Sunteți pe pagina 1din 36

ADEVARAT SI FALS

1. Prin adaugarea amortizarii capitalului fix la valoarea adaugata bruta se obtine valoarea adaugata
neta.

RASPUNS:F

2. Produsul intern brut (PIB) exprima valoarea totala a bunurilor finale produse de agentii economici
autohtoni si straini pe teritoriul tarii, n decursul unui orizont de timp, de obicei un an.

RASPUNS:T

3. Produsul national brut (PNB) exprima valoarea productiei finale brute obtinute de agentii
economici nationali care isi defasoara activitatea pe teritoriul tarii.

RASPUNS:F

4. Venitul National, atunci cand este evaluat la preturile pietei, este denumit si Produsul National Net.

RASPUNS:F

5. Atunci cand calculam indicatorii macroeconomici, atributul national are in vedere apartenenta
statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea n propria tara sau n alte tari.

RASPUNS:T

6. Produsul National Net (PNN) include si consumul de capital fix (CCF):

RASPUNS:F

7. Exista o singura metoda de calcul a indicatorilor macroeconomici, si anume metoda produsului
final.

RASPUNS:F

8. Intre preturile pietei si preturile factorilor de productie exista o relatie de la parte la intreg.

RASPUNS:F

9. Impozitele indirecte ( TVA, accize si taxe vamale ) sunt incluse in preturile pietei.

RASPUNS:T

10. Schimbarea cantitatii de bunuri si servicii produse, cat si modificarea pretului acestora
influenteaza marimea PNB.

RASPUNS:T

11. Consumul intermediar nu este inclus in Produsul Intern Brut.

RASPUNS:T

12. Consumul intermediar nu este inclus in Produsul Global Brut.

RASPUNS:F

13. Investitia neta nu este inclusa n Produsul Intern Brut.

RASPUNS:F

14. PNB nu poate fi egal cu PIB.

RASPUNS:F

15. Atunci cand PIB=PNB, investitiile brute sunt egale cu investitiile nete.

RASPUNS:F

16. In cazul in care PIB=PNB, atunci consumul intermediar este egal cu amortizarea.

RASPUNS:F

17. VN (venitul national) nu este in nici un caz egal cu PNN (produsul national net).

RASPUNS:F

18. Bunurile si serviciile evidentiate in conturile nationale sunt evaluate la preturile producatorilor si
ale pietei.

RASPUNS:T

19. PIB nominal reprezinta exprimarea in preturi constante a valorii bunurilor si serviciilor produse
intr-o perioada data.

RASPUNS:F

20. Produsul Intern Brut nominal exprima valoarea bunurilor finale n preturi curente.

RASPUNS:T

21. Niciodata PIB si PNB in termeni reali nu pot fi mai mari decat in termeni nominali.

RASPUNS:F

22. Amortizarilor servesc doar la inlocuirea capitalului fix, nu si la cresterea economica.

RASPUNS:F

23. Progresul tehnic este un factor direct al cresterii economice.

RASPUNS:T

24. Proportia investitiilor pentru cercetare dezvoltare in PIB, vizeaza exclusiv latura cantitativa a
progresului tehnic.

RASPUNS:T

25. Pentru a putea avea cresterea economica trebuie sa existe un echilibru permanent intre cerere si
oferta.

RASPUNS:F

26. Cresterea economica este determinata doar de productia de bunuri si servicii si nicidecum de
formele de circulatie, de repartitie sau de consum.

RASPUNS:F

27. Factorul material al cresterii economice este reprezentat de resursele naturale atrase n productie si
de echipamentul tehnic de productie.

RASPUNS:T

28. In situatia n care rezultatele economice raman constante este vorba despre crestere economica
zero.

RASPUNS:F

29. Cresterea economica negativa reflecta situatia in care rezultatele macroeconomice pe locuitor scad,
mentinandu-se totusi sub control o serie de corelatii fundamentale de echilibru, cu compromisuri
acceptabile pe planul eficientei economice si al nivelului de trai.

RASPUNS:T

30. Tipul intensiv de crestere economica se caracterizeaza prin contributia preponderenta a laturilor
calitative ale factorilor directi la sporirea PNB.

RASPUNS:T

31. Tipul extensiv de crestere este specific tarilor avansate economic.

RASPUNS:F

32. Forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste ca satisfacerea cerintelor prezente de
consum sa compromita sau sa prejudicieze pe cele ale generatiilor viitoare reprezinta dezvoltarea
durabila.

RASPUNS:F

33. Ecodezvoltarea sau dezvoltarea ecologica reprezinta cresterea economica in stransa corelatie si
interconditionare cu legile mediului ambiant, ale echilibrului ecologic.

RASPUNS:T

34. Progresul economic reprezinta un efect, in timp, al cresterii si dezvoltarii economice.

RASPUNS:T

35. Printre trasaturile tarilor subdezvoltate se numara nivelul scazut al veniturilor si agravarea
problemei datoriei externe.

RASPUNS:T

36. Una din trasaturile a economiilor tarilor in curs de dezvoltare o constituie coexistenta mai multor
tipuri de economie.

RASPUNS:T

37. Subdezvoltarea este o etapa necesara in calea spre progres economic si social al unei tari.

RASPUNS:F

38. Subdezvoltarea nu are nimic in comun cu numarul si cresterea populatiei.

RASPUNS:F

39. Deoarece subdezvoltarea este un fenomen specific tarilor ramase in urma, el nu poate fi evidentiat
prin comparatie cu tarile dezvoltate.

RASPUNS:F

40. Subdezvoltarea nu este determinata exclusiv de absenta resurselor de crestere economica.

RASPUNS:T

41. In ceea ce priveste auzele externe ale subdezvoltarii, acestea se refera la o multitudine de conditii,
factori, mecanisme economice care au obstructionat dezvoltarea tarilor respective.

RASPUNS:T

42. Pentru calculul Indicatorului Dezvoltarii Umane se utilizeaza urmatoarele componente: durata
medie a vietii; gradul de alfabetizare si numarul mediu de ani de scolarizare; Pib/locuitor exprimat la
paritatea puterii de cumparare.

RASPUNS:T

43. Pregatirea strategiile de eliminare a subdezvoltarii se face mai ales de tarile dezvoltate si de
organismele internationale.

RASPUNS:F

44. Inlaturarea subdezvoltarii se poate realiza prin intensificarea eforturilor tarilor in curs de
dezvoltare, eforturi dublate de sprijinul efectiv si eficient al tarilor dezvoltate.

RASPUNS:T

45. Strategia de dezvoltare spre interior pune n centrul procesului dezvoltrii accelerarea cresterii
economice, sporirea venitului national, pe care le identific cu progresul economic si social general.

RASPUNS:T

46. Strategia dezvoltare spre exterior pune in centrul procesului dezvoltarii accelerarea cresterii
economice, sporirea venitului national, pe care le identifica cu progresul economic si social general.

