Sunteți pe pagina 1din 3

Teme pentru PROBA PRACTIC

examen de simulare i examen de absolvire 2014


e vor de!volta obli"atoriu# $n pre!entarea
te%ni&ii#
pro&edura de $mbr'&are a m'nu(ilor sterile (i
pro&edura de &ole&tare sele&tiv' a de(eurilor
1. Administrarea antibioticelor pe cale parenteral
2. Administrarea BCG-ului
3. Administrarea cortizonului (preparate, moduri de administrare,
reacii, suprave!ere"
#. Administrarea insulinei
$. Administrarea medicamentelor in%ectabile prin cateter venos
peri&eric (branul"
'. Administrarea medicamentelor prin per&uzie
(. Administrarea o)ienului
*. Administrarea parenteral a anticoaulantelor (preparate,
administrare, reacii, suprave!ere"
+. Administrarea penicilinei
1,. Alimentaia pacientului prin sonda naso-astrica
11. Aplicarea pipei Guedel
12. Aplicarea punii cu !ea-
13. Aplicarea termo&orului
1#. Aspira-ia astric
1$. Banda%area bra-ului
1'. Banda%area capului
1(. Banda%area cotului
1*. Banda%area policelui
1+. Clisma evacuatoare
2,. .emostaza prin aplicarea aroului
21. /01 la tuberculin
22. /mobilizarea provizorie a &racturii de &emur
23. /mobilizarea provizorie a unei &racturi desc!ise de radius
2#. /mobilizarea provizorie a unei &racturi 2nc!ise de !umerus
2$. /n%ecia intradermic
2'. /n%ecia intramuscular
2(. /n%ecia intravenoas
2*. /n%ecia subcutanat
2+. /nstalarea unui cateter venos peri&eric
3,. /nterven-ii 2n colica biliar
31. /nterven-ii 2n colica renal
32. /nterven-ii 2n coma diabetic
33. /nterven-ii 2n criza de astm bron3ic
3#. /nterven-ii 2n !emoptizie
3$. /nterven-ii 2n !emoraia diestiv superioar
3'. /nterven-ii 2n !ipolicemie 4 coma !ipolicemic
3(. /nterven-ii 2n in&arct de miocard acut
3*. /nterven-ii 2n insu5cien- respiratorie
3+. /nterven-ii 2n reten-ia urinar (isc!iurie"
#,. /nterven-ii 2n 3oc ana5lactic
#1. /nterven-ii 2n 3oc !ipovolemic
#2. 6nri%irea bolnavului cu colostom
#3. 6nri%irea copilului cu convulsii
##. 6nri%irea pacientului cu &ebr
#$. 6nri%irea pacientului cu incontinen de materii &ecale
#'. 6nri%irea pacientului cu incontinen urinar
#(. 6nri%irea postoperatorie a unui pacient cu anestezie
eneral
#*. 6nri%irea postoperatorie a unui pacient operat cu
ra!ianestezie
#+. 6ntre-inerea unui cateter venos peri&eric
$,. 7surarea 8i notarea diurezei
$1. 7surarea 3i notarea temperaturii rectale la copil
$2. 7surarea, notarea 3i interpretarea pulsului
$3. 7surarea, notarea 3i interpretarea respira-iei
$#. 7surarea, notarea 3i interpretarea tensiunii arteriale
$$. 7surarea, notarea 3i interpretarea valorilor de
temperatur
$'. 7obilizarea pasiv 8i activ a pacientului
$(. 7ontarea trans&uziei
$*. 9ansamentul unei pli operatorii
$+. 9ansamentul unei pli recente
',. 9articiparea asistentului medical la e&ectuarea 8i 2nri%irea
pacientului cu tra!eostomie
'1. 9articiparea asistentului medical la punc-ia osoas (punc-ia
sternal"
'2. 9articiparea asistentului medical la punc-ia peritoneal
'3. 9articiparea asistentului medical la punc-ia ra!idian
'#. 9articiparea asistentului medical la punc-ia toracic
'$. 9articiparea asistentului medical la punc-ia vezical
''. 9er&uzia 4 soluii per&uzabile, indicaii, contraindicaii,
proceduri
'(. 9ozi-iile bolnavului - 2n pat, de e)aminare 3i tratament
'*. 9retirea :acoanelor cu pulberi pentru in%ectare
'+. 9retirea :aconului de s;ne pentru trans&uzie
(,. 9revenirea 3i tratarea escarelor
(1. 9rimul a%utor 2n epista)is
(2. 9ro5la)ia tetanosului
(3. 9unc-ia capilar
(#. 9unc-ia venoas
($. 1ecoltarea e)sudatului &arinian
('. 1ecoltarea licemiei prin punc-ie venoas
((. 1ecoltarea !emoculturii
(*. 1ecoltarea !emoleucoramei
(+. 1ecoltarea s;nelui 2n vacutainere
*,. 1ecoltarea s;nelui pentru e)amene bioc!imice
*1. 1ecoltarea s;nelui pentru e)amene seroloice
*2. 1ecoltarea s;nelui pentru ionorama sanuina
*3. 1ecoltarea secreiilor oculare
*#. 1ecoltarea sputei pentru bacil <oc!
*$. 1ecoltarea 8i interpretarea e)amenului sumar de urin
*'. 1ecoltarea timpului de protrombin
*(. 1ecoltarea uroculturii
**. 1ecoltarea uroculturii la pacient cu sond urinar
permanent
*+. 1ecoltarea =>.-ului
+,. 1ecoltri de rutin obliatorii 2naintea tuturor interveniilor
c!iruricale
+1. 1esuscitarea cardio-respiratorie (metoda >=B sau metoda
ABC"
+2. >onda%ul astric
+3. >onda%ul vezical
+#. >pltura auricular
+$. >pltura astric
+'. >pltura ocular
+(. >pltura vainal
+*. >pltura vezical
++. ?estarea sensibilit-ii la antibiotice
1,,. ?estul de toleran- la lucoz