Sunteți pe pagina 1din 15

ORDIN nr. 1.

369 din 25 iulie 2014


pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al
calitii n construcii prin controale la factorii implicai n procesul de
execuie - indicativ PCE 001
EMITENT: MINI!E"#$ %E&'($!)"II "E*I(N+$E ,I +%MINI!"+-IEI P#.$ICE
PUBLICT !N: M(NI!("#$ (/ICI+$ nr0 123 din 1 au4ust 5016
Potrivit dispo7iiilor art0 80 din $e4ea nr0 1091::1 privind calitatea n
construcii; cu modificrile ulterioare;
n conformitate cu prevederile art0 1 alin0 <5= din (rdonana *uvernului
nr0 3895001 privind nfiinarea Inspectoratului de tat n Construcii -
I00C0; aprobat cu modificri prin $e4ea nr0 20295001; cu modificrile >i
completrile ulterioare;
lu?nd n considerare dispo7iiile art0 8 pct0 II lit0 @= >i pct0 III lit0
a= din anexa nr0 1 la Aotr?rea *uvernului nr0 15195018 pentru aprobarea
atribuiilor 4enerale >i specifice; a structurii or4ani7atorice >i a
numrului maxim de posturi; precum >i a normrii parcului auto >i a
consumului de carburani ale Inspectoratului de tat n Construcii - I00C0;
cu modificrile ulterioare;
in?nd seama de prevederile "e4ulamentului privind controlul de stat al
calitii n construcii; aprobat prin Aotr?rea *uvernului nr0 52591::6;
n temeiul art0 15 alin0 <2= >i al art0 16 alin0 <1= lit0 c= din
Aotr?rea *uvernului nr0 195018 privind or4ani7area >i funcionarea
Ministerului %e7voltrii "e4ionale >i +dministraiei Publice; cu modificrile
ulterioare;
viceprim-ministrul; ministrul de7voltrii re4ionale >i administraiei
publice; emite pre7entul ordin0
+"!0 1
e aprob Procedura privind exercitarea controlului de stat al calitii
n construcii prin controale la factorii implicai n procesul de execuie -
indicativ PCE 001; prev7ut n anexa care face parte inte4rant din
pre7entul ordin0
+"!0 5
Pre7entul ordin se public n Monitorul (ficial al "om?niei; Partea I0
p0 'iceprim-ministru;
ministrul de7voltrii re4ionale
>i administraiei publice;
MiBaela %inc;
secretar 4eneral ad@unct
.ucure>ti; 51 iulie 50160
Nr0 1083:0
+NEC)
P"(CE%#")
privind exercitarea controlului de stat al calitii
n construcii prin controale la factorii implicai
n procesul de execuie - indicativ PCE 001
C+P0 I
(biectul procedurii
+"!0 1
Pre7enta procedur stabile>te cadrul normativ 4eneral privind exercitarea
controlului de stat al calitii n construcii prin controale la factorii
implicai n procesul de execuie; n vederea asi4urrii nivelului de
calitate corespun7tor soluiilor teBnice >i a cerinelor de calitate
cuprinse n documentaiile teBnice de execuie elaborate >i verificate n
ba7a re4lementrilor teBnice aplicabile la data controlului0
+"!0 5
Controlul de stat al calitii n construcii se or4ani7ea7 >i se
exercit de ctre I00C0 prin structurile sale teritoriale0
+"!0 8
Controlul de stat al calitii n construcii nu absolv factorii
implicai n conceperea >i reali7area construciilor de obli4aiile >i
rspunderile care le revin potrivit prevederilor le4ale; >i nici de cele
asumate prin contracte; dispo7iii sau prin autori7aiile ce se emit0
CAP. II
copul procedurii
+"!0 6
copul procedurii este acela de a crea ba7a metodolo4ic; precum >i
coninutul-cadru al procesului-verbal de control; pentru aplicarea unitar a
prevederilor le4ale n domeniul calitii construciilor; n etapa de
execuie a construciilor; aplicarea msurilor >i sanciunilor prev7ute de
le4e0
CAP. III
%omeniul de aplicare
+"!0 1
Pre7enta procedur se aplic n exercitarea controlului de stat al
calitii n construcii potrivit dispo7iiilor $e4ii nr0 1091::1 privind
calitatea n construcii; cu modificrile ulterioare; pentru care este
aplicabil sistemul calitii n construcii0
+"!0 3
<1= +ctivitatea de control al statului se or4ani7ea7 >i se exercit n