RASPUNS:F

47. In procesul repartitiei primare se formeaza veniturile fundamentale :salariul, profitul si renta.

RASPUNS:F

48. Este corecta relatia: V = E + C .

RASPUNS:T

49. Investitiile brute insumeaza resursele inainte de a fi corectate cu influenta preturilor.

RASPUNS:F

50. Intotdeauna rata consumului ia valori pozitive si supraunitare.

RASPUNS:F

51. Este corecta relatia: c + e = 1 .

RASPUNS:T

52. Este corecta relatia: c + e = 0 .

RASPUNS:F

53. Inclinatiile marginale spre consum si spre economisire au intotdeauna valori subunitare.

RASPUNS:T

54. Multiplicatorul investitiilor este intotdeauna un coeficient subunitar.

RASPUNS:F

55. Modificarea investitiilor este singurul factor ce determina marimea multiplicatorului investitiilor.

RASPUNS:F

56. Multiplicatorul investitiilor nu se aplica si in cazul reducerii volumului investitiilor.

RASPUNS:F

57. Efectele investitiilor depind atat de volumul, cat si de eficacitatea cu care sunt realizate.

RASPUNS:T

58. Acceleratorul demonstreaza ca partea din venit destinata consumului are un rol in cresterea
economica.

RASPUNS:T

59. Fluctuatiile sezoniere ale activitatii economice nu sunt determinate de factori sau evenimente
neprevazute.

RASPUNS:T

60. Ciclicitatea este o forma intamplatoare , nespecifica in evolutia fenomenului economic.

RASPUNS:F

61. Ciclicitatea nu este determinata doar de cauze si factori infrastructurali si structurali.

RASPUNS:T

62. Interventia factorilor manageriali ajuta doar la eliminarea recesiunii.

RASPUNS:F

63. Ciclul economic este un fenomen unidimensional.

RASPUNS:F

64. Ciclurile decenale sau Juglar se mai numesc si cicluri de afaceri.

RASPUNS:T

65. Ciclurile Kondratieff se mai numesc si cicluri seculare.

RASPUNS:T

66. Ciclul Kitchin nu este o forma particulara a ciclului Hanau.

RASPUNS:T

67. Abaterea de trend a ciclului economic exprima diferenta, masurata la nivelul PIB, dintre doua
puncte succesive de contractie sau de relansare.

RASPUNS:T

68. Amplitudinea ciclului economic se calculeaz astfel:

unde: PIBc = PIB in punctul de contractie
PIBr = PIB in punctul de relansare

RASPUNS:T

69. Se poate masura perioada ciclului economic fie intre doua puncte de contractie, fie intre doua
puncte de relansare.

RASPUNS:T

70. Investitiile indeplinesc un rol major in mecanismul ciclicitatii economice.

RASPUNS:T

71. Nu este necesara deloc interventia statului in economie deoarece economia de piata regleaza
singura ciclurile economice.

RASPUNS:F

72. Somajul este un fenomen intamplator, fara nici un rol pozitiv in economia de piata.

RASPUNS:F

73. Pe termen scurt, introducerea progresul tehnic nu genereaza somaj.

RASPUNS:F

74. O cauza a cresterii somajului o reprezinta ieftinirea creditului.

RASPUNS:F

75. Masurarea somajului presupune estimarea nivelului si structurii lui.

RASPUNS:F

76. Politicile de combatere a somajului se impart in politici active si politici pasive.

RASPUNS:T

77. Politicile active se concretizeaza in masuri si actiuni care sa asigure somerilor involuntari un
anumit venit.

RASPUNS:F

78. Politicile pasive de diminuare a somajului constau in msuri care sa contribuie la (re)integrarea
somerilor in diferite activitati si prevenirea somajului in randul celor ocupati.

RASPUNS:F

79. Nu orice crestere a pretului inseamna inflatie.

RASPUNS:T

80. Starea de dezechilibru determinata doar de masa monetara existenta se numeste inflatie.

RASPUNS:F

81. Inflatia are numai efecte negative si de aceea trebuie complet inlaturata.

RASPUNS:F

82. In forma absoluta, inflatia se masoara ca masa monetara.

RASPUNS:F

83. Intotdeauna Indicele Preturilor de Consum (IPC) are aceeasi valoare cu Indicele General al
Preturilor (IGP).

RASPUNS:F

84. Inflatia este generata in exclusivitate de dinamismul intotdeauna mai mare al ofertei decat al
cererii de bunuri.

RASPUNS:F

85. Pentru a combate inflatia se impune interzicerea emisiunii de moneda suplimentara.

RASPUNS:F

86. Scopul indexarii pensiilor si salariilor este sa acopere, total sau partial, efectele inflatiei, prin
compensarea cresterii preturilor si a scaderii puterii de cumparare a banilor.

RASPUNS:T

87. Printre rolurile statului in economie se numara si acela de a elabora programe macroeconomice
sau planuri de dezvoltare.

RASPUNS:T

88. Exista 2 tipuri de venituri bugetare: fiscale si nefiscale.

RASPUNS:T

89. Taxa pe Valoarea Adaugata este un impozit indirect.

RASPUNS:T

90. Impozitul pe dividende este un impozit direct.

RASPUNS:T

91. Potrivit economistilor scolii clasice, politica financiara a unui guvern trebuie judecata dupa
rezultatele obtinute si nu dupa echilibrul sau dezechilibrul bugetelor de stat.

RASPUNS:F

92. Politica anticriza de relansare (GO) se aplica in conditii de boom economic.

RASPUNS:F

93. Serviciul datoriei nu inseamna rambursarea imprumuturilor si achitarea dobanzilor aferente.

RASPUNS:F

94. Veniturile bugetare din impozite depind de performantele economice.

RASPUNS:T

95. Impozitele directe sunt acele impozite care sunt cuprinse in preturile marfurilor.

RASPUNS:F

96. Economia de piata genereaza somaj si saracie dar nu creaza bunastare, aceasta fiind realizata prin
interventia statului.

RASPUNS:F

97. Eficienta economiei de piata este asigurata decisiv de protectia sociala realizata de catre stat.

RASPUNS:F

98. Rolul statului in economie se realizeaza numai prin protectia sociala a populatiei.

RASPUNS:F

99. Principalele instrumente de lupta impotriva coruptiei sunt institutiile statului.

RASPUNS:T

100. Veniturile bugetare se alcatuiesc in totalitate din resurse fiscale si nefiscale.

RASPUNS:T

101. Politica bugetara este incompatibila cu deficitul bugetar.

RASPUNS:F

102. Politica fiscala scade inclinatia spre consum cand ea are drept efect o repartitie mai echitabila a
veniturilor tarii intre familii, prin impozitarea progresiva a veniturilor mari si redistribuirea unor sume
de bani in favoarea familiilor cu venituri reduse.

RASPUNS:F

103. In faza de boom economic se recomanda ca politica bugetara anticiclica, majorarea ratei dobanzii
pe piata monetara.

RASPUNS:F

104. Politica anticriza de rigoare este aplicata in doua etape:
etapa 1: se reechilibreaza bugetul
etapa 2: se reduce nivelul ratei dobanzii

RASPUNS:T

105. Datoria publica rezulta din imprumuturile interne contractate si se masoara ca raport intre
imprumuturile interne si volumul impozitelor si taxelor platite de populatie.

RASPUNS:F

106. Serviciul datoriei publice consta numai in rambursarea imprumutului.

RASPUNS:F

107. Exista o singura forma de multiplicator bugetar.

RASPUNS:F

108. Politica fiscala este eficienta daca sistemul fiscal asigura veniturile si capacitatea statului de a
finanta cheltuielile de intretinere a celor slabi.

RASPUNS:F

109. Perceperea impozitelor se realizeaza numai sub doua forme: impozite directe si impozite
indirecte.

RASPUNS:T

110. Este exclusa planificarea macroeconomica este exclusa daca se doreste functionarea mai eficienta
a economiei de piata.

RASPUNS:F

111. Nivelul de trai este un indicator economic reprezentand aspectul cantitativ al satisfacerii nevoilor
economice ale unui individ sau ale unei colectivitati.

