Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea nr.

3
1
Aplicaie: Studiul regimului tranzitoriu la pornirea acionrii cu motor de curent continuu

Aplicaia are ca scop studiul regimului tranzitoriu la pornirea motorului de curent continuu cu
excitaie separat.

e


Ecuaiile acionrii cu motor de curent continuu sunt urmtoarele:

}
=
=
=
+ =
+ + =
dt
i k M
k e
b
dt
d
J M
e
dt
di
L Ri u
e o

e
e
e


unde:
u - tensiunea de alimentarea a nfurrii rotorului
R - rezistena nfurrii indusului
L inductivitatea nfurrii indusului
i curentul prin nfurare
e - tensiunea electromotoare
k - constanta motorului
- fluxul
e - viteza de rotaie a arborelui
o - poziia unghiular a arborelui motorului
M cuplul dezvoltat de motor
J - momentul de inerie al motorului
b coeficient de atenuare al sistemului mecanic

Se va rezolva urmtorul sistem de ecuaii difereniale de ordinul I.

Lucrarea nr. 3
2

=
=
e
e
e

J
b
i
J
k
dt
d
L
k
i
L
R
L
u
dt
di


Date numerice:
u =24 V; R =1 O; L =0.5 H; J =0.01 kgm
2
/s
2

b =0.1 Nms; k =0.01Nm/A

Se va studia evoluia celor doi parametri (curentul i viteza) atunci cnd se modific
succesiv i combinat valorile pentru tensiunea de alimentare i momentul de inerie J.

Sursa MATLAB (function m-file)
f unct i on xder = mcc( t , x)
u=24; L=0. 5; R=1; k=0. 01;
J =0. 01; b=0. 1;
xder ( 1, : ) =u/ L- R/ L*x( 1) - k/ L*x( 2) ;
xder ( 2, : ) =k/ J *x( 1) - b/ J *x( 2) ;
xder ( 3, : ) =x( 2) ;
end

Sursa MATLAB (m-file)
%Apl i cat i e - r eg. t r anz. l a por ni r ea act i onar i i cu mot or de cur ent cont i nuu
x0=zer os( 3, 1) ;
[ t , x] =ode45( @mcc, [ 0, 3] , x0) ;
pl ot ( t , x( : , 2) )

Rezultat variatia in timp a vitezei de rotatie a arborelul
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5

Lucrarea nr. 3
3
Aplicaie: Timpul de topire al unui fir fuzibil

Un fir fuzibil, cu diametrul d i lungime l, are n momentul iniial o temperatur care variaz
liniar ntre valorile u
A
i u
B
la cele dou extremiti, moment n care este supus unui curent
electric de intensitatea I. Firul este izolat termic, iar n procesul tranzitoriu de nclzire
extremitile rmn la temperatura iniial. Temperatura de topire a firului este u
t
.
S se scrie un program de studiu al regimului termic tranzitoriu i s se determine timpul de
topire al firului pentru datele numerice: =8900 kg/m
3
, c =400 J /kgC, =0.025 10
-6
Om,
=390 W/ mC, d =0.3 mm, I =100 A, l =0.04 m, u
A
=20 C, u
B
=100 C, u
t
=1090 C.
I
x
i=1 2 3 N+1 N u
i-1
u
i
u
i+1
u
A
u
B
u
A
u
B
d

Ecuaia conduciei termice:
( ) p grad div
t
c + =
c
c
u
u


Noi uni r eca pi tul ati ve :
Operatorul nabla k
z
j
y
i
x

c
c
+
c
c
+
c
c
= V
Dup cum acest operator se aplic unui scalar sau unui vector, se deosebesc trei situaii distincte (de fapt
trei operatori difereniali diferii): gradientul, rotorul i divergena.

Gradientul unui scalar u notat cu simbolul grad u sau u V este un vector, care n sistemul de coordonate
cartezian se scrie sub forma:
k
z
u
j
y
u
i
x
u
u

c
c
+
c
c
+
c
c
= V

Divergena unui vector k w j w i w w
z y x

+ + = notat cu simbolul w w

V = div este un scalar, de forma:
z
w
y
w
x
w
w
z
y
x
c
c
+
c
c
+
c
c
= V


Rotorul unui vector k w j w i w w
z y x

+ + = este un cmp vectorial egal cu:


k
y
w
x
w
j
x
w
z
w
i
z
w
y
w
w w w
z y x
k j i
w w rot
x
y
z x
y
z
z y x|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
|
.
|

