Sunteți pe pagina 1din 51

LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea


executrii lucrrilor de construcii - Republicare*)
Forma sintetic la data 14-May-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice.
SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.
(la data 23-Nov-2009 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2009 )
(la data 13-Nov-2006 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1398 din 13-nov-2006 )
(la data 12-Sep-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 )
CAPITOLUL I: Autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Art. 1
(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4
din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 1 din capitolul I reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1
din Norme Metodologice din 2009 )
(1)Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza
unei autorizaii de construire sau de desfiinare, emis n condiiile
prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui
imobil - teren i/sau construcii - identificat prin numr cadastral, n
cazul n care legea nu dispune altfel.
(la data 14-Feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2)Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor
i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai
cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i
a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.
Art. 2
(1)Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al
administraiei publice locale pe baza cruia este permis executarea
lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege
referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i
postutilizarea construciilor.
(la data 14-Feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2)Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile
prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor
documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii.
(la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea
261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 13 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
(2
1
)Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii
ncepe odat cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de
urbanism n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire
i cuprinde urmtoarele etape:
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de anexa 2 din Norme
Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de anexa 1 din Norme
Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I reglementat de Art. 2 din capitolul I,
sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
a)emiterea certificatului de urbanism;
b)emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru
protecia mediului pentru investiiile care nu se supun procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului;
c)notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice
competente cu privire la meninerea solicitrii de obinere, ca act
final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care
autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit
necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul
conform legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice i private asupra mediului;
d)emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ
al autoritii pentru protecia mediului competente privind investiiile
evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e)elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, denumit n continuare
documentaie tehnic - D.T.;
f)depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii la autoritatea administraiei publice competente;
g)emiterea autorizaiei de construire.
(la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din
Legea 261/2009 )
PIESE SCRISE
MEMORIU CUPRINZND DESCRIEREA SUMAR A LUCRRILOR
REFERATE DE
VERIFICARE PROIECT
UTILITI URBANE
TIPURILE DE
CONSTRUCII
PROVIZORII
prevzute la
art. 3 alin. (1)
lit. d), g) i h)
din Lege
pentru care
autorizaia de
construire se
emite n baza
documen-
taiilor tehnice
- D.T. cu
coninut
simplificat n
raport cu
coninutul-
cadru prevzut
n anexa nr. 1
la Lege
Date
gene-
rale
Arhitec-
tura -
supra-
faa
cons-
truit-
desf-
urat
Sis-
temul
de
aco-
perire
(teras
/ ar-
pant)
Numrul
de
niveluri
/ nl-
imea la
strea-
in
Princi-
palele
mate-
riale
utilizate
Struc-
tura -
siste-
mul
cons-
tructiv
Insta-
laiile
aferente
Amena-
jri
exte-
rioare -
circu-
laii
caro-
sabile
Cerina
-
Rezis-
ten
meca-
nic i
stabili-
tate
Cerina
- Sigu-
rana
n
exploa-
tare
Cerina
- Secu-
ritate la
incendiu
Alimen-
tare cu
ap -
cana-
lizare
Alimen-
tare cu
energie
elec-
tric
Aliment
are cu
gaze
natu
rale
1. Construcii i amenajri urbane pentru spaii publice-prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d) i h) din Lege
- mprejmuiri

- -

- -

-

- - - -
- mobilier
urban,
amenajri de
spaii verzi,
parcuri, locuri
de joac i
agrement

- -

- -

-

-

-
- piee i
lucrri de
amenajare
spaii publice

- -

-

-
- copertine i

- - - -
pergole n
spaii publice
2. Construcii pentru campinguri - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege
- tabere de
corturi, csue
sau rulote

- - -

-

- -

-
3. Construcii pentru mic comer stradal, expunere i afiaj - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege
- chiocuri,
tonete, cabine,
spaii de
expunere

-

-
- corpuri i
panouri de
afiaj, firme i
reclame

-

-

-
4. Construcii pentru anexe gospodreti - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege
- buctrii de
var

-

- - - -

- grajduri
(pentru
animale mari)

- -

-
- hambare,
fnare, ptule

-

- - - -

- - -
- magazii,
oproane,
garaje

- -

-
- spaii pentru
activiti
meteugreti

5. Construcii pentru anexe gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan - prevzute la art. 3 alin.(1) lit. h) din Lege
- saivane,
padocuri,
adposturi i
ocoale pentru
animale,
platforme
furaje,

-

- -

-

-
- spaii pentru
cazare
temporar pe
timpul
campaniilor
agricole

- -

-

-

-
- trguri i
oboare
periodice

- -

- -

-
VERIFICATOR
EXPERT
7

NUME
5
) SEMNTURA CERINA
8
) REFERAT de verificare /RAPORT de
expertiz tehnic titlu / nr. /data
9
)

1
) Beneficiar: Proiect nr.
10
)
SPECIFICAIE
6
) NUME
5
SEMNTURA
EF PROIECT
Scara: Titlu proiect:
2
Faza:
11

PROIECTAT
DESENAT
Data:
4
) Titlu plana:
3
) Plana nr.
12
)
CONSILIUL JUDEEAN
BISTRIA-NSUD
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. ...........din ...............20....
Arhitect-ef,
....................
JUDEUL BISTRIA-NSUD
PRIMRIA ORAULUI NSUD
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. ...........din ..............20....
Arhitect-ef,
........................
JUDEUL BISTRIA-NSUD
PRIMRIA MUNICIPIULUI BISTRIA
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. ...........din...............20....
Arhitect-ef,
....................
JUDEUL BISTRIA-NSUD
PRIMRIA ORAULUI
BUDACU DE JOS
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. ........... din ..............20....
Arhitect-ef,
*

CONSILIUL JUDEEAN
BISTRIA-NSUD
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
construire
Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare
Nr. ...........din ..............20....
Arhitect-ef,
....................
JUDEUL BISTRIA-NSUD
PRIMRIA ORAULUI
NSUD
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
construire
Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare
Nr. ...........din ..............20....
Arhitect-ef,
....................
JUDEUL BISTRIA-NSUD
PRIMRIA MUNICIPIULUI
BISTRIA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
construire
Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare
Nr. ........... din .............. 20....
Arhitect-ef,
.........................
JUDEUL BISTRIA-NSUD
PRIMRIA COMUNEI
BUDACU DE JOS
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
construire
Anexa la autorizaia de ____________ desfiinare
Nr. ........... din .............. 20....
Arhitect-ef,
..................
Certificatul de urbanism nu ine loc de autorizaie de construire/desfiinare i nu confer dreptul de a executa lucrri
de construcii.
Dup primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaia de a se prezenta la autoritatea competent
pentru protecia mediului n vederea evalurii iniiale a investiiei i stabilirii demarrii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat.
n urma evalurii iniiale a notificrii privind intenia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al
autoritii competente pentru protecia mediului.
n situaia n care autoritatea competent pentru protecia mediului stabilete efectuarea evalurii impactului asupra
mediului i/sau a evalurii adecvate, solicitantul are obligaia de a notifica acest fapt autoritii administraiei publice
competente cu privire la meninerea cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii. |
n situaia n care, dup emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulrii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, solicitantul renun la intenia de realizare a investiiei, acesta are obligaia de a notifica
acest fapt autoritii administraiei publice competente.
1. Cerina A ...................................... 4. Cerina D ......................................
2. Cerina B ...................................... 5. Cerina E ......................................
3. Cerina C ...................................... 6. Cerina F ......................................
7. Cerina Af .....................................
Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s respect, n
cunotina prevederilor Codului penal privind infraciunea de fals n declaraii, autorizaia de construire i
documentaia aferent vizat spre neschimbare.
Construcii Suprafa construit Suprafa desfurat Suprafa util Suprafa locuibil /
nr. cam
- existente, din care:
-- desfiinate
-- meninute

- propuse
TOTAL
*
)
CORP........... CORP........... CORP........... CORP...........
nlimea la corni
sau streain

nlimea maxim a
construciilor

CORP........... CORP........... CORP........... CORP...........
Existente
Propuse
CORP........... CORP........... CORP........... CORP...........
Sistem constructiv
Fundaii
Acoperi
(arpant/teras)

Sistem de nclzire
nvelitoare
(material/culoare)
Finisaj exterior
(material/culoare)

Tmplrie exterior
(material/culoare)

