Sunteți pe pagina 1din 8

SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL

LUCRAREA PRACTIC NR. 1


1 /8
TEMA: Utilizarea pr!ra"#l#i I$itial De%i!$ Pr&e't Tl. Crearea #$#i prie't TID i$(epe$(e$t
1. GENERALIT)I
Utilizarea pa'*et#l#i Tri+$ I$itial De%i!$ pre%#p#$e '#$a,terea "(#l#i (e r!a$izare a
(atelr -$ .l(erele prie't#l#i ,i !e%ti$area 're't/ a (atelr prie't#l#i TID0 a(i'/ pera1iile (e 'reare a
#$#i $# !r#p (e prie'te0 'rearea #$#i $# prie't0 'rearea %#+2prie'telr0 tra$%.er#l (atelr -$tre
"(#lele pa'*et#l#i I$itial De%i!$0 tra$%.er#l (atelr (i$ "(#lele I$itial De%i!$ '/tre "(#lele 3a%i'
De%i!$ ,i 4#ll.
Utilizatr#l pr!ra"#l#i Tri+$ I$itial De%i!$ tre+#ie %/ .a'/ (i%ti$'1ia 're't/ -$tre ter"e$ii
project, TID project, design.
i5 Ter"e$#l project 're%p#$(e a$%a"+l#l#i t#t#rr (atelr pe$tr# $a6/0 iar ter"e$#l prie't
e%te 're%p#$z/tr0 iar ter"e$ii prie't 7%a# "(el5 !l+al %#$t "ai %#!e%ti6i. De e8e"pl# %'ietate
'"er'ial/ '# a'ti6itate (e prie'tare are "ai "#lte prie'te0 $#"ite Re"r'*er0 9al#pa et'.
ii5 Ter"e$#l TID project : prie't TID0 're%p#$(e a$%a"+l#l#i (atelr 'are (e%'ri# %#pra.a1a
'are$ei0 a p#$1ii pri$'ipale0 alte %#pra.e1e0 '"parti"e$ta&#l $a6ei0 'al'#lele *i(r%tati'e ,i e6al#area
per.r"a$1elr 'are$ei0 (ate +1i$#te pri$ .l%irea "(#lelr (i$ pa'*et#l I$itial De%i!$. Prie't#l TID
e%te parte a prie't#l#i $a6ei0 rez#ltatele .i$ale %#$t '$1i$#te -$ +aza (e (ate S3;TID.
Pe$tr# #$ $# prie't TID l'#l #$(e %#$t (epzitate +ie'tele pe 'are le 6a '$1i$e ,i
(i%p$i+ilitatea a'e%tra (i.er/0 (#p/ '#" prie't#l e%te 'reat 'a:
i5 prie't TID i$te!rat prie't#l#i !e$eral0 +e$e.i'ii$( (e .a'ilit/1ile Ti+$ PIM 7Tri+$ Pr(#'t I$.r"ati$
M(el5 a(i'/ (e "(el#l#l i$.r"ati' al pr(#%#l#i0
ii5 prie't TID i$(epe$(e$t : %ta$(2al$e TID pr&e't.
Prie't#l TID i$te!rat are a6a$ta&#l parta&/rii .a'ile a (atelr !e$erate '# "(#lele I$itial De%i!$
(e '/tre "(#lele 3a%i' De%i!$0 4#ll0 -$ ti"p 'e (atele #$#i prie't TID i$(epe$(e$t $# pt .i prel#ate
(ire't. U$ prie't TID i$(epe$(e$t pate .i #lterir i$te!rat -$ "(el#l !e$eral0 (e6e$i$( #$ prie't
i$te!rat.
<i!#ra $r. 1 : Or!a$izarea (atelr prie'telr TID
SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL
LUCRAREA PRACTIC NR. 1
= /8
>$ .i!#ra $r. 1 e%te preze$tat/ %tr#'t#ra .l(er2#l#i C:?Tri+$?Pr&e't%?... 'are '$1i$e:
2 i$.r"a1iile pe$tr# prie't#l !e$eral M@%p -$ %#+2.l(er2#l M@%p0
2 i$.r"a1iile prie'telr TID i$(epe$(e$te M@TAi$S'reA ,i U%erG#i(e -$ %#+2.l(er2#l TID 7e6i(e$1iat '#
r,#0 pe$tr# a $# .i '$.#$(at '# %#+2.l(er2#l C:?Tri+$?Pr&e't%?.M@%p?TID5.
Observaii
1. Dup instalarea programului TRIBON, este disponibil pentru training proiectul Msp. Datele acestuia
sunt coninute !n "older#ul $%&Tribon&'ro(ects&.Msp.
). 'roiectul TID independent al navei Msp este coninut !n "older#ul $%& Tribon & 'ro(ects &TID &
MT*in+cre*.
. ,older#ul $%&Tribon&'ro(ects&.Msp&TID conine "i-ierele -i obiectele provenite din proiectul TID
independent dup integrarea acestuia !n modelul in"ormatic.
U$ prie't 7"(el !l+al5 $# %e 'reaz/ pri$tr2 pr'e(#r/ "ai la+ria%/0 'are pre%#p#$e
'#$a,terea r!a$iz/rii +azelr (e (ate ,i a 6aria+ilelr i$ter$e ale pr!ra"#l#i. U$ a%t.el (e prie't 6a
'$1i$e prie't#l TID 'are e%te at#$'i 'ara'terizat 'a prie't TID i$te!rat.