mod difereniat; prin controale curente >i controale prin sonda@; efectuate
de ctre personalul cu atribuii de control din cadrul I0D0C0; respectiv din
cadrul I0C0M0.0; cu participarea obli4atorie a executantului; diri4intelui de
>antier >i a factorilor responsabili implicai n conceperea >i reali7area
construciilorE cercettori; proiectani; verificatori de proiecte atestai;
productori >i distribuitori de produse pentru construcii; responsabili
teBnici cu execuia; experi teBnici; precum >i repre7entani ai
autoritilor administraiei publice locale emitente ale autori7aiilor de
construire0
<5= Fn funcie de complexitatea problemelor care se impun a fi
verificate; conducerea I00C0; I0"0C0 >i a I0D0C0; respectiv a I0C0M0.0 pot
dispune controale tematice la factorii >i operatorii economici implicai n
procesul de concepie >i reali7are a construciilor; ale cror obiective se
stabilesc prin tematica de control0
<8= Exercitarea activitii de control se face de ctre personalul cu
atribuii de control din cadrul I0D0C0; respectiv din cadrul I0C0M0.0 +ceast
activitate se poate face >i de ctre ecBipe de control; a cror componen
este stabilit de conducerea I00C0; I0"0C0; I0D0C09I0C0M0.0; dup ca7; n
raport cu scopul >i obiectivele controlului; cu specificul; complexitatea >i
4radul cu dificultate al lucrrilor; cu perioada de control0
<6= Personalul cu atribuii de control nu trebuie s fie supus niciunei
presiuni comerciale; financiare sau de alt natur; care i-ar putea influena
activitatea; inte4ritatea; care s contravin independenei n raionamentul
pe care l au de fcut0 +cesta nu poate fi implicat n activitatea de
proiectare; verificare; experti7are; fabricare >i comerciali7are de
materiale; ecBipamente >i componente pe care le controlea7 sau altele
similare; care pot constitui o form de concuren0
+"!0 2
Pentru ntrirea rolului instituional >i cre>terea calitii actului de
control prin armoni7area re4lementrilor specifice domeniilor de activitate;
n vederea stabilirii >i soluionrii neconformitilor; a defectelor aprute
pe parcursul execuiei lucrrilor >i pe ntrea4a durat de existen a
acestora; precum >i pentru aplicarea corect >i unitar a msurilor impuse de
cadrul de re4lementare; I00C0 poate dispune prelevarea de probe >i poate
efectua ncercri de laborator utili7?nd ecBipamente specifice din dotare sau
poate dispune trimiterea acestora la laboratoare de ncercri autori7ate0
+"!0 G
<1= Controalele tematice se dispun de conducerea Ministerului %e7voltrii
"e4ionale >i +dministraiei Publice; conducerea I00C0; precum >i de ctre
conducerea I0"0C0
<5= Controalele prin sonda@ se efectuea7 din dispo7iia scris a
inspectorului 4eneral; a inspectorilor->efi re4ionali; respectiv a
inspectorilor->efi @udeeni; cu informarea %ireciei coordonare; control >i
sinte7 a activitii de control >i avi7are din cadrul I00C0
<8= "e7ultatele activitilor de control tematice vor fi consemnate ntr-
un raport care va evidenia constatrile fcute; msurile dispuse; conclu7ii
>i recomandri; care va fi naintat spre aprobare iniiatorului; n maximum 8
7ile lucrtoare de la ncBeierea acestuia0
<6= "aportul ncBeiat ca urmare a activitilor de control tematice;
respectiv a controalelor prin sonda@; dispuse de conducerea I0"0C0;
I0D0C09I0C0M0.0 vor fi comunicate conducerii I00C0 n maximum 8 7ile
lucrtoare de la data ntocmirii acestuia0
+"!0 :
!ermenii; sinta4mele specifice >i prescurtrile utili7ate n coninutul
procedurii sunt prev7ute n anexa nr0 10
CAP. IV
$e4islaia aplicabil
+"!0 10
$e4islaia aplicabil n exercitarea controlului de stat al calitii n
construcii prin controale la factorii implicai n procesul de execuie
cuprindeE
a= $e4ea nr0 1091::1 privind calitatea n construcii; cu modificrile
