Sunteți pe pagina 1din 34

I STORI A ROMNI EI .

TRANSI LVANI A, Volumul I ,


Edit. George Bariiu, Cluj-Napoca, 1997, p.987-1175.


Capitolul X

EPOCA CARE SURDE: ROMNII
N ANII LIBERALISMULUI HABSBURGIC, 1860-1865

Dr. Simion Retegan

1. Micarea politic# romneasc# n anii 1860-1863
2. Dieta romneasc# a Transilvaniei, 1863-1864
3. mpliniri bisericeti, colare, culturale
EPOCA CARE SURDE: ROMNII
N ANII LIBERALISMULUI HABSBURGIC, 1860-1865

n istoria modern& a Transilvaniei perioada scurt& care ncepe n 1860, odat& cu
pr&buirea regimului absolutist i dureaz& pn& la mijlocul anului 1865, cnd negocierile
dualiste ajung ntr-un stadiu foarte avansat, are un profil cu totul aparte. Ea are analogii care
ne poart& napoi n tumultul desf&ur&rilor politice ale revolu(iei paoptiste i chiar mai
departe n vremea lui Iosif al II-lea.
La fel ca n toamna anului 1848, conflictul dintre clasa conduc&toare austriac& i cea
maghiar&, ruptura care s-a produs ntre Viena i Pesta, a antrenat cu sine n Transilvania
muta(ii politice profunde, care, n compara(ie cu trecutul, echivaleaz& cu o bulversare a
rolurilor pe care na(iunile transilv&nene l-au jucat n via(a statului. Peste toate deosebirile care
au existat, i n 1861 ca i n 1848, nlocuirea regimului privilegiilor celor trei na(iuni politice
istorice cu o guvernare de tip reprezentativ, s-a tradus printr-un avans al popula(iei
majoritare spre prim-planul scenei politice. Romnii din Transilvania deveneau prin lege, din
misera plebs contribuens, dispre(uit&, nedrept&(it&, tolerat&, na(iune politic&, factor important
n conducerea statului, participant& direct& la administrare, justi(ie, legiferare, chiar dac&
propor(ia acestei particip&ri, croit& la Viena, nu era pe m&sura ponderii sale numerice.
Dar ceea ce n 1848, pornindu-se de jos n sus, nu a dep&it sfera administra(iei locale,
devine dup& 1860 o realitate la scara ntregii vie(i publice, o realitate consfin(it& prin legi.
nsui forul legislativ statal, Dieta, are acum o majoritate romneasc&. Str&batem astfel anii
unor realiz&ri deosebite, care contureaz& loalalt& imaginea unui adev&rat salt. Pe urmele
eliber&rii sociale a marii mase iob&geti, asist&m, n mai pu(in de un deceniu, la abolirea
vechii discrimin&ri politice a na(iunii, la ob(inerea autonomiei religioase a ortodocilor,
jum&tate din popula(ia romneasc& a Transilvaniei, la extinderea i consolidarea re(elei
colare, la njghebarea unor societ&(i culturale n frunte cu ASTRA, la nfiriparea unor
funda(iuni i fonduri b&neti, la nmul(irea rapid& a rndurilor elitei intelectuale. n ansamblul
ei societatea romneasc& transilv&nean&, acea lume patriarhal& de (&rani i preo(i despre care
vorbete adesea Nicolae Iorga, lume asupra c&reia apas& nc& greu motenirea iob&geasc&,
respir& mai adnc, devine mai mobil&, pornete pe calea unei mai accelerate diversific&ri.
Cu toate aceste muta(ii, cu toate c& ziarele din Bucureti insereaz& n aceast& vreme
rubrici cu genericul Romnia de peste Carpai, suntem totui departe de ceea ce s-ar putea
numi un transfer integral al puterii. Guvernul lui Anton Schmerling, boicotat nu numai n
Ungaria ci i n Boemia, n Gali(ia, n Croa(ia, extrem de interesat ca Transilvania s& i
trimit&, potrivit Constitu(iei din februarie 1861, reprezentan(ii n parlamentul central de la
Viena, a mers n colaborarea sa cu conduc&torii romni mai departe dect a f&cut-o cu
celelalte na(ionalit&(i. El a deschis ntr-adev&r o mare sp&rtur& n rnduielile publice
transilv&nene dar, grevat de centralismul s&u funciar, de speran(a mereu prezent& a
mp&ratului n reconcilierea cu maghiarii, de pozi(ia geografic& a Transilvaniei, grani(& n
grani(& cu statul romn UNIT, de ostilitatea fa(& de tendin(ele unei democra(ii radicale, nu a


mers niciodat& att de departe nct s& rup& total i definitiv cu trecutul. Calculul tradi(ional
habsburgic al neutraliz&rii reciproce a for(elor i spune mereu cuvntul. Astfel nct, dac& n
birourile Cancelariei aulice de la Viena i ale Guberniului din Cluj va intra dintr-o dat& un
ntreg ir de nal(i func(ionari romni, conducerea acestor foruri va fi ncredin(at& unui mare
aristocrat ungur i unui general austriac, dac& n fruntea unor jurisdic(ii administrative au fost
numi(i romni, consiliile de conducere ale acestora r&mn sub control maghiar i s&sesc, dac&
administra(ia i justi(ia local& se primenesc n comitate, pe P&mntul Cr&iesc situa(ia se
schimb& mult mai greu. Chiar legea electoral& din 1863, incontestabil cea mai mare concesie
f&cut& romnilor, o lege de-a dreptul radical& n compara(ie cu legea maghiar& din 1848, a fost
astfel calculat& la Viena nct nici una din na(iuni s& nu aib& majoritatea absolut& ci s& se
echilibreze n Diet& unele pe altele. )i cte mijloace nu au putut fi folosite de c&tre guvernul
vienez, la dispozi(ia c&ruia r&mneau i acum armata, poli(ia, finan(ele, onorurile pentru a (ine
la respect majoritatea romneasc& a Dietei din 1863? O majoritate constituit& mai ales din
func(ionari publici a c&ror existen(& material& depindea cu totul de func(iile pe care le
de(ineau. Sunt fapte care, aa cum vom vedea, explic& caren(ele legisla(iei de la Sibiu.
Ceea ce n al doilea rnd imprim& o coloratur& aparte anilor liberalismului habsburgic
este anvergura exploziv& a mic&rii politice, deopotriv& la romni ca i la maghiari i la sai.
Ca i n anii revolu(iei demersul politic nu se mai limiteaz& la un grup mai mare sau
mai restrns de intelectuali ci antreneaz& stratul burghez romnesc pe toat& ntinderea i
adncimea sa. Ac(iunea na(ional& nu se desf&oar& numai la nivelul centrelor tradi(ionale:
Blajul, Sibiul, Braovul, de unde pornesc i acum marile ini(iative, ci se afirm& viguros i pe
plan local, n reedin(ele comitatelor, districtelor, scaunelor s&seti i chiar secuieti, n
magistratele oraelor, n micile trguri. n toate aceste locuri r&sun& pentru prima dat& n
forurile publice cuvnt&ri romneti, se (in consf&tuiri, se formuleaz& programe, se redacteaz&
memorii, se nainteaz& proteste, se organizeaz& colecte, se fac planuri.
Mai mult dect att, exist& momente cnd p&tura intelectual&, nc&lcnd cadrele
nguste constitu(ionale, permise, ncearc& s& mite satele, pentru a aeza demersurile sale pe
un suport popular.
Un asemenea moment l constituie prim&vara anului 1861 cnd fruntaii romni, n
competi(ia pentru puterea local& cu nobilimea maghiar& i patriciatul s&sesc, nu numai c&
asalteaz& cu memorii i peti(ii forurile locale, Guberniul, Cancelaria aulic&, nu numai c&
trimit, una dup& cealalt&, delega(ii na(ionale sau locale la curtea imperial& dar fac ca oraele s&
forfoteasc& de (&rani, intr& n reedin(ele comitatelor n fruntea unor coloane organizate, trec,
n Alba de Jos, la forme de rezisten(& deschis& fa(& de autorit&(i. Dup& anii lungi ai
absolutismului toate speran(ele sugrumate ale revolu(iei r&bufneau dintr-o dat& la suprafa(&.
Valul mic&rii generale de regenerare, n fream&tul c&ruia reg&sim la fiecare pas amintirea
revolu(iei, deschiderile i idealurile ei, r&zbate pn& n cele mai ndep&rtate i izolate col(uri
ale Transilvaniei. Suntem surprini s& vedem cum sute i sute de m&runte sate romneti,
afundate n s&r&cie, rupte parc& de lume, se trezesc la via(&, i schimb& juzii, i tocmesc
nv&(&tori, cer locuri de biserici i de coli, nal(&, dup& mari eforturi colective, cnd o


biseric&, cnd o coal&, cnd o cas& parohial&, i nzestreaz& preo(ii cu p&mnt, angajeaz&
notari, ntocmesc acte prin care declar& limba romn& drept limba lor oficial&
1
.
Dup& exemplul din mai 1848 de la Blaj, libertatea de micare care apare este
fructificat&, nc& din ianuarie 1861, printr-o crea(ie institu(ional& proprie, acel Comitet
na(ional romn, pus sub preedin(ia nal(ilor prela(i de la Blaj i Sibiu, )ulu(iu i )aguna. Dei
nu a fost recunoscut oficial ci doar tolerat tacit, acest nucleu central va avea, cel pu(in pn& n
1863, ini(iative dintre cele mai importante.
Exist&, de asemenea, n aceti ani o pres& romneasc& tot mai viguroas& - n 1863
ap&reau n nordul Carpa(ilor trei ziare politice, dou& colare i patru literare
2
, pres& - a c&rei
influen(& n societate crete pe m&sur& ce chingile cenzurii i sl&besc strnsoarea. Este extrem
de semnificativ faptul c& num&rul cititorilor Gazetei Transilvaniei crete n 1860 cu sutele, de
la 360 la 1200, pentru ca n 1865, dup& cotitura politic& dualist&, el s& se pr&bueasc& sub
nivelul din vremea absolutismului
3
.
Aceste mpliniri de vrf, ctigate ntr-un context politic favorabil, liberal sau cel pu(in
liberalist, nu ne pot face ns& s& pierdem din vedere fragilitatea stuctural& a mic&rii politice
romneti. ntr-o lume aristrocatic&, conservatoare, care abia se smulge din trecut, lipsa unei
nobilimi bogate, culte, organizate, cum era cea maghiar&, lipsa unei puternice clase burgheze,
purt&toare de industrie, de comert, de credit, cum era patriciatul s&sesc, lipsa oraelor cu
concentrarea lor de oameni, resurse, talente, constituie pentru elita cult& romneasc&
impedimente grave n competi(ia pentru putere. Cu att mai mult cu ct ns&i aceast&
intelectualitate, comparativ cu rivalele sale, comparativ cu mul(imea (&r&neasc& desf&urat&
dedesubtul ei, era slab& numeric i cu prec&dere rural&. Componenta sa principal& r&mne i
acum clerul s&tesc, foarte influent, e drept, ntre ai s&i, dar cu o instruc(ie colar& deficitar&.
C&ci preo(ii ortodoci i greco-catolici, spre deosebire de omonimii lor romano-catolici,
calvini, luterani, unitarieni, cu o nzestrare funciar& bogat& sau chiar opulent&, nu numai c&
oficiaz& cultul divin n biserici, cunun&, boteaz& i prohodesc, dar, pentru a-i asigura
existen(a, pentru a asigura educa(ia colar& a fiilor lor, ar&, sap&, cosesc, secer&, al&turi de
poporenii lor, le stau mereu n frunte, cu fapta i cu vorba, n toate ale lor.
In acelai timp experien(a politic& a intelectualit&(ii romneti n totalitatea sa este,
inevitabil, sub nivelul aceleia a vechilor de(in&tori ai puterii. Acetia aveau n spatele lor nu
numai averea, nu numai ascendentul naterii nobiliare ci i un lung exerci(iu al vie(ii
parlamentare, cu toate culisele, dedesubturile, manevrele sale, un vast exerci(iu al guvern&rii
locale, o solidaritate de clas& impenetrabil&, str&lucirea i prestigiul culturii, crea(ii corporative
de mare importan(&, ntinse rela(ii i conexiuni personale, o veche tiin(& a folosirii for(ei,
mistific&rii, diversiunii. Cum ar fi putut, de pild&, chiar n 1861 un pumn de nobili maghiari s&
(in& att de strns n mn& un comitat ca Hunedoara, aa numita Valachia Transylvanica, n
care romnii formau 94% din popula(ie, s& impun& principiul mp&r(irii paritare a func(iilor
publice ntre romni i maghiari?
n afar& de toate acestea, chiar la nivelul s&u de decizie, aflat nc& n minile prela(ilor
mai mult dect n cele ale laicilor, existen(a a dou& centre de putere, cel de la Sibiu i cel de la
Blaj, mpieteaz& grav asupra demersului politic romnesc. n 1861 i n 1863, )aguna i


)ulu(iu, dnd uit&rii toate vechile lor resentimente, merg mn& n mn&, dar ncepnd din
1865, n mijlocul tuturor amenin(&rilor dualiste, Blajul i Sibiul ofer& spectacolul descurajant
al unei sfieri publice extrem de d&un&toare cauzei na(ionale. Este, de fapt, perioada n care
conducerea ecleziastic& cedeaz& hegemonia mic&rii laicilor, prin constituirea n 1869 a
partidelor politice. n amsamblul ei, micarea politic& romneasc& se impune nu att prin for(a
sa intrinsec&, ct prin ceea ce reprezint& ea, prin posibilit&(ile sale de a activa politic masa
(&r&nimii. Exemplul mare al revolu(iei tr&iete puternic n amintirea tuturor
4
.
Pe lng& fervoarea politic&, anii guvern&rii liberale, ca n general toate epocile de
nnoire, se caracterizeaz&, n al treilea rnd printr-o puternic& agita(ie social&. Aplicarea
extrem de greoaie a Patentei de desfiin(are a iob&giei din 1854, legea domnilor, cum o
numesc (&ranii, inechit&(ile acestei legiuiri n mp&r(irea p&unilor i p&durilor ntre fotii
st&pni i fotii supui, febra proceselor pentru p&mnt care ncepe n 1858, odat& cu
nfiin(area tribunalelor urbariale, obliga(iile fiscale, comas&rile, au creat n sate o stare de
tensiune care r&bufnete violent, cnd ntr-o zon&, cnd n alta, cnd ntr-un sat cnd n altul.
Nicicnd, cu excep(ia anilor revolu(iei, scrie istoriograful rmssy Lajos, proprietatea nu a
fost n aa m&sur& atacat& de plebea romn& ca n anii 1862, 1863 i 1864
5
. Suntem astfel
martorii unui lung ir de r&zvr&tiri locale care, cu excep(ia Mun(ilor Apuseni, focarul
dintotdeauna a revoltei (&r&neti, nu se ncheag& ntr-o ac(iune larg&, zonal&, dar au un caracter
permanent i sunt adesea foarte violente. Se trag clopotele n dung&, se ocup& cu for(a
p&mnturile, p&durile, p&unile n litigiu, sunt alunga(i dreg&torii cur(ilor nobiliare, se
elibereaz& oamenii aresta(i, sunt atacate curiile. n Mun(ii Apuseni dar i n alte foarte multe
locuri se opereaz& arest&ri, se folosete armata, ajungndu-se uneori s& se deschid& focul
asupra mul(imii, s& se intre cu cavaleria peste oameni, s& fie mpr&tiate cu s&biile trase
plcurile strnse pentru ap&rarea satelor.
n fine, i sub aspect bisericesc, colar, cultural n general, tabloul pe care l nf&(ieaz&
epoca liberal& este i el de o extrem& bog&(ie i varietate. Ceea ce s-a f&cut n aceast& vreme n
toate aceste domenii, n general prin propriile for(e ale na(iunii, a nsemnat pentru romni, la
ieirea de sub povara jugului iob&gesc, o ntremare necesar&, f&r& de care ap&sarea t&v&lugului
dualist ar fi fost incomparabil mai greu de suportat.