U$ prie't TID i$(epe$(e$t %e pate 'rea $#"ai '# a&#tr#l pr!ra"#l#i I$itial De%i!$ Pr&e't
Tl. CB$( %e 'reeaz/ #$ prie't TID i$(epe$(e$t #tilizatr#l i$(i'/ #$ .l(er : pre.era+il pe #$ alt (i%'
(e'Bt C ##$(e %e 6r (ep#$e tate .i,ierele !e$erate '# "(#lele pa'*et#l#i I$itial De%i!$ (a'/0 la
-$'eperea .ie'/rei %e%i#$i (e l#'r#0 #tilizatr#l %ele'teaz/ (rept prie't '#re$t prie't#l %/#.
iii5 Ter"e$#l design 're%p#$(e a$%a"+l#l#i (atelr !e$erate '# "(#lele pa'*et#l#i I$itial
De%i!$ : <r"0 Li$e%0 S#r.a'e / C"part"e$t0 Cal'&4C(r0 a%t.el '/ .ie'are prie't '$1i$e "ai "#lte
e$tit/1i (e tip (e%i!$. Ter"e$#l r"B$e%' 'el "ai (e% #tilizat pe$tr# (e%i!$ e%te tt prie't ,i (e'i
$eptri6it pe$tr# '/ !e$ereaz/ '$.#zie. Ter"e$#l prp#% ai'i e%te 'el (e sub-proiect ,i pri$ #r"are0
pe$tr# prie't#l TID Re"r'*er 6r e8i%ta %#+2prie'tele Re"r'*er;L 7'reat -$ "(#l#l Li$e%0
Re"r'*er;S : 'reat -$ "(#l#l S#r.a'e et'.5.
Mai "#lt0 prie'ta$t#l pate ela+ra "ai "#lte 6aria$te ale #$ei $a6e0 .ie'are repreze$tB$( %#+2
prie'te 7(e%i!$%5 (i%ti$'te. De e8e"pl#0 pe$tr# %t#(i#l .r"elr $a6ei prie't TID Re"r'*er 6r e8i%ta
%#+2prie'tele Re"r'*er;L10 Re"r'*er;L= (ar ,i pe$tr# .ie'are (i$tre a'e%tea0 pate 'rea "ai "#lte
6aria$te pe$tr# '"parti"e$tare. >$ .i!#ra $r. = %e pate +%er6a li%ta '"plet/ a %#+2prie'telr pe$tr#
prie't#l TID i$(epe$(e$t M@TAi$S'reA.
<i!#ra $r. = : <ere%trele pr!ra"#l#i I$itial De%i!$ Pr&e't Tl ,i %#+2prie'tele TAi$S'reA pe$tr#
prie't#l TID i$(epe$(e$t M@TAi$S'reA
S#+2prie'tele %e pt 'rea '# .ie'are (i$tre "(#lele (i$ '"p$e$1a pr!ra"#l#i I$itial De%i!$.
Ele 6r apar1i$e prie't#l#i TID '#re$t.
Observaie
Termenul design nu poate "i tradus prin "i-ier, deoarece un sub#proiect conine mai multe "i-ere,
cu di"erite utili.ri, unele create automat de program iar altele create de utili.ator, dup nevoi.
S'e$ari#l #z#al (e prie'tare par'#r!e etapele:
a5 'rearea #$#i prie't TID i$(epe$(e$t 7.l%i$( I$itial De%i!$ Pr&e't Tl50
SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL
LUCRAREA PRACTIC NR. 1
@ /8
+5 (ez6ltarea a'e%t#ia pB$/ 'B$( %#$t a%i!#rate per.r"a$1ele $e'e%are ,i "(i.i'/ri "a&re ale
(i"e$%i#$ilr ,i .r"elr 'are$ei $# "ai %#$t $e'e%are0
'5 'rearea #$#i prie't 7"(el !l+al50
(5 i$te!rarea prie't#l TID i$(epe$(e$t -$ prie't#l 7"(el#l5 !l+al0
e5 .l%irea pr!ra"#l#l I$itiate 4#ll Sta$(ar(% pe$tr# a -$re!i%tra +ie'tele !e$erate (e I$itial De%i!$ -$
3a%i' De%i!$ ,i 4#ll.
.5 (ez6ltarea "(el#l#i %tr#'t#rii "etali'e et'.
=. PROGRAMUL TRI3ON INITIAL DESIGN PRODECT TOOL
E%te #$ pr!ra" #tilitar0 '# 'are %e pate e.e't#a 'ea "ai "are parte (i$tre pera1iile (e
!e%ti#$e a (atelr (e '/tre #tilizatr#l pa'*et#l#i Tri+$ I$itial De%i!$. La$%area l#i -$ e8e'#1ie %e .a'e
%ele'tB$( %#''e%i6: All Pr!ra"% > Tri+$ M@ > Tri+$ I$itial De%i!$ > Pr&e't Tl.
Pr!ra"#l a%i!#r/ (ar 'rearea #$#i prie't TID i$(epe$(e$t (ar %e .l%e,te -$ a'ela,i "(
pe$tr# tate prie'tele TID 7i$(epe$(e$te %a# i$te!rate5.
U$ prie't TID i$(epe$(e$t e%te a'ela 'are a .%t 'reat '# p1i#$ea Stand-alone %ele'tat/ 76ezi
.i!#ra $r. = 5. Datele a'e%tr prie'te %#$t (i%p#%e -$ .l(er2#l i$(i'at (e #tilizatr la 'rearea prie't#l#i.
A'e%ta 6a '$1i$e i$i1ial $#"ai .l(er2#l dat0 iar re%t#l .l(erelr Backups0 History0 Ino 76ezi .i!#ra $r.
150 6a .i 'reat/ #lterir0 (#p/ $e6i. <l(er2#l (at '$1i$e (atele (e i$trare ,i (e ie,ire ale prie't#l#i TID.
E%te re'"a$(at 'a tate .i,ierele (e i$trare e8ter$e %/ .ie pla%ate -$ a'e%t %#+2.l(er.