ulterioareH
b= $e4ea nr0 1091::1 privind autori7area executrii lucrrilor de
construcii; republicat; cu modificrile >i completrile ulterioareH
c= (rdonana *uvernului nr0 3895001 privind nfiinarea Inspectoratului
de tat n Construcii - I00C0; aprobat cu modificri prin $e4ea nr0
20295001; cu modificrile >i completrile ulterioareH
d= Aotr?rea *uvernului nr0 15195018 pentru aprobarea atribuiilor
4enerale >i specifice; a structurii or4ani7atorice >i a numrului maxim de
posturi; precum >i a normrii parcului auto >i a consumului de carburani ale
Inspectoratului de tat n Construcii - I00C0; cu modificrile ulterioareH
e= "e4ulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii;
aprobat prin Aotr?rea *uvernului nr0 52591::6H
f= Aotr?rea *uvernului nr0 23391::2 pentru aprobarea unor re4ulamente
privind calitatea n construcii; cu modificrile >i completrile ulterioareH
4= re4lementri teBnice n vi4oare; re4ulamente; proceduri; specificaii
teBnice; normative; instruciuni teBnice; 4Biduri >i metodolo4ii privind
le4alitatea executrii lucrrilor de construcii >i calitatea lucrrilor de
construcii executate0
CAP. V
Etapele procedurii de control n execuie
+"!0 11
<1= %escrierea etapelor procedurii de controlE
a= etapa pre4titoareE
10 nre4istrarea comunicrii de ncepere a lucrrii n sistemul de
eviden al I00C0H
50 anali7a complexitii lucrrilor; ca urmare a iniierii constituirii
dosarului de obiectiv; stabilirea tipului de control - curent sau prin sonda@
- >i a personalului cu atribuii de control desemnat; care va exercita
activitatea de control pentru obiectivH
80 avi7area pro4ramului de fa7e determinanteH
60 cuprinderea controlului n pro4ramul de activiti de controlH
10 verificarea soluiilor din documentaiile de execuie; identificarea
factorilor responsabili >i pre4tirea controlului curentH
b= etapa de exercitare a activitii de controlE
10 exercitarea de ctre personalul cu atribuii de control desemnat de
inspectorul->ef @udeean a controlului n execuie; finali7at prin ncBeierea
procesului-verbal de control n etapa de execuie a lucrrilor de
construcii; conform modelului prev7ut n anexa nr0 5H
50 consemnarea n procesul-verbal de control a
constatrilor9neconformitilor raportate la prevederile soluiei teBnice din
documentaia de execuie >i cu re4lementrile aplicabile la data controlului;
cu specificarea detaliat; p?n la nivel de articolaalineat din re4lementarea
teBnic9le4al aplicabilH
80 stabilirea n procesul-verbal de control a msurilor; a persoanelor
responsabile pentru reali7area acestora; precum >i a termenelor de
ndeplinire a acestoraH
60 nre4istrarea procesului-verbal de control la factorii responsabili
implicaiH
10 urmrirea reali7rii msurilor >i a termenelor dispuse prin actul de
control ncBeiat0 tin4erea msurilor la termenele dispuse se reali7ea7 prin
comunicarea ndeplinirii acestora de ctre unitatea controlatH
30 nerespectarea msurilor >i termenelor dispuse constituie contravenie
>i se sancionea7 potrivit prevederilor le4ale0
<5= electarea documentelor >i a operaiunilor semnificative; n ca7ul
controalelor tematice care trebuie s reflecte respectarea cadrului le4al >i
asumarea responsabilitilor de ctre factorii implicai; se aprecia7 de
ctre personalul cu atribuii de control desemnat; av?nd n vedere tematica
de control stabilit de ctre iniiatorul aciunii0
CAP. VI
Condiii necesare exercitrii activitii de control la factorii
implicai n procesul de execuie a construciilor
+"!0 15
Personalul cu atribuii de control verific existena >i aplicarea
sistemelor calitii n construcii de ctre factorii implicai n procesul
de execuie a construciilor pe ba7aE
a= documentelor de identificare a factorilor implicai n activitatea de
