6maranda (n%9eni) Da%da Golonciu) #amelia 6toica) op.cit. p.41,.
106 Idem
194
#a urmare a producerii efectelor $ale contractul de report inceteaza. 2fectele $e
produc la termenul $tabilit de parti.
Potrivit le%ii) partile pot prelungi durata contractului cu obli%atia de a pa$tra
conditiile initiale =art. 3 #.com.>.
Daca la e5pirarea termenului reportului partile lic9ideaza diferentele $pre a face
$eparat platile lor $i reinnoie$c reportul a$upra unor titluri de credit ce difera prin
calitatea $au $pecia lor $au pe un alt pret) atunci $e con$idera ca partile au inc,eiat un
nou contract de report =art. 3" #.com.>. #ontractul de report poate fi a$tfel reinnoit.
Operatiunea inver$a reportului ce intervine pentru $ati$facerea nevoilor pe
termen) de credit ale unei per$oane $e nume$te deport.
Per$oanele intere$ate in operatiunea de deport urmare$c $a realizeze un anumit
$toc de actiuni in vederea e5ercitarii dreptului de optiune la o noua emi$iune) ori pentru
a obtine ma4oritatea de voturi in adunarea %enerala a actionarilor
1+3

CONTRACTUL DE CONT CURENT
7oiunea contractului de cont curent
FPrin contractul de cont curent) prile $e -nele% ca) -n loc $ ac9ite $eparat 7i
imediat creanele lor reciproce) izvor:te din pre$taiile facute de una ctre cealalta)
lic9idarea $ $e fac la un anumit termen) prin ac9itarea $oldului de ctre partea care va
fi debitoareF
1+&
.
107 Belu Da%do Donali$a) Drept comercial) 2d. MA Bucure7ti 2++3 p.23-24 < 6maranda (n%9eni)
Da%da Golonciu) #amelia 6toica) op.cit. p. 42+.
108 6t. #rpenaru) op.cit.p. 4,2< I./. Aeor%e$cu ) #ontul curent) -n 1evi$ta de drept comercial nr. 2* 1,,") p.12-
1< I.!. 'ine$cu) op.cit.)vol. I) p. 42,.
195
#ontractul de cont curent e$te fapt de comer obiectiv cone5) care dobande$te
comercialitate datorita le%aturii cu o operatiune calificata de le%e ca fiind comerciala
=art. " #.com.>.
6e prezuma a fi comercial =art. 4 #.com.> daca $e inc9eie intre comercianti ale
caror operatiuni comerciale $e tran$pun prin pre$tatii reciproce
1+,
.
.n ceea ce prive7te pe necomerciani) contul curent nu e$te con$iderat fapta de comer
afara dac are o cauza comercial =art. " alin 2>.
Pe parcur$ul derulrii contractului prtile nu $e de$emneaa 7i nu $e comport ca
debitor $au creditor e5clu$iv. .n$a) la -nc9eierea contului operaiunea final diferentiaz
pe creditor de debitor) fc:nd ca cele doua ma$e omo%ene de credit 7i debit $ $e
compen$eze 7i $ dea na7tere $oldului creditor
11+

Prtile care -nc9eie contractul de cont curent poart denumirea de corenti7ti) iar
pre$taiile) remize $au remi$e.
Pre$tatiile $unt acele operatiuni
111
prin care o parte pune la di$pozitia celeilalte
parti o valoare patrimoniala de orice fel) urmand ca $uma cuvenita tran$mitatorului $a
fie depu$a in cont curent
112
.
6uma de bani trecut -n cont -7i pierde individualitatea) deoarece $e contope7te cu
$umele -nre%i$trate -n cont) la activ $au la pa$iv) dupa caz. !umai la $caden prin
adunarea $eparat a po$turilor de la activ 7i de la pa$iv) $e va putea 7ti care dintre cele
dou pri e$te debitoare) 7i care) bine-nele$ va trebui $ ac9ite $oldul.
Caracterele 8uri3ice ale contractului
#ontractul de cont curent are urmatoarele caractere 4uridice
113
;
e$te "ilateral, deoarece partile $e obli%a $a $e crediteze reciproc pentru pre$tatiile
efectuate <
109 Belu Da%do 0 Donna /i$a) op.cit. p.3,&.
110 #urtea de ca$atie III) dec. !r. 33* 1,31) in Practica 4udiciara in materie comerciala) vol.I) p.,2.
111 (ce$te operatiuni pot con$ta in ; vanzare-cumparare mandat) a$i%urare) tran$port etc.
112 6maranda (n%9eni) Da%da Golonciu) #amelia 6toica) op.cit. p. 421.
113 Idem
196
e$te cu titlu oneros) deoarece $umele trecute in cont produc dobanzi Fin debitul
primitorului) de la data in$crieriiF potrivit art. 33+ pct. 3 #.com.
e$te consensual, deoarece $e inc9eie prin $implul acord de vointa al partilor <
e$te cu e1ecutare succesiva, prin remiterile reciproce $i alternative <
intuitu personal, deoarece identitatea per$oanei cu care $e inc9eie e$te
determinanta pentru inc9eierea lui <
accesoriu, deoarece $e inc9eie in vederea e5ecutarii altor contracte intre
acelea$i parti. Daca e$te inc9eiat intre doua banci e$te un contract autonom
114
.
