Sunteți pe pagina 1din 18

A.

CONSTITUIRE DE CAPITAL
1/17 La 01.01.N se constituie o societate comercial pe ac iuni cu un capital de 25.000 lei din
aport n numerar. Prin actul constitutiv se specific faptul ca 1/5 din valoarea capitalului s fie
vrsat la banc odat cu subscierea. La 30.06.N se vars 3/5 iar la sf!r itul e"erci iului restul din
capital. #$eltuielile de constituire n sum de 1.250 lei %&' 1() se pltesc din contul de la
banc i se amorti*ea* pe o perioad de 5 ani.
a. subscriere capital social 1.01.N
+56 , 1011 25.000
b. !epu"ere aport "atur# 1/$ !i" %aloarea capitalului 1.01.N
5121 , +56 5.000
c. tra"s&or'area (SSN )" (SS* 1.01.N
1011 , 1012 5.000
!. !epu"ere aport "atur# +/$ !i" %aloarea capitalului +0.0,.N
5121 , +56 15.000
e. tra"s&or'area (SSN )" (SS* +0.0,.N
1011 , 1012 15.000
&. !epu"ere aport - 1/$ !i" %aloarea capitalului +1.1..N
5121 , +56 5.000
/. tra"s&or'area (SSN )" (SS* +1.1..N
1011 , 1012 5.000
0. i"re/ c0eltuieli !e co"stituire 1.01.N
) , +0+ 1.+-.50
201 1.25000
++26 23.50
i. plata c0eltuieli !e co"stituire 1.01.N
+0+ , 5121 1.+-.50
1. a'orti2are lu"ara a c0eltuielilor !e co"stituire 31.$0/$4
6-11 , 2-01 250
1
./17 /e constituie o societate cu un capital social de 200.000 lei ivi*at n 2.000 de ac iuni. La
nfiin are s0a depus la banc contravaloarea a 1.000 de ac iuni i s0au adus aporturi n natur
concreti*ate n utila1e evaluate la suma de 50.000 lei pentru car+e s0au acordat 500 ac iuni.
2estul capitalului social s0a depus la banc n termen de trei luni de la nfiin are. #u oca*ia
constituirii societ ii s0au fcut c$etuieli n sum de 15.000 lei alctuite din pl i n numerar de
10.000 lei i obli3a ii ctre furni*ori de servicii 5.000 lei. #$eltuielile de constituire se
amorti*ea* n 5 ani dup care se scot din activul patrimonial.
a. subscriere capital social 1.01.N
+56 , 1011 200.000
b. !epu"ere aport "atura 1.01.N
) , +56 150.000
5121 100.000
2131 50.000
c. tra"s&or'area (SSN )" (SS* 1.01.N
1011 , 1012 150.000
!. !epu"ere rest aport 01.0+.N
5121 , +56 50.000
e. tra"s&or'area (SSN )" (SS* +0.0,.N
1011 , 1012 50.000
&. i"re/ c0eltuieli co"stituire
201 , ) 15.000
5311 10.000
+0+ 5.000
/. A'orti2area c0elt. !e co"stituire
6-11 , 2-01 3.000 " 5 ani
0. Scoaterea !i" acti%ul patri'o"ial
2-01 , 201 15.000
2
5. 6A7ORARE DE CAPITAL
1/17 4 societate comercial pre*int urmtoarea situa ie a capitalurilor proprii5
+.000 ac iuni n valoare nominal de 100 lei/ac iune6
re*erve -0.000 lei.
/ocietatea decide s0 i ma1ore*e capitalul social prin subscrip ie public cu 1.000 ac iunicare se
vor ncasa prin contul de la banc pre de emisiune 105 lei/ac iune.
