Sunteți pe pagina 1din 156

PAULA FIRTH

Inima bine
p`zit`
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
MIHNEA COLUMBEANU.
ALCRIS
Capitolul 1
Pe cerul senin al toamnei australe, uria[ul avion cu
reac]ie plutea peste Alpii Noii Zeelande, ale c`ror
z`pezi ve[nice str`luceau ca un far chemnd cel pu]in
o anumit` pasager`.
Alannah Finderne se \ntoarse spre fermec`toarea
v`duv` de lng` ea, spunndu-i emo]ionat`:
Unul dintre piscurile acelea este Vrful Cook,
probabil, cel mai \nalt munte din Noua Zeeland`, dar
nu v` pot spune care anume e! Toat` via]a i-am v`zut
la orizont, \ns` de-aici arat` cu totul altfel!
Sunt minuna]i, r`spunse \ncet doamna Hamel. Ei, ai
ajuns acas`, iubito. Te-a[teapt` la aeroport mama [i sora ta?
A[a sper. Trina e \nc` la [coal`, desigur ba nu...
nu, nu mai este. A terminat la sfr[itul anului trecut.
Acum e la universitate, face un an de preg`tire, iar la
anul va \ncepe medicina.
5
Doamna Hamel zmbi, privind cu simpatie
tr`s`turile neregulate ale fetei care \i intuise nervozi-
tatea [i \[i \nvinsese rezervele pe care le avea fa]` de a
lega conversa]ii cu necunoscu]ii.
Pari att de convins`, spuse ea. |n State cursurile
se desf`[oar` altfel.
A, Trina e foarte inteligent`, spuse Alannah pe un
ton firesc, f`r` urm` de invidie. Nu va avea nici o pro-
blem`. Are o real` voca]ie. Dintotdeauna am [tiut c` va
studia medicina.
Serios?
Din cine [tie ce motiv, obrajii palizi, cu luciu mat,
ai lui Alannah se \nro[ir`.
O, [i eu vreau s` m` \nscriu la Universitate, spuse
ea, preocupat`. M` pasioneaz` computerele.
Probabil c` p`rin]ii dumitale sunt mndri c` au
dou` fete att de de[tepte. Alte rude mai ave]i?
Ochii alba[tri ai lui Alannah privir` un moment,
gnditori, minile nervoase ale femeii mai vrstnice de
al`turi.
Nu, spuse ea dup` cteva clipe. Suntem numai
Trina, mama [i cu mine. Tata a murit acum [ase luni.
Mi[carea minilor \ncet`.
|mi pare r`u, spuse cu compasiune doamna
Hamel. Ai fost... Parc` spuneai c` e[ti plecat` de un
an...?
6
Da. Am f`cut ultimul an de liceu la o [coal` din
Elve]ia, r`spunse Alannah zmbind jenat`. M`mica era
att de hot`rt`, \nct am acceptat. Oricum, eram mai
avansat` cu un an, a[a c` n-am pierdut nimic. T`ticu' a
murit \n timp ce eram acolo.
S`r`cu]a de tine! murmur` \nduio[at` doamna
Hamel, uitnd de orice nelini[te. Att de departe de
cas`...
Da, r`spunse repede Alannah, c`ci amintirea \nc`
o mai durea. Desigur, am vrut s` vin acas`, dar Rose
mama mea m-a convins c` ar fi fost absurd s` m`
\ntorc. Iar sora lui t`ticu' a venit de la Londra [i a stat
cu mine dou` s`pt`mni. S-au purtat foarte frumos cu
mine, la St. Antoine's.
Vorbe[ti despre m`tu[a la care ai locuit la
Londra?
Alannah \ntoarse privirea spre mozaicul cmpiilor
din Canterbury care se \ntindeau dedesubt, \n nuan]e
brune [i aurii. Inima \ncepu s`-i bat` mai repede.
Da... m`tu[a Ria. E o scump` [i \i datorez dou`
luni de vis dar o, ct m` bucur c` m` \ntorc acas`! Mi-a
fost att de dor!
Emo]ia f`cea ca vocea ei limpede [i tinereasc` s`
sune straniu de matur`. Cam \ncurcat`, Alannah
\ntoarse capul astfel \nct nu i se mai v`zu dect pro-
filul, obrazul \mbujorat fiindu-i ascuns de o cascad` de
7
p`r ro[cat-\nchis, des [i ondulat. Ca m`tasea, cum
spusese David odat`, \nl`turndu-i cu degetele lui
lungi o [uvi]` de pe frunte.
Inima i se strnse, accelerndu-[i ritmul b`t`ilor.
Poate c` [i David avea s-o a[tepte la aeroport. Trina
spusese c` era foarte ocupat cu cursurile [i cercet`rile
de la Universitate, dar poate c` norocul era de partea ei,
f`cndu-l s` aib` o zi mai liber`... Trecuse un an [i mai
bine de cnd nu se mai v`zuser`, iar ve[tile din scriso-
rile Trinei fuseser` insuficiente pentru a-i alina dorul...
Iar acum, peste cteva minute, poate avea s`-l
revad`, iar via]a ei urma s` se re\ntregeasc` din nou.
Doamna Hamel \i urm`rea cu ochi aten]i [i destul
de tri[ti jocul emo]iilor din privire.
Ei, draga mea, spuse ea cu blnde]e, sper s` ai
parte numai de bine. {i s`... Doamne sfinte!
Tocmai \ncepuse obi[nuitul t`r`boi al ateriz`rii, cu
turboreactoarele huruind asurzitor [i hurduc`tura
ro]ilor \n contact cu pista.
Ia te uit`! exclam` femeia. Nici nu observasem c`
am [i ajuns. |]i mul]umesc, iubito.
|[i luar` r`mas bun \n holul oficiului vamal, [i nu
peste mult Alannah se cufund` \n \mbr`]i[`rile parfu-
mate [i m`t`soase ale mamei [i surorii sale. Plnser`
toate trei pu]intel, amintindu-[i de al patrulea mem-
bru al familiei, pierdut pentru totdeauna.
8
Totu[i, [ase luni fuseser` de ajuns pentru ca
durerea s` fi trecut \n mare parte [i, cu toate c` inima
lui Alannah tres`ri la vederea unui b`rbat \nalt [i
blond, \[i d`du seama aproape imediat c` David nu
venise. Consolndu-se cu convingerea c` foarte
curnd avea s`-i revad` chipul drag, se \nveseli pe dat`
[i toate trei, rznd, pornir` spre cas` cu un taxi,
urmate de un al doilea care transporta bagajele.
M`tu[a Ria e de vin`! se ap`r` Alannah de Trina,
care o tot tachina. Se d` \n vnt dup` hainele elegante
[i a fost absurd de generoas` cu mine. O tot rugam s`
se astmpere, dar ea rdea [i continua s` cumpere,
sco]nd banii ca dintr-un sac f`r` fund.
Norocoaso! zmbi Trina. M` \ntreb dac` la fel va
face [i cu mine, cnd am s` ajung \n sfr[it la Londra.
Sigur c` da, r`spunse Alannah, privindu-[i cu
drag sora. Va fi \ncntat` s` \mbrace o lungan` fru-
moas` ca tine. Tot spunea ce p`cat e c` sunt att de
scund`...
Mama lor oft`.
Nu-ncepe iar, iubito! |i mo[tene[ti pe cei din
familia mea, asta-i tot. Sunt destul b`rba]i c`rora le
plac femeile scunde, le dau un sentiment protec-
tor...
|[i privi fiicele, nemul]umit` de chicotelile lor
dezl`n]uite, dar treptat \ncepu s` se amuze [i ea.
9
Bine, a[teapt` numai [i-ai s` vezi! Acum, c` ai mai
sl`bit, ai exact greutatea potrivit` pentru statura ta.
Ar`]i... mai matur`, mai sofisticat`...
Sper [i eu!
Sub privirea p`trunz`toare a mamei sale, Alannah
se sim]ea cam ca o insect` str`puns` cu un ac, dar
educa]ia primit` la St. Antoine \[i f`cea efectul. Nu se
foi, nici nu se ar`t` jenat`.
Anul petrecut \n str`in`tate ar fi fost o pierdere
de timp dac` nu m` \ntorceam lustruit` ca... ca o mas`
de sufragerie!
M` rog, ai fost cea mai nelustruit` elev` pe care
am avut nenorocul s-o suport, oft` Rose, amintindu-[i
de vechea Alannah, acum disp`rut` pentru totdeauna,
slav` Domnului; apoi se \nveseli din nou. M` bucur s`
v`d c` ai sc`pat [i de expresia aia posomort` care
parc` spunea "nu m` atinge]i". Era a[a de tulbur`toare,
parc` mi te-ar fi schimbat cineva la na[tere!
Alannah strmb` din nas spre mama ei, \mpingn-
du-[i de pe frunte o [uvi]` de p`r.
Las`, Rose, c` ]i-ai scos destul prleala cu Trina!
Mai scute[te-m`, Allie! se burzului sora ei, cu o
voce groas`.
Mai serioas`, mama lor spuse:
Iubito, trebuie s` la[i nasul mai jos. N-ai nici un
motiv s-o invidiezi pe...
10
N-o invidiez pe Trina! zmbi Alannah, de[i
ochii \i r`m`seser` complet serio[i. Niciodat` n-am
invidiat-o, crede-m`! Cum a[ fi putut? E o scump`. Da,
Trina, a[a e[ti, nu mai face mutra asta dezgustat`! {tiu
prea bine c` sunt \nc`p`]nat` [i irascibil` [i c` nu uit
prea u[or vechile rci, dar cum a[ putea-o \nvinui pe
Trina pentru c` e mai dulce [i mai dr`gu]` dect mine?
\ncheie ea, zmbindu-i surorii sale, care devenise ciu-
dat de t`cut`. |n fond, pe tine te mo[tene[te, mam`.
|ncntat` de compliment, mai ales cnd era expri-
mat cu atta afec]iune [i sinceritate, Rose Finderne
c`ut` totu[i s` schimbe subiectul:
Mai bine spune-mi, ce rochie nou` ai de gnd s`
por]i la petrecere?
La petrecere...?
Iubito, vine ziua ta! Sau ai uitat c` ai aproape
nou`sprezece ani?
Alannah cl`tin` din cap.
Nu, cum s` uit, dar putem s`...?
Se \ntrerupse, dndu-[i seama c` [oferul auzea tot
ce spuneau.
|n fine, e extraordinar, conchise ea conve]ional,
cu un accent oxfordian exagerat, care o f`cu pe Trina
s` chicoteasc` din nou.
Dar, imediat ce intrar` \n eleganta cas` alb` din
Cashmere Hills, Alannah \ntreb` f`r` s` mai stea pe gnduri:
11
Ne putem permite s` d`m o petrecere? Credeam
c` dup` ce t`ticul... dup` ce tata a murit, s-ar putea s`
fim cam strmtorate...
Rose \[i turn` o a doua cea[c` de ceai, cu u[oara ei
strmb`tur` care \nso]ea \ntotdeauna discu]iile despre
bani. R`spunse pe tonul cel mai nep`s`tor:
Nu-]i face griji, iubito. |]i dau cuvntul meu c`
toate sunt sub control.
E[ti sigur`? \ntreb` Alannah, \ncruntndu-se.
Categoric! replic` Rose, cu nea[teptat` convin-
gere. Nimic nu te \mpiedic` s` te distrezi de minune.
Toat` lumea [tie c` te-ai \ntors [i deja ai fost invitat` la
attea petreceri c` le-am [i pierdut [irul.
Ca s` nu mai vorbim de David, interveni Trina, pe
un ton cam sec, \ntorcnd capul spre fereastr`, prin care
se z`rea frontonul casei din vecini, unde locuia David.
Rose p`ru cam tulburat`, dar se \nsenin` aproape
imediat, atent` s` nu fac` riduri.
Nu-i b`ga lui Alannah \n cap cine [tie ce idei, o
dojeni ea. Aia a fost doar o idil` copil`reasc`, fer-
mec`toare dar f`r` nici o baz`. David e un scump, \ns`
acum Alannah va descoperi, probabil, c` au foarte
pu]ine \n comun.
|n seara aceea, \ns`, cnd s-au re\ntlnit, n-a fost
deloc a[a. Nu se \ndep`rtaser` deloc unul de altul, a[a
12
cum se temuse \n tain` Alannah. |n schimb, se repezi
\n bra]ele lui, iar capul cu p`r blond al lui David se
aplec` spre gura ei [i schimbar` primul lor s`rut de
\ndr`gosti]i adul]i, dup` \mbr`]i[area disperat` de la
desp`r]ire, \n urm` cu un an.
Iubito, \i [opti David, cu glasul \ngro[at de
emo]ie. Iubita mea Alannah, ce dor mi-a fost de tine!
Alannah \[i frec` fa]a se adncitura cald` a gtului
lui.
M` bucur att de mult c` m-am \ntors, spuse ea,
cu vocea crispat` de emo]ie. A fost ca un purgatoriu.
|ntr-adev`r.
Nu mai era nimic altceva de spus.
Pe parcursul copil`riei petrecute \mpreun`, David
fiind doar cu trei ani mai mare dect ea, \ntre ei exis-
tase \ntotdeauna o afinitate clar`, pn` cmd, la
[aisprezece ani, Alannah \[i d`duse seama c` prietenia
[i afec]iunea se transformaser` \n altceva. Gndul la
camaraderia pierdut` o chinuise cteva luni, pn`
cnd David o s`rutase pentru prima oar` blnd,
parc` temndu-se s` n-o sperie, dar r`spunsul ei can-
did [i generos \l luase prin surprindere, f`cndu-l s`
devin` mai \nchis \n sine, mai serios, mai matur, \n
timp ce-i explicase c` era mai bine pentru amndoi s`
nu se lase ademeni]i \ntr-o rela]ie prea strns`.
13
Amndoi erau foarte ocupa]i, el la universitate, ea
\nc` la liceu, a[a c` nu le fusese prea greu s` r`mn`
doar rieteni. Pn` cnd decizia lui Rose de a o trimite
pe Alannah \n Elve]ia \i \mpinsese din nou unul \n
bra]ele celuilalt, iar atunci numai voin]a lui David
\mpiedicase tocmai lucrul de care se temuse Rose \n
primul rnd.
A[a c` urmase o perioad` de \ncercare, un an de
desp`r]ire, iar acum cu siguran]`, pn` [i Rose putea
s` vad` c` erau sorti]i unul altuia.
De[i \n zilele urm`toare Rose nu protest` \n nici
un fel, atitudinea ei o nelini[tea profund pe
Alannah. Evita s`-i r`spund` ce obiec]ii avea fa]` de
rela]ia lor; \n cele din urm`, Alannah se mul]umi s`
pun` totul pe seama ne\ncrederii lui Rose \n
c`s`toriile prea timpurii. Putea cita destule cupluri
care se desp`r]iser` numai fiindc` partenerii
fuseser` prea tineri pentru o asemenea responsa-
bilitate.
A[a c` Alannah, care nu avea inten]ia s` se m`rite
\nc` un an cel pu]in, pn` cnd David \[i lua doctora-
tul, renun]` pe moment la orice \ncercare de a o \ndu-
pleca pe Rose [i se d`rui pl`cerii de a-l redescoperi pe
David, printre petreceri, formalit`]ile \nscrierii la
universitate [i alte activit`]i.
14
Chiar \nainte de sosirea primului invitat la ziua ei,
Alannah ap`ru pe splendida scar` interioar`,
cobornd gra]ios, cu fa]a luminat` de o fericire
ner`bd`toare.
Iubito, ar`]i superb, o felicit` cu drag Rose. Ce
n-a[ da s` fie aici [i tata ca s` te vad`!
Mama [i fiica \[i atinser` minile, cu aceea[i expre-
sie gnditoare. De[i prima perioad` dureroas` tre-
cuse, familia continua s` simt` acut lipsa lui Holt
Finderne.
Poate c` m` vede, spuse \ncet Alannah [i porni
prin holul spa]ios, zvelt` [i imaterial`, f`cnd piruete
elegante \n rochia vaporoas` de [ifon roz pe care
numai iscusin]a lui Rose o f`cuse s` nu contrasteze
nepl`cut cu ro[ea]a vie a pletelor. {i m` va vedea tot
timpul, [i cnd voi merge la universitate [i voi ajunge
expert` \n computere.
{i, \n cele din urm`, cnd vei deveni doamna
David Opie, ad`ug` sec vocea surorii sale, de pe scar`.
Nu era cel mai oportun moment pentru a aborda
acest subiect. Pielea fin` [i palid` a lui Alannah se
\nro[i ca focul.
R`mne de v`zut, r`spunse ea diplomatic.
Iubito, sunte]i mult prea tineri amndoi! Acum
cteva zile vorbeam cu Renee Opie, care-mi spunea ce
15
planuri mari de viitor \[i face David, se gr`bi Rose s`
intervin`. Dac` te gndeai s` te m`ri]i cu un b`rbat
mai \n vrst` ar fi fost altceva. Maturitatea e att de
important` \ntr-o c`snicie! Orict de drag mi-e David,
trebuie s` recunoa[tem c` e \nc` aproape un copil.
Voi, tinerii, ave]i attea posibilit`]i, att de multe c`i v`
sunt deschise, [i totu[i mul]i dintre voi v` lega]i de
mini [i de picioare mult prea repede. Trina, ce splen-
did ar`]i! Amndou` ar`ta]i minunat!
Cele dou` surori zmbir`, obi[nuite cu rapidele
schimb`ri de subiect ale mamei lor. |ntr-adev`r, con-
trastau magnific. Alannah, mai scund` cu jum`tate de
cap dect statuara ei sor`, avea tr`s`turi delicate [i
mobile, iar bog`]ia p`rului ro[cat \i scotea \n evi-
den]` ochii mari, alba[tri, [i gura senzual`,
exprimnd voin]` [i patim`. P`rul Trinei era casta-
niu, mai pu]in rebel dect buclele surorii sale, iar fru-
muse]ea ei clasic`, la fel ca a mamei sale, se distingea
prin ochii de o culoare stranie, \ntre verde [i auriu.
|n seara aceea, \ntruct purta o rochie aurie, [i ochii
\i str`luceau tot ca aurul, lumina]i de emo]ie, lucru
neobi[nuit pentru Trina, cea mai sobr` dintre cele
dou` surori.
|n timp ce privea \n jur, la salonul plin cu flori,
antchit`]i [i covoare persane, contrastnd accentuat
16
cu pere]ii [i tavanul alb, Alannah sim]i cum \i cre[tea
inima. Anul petrecut departe fusese fascinant, dar o
chinuise dorul de cas`, iar la moartea lui Holt
Finderne plnsese \n telefon, rugnd s` i se permit` s`
se \ntoarc`.
La antipozi, Rose plnsese [i ea, dar nu cedase. A[a
c` Alannah tr`ise un an \n exil, iar acum \[i primea
r`splata. |n sfr[it din nou acas`, de ast` dat` pentru
totdeauna, a[teptndu-[i din clip` \n clip` prietenii. {i
pe David.
Numai lipsa tat`lui ei \i \ntuneca str`lucirea privirii,
dar Alannah era tn`r` [i att de \ndr`gostit`, \nct
reu[ea s` nu ia \n seam` t`cuta durere.
{i, nu peste mult, casa se umplu de muzic` [i
rsete. Cu mna \ntr-a lui David, Alannah scnteia ca o
zn` de Cr`ciun, plin` de via]` [i voie bun`, uitnd de
orice triste]e.
Mi-ai lipsit att de mult, [opti David, \n timp ce
dansau.
Mmmm...
Era fericit`, att de fericit` \nct, dac` ar fi murit \n
acel moment, ar fi f`cut-o cu sufletul \mp`cat.
Asta-i tot ce po]i spune?
David p`rea indignat, dar Alannah \l cuno[tea de
prea mult timp ca s` se lase p`c`lit`.
17
{i ce vrei s` spun? replic` ea, aruncndu-i o
privire cochet-piezi[`, pe sub gene.
Obrajii lui David se \nro[ir`.
Nu... gemu el, sl`bind dintr-o dat` strnsoarea.
Dac` ]i-a[ spune, ai muri de groaz`! Dumnezeule, am
crezut c` nu se mai termina anul `sta! Am \n]eles
motivele mamei tale, cnd ne-a cerut s` nu ne scriem,
ca s` ne punem sentimentele la \ncercare dar, iubi-
ta mea, a fost un adev`rat infern!
Alannah se foi \n bra]ele lui, stnjenit` de intensi-
tatea cu care \i vorbea. |ncercnd incon[tient s` des-
tind` atmosfera, r`spunse:
{tiu, David. Dar sunt sigur` c` ai fost prea ocupat
ca s` oftezi dup` mine. Trina mi-a scris ct de mult
lucrai.
Tot timpul te-am avut \n inim`, murmur` el, din
nou st`pnit, cu un zmbet tandru. Tot timpul. {i tot
ce-am f`cut a fost numai pentru tine... pentru noi.
Ajunsese la un pas de a o cere \n c`s`torie. Sufocat`
de fericire, Alannah ridic` ochii spre el. Se privir`
lung, cu pasiune, comunicndu-[i tot ceea ce nu
fusese exprimat \n cuvinte. Apoi privirea lui David se
ab`tu \n alt` direc]ie, iar expresia i se schimb`.
Ce este? \ntreb` Alannah.
David ezit`, \nainte de a r`spunde \ncet:
18
Tocmai a intrat cineva. Se uita cam lung la noi,
dar acum a \ncetat. St` de vorb` cu mama ta.
Cine e?
|ncruntat, David spuse:
Nu [tiu, dar mi se pare cunoscut de undeva.
Apoi o r`suci \n loc.
Poftim, uit`-te [i tu.
Alannah \l recunoscu dintr-o privire.
Nici o clip`, \n ultimii trei ani, nu uitase chipul
acela frumos [i rece, cu piele bronzat` [i ochi de un
verde att de \nghe]at [i p`trunz`tor \nct amintirea
lor o \nfiora [i acum. Inspir` adnd, \ntret`iat, gre[i
pasul de dans [i-[i \ntoarse fa]a, albit` de emo]ie, din-
spre b`rbatul care conversa cu mama ei.
Iubito, cine e? Alannah...?
Nicholas Challoner.
Nicholas...
David se opri brusc.
Challoner? Cel care...?
Da. Unul [i acela[i Nicholas Challoner cu cel
c`ruia i-am omort so]ia cnd am \mplinit [aisprezece
ani.
19
Capitolul 2
David r`mase t`cut. Doar picioarele i se mai
mi[cau, automat, \n ritmul muzicii. Tremurnd,
\n]epenit` de [oc, Alannah se sim]ea complet singur`,
desprins` chiar [i de c`ldura \mbr`]i[`rii lui David,
pierdut` \ntr-o \nchisoare rece [i uitat` unde singura
realitate era sentin]a \nghe]at` din ochii verzi ai lui
Nicholas Challoner.
Ce naiba caut` aici? se auzi ca de foarte departe
glasul indignat al lui David. Mama ta l-a invitat, sau a
lui a fost ideea s` apar` ca un strigoi \nsngerat la
banchet?
Trebuia s`-i r`spund`. Vorbind \ncet, cu buzele
amor]ite, Alannah \ng`im`:
Rose nu mi-a spus nimic...
Nu pare surprins` s`-l vad`, continu` David,
cu o privire t`ioas` spre cei doi. Vino, hai s` bem
20
ceva. {i nu limonad` din-asta de care-ai sorbit toat`
seara. Ai avut un [oc [i ai nevoie de ceva mai tare.
|i oferi un pahar mic de brandy [i o \nso]i pe teras`,
stnd lng` ea \n timp ce sorbea di pahar, cu privirea
spre panorama ora[ului Christchurch \ntins sub ei,
numai lumini]e [i lic`riri, ca o lume a znelor, pe
cmpia dintre mun]i [i mare.
Nu te l`sa intimidat` de prezen]a lui, \i spuse el
\ncet. Ceea ce s-a \ntmplat atunci a fost un accident.
Dac` nu-mi pierdeam direc]ia pe skateboard [i
nu ajungeam \n fa]a ei, n-ar fi c`zut peste marginea
[oselei, spuse Alannah cu lipsa de intona]ie a cuiva
care repet` o lec]ie \nv`]at` pe de rost.
Ancheta a dovedit c` n-a fost vina ta, insist`
David. N-a fost dect un accident hidos, a[a cum se
\ntmpl` de-attea ori, \n care ambele p`r]i sunt vino-
vate. Dumnezeule, credeam c` ai reu[it s` treci peste
asta! Ce naiba a apucat-o pe Rose?
Alannah se \nfior`.
Era gravid` \n luna a [asea. Au murit [i ea, [i copilul.
M-am dus... m-am dus cu t`ticul la el, ca s`-i spun ct de
r`u \mi p`rea, iar el... el s-a purtat \ngrozitor cu mine.
Avusese un [oc. De-atunci, trebuie s`-i fi trecut.