Nerespectarea ntocmai a documentaiei tehnice - D.T. vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor i acordurilor
obinute) constituie infraciune sau contravenie, dup caz, n temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26
alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat. |
n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legea nr. 50/1991 i cu respectarea legislaiei pentru
aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i
private asupra mediului, n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a
autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la
necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire.
(3)Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie,
amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de telecomunicaii ori alte
lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit
cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate
potrivit legii.
(4)Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de
construire i fr documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism
aprobate, pentru:
(la data 23-Nov-2009 Art. 2, alin. (4) din capitolul I reglementat de Art. 56 din capitolul IV,
sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
a)lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de
conservare a cldirilor de orice fel, cu condiia meninerii aceleiai funciuni, a
suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora;
a
1
)lucrri de supraetajare a cldirilor cu nc un nivel, o singur dat,
n suprafa de maximum 20% din suprafaa construit desfurat
a cldirilor, cu condiia siturii acestora n afara zonelor construite
protejate sau a zonelor de protecie a monumentelor, dup caz;
a
2
)lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de
sntate, de cultur i administrative aparinnd domeniului public i
privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, dac
extinderea se ncadreaz n prevederile regulamentului local de
urbanism aferent planului urbanistic general - PUG sau planului
urbanistic zonal - PUZ, aprobat, n vigoare;
a
3
)schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin
corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent
planului urbanistic general - PUG sau planului urbanistic zonal - PUZ,
aprobat, n vigoare;
(la data 14-Oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3.
din Legea 261/2009 )
b)lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i
altele asemenea, fr modificarea traseului i, dup caz, a funcionalitii
acestora;
c)lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii
verzi, parcuri i grdini publice, piee pietonale i celelalte lucrri de
amenajare a spaiilor publice;
d)lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor - foraje i excavri -,
necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere,
balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri;
e)organizarea de tabere de corturi.
Art. 3
(1)Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea
instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice fel
sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea
autorizaiei de construire, precum i a reglementrilor privind
proiectarea i executarea construciilor, pentru:
a)lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare,
extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau de reparare a
construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora,
cu excepia celor prevzute la art. 11;
(la data 23-Nov-2009 Art. 3, alin. (1), litera A. din capitolul I reglementat de Art. 18 din
capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
b)lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare,
consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte
lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la
construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la anexele
acestora, identificate n acelai imobil - teren i/sau construcii, la
construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone
construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcii cu
valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite prin
documentaii de urbanism aprobate;
c)lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,
modernizare i reabilitare privind cile de comunicaie de orice fel,
drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-
edilitare, branamente i racorduri la reele de utiliti, lucrrile
hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare,
lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti
de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau
termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;
d)mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri,
locuri de joac i agrement, piee i alte lucrri de amenajare a
spaiilor publice;
e)lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor
geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea
exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol,
precum i a altor exploatri de suprafa sau subterane;
(la data 11-Oct-2011 Art. 3, alin. (1), litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1.
din Ordonanta urgenta 85/2011 )
f)lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n
vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile prevzute la art.
7 alin. (1) i (1
3
);
g)organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;
h)lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete,
cabine, spaii de expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i
reclame, copertine i pergole situate pe cile i spaiile publice,
anexe gospodreti, precum i anexele gospodreti ale
exploataiilor agricole situate n extravilan;
i)cimitire - noi i extinderi.
(2)n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii
lucrrilor de construcii provizorii prevzute la alin. (1) lit. d), g) i
h), autorizaia de construire se emite n baza documentaiilor tehnice
- D.T. cu coninut simplificat n raport cu coninutul-cadru prevzut n
anexa nr. 1.
(la data 14-Oct-2009 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea
261/2009 )
Art. 4
Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene,
de primarul general al municipiului Bucureti, de primarii
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i
comunelor pentru executarea lucrrilor definite la art. 3, dup cum
urmeaz:
(la data 23-Nov-2009 Art. 4 din capitolul I reglementat de Art. 8 din capitolul I, sectiunea 3
din Norme Metodologice din 2009 )
a)de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru
lucrrile care se execut:
1.pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-
teritoriale;
(la data 23-Nov-2009 Art. 4, litera A., punctul 1. din capitolul I reglementat de Art. 9 din
capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
2.n extravilanul comunelor ale cror primrii nu au organizate
structuri de specialitate;
(la data 14-Oct-2009 Art. 4, litera A., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5.
din Legea 261/2009 )
b)de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n
teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit.
a) pct. 1;
c)de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor
sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut:
1.pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui
sector i cele din extravilan;
2.la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
(la data 14-Oct-2009 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5.
din Legea 261/2009 )
3.lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare
municipale, de transport urban subteran sau de suprafa, de
transport i de distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice,
termoficare, comunicaii - inclusiv fibr optic, precum i lucrri de
modernizri i/sau reabilitri pentru strzile care sunt n
administrarea Primriei Municipiului Bucureti;
(la data 19-Mar-2006 Art. 4, litera C., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1.
din Legea 52/2006 )
d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care
se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor
prevzute la lit. c), inclusiv branamente i racorduri aferente
reelelor edilitare;
(la data 19-May-2005 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din
Legea 119/2005 )
e) de primarii oraelor i comunelor pentru lucrrile care se execut: (la data
14-Oct-2009 Art. 4, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea
261/2009 )
1.n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute
la lit. a) pct. 1;
2.la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate
n procedur de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul
administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu
avizul arhitectului-ef al judeului;
(la data 19-May-2005 Art. 4, litera E., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul
6. din Legea 119/2005 )
(la data 14-Oct-2009 Art. 4, litera F. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 5. din Legea
261/2009 )
(2)Pentru lucrrile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc
limitele judeului, respectiv ale municipiului Bucureti, n vederea
armonizrii condiiilor de autorizare pentru ntreaga investiie,
autoritatea administraiei publice centrale competente, potrivit legii,
va emite un aviz coordonator n baza cruia preedinii consiliilor
judeene implicate, respectiv primarul general al municipiului
Bucureti vor emite autorizaii de construire pentru lucrrile
amplasate n unitile administrativ-teritoriale din aria lor de
competen.
(la data 14-Oct-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea
261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 9 din capitolul I,
sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(3)Autorizaiile de construire prevzute la alin. (2) produc efecte la
data intrrii n vigoare a ultimei autorizaii de construire emise n
condiiile prezentei legi.
(la data 14-Oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 7. din Legea
261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 4, alin. (5) din capitolul I reglementat de Art. 8 din capitolul I,
sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 11-Oct-2011 Art. 4, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 2. din
Ordonanta urgenta 85/2011 )
Art. 5
(1)Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se
solicit de ctre investitor/beneficiar i se obin de la autoritile
competente n domeniu naintea depunerii documentaiei pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritile
administraiei publice competente pentru:
a)asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n
condiiile impuse de caracteristicile i amplasamentul reelelor de
distribuie/transport energetic din zona de amplasament;
b)racordarea la reeaua cilor de comunicaii;
c)securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii
populaiei;
d)cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri
speciale.
(2)Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru
protecia mediului prevzute la art. 2 alin. (2
1
) lit. b) i d) se solicit
i se obin de investitor/solicitant n condiiile legii.
(3)Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism,
mpreun cu punctul de vedere al autoritii competente pentru
protecia mediului sau, dup caz, actul administrativ al acesteia,
obinute potrivit prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i devin
parte integrant din autorizaia de construire.
(la data 14-Oct-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea
261/2009 )
Art. 6
(la data 23-Nov-2009 Art. 6 din capitolul I reglementat de capitolul III, sectiunea 1 din
Norme Metodologice din 2009 )
(1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care
autoritile prevzute la art. 4:
a)fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic,
economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data
solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale
regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a
teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii;
b)stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n
funcie de specificul amplasamentului;
c)stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea
autorizrii;
d)ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a
contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, n scopul
obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ al
acesteia, necesare n vederea autorizrii.
(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din
Legea 261/2009 )
(1
1
)Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia
mediului reprezint documentul scris emis de aceasta dup etapa de
evaluare iniial, respectiv dup etapa de ncadrare a investiiei n
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului
este, dup caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.
(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din
Legea 261/2009 )
(2)Certificatul de urbanism se emite de autoritile prevzute la art. 4,
abilitate s autorizeze lucrrile de construcii, i se elibereaz solicitantului n
termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, menionndu-se
n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(la data 23-Nov-2009 Art. 6, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 8 din capitolul I,
sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(3)Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului
judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de
ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i
urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice
emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit
atribuiilor stabilite conform legii.
(4)n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul - orice
persoan fizic sau juridic interesat - se va adresa autoritilor
prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de
identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de
urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte
funciar, unde este cazul, dac legea nu dispune altfel, ct i
elementele care definesc scopul solicitrii.
(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din
Legea 261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I reglementat de Art. 19 din capitolul II,
sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
(5)Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de
construcii.
(6)Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii:
a)n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii;
b)n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice
n faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii;
c)pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia
imobiliar atunci cnd operaiunile respective au ca obiect mpreli
ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de
construcii, precum i constituirea unei servitui de trecere cu privire
la un imobil. Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa
certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.
(la data 14-Oct-2009 Art. 6, alin. (6) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din
Legea 261/2009 )
Art. 6
1