RASPUNS:T

112. Nu exista nici o legatura intre inegalitatea veniturilor si meritele si echitatea sociala.

RASPUNS:F

113. O cauza subiectiva a inegalitatii veniturilor o constituie discriminarea de catre patroni.

RASPUNS:T

114. Cu cat venitul minim garantat este mai ridicat cu atat se stimuleaza mai puternic performantele
economice ale firmelor.

RASPUNS:F

115. Calitatea vietii are o sfera de cuprindere mai restransa decat nivelul de trai.

RASPUNS:F

116. Modul de viata nu are nici o tangenta cu stilull de viata.

RASPUNS:F

117. Puterea de cumparare a monedei este cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu o
unitate monetara.

RASPUNS:T

118. Stabilitatea macroeconomica asigura, impreuna cu un cadru legislativ adecvat, credibilitatea
climatului de afaceri.

RASPUNS:T

119. Diminuarea somajului si inflatiei constituie unul dintre obiectivele interventiei statului in
economie.

RASPUNS:T

120. Posibilitatea comparatiilor internationale este un avantaj al utilizarii exprimarii PIB la Paritatea
Puterii de Cumparare (PPC).

RASPUNS:T

121. Intre PIB/locuitor si indicele dezvoltarii umane nu exista o diferenta semnificativa.

RASPUNS:F

122. Tarile cu un nivel ridicat al dezvoltarii umane au valori ale Indicatorului Dezvoltarii Umane
cuprinse in intervalul ( 0,5 - 0,8 ).

RASPUNS:F

123. O firma in care investitorul rezident in alta tara detine cel putin 51% din actiuni, ceea ce ii permite
sa controleze managementul sau organele de supervizare a societatii reprezinta o filiala straina.

RASPUNS:F


COMPLETARI

1. In situatia in care PGB este 400000, consumul intermediar reprezinta 25% din PGB, iar amortizarea
este cu 50% mai mare decat consumul intermediar, sa se determine PIN. (Nu folositi semne de
punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura
sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:150000

2. Ce valoare are PIB real, stiind ca PIB nominal este 500000 u.m. si deflatorul acestuia este egal cu
10. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de
numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo
unde este cazul. )

RASPUNS:50000

3. Stiind ca exportul este de 4000 miliarde u.m., PIB = 10.000 miliarde u.m. si importul este 1000
miliarde u.m., cate procente este ponderea exportului net in PIB? (Nu folositi semne de punctuatie sau
diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente,
fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:30

4. Indicele de crestere a PIB nominal pe locuitor este de 150%, iar deflatorul PIB este 120%. Sa se
calculeze rata real de crestere economica. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va
completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator
pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:25

5. Daca inclinatia marginala spre consum este 0,8 sa se determin multiplicatorul investitiilor. (Nu
folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara
unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este
cazul. )

RASPUNS:5

6. Daca economiile cresc de la 310 la 350 u.m., iar venitul creste de la 800 la 900 u.m., determinati
inclinatia marginala spre consum. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa
raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru
unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:0,6

7. Daca inclinatia marginala spre economii este 0,2, iar sporul consumului este de 2000 u.m.,
determinati sporul economiilor. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa
raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru
unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS: 500

8. Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre economii. (Nu
folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara
unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este
cazul. )

RASPUNS:0,2

9. Stiind ca multiplicatorul investitiilor este 5, determinati inclinatia marginala spre consum. (Nu
folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara
unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este
cazul. )

RASPUNS:0,8

10. Diferenta dintre un venit in T1 si un venit in T0 este 200 u.m., iar suma acestor venituri este 800
u.m. Daca in T0, consumul reprezinta 60% din venit, cate u.m. sunt economiile in T0? (Nu folositi
semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de
masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:120

11. Populatia activa este de 8 milioane persoane iar rata somajului este 10%. Calculati numarul
somerilor (in milioane persoane). (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa
raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru
unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:
0,8
800000

12. In 2008 rata somajului a fost 10%, iar in 2009 a crescut cu 20%. Cate procente reprezinta rata
somajului in 2009. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub
forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se
virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:12

13. Populatia totala a unei tari este de 15 milioane persoane din care 9 milioane reprezinta populatie
ocupata iar 1 milion sunt someri. Cate procente reprezinta rata somajului? (Nu folositi semne de
punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura
sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:10

14. Populatia ocupata a unei tari este de 1800000 persoane iar rata somajului in aceasta tara este de
10%. Sa se calculeze populatia activa a acestei tari. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se
va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator
pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:2000000

15. Stiind ca rata dobanzii nominale este 13%, iar rata inflatiei este 8%, calculati rata dobanzii reale(in
procente). (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de
numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo
unde este cazul. )

RASPUNS:5

16. Statul efectueaza cheltuieli publice, sub forma de investitii, in valoare de 20 miliarde unitati
monetare. Sa se calculeze sporul de venituri ce se va obtine, stiind ca multiplicatorul cheltuielilor
bugetare este 3. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub
forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se
virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:60

17. In conditiile in care veniturile nominale cresc cu 40% iar preturile scad cu 30% sa se calculeze cu
cate procente cresc veniturile reale. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa
raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator pentru
unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:100

18. Stiind ca in t1, totalul impozitelor a crescut cu 30%, fata de t0, cand erau de 100 de miliarde u.m.,
iar veniturile totale erau, in t1, de 600 miliarde u.m., adica de 1,2 ori mai mari fata de perioada
anterioara, sa se calculeze cate procente este rata marginala de impunere fiscala. (Nu folositi semne de
punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura
sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:30

19. Datoria publica a unei tari este, in t1, de 25 mld. u.m., jumatate din cat reprezenta in t0. Stiind ca in
t1 PIB-ul este de 600 mld. unitati monetare, cu 20% mai mult decat in t0, sa se calculeze cate procente
era gradul de indatorare a tarii respective in t0. (Nu folositi semne de punctuatie sau diacritice. Se va
completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura sau procente, fara separator
pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:10

20. Pentru un export de marfa, o firma romaneasca a achitat 1160 RON, pretul marfii la producator,
plus 40 RON costul transportului pana la bordul vasului de transport in portul Constanta, incasand
pentru exportul respectiv 300 euro. Cat este cursul de revenire la export? (Nu folositi semne de
punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de masura
sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:4

21. O firma efectueaza un import de marfa in valoare de 200 euro. Taxele vamale sunt de 100 RON iar
marfa se vinde pe piata romaneasca cu 900 RON. Care este cursul de revenire la import? (Nu folositi
semne de punctuatie sau diacritice. Se va completa raspunsul doar sub forma de numar, fara unitati de
masura sau procente, fara separator pentru unitati, utilizandu-se virgula acolo unde este cazul. )

RASPUNS:4
COMPLETARI

1. Produsul Intern Brut exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor ________ produse
in interiorul unei tari de catre agentii economici autohtoni si straini, intr-o anumita perioada de timp,
de regula 1 an.

RASPUNS:finale

2. Produsul National Net exprima valoarea productiei finale nete de bunuri si servicii obtinute de catre
agentii economici _________, evaluata in preturile pietei, atat in interiorul tarii respective, cat si din
activitatea desfasurata in alte tari.

RASPUNS:
nationali
autohtoni

3. Produsul Intern Brut real reflecta modificarea productiei in economie, prin exprimarea tuturor
bunurilor si serviciilor finale produse in diferite perioade de timp in preturile unui an de referinta,
numite preturi ________ sau preturi constante.