David vorbea pe un ton lini[titor, dar Alannah abia
dac`-i distingea cuvintele, pierdut` \i amintiri pe care
nu reu[ea s` [i le reprime.
21
Avea fa]a ca o masc`, numai ochii-i mai erau plini
de via]`. {i erau reci ca ghea]a, att de reci \nct m`
ardeau. Am... am vrut s`-i spun ct de r`u \mi p`rea
pentru ceea ce f`cusem, dar n-am... n-am putut dect
s`... t`ticul i-a spus. {i m-a ]inut de mn` tot timpul.
Nicholas Challoner n-a spus aproape nimic, dar se uita
la mine ca [i cum nici m`car dispre]ul lui nu l-a[ fi
meritat. Cnd am ie[it din camera aia oribil` de hotel
eram att de stresat` \nct m-a apucat un chicotit ner-
vos. Nu m` mai puteam st`pni.
David o strnse la piept, \ngropndu-[i fa]a \n p`rul ei.
Iubito, nu! Probabil a venit doar ca s`... s` spun`
c`-i pare r`u, sau c` totul a trecut sau... a[a ceva.
|ncercarea lui stngace de a o consola nu avu nici un efect.
Ar`ta ca [i cum i-ar fi trecut? \ntreb` Alannah, cu
voce \ntret`iat`. Parc-ar fi fost o statuie rece, lucios,
frumos [i crud.
David oft`, zguduind-o u[urel de umeri.
Hai c` \ncepi cu istericalele. |nceteaz`, Alannah!
N-are ce r`u s`-]i fac`. A fost o experien]` zdro-
bitoare, care ]i-a l`sat urme de ne[ters, pentru c` e[ti
att de sensibil`, dar n-o po]i l`sa s`-]i umbreasc`
toat` via]a. Ceea ce s-a \ntmplat a fost o lovitur`
crud` a sor]ii. Nici tu [i nici doamna Challoner n-a]i
fost complet vinovate. Camionul care urca panta
duduind te-a \mpiedicat s-o auzi, iar ea nu te-a putut
22
vedea din cauza tufi[ului. A f`cut o mi[care instinc-
tiv` ca s` te evite [i a murit din cauza unui ghinion
\ngrozitor. Pn` [i poli]ia a confirmat c` for]ase
motorul pe pant` [i conducea prea repede. {i-acum,
ai de gnd s`-]i vii \n fire, sau m` obligi s` te trimit la
culcare?
Readus` la realitate de tonul lui aspru, Alannah
f`cu un efort imens de a-[i reg`si controlul.
Mi-am revenit, spuse ea peste cteva clipe.
Bravo, feti]o!
David o s`rut` pe gur`, blnd, lini[titor.
Minile lui Alannah i se \ncle[tar` pe bra]e; dar,
pentru prima oar`, nu mai sim]i voluptatea
\mb`t`toare pe care i-o provoca de obicei atingerea
lui. Apari]ia nea[teptat` a lui Nicholas Challoner \i
risipise toat` capacitatea de a reac]iona. S`rutul lui
David era dulce, dar Alannah se sim]ea \nghe]at` pe
din`untru.
David \i murmur` numele, dar \n aceea[i clip` glasul
\i fu acoperit de un altul, mai profund, mai aspru.
Alannah, regret c` tulbur aceast` idil`
fermec`toare, \ns` te cheam` mama ta. Cred c` e ceva
\n leg`tur` cu tortul...
Un moment Alannah r`mase \mpietrit`, cu toate
func]iile biologice oprite \n suspensie. Apoi se \nsu-
fle]i din nou [i se \ntoarse.
23
Foarte bine, \i spuse ea, cu o polite]e des`vr[it`,
lui Nicholas Challoner.
F`r` s` [tie cum, o lu` din loc, ajungnd din nou \n
camera plin` de oaspe]i veseli, urmat` \ndeaproape de
David. |ntreaga fiin]` \i era absorbit` de b`rbatul care
p`[ea pe lng` ea cu o gra]ie ml`dioas`, aproape
felin`. Rose zmbea, avnd o expresie att de fireasc`
\nct, pe nesim]ite, Alannah se destinse. Dar cnd
\ncepu s` taie tortul, rznd [i mul]umindu-le musafi-
rilor pentru ur`ri, r`mase con[tient` de prezen]a
\ntunecat` care continua s-o domine ca o umbr`
amenin]`toare.
Iar dup` mas`, cnd forma]ia re\ncepu s`
cnte, Alannah \i accept` invita]ia la dans
aproape cu u[urare. |n sfr[it, avea s` afle ce
c`uta acolo.
Nicholas Challoner o cuprinse \n bra]e cu un aer
conven]ional, \ns` Alannah nu reu[ea s` scape de sen-
timentul c` era strns` \ntr-o pereche de c`tu[e. Cnd
\i auzi glasul se crisp`, cu to]i mu[chii \ncordndu-i-se
ca ni[te arcuri.
Trei ani de zile [i-au f`cut efectul, spuse el, cu o
cruzime deliberat` \n glas.
Alannah se albi la fa]`.
De-asta ai venit? Ca s` vezi cum m-am schimbat?
|n ochii lui Challoner se citi un amuzament rece.
24
Par]ial, spuse el, studiindu-i cu o curiozitate inso-
lent` fa]a. Dar, \n primul rnd, fiindc` m-a invitat Rose.
Dac` ar fi lovit-o \n cap, Alannah ar fi fost mai pu]in n`ucit`.
Rose? Dar de ce...?
De ce nu? |n ultimele cteva luni, \ntre Rose [i
mine s-a legat o prietenie destul de strns`. Iar \nainte
de asta, m` vedeam destul de frecvent cu tat`l t`u.
Cum Alannah nu-[i putu ascunde uimirea,
Challoner zmbi f`r` pic de bun`tate.
Nu ]i-au spus, Alannah? M` rog, poate fiindc`
le-am ordonat eu s` nu-]i spun`.
Le-ai ordonat? repet` ea, cu gtlejul \ncordat
aproape dureros.
A[a am spus, "ordonat". Am gre[it, evident.
Nu ea adev`rat. Ochii mari [i speria]i ai lui Alannah
r`m`seser` a]inti]i asupra acelor tr`s`turi aspre [i
chipe[e, iar ceea ce distingea acolo \i f`cu mu[chii
gtului s` palpite spasmodic, cnd \ncerc` s` \nghit`
\n sec.
|n aceea[i clip`, privirea lui Challoner cobor\ spre
gtul ei neted [i palid. Pofta care se citea \n acea
expresie senzual` o f`cu pe Alannah s` se \nro[easc` [i
mai tare, dorindu-[i pentru prima oar` s` nu fi ales o
rochie att de decoltat`. Nicholas Challoner o privea
ca [i cum ar fi dezbr`cat-o de fa]` cu toat` lumea, pen-
tru propria lui pl`cere.
25
}i-a pl`cut anul \n str`in`tate?
|ntrebarea o ajut` s`-[i recapete ct de ct calmul.
Mutndu-[i privirea, r`spunse:
Da. A fost... distractiv. {i interesant.
Cred c` sora ta a ales alt` cale. Urmeaz` ni[te
studii costisitoare, medicina. Mama ta va trebui s-o
finan]eze destul de mult.
|ntr-adev`r, spuse Alannah, str`duindu-se s`-[i
p`streze demnitatea. Era clar c` Nicholas Challoner
\ncepuse un joc c`ruia ea nu-i cuno[tea regulile. Privi
peste um`r, \n c`utarea unui ajutor, dar David dansa
cu Trina, iar Rose vorbea \nsufle]it` cu dou` prietene.
E foarte con[tient` de voca]ia ei, din cte am
auzit de la mama ta.
Da...
Glasul lui profund [i onctuos deveni mai sc`zut, mai intim.
{i tu ce planuri ai, acum c` te-ai \ntors acas`?
Alannah sim]i un val de furie.
Nu [tii? \ntreb` ea suav, zmbind spre Rose, al
c`rei zmbet de r`spuns aproape ascunse \ntrebarea
nelini[tit` din ochii ei p`trunz`tori.
Ba da, \ntmpl`tor [tiu, replic` Nicholas
Challoner. M` \ndoiesc, \ns`, c` [tii [i tu, Alannah.
|n ultimele lui cuvinte se sim]ea un triumf rece, o
hot`rre implacabil`. Trupul lui Alannah zvcni
revoltat; \n aceea[i clip`, bra]ele lui o cuprinser` mai strns.
26
Apoi muzica se opri, iar Nicholas Challoner o con-
duse spre locul unde a[tepta Rose. Trina [i David li se
al`turar`, iar Alannah fu nevoit` s` priveasc`, ascun-
zndu-[i dezn`dejdea, cu ct` m`iestrie le c[tig`
Nicholas Challoner, pe dat`, simpatia. Se p`rea c`
numai ea putea s`-i disting` expresia posesiv`, de
fiecare dat` cnd o privea.
|]i dai seama, spuse David mai trziu, \n timp
ce dansau din nou, e clar c` te-a iertat. Am dedus,
din ceva ce-a zis Rose, c` el [i tat`l t`u avuseser`
anumite rela]ii de afaceri. Probabil s-au \mpriete-
nit, dar au preferat s` nu-]i spun`, ca s` nu te tul-
bure.
P`rea logic. Atta numai c` Alannah [tia c` nu era
chiar att de simplu.
Mi-e fric`, spuse ea printre din]i.
David, \ns`, ridic` din umeri cu nep`sare.
E[ti naiv`, iubito. |n via]a mea n-am v`zut un tip
mai charismatic. De fapt, n-a lipsit mult s` fiu gelos!
B`rba]ii ca ei fac harcea-parcea inimile femeilor!
Era clar c` dorea s-o \nveseleasc`, iar Alannah zmbi,
dar cu mult mai pu]in` convingere dect de obicei.
Rose ar fi trebuit s`-]i spun`, continu` David, pe
un ton decis. A fost o cruzime s`-l aduc` aici a[a, f`r`
s` te anun]e. Totu[i, acum a trecut. |]i po]i continua
via]a f`r` ca umbra lui s` te mai terorizeze.
27
Cum putea fi att de obtuz? |i venea s` ]ipe la el, s`-i
ia la palme chipul cu tr`s`turi pl`cute [i regulate, orice,
numai s`-l oblige s` \n]eleag` ceea ce se \ntmpla chiar
sub ochii lui. Nicholas Challoner nu era o umbr`, era
ct se putea de material, [i se \n`l]a \n preajma ei
alungnd lumina, izolnd-o de restul omenirii.
Iubito, pari obosit`, \i spuse tandru David. Cred
c` e efectul tardiv al decalajului orar, s`r`cu]a de tine.
Mine s` dormi ct mai mult.
Cu siguran]`...
Care siguran]`? Unde disp`ruse toat` \nsufle]irea
din vocea ei?
Petrecerea se sfr[i pe la ora trei [i, dup` ce \nchise
u[a \n urma ultimului musafir, Alannah porni s`-[i
caute mama. |n schimb, \[i g`si numai sora, care toc-
mai ie[ea din dormitorul mare. Cnd o v`zu, Trina
duse un deget la buze.
O doare capul, [opti ea.
Alannah \ncuviin]` cu un gest istovit. Pentru Rose,
orice petrecere se termina cu o migren`. Pn` a doua zi
avea s`-i treac`, mama ei urmnd s` fie din nou vesel` [i
plin` de via]`. Iar pn` atunci \i era imposibil s`-i cear`
explica]ii despre apari]ia lui Nicholas Challoner.
Dup` ce-i ur` noapte bun` surorii sale, Alannah
urc` \n camera ei, se dezbr`c`, se demachie [i c`zu \n
pat, adormind ca lovit`-n cap.
28
Conform a[tept`rilor, a doua zi diminea]a Rose era
vesel` ca de obicei. |i r`spunse lui Alannah la toate
\ntreb`rile, cu o sinceritate r`bd`toare.
Da, imediat ce te-am v`zut mi-am dat seama c` ar fi
trebuit s`-]i spun c`-l invitasem, dar la momentul respectiv
mi s-a p`rut cea mai \n]eleapt` decizie, draga mea. M-am
gndit c` te-ar fi nelini[tit, stricndu-]i petrecerea.
Alannah \[i mas` fruntea, \ncercnd s`-[i destind`
mu[chii \ncorda]i.
Dar de ce l-ai invitat? Ct de bine \l cuno[ti?
A, destul de bine, r`spunse mama ei, sorbind din
cafea. Dup` accident, am p`strat leg`tura. {i avea
interese de afaceri \n acelea[i domenii cu tat`l t`u. De
cnd a murit Holt, s-a purtat foarte frumos cu mine.
Se l`s` t`cerea. Degetul \ngust al lui Rose, cu unghia
perfect l`cuit`, urm`rea modelul de pe por]elan.
Ct de frumos? \ntreb` Alannah.
Foarte frumos, repet` Rose, cu o privire scurt`
spre ea. {tiu c` pare cam... dur, dar e un om foarte bun.
Bun?
Alannah se gndi la cele trei dansuri pe care tre-
buise s` le \ndure \n bra]ele lui, la u[urin]a
dispre]uitoare cu care conversase Nicholas Challoner
nimicuri dup` primul dans, [i nu-[i mai putu st`pni
nota ne\ncrez`toare din voce.
29
Bun...?
Da, bun, repet` ferm mama ei, punndu-[i
cea[ca de cafea la loc pe farfurioar`. {i-acum, hai
s` facem ordine, da? Casa asta miroase ca o
tavern`!
Nu era adev`rat, desigur. Cei de la firma de
aprovizionare strnseser` totul, l`snd locuin]a
imaculat`, dar Rose, cu pedanteria ei maniacal`, nu fu
mul]umit` dect dup` prnz, cnd totul ajunse s`
arate a[a cum voia ea.
Trina plec` s`-[i petreac` restul dup`-amiezii la o
prieten`, iar Rose se retrase s` se odihneasc`, l`snd-o
pe Alannah, agitat` [i \nc` \ncordat`, s` se plimbe prin
gr`din`, dorindu-[i din tot sufletul ca David s` nu fi
trebuit s`-[i \nso]easc` profesorul la \ntlnirea cu un
demnitar venit \n ora[.
Era o zi senin` [i cald`, iar \n lumina soarelui
temerile din noaptea trecut` p`reau fanteziile unei
min]i \nfierbntate. Desigur, Nicholas Challoner nu
reprezenta nici un pericol! Ar fi fost imposibil s` fie
vreodat` prieteni, dar probabil c` Alannah suferea
\ntr-adev`r efectele \ntrziate ale decalajului orar, pen-
tru a-[i imagina c` erau du[mani de moarte.
Tocmai ajunsese la aceast` concluzie lini[titoare,
cnd se opri, descoperind cople[it` c` pa[ii o pur-
taser` pn` \n locul unde se repezise \n fa]a lui Ngaire
30
Challoner, cu trei ani \n urm`. Enormul rododendron
care o ascunsese att de bine era tot acolo. Alannah
p`[i orbit` pe carosabil, apoi scoase un ]ip`t, s`rind
\napoi \ntre ramuri, cnd la c]iva centimetri de ea
frn` brusc o ma[in` ct toate zilele.
|njurnd, [oferul deschise portiera, se repezi la ea
[i o apuc` de bra]e, \ncepnd s-o zgl]ie pn` cnd
Alannah se mole[i complet, abia reu[ind s`-[i acopere
gura pentru a nu mai ]ipa.
|ncerci a doua oar` aceea[i figur`? \ntreb` el
furios. Ghinion, Alannah, eu n-am inima att de slab`
\nct s` m-arunc \n pr`pastie numai din mil` pentru o
feti[can` smintit`! {i termin` naibii cu scandalul `sta!
Un moment, Alannah crezu c` avea s` le[ine.
Lumea se [terse dinaintea ochilor ei, \nghi]it` de
bezn`, iar \n urechi i se porni un ]iuit \ngrozitor. Un
nou strig`t o f`cu s` tremure de groaz`, dup` care o
pereche de bra]e puternice o ridicar`, aruncnd-o cu
totul \n ma[in`, iar aceasta porni din loc.
31
Capitolul 3
Cu ochii strns \nchi[i, Alannah f`cu un efort
enorm de voin]` pentru a-[i st`pni tremurul ce-i
zguduia tot trupul. R`mase inert` pe scaun, \n timp ca
ma[ina ocolea proprietatea, pentru a ajunge sub
copertina de la intrare.
Coboar`, \i ordon` el.
Alannah se supuse. Obi[nuitul ei spirit de inde-
penden]` se risipise complet, sub efectul apari]iei lui.
Dar Nicholas n-o conduse \n cas`; strngnd-o cu
putere de bra], o \mpinse spre un mic pavilion de
var`.
Pn` ajunser` acolo, Alannah \[i mai rec`p`t`
\ntructva calmul. |[i smuci bra]ul, \ncercnd s` se
elibereze. Dar degetele lui o strnser` cu cruzime, \n
timp ce Challoner o a[eza cu for]a pe bancheta \ngust`
de lng` perete.
32
}ii cu tot dinadinsul s` te sinucizi chiar \n locul
`la? o \ntreb` el brutal.
Alannah tres`ri, dominat` de chipul lui pe care nu
se citea nici o emo]ie.
O, Doamne, ce tare m-ai speriat! [opti ea cu voce r`gu[it`.
Se vede. Unde-i maic`-ta?
Doarme.
Ochii lui verzi [i \nghe]a]i \i cutreierar` fa]a.
N-ar strica s` te odihne[ti [i tu, dup` cum ar`]i.
Ai stat pn` trziu cu prietenul t`u?
|n ochii lui Alannah sc`p`rar` dou` lumini]e
sfid`toare.
Nu te prive[te, replic` ea \ncet, provocator.
Pe buzele lui Nicholas ap`ru un zmbet plin de ur`.
Nu z`u...? Mda, poate c` ai dreptate. Ia spune-mi,
Alannah Finderne, ct de mult ]ii la mama ta?
Alannah r`mase mut` de uimire. Se holb` la el, cu
gura \ntredeschis`.
Ce-ai spus...?
Ce-ai auzit. Cnd ne-am \ntlnit prima dat`, am
avut impresia c` erai o fat` de bani gata. Totu[i, dup`
ce te-am v`zut asear`, am \nceput s` m` \ntreb dac`
aceast` prim` impresie n-o fi cumva cam simplist`. |]i
iube[ti mult mama, cred.
Alannah \nghi]i \n sec, ne\n]elegnd inimic.
R`spunse aproape pe negndite:
33
Sigur c` da... Vreau s` zic... Sigur c-o iubesc!
Las` c` nimic nu-i "sigur" cnd e vorba de a[a
ceva! replic` Nicholas cu un cinism att de profund,
\nct Alannah tres`ri. Iubirea filial` nu cre[te chiar pe
marginea drumurilor. Dar Trina? Pentru ea ce senti-
mente ai? M` a[tept la o anumit` rivalitate, ca \ntre
surori; la urma urmei, \nc` de pe-acum arat` mai bine
dect tine [i promite s` devin` o mare frumuse]e. E[ti
invidioas` pe ea? Geloas`, poate?
Ai \nnebunit! declar` Alannah cu atta convin-
gere, \nct Nicholas \ncepu s` rd` \ncet, sincer
amuzat.
Apoi, amuzamentul i se [terse de pe chip. |n ochii
lui verzi se aprinse o lumin` att de intens`, \nct
Alannah \[i ]inu respira]ia, tulburat`.
N-am \nnebunit deloc... murmur` el, vorbind
parc` de unul singur, dup` care continu`: Alannah, ia
spune-mi, ce ai fi \n stare s` faci pentru mama [i sora
ta?
De ce m` \ntrebi asta?
Nicholas o apuc` de bra]. Sub degetele lui puter-
nice, pielea lui Alannah se \ncre]i [i o lncezeal`
stranie \i \ngreun` membrele. Se smulse [i f`cu un pas
\napoi, refuznd s`-l mai priveasc`, dar att de
con[tient` de prezen]a lui \nct o sim]ea pn`-n
m`duva oaselor.
34
Din cte mi-a spus mama ta, ai fost surprins` c` a
putut da o petrecere att de mare, spuse el, pe un ton
\nfrico[`tor de calm [i inexpresiv.
|n ciuda hot`rrii ei de a nu-l mai privi, aceast`
nepl`cut` aluzie la o tot att de deranjant` intimitate
\ntre el [i Rose f`cu ochii lui Alannah s` s`geteze \n sus.
|ntlnindu-i privirea enigmatice, \l \ntreb` cu asprime:
{i cu ce te prive[te asta pe dumneata? Ce vrei de
la mine, domnule Challoner? De ce m` chinuie[ti a[a?
Te chinuiesc?
Alannah refuz` s` mai vorbeasc`, a[teptndu-l s`
continue. Iar Nicholas nu \ntrzie s-o fac`, lini[tit [i
cursiv ca [i cum ar fi comentat vremea.
|mi strne[ti curiozitatea, spuse el. Am venit s`
v`d dac` adolescenta \mbufnat` pe care mi-o
aminteam s-a schimbat \n vreun fel.
{i?
{i nu s-a schimbat prea mult. Anii te-au transfor-
mat \ntr-o tn`r` dezirabil`. Pari s` ai mai multe de
spus. {i continui s` sari \n fa]a ma[inilor.
Iritat`, Alannah s`ri \n picioare, ridicnd o mn`.
Nicholas nu spuse nimic, dar pe chipul lui ap`ru o
expresie care o zgudui [i o intimid`, dezmeticind-o.
|n clipa aceea, din cas` se auzi vocea lui Rose.
Alannah o lu` la fug` \ntr-acolo ca [i cum ar fi chemat-o
\ngerul p`zitor.
35
Rose o trimise s` pun` ceaiul la fiert. Nu peste
mult Nicholas Challoner plec` [i, \n curnd, sosi David.
Am o veste extraordinar`! anun]` el expansiv,
imediat ce intr` pe u[`.
S-auzim! se bucur` Alannah, \nsufle]it` de
prezen]a lui.
Ei bine, vipul `sta pe care l-am cunoscut azi are
\n buzunar o burs`! I s-a cerut s` recomande un tn`r
pentru un loc din America [i, dup` ce a discutat cu
doctorul James, m-a ales pe mine!
Alannah se repezi s`-l \mbr`]i[eze.
E minunat! O meri]i cu prisosin]`! Unde vei pleca?
La Los Angeles. Voi face un stagiu de cursuri la
universitatea de-acolo, dar \mi voi petrece cea mai
mare parte a timpului \ntr-un laborator de cea mai
bun` calitate!
De[i era fericit` pentru el, Alannah sim]i un fior de
nelini[te. Nu-l lu` \n seam`, \ntrebnd \n schimb:
{i ct vei lipsi?
Doi ani.
Un moment, emo]ia lui David se risipi, \n timp ce-i
privea expresia st`pnit`.
Alannah... \ncepu el, dar \l \ntrerupse vocea
entuziast` a lui Rose:
Doi ani trec ct ai clipi! Dragul meu David, bursa
asta ]i se cuvine, de cnd te [tiu ai muncit ca un sclav!
36
|n privirea ei ferm` se citea un avertisment clar. De[i
\i venea s` se revolte, Alannah [tia c` mama ei avea drep-
tate. Nu trebuia s` strice bucuria acelui noroc nea[teptat.
O cuprinse un val de afec]iune. F`r` s`-i mai pese
de prezen]a mamei sale, \l s`rut` pe David pe obraz,
apoi \[i continuar` conversa]ia.
Cnd sosi acas` [i afl` vestea, Trina izbucni \n
lacrimi, spre surprinderea tuturor. Numai David avu
atta prezen]` de spirit \nct s-o \mbr`]i[eze, mur-
murndu-i cuvinte de consolare.
Sunt o pr-pr-proast`! suspin` Trina, [tergndu-se
la ochi cu batista lui. Cnd s-a \ntors Alannah, am crezut
c` totul v-va fi la fel ca \-\-\nainte, dar acum pleac` [i
David [i ni-nimic n-o s` mai fie cum a fo-fo-fost!
To]i \ncepur` s-o \mbr`]i[eze [i s-o s`rute, apoi
David [i Rose plecar` s` aduc` o sticl` de [ampanie
r`mas` din seara trecut`, \n timp ce Alannah continua
s-o consoleze.
Nu m` lua \n seam`, spuse Trina, tr`gndu-[i
nasul. Dac` m` mai comp`timi]i mult, iar am s`-ncep s`
bzi. Cum po]i fi att de calm`, cnd [tii c` n-ai s`-l mai
vezi timp de doi ani?
|nc` nu [i-a f`cut efectul, \i m`rturisi Alannah.
Numai s` nu fii surprins` dac` la noapte vei auzi un
plns cu sughi]uri!
|nghi]ind un nod, Trina spuse:
37
Ct te mai iubesc, Ally!
{i o \mbr`]i[` strns, \n timp ce Rose [i David
reveaneau victorio[i cu [ampania.