1. MICAREA POLITIC# ROMNEASC# N ANII 1860-1863

Schimb&rile politice din vara anului 1860, iar apoi publicarea Diplomei liberale din 20
octombrie, au declanat n ntreg Imperiul Habsburgic un puternic reviriment al mic&rilor
na(ionale. Fiecare popor caut& s& profite de dezghe(ul survenit, fie ap&rndu-i autonomia pe
care o avusese nainte de instaurarea absolutismului, fie c&utnd s& ob(in& un asemenea cadru.
Aceast& n&zuin(& se lovete pe de o parte de rezisten(a cercurilor conduc&toare habsburgice
care, dup& puseul federalist din octombrie, se vor orienta tot mai mult spre o politic&
centralist&, exprimat& prin Constitu(ia din februarie 1861, dar se lovete, pe de alt& parte, i de
tendin(ele de suprema(ie ale na(iunilor aa zise istorice, germani, maghiari, polonezi. C&ci
legea fundamental& din octombrie, chiar dac& recunoate egalitatea tuturor popoarelor


Imperiului, istorice i neistorice, nu preconizeaz& nicidecum autonomia lor politic& ci
doar federalizarea provinciilor de coroan&, care constituiau fiecare adev&rate conglomerate
na(ionale. Ca atare, n partea apusean& a Imperiului vom asista la efortul slavilor, al cehilor
mai ales, de a se sustrage domina(iei politice tradi(ionale a minorit&(ii germane, tot aa cum n
partea sa r&s&ritean& popoarele nemaghiare: romni, croa(i, srbi, slovaci se vor str&dui s&-i
ob(in& autonomia politic& na(ional&, mpotriva tendin(elor de subordonare ale aristocra(iei
maghiare.
Ac(iunea politic& romneasc& ncepe s& se nfiripe nc& din vara anului 1860, n
atmosfera nou& creat& de dezbaterile Senatului imperial l&rgit de la Viena, de dispozi(iile
oficiale privind introducerea limbilor na(ionale n justi(ie, de revigorarea proiectului legii
municipale. Ca la un semn, n mai multe p&r(i ale Transilvaniei se ntocmesc memorii adresate
membrilor romni ai Senatului vienez, memorii care toate ridic& probleme dintre cele mai
acute , politice, economice, sociale, culturale, l&snd s& se ntrevad& un climat general de
ateptare, de animozitate surd&.
Dup& publicarea Diplomei liberale, acest curent subteran izvort din nemul(umiri mai
vechi i mai noi, alimentat de speran(e i proiecte de viitor, izbucnete cu putere la suprafa(&
n toate teritoriile locuite de romni: Transilvania, Banat, Criana, Maramure, Bucovina. Cea
dinti preocupare a tuturor este asigurarea unui nou statut politic al na(iunii. Actul
fundamental din 20 octombrie este primit pretutindeni de romni ca o eliberare, ca un nou
r&s&rit, ca un soare de prim&var&. El aducea cu sine o nou& recunoatere constitu(ional& a
autonomiei Transilvaniei, suprimat& for(at n 1848, enun(a principiul egalit&(ii tuturor
na(iunilor Imperiului, readucea via(a constitu(ional&, permitea o libertate de micare care
ncuraja toate speran(ele. Dintr-o dat& glasul presei r&sun& foarte puternic, au loc diverse
consf&tuiri i ntruniri, se ntocmesc memorii i programe, circul& manifeste. n acelai timp
noul context politic scoate la lumin& obstacolele care st&teau n calea na(iunii: pozi(ia
unionist& a nobilimii maghiare, cu toate pericolele pe care ea le comporta, statutul privilegiat
al sailor, politica centralizatoare a puterii de stat habsburgice. C&ci, scrie n ianuarie 1861
Vasile Ladislau Pop ... hamul german numai cu atta era mai uor de purtat c& nu era team&
c& neam(ul i va atinge scopul cu germanizarea, cnd din contra ungurilor mai lesne le-ar
putea succede a maghiariza
6
.
Primele planuri pozitive asupra viitorului pornesc din Transilvania, unde blocul etnic
romnesc era cel mai puternic, mai compact, mai bine organizat, unde micarea na(ional& avea
n spatele ei un trecut glorios, unde amintirea rezisten(ei victorioase a Mun(ilor Apuseni n
1849 tr&ia nc& puternic n sufletele oamenilor. Precum Transilvania, prin pozi(ia sa
geografic& e osia tuturor teritoriilor locuite de romni citim n ziarul Concordia, aa sunt
ardelenii centrul c&tre care privesc to(i romnii de dincoace de Carpa(i
7
.
ntr-adev&r, la cteva zile dup& Diplom&, sinodul ortodox de la Sibiu prilejuiete o
important& consf&tuire politic& a intelectualit&(ii. Se pledeaz& aici, potrivit vechii constitu(ii
transilv&nene, pentru delimitarea unui teritoriu na(ional romnesc, asem&n&tor celui maghiar,
secuiesc i s&sesc, fiecare cu o conducere, o administra(ie, o lege electoral& proprie. Aceste
teritorii care urmau s& fie reprezentate n Diet& cu un num&r egal de deputa(i, urmau s& aib&


fiecare propria sa limb& oficial& i s& comunice ntre ele n limba latin&
8
. Cteva zile mai
trziu, romnii din Braov, rupnd scurt cu tot trecutul feudal, propun dimpotriv&, s& se adopte
o nou& constitu(ie a Transilvaniei ntr-o Diet& democratic&, n care fiecare na(iune s& fie
reprezentat& propor(ional cu num&rul s&u. Na(iunea romn&, exclam& Bari(iu, rennoiete
jur&mntul depus la Blaj n mai 1848, i proclam& din nou libertatea i independen(a, scutur&
de pe fruntea sa Unio Trium Nationum, Tripartitul, Approbatele, Compilatele, Statutele
sailor, i toate legile federale n&scocite pentru sugrumarea na(ionalit&(ii, limbii, libert&(ii,
viitorului s&u. Ea cere: garantarea libert&(ii personale, deplina libertate a presei , libertate de
ntrunire i asociere, diet& general& constituant&, cens mic de 5 florini
9
. Este solu(ia spre care
se orienteaz& i alte centre romneti: Alba Iulia, Or&tie, L&pu
10
, cu deosebiri mai ales n
ceea ce privete baza electoral& a viitorului corp legislativ. Cel mai departe merg intelectualii
din Mun(ii Apuseni, care, prin glasul lui Iosif Hodo, relanseaz& n Revista Carpa(ilor
planul din 1849 al unirii tuturor teritoriilor romneti ale Imperiului ntr-un singur trup
na(ional
11
. La Timioara, conferin(a na(ional& din noiembrie 1860, se pronun(& pentru
constituirea Banatului ntr-un c&pitanat romnesc, autonom att fa(& de Ungaria ct i fa(& de
Voivodina srbeasc&, sau, n cazul respingerii cererii, pentru alipirea sa la Transilvania
12
.
Ceea ce este comun tuturor acestor programe este opozi(ia categoric& fa(& de legile
maghiare din 1848 i n primul rnd fa(& de legea uniunii. Ea e pentru romni, spunea la 1
Decembrie 1860 vicarul Ha(egului, Gavril Pop, ... groap&, unde s& perim, mare, unde, ca
rurile cele mici, s& ne nnec&m i s& ne perdem
13
.
n aceast& atmosfer& nou&, n care speran(ele se amestec& cu temerile, s-a n&scut planul
convoc&rii unui congres romnesc, care s& stabileasc& conduita unitar& a na(iunii n noile
mprejur&ri. Aprobarea lui constituie unul din obiectivele principale ale marii delega(ii
romneti de la Viena, asem&n&toare n multe privin(e aceleia conduse de Avram Iancu n
ianuarie 1850. Aflat& sub conducerea mitropolitului greco-catolic )ulu(iu, ea va avea
ntrevederi cu ministrul-preedinte Rechberg, cu arhiducele Rainer, cu fostul i noul ministru
de stat Goluchowski i, respectiv, Schmerling, cu minitrii justi(iei i finan(elor, cu
guvernatorul Lichtenstein, cu comesul sas Franz Salmen, cu noul cancelar al Transilvaniei
Francisc Kemny. Acesta, numit la 9 decembrie, nainte de intrarea lui Schmerling n guvern,
preg&tea la Viena componen(a Cancelariei aulice, a Guberniului, lista efilor unit&(ilor
administrative, componen(a acelei conferin(e speciale de propuneri privind modul convoc&rii
dietei. n acelai timp delega(ii au fost contacta(i, n secret, de unii oameni politici maghiari
care nu pierduser& cu totul speran(a de a i-i face pe romni alia(i, de a-i folosi ca mijloc de
presiune asupra Vienei. Scopul principal al delega(iei era desigur, audien(a la mp&rat, pe care
)ulu(iu n entuziasmul s&u spera ntr-adev&r s&-l ctige pentru cauza na(iunii sale.
Din motive de oportunitate politic&, la Curte s-a refuzat delega(ilor o audien(& festiv&,
fiind primi(i, ca priva(i, doar mitropolitul )ulu(iu, din partea uni(ilor i protopopul Ioan
Popasu din partea ortodocilor, cei care vor nainta mp&ratului marele memoriu din 10
decembrie 1860, n redacterea final& a lui Vincen(iu Babe. Actul, tip&rit i polpularizat n
capitala Imperiului
14
, sintetizeaz& principalele cereri ale momentului: asigurarea egalit&(i
politice i confesionale a na(iunii romne printr-o diplom& imperial& solemn& - Diploma


assecuratorium, - asem&n&toare celei leopoldine din 1691, diplom& care s& nu poat& fi eludat&
de c&tre organele puterii executive, numirea unui romn n postul de cancelar aulic al
Transilvaniei, recunoaterea limbii romne ca limb& oficial& a statului, al&turi de maghiar& i
german&, desemnarea membrilor romni ai conferin(ei de preg&tire a dietei de c&tre prela(ii
proprii, lege electoral& echitabil&, ntrunirea unui congres na(ional romnesc. Aadar, cereri de
o deschidere mai redus& fa(& de revendic&rile revolu(iei, compatibile toate Diplomei din
octombrie, cereri care, cum scrie Axente Sever, unul dintre cei mai activi delega(i,
memorialistul ei
15
, veneau s& se al&ture, neascultate i neb&gate n seam&, surorilor lor mai
mari, irului lung al revendic&rilor din anii 1849-1851.
Cu toate acestea )ulu(iu i ai s&i nu s-au ntors cu minile goale din capitala
Imperiului. El descinde n preajma s&rb&torilor Cr&ciunului, de-a dreptul n Sibiu, la reedin(a
omologului s&u ortodox, aducnd cu sine acceptul verbal al lui Schmerling pentru ntrunirea
unei conferin(e na(ionale romneti, declara(ia mp&ratului c& ntrunirea comisiei preg&titoare
a dietei se va face la Alba Iulia, promisiunea c& dieta ns&i nu va mai fi convocat& la Cluj.
Separat membrii delega(iei mic& la Viena chestiuni speciale sau zonale extrem de importante:
Popasu pe cea a renfiin(&rii mitropoliei ortodoxe, )ulu(iu pe cea a sinodului greco-catolic,
n&s&udenii revendic& cu succes constituirea celor 44 de sate ale lor ntr-un district autonom,
cer i ob(in averile regimentului, etatizate n 1851
16
, trimiii F&g&raului cer i primesc
numirea unui romn n fruntea districtului lor
17
.
Sub aceste auspicii se va ntruni, la chemarea lui )aguna i )ulu(iu
18
, n zilele Anului
Nou 1861, Conferin(a na(ional& de la Sibiu, prima manifestare politic& de mare anvergur& a
romnilor transilv&neni n noua epoc&. Era, scrie Iosif Hodo la Bucureti ...adunarea din
Blaj, de la 15 mai 1848, n miniatur&, cu acelai stil, cu aceeai lupt&, cu aceleai partide, cu
aceleai concluse i poate cu aceleai consecin(e
19
. Cu acest prilej romnii i reafirm&
adeziunea fa(& de programul paoptist de la Blaj, se declar& din nou na(iune politic&
independent&, se pronun(& pentru autonomia Transilvaniei, stabilesc liniamentele unei legi
electorale democratice
20
.
Concluziile conferin(ei vor fi naintate Cur(ii de la Viena sub forma unui nou
memoriu, nso(it de un protest colectiv mpotriva felului n care a fost reconstituit& Cancelaria
aulic& i a modului injurios n care cancelarul Kemny a n(eles s& convoace conferin(a de la
Alba Iulia pentru preg&tirea dietei. Se cerea nc& o dat& mp&ratului s& nainteze viitorului for
legislativ proiecte de lege privind egalitatea politic& a na(iunii romne, egalitatea confesiunilor
ortodox& i greco-catolic&, egalitatea limbii romne n administra(ie i justi(ie, reprezentarea
propor(ional& a romnilor n func(iile publice
21
.
Foarte important& pentru evolu(ia ulterioar& a mic&rii politice a fost constituirea la
Sibiu a unui nucleu politic central, germenele viitorului partid na(ional, acel Comitet
romnesc permanent, alc&tuit din 18 membri, menit s& coordoneze ntregul efort na(ional care
se punea n micare. El nu a fost niciodat& confirmat oficial, ca cel din 1848, s-a micat destul
de lent sub preedin(ia comun& a celor doi capi bisericeti, s-a ntrunit greu, cnd n plen, cnd
n prezidiu, dar a f&cut totui, direct sau indirect, servicii foarte mari cauzei na(ionale.
n(elegem mai bine nsemn&tatea sa, din violen(a reac(iei de respingere a oamenilor politici


maghiari. De ce aceast& nou& institu(ie, r&bufnete ntr-un glas presa nobiliar& din Cluj, cnd
exist& Cancelaria, Guberniul, comitatele i scaunele, episcopiile i judec&toriile, care toate
vegheaz& i asupra romnilor? Care va fi sfera activit&(ii sale, care vor fi legile sale, cine l va
supraveghea, cine l va trage la r&spundere ?
22

Marele eveniment care a deschis via(a constitutional& a Transilvaniei n noua epoc&,
evenimentul ateptat cu cea mai mare emo(ie n toate col(urile Transilvaniei, urm&rit cu cea
mai mare aten(ie la Viena, la Pesta, la Bucureti, a fost conferin(a mixt& de preg&tire a dietei,
alc&tuit& din reprezentan(ii tuturor celor trei na(iuni ale (&rii, conferin(& care se va ntruni n
11-12 februarie 1861 la Alba Iulia. Era prima ocazie n istoria secular& a mic&rii politice
romneti cnd reprezentan(ii na(iunii urmau s& se ntlneasc&, fa(& n fa(&, ntr-un for public
cu trimiii celorlalte dou& na(iuni, prima lor consultare oficial& n treburile patriei comune. Va
fi poate, scrie Gazeta din Braov, momentul att de mult ateptat al drept&(ii, cnd se va
m&sura fiec&rei na(iuni a (&rii, nu dup& normele trecutului cu aluatul lor cel periculos ci
potrivit realit&(ilor vie(ii, cnd se va face primul pas real pentru emanciparea politic& a
popula(iei majoritare, cnd se va pune temelia colabor&rii i fr&(iei na(iunilor Transilvaniei
23
.
Dar nu a fost s& fie aa. Cu justificarea c& trebuiau reprezentate separat cele opt
comitate, numite chiar i acum maghiare, separat cele cinci scaune secuieti, separat cele 11
orae autonome, noul cancelar aulic Kemny invit& la Alba Iulia 24 de maghiari, 8 sai i, ca
de mil&, abia 8 romni. Mai mult dect att, potrivit unei practici curente, chiar i ntre
acetia erau inclui doi-trei renega(i fii r&t&ci(i ai na(iunii, persoane cu totul compromise n
fa(& opiniei publice romnei. Cteva voturi nemaghiare pentru uniune ar fi fost de cel mai
mare efect la Viena.
Ne putem imagina uor indignarea general&, murmurul grozav care se produce ntre
romni la aflarea acestui num&r i acestor nume. Din toate p&r(ile locuite de romni ne
venir&, scrie Gazeta, ntiin(&ri, adrese, programe, nsufle(iri, plnsori, conferin(e, ca i cum,
odat& cu gerul iernii s-ar fi dezghe(at i inimile romnilor
24
. Deoarece ncep s& circule
zvonuri despre primirea grandioas& a reprezentan(ilor romnilor, despre ridicarea gloatelor
(&r&neti, cancelarul aulic pune n vedere prela(ilor s& se evite orice demonstra(ii de acest fel,
iar guvernatorul Lichtenstein se deplaseaz& la Sebe cu trupe, gata s& intervin& n caz de
nevoie
25
.
La Alba Iulia reprezentan(ii na(iunii maghiare, primii c&rora Kemny le d& cuvntul,
reafirm& sus i tare, prin glasul episcopului romano-catolic Ludovic Haynld, valabilitatea
uniunii din 1848 i, ca atare, principial, se pronun(& mpotriva convoc&rii dietei. Practic
accept& totui ntrunirea unei diete cu caracter nobiliar, convocat& pe baza legii electorale din
1848, pe care o i recomand& mp&ratului
26
, diet& care, desigur, ar fi reeditat hot&rrile aceleia
din timpul revolu(iei. Nu se (ine seama ctui de pu(in de faptul c& uniunea fusese hot&rt& n
1848 cu for(a, nu numai f&r& participarea dar chiar mpotriva voin(ei na(iunii majoritare, c&
din nou acum fruntaii romnilor i ai sailor se pronun(& cu fiecare prilej mpotriva sa.
Din partea lor, oamenii politici sai sunt pentru diet& dar propun ntrunirea ei pe o baz&
electoral& ngust&, inspirat& din regulamentele provinciilor vestice ale Imperiului
27
.