RASPUNS:comparabile

4. Produsul Intern Net este intotdeauna mai _____________ decat Produsul Intern Brut.

RASPUNS:mic

5. Echilibrul macroeconomic exprima starea de concordanta relativa dintre _______ si oferta
agregate in cadrul pietei bunurilor si serviciilor, muncii, monetare, a capitalului, care are la baza o
alocare si folosire rationala a resurselor, o functionare normala a structurilor in interdependenta lor.

RASPUNS:cererea

6. Excesul de cerere pe piata bunurilor si excesul de oferta pe piata muncii reprezinta o forma a
dezechilibrului economic, numita _________.

RASPUNS:absorbtie

7. Venitul national este produsul national ______ evaluat la preturile factorilor de productie.

RASPUNS:net

8. Dezvoltarea durabila reprezinta acea forma de dezvoltare economica in cadrul careia se urmareste
ca satisfacerea cerintelor prezente de consum sa nu prejudicieze pe cele ale generatiilor ________.

RASPUNS:
viitoare
urmatoare

9. ____________ reprezinta cresterea economica in stransa corelatie cu respectarea legilor mediului
inconjurator.

RASPUNS:ecodezvoltarea

10. Distrugerea __________ inseamna eliminarea unui produs de catre un produs superior, a unor
echipamente de productie de catre altele, superioare, a unor procese de productie depasite tehnologic
de catre altele, cu randamente mai mari etc.

RASPUNS:creativa

11. Diferentele cantitative in dezvoltarea economica intre tarile in curs de dezvoltare si cele mai slab
dezvoltate, pe de-o parte, si tarile dezvoltate, pe de alta parte, se numesc _________ economice.

RASPUNS:decalaje

12. Decalajele economice _________ exprima diferenta, masurata sub forma de raport sau de
procente, intre partea detinuta de tarile dezvoltate si partea detinuta de tarile in curs de dezvoltare in
diferiti indicatori sintetici mondiali.

RASPUNS:relative

13. Clasificarea tarilor in functie de nivelul de dezvoltare se poate face pe baza criteriilor demografic,
__________ si sociologic.

RASPUNS:economic

14. Veniturile formate in procesul repartitiei secundare (redistribuirii) se numesc venituri de
_________.

RASPUNS:transfer

15. Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc investitii de_______________ .

RASPUNS:inlocuire

16. Acceleratorul investitiilor arata cu cat cresc ___________ in urma unei cresteri anumite a
consumului.

RASPUNS:
investitiile
investitii

17. Teoriile __________ incearca sa explice formarea ciclului economic prin factori exteriori
procesului economic propriu-zis.

RASPUNS:exogene

18. Fluctuatiile __________ sunt determinate de factori naturali si sociali si au loc cu o anumita
regularitate, de la un an la altul, fiind previzibile.

RASPUNS:sezoniere

19. Printre factorii cauzali ai ciclicitatii economice se numara si factorii de _________, aici intrand
interventiile statului in economie, prin parghii si mecanisme economice.

RASPUNS:reglementare

20. Faza de ____________ a ciclului economic este faza de scadere a variabilelor economice care
cuantifica procesul economic. Ea este un rezultat imediat al scaderii cererii agregate, si se propaga
ntotdeauna de la nivelul macroeconomic spre cel microeconomic.

RASPUNS:recesiune

21. Perioada inchisa a ciclului economic reprezinta intervalul de timp masurat intre doua puncte de
___________.

RASPUNS:contractie

22. ____________ constituie o forma speciala de evolutie a activitatii economice, in cadrul careia
alterneaza perioade de crestere sustinuta cu perioade de incetinire a cresterii, de stagnare sau chiar
declin economic.

RASPUNS:
ciclicitatea
ciclicitate

23. Politica _____________ reprezinta ansamblul masurilor intreprinse de catre stat, prin care se
urmareste corectarea evolutiilor ciclice excesive ale activitatii economice si atenuarea efectelor
nefavorabile care decurg din acestea.

RASPUNS:
anticriza
anticiclica

24. Politica de ______________ reprezinta ansamblul masurilor ce se aplica in fazele de incetinire
sau recesiune economica si are drept scop sustinerea activitatii economice, stimuland investitiile,
consumul, creditul etc.

RASPUNS:relansare

25. In perioada de expansiune economica, Keynes recomanda ______________ impozitelor.

RASPUNS:
cresterea
marirea

26. Somajul este o stare de dezechilibru pe piata muncii , in cadrul careia exista un __________ de
oferta de munca fata de cererea de munca.

RASPUNS:
excedent
exces
plus

27. Conform teoriei lui Keynes cauza somajului involuntar o constituie_____________ salariului.

RASPUNS:
rigiditatea
inflexibilitatea

28. Somajul ciclic este generat de evolutia ________ economic

RASPUNS:
ciclului
ciclu

29. Somajul ___________ este efectul restrangerii activitatii economice in unele ramuri sau
sectoare, sub efectul unor factori conjuncturali economici, politici, sociali, interni si internationali.

RASPUNS:conjunctural

30. Somajul ____________ deriva din reconversiunea unor activitati economice, din restructurarile
de ramura si subramura impuse de progresul tehnic.

RASPUNS:structural

31. Somajul ________ cuprinde persoanele care refuza locurile de munca oferite, care se transfera de
la un loc de munca la altul din diferite motive personale.

RASPUNS:voluntar

32. Somajul _________ este legat de restrangerea activitatii economice in anumite anotimpuri ale
anului.

RASPUNS:sezonier

33. Somajul ___________ este efectul introducerii noilor tehnologii, care impun un nou mod de
organizare a productiei si a muncii si, in consecinta, o reducere a locurilor de munca.

RASPUNS:tehnologic

34. In functie de __________ somajului se poate distinge somajul total, partial si deghizat.

RASPUNS:intensitatea

35. Atenuarea presiunii somajului si cresterea gradului de ocupare se pot realiza numai prin sporirea
volumului si eficientei ___________.

RASPUNS:investitiilor

36. _______ este opusul inflatiei, reflectand situatia, existenta in economie, in care, pe termen lung,
oferta de bunuri si servicii este mai mare decat cererea, avand loc scaderea preturilor.

RASPUNS:
deflatia
deflatie

37. ___________ reprezinta situatia in care, pe fondul unei stari de declin economic, productia
nationala scade, iar inflatia se manifesta cu intensitate ridicata.

RASPUNS:slumpflatia

38. _________ caracterizeaza situatia in care productia stagneaza, fara ca masa monetara sa se
micsoreze, accentuandu-se dezechilibrul dintre cerere si oferta si fenomenul inflatiei.

RASPUNS:
stagflatia
stagflatie

39. Inflatia _______ apare ca urmare a sporirii preturilor marfurilor provenite din exterior care duce
la cresterea costurilor si a preturilor bunurilor economice produse in interior.

RASPUNS:
importata
importate

40. Consecintele inflatiei asupra populatiei si asupra economiei sunt cunoscute si sub denumirea de
_____ al inflatiei.

RASPUNS:
cost
costul

41. Analiza eficientei implicarii statului prin masuri de reglementare necesita cunoasterea nu numai a
rezultatelor obtinute, ci si a __________ interventiei guvernamentale.

RASPUNS:
costurilor
costului

42. Politica bugetara exprima conceptia si actiunile statului privind _________ bugetare, caile si
mijloacele de mobilizare a acestora.

RASPUNS:veniturile

43. ___________ de ______ se prezinta sub forma unei balante economice in care sunt prevazute
si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului.