David plec` o s`pt`mn` mai trziu, f`g`duind s`
scrie, dar f`r` a face nici un efort de a oficializa acor-
dul lor \nc` neexprimat. Alannah \l conduse la aero-
port, palid` dar f`r` s` plng`, dup` care p`rin]ii lui [i
Rose o duser` la un restaurant din ora[.
|n timpul mesei, Alannah \[i d`du seama c` o
privea cineva. La \nceput nu-l recunoscu, dar cnd
respectivul ridic` paharul, \ntr-un gest ironic de salut,
sim]i c` i se scurgea tot sngele din obraji.
Ce c`uta Nicholas Challoner acolo? Sediul lui se
afla la Auckland, pe North Island. Ce-l putuse re]ine
atta timp \n Christchurch?
|n timp ce prin minte i se succedau toate aceste
\ntreb`ri, Alannah se str`dui s` m`nnce, participnd
coerent la conversa]ie. Dar numai cu un succes par]ial,
c`ci nu peste mult Nicholas se ridic` de la mas` [i
str`b`tu salonul spre masa lor.
Rose \l observ` prima [i \l salut` cu c`ldur`:
Nick, dragul meu! |i cuno[ti, desigur, pe domnul
[i doamna Opie, p`rin]ii lui David. Tocmai a plecat \n
America, l-am condus la aeroport.
38
Nicholas r`spunse politicos, cu un farmec care-i
impresion` pe so]ii Opie. Alannah st`tea pe scaun
\n]epat`, jucndu-se cu cea[ca de cafea, \ncercnd s`
nu atrag` aten]ia. |n cele din urm`, \ns`, ochii aceia
verzi se \ntoarser` [i spre fa]a ei cu tr`s`turi delicate.
Pari deprimat`, Alannah, observ` el. N-ai vrea s` m`
\nso]e[ti \n dup`-amiaza asta? Merg \n vizit` la ni[te prieteni.
Excelent` idee! se repezi Rose, cu o bun`voin]`
ostentativ`. Iubito, du-te cu Nick. Altfel, ai s`-]i rumegi
amarul toat` ziua.
Alannah ridic` genele. |[i d`dea seama c` era
manipulat` \ncet, inexorabil. Instinctul \i spunea c`
degeaba ar fi a[teptat ajutorul mamei sale.
Foarte bine, r`spunse ea cu voce slab` [i inexpresiv`.
Prietenii lui Nicholas erau agreabili, proprietarii
unei cresc`torii de oi pe Bank's Peninsula, acea protu-
beran]` uria[` format` de vulcani \n preistorie, con-
trastnd izbitor cu cmpiile \ntinse dintre ea [i Alpii
Sudici. |n mod normal, Alannah s-ar fi sim]it bine \n
compania lor. Se vedea clar c` ]ineau la Nick
Challoner, dar erau [i impresiona]i de el, iar cnd le-o
prezent` amndoi recunoscur` numele, de[i nu f`cur`
nici un comentrariu.
Alannah [i Nick r`maser` la ei timp de dou` ore. Seara,
Nick o aduse cu ma[ina acas` [i o \nso]i pn` \n`untru.
39
Rose nu-i aici, spuse \ncet Alannah.
{tiu, r`spunse el, cu un zmbet rece. A spus ceva
de o parad` a modei. Nu te intereseaz` moda,
Alannah?
Azi nu.
Preferi s` plngi dup` prietenul t`u?
Alannah \[i mu[c` buzele, \n timp ce-l conducea \n
salon.
Nu vrei s` iei loc? S` te servesc cu ceva de b`ut...?
Att de curnd dup` acel incredibil ceai de dup`-
amiaz`?
Nick o a[tept` s` se a[eze [i ea, \nainte de a se insta-
la chiar \n fa]a ei.
Ce dore[ti? \ntreb` Alannah, r`spicat.
Pe tine.
|n mod surprinz`tor, acest r`spuns scurt nu o uimi,
dar unghiile i se \nfipser` dureros \n palme.
|n ce sens? \ntreb` ea, cu voce surd`.
De so]ie.
De ast` dat`, ochii i se repezir` spre chipul lui.
Expresia nu i se schimbase. Tr`s`turile acelea armo-
nioase [i aspre p`reau sculptate \n granit. Involuntar,
Alannah se cutremur`.
|n locul celei pe care am ucis-o?
Exact.
Cum ea nu r`spunse nimic, Nick continu`:
40
{i mai vreau s`-mi d`ruie[ti [i un copil \n locul
celui pe care l-ai omort.
Cu mult` grij`, Alannah \[i descle[t` degetele.
Unghiile \i l`saser` \n palme mici semiluni palide, care
\ncepur` s` se umple de snge sub ochii ei.
Pe consol`, ceasul tic`ia lini[tit, cu sunetul acela familiar pe
care-l cuno[tea din copil`rie. Era o proast` s` se lase paralizat`
a[a de team`. Doar n-o putea lua \n c`s`torie cu de-a sila!
I-o [i spuse.
Trecu un moment pn` cnd Nick \i r`spunse:
Ba pot, Alannah. Chiar crezi c`-]i a[teptam acor-
dul? Mi-a fost de ajuns s` v`d cum te uitai la David Opie
[i m-aml`murit. Numai c`, vezi tu, eu nu cred \n e[ecuri.
{i l-ai \nl`turat.
Nick d`du din cap, privind-o pe sub pleoapele
grele, pe jum`tate coborte.
M` \ntrebam peste ct timp aveai s`-]i dai seama.
Groaza o \nh`]` de gt cu gheare reci ca ghea]a.
Instinctiv, Alannah ridic` mna, ca pentru a se elibera.
{i mama mea?
Rose? zmbi Nick, cu o expresie deloc pl`cut`.
Cnd a murit tat`l t`u, investi]iile lui ajunseser` \ntr-o
situa]ie foarte periculoas`. Mama ta mi-a fost
recunosc`toare pentru sfaturile... [i ajutoarele pe care
i le-am dat. Iar dac` acele ajutoare ar fi retrase...
Nu mai continu`. Nici nu era nevoie.
41
De ce?
Cnd Nick nu r`spunse, Alannah continu` \n [oapt`:
De ce tocmai eu? Doar am... am venit s`-]i spun
c`-mi p`rea r`u... fusese un accident...
{i ]i-a[ fi acceptat scuzele, orict de
conven]ionale erau, dac` nu te auzeam izbucnind \n
rs imediat ce ai ie[it pe u[`.
Unda de furie feroce din glasul lui aspru o f`cu s`
ridice capul, dar Nick se mi[c` mai repede, cu iu]eala
unui animal de prad`. |nainte ca Alannah s` se poat`
ap`ra, mna lui o \n[f`c` de ceaf`, tr`gndu-i capul pe
spate pentru a-i dezv`lui fa]a [i curba delicat` a gtu-
lui.
A fost un rs nervos, bigui ea, umezindu-[i
buzele. Obi[nuiam s`... chicotesc... ori de cte ori...
Gura!
Degetele lui Nick se strnser` s`lbatic sub [uvi]ele
de p`r, f`cnd s` i se umple ochii de lacrimi.
Mi-am iubit so]ia, continu` el, palid. Iar tu ai
omort-o, pe ea [i copilul pe care-l purta \n trup. |mi
e[ti datoare, Alannah, [i pentru prima oar` \n via]a ta
vei pl`ti. Nu-]i va fi prea greu. N-am nevoie de
afec]iune sau prietenie. Nu doresc dect s`-]i folosesc
trupul, [i am s-o fac.
Ca [i cum atingerea ei l-ar fi contaminat cu o boal`,
Nick \[i smulse mna din p`rul m`t`sos, frecndu-[i-o
42
cu cealalt`. Un mu[chi \i palpita pe obrazul \nro[it. O
privea ca pe cea mai josnic` jivin` de pe P`mnt, cu un
dispre] \nghe]at.
Dar Alannah se ridicase [i ea \n picioare, uitnd de
orice spaim`, prad` unui torent de furie.
Porc \ngmfat ce e[ti! scuip` ea. G`se[te-]i alt`
iap` de pr`sil` ca s`-]i poarte copiii! A dracului s` fiu
dac` am s-accept! E obscen!
Poate.
Nick p`rea din nou st`pn pe sine. Vorbea
t`r`g`nat, respirnd mai rar.
Obscenitatea e numai \n ochiul celui care
prive[te. Eu te g`sesc demn` de amor, Alannah, [i
pu]in \mi pas` dac`-]i convine sau nu s`-mi concepi
copiii. Vei concepe de-attea ori de cte ori vreau eu.
Ct despre povestea cu dracul ei bine, fii sigur` c`
dracu' o s` te ia dac` n-o faci. {i nu numai pe tine,
dr`gu]`, ci [i pe Rose cea naiv`, [i pe Trina. Ca s` nu
mai pomenim de iubi]elu'.
Alannah \i \ntorsese spatele, c`utnd s`-[i
reg`seasc` autocontrolul, dar ultimele lui cuvinte, ros-
tite pe cel mai amenin]`tor ton cu putin]`, o f`cur` s`
se r`suceasc` \n loc, cu o expresie dezn`d`jduit`.
Ce... ce vrei s` spui...?
Toat` ideea cu bursa a fost ca s`-l dau la o parte
din drum. Dac` nu e cazul, atunci nu v`d nici un motiv
43
de a-mi cheltui banii pentru a-i oferi ceea ce-[i dore[te.
Pe mine m` dore[te! replic` Alannah cu
aprindere, f`cnd un pas spre el.
Ba mai mult \[i dore[te bursa. Putea s` se \nsoare
cu tine [i s` te ia cu el. De ce n-a f`cut-o?
Alannah se repezi la Nick, cu degetele \ncrligate,
hot`rt` s`-i scoat` ochii. I se urcase sngele la cap;
cnd o prinse de \ncheieturi, \ncepu s` se zbat` orbe[te,
reu[ind s`-i \nfig` o unghie \n obraz. Dar minile lui
erau necru]`toare, zgl]ind-o pn` se mole[i complet,
cu ochii chinui]i \ndrepta]i spre chipul lui.
N-am s` te iert niciodat`, [opti ea, pe tonul unui
jur`mnt solemn. Niciodat` n-am s` te iert, cte zile oi avea!
La auzul acestor cuvinte, Nick \[i dezgoli din]ii.
Niciodat` e cam multi[or, pisic` s`lbatic` ce
e[ti...
Un sunet \l f`cu s` \ntoarc` spre u[` capul.
Asta trebuie s` fie Rose. Remarcabil` femeie,
mama ta de o punctualitate f`r` gre[. Sper s` ai [i tu
acelea[i calit`]i.
Sensul cuvintelor lui o f`cu pe Alannah s` se
\nro[easc`. |i sugera c` o dispre]uia pe Rose la fel de
mult pe ct \i ura fiica [i c` amndou` meritau cu vrf
[i \ndesat tot ce putea fi mai r`u \n via]`.
{i dac` nu m` m`rit cu tine ce-ai s` faci? \ntreb`
ea \n [oapt`, pe cnd ma[ina mamei sale intra \n garaj.
44
Am s` v` arunc pe to]i \n mizerie. Gata cu facul-
tatea de medicin` pentru Trina, la munc` unde-o
avea norocul s-o primeasc`! Tot ce-ave]i se va duce pe
plata datoriilor.
Privirea lui rece cutreier` camera, cu colec]ia de
antichit`]i dragi.
Nu v` vor r`mne destui bani ca s` v` cump`ra]i
o cas`, orict de mic`, nici \n cel mai s`r`c`cios carti-
er al ora[ului.
|n timp ce pa[ii u[ori ai lui Rose se apropiau pe
culoar, Alannah spuse cu voce stins`:
Prea bine, atunci. Ai toate atuurile.
{tiam.
Expresia ei distrus` \l f`cu s` zmbeasc`. O lu` de
umeri, tr`gnd-o inexorabil spre el.
Deci, hai s` pecetluim \nvoiala a[a cum se
obi[nuie[te, bine?
Astfel c` Rose, intrnd \n camer`, \i v`zu strns
\mbr`]i[a]i, cu gura lui Nick lipit` de a fiicei sale. Dac`
observ` c` Alannah nu reac]iona \n nici un fel, nu
spuse nimic nici atunci [i nici mai trziu.
{tiam eu c` n-ai s` regre]i! r`spunse ea \n aceea[i
sear`, cnd Alannah \i aduse la cuno[tin]` hot`rrea
pe care o luase. E un gentleman des`vr[it [i, de[i
sun` cam materialist, va fi exact genul de c`s`torie pe
care ]i-o doream. Va avea grij` de tine toat` via]a,
45
niciodat` nu-]i vei face probleme cu banii. {i, apropo,
Alannah, s` [tii c` el ]i-a pl`tit [coala din Elve]ia!
Alannah nu era surprins`. Tot ceea ce aflase \n ziua
aceea o convinsese c` Nicholas Challoner urzea de ani
de zile o plas` \n jurul familiei Finderne de cnd
murise so]ia lui.
{i cred c` tot el va finan]a [i studiile de medicin`
ale Trinei.
P`i, da... {i taxele de la St Hilda's... continu`
Rose, cam \ncurcat`. S-a oferit s` ne ajute, iar Trina ar
fi fost att de nefericit` dac` o retr`geam din [coal`...
Se descurca de minune acolo.
Trina, \ns`, fu aceea care puse degetul pe punctul
cel mai dureros. Seara, la culcare, o urm` pe Alannah
\n camera ei pentru a o \ntreba f`r` nici un pream-
bul:
{i David?
Alannah \[i scoase rochia peste cap, f`r` s`-[i
priveasc` sora.
Ce-i cu el?
Privind-o grav, Trina se a[ez` pe pat.
Nu face pe proasta, Alannah! David crede c` te
vei m`rita cu el, nu cu Nick Challoner!
N-am spus nimic, n-am hot`rt nimic, replic`
scurt Alannah, studiindu-[i cu aten]ie fa]a \n
oglind`.
46
Parc` era nevoie s` spune]i ceva? i-o \ntoarse
Trina. |l iube[ti, te iube[te [i el. Nu-ncerca s` m`
min]i, Alannah, v-am v`zut la petrecere s`rea \n ochi!
Pentru bani o faci, Ally?
Nu.
Trina, \ns`, cl`tin` din cap.
Las` c` [tiu eu... Nici m`car nu-l cuno[ti pe dom-
nul Challoner. {tii, Ally... nu trebuie neap`rat s`
urmez medicina...
O durea s`-[i mint` sora, s`-i vad` dispre]ul din
privire, \n timp ce \ncerca s-o conving` c` Nicholas
Challoner era ceea ce-[i dorea ea de la via]`.
Dac` nu pentru noi, atunci pentru tine \]i dore[ti
banii, conchise Trina, cnd Alannah termin` cu expli-
ca]iile. E putred de bogat, nu?
A[a se pare.
Trina d`du din cap.
{i David? Lui ce-ai s`-i spui?
Am s`-i scriu mine.
Va fi distrus.
Alannah \[i mi[c` mecanic buzele, \ncercnd s`
imite un zmbet.
Ba nu, va fi att de fericit c` s-a ivit [ansa asta,
\nct... \nct va trece curnd peste starea de [oc.
|ncruntat`, Trina t`cu un moment, apoi relu`,
insistent:
47
Ally, David te iube[te. Dintotdeauna te-a iubit!
Tot anul trecut nu s-a \ntlnit cu nici o fat` [i... Ally...
|i pledezi att de conving`tor cauza, \nct oricine
ar crede c` tu ai fi iubita lui, nu eu! o \ntrerupse cu
asprime Alannah.
Ro[ind \ncurcat`, Trina \i sus]inu privirea.
|l iubesc de cnd eram mic`, recunoscu ea. Dar asta
n-are nici o importan]`. Ally, nu te m`rita cu Nick Challoner
numai pentru c` e bogat! M` sperie e att de rece [i \nchis
\n sine! Chiar [i cnd zmbe[te, ochii \i r`mn de ghea]`.
Pocne[te de sex-appeal, replic` Alannah indife-
rent`. Nu-]i face griji pentru mine, Trina. De ce nu te
gnde[ti mai bine la David? }i-l pasez ]ie dac` vrei, cu
cele mai sincere ur`ri de bine. Cel mai bine e ca totul
s` r`mn` \n familie, nu? Frumos, decent, civilizat...
{i, ridicnd din umeri, \i \ntoarse spatele
tor]ionarei sale, cu o privire mat`, stins`.
Sunt frnt` de oboseal`, Trina. Am avut o zi att
de agitat`...
Nici nu m` mir! ripost` sora ei. Nu oricnd ]i se
\ntmpl` s`-i dai papucii iubitului [i-n aceea[i zi s` te
logode[ti cu altul! Noapte bun`!
Dup` plecarea ei, Alannah r`mase mult timp cu
privirea spre u[`, \ncercnd s` \n]eleag` ceva din toate
cele \ntmplate. |ns` n-avea nici un rost. Cu mi[c`ri
amor]ite, se culc` [i z`cu treaz` ore \n [ir, privind \n gol.
48
Capitolul 4
S-au c`s`torit peste zece zile. O nunt` foarte dis-
cret`, la oficiul st`rii civile, \n prezen]a lui Rose, a
Trinei [i a so]ilor Richmond, cei doi la care fuseser` \n
vizit`.
|ntre timp, Alannah \l v`zuse foarte pu]in pe
Nicholas. Acesta fusese \n nord, probabil ca s` fac`
preg`tiri pentru sosirea ei \n cas`, \ntorcndu-se la
Christchurch doar cu dou` zile \nainte de cununie.
Alannah se \ntreba dac` Nicholas avea s` schi]eze
m`car un gest conven]ional ca proasp`t so], dar cu
excep]ia cinei oferite nunta[ilor la un restaurant foarte
scump Nick nu f`cu nici un efort \n acest sens. Nici
m`car nu \ncerc` s` r`mn` cteva minute singur cu
ea. Mai rar o asemenea lips` total` de interes...!
Dar era mai bine a[a. Alannah nu v`rsase nici o
lacrim` dup` toate speran]ele ei spulberate. Fata plin`
49
de via]` dinainte disp`ruse, zidit` \ntr-o temni]` de
ghea]`. Nu-i trecea prin minte c` se afla \ntr-o stare de
[oc, nici c` Nicholas [tia acest lucru. Nu-[i d`dea
seama nici m`car c` o asemenea atitudine nu putea s`
dureze. Numai cnd Nick \i puse pe deget un splendid
inel cu safir sim]i ceva o tres`rire.
|n timpul nun]ii fu palid` dar calm`, iar cnd sosi
momentul s` plece, dup` mica s`rb`torire de-acas`,
l`s` jos paharul de [ampanie neatins [i se \ntoarse
spre mama ei, care o \mbr`]i[` \nl`crimat`. La fel ca
attea alte persoane egoiste, Rose era extrem de senti-
mental`.
Trina o privi lung, \nainte de a-i [opti:
S` fii fericit`, Ally.
{i o s`rut` pe obraz.
Alannah.
Auzind chemarea calm` a so]ului ei, Alannah mai
atinse o ultim` dat` mna surorii sale, cu un deget
tremur`tor, \nainte de a-[i lua r`mas bun de la so]ii
Richmond.
Ma[ina lui Nicholas \i a[tepta afar`. Alannah mai
privi o singur` dat` fa]ada elegant` a casei, apoi
strnse buzele [i a[tept` ca Nick s` \nchid` portiera.
Cnd ma[ina plec`, nu mai arunc` nici o privire \n
urm`.
|n timp ce treceau prin ora[, Nicholas spuse:
50
Avionul decoleaz` peste o jum`tate de or`. N-ai
nevoie de nimic?
Nu, mul]umesc.
Nu e[ti curioas` s` [tii unde mergem?
Deloc, r`spunse ea rece, \nchiznd ochii, cu
capul rezemat de tetier`.
|n avion, Nicholas deschise o serviet`, \ncepnd s`
lucreze la ni[te hrtii. Alannah \ncerc` s` adoarm`.
Nop]ile din ultima s`pt`mn` nu fuseser` tocmai
prielnice pentru odihn`. Nu peste mult, murmurul
turboreactoarelor \ncepu s-o calmeze [i se cufund` tot
mai adnc \n fotoliu...
Se trezi dup` un timp nedefinit, tres`rind, sub
atingerea minilor lui.
Ce...?
Centura, r`spunse laconic Nicholas, \ncheindu-i-o.
A[a cum se a[teptase, destina]ia lor era Aeroportul
Mangere din Auckland. Dup` ce li se luar` bagajele,
Nicholas o conduse \n parcare, unde a[tepta un
enorm Mercedes-Benz.
|n noaptea aceea urma s` devin` so]ia lui Nick
Challoner, silit` s` \ndure intimit`]i pe care \n bra]ele
lui David [i le imaginase numai. Cobornd ochii spre
minile de pe volan, [i le imagin` pe pielea ei, crude
[i persistente, [i se cutremur`, mu[cndu-[i buzele
pentru a le opri tremurul nervos.
51
Farurile luminau copaci [i rpe ro[cate, pe serpen-
tinele unei [osele \n pant`. Dup` un timp, terenul
redeveni orizontal, [oseaua trecnd printre ocoluri
pentru cai [i vite, pn` cnd ma[ina ajunse \ntr-o curte
enorm`, \nconjurat` cu ziduri de c`r`mid`. Nicholas
ap`s` pe un buton, pentru a ridica u[a garajului.
Bine ai venit la Puhinui, \i ur` el cu o insolen]`
rece, aplecndu-se s`-i deschid` portiera.
Alannah sim]i un fior pe [ira spin`rii. A[tept` s` se
aprind` luminile de-afar`, apoi cobor\ din ma[in`.
|l g`si pe Nicholas, plictisit [i totu[i ner`bd`tor, \n fa]a unei
u[i. La vederea ei, d`du s-o ia \n bra]e, cu un zmbet rece.
S` respect`m tradi]ia...
Nu te deranja! se r`sti Alannah, ferindu-se.
Nicholas ridic` din umeri [i \i deschise u[a s` intre.
Presupun c` vrei s` te speli. Pe-aici.
Casa era modern`, cu pere]i albi [i pardoseli de
c`r`mid`, foarte sofisticat` [i \n acela[i timp primi-
toare. Oare era opera lui Ngaire Challoner?
Dormitorul imens era dominat de un pat uria[ cu
baldachin [i perdele roz, din acela[i material cu
tapetul [i draperiile. Un covor \ntr-o nuan]` mai
\nchis` mngie picioarele [ov`ielnice ale noii-sosite.
Baia e dincolo de u[a din mijloc, ar`t` Nicholas
spre trei u[i ascusne par]ial \n spatele unui paravan cu
\ncrusta]ii delicate. Vrei s` faci un du[?
52
Da, mul]umesc, \[i auzi Alannah propria voce
r`spunznd, sub]iat` [i lipsit` de emo]ie. Dac` pui
geanta aia undeva... \]i mul]umesc.
Nicholas o privi cum \[i scotea, la nimereal`,
primul articol de \mbr`c`minte cu care s` se schimbe
pentru cas`. |n`l]` sprncenele, sarcastic.
Nimic provocator? \ntreb` el. Vom fi absolut sin-
guri, s` [tii.
Alannah se opri.
A[a ceva vrei s` port? Cred c` mama mea mi-a
cump`rat vreo dou`... Dac` sunt necesare ca s`-]i
stimuleze poftele, atunci m` voi conforma, desigur.
Nicholas rse \ncet, f`r` haz.
Nu, scumpa mea so]ie, n-am nevoie de asemenea
provoc`ri ostentative. Mi-e de ajuns felul cum ar`]i.
Dar, da, mi-ar face pl`cere s` por]i ceva cu un aspect
mai nup]ial.
Dup` o scurt` c`utare, Alannah descoperi halatul
apetisant, cu c`ma[` de noapte, pe care i-l cump`rase
mama ei numai m`tase [i dantele de un alb pur,
feciorelnic. Sim]i privirea lui Nicholas, dur` ca dia-
mantul, lipsit` de cea mai mic` afec]iune.
Spre surprinderea ei, o l`s` s` fac` du[ \n lini[te.
Cnd se \ntoarse, \l g`si lng` fereastr`, uitndu-se afar`
\n noapte. Nicholas o m`sur` cu privirea lung, insolent,
apoi spuse cu o asprime surprinz`toare \n glas.
53
Acum voi face [i eu du[. U[a al`turat` e de la
camera ta de toalet`.
Dup` ce-[i f`cu du[ul, Nicholas ap`ru \mbr`cat
\ntr-o c`ma[` de m`tase neagr` [i pantaloni strm]i,
de aceea[i culoare. Alannah se \ntreb` dac`
inten]ionat alesese culoarea mor]ii [i a doliului.
Cu glas foarte sc`zut, o chem`:
Vino aici.
Grea]a care o amenin]ase toat` ziua i se ridic` \n gt,
dar Alannah porni spre el, l`sndu-l s` ridice o mn` [i s-o
prind` de b`rbie. Nicholas p`rea obosit, cu oasele struc-
turate aristocratic reliefndu-i-se pe sub pielea oache[`.