Reprezentan(ii romnilor profit& de ocazie pentru a ridica pe un plan mai general cauza
na(iunii lor. Punctul de vedere romnesc a fost exprimat la Alba Iulia de c&tre mitropolitul
Alexandru Sterca )ulu(iu prin marea sa cuvntare din 11 februarie. Gestul lui curajos de a-i
rosti discursul n limba romn& a impresionat foarte puternic pe contemporani. Era, exclam&
Gazeta, vocea ce din p&mnt se ridica, copleitoare prin ns&i r&sunetul s&u, vocea care
ntruchipa suferin(ele i aspira(iile unui popor ajuns, mpotriva tuturor vicisitudinilor istoriei,
la contiin(a drepturilor sale, hot&rt s& le scoat& la via(&.
Discursul lui )ulu(iu poate fi comparat, prin ecoul pe care l-a strnit i mai ales prin
importan(a ideologic& pe care a avut-o n cadrul epocii, cu marea cuvntare a lui B&rnu(iu din
1848, chiar dac& el nu are nici anvergura doctrinar&, nici for(a argumenta(iei, nici patosul
copleitor al capodoperei b&rnu(iene. Va fi exemplul urmat pretutindeni, modelul i chiar
izvorul de inspira(ie al valului de plngeri i proteste romneti pe care le va prilejui
reorganizarea administra(iei. Cuvntul de ordine a lui )ulu(iu nici mai mult, nici mai pu(in
dect partea dreapt& din toate
28
, va r&suna cteva s&pt&mni mai trziu n toate reedin(ele
administra(iei locale, din Hunedoara pn& n Solnocul Interior, din Alba de Jos pn& n
scaunul Mure.
n privin(a dietei, romnii propun la Alba Iulia proiectul electoral democratic preg&tit
de conferin(a na(ional& de la Sibiu. Dreptul de vot urma s& fie acordat unor categorii sociale
foarte largi, care acopereau aproape n ntregime popula(ia statului: to(i cei care posedau
p&mnt sau cas& de orice valoare, care practicau meserii sau f&ceau comert, intelectualii de
toate gradele.
Aadar, trei proiecte electorale, radical deosebite unul de cel&lalt, care vor fi aprins
dezb&tute n consiliul ministerial din 14 martie 1861. Cum era de ateptat, cancelarul Kemny
pledeaz& abil pentru adoptarea censului mare de 8 fl., f&r& capita(ie, cens votat n 1848, cens
care, declar& el, r&spunea imperativului ca cultura i proprietatea s& fie mai bine reprezentate
n diet& dect gloata incult&, oricare ar fi precump&nirea ei numeric&. Din 156.726 foti iobagi
urmau s& voteze 5.070 care, scria el , sunt destui i prea destui pentru condi(iile
Transilvaniei
29
. Deoarece n consiliul ministerial nu s-a putut ajunge la un acord ntre
sus(in&torii lui Schmerling, favorabil reducerii censului, i minitrii maghiari, nsui Francisc
Iosif va fi acela care va opta n cele din urm& pentru solu(ia conservatoare maghiar&. Kemny
reuete, de asemenea, la 24 martie s& reaeze n posturile importante pe fostele c&petenii din
1848, c&rora li se atribuiau prerogative decisive n administra(ia local&
30
. Uniunea, n spatele
c&reia romnii ntrev&d mereu spectrul dezna(ionaliz&rii, ncepe s& se contureze amenin(&tor la
orizont.
ngrijorarea este cu att mai mare cu ct presa relateaz&, unul dup& altul episoadele
dramatice care survin n timpul alegerilor pentru dieta Ungariei, n Banat, Criana,
Maramure: b&t&i, amenin(&ri, omoruri, acte de corup(ie, ilegalit&(i de tot felul, n urma c&rora
n circumscrip(ii compact romneti au fost alei deputa(i maghiari. Din Bucovina venea tirea
c& n dieta acesteia romnii r&mneau n minoritate. n aceste mprejur&ri critice pornesc
romnii n prim&vara anului 1861 s& cucereasc& bastioanele administra(iei locale.


Renfiin(area fostelor comitate, scaune, districte, n locul celor 79 de preturi instituite
n 1854, trecerea guvern&rii locale din minile beamterilor absolutismului n competen(a
organismelor locale constitu(ionale, a nceput n luna aprilie 1861. Ea trebuia s& se fac&,
potrivit instruc(iunilor cancelarului Kemny, prin numirea de c&tre efii jurisdic(iilor a cte
unui consiliu permanent, n sarcina c&ruia c&deau alegerea func(ionarilor publici,
supravegherea activit&(ii lor, reglementarea folosirii limbilor (&rii n administra(ie, dirijarea
preg&tirilor pentru diet& etc. Pe P&mntul Cr&iesc reorganizarea scaunelor urma s& se fac& pe
baza Punctelor regulative din 1805, opuse i ele fundamental noului principiu al egalit&(ii
na(ionale enun(at din Viena.
Pornind de la aceste dispozi(ii, comi(ii, c&pitanii i juzii supremi maghiari readuc la
via(& n aprilie 1861, dup& un plan comun stabilit la Cluj, vechile consilii locale nobiliare din
1848, total compromise n ochii romnilor, ostile aspira(iilor acestora. Prima lor grij& a fost s&
redacteze, care mai de care, nfl&c&rate adrese pentru uniune, trimise ntr-o adev&rat& febr& a
reg&sirii, mai nti de la un comitat la altul, apoi Guberniului, Cancelariei, Curtii, camerei
magna(ilor i camerei deputa(ilor a dietei din Pesta, comitatelor din Ungaria. Ele sunt
instituite, e drept, cu titlu provizoriu, pn& la proxima diet&, sunt completate i cu romni, dar
nic&ieri at(ia nct s& pericliteze hegemonia maghiar&. ntreaga transformare politic& devenea
astfel o restitutio in integrum a st&rii din 1848, reorganizarea se transforma ntr-o restaurare.
Acest nou constitu(ionalism ntmpin& din partea romnilor o rezisten(& extrem de
puternic&. Suntem cei mai mul(i, dou& treimi din popula(ia Transilvaniei, st&pnim i muncim
cea mai mare parte a p&mntului, (inem (ara cu d&rile i cu recru(ii notri, ne-am jertfit vie(ile
i averile pentru ap&rarea ei, suntem recunoscu(i de mp&rat ca egali n drepturi, tr&im n
lumina veacului al XIX-lea, voim aadar s& nu se mai hot&rasc& despre noi, f&r& noi, voim
s& influen(&m destinele statului n ansamblul lui i n p&r(ile sale, voim s& ne fie recunoscut
acest drept, se declar& i se scrie n toate reedin(ele comitatelor i districtelor, n cele mai
multe reedin(e ale scaunelor s&seti i secuieti, n multe magistrate or&eneti, n
Universitatea s&seasc&. Pretutindeni se cere ca reorganizarea administrativ& s& se fac& n
cadrul unor congrega(ii largi, democratice, ca romnii s& fie reprezenta(i cu un num&r
propor(ional sau cel pu(in egal n consiliile locale de conducere i n func(iile publice, ca
limba romn& s& fie recunoscut& ca limb& de guvern&mnt, de jos pn& la Curte al&turi de
cea maghiar& i german&.
Se multiplica astfel, la nivelul jurisdic(iilor, disputa de la Alba Iulia, la nivelul statelor
majore. Ca i acolo se ia pozi(ie pentru sau mpotriva unei legi electorale liberale, pentru sau
mpotriva dietei, pentru sau mpotriva autonomiei Transilvaniei, problema central& a epocii.
Gazeta din Braov, mereu n frunte, sintetizeaz& cel mai bine confrunt&rile: Cte una sut&
nume aristocratice, istorice ungureti, iara fa(& cu acetia cte dou&zeci, mult treizeci de
romni de capacitate, cei mai mul(i f&r& nume istoric de familie. Ceia cu anul 1848, mai 31 -
prochiemara uniunii Ardealului cu Ungaria - &tia tot cu anul 1848 ns& 15 mai: ziua
deschiderii adun&rii na(ionale din Blaj, pe flamurele lor. Ceia cu o retoric& i dialectic&
rafinat&, demn& de zilele Ptolemeilor, cestia numai cu o logic& simpl& nsa sf&rim&toare.. o


lupt& obstinat&, cerbicoas&, nentrerupt&, neadormit&, pas din pas, urm& din urm&, pentru un
teren pa carele romnii l-au perdut din secule. Naintarea cauzei drepte e foarte grea
31
.
R&spunsul maghiar se ntemeiaz& pe teza continuit&(ii dreptului, a valabilit&(ii
legilor din 1848, a legii uniunii naintea tuturor celorlalte. Sunt, se declar& n toate adun&rile
comitatense i sc&unale, hot&rri valide, votate legal n dieta statului, sanc(ionate de mp&rat,
publicate n jurisdictii, nu pot fi, aadar, abrogate prin diplome i patente imperiale! Cu att
mai mult cu ct ele, prin decretarea libert&(ii i egalit&(ii drepturilor individuale, indiferent de
na(ionalitate i religie, sunt att de generoase i fa(& de romni. R&sun& desigur i din aceast&
parte apeluri pentru fr&(ia na(iunilor transilv&nene, sortite s& mpart& laolalt& binele i r&ul
unuia i aceluiai p&mnt, lumina aceluiai cer. Printre acestea ns&, printre apologiile
legisla(iei revolu(iei, se fac mereu auzite acum, mai deschis sau mai voalat, ecourile lozincii
lui Kemny, Non numerus sed pondere. Romnii, afirm& sau insinueaz& vorbitorii maghiari,
numai ct cump&nesc cu num&rul dar ncolo n-au nici avu(ie, nici industrie, nici cultur&, nici
destui oameni cu preg&tire c&rtur&reasc& superioar&, nici m&car o limb& sufucient de elevat&
pentru a r&spunde exigen(elor unei administra(ii i justi(ii moderne. Nu este destul,
acompaniaz& presa, c& am ridicat, noi de la noi, stigmatul dependentei personale de pe fruntea
voastr&, c& respira(i aerul libert&(ii constitu(ionale, c& v-am f&cut egalii notri, c& st&m al&turi
de voi, fotii notri iobagi, la dezbaterile publice, c& v& d&m func(ii, c& v-a(i f&cut coli, c& v&
pute(i folosi limba?
n esen(&, n spatele ntregului verbiaj liberal al epocii, a tuturor dialogurilor care se
poart&, ba chiar se caut& cu fruntaii romni, a condescenden(ei cu care ei erau primi(i n 1861,
op(iunea unionist& a taberei maghiare este nc& i mai categoric& dect n urm& cu 12 ani. Mai
mult dect atunci, ea era, dup& desf&ur&rile militare conduse de Avram Iancu, dup& toate
muta(iile benefice pe care le aduce ntre romni desfiin(area iob&giei, dup& recenta unire a
Principatelor, singura cale pentru salvarea hegemoniei politice a unei minorit&(i asupra
majorit&(ii popula(iei. Singura corec(ie pe care nobilimea transilv&nean& o face legisla(iei
paoptiste, singura concesie real& pe care ea o accept& este, la st&ruin(ele venite de la Pesta,
cea n privin(a limbii. Consiliile locale admit, la invita(ia comitatului Cluj, primul care se
reorganizeaz&, servind drept model tuturor celorlalte, limba romn& n via(a public& dar numai
la nivelul comunelor, oraelor i comitatelor. Altfel, cu excep(ia Nas&udului i F&g&raului,
hegemonia maghiar& n organismele administra(iei locale i n corpul func(ion&resc,
exclusivitatea limbii maghiare n Diet&, la Guberniu i Cancelaria aulic& r&mneau n fondul
lor intacte. Chiar i n vara anului 1861, cnd la st&ruin(ele romnilor se convoac& congrega(ii
comitatense, iar&i dup& exemplul Clujului, acestea, trecute prin ciurul electoral f&cut n
1848, nu vor face dect s& repete sau chiar s& ngreuneze deciziile din aprilie.
Din partea lor fruntaii romni nainteaz& la Cluj, Turda, Aiud, Trn&veni,
Dumbr&veni, Deva, Dej i Gherla repetate proteste
32
, p&r&sesc ostentativ lucr&rile de
reorganizare, ncearc& s& se retraneze pe aliniamentele unei mpotriviri pasive. Pornete spre
Viena o nou& deput&(ie na(ional&, cea a lui Ioan Ra(iu, Ilie M&celariu i Iacob Bologa
33
,
urmat& de delegatia F&g&raului, apoi de cea a comitatului Hunedoara
34
.


n marele comitat Alba de Jos de la opozi(ia teoretic& se trece la rezisten(a deschis&:
romnii refuz& s& participe la noile organisme, s& primeasc& func(ii publice, s& se supun&
func(ionarilor alei de comitatul comitatens nobiliar. n mai i iunie, apoi din nou n
septembrie i octombrie, satele din jurul Cmpenilor, a Abrudului, cele de la poalele Mun(ilor,
de pe Ampoi, din jurul Blajului i Albei Iulii boicoteaz& deschis noile autorit&(i. O delega(ie a
mo(ilor condus& de Axente Sever cere mp&ratului, n septembrie 1861, numirea unui romn
n func(ia de comite suprem
35
. n toat& aceast& perioad&, juzii cercuali, ale c&ror rapoarte sunt
trimise, cu gr&mada, ca probe, de la Comitat la Guberniu, de la Guberniu la Cancelarie, de la
Cancelarie la Curte, scriu c& n 15 mai la Blaj a avut loc o adunare cu mult popor la 1848,
c& se vorbete despre constituirea unor g&rzi na(ionale, c& renvie revolu(ia cu toate groz&viile
ei, c& s-au nmul(it atacurile asupra propriet&(ii, c& func(ionarii sunt amenin(a(i, c& este
anarhie, c& mul(i nobili i-au p&r&sit curiile
36
. Personal Kemny scrie mp&ratului c& la
adunarea de la Blaj au venit din Principatele vecine personalit&(i ca B&rnu(iu i Laurean
37
. Se
cere n mai multe rnduri, f&r& succes, aprobarea folosirii armatei
38
.
Reorganizarea scaunelor i districtelor aa zise s&seti, Fundus Regius de odinioar&,
nf&(ieaz& un tablou asem&n&tor n multe privin(e a aceluia din comitate, cu deosebirea c& aici
controversa nu se poart& asupra men(inerii sau suprim&rii autonomiei istorice a Principatului
ci asupra principiilor organiz&rii interne a scaunelor. Survin n schimb aceleai sperante
nelate, nedrept&(i, proteste, aceeai interpretare diferit& a ideii egalit&(ii na(ionale. Se fac
auzite de asemenea aceleai refrene: cel mai mare num&r, cea mai mare parte a d&rii, cei mai
mul(i recru(i pe de o parte, averea, cultura, dreptul istoric de cealalt& parte.
ntr-adev&r dreptul istoric, nruchipat de Punctele regulative din 1805 va sta i aici la
baza reorganiz&rii. De unde proteste ale romnilor c&tre comitele s&sesc, c&tre Guberniu, c&tre
Cancelaria aulic&, c&tre mp&rat: Or&tia la 9 aprilie, Sebeul la 10 aprilie i la 1 iunie,
Miercurea la 12 aprilie, Braovul la 21 aprilie i la 6 mai, Sibiul la 15 aprilie, 21 mai, 26
iunie
39
.
Cauza romneasc& ncepe s& se mite ncet nainte abia dup& ruptura deschis& care s-a
produs ntre Viena i Pesta, prin dizolvarea precipitat&, la 22 august 1861, a dietei maghiare.
Drumul acestei schimb&ri a fost totui netezit de ntreg noianul memoriilor din comitate i
scaune, de lungul ir al delega(iilor venite la Curte i, poate, cel mai mult de votul separat al
lui Vasile Ladislau Pop n plenul Cancelariei aulice, vot prin care viitorul preedinte al Astrei
s-a ridicat cu curaj mpotriva tuturor propunerilor c&peteniilor maghiare ale Transilvaniei
40
. n
acest context nou se va dezbate chestiunea dietei transilv&nene n consiliile ministeriale din 24
august i 9 septembrie, cnd se rennoiesc vechile dispute germano-maghiare privind locul i
timpul ntrunirii sale, ordinea sa de zi i mai ales baza sa electoral&
41
. Deoarece de data
aceasta Francisc Iosif, mereu cu cuvntul decisiv, a optat pentru propunerile lui Schmerling, la
19 septembrie 1861 se emite rescriptul imperial pentru diet&. Aceasta este convocat& la Alba
Iulia, urma s& dezbat& n primul rnd recunoaterea egalit&(ii na(iunii romne, se reducea la
jum&tate censul
42
. Cancelarul Kemny care boicotase sistematic dieta, i prezint& demisia.
mprejur&rile p&reau, acum cnd Viena era din nou avizat& la sprijinul na(iunilor nemaghiare,
aproape tot att de favorabile cauzei romneti ca i n 1849.