Observaie
/tili.atorul neavi.at, care nu crea. un nou proiect TID, nu !l selectea. drept proiect curent ci doar
!ncepe lucrul cu modulul ,orm 0,orm > Ne* Design...1 va observa c "i-ierele subproiectului su sunt
plasate automat !n "older#ul $%&Tribon &M & 'ro(ects & TID & MT*in+cre* &..... 2ceasta deoarece proiect
TID selectat implicit este MT*in+cre*.
A. <erea%tra pr!ra"#l#i Tri+$ M@ I$itial De%i!$ Pr&e't Tl
Pri$'ipalele '"p$e$te ale i$ter.e1ei !ra.i'e a pr!ra"#l#i Pr&e't Tl %#$t:
2 +ara (e "e$i#ri0
2 +arele (e i$%tr#"e$te : Pr&e't a$( Gr#p%0 De%i!$%0
2 .ere%trele Pr&e't Tree ,i De%i!$ Li%t0
2 +ara (e %tare.
A!". <erea%tra Pr&e't Tree
<erea%tra prezi$t/ %tr#'t#ra ar+re%'e$t/ a .l(erelr 're%p#$z/tare !r#p#rilr (e prie'te TID
,i prie'tele TID pe 'are a'e%tea le '$1i$. Pe$tr# a .i (e%e+ite (e !r#p#ri0 prie'tele TID %#$t "ar'ate
pri$tr2 pi't!ra"/0 iar $#"ele prie't#l#i '#re$t 7%ele'tat5 e%te e6i(e$1iat '# r,#. La +aza .ere%trei0 -$
'B"p#l Pat* %e a.i,eaz/ 'alea '/tre .l(er2#l 'are '$1i$e (atele prie't#l#i '#re$t.
<erea%tra Pr&e't Tree .#$'1i$eaz/ $#"ai (a'/ '#tia (e 6ali(are Sta$(2al$e e%te %ele'tat/
7%a# alt.el %p#% ea pate .i .l%it/ $#"ai pe$tr# pera1ii a%#pra prie'telr i$(epe$(e$te5.
Da'/ p1i#$ea Sta$(2al$e $# e%te %ele'tat/0 at#$'i .erea%tra Pr&e't Tree $# e%te a'ti6/ iar
!e%ti#$ea prie'telr %e .a'e '# i$%tr#"e$te !e$erale ale pr!ra"#l#i Tri+$.
A!#. <erea%tra De%i!$ Li%t
<#$'1i$area .ere%trei e%te i$.l#e$1at/ (e %tarea '#tiilr (e 6ali(are Stand-alone ,i Display
$egistered Designs %nly.
Da'/ p1i#$ea Sta$(2al$e e%te a'ti6/ at#$'i .erea%tra De%i!$ Li%t 6a preze$ta %#+2prie'tele
'are apar1i$ prie't#l#i TID i$(epe$(e$t %ele'tat (e #tilizatr -$ .erea%tra Pr&e't Tree.
Da'/ p1i#$ea Sta$(2al$e $# e%te a'ti6/ at#$'i .erea%tra De%i!$ Li%t 6a preze$ta %#+2prie'tele
'are apar1i$ #lti"#l#i prie't TID i$te!rat %ele'tat.
Prprietatea #$#i prie't %a# %#+2prie't (e a .i E-$re!i%tratE 7re!i%tere(5 e%te e'*i6ale$t/ '# a .i
a''e%i+il ,i %e %eteaz/ (e '/tre #tilizatr. Opera1iile (e E-$re!i%trareE / E(e2-$re!i%trareE %e pt apli'a
$#"ai prie'telr TID i$(epe$(e$te. Tate %#+2prie'tele 7(e%i!$%50 i$(i.ere$t (a'/ apar1i$ #$r prie'te
TID i$(epe$(e$te %a# i$te!rate PIM0 pt .i E-$re!i%trateE / E(e2-$re!i%trateE.
Pri$ -$re!i%trarea #$#i prie't TID i$(epe$(e$t a'e%ta e%te "#tat -$ !r#p#l '#re$t 7a'ti65 a%t.el
-$'Bt #tlizatr#l %/ ai+/ a''e% la %#+2prie'tele %ale.
Pri$ -$re!i%trarea #$#i %#+2prie't el 'ap/t/ 'alitatea (e a .i li%tat -$ .erea%tra De%i!$ Li%t $#"ai
'B$( e%te a'ti6/ p1i#$ea Di%plaC Re!i%tere( De%i!$% O$lC.
Da'/ p1i#$ea Di%plaC Re!i%tere( De%i!$% O$lC $# e%te a'ti6/0 -$ .erea%tra De%i!$ Li%t %#$t
li%tate tate %#+2prie'tele pe$tr# prie't#l '#re$t0 iar (a'/ ea e%te a'ti6/ %#$t li%tate $#"ai 'ele 'are
%#$t E-$re!i%trateE.
SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL
LUCRAREA PRACTIC NR. 1
F /8
Prpriet/1ile %#+2prie'telr 7TCpe0 M(i.ie(0 U%er0 L'Ge( +C0 De%'ripti$5 %#$t li%tate (a'/ -$
"e$i#l VieA e%te a'ti6/ p1i#$ea Detail%.
Observaii
1. +e recomand ca la crearea unui proiect TID independent opiunea Register Designs s "ir activ.
). Nu se recomand 3de#!nregistrarea3 proiectelor pentru c operaia invers se poate reali.a numai dac
se cunoa-te "olderul !n care se gse-te acesta.
. ,ereastra Design 4ist trebuie meninut cu opiunea Displa5 Registered Designs Onl5.inactiv, ast"el
ca toate sub#proiectele 0!nregistrate -i ne#!nregistrate1 s "ie a"i-ate.
