Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 2
Examenul de bacalaureat naional 2014
Proba E. d)
Chimie anorganic (nivel I/ nivel II)

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 10

Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1 substratului; 2 mic; 3 accept; 4 mic; 5 automobile. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 c; 2 b; 3 d; 4 b; 5 d. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1 - f; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. precizarea compoziiei nucleare (protoni, neutroni) pentru atomul
12
6
C (2x1p) 2 p
2. a. scrierea configuraiei electronice a atomului elementului (E) (2p)
b. notarea numrului orbitalilor de tip s complet ocupai cu electroni ai atomului elementului (E) (2p)
4 p
3. modelarea formrii legturii chimice n fluorura de sodiu 3 p
4. modelarea formrii legturii chimice n ionul amoniu 3 p
5. a. descrierea procesului modelat n prima etap (I) a dizolvrii cristalului ionic n apa distilat (2p)
b. notarea rolului ndeplinit de speciile chimice formate la trecerea curentului electric prin soluie (1p) 3 p
Subiectul E 15 puncte
1. a. scrierea ecuaiilor proceselor de oxidare, respectiv de reducere (2x1p)
b. notarea rolului amoniacului (1p) 3 p
2. notarea coeficienilor ecuaiei reaciei 1 p
3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), m(NaCl) = 468 g
b. raionament corect (1p), calcule (1p), c = 35,13% 5 p
4. a. scrierea ecuaiei reaciei dintre hidrogen i clor (2p)
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(HCl) = 51,1 g 4 p
5. scrierea formulelor chimice ale substanelor care se obin la electroliza topiturii clorurii de sodiu (2x1p) 2 p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. scrierea ecuaiei termochimice a reaciei de ardere a propanului 2 p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), Q = 612,7 kJ 4 p
3. raionament corect (1p), calcule (1p), Q = 7,524 kJ 2 p
4. raionament corect (4p), calcule (1p),
r
H = - 142,1 kJ 5 p
5. notare corect (1p), justificare (1p) 2 p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte
1. a. notarea rolului MnO
2
(1p)
b. precizare corect (1p) 2 p
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 2 din 2
2. raionament corect (2p), calcule (1p), V(O
2
) = 16,4 L 3 p
3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), N(O) = 0,4N
A
atomi
b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(H) = 20 g 6 p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), pH = 3 3 p
5. notarea caracterului acido-bazic al soluiei 1 p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte
1. raionament corect (2p), calcule (1p), v = 3 10
-8
molL
-1
s
-1
3 p
2. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a reactivului Schweizer (2x2p)

4 p
3. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, n situaia n care, la echilibru:
a. scade presiunea; (1p)
b. se elimin SO
3(g)
din sistemul de reacie (1p) 2 p
4. raionament corect (3p), calcule (1p), [SO
2
] = 1 mol/L 4 p
5. scrierea ecuaiei reaciei de ionizare a acidului clorhidric n soluie apoas 2 p