Nu e nevoie s` se \ntmple a[a, spuse el dintr-o
dat`, pe nea[teptate.
Cu toat` r`ceala de care era \n stare, Alannah
r`spunse:
Ba da, e mai bine. Nu-]i face griji, n-am s` m`
\mpotrivesc nici n-am s` ]ip sau s` fac alte prostii. Ai
pl`tit pentru mine [i [tiu ct de scump a fost pre]ul.
Voi fi o so]ie supus`. Dar nimic mai mult.
|[i \n`l]` genele, dezv`luindu-[i v`paia de ur` din
ochii alba[tri, iar Nicholas rse cu o expresie demo-
nic`, r`spunznd cu glas \ngro[at.
A[a s` fie, frumoasa mea. Hai s` vedem dac`
pre]ul a meritat, bine?
{i o trase brutal spre el.
54
Alannah nu dormise nici o clip`. Z`cea \n pat, att
de nemi[cat` \nct o durea tot trupul, \n]epenit, \n
timp ce prin minte i se \nvolburau crmpeie de gn-
duri hidoase. Nu se auzea dect respira]ia lui Nicholas,
al`turi, regulat` [i lini[tit`. Alannah se strmba, cu
stomacul \ntorcndu-i-se pe dos.
|n cele din urm` nu se mai putu st`pni [i cobor\
\ncet din pat. Abia reu[i s` ajung` pn` la baie.
Dup` un acces de vom` sf[ietoare, se rezem`
vl`guit` de perete, a[teptnd s` i se calmeze respira]ia.
Apoi se sp`l` pe din]i [i pe fa]`. |n timp ce-[i s`punea
trupul maltratat, relaxndu-se sub jeturile fierbin]i ale
du[ului, \[i spuse cu fatalism: Ei bine, asta a fost.
Niciodat` nu va mai fi la fel de r`u.
{i, nu peste mult: Poate c` sunt gravid` deja [i nu
va mai fi nevoie niciodat`...
Ceea ce i se \ntmplase nu se putea numi dragoste.
Nicholas o posedase numai cu dorin]a propriei lui
satisfac]ii, folosind-o brutal [i abil, ca un maestru
des`vr[it \n arta seduc]iei. C`ci fusese, \ntr-adev`r, un
fel de seduc]ie. Violen]a lui p`tima[`, \n locul indife-
ren]ei la care se a[teptase, o surprinsese total.
Conform promisiunii, Alannah nu se opusese, dar
pasivitatea ei dispre]uitoare \l f`cuse s` murmure
furios:
55
Pn` acum, Alannah, m` co[ti peste m`sur` de
scump. Va fi interesant s` vedem dac` po]i r`mne
mult timp a[a.
Disperat`, era nevoit` s` recunoasc` faptul c` din-
colo de ura instinctiv` la adresa lui se sim]eau alte
instincte, mai profunde [i mai puternice. Nu-l primise
\n inima ei, dar Nicholas avea toate cheile reac]iilor
fizice ale trupului.
{i o [tia [i el. Alannah se a[teptase la o atitudine tri-
umfal`, dar Nicholas r`m`sese surprinz`tor de blnd,
\n tot timpul ct o mngia, o explora [i o descoperea.
O, Doamne, ajut`-m` s` fi r`mas \ns`rcinat`! se
rug` ea, revenind \n dormitor.
Dar, de \ndat` ce se culc` la loc, \ncremeni, c`ci
Nicholas se \ntoarse spre ea, murmurnd ceva \n
somn, [i o cuprinse cu un bra], tr`gnd-o la piept.
Alannah r`mase nemi[cat`, a[teptndu-l s`-[i schimbe
pozi]ia, dar respira]ia care-i adia prin p`r redeveni
curnd regulat`, f`cnd-o [i pe ea s` se relaxeze.
Cnd se trezi era singur`. Cteva minute r`mase
privind cu ochi nedumeri]i modelele roz [i albe ale
baldachinului, pn`-[i aminti unde se afla.
Era trecut de ora nou`, iar cineva tr`sese draperiile
de la o fereastr`, dezv`luind o u[` glisant` cu geam.
56
Alannah se ridic`, \ncercnd s` vad` cum era vremea,
apoi str`lucirea soarelui de afar` o atrase spre u[a
culisant`.
V`zu o teras` mic`, pavat` cu c`r`mizi [i n`p`dit`
de plante ag`]`toare \nflorite. Dincolo de balustrad`
scnteiau apele albastre ale unui estuar. Construit` \n
vrful unui mic promontoriu, casa domina o colin`
verde, cu pante abrupte. O briz` capricioas` frem`ta
prin coroanele copacilor care \nconjurau capul,
b`trni [i noduro[i, gesticulnd maiestuos cu ramurile
groase spre ape [i cer.
V`d c` \n diminea]a asta e[ti mai bine dis-
pus`.
Glasul lui Nicholas o \ntrerupse din contemplarea
acelei lumi noi pe care i-o d`ruise. Alannah \ncremeni,
apoi \ntoarse capul, spre a-l vedea ie[ind din dormitor
cu o tav` \nc`rcat`.
E splendid, spuse ea simplu, \n timp ce sngele i
se scurgea din obraji, l`snd-o palid` [i \ncordat`.
Este.
Nicholas puse tava pe o mas` alb` de fier forjat, sub
o umbrel`, [i trase un scaun cu pern` alb` cu albastru.
Stai jos [i hai s` ne lu`m micul dejun.
La vederea lui \i pierise toat` pofta de mncare.
Nu... mi-e...
Alannah.
57
O singur` privire fu suficient` pentru a o face s`-[i
coboare genele, a[ezndu-se pe perna moale a
scaunului, cu ochii spre tav`.
|i era greu s` \nghit` cnd sim]ea c` Nicholas se
uita la ea, dar dup` un timp Alannah descoperi c`-i era
\ntr-adev`r foame.
O cafea?
Cnd ea scutur` repede din cap, Nicholas \i ceru:
Atunci toarn`-mi mie una, te rog.
Dup` ce i-o oferi, Nicholas apuc` mna care-i \ntin-
dea cea[ca [i \i privi degetele sub]iri [i palide.
Pe Alannah o str`b`tu un val de sil`. Abia reu[i s`
nu-[i smulg` mna, zgriindu-l, pentru a-[i l`sa pentru
totdeauna amprenta de ne[ters a urii pe fa]a lui.
Gura lui Nicholas se \n`spri.
|n regul`, deci m` dete[ti. Nici nu m` a[teptam la
altceva. Dar nu te oblig` nimeni, Alannah. Ai putea
alege o via]` mult mai pl`cut`.
Alannah \n`l]` sprncenele.
Cu tine aici?
Da, cu mine aici, r`spunse el rezemndu-se de
sp`tar, cu o expresie crunt-batjocoritoare. Cu mine
nu vei duce niciodat` lips` de bani [i e clar c`-]i place
casa asta. Iar dac`-]i acorzi m`car o mic` [ans`, s-ar
putea s` m` placi [i pe mine. Nu imediat, preciz` el,
v`znd-o gata s`-l contrazic`, nu, sunt preg`tit s`
58
a[tept cteva s`pt`mni pn`-]i trec toanele. Dar
noaptea asta a dovedit dou` lucruri. Unu, c` \nc` mai
erai fecioar`.
T`cu, \ns` cnd Alannah nu schi]` nici o inten]ie de
a-l \ntreba care era al doilea lucru, privindu-l doar cu
ochi mari [i ostili, continu`:
Iar cel`lalt e c` nu-]i sunt indiferent.
Am auzit adesea c` atrac]ia fizic` n-are de
multe ori nici o leg`tur` cu simpatia sau respectul,
replic` ea, cu aceea[i polite]e. Acum o cred. {i sunt
sigur` c` ceea ce ai primit de la mine singurul
lucru pe care-l vei primi vreodat` de la mine nu e
cu nimic mai presus de lucrul pe care m-ar putea
face s`-l simt cu oricare alt b`rbat tn`r, prezentabil
[i cu experien]`.
Cum ar fi prietenul t`u, de pild`?
Alannah ridic` din umeri, de[i aluzia o lovise drept
\n inim`.
Dup` cum ai descoperit, eram \nc` virgin`. David
[i cu mine stabiliser`m s` a[tept`m.
Norocul t`u, replic` el zmbind antipatic. Deci,
e[ti hot`rt` s` r`mi necooperant`?
}i-am spus \nc` de asear` ce sunt dispus` s`
fac. Nu v`d nici un motiv de a-]i u[ura situa]ia,
numai ca s`-]i alung posibilele sentimente de
vinov`]ie.
59
Nicholas se rezem` \n scaun, contemplndu-i
tr`s`turile palide cu ochii lui verzi ca ghea]a.
M` cuno[ti foarte pu]in dac`-]i \nchipui c`
suf`r de complexe de vinov`]ie, o inform` el onc-
tuos. Dimpotriv`: trufia ta e o adev`rat` provo-
care pentru mine. |mi face o pl`cere nespus` s` te
ating [tiind c` m` ur`[ti pe mine, dar iube[ti atin-
gerea.
Cu groaz`, Alannah observ` o ner`bdare calculat`
crispndu-i chipul, \n timp ce se ridica [i venea lng`
ea, pentru a-i trece un deget peste pielea ginga[` a
bra]ului. Sub u[oara atingere, pulsul ei tres`ri, iar
Nicholas rse, \ntinzndu-i mna.
Vino, o chem` el \ncet. Ai dormit, ai mncat, ai
f`cut du[. Restul acestei zile \mi apar]ine, dulcea mea
so]ie la fel ca tot restul vie]ii tale.
60
Capitolul 5
Cnd se termin`, Alannah r`mase cu ochii \nchi[i,
respira]ia sacadat` [i inima plin` de ur`. Citise undeva
c` cea mai mare parte a sexualit`]ii subzista \n creier.
Atta vreme ct \l ura pe Nicholas, acesta nu-i putea
smulge reac]ia suprem`. O luase de lng` iubitul ei, \i
r`pise virginitatea, \i siluise trupul, dar ct timp \l ura,
mai mult de-att nu-i putea face.
Uit`-te la mine, \i porunci el [i, cnd deschise
ochii, Alannah \l v`zu rznd, cu un amuzament sar-
donic pe tr`s`turile fe]ei sale chipe[e. Ce nevestic`
\nc`p`]nat`, coment` \ncet, repezindu-[i dintr-o dat`
buzele, cu poft`, spre snul ei.
Epuizat`, Alannah nu spuse nimic, privindu-i doar
cu du[m`nie tem`toare capul brunet. Din nou...? N-ar
fi putut \n nici un caz!
61
Se p`rea c` nu voia dect s-o chinuiasc`. Dup`
cteva clipe, gura lui \ntrerupse tortura, cu un oftat.
Sunt obosit, spuse Nicholas parc` surprins [i,
spre furia ei ne\ncrez`toare, adormi, cu fa]a rezemat`
peste formele ei moi [i trupul pr`bu[it deasupr`-i,
inert. Greutatea lui era o povar` ciudat de suportabil`.
Ct timp z`cu astfel, comparnd nuan]ele
trupurilor lor, Alannah nu [tia. Ultimul ei gnd
con[tient \nainte de a o fura [i pe ea somnul fu acela
c`, de[i foarte bronzat`, pielea lui Nicholas era extrem
de fin` [i neted`.
Ridic`-te, \i ordon` el.
Buimac`, Alannah se s`lt` \ntr-un cot. |i era frig,
pentru c` Nicholas plecase de lng` ea. Tocmai \[i
tr`gea pe el pantalonii.
E trecut de amiaz` [i nu ]i-ar strica o plimbare, s`-]i
mai risipeasc` pnzele de p`ianjeni din cap.
Alannah cl`tin` din cap.
Nu m` obliga s` te dau jos din pat cu for]a, o pre-
veni el \ncet.
Nu vreau s` merg nic`ieri.
Drept r`spuns, Nicholas se aplec` [i o s`rut` pe gura
sfid`toare, deschizndu-i-o cu for]a. Apoi \i cuprinse
fa]a revoltat` \ntre mini. Privirile li se ciocnir`.
Alannah plec` ochii cea dinti.
62
A[a, spuse el, dnd din cap. F` ce spun eu [i ne
vom \n]elege foarte bine.
Pe dracu'!
O, ct \[i mai dorea s`-i imite convingerea rece din
cuvinte! O \nnebunea gndul c` \n propria ei voce nu
se sim]ea dect sfidare.
Pe chipul lui se ivi cunoscuta expresie batjocori-
toare care-i strmba gura \ntr-un rnjet.
Punem pariu? Peste cinci ani vei zmbi ru[inat` la
amintirea acestei risipe de energie.
Chiar crezi? |nseamn` c` nu m` prea cuno[ti.
Sau, poate, principala ta calitate e \nfumurarea?
Preg`tit` s`-i \nfrunte mnia, Alannah fu surprins`
[i iritat` de hohotul de rs care-i \ntmpin` cuvintele.
Vei avea pl`cerea de a descoperi singur`, spuse
Nicholas, dndu-i drumul. Hai, \mbrac`-te. Sau vrei s`
vin iar la tine?
Ner`bdarea cu care Alannah s`ri din nesuferitul pat
era cel pu]in comic`, dac` nu chiar umilitoare, dar
singura reac]ie a lui Nicholas fu un zmbet ironic.
De pe teras`, o scar` de piatr` cobora printre
plante tropicale luxuriante spre o paji[te str`b`tut` de
o c`rare care ajungea pe plaj`. Lung` [i arcuit`, cu
nisip bej-trandafiriu, aceasta era m`rginit` de copaci
pohutukawa, dincolo de care pornea o pant` neted` [i
63
abrupt` spre culmea colinelor. Apa scnteia juc`u[ \n
soare, v`lurindu-se m`runt \n estuar, sub v`zduhul
att de \ncremenit \nct se putea auzi ]iuitul metalic al
unei drujbe, undeva departe.
Pe nesim]ite, Alannah \ncepu s` se \nveseleasc`.
Acas`, \n Christchurch, \[i luase r`mas-bun de la
var`, dar aici era destul de cald ca s` fac` baie \n
mare.
Ai \n fa]` Golful Hauraki, \i spuse so]ul ei. |n
perioada vacan]elor, ai impresia c` fiecare locuitor din
Auckland are cte un iaht.
Ai [i tu unul?
Nicholas cl`tin` din cap.
|mi place s` navighez, dar n-am timp s`-mi con-
struiesc un iaht serios.
Cuvintele lui p`reau promi]`toare. Probabil c`
expresia fe]ei o d`du de gol, c`ci Nicholas ad`ug`
tran[ant:
Totu[i, am de gnd s` mai deleg din respon-
sabilit`]i, acum cnd am o familie c`reia s`-i pot acor-
da toat` aten]ia necesar`.
{i, lundu-i mna care atrna relaxat` pe lng`
trup, \i s`rut` vrfurile degetelor, cu un sarcasm rece
\n ochi.
|ncepur` s` se plimbe t`cu]i pe plaj`. Devii prea
con[tient` de b`rbatul din el, \[i spuse Alannah cu
64
severitate. Nu-i da aten]ie. Bucur`-te de plaj`, de
peisaj, de mirosul s`rat din aer, de ]ipetele
pesc`ru[ilor...
Un plesc`it nea[teptat o f`cu s` tresar`.
Un pe[te, o inform` laconic Nicholas. Sar din ap`
destul de des pe-aici.
Bine\n]eles, ce altceva ar fi putut s` fie?
Cine \ngrije[te de cas`? \ntreb` Alannah.
Menajera noastr` se nume[te Ellen Thurkettle.
Locuie[te cu so]ul ei, \ntr-un apartament din spatele
casei. Administratorul fermei st` \n c`su]a de lng`
grajd se vede de-aici... ad`ug` el, \ntorcndu-se s`-i
arate. Acolo e.
Era o cas` ar`toas`, umbrit` de copaci, cu flori roz
atrnnd de pe un umbrar, deasupra terasei spa]ioase.
Cu Ellen nu te po]i \n]elege prea u[or, relu` el,
dar e o femeie integr`.
Calitate care st`pnului ei \i lipse[te, replic`
Alannah cu mali]iozitate.
Nicholas zmbi, de[i glasul \i r`mase rece.
Poate, fu el de acord. De ce anume te plngi?
}i-am dat de ales.
O alegere imposibil`! {tiai perfect c` eram
nevoit` s`-]i accept preten]iile.
Din cte-mi amintesc, a fost mai degrab` un pe]it
dect o preten]ie.
65
A[ fi preferat a doua variant`. Ai profitat de
puterea ta ca s`-l \mpingi pe tata \ntr-o situa]ie pe care
nu putea s-o evite. Cnd a murit, i-ai c[tigat mamei
mele \ncrederea [i ai strmtorat-o [i mai r`u. Ai furat [i
ai de gnd s` furi \n continuare. Mi-ai furat fecioria,
inten]ionezi s`-mi furi trupul, pentru a-]i na[te copii...
via]a mi-ai furat-o!
Buclele ro[cate \i lucir` \n soare cnd \[i arunc`
\napoi capul, sus]inndu-i privirea cu ochi tulbura]i [i
dispre]uitori.
Dar nu-mi vei fura niciodat` inima, nici mintea.
Sunt ale mele [i sunt bine p`zite. {i nu po]i face
nimic.
Nici nu ]in s` fac mare lucru, replic` insolent
Nicholas, lund-o de mn` pentru a o trage la pieptul
lui. Crezi c` m` intereseaz` inima sau mintea ta?
Mintea nu prezint` alt interes pentru mine dect ca
nivel de inteligen]`, pentru a le fi o mam` potrivit`
acelor copii despre care vorbe[ti att de caustic. Ct
despre inim`...
Se \ntrerupse, desf`cndu-[i palma peste snul ei
sub care inima \i b`tea rapid, dureros.
~sta-i singurul lucru care m` intereseaz` la
inima ta, continu`, zmbind la vederea expresiei ei
frustrate. Faptul c` bate de dou` ori mai repede cnd
te ating.
66
De fric`!
Aiurea. N-o recuno[ti din mndrie, dar m`
dore[ti. Te prefaci eroic, dar te d` de gol
trupul, prostu]` mic`. Crezi c` azi-noapte ar fi
mers att de nedureros, dac` nu erai gata s` m`
prime[ti?
Te ur`sc!
{tiu.
Nicholas porni din nou, ]innd-o de mn` cu
aparent` afec]iune.
Ur`[te-m` ct vrei, Alannah. Mai bine asta,
dect indiferen]a pe care te chinuie[ti atta s-o
exprimi. Singur` \]i faci r`u prin \nc`p`]narea asta
de a nu capitula. Mie chiar \mi place s` v`d cum te
str`duie[ti s` pari pasiv`, cnd tot trupul \]i tremur`
de dorin]` [i m` \ntmpin` cu o grab` aproape inde-
cent`.
Termin`!
Atunci, nu m` provoca, replic` el t`ios, elibern-
du-i mna. Pu]in \mi pas` dac` zaci ca un lemn \n
bra]ele mele, dar n-am de gnd s`-]i acord privilegii
numai fiindc` facem amor \mpreun` sau pentru c` \mi
e[ti so]ie. Dac` vrei considera]ie din partea mea, tre-
buie s-o meri]i.
|ntre timp, Alannah \[i mai reg`sise ct de ct auto-
controlul.
67
La fel ca Ngaire?
Pe Ngaire am iubit-o! ripost` el brutal. {i cu asta,
am \ncheiat orice discu]ie. S` nu te mai aud niciodat`
rostind numele ei. Ai \n]eles?
Ferocitatea dezgolit` din expresia [i glasul lui o
\nsp`imnt`. Alannah se \ntoarse \n alt` parte, dnd
din cap, f`r` a-[i putea \nvinge la[itatea. Ar`ta ca un
diavol, cu o arogan]` att de aspr` \nct, un moment,
Alannah se temuse c` avea s` devin` violent.
Nu e nevoie s`-]i faci griji, spuse el cu dispre],
n-am lovit niciodat` o femeie [i \n nici un caz nu cred
c` va fi nevoie s` folosesc for]a.
}i-am spus c` nu vei avea motive, replic` ea inex-
presiv. Ai doi ostatici chiar trei, dac`-l punem la
socoteal` [i pe David.
Alt nume pe care nu vreau s`-l mai aud.
Alannah \ncepuse s` tremure, scrbit` [i \nfuriat`
de propria ei umilin]`.
Mai sunt [i altele? \ntreb` ea, cu o polite]e distant`.
|n acel moment, un uliu plan` peste nisip, c`utn-
du-[i prada cu ochii s`i aprigi, \n timp ce luneca
aproape poetic pe aripile vntului. Alannah se \nfior`.
A[ dori s` ne \ntoarcem.
Desigur.
Privindu-i trupul zvelt, Nicholas ad`ug`, cu glas lip-
sit de emo]ie:
68
De[i aici e mai cald dect la Christchurch, ar fi
bine s`-]i iei cu tine o jachet`, oriunde ai merge. E
toamn`.
Alannah d`du din cap. O cuprinsese dintr-o dat` o
imens` oboseal`.
Cnd ajunser` \n cas`, Nicholas o privi lung, cu
acea expresie rece [i insolent` care o f`cea s` se simt`
m`runt`, nepriceput` [i inferioar`.
{tii s` g`te[ti?
Uimit` de banalitatea \ntreb`ri, Alannah replic`:
Da.
Dup` un moment, ad`ug`:
Chiar foarte bine, dar am un repertoriu limitat
pn` acum.
Atunci po]i preg`ti cina, din moment ce pe Ellen
am l`sat-o liber` \n weekendul `sta.
A doua zi diminea]a, Alannah se trezi din nou sin-
gur` \n pat. |l visase pe tat`l ei [i zmbea dar \n clipa
urm`toare amintirile \i umbrir` fa]a. Sursul i se [terse
de pe buze \n timp ce-[i acoperea ochii cu bra]ul, ca s`
nu mai vad` camera.
De la cap`tul patului se auzi glasul aspru al lui
Nicholas:
De[teptarea, dac` nu vrei s` vin la tine.
69
Nici o [ans`, replic` Alannah, \nfuriat` de faptul
c` nu mai avea nici un dram de intimitate. Da-r-ar
Domnul s` nu pot face copii!
Un moment, pe chipul lui se z`ri o expresie
hidoas`. O ascunse imediat masca opac` pe care [i-o
putea pune oricnd dorea.
Dac` a[a stau lucrurile, iubito, am s` divor]ez de
tine [i m` voi c`s`tori cu o femeie care [i-a dovedit
deja fertilitatea.
O s`rut` ap`sat, [optindu-i apoi la ureche:
Dar te voi p`stra [i pe tine, ca amant`, \nchis`
\ntr-o temni]` de lux, numai pentru pl`cerea mea.
Ochii lui Alannah se dilatar` de groaz`.
N-ai... n-ai fi \n stare! se blbi ea, strmbndu-se
cnd Nicholas o mu[c` de lobul urechii.
A[a crezi? replic` el, retr`gndu-se pentru a o privi
cu un zmbet [i mai \nfrico[`tor. Roag`-te numai ca pro-
genitura mea s` dea ct mai curnd primele semne de
via]`. N-am nici o [ans` s` \ntineresc. {i-acum, scoal`-te.
|n curnd o s` vin` Ellen [i va trebui s-o cuno[ti.
Ellen Thurkettle era o femeie slab`, mai \nalt` cu
cteva degete dect Alannah [i cu cea mai sever` fa]`
din cte se pot vedea. Alannah sim]i c` o cnt`rise
dintr-o singur` privire, g`sind c` l`sa mult de dorit.
Nici m`car nu-i zmbi cnd \i strnse mna, privindu-l
pe Nicholas cu o expresie de nemul]umire f`]i[`.
70
Ai fi putut s` m` anun]i, spuse ea scurt.
Nicholas ridic` din umeri.
De ce? Casa e tot timpul \n perfect` stare, dac`
asta te \ngrijoreaz`.
{tii bine c` nu e asta, r`spunse ea, \ntorcndu-[i
din nou privirea t`ioas` spre Alannah. M` rog, nu [tiu
ce ai de gnd, Nick, a[a c` sper ca m`car tu s` [tii.
Sigur c` [tiu, o asigur` el, pe cel mai sec ton.
Ochii p`trunz`tori ai menajerei revenir` spre so]ia
st`pnului ei.
Dup` micul dejun am s` v` ar`t casa, doamn`
Challoner.
Nume[te-o Alannah, \i spuse Nicholas.
Numai ea are privilegiul de a-mi permite asta.
Privirea lui Nicholas st`rui asupra buzelor pline [i
ro[ii ale so]iei sale.
Iubito...? \ntreb` el t`r`g`nat.
Te rog, \i spuse Alannah femeii, privind-o \n ochi cu
toat` nep`sarea de care era \n stare. Dac`... \ntruct...
vom locui \n aceea[i cas`... ne va fi mai u[or a[a.