(1)Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului vor
fi avute n vedere la elaborarea documentaiei tehnice - D.T. i nu pot
fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaia de
construire.
(2)n situaia n care o investiie urmeaz s se realizeze etapizat
sau s se amplaseze pe terenuri aflate n raza teritorial a mai multor
uniti administrativ-teritoriale nvecinate, evaluarea efectelor
asupra mediului se realizeaz pentru ntreaga investiie.
(la data 14-Feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 7
(la data 23-Nov-2009 Art. 7 din capitolul I reglementat de Art. 77 din capitolul VI, sectiunea
1 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 09-Nov-2006 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I a se vedea jurisprudenta
Decizia nr. 1362 din 09-nov-2006 )
(1)Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor
de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor, n cel
mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, care cuprinde, n copie,
urmtoarele documente:
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I reglementat de capitolul II, sectiunea 2
din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 14 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
a)certificatul de urbanism;
b)dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren
i/sau construcii i, dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat
la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n
cazul n care legea nu dispune altfel;
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13.
din Legea 261/2009 )
c)documentaia tehnic - D.T;
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (1), litera C. din capitolul I reglementat de Art. 21 din
capitolul II, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
d)avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul
de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului i,
dup caz, actul administrativ al acesteia;
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13.
din Legea 261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14.
din Legea 261/2009 )
f)dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism
i a autorizaiei de construire.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15.
din Legea 261/2009 )
(1
1
)Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile
reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole
termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la
data nregistrrii cererii.
(la data 18-May-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din
Legea 101/2008 )
(1
2
)Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii se depune i se nregistreaz la autoritatea administraiei
publice competente numai dac solicitantul prezint toate
documentele prevzute la alin. (1).
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din
Legea 261/2009 )
(1
3
)Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n care apar
modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de
construire distinct pentru organizarea executrii lucrrilor, aceasta
se emite numai dac autoritatea competent pentru protecia
mediului constat c modificrile aduse se nscriu n limitele actului
administrativ emis anterior. n caz contrar, autoritatea competent
pentru protecia mediului reface evaluarea efectelor lucrrilor de
baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor i emite un
nou act administrativ.
(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2)Documentaia tehnic - D.T. se elaboreaz n conformitate cu
coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu cerinele
certificatului de urbanism, cu coninutul actului administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului, al avizelor i
acordurilor cerute prin certificatul de urbanism i se ntocmete, se
semneaz i se verific, potrivit legii.
(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2
1
)Documentaiile tehnice - D.T. aferente investiiilor pentru care
autoritatea competent pentru protecia mediului a evaluat efectele
asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod
obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n construcii "c)
igien, sntate i mediu", potrivit legii.
(2
2
)n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al
autoritii competente pentru protecia mediului i naintea depunerii
documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
investiia sufer modificri care nu au fcut obiectul evalurii privind
efectele asupra mediului, acestea vor fi menionate de ctre
verificatorul tehnic atestat pentru cerina esenial "c) igien,
sntate i mediu" n raportul de verificare a documentaiei tehnice
aferente investiiei, iar solicitantul/investitorul are obligaia s
notifice autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu
privire la aceste modificri, potrivit prevederilor legislaiei privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra
mediului.
(2
3
)Documentaiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termic a
cldirilor se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de
calitate n construcii "f) economie de energie i izolare termic",
potrivit legii.
(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(3)n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, acest
lucru se notific n scris solicitantului, n termen de 5 zile de la data
nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea
completrii acesteia.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din
Legea 261/2009 )
(3
1
)Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i
elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire rspund material,
contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea
termenelor prevzute la alin. (1) i (3).
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din
Legea 261/2009 )
(4)Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza
proiectului tehnic i a detaliilor de execuie.
(5)Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de
valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul
este obligat s nceap lucrrile. n aceast situaie, valabilitatea autorizaiei
se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie,
n conformitate cu proiectul tehnic.
(6)Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite
conduce la pierderea valabilitii autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi
autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimb fa
de autorizaia iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire,
fr a fi necesar un nou certificat de urbanism.
(7)Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile
de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul
stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii
autorizaiei cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea
valabilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o perioad
nu mai mare de 12 luni.
(8)Investitorul are obligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei
de construire, precum i inspectoratul teritorial n construcii asupra datei la
care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac constatarea faptei
de ncepere a lucrrilor fr ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a
autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare
datei de emitere a autorizaiei.
(9)Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ
condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a
autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii
ulterioare cauzate de existena, n momentul emiterii actului, a unor
litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul - teren
i/sau construcii -, responsabilitatea aparinnd solicitantului.
(la data 12-Dec-2011 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. 1 din Legea
269/2011 )
(10)Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de
expertiz tehnic ori prin not tehnic justificativ n clasa I de risc
seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de
urgen, n condiiile prevzute la alin. (16).
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din
Legea 261/2009 )
(11)n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii.
(12)Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei
documentaii complete, n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n
anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16).
(13)Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului
judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de
persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i
urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice
emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor,
potrivit atribuiilor stabilite conform legii.
(14)Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii
investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii
prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor
intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.
(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(15)n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n
perioada de valabilitate a autorizaiei de construire survin modificri
de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la
necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o
nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.
(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul IV,
sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I reglementat de Art. 67 din capitolul IV,
sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(15
1
)Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit
prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nou documentaie
tehnic - D.T, elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite,
urmnd ca autoritatea administraiei publice locale competente s
decid, dup caz:
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^1) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
a)emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile
corespunztoare modificrilor de tem se nscriu n limitele actului
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului,
precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de
construire iniial;
b)reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac
lucrrile corespunztoare modificrilor de tem depesc limitele
actului administrativ al autoritii competente pentru protecia
mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru
autorizaia de construire iniial.
(15
2
)Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de
tem n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de
construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale
autoritii administraiei publice competente, precum i de
verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare
cerin esenial de calitate n construcii, cu participarea
reprezentanilor instituiilor avizatoare.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din
Legea 261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I reglementat de Art. 75 din capitolul
VI, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
(15
3
)Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de
tem n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru
protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor
legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i
private asupra mediului.
(la data 14-Feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (15^3) din capitolul I reglementat de Art. 66 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(16)Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice i private asupra mediului, n cazul construciilor
care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru
executarea lucrrilor de intervenie n prim urgen, care constau,
n principal, n sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale
avariate, demolri pariale i consolidri la structura de rezisten,
obligatorii n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte
evenimente cu caracter excepional, se emite imediat de ctre
autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi,
urmnd ca documentaiile tehnico-economice corespunztoare
fiecrei faze de proiectare - expertiz tehnic, studiu de
fezabilitate/documentaie de avizare, documentaie tehnic D.T.,
proiect tehnic - P.T., detalii de execuie D.E s fie elaborate i
aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu
respectarea avizelor i acordurilor, precum i, dup caz, a actului
administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 19. din
Legea 261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I reglementat de Art. 17 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
(16
1
)Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i
construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezint pericol
public.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din
Legea 261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (16^1) din capitolul I reglementat de Art. 17 din capitolul
I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
(17)Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-
teritoriale, aflate n stare avansat de degradare i care pun n pericol
sigurana public, cu excepia construciilor monument istoric, pe baz de
autorizaie de desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se
ntocmi documentaii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n
anexa nr. 1.
(la data 23-Nov-2009 Art. 7, alin. (17) din capitolul I reglementat de Art. 17 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
(18)Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit
legii.
(19)Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se
calculeaz la 30 % din valoarea iniial a taxei de autorizare.
(20)Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s
emit avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1) au urmtoarele
obligaii:
a)s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice
necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor
documente i condiii specifice necesare, pe care le pun la dispoziia
publicului i autoritilor administraiei publice competente pe
pagina proprie de internet i prin afiare la sediu;
b)s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la
data nregistrrii cererii/documentaiei specifice complete, sub
sanciunea aplicrii prevederilor legale privind aprobarea tacit, fr
alte proceduri prealabile.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 20. din
Legea 261/2009 )
(20
1
)Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de
autoritate emise de ctre autoritile pentru protecia mediului
competente, respectiv punctului de vedere i actului administrativ al
acestora, care se emit potrivit legislaiei privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din
Legea 261/2009 )
(21)Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i
se pun la dispoziia publicului spre informare pe pagina proprie de
internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare
la sediul acesteia, dup caz.
(la data 14-Oct-2009 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 21. din
Legea 261/2009 )
(22)n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art.
4 au obligaia de a respecta restriciile impuse de legislaia n vigoare
n legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea
intelectual, protejarea interesului public i privat, precum i fr a
se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i libertilor
fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la via
intim, familial i privat, potrivit legii.
(23)Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei
de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia
publicului urmtoarele informaii:
a)coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care
includ toate condiiile necesare a fi ndeplinite de solicitani, sau,
dup caz, coninutul actului de respingere a cererii pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii;
b)principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea
autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a
cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca
urmare a examinrii comentariilor i opiniilor exprimate de public,
inclusiv informaii cu privire la desfurarea procesului de consultare
a publicului;
c)descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea,
reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor negative
majore, conform actului administrativ emis de autoritatea
competent pentru protecia mediului.
(la data 14-Feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 8
(la data 23-Nov-2009 Art. 8 din capitolul I reglementat de Art. 20 din capitolul II, sectiunea
1 din Norme Metodologice din 2009 )
(1)Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a
construciilor i instalaiilor aferente construciilor, a instalaiilor i utilajelor
tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere a acestora,
nchiderea de cariere i exploatri de suprafa i subterane, precum i a
oricror amenajri se fac numai pe baza autorizaiei de desfiinare obinute n
prealabil de la autoritile prevzute la art. 4.
(la data 23-Nov-2009 Art. 8, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 15 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
(2)Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de
construire, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale
regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art.
11.
(la data 23-Nov-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 15 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
(3)Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (2
1
), pentru emiterea
autorizaiei de desfiinare a lucrrilor/construciilor nu este necesar
emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru
protecia mediului ori a actului administrativ al acesteia.
(la data 14-Oct-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 22. din
Legea 261/2009 )
Art. 9
(la data 23-Nov-2009 Art. 9 din capitolul I reglementat de Art. 78 din capitolul VI, sectiunea
2 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 9 din capitolul I reglementat de Art. 28 din capitolul II, sectiunea
3 din Norme Metodologice din 2009 )
(1) Documentaiile tehnice - D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de
colective tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice
cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului,
construciilor i instalaiilor pentru construcii, astfel: (la data 14-Oct-2009 Art. 9,
alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 261/2009 )
a)de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea
prii de arhitectur pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile
de importan a construciilor supraterane i a celor subterane;
b)de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul
romn, pentru prile de inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de
investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor
supraterane i subterane, precum i la instalaiile aferente acestora;
c)de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu
diplom recunoscut de statul romn, pentru cldiri de importan redus i
aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2)Prevederile alin. (1) se aplic i pentru documentaia de execuie.
(3)Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1)
angajeaz rspunderea acestora n condiiile legii.
Art. 10
(la data 23-Nov-2009 Art. 10 din capitolul I reglementat de capitolul III, sectiunea 2 din
Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 10 din capitolul I reglementat de Art. 16 din capitolul I, sectiunea
4 din Norme Metodologice din 2009 )
Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora
s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile
de amenajare a teritoriului i n documentaiile de urbanism aprobate, se va
proceda dup cum urmeaz:
a)n zonele construite protejate, n zonele de protecie a
monumentelor istorice, definite potrivit legii, i n ansamblurile de
arhitectur i siturile arheologice, solicitantul va obine avizul
conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor
de urbanism avizate i aprobate conform legii;
(la data 19-Mar-2006 Art. 10, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din
Legea 52/2006 )
b)n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice,
pe lng avizul Ministerului Culturii i Cultelor se vor obine avizele specifice
cerinelor de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale;
(la data 23-Nov-2009 Art. 10, litera B. din capitolul I reglementat de Art. 75 din capitolul VI,
sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 14-Feb-2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
d)n zonele de siguran i de protecie a infrastructurilor de transport de
