Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCATIA INCLUZIVA IN INVATAMANTUL ROMANESC

Educatia integrata/incluziva a aparut ca reactie !irea"ca a "cietatii la #ligatia ace"teia de


a a"igura cadrul nece"ar "i cnditiile i$pu"e de "peci!icul educatiei per"anelr cu cerinte
"peciala%Cn!r$ principiilr pr$vate in $aterie de educatie de catre rgani"$ele internatinale
"e $entineaza ca per"anele cu de!iciente au acelea"i drepturi !unda$entale ca "i ceilalti cetateni
de aceea"i var"ta& !ara di"cri$inare pe $tive de "e'&li$#a& religie& pinii plitice& rigine natinala
"au "ciala& "tare !inanciara "au rice alta caracteri"tica a per"anei in cauza "au a !a$iliei "ale%
La Cn!erinta Mndiala a"upra educatiei "peciale& de"!a"urate "u# egida UNESCO la
Sala$anca& Spania& intre ( "i )* iunie )++,& "-a adptat declaratie c$una care cntine
ur$atarele puncte.
/!iecare cpil are dreptul !unda$ental la educatie "i !iecarui cpil tre#uie "a I "e !ere "an"a
de a a0unge "i de a "e putea $entine la un nivel accepta#il de invatare1
!iecare cpil p"eda caracteri"tici& intere"e& aptitudini "i nece"itati de invatare prprii1
priectarea "i"te$elr educatinale "i i$ple$entarea prgra$elr educatinale tre#uie "a
tina "ea$a de $area diver"itate a caracteri"ticilr "i tre#uintelr cpiilr inclu"i in prce"ul
educatinal1
per"anele cu cerinte "peciale tre#uie "a ai#a acce" in "clile #i"nuite 2"clile de $a"a3& iar
ace"te "cli tre#uie "a "e adapteze unei pedaggii centrate a"upra cpilului& capa#ila de a veni in
inta$pinarea tre#uintelr !iecarui cpil in parte1
"clile #i"nuite& care au adptat acea"ta rientare& "unt cele $ai utile $i0lace de c$#atere
a atitudinilr di"cri$inatrii& cn"truind "cietate #azata pe "piritul de tleranta "i acceptare "i
!erind "an"e egale la educatie pentru tti. $ai $ult& ele a"igura educatie utila pentru $a0ritatea
cpiilr& i$#unatatind e!icienta "i gradul de utilitate "ciala a intregului "i"te$ educatinal4
2Declaratia Cn!erintei de la Sala$anca3%
5r#le$atica c$ple'a a !en$enului educatiei incluzive antreneaza "erie de ter$eni
c6eie%
Organizatia Mndiala a Sanatatii 2)+7*3 prpune a#rdarea di"tincta a trei ter$eni.
de!icienta&incapacitate&6andicap 2Canevar&)+7*3%
De!icienta "e$ni!ica a#"enta& pierderea "au alterarea unei "tructuri ri a unei !unctii
2anat$ice&!izilgice "au p"i6lgice3%De!icienta pate !i rezultatul unei #li& a unui accident& dar
"i a unr cnditii negative din $ediu de cre"tere "i dezvltare a unui individ%
Incapacitatea de"e$neaza un nu$ar de li$itari !unctinale cauzate de di"!unctinalitati
!izice& intelectuale "au "enzriale& de cnditii de "anatate ri de $ediu& de #li $intale%Ace"te
cnditii "au #li pt !i per$anente "au te$prare& rever"i#ile "au irever"i#ile& prgre"ive "au
regre"ive%
8andicapul "e re!era la dezavanta0ul "cial& la pierderea ri li$itarea "an"elr unei per"ane
de a participa activ la viata c$unitatii la un nivel ec6ivalent cu ceilalti $e$#ri ai ace"teia%
8andicapul apare atunci cand per"ana intalne"te #ariere culturale& $ateriale& "ciale& relatinale
care il i$piedica "a acceada la divere"ele "i"te$e ale "cietatii& di"pni#ile pentru ceilalti cetateni%
8andicapul "e caracterizeaza prin di"crepanta care e'i"ta intre "ituatia unei per"ane cu de!iciente "i
a"teptarile pe care le are acea"ta& precu$ "i ale grupului din care !ace parte%
Recuperarea "e re!era in "pecial la re"ta#ilirea& re!acerea "au recn"tituiarea unei !unctii care
"-a pierdut% 5rin recuperare "e ur$are"te& pe de parte& "a "e valri!ice la $a'i$u$ p"i#ilitatile