3. <#$'1iile pr!ra"#l#i I$itial De%i!$ Pr&e't Tl
Opera1iile (e !e%ti$are a (atelr %e realizeaz/ '# a&#tr#l '"e$zilr !r#pate -$ "e$i#rile:
Pr&e't0 Gr#p0 De%i!$0 E(it0 VieA. Tate '"e$zile (i$ "e$i#rile Pr&e't0 Gr#p0 De%i!$%0 E(it %#$t
(i%p$i+ile ,i pe +arele (e i$%tr#"e$te Pr&e't a$( Gr#p% ,i De%i!$% 76ezi .i!#ra $r. @5. Cele "ai #z#ale
'"e$zi %#$t (i%p$i+ile ,i -$ "e$i#rile '$te8t#ale. Op1i#$ile (i$ "e$i#ri ,i +#ta$ele (e pe +arele (e
i$%tr#"e$te %#$t (i%p$i+ile $#"ai -$tr2#$ '$te8t a(e'6at.
<i!#ra $r. @ : 3arele (e i$%tr#"e$te Pr&e't a$( Gr#p% ,i De%i!$%
3ara (e i$%tr#"e$te Pr&e't a$( Gr#p% '$1i$e i$%tr#"e$tele:
1. NeA Pr&e't H. NeA Pr&e't Gr#p
=. Re!i%ter Pr&e't I. Delete Pr&e't Gr#p
@. Sele't Pr&e't J. E8prt Pr&e't
F. U$re!i%ter Pr&e't 8. I"prt Pr&e't
3ara (e i$%tr#"e$te De%i!$% '$1i$e i$%tr#"e$tele:
1. I"prt De%i!$ J. CpC De%i!$
=. E8prt De%i!$ 8. Delete De%i!$
@. E(it (e%i!$ (e.a#lt% K. Re$a"e De%i!$
F. Re.re%* 1L. Relea%e De%i!$
H. C*a$!e #%er alia%.. 11. De%i!$ Prpertie%
I. Ope$ De%i!$ 1=. U$l'G De%i!$
3.1 Me$i#l Pr&e't
C"e$zile (i$ "e$i#l Pr&e't per"it 'rearea0 %ele'tarea0 e8prt#l / i"prt#l prie'telr.
&e' : A'ea%t/ '"a$(/ e%te (i%p$i+il/ $#"ai '# p1i#$ea Sta$(2al$e a'ti6at/ ,i i$i1ializeaz/ 'rearea
#$#i $# prie't TID i$(epe$(e$t. A'e%t prie't 6a apar1i$e !r#p#l#i a'ti6 -$ ""e$t#l re%pe'ti6.
Utilizatr#l 6a pre'iza -$ '#tia (e (ial! NeA Pr&e't 7.i!#ra $r. F5 $#"ele prie't#l#i ,i .l(er2#l 7e8i%te$t5
-$ 'are %e 6a pla%a a'e%ta 7la -$'ep#t $#"ai %#+2.l(er2#l dat.5. E%te re'"a$(a+il 'a a'e%t .l(er %/ %e
!/%ea%'/ pe #$ alt (i%' (e'Bt C pe$tr# 'a e6e$t#al/ re2i$%talare %/ '$(#'/ la pier(erea (atelr.
<i!#ra $r F 2 C#tiile (e (ial! NeA Pr&e't ,i Re!i%ter Pr&e't
I"e(iat (#p/ -$'*i(erea .ere%trei NeA Pr&e't %e (e%'*i(e '#tia (e %et/ri [N#"e;prie't] De%i!$
De.a#lt% 76ezi .i!#ra $r. H5. Ai'i #tilizatr#l 6a pre'iza #r"/tarele 'ate!rii (e i$.r"a1ii (e%pre $a6/
!r#pate -$ pa!i$ile (i%ti$'te:
2 S(ip Details : (ate pe$tr# i(e$ti.i'area pre'i%/ a prie't#l#i0
2 Particulars : (i"e$%i#$ile pri$'ipale ale $a6ei0
2 Parallel Midbody : (i"e$%i#$i 'ara'teri%ti'e ale %e'1i#$ii tra$%6er%ale -$ z$a 'e$tral/0
SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL
LUCRAREA PRACTIC NR. 1
H /8
2 A)es : ri!i$ea ,i rie$tarea %i%te"#l#i !l+al (e a8e (e re.eri$1/0
2 *ra+e Table : ta+el#l 'are '$1i$e (i%ta$1ele (i$tre 'a%te0
2 ,nits : %i%te"#l (e #$it/1i (e "/%#r/ ale%0
2 *aceter : 6alrile para"etrilr 'are (e.i$e%' per.r"a$1ele pr'e%#l#i (e re$(erizare a %#pra.e1elr.
Observaii
1. Toate datele preci.ate la crearea proiectului pot "i modi"icate ulterior pe parcursul de.voltrii
proiectului. 6alorile parametrilor preci.ai acum vor "i pre.entai drept valori iniiale atunci c7nd utili.atorul
generea. sub#proiectele ,orm, 4ines etc.
). 'aginile 'articulars -i 'arallel Midbod5 conin butonul Diagram a crui apsare pre.int una dintre
cele trei proiecii ale carenei% 'ro"ile # vederea din Tb, Mids8ip +ection 9 seciunea transversal la cuplul
maestru, 'lan 9 vederea de sus. 'e "iecare dintre acestea parametrul curent va "i evideniat intuitiv. :n
"igura nr. ; !n pagina 'articulars, parametrul activ este Ma<. ='oint.
. 'rogramul emite mesa(e de eroare atunci c7nd sunt !nclcate corelaiile dintre valorile parametrilor,
as"el c nu pot "i introduse valori aleatoare.
