Sunteți pe pagina 1din 3

A vinde lui B un apartament, iar B se obliga prin contract sa nu instraineze apartamentul altei persoane

timp de 2 ani. Obligatiei lui B de a nu instraina apartamentul ii corespunde vreun drept patrimonial ? Daca da,
ce natura are acest drept patrimonial ?

Prin cererea depusa la Tribunalul Bucuresti, A l-a chemat in judecata pe B, solicitand instantei sa
dispuna anularea unei autorizatii de constructie. In motivare, reclamantul arata ca prin aceasta autorizatie i se
incalca dreptul de proprietate de vreme ce B este autorizat sa ridice o constructie inclusiv pe o parte din
terenul lui A de 30 m2. B a invocat exceptia lipsei procedurii prealabile, aratand ca inainte de a se adresa
instantei de judecata, A trebuia sa solicite autoritatii publice emitente revocarea autorizatiei de constructie. A a
invocat exceptia de neconstitutionalitate a art. 7 din legea contenciosului administrativ nr 554/2004 care
prevede procedura plangerii prealabile. In opinia reclamantului, este incalcat art. 21 din Constitutia Romaniei
potrivit caruia jusdictiile administrative sunt facultative. La randul sau, B a solicitat respingerea exceptiei de
neconstitutionalitate ca inadmisibila, considerand ca nu poate fi sesizata CCR cu solutionarea acestei exceptii
fiindca printr-o decizie anterioara, CCR a hotarat dj ca art. 7 mentionat nu incalca art. 21 din Constitutia
Romaniei.
Potrivit art. 7 din legea 554/2004, inainte de a cere instantei anularea unui act administrativ, persoana
vatamata trebuie sa solicite autoritatii publice emitente revocarea acelui act in tot sau in parte in termen de 30
de zile de la data comunicarii actului administrativ individual.
Ce va hotari instanta in privinta cererii de sesizare a CCR? [Art. 29 L47/1992]

Prin cererea de chemare in judecata introdusa la 5.11.2013, A a solicitat instantei sa il oblige pe paratul
B sa ii predea un apartament. In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca a devenit proprietarul acelui
apartament in cursul anului 2011 si paratul il foloseste fara drept. Din probele administrate se retine ca la
10.10.2011, A a cumparat apartamentul de la C printr-un contract autentic cu pretul de 55 000 de euro. La
10.02.2011, acelasi apartament fusese vandut de C lui B printr-un contract sub semnatura privata cu pretul de
55 000 de euro. B si-a inscris dreptul de proprietate in Cartea funciara. In februarie 2011, vanzarea
apartamentelor era valabila chiar daca nu era incheiata in forma autentica. NCC impune forma autentica
pentru validitatea actelor constitutive sau translative de drepturi reale imobiliare ce urmeaza a fi inscrise in
Cartea funciara.

La 15.09.2011, A i-a facut lui B o oferta de vanzare sub semnatura privata cu privire la un apartament
propriu cu un pret de 55 000 de euro. Aceasta oferta scrisa a ajuns in posesia lui B la 20.09.2011. La
7.10.2011, B a dat o declaratie autentica prin care a acceptat fara rezerve oferta lui A. Aceasta declaratie a
ajuns in posesia lui A la 10.10.2011. La 20.10.2011 B a consemnat suma de 55 000 de euro la banca pe
numele lui A, iar dupa o saptamana i-a trimis o notificare lui A cerandu-i sa ii predea acel apartament. Prin
actiunea intentata la 05.11.2011, B l-a chemat in judecata pe A solicitand instantei sa il oblige pe parat sa ii
predea apartamentul. In motivare reclamantul arata ca prin acceptarea ofertei de vanzare ce i-a fost facuta, se
considera incheiat contractul de vanzare-cumparare astfel incat, s-a nascut obligatia lui A de a-i preda
apartamentul. Potrivit art. 1244 din NCC, vanzarea apartamentelor trebuie incheiata in forma autentica. De
asemenea, art. 1186 alin (1) din NCC prevede ca momentul incheierii contractului este momentul la care
acceptarea ofertei ajunge in posesia ofertantului. Art. 1187 cere ca oferta si acceptarea ofertei sa imbrace
forma ceruta de lege pentru acel contract. Ce va hotari instanta de judecata?

La 15.05.2011, A a intocmit un testament olograf prin care a dispus ca intreaga sa avere sa ii revina
dupa moartea sa, lui B. La 19.10.2011, A a murit, lasand un singur mostenitor legal, pe fiul sau, C. Prin
actiunea intentata la 25.11.2011, B l-a chemat in judecata pe C, solicitand instantei sa il oblige sa-i predea un
apartament care a apartinut lui A. Reclamantul a mai solicitat ca instanta sa constate nedemnitatea succesorala
a paratului. In motivare, reclamantul a aratat ca paratul a devenit nedemn succesoral ca urmare a distrugerii
testamentului intocmit de A, fapta care s-a produs la 07.11.2011. Martorii audiati de instanta au confirmat cele
sustinute de reclamant.
Potrivit art. 959 din NCC, distrugerea testamentului atrage nedemnitatea mostenitorului. Acest caz de
nedemnitate nu exista in codul civil anterior. Nedemnitatea succesorala este o sanctiune civila ce consta in
inlaturarea de la mostenire a mostenitorului care a savarsit faptele limitativ prevazute de lege. Testamentul
olograf este testamentul scris, datat si semnat de testator. Ce va hotari instanta ? Dar daca A ar fi decedat la
19.09.201, ce ar fi hotarat instanta?