per"anei cu diza#ilitati% 5e de alta parte& !unctiile p"i6-!izice nea!ectate tre#uie antrenate& a"t!el
incat "a pata "uplini activitatea !unctiilr de!iciente pentru a "e a0unge la !r$area unr a#ilitati ce
ii per$it per"anei integrare activia in viata "ciala% Recuperarea reprezinta un prce" c$ple' de
natura $edicala& educatinala& p"i6lgica "i "ci-e$tinala& care !era p"i#ilitatea per"anelr
cu diza#ilitati de a a0unge la un nivel pti$ al !unctinalitatilr !izice& "enzriale& intelectuale "i
"ciale& prin ec6iparea ace"tra cu in"tru$ente nece"are "c6i$#arii vietii in directia #tinerii unui
grad $ai $are de independenta%
Rea#ilitarea vizeaza un prce" care are ca "cp atingerea de catre per"anele cu diza#ilitati a
nivelului !unctinal !izic& p"i6ic "i "cial cre"punzatr&a"igurandu-le ace"tra in"tru$entele cu
a0utrul carra i"i pt "c6i$#a viata in directia ca"tigarii unui grad $ai $are de independenta%
Cnceptul de cerinte educatinale "peciale a !"t lan"at in )+(7& in Marea 9ritanie& data cu
Raprtul :arnc;& dcu$ent care a cn"tituit !unda$entul re!r$ei educatiei "peciale in Marea
9ritanie% Ace"t cncept a !"t inclu" in ter$inlgia UNESCO in anii <+* ca cn"ecinta a
rientarii accentuate a educatiei "peciale "pre cpil "i c$unitate%
Ter$enul de"e$neaza nece"itatile educatinale c$ple$entare #iectivelr generale ale
educatiei "clare& nece"itati care cn"tau intr- "clarizare& adaptata particularitatilr individuale&
caracteri"tice unei de!iciente& precu$ "i interventie "peci!ica& prin rea#ilitare/recuperare
cre"punzatare 2Vra$a"& =**)& p%=(3%
In plan p"i6pedaggic cnceptul de cerinte educatinale "peciale 2CES3 vizeaza nece"itatea
individualizarii evaluarii "i de$er"ului educatinal% Se prpune evaluarea intr- ptica d$inant
educatinala 2in ter$eni de ptential de invatare "i curriculu$3 "i $ai ale" derularea interventiei
educatinale "peci!ice& di!erentiate "i adaptate particularitatilr individuale% O a"e$enea $aniera de
intelegere e"te $ai aprape de idealul "clii viitrului care tre#uie "a "e adapteze ea in"a"i varietatii
de cereri educative e'pri$ate de cpil% Cnceptul de cerinte educatinale "peciale a !"t preluat de
Legea Invata$antului 27,/)++>1 )/=*))3 din R$ania& de a$enda$entele ulteriare& precu$ "i de
Regula$entul invatat$antului "pecial%
In evlutia lui& !en$enul educatiei incluzive a parcur" diver"e "tadii caracterizate de
rientari "peci!ice%
Educatia "egregata reprezinta $dalitatea de priectare& rganizare "i de"!a"urare a
invata$antului di!erentiat pentru cpiii cu CES in c$paratie cu ceilalti cn"iderati nr$ali% Ace"t
"i"te$ educatinal pune accent pe relevarea de!icientelr& pe ceea ce nu pt realiza cpiii cu CES%
5lani!icarea "i de"!a"urarea educatiei "egregate "e !ace prin parcurgerea unr tra"ee curriculare
di"tincte&de cele $ai $ulte ri c$plet di!erite de cele ale educatiei incluzive% De a"e$enea&
evaluarea cpiilr cu CES e"te una pred$inant $edicala& dearece diagn"ticul $edical e"te
a"ciat cu ele$entele p"i6lgice "i "ciale%
Educatia integrata "e cn"tituie ca un an"a$#lu de actiuni& interventii de"!a"urate cu "cpul
integrarii in "tructurile invata$antului de $a"a a cpiilr cu CES& ca #aza pentru dezvltarea
ar$nia"a "i ec6ili#rata a per"nalitatii lr% 5rce"ul de integrare pre"upune adaptarea cpilului la
cerintele "clii in care invata& realizarea unr raprturi a!ective pzitive& de c$unicare& de
acceptare cu $e$#rii grupului-cla"a "i de"!a"urarea cu "ucce" a activitatilr de predare-invatare%