<i!#ra $r. H : C#tia (e %et/ri De%i!$ De.a#lt%
$egister : A'ea%t/ '"a$(/ '$.er/ #$#i prie't TID e8i%te$t 7(ar 'are $# e%te li%tat -$ .erea%tra Pr&e't
Tree5 atri+#t#l (e a .i E-$re!i%tratE. >$ '#tia (e (ial! Re!i%ter Pr&e't #tilizatr#l 6a '"pleta $#"ele
prie't#l#i0 6a %ele'ta 'alea '/tre .l(er2#l #$(e %#$t %t'ate (atele ,i 6a pta a%#pra li%t/rii %#+2
prie'telr . Prie't#l 6a apar1i$e !r#p#l#i '#re$t.
,nregister : per"ite apare$ta ,ter!ere a #$#i prie't (i$ !r#p#l %/# ,i (i$ .erea%tra Pr&e't Tree 7pra'ti'
prie't#l (e6i$e i$a''e%i+il5. Ni'i i$.r"a1ie $# e%te ,ter%/. Calitatea (e -$re!i%trat %e pate re'$%tit#i
.l%i$( '"a$(a Re!i%ter.
Select : per"ite %ele'tarea #$#i prie't. A'e%ta (e6i$e prie't '#re$t0 %#+2prie'tele %ale -$re!i%trate
(e6i$ a''e%i+ile ,i %#$t li%tate -$ .erea%tra De%i!$ Li%t. N#"ele prie't#l#i '#re$t e%te %'ri% '# r,#.
<i!#ra $r. I : C#tia (e (ial! E8prt Pr&e't <i!#ra $r. J : Sele'1ia .i,ier#l#i la pera1ia (e i"prt
SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL
LUCRAREA PRACTIC NR. 1
I /8
E)port : per"ite e8prtarea (atelr (i$ prie't#l %ele'tat '/tre #$ alt 'la+ratr. Pr!ra"#l 6a 'rea #$
.i,ier pe$tr# e8prt : 'ara'terizat pri$ e8te$%ia Eti(e8pE 'are 6a p#tea .i .l%it 7pri$ p1i#$ea I"prt5 (e #$
alt #tilizatr. Op1i#$ile (i$ '#tia (e (ial! E8prt Pr&e't 7.i!#ra $r. I5 %#$t #r"/tarele:
2 E$tire pr&e't : 6r .i e8prtate tate %#+2prie'tele0 tate .i,ierele (e tip *i%trC0 tate 6er%i#$ile 7%tate%
.ile%5 %al6ate ,i -$tre! '$1i$#t#l .l(er2#l#i (at.
2 Re!i%tere( (e%i!$% : 6r .i e8prtate $#"ai %#+2prie'tele E-$re!i%trateE ,i .i,ierele lr (e tip *i%trC.
2 Sele'te( (e%i!$% 2 6r .i e8prtate $#"ai %#+2prie'tele %ele'tate -"pre#$/ '# .i,ierele lr (e tip *i%trC.
I$ 'B"p#l (e e(itare C""e$t% #tilizatr#l pate a(/#!a ri'e i$.r"a1ie $e'e%ar/ pera1iei (e i"prt.
I+port : per"ite i"prtarea .i,ier#l#i '# e8te$%ia ti(e8p 'reat '# p1i#$ea E8prt. Pr!ra"#l (e%'*i(e
'#tie (e (ial! (e tip Ope$ 7.i!#ra $r. J50 -$ 'are #tilizatr#l 6a %ele'ta .i,ier#l (rit.
E)it : are (rept e.e't p/r/%irea pr!ra"#l#i Pr&e't Tl.
3.= Me$i#l Gr#p
&e' : per"ite 'rearea #$#i $# !r#p (e prie'te. A'e%ta 6a apar1i$e !r#p#l#i '#re$t.
Delete : a'ea%t/ '"a$(/ per"ite ,ter!erea #$#i !r#p (e prie'te. Prie'tele 'are apar1i$ !r#p#l#i ,i
%#+2prie'tele a'e%tra 6r (e6e$i E#$re!i%tere(E ,i $# 6r "ai .i li%tate. Datele ,i .l(erele 'are le '$1i$
$# %#$t ,ter%e ,i $i'i $# %#$t "#tate.
3.@ Me$i#l De%i!$
I+port : a'ea%t/ p1i#$e per"ite i"prtarea #$#i %#+2prie't .ie (i$tr2 6er%i#$e a$teriar/ a
pr!ra"#l#i0 .ie (i$ 'a(r#l alt#i prie't. S#+2prie't#l 6a apar1i$e prie't#l#i a'ti6 -$ ""e$t#l i$i1ializ/rii
i"prt#l#i. Pe$tr# a"+ele %it#a1ii pr!ra"#l (e%'*i(e '#tie (e (ial! (e tip Ope$ '# a&#tr#l '/reia
.i,ierele $e'e%are0 e8i%te$te -$tr2#$ (ire'tr0 pt .i %ele'tate.
E)port : a'ea%t/ p1i#$e e8prt/ %#+2prie't#l %ele'tat -$ .erea%tra De%i!$ Li%t.
Deaults : per"ite e(itarea para"etrilr %#+2prie't#l#i %ele'tat (i$ .erea%tra De%i!$ Li%t. A'ea%t/
a'1i#$e e%te $e'e%ar/ ri (e 'Bte ri:
i5 la 'rearea %#+2prie't#l#i 6alrile #$ra (i$tre pera"etri $# era# '#$%'#te0
ii5 pe par'#r%#l prie't/rii #tilizatr#l a %'*i"+at 6alrile re%pe'ti6e.