7si +00.000 0 1.000' 8 100 lei/'
9mit 105.000 0 1.000 ' 8 105 lei/'
&N 100.000 0 1.000 ' " 100 lei/'
Pri'e $.000
a. subscriere pac0et "ou !e actiu"i
+56 , ) 105.000
1011 100.000
10+1 5.000
b. i"casarea "oului pac0et !e actiu"i
5121 , +56 105.000
c. tra"s&or'area (SSN i" %arsat
1011 , 1012 100.000
3
./17 4 societate comercial decide ma1orarea capitalului social n urmtoarele condi ii5
numr de ac iuni emise 10.0006
valoare nominal 1 leu/ac iune6
pre de emisiune 110 lei/ac iune.
'portul ac ionarilor este adus inte3ral n momentul ma1orrii astfel5
c/v a -.000 de ac iuni sub form de numerar depus n contul de la banc6
c/v a 2.000 de ac iuni sub form de materii prime.
/ocietatea decide ca primele re*ultate n urma ma1orrii capitalului social s fie transferate la alte
re*erve.
&N 10.000 0 1.000 ' " 1 leu/'
9mit 11.000 0 1.000 ' " 110 lei/'
Pri'e 1.000
a. subscriere pac0et "ou !e actiu"i
+56 , ) 11.000
1011 10.000
10+1 1.000
b. !epu"ere aport 8.000 act i" co"t cure"t si ..000 'aterii pri'e
) , +56 11.000
5121 -.-00:-.000 " 1.1;
301 2.200:2.000 " 1.1;
c. tra"s&erarea (SSN i" %arsat
1011 , 1012 10.000
!. i"re/ utili2area pri'elor re2ultate la alte re2er%e
10+1 , 106- 1.000
C. 6IC ORARE DE CAPITAL
+
1/18 4 societate comercial decide reducerea capitalului social cu suma de 2.000 lei. /uma va fi
distribu<it ac ionarilor prin contul curent de la banc.
a. I"re/istrarea !i'i"uarii capitalului social
1012 , +56 2.000
b. i"re/istrarea platii actio"arilor pri" co"tul ba"car
+56 , 5121 2.000
./18 4 societate comercial decide acoperirea pierderii re*ultate din e"erci iile anterioare n
sum de 5.000 lei prin intmediul capitalului social.
I"re/istrarea acoperirii pier!erii !i" e9. a"terioare !i" (. soc
1012 , 11. 5.000
+/18 4 societate comercial ac$i*i ionea* de la ac ionarii si 5.000 ac iuni la o valoare de 1(0
lei/ac iune pltite din caseria unit ii. =lterior '>' decide anularea acestora :valoarea nominal
a ac iunilor este de 2 lei/ac iune;.
P2 , 1(0
L9?/'
&N , 2L9? /'
P2 @ &N
a. rascu'parare $.000 act la 1.: lei/act 3:.$00 lei4platite !i" casierie
502 , 5311 (.500
b. A"ularea actiu"ilor
1012 , ) 10.000 :5.000 " 2 lei/';
502 (.500 :5.000 " 1(0 lei/';
10+1 500 :5.000 " 010 lei/';
/'= .6+2
;/18 / se nre3istre*e n contabilitate urmtoarele opera ii5
se $otr te diminuarea capitalului social cu 10.000 lei n vederea acoperirii unor pierderi
reportate din e"erci iile anterioare6
n vederea reducerii capitalului social o societate comercial rscumpr cu numerar
1.000 de ac iuni cu pre ul de +50 lei/ac iune pe care ulterior le anulea*. &aloarea
nominal a unei ac iuni este de 5 lei/ac iune6
5
n vederea reducerii capitalului social o societate comercial rscumpr cu numerar
1.000 de ac iuni cu pre ul de 550 lei/ac iune pe care ulterior le anulea*. &aloarea
nominal a unei ac iuni este de 5 lei/ac iune6
un asociat se retra3e din afacere i i se restituie n numerar contravaloarea aportului social
depus n sum de 5.000 lei. /uma va fi pltit din contul de la banc.
A. !i'i"uare < soc pt acoperire pier!ere e9. a"terioare
1012 , 11. 10.000
5. P2 , +50 L9?/'
&N , 5 L9?/'
P2 @ &N
b.1. Rascu'parare actiu"i
502 , 5311 +5.000 :+5 " 1.000 ';
b...