Este momentul n care sosete la Viena cea de a treia delega(ie romneasc&, din nou
sub conducerea mitropolitului )ulu(iu. Pentru problemele lor speciale, sosesc deput&(ii din
Arad, din Zarand, din S&laj
43
. Delega(ii ncearc& prin noi memorii, ntre care Memorandumul
din 15 noiembrie, o adev&rat& capodoper& a genului
44
, prin demersuri n pres&, prin nesfrite
ntrevederi cu oamenii politici s& ob(in& realipirea Partium-ului la Transilvania, aprobarea
ntrunirii unui congres na(ional, reprezentarea propor(ional& a na(iunii lor n diet&, n temeiul
precump&nirii sale numerice, funciare, fiscale, militare, numirea unui cancelar aulic romn.
Exista convingerea c& numai un cancelar romn ar fi fost n m&sur& s& refac&, pe alte baze,
ntreaga construc(ie a statului transilv&nean, s& apere eficient cauza romnilor, pe care
adversarii lor i prezentau la Viena n cea mai proast& postur& posibil&: oameni de jos, feciori
de popi sau chiar de iobagi, adepti ai unei democra(ii radicale, mna(i de nclina(ii comuniste,
gata s& tr&deze Imperiul la prima ocazie pentru visul Daco-Romniei lor etc. Cu att mai mult
cu ct deciziile importante apar(ineau mereu mp&ratului, cu ct, la 3 octombrie 1861,
Guberniul, ntr-o edin(& care a strnit o mare vlv&, s-a opus deschis convoc&rii dietei
45
, cu
ct cei trei consilieri guberniali numi(i de Kemny dintre renega(i au adoptat o opozi(ie
echivoc&, cu efecte dezastuoase n capitala Imperiului. ntrez&rim ntreaga complexitate a
situa(iei, mul(imea i diversitatea obstacolelor care trebuiau nl&turate, voin(a general& de a
nvinge, din cuvintele pe care mitropolitul )ulu(iu le scrie la 13 noiembrie din Viena lui
Bari(iu: ... goi, zdren(oi, fl&mnzi, huli(i, mpedeca(i, subs&pa(i, vom ap&ra, c& acum i
timpul, dreapta caus& a na(iunii i s& nu ne l&s&m de nimica birui(i, pn& cnd sau ne vom
ridica i vom sta cu na(iunea dimpreun&, tari i triumf&tori pe picioare, sau vom c&dea i vom
peri cu ea deodat& i pentru totdeauna
46
. Speran(ele delega(ilor nu erau, n acest nou context,
lipsite de temeiuri.


2. DIETA ROMNEASC# A TRANSILVANIEI, 1863-1864

Sfritul anului 1861 a adus cu sine, prin numirea la 7 noiembrie a lui Francisc
Ndasdy n func(ia de cancelar, a generalului Folliot de Crenneville, fratele primului general
adjutant al mp&ratului, n func(ia de guvernator, prin reorganizarea Guberniului, prin numirea
unor noi c&petenii locale, ntre care mul(i romni, prin emiterea unor noi instruc(iuni privind
organizarea unit&(ilor administrative, un nou curs al vie(ii politice a Transilvaniei. Cu toate
acestea, mult disputata diet& nu se va ntruni n acest an i nici n anul urm&tor, deoarece la
Viena existau nc& speran(e pentru reconcilierea Ungariei, prin prisma c&reia sunt privite
mereu aici problemele Transilvaniei. Reactualizarea chestiunii ncepe s& se fac& abia la
sfritul anului 1862, prin r&spunsurile binevoitoare care se dau marilor memorii romneti
din anii 1860-1861 i prin conscrierea sistematic& a contribuabililor cu censul de 8 florini
47
.
ncetinit de tratativele dualiste ale mp&ratului din martie 1863
48
, cursul acestui lung i
dificil proces de preg&tire se reia i se finalizeaz& repede, n luna aprilie a aceluiai an. Este
momentul n care, conflictul dintre Viena i Pesta atingnd punctul s&u culminant, deschiderea


dietei transilv&nene i participarea trimiilor s&i la lucr&rile Senatului Imperial devine o
necesitate politic& de stat, de prim rang
49
pentru viitorul Constitu(iei din februarie.
n aceast& atmosfer& favorabil& are loc conferin(a na(ional& de la Sibiu din 20-23
aprilie, prin care reprezentan(ii romnilor i declar& nc& o dat& acordul la legile fundamentale
din 1860 i 1861, se pronun(& pentru participarea la lucr&rile Senatului vienez i formuleaz&
principalele revendic&ri ale na(iunii lor
50
. De data aceasta ele vor fi nscrise aproape integral
ntre proiectele de legi ce vor fi naintate dietei. Fapt semnificativ, delega(ia romneasc& care
le prezint& la Viena, delega(ie condus& acum de marele diplomat care a fost Andrei )aguna,
este primit& n audien(& festiv& la mp&rat, la cei mai importan(i minitri, la primarul capitalei,
se organizeaz& n cinstea ei un mare banchet oficial. n aceste zile apare n Wiener Zeitung
noul rescript imperial pentru diet&.
Forul legislativ era convocat pentru data de 1 iulie la Sibiu, urmnd s& legifereze 11
proposi(iuni regeti: recunoaterea politic& a na(iunii romne i confesiunile ei, recunoaterea
limbii romne ca limb& oficial&, al&turi de maghiar& i german&, adoptarea unei noi legi
electorale, alegerea celor 26 de reprezentan(i ai Transilvaniei n Senatul imperial, remp&r(irea
administrativ& a teritoriului statului, reglementarea administra(iei publice i a justi(iei,
nfiin(area unui tribunal suprem, modificarea patentei urbariale din 1854, introducerea c&r(ilor
funciare, nfiin(area unei b&nci ipotecare
51
.
Ceea ce ns& era esen(ial n tot acest nceput era baza electoral& a viitorului for
legislativ. Deoarece participarea reprezentan(ilor Transilvaniei n Senatul imperial f&cea
inacceptabile pentru guvernul vienez legile maghiare din 1791 i 1848 se emite, cu titlu
provizoriu, un regulament electoral liberal, care va schimba radical structura social& i
na(ional& a viitorului organism legislativ.
Potrivit acestuia dieta urma s& se compun& din 125 de deputa(i alei i din 40 persoane
numite direct de mp&rat, n calitate de regaliti. Dreptul de vot se acorda tuturor locuitorilor
care pl&tiser& n 1861 un impozit de minimum 8 fl., incluzndu-se ns& aici i capita(ia, ceea
ce nsemna o reducere la aproximativ jum&tate a censului electoral. Num&rul aleg&torilor
ajungea astfel, potrivit statisticii ntocmite de Guberniul din Cluj n septembrie 1862, la
82.693, desemna(i toti pe baza censului de avere, n timp ce n 1848 num&rul aleg&torilor cu
cens i a reprezentan(ilor comunelor a fost de abia 11.000, fa(& de 74.000 nobili, care to(i
beneficiau de votul universal
52
. Chiar dac& statisticile unit&(ilor administrative, pe baza c&rora
se vor ntocmi n anul urm&tor listele electorale, au fost ceva mai mici, ajungnd la un total de
circa 78.000 de aleg&tori, propor(ia dintre nobili i nenobili a r&mas aceeai. se muta astfel
centrul de greutate al electoratului Transilvaniei dinspre nobilimea maghiar&, ostil& noului
curs al politicii vieneze, nspre marea mas& a (&r&nimii romne, ai c&rei conduc&tori erau, cum
am v&zut, favorabili acestei politici. n cele opt comitate ale Transilvaniei, care formau grosul
popula(iei sale (61,5%) romnii vor forma aproximativ 68% din electorat, fa(& de 22%
maghiari i 8% sai
53
.
n ansamblul ei, legea este un compromis ntre concesiile f&cute romnilor (includerea
capita(iei n cens, impunerea acestuia i nobililor, m&rirea num&rului de deputa(i pentru
comitate) i privilegiile vechilor na(iuni politice (reprezentarea n diet& a unor minuscule


opide, reprezentarea mai favorabil& a scaunelor n compara(ie cu comitatele). Astfel maghiarii,
cu o popula(ie de 568.172 de locuitori vor alege 44 de deputa(i, ceea ce nseamn& un deputat
la 12.913 locuitori. Saii, cei mai avantaja(i, aleg, la o popula(ie de 204.031 locuitori, 33 de
deputa(i, deci 6.370 de locuitori pentru un deputat. Romnii, cu 1.300.913 suflete aleg 48 de
deputa(i, adic& un deputat la 28.280 de locuitori. Aceasta nsemna totui pentru ei majoritatea
relativ& a dietei, incomparabil deci mai mult dect minoritatea disparat& care le era creat& n
1848.
Lunile mai i iunie r&sun& de fream&tul preg&tirilor electorale, care antreneaz& ntreaga
administra(ie, intelectualitatea, presa. n timp ce la Cluj i Viena erau propui i desemna(i
regalitii, se preg&teau proiectele de lege, se redacta mesajul tronului, n comitate, districte,
scaune i orae se constituie comitetele i comisiile electorale, se ntocmesc listele de vot, se
desemneaz& candida(ii de deputa(i, ncepe mobilizarea corpului electoral. Cuvntul de ordine
pe care circularele, presa, ntrunirile, coresponden(a particular& l lanseaz& fiec&rei na(iuni este
succesul n alegeri: nici un ndrept&(it s& nu r&mn& n afara listelor electorale, nimeni s& nu
lipseasc& de la vot, nimeni s& nu-i dea votul dect candidatului s&u na(ional.
Provoac& ndoieli i temeri mai ales comportamentul aleg&torilor (&rani, iobagii
romni de ieri, cu o situa(ie material& bun& dar lipsi(i de cea mai elementar& educa(ie politic&,
analfabe(i, dezorienta(i. Activizarea lor politic& se lovete nu numai de aceea for(& de iner(ie
caracteristic& mentalit&(ii rurale, nu numai de penuria mijloacelor materiale aflate la dispozi(ia
intelectualit&(ii, nu numai de inexisten(a unui organism politic constituit i verificat, ca cel
maghiar sau ca Universitatea s&seasc&, ci i de ostilitatea organelor locale ale puterii, de
arbitrariul comitetelor electorale n care romnii erau slab reprezenta(i, de propaganda taberei
maghiare, primejdioas& deoarece pornete fie din partea unor func(ionari publici, fie a fotilor
st&pni feudali, fa(& de care oamenii din sate erau ntotdeauna tem&tori. n marile comitate
Alba de Jos i Hunedoara, juzii cercuali, distribuind listele electorale, acrediteaz& teza c&
satele pot vota prin trimiii lor, tez& pe care ns&i Cancelaria aulic& se vede nevoit& s& o
dezmint& printr-un circular special
54
. Se semnaleaz& apoi multe ilegalit&(i n alc&tuirea listelor
electorale, diverse ncerc&ri de corup(ie. Existau astfel n rndul fruntailor romni temeri
justificate c& s&tenii vor privi dreptul alegerii ca o nou& sarcin& aruncat& asupra lor, c& i vor
mp&r(i voturile ntre uni(i i neuni(i, c& vor accepta de la nobili diverse avantaje materiale n
schimbul voturilor lor, c& nu se vor putea sustrage influen(ei func(ionarilor locali sau c& pur i
simplu nu se vor ndura s& piard& cteva zile pre(ioase din timpul seceriului.
Alegerile din 1863 s-au desf&urat n atmosfera de pondera(ie specific&, n general,
vie(ii publice a Transilvaniei, departe de violen(ele care le nso(esc n acest& vreme n Ungaria.
Ele au prilejuit cu toate acestea o foarte ncordat& confruntare politic&, al c&rei curs a cunoscut
mai ales n comitate, unde comisiile electorale scindeaz& voturile romnilor dup& felul foarte
diferit n care aleg&torii (&rani desemnau pe unul i acelai candidat
55
, momente de puternic&
tensiune.
Comportamentul politic al (&ranilor romni cu prilejul acestei prime probe
constitu(ionale la care ei au fost supui a constituit o mare surpriz& nu numai pentru nobilimea
transilv&nean& i autorit&(ile vieneze ci chiar pentru intelectualitatea proprie. Pretutindeni ei se


prezint& la locurile de votare, n num&r neateptat de mare, se nf&(ieaz& n linite i ordine
naintea comisiilor, pronun(nd, este adev&rat, foarte adesea incorect, numele candidatului
propriu, ateapt& zile de-a rndul la fa(a locului rezultatele scrutinului. Mul(imi de cte o
mie-dou& de oameni, scrie Gazeta Transilvaniei, p&esc la alegeri ca la biseric&... se p&rea c&
se vede c& poporul n(elege m&rimea, seriositatea i importan(a votis&rii
56
.
Bilan(ul alegerilor din iunie-iulie 1863 este urm&torul: 48 deputa(i romni (35 n
comitate i districte terra nobilium de odinioar&, 8 n scaunele s&seti i 5 n opide), 44
deputa(i maghiari (18 n opide, 13 n scaunele secuieti, 10 n orae, 2 n comitate i 1 n
districtul Braov) i 33 deputa(i sai (16 n orae, 16 n scaune i 1 n comitatul Trnava).
Deschiderea lucr&rilor forului legislativ, dup& o ntrerupere de peste 15 ani s-a f&cut la
15 iulie, ntr-un cadru foarte solemn, cu toat& pompa vechiului ceremonial feudal, n prezen(a
a 101 deputa(i i regaliti romni i sai, personalit&(ile lor politice cele mai valoroase,
reprezentnd dou& treimi din plenul dietei.
Deputa(ii i regalitii maghiari, prezen(i cu to(ii la Sibiu, au refuzat s& participe la
lucr&rile forului legislativ, considerat ilegal, pn& atunci pn& cnd nu se vor repune n vigoare
legile din 1848
57
. Aceast& opozi(ie, declarat& principial&, mpotriva unei diete separate a
Transilvaniei, era n realitate o opozi(ie de conjunctur&, opozi(ia mpotriva unei diete n care
maghiarii nu mai de(ineau majoritatea. Reprezentan(ii lor nu au intrat n dieta de la Sibiu, n
ciuda tuturor tentativelor de atragere s&seti i romneti
58
, dar vor intra doi ani mai trziu n
cea de la Cluj pe care o controlau n mod absolut. n orice caz, boicotul maghiar din 1863 a
f&cut s& se piard& prilejul cel mai bun ca cele trei na(iuni, n locul afronturilor reciproce
permanente, s& dezbat& mpreun& marile probleme ale Transilvaniei, a f&cut s& se rateze ansa
dialogului, ansa nceputului dezamors&rii tensiunii romno-maghiare. Mai mult dect att,
conduc&torii romni au v&zut n gestul compatrio(ilor lor nu att boicotul dietei n general, ct
boicotul recunoaterii na(iunii lor. ntr-un moment ca acesta ei ateptau conlucrarea tuturor
factorilor politici la efectuarea actului elementar de dreptate care era ridicarea majorit&(ii
popula(iei ntre na(iunile recunoscute ale statului.
Dac& defec(iunea survenit& la Sibiu a f&cut s& se discute n consiliul ministerial vienez
alternativa organiz&rii unor alegeri directe n Transilvania pentru Senatul imperial, ea nu a
putut n nici un caz opri activitatea dietei, ale c&rei hot&rri erau puse astfel n minile
romnilor i ale sailor. Suntem, ntr-adev&r, n fata primei diete moderne a Transilvaniei, n
care romnii de(ineau majoritatea relativ&, apoi prin boicotul maghiar, pe cea absolut&, prima
diet& n care deputa(ii alei primeaz& asupra celor numi(i, nenobilii asupra nobililor.
Dezbaterile sale s-au desf&urat tocmai de aceea sub ochii foarte atenti i foarte suspicioi ai
Vienei, de unde pornesc multe din combina(iile de culise ce nso(esc legisla(ia de la Sibiu,
cum o dovedete corespondenta debordant& pe care cancelarul Ndasdy i vicecancelarul
Reichenstein o poart& ntre ei i totodat& cu comisarul imperial al dietei, cu preedintele
acesteia, cu vicepreedintele Guberniului, Vasile Ladislau Pop, precum i mul(imea
rapoartelor oficiale privind diversele aspecte ale climatului politic general
59
. Era urm&rit& cu
foarte mult& aten(ie, prin intermediul Ministerului poli(iei, nu numai starea de spirit a opiniei
publice maghiare ci i creterea sau descreterea influen(ei episcopului Andrei )aguna i a lui