\
|
c
c

c
c
+
|
|
.
|

\
|
c
c

c
c
=
c
c
c
c
c
c
= V =
( ) ( ) u
z
u
y
u
x
u
u u A =
c
c
+
c
c
+
c
c
= = V V
2
2
2
2
2
2
grad div
Operatorul de ordinul doi A se numete laplacian.
Lucrarea nr. 3
4
Temperatura tranzitorie ) , ( t x u a firului satisface ecuaia:
2
2
1
x
p
t t
c
c
c
+ =
c
c
=
c
c u

u
o
u


4 2
2
2
16
d
I
J p
t

= =
unde
, c , i sunt densitatea, cldura specific, conductivitatea termic i rezistivitatea electric ale
materialului firului
p densitatea volumic a puterii de efect Joule

Funcia ) , ( t x u satisface condiia iniial:
0 ) 0 , ( = x u , pentru orice l x < < 0
i condiiile la limite:
B A
t l t u u u u = = ) , ( , ) , 0 ( , pentru orice 0 > t

Noi uni r eca pi tul ati ve :
Derivata de ordinul I a unei funcii:
x
x x u x x u
x
x x u x u
x
x u x x u
x u
x x x
A
A A +
=
A
A
=
A
A +
= '
A A A
2
) ( ) (
lim
) ( ) (
lim
) ( ) (
lim ) (
0 0 0

Aproximrile discrete ale derivatei :
h
u u
x x
u u
x u
j j
j j
j j
j

~ '
+
+
+ 1
1
1
) ( - diferene finite progresive (la dreapta)
h
u u
x x
u u
x u
j j
j j
j j
j
1
1
1
) (

+

~ ' - diferene finite regresive (la stnga)


h
u u
x x
u u
x u
j j
j j
j j
j
2
) (
1 1
1 1
1 1 +
+
+

=

~ ' - diferene finite centrale


2
1 1
2
) (
h
u u u
x u
j j j
j
+
+
= ' '

Forma n diferene finite a ecuaiei pentru o divizare n N intervale echidistante, este :

( )
2
) (
1
) ( ) (
1
) ( 1
2 1
h
p
t
k
i
k
i
k
i
k
i
k
i +
+
+
+ =
A
u u u

u u
o
(1)

unde
(k)
1 i
(k)
i
) (
1
, ,
+
u u u
k
i
sunt temperaturile n nodurile i-1, i i i+1 la momentul de timp t
k

) 1 ( + k
i
u - temperature n nodul i la momentul de timp t
k+1
=t
k
+At
N
l
h = - pasul reelei de divizare a firului
Lucrarea nr. 3
5
Cu notaiile
2
h
t
c
A
=

| i
c
p t

o
A
= , relaia (1) se rescrie sub forma:
( )
) (
1
) ( ) (
1
) 1 (
2 1
k
i
k
i
k
i
k
i +
+
+ + + = |u u | |u o u (2)
Aceast relaie permite determinarea valorilor temperaturii n toate nodurile N i ,..., 3 , 2 = la
momentul de timp
1 + k
t , atunci cnd sunt cunoscute temperaturile la momentul de timp anterior
k
t .
Algoritmul de integrare numeric prin schema cu diferene finite este urmtorul:
1. se alege numrul N al pailor de discretizare a firului i pasul de timp t A
2. se calculeaz valorile
) 1 (
i
u ale temperaturii la primul pas de timp t t A =
1
, pe baza cmpului
termic iniial care se consider c variaz liniar ntre cele dou temperaturi
A
u i
B
u
3. se calculeaz succesiv valorile
) 1 ( + k
i
u ale temperaturii, k = 1, 2, 3, , pe baza relaiei (2)
la momentele de timp ... , 3 , 2
3 2
t t t t A = A =
4. timpul de topire este timpul pentru care temperatura maxim n lungul firului a atins
valoarea
t
u

Observaii:
Deoarece s-a folosit o metod explicit soluia este stabil i convergent pentru
2
1
2
s
A
h
t

Funcionarea corect a programului depinde de fineea divizrii firului i de
corelarea mrimii pasului de timp cu intensitatea curentului

Sursa MATLAB (m-file)
%Apl i cat i e - t i mpul de t opi r e al unui f i r f uzi bi l
l ambda=390;
r o=0. 025e- 6; gamma=8900; c=400;
d=0. 3e- 3; l =0. 04;
I =100; %i nt ensi t at ea cur ent ul ui
TA=20; TB=100; Tt =1090;
p=16*r o*I ^2/ ( pi ^2*d^4) ;
N=10; dt =2e- 6; h=l / N;
A=l ambda/ ( gamma*c) ;
B=l ambda/ ( gamma*c) *dt / h^2;
D=p*dt / ( gamma*c) ;
T( 1: N+1) =TA+( TB- TA) . *( 0: N) ' / N;
Tmax=max( TA) ;
t i mp=0;
whi l e ( Tmax- Tt ) <=0
t i mp=t i mp+dt ;
T( 1) =TA;
T( N+1) =TB;
f or i =2: N
T( i ) =D+B*T( i - 1) +( 1- 2*B) *T( i ) +B*T( i +1) ;
end
Tmax=max( T)
end
t i mp