1012 , ) 10.000 :1.000' " 5;
502 (.500 :1.000' " +5;
10+1 500 :1.000' " 05;
/'= .6+2
C. P2 , 550 L9?/'
&N , 5 L9?/'
P2 A &N
c.1. rascu'parare actiu"i
502 , 5311 5.500 :1.000' " 55;
c... a"ulare rascu'parare la *N $.0 lei/act
) , 502 5.500 :1.000' " 55;
1012 5.000 :1.000' " 5;
106- 500 :1.000' " 05;
/'= 66+2
D.
!.1. !i'i"uare <. soc !atorita retra/erii asociatului
1012 , +56 5.000
!... restituire co"tra%aloare aport !epus
+56 , 5121 5.000
B. 29C92&9 B?N 299&'L='29
1/18 4 societate comercial reali*ea* la sf!r itul e"erci iului financiar N reevaluarea
imobili*rilor corporale ob in!nd urmtoarele re*ultate5
#ldiri :D; 50.000 lei6
=tila1e :D; 10.000 lei6
6
'utoturisme :0; 5.000 lei6
Eobilier :0; 2.000 lei.
/ocietatea decide transferarea re*ervei din reevaluare la alte re*erve.
a. i"re/istrare plusuri la ree%aluarea i'obili2arilor
corporale
) , 105 60.000
2121 50.000
2131 10.000
b. i"re/istrare 'i"usuri la ree%aluarea i'obili2arilor corporale
105 , ) ..000
2133 5.000
21+ 2.000
c. tra"s&erarea re2er%ei la alte re2er%e
105 , 106- 53.000
./1: /e reevaluea* o cldire care are o valoare contabil de 200.000 lei iar valoarea actual de
250.000 lei. 'morti*area cumulat a cldirii la data reevalurii este de 50.000 lei iar amorti*area
actuali*at este de 60.000 lei. =lterior soldul diferen elor din reevaluare se ncorporea* n alte
re*erve.
Deter'i"area %alorii "ete co"tabile3*NC = *al co"ta - A'ort4
?naintea reevaluarii :&#; Frut 'mort Net
Bupa reevaluare :&'; 200.000 50.000 150.000
2e*erve din reevaluare 250.000 60.000 1(0.000*A > *C
50.000 10.000 +0.000
dif po* dif de amort
a. i"re/ ree%aluarii
2121 , 105 50.000
b. I"re/istrarea !i&ere"tei !e a'orti2at
105 , 2-12 10.000
c.
105 , 106- +0.000
9. 29C92&9
.
1/1: La sf!r itul anului o societate comercial decide reparti*area profitului n sum de
100.000 lei pentru urmtoarele destina ii5
2e*erva le3al G 5.000 lei6
'lte re*erve G 35.000 lei6
'coperirea pierderii din e"erci iul anterior G 10.000 lei.
Biferen a se distribuie ca dividende.
Reparti2area
pro&itului
12( , ) 10.000
1061 5.000
106- 35.000
11. 10.000
+5. 50.000
./1: La sf!r itul e"erci iului financiar N o societate comercial reali*ea* urmtoarele opera ii5
'coperirea pierderii nre3istrate n e"erci iul financiar anterior n sum de 5.000 lei prin
intermediul re*ervelor le3ale6
Ea1orarea capitalului social cu suma de 20.000 lei prin opera iuni interne :alte re*erve;.
a. acoperirea pier!erii a"terioare pri" i"ter'e!iul re2 le/ale
1061 , 11. 5.000
b. 'a1orarea <. soc pri" i"ter'e!iul altor re2er%e
106- , 1012 20.000
+/1: 4 societate comercial nre3istrea* n contabilitate urmtoarele opera iuni5
/e transfer din profitul net re*erve statutare n sum de 2.000 lei i la alte re*erve 3.000
lei.
