Sunteți pe pagina 1din 4

3/12/2009

REPARAŢIA
• proprietatea unică a moleculelor de ADN de a-şi
restabili structura primară, iniţială;
• proprietatea celulelor de a controla şi evita
acumularea mutaţiilor;
• este reprezentată de un sistem complex de enzime ce
Reparaţia ADN sunt capabile:
– să identifice greşelile din ADN,
– să înlăture fragmentul de ADN cu eroare,
– să sintetizeze un nou fragment
– să-l integreze în macromolecula de ADN bicatenară;
• se realizează după principiul complementarităţii;
• se realizează În timpul replicării; după repicare sau
independent de replicare.

Cauzele apariţiei leziunilor ADN


Mecanismele de alterare a moleculelor de ADN
Tipul leziunii Cauza
• Cauze naturale:
– depurinizarea Lipsa BA Apurinizarea acidă sau termică
– oxidarea A  Hipoxantină
BA incorectă Dezaminarea spontană sau indusă
C  Uracil
BA modificată Radiaţia ionizantă, agenţi alchilanţi
Erori de împerechere a BA în timpul Replicării
Dimeri Radiaţia UV
• Cauze accidentale
– radiaţii  dimeri T-T Legături nespecifice Mitomicina C
 dimeri T-C
Radiaţia ionizantă, peroxizi,
– agenţi chimici – alchilarea ADN  rupturi de catenă Rupturi
nucleaze

1
3/12/2009

Tipuri de reparaţie:
• Autocorecţia erorilor în timpul replicării:
– ADN polimeraza β + PCNA  relectură  activitate exonucleazică 3’5’
 corecţia greşelilor;
• MMR (Mismatch Repair)
– independentă de replicare
– multienzimatică
– repară în special greşelile din secvenţele microsatelitice (cu rată înaltă de
muraţii).
• BER (Base Excision Repair):
– excizia bazei greşite
– excizia nucleotidului fără bază
– completarea golului
• NER (Nucleotide Excision Repair) :
– recunoaşterea dimerului
– excizia unui fragment de 24-32 nucleotide din catena afectată
– completarea golului.

Reparaţia replicativă Reparaţia prin excizia bazelor


(BER) – reparaţia alterării unui
nucleotid
1. ADN-glicozilaza înlătură baza

modificată

2. AP-liaza produce o incizie la capătul 3’

3. AP-hidrolaza incizează capătul 5’

4. ADN-polimaraza completează golul

5. ADN-ligaza uneşte capetele.

Reparaţia prin excizia


nucleotidelor (NER) –
reparaţia fragmentelor mari cu
nucleotide alterate
Reparaţia mismatch (MMR)
repararea situsurilor
Un complex proteic (XPA- neâmperecheate
PRA) recunoaşte fragmentul
defect
Excizia bazelor nepereche
Excinucleaza (endonuclează)
(pentru fiecare pereche
produce incizii monocatenare la
distanţa de 5 pb de la capătul eronată – există complex
3’ şi 24 pb de la capătul 5’ enzimatic special)
Golul este completat de ADN-polimeraza
ADN-polimerazele δ şi ε completează golul format şi
ADN-ligaza uneşte capetele. ADN-ligaza uneşte capetele.

2
3/12/2009

Repararea rupturilor
bicatenare

Boli detrminate de defecte ale


reparaţiei ADN
• Xeroderma pigmentosum
– Hipersensibilitate la radiaţia UV;
– Leziuni ale tegumentelor, inclusiv cancer;
– Majoritatea pacienţilor mor până la vârsta de 30 ani;
– Cauza – incapacitatea de înlăturare a dimerilor
pirimidinici.

Ataxia-telangiectasia

• Hipersensibilitatea faţă
de radiaţiile ionizante;
• Ataxie cerebrală,
teangiectasie
oculo – cutanată,
imunodeficienţe.

3
3/12/2009

Anemia Fanconi

• Hipersensibilitatea faţă de agenţii ce provoacă legături


covalente nespecifice bicatenare;
• Leucemii şi anemie aplastică progresivă;
• ? Defectul enzimelor de reparaţie.

Sindromul Bloom
• Hipersensibilitatea faţă de numeroşi agenţi
mutageni;
• imunodeficienţe; retard de creştere;
pedispoziţie la cancere.