Iakob Rannicher n rndurile cona(ionalilor lor, creterea sau descreterea influen(ei
mitropolitului )ulu(iu i a lui George Bari(iu, raporturile dintre cei doi prela(i romni,
raporturile dintre sai i romni etc. Mult& nelinite strnete de asemenea prezen(a unor
emisari ai emigra(iei maghiare, prezen(a la Sibiu n august 1863 a lui Alexandru Papiu Ilarian,
venit din Bucureti, despre care se colportau tot felul de zvonuri. Sub influen(a acestor tiri la
Viena ctig& teren p&rerea c& romnii ar fi nclina(i s& refuze n ultimul moment trimiterea de
deputa(i n Senatul imperial sau s& o accepte numai contra unui pre( prea ridicat pentru a putea
fi acordat din partea guvernului central.
Dintre toate cele 11 proiecte de legi naintate la Sibiu cea mai mare importan(& a avut-
o, incontestabil, cel privitor la recunoaterea politic& a na(iunii romne i a celor dou&
confesiuni ale sale, cea ortodox& i cea greco-catolic&. Ea venea din antecedentele proiectului
i mai ales din consecin(ele, mai apropiate sau mai ndep&rtate, pe care el le implica. A i fost,
cum de altfel dinainte se tia, proiectul cel mai controversat dar, n acelai timp, nu prididesc
s& declare deputa(ii romni, cel mai drept, cel mai nobil, cel mai mare. Niciodat&, spun ei, o
diet& a Transilvaniei, nici cea din 1744, nici cea din 1791, nici cea din 1848, nu a dezb&tut
unul de talia lui.
Este de la sine n(eles c& o chestiune de o asemenea importan(& nu ap&rea subit, n
1863, n dezbaterea forului legislativ transilv&nean, nainte ca ceilal(i factori politici ai
statului: maghiarii, saii, Curtea de la Viena s& nu fi luat n prealabil atitudine fa(& de ea. Dup&
ce dietele din 1744, 1791, 1834, 1842 respinseser& indignate cererile na(iunii majoritare,
solu(ia pe care nobilimea maghiar& o ofer& n 1848 problemei romneti a fost, aa cum se
tie, aceea a recunoaterii egalit&tii drepturilor individuale, respingnd orice fel de drepturi
colective na(ionale. Pe aceeai pozi(ie se va posta n 1868 i parlamentul de la Pesta atunci
cnd instituia conceptul na(iunii politice maghiare, n care erau incluse i na(ionalit&(ile.
Solu(ia pentru care se pronun(& conduc&torii sai n 1862, prin cunoscuta hot&rre a
Universit&(ii din 29 martie
60
, este aceea a unor drepturi colective, de care ei nii beneficiau,
proiectnd delimitarea unui teritoriu na(ional romnesc
61
. Nici politicienii sai ns& nu
acceptau s& cedeze din P&mntul Cr&iesc, unde romnii formau de asemenea majoritatea
popula(iei
62
, dect teritorii foarte mici, lipsite total de popula(ie s&seasc&.
Ct privete cercurile conducatoare vieneze, acestea se arat& gata s& recunoasc& pe
romni ca na(iune politic& dar f&r& nici un fel de prerogative colective, de genul acelora de
care beneficiau saii. Ele erau pe de o parte incompatibile politicii centraliste guvernamentale,
iar pe de alt& parte inacceptabile n Transilvania, grani(& n grani(& cu statul romn. Cea mai
mare concesie politic& care se va face din Viena romnilor este legea electoral&, f&r& de care
dieta ar fi fost o nou& edi(ie a aceleia din 1848.
Dup& toate aceste antecedente, ceea ce se controverseaz& la Sibiu nu este, ca n trecut,
principiul n sine al recunoaterii sau nerecunoaterii politice a romnilor ci , n primul rnd,
modalitatea realiz&rii practice a acestuia. Existau n aceast& privin(& deosebiri de vederi chiar
n snul fruntailor romni. Unii, n frunte cu Simion B&rnu(iu, pornind de la vechea
constitu(ie a Marelui Principat, cu teritoriile sale na(ionale separate: maghiar, secuiesc, s&sesc,
pledeaz& pentru un teritoriu na(ional romnesc cu o conducere proprie, o Universitas


romanorum, dup& exemplul Universit&(ii s&seti, cu o administra(ie proprie, cu propria sa
limb& oficial&. Era solu(ia pe care i Universitatea s&seasc& o oferise problemei romneti n
1862. Al(ii, cei mai mul(i, n frunte cu G. Bari(iu, I. Ra(iu, V.L. Pop, Alex. P. Ilarian, se ridic&
hot&rt mpotriva solu(iei medievale teritoriale care, argumenteaz& ei, ar fi orientat evolu(ia
na(iunii pe un drum riscant, rupnd masa sa etnic& compact& n grupe separate, cu un statut
politic deosebit. Ei concep narticularea na(iunii lor ntr-o form& modern&, democratic&, prin
abolirea tuturor teritoriilor na(ionale i introducerea unei legi electorale liberale, care ar fi
asigurat na(iunii romne, att pe plan local, n jurisdic(ii ct i pe plan central, n diet&, o
pozi(ie, dac& nu propor(ional& cel pu(in convenabil& fa(& de ponderea sa numeric&.
La rndul ei aceast& formul& nou& a narticul&rii, adoptat& nc& nainte de
deschiderea dietei, comporta i ea modalit&(i deosebite de realizare, n func(ie de punctele de
pornire i optica de abordare.
Pe de o parte, Cancelaria aulic& i Guberniul, pornind exclusiv de la Constitu(ia din
1861, ncearc&, cu sprijinul unor deputa(i sai, s& impun& o recunoatere pur teoretic&, formal&
i general&, a na(iunii romne, f&r& nici o stipulare privind drepturile sale colective, autonomia
sa politic&, f&r& nici o virtualitate practic&, f&r& nici o garan(ie pentru viitor. Cu alte cuvinte, o
simpl& revan& moral& pentru suferin(ele i umilin(ele trecutului, o declara(ie principial& a
c&rei unic scop era acela de a anula discriminarea politic& a romnilor, declarat& deschis n
vechile codice de legi transilv&nene, pentru a se da satisfac(ie unei mndrii r&nite i nicidecum
o fundamentare juridic& a unor drepturi sau prerogative colective.
Pe de alt& parte, deputa(ii romni, pentru a da consisten(& legii, pornesc dimpotriv& de
la vechea constitu(ie transilv&nean&, bazat& tocmai pe principiul autonomiilor na(ionale.
Propun, aadar, recunoaterea na(iunii lor n cadrele acestei constitu(ii, punnd accentul pe
acordarea unei autonomii politice, asem&n&toare aceleia a na(iunilor istorice. Ei aveau n
fa(& exemplul direct al autonomiei s&seti, cu teritoriul, Universitatea, comitele, tribunalul
suprem, administra(ia, limba oficial&, averea na(ional& proprie. Dac& se abandoneaz& planul
teritoriului separat, care favoriza minorit&(ile dar prejudicia grav majoritatea, celelalte apanaje
ale autonomiei incit& cu att mai mult imagina(iile. Se aud voci care pledeaz& pentru un
organism propriu de conducere a treburilor comunit&(ii na(ionale, un congres anual romnesc,
pentru instituirea principiului propor(ionalit&(ii n atribuirea func(iilor n administra(ia
superioar& de stat, pentru constituirea unei averi na(ionale proprii. Nu ntmpl&tor se vorbete
acum insistent despre contribu(ia masiv& a romnilor la constituirea averii na(ionale s&seti.
n ceea ce privete recunoaterea confesiunilor romneti, de foarte mare importan(&
nu numai religioas& ci i cultural& i chiar politic&, ntr-o vreme cnd ntreg nv&(&mntul avea
caracter confesional i cnd preo(ii aveau un rol att de important n chestiunile politice,
deputa(ii romni (inteau de asemenea mult mai departe dect oficialit&(ile. n locul unei simple
declara(ii teoretice, ei pun din nou accentul pe legiferarea unei autonomii reale a confesiunilor
proprii. Se pledeaz& n primul rnd pentru recunoaterea dreptului lor nengr&dit de a-i
reglementa problemele interne n cadrul unor sinoade care s& se ntruneasc& liber, o dat& pe an
sau ori de cte ori necesit&(ile o cereau, dar i pentru dreptul de a-i administra ele nsele, f&r&
nici un fel de ingerin(e din partea statului, fondurile, funda(iunile, institu(iile proprii.


n ce m&sur& erau realizabile n 1863 toate aceste idealuri? n ce m&sur& au putut fi ele
ncorporate n textul legii?
n urma unor dezbateri foarte aprinse i ndelungate n cadrul comisiei dietale pentru
aceast& chestiune i mai ales nafara ei, prin contactele confiden(iale ale vicecancelarului
Reichenstein, mereu prezent la Sibiu, se va ajunge la un compromis tacit ntre deputa(ii
romni i sai. n schimbul abandon&rii de c&tre romni a principiului autonomiei na(ionale,
precum i a accept&rii principiului intangibilit&(ii institu(iilor politice ale P&mntului Cr&iesc,
politicienii sai accept& concesia ca narticularea cona(ionalilor lor i a confesiunilor
acestora s& se fac& n litera, dac& nu n spiritul vechii constitu(ii a Transilvaniei. Compensa(ia
efectiv& pentru aceast& grea renun(are urma s& fie acordarea de c&tre mp&rat a statutului
mitropolitan pentru romnii ortodoci din Transilvania i Ungaria. Peste doar c(iva ani ,
regimul dualist maghiar va dovedi c& miza pus& de )aguna pe autonomia bisericii sale va fi
incomparabil mai sigur& dect cea a legisla(iei politice.
Privit& n ansamblul ei, f&cnd abstrac(ie de chestiunea drepturilor politice colective,
legea privind egalitatea na(iunii romne i a confesiunilor sale, dezb&tut& ntre 26 august i 7
septembrie i sanc(ionat& de mp&rat la 26 octombrie, r&spundea n esen(&, n condi(iile
specifice anului 1863, cererilor romnilor. Conform dorin(ei lor ea nscrie na(iunea romn& n
cadrele vechii constitu(ii a Transilvaniei i creeaz&, n conexiune cu legea electoral&, un cadru
legal de natur& s& i asigure perspective incomparabil mai mari de dezvoltare dect n trecut,
chiar dac& nu circumscrie nici ea n mod direct sfera autonomiei sale politice i nu instituie un
organism propriu pentru exercitarea sa
63
. n(elegem astfel de ce presa centralist& vienez&,
foarte agasat& de prelungirea dezbaterilor dietale i deci de tergiversarea cu alte trei luni a
intr&rii transilv&nenilor n Parlamentul vienez, critic& legea c& este prea legat& de trecut, c&
supraestimeaz& autonomia politic& a na(iunilor recunoscute n detrimentul libert&(ilor
individuale, c& reduce egalitatea na(iunilor Transilvaniei la egalitatea celor patru, ignornd pe
armeni, evrei etc. Desigur legea nu a adus i nici nu putea s& aduc&, o asanare imediat& i
miraculoas& a tuturor problemelor romneti, venite dintr-un trecut att de greu i att de lung.
Dac& nu puteau fi create, de pe o zi pe alta, nici o burghezie or&eneasc& numeroas&, cult&,
nst&rit&, nici o agricultur& intensiv&, nici o (&r&nime prosper&, tiitoare de carte, orientat& spre
pia(&, spre meserii, spre ora, nici un nv&(&mnt primar, secundar, superior, modern i
eficient, legea a creat n schimb premize pentru solu(ionarea n timp a tuturor acestor
probleme. n compara(ie cu legisla(ia dualist& care i-a urmat, romnii, spune George Bari(iu,
aveau toate motivele s&-i binecuvnteze, unul cte unul, fiecare din paragrafele ei.
Corolarul firesc al integr&rii politice a na(iunii romne era introducera n sfera vie(ii
publice, al&turi de limbile maghiar& i german&, a limbii acesteia, limb& asupra c&reia ap&sase
n trecut acelai stigmat ca i asupra purt&torilor ei. Este cea de a doua lege a dietei, care
stipuleaz& egalitatea celor trei limbi ale (&rii: maghiar&, german& i romn& n via(a public&,
posibilitatea nelimitat& a cet&(enilor de a se adresa forurilor administrative i judiciare n
oricare din aceste limbi, dreptul nengr&dit al comunit&(ilor urbane i rurale de a-i stabili ele
nsele limba oficial&. Nu lipsesc totui nici aici, ca i n cazul primei legi, tendin(ele
centralizatoare: comunicarea cu forurile militare, inclusiv cea a satelor, urma s& se fac&