-
/e transfer la alte re*erve primele de emisiune n valoare de 10.000 lei6
/e ncorporea* n alte re*erve diferen e din reevaluare n valoare de 5.000 lei6
/e transfer la re*erve statutare profitul reportat n valoare de 15.000 lei6
/e utili*e* re*ervele le3ale pentru acoperirea unor pierderi din anul nc$eiat de 5.000 lei6
/e ma1orea* capitalul social prin ncorporarea altor re*erve n sum de 15.000 lei.
a. tra"s&erare !i" pro&itul "et la re2er%e statutare si alte re2er%e
12( , ) 5.000
1063 2.000
106- 3.000
b. Tra"s&erul pri'elor !e e'isiu"e la alte re2er%e
10+1 , 106- 10.000
c. i"corporare la alte re2er%e a re2er%elor !i" ree%aluare
105 , 106- 5.000
!. tra"s&er la re2er%e statutare a pro&itului reportat
11. , 1063 15.000
e. utili2area re2er%elor !i" ree%aluare pe"tru acoperire pier!eri a" prece!e"t
105 , 11. 5.000
&. i"corporarea altor re2er%e i" capitalul social
106- , 1012 15.000
?. RE@ULTATUL EAERCI IULUI/ RE@ULTATUL REPORTAT
1/.0 4 societate comercial reparti*ea* la sf!r itul e"erci iului o parte din profitul ob inut n
sum de 200.000 lei pentru urmtoarele destina ii5
Ea1orarea capitalului social G 50.000 lei6
(
2e*erve statutare G 10.000 lei6
Bividende G -0.000 lei.
Pentru restul de profit nu s0a stabilit nc destina ia.
a. reparti2area pro&itului pe
!esti"atii
12( , ) 1+0.000
1012 50.000
1063 10.000
+5. -0.000
b. i"re/ pro&it pt care "u s-a stab !esti"atia
12( , 11. 60.000
./.0 /e pre*int urmtoarea situa ie a veniturilor i c$eltuielilor5
/imbol cont Benumirea conturilor 2ula1 curent
Bebitor #reditor
601 #$eltuieli cu materii prime 10.000
6+1 #$eltuieli cu personalul +.000
666 #$eltuieli cu dob!n*ile 2.000
.01 &enituri din v!n*area produselor finite 25.000
.66 &enituri din dob!n*i 1.000
/ se nre3istre*e n contabilitate nc$iderea conturilor de venituri i c$eltuieli.
a. i"c0i!erea c0eltuielilor
121 , ) 16.000
601 10.000
6+1 +.000
666 2.000
b. i"c0i!erea %e"iturilor
) , 121 26.000
.01 25.000
.66 1.000
B. SU5*EN II PENTRU IN*ESTI II
10
1/.0 4 societate comercial ac$i*i ionea* la 01.0..N un utila1 n valoare de 50.000 lei
amorti*abil liniar n 5 ani. Hinan area sa a fost reali*at n propor ie de 50) printr0o subven ie
pentru investi ii primit de la bu3et. / se nre3istre*e procurarea subven ia de primit i
ncasarea ei plata furni*orului amorti*area anual i cea cprespun*toare valorii subven ionate.
a. i"re/istrare ac0i2itie
) , +0+ 5(.500
2131 50.000
++26 (.500
b. i"re/ sub%e"tie !e pri'it
++5 , 131 25.000
c. i"re/ i"casarea sub%e"tiei
5121 , ++5 25.000
!. i"re/ plata &ur"i2or
+0+ , 5121 5(.500
e. i"re/ a'ort utila1ului
6-11 , 2-13 10.000
&. i"re/ a'ort sub%e"tie
131 , .5-+ 2.50000
./.0 4 societate comercial i ad1udec prin licita ie o subven ie pentru investi ii n sum de
2+.000 lei pe care o ncasea* i din care cumpr un utila1 industrial G de aceea i valoare
amorti*abil n 3 ani.