V` numesc cu pl`cere doamna Challoner, dac`
prefera]i, insist` inflexibil` servitoarea.
Nicholas oft`.
Nu fi proast`, Ellen. Lui Ngaire i te-ai adresat pe
numele mic f`r` s` te code[ti, po]i face la fel [i cu
Alannah. {i-acum, ce-avem la micul dejun?
71
Dup` ce mncar`, \ntr-o t`cere aproape
des`vr[it`, Nicholas se retrase \n cabinetul lui,
iar b`]oasa doamn` Thurkettle o conduse pe
Alannah prin cas` cu un formalism rigid care la
\nceput o amuz`, pentru ca dup` un timp s-o
irite att de mult \nct deveni [i ea mult mai
rezervat`.
Cnd doamna Thurkettle se \ntoarse la
buc`t`rie, Alannah ie[i s` exploreze gr`dinile,
descoperind o piscin` \nc`lzit` [i un teren de
tenis, lng` ni[te garduri de plas` acoperite cu
vi]`-de-vie. |n apropiere cre[teau diverse soiuri de
l`mi [i meri. Cnd mu[c` dintr-un fruct mare [i
auriu, Alannah constat` c` miezul acestuia era att
de acid \nct zmbi, imaginndu-[i c`-i explodau
din]ii.
Livada era pe ct de \ntins`, pe-att de bine
\ntre]inut`, iar dincolo de ea Alannah g`si o gr`din`
de zarzavaturi. Printre straturile de conopid` lucra un
b`rbat \nalt, slab [i ridat, care o privi surprins \n timp
ce se apropia de el.
|i r`spunse la salut scurt, dnd din cap:
'Nea]a.
Eu sunt Alannah... Challoner, se prezent` ea,
\ntinzndu-i mna, cu speran]a c` omul nu-i observase
u[oara ezitare.
72
Hugh Thurkettle, r`spunse gr`dinarul privindu-i
ezitant mna, apoi i-o strnse. Numai fericire v`
doresc, ad`ug` el, ro[ind u[or.
Alannah sim]i c` se \mbujora [i ea. R`spunse
crispat`:
Mul]umesc. Pornisem \n explorare. Ce gr`din`
superb`! Singur o \ngrije[ti?
Da, r`spunse Hugh Thurkettle, continund s`
pr`[easc`.
{i gr`dina din jurul casei?
{i pe-aia. Nick e un om care [tie ce vrea. Eu i-o
fac.
Alannah se aplec` s` smulg` o mic` buruian`. Cnd
se ridic`, un brusc acces de ame]eal` o f`cu s` clatine
din cap.
Vai de mine, m-am ridicat prea brusc. Domnule
Thurkettle, acelea de la cap`tul gr`dinii sunt guava?
Da. Galbene [i ro[ii. |nc` nu s-au copt peste
vreo dou` luni...
Alannah d`du din cap.
E minunat aici, nu-i a[a? Atta lini[te [i fru-
muse]e...
A[a a[a, \ncuviin]` Thurkettle, ad`ugnd apoi: o
s` v` plac` aici.
Considernd, pesemne, c` fusese peste m`sur` de
comunicativ, \n continuare nu-i mai d`du dect
73
r`spunsuri monosilabice. Dup` un timp, Alannah
renun]` [i se \ntoarse spre cas`, pe o c`rare m`rginit`
de flori \nmiresmate.
Se a[ez` \ntr-un [ezlong de lng` piscin`.
So]ii Thurkettle erau acri [i deloc comunicativi,
dar Ellen r`spundea clar [i precis la orice \ntrebare.
Astfel, Alannah afl` c` Ngaire mobilase ea \ns`[i dor-
mitorul, iar pentru restul casei fusese angajat un
decorator.
Oftnd, \[i scufund` degetele \n apa piscinei. Spre
surprinderea ei, era destul de cald` ca s` poat` face
baie.
Panouri solare, se auzi glasul lui Nicholas din
spatele ei, pe un ton ironic care o f`cu s` \n]epe-
neasc`.
Aha... \n]eleg...
Instinctiv, Alannah ridic` ochii spre acoperi[, \n
c`utarea dreptunghiurilor argintii pe care le v`zuse pe
attea alte case.
Sunt orientate spre nord, spuse el, \ntinzndu-i
mna. Ai fost la debarcader?
Nu.
|n timp ce se ridica \n picioare, Alannah \i evit`
mna \ntins`, dar Nicholas zmbi [i o cuprinse de
talie.
Atunci, hai s` coborm, propuse el binevoitor.
74
Debarcaderul se afla la poala falezei, constnd
dintr-o construc]ie solid` de unde pornea un ponton,
peste stnci, spre larg. Pere]ii verzi ad`posteau o
[alup` mic`, o ambarca]iune pneumatic` [i dou`
canoe, precum [i diverse echipamente specifice: plase
pentru raci, n`voade mirositoare, suli]e lungi [i
nenum`rate undi]e [i crlige.
D` o impresie de pustietate...
Vocea lui Alannah r`suna ciudat \n spa]iul vast al
cl`dirii.
Nicholas care verifica o plas` pentru raci,
r`spunse:
A fost construit pe vremea cnd b`rcile erau
]inute \n`untru, de-asta e att de mare.
Apoi porni spre ponton [i privi \n lungul acestuia,
cu minile \n buzunare.
Dup`-amiaz` vom trece pe partea cealalt`.
N-ar trebui s` lucrezi? se interes` Alannah.
|]i faci griji pentru c[tigurile mele?
Ironia o f`cu s` devin` rigid`, dar Nicholas con-
tinu` f`r` nici o pauz`:
Stai lini[tit`, madam nevast`, iau eu m`suri s`
n-ai nici o problem` cu banii. N-o s` dau faliment
numai fiindc` sunt \n luna de miere. Am angaja]i de
\ncredere, a[a c` s`pt`mna asta \]i stau cu totul la
dispozi]ie.
75
Ai grij` s` nu te \neci, \l preveni ea accetundu-[i
caustic cuvintele.
Auzind-o, Nicholas rse [i se apropie din nou.
Ai fi cea mai vesel` dintre toate v`duvele vesele,
nu-i a[a? glumi el \ncet, apucnd-o de umeri. Regret,
iubito, n-am de gnd s` mor a[a, cnd \]i vine ]ie la
socoteal`. Va trebui s`-mi supor]i dezgust`toarea
autoritate asupra vie]ii tale \nc` mul]i ani de-acum
\nainte.
{i, parc` pentru a fi sigur c` se f`cuse bine \n]eles,
o s`rut`, folosindu-[i deliberat for]a pentru a-[i accen-
tua amenin]area nu tocmai subtil` din cuvintele ros-
tite.
Ziua aceea stabili programul tuturor zilelor care
urmar`. Nu erau chiar att de nepl`cute. Nop]ile o
\ngrozeau mai mult, c`ci de fiecare dat` \i era tot mai
greu s` r`mn` inert` \n bra]ele lui.
Dup` ce luna de miere prescurtat` la o s`pt`mn`
trecu, Nicholas \ncepu s` plece \n fiecare diminea]` la
Auckland. Se \napoia pe sear`, iar dup` cin` se
retr`gea adesea \n birou, venind la culcare trziu dup`
ce Alannah adormise.
Dar nu trecea nici o sear` f`r` s-o trezeasc` din
somn.
76
Capitolul 6
|ntr-o sear`, Alannah nu mai putu s` bea cafeaua de
dup` cin`. Aroma ei savuroas` \i provoc` pe nea[tep-
tate un acces de grea]`. St`tu cteva momente privind
\n cea[c`, \n timp ce-[i d`dea seama cum alte cteva
incidente \ncepeau s` se lege.
Nicholas st`tea \n fa]a ei, pe canapea, ascultnd
relaxat Das Lied von der Erde de Mahler, \n inter-
pretarea lui Janet Barker [i James King. Era unul din-
tre pu]inii oameni pe care Alannah \i v`zuse cu
adev`rat concentra]i \n timp de ascultau muzic`, iar
dup` aceea comenta cu ea piesele audiate. O dat` sau
de dou` ori, constatase c` aceste dialoguri \i f`ceau
pl`cere. Dar nu [i \n seara asta.
O s`pt`mn` mai trziu, Alannah ie[i din cabinetul
medical, cu b`nuielile adeverite.
77
|n trupul ei tr`ia o f`ptur` str`in`, un parazit care-i
consuma resursele vitale, a c`rui prezen]` \i provoca
gre]urile aproape constante.
{i totu[i, era recunosc`toare. |ntruct \[i atinsese
scopul, Nicholas urma s-o lase \n pace.
|i v`zu ma[ina \n garaj, dar nu porni s`-l caute. Abia
reu[i s` ajung` la timp \n baie. |nc` mai st`tea a[ezat`
pe marginea c`zii cnd \i auzi pa[ii \n dormitor.
Alannah?
Nu apuc` s`-i r`spund`. Nicholas ap`ru \n u[`, cu
o expresie ciudat` cnd o v`zu cum st`tea pe margine,
palid` [i ame]it`.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` el.
Alannah se ridic` \n picioare.
Sunt gravid`, \i r`spunse, dintr-o dat` dominat`
de o furie s`lbatic`. Singurele ei visuri materne
fuseser` asociate cu David; \i venea s`-l loveasc` pe
Nicholas la fel de crud cum o lovise [i el pe ea, s`-i
calce \n picioare visurile tot att de brutal pe ct
fuseser` terfelite [i ale ei.
|n]eleg, spuse el \ncet, cu expresia devenindu-i
de nep`truns.
{i nu m` simt bine, se r`sti Alannah. Vrei s` m`
la[i singur`, te rog?
Zmbind, Nicholas se apropie de ea, cu mna
\ntins`.
78
Vino, scorpie mic`, ar fi cazul s` te culci. Ar`]i ca o moart`.
Refuzul lui de a-i r`spunde la provocare o f`cu s`
nu se mai poat` st`pni. Cnd Nicholas vru s` o
cuprind` de mijloc, \l lovi peste mn`.
Pe sub culoarea bronzat` a fe]ei, Nicholas se albi cu
o furie att de palpabil` \nct, un moment, Alannah
ezit`. |nainte de a-[i pierde firea cu totul, se repezi s`
vorbeasc`:
Sunt \ns`rcinat`, n-ai auzit? }i s-a realizat scopul
pentru care m-ai luat de nevast`, a[a c` nu mai sunt obli-
gat` s`-]i suport atingerea. Cel pu]in, pn` te vei hot`r\ s`
mai faci un copil cu mine. Mi se \ncre]e[te carnea pe trup
numai cnd m` atingi. {i-acum, las`-m`-n pace! Te
ur`sc!
Un moment, avu impresia c` mersese prea departe.
Nicholas o privea cu o intensitate att de s`lbatic`,
\nct minile lui Alannah se albir` \ncle[tate pe mar-
ginea c`zii. Apoi, \ncet, so]ul ei reu[i s`-[i st`pneasc`
valul de furie, de[i cnd \i vorbi glasul \i r`sun` scurt
[i ustur`tor ca o lovitur` de bici.
|]i place s` te ating, ipocrit` mic` ce e[ti, [i nu
\ncerca s-o negi. Cnd vin la tine, e[ti gata s` m`
prime[ti. Presupun c` Stewart nu ]i-a recomandat s`
\ntrerupi contactele sexuale...
Un moment, Alannah se sim]i tentat` s` mint`, dar
mndria o \mpiedic`.
79
Nu, r`spunse ea rece.
Atunci, am s` m` culc cu tine ori de cte ori am
chef. Se pare c` \nc` n-ai \nv`]at s` accep]i realitatea,
Alannah, continu` el, cu o r`ceal` batjocoritoare. De
pild`, realitatea c`-]i face pl`cere s` te posed.
Maimu]oi \ngmfat, rosti ea rar [i limpede. Nu-]i
suport minile [i gura dect \nchiznd ochii [i
imaginndu-mi-l pe David \n locul t`u. De-asta am...
Nu-i v`zu mna. Abia peste cteva momente, cu
fa]a cuprins` \n palme, \[i d`du seama c` o lovise
peste obraz att de tare \nct numai faptul c` se ]inea
de cad` o oprise s` se pr`bu[easc` \n`untrul aces-
teia.
Prin ]iuitul din urechi \l auzi pe Nicholas \njurnd,
un [ir ne\ntrerupt de blesteme care p`reau s`-i ias` pe
gur` f`r` voia lui. Apoi, dou` bra]e puternice o
ridicar`, \n timp ce printre gene \ncepeau s`-i curg`
lacrimile, [i fu c`rat` pe sus \n dormitor, unde se sim]i
aruncat` pe pat.
Stai aici, se r`sti el \ncet, cu glas gros, c` de nu,
va trebui s`-mi supor]i iar minile \n timp ce smulg
hainele de pe tine.
Din cine [tie ce motiv, aceste cuvinte o f`cur` s`
tresar`, dar r`mase cu ochii \nchi[i pn` auzi u[a
trntindu-se. Atunci, cu mi[c`ri greoaie, b`trne[ti, se
d`du jos din pat, \[i lu` c`ma[a de noapte [i se sp`l`
80
pe fa]`. Pn` a doua zi vn`taia avea s` devin` foarte
vizibil`, dovad` c` era un sadic, cu nimic mai presus
de mitocanii care-[i b`teau nevestele.
O trezi din somn zgomotul slab al unor ro]i. Ellen
Thurkettle \mpingea \n camer` un c`rucior pentru
servit, cu o expresie posomort`.
}i-am adus cina, spuse ea f`r` nici o introducere,
ad`ugnd: [i nu ]i-a spus nimeni c` cine caut` necazul
cu lumnarea \l [i g`se[te?
Ba bine c` nu, confirm` Alannah, sim]ind c` \ntr-adev`r
\i era foame. M` \ntreb dac` lui Nick i-a spus-o cineva.
|n mod nea[teptat, expresia lui Ellen se \mblnzi.
|nva]` [i el, n-am nici o \ndoial`, spuse ea.
|nd`r`tnic` mai e[ti...
Mi s-a mai spus. Eu prefer s` m` consider
hot`rt`.
Nici nu m` mir.
|i aranj` pernele la spate, continund:
Dac` ai un dram de minte, m`car, ai face bine s`
termini odat` cu r`fuiala asta prosteasc`. Ce-i f`cut e
bun f`cut [i vreun an de-acum \ncolo n-o s` mai ai
nevoie de certuri [i tulbur`ri. Unii zic c` pe copil \l
influen]eaz` starea \n care e mama ct \l poart` \n pn-
tecele ei. Eu n-a[ merge pn` acolo, da' nu-]i folose[te
la nimic s` te por]i ca o neghioab`.
81
Dar nici nu sunt altceva, replic` Alannah cu
ostilitate. Dac` Nicholas \[i dorea o so]ie iubitoare,
[i-ar fi ales o femeie gata s` se \ndr`gosteasc` de el.
Cu buza tremurndu-i, \ncheie \ntr-o izbucnire
p`tima[`:
{i cum [i-a permis s`-]i spun` \-\nainte de a vrea
eu s` te anun]!
Ellen se ridic`, privind-o cu dispre].
Crezi, pesemne, c` gndesc cu picioarele, dac`
nu [tiu s` recunosc ce se vede cu ochiul liber! Nick nu
mi-a spus nimic, proast` mic`. {i-acum, m`nnc` [i-ai
s` te sim]i mai bine.
Nu pot.
Pufnind ostentativ, Ellen replic`
Ba po]i. {tiu cum te sim]i, crede-m`, [i e \ngrozi-
tor atta ct dureaz`, da' o s`-]i treac`. {i-acum, pune
mna [i m`nnc` pn` nu m` sup`r.
Credeam c` ajunge s` m` vezi ca s`-]i piar` tot cheful.
Nu z`u?
|n timp ce-i punea tava cu mncare pe genunchi,
servitoarea mai spuse:
Ei, afl` c` nu-i prea \nghit pe cei care-[i plng sin-
guri de mil`. {i trebuie s` recuno[ti c`, de cnd e[ti
aici, altceva n-ai prea f`cut.
|mi plng singur` de mil`? ripost` Alannah, indig-
nat`. {i n-am motive?
82
Oi fi avnd, nu se l`s` Ellen. Da' dac` ai ni]ic`
t`rie de caracter, acuma la[i toat` povestea asta \n
urm`. Cel mai important e copilul.
Nu pot s`-l suf`r pe copilul `sta! replic` furioas`
Alannah.
|mi pare r`u s-aud. Sunt sigur` c` nu vrea s` aib`
o mam` a[a de necugetat` \nct s`-i fac` r`u numai din
ciud`. L-ai putea face pe Nick s`-]i m`nnce din palm`,
dac` ]i-ai juca bine cartea, da' m` \ntreb dac` [tii cum.
Sau poate preferi s` le acre[ti via]a tuturor celor din
jur, numai ca s` ar`]i c` tu ai dreptate?
Alannah o privi uluit`.
Nick m` ur`[te la fel de mult cum \l ur`sc [i eu pe el.
Gogo[i! Copilu' `la de unde-a ap`rut, mm?!
Obrajii delica]i ai lui Alannah se \nro[ir` ca focul.
{tii la fel de bine ca [i mine, fu ea nevoit` s`
r`spund`, c` dragostea sau... sau iubirea... n-are nici o
leg`tur` cu asta.
Observnd stnjeneala cauzat` de franche]ea ei,
Ellen zmbi f`r` chef.
Credeam c` tineretul din ziua de azi e mai eman-
cipat cnd e vorba de sex. Uit`-te la tine, te-ai \mbujo-
rat la fa]` ca o [col`ri]`. Sigur c` [tiu cum e via]a, dar
\l cunosc [i pe Nick. Nu [tiu ce motiv ]i-o fi spus, da-]i
garantez c` dac` nu voia s` se culce cu tine, nu te-ar fi
dus nici \n fa]a altarului!
83
{i cred c` ar trebui s` m` simt onorat` de... de
poftele lui! se r`sti Alannah, \nfuriat` pentru c`, f`r` s`
observe, terminase supa de pui, iar Ellen g`sea replici
la toate argumentele ei.
Cele mai multe a[a ar face, replic` nep`s`toare
femeia. La urma urmei, e un compliment s` te
doreasc` un b`rbat. {i mai e [i o baz` pe care po]i
cl`di.
Nu f`r` compasiune, privi capul ro[covan aplecat
deasupra farfuriei.
Nick nu-mi vorbe[te despre via]a lui personal`,
nici mie [i nici altora, [i nici eu nu-s a[a de \nd`r`tnic`
\nct s` nu-mi schimb p`rerea despre cineva. Da' tre-
buie s` te mi[ti [i tu ct de ct.
Alannah ridic` o privire chinuit`.
|n ct timp \[i revine omul dup` ce i-a murit cineva?
|ntr-un an.
Ei bine, atunci eu mai am zece luni. Nick mi-a
omort toate speran]ele [i visurile, cnd m-a silit s`-l
iau de b`rbat. Dar nu-]i port pic`, ad`ug`, dndu-[i
seama c` Ellen, \n felul ei ciudat, ]inea la ea.
Foarte frumos, pufni Ellen, deloc \mbunat` de
aceast` remarc` \mp`ciuitoare. Nu eu-s aia cu care tre-
buie s` tr`ie[ti.
Cum [i-a a[ternut, a[a o s` doarm`, insist`
Alannah, cu satisfac]ie vizibil`.
84
{i chiar crezi c` ai s` reu[e[ti? \ntreb` Ellen,
ne\ncrez`toare. Ei bine, feti]o, afl` c` l-am mai v`zut
pe Nick dobornd oameni [i nu-i un spectacol prea
pl`cut. E \ntru totul att de necru]`tor pe ct pare. Mai
bine fii cuminte.
{i s` m` las c`lcat` \n picioare? \ntreb` cu
aprindere Alannah, mncnd cu mi[c`ri dezgust`tor
de gr`bite.
Se pare c` a [i f`cut-o. Numai s` nu te-a[tep]i ca
starea \n care te afli s`-l \nduplece cu ceva, o mai preveni
Ellen, privindu-i un moment pata ro[ie de pe obraz.
De[i, dup` cum v`d, ai [i descoperit asta, nu-i a[a?
|ntr-adev`r, r`spunse Alannah, \ntorcnd capul.
Un moment, servitoarea r`mase nemi[cat`, apoi
ie[i \nchiznd u[a dup` ea.
De pe buzele lui Alannah se desprinse un oftat pre-
lung, tremur`tor. Puse pe c`rucior mncarea r`mas` [i
se \ntoarse pe o parte, acoperindu-[i fa]a cu bra]ul.
Nu peste mult adormi.
Nicholas se trezi brusc, dintr-o singur` mi[care,
deschiznd ochii f`r` buim`ceala obi[nuit` \n primele
cteva clipe. |ntoarse \ncet capul s-o priveasc`. Dup`
cteva momente att de tensionate \nct Alannah
crezu c` avea s` urle, c`sc` [i \i ur` bun` diminea]a cu
un glas complet lipsit de expresie.
85
|i r`spunse [i ea la fel de rece, iar dup` un moment
Nicholas o \ntreb` calm:
Cum te sim]i?
R`u.
Tonul sec pe care \i vorbise \l f`cu s` se \ncrunte.
Stai aici, \i spuse el. |]i aduc ni[te biscui]i [i un
ceai.
|i st`tea pe limb` s`-i r`spund` s` nu se deranjeze,
dar observa]ia caustic` a lui Ellen, cum c` prefera s`-[i
fac` singur` r`u numai din ciud`, o determin` s` tac`.
Nicholas reveni peste cteva minute cu o tav` [i o
privi posomort \n timp ce-[i mnca biscui]ii [i-[i bea
ceaiul.
Apoi o \ntreb` rece:
Ce-]i mai face obrazul?
Incredibil: uitase! |nro[indu-se la fa]`, \i r`spunse
cu o sinceritate rigid`:
Nu simt nimic, deci cred c` mi-e mai bine.
|n privirea lui implacabil` se z`ri o lic`rire.
|mi pare r`u c` te-am lovit, dar nu era nevoie s`
strigi \n gura mare. N-am s` te mai ating. Nici atunci
n-a[ fi dat \n tine, dar m-ai insultat intolerabil de grav.
Eu?! strig` Alannah, \nfuriat` ca \ntotdeauna c`
nu reu[ea s`-i str`pung` armura mul]umirii de sine.
Tu m-ai insultat! M-ai luat de nevast` purtndu-te cu
mine ca [i cum a[ fi fost o p`pu[`, f`r` creier, f`r` per-
86
sonalitate, f`r` sentimente sau nevoi! Asta-i cea mai
mare insult`! Nu s` ai al`turi pe cineva care te \n[al`
cu gndul, ci s` te sim]i considerat un android lucru
pe care niciodat`, niciodat` n-am s` ]i-l iert!
Primele ei cuvinte \l f`cuser` s` p`leasc`. La sfr[itul
tiradei, \ns`, Nicholas se f`cuse aproape vn`t.
Surprins` [i \ncurajat` de satisfac]ia crunt` pe care
o sim]ea, Alannah se gr`bi s` continue:
Ct despre strigatul \n gura mare ei bine, e clar
c` Ellen [tie ce caut aici. Nici nu m` mir c` mariajul
nostru a ajuns subiect de conversa]ie.
Ei, la dracu'! izbucni Nicholas.
Sngele \i fugise din obraji l`sndu-l din nou palid,
cu o expresie ciudat`, mai blnd` parc`, f`cnd-o pe
Alannah s` \nchid` ochii pentru a n-o mai vedea.
N-am discutat niciodat` cu Ellen despre tine
sau despre mariajul nostru, spuse Nicholas, \ncordat.
M` ascul]i, Alannah?
Da, murmur` ea aproape neauzit.
Ellen e foarte perspicace.
Este, confirm` Alannah, ad`ugnd sfid`tor: nici
n-a fost nevoie s`-i spun c` m` lovise[i. A v`zut cu
ochii ei urma.
Ai perfect` dreptate.
De ast` dat`, \n glasul lui Nicholas se sim]i un rs
amar, iar Alannah deschise din nou ochii, pentru a
87
vedea c` privirea lui se a]intise spre snii care i se ridi-
cau [i coborau rapid. Lundu-i mna, Nicholas \i
depuse un s`rut \n palm`, observnd satisf`cut cum
atingerea senzual` \i f`cea degetele s` se contracte.
|nnebunit`, Alannah izbucni:
Ai spus c` nu m` mai atingi!
Un moment, gura lui Nicholas se strnse cu furie,
apoi spuse calm, f`cnd eforturi vizibile de a se
st`pni:
Draga mea, chiar nu putem ajunge la o
\n]elegere? Nu te-am luat de so]ie cu inten]ia de a te
face att de nefericit` pe ct se vede clar c` e[ti. Sunt
convins c` exist` destule [anse s` avem o c`snicie
rezonabil de reu[it`.