%pen : a'ea%t/ p1i#$e 6a (e%'*i(e %#+2prie't#l %ele'tat (e #tilizatr0 la$%B$( -$ e8e'#1ie "(#l#l
I$itial De%i!$ 're%p#$z/tr.
-opy : Creaz/ 'pie a %#+2prie't#l#i %ele'tat0 'pie pe$tr# 'are #tilizatr#l 6a pre'iza #$ alt $#"e.
Delete : a'ea%t/ p1i#$e per"ite ,ter!erea %#+2prie't#l#i %ele'tat ,i a t#t#rr i$.r"a1iilr pe 'are
a'e%ta le '$1i$e. 9ter!erea are l' (#p/ 'e #tilizatr#l r/%p#$(e a.ir"ati6 "e%a&#l#i: 2re 5ou sure t8at
5ou *ant to delete design...., and 244 design in"ormation, 8istor5 and saved states > <i,ier#l re%pe'ti6
e%te ,ter% ,i $# pate .i re%ta#rat (i$ Re'C'le 3i$.
$ena+e : p1i#$ea per"ite re2(e$#"irea #$#i %#+2prie't %ele'tat.
$elease : a'ea%t/ p1i#$e e8e'#t/ pre!/tirea (atelr '$1i$#te -$tr2#$ %#+2prie't realizat '# #$#l (i$tre
"(#lele <r"0 Li$e%0 S#r.a'e/C"part"e$t pe$tr# #tilizare -$ "(#l#l 'are #r"eaz/ pe .l#8#l (e
prie'tare. E8e"ple:
i5 U$ %#+2prie't Li$e% 'are '$1i$e tate (atele pe$tr# .r"a 'are$ei pate .i Eli6ratE '/tre "(#l#l
S#r.a'e / C"part"e$t %a# 3a%i' De%i!$
%a# 4#ll. I$.r"a1iile %#$t -$%'ri%e ,i -$
+aza (e (ate TID ,i api .r"a 'are$ei
pate .i 6iz#alizat/ -$ De%i!$ Ma$a!er.
ii5 Di$tr2#$ %#+2prie't S#r.a'e /
C"part"e$t #tilizatr#l pate %ele'ta
#$ele (i$tre %#pra.e1e0 a$6elpe0 '#r+e0
%#pra.e1e i$teriare ,i '"parti"e$te 'are
6r .i Eli6rateE '/tre "(#lele 4#ll ,i 3a%i'
De%i!$.
Properties : a'ea%t/ p1i#$e per"ite
#tilizatr#l#i %/ .ie i$.r"at a%#pra
prpriet/1ilr #$#i %#+2prie't %ele'tat (i$
li%ta De%i!$ Li%t. Pr!ra"#l (e%'*i(e
'#tie (e (ial! 'are prezi$t/ -$ pa!i$ile ei
#r"/tarele 'ate!rii (e i$.r"a1ii:
Ge$eral : i$.r"a1ii '# 'ara'ter !e$eral
76ezi .i!#ra $r. 85.
Tri+$ : i$.r"a1ii %pe'i.i'e "e(i#l#i
Tri+$: $#"ele prie't#l#i TID0 $#"ele
"(#l#l#i '# 'are a .%t !e$erat0 L'Ge( +C0 <i!#ra $r. 8 : C#tia (e (ial! De%i!$ Prpertie%
SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL
LUCRAREA PRACTIC NR. 1
J /8
(ata 'reatiei0 (ata #lti"ei "(i.i'/ri0
(ata #lti"ei a''e%/ri0 (e%'iere.
Depe$(e$'ie% : $#"ele %#+2prie'telr / .i,eierelr (i$ 'are pr6i$ (atele ,i re%pe'ti6 '/tre 'are tri"ite
(ate. A'e%te le!/t#ri tre+#ie '#$%'#te (e #tilizatr pe$tr# a ,ti '#" tre+#ie %/ a'1i$eze at#$'i 'B$( #$
%#+2prie't %#.er/ "(i.i'/ri.
State 4i%trC : prezi$t/ li%ta 6aria$telr %#+2prie't#l#i $#"ite %tate% ,i #$ele i$.r"a1ii a%#pra a'e%tra.
Design unlock : per"ite (e+l'area (e '/tre #$ #tilizatr '# a'e%t (rept %a# (e '/tre a("i$i%tratr a
#$#i %#+2prie't +l'at.
Observaie
Blocarea unui sub#proiect este o metod de a inter.ice intervenia asupra acestuia. Blocarea se poate
"ace de ctre un utili.ator care are acest drept sau de c7tre program, !n scopul proteciei datelor atunci
c7nd constat operaii neautori.ate.
3.F Me$i#l E(it
,ser alias ... : e%te %i$!#ra p1i#$e (i$ "e$i#l E(it ,i per"ite "(i.i'area $#"el#i pri$ 'are %e i(e$ti.i'/
#$ #tilizatr 'are a''e%eaz/ prie't#l pe +aza #$#i $#"e (e #tilizatr.
3.H Me$i#l VieA
Op1i#$ile (i$ "e$i#l VieA per"it "(i.i'area '$1i$#t#l#i .ere%trei De%i!$ Li%t.
.arge / S+all Icons : $#"ele %#+2prie'telr %#$t -$%1ite (e pi't!ra"e %pe'i.i'e .ie'/r#i "(#l al
pa'*et#l#i I$itial De%i!$ (e "ari ,i re%pe'ti6 (e "i'i (i"e$%i#$i.
.ist : -$ .era%tr/ %e a.i,eaz/ (ar li%ta $#"elr %#+2prie'telr.
Details : $#"ele %#$t -$%1ite (e i$.r"a1ii %#pli"e$tare: tip#l %#+2prie't#l#i0 (ata #lti"ei "(i.i'/ri0
$#"ele #tilizatr#l#i0 $#"ele 'el#i 'are a +l'at a''e%#l0 (e%'rierea.
