Sunteți pe pagina 1din 1

PROBELE I BAREMELE

pentru VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE


ale candida#ilor la admiterea n institu#iile de nv$#$mnt proprii, ct 'i n cele ale Ministerului Ap$r$rii
Na#ionale care preg$tesc speciali'ti pentru Ministerul Afacerilor Interne

1. n cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a
candidatului.
3. Probele se susin n aceea!i zi, n urm$toarea ordine: alergare - vitez$, aruncarea mingii medicinale !i
alergare - rezisten$.
4. Probele se execut$ n inut$ sportiv$ adecvat$ anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scuri sau trening).
5. Este declarat Promovat candidatul care ndepline!te baremul minim stabilit pentru fiecare prob$. Candidatul
care nu promoveaz$ o prob$ este eliminat din concurs, iar n funcie de momentul n care intervine aceasta, nu mai
parcurge celelalte probe.
6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexamin$ri, repet$ri sau contesta#ii.
7. Performana obinut$ de candidai !i calificativul acordat se consemneaz$ n borderoul de examen.
8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectueaz$ cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din
OMAI nr.154/2004 privind activit$ile de educaie fizic$ !i sport n MAI.
9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituiilor de nv$$mnt.
10. Probele !i baremele minime de promovare sunt urm$toarele:

Nr.
crt.
PROBELE DE VERIFICARE BAREME MINIME
B'RBA)I FEMEI
1. Alergare de vitez$ - 50 m plat 7 2 8 1
2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc
(4 kg b$rbai !i 2 kg femei)
7 m 7 m
3. Alergare de rezisten$ - 1000 m 3` 45 4` 10

11. Preciz$ri tehnice !i metodice privind efectuarea probelor:

A. Proba de alergare - vitez$
a) se execut$ cu startul din picioare, cte doi candidai;
b) cronometrul porne!te la mi!carea primului candidat;
c) startul gre!it (plecarea naintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start gre!it candidatul este declarat
Nepromovat;
d) candidaii care se ciocnesc n timpul alerg$rii !i cad sau care se mpiedic$ ori alunec$ din cauza suprafeei de
alergare se consider$ c$ nu au parcurs traseul !i vor relua proba o singur$ dat$, la sfr!itul seriei din care fac
parte.

B. Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg b$rba#i 'i 2 kg femei)
a) se execut$ de pe loc, cu ambele brae, pe deasupra capului, spre nainte, ntr-un sector cu l$ime de 3 metri !i
lungimea de cel puin 10 metri, cte un candidat;
b) poziia iniial$ a picioarelor poate fi n sprijin apropiat sau dep$rtat (lateral sau nainte);
c) n cazul n care execuia se efectueaz$ din poziia stnd sau stnd-dep$rtat, candidatul poate s$ se ridice pe
vrfuri f$r$ a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziia stnd dep$rtat anterio-posterior candidatul poate
ridica piciorul din spate cu condiia ca piciorul din fa$ s$ menin$ permanent contactul cu solul; n ambele cazuri nu
se va c$lca sau dep$!i linia sectorului de aruncare, inclusiv dup$ aterizarea mingii;
d) candidatul are dreptul la dou$ ncerc$ri;
e) m$surarea arunc$rii se efectueaz$ de la linia sectorului de aruncare pn$ la urma l$sat$ de minge, nspre locul
de aruncare;
f) sc$parea mingii de c$tre candidat (nainte sau napoi) este considerat$ aruncare nereu!it$ (pentru prima
ncercare);
g) dac$ situaia prev$zut$ la lit. f) are loc la a doua ncercare, candidatul este declarat Nepromovat, iar n
borderou este consemnat$ performana celei mai bune arunc$ri.

C. Proba de alergare - rezisten#$
a) se execut$ cu startul din picioare, n serii de 15 - 25 candidai/ cronometru;
b) trecerea de la alergare la mers se consider$ abandon.

n vederea susinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaii vor avea asupra lor echipamentul
sportiv adecvat.

La probele eliminatorii - contravizita medical #i verificarea aptitudinilor fizice a candida&ilor - nu se
admit contesta#ii!