exclusiv n limba german&, iar limba oficial& intern& a autorit&(ilor centrale de stat: Cancelaria
aulic&, Guberniul, Tabla regeasc& ca i limba coresponden(ei lor cu guvernul central urma s&
fie stabilit& ulterior pe cale administrativ&, ceea ce indirect, nsemna din nou limba german&
64
.
Dieta era frustat& astfel de un drept fundamental al s&u, exercitat n trecut, cum o dovedesc
hot&rrile din 1791, 1842, 1847, un drept care se cuvenea i forului legislativ ntrunit la Sibiu,
deoarece nici Diploma din octombrie nici Patenta din februarie nu prevedeau restric(ii n
aceast& privin(&.
Dar n ciuda acestor limit&ri, pe care majoritatea romneasc& a dietei, divizat& acum
prin dezertarea grup&rii nal(ilor func(ionari de stat, nu le-a putut evita, legea respir& un spirit
liberal de larg& toleran(& i n(elegere. Pentru prima dat& n ntreaga legisla(ie a Transilvaniei,
ea acord& limbii romne un cmp de utilizare nelimitat n administra(ia i justi(ia local&, o
introduce n anumite sfere ale administra(iei centrale, o declar& limb& parlamentar&. Ceea ce,
ntre altele, relev& caracterul liberal al legii este faptul c& ea oblig& forurile centrale
administrative s& se adreseze instan(elor locale n limba oficial& a acestora. n acelai spirit al
toleran(ei este reglementat& folosirea limbilor (&rii n justi(ie, n nv&(&mnt, n actele de stare
civil&. Liberalismul acestei legi, a c&rei via(& a fost prea scurt& pentru a fi tradus& pe deplin n
via(& i pentru a-i ar&ta roadele, devine foarte evident prin contrast, dac& raport&m situa(ia
instituit& n 1863 cu cea care i-a premers i, mai ales, cu exclusivismul lingvistic din Ungaria
de dup& 1867.
ntruct dezbaterile acestor dou& legi, mpotmolite la tot pasul de nesfritele
controverse, uneori premeditate, ncetinite de numeroase precau(ii inutile, pierdute n
nesfritele probleme de procedur&, ngreunate de folosirea concomitent& a celor trei limbi, s-
au prelungit foarte mult, abia n 20 octombrie 1863, dup& ce Diploma i Patenta au fost
adoptate ca legi fundamentale ale (&rii, cei 26 de deputa(i transilv&neni au putut intra n
Parlamentul vienez, unde erau atepta(i, mai nti pentru august, apoi pentru septembrie, cu
ner&bdare i emo(ie
65
.
Cea de a doua sesiune a dietei, dintre 23 mai-29 octombrie 1864, se desf&oar& ntr-un
climat politic mai tensionat dect cea din anul precedent. Pe de o parte, cercurile conduc&toare
vieneze se arat&, acum cnd intrarea transilv&nenilor n forul legislativ central r&mne f&r&
rezultatele scontate, mult mai reticente fa(& de Sibiu, pe de alt& parte, majoritatea deputa(ilor
romni ntmpin& i ei cu mai mult& intransigen(& tendin(ele centralizatoare ale Vienei. Astfel
guvernul central accept& cererea romnilor pentru nfiin(area unui tribunal suprem al Marelui
Principat, naintnd dietei un proiect de lege n acest sens, dar decide ca reedin(a acestui for
s& nu fie n Transilvania ci la Viena. Tot astfel, nc&lcndu-se vechiul drept al dietei de alegere
a func(ionarilor superiori, i rezerv& pe seama sa prerogativa numirii personalului noii
institu(ii. Se isc& n felul acesta, la nceputul noii sesiuni, cel mai acut conflict cu guvernul
vienez, care p&rea s& evolueze spre o ruptur&, deoarece majoritatea deputa(ilor i regalitilor
romni, n frunte chiar cu episcopii, au refuzat s& accepte stabilirea sediului noului for
judec&toresc n Viena. Cei mai mul(i dintre ei se gndeau la Blaj F&ce(i Blajul, scrie Gazeta
Transilvaniei reedin(a Tribunalului suprem, cl&di(i calea ferat& Oradea-Cluj-Braov prin
Blaj, face(i acolo o Academie de drepturi i n 20-30 de ani Blajul, aezat n mijlocul


Transilvaniei i nconjurat de cele mai roditoare cmpii, va sta n aceeai categorie cu Sibiul.
Vor fi necesare serioase actiuni de culise i presiuni pentru ca, n cele din urm&, pozi(ia
guvernului central s& poat& fi impus&. n mai 1865 noul for i ncepea activitatea la Viena,
avndu-l ca preedinte pe Vasile Ladislau Pop. Nu este de asemenea lipsit de semnifica(ie
faptul c& la Viena se tergiverseaz& n tot decursul anului 1964 sanc(ionarea legii privind
limbile oficiale, c& se refuz& garantarea creditului necesar pentru construirea c&ii ferate
Oradea-Cluj-Braov, c& se opereaz& reduceri masive n bugetul provinciei.
n acest context general, ordinea de zi a dietei, care va ncerca f&r& rezultate prea mari
s& fie mai operativ&, era extrem de nc&rcat&. Opt proiecte de lege, ntre care: adoptarea unei
noi legi electorale, modificarea Patentei urbariale din 1854, erau fiecare, pe ct de urgente pe
att de importante. Altele i vor fi naintate n decursul noii sesiuni: reglementarea mp&r(irii
administrative-teritoriale, organizarea administra(iei publice, organizarea tribunalelor de
prim& instan(&, stabilirea preliminariului bugetului Fondului pentru desp&gubirea urbarial&,
preliminariul bugetului provinciei pe 1865. Dieta ns&i are o serie de ini(iative legislative,
dintre care merit& s& fie amintite propunerile privind construirea primei c&i ferate a
Transilvaniei, desfiin(area v&milor interne, reducerea serviciului militar. Cea mai mare parte a
timpului, mult prea mult fa(& de imperativele momentului, se consacr&, dup& finalizarea
dezbaterilor asupra Tribunalului suprem, legii electorale. n final se va adopta, cu unele
modific&ri neesen(iale, regulamentul electoral provizoriu emis n aprilie 1863. El va fi trimis
pentru sanc(ionare la Viena, n octombrie 1864, cnd ncepuser& tratativele secrete dualiste
care vor aduce cu ele r&sturnarea ntregii politici vieneze n Transilvania.
Dezbaterile dietei n sfera socio-economic& au avut, din lipsa timpului, o pondere
incomparabil mai mic& dect problemele politice i institu(ionale. Cu toate acestea la Sibiu s-a
discutat mult n privin(a mbun&t&(irii situa(iei materiale a (&ranilor, domeniu n care dieta a
avut cele mai multe ini(iative proprii. Astfel, n afara proiectului de lege al Guberniului prin
care se aduceau unele corec(ii Legii urbariale din 1854, n ceea ce privete r&scump&rarea
jelerilor, la propunerea lui Ioan Ra(iu, viitorul preedinte al Partidului Na(ional Romn, dieta a
dezb&tut n ultimele sale edin(e asupra chestiunii desfiin(&rii iob&giei n scaunele secuieti,
aa numita siculica hereditas, ca i asupra stabilirii unor principii mai echitabile de mp&r(ire
a p&durilor i p&unilor ntre fotii iobagi i fotii st&pni feudali
66
. Ioan Pucariu a propus, de
asemenea, nzestrarea cu p&mnt a preotilor i nv&(&torilor din terenurile comunale
67
. La o
lege propriu-zis& nu s-a ajuns ns& n nici una din aceste chestiuni. Timp foarte pre(ios a
ocupat apoi chestiunea c&ii ferate, cea a finan(elor, a armatei, a administra(iei publice.
Prefacerile care aveau s& duc&, ncepnd din iulie 1865, la sistemul de guvernare
dualist, au avut n Transilvalia un curs rapid, schimbarea nal(ilor demnitari fiind urmat& de
schimbarea direc(iilor politice. ntr-adev&r, la foarte scurt timp dup& ce conducerea
Cancelariei aulice a fost ncredin(at& lui Franz Haller sunt readui n fruntea unit&(ilor
administrative conduc&torii maghiari din 1861
68
, sunt invita(i la Viena, Kemny i Mik,
comesul sas Conrad Schmidt i mitropolitul Andrei )aguna i se discut& intens n consiliile
ministeriale de la sfritul lunii august m&surile ce trebuiau luate pentru alinierea Marelui
Principat noii orient&ri dualiste a Imperiului
69
.


Ceea ce rezult& cu claritate din aceste dezbateri este faptul c& uniunea f&r& condi(ii a
Transilvaniei cu Ungaria era o chestiune hot&rt& nc& de la nceputul tratativelor mp&ratului
cu politicienii maghiari. Revendicat& ca o condi(ie sine qua non a concilierii, autonomia
istoric& multisecular& a Marelui Principat a fost sacrificat& total intereselor generale ale
imperiului, n ciuda declara(iilor i asigur&rilor oficiale anterioare privind ilegitimitatea de
drept i de fapt a actului din mai 1848. Odat& cu ea erau sacrifica(i, f&r& nici un fel de ap&rare,
romnii i saii transilv&neni
70
.
Rezultatul tuturor acestor tratative i dezbateri secrete a fost publicarea rescriptului
imperial din 1 septembrie 1865, prin care dieta de la Sibiu era prorogat& iar n locul ei era
convocat& o nou& diet& constitu(ional& la Cluj, pentru data de 19 noiembrie 1865. Modul n
care aceasta urma s& fie compus&, locul ntrunirii sale, ca i scopul exclusiv i unic pentru
care ea era convocat&, revizuirea legii uniunii din mai 1848, ar&tau clar noua pozi(ie a
guvernului vienez fa(& de Transilvania. n realitate scopul dietei nu era acela de a revizui legea
uniunii ci de a o nt&ri, de a alc&tui cadrul constitu(ional care s& i confere aparan(ele
legalit&(ii.
Pentru a r&spunde pe deplin acestei chem&ri, noul for va fi alc&tuit pe baza legii
electorale feudale din 1791, care acord& nobilimii votul universal, al&turi de care urmau s& fie
conscrii i nenobili cu un cens electoral de 8 fl., f&r& includerea capita(iei.
Aadar, pentru a asigura noii diete o majoritate maghiar&. pe de o parte se dubleaz&
censul fa(& de 1863, iar pe de alt& parte se revine la caracterul predominant feudal al
electoratului, bazat n primul rnd pe privilegiul naterii. Din cei 110.000 aleg&tori ai
Transilvaniei, n 1869, 74.000 (67,2%) vor fi nobili i abia 11.684 (10,6%) vor fi aleg&tori cu
cens (c&rora li se mai ad&ugau 3.258 reprezentan(i ai comunelor i 21.059 locuitori din orae
care posedau cel pu(in o cas&)
71
. Votul universal acordat nobilimii, care va dispune de un
num&r de aleg&tori de cinci ori mai mare dect restul popula(iei Transilvaniei, apare cu att
mai nedrept cu ct cea mai mare parte a sa era aa numita plebe nobiliar& (din 57.003 nobili
conscrii n 1863, doar 13.184 satisf&ceau condi(ia de cens)
72
, cu att mai nedrept cu ct
nobilimea, n ansamblul ei, nu poseda dect 869.395 jug. din p&mntul cultivat al (arii fa(& de
1.275.182 jug., ct posedau aleg&torii censiti
73
. )i ca i cum acest enorm avantaj nu ar fi fost
suficient, noua geometrie electoral& vine s& favorizeze foarte puternic oraul, dominat de
maghiari i sai n detrimentul satului, dominat de romni. Cu toate c& cele 18 orae ale
Transilvaniei pl&teau statului n 1869 un impozit direct de numai 297.039 fl., ele au 23 de
deputa(i n diet& i o ndrept&(ire electoral& de 10,8% (25,2 fl. pe un aleg&tor) ct& vreme toate
cele 8 comitate, cu o popula(ie preponderent romneasc&, dei pl&teau statului 2.624.592 fl.,
au doar 20 de deputati i o ndrept&(ire electoral& de 2,9% (75,3 fl. pe un aleg&tor)
74
. Cu un
asemenea electorat era sigur c& noua diet& nu va aduce surprize nedorite. n felul acesta,
chestiunea uniunii, care afecta grav interesele majorit&(ii popula(iei statului, va fi dezb&tut&
ntr-o diet& dominat& hot&rt de o minoritate a acesteia. O diet& mai degrab& a vechilor status
et ordines dect una ntemeiat& pe principiul reprezentativ, o diet& a c&rei majoritate nobiliar&
nu va aduce, desigur, nici o surpriz& n privin(a uniunii. Conform acestor principii electorale
singur corpul de regaliti, mult mai mare dect cel al deputa(ilor, era suficient pentru a asigura


o majoritate guvenamental& confortabil&. Semnificativ pentru tot ceea ce va urma, textul
rescriptului de convocare nici nu mentioneaz& na(iunea romn&, recunoscut& cu doi ani nainte
la Sibiu, printr-o lege sanc(ionat& de mp&rat, ci doar vorbete despre reprezentarea claselor
de popor nainte nedrept&(ite. Calitatea de preedinte al dietei a fost acordat& fostului
cancelar Kemny, iar aceea de comisar imperial aceluiai guvernator Folliot de Crenneville
75
.
Dup& aceste preparative s-au desf&urat n octombrie 1865 campania electoral& i
alegerile pentru diet&. Ele s-au soldat, cum se tia dinainte, cu rezultate foarte slabe pentru
romni. n toat& Transilvania ei nu au putut alege dect 14 deputa(i, cte erau, conform noilor
norme electorale, circumscrip(iile cu majoritate romneasc&, fa(& de 58 deputa(i maghiari i 31
de sai. n acelai timp lista regalitilor nu cuprindea dect 34 de nume romneti fa(& de 157
maghiare i s&seti
76
.
Dei compozi(ia na(ional& a dietei nu l&sa nici cea mai mic& ndoial& asupra
hot&rrilor sale, deputa(ii i regalitii romni, cei mai mul(i func(ionari de stat, au hot&rt,
asemeni sailor s& participe totui la lucr&rile sale, f&cnd astfel jocul for(elor guvernamentale.
Trebuie ns& men(ionat c& asumarea unei pozi(ii de rezisten(& fa(& de noul curs al
evenimentelor, de felul aceleia a maghiarilor n 1863-64, pozi(ie pentru care pledeaz&
gruparea lui Bari(iu i Ra(iu, comporta dificult&(i mari pentru reprezentan(ii romnilor.
Acetia, cu cteva exceptii, nu aveau o independen(& economic&, comparabil& cu aceea a
nobilimii maghiare, proprietar& de moii, ci cei mai mul(i, fiind func(ionari de stat, depindeau
material de func(ia pe care o de(ineau. La rndul lor cei doi mitropoli(i romni, a c&ror
influen(& politic& este nc& foarte mare, i riscau nu numai pozi(iile lor personale, ca
episcopul Hajnld n 1863, ci i pe acelea ale confesiunilor n fruntea c&rora se g&seau. Att
mitropolia unit& ct i cea ortodox&, create n 1853 i, respectiv, n 1864 prin rezolu(ii
imperiale, mpotriva voin(ei politicienilor maghiari, se sim(eau n noile condi(ii grav
periclitate. Nu este totui mai pu(in adev&rat c& acest& participare romneasc& exprim&, n
acelai timp i o anumit& ncredere personal& n persoana mp&ratului, o anumit& convingere
c& noul sistem de guvernare va avea o via(& scurt&, o anumit& orientare strict legalist& a
conducerii ecleziastice.
n aceste mprejur&ri s-a deschis, la 19 noiembrie 1965, dieta de la Cluj, a c&rei
majoritate maghiar& s-a pronun(at, la 6 decembrie pentru valabilitatea legii uniunii din 1848.
Urma ca modul execut&rii sale s& se stabileasc& + parlamentul de la Pesta, la care trebuiau
invita(i i cei 75 de deputa(i ai Transilvaniei. Att minoritatea romn& ct i cea s&seasc& au
naintat voturi separate. Cel romnesc, semnat la 9 decembrie de 29 deputa(i i regaliti,
contesta competen(a moral& a dietei cerea sanc(ionarea de c&tre mp&rat a legii electorale din
1864 i convocarea pe baza ei a unei alte diete, drepte, corespunz&toare intereselor tuturor
na(iunilor Transilvaniei, c&reia s&-i fie supus& apoi spre dezbatere chestiunea uniunii
77
.
Protestul minorit&(ii s&seti formula dezideratul ca uniunea s& fie rezolvat& pe baza unui tratat
bilateral de stat, negociat ntre dieta de la Cluj i cea de la Pesta
78
.
F&r& ca aceste proteste s& fie ctui de pu(in luate n considera(ie, la 25 decembrie
1865, ap&rea rescriptul imperial prin care reprezentan(ii Transilvaniei erau convoca(i la dieta
de ncoronare a Ungariei. Cu acesta, cu rescriptele din iunie 1867 prin care era dizolvat& dieta


i se abroga legisla(ia de la Sibiu, cu legea uniunii din 1868 se ncheia un capitol decisiv al
istoriei romnilor transilv&neni, se ncheia n acelai timp, dup& aproape dou& secole, capitolul
st&pnirii austriece n Transilvania.