Cu voce st`pnit`, Alannah r`spunse:
Refuz s` te accept altfel dect ca pe un propri-
etar. Ai folosit intrigile [i for]a pentru a m` r`pi de
lng` oamenii pe care-i iubeam. La momentul respec-
tiv, p`reai convins c` merit` efortul. Dac` ]i-ai schim-
bat p`rerea, nu pot spune c`-mi pare r`u, dar nu te
a[tepta s` reac]ionez ca la carte, \ndr`gostindu-m` de
r`pitorul meu.
Cnd o privi din nou, Nicholas avea ochii duri ca
dou` cioburi de cuar] \n mijlocul unui chip \nghe]at.
Foarte bine, r`spunse el rece [i, ridicndu-se de
pe pat, plec` f`r` s` mai adauge nimic.
88
|n seara aceea \i telefon` lui Ellen c` nu se \ntorcea
acas`. |[i petrecu noaptea \ntr-o mansard` pe care o
avea \ntr-o cl`dire administrativ` din Auckland.
|n timp ce iarna prindea rul \n c`tu[ele ei,
Alannah se sim]ea tot mai singur`. Nicholas lipsea din
ce \n ce mai des [i adesea pleca \n str`in`tate. |[i petre-
cea multe nop]i \n mansarda din ora[, iar cnd venea
acas` nu se mai purta ca un so] cinic [i detestabil.
Curtenitor dar distant, o trata cu o considera]ie atent`.
Dormeau \n acela[i pat, dar n-o mai atingea. La
\nceput, Alannah fu surprins`, apoi \[i spuse c`
probabil avea o amant`, \ncercnd s` se conving` c`
acest gnd \i f`cea pl`cere.
O singur` dat` Nicholas se mai pierdu cu firea,
cnd Alannah se \mpiedic` de marginea unei draperii
albe, ie[ind pe teras`. Noroc c` Nicholas era lng` ea.
Se r`suci [i o prinse, reflexul lui prompt \mpiedicnd-o
s` cad`.
Zguduit`, Alannah se desprinse din bra]ele lui [i se l`s`
pe un scaun de fier forjat, lovindu-[i cotul de feronerie.
Se strmb` de durere, cu ochii plini de lacrimi.
Auzi din spatele ei glasul lui Nicholas, amuzat [i
biciuitor:
Hai, de ce nu \njuri? Asta-i reac]ia ta obi[nuit` la
durere, nu?
89
|ncerc s` m` dezv`], replic` Alannah, aruncnd o
privire plin` de ur` spre f[ia nevinovat` de m`tase.
Dr`cia dracului!
Scap` de ea.
Poftim? \ntreb` ea surprins`, privindu-i peste
um`r silueta profilat` pe albastrul viu al cerului. De[i
iarn`, soarele era destul de cald, iar umerii lui
Nicholas se conturau la]i [i musculo[i \n tricoul
sub]ire de bumbac.
Am spus s` scapi de ea, repet` el [i, v`znd c`
\nc` \l mai privea nedumerit`, se \ncrunt` nervos.
Redecoreaz` toat` casa, dac` ]ii neap`rat. Mai pu]in
biroul meu, desigur. Dar dormitorul, \n orice caz. {tiu
c`-]i displace.
"Nu z`u?" replic` ea \n gnd, ridicnd din umeri.
Niciodat` nu-[i exprimase vreo opinie despre casa lui.
Nu m` deranjeaz`, \l min]i, cu fals` nep`sare.
Glasul lui Nicholas se auzi mai aproape, iritat.
S` [tii c` dac` schimbi perdelele nu \nseamn` c`
abdici de la nepre]uita ta independen]`. Oricum,
pu]in \mi pas` ce sim]i pentru mine, a[a c` bosum-
flarea asta prelungit` n-o s` rezolve nimic.
V`znd-o c` era gata s`-l contrazic`, zmbi
r`ut`cios, ad`ugnd:
S` [tii c` nu prea sunt [anse ca b`iatul s` te fi
iubit, altfel se \nsura cu tine f`r` s` mai a[tepte. |n
90
contractul de burs` nu se stipula nimic referitor la
starea civil`, iar suma era destul de mare pentru ca din
ea s` poat` tr`i doi oameni, f`cnd doar economii
moderate. Sunt sigur c` [tia asta.
S` nu-ndr`zne[ti s`-mi plngi de mil`! scr[ni
Alannah, gata s` se repead` la el.
Iute ca fulgerul, Nicholas o apuc` de \ncheieturile
minilor, ]innd-o cu de-a sila pe scaun. Vl`guit`, abia
mai reu[i s` repete, cu voce tot mai slab`:
S` nu-ndr`zne[ti... s` nu \ndr`zne[ti...!
Prin vjitul din urechi, \l mai auzi \ntrebnd ceva,
surprins, \nainte de a le[ina.
Cnd \[i veni \n fire, primul pe care-l distinse fu
glasul lui Nicholas. Nu \n]elegea ce spunea, dar p`rea
s` se justifice, ceea ce era att de surprinz`tor \nct
Alannah deschise ochii.
...trebuie s` se termine odat`!
Aceasta era vocea lui Ellen, furioas`, poruncitoare.
Uit`-te la ea, pentru numele lui Dumnezeu! N-are
nici o bucurie [i nici nu suport` sarcina la fel de u[or
ca altele. Dac` v` tot lua]i la har]`, numai de pierdut o
s-ave]i, amndoi. E la fel de n`zuroas` ca tine [i, cnd
o ataci, imediat d` [i ea.
Apoi, vocea aspr` a femeii se mai \mblnzi.
91
Doamne sfinte, Nick, ce te-a apucat? Am ajuns eu
s` te d`sc`lesc cum s` te por]i cu femeile?
|ntr-adev`r ce se \ntmpla? Alannah \ncerc` s` se
salte \ntr-un cot. Mi[carea \i f`cu capul s` se
\nvrteasc` [i c`zu la loc pe pern`, cu un geam`t.
Cei doi se \ntoarser` imediat spre ea.
}ine capu' jos, proasto! \i ordon` imediat Ellen,
apropiindu-se de pat.
Pentru prima oar`, Alannah \i zmbi f`r` rezerve.
Vorbe[ti de parc-ai fi tata.
Iar el vorbe[te de parc-ar fi un om cu scaun la cap,
replic` Ellen, potrivindu-i plapuma. Acum ]i-e mai bine?
Da, mul]umesc... Pu]in cam sete...
Nicholas le privea t`cut din apropiere. Dup` ce
Ellen se duse \n baie s` aduc` un pahar cu ap`, veni
lng` pat, spunnd \ncet [i f`r` nici o urm` de emo]ie:
|mi pare r`u.
Alannah, frnt` de oboseal`, sim]ea c` toat` furia i
se risipise.
Chiar a[a? Dar ai vorbit serios, nu?
Un moment, privirea lui ezit`. Apoi, \ns`, r`spunse
cu aceea[i fermitate:
Da, nu retractez nimic. Ceea ce nu \nseamn` c`
trebuia s` ]i-o spun. Am f`cut-o anume ca s` te lovesc.
{i de cnd regre]i c` m` love[ti? replic` ea, prad`
unui impuls \nver[unat.
92
Cam de-acum.
Cnd Ellen reveni cu apa, Nicholas plec`, dar acest
incident marc` \nc` un punct de r`scruce \n rela]ia lor.
Nu atitudinea lui se schimbase; era la fel de curtenitor,
de atent [i... de absent. Alannah era cea c`reia i se
modificaser` perspectivele.
Ajunge doar s`-i spui c` vrei s` fie acas`, [i-o s`
vin`, o pisa la nesfr[it Ellen.
Alannah ridica sfid`tor b`rbia, replicnd ca de obi-
cei:
Nu eu \l alung.
Nu? Nici un b`rbat nu se-nvrte prin preajm`
cnd e clar c` prezen]a lui e nedorit`.
Las` c` [tie el ce face... se \nc`p`]na Alannah s`
insiste; discu]iile despre el \i f`ceau o pl`cere stranie,
\nver[unat`.
Of, pentru numele \nduratului Dumnezeu,
amndoi sunte]i la fel de breji! S`-l fereasc` Domnul
pe bietul copil, cu ni[te p`rin]i a[a de \nd`r`tnici! Da'
m`car cu dormitorul `sta ai putea s` faci ceva!
93
Capitolul 7
|n timpul lucr`rilor de redecorare interioar`,
Nicholas \[i petrecu nop]ile cnd st`tea acas` \ntr-un
dormitor pentru musafiri, separat de al lui Alannah.
Dac` se sim]ea singur` \n pat, n-o recuno[tea nici
m`car \n sinea ei.
Cnd camera fu gata, reveni lng` ea, felicitnd-o
doar de form` dup` ce arunc` o privire \n jur.
Alannah avu senza]ia unui du[ cu ap` rece.
Dojenindu-se aspru \n sinea ei pentru prostia pe care
o f`cuse, \[i spuse cu curaj c`-i pl`cea camera,
desf`tndu-[i ochii cu verdele de jad al pere]ilor,
urnele chineze[ti elegante care puneau pete de
culoare, [i cuvertura de pe patul jos [i \ntins, din
m`tase oriental` \n aceea[i nuan]` de verde,
\nveselit` cu un model floral. Podeaua era acoperit`
94
cu o mochet` alb`, mobila la fel de alb` avea
unghiuri drepte, \n ton att cu stilul oriental al
camerei ct [i cu restul casei, iar contrastele erau
accentuate de un superb birou Queen Anne de lac
ro[u, cu chinez`rii aurii ce luceau ca nestematele \n
elegan]a discret` a decorului. Costase att de scump,
\nct Alannah voise s` renun]e la el.
Domnul Challoner a spus c` dac` \l dori]i, \l ve]i
avea, insistase neclintit decoratorul.
De-a lungul lunilor, atitudinea lui Ellen se \nc`lzise
apreciabil, dar Alannah continua s` aib` senza]ia c`
era p`zit` ca la [coal`, de o directoare cu limba
ascu]it` care nu ierta nimic. |n consecin]`, o trata cu o
polite]e rezervat` [i nu se destindea dect \n compa-
nia lui Hugh.
Dar Hugh plecase s`-l ia de la aeroport pe Nicholas,
care revenea dintr-o c`l`torie de afaceri la San
Francisco, iar Alannah se sim]ea tot mai \ncordat`. Din
cine [tie ce motiv, nu mai avea nici un chef s` i se
\mpotriveasc`. Pe m`sur` ce avansa, sarcina p`rea s-o
\ngreuneze, nu numai pe plan fizic ci [i emo]ional.
Nicholas devenise [i el mult mai calm, dar din partea
lui motivele erau destul de clare. Doar nu dorea ca
urma[ul lui s` vin` pe lume cu o mam` fierbnd de
furie \ncontinuu!
Sunetul insistent al telefonului \i tulbur` gndurile.
R`spunse Ellen [i, dup` un moment, veni s-o anun]e:
95
Nick era.
Da...?
Poate c` \nc` nu venea acas`. O emo]ie nedefinit`
\i \ngro[` vocea cnd \ntreb`:
Ce-a spus?
Aduce doi musafiri, Ralph [i Caroline Sterling.
Tat` [i fiic`.
Clipind din ochi mirat`, Alannah se ridic` [i o urm`
pe Ellen \ntr-un dormitor de oaspe]i. Nicholas nu mai
invitase niciodat` pe nimeni \n cas`.
{i la fel ca to]i b`rba]ii, continu` Ellen nervoas`,
tr`gnd perdelele, se-a[teapt` ca totul s` fie gata ca
prin miracol. Bine m`car c` m-a anun]at. Nu! o opri ea
pe Alannah, v`znd-o c` pornea spre baie. O fac eu!
Tu du-te [i culege florile.
Poftim, coment` Alannah spre propria-i burt`
proeminent`, peste cteva minute, \n timp ce t`ia o
ramur` \nflorit`, uite ce-ai f`cut din mine, copile: o
biat` culeg`toare de flori!
Dar creanga cu boboci ar`ta supreb \n camera pe
care i-o repartizase Carolinei Sterling. Pentru tat`l
acesteia preg`tise un aranjament floral mai masculin,
de gladiole [i frunze.
Ai fler, coment` Ellen.
Obrajii lui Alannah se \mpurpurar`. Ellen era att
de zgrcit` cu complimentele, \nct fiecare p`rea o
adev`rat` comoar`. |i d`du curaj s-o \ntrebe:
96
Sterlingii au mai fost aici?
A, da. De multe ori.
Cum sunt ca oameni?
Ellen ridic` din umeri, aruncndu-i o privire scurt`,
[ireat`.
Destul de simpatici. Domnul Sterling face afaceri
cu Nick. Carolinei i-ar fi pl`cut s` ajung` a doua
doamn` Challoner.
Aha...
Un moment, Alannah se lupt` cu un nou [i straniu
complex de emo]ii, dndu-[i seama \ngrozit` c` cea
mai puternic` era indignarea! O speria faptul de a
descoperi c`, de[i nu-[i putea iubi so]ul, devenise
oarecum posesiv` fa]` de el.
Cred c` e o frumuse]e r`pitoare, spuse ea poso-
mort`, \ncercnd s`-[i p`streze demnitatea.
Ellen zmbi sarcastic.
Da, este...
Nici nu m` mir.
Ce vrei s` servesc la micul dejun, mine-
diminea]`?
Deci, schimbul de confiden]e se terminase.
Alannah discut` cteva minute despre mnc`ruri,
verific` pentru ultima oar` toate camerele, apoi se
\ntoarse \n dormitor.
Privindu-se \n oglind`, hot`r\ s` se spele pe
cap, iar peste un sfert de or`, \n timp ce st`tea
97
a[ezat` pe marginea patului, \n halat, uscndu-[i
p`rul cu foenul, sim]i pe um`r mna so]ului ei.
O! exclam` ea, \n timp ce vjitul usc`torului se
stingea treptat. Te-ai \ntors mai devreme!
Nicholas ridic` din umeri.
Cu vreo jum`tate de or`. |mi pare r`u dac` ]i-am
dat planurile peste cap.
Tonul lui rece [i indiferent o irit`, dar \ntre timp se
\nv`]ase s` nu reac]ioneze.
Scuz`-m` c` n-am fost gata ca s`-]i \ntmpin
musafirii, spuse ea, gemnd cnd copilul d`du o lovi-
tur` viguroas` cu picioarele. {tii, uneori cred c`-s
prima femeie din lume care va na[te o caracati]`!
Nicholas zmbi, dar f`r` veselie. Ridicnd u[or din
umeri, Alannah se duse s` se \mbrace. |n fond, ea
hot`rse s`-l trateze ca pe un str`in [i era mul]umit`
de absen]ele [i atitudinile lui distante.
E[ti gata?
Glasul lui Nicholas o f`cu s` se \ntoarc` spre u[`.
Da.
O studie cteva momente, dup` care spuse:
Rochia asta \]i st` bine. Ai nevoie de... A[teapt` un
moment.
Avea nevoie de cercei, [i erau dou` smaralde
\nchise la culoare, t`iate oval, cu un aspect aproape
gotic. Alannah privi uimit` cerceii, apoi ridic` ochii
spre el.
98
Sunt foarte frumo[i. De unde... Ai cui sunt?
Buzele lui Nicholas se strnser` cu furie.
Ai t`i, r`spunse el scurt.
Cnd Alannah nu schi]` nici un gest de a-i lua,
ad`ug` brutal:
N-au fost ai lui Ngaire, dac` asta te preocup`. Ei
\i pl`ceau safirele [i perlele; ar fi g`sit barbare
smaraldele astea.
Alannah aproape c` tres`ri. Cu degete
tremur`toare, \[i prinse nestematele la urechi.
Nicholas nu-i mai d`duse nici o alt` explica]ie, dar
instinctul o avertiza s` nu-l mai \ntrebe nimic, fiind
clar c` so]ul ei abia reu[ea s`-[i p`streze calmul.
"De ce?" se \ntreb` Alannah.
Dar nu putea g`si nici un r`spuns.
Caroline Sterling era peste m`sur` de frumoas`.
P`rea absolut nedrept ca o femeie s` aib` attea
calit`]i fizice, \[i spuse Alannah nep`s`toare, \n timp
ce-[i saluta vizitatoarea cu amabilit`]ile obi[nuite.
|nalt`, dar nu att de mult \nct s` nu trezeasc`
instinctele protectoare ale b`rba]ilor, cu un trup prea
planturos pentru modeling \ns` nici att de plin \nct
s`-i descurajeze pe b`rba]ii care preferau suple]ea, cu
o piele ca m`tasea, de un auriu palid scos \n eviden]`
de p`rul blond-argintiu probabil vopsit, dar \ntr-o
nuan]` att de natural` \nct nu putea fi sigur`.
99
Superba structur` osoas` a fe]ei era accentuat` de
ochii mari c`prui [i o gur` senzual` care f`cea ca
fiecare cuvnt rostit s` par` \nc`rcat de erotism. Era la
fel de frumoas` \n felul ei ca Nicholas \ntr-al lui, amn-
doi avnd vitalitatea unei s`n`t`]i perfecte.
Alannah se sim]ea b`trn`, sleit` [i searb`d`, chiar
[i dup` ce ochii Carolinei st`ruiser` asupra smaralde-
lor cu o invidie vizibil`.
Acel sentiment de inferioritate era detestabil [i
complet nou pentru ea. Toat` via]a [tiuse c` Trina era
mai dr`gu]` [i c` existau destule fete cu adev`rat fru-
moase, dar niciodat` nu se mai sim]ise ca acum.
Numai Nicholas era de vin`, pentru c` o silise s`-i
poarte copilul, astfel \nct nici toate cosmeticalele din
lume nu-i mai puteau reface str`lucirea s`n`toas` a
pielii.
Involuntar, \[i atinse pntecul, unde copilul se
lini[tise.
Caroline Sterling \ntreb` suav:
Cnd urmeaz` s` na[te]i, doamn` Challoner?
Nume[te-m` Alannah, r`spunse ea automat, \n
acela[i timp \n care Nicholas spuse pe un ton trufa[:
La var`.
Caroline arcui sprncenele.
Att de curnd? |n zilele noastre nu se mai prea
obi[nuie[te ca un cuplu s` fac` urma[i imediat dup`
nunt`, nu crede]i?
100
Am treizeci de ani, r`spunse calm Nicholas, zm-
bind spre Alannah.
Dar Alannah e att de tn`r`! protest` Caroline,
cu un surs ce nu i se citea [i \n ochii aurii, la fel de
reci ca ai lui Nicholas, \n timp ce o m`surau pe femeia
din fa]a ei. "Tn`r`", ad`ugau ei cu dispre], "[i total
ne\nsemnat`".
Domnul se foi \n loc, cam stnjenit.
Draga mea... \ncepu el, dar \n aceea[i clip`
Alannah replic` dulce:
Cred c` nou`sprezece ani ]i se pare pu]in, dar
mama mea m-a n`scut la optsprezece [i a fost foarte
distractiv s` am \n chip de mam` o sor` mai mare.
Fizionomia de o frumuse]e des`vr[it` a Carolinei
se crisp` un moment, dup` care se destinse \ntr-un
zmbet de-a dreptul siropos.
Ei, cred c` tu ai hot`rt, murmur` ea, dnd
juc`u[ din gene spre Nicholas. De[i, dac`-l cunosc
bine pe so]ul t`u, pariez c` a lui a fost decizia. E un
mare manipulator nu-i a[a, Nick? Puternic [i st`pn
peste toate, ca un prin] r`zboinic!
Ridicnd o sprncean`, Nicholas r`spunse cu un
amestec de ironie [i afec]iune:
Cu alte cuvinte, m` faci dictator. {i \ntruct
Alannah tocmai a \nceput s` parcurg` indexul alfabe-
tic, \ncepnd cu "ambi]ios", "arogant" [i "autocratic",
cred c` n-are nevoie de ajutorul t`u, Caroline.
101
Serios...? murmur` Caroline cam descump`nit` [i
destul de surprins`.
Nu te l`sa am`git` de fa]a asta dr`g`la[`, o pre-
veni Nicholas, privindu-[i un moment so]ia. Alannah
are un caracter pe m`sura superbului ei p`r se
aprinde ca un foc \n fnea]`. Peste zece ani, dup` ce va
\nv`]a s` se [i controleze, \i va face s` tremure pe cei
mai puternici b`rba]i!
Obrajii lui Alannah se \nro[ir`. |l privi piezi[, pe
sub gene, spunnd pe un ton ironic:
Nick, sunt sigur` c` pe domnul Sterling [i
Caroline nu-i intereseaz` conflictele noastre orict
de interesante le-am g`si noi.
Domnul Sterling r`spunse jovial, chicotind:
Am impresia c` ]i-ai g`sit na[ul, Nick. Parc-a]i fi
Katharina [i Petrucchio din "|mblnzirea scorpiei",
hmm?
Slabe speran]e, replic` dispre]uitor Caroline.
Doar dac` nu cumva Nick pl`nuie[te s` fac` din
Alannah o fiin]` \ngenuncheat` [i c`lcat` \n picioare,
cum ajunge biata Katharina la sfr[itul piesei. A[a este,
Nick? \ntreb` ea, privindu-l cu o expresie complice.
Te-ai hot`rt s`-]i \ncerci [i tu mna la \mblnzirea
unei scorpii?
Alannah sim]i un fior nepl`cut, dar nu spuse nimic,
lucirea prevenitoare din ochii lui Nick avertiznd-o c`
era mai bine s` fie prudent`. |n fond, totul pornise de
102
la men]ionarea vrstei lui Alannah. Din primele
momente se v`zuse clar c` sofisticata Caroline Sterling
nu venise preg`tit` s-o simpatizeze pe so]ia lui
Nicholas, dar n-ar fi trebuit s`-[i lase ostilitatea per-
sonal` s-o \mping` la comentarii r`ut`cioase.
Lund-o de mn`, pe care spre surprinderea ei i-o
s`rut` cu o gra]ie pe care nu i-o mai v`zuse, Nicholas
replic` nep`s`tor:
{i s` m` plictisesc de moarte cu o so]ie supus` [i
ascult`toare? Credeam c` m` cuno[ti mai bine, Caro.
|n glasul lui se sim]ea o und` clar` de avertisment.
Caroline o percepu [i zmbi pentru a-[i ascunde
emo]ia.
Fire[te, nu pare tipic pentru tine, coment` ea
indiferent`, p`rnd dintr-o dat` mult mai
\ncrez`toare.
C`utnd s` schimbe subiectul, cobor\ privirea spre
magnificul covor persan de pe jos, se uit` la [irurile de
c`r]i [i \n sfr[it se opri asupra unui arz`tor de t`mie
chinezesc, din bronz, \n form` de cerb.
E din perioada dinastiei Sung, spuse ea dintr-o
dat`.
Alannah d`du din cap, cu p`rul lucindu-i ca o
m`tase \nsufle]it` \n lumina focului.
Da, [tiu.
Nick mi-a spus c` \l reprezint` pe cerbul pitic
care a tr`it \n gr`dinile miniaturale ale \mp`ratului.
103
Era clar c` o provoca. Alannah se instal` mai bine
\n fotoliul de piele moale, cobornd genele pentru
a-[i ascunde expresia ochilor.
Fascinant, r`spunse ea politicos.
Caroline \i arunc` o privire condescendent`.
Fire[te, Nick are ni[te gusturi superbe. A vrut ca
Ngaire s` mobileze [i s` decoreze casa, dar pe ea n-o
ducea mintea dect la cretoane [i perdele cu vol`na[e,
a[a c` a adus un decorator [i i-a spus ce anume voia.
{i, fiind vorba de Nick, ce-a vrut el, aia s-a f`cut. Ngaire
n-a avut nimic de spus pentru ea, cuvntul lui Nick
era lege.
Neg`sind nici un r`spuns mai potrivit, Alannah se
mul]umi s` spun`, pe un ton cuviincios, doar att:
Da.
{i propuse s` deschid` televizorul. Se s`turase
s` tot aud` confiden]e despre femeia c`reia \i
cauzase moartea. Bine m`car c`, din cte se p`rea,
cei doi vizitatori nu [tiau nimic despre acel inci-
dent.
Nu, refuz` Caroline, nu m` intereseaz` progra-
mul. {tii, Ngaire era veri[oara mea.
A...! exclam` Alannah, surprins`. Nu [tiam...
Da, observ. Tata [i cu mine ne vedem des cu
Nick. Noi doi avem multe \n comun. |i era devotat lui
Ngaire, fire[te, dar \ntotdeauna am considerat c`
numai pentru c` ea \l adora cu des`vr[ire. B`rba]ii
104
tind s` iubeasc` femeile care-i ador`, nu-i a[a, iar
Ngaire era o blond` fermec`toare [i dr`g`la[ de nea-
jutorat`.