proiectare; execuie; verificare >i recepie calitativ a lucrrilor pentru
obiectivul supus controluluiH
b= documentelor de identificare a persoanelor responsabile pentru
funciile pe care le deinH
c= documentelor care s ateste le4alitatea executrii lucrrilor de
construciiE autori7aia de construire nsoit de avi7ele >i acordurile
prev7ute de le4e; documentaia teBnic de execuie nsoit de detaliile
teBnice de execuie; verificate de verificatori de proiecte atestai;
experti7ele teBnice; pro4ramul de control al lucrrilor; anunurile de
ncepere a lucrrilor; deci7iile de numire a persoanelor responsabile; alte
documente impuse de complexitatea; dificultatea >i specificul lucrrilorH
d= planului calitiiE extrase din contracte referitor la cerinele
calitative ale lucrrilor; de verificare >i control; contracte de furni7are a
materialelor >i serviciilor; structura de or4ani7are a societii; statutul;
certificatul de nre4istrare fiscal; procedurile de lucru; caietele de
sarcini; lista materialelor de ba7 >i a furni7orilor; alte documente
specifice; dup ca7H
e= documentelor care @ustific >i permit modificarea soluiei teBnice;
dup ca7H
f= documentelor care se constituie n cartea teBnic a construciei; prin
care se atest reali7area cerinelor de calitate ale investitoruluiE recepia
calitativ a lucrrilor; verificrile >i ncercrile efectuate pe fa7e de
execuie; adaptate pentru fiecare cate4orie de lucrri executat sau cuprins
n pro4ramul de lucrri; re4istrele de nre4istrare a documentelor;
dispo7iiile de >antier; principalele materiale puse n oper; fi>ele
teBnolo4ice; rapoartele de control intern; documente specifice; dup ca7H
4= documentelor care confirm ndeplinirea msurilor dispuse n actul de
control anterior; dup ca70
+"!0 18
Pentru lucrrile de instalaii n domeniul 4a7elor naturale; al ener4iei
electrice >i termice; pentru lucrrile de intervenie la monumente istorice
>i situri prote@ate; precum >i pentru alte domenii cu re4lementri specifice
n domeniul proiectrii >i al execuiei; cum ar fi lucrrile de mbuntiri
funciare; amena@amente silvice; lucrri BidroteBnice; personalul de
proiectare >i execuie trebuie s fie autori7at sau atestat de autoritile
de re4lementare n aceste domenii0
CAP. VII
Fnre4istrarea >i trasabilitatea documentelor
+"!0 16
Fn raport cu complexitatea lucrrilor; personalul cu atribuii de control
care efectuea7 controlul lucrrilor n execuie poate solicita
investitorului extrase din documentaia teBnic de execuie; pentru studiu0
%ocumentele au caracter confidenial >i se arBivea7 n dosarul de obiectiv
mpreun cu actele de control sau se restituie0
+"!0 11
Procesul-verbal de control ncBeiat de ctre personalul cu atribuii de
control va fi nsoit de material foto4rafic; cu nre4istrarea datei >i orei;
care se consemnea7 >i se ata>ea7 acestuia0
+"!0 13
I0D0C0; respectiv I0C0M0.0 sunt obli4ate s in evidena activitilor
de control la construciile n curs de execuie; pe ba7a nre4istrrii
acestora n termen de maximum 8 7ile lucrtoare n sistemul de eviden al
I00C0
+"!0 12
%ocumentele de control ncBeiate de ctre I00C0 se includ; prin 4ri@a
investitorului sau a proprietarului construciei; n cartea teBnic a
construciei0
+"!0 1G
"eali7area de lucrri de construcii cu nclcarea prevederilor $e4ii nr0
1091::1; cu modificrile ulterioare; fr proiecte sau pe ba7 de proiecte
neverificate; nclcarea prevederilor din re4lementrile teBnice referitoare
la cerinele construciei; neasi4urarea verificrii execuiei prin diri4ini
de >antier autori7ai >i utili7area de produse necertificate sau care nu au
a4remente teBnice sunt neconformiti >i se sancionea7 potrivit le4ii0
CAP. VIII
"esponsabiliti >i obli4aii
+"!0 1:
"esponsabilitile >i obli4aiile factorilor implicai n conceperea;