3. MPLINIRI BISERICETI, COLARE, CULTURALE

n curgerea sa precipitat&, perioada scurt& liberal& nscrie i importante progrese pe
t&rm confesional, remarcabile realiz&ri colare i c(iva mari pai nainte n domeniul
culturii.
nceputul emancip&rii politice a na(iunii a deschis, treptat, calea emancip&rii ei
religioase, dup& cum sugrumarea libert&(ii sale dusese la subordonarea ei bisericeasc&, fa(& de
ierarhia calvin& la nceput, apoi fa(& de cea catolic& i cea srbeasc&. Mai nti uni(ii, favoriza(i
de revirimentul catolic general de dup& revolu(ie, de politica puterii habsburgice de nt&rire a
frontului intern al catolicismului, de calculul, mereu prezent al nvr&jbirii religioase a
popula(iei romneti, ajung s& se smulg& n 1853 de sub suprema(ia Strigoniului, apoi i
ortodocii reuesc n 1864 s& scape de jugul ierarhiei srbeti. Se ob(ineau astfel cuceriri
foarte importante pe t&rmul organiz&rii superioare bisericesti, de care se legau toate firele
re(elei colilor confesionale, dou& re(ele ierarhice complete, o important& activitate cultural&,
apreciate posibilit&(i de ac(iune politic&, multiple inciden(e asupra vie(ii publice, un cert
prestigiu social. n afar& de toate acestea, centrele bisericeti vechi de la Blaj, Sibiu, Oradea,
Arad, cele noi de la Gherla, Lugoj, Caransebe, aproape fiecare cu un seminariu, o
preparandie, o tipografie, un ziar, dispuneau de o anumit& nzestrare economic&, care, dei
foarte precar& n compara(ie cu aceea a confesiunilor recepte din trecut, reprezenta totui un
punct de sprijin foarte important ntr-un mediu social att de s&rac n resurse.
Incontestabil, cea mai mare realizare a epocii revine romnilor ortodoci, care, sub
p&storirea energic& i prestigioas& a marelui )aguna, ob(in n 1864, dup& st&ruitoare interven(ii
la Viena, separarea de patriarhia de la Karlovitz, restaurarea mitropoliei Sibiului i noua
episcopie de la Caransebe. Acum, de fapt, se pun bazele organiz&rii proprii a bisericii romne
ortodoxe, a Statutului organic ce va fi aprobat n 1868, marea oper& ecleziastic& a lui )aguna,
care va aduce servicii ntr-adev&r inestimabile na(iunii pe timpul dualismului. Se reia, cu nou
elan i nu f&r& rezultate, campania pentru nzestrarea preo(ilor ortodoci de pe P&mntul
Cr&iesc cu por(iuni canonice.
Greco-catolicii, care aveau n frunte pe Alexandru Sterca )ulu(iu, r&u v&zut la Curte i
la Nun(iatura vienez&, pentru ataamentul s&u nedisimulat fa(& de ritul i disciplina oriental& a
bisericii unite, pentru opozi(ia sa deschis& fa(& de ingerin(ele catolice din afar&, pentru
intransigenta sa politic&, i consolideaz& i ei n aceti ani pasul cel m&ret din 1853 al
mitropoliei. n 1862 se completeaz& capitlul, se ob(ine un consilier colar propriu n Guberniu,
se fac importante funda(iuni b&neti, se consolideaz& episcopiile noi de la Gherla i Lugoj. n
to(i acesti ani, )ulu(iu se zbate din r&sputeri pentru aprobarea ntrunirii sinodului mixt, de
clerici i laici, care s& dea solu(ii multiplelor probleme cu care erau confruntate diecezele sale,
f&r& s& ajung& s& vad& cu ochii s&i mplinirea acestui vis. Nici )ulu(iu, nici )aguna, care


ncearc& s& i aplaneze ntre ei n 1861 litigiile religioase, care merg mn& n mn&, pn& n
1865, n problemele politice, nu ob(in salarizarea preo(ilor de c&tre stat, cum li se d&deau
speran(e, dar ambele confesiuni primeau c&te o dona(ie anual& bugetar& de 25.000 fl.,
respectiv 30.000 fl., aa numita mil& mp&r&teasc&, ca ajutoare pentru preo(ii cei mai
s&raci
79
.
Procesul general de nnoire a societ&(ii romneti nceput dup& revolu(ie, s-a
ntrep&truns i intercondi(ionat cu o puternic& micare colar&, desf&urat& la toate ciclurile
instruc(iei. Sunt anii unei mari vivacit&(i a fenomenului colar, anii n care re(eaua colar&
romneasc& primete acea relativ& densitate, omogenitate i consisten(& cu care va intra n
epoca grea a dualismului.
Jos, la nivelul comunit&(ilor s&teti, num&rul colilor ortodoxe i greco-catolice ajunge
n 1865, n Transilvania istoric&, luate una cu alta, mai mari au mai mici, mai vechi sau mai
noi, mai viguroase sau mai firave, la 1483
80
, ceea ce nsemna mai mult dect o dublare ntr-un
deceniu i jum&tate. Pe ntreg teritoriul locuit de romni n nordul Carpa(ilor, f&r& Bucovina,
creterea este asem&n&toare, mergnd de la 1274 de coli n 1844 la 2569 n 1870
81
. Ca punct
de reper amintim c& n 1899, dup& trei decenii de st&pnire dualist&, num&rul colilor cu limba
de predare romn& era n toat& Ungaria de abia 2157
82
, toate cu caracter confesional, toate
(inute n via(& cu ntreaga ncordare a satelor n snul c&rora fiin(au, cu ntreaga ncordare a
puterii de rezisten(& a forurilor bisericeti proprii.
Indispensabile pentru conturarea unei linii generale de evolu(ie, aceste cifre nu spun,
desigur, totul prin ele nsele. Imaginea de ansamblu se schimb& dac& corel&m num&rul total al
colilor romneti cu acela al colilor maghiare i germane, firete n raport cu num&rul
popula(iei, dac& compar&m suportul material ubred, ncropit cu mari sacrificii al colii
romneti, cu nzestrarea bogat& a colilor cu limba de predare maghiar&, dac& coborm de la
generalitatea cifrelor la realit&(ile concrete, att de diferen(iate calitativ. ntr-adev&r, dac& n
satele fostelor regimente de grani(&, n puternicele comunit&(i libere de pe P&mntul Cr&iesc,
n unele mari sate iob&geti din comitate, ne g&sim n prezen(a unor unit&ti colare care
satisf&ceau exigen(ele timpului, cele mai multe din institu(iile nou create n aceast& vreme sunt
departe de ce ar fi trebuit s& fie o coal& n a doua jum&tate a sec. al XIX-lea.
N&scute pe un sol s&rac, foarte multe din aceste coli nu aveau, acum la nceputurile
lor att de dificile, un local propriu, ci func(ionau n cte o cas& din sat, nu aveau un dasc&l cu
o preg&tire adecvat& chem&rii sale ci func(ia era detinut& de un om cu ceva carte, schimbat de
la un an la altul, pl&tit de s&teni cnd i cum puteau, n bani, n produse, n zile de lucru, nu
aveau o colarizare normal& ci aceasta se limita doar la lunile de iarn&, n general din postul
Cr&ciunului pn& n cel al Patelui, nu erau frecventate dect de o treime, n cel mai fericit caz
de jum&tate din copii de coal&. Din aceste realit&(i dureroase s-a n&scut n anii 1865-1866 o
foarte puternic& mobilizare a for(elor, cu accente uneori spectaculare, n vederea asan&rii colii
rurale romneti. Sunt anii n care, comitat dup& comitat, protopopiat dup& protopopiat, sute i
sute de mici comunit&(i, contaminate unele de altele, ntocmesc acte solemne, I nstrumente
fundaionale !colare, prin care se obligau s& asigure existen(a material& a colii lor.


Anvergura acestei mic&ri de repliere a societ&(ii romneti n jurul colii proprii, ale
c&rei urm&ri binef&c&toare se vor resim(i pn& trziu dup& 1867, nu poate fi disociat& de
contextul politic grav al preg&tirilor dualiste, de amenin(&rile care mpresurau din toate p&r(ile
pe romni. ntr-un moment cnd toate cuceririle politice ale liberalismului erau periclitate,
coala confesional&, cu limba i spiritul s&u na(ional, ale c&rui plpiri neateptate ne
ntmpin& pn& i n cele mai izolate sate, apare tuturor, uni(i i ortodoci, laici i clerici,
pasiviti i activiti ca un refugiu salvator. ntr-adev&r, ceea ce impresioneaz& cu deosebire n
acest masiv flux de acte locale, nt&rite pe de o parte de episcopii, pe de alta de Guberniul
(&rii, nc&rcate de tampile i semn&turi, purtnd fiecare m&rturia emo(ionant& a adeziunii
(&r&neti, tragerea semnului crucii n fa(a numelui propriu, este viziunea na(ional& asupra
colii. D&m pentru copiii notri i pentru binele na(iei, d&m pentru vaza na(iei noastre
romne, ca fii ai na(iei noastre, ca s& fim i noi ca al(ii, ca s& ajungem acolo unde stau
alte na(ii, s& ieim din ntunericul n care am z&cut, s& nu fim tot goi la coale, s& nu
r&mnem goi cu treburile colii sunt cuvinte care se citesc adesea n aceste acte, impregnate
de savoarea graiului (&r&nesc, unele adev&rate monumente de limb&
83
.
La nivelul nv&(&mntului secundar se pun n aceast& vreme bazele gimnaziului greco-
catolic de la N&s&ud i a celui ortodox de la Brad, care veneau s& se adauge celor de la Blaj,
Beiu i Braov (fa(& de 9 gimnazii romano-catolice, 6 luterane, 6 calvine i 3 unitariene
existente n 1865 n Transilvania istoric&) se nfiin(eaz& preparandiile de la N&s&ud (mutat&
apoi la Gherla), Sighet i Blaj, Institutul teologic-pedagogic din Sibiu i m&rete durata de la
un an la doi, apoi la trei, se pun pe picioare mai multe coli normale. n acelai timp romnii
asalteaz& por(ile gimnaziilor romano-catolice de stat de la Cluj, Trgu-Mure, Sibiu,
Timioara, Oradea, Lugoj, Baia-Mare, Satu-Mare, Sighet, unde ei formeaz& acum ntre o
treime i jum&tatea popula(iei lor colare, unde autorit&(ile habsburgice nfiin(eaz& catedre de
limba romn&. Lua(i la un loc ei se ridic& n 1864-65, n Transilvania istoric&, la 1343, dintr-
un total de 3525, ceea ce nsemna 38,1% fa(& de 34,7% maghiari, 26,3% germani, 1,9% al(ii
84
.
Cel mult 10% din ei ajung la luminile unei instruc(ii universitare, domeniu n care romnii
sunt cel mai slab reprezenta(i. n afara seminariilor greco-catolice i ortodoxe de la Blaj,
Sibiu, Arad, Gherla, Lugoj, nu exista nici o coal& superioar& cu limba de predare romn&.
Chiar i n momentul cel mai favorabil al anului 1863, cnd se pun bazele Academiei juridice
maghiare din Cluj, cnd se reorganizeaz& Academia juridic& s&seasc& din Sibiu, compensa(ii
desigur pentru noul statut politic al romnilor, cererea acestora privind ntemeierea unei
Academii de drepturi proprii, r&mne ostentativ n afara calculelor oficiale. n acest moment
ncepe, sub patronajul Astrei, pn& trziu n 1883 o st&ruitoare micare pentru nfiin(area
Facult&(ii juridice, att de mult dorit&, din propriile resurse ale na(iunii, micare a c&rei anse
de reuit& scad pe m&sur& ce regimul dualist i descoper& adev&rata sa fa(&.
Anii 1860-1865 marcheaz&, n acelai timp, o etap& decisiv& a procesului de
institu(ionalizare a culturii romneti, pe baze moderne, na(ionale, laice i confesionale
deopotriv&. Dac& n prima jum&tate a secolului fiin(aser& doar cteva firave societ&(i de
lectur&, n deceniul al VII-lea ncepe s& se articuleze, n forme i la nivele sociale diferite, o


ntreag& re(ea de asocia(ii i reuniuni, expresii toate ale unei societ&(i civile pe deplin
contient& de individualitatea sa, hot&rt& s& i-o apere.
La nivelul cel mai nalt al elitei intelectuale sunt puse pe picioare, concomitent n
Transilvania, n Ungaria, n Bucovina, o serie de asocia(ii culturale de larg& deschidere
teritorial&, asem&n&toare societ&(ilor mai vechi maghiare i s&seti, ca i Matice-lor slave.
nceputul i totodat& prototipul l formeaz& n 1861, Astra, c&reia i urmeaz& Asocia(iunea
pentru cultura poporului romn din Maramure (1861), cea din Bucovina (1862), Asocia(ia
na(ional& din Arad pentru cultura poporului romn (1863), Societatea literar& romn& din
Bucureti, viitoarea Academie romn& (1866). Ele comunic& unele cu altele, schimb&
publica(ii, se sprijin& moral i, n cazul Academiei chiar material. La o alt& scar& de valori se
situeaz& reuniunile cu obiective specifice, cele ale elevilor, mai trziu cele ale studen(ilor,
diversele societ&(i de lectur&, Reuniunea femeilor romne, nfiin(at& la Braov n 1850.
Sunt, toate, crea(ii ridicate i sus(inute din for(ele proprii ale na(iunii, cel mai adesea din
crei(arii (&ranilor, din care se ncropesc, ban cu ban, modestele fonduri necesare existen(ei lor.
n seria societ&(ilor culturale de importan(& general& Asocia(iunea transilvan& pentru
literatura romn& i cultura poporului romn, cunoscut& sub numele de ASTRA, a fost prima
institu(ie cultural& central& a romnilor din Transilvania, societatea cu cea mai larg& arie de
influen(&, cu cel mai puternic impact social. Ea se constituie n noiembrie 1861, sub
preedin(ia episcopului ortodox Andrei )aguna, cea mai cunoscut& personalitate romneasc& a
epocii, secondat de doi greco-catolici Timotei Cipariu i George Bari(iu i de un comitet
central de asemenea mixt
85
. Aceast& formul& fericit& a interconfesionalismului, legat& i ea de
specificul epocii liberale, a asigurat chiar de la nceput noului organism o recunoatere
general& i, men(inut& de-a lungul timpului, a contribuit la estomparea animozit&(ilor dintre
ortodoci i greco-catolici, ntre(inute cu grij& din umbr& de c&tre de(in&torii puterii. Sediul
Astrei a fost stabilit la Sibiu, ora a c&rei pondere cultural& rivalizeaz& i apoi dep&ete pe
aceea a Blajului unit.
nceputurile Astrei sunt, cum era de ateptat n mediul n care ea a ap&rut, foarte
modeste: 212 membri fondatori, ordinari, coresponden(i i onorari, lua(i la un loc, i un capital
de 5.600 fl. n 1861
86
. Ca termen de compara(ie men(ion&m faptul c& n 1859 la nfiin(area sa
societatea maghiar& Erdlyi Muzeum pornete cu un capital de 180.850 fl., cu o foarte
bogat& bibliotec&, mari colec(ii de antichit&(i, de tablouri, de monede, de minerale etc
87
. Acest
avantaj al nceputului, pe care atitudinea diferen(iat& a statului maghiar de dup& 1867 nu face
dect s&-l accentueze, va fi foarte greu de dep&it. Cu toate acestea nc& din 1862, cnd Astra
se lanseaz& spectaculos cu o mare expozi(ie la Braov, cnd la adunarea sa general& vin circa
800 de intelectuali din toate p&r(ile Transilvaniei precum i personalit&(i din Romnia,
num&rul membrilor societ&(ii se ridic& dintr-odat& la 745, iar fondul s&u la 20.000 fl., cu un
venit de 2.800 fl.
88
ns&, exclam& Bari(iu, care din lipsele nenum&rate ale na(iunii puteai s& le
acoperi cu aceast& sumuoar&. S-au acordat cteva premii literare, mici ajutoare pentru
gimnaziile romneti, pentru bibliotec&, iar cea mai mare parte s-a alocat ca burse pentru
studen(i. Dar, ncheie acelai secretar general al Astrei, c(i studen(i se puteau ajuta din 1.600
fl.? 16 cu cte 100 fl., 32 cu cte 50 fl., cnd alti 300 tineri ateptau i ei ca puii de pas&re
89
.