Dup` o scurt` pauz`, \n timpul c`reia probabil
a[teptase un comentariu, continu` cu mali]iozitate:
De-asta m` surprinzi att de mult. Nu pari deloc
neajutorat` [i sunt sigur` c` e[ti prea ra]ional` ca s` te
dai \n vnt dup` frumuse]e.
Ai perfect` dreptate, murmur` Alannah, cu o
admira]ie cu att mai sardonic`, cu ct Caroline se
\n[ela amarnic. |n fa]a unei ne\nduplec`ri ca aceea
a lui Nicholas, Alannah se sim]ea complet neputin-
cioas`. {i, din cine [tie ce motiv, \n acel moment ar
fi dat orice ca s` fie cea mai seduc`toare fru-
muse]e.
Unde l-ai cunoscut pe Nick? \ntreb` Caroline \n
continuare.
Alannah se foi nervoas`, dar r`spunse cu cel mai
perfect calm:
El [i tat`l meu erau parteneri \n unele afaceri.
|n]eleg...
|n vocea limpede a Carolinei se sim]ea un dispre]
fin.
{i cine e tat`l t`u?
Holman Finderne, r`spunse Alannah, cu o scn-
teie lic`rindu-i \n adncurile albastre ale ochilor. Cei
mai mul]i \l cuno[teau ca Holt.
105
A, numele mi-e cunoscut, fire[te. Nu e patronul
firmei din Christchurch pe care a preluat-o Nick?
Alannah d`du din cap:
Era. Tata a murit anul trecut.
Deci, a fost o fuziune din mai multe puncte de
vedere. Cred c` ]i-e dor de familia ta.
Mi-este, r`spunse simplu Alannah, con[tient` ct
de mult \i lipseau Trina cea \nalt` [i solemn`,
dr`g`la[a [i prostu]a de Rose, [i David o, David!
strig` inima ei \ndurerat`.
Dorul de cas` e infernal, nu-i a[a?
Caroline, \ns`, nu p`rea deloc comp`timitoare,
privind-o cu o expresie t`ioas`.
Totu[i, statutul de so]ie a lui Nick trebuie s`
aib` [i unele compensa]ii. Pe lng` farmecul lui mas-
culin, care e de-a dreptul mortal, mai are [i casa asta
fabuloas`, [i toat` averea. Mare p`cat c` nu te sim]i
destul de bine ca s` dai petreceri, dar astea cred c`
pot a[tepta pn` dup` ce se va na[te copilul. Cnd
era \ns`rcinat`, Ngaire plesnea de s`n`tate, s`r`cu]a
de ea.
"Bravo ei", \[i spuse Alannah \n sinea sa.
Variaz` de la caz la caz. Ellen mi-a spus c` o
sarcin` grea duce adesea la o na[tere u[oar` [i un
copil s`n`tos, coment` ea. Sper s` aib` dreptate.
M` rog, e [i normal s` [tie, a f`cut vreo
jum`tate de duzin` de copii, cred, r`spunse
106
Caroline, pe care era clar c` n-o interesau pronosti-
curile lui Ellen. Ct timp crezi c-au s` te mai ]in` gre]urile?
Alannah ridic` din umeri, plictisit` [i iritat`.
A[ vrea [i eu s` [tiu.
Mda, m` rog, cred c` oricum nu te-ar tenta s` vii
la un bal, indiferent cum te-ai sim]i, continu`
Caroline, privindu-i ostentativ talia. N-ai putea s`
dansezi [i te-ai plictisi stnd toat` seara pe margine.
Aproape sigur, replic` Alannah pe cel mai sec
ton, de[i \n ochi i se ivise dintr-o dat` interesul.
Despre ce bal e vorba?
A, e un bal de caritate, favoritul lui Nick. Ne
ducem \ntotdeauna \n grup, iar Nick, fiind pre[edin-
tele, trebuie s` fie prezent, fire[te. Are loc peste trei
s`pt`mni, la Auckland. O petrecere fabuloas`.
Se aplec` \nainte, dezv`luindu-[i relieful voluptuos
al snilor [i o por]iune de um`r bronzat.
E evenimentul monden al anului. Mai \nti lu`m
cina, apoi continu`m cu balul [i, de obicei, diminea]a ne
prinde prin vreun alt restaurant, la micul dejun. Magnific!
A[a [i pare, zmbi Alannah, spunndu-[i c` acea
Caroline Sterling era att de lustruit`, \nct ar`ta mai
mult ca fantezia unui b`rbat dect ca o femeie \n carne
[i oase.
Parc` mul]umit` de reac]ia pe care o provocase,
Caroline se rezem` la loc, \nfumurat`, vorbind cu
ochii pe jum`tate \nchi[i.
107
Nu conteaz`, spuse ea dulceag, se va ]ine unul [i
la anul. Doar dac` nu cumva vei fi \ns`rcinat` din nou,
fire[te. E clar c` Nick \[i scoate prleala, nu? Uneori
\mi d` impresia c` mai mult a suferit dup` copil, bietul
micu]. {tii, el [i Ngaire \ncercaser` trei ani \n [ir. |nce-
pea s`-i ajung` disperarea.
Rse ascu]it, cu mali]iozitate.
Dar acum [tim cine l`sa de dorit, nu-i a[a? |n nici
un caz Nick!
|ntr-adev`r.
St`pnindu-[i fiorul strnit de invidia febril`,
avid`, din privirea celeilalte femei, Alannah sim]i c` i
se cam f`cea grea]`. Deci, de-asta se \nfuriase
Nicholas a[a de tare cnd \i luase ea \n derdere
virilitatea. Biata Ngaire, s` a[tepte att de mult timp [i
apoi s` moar`! Doamne, oare niciodat` n-avea s`
poat` sc`pa de remu[c`ri, de chinul care continua
s-o ]in` captiv`? Nicholas crezuse c` o \nrobise cu
amenin]`rile lui, dar acum Alannah [tia c` dincolo de
acele cuvinte se profila fantoma mustr`toare a lui
Ngaire; de aceea ajunsese aici, \n compania acestei
femei r`ut`cioase, suportndu-i \ncerc`rile de a-i
\nvenina c`snicia.
Numai de-ar fi [tiut!
Ia spune-mi, te sim]i bine? \ntreb` Caroline, cam
nemul]umit`. Ai o culoare ciudat`. Nu vrei s` bei
pu]in` ap`, sau ceva...? Un brandy?
108
Neputndu-[i reprima un fior, c`ci pe lng` cafea
nu putea s` suporte nici alcoolul, Alannah cl`tin` din cap.
Nu, o s`-mi treac`.
Ei, cred c` ar trebui s` te duci la culcare. Pari gata
s` le[ini. S` te-ajut? Sau s-o chem pe Ellen?
Ultimul lucru pe care-l dorea era ajutorul
Carolinei.
Nu, spuse ea cu voce stins`, m` descurc eu...
Bine. L-a[ chema pe Nick, dar discut` afaceri cu
tata.
V`znd-o c` ezita, Caroline ad`ug`:
Ascult`, nu e nevoie s` fii o gazd` politicoas`.
Ellen va face cafelele pentru b`rba]i, eu \i voi servi,
apoi am s` m` duc s` m` culc. |i cunosc bine, vor sta
de vorb` toat` noaptea.
Se p`rea c` [i Caroline \[i \nv`]ase bine lec]ia.
Afacerile b`rba]ilor erau sacrosancte. |n timp ce
mergea pe coridor, o nea[teptat` r`zvr`tire sfid`toare
o f`cu pe Alannah s` cioc`neasc` la u[a cabinetului.
Auzi glasul lui Nicholas r`spunznd [i intr`.
So]ul ei, elegant [i calm ca \ntotdeauna, st`tea reze-
mat de marginea biroului, cu o hrtie \n mn`. Spre
deosebire de el, \n ciuda costumului excelent croit,
Ralph Sterling ar`ta greoi [i voluminos, dominnd cu
statura lui [emineul. |ntr-o mn` ]inea un trabuc, iar \n
cealalt` un pahar cu b`utur`. Amndoi erau \ncrunta]i.
La vederea ei, Nicholas se \ncrunt` [i mai tare.
109
Alannah? \ntreb` el repede, pornind spre ea.
Alannah d`du din cap, apoi \i zmbi cu c`ldur`
celuilalt.
M` scuza]i c` v` \ntrerup, dar trebuie s` m` duc
la culcare, spuse ea \ncet. Caroline a spus c` va fi ama-
bil` s` v` aduc` imediat cafelele. |mi pare foarte r`u,
domnule Sterling.
Tr`s`turile l`t`re]e ale lui Ralph se destinser`.
Nu-]i face griji, draga mea. Cnd era \ns`rci-
nat`, so]ia mea obi[nuia s` se culce \n fiecare sear`
la opt!
Alannah zmbi cuviincios, \ntorcndu-se spre
Nicholas, care tocmai o cuprinsese cu un bra] de
mijloc.
A[teapt`-m` cinci minute, Ralph, \i spuse el,
peste um`r.
Desigur. Noapte bun`, Alannah.
Noapte bun`, domnule Sterling.
Dup` ce ie[ir` pe culoar, Alannah protest` \ncet:
Pot ajunge acolo [i singur`, s` [tii!
Da, chiar [i de-ar trebui s` te tr`[ti pe jos, replic`
Nicholas cu glas aspru, dar continund s-o ]in` de
talie. {i [tiu prea bine c` ai prefera s` te tr`[ti dect
s` accep]i ajutorul meu.
Alannah ridic` din umeri, \ncercnd s` se ]in` ct
mai dreapt`.
Sunt obosit`, atta tot.
110
Nu fi idioat`, i-o \ntoarse el obosit. Ajunge s` te
v`d, ca s`-mi dau seama ct te epuizeaz` situa]ia asta.
Nu te mai for]a atta.
E[ti \ngrijorat pentru copil?
Degetele lui \i strnser` un moment talia, crud,
apoi se destinser`.
Altfel, cum? Totu[i, Stewart m-a asigurat c`, de[i
ar`]i ca moartea \nc`lzit`, de fapt e[ti \n cea mai bun`
form`.
{i, desigur, copilul nu va avea nici o problem`,
ad`ug` ea cu cinism dulce. Cre[te [i \nflore[te ca
orice parazit.
Nicholas \i deschise u[a camerei, cu o plec`ciune
batjocoritoare.
A[a \l consideri?
Tenta]ia de a min]i era aproape cople[itoare, dar
Alannah \[i jurase s` nu-l mint` niciodat`.
Nu, recunoscu ea \ncet. Mai ales de cnd a
\nceput s` se mi[te.
Intinctul le \ntrece pe toate, coment` Nicholas pe
un ton r`ut`cios care o f`cu s` ridice brusc capul. Un
moment, \i cercet` chipul din priviri, v`zndu-i expre-
sia rece [i \nchis` \n sine, apoi oft`.
|ntr-adev`r. Noapte bun`.
111
Capitolul 8
Caroline Sterling [i tat`l ei au mai stat o zi [i o
noapte, plecnd abia \n a treia zi, spre prnz. Alannah
se bucur` s`-[i ia adio de la ei. Caroline \[i petrecuse
o mare parte din timp f`cnd numeroase aluzii
m`runte din care reie[ea clar ct de strnse fuseser`
rela]iile dintre ea [i Nick.
{i \nc` mai puteau fi, din cte [tia Alannah.
Chinuit` de noul [i incomodul sentiment de propri-
etate insinuat pe nesim]ite, Alannah constata c` ima-
ginea lui Nick \n patul frumoasei Caroline o \nfuria.
Bine m`car c` Nicholas nu r`spundea la
provoc`rile deschise ale Carolinei. O trata cu o
curtoazie simpl` care ar fi putut ascunde orice.
Dup` acel weekend, ritmul vie]ii p`ru s`
\ncetineasc`. Alannah se deplasa tot mai greu. F`cea
112
adesea baie \n piscin`, cu un costum de baie pe care i-l
procurase Ellen, iar gre]urile \i treceau treptat.
Nicholas \[i petrecea o parte din timp acas`, dar era la
fel de distant [i \nchis \n sine.
|ntr-un weekend, \ns`, cnd \i spuse c` avea s`
r`mn` la Auckland, Alannah se enerv` surprinz`tor
de tare.
Din cauza balului?
Nicholas \n`l]` sprncenele.
|ntmpl`tor, da. De unde...? A, da, sigur: de la
Caroline.
Bine\n]eles.
Of, de ce nu se putea st`pni? Acum avea s-o scie
cu gelozia, iar Alannah nu era geloas`. Poate doar
invidioas`. Nu se mai distrase de atta vreme...
Dar Nicholas nu f`cea dect s-o priveasc` lung, f`r`
nici un comentariu r`ut`cios.
|n schimb, spuse calm:
Sunt obligat s` fiu prezent acolo, team` mi-e.
Bine\n]eles, repet` Alannah.
De ast` dat`, iritarea din tonul ei fu att de
clar` \nct se a[tept` la o ripost` imediat`. |n
schimb, Nicholas nu f`cu dect s-o priveasc` lung,
cu o expresie imens de obosit`. Un moment, pe
Alannah o cuprinse o emo]ie ciudat`, pe care
niciodat` n-o mai sim]ise. Era dureroas` [i o sili
s`-l \ntrebe:
113
Ai cumva probleme?
Cnd Nicholas o privi surprins, murmur` cam
\ncurcat`:
Pari obosit.
Serios?
Observa]ia ei p`rea s`-l amuze.
Deci tot te mai ui]i la mine, din cnd \n cnd.
N-am \ncotro.
Ai vrea s` r`mn aici \n weekend?
Alannah era att de dezn`d`jduit` din cauza pro-
priilor ei sl`biciuni, \nct r`spunse r`stit:
Nu! N-am nimic \mpotriv` s`-]i petreci la
Auckland toate weekendurile!
M` tem c` asta ar da na[tere la comentarii, replic`
el calm. Prietenii mei sunt convin[i c`-s a[a de gelos
pe tine, \nct nu-]i permit s` ie[i din cas`.
Vor fi dezam`gi]i cnd au s` m` cunoasc`, ripost`
Alannah, ad`ugnd cu o ging`[ie acr` care o cost` un
efort considerabil: nu m` \ndoiesc, Caroline \[i d`
toat` silin]a s`-i conving` pe to]i c` brfele sunt com-
plet deplasate.
|ntr-adev`r, r`spunse el, vizibil plictisit. Numai
c`, orict ar fi de frumoas` [i sexy, pe Caroline n-o d`
de[tept`ciunea afar` din cas`. E uluit` c`, dup` ce o
ascult` descriindu-te, toate cuno[tin]ele noastre
r`mn cu convingerea c` eu ador p`mntul pe care-l
calci. Altfel, de ce m-a[ fi \nsurat cu tine?
114
|n nici un caz pentru felul cum ar`t! replic`
Alannah. {i nici pentru personalitatea mea. Dar, mai
devreme sau mai trziu, cineva tot o s` afle de ce ai
f`cut-o, Nick. {i-atunci ce-ai s` faci? Sunt sigur c` nu va
fi deloc \n avantajul imaginii tale. Majoritatea
oamenilor, chiar [i a afaceri[tilor lipsi]i de scrupule,
vor g`si planul t`u cam prea nemilos.
Se \ntoarse spre el, cu un orbitor zmbet fals.
Oamenii normali nu se c`s`toresc cu persoane
pe care le detest`, numai ca s` se r`zbune. Nu te temi
c` prietenii t`i vor \ncepe s` te priveasc` piezi[?
Ctu[i de pu]in, r`spunse el netulburat. Dac`...
mai bine zis, atunci cnd se va afla c` ai cauzat moartea
lui Ngaire, voi da de \n]eles c`, v`zndu-te cu acel
prilej, am fost att de impresionat \nct am p`strat
leg`tura cu tine.
Zmbi, cu tr`s`turile \n`sprite \ntr-o masc` de
ghea]`.
Dup` ce te-ai \ntors din str`in`tate, cnd ne-am
re\ntlnit, ne-am \ndr`gostit la nebunie. O povestioar`
romantic`, nu g`se[ti? Cu avantajul de a fi aproape
adev`rat`.
Sunt sigur` c` nimeni nu va crede o asemenea... o
asemenea gr`mad` de gogo[i, arunc` Alannah cu dispre].
Serios? Dar oamenii se las` p`c`li]i extrem de
u[or. Uit`-te la mama ta, de pild`. E absolut convins`
c` ne suntem totalmente devota]i unul altuia.
115
Sarcasmul rece din expresia lui o f`cu pe Alannah
s` \ntoarc` privirea, repro[ndu-[i amarnic faptul c`
deschisese o asemenea discu]ie.
Nicholas \ns` continu`, sardonic:
Mi-e greu s` te \n]eleg. Din scrisorile pe care le
duc la po[t` \n fiecare s`pt`mn` reiese c` ai iertat-o
pe Rose pentru rolul jucat \n c`s`toria noastr`, \n
schimb pe mine continui s` m` du[m`ne[ti la fel de
ne\mp`cat ca la \nceput.
Nu \n]elegi nimic. Rose e...
Se \ntrerupse brusc.
Rose e o proast`, \ncheie Nicholas \n locul ei. O
femeie proast`, interesat` [i dispus` s`-[i vnd` fata ca
pe o sclav` pentru ca ea [i cealalt` fiic`, favorita ei, s`-[i
poat` continua via]a \n luxul la care consider` c` are
tot dreptul.
Alannah tres`ri, c`ci Nicholas spunea adev`rul, fie
[i doar \n parte.
Nu \n]elegi, repet` ea cu voce lemnoas`.
Ba \n]eleg foarte bine.
Dispre]ul din cuvintele lui o f`cu s` ro[easc`.
Cred c` tu e[ti cea care nu \n]elege. Rose [tia
prea bine ce se \ntmpla. N-am \ncercat s`-i ascund
nimic din motiva]iile [i interesele mele.
{tiu...
Alannah se a[ez` \ncruntat`, \ncercnd totu[i s`-i
explice adev`rul despre mama ei.
116
Rose a fost r`sf`]at` [i ocrotit` toat` via]a. Tata...
tata o tachina uneori pentru ct de pu]in o interesau
problemele financiare, dar n-a \ncercat niciodat` s-o
schimbe. |ntotdeauna a fost convins` c`, dac`-]i
p`strezi optimismul [i prive[ti partea bun` a
lucrurilor, toate se vor rezolva de la sine.
Cnd ridic` privirea [i-i v`zu zmbetul dispre]uitor,
continu` cu aprindere:
U[or ]i-e ]ie s` vorbe[ti, tu nu [tii cum e s` fii
pre]uit numai pentru felul cum ar`]i [i talentele tale
de gazd` \n \nalta societate! Pe Rose n-a \ncurajat-o
nimeni s`-[i foloseasc` uneori [i creierul. S-a m`ritat
cu tata pentru c` era un om bun, iar p`rin]ii i-au spus
c` avea s` fie [i un so] la fel de bun. Era sigur` c`
acela[i lucru urma s` mi se \ntmple [i mie.
Chiar dac` erai \ndr`gostit` pn` peste cap de
b`iatul din vecini?
Sarcasmul t`ios din tonul lui o f`cu s` tresar`, dar
\i r`spunse la fel de calm`:
Credea c` nu era dect o sl`biciune copil`reasc`.
{i de fapt...?
|ntrebarea str`punse aerul ca o s`geat` cu vrful
otr`vit, nimerind drept la ]int`, \n punctul cel mai sen-
sibil. Alannah sim]i c` i se usca gura.
{tii prea bine r`spunsul.
O, Doamne, da! rse gros Nicholas [i porni spre
ea, oprindu-se att de aproape \nct Alannah \i sim]i \n
117
n`ri aroma slab`, s`rat`. Iubire ve[nic`, spuse el
ironic, apucnd-o de b`rbie pentru a o sili s`-i \nfrunte
privirea. G`se[ti o pl`cere secret` \n a face pe martira,
Alannah? Te consoleaz` \n momentele cnd plngi pe-
ascuns la gndul c` fericirea lor se datoreaz` sacrificiu-
lui t`u? Ei bine, nu te voi lipsi de aceste pl`ceri legi-
time, dar s` nu ui]i niciodat` c`, atunci cnd zaci \n
bra]ele mele gemnd, n-o faci pentru c` te gnde[ti la
binele mamei sau al surorii tale, nici la singura ta iubire
adev`rat`. Reac]ia asta \mi apar]ine mie [i numai mie.
{i o s`rut`, explorndu-i gura cu o pl`cere senzual`
[i crud`, pn` cnd Alannah \ncepu s` tremure de
furie [i de... da, [i de dorin]`...
Smb`t` diminea]a, Alannah se trezi cu dureri de
[ale dureri care nu-i trecur` nici dup` plimbare, nici
dup` o or` petrecut` \n piscin`.
Nu-]i face griji, nu \nseamn` nimic, o lini[ti Ellen,
ajutnd-o s` se rezeme pe dou` perne. Dar cred c` ar
fi mai bine s` te odihne[ti.
Nervoas` [i agitat`, Alannah \ncerc` s` se destind`,
r`sfoind ni[te c`r]i pe care Ellen i le adusese din
bibliotec`. Nici una nu-i prea capta interesul, a[a c`,
auzind c` suna telefonul, r`spunse imediat, mul]umit`
de diversiune.
Bucuria \i pieri, \ns`, cnd recunoscu vocea de la
cel`lalt cap`t al firului.
118
Bun`, Caroline, r`spunse ea.
Alannah, ce faci? Nick mi-a spus c`-]i cre[te burta
v`znd cu ochii.
|ntr-adev`r! confirm` ironic Alannah
M` bucur pentru tine! Po]i s`-l chemi pe Nick, te
rog? |mi pare r`u c` te deranjez, dar au ap`rut ni[te
\ncurc`turi cu preg`tirile pentru balul de disear` [i
trebuie s`-l anun], fiindc` ne-am \n]eles s` mergem
\mpreun`.
Alannah \[i mu[c` buzele, dar reu[i s` par` indife-
rent` \n continuare.
Regret, nu-i acas`, Caroline. St` \n apartamentul
din Auckland.
A...
Caroline f`cu o scurt` pauz`, apoi relu`, pe acela[i
ton onctuos [i insinuant:
|n ultima vreme pare s`-[i petreac` tot mai mult
timpul acolo. |l preseaz` afacerile, cred, de[i \nainte se
ducea acas` \n fiecare weekend. Bine, atunci am s`
trec pe la el. Mul]umesc, Alannah.
|n timp ce \nchidea telefonul, Alannah sim]i cum o
\nv`luia un val ro[u de furie. P`rea tot mai clar c`
Nicholas [i Caroline \nc` mai erau aman]i, dar acea
femeie nu avea nici un drept s` se comporte att de
provocator. Fierbnd de ciud` c` sarcina o \mpiedica
s-o pun` la punct pe Caroline Sterling, Alannah \[i
duse o mn` la [ale, cu o strmb`tur`.
119
Gata, pn-aici! declar` Ellen din u[`. |l sun pe
doctorul Stewart, trebuie s`-l consul]i.
Medicul ap`ru \n mai pu]in de-o or`, o examin` [i
spuse pe un ton lini[titor:
Cred c` nu e nici un motiv de \ngrijorare, dar ar
fi mai bine s` stai \n pat vreo dou` zile. Odihne[te-te
[i nu face eforturi. Unde e so]ul t`u?
La Auckland, r`spunse scurt Alannah.
A pornit \ncoace, interveni Ellen.
V`znd privirea uimit` a lui Alannah, ad`ug`:
Mi-ar fi pus pielea pe b`] dac` nu-l anun]am!
De[i era gata s` protesteze energic, Alannah se
gndi mai bine [i-[i ]inu gura.
Nicholas o g`si \n pat, palid` [i sl`bit`, privind pe
fereastr` peluza \nsorit` de-afar`. Numai Alannah [tia
c` paloarea nu era cauzat` de greut`]ile sarcinii.
Te sim]i bine? \ntreb` el gr`bit, apropiindu-se de pat.
Alannah d`du din cap, cu un sentiment de
vinov`]ie.
Nu [tiu de ce se agit` toat` lumea atta. Nu-i
dect un junghi prin [ale.
Nicholas, care \l consultase [i el pe medic \ntre
timp, se a[ez` pe un scaun de lng` pat, spunnd
calm:
Junghiurile prin [ale pot fi semne ale pericolului
unei pierderi de sarcin`. Stewart nu crede c` exist` un
asemenea risc, dar e mai bine s` fim pruden]i.
120
Nu era nevoie s` vii acas`.
Dac` p`rea ingrat`, n-avea \ncotro. Era genul de
replic` pe care ar fi a[teptat-o Nicholas de la ea.
|n`l]nd o sprncean`, so]ul ei \i lu` o mn` [i o
s`rut`, cu ironie vizibil`.
{i s-o [ochez pe Ellen?
Ai fi putut?
Nicholas zmbi plictisit.
A, da, foarte u[or. |ncepe s` spere c` putem realiza
cu ajutorul companiei ceea ce n-am putut prin sex [i
anume, s` avem o c`snicie ct de ct fericit`. Amndoi
ne juc`m excelent rolurile \n fa]a ei, dar [tie al naibii
de bine ce \nseamn` pentru mine copilul `sta.