RASPUNS:
Bugetul stat
Bugetul de stat
Buget stat
Buget de stat

44. Multiplicatorii bugetari reprezinta efecte ale politicii de ____________ bugetara.

RASPUNS:relansare

45. Datoria publica inseamna ____________ interne si externe contractate de catre stat.

RASPUNS:imprumuturile

46. Politica fiscala a statului reprezinta o anumita conceptie a acestuia, precum si un ansamblu de
masuri si actiuni privind rolul __________ si taxelor in sistemul veniturilor bugetare.

RASPUNS:impozitelor

47. Rata marginala de impozitare reprezinta raportul dintre cresterea __________ si cresterea
veniturilor.

RASPUNS:impozitelor

48. Impozitele ________ sunt acelea care se suporta nemijlocit de cei care le platesc.

RASPUNS:directe

49. Curba lui _________ reprezinta curba descrisa de rata de presiune fiscala.

RASPUNS:Laffer

50. Rata optima de presiune fiscala constituie acel prag de impunere pana la care si dincolo de care
incasarile fiscale sunt mai ________.

RASPUNS:
slabe
reduse
mici

51. Inegalitatea veniturilor este o consecinta naturala a functionarii _________.

RASPUNS:pietei

52. Curba _______ reprezinta instrumentul economic prin care se masoara inegalitatea veniturilor in
societate.

RASPUNS:Lorenz

53. Un concept mai larg decat ______ de trai, cuprinzand pe langa aspectele cantitative si dimensiuni
calitative, este calitatea vietii.

RASPUNS:
nivelul
nivel

54. Modul de viata reprezinta forma colectiva in care sunt valorificate conditiile privind calitatea vietii
si poate fi __________, echilibrat si ascetic.

RASPUNS:consumerist

55. Indicele venitului real este egal cu raportul dintre indicele venitului ________ si indicele
preturilor.

RASPUNS:nominal

56. ___________ economica presupune desfiintarea controlului autoritatilor asupra productiei si
preturilor si asigurarea rolului predominant al pietei in functionarea economiei.

RASPUNS:
Liberalizarea
liberalizarea

57. _____________ la economia de piata presupune elaborarea unui model propriu intemeiat pe
cunoasterea aprofundata a realitatilor din tara noastra, a experientei si modelelor de economie de
piata existente in tarile dezvoltate, preluandu-se de la acestea numai acele elemente care se pot aplica
cu succes.

RASPUNS:Tranzitia

58. Veniturile din societate trebuie distribuite conform functiei de ____________ marginala.

RASPUNS:utilitate

59. Diviziunea mondiala a muncii exprima procesul obiectiv de ______________ a economiilor
nationale in productia si comercializarea diferitelor bunuri si servicii pe piata mondiala.

RASPUNS:specializare

60. Dezvoltarea __________ a economiei mondiale inseamna modelarea procesului dezvoltarii, a
ordinii economice mondiale de catre o superputere economica, potrivit propriilor interese.

RASPUNS:unipolara

61. Din punct de vedere al capacitatii (fortei) economice, Statele Unite ale Americii reprezinta o
___________ mondiala.

RASPUNS:superputere

62. Compania ____________ este o organizatie economica care isi desfasoara activitatea intr-un
numar mai mare de tari si detine cel putin 25% din activele sale in strainatate.

RASPUNS:transnationala

63. Investitiile in active financiare ce nu dau posesorului drept de control legal sunt numite investitii
de __________.

RASPUNS:portofoliu

64. Investitiile externe ______ reprezinta achizitii de active fixe sau investitii de capital ale
nerezidentilor in urma carora se obtine controlul asupra afacerilor la care participa.

RASPUNS:
directe
directa

65. Mondializarea (globalizarea) activitatilor economice ar putea fi definita ca un proces care, ajuns in
faza sa finala, ar insemna adminstrarea lumii de catre forte transnationale, ca pe o unitate economica
__________.

RASPUNS:integrata

66. Economia mondiala reprezinta un _____________ de agenti ai vietii economice - economii
nationale, uniuni economice zonale, regionale si trans nationale, companii publice si private, persoane
fizice rezidente in diferite tari ale lumii intre care se dezvolta ample relatii economice, tehnologice,
comerciale, financiare, monetare etc. - institutiile care reglementeaza si monitorizeaza functionarea
structurilor componente si a sistemului economic mondial in ansamblul lui.

RASPUNS:
sistem
agregat
ansamblu


RASPUNS MULTIPLU

1. In calculul indicatorilor macroeconomici, atributul national se refera la:
a. productia sau venitul creat si consumat de catre agentii economici care isi desfasoara activitatea in
interiorul tarii respective
b. apartenenta statala a agentilor economici, indiferent daca ei isi desfasoara activitatea in propria tara
sau in alte tari
c. includerea consumului de capital fix in calculul productiei finale
d. eliminarea consumului de capital fix din calculul productiei finale


RASPUNS:B

2. Componenta comuna a indicatorilor macroeconomici PGB, PIB si PNN este:
a. consumul intermediar
b. amortizarea
c. investitia bruta
d. investitia neta


RASPUNS:D

3. Daca soldul obtinut in urma compararii valorii productiei finale brute a agentilor nationali, care isi
desfasoara activitatea in strainatate, cu valoarea productiei finale brute a agentilor straini, care isi
desfasoara activitatea in tara, este negativ, atunci inseamna ca:
a. PNN este egal cu PIN
b. PNB este egal cu PIB
c. PNB este mai mic decat PIB
d. PNN este mai mare decat PIN


RASPUNS:C

4. Deflatorul PIB este un instrument de masura a:
a. cresterii economice;
b. dezvoltarii economice;
c. inflatiei;
d. somajului.


RASPUNS:C

5. Produsul dintre deflatorul PIB si PIB real reprezinta:
a. rata inflatiei
b. PIB nominal
c. indicele preturilor
d. produsul national brut


RASPUNS:B

6. PIB nominal exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale:
a. in preturi constante
b. in preturi curente
c. in preturi comparabile
d. la PPC (Paritatea Puterii de Cumparare)


RASPUNS:B

7. Veniturile realizate de catre cetatenii romani care lucreaza in Italia sunt incluse in:
a. PIB al Romaniei si PNB al Italiei
b. PNB al Romaniei si PIB al Italiei
c. PIN al Romaniei si PNN al Italiei
d. PNN al Romaniei si PNB al Italiei


RASPUNS:B

8. Se presupun urmatoarele: PNB = 3000 . Consumul personal = 2400. Consumul public = 100.
Consumul de capital fix = 150. Marimea PNN este:
a. 2900
b. 2850
c. 600
d. 350


RASPUNS:B

9. Daca PGB = 1,25 x PIB = 10.000, IN = investitiile nete, iar investitiile brute (IB) reprezinta 30% din
PIB, atunci:
a. PIB = 9000
b. CI = 2000
c. IN = 2000
d. IB = 3000


RASPUNS:B

10. Pentru economia unei tari, formarea bruta a capitalului fix, cheltuielile pentru consum, exportul
net si modificarea stocurilor formeaza:
a. cererea globala
b. investitiile brute
c. Venitul National
d. Produsul Intern Net


RASPUNS:A

11. Intr-o economie PIB este de 100.000 mld. u.m. Daca ponderea consumului final privat in PIB este
de 65%, a investitiilor brute de 15%, iar a consumului final public de 10%, atunci exporturile nete vor
avea o pondere in PIB de:
a. 35%
b. 15%
c. 10%
d. 5%