Sunt totui anii n care se pun pe picioare primele sec(ii tiin(ifice ale Astrei, cea filologic&,
cea istoric&, cea de tiin(e naturale i se preg&tete apari(ia revistei sale proprii Transilvania.
Tot att de semnificative pentru nevoia de cultur& a unei societ&(i care iese din iner(ie,
ncepe s& se articuleze, sunt: Reuniunea pentru sprijinirea studen(ilor juriti romni (1861)
cu filiale locale, Reuniunea pentru sprijinirea ziaritilor romni (1861), societ&(ile literare
ale elevilor romni de la gimnaziile din Cluj (1861), Beiu (1862), Blaj (1864), Sibiu (1865),
Arad (1867), Braov (1868), Caransebe, Gherla, Baia-Mare (1869), fiecare cu biblioteca,
publica(ia, micul s&u fond b&nesc.
n sfrit, guvernarea liberal& se particularizeaz& i printr-o anumit& concentrare a
resurselor materiale ale na(iunii, prin constituirea unor fonduri i funda(iuni b&neti cu rosturi
mai largi, colare, culturale, bisericeti. Sunt anii n care se pun bazele fondului mare al
Astrei, fondului Academiei juridice romne, fondul Gazetei Transilvaniei, marilor funda(iuni
b&neti ale fostului regiment n&s&udean, funda(ia Gojdu, marelui fond l&sat de )ulu(iu, n
1867 la moartea sa, pentru ntemeierea unei universit&(i romneti
90
, anii n care zeci de sate
i alc&tuiesc funda(ii colare proprii, cnd paginile ziarelor abund& de liste de subscrip(ii,
cnd pretutindeni se nfiin(eaz& comitete pentru adunarea ofertelor, se instituie legate
testamentare, se fac dona(ii.
Dar n afara tuturor acestor diverse mpliniri, anii liberalismului, etap& decisiv& n
definirea programului politic al romnilor transilv&neni, a avut consecin(e adnci i durabile
pe planul contiin(ei i sentimentului na(ional, a l&sat amintiri pe care, dup& un sfert de veac
de dualism, memoranditii le vor evoca cu o mare mndrie.


NOTE


1. Simion Retegan, Con&tiin() &i ac(iune na(ional) n satul romnesc din Transilvania la
mijlocul secolului al XIX-lea (1860-1867), Cluj, 1983.
2. Gazeta Transilvaniei, Telegraful romn i Concordia; Amicul coalei i Organul
pedagogic; Foaie pentru minte, inim& i literatur&, Aurora romn&, Umoristul i
Speran(a.
3. George Bari(iu, Foile publice romne&ti, n: Gazeta Transilvaniei XXVIII (1865), nr.
49-51 ( n continuare: G.T.).
4. Keleti Kroly, Magyarorszg nemzetisgei statisztikai szempontbl, [Na(ionalit&(ile
Ungariei din punct de vedere statistic], n: Statisztikai s nemzetgazdasgi kklemenyek,
VIII, Pest, 1871, 19.
5. rmssy Lajos, Tizenht v Erdly trtnetbl [)aptesprezece ani din istoria
Transilvaniei], Temesvr, 1894, 177.
6. V.L. Pop c&tre Iacob Murean, 19 I - 17 II 1861 n: Transilvania, LIX (1928), 3, 204.7. Concordia, II (1862), din 27 I, 26.
8. G.T., XXIII (1860) din 12 XI, 210.
9. Idem, din 8 XI, 206-207.
10. BAR, Bucureti, Mss. rom. 973, 20-21; Foaie pentru minte, inim& i literatur&, XXIII
(1860) din 6 XII, 355 (n continuare: Foaie...).
11. Revista Carpa(ilor, II (1861), din 15 I, 85-100; Foaie..., XXIV (1861), 1-2.
12. Peti(iunea romnilor b)n)(eni a&ternut) Majest)(ei Sale c.r. apostol, la 18 decembrie
1860, Braov, 1860; Na(ionalul IV (1861) din 23 III.
13. Timotei Cipariu, Coresponden() primit), Edi(ie: Liviu Botezan, Ioana Botezan i Ileana
Cuibus, Edit. Acad. Rom., Bucureti, 1992, 507.
14. Die Petition der Romanen Siebenbrgens, berreicht Sr. Kais. Kn. Apostol.
Majestat in der Audienz am 10. Dezember 1860, Wien 1860; Foaie..., XXIII (1860) nr.
49-50.
15. Axente Sever c&tre George Bari(iu, n 9, 11, 20, 23 XII 1860, BAR, Bucureti, Mss. rom.
992, 285-296; Sever A., Ein brderlich ernstes Wort an den Pesti Napl und die
Gleichgesinnten in Ungarlande, Wien, 1860.
16. Memoriul din 17 XII 1860 n Foaie..., XXV (1862), 94-112, 131, 233.
17. G.T., XXIV (1861) din 24 III.
18. Circularul lui )ulu(iu, din 2 XII 1860 n Foaie..., XXIII (1860), p.384; Circularul lui
)aguna, din 2 XII 1860, Idem, p. 386.
19. I. Pervain, I. Chindri, Coresponden(a lui Alexandru Papiu Ilarian, II, Cluj, 1972, 201.
20. Protocolul &edin(elor conferin(ei na(ionale romne (inute din 1/13 pn) 4/16 ianuarie
1861 la Sabiu, Braov, 1861; Foaie..., XXIV (1861).
21. Idem, 48-54.
22. Kolozsvri Kzlny, ... (1861) din ...... (p. 94).
23. G.T., XXIII (1860), din 26 X.
24. Idem, XXIV (1861), din 15 II.
25. Arh. Na(. Bp., D-228, 1861-127 (n continuare O.L...).
26. Die Karlsburger Konferenz am 11. und 12. Februar 1861. Protokoll und Reden. I-II,
Hermannstadt, 1861.
27. Schmith Conrad, Antrag fr die Organisation des siebenbrgischen Landtags,Hermannstadt, 1861.
28. Telegraful romn, IX (1861) din 23 II, 9 III; Foaie..., XXIV, (1861) din 15 II - 1 III.
29. Die Protokolle des sterreichischen Ministerrates 1848-1867, V/1, Wien, f.a., 164 (n
continuare: Die protokolle...).
30. Sndor Jzsef, Okmnytr Erdly legujalb jogtrtnelmhez [Documente privind
istoria contemporan& a Transilvaniei], Koloszvr, 1865, 123-125.
31. G.T., XXIV (1861) din 5 IV.
32. Cluj la: 17 IV i 23 V (Arh. St. Arad, F. com. supr. 1861-774; G.T. 1861, nr. 31 i 41);
Trn&veni la: 23 IV (Foaie... 1861, nr. 19); Dumbr&veni la: 25 IV (Foaie... 1861, nr. 23);
Deva la: 27 IV (O.L. 0-228, 1862-543; Telegraful romn 1861, nr. 18); Aiud la: 26 IV, 28
V, 27 VI, 30 VII, 9 IX, 16 IX, 17 X (Foaie... 1861, nr. 28, 35, 45; O.L. 0-228, 1861-348;
G.T. 1861, nr. 61; T.V. P&c&(ianu, Cartea de aur, II, 501); Turda la: 15 V, 26VI (Foaie...
1861, nr. 19-20; G.T. 1861, nr. 55).
33. Keith Hitchins, Liviu Maior, Coresponden(a lui Ioan Ra(iu cu George Bari(, 45-48, 51-
68; BAR, Mss. rom. 973, f. 127-30, 248; Idem, Mss. rom. 985, f. 35-6.
34. Korunk, 1861 din 9 VIII.
35. O.L. D-229, 1861-2821.
36. Arh. St. Alba Iulia, F. Of. cott.: 1861-1318, 1354, 1461, 1542, 1559, 1574, 2602, 2617,
3259, 3260, 3483, 4320; O.L., F-263: 1861-219, 388, 419, 420, 439, 468, 470, 480, 577, 656,
1721, 1786, 2008, 2523, 2585, 2602, 2617, 2712, 2775; Idem, D-228: 1861-229, 235, 241,
244, 245, 251, 281, 295, 581; Idem, D-229: 1861, 2316, 2821, 3482.
37. O.L.. D-228, 1861-241.
38. Idem, F-262, 1861-680, 1721, 1786, 2008.
39. Foaie... 1861, nr. 15, 16, 19, 23, 25; Telegraful romn 1861, nr. 51, 26; Kolozsvri
Kzlny, 1861, 467-470.
40. BAR, Mss. rom. 1013, f. 79-90.
41. Die Protokolle, V/2, 320-326; 360-366.
42. Sammlung der Wichtigeren Staatsakten sterreich, Ungarn und Siebenbrgen
betreffend, Welche seit dem Manifest vom 20. Oktober 1860 bis zur Einberufung des
siebenbrgischen Landteges erschienen sind, I, Hermannstadt, 1861, 173-4 (n continuare:
Sammlung...).
43. P&c&(ianu, II (1902), 566-571; Coriolan Suciu, Coresponden(a Ioan Maniu - Simion
B)rnu(iu, Blaj, 1929, 262-263, 357-360.
44. P&c&(ianu, II (1902), 675-685.45. Sndor Jzsef, o.c., 165-184.
46. George Bari(iu, P)r(i alese din Istoria Transilvaniei pe dou) sute de ani n urm), III,
Sibiu, 1891, 518-19.
47. O.L. F-263, 1862-6556.
48. Stefan Malfer, Der gescheiterte Ausgleichversuch von 1863 n: sterreichische
osthefte, XXXII (1990), 3, 405-427.
49. Gerald Stourzh, Die Gleichserechtigung der Nationalitaten in der Verfassung und
Verwaltung sterreichs 1848-1918, Wien, 1985, 50.
50. Protocolul congresului na(iunei romne din Ardeal ce s-au (inut n Sabiu la 20/8
prier 1863, Sabiu, 1863.
51. Sammlung... 82-3; Regulamentul provizoriu de func(ionare, idem 83-102.
52. O.L., D-228: 1862-206, 297, 309, 414, 615, 620; 1863-162.
53. Rolf Kutschera, Laudtag und Gubernium in Siebenbrgen 1688-1869, 1985, 117-140.
54. O.L., F-266, 1863-213, 214.
55. Dintre cazurile de acest gen, foarte numeroase n comitate, cit&m urm&toarele: n
circumscrip(ia I, cott. Alba de Jos, voturile pentru Axente Sever au fost mp&r(ite n 7 p&r(i,
dup& felul diferit n care aleg&torii, romni i maghiari, i-au pronun(at numele: Axente din
Balgrad, Axente Sever, Arsintia, Axenta, domnul de la B&lgrad, Arsznta Fehrvri, Juon
Fehrvri; n circumscrip(ia Teiu a aceluiai comitat voturile pentru consilierul colar Ioan
Maior au fost nregistrate n 46 de forme deosebite; n circumscrip(ia Cmpia (cott. Turda)
voturile canonicului Ilie Vlasa au fost mp&r(ite n dou& p&r(i: Ilie Vlasa i Ilie Vlasa
canonicul, fiind astfel necesar& repetarea alegerilor. O.L. F-135, 1863/4-131.
56. G.T., XXVI (1863), din 19 VI.
57. Memoriul deputa(ilor i regalitilor maghiari din 22 VII adresat mp&ratului n: Sndor
Jozsef, o. c. 316-17.
58. Friederich Teutsch, Geschichte der siebenbrger Sachsen, III, Hermannstadt, 1910, 418.
59. Hans-Hof und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Nachlass Reichenetein, Kartons: 1a, 1b, 5.
60. Beilage zum verifizierten Protokolle der Sitzung der Sachsischen Nations Universitat
vom 29. Marz 1862, Hermannstadt, 1862, 1-15.
61. Potrivit proiectului preg&tit la Sibiu, n toamna anului 1861 al celor 4 teritorii na(ionale,
cel romnesc urma s& cuprind& 12 cercuri cu o popula(ie de 764.516 locuitori, din care
655.954 romni, ceea ce nsemna circa jum&tate din totalul popula(iei romneti de 1.227.276
suflete n 1855, restul urmnd s& intre n celelalte teritorii, cf. G.T. XXIV (1862) din 27 I.
62. Cele 11 jurisdic(ii ale P&mntului Cr&iesc num&rau, potrivit recens&mntului din 1869/70:188.515 romni, 158.064 sai, 38.259 maghiari; romnii de(ineau majoritatea n scaunele:
Or&tie, Miercurea, Sebe, Sibiu, Nocrich i n districtul Braov; saii de(ineau majoritatea n
scaunele: Rupea, Media, Cincu Mare, Sighioara i n districtul Bistri(a cf. Keleti Kroly, o.c.
19.
63. Akten und Verhandlungen des siebenbrgischen 1863/64 Landtages [Hermannstadt,
1863], 145-146 (n continuare: Akten...).
64. Idem, 259-263.
65. Die Protokolle... V/6, XXXVI.
66. Akten... 151-155.
67. Idem, 323.
68. O.L. D-228, 1865-967.
69. Prezenatrea cea mai larg& a dezbaterilor consiliilor ministeriale din 27 i 29 VIII 1865
privind Transilvania, dezbateri care n-au fost nc& publicate, n: Josef Redlich, Das
sterreichiche Staats und Reichsproblem, II, Leipzig, 410-420.
70. P&c&(ianu, o.c., III (1905), 770-71; Sndor Jzsef, o.c. 339-342.
71. Andrs Ger, Die Rolle Siebenbrgens und der Nationalitaten gelegentlich der
Wahlen vom Jahre 1869 und in der allegemeinen Debatte ber das Waffrecht im Jahre
1872, n: Waffrecht Annales Universitatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando Etvs
nominatae, Historica, XXI (1981) 138.
72. O.L. D-228, 1863-162.
73. Andrs Ger, o.c., 138; potrivit celor mai recente aprecieri maghiare din 1.616.574 jug,
p&mnt cultivabil al Transilvaniei, n 1854 circa 80% se g&sea n minile (&ranilor romni cf.
Erdly trtnete (Istoria Transilvaniei) III, sub red. Szsz Zoltan, Budapest, 1988, 1457.
74. Andrs Ger, o.c., 138.
75. O.L. F-263, 1863-4917.
76. Protocolul &i cartea de documente a dietei Marelui Principat Transilvania, din 19
noiembrie 1865, Clu, 1865.
77. P&c&(ianu, o.c., IV (1905), 845-50.
78. Idem, 850-53.
79. Foaie... 1861, nr. 23; O.L. F-263, 1863-4501; Arh. St. Cluj; F. Ep. Gherla, 1863-538.
80. S. Polverejan, Contribu(ii statistice privind &colile romne&ti din Transilvania n a
doua jum)tate a secolului al XIX-lea, n Cumidava II (1986), p. 181-206.81. A vals s kzoktatsgyi m. kir. miniszternek az orszggyls el terjesztett
jelentse np iskolai kzoktats llapotrl 1870-ben [Raportul Ministerului maghiar
regesc al cultelor i instruc(iunii publice, naintat parlamentului, privind situa(ia colilor
elementare n 1870], Buda, 1870, 330.
82. Magyar statisztikai vknyv, Uj folyam, VIII (1900), 334.
83. Simion Retegan, Sate &i &coli romne&ti din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-
lea (1867-1875), Cluj, 1994.
84. Statistisches Jahrbuch der sterreichischen Monarchie fr das Jahr 1865, Wien,
1867, 356-7. Men(ion&m c& nu sunt cuprinse n aceast& statistic& cele 6 gimnazii reformate din
Transilvania.
85. Acte privitoare la urzirea &i nfien(iarea Asocia(iunii pentru literatura romn) &i
cultura poporului romn, Sabiu, 1862.
86. George Bari(iu, Cincisprezece ani din activitatea Asocia(iunei transilvane pentru
literatura romn) &i cultura poporului romn n: Transilvania XXI (1888), nr. 17-19,
158.
87. Szab T. Attila, Az Erdly Muzeum-egyeslet trtnete s feladatai [Istoria i misiunea
societ&(ii Muzeului ardelean], Kolozsvr, 1942, 28.
88. George Bari(iu, o.c., 1888, 158.
89. Ibidem.
90. Funda(iunea fericitului Alesandru Sterca ulu(iu, Blaj, 1870.