reali7area >i exploatarea construciilor; precum >i postutili7area lor sunt
prev7ute n $e4ea nr0 1091::1; cu modificrile ulterioare0
+"!0 50
Controalele la construciile n curs de execuie se exercit de ctre
personalul cu atribuii de control din cadrul I0D0C0; respectiv I0C0M0.0;
potrivit structurii pro4ramului de activiti de control aprobat de ctre
conducerea I00C0
+"!0 51
Procesul-verbal de control n etapa de execuie a lucrrilor de
construcii ncBeiat de ctre personalul cu atribuii de control va fi vi7at;
cu sau fr obiecii; de ctre inspectorul->ef @udeean9inspectorul->ef numai
pe exemplarul care se va arBiva la I0D0C09I0C0M0.0
+"!0 55
+nexele nr0 1 >i 5 fac parte inte4rant din pre7enta procedur0
+NEC+ 1
la procedur
!ermenii; sinta4mele specifice >i prescurtrile
utili7ate n cuprinsul procedurii
10 Fn cuprinsul pre7entei proceduri se utili7ea7 urmtorii termeni >i
sinta4me specifice domeniuluiE
a= calitate - msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci
ndepline>te cerineleH
b= cerin - nevoie sau a>teptare care este declarat; n 4eneral
implicit sau obli4atorieH
c= asi4urarea calitii - parte a mana4ementului calitii concentrat pe
ndeplinirea cerinelor referitoare la calitateH
d= control - activitate de verificare a conformitii prin msurare;
examinare; observare; ncercare sau verificare prin calibre a unei sau mai
multor entiti >i compararea re7ultatelor cu cerinele specificate; pentru a
determina reali7area conformitii pentru fiecare din caracteristici cu
cerinele specificateH
e= control curent - activitate de evaluare a documentelor >i a
operaiunilor semnificative n procesul de execuie a construciilor; care se
exercit pe ba7a pro4ramelor de activiti trimestriale ntocmite >i aprobate
de conducerea I00C0H
f= control prin sonda@ - activitate de evaluare selectiv a documentelor
>i a operaiunilor semnificative n procesul de execuie a construciilor;
care se exercit din dispo7iia scris a inspectorului 4eneral; a
inspectorilor->efi re4ionali; respectiv a inspectorilor->efi @udeeniH
4= control tematic - activitate de evaluare a documentelor >i a
operaiunilor semnificative n procesul de execuie a construciilor; av?nd
ca obiect anali7area unor probleme complexe le4ate de calitatea
construciilor sau de modul de funcionare >i de aplicare a componentelor
sistemului calitii n construcii; dispus de conducerea Ministerului
%e7voltrii "e4ionale >i +dministraiei Publice; conducerea I00C0; precum >i
de ctre conducerea I0"0C0; dup ca7H
B= verificare - operaiune prin care se urmre>te confirmarea; prin
furni7area de dove7i obiective; c au fost ndeplinite cerinele specificateH
i= conformitate - ndeplinirea unei cerineH
@= neconformitate - nendeplinirea unei cerineH
I= pro4ram de control - este o component a proiectului teBnic prin care
sunt stabilite etapele de verificare pe domenii >i cate4orii de lucrri; n
acord cu re4lementrile teBnice specifice; inclusiv fa7ele determinante;
necesare asi4urrii reali7rii cerinelor esenialeH
l= procedur - mod specificat de efectuare a unei activiti sau a unui
proces0
50 Prescurtrile utili7ate n coninutul proceduriiE
a= I00C0 - inspectoratul de tat n ConstruciiH
b= I0"0C0 - inspectoratul re4ional n construciiH
c= I0D0C0 - inspectoratul @udeean n construciiH
d= I0C0M0.0 - Inspectoratul n Construcii al Municipiului .ucure>ti0
+NEC+ 5
la procedur
INPEC!("+!#$ %E !+! FN C(N!"#C-II - I00C0
Inspectoratul "e4ional n Construcii 00000000000000
Inspectoratul Dudeean n Construcii 00000000000000
Inspectoratul n Construcii al Municipiului .ucure>ti
Nr0 de nre4istrare Nr0 de nre4istrare la unitatea
I0D0C09I0C0M0.0 000000000000000000 controlat
0000000000000000000000000000000