RASPUNS:C

12. Care dintre relatiile de mai jos este adevarata:
a. PGB = PNB + CI
b. CI = PIB - PNB
c. PIB = PGB - CI
d. PNN = PIB - A


RASPUNS:C

13. Tipul intensiv de crestere economica este caracteristic acelor economii nationale care:
a. sunt inzestrate cu resurse naturale abundente
b. inregistreaza o rata redusa a somajului
c. sunt capabile sa genereze si sa absoarba pe scara larga progresul tehnic
d. inregistreaza o rata redusa a inflatiei


RASPUNS:C

14. In cazul in care o tara are Indicatorul Dezvoltarii Umane cuprins in intervalul 0,5 - 0,8, se
considera ca este o tara:
a. cu un nivel ridicat al dezvoltarii umane
b. mediu dezvoltata
c. slab dezvoltata
d. nu se poate determina nivelul dezvoltarii in acest caz


RASPUNS:B

15. Principiul multiplicatorului investitiilor exprima interactiunea care se formeaza intre:
a. cresterea venitului si cresterea consumului
b. cresterea consumului si cresterea economiilor
c. cresterea venitului si cresterea investitiilor
d. cresterea economiilor si cresterea investiilor


RASPUNS:C

16. In cazul in care inclinatia marginala spre consum este 80%, inclinatia marginala spre economii
este:
a. 100%
b. 20%
c. 80%
d. 0


RASPUNS:B

17. In cazul in care inclinatia marginala spre economii este 0,2, multiplicatorul investitiilor este:
a. 5
b. 2
c. 10
d. 20


RASPUNS:A

18. Rata consumului are o tendinta de reducere atunci cand:
a. venitul creste
b. venitul scade
c. venitul ramane constant
d. rata economiilor scade


RASPUNS:A

19. La o inclinatie marginala spre consum egala cu 0,8, cresterea investitiilor pentru a asigura o sporire
a veniturilor cu 500 u.m va fi:
a. 200
b. 150
c. 1000
d. 100


RASPUNS:D

20. Potrivit legii psihologice fundamentale a lui J. M. Keynes, atunci cand venitul disponibil creste,
consumul, de regula:
a. scade
b. creste, dar intr-o proportie mai mare decat a venitului
c. creste, dar intr-o proportie mai mica decat a venitului
d. ramane constant


RASPUNS:C

21. Investitiile realizate din fondul de amortizare se numesc:
a. investitii brute
b. investitii nete
c. investitii de inlocuire
d. investitii de portofoliu


RASPUNS:C

22. Punctul de relansare este punctul in care:
a. cresc variabilele care cuantifica procesul economic
b. factorii ce concura la incurajarea cresterii economice preiau dominatia asupra factorilor ce franeaza
cresterea economica
c. factorii ce concura la franarea variabilelor economice preiau dominatia asupra factorilor ce
incurajeaza cresterea economica
d. predomina elementele perturbatorii ale ciclicitatii


RASPUNS:B

23. In faza de expansiune se inregistreaza :
a. stagnarea vanzarilor
b. cresterea falimentelor
c. cresterea vanzarilor
d. reducerea salariilor


RASPUNS:C

24. In faza de recesiune, ca politica fiscala anticiclica, se recomanda:
a. cresterea fiscalitatii
b. reducerea ratei dobanzii
c. reducerea fiscalitatii
d. un control riguros asupra masei monetare


RASPUNS:B

25. John Maynard Keynes recomanda in conditii de recesiune, pentru politica fiscala:
a. sporirea impozitelor
b. scumpirea creditului
c. cresterea masei monetare
d. reducerea impozitelor


RASPUNS:D

26. Sunt considerati factori cauzali ai ciclicitatii economice:
a. perturbatiile naturale
b. perturbatiile sociale
c. factorii de infrastructura
d. perturbatiile intraciclice


RASPUNS:C

27. Rata somajului se determina ca raport intre:
a. populatia totala si populatia ocupata
b. numarul de someri si populatia totala
c. numarul de someri si populatia activa
d. numarul de someri si populatia ocupata


RASPUNS:C

28. Somajul este un dezechilibru macroeconomic care apare atunci cand cererea de munca (Cl) si
oferta de munca (Ol) se afla n relatia:
a. Ol = Cl
b. Ol > Cl
c. Ol < Cl
d. Ol - Cl = 0


RASPUNS:B

29. Printre cauzele care conduc la aparitia somajului nu se numara:
a. productivitatea muncii ridicate
b. cresterea inclinatiei spre economisire
c. scumpirea creditului
d. criza economica


RASPUNS:B

30. Printre conditiile stabilite Biroul International al Muncii pentru definirea somerului nu se numara:
a. sa fie inregistrat la Oficiul Fortei de Munca
b. varsta peste 15 ani
c. este apt de munca
d. este disponibil pentru o munca salariala sau nesalariala


RASPUNS:A

31. Indemnizatia de somaj este o forma a :
a. salariului colectiv
b. salariului social
c. salariului de baza
d. salariului nominal


RASPUNS:B

32. Printre politicile active nu se numara:
a. formarea profesionala
b. medierea muncii
c. incurajarea investitiilor
d. ajutorul de somaj


RASPUNS:D

33. Cresterea cheltuielilor de productie independent de cererea agregata constituie o cauza a:
a. inflatiei prin structuri
b. inflatiei importate
c. inflatiei prin costuri
d. inflatiei prin moneda


RASPUNS:C

34. Curba Phillips evidentiaza:
a. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata somajului
b. o relatie directa intre rata inflatiei si rata somajului
c. o relatie inversa intre rata inflatiei si rata dobanzii
d. o relatie directa intre rata inflatiei si rata dobanzii


RASPUNS:A

35. Inflatia are ca efect:
a. stimularea inclinatiei spre consum
b. stimularea inclinatiei spre economii pe termen mediu
c. stimularea inclinatiei spre economii pe termen lung
d. stimularea inclinatiei spre economii pe termen scurt


RASPUNS:A

36.
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rata inflatiei 45,7 34,5 22,5 15,3 11,9 8,6 4,9 6,6 6,3
Sursa: BNR

Considernd datele din tabelul de mai sus, in perioada 2000 - 2004, in Romnia a fost:
a. inflatie moderata
b. inflatie linistita
c. inflatie galopanta
d. hiperinflatie


RASPUNS:C

37. In cazul creditelor contractate anterior, inflatia:
a. avantajeaza pe creditori
b. avantajeaza pe debitori
c. nu avantajeaza nici creditorii si nici debitorii
d. avantajeaza atat creditorii cat si debitorii


RASPUNS:B

38. In conditiile manifestarii inflatiei debitorii sunt avantajati datorita:
a. unei rate a dobanzii inferioare ratei inflatiei
b. rate a dobanzii superioare ratei inflatiei
c. unui indice al preturilor superior ratei inflatiei
d. unui indice al preturilor subunitar


RASPUNS:A

39. In 2008 in Romania Indicele Preturilor de Consum (IPC) a fost de 106,3%. Aceasta semnifica
faptul ca:
a. rata de crestere economica reala a fost de 6,3%
b. rata inflatiei a fost de 6.3%
c. rata somajului a fost de 6,3%
d. Indicele General al Preturilor a fost tot 106,3%


RASPUNS:B

40. Daca preturile cresc cu 1200%:
a. Ip = 1200%
b. preturile cresc de 13 ori
c. Ri = 1100%
d. Ri = 1300%


RASPUNS:B

41. Daca preturile se dubleaza, valoarea banilor:
a. se dubleaza
b. scade cu 50%
c. creste de 2 ori
d. creste cu 100%


RASPUNS:B

42. Interventia statului in economie trebuie sa urmareasca:
a. cresterea salariilor
b. planificarea imperativa
c. asigurarea unor venituri cat mai mari la bugetul de stat
d. functionarea eficienta a ansamblului economic


