Sunteți pe pagina 1din 2

MEMORIU TEHNIC

1. Denumirea completa a obiectivului_______________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
2. Adresa______________________________________________________________________________
3. Numele persoanei fizice sau juridice detinatoare_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Adresa ( sediul )______________________________________________________________________
ELEMENTE TEHNICO-FUNCTIONALE
1. Profilul activitatii_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Unitati functionale componente ( enumerare,dimensionare )___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Dotarea obiectivului cu masini, utilaje, dotari specifice_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Descrierea pe scurt a procesului tehnologic sau a activitatii____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Circuite functionale___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Denumirea materiilor prime, intermediare si finite, dorite si nedorite____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Natura ( denumirea ) si cantitatile medii de reziduuri rezultate in urma procesului tehnologic sau a
activitatii_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Modalitati de colectare, neutralizare si indepartare a reziduurilor rezultate in urma procesului tehnologic
sau a activitatii_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Locuri de munca cu conditii grele, nocive sau periculoase, noxe existente, precum si modurile de
protectie asigurate ( dotari )______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Numarul si structura personalului pe locuri de munca_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
UTILITATI SI DOTARI DE INTERES SANITAR
1. Modul de asigurare si distribuire a apei potabile si industriale_________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Modul de rezolvare a colectarii, indepartarii apelor uzate ( fecaloid-menajare ) si a gunoiului menajer
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Asigurarea cu anexe social-sanitare ( filtre sanitare, vestiare, spalatorii, dusuri, closete ) modul de
asigurare a iluminatului, ventilatiei, microclimatului___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DATA
_________________

SEMNATURA SI PARAFA