P"(CE-'E".+$
de control n etapa de execuie
a lucrrilor de construcii
FncBeiat ast7i; 0000000000000
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M Ca urmare a controluluiN= 000000000 efectuat n perioada 0000000000000 de
M
Mctre 000000; cu le4itimaia9le4itimaiile de control seria 000000 nr0 0000;
M
Mla obiectivul 00000; situat n localitatea 000000;
@udeul9sectorul 00000000;M
Mamplasat n str0 0000000000 nr0 000000
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
---------
N= e completea7 tipul controluluiE curent sau prin sonda@0
Fn pre7ena executantuluiE 0000000; repre7entat de 000000; av?nd funcia
de 0000000; cu adresa 00000000; tel09fax 000000; numr de nre4istrare la
re4istrul comerului 000000; pentru persoane @uridice; respectiv
CNP 00000000;
pentru persoane fi7ice;
cu participarea
beneficiarului9investitorului9consultanei 00000000000000;
repre7entat<= de 00000000000; av?nd funcia 00000000000; cu
adresa 000000000;
tel09fax 0000000; numr de nre4istrare la re4istrul
comerului 0000000000000;
pentru persoane @uridice; respectiv CNP 000000; pentru persoane fi7ice;
a proiectantului 0000000; repre7entat de 0000000; av?nd
funcia 000000000;
cu adresa 000000000000; tel09fax 000000000; numr de nre4istrare la
re4istrul
comerului 000000; pentru persoane @uridice; respectiv
CNP 000000000000000000;
pentru persoane fi7ice
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M Fn ba7aE
M
M - $e4ii nr0 1091::1 privind calitatea n construcii; cu modificrile
M
MulterioareH
M
M - $e4ii nr0 1091::1 privind autori7area executrii lucrrilor de
M
Mconstrucii; republicat; cu modificrile >i completrile ulterioareH
M
M - (rdonanei *uvernului nr0 3895001 privind nfiinarea Inspectoratului de
M
Mtat n Construcii - I00C0; aprobat cu modificri prin $e4ea nr0
20295001;M
Mcu modificrile >i completrile ulterioareH
M
M - "e4ulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii;
M
Maprobat prin Aotr?rea *uvernului nr0 52591::6; completat de "e4ulamentul de
M
Mor4ani7are >i funcionare a Inspectoratului de tat n ConstruciiH
M
M - Aotr?rii *uvernului nr0 23391::2 pentru aprobarea unor re4ulamente
M
Mprivind calitatea n construcii; cu modificrile >i completrile
ulterioareHM
M - re4lementrilor teBnice n vi4oare; re4ulamentelor; procedurilor;
M
Mspecificaiilor teBnice; normativelor; instruciunilor teBnice; 4Bidurilor;
M
Mmetodolo4iilor
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKQK
KL
M+u fost solicitate urmtoarele documenteE
M%+MN#M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
M+utori7aia de construire9desfiinare nsoit de avi7ele >i acordurileM M
M
Mprev7ute de le4e M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
M%ocumentaia teBnic de autori7are M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
MProiectul teBnic M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
M%etaliile de execuie M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
MCaietele de sarcini M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
MManualul calitii9Planul calitii M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
MProcedurile >i instruciunile teBnice de lucru M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
M+4rementele teBnice9%eclaraiile de performan ale produselor M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
MCondica de betoane M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKSK
KT
MProcesele-verbale de lucrri ascunse >i de recepie calitativ pe fa7e M M
M
Mde execuie M M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKUK
KP
E C(N!+!) #"M)!(+"E$EE
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M %ate privind autori7area executrii lucrrilorE