$eres( : per"ite rea't#alizarea li%tei %#+2prie'telr -$ '$'r(a$1/ '# $ile %et/ri.
Status Bar : %ele'tarea / (e%ele'tarea p1i#$ii (eter"i$/ a.i,area / a%'#$(erea +arei (e %tare.
Toolbars : per"ite a.i,area / a%'#$(erea +arelr (e i$%tr#"e$te Pr&e't a$( Gr#p% ,i De%i!$%
AP.I-A0IE
S'p#l apli'a1iei e%te .a"iliarizarea '# pr!ra"#l I$itial De%i!$ Pr&e't Tl ,i i(e$ti.i'area
(atelr i$i1iale $e'e%are pe$tr# a 'rea #$ prie't TID. <ie'are %t#(e$t0 pe %ta1ia repartizat/:
2 6a 'rea pe (i%'#l D:? #$ .l(er '# $#"ele %/#0
2 6a 'rea #$ $# !r#p (e prie'te TID0
2 6a 'rea #$ prie't TID i$(epe$(e$t per%$al0 l'at -$ .l(er2#l 'reat a$terir0
2 6a e8tra!e pe li%t/ para"etrii $a6ei pe 'are i$te$1i$eaz/ %/ "(eleze.
INDICA)II
1. Crea1i pe (i%'#l D: #$ .l(er al '/r#i $#"e e%te [$#"e;%t#(e$t] 7(e e8e"pl# D: ?Pi%'#pe%'#5.
=. La$%a1i -$ e8e'#1ie pr!ra"#l I$itial De%i!$ Pr&e't Tl: All Pr!ra"% >Tri+$ M@ > I$itial De%i!$ >
Pr&&e't Tl.
@. St#(ia1i .erea%tra pr!ra"#l#i pe$tr# a +%er6a (a'/:
2 pe$tr# .erea%tra Pr&e't Tree e%te a'ti6at/ p1i#$ea Sta$(2al$e0
2 pe$tr# .erea%tra De%i!$ Li%t e%te a'ti6at/ p1i#$ea Di%plaC Re!i%tere( De%i!$% O$lC0
2 'are e%te !r#p#l (e prie'te '#re$t ,i 'are e%te prie't#l '#re$t.
F. Sele'ta1i !r#p#l Pr&e't% ,i 'rea1i #$ %#+2!r#p $#"it =1@1 7re%pe'ti6 =1@=0 =1@@5: "e$i#l Gr#p > NeA.
Observaie important
4a crearea unui proiect TID este bine s avei unele date e<acte asupra% tipului navei,
dimensiunilor principale, vite., deplasament, deplasament gol etc. De-i ele pot "i modi"icate ulterior,
modi"icri repetate nu sunt recomandabile. ?inei cont c un proiect nu poate "i -ters 0dec7t odat cu
grupul din care "ace parte1, dar pot "i -terse sub#proiectele sale.
H. Sele'ta1i !r#p#l $# 'reat ,i i$i1ializa1i 'rearea #$#i prie't TID: "e$i#l Pr&e't > NeA.... Se 6a
(e%'*i(e '#tia (e (ial! NeA Pr&e't 76ezi .i!#ra $r. 50 -$ 'are:
2 '"pleta1i Pr&e't Na"e: [$#"e;%t#(e$t]0
2 %ele'ta1i Pr&e't <l(er: D: ?[$#"e;%t#(e$t].
2 6eri.i'a1i '/ e%te %ele'tat/ p1i#$ea Re!i%ter De%i!$%0
2 -$'*i(e1i '# +#t$#l OM.
Prie't#l 6a .i 'reat ,i $#"ele l#i 6a apare -$ !r#p#l %ele'tat.
SISTEME INTEGRATE DE PROIECTARE NAVAL
LUCRAREA PRACTIC NR. 1
8 /8
I. Se 6a (e%'*i(e a#t"at '#tia (e %et/ri De%i!$ De.a#lt%. Valrile para"etrilr 'are 'ara'terizeaz/
prie't#l TID %#$t !r#pa1i -$ pa!i$i (i%ti$'te. Par'#!e1i tate pa!i$ile0 $ta1i para"etrii pe$tr# 'are tre+#ie
%/ pre!/ti1i 6alri ,i e8peri"e$tal0 %eta1i 6alri pla#zi+ile. Par'#r!e1i pa!$ile -$ r(i$ea re'"a$(at/.
Observaie
@ste pre"erabil s nu "ormulai opiuni gre-ite pentru c ulterior ele v vor !ngreuna activitatea.
I.1 Pagina ,nits : %e ale!e %i%te"#l (e #$it/1i (e "/%#r/: P/%tra1i p1i#$ile i"pli'ite: "etre%0
(e'i"al pla'e% N F.
I.= Pagina A)es : %e (e.i$e,te %i%te"#l (e a8e (e re.eri$1/
Gr#p#l %rigin : pzi1ia ri!i$ii %i%te"#l#i (e a8e. P/%tra1i p1i#$ea i"pli'it/: AP N A.t Perpe$(i'#lar.
Gr#p#l Direction : rie$tarea a8ei OO. P/%tra1i p1i#$ea i"pli'it/:*'d N '/tre pr6a.
Gr#p#l Positi1e 2 : %e$%#l pziti6 al a8ei OP. P/%tra1i p1i#$ea i"pli'it/ Port N '/tre +r(#l 3+.
Gr#p#rile 3, 2, 4 A)is : #$it/1ile (e "/%#r/ pe$tr# l#$!i"ile "/%#rate pe (ire't1ia a8elr: P/%tra1i
p1i#$ea i"pli'it/: -urrent ,nits.