interes public, precum i n zonele aferente construirii cilor de comunicaie,
stabilite prin documentaiile de amenajare a teritoriului i/sau de urbanism,
se va obine i autorizaia Ministerului Transporturilor, Construciilor i
Turismului, conform prevederilor legale;
d
1
)n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele
gospodreti ale exploataiilor agricole, delimitate prin planuri
urbanistice cu respectarea distanelor prevzute de normele sanitare
n vigoare, n care s-a instituit un regim de restricie privind
amplasarea cldirilor de locuit i a obiectivelor socioeconomice,
solicitantul va obine avizul direciei pentru agricultur i dezvoltare
rural judeene, respectiv a municipiului Bucureti.
(la data 18-May-2008 Art. 10, litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din
Legea 101/2008 )
e)n zonele unde s-a instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul
organismelor competente.
Art. 11
(1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu
modific structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor:
(la data 14-Feb-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 63 din capitolul IV,
sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
a)reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu
se schimb forma acestora i materialele din care sunt executate;
b)reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se
pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei, inclusiv n
situaia n care se schimb materialele din care sunt realizate
respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate monumente
istorice, n condiiile legii;
(la data 10-May-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1.
din Legea 117/2007 )
c)reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit;
d)zugrveli i vopsitorii interioare;
e)zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de faad
i culorile cldirilor;
f)reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare,
de orice fel, aferente construciilor, n limitele proprietii, montarea
sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei calde menajere cu cazane
omologate, precum i montarea aparatelor individuale de climatizare i/sau
de contorizare a consumurilor de utiliti;
(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera F. din capitolul I reglementat de Art. 65 din
capitolul IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
g)reparaii i nlocuiri la pardoseli;
h)lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea
calitii i formei arhitecturale a elementelor de faad, dac aceste
lucrri nu se execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit.
b), astfel:
(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I reglementat de Art. 18 din
capitolul I, sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
1.finisaje interioare i exterioare - tencuieli, placaje, altele
asemenea;
2.trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces;
3.lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului -
dac nu se schimb sistemul constructiv al acestuia, respectiv
teras/arpant - la cldiri de locuit individuale cu cel mult 3
niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau n curs de
clasare, respectiv situate n afara zonelor de protecie a
monumentelor i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit
legii;
(la data 14-Oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24.
din Legea 261/2009 )
i)lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente;
j)lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a
componentelor artistice ale construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul
Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene
sau locale, dup caz;
k)lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan
normal sau redus, situate n afara zonelor de protecie instituite pentru
zcminte acvifere;
l)lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul
administraiei cimitirului.
m)lucrri de compartimentare provizorie nestructural.
(la data 14-Oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul
25. din Legea 261/2009 )
(2)Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea
de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzrii i comercializrii
presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i
platforme, precum i fr racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu
excepia energiei electrice.
(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (2) din capitolul I reglementat de Art. 64 din capitolul IV,
sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(3)Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e)
i j), se execut la construciile menionate la art. 3 lit. b), este obligatorie
emiterea autorizaiei de construire.
(la data 23-Nov-2009 Art. 11, alin. (3) din capitolul I reglementat de Art. 18 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
Art. 12
(1)Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea
prevederilor legale, pot fi anulate de ctre instanele de contencios
administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de
desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect, inclusiv la
sesizarea expres a organelor de control ale Inspectoratului de Stat n
Construcii.
(2)O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei
judectoreti suspendarea autorizaiei de construire sau desfiinare
i oprirea executrii lucrrilor, pn la soluionarea pe fond a cauzei.
(la data 19-May-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din
Legea 119/2005 )
CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru construcii
Art. 13
(la data 06-Nov-2006 Art. 13 din capitolul II a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1352 din
06-nov-2006 )
(1)Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori
nchiriate prin licitaie public, potrivit legii, n condiiile respectrii
prevederilor documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului,
aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construciei.
(la data 23-Nov-2009 Art. 13, alin. (1) din capitolul II reglementat de Art. 60 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(2)Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizrii de
construcii sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu respectarea
documentaiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
(la data 23-Nov-2009 Art. 13, alin. (2) din capitolul II reglementat de Art. 61 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(3)Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani,
cu respectarea prevederilor legale, urmrindu-se valorificarea superioar a
potenialului terenului.
Art. 14
Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul
concesiunii terenurile libere de construcii, aflate n administrarea consiliilor
locale i care pot fi revendicate de fotii proprietari.
Art. 15
Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate
construirii se pot concesiona fr licitaie public, cu plata taxei de redeven
stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosin pe termen limitat, dup caz,
n urmtoarele situaii:
a)pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu
caracter social, fr scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de
ctre colectivitile locale pe terenurile acestora;
b)pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Naional pentru Locuine,
potrivit legii;
c)pentru realizarea de locuine pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35
de ani;
d)pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e)pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea
proprietarului sau cu acordul acestuia;
f)pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a
monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al
Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism
avizate potrivit legii.
(la data 19-Mar-2006 Art. 15, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din
Legea 52/2006 )
Art. 16
(1)Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la
cunotin public de ctre primarii unitilor administrativ-teritoriale unde
sunt situate, printr-o publicaie afiat la sediul acestora i tiprit n cel
puin dou ziare de larg circulaie, cu minimum 20 de zile nainte de data
licitaiei.
(2)Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia,
suprafaa i destinaia terenului, stabilite prin documentaiile de urbanism,
precum i taxa anual minimal de redeven.
(3)Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de
fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice
necesare pentru caracterizarea funcionalitii i a capacitii construciei, a
gradului de ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n
certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund
prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.
(4)Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest
scop, prin hotrre a consiliilor locale i/sau judeene, respectiv a Consiliului
General al Municipiului Bucureti, n conformitate cu competenele de
autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcioneaz la sediul consiliilor locale
n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate terenurile.
Art. 17
Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea
consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a
consiliului local, astfel nct s asigure recuperarea n 25 de ani a preului de
vnzare al terenului, n condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor
de infrastructur aferente.
Art. 18
Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de
locuine i spaii construite asociate acestora, n funcie de prevederile
regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea
urmtoarele suprafee:
a)n localitile urbane:
1.pn la 450 m
2
pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i
etaj;
2.pn la 300 m
2
pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu
dou apartamente;
3.pn la 250 m
2
pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai
multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente;
4.pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaa de teren va fi
stabilit potrivit documentaiilor de urbanism;
b)n localitile rurale, pn la 1.000 m
2
pentru o locuin.
Art. 19
Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n
suprafa de pn la 250 m
2
.
Art. 20
mpotriva licitaiei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face
contestaie, de ctre orice persoan interesat, la judectoria n a crei raz
teritorial are loc licitaia. Contestaia suspend desfurarea licitaiei pn la
soluionarea sa definitiv.
Art. 21
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului
local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, pentru
situaiile prevzute la art. 15, se va ncheia actul de concesiune, care se va
nregistra de ctre concesionar n evidenele de publicitate imobiliar, n
termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii hotrrii.
Art. 22
(1)Concesionarea terenurilor prevzute la art. 13-19 se face n
conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de
ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul
General al Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile
documentaiilor de urbanism i de natura construciei.
(2)Anterior concesionrii terenurile vor fi nscrise n cartea funciar.
(la data 14-Feb-2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 23
(1)Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism -
PUG -, aprobate potrivit legii.
(2)Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse n
intravilanul localitilor i unele terenuri din extravilan, numai n condiii
temeinic fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale - PUZ -,
aprobate potrivit legii.
(3)Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau
definitiv, potrivit legii.
CAPITOLUL III: Rspunderi i sanciuni
Art. 24
(la data 23-Nov-2009 Art. 24 din capitolul III reglementat de Art. 73 din capitolul V din
Norme Metodologice din 2009 )
(1)Constituie infraciuni urmtoarele fapte:
a)executarea, fr autorizaie de construire sau de desfiinare, ori cu
nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute la art. 3 lit. b);
b)continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora
de ctre organele de control competente, potrivit legii;
(la data 16-Oct-2006 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul
1. din Legea 376/2006 )
c)ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a proiectelor pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru alte specialiti dect
cele certificate prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 9.
d)refuzul emiterii certificatului de urbanism.
(la data 14-Oct-2009 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul III completat de Art. I, punctul
26. din Legea 261/2009 )
(2)Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de
la 3 luni la 3 ani sau cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(la data 14-Oct-2009 Art. 24, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din
Legea 261/2009 )
Art. 25
n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control prevzute
de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate s sesizeze organele
de urmrire penal.
Art. 26
(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de anexa 7 din Norme
Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de Art. 79 din capitolul VI,
sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de anexa 6 din Norme
Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 26 din capitolul III reglementat de Art. 74 din capitolul V din
Norme Metodologice din 2009 )
(1)Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n
astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni:
a)executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor
prevzute la art. 3, cu excepia celor menionate la lit. b), de ctre investitor
i executant;
(la data 25-Oct-2007 Art. 26, alin. (1), litera A. din capitolul III a se vedea jurisprudenta
Decizia nr. 1762 din 25-oct-2007 )
b)executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor
autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu
excepia celor prevzute la lit. b), precum i continuarea executrii
lucrrilor autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de construire
n situaiile prevzute la art. 7 alin. (15), de ctre investitor i
executant;
(la data 14-Feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul
24. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
c)aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de
branamente i racorduri la reele pentru construcii noi neautorizate;
d)meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup
terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea n alte scopuri fa de cele
prevzute n autorizaie a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter
provizoriu;
e)neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea
lucrrilor prevzute la art. 3 lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de
curare, amenajare ori degajare, dup caz, a amplasamentului i/sau a
terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o dat cu
ncheierea lucrrilor de baz;
f)mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea
accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor
i a actelor solicitate;
g)neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul
27. din Legea 261/2009 )
h)neemiterea certificatelor de urbanism n termenul prevzut la art.
6 alin. (2), precum i emiterea de certificate de urbanism incomplete
ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i
acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, sau
eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei
documentaii de urbanism sau a oricror documentaii tehnice de
definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau
refuzul nejustificat ori condiionarea furnizrii informaiilor de
interes public prevzute la art. 6 alin. (1);
(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul
27. din Legea 261/2009 )
h
1
)neemiterea autorizaiilor de construire n termenul prevzut la
art. 7 alin. (1);
(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III completat de Art. I, punctul
28. din Legea 261/2009 )
i)emiterea de autorizaii de construire/desfiinare:
- n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a
solicita autorizaia de construire/desfiinare;
- n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism,
aprobate potrivit legii;
- n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu
prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru
al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu
conin avizele i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit
legii;
- n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii,
n cazul lucrrilor de consolidare;
- n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege;
j)neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea
i executarea lucrrilor de construcii de ctre compartimentele abilitate din
cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum
i neurmrirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de
Stat n Construcii, potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3);
k)nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de
Stat n Construcii la controlul anterior;
l)refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului
persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la documentele
prevzute la art. 34 alin. (7);
(la data 14-Feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul
26. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2)Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele
fizice sau juridice, se sancioneaz cu amend dup cum urmeaz:
- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f);
- de 10.000 lei, cele prevzute la lit. c);
- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e);
- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h), h
1
) i i);
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k);
- de 2.000 lei, cele prevzute la lit. l);
- de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g).
(la data 14-Oct-2009 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din
Legea 261/2009 )
(3)Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului.
(4)Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei
juridice.
(5)Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se
aplic funcionarilor publici responsabili de verificarea documentaiilor care
stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire
sau de desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite
conform legii.
(6)n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea avertisment.
(la data 14-Feb-2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 27
(la data 23-Nov-2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de anexa 8 din Norme
Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de Art. 76 din capitolul VI,
sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 27 din capitolul III reglementat de Art. 71 din capitolul V din
Norme Metodologice din 2009 )
(1)Preedinii consiliilor judeene, primarii i organele de control din
cadrul autoritilor administraiei publice locale i judeene au
obligaia s urmreasc respectarea disciplinei n domeniul
autorizrii executrii lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor
administrativ-teritoriale i, n funcie de nclcarea prevederilor
legale, s aplice sanciuni sau s se adreseze instanelor
judectoreti i organelor de urmrire penal, dup caz.
(la data 16-Oct-2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din
Legea 376/2006 )
(2)Arhitectul-ef al judeului i personalul mputernicit al compartimentului
de specialitate din subordinea acestuia urmresc respectarea disciplinei n
domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe teritoriul
administrativ al judeului, precum i respectarea disciplinei n urbanism i
amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor.
(3)Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de
la lit. h)-l), se constat i se sancioneaz de ctre compartimentele
de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor administraiei
publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti,
oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n unitatea lor
administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al
sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere
a autorizaiilor de construire/desfiinare.
(la data 14-Feb-2009 Art. 27, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 28. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(4)Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se
constat i se sancioneaz de ctre organele de control ale
Inspectoratului de Stat n Construcii.
(la data 14-Oct-2009 Art. 27, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 30. din
