Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect educativ

Titlul proiectului:
Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om,
cci nu triete dect pe jumtate cnd triete doar pentru el
(Jacques Delille)
Sigla proiectului:
Durata proiectului: anul colar 2008-2009
Scopul proiectului: Educarea elevilor n spiritul toleranei al i!plic"rii i responsa#ili$"rii lor
la nivelul co!unit"ii locale
Obiectivele proiectului:
de$voltarea personal" i a inseriei n co!unitate revi%orarea spiritului civic i a
!entalit"ilor co!unitare&
pro!ovarea dialo%ului i co!unic"rii a desc'iderii (a" de se!eni
de$voltarea spiritului de cola#orare de lucru n ec'ip"
pro!ovarea parteneriatului ntre instituiile co!unit"ii locale
Scurt descriere a proiectului:
Pornind de la cuvintele lui Jacques Delille care pledea$" n poe!ul s"u pentru apropierea
ntre oa!eni i pentru altruis! elevii claselor a )*-a E +ole%iul ,aional -*./.+lain0 i a *)-a
1iceul 2eolo%ic -3(. 4asile cel /are0 din 5la6 coordonai de diri%ini pro(. 7driana 8a'aria i pro(.
,atalia +o!a au 'ot"r9t s" se i!plice activ n viaa co!unit"ii locale i s" des("oare pe
parcursul anului colar 2008-2009 o serie de activit"i de voluntariat n #ene(iciul unor cate%orii
sociale de(avori$ate din /unicipiul 5la6.
Participani:
clasa a )*-a E +ole%iul ,aional -*./.+lain 2: elevi
clasa a *)-a 1iceul 2eolo%ic -3(. 4asile cel /are0 ;8 elevi
Beneficiari:
copiii din +entrul de Plasa!ent 5la6
v9rstnicii din +"!inul de #"tr9ni 5la6
Coordonatori: pro(esorii diri%ini
,r.
+rt.
7ctivitatea Descrierea activit"ii Perioada
1ocul de
des("urare
<esponsa#ili
;.
Am plecat
s colindm
- cu oca$ia s"r#"torilor
+r"ciunului elevii celor dou"
clase vor pre%"ti un scurt recital
de colinde i vor con(eciona
(elicit"ri
- pre$entarea acestui recital
copiilor din +entrul de
Plasa!ent i persoanelor n
v9rst" din +"!inul de #"tr9ni
pentru care vor pre%"ti pac'ete
cu daruri
dece!#rie
2008
=coal"
+"!inul de
v9rstnici
+entrul de
Plasa!ent
+odrua +isteian
+ristina 4isin
7le>andra
/"r%inean
7drian /uresan
7le>andra 5orcea
/arius /osnea%
2. 1 martie
- reali$area de !"rioare pentru
copiii din +entrul de Plasa!ent
i pentru persoanele din +"!inul
de v9rstnici
- vi$it" la +entrul de Plasa!ent
i la +"!inul de v9rstnici 5la6
pentru a d"rui !"rioarele
con(ecionate
(e#ruarie
2009
; !artie
2009
=coal"
+"!inul de
v9rstnici
+entrul de
Plasa!ent
7le>andru
/ondoc
/adalina 5ar#
3i!ona 3i!u
?vidiu +irnat
+ristina 7van
*oana 5enc'ia
:.
Cristos a
nviat!
- con(ecionarea de coulee
pentru ou" i a unor (elicit"ri de
Pate !preun" cu copiii din
centrul de Plasa!ent
- vi$it" la +"!inul de v9rstnici
pentru a o(eri #"tr9nilor
o#iectele con(ecionate i pentru
a duce n !i6locul lor (ericirea i
sperana
aprilie
2009
aprilie
2009
+entrul de
Plasa!ent
+"!inul de
v9rstnici
+os!ina
/oldovan
/i'ai /untean
1ia ?ni%a
1iviu Decean
Programul activitilor:
<eali$ator: pro(. 7driana 8a'aria