La 05.04.2012, A i-a imprumutat lui B printr-un contract incheiat sub semnatura privata suma de 10 000
de lei pe durata de 3 luni. Partile au stabilit o dobanda lunara de 5% de la data acordarii bunului pana la data
restituirii efective a sumei imprumutate. Prin actiunea intentata la 12.02.2014, A a solicitat obligarea lui B la
restituirea sumei imprumutate si la plata dobanzii lunare aferente. Daca la 09.10.2012 ar fi intrat in vigoare o
lege care ar fi interzis stipularea dobanzilor in contractele de imprumut, ce ar fi hotarat instanta ?

La 14.03.2012, A s-a casatorit cu B. La data incheierii casatoriei, A avea varsta de 16 ani si jumatate.
Ulterior, la 19.09.2012, A vinde lui C un autoturism propriu cu pretul de 5 000 de euro. Contractul s-a incheiat
sub semnatura privata. Prin actiunea intentata la 20.01.2013, A cu incuviintarea prealabila a lui D, mama sa, l-
a chemat in judecata pe C solicitand instantei sa dispuna anularea contractului de vanzare-cumparare pe motiv
ca nu se obtinuse in prealabil incuviintarea ocrotitorului legal al lui A, respectiv D. Potrivit NCC, prin
incheierea casatoriei, minorul dobandeste capacitate deplina de exercitiu (art. 39). De asemenea, potrivit NCC,
persoanele care au capacitate restransa de exercitiu (minorii intre 14 si 18 ani) trebuie sa obtina incuviintarea
prealabila a ocrotitorului legal pentru incheierea unui act de dispozitie (exceptie facand actele de dispozitie de
valoare mica care se executa imediat dupa momentul incheierii lor si au caracter curent ; art 41 NCC). Daca la
10.09.2012 ar fi intrat in vigoare o lege prin care s-ar fi abrogat art. 39 din actualul cod civil, ce ar fi hotarat
instanta? Dar daca legea noua ar fi intrat in vigoare la 10.12.2012, ce ar fi hotarat instanta ?

Prin contractul de imprumut incheiat sub semnatura privata la 20.03.2012, A si B le-au imprumutat lui
C si D suma de 100 000 de lei pe durata de 3 luni. In contract nu se prevede cat a dat cu imprumut fiecare din
cei 2 imprumutatori si nici cat a luat cu imprumut fiecare din cei 2 imprumutati. Prin actiunea intentata la
19.09.2012, A l-a chemat in judecata pe C, solicitand instantei sa il oblige la restituirea sumei de 100 000 de
lei. Ce va hotari instanta? Dar daca in contract s-ar fi stipulat solidaritatea creditorilor ? Ce ar fi hotarat
instanta? Dar daca partile ar fi stipulat solidaritatea debitorilor si cu 2 luni inaintea introducerii actiunii C ar fi
murit, mostenirea sa fiind acceptata de cei 2 fii ai sai, E si F, iar actiunea introdusa de A l-ar fi avut ca parat pe
E, ce ar fi hotarat instanta ?

Prin cererea depusa la 25.01.2014, reclamantul A i-a chemat in judecata pe paratii B si C, solicitand
instantei sa dispuna anularea contractului de vanzare-cumparare ca urmare a lipsei consimtamantului sau la
incheierea acestuia. Se retine ca la 25.11.2013, B i-a vandut lui C materialele de constructii ce vor rezulta din
demolarea unei case cu pretul de 10 000 lei. Casa respectiva apartine lui A si B, fiind dobandita de acestia in
timpul casatoriei lor. Din declaratiile martorilor audiati rezulta ca A si B aveau de gand sa demoleze acea casa
si in locul ei sa ridice alta casa cu folosirea unor materiale din vechea casa si altor materiale noi. Dreptul de
proprietate asupra casei si terenului aferent acesteia a fost inscris in Cartea funciara pe numele lui A si B. Ce
va hotari instanta ? Contractul s-a incheiat sub semnatura privata.

Prin actiunea intentata la 19.11.2013, A a solicitat obligarea lui B la plata sumei de 4 500 de lei. In
motivare, reclamantul a aratat ca suma solicitata a fost cheltuita de el pentru a transporta porumbul pe care i l-
a vandut paratului la domiciliul reclamantului unde porumbul a fost predat paratului. Se retine ca la
20.10.2013, printr-un contract incheiat sub semnatura privata, A i-a vandut lui B cantitatea de 13 tone de
porumb. In contract se mentioneaza ca porumbul se afla intr-un depozit ale carui date de identificare sunt
precizate. La dosar s-a depus o factura cu privire la suma de 4 500 de lei platita pentru a asigura transportul
porumbului de la depozit la domiciliul reclamantului. Ce va hotari instanta ?