a. i"re/ sub%e"tie !e pri'it
11
++5 , 131 2+0.000
b. i"re/ i"casarea sub%e"tiei
5121 , ++5 2+0.000
c. i"re/istrare ac0i2itie
) , +0+ 2-5.600
2131 2+0.000
++26 +5.600
!. i"re/ plata &ur"i2or
+0+ , 5121 2-5.600
e. i"re/ a'ort 3.;0.000/+4
6-11 , 2-13 -0.000
&. i"re/ a'ort sub%e"tie 3.;0.000/+4
131 , .5-+ -0.000
3/20 4 societate comercial ac$i*i ionea* un autoturism n valoare de 100.000 lei %&' 1()
subven ionat de la bu3et pentru 30.000 lei. /ubven ia se prime te prin contul bancar. Bup
primul an utila1ul se vinde pre ul de v!n*are fiind de -5.000 lei.
a. i"re/istrare ac0i2itie
) , +0+ 11(.000
2133 100.000
++26 1(.000
b. i"re/ sub%e"tie !e pri'it
++5 , 131 30.000
12
c. i"re/ i"casarea sub%e"tiei
5121 , ++5 30.000
!. i"re/ plata &ur"i2or
+0+ , 5121 11(.000
e. i"re/ a'ort 3100.000/$4
6-11 , 2-13 20.000
&. i"re/ a'ort sub%e"tie 3+0.000/$4
131 , .5-+ 6.000
/. %a"2are autoturis'
+61 , ) 101.150
.5-3 -5.000
++2. 16.150
0. !escarcare !i" /estiu"e
) , 2133 100.000
2-13 20.000
65-3 -0.000
131 , .5-+ 2+.000
I. P24&?C?4'N9 P9N%2= 2?/#=2? ? #I9L%=?9L?
1/21 4 societate comercial constituie un provi*ion de 5.000 lei pentru penalit iprobabile. Jn
anul urmtor sunt ac$itate n numerar penalit i n sum de ..000 lei.
a. i"re/ co"stituire pro%i2io" pt riscuri si c0elt i" e9 N
6-12 , 1511 5.000
b. i"re/ plata pe"alitate NC1
65-1 , 5121 ..000
13
c. a"ulare pro%i2io" NC1
1511 , .-12 5.000
2/21 La sf!r itul anului N o societate comercial estimea* c n e"erci iul financiar urmtor
c$eltuieli cu repara ii efectuate produselor v!ndute vor fi n sum de 100.000 lei. Jn e"erci iul
urmtor societatea a efectuat repara ii n sum de 50.000 lei.
a. co"stit pro%i2 pt /ara"tii acor!ate
clie"tilor
6-12 , 1512 100.000
b. i"re/ c0elt cu reparatii
611 , 5121 20.000
c. a"ularea pro%i2io"ului pt /ara"tii acor!ate clie"tilor
1512 , .-12 100.000
?. JEP2=E=%=2? ? B'%42?? '/?E?L'%9
1/.1 4 societate comercial emite 1.000 obli3a iuni n urmtoarele condi ii5
Pre emisiune G 0(0 lei/obli3.6
&aloare nominal G 100 lei/obli3.6
&aloare de rscumprare G 120 lei/obli3.6
Perioad G 2 ani6
Bob!nda anual G 15).
Jncasarea contravalorii obli3a iunilor se face ulterior prin contul curent de la banc. 'morti*area
primelor se va face pe durata mprumutului obli3atar.
1+
Su'a !e )"casat 100.000 9 PE = :0.000
Su'a !e ra'bursat 100.000 9 PR = 1.0.000
100.000 9 *N = 100.000
+0. 000 - pri'a !e rascu'parare
a. subscriere i'pru'ut sub &or'a obli/atiu"i e'ise si !istribuite
) , 161 120.000
+61 (0.000
16( 30.000
b. %arsarea su'elor !e catre persoa"ele care au subscris
5121 , +61 (0.000
c. i"re/istrarea !oba"2ii 3100.000 9 1$D = 1$.0004
666 , 16-1 15.000" 2 ani
!. i"re/ plata a"uala a !oba"2ilor
16-1 , 5121 15.000" 2 ani
e. i"re/istrarea a'orti2arii pri'elor3+0.000/. = 1$.0004
6-6- , 16( 10.000" 2 ani
&. La s&arsitul perioa!ei
505 , 5121 120.000
161 , 505 100.000
./.1 4 societate comercial contractea* la 01.03.N un credit pe termen de 5 ani n sum de
100.000 lei cu o dob!nd anual de 20). #reditul se rambursea* e alonat n cinci rate anuale.