Legea 261/2009 )
(5)Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de
organele de control ale administraiei publice locale, se nainteaz, n
vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care
coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism
sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului
unitii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului
Bucureti n a crui raz s-a svrit contravenia.
(la data 16-Oct-2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din
Legea 376/2006 )
(la data 14-Feb-2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
ANTIER
N
LUCRU
vedere
de ansamblu a
obiectivului
Denumirea i adresa obiectivului .................................................................
Beneficiarul investiiei ................................ [denumirea firmei/numele i prenumele]
Adresa: ....................................... Tel./Fax: .................E-mail: ............
Proiectant general
.......................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: .......................................
Tel./Fax: ..............E-mail: ..............
Proiectant de structuri
..........................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: .......................................
Tel./Fax: ..............E-mail: ..............
Constructor - Antreprenor general
........................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: .......................................
Tel./Fax: ..............E-mail: ..............
Constructor pentru instalaii
............................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: .......................................
Tel./Fax: ..............E-mail: ..............
Proiectant de arhitectur
................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: ........................................
Tel./Fax: ...............E-mail: ..............
Proiectant de instalaii
...........................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: ........................................
Tel./Fax: ...............E-mail: ..............
Constructor pentru structur
........................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: ........................................
Tel./Fax: ...............E-mail: ..............
Constructor pentru nchideri/izolaii
.....................................
[Denumirea firmei/Numele i prenumele]
Adresa: ........................................
Tel./Fax: ...............E-mail: ..............
Autorizaie de construire/desfiinare Nr. ____ din data de ____________
Emis de.........................................................................................
cu Nr. _____________________ din data de _________________________
Termenul de execuie a lucrrilor, prevzut n autorizaie .......................................
Data nceperii execuiei lucrrilor ..............................................................
Data finalizrii lucrrilor ......................................................................
Art. 28
(1)O dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26
alin. (1) lit. a) i b) se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup
caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau
de desfiinare a lucrrilor executate fr autorizaie ori cu nerespectarea
prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesul-verbal de constatare
a contraveniei.
(la data 23-Nov-2009 Art. 28, alin. (1) din capitolul III reglementat de Art. 59 din capitolul
IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
(2)Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie
de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre
autoritatea administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice
i a regulamentelor aferente, avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup
caz, de instan. Pentru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. 3
lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii i Cultelor.
(3)Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la
expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit n procesul-verbal de
constatare a contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia necesar.
Art. 29
(la data 23-Nov-2009 Art. 29 din capitolul III reglementat de Art. 72 din capitolul V din
Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 29 din capitolul III reglementat de Art. 71 din capitolul V din
Norme Metodologice din 2009 )
(1)Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea
executrii lucrrilor de construcii se exercit de Inspectoratul de Stat n
Construcii, pe ntregul teritoriu al rii, i de inspectoratele teritoriale ale
acestuia, care dispun msurile i sanciunile prevzute de prezenta lege.
(2)Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot
dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de desfiinare, dup
caz, atunci cnd constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor
legale, a cerinelor privind asigurarea calitii n construcii, fr proiect
tehnic ori pe baza unor autorizaii nelegal emise.
(3)Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale
ncunotineaz autoritatea administraiei publice pe teritoriul creia s-a
efectuat controlul asupra constatrilor i msurilor dispuse. n aceast
situaie organele de control ale consiliilor judeene sau locale, dup caz, au
obligaia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de
Inspectoratul de Stat n Construcii.
Art. 30
(la data 23-Nov-2009 Art. 30 din capitolul III reglementat de Art. 70 din capitolul IV,
sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(1)Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism
i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se suport de ctre
investitori, n valoare echivalent cu o cot de 0,1 % din valoarea lucrrilor
autorizate, cu excepia celor prevzute la art. 3 lit. b) i a lcaurilor de cult.
(2)Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul
inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene, respectiv al municipiului
Bucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii
lucrrilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei
prevzute la alin. (1) se penalizeaz cu 0,15 % pe zi de ntrziere, fr a se
depi suma datorat. Disponibilitile la finele anului din veniturile
extrabugetare se reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie.
(3)Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea
valorii lucrrilor autorizate, care se face o dat cu recepia la terminarea
lucrrilor.
(la data 14-Oct-2009 Art. 30^1 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea
261/2009 )
Art. 31
Dreptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art.
26 se prescrie n termen de 2 ani de la data svririi faptei.
Art. 32
(1)n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit
executarea lucrrilor, dar nu s-au conformat n termen celor dispuse prin
procesul-verbal de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28
alin. (1), organul care a aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti
pentru a dispune, dup caz:
a)ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei;
b)desfiinarea construciilor realizate nelegal.
(2)n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare
a msurilor prevzute la alin. (1).
(3)n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de
instan, n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire
prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd s
fie suportate de ctre persoanele vinovate.
(4)n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea
cere instanei s dispun, prin hotrrea de condamnare, msurile
menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit
legii, pot cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz,
instanei s dispun oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot
parcursul procesului penal.
(la data 16-Oct-2006 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din
Legea 376/2006 )
(5)Persoanele care au beneficiat de subvenie pentru construirea unei
locuine i pentru care s-a dispus msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor
restitui subveniile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care
le-au folosit.
Art. 33
(la data 09-Feb-2009 Art. 33 din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 201/R
din 09-feb-2009 )
(1)Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr
autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public
sau privat al statului, ct i construciile, lucrrile i amenajrile cu
caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului
public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor vor
putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea
administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale
unde se afl construcia, fr emiterea unei autorizaii de desfiinare,
fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala
contravenientului.
(la data 14-Oct-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(2)Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de
autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-
teritoriale unde se afl construcia sau la solicitarea proprietarului
ori a administratorului legal al terenului aparinnd domeniului
public sau privat al statului.
(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (2) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(3)n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice
competente a procedurii de desfiinare, n termen de 15 zile
calendaristice de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul
sau administratorul legal al terenului aparinnd domeniului public
ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea
construciilor executate fr autorizaie de construire.
(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (3) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(4)Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr
autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public
sau privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate
pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice
competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala
contravenientului.
(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (4) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
(5)Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice
competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi
comerciale specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii.
(la data 16-Oct-2006 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea
376/2006 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 33, alin. (5) din capitolul III reglementat de Art. 62 din capitolul
IV, sectiunea 2 din Norme Metodologice din 2009 )
Art. 34
(la data 23-Nov-2009 Art. 34 din capitolul III reglementat de Art. 80 din capitolul VI,
sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(1)Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea
investiiilor de orice fel, a elementelor de infrastructur, de
gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism - studii i proiecte de sistematizare
elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a
altor instituii ale statului - sunt i rmn proprietate public a
judeului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureti.
(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
(2)n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la
alin. (1) se nelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de
proiectare, memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i
acordurile obinute, precum i piesele desenate.
(3)Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin.
(1), intrate, la constituire, n patrimoniul societilor comerciale
nfiinate pe structura fostelor uniti de proiectare judeene i din
municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile
judeene sau de ctre primriile municipiilor, respectiv de Primria
Municipiului Bucureti.
(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
(4)Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n
acest scop prin hotrri ale consiliilor judeene, municipale, respectiv
ale Consiliului General al Municipiului Bucureti.
(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
(5)Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se
sancioneaz potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu
modificrile ulterioare.
(6)n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene,
municipale i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor
adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor
soluiona cererile n procedur de urgen, potrivit legii. Aciunea n
instan este scutit de taxa de timbru.
(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
(7)Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor
juridice la arhivele cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1),
precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora
i gestionate de administraiile publice locale, n vederea ntocmirii
documentaiilor tehnice, este nengrdit i se stabilete prin hotrre
a consiliului judeean, municipal, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureti.
(la data 14-Oct-2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
Art. 35
(1)n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se
face cu indicarea locului, datei i orei constatrii, n conformitate cu
dispoziiile art. 31.
(la data 11-Dec-2007 Art. 35, alin. (2) din capitolul III a se vedea jurisprudenta Decizia nr.
2121 din 11-dec-2007 )
(2)mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a
contraveniei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data
nmnrii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspend executarea
sanciunii amenzii, dar nu suspend msura de oprire a executrii
lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale n
condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea,
plngerea nu suspend msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin.
(1) a lucrrilor de construcii executate fr autorizaie pe terenuri
aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor,
oraelor sau comunelor ori a construciilor, lucrrilor i amenajrilor
cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului
public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al
cror termen prevzut prin autorizaie este expirat, dispus n
condiiile art. 28 alin. (1).
(la data 14-Oct-2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
(3)n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile
prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
180/2002, cu modificrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 28 i
29.**)
CAPITOLUL IV: Dispoziii finale i tranzitorii
Art. 36
(1)Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile
prezentei legi, sunt obligate s solicite emiterea autorizaiei de construire i
s nceap construcia n termen de cel mult un an de la data obinerii actului
de concesionare a terenului.
(2)n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i
pierde valabilitatea.
Art. 37
(la data 27-Feb-2007 Art. 37 din capitolul IV a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 176 din
27-feb-2007 )
(1)Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n
condiiile prezentei legi au obligaia de a executa integral lucrrile pn la
termenul prevzut n autorizaie.
(2)Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-
au realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac s-a
efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la
terminarea lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de
construcii autorizate, inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n
regie proprie. Recepia la terminarea lucrrilor se face cu
participarea reprezentantului administraiei publice, desemnat de
emitentul autorizaiei de construire.
(la data 19-Mar-2006 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din
Legea 52/2006 )
(3)La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are
obligaia s regularizeze taxa pentru autorizaia de construire, potrivit legii.
(4)O dat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii
autorizaiilor de construire vor regulariza i celelalte cote prevzute de lege.
(5)Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele care nu au efectuat
recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate i nu
pot fi intabulate n cartea funciar. n aceast situaie se aplic n continuare
sanciunile prevzute de lege.
Art. 38
(1)Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi
finalizate conform prevederilor autorizaiei de construire, inclusiv terenurile
aferente acestora.
(2)n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea
administraiei publice locale pe teritoriul creia se afl construciile va aplica
prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate
public, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea public n proprietatea
privat i valorificate, n condiiile legii.
Art. 39
Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei
legi, se declar, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la
unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu
de 15 zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de
construire.
Art. 40
(1)n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i
suprafee locative cu alt destinaie, proprietarii acestora dobndesc i o
cot-parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii,
precum i asupra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect
n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situat
proprietatea lor.
(2)O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor
realizate n cldiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobndete i o
cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd domeniului
privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale.
(la data 17-Sep-2010 Art. 40, alin. (2) din capitolul IV a se vedea jurisprudenta Decizia nr.
3681 din 17-sep-2010 )
(3)Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin
proporional cu suprafaa util a locuinelor, a caselor de vacan ori
a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz.
(la data 14-Oct-2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din
Legea 261/2009 )
Art. 41
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau
de nstrinare a construciei pentru a crei realizare acesta a fost constituit,
n aceleai condiii se transmite i autorizaia de construire.
Art. 42
(la data 23-Nov-2009 Art. 42 din capitolul IV reglementat de Art. 69 din capitolul IV,
sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(1)Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul
asigurrii cerinelor de rezisten, stabilitate i siguran n exploatare a
construciilor asupra crora au intervenit factori distructivi de origine natural
sau uman se emite pentru consolidarea ntregii construcii.
(la data 23-Nov-2009 Art. 42, alin. (1) din capitolul IV reglementat de Art. 17 din capitolul I,
sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )
(2)Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea
executrii lucrrilor de intervenie n prim urgen pentru punerea
n siguran a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor
aferente, care prezint pericol public, indiferent de destinaie,
precum i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente istorice
clasate ori aflate n curs de clasare, indiferent de proprietar, cu
excepia celor n care se desfoar activiti comerciale, este scutit
de taxa de autorizare.
(la data 14-Oct-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din
Legea 261/2009 )
Art. 43
Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor
de construcii:
a)cu caracter militar se face de ctre ministerele i celelalte organe
de specialitate ale administraiei publice centrale interesate, n baza
unor proceduri stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Locuinei;
(la data 23-Nov-2009 Art. 43, litera A. din capitolul IV reglementat de Art. 57 din capitolul
IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
b)aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional se
face de ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, prin
direcia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind
unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de drumuri de
interes naional, judeean i local i ale normelor metodologice de
aplicare a acesteia.
(la data 14-Oct-2009 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea
261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 43, litera B. din capitolul IV reglementat de Art. 58 din capitolul
IV, sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )
Art. 43
1