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M+utori7aia de construire9desfiinare nr0 00000; emis la data de 0000000000
M
Mde ctre primarul9pre>edintele Consiliului Dudeean 00000000000000000 n
ba7aM
MCertificatului de urbanism nr0 0000000 din data de 0000000000; emis de ctre
M
Mprimarul9pre>edintele Consiliului Dudeean 0000000; nsoit de documentaia
M
MteBnic vi7at spre nescBimbare; anex la autori7aia de construire; ntoc-
M
Mmit de ctre 000000; n calitate de proiectant 4eneral; proiect nr0 00000;
M
M>i verificat deE
M
M- verificator de proiecte atestat 000000 pentru cerina 00000000; Certificat
M
Mde atestare nr0 00000000
M
M- verificator de proiecte atestat 000000 pentru cerina 00000000; Certificat
M
Mde atestare nr0 00000000
M
M- verificator de proiecte atestat 000000 pentru cerina 00000000; Certificat
M
Mde atestare nr0 00000000
M
M'alabilitate autori7aie 0000000 luni; durata de execuie 00000000000 luni
M
M%ocumentaia teBnic elaborat de ctre proiectant are la ba7 experti7a
M
MteBnic 0000000; elaborat de ctre expert teBnic atestat 000000000000000;
M
MCertificat de atestare nr0 0000000 pentru cerina9cerinele 000000000000000
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M%atele de recunoa>tere a lucrriiE
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
Moluie M000000000000000000000000000000 M
M
MconstructivE M000000000000000000000000000000 M
M
M M000000000000000000000000000000 MCodE 0000000000000
M
M M000000000000000000000000000000 M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
MCaracteristici M000000000000000000000000000000 MCate4oria de
M
MteBniceE M000000000000000000000000000000 Mimportan a
M
M M000000000000000000000000000000
MconstrucieiE 00000000M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M'aloarea lucrrilor autori7ate 000000 lei <e completea7 la primul
control0=M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
Investitorul asi4ur verificarea calitii execuiei lucrrilor prinE
/irma de consultan
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M %enumire M +dres M !el9fax0
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
%iri4ini de >antier
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M Numele >i prenumele MNr0 autori7aiei9dataM%omeniul9%omeniile
autori7at<e=M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
Executantul asi4ur controlul execuiei lucrrilor prinE
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKQKKKKKKKKK
KL
M /uncia M Numele >i prenumeleM Nr0 M%omeniulM%eci7ia
deM
M M Matestatului9dataMatestat M numire
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKSKKKKKKKKK
KT
M"esponsabil M M M M
M
MteBnic M M M M
M
Mcu execuia M M M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKSKKKKKKKKK
KT
M"esponsabil cu M M M M
M
Mcontrolul teBnic M M M M
M
Mde calitate M M M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKSKKKKKKKKK
KT
M,ef de >antier M M M M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKUKKKKKKKKK
KP
Productori >i distribuitori ai principalelor produseE
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M (perator economic M %enumirea produsului
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
$aboratoare de ncercri n construciiE
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M %enumirea laboratorului M Nr0 autori7aiei9data
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M+nun de ncepere a lucrrii MNumr9dataE
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKQKKKKKKKKKKKKKQKK
KT
MPanou de identificare M %+ M M N#M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKUKKKKKKKKKKKKKUKK
KP
tadiul fi7ic al lucrrilor la data controluluiE
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