RASPUNS:D

43. Instrumentele politicii monetare si de credit sunt:
a. impozitele
b. cererea
c. rata dobanzii
d. cheltuielile publice


RASPUNS:C

44. In totalul veniturilor bugetare ale statului cea mai mare pondere o au:
a. cotizatiile pentru asigurarile sociale
b. varsamintele din beneficiul intreprinderilor de stat
c. imprumuturile de la organismele financiare internationale
d. incasarile din impozite si taxe


RASPUNS:D

45. Guvernul poate sa contracareze recesiunea economica prin politica bugetara, recurgand la:
a. marirea cheltuielilor publice
b. scaderea cheltuielilor publice
c. cresterea impozitelor
d. sporirea fondurilor economisite


RASPUNS:A

46. Gradul de indatorare a unei tari se evidentiaza prin:
a. soldul anual al balantei de plati
b. ponderea imprumuturilor externe in acoperirea deficitului bugetar
c. serviciul datoriei publice
d. raportul dintre marimea datoriei publice si PIB


RASPUNS:D

47. Datoria publica nu semnifica:
a. preluarea de catre stat a finantarii cheltuielilor de protectie sociala
b. recurgerea statului la imprumuturi interne
c. indatorarea externa a statului, in perioada respectiva
d. indatorarea interna a statului


RASPUNS:A

48. Datoria publica poate constitui o alternativa mai buna in politica financiara atunci cand:
a. duce la reduceri fiscale si la comprimarea cheltuielilor publice
b. gradul de indatorare duce la distorsiuni in functionarea economiei
c. scuteste economia de impozitare excesiva
d. este acoperita din imprumuturi externe


RASPUNS:C

49. Rata optima de presiune fiscala este:
a. acel prag de impunere care asigura maximul incasarilor fiscale
b. o constructie teoretica, imposibil de atins in realitate
c. stabilita de catre guvern
d. acel prag de impunere fiscala ce multumeste pe toti agentii economici


RASPUNS:A

50. Scaderea nivelului de impunere fiscala are efecte pozitive atunci cand :
a. conduce la deficite bugetare
b. asigura cresterea accentuata a veniturilor impozabile
c. stimuleaza disponibilizarile
d. duce la o scadere a cheltuielilor publice pentru obiective sociale


RASPUNS:B

51. Programarea macroeconomica in cadrul economiei de piata nu poate fi:
a. indicativa
b. informala
c. imperativa
d. incitativa


RASPUNS:C

52. In conditiile actuale planificarea macroeconomica:
a. are o determinare subiectiva
b. este un element perturbator al activitatii econommice
c. este interzisa de organismele financiare internationale
d. are o determinare obiectiva


RASPUNS:D

53. Nu este o cauza obiectiva a inegalitatii veniturilor:
a. gradul de instruire
b. averea mostenita
c. varsta
d. norocul


RASPUNS:C

54. Protectia sociala:
a. se asigura numai de catre stat
b. se adreseaza intregii populatii
c. este asigurata atat de catre stat cat si de agentii economici privati
d. este specifica numai perioadei de tranzitie


RASPUNS:C

55. Masurarea puterii de cumparare a venitului nominal se face prin intermediul:
a. salariului mediu
b. ratei inflatiei
c. cursului de schimb valutar
d. coeficientului puterii de cumparare


RASPUNS:D

56. Dupa 20 de ani de tranzitie putem afirma ca Romania este o tara:
a. dezvoltata
b. mediu dezvoltata
c. in curs de dezvoltare
d. puternic dezvoltata


RASPUNS:C

57. Privatizarea are drept obiectiv:
a. imbogatirea rapida a unui numar redus de oameni de afaceri
b. eficientizarea activitatii intreprinderilor privatizate
c. eliminarea completa a interventiei statului in economie
d. indeplinirea unor conditii impuse de organismele internationale


RASPUNS:B

58. Din punct de vedere al potentialului economic, Romania poate fi apreciata drept:
a. o tara cu potential economic ridicat
b. o tara cu potential economic scazut
c. o tara cu potential economic mijlociu spre mic
d. o tara fara nici un potential economic


RASPUNS:C

59. Economiile tertializate sunt:
a. economiile bazate preponderent pe dezvoltarea agriculturii
b. economiile a caror crestere economica e bazata pe exporturi
c. economiile bazate preponderent pe dezvoltarea sectoarelor industriale
d. economiile in care ponderea serviciilor in PIB este majoritara


RASPUNS:D

60. Investitiile de capital "de portofoliu" reprezinta:
a. plasamente de capital pentru obtinerea pachetului de actiuni de control
b. plasamente greenfield
c. capitaluri speculative (fierbinti) afllate in cautare de plasamente avantajoase pe perioade scurte de
timp
d. plasamente de capital pe termen lung


RASPUNS:C

61. Economia mondiala s-a constituit pe masura maturizarii premiselor necesare:
a. aparitia unor mari superputeri economice capabile sa unifice economiiile statelor nationale
b. marile descoperiri geografice, formarea pietelor nationale, desavarsirea constituirii diviziunii
mondiale a muncii, revolutia masinista, sistemul modern de transporturi
c. aparitia unei puternice nazuinte de colaborare internationala intre statele lumii, promovate de
conducatorii lor luminati
d. interesul tarilor mici de a fi protejate de cele puternice si interesul puterilor economice de a-si
subordona tarile mai slabe economic


RASPUNS:B

62. Structurile componente esentiale ale economiei mondiale sunt:
a. statele lumii, comertul si turismul international
b. companiile transnationale si relatiile economice dintre ele
c. economiile nationale, diviziunea mondiala a muncii si relatiile economice internationale, dreptul
international si institutiile economice mondiale
d. stiinta si tehnologia avansate, relatiile interumane, dezvoltarea informaticii si aparitia Internetului


RASPUNS:C

63. Aproximati numarul actual al statelor nationale:
a. circa 100
b. circa 400
c. circa 175
d. circa 200


RASPUNS:D

64. Analiza caracteristicilor economiilor nationale se realizeaza prin utilizarea criteriilor:
a. suprafata tarii si marimea populatiei
b. gradul dotarii cu resurse naturale si capacitatea de exploatare a acestora
c. nivelul atins in dezvoltarea si utilizarea stiintei si tehnicii
d. nivelul dezvoltarii economice, structurile de ramura ale economiilor nationale, potentialul
economic, gradul de participare la relatiile economice internationale


RASPUNS:D

65. Avantajul absolut reprezinta
a. castigul realizat de un agent economic care detine ponderea cea mai mare in totalul productiei si
desfacerii pe piata unui produs
b. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunuri de calitate superioara
c. castigul realizat de agentul economic care produce si desface bunurile cu costurile cele mai scazute
fata de cele ale altor producatori
d. castigul total realizat dintr-o afacere economica


RASPUNS:C

66. Avantajul relativ este :
a. castigul suplimentar realizat de un agent economic care intra primul pe piata
b. plusul de castig realizat la vanzarea unei marfi de calitate superioara
c. castigul realizat de un producator care are costurile de productie mai mici decat cele ale
concurentilor
d. surplusul de profit incasat de un producator sau comerciant care are costuri de oportunitate mai
reduse decat cele ale concurentilor