(1)Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de
autorizare a executrii lucrrilor de construcii, s se documenteze i
s transmit comentarii i opinii autoritilor administraiei publice
locale competente, naintea lurii unei decizii asupra cererii pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii aferente investiiei
pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a
stabilit necesitatea evalurii efectelor acesteia asupra mediului.
(2)Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate
cu prevederile legislaiei privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice i private asupra mediului.
Art. 43
2

(1)Orice persoan interesat, care se consider vtmat ntr-un
drept al su ori ntr-un interes legitim, se poate adresa instanei de
contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca
autorizaia de construire sau actul de respingere a cererii pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, emise de
autoritatea administraiei publice locale competent pentru
investiiile prevzute la art. 43
1
alin. (1).
(2)nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ
competente, n termen de 30 de zile de la data aducerii la cunotina
publicului a autorizaiei de construire sau a actului de respingere a
cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup
caz, persoanele prevzute la alin. (1) vor solicita autoritii
administraiei publice locale emitente revocarea actului, n tot sau n
parte, dac acesta nu a produs efecte juridice.
(3)Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este
scutit de taxa de timbru i trebuie s fie echitabil, rapid i
corect.
(la data 14-Feb-2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Art. 44
(1)n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar
privind autorizarea lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice -
norme, normative, instruciuni -, cu aplicabilitate n domeniul construciilor i
urbanismului, elaborate de ministere i de alte organe centrale, se transmit
n mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construciilor i
Turismului.
(2)Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri
tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaia de a le transmite
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n
termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi, sub sanciunea
ncetrii aplicabilitii acestora.
Art. 45
(la data 23-Nov-2009 Art. 45 din capitolul IV reglementat de Art. 82 din capitolul VI,
sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 45 din capitolul IV reglementat de Art. 10 din capitolul I, sectiunea
3 din Norme Metodologice din 2009 )
(1)n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile
judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti, precum i consiliile
locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului Bucureti vor
organiza, n cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru
ndeplinirea atribuiilor aflate n responsabilitatea arhitectului-ef, funcionar
public cu funcie de conducere, eful compartimentului/structurii de
specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i
autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru:
a)avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i
eliberarea certificatelor de urbanism;
(la data 14-Feb-2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33.
din Ordonanta urgenta 214/2008 )
c)ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare;
d)organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n
construcii.
(1
1
)Autoritile administraiei publice competente pot organiza n
cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind
obinerea, contra cost n condiiile legii, la cererea solicitantului, a
avizelor i acordurilor necesare autorizrii executrii lucrrilor de
construcii.
(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din
Legea 261/2009 )
(la data 23-Nov-2009 Art. 45, alin. (1^1) din capitolul IV reglementat de Art. 11, alin. (1)
din capitolul I, sectiunea 3 din Norme Metodologice din 2009 )
(2)Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul
aparatului propriu, n condiiile prevzute la alin. (1), n baza unei hotrri
adoptate n acest sens.
(3)Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene
acord asisten tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz
cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism i
documentaiile pentru emiterea autorizaiilor de construire din
competena de emitere a primarilor comunelor i oraelor care nu au
constituite nc structuri de specialitate, n condiiile prevederilor
alin. (1) i (2), precum i ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea
acestora.
(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din
Legea 261/2009 )
(3
1
)Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii
consiliilor judeene pot emite autorizaii de construire pentru lucrri
din aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc
nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin.
(1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.
(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din
Legea 261/2009 )
(4)n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui
structurile de specialitate prevzute la alin. (1) la nivelul oraelor sau al
municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (3).
(5)Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n
nomenclatorul funciilor de conducere din cadrul aparatului propriu al
consiliilor judeene i locale i se echivaleaz dup cum urmeaz:
a)ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al
municipiului Bucureti, respectiv pentru arhitectul-ef al judeului, arhitecii-
efi ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului Bucureti;
b)ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor;
c)ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului, urbanismului i al autorizrii executrii lucrrilor de construcii din
cadrul primriilor de comun, efi ai structurilor de specialitate organizate la
nivelul acestora, n condiiile prevzute la alin. (2).
(6)Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnico-
edilitare, supra- i subterane, sunt obligai s transmit autoritilor
administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti
planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe
teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului
Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de autoritile administraiei
publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti la dispoziia
tuturor primriilor municipiilor, oraelor i comunelor, respectiv
primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a cror raz
administrativ-teritorial sunt situate reelele tehnico-edilitare.
(la data 14-Oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din
Legea 261/2009 )
(la data 19-Mar-2006 Art. 46 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea
52/2006 )
Art. 47
1.Anexa nr. 1 privind coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea
lucrrilor de construcii i anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de
specialitate utilizai n cuprinsul legii fac parte integrant din prezenta lege.
Art. 47
1

Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.
(la data 14-Oct-2009 Art. 47 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea
261/2009 )
Art. 48
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind
dezvoltarea construciei de locuine i vnzarea de locuine din fondul de stat
ctre populaie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973,
Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea
msurilor de executare a dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea
construciei de locuine, vnzarea de locuine din fondul de stat ctre
populaie i construirea de case de odihn proprietate personal, publicat n
Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind
reglementarea eliberrii autorizaiilor de construire, reparare i desfiinare a
construciilor, precum i a celor referitoare la nstrinrile i mprelile
terenurilor cu sau fr construcii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29
martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasrii
construciilor, precum i a trecerii n proprietatea statului a terenurilor i
construciilor necesare efecturii unor lucrri sau unor aciuni de interes de
stat, publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea
Consiliului de Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea
contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii,
reparrii i desfiinrii construciilor i a altor lucrri, publicat n Buletinul
Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum i orice alte dispoziii contrare
prezentei legi se abrog.
-****-
*) Republicat n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 487 din 31 mai 2004, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr.
50/1991 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3
din 13 ianuarie 1997 i a mai fost modificat prin:
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i
unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respins prin Legea nr.
413/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 402 din
20 iulie 2001;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea
aplicrii sau abrogarea unor ordonane i ordonane de urgen ale
Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din
30 decembrie 2000, aprobat prin Legea nr. 109/2001, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru
realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
431 din 1 august 2001, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 712 din 8 noiembrie 2001;
- Ordonana Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea i completarea art. 4
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobat prin Legea nr. 455/2002, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;
- Ordonana Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 10
septembrie 2002, abrogat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003;
- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.
**) - Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr.
401/2003, era alctuit din 4 alineate.
Alin. (4), al crui coninut era: "(4) n msura n care prin prezenta lege nu
se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.", nu a fost
modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.
Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a
preluat prevederile alin. (4), ns cu trimitere la Ordonana Guvernului nr.
2/2001.
Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text
ncetnd o dat cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonana Guvernului
nr. 2/2001.
ANEXA nr. 1: CONINUTUL-CADRU al documentaiei
tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii (la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea
261/2009 )
Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii se elaboreaz de proiectani autorizai, persoane fizice
sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta lege i,
dup vizarea spre neschimbare, se dezvolt n proiectul tehnic
ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordan cu
cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor,
acordurilor, punctului de vedere al autoritii pentru protecia
mediului competente, precum i, dup caz, al actului administrativ al
acesteia, cerute prin certificatul de urbanism.
Documentaia tehnic - D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii se ntocmete pentru:
- autorizarea executrii lucrrilor de construire - D.T.A.C;
- autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare - D.T.A.D.;
- autorizarea executrii organizrii lucrrilor - D.T.O.E.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor scrise i
desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
CAPITOLUL A: Proiectul pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construire - P.A.C.
SECIUNEA I: Piese scrise
1.Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2.Memoriu
2.1.Date generale:
Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor
de construcii, fcndu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor;
- clima i fenomenele naturale specifice;
- geologia i seismicitatea;
- categoria de importan a obiectivului.
2.2.Memorii pe specialiti
Descrierea lucrrilor de:
- arhitectur;
- structur;
- instalaii;
- dotri i instalaii tehnologice, dup caz;
- amenajri exterioare i sistematizare vertical.
2.3.Date i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa
la cererea pentru autorizare:
- suprafeele - construit desfurat, construit la sol i util;
- nlimile cldirilor i numrul de niveluri;
- volumul construciilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4.Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile
legale n vigoare
2.5.Anexe la memoriu
2.5.1.Studiul geotehnic
2.5.2.Referatele de verificare a documentaiei tehnice - D.T., n
conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n construcii,
inclusiv n situaiile prevzute la art. 7 alin. (2
1
) i (2
3
) ntocmite de
verificatori tehnici atestai de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor
Publice i Locuinelor, alei de investitor.
(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I
modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.3.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I
abrogat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.4.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I
abrogat de Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
2.5.5.Avizele i acordurile privind asigurarea, branarea i
racordarea la infrastructura edilitar, dup caz, precum i avizele,
acordurile i actele administrative specifice ale organismelor
administraiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale
acestora, dup caz - Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile,
Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Ministerului
Sntii Publice, precum i ale Ministerului Culturii i Cultelor,
Ministerului Aprrii, Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Romn de
Informaii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul
de urbanism conform reglementrilor legale n vigoare i ca urmare a
condiiilor speciale de amplasament i/sau a funcionalitii
investiiei, dup caz, obinute n prealabil de solicitant.
(la data 14-Feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.5.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I
modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
2.5.6.Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n
form autentic, pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor
existente sau n imediata lor vecintate - i numai dac sunt necesare msuri
de intervenie pentru protejarea acestora -, pentru lucrri de construcii
necesare n vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente, precum i n
cazul amplasrii de construcii cu alt destinaie dect cea a cldirilor
nvecinate.
SECIUNEA II: Piese desenate
1.Planuri generale
1.1.Plan de ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz, emis de oficiul de cadastru i
publicitate imobiliar teritorial
(la data 14-Feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.1.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II
modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
1.2.Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei
- plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie
Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau
1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar
teritorial, pe care se vor reprezenta:
imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis
certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor
topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor,
unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe,
precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare;
amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor
desfiina sau se vor construi;
cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni
(cotele + 0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axe; cotele
trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea);
denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor
pluviale;
accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile
prevzute;
planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac
obiectul legilor de restituire a proprietii.
(la data 14-Feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II
modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
1.3.Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din
zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea
cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica
instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu
ap i canalizare.
2.Plane pe specialiti
2.1.Arhitectur
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind
arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum
urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu
indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de
scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv
indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo
unde este cazul -, care s cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor,
nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i la corni -,
fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile,
cotate i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i
desfurarea stradal prin care se va arta modul de integrare a acestora n
esutul urban existent.
2.2.Structura
2.2.1.Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur
construciile proiectate.
2.2.2.Detalii de fundaii
2.2.3.Proiect de structur complet
Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri.
2.3.Instalaii
2.3.1.Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor
proiectate.
2.4.Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i
instalaii tehnologice, determinante pentru configuraia planimetric a
construciilor, se vor prezenta:
2.4.1.Desene de ansamblu
2.4.2.Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n
partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei,
dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data
elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de
proiect.
CAPITOLUL B: Proiectul pentru autorizarea executrii
lucrrilor de desfiinare - P.A.D.
SECIUNEA I: Piese scrise
1.Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2.Memoriu
2.1.Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care
urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde
este cazul se vor prezenta desfurri rezultate din asamblarea mai multor
fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea
lucrrilor de desfiinare.
(la data 14-Oct-2009 punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1, capitolul 6, sectiunea I
abrogat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )
SECIUNEA II: Piese desenate
1.Plan de ncadrare n teritoriu
- plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie
i cartografie, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000,
dup caz.
2.Plan de situaie a imobilelor
plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i
cartografie, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100,
dup caz, prin care se precizeaz:
- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
- modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor
pluviale;
- plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se
desfiineaz i cele propuse - plan de situaie, construcii noi sau umpluturi
de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3.Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din
zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea
cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica
instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
4.Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s
permit evidenierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea cotelor,
suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice,
dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va
prezenta i proiectul de organizare a lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n
partea dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei,
dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data
elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de
proiect.
CAPITOLUL C: Documentaia tehnic de organizare a
execuiei lucrrilor - D.T.O.E. (la data 14-Oct-2009 anexa 1, capitolul 7
modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor - D.T.O.E.
este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se
prezint, de regul, mpreun cu documentaia tehnic pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii.
Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s
cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i
necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei,
att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar
n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum
urmeaz:
(la data 14-Oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea
261/2009 )
(la data 14-Oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea
261/2009 )
SECIUNEA I: Piese scrise
1.Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2.Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de
amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor de materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;
- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din
zona amplasamentului;
- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii.
(la data 14-Oct-2009 punctul 2. din anexa 1, capitolul 7, sectiunea I modificat de Art. I,
punctul 38. din Legea 261/2009 )
SECIUNEA II: Piese desenate
Plan general
a)la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform
planului de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd
amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile provizorii
necesare realizrii acesteia;
b)la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei
lucrrilor vor putea fi prezentate i n planul de situaie privind amplasarea
obiectivelor investiiei al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n
partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei,
dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data
elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de
proiect.
_____
*) Conform art. 3 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr.
7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 41/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 509 din
7 iunie 2004, s-a nfiinat Agenia Naional de Cadastru i Publicitate
Imobiliar n subordinea Ministerului Administraiei i Internelor, prin
reorganizarea Oficiului Naional de Cadastru, Geodezie i Cartografie, iar
oficiile judeene de cadastru, geodezie i cartografie i al municipiului
Bucureti s-au reorganizat n oficii de cadastru i publicitate imobiliar la
nivelul fiecrui jude i n municipiul Bucureti.
Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar a fost organizat i
funcioneaz n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.210/2004, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.
ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate
utilizai n cuprinsul legii
(la data 14-Feb-2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
2.Autorizaia de construire/desfiinare
Actul de autoritate al administraiei publice locale - consilii judeene i consilii
locale municipale, oreneti i comunale -, pe baza cruia se pot realiza
lucrri de construcii.
Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este
reglementat prin prezenta lege i prin normele metodologice elaborate de
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului.
3.Anexe gospodreti
Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc
activiti specifice, complementare funciunii de locuire, care, prin
amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate
funcional distinct.
n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse:
buctrii de var, grajduri pentru animale mari, ptule, magazii, depozite i
altele asemenea, n mod similar, sunt asimilabile noiunii de anexe
gospodreti i garajele, serele, piscinele i altele asemenea.
4.Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole
Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea
de reedin a lucrtorilor agricoli, menite s adposteasc maini agricole,
utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum
i spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole.
5.Avizare/aprobare
Avizare - procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere
al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraiei
publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale
interesate, avnd ca obiect analiza soluiilor funcionale, a
indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente
prezentate prin documentaiile de amenajare a teritoriului i
urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei lucrrilor de
construcii i proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor executa
lucrrile.
Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau
nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
(la data 14-Feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
(la data 14-Feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
Aprobare - opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a
propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice
favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor
putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii
programelor de dezvoltare teritorial i urbanistic, precum i al autorizrii
lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii.
6.Cldiri de importan redus
Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un
numr redus de oameni:
a)cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele
gospodreti ale acestora;
b)cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti funcionale;
c)dispensare comunale fr staionar;
d)sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative
de credit rural, biblioteci, oficii potale i altele asemenea;
e)cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200
m
2
i cu deschideri pn la 6 m;
f)hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii,
cu o suprafa de pn la 200 m
2
i deschideri pn la 6 m;
g)dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri
i altele asemenea;
h)construcii cu caracter provizoriu.
7.Construcii cu caracter provizoriu
Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate,
care, prin specificul funciunii adpostite ori datorit cerinelor urbanistice
impuse de autoritatea public, au o durat de existen limitat, precizat i
prin autorizaia de construire.
De regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i
alctuiri care permit demontarea rapid n vederea aducerii terenului la
starea iniial (confecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori
altele asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu
caracter provizoriu fac parte: chiocuri, tonete, cabine, locuri de expunere
situate pe cile i n spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i
reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi
realizarea construciilor provizorii se autorizeaz n aceleai condiii n care se
autorizeaz construciile definitive.
8.Construcii speciale
Construciile cu caracter militar care se autorizeaz n condiiile prevzute la
art. 43.
9.Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism
Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu
definit, prin care se analizeaz situaia existent i se stabilesc obiectivele,
aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat.
Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
cuprinde:
a)planurile de amenajare a teritoriului;
b)planurile urbanistice;
c)regulamentele locale de urbanism.
Definirea i coninutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i
de urbanism se fac prin legea amenajrii teritoriului i urbanismului.
9
1
.Documentaie tehnic - D.T.
Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice
eseniale necesare emiterii autorizaiei de construire/desfiinare i
prin care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea n
indicii urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i relaiile
acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia
spaial, structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i
echiparea construciilor - inclusiv soluiile de asigurare, branare i
racordare a acestora la infrastructura edilitar, dup caz.
Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic - D.T.
se dezvolt n proiectul tehnic - P.Th. i constituie parte integrant a
acestuia, respectiv a detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea
prevederilor documentaiei tehnice - D.T, sub sanciunea nulitii
autorizaiei de construire.
Coninutul-cadru al documentaiei tehnice - D.T. este prevzut n
anexa nr. 1 la prezenta lege.
(la data 14-Oct-2009 punctul 9^1. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea
261/2009 )
9
2
.Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii
Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care
constituie dosarul ce se depune la autoritile administraiei publice
locale prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de
construire.
(la data 14-Oct-2009 punctul 9^2. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 39. din Legea
261/2009 )
10.Drept de execuie a lucrrilor de construcii
Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului
dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii competente,
autorizaia de construire/desfiinare:
1.dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie,
servitute (dobndit prin: contract de vnzare-cumprare, de schimb,
de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire,
hotrre judectoreasc);
2.drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune,
comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei de construire n baza unui
contract de comodat/locaiune se poate face numai pentru
construcii cu caracter provizoriu i acordul expres al proprietarului
de drept.
(la data 14-Oct-2009 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea
261/2009 )
11.Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se
inscripioneaz date de identificare a unei instituii publice, societi
comerciale, fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice
alt text specific, sub care o persoan fizic sau juridic i exercit activitatea
ntr-o cldire sau ntr-o incint.
12.Instalaii aferente construciilor
Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare
funcionrii construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate,
de la branament/racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt
sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente construciilor
se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat.
(la data 14-Oct-2009 punctul 12. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea
261/2009 )
13.Intravilanul localitii
Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic
general (PUG) i cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr
construcii, organizate i delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate
permanent sub ape, aflate n circuitul agricol sau avnd o alt destinaie,
nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de
planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n
Planul urbanistic general (PUG) al localitii.
14.Extravilanul localitii
Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a
unitii de baz (municipiu, ora, comun), nuntrul cruia autorizarea
executrii lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile prezentei
legi.
15.mprejmuiri
Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau
parcele asupra crora exist forme de proprietate, executate pentru protecie
mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, crmid,
piatr, lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe bulumaci -, ori prin
planii specifice.
15
1
.Locuri de joac i agrement
Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru
populaie.
(la data 14-Oct-2009 punctul 15. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 40. din Legea
261/2009 )
16.Lucrri de construcii
Operaiunile specifice prin care:
- se realizeaz construcii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane i aeriene, ci de comunicaii, lucrri inginereti, de art
etc.;
- se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare,
dinamitare etc.
17.Lucrri de modificare
Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale
i/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea total sau n parte a
acestora.
Lucrrile de modificare pot fi:
a)lucrri de modificare structural, din care fac parte, n principal,
lucrrile de consolidare, de supraetajare i/sau de extindere a
construciei;
b)lucrri de modificare nestructural, din care fac parte, n
principal, lucrrile de amenajri interioare i recompartimentri
uoare, care nu afecteaz n mod semnificativ structura de rezisten
a construciei i pentru care este necesar avizul prealabil al unui
proiectant autorizat.
Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de
compartimentare provizorii, nestructurale, este necesar emiterea
unei autorizaii de construire n condiiile legii i cu respectarea
prevederilor legale privind calitatea n construcii.
(la data 14-Oct-2009 punctul 17. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea
261/2009 )
17
1
.Lucrri de intervenie n prim urgen
Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint
pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora
determinate de factori distructivi naturali i antropici, inclusiv a
instalaiilor aferente acestora, pentru:
a)punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten
mecanic, stabilitate i siguran n exploatare;
b)desfiinarea acestora.
(la data 14-Feb-2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
17
2
.Lucrri de reabilitare
Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea
performanelor de siguran i exploatare a construciilor existente,
inclusiv a instalaiilor aferente, n scopul prelungirii duratei de
exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinelor eseniale de
calitate prevzute de lege.
(la data 14-Feb-2009 punctul 17^1. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 43. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
18.Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de
construire
Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd
dintr-un complex de lucrri care se execut n mod permanent, n vederea
meninerii construciilor-instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare
desfurrii continue, confortabile i n deplin siguran a circulaiei, la
nivelul traficului maxim.
19.Mobilier urban
Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care,
prin alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate aparte zonei sau
localitii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate
construciilor dac amplasarea lor se face prin legare constructiv la sol
(fundaii platforme de beton, racorduri la utiliti urbane, cu excepia energiei
electrice), necesitnd emiterea autorizaiei de construire. Fac parte din
categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje
decorative, pergole, cabine telefonice i altele asemenea.
19
1
.Modificare de tem
Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n
vedere funciunile i/sau capacitile funcionale caracteristice,
indicatorii tehnico-economici aprobai, soluiile spaiale i/sau de
amplasament i alte asemenea cerine, care au fundamentat
elaborarea documentaiei tehnice - D.T, care a stat la baza emiterii
autorizaiei de construire.
(la data 14-Feb-2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
20.Parcelare
Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia
sau mai multor proprieti funciare distincte, destinate construirii, n scopul
atribuirii, concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate.
21.Proiect tehnic (P.Th.)
Documentaia tehnico-economic - piese scrise i desenate -,
elaborat n condiiile legii, care dezvolt documentaia tehnic - D.T,
cu respectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire,
precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii
competente pentru protecia mediului, anexe la autorizaia de
construire.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluiile tehnice i economice de
realizare a obiectivului de investiii, pe baza cruia se execut
lucrrile de construcii autorizate.
(la data 14-Feb-2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
21
1
.Detalii de execuie (D.E.)
Documentaii tehnice cuprinznd reprezentri grafice realizate la
scrile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dup caz, la alte scri grafice, n
funcie de necesitile de redactare, precum i piese scrise pentru
explicitarea reprezentrilor grafice, elaborate n baza proiectului
tehnic i cu respectarea strict a prevederilor acestuia, care detaliaz
soluiile tehnice de alctuire, asamblare, executare, montare i alte
asemenea operaiuni, privind pri/elemente de construcie ori de
instalaii aferente acesteia i care indic dimensiuni, materiale,
tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiii.
Detaliile de execuie, elaborate n condiiile legii i verificate pentru
cerinele eseniale de calitate n construcii de ctre verificatori
tehnici atestai n condiiile legii, detaliaz proiectul tehnic, n
vederea executrii lucrrilor de construcii autorizate.
(la data 14-Feb-2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-Feb-2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din Ordonanta
urgenta 214/2008 )
23.Recepia lucrrilor
Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii
i este actul prin care se certific finalizarea lucrrilor executate n
conformitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie.
Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instalaii se
efectueaz att la lucrri noi, ct i la intervenii n timp asupra construciilor
existente, conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz n
dou etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz:
- recepia la terminarea lucrrilor;
- recepia final.
24.Schimbare de destinaie
n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de
construire i/sau de desfiinare, dup caz, numai n situaia n care pentru
realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de
construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire.
25.Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau
ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebit. n
raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a)zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a
patrimoniului natural cu valoare deosebit;
b)zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea
n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istoric, cultural sau
memorialistic deosebit.
26.NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art.
II alin. (2) i ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii i ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea
i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr.
50/1991:
- art. III din Legea nr. 453/2001:
"- Art. III
Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr.
50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea
proteciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum i referirile la
obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construcii-
montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice
alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi.";
- art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003:
"(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor
include formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor
necesare acestei proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de
preluare, predare-primire a studiilor de teren i a documentaiilor prevzute
la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 29
1
], prin proces-verbal ncheiat ntre pri
dup inventarierea arhivelor menionate la art. I pct. 23 [art. 29
1
alin. (3)],
fr a mai fi nevoie de punerea n ntrziere.
- Art. III
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48
din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.";
- art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:
"(2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei
nr. 1.943/2001, cu modificrile ulterioare."
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 933 din data de 13 octombrie 2004
*) n tot cuprinsul legii termenul "Proiect" din sintagmele "Proiect
pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii", "Proiect de
organizare a execuiei lucrrilor" i "Proiect pentru autorizarea
executrii lucrrilor de desfiinare" se nlocuiete cu termenul
"Documentaie tehnic - D.T".
(la data 14-Feb-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) n tot cuprinsul legii abrevierile "PAC", "P.O.E." i "P.A.D." se
nlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." i "D.T.A.D.".
(la data 14-Feb-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) n tot cuprinsul legii sintagma "oficiul judeean de cadastru,
geodezie i cartografie" se nlocuiete cu sintagma "oficiul de
cadastru i publicitate imobiliar teritorial".
(la data 14-Feb-2009 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) n tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" se nlocuiete
cu sintagma "verificator de proiecte".
(la data 14-Oct-2009 Actul modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009 )

Forma sintetic la data 14-May-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice.
SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

S-ar putea să vă placă și