Sunteți pe pagina 1din 3

STILURI DE INVATARE

Referat


Balasoiu ( Scafes) Loredana
Modulul l DPPD
Specialiarea !edicina"
Cine se oprete din invat, fe la 15 sau 25 sau 80 de
1
ani,acela este un om btran. Cine inva mereu, rmane tanr.
enri !ord
Invatarea este o schimbare relativ permanenta a cunostintelor si comportamentelor
rezultate in urma experientei. Invatarea de tip scolar este deci o schimbare relativ
permanenta a cunostintelor si comportamentelor ca urmare a experientei scolare.
Jurcau (2000) defineste invatarea ca activitate de insemnatate fundamentala pentru
adaptarea la mediu si dezvoltarea psihocomportamentala (p.107).
Stilul de #n$%&are
Toi avem propriul stil de a !nv"a. #iecare student !nva" dup" propriile sale re$uli.
%onform unor cercet"ri& studenii ar putea avea rezultate mai bune dac" 'i(ar schimba
obiceiurile de a !nv"a i s(ar conduce de stilul care li se potrive'te cel mai bine.
)xist" mai multe stiluri de !nv"are. *e'i exist" variate clasific"ri ale stilurilor de
!nv"are& o vom prezenta pe cea mai frecvent"& !nt!lnit" !n literatura de specialitate. +entru
informaii suplimentare se vor vedea documentele anexate.
Stilul de #n$%&are reprezint" modalitatea preferat" de receptare& prelucrare&
stocare 'i reactualizare a informaiei 'i se formeaz" prin educaie. ,e difereniaz" stiluri
de !nv"are dup"-
'co!ponenta (enetic% implicat" exist" patru stiluri de !nv"are principale- auditiv&
vizual& tactil 'i .inestezic/
'e!isfera cere)ral% acti$at% predo!inant !n !nv"are se difereniaz" dou" stiluri
co$nitive- stilul $lobal (dominan" dreapt") 'i stilul analitic sau secvenial (dominan"
st0n$").
1tunci cand invatam& depindem de modalitatile senzoriale implicate in procesarea
informatiilor. %ercetarile au demonstrat ca 234 din populatie sunt vizuali& 504( auditivi
si numai 34( tactil(.inestezici. (Dennis W. Mills, 2002).
*o!ponenta (enetic%
,tilul auditiv ( !nva" din explicaiile profesorului/
(verbalizeaz" aciunea !ntreprins" pentru a !nv"a/
( este eficient !n discuiile de $rup.
,tilul visual ( este important s" vad" textul scris/
( !nva" pe baz" de ilustraii& h"ri& ima$ini& dia$rame/
( recitirea6rescrierea materialului sunt metodele de fixare.
,tilul tactil ( are nevoie s" se implice fizic !n activitatea de !nv"are/
( se exprim" folosind mi'carea m0inilor 'i comunicarea nonverbal".
,tilul .inestezic ( !nva" din situaiile !n care poate s" experimenteze/
( lipsa de activitate determin" a$itaie& fiind etichetat drept copil cu
tulbur"ri de comportament.
)misfera cerebral" activat" predominant
,tilul $lobal ( viziune de ansamblu asupra textului/
( identificarea ideilor principale& a cuvintelor(cheie 'i a rezumatului care
ofer" perspectiva de ansamblu.
2
,tilul analitic ( !mp"rirea textului !n p"ri componente& prezentate pas cu pas 'i !n ordine
lo$ic"/
( utilizarea sublinierii 'i a fra$ment"rii textului/
( fixarea unor idei pe m"sura citirii textului 'i refacerea la urm" a !ntre$ii
structuri.
E!isfera st+n(%
(di$ital&am"nunte&analiz"7
Informa iilesunt$0ndite!ncuvinte&pronun ate&scrise&citite&calculate&evaluate.
8responsabil"culo$ica&ra iunea&9udecata&:rece:(obiectiv")/
8demersullinear&detaliat&secven ial&al$orithmic
)laboreaz"re$uli&le$it" i&clasific"ri/planific"&prefer" certitudinile.
E!isfera dreapt%
(analo$ & vederedeansamblu & sintez"7
Informa iilesunt$0ndite!nima$ini&compara ii&asocieri.
8vedere$lobal"&identific"forme istructuri/
8recunoa tepersoane iobiectepebazareprezent"rilor(spa iale&temporale&demi care).
#ace analo$ii&compun emodele abstracte/creativ"&euristic"&intuitiv"&permisiv"&holistic".
,tilul de invatare ne insoteste de cand ne nastem. ;u este un <dat< pe viata.
)ste o <structura flexibila<. (Baban, A., 2001) ;u exista stil de invatare bun sau rau.
,uccesul vine cu varietatea stilurilor de invatare. 1ceasta este o abordare corecta a
invatarii. %el mai important lucru este sa constientizam natura stilului de invatare. +entru
a !nele$e stilul de !nv"are este nevoie sa se analizeze modul !n care se prefer" s" se
!nvee sau s" se proceseze informaiile.
= modalitate de identificare a tr"s"turilor principale ale modului cum !nva"
fiecare copil pote fi un test $ril" de autocunoa'tere.
Identificarea 'i recunoa'tera stilurilor de !nv"are se poate realiza 'i prin-
( observarea 'i analiza propriilor experiene de !nv"are/
(caracterizarea stilului pe baza explicaiilor& descrierilor& exerciiilor prezentate !n diferite
situaii/
(discuii cu speciali'ti de la cabinetele de asisten" psihopeda$o$ic" din reeaua de
consiliere/
(participarea activ" la activit"ile practice cu aceast" tem" la diferite ore & cu prec"dere
cele de consiliere 'i orientare& diverse opionale/
(implicarea !n pro$rame educaionale cu aceast" tem" (ex. optimizarea stilului de
!nv"are& tehnici de !nv"are eficient")/ etc.
)ste vital pentru un cadru didactic s" foloseasc" o varietate de metode pentru a
dezvolta stilurile de !nv"are identificate.
Bi)lio(rafie,
Ioan *er(-it. Ioan Neac/u. Ion Ne(re& Do)ridor. Ion 0$i$iu P#ni/aor%' Prelegeri
pedagogice" Editura Poliro!. Ia/i. 1223.
*onstantin *ucos 4 Pedagogie. Ed" Poliro!. Iasi. 1223"
Ioan Neacsu 4 Instruire si invatare" Editura Stiintific%. Bucure/ti. 3552"
5

S-ar putea să vă placă și