Jncasarea creditului plata dob!n*ii anuale i rambursarea creditului vor fi efectuate prin contul
curent de la banc.
a. i"casare cre!it ba"car pri" co"t cure"t 01.0+.N
5121 , 1621 100.000
b. I"re/ a"uala a !oba"2ii a&ere"ta e9 N 301.0+.N - +1.1..N4
D = 3100.000 A .0D4 A 10/1. = 1,.,,,E7
666 , 16-2 16.66.
16-2 5121 16.66.
c. i"re/ plata ratei a&ere"te e9ercitiului N
R = 3100.000/$ a"i4 9 10/1. = 1,.,,,E7 lei/a"
15
1621 , 5121 16.66.
!. F"re/istrarea !obG"2ii i ratei a&ere"te a"ului N C 1
D = 10.000 A .0D = .0.000
R = 100.000/$ = .0.000 lei/a" /$ = ;.000 lei/tra" #
666 , 16-2 20.000
16-2 5121 20.000
1621 , 5121 +.000" 5 tran e
Not# pe"tru a"ul N C .E N C + i NC; se repet# opera iile !e 'ai sus
e. F"re/istrarea !obG"2ii i ratei pe"tru a"ul NC$
D = 3100.000 A .0D4 A ./1. = +.+++E+
R = 3100.000/$ANI4 A ./1. = +.+++E+
666 , 16-2 3.333
16-2 5121 3.333
1621 , 5121 3.333
+/.1 4 societate comercial contractea* la 01.01.N un credit pe termen de trei ani n sum de
50.000 lei cu o dob!nd anual de 25). #reditul se rambursea* e alonat n dou rate anuale
primul an fiind de 3ra ie. Jncasarea creditului plata dob!n*ii anuale i rambursarea creditului vor
fi efectuate prin contul curent de la banc.
a. i"casare cre!it ba"car pri" co"t cure"t
01.01.N
5121 , 1621 50.000
b. I"re/ si plata !oba"2ii a&ere"te pri'ului - e9 N 3$0.000 A .$D4 la +1.1..N
666 , 16-2 12.500
16-2 , 5121 12.500
16
a" II
e.!oba"!a a&ere"ta a"ului NC1
666 , 16-2 12.500
16-2 , 5121 12.500
&. Plata ratei a&ere"te e9 NC1
2anual , 50.000/+ ani , 12.500 lei/an
2semestriala , 12.500 lei/2 , 6.250 lei/semestru
1621 , 5121 6.25001.06.ND1
1621 , 5121 6.25031.12.ND1
Not5 pentru anii urmtori se repet nre3istrrile de mai sus
;/.1 4 societate comercial contractea* la 01.01.N un credit pe termen de + ani n sum de
200.000 lei cu o dob!nd de 15). #reditul se rambursea* la scaden . Jncasarea creditului
plata dob!n*ii anuale i rambursarea creditului vor fi efectuate prin contul curent de la banc.
a" I
a. i"casare cre!it ba"car pri" co"t cure"t 01.01.N
5121 , 1621 200.000
b. I"re/ a"uala a !oba"2ii a&ere"ta e9 N 3.00.000 9 1$D4
666 , 16-2 30.000
c. i"re/ plata !oba"2i a&ere"te e9ercitiului N
16-2 , 5121 30.000
Not5 nre3istrrile b i c se repet pentru urmtorii ani
1.
!. ra'bursarea cre!itului
1621 , 5121 200.000
1-