Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatic i Microelectronic
Catedra BTE
Disciplina Electrotehnica
RAPORT
!ucrare de laborator "r#$
Tema %Studierea curentului electric de curent
continuu
& efectuat st# 'r# (I)$$* "oroc +ictor

& verificat !# Ia,lovetchi
-
Chi.inu */$*
1. Scopul lucrri

(tudierea variaiilor mrimilor ce caracteri,ea, re'imul circuitului de curent continuu
0n dependen de mrimea re,istenei sarcinii# Ridicarea e1perimental a caracteristicilor de
studiu#
2. Schema de montaj
& 2 amperimetru de curent continuu de -& 3
+
$
4+
*
2 voltmetre de curent continuu de -/ +3
R
r
2 reostat variabil de $//54 *4/&6receptor73
R
l
2 reostat ce repre,int re,isten a liniei3
8F 2 0ntreruptor bipolar#
3. Tabela msurrilor i rezultatelor
"r#
d9o
+alori msurate +alori calculate
I, A U
$
4 V U
*
4 V
V U4 W P4
$
W P 4
*
W P4 4:
$ / ;/ ;/ / / / / /
* /4<= ;/ *> $; -/ $?4= $/4= >=
- $4* ;/ */ */ ;@ *; *; =/
; * ;/ / ;/ @/ / @/ /
;
4. Reprezentarea ra!ic a mrimilor "
1
#"
2
#$"#P
1
#P
2
# $P#%
=
Fi'# *
s111ss
&. 'ormulele de calcul !olosite (i e)emple
Calculul diferenelor de tensiune *
$ *
U U U =
4unde U
$
)tensiunea aplicat4 care este constant pe parcursul
e1perimentului4 iar U
*
2 tensiunea la captul liniei 6la receptor7
Calculul puterilor i pierderilor de putere

I U P =
$ $
) puterea furni,at de 'enerator
I U P =
* *
) puterea absorbit de receptor
* $
P P P =
) pierderea de putere
Calculul randamentului
: $// : $// A
$ $
* *
$
*
= =
I U
I U
P
P

>

+. ,oncluzie
!a e1ecutare acestei lucrri de laborator am anali,at - tipuri de re'imuri de func ionare a
liniei
Regimul de mers n gol(RM!" Bn acest circuit R
r
)C D 4IE/4 U
$
EU
*4
deci randamentul este
/#
Regimul de scurt#circuit(RS$!" Bn acest circuit R
r
E /4 ob inem intensitatea ma1im 60n
ca,ul nostru IE*&74 tensiunea U
$
rmFne aceea i4 iar U
*
E/ i R
l
ER
r
4 deci randamentul este /#
Regimul ado%ta&il(RA!" Bn acest circuit ob inem pentru o e1perien un re,ultat ce
corespunde cu datele teoretice4 adic U
$
E*U
*
4 GUEU
*
si HE=/: 4 iar pentru o alt e1perien
ob inem U
*
E*>4 iar HE>=:4#
Ibservm c la RMJ K
$
E/4 K
*
E/ de aceea i randamentul este /# Kentru R(C K
$
ELK4
deci pierderea de putere este ma1im4 iar transport de ener'ie dup receptor nu este4 de aceea
i randamentul este / # Kentru R& pierderea de putere este medie deci transportul de putere
este ma1im4 iar randamentul este mediu#
&nali,Fnd Fi'#* observm c curbele pentru U
*
4LU4 K
*
4M nu corespund curbelor teoretice
6U
*
4LU nu formea, ni te linii drepte4 iar M i K
*
nu formea, o curb simetric7# RMJ i R(C
corespund datelor teoretice4 deci aceste modificri au loc 0n e1perien a nr# * la R&# &cest
lucru este cau,at de impreci,ia aparatelor de msur4 de o re,isten comparabil din partea
conductorilor c0t .i de un consum mai mic din partea re,istenei#
<