Gr#p#l Stations: 2 $#"/r#l '#plelr tereti'e. Pe$tr# a p#tea "(i.i'a 6alarea i"pli'it/ 1L '# 'ea
.l%it/ -$ "( '#re$t : =L0 %ele'ta1i -$ !r#p#l O A8i% p1i#$ea Stati$%0 api "(i.i'a1i 6alerea <P N =L0
re6e$i1i -$ !r#p#l O A8i% ,i %ele'ta1i (i$ $# C#rre$t U$it%.
I.@ Pagina *ra+e Table : per"ite %etarea (i%ta$1elr re!#la"e$tare 7pe (ire'11ia O0 (i%ta$1a
(i$tre pla$ele l$!it#(i$ale pe (ire'1iile P ,i Q5. Se pate .a'e $#"ai (#p/ 'e a1i .i8at (e.i$iti6
(i"e$%i#$ile pri$'ipale ale $a6ei. Ta+el#l 'a%telr e%te $e'e%ar at#$'i 'B$( (ri1i %/ '#$a,te1i ,i %/
i$ter6e$i1i a%#pra .r"elr $a6ei la $i6el#l .ie'/rei 'a%te '$%tr#'ti6e.
I.5 Pagina *aceter : '$1i$e para"etrii 'are (e.i$e%' per.r"a$1ele la re(area reali%t/ a
%#pra.e1elr $a6ei. P/%tra1i p1i#$ile i"pli'ite. Pe$tr# (etalii %t#(ia1i arti'l#l i$ *elp.
I.H Pagina Particulars : (i"e$%i#$ile pri$'ipale ale $a6ei. O parte (i$tre para"etri tre+#ie
pre'iza1i e8a't0 'eilal1i %e 6r "(ii.i'a pe par'#r%#l (e.i$iti6/rii .r"elr.
.engt( BP : l#$!i"ea (i$tre perpe$(i'#lare0
Bea+ : l/1i"ea "a8i"/ la '#pl#l "ae%tr# ,i -$ pla$#l pl#tirii (e pli$/ -$'/r'are0
Dept( at -. : -$/l1i"ea 7-$ raprt '# pla$#l (e +az/5 -$ pla$#l (ia"etral ,i -$ pla$#l '#pl#l#i "ae%tr#.
E%te 6alarea -$/l1i"ii (e '$%tr#'1ie (a'/ $# e8i%t/ %elat#r/ tra$%6er%al/ a p#$1ii pri$'ipale.
Drat : pe%'a&#l 7(e 'al'#l / (e pli$/ -$'/r'are5.
Ur"/trii para"etri %#$t rie$tati6i
Su++er .oad Drat : pe%'a&#l 're%p#$z/tr li$iei (e -$'/r'are (e 6ar/.
$ake o 6eel : $#"ai pe$tr# $a6e 'are a# li$ia (e +az/ -$'li$at/ .a1/ (e pla$#l (e +az/.
Ste+ %1er(ang : l#$!i"ea '# 'are etra6a (ep/,e,te perpe$(i'#lara pr6a 7$# %e ia -$ '$%i(era1ie
+#l+#l pr6a5.
Stern %1er(ang : l#$!i"ea '# 'are p#pa (ep/,e,te perpe$(i'#lara p#pa
.engt( %1erall : l#$!i"ea ttal/0 'are re%pe't/ '$(i1ia:
Le$!t* O6erall N Ster$ O6er*a$! R .engt( BP R Ste" O6er*a$!
Bea+ %1er(ang : 3MAO / =
Ma) 4 Point : -$/l1i"ea "a8i"/ 7(atrat/ %elat#rii l$!it#(i$ale5
Min 4 Point : $#"ai pe$tr# $a6e 'are a# li$ia (e +az/ -$'li$at/ .a1/ (e pla$#l (e +az/.
I.I Pagina Parallel Midbody : %e %eteaz/ 6alrilr para"etrilr 'are (e.i$e%' %e'1i#$ea
tra$%6er%al/ -$ z$a 'e$tral/ a $a6ei ,i pzi1ia a'e%teia.
Gr#p#l Midbody E)tent : pzi1ia ,i l#$!i"ea z$ei 'e$trale
At : (i%ta$1a (e la perpe$(i'#lara pr6a la e8tre"itatea p#pa a z$ei 'e$trale.
*ore : (i%ta$1a (e la perpe$(i'#lara pr6a la e8tre"itatea p#pa a z$ei 'e$trale.
Gr#p#l Bilge : (e.i$irea !#r$ei -$ z$a 'e$tral/.
-ircular N ON 2 !#r$/ ra'r(at/0
$adius : raza !#r$ei
Gr#p#l Tu+ble : a+aterile %#pra.e1ei +r(#l#i .a1/ (e pla$#l 6erti'al l$!it#(i$al la 3/=. <l%i1i 3#t$#l
Dia!ra" pe$tr# a 6iz#aliza %e"$i.i'a1ia para"etrilr.
I.J S(ip Details : '$1i$e a"/$#$te (e%pre $a6/. N# e%te +li!atri# %/ '"pleta1i $i"i'.
J. >$'*i(e1i '#tia (e %et/ri De%i!$ De.a#lt% '# +#t$#l Ca$'el.
8. E8er%a1i %ele'tarea prie't#l#i.
K. P/r/%i1i pr!ra"#l: "e$i#l Pr&e't > E8it.
BIB.I%7$A*IE
1. Tri+$ M@ I$itial De%i!$ > Ma$a!i$! I$itial De%i!$ Data
=. Tri+$ M@ I$itial De%i!$ > Ma$a!i$! I$itial De%i!$ Data >Tri+$ M@ I$itial De%i!$ Pr&e't Tl