'orma uzuala a contractului de cont curent e$te cea bancara) adica a contractului
inc9eiat intre o banca $i propriul $au client in vederea fructificarii banilor.
E:ectele contractului 3e cont curent
@nele efecte ale contractului de cont curent $unt con$iderate principale 0
tran$ferul dreptului de proprietate) novaia) indivizibilitatea 7i compen$aia =art. 33+
#.com.>) iar altele $ecundare 0 cur%erea dob:nzilor 7i drepturile la comi$ion 7i alte
c9eltuieli.
E:ectele principale
#a efect al contractului de cont curent prin in$crierea in cont a unei remiteri
avand ca obiect o anumita valoare patrimoniala) va opera tran$miterea dreptului de
proprietate privind valoarea re$pectiva intre tran$mitator $i primitor =art. 33+ #.com.>.
Novatia$
#ontractul de cont curent opereaza $i o novatie) obli%atia initiala $e $tin%e $i e$te
inlocuita cu o noua obli%atie) al carei temei e$te contractul de cont curent =art. 112&
#.civil>.
Potrivit contractului initial) cel care a primit marfa datora pretul. (ce$t pret a fo$t
trecut in cont ca o creanta a celui care a tran$mi$ marfa a$tfel incat obli%atia initiala de
114 8oate $ocietatile bancare $unt obli%ate $a de$c9ida conturi curente la Banca !ationala a 1omaniei =art. 1")
O.@.A. ,,*2++"
197
plata a pretului a fo$t inlocuita cu o noua obli%atie care apare in cont) $ub forma de
credit $i debit =art. 33+ pct.1 #.com.>
11
.
In3ivi5i7ilitatea
6umele -n$cri$e -n cont pe baza pre$taiilor fcute -$i pierd indivizibilitatea) ele $e
contope$c -ntr-un tot indivizibil
11"
.
Prin urmare) p:n la data -ncetarii contului) -ntre pri nu e5i$t nici creane) nici datorii
7i nici una din pri nu poate formula vreo pretenie fa de cealalta parte
113
.
Co4pensa2ia
#ontractul de cont curent are ca efect 7i o compen$aie =art. 33+ pct.2 #.com.>.
deci) datoriile reciproce ale partilor $e $tin% pana la concurena debitului 7i creditului)
urmand a $e plti eventuala diferen
11&
.
E:ectele secun3are
$urgerea do"an'ilor. Potrivit art. 33+ pct. 3) pentru $umele trecute in cont) cur%
dob:nzi -n favoarea celui creditat) de la data -n$crierii fiecarei operaiuni p:n la
-ncetarea contractului. Dob:nzile $unt comerciale 7i $e $ocote$c pe zi) dac prtile nu $-
au -nele$ altfel =art. 33+ pct. 3 alin 2>.
Dreptul la comision si alte c,eltuieli. .n temeiul art. 331 #.com. Fe5i$tenta
contului curent nu e5clude drepturile de commi$ion $i plata c9eltuielilor pentru afacerile
in$umate in contul bancar. #omi$ionul poate fi nu numai un rezultat al operatiunii
bancare ci poate fi datorat $i pentru alte operatiuni =pentru vanzare) mandat) tran$port
etc>
Daca cel care prime$te pre$tatia indepline$te anumite $ervicii care in mod
obi$nuit $e plate$c) partea in cauza are dreptul $a $e crediteze cu $uma ce i $-ar fi
cuvenit
11,
.
115 6maranda (n%9eni) Da%da Golonciu) #amelia 6toica) op.cit. p. 423.
116 #a$.II) dec. !r. "12* 1,33) in Practica 4udiciara
117 8ribunalul Cudeean Ia$i) dec.civ. nr. "43* 1,,3) in F1evi$ta de drept comercialF nr. 4*1,,3) p. &1.
118 6tanciu #arpenaru) op.cit. p. 4,4.
119 Idem
198
De a$emenea) partea care a facut anumite c9eltuieli pentru operatiunea trecuta in cont)
de e5emplu) c9eltuieli de po$ta) vama etc.) are dreptul $a $e crediteze -n cont cu $umele
re$pective.
DncHi3erea contului curent$
.nc9iderea contului curent $i lic9idarea diferentei vor avea loc la termenele
$cadente $tabilite prin convenie 7i) -n lip$) la 31 decembrie a fiecrui an =art.332
#.com.>.
.nc9iderea contului curent poate avea loc) la intele%erea partilor $i in cur$ul
e5ecutrii contractului.
.n ambele $ituaii $e produce compen$area ma$elor indivizibile de credit $i debit
$i $tabilirea unui $old final) creditor in favoarea unui corenti$t $i debitor in $arcina
celuilalt.
Des:iin2area contului curent$
#ontractul de cont curent $e de$fiinteaz ;
pe cale conventional) cand prile $tabile$c un termen) potrivit art. 333 pct. 1.
ca efect al caracterului intuitu per$onal ; prin retra%erea uneia din pri) -n lip$
de convenie =art. 332 pct. 2> < prin falimentul uneia din pri =art. 333 pct. 3>.
(ce$te dou cazuri de$fiineaz contractul de drept.
#ontractul de cont curent $e de$fiineaz la cererea uneia din pri) datorit morii
7i interdiciei $au incapacitii le%ale a celeilalte pri =art. 333 alin.2>.
199