Prin actiunea intentata la 20.11.2013, A a solicitat instantei in contradictoriu cu paratul B sa dispuna
anularea contractului de vanzare incheiat intre parti pentru eroare. In motivare reclamantul a aratat ca a
cumparat de la parat un teren cu intentia de a ridica o casa pe acesta. Ulterior, cu ocazia depunerii cererii de
obtinere a autorizatiei de construire a aflat ca pe terenul in cauza nu se poate ridica nicio constructie potrivit
planului urbanistic zonal. Din probele administrate, instanta a retinut ca la 15.03.2013, B i-a vandut lui A un
teren de 1 500 m2 situat in intravilanul sectorului 1cu pretul de 45 000 de euro. Contractul s-a incheiat in
forma autentica. In contract, nu se mentioneaza nimic cu privire la intentia cumparatorului de a ridica o casa
pe terenul cumparat. Din depozitiile martorilor audiati, reiese intr-adevar ca reclamantul s-a hotarat sa
cumpere acel teren pentru a ridica o casa compusa din parter si etaj pe terenul cumparat. Ce va hotari instanta?

Printr-un contract incheiat la 04.04.2013, A i-a vandut lui B un autoturism cu pretul de 7 500 de euro,
din care 5000 de euro s-au platit in ziua incheierii contractului, urmand ca diferenta sa se plateasca in termen
de o luna. Contractul s-a incheiat in forma autentica, desi legea nu impunea o asemenea forma pentru
validitatea sa. Ulterior, la 10.04.2013, A si B au mai incheiat o conventie sub semnatura privata prin care au
adaugat contractului initial o clauza potrivit careia in cazul neplatii diferentei de pret pana la implinirea
termenului stabilit, contractul va fi rezolvit de drept. Prin actiunea intentata la 19.05.2013, A l-a chemat in
judecata pe B, solicitand instantei sa constate rezolutiunea de drept a contractului si sa il oblige pe parat sa ii
restituie autoturismul. Paratul a formulat cerere reconventionala, solicitand instantei sa constate nulitatea
absoluta a conventiei incheiate intre parti la 10.04.2013 pe motiv ca aceasta nu a fost incheiata in forma
autentica.

La 22.09.2012, A si B au incheiat un contract sub semnatura privata prin care A s-a obligat sa ii dea lui
B 10000 de lei daca o va determina pe fiica sa (a lui A) C sa nu se casatoreasca cu D. Prin actiunea intentata
la 12.02.2013 , A l-a chemat in judecata pe B, solicitand instantei sa dispuna rezolutiunea contractului
incheiat intre ei. In motivare, reclamantul a aratat ca paratul nu s-a indeplinit obligatia de vreme ce, fiica sa s-a
casatorit cu D. Paratul a solicitat respingerea cererii, aratand ca a facut ce ii statea in putinta pentru a-si
indeplini obligatia asumata. In plus, a mentionat ca este lovit de nulitate contractul pentru ca a promis fapta lui
C si nu propria fapta. Ce va hotari instanta ?

Prin actiunea intentata la 20.10.2013, A asistat de ocrotitorul lui legal, B, l-a chemat in judecata pe C,
solicitand instantei sa dispuna anularea contractului incheiat intre parti pentru leziune. In motivare,
reclamantul a aratat ca suma de bani pe care a platit-o paratului este mult mai mare decat valoarea prestatiei
paratului. Din probele administrate se retine ca la 06.05.2013, A si C au incheiat un contract sub semnatura
privata prin care A s-a obligat sa ii plateasca lui C suma de 14 000 de euro, iar C s-a obligat sa repare
acoperisul casei lui A. La data incheierii contractului, A avea varsta de 17 ani si nu a obtinut incuviintarea
prealabila incheierii contractului a ocrotitorului legal. Potrivit expertizei dispusa de instanta, valoarea
prestatiei lui C atat la momentul incheierii contractului, cat si la momentul introducerii actiunii era de 6 000 de
euro. Ce va hotari instanta ? Dar daca la momentul incheierii contractului A ar fi fost major, ce ar fi hotarat
instanta ?

Prin actiunea intentata la 20.01.2014, A a solicitat in contradictoriu cu B, anularea contractului incheiat
intre parti pentru violenta. In motivare, reclamantul a aratat ca a fost constrans prin amenintarile exercitate
asupra lui de C, sa ii vanda apartamentul lui B. Din probele administrate, reiese ca la 25.11.2013, A i-a vandut
lui B un apartament printr-un contract autentic cu pretul de 70 000 de euro. La inceputul lunii noiembrie, C l-a
amenintat pe A ca daca nu ii va vinde acel apartament lui B, ii va darama casa in care locuieste. Vazand ca
actele de amenintare nu au avut efect, la 20.11.2013, C a daramat o magazie situata in apropierea casei in care
A locuia. C este fratele lui B, iar relatiile dintre acestia sunt stranse. A locuia in casa in discutie de 2 ani,
impreuna cu D, proprietarul exclusiv al casei, fiind concubini. Ce va hotari instanta ?

S-ar putea să vă placă și