RASPUNS:D

67. Diviziunea mondiala a muncii reprezinta:
a. specializarea economiilor nationale in productia si comercializarea diferitelor bunuri si servicii
b. raporturile de putere economica intre diferitele regiuni si tari ale lumii
c. impartirea tarilor lumii in tari bogate si tari sarace
d. impartirea economiilor nationale in debitoare si creditoare


RASPUNS:A

68. Criteriile principale de clasificare a economiilor statelor lumii in diferite grupe sunt:
a. rapiditatea dezvoltarii lor economice si marimea populatiei
b. dotarea lor cu resurse naturale si conditii climaterice favorabile dezvoltarii
c. nivelul dezvoltarii economice, potentialul economic, structurile sectoriale ale economiilor nationale,
participarea la relatiile economice internationale
d. nivelul inzestrarii tehnologice, gradul de cultura al populatiei, locul si rolul in relatiile economice
multilaterale


RASPUNS:C

69. Decalajul economic absolut semnifica:
a. deosebiri intre structurile de ramura ale economiilor nationale
b. diferentele absolute intre tari in dotarea cu factori de productie
c. diferenta cantitativa, masurata in cifre absolute intre nivelurile economice a diferitelor grupe de tari
ori tari ale lumii
d. diferentele absolute intre ritmurile dezvoltarii economice ale tarilor dezvoltate si al tarilor in curs de
dezvoltare


RASPUNS:C

70. Decalajul economic relativ exprima:
a. diferenta cantitativa intre produsul total si pe locuitor al tarilor in curs de dezvoltare si cel al tarilor
dezvoltate
b. deosebirile dintre nivelurile de trai ale locuitorilor tarilor sarace si ai celor bogate
c. diferenta calitativa, masurata procentual intre ponderile detinute de diferite tari si grupe de tari in
indicatorii economici mondiali
d. diferentele calitative intre tari in ce priveste marimea populatiei, suprafata, gradul de participare la
relatiile economice internationale


RASPUNS:C

71. Decalajul tehnologic exprima:
a. starea calitativa diferita a aparatului si metodelor de productie, a inzestrarii tehnologice a muncii in
diferite tari si grupe de tari
b. diferentele calitative intre produsul pe locuitor al tarilor in curs de dezvoltare si cel al tarilor
dezvoltate
c. diferentele dintre nivelurile de calificare profesionala a fortei de munca in tarile in curs de dezvoltare
si cele dezvoltate
d. diferentele dintre tari in ce priveste dotarea lor cu factori de productie


RASPUNS:A

72. Indicele dezvoltarii umane (HDI) se construieste prin agregarea urmatorilor indicatori:
a. ritmul cresterii economice, nivelul de cultura al populatiei, rata de crestere demografica
b. durata medie de viata, PIB-ul pe locuitor calculat in functie de paritatea puterii de cumparare,
nivelul de instruire al populatiei
c. ponderea populatiei bogate in totalul populatiei, ponderea elevilor in totalul populatiei de varsta
scolara, dinamica raportului dintre indicele natalitatii si cel al mortalitatii
d. consumul alimentar pe locuitor, ponderea cheltuielilor pentru instructie si educatie in bugetul
familiei, numarul de elevi si studenti la 100000 de locuitori


RASPUNS:B

73. Economia mondiala ca economie deschisa se caracterizeaza prin:
a. existenta in cadrul sau a numeroase structuri si interdependente
b. capacitatea de a genera progres tehnic in conditiile lipsei oricarei constrangeri asupra principiului
eficientei activitatii economice
c. libertatea oricarei persoane de a initia legaturi de afaceri cu alte persoane
d. dezvoltarea in ritmuri rapide a productiei si comertului mondial


RASPUNS:B

74. Circuitul economic mondial este:
a. totalitatea retelelor de transport terestru, aerian si maritim din lume
b. totalitatea fluxurilor internationale de turisti
c. totalitatea fluxurilor economice internationale
d. totalitatea fazelor parcurse de materia prima pana la produsul final


RASPUNS:C

75. Ordinea economica mondiala inseamna:
a. normele juridice,legislative si institutiile care reglementeaza relatiile economice internationale
b. raporturile de putere existente intre economiile nationale ale statelor lumii
c. raporturile dintre normele juridice , legislative suprastatale si cele nationale
d. modurile in care se structureaza raporturile intre tarile bogate si cele sarace


RASPUNS:A

76. Scenariu al dezvoltarii economice mondiale inseamna:
a. un model determinist bazat pe factori obiectivi ai dezvoltarii economice mondiale
b. o ipoteza abstracta privind directiile evolutiei economiei mondiale
c. un model explicativ-explorativ al evolutiei economiei mondiale sub impactul factorilor subiectivi, al
deciziei, asupra dinamicii vietii economice mondiale
d. o constructie logico-matematica privind evolutia economiei mondiale


RASPUNS:C

77. Dezvoltarea unipolara a economiei mondiale semnifica:
a. modelarea procesului dezvoltarii mondiale a ordinii economice mondiale de catre o superputere
potrivit propriilor ei interese
b. evolutia economiei mondiale spre atingerea obiectivului fundamental - ridicarea nivelului de viata a
tuturor cetatenilor lumii
c. miscarea economiei mondiale sub impactul decisiv al progresului tehnico-stiitific
d. formarea unei economiii mondiale omogene, nediferentiate si fara decalaje economice majore


RASPUNS:A

78. Dezvoltarea multipolara a economiei mondiale:
a. defineste evolutia diferentiata, neomogena a regiunilor si tarilor lumii
b. afirma probabilitatea existentei nu doar a unui singur centru mondial de putere, ci a doua sau mai
multor centre aflate in competitie pentru conducerea lumii
c. defineste evolutia economiei mondiale pentru a realiza concomitent obiective economice, sociale si
ecologice corespunzatoare
d. afirma posibilitatea existentei in viitor a mai multor economii mondiale


RASPUNS:B

79. Fondul Monetar International si Banca Mondiala reprezinta:
a. institutii ale Uniunii Europene
b. institutii specializate ale ONU
c. institutii independente fata de orice organisme internationale ori nationale
d. institutii internationale de binefacere


RASPUNS:B

80. Integrarea economica semnifica:
a. absenta discriminarilor din raporturile economice dintre tari
b. liberalizarea schimburilor economice internationale
c. unificarea tuturor economiilor nationale si disparitia statelor nationale
d. proces contemporan de creare, pe baza interdependentelor dintre economiile nationale a unor
entitati comune in care are loc miscarea libera a marfurilor, capitalurilor si persoanelor, unificarea
treptata a politicilor economice si de aparare


RASPUNS:D

81. In etapa actuala, globalizarea economica inseamna:
a. constituirea unei singure piete mondiale pentru toate marfurile si serviciile
b. renuntarea de catre state la suveranitatea nationala in schimbul participarii la relatiile economice
internationale
c. completa liberalizare a comertului international
d. treapta superioara a interdependentelor economice internationale, crearea unor entitati economice
comune pentru tarile din diferite zone geografice, miscarea libera a marfurilor, capitalurilor si
persoanelor, un proces de unificare a politicilor economice


RASPUNS:D

82. In 2006 in Romania, valoarea exporturilor a fost de 25.850 mil. EUR, n timp ce valoarea
importurilor a fost de 40.746 mil. EUR. In acesta situatie, Romania a avut:
a. excedent comercial de 14.896 mil. EUR
b. deficit comercial de 14.896 mil. EUR
c. balanta comerciala echilibrata
d. nu se poate determina tipul balantei comerciale


RASPUNS:B