M0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
MConstatri9NeconformitiE M +bateri fa deE
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
MMsuri dispuseE
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M10
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M!ermenE
M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M M"spundeE
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M50
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M!ermenE
M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M M"spundeE
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M80
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M M!ermenE
M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M M"spundeE
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
MFndeplinirea msurilor dispuse va fi comunicat n scris la I0D0C09I0C0M0.
M
M000000000000000000000000000 p?n la data
de 000000000000000000000000000000000M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
MInvestitorul va acBita suma aferent cotei de 0;2V potrivit art0 60 din
$e4eaM
Mnr0 1091::1 privind calitatea n construcii; cu modificrile ulterioare; n
M
Mcontul 000000 nr0 000000 descBis la !re7oreria 0000000000000000000000000 0
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M/actorii responsabili semnatari declar c datele pre7entate sunt reale; c
M
Mtoate documentele sau documentaiile relevante pentru efectuarea controlului
M
Mau fost puse la dispo7iia personalului de control; c nu sunt pe rolul
M
Minstanelor de @udecat cau7e privind le4alitatea autori7rii lucrrilor >i
M
Mcalitatea lucrrilor contractate0
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
MPre7entul proces-verbal conine 000000 pa4ini >i a fost ntocmit n 00000000
M
Mexemplare; c?te unul pentru fiecare parte semnatar0NN=
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
MNendeplinirea msurilor dispuse prin pre7entul proces-verbal de control
M
Matra4e rspunderea material; civil >i penal; dup ca7; a factorilor
M
Mresponsabili0
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KL
M P)"-I EMN+!+"E
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
M IN'E!I!(" M I0D0C0 000000000000009I0C0M0.0
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KT
MNume operator economic9 MNume >i prenume
M
MNume >i prenume persoan fi7ic M0000000000000000000000000
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M
MNume >i prenume 00000000000000000 Memntura
M
M/uncia 0000000000000000000000000 M0000000000000000000000000
M
Memntura 00000000000000000000000 M
M
M MNume >i prenume
M
M M0000000000000000000000000
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M
M P"(IEC!+N! M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKTemntura
M
MNume operator economic9 M0000000000000000000000000
M
MNume >i prenume persoan fi7ic M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M
MNume >i prenume 000000000000000000 M
M
M/uncia 00000000000000000000000000 M'i7at inspector->ef @udeean9
M
Memntura 00000000000000000 Minspector->ef
I0C0M0.0NNN= 00000000M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M
M ECEC#!+N! M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M
MNume operator economic9 M
M
MNume >i prenume persoan fi7ic M
M
RKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
M
MNume >i prenume 000000000000000 M
M
M/uncia 00000000000000000000000 M
M
Memntura 000000000000000000000 M
M
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKUKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KP
----------
NN= Pre7entul proces-verbal va fi adus la cuno>tina factorilor implicai
prin 4ri@a diri4intelui de >antier0
NNN= e va vi7a numai exemplarul care se va arBiva la I0D0C09I0C0M0