De ce?
Ridicnd din umeri, Nicholas \i eliber` mna.
Din motivul obi[nuit. Atavismul, cred, dorin]a
ancestral` de a-mi vedea genele reproduse. {i-acum,
plec. Dac` ai nevoie de ceva, sun`.
Alannah \l a[tept` s` ajung` aproape de u[`, \nainte
de a-l \ntreba cu fals` nep`sare:
Apropo, Caroline te-a g`sit?
Nicholas, care se oprise la auzul vocii ei, o privi
peste um`r, f`r` nici o expresie.
Da, spuse el, dup` un moment de \ncordare. Era
la mine cnd a sunat Ellen. De ce?
Te c`utase aici, [i i-am spus unde erai.
Serios?
121
Dup` o nou` pauz` la fel de scurt` [i ciudat`,
Nicholas continu` netulburat:
|]i mul]umesc. Probabil uitase c` stabilisem s`-mi
petrec weekendul \n ora[.
Uitase pe dracu'! replic` Alannah \n sinea ei. Voia s`
aflu c` va fi partenera ta la bal, [i o [tii foarte bine, por-
cule!
Fir-ar el s` fie, ce-i p`sa ei dac` avea chef s` se culce
cu Caroline Sterling? Cnd \ncepuser` absen]ele lui,
ideea unei amante o bucurase dar nu o femeie pe
care o cuno[tea! Nicholas nu avusese nici un drept s-o
aduc` \n cas`!
{i totu[i, \n seara aceea n-avea s`-l mai \nso]easc` la
bal. De[i Nicholas sus]inea c` venise acas` din cauza
lui Ellen, Alannah g`sea o satisfac]ie r`ut`cioas` la
gndul c`-i putea controla ac]iunile, fie [i doar
recurgnd la trucuri.
Categoric, durerile de spate n-aveau s`-i treac` pn`
a doua zi. Poate c` data viitoare Caroline urma s` se
gndeasc` mai bine \nainte de a-[i \mpr`[tia veninul.
Cnd Alannah se trezi din somn, ploaia b`tea \n
geam, \mpins` de vntul dinspre r`s`rit. Nicholas
stinsese veioza de pe noptier`, l`snd aprins` doar
lampa de pe biroul Queen Anne. |n cursul zilei,
Alannah \i scrisese lui Rose, iar plicul era pe birou,
122
lipit [i timbrat. Nicholas, cu cordonul halatului legat
larg, st`tea \n picioare, privind plicul [i \nvrtindu-l
\ncet cu degetul.
Ceva nedefinit din atitudinea lui o f`cu pe Alannah
s` r`mn` t`cut`, nemi[cat`; avea senza]ia c`-i vedea o
latur` pe care pn` atunci [i-o ]inuse ascuns`.
Apoi, Nicholas ridic` \ncet capul, cu o expresie att
de chinuit` \nct Alannah sim]i un val nea[teptat [i
n`valnic de compasiune. Oare se gndea la Ngaire, pe
care o iubise [i care acum \i lipsea att de mult...?
Peste ani de zile, Alannah avea s` descopere c` \n
acel moment se maturizase enorm. |ntr-un fel, \n]ele-
sese c` un om care iubea att de profund ca Nicholas
putea s` mint`, s` \n[ele [i s` se r`zbune pe fiin]a care-i
cauzase acea dezn`dejde, complet necru]`tor. Numai
o iubire imens` putuse provoca o reac]ie att de
feroce.
Orice dorin]` de a-l mai lovi se mistuise. Alannah
\nchise din nou ochii, stnd nemi[cat`, \n timp ce
Nicholas venea [i se strecura \n a[ternut.
|nc` o piatr` de hotar \n via]a lor \mpreun`. Dup`
aceea, Alannah a \nceput s`-l observe \ncontinuu,
\ncercnd s`-i descopere cele mai ascunse secrete.
Uneori, Nicholas o prindea, dar nu reac]iona altfel
dect sus]inndu-i privirea pn` cnd Alannah \[i
pleca ochii, jenat`.
123
Capitolul 9
Vara se apropia, copilul din pntecul lui Alannah
cre[tea, numai distan]a dintre p`rin]ii lui r`mnea
neschimbat`. |ntr-o zi, Nicholas veni acas` obosit,
\not` o or`, apoi anun]` cu glas aspru, ca [i cum ar fi
trecut s`pt`mni \ntregi de cnd nu-[i mai vorbiser`:
Trebuie s` plec \n Australia.
|n Australia?
Da. La Melbourne, mai exact.
Alannah d`du din cap, sim]indu-se ciudat de
ab`tut`. Nicholas mai plecase de-acas` pentru
perioade lungi, dar acum na[terea era prea aproape.
Cnd pleci? \ntreb` ea.
Poimine, spuse el, aruncndu-[i prosopul cu
care se [tersese. Voi lipsi trei sau patru zile, depinde.
Poate c` ceva din emo]iile ei era prea evident, c`ci
Nicholas ad`ug`:
124
E doar la patru ore distan]`, Alannah. Iar Stewart
m-a asigurat c` nu e nici un pericol s` na[ti \n
urm`toarea s`pt`mn`.
Se apropie de ea [i o ajut` s` se ridice din [ezlong.
Trebuie neap`rat s` m` duc, \i spuse el, ]inndu-i
minile pe umeri.
Desigur, r`spunse Alannah, cu aceea[i polite]e
dintotdeauna. Nu-]i face griji, Nick, Ellen m` p`ze[te
ca o santinel` neclintit`.
Degetele lui se crispar` un moment.
{tiu, spuse \ncet. Te rog s` m` crezi c` n-a[ pleca,
dac` n-ar fi strict necesar. Foarte mul]i oameni depind
de mine, iar problema asta e foarte important`.
Sigur c` este.
Alannah se \ntoarse, l`sndu-i minile s` cad` de
pe umerii ei. Un moment Nicholas p`ru r`nit, aproape
vulnerabil, ceea ce o f`cu s` remarce cu r`ceal`:
Pentru numele lui Dumnezeu, parc-ai fi Ellen! Nu
e dect un copil, \n fond, chiar dac` va fi mo[tenitorul
averii tale. Zilnic trec prin asta mii de femei, f`r` nici
o problem`. Distrac]ie pl`cut` la Melbourne!
E o c`l`torie de afaceri, declar` el r`spicat, cu un
formalism care ar`ta ct era de furios.
La desp`r]ire, cnd o s`rut`, atingerea indiferent` a
buzelor lui fu lipsit` de orice c`ldur`. Nici Alannah nu
r`mase s`-i fac` cu mna pn` cnd ma[ina nu se mai
v`zu.
125
|n timp ce mnca o piersic` timpurie dulce,
plimbndu-se prin livad` spre gr`dina de zarzava-
turi, Alannah auzi glasurile so]ilor Thurkettle.
Vocea lui Ellen, revoltat` [i \n acela[i timp uimit`, o
f`cu s` se opreasc` dup` un gard viu de feijoa,
ascultnd.
...nu-n]eleg ce-are de gnd! S-o ia cu el pe
nesuferita aia de Caroline Sterling, [i mai multe nu!
{i pe taic`-s`u, \i aminti Hugh.
Ellen pufni dispre]uitor.
De parc` prezen]a lui ar conta! A mai venit cu ea
[i de alte d`]i, [i [tii bine ce se \ntmpla de cele mai
multe ori. Dac` vrei s`-]i spun p`rerea mea, mo[
Sterling se face c` nu vede fiindc` are nevoie de Nick
\n afaceri!
Hugh morm`i ceva. Peste b`t`ile bubuitoare ale
propriei inimi, Alannah auzi vocea mai limpede a lui
Ellen, \n timp ce se rezema de ramurile unui tufi[ de
feijoa.
Nici nu mai [tiu ce s` cred! Toate mergeau a[a de
bine! Se calmase [i ea, nu mai f`cea crize, el se purta
cumsecade [i-acum, poftim de vezi! E[ti sigur c` se
ducea [i aia la Melbourne, nu venise doar s`-l conduc`
la aeroport?
Din r`spunsul lui Hugh nu se distinse dect un
morm`it, orict de tare \[i ciulise urechile Alannah.
Ellen fu cea care confirm` totul.
126
Da, e destul de clar, spuse ea. Of, ce l-o fi apucat
iar pe Nick...?
Continu` s` vorbeasc`, dar Alannah se \ntoarse [i
se \ndep`rt`, pe furi[, ca o hoa]`, prin iarba \nmires-
mat` a livezii. Se mi[ca instinctiv, c`ci pe dinaintea
ochilor \i pluteau imagini cu Caroline Sterling \n
bra]ele lui Nicholas.
R`d`cina noduroas` a unui pohutukawa forma un
sc`unel natural. Gfind, cu inima frnt`, Alannah se
a[ez`, ap`sndu-[i pntecul unde palpita copilul lui
Nicholas.
{i, pentru prima oar` de cnd se m`ritase, o
podidir` lacrimile, fierbin]i, dureroase, sf[iindu-i inima
pn` cnd alunec` la p`mnt, chinuit`, l`sndu-[i-le s`
se preling` printre degetele cu care-[i acoperise fa]a.
Copilul se mi[c`; toat` ziua st`tuse lini[tit.
Zbaterea din pntecul ei o f`cu s` se ridice \n picioare.
Abia reu[i s` ajung` \n dormitor. Ultimul lucru pe
care-l dorea era ca privirea perspicace a lui Ellen s`-i
descopere fa]a \nro[it` [i umflat` de plns.
F`cu repede un du[, dorindu-[i s` se poat` sp`la la
fel de u[or [i de am`r`ciunea din suflet. Patul nu
ar`tase niciodat` mai \mbietor, dar trecu un timp pn`
s` adoarm`.
Iar junghiul care o trezi, \n continuarea durerilor
intermitente care de o bun` bucat` de timp cre[teau
\n intensitate, o f`cu s` \n]eleag`.
127
Copilul lui Nicholas alesese tocmai acel moment
pentru a veni pe lume.
La scurt timp dup` ivirea zorilor, Alannah privea
chipul indignat al fiului ei, mirat` s` observe ni[te
tr`s`turi att de asem`n`toare cu ale lui Nicholas
\ntip`rite pe fa]a aceea mic`: sprncenele cu capete
l`]ite, b`rbia ferm`, nasul care urma s` devin` la fel de
drept [i precis definit ca al tat`lui s`u.
Apoi, b`ie]elul deschise ochii [i un spasm muscular
d`du impresia c`-i zmbea.
Alannah trase aer \n piept, dureros. Incon[tient,
bra]ele i se strnser` [i, aplecndu-se, s`rut` fruntea
fin` [i zbrcit`. Imediat, micul chip se \ntoarse spre
pieptul mamei sale.
|i e foame, spuse sora. Ce-ar fi s`-l al`ptezi?
Dup` aceea Alannah dormi pn` spre sear`, trezin-
du-se numai cnd i se aducea mncarea. Era singur`
cu fiul ei cnd u[a se deschise [i intr` Nicholas.
Purta un costum \nchis [i ar`ta obosit dar la fel de
impresionant, cu ochii a]inti]i spre fa]a ei uimit`.
Cum te sim]i? o \ntreb` el scurt.
Alannah \nghi]i \n sec.
Bine. Ce... ce-i cu tine aici?
Sprncenele lui Nicholas se arcuir` cu o ironie rece.
Am venit s`-mi v`d fiul, ce altceva?
Nici m`car nu te-ai uitat la el.
128
Nicholas se oprise la un pas distan]` de pat.
Acum f`cu [i acel ultim pas, privind-o pe Alannah
att de atent \nct o f`cu s` se \nro[easc`, plecn-
du-[i ochii.
A fost greu? o \ntreb` el.
Blnde]ea lui o dobora. Mai presus de orice
dorea s`-i simt` bra]ele, s`-[i rezeme capul pe
um`rul lui [i s`-i simt`, recunosc`toare, puterea [i
for]a.
Nu, spuse ea cu voce r`gu[it`, n-a fost greu
deloc. Doctorul Stewart a spus c`... c` va trebui s` fim
aten]i cu urm`torul, \ntruct `sta s-a n`scut att de
rapid. Se pare c`, \n continuare, se nasc din ce \n ce
mai repede.
Dac` va mai fi altul...
Nicholas \i d`du drumul [i se \ntoarse spre patul
copilului, l`snd-o complet nedumerit`.
Cu siguran]`, toat` acea... acea fars` conjugal` nu
avea alt scop dect cel de a-i d`rui mo[tenitori, nu?
Doar dac` nu cumva Nicholas tr`sese concluzia c` se
s`turase de ea, iar Caroline \i era de ajuns. Din cine [tie
ce motiv, pe Alannah o cuprinse o furie cum de luni de
zile nu mai sim]ise... Mnia, teama, disperarea, toate se
luau la \ntrecere; rezemndu-se de perne, \nchise ochii
pentru ca Nicholas s` nu-i poat` citi gndurile [i senti-
mentele.
Te sim]i bine?
129
Da, r`spunse ea, deschiznd iar ochii pentru a-i
\nfrunta privirea. Ei, cum ]i se pare? Seam`n` cu tine
\ndeajuns pentru a satisface exigen]ele dinastiei
Challoner?
Nicholas ridic` din umeri, privind \ncruntat copilul
care dormea.
A, categoric. Spune-mi, mereu scoate sunetul `sta
ciudat?
Toate instinctele materne i se activar`, f`cnd-o s`
se aplece spre leag`n.
O, Doamne! exclam` ea, vinovat`. Of, fir-ar s` fie!
O lic`rire de amuzament \mblnzi privirea lui
Nicholas.
Ce s-a \ntmplat?
|[i suge degetul. {i m` tem c` de la mine a
mo[tenit n`ravul `sta!
Nicholas zmbi, ar`tnd dintr-o dat` mult mai
tn`r.
Ei bine, cred c` am s` te iert. Spune-mi, ce
culoare au ochii lui?
Uimirea ei \l f`cu s` surd` din nou.
Ellen a-ntrebat.
Dar... nu [tiu... Mi se pare c` e un fel de albastru
l`ptos...
Ca la to]i bebelu[ii, interveni vioi sora, intrnd \n
camer` cu o tav`. Dar vor fi la fel de alba[tri ca ai dum-
neavoastr`, domnule Challoner.
130
Puse tava pe genunchii lui Alannah, cu un zmbet
cald, [i-i l`s` din nou singuri.
Cnd pleci \napoi? \ntreb` Alannah, f`r` s` ating`
capacele de pe farfurii. Presupun c` domnul Sterling
are grij` de toate, \n lipsa ta, nu?
Privirea lui Nicholas deveni mai t`ioas`, str`b`tnd
camera ca o lance.
Nu. Trebuie s` m` \ntorc cu avionul de disear`.
Cine ]i-a spus c` Ralph ar fi venit cu mine?
A, am auzit o conversa]ie \ntre Ellen [i Hugh,
r`spunse Alannah cu fals` nep`sare. Caroline se dis-
treaz` bine?
Expresia aspr` a lui Nicholas se intensific`.
Se distreaz` foarte bine, r`spunse el, accentund
acid cuvintele.
Dup` o pauz` scurt` dar \ncordat`, Alannah lu`
capacul de pe o farfurie cu sup`.
Nicholas se mi[c` att de silen]ios, \nct mna lui,
\mpiedicnd-o s` apuce lingura, o lu` complet prin surprindere.
N-ai nimic de spus? o \ntreb`.
N-nu...
Era un r`spuns la[ dar [i singurul posibil.
Alannah cuno[tea bine acea amenin]are controlat`.
Bine, atunci eu te las.
Mna i se ridic`, pentru a-i cuprinde snul.
La revedere, iubita mea so]ie, mai [opti el,
aplecndu-se s`-i s`rute buzele inerte.
131
Cnd se retrase, avea obrajii \nro[i]i, iar Alannah se
pr`bu[i cu spatele pe perne. I se p`rea c` printre
pleoapele lui \ngreunate se z`rea o lucire de ur`.
Repede, nea[teptnd s` se gndeasc` mai bine, \l
\ntreb`:
Te \ntorci chiar acum?
Da.
N-ai s` fii obosit?
Nicholas ridic` din umeri, cu buzele r`sfrnte \ntr-un
rnjet sardonic:
Cnd te-a \ngrijorat pe tine oboseala sau odihna
mea?
{i plec`, l`snd-o nedumerit` [i epuizat`.
Se \ntoarse a doua zi, a[teptnd o or` la aeroport
pentru a le lua [i pe Rose [i Trina. Alannah le auzi
rsetele pe culoar, urmate de un cioc`nit sfios \n u[`.
Prima intr` mama ei, urmat` de Trina, care ar`ta
incomparabil mai maturizat`. Alannah le privi cu ochi
mari, apoi, spre propria ei oroare, izbucni \n plns.
Iubito! exclam` Rose, gr`bindu-se s-o
\mbr`]i[eze.
Trina se a[ez` pe marginea patului [i-[i lipi obrazul
de al lui Alannah pn` cnd suspinele \ncepur` s`
sl`beasc`.
Of, ce proast` sunt...! Ce-o]i fi creznd despre
mine?
132
Nevricale post-natale, coment` Rose pe un tot
atoate[tiutor. Mi-amintesc ct am plns cnd te-am
adus acas` de la maternitate. Tat`l t`u, s`racul, a
crezut c` se pomenise cu-o nebun` pe cap!
Acum mi-am revenit, spuse Alannah, rezemndu-se
de perne. A]i v`zut copilul?
Abia am intrat! zmbi Rose. Ce nume o s`-i dai?
|nc` nu [tiu...
Dintr-o dat`, i se p`ru o adev`rat` tragedie c` n-avea
idee cum urma s` se numeasc` fiul ei [i continu`
gr`bit`:
Va avea numele lui tata, dar Nicholas \nc` nu s-a
hot`rt care va fi primul nume.
Ca la un semnal, chiar atunci intr` Nicholas.
Va avea ochi alba[tri! exclam` Rose. Exact ca ai
tat`lui s`u! Ce frumos! Dar ia spune-mi, Nick, cum
o s`-l cheme? Alannah, prostu]a de ea, zice c` habar
n-are!
Andrew Hilman. Dup` amndoi bunicii.
Ochii lui Rose se umplur` imediat de lacrimi.
|]i mul]umesc, spuse ea emo]ionat`. Scumpul
meu Holt ar fi fost att de mndru s`-[i vad` primul
nepot. Dar pe feti]` s` nu-ndr`zni]i s-o boteza]i Rose!
Niciodat` nu mi-am putut suferi numele [i nici n-am
suportat gndul s` i-l bag pe gt [i altcuiva!
Alannah sim]i c` se \nro[ea la fa]`. P`rul ei \nc`
nu-[i rec`p`tase luciul, continua s` p`streze pe fa]` [i
133
piele toate urmele procesului istovitor al sarcinii [i
na[terii, iar Rose vorbea deja despre \nc` un copil!
...ct mai apropia]i ca vrste, ca s` poat` fi pri-
eteni, cum a]i fost tu [i Trina, \ncheie Rose \ncntat`.
Cel care r`spunse fu Nicholas:
Alannah a avut o sarcin` destul de grea, a[a c` vom
a[tepta un timp pn` s-o supunem din nou la a[a ceva.
A, dar de obicei a doua oar` e mult mai u[or...!
declar` Rose, dar ceva din expresia lui Nicholas o f`cu
s` amu]easc`.
Mai trziu, \n timpul primei ei nop]i la spital,
Alannah se \ntreb` ce \nsemnaser` cuvintele lui
Nicholas. C` nu se a[tepta s` mai fac` dragoste cu ea
pn` g`sea de cuviin]` s` mai aib` un copil? |ncet, pe
obraji \ncepur` s`-i curg` lacrimi fierbn]i, \n timp ce
asculta zgomotul traficului de-afar` [i sunetele slabe,
discordante, din spital.
|n drum spre cas`, Alannah privi tot timpul chipul
copilului adormit, contemplndu-i osatura puternic`
de sub pielea fin`, \nceputurile arogan]ei mo[tenite
de la tat`l lui.
E[ti obosit`?
Cl`tin` din cap.
Nu.
Las-o balt`.
134
Cnd \i v`zu privirea surprins`, Nicholas zmbi sever.
Stewart m-a prevenit c` s-ar putea s` treci prin cteva
s`pt`mni de depresie [i va fi nevoie s` fii tratat` cu grij`.
{i m` vei... trata cu grij`?
Nicholas t`cu timp suficient pentru a o face s` se
\ntrebe de ce-l tot z`d`ra, apoi r`spunse cu glas obosit.
Nu inten]ionez s` te tratez nicicum, dac` de-asta-]i
f`ceai griji. }i-ai exprimat ct se poate de limpede
dorin]ele \n acest sens.
Strngea att de tare volanul \n mini, \nct
degetele i se albiser`.
Probabil m` crezi un fel de monstru, continu` el
pe un ton acid. Abia ai sc`pat de un calvar care a durat
nou` luni. Chiar te-a[tep]i s` te silesc din nou s`
\nduri a[a ceva, f`r` a-]i l`sa pu]in timp s`-]i revii?
Alannah \i v`zu minile destinzndu-se [i spuse cu
o voce [ov`itoare:
Nici tu nu te-ai str`duit prea mult s`... s`-mi
c[tigi \ncrederea.
|ntr-adev`r, confirm` el, cu un zmbet
\nver[unat. Numai a[a ceva n-aveam de gnd. Voiam s`
te \ngenunchez complet, s` te frng. Numai c` tu ai
refuzat s` cedezi, nu-i a[a? De fiecare dat` cnd \ncer-
cam, ripostai, aruncai s`ge]i din ochi, scuipai numai
venin. De ce nu te temi de mine, Alannah?
Privind pe fereastr`, f`r` a vedea peisajul de-afar`,
Alannah r`spunse:
135
Nu [tiu. Uneori m` temeam. Dar [tiam c`,
orice-ai fi f`cut, nu m` puteai lovi dac` eu nu te l`sam.
Ridic` din umeri.
Ai comis o eroare de judecat`. Dac` ai fi dorit
\ntr-adev`r s` m` r`ne[ti, trebuia s` m` faci s` m`
\ndr`gostesc de tine, [i abia pe urm` s`-]i \ncepi
num`rul de Rege al Demonilor.
Asta a [i fost inten]ia mea, la \nceput, replic` el
calm, \n timp ce cotea pe aleea din fa]a casei.
Capul lui Alannah se r`suci scurt spre el. Dar nu
v`zu dect un profil nep`s`tor, numai cu o und` de
ironie tres`rindu-i \n col]ul gurii.
Apoi, am descoperit c` aveai un prieten, continu`
Nicholas. Prin urmare, a trebuit s` folosesc for]a.
|i arunc` o privire scurt`, \nainte de a se concentra
asupra aleii care urca \n serpentine. Alannah \[i privi
minile \ncle[tate \n poal`, stnjenit`. De ce era att
de... att de deschis cu ea?
Dar Nicholas nu mai spuse nimic [i \n curnd
ajunser` \n fa]a casei. Momentul trecuse.
136
Capitolul 10
Andrew era un copil cuminte. Pn` [i Ellen spunea
a[a, iar ea vorbea \n cuno[tin]` de cauz`. Dormea
dup` un program regulat, \n timpul zilei se trezea cam
din patru \n patru ore, cre[tea [i privea lumea din jur
cu ochi mari [i mira]i.
Rose nu-[i mai \nc`pea \n piele de fericire. Dup` ce
se asigurase de impecabila pozi]ie social` a propri-
etarilor de iahturi, proces care implica explorarea
am`nun]it` a arborilor genealogici [i descoperirea c`
o veri[oar` de gradul doi se m`ritase cu finul cine [tie
cui, Rose se dedic` \ngrijirii nepotului ei. |n mod sur-
prinz`tor, Ellen \i accept` ajutorul. Ocazional,
Alannah observa un amuzament sec \n privirea mena-
jerei cnd aceasta se uita la Rose, dar rela]iile dintre
ele r`mneau amicale.
Disperarea care o cuprinsese pe Alannah la
\ntoarcerea acas` se risipise, \nlocuit` de o melancolie
137
calm` pe care o accepta cu resemnare. Dup` ce-[i
ref`cu for]ele [i silueta, refuz` s` se mai lase cocolo[it`
de mama ei.
Nicholas se retr`sese undeva, \ntr-un turn inacce-
sibil. Sarcasmul \i revenise, dar era mai atenuat, ca [i
cum Alannah nu l-ar mai fi interesat att de mult
\nct s` vrea s-o r`neasc`. |ncepuse s-o prezinte
oamenilor din zon`, \ncepnd cu o regat` care avu-
sese loc \ntr-un golf din apropiere. Primeau invita]ii,
iar Nicholas le accepta, asigurnd-o pe Alannah c`
Andrew avea s` fie la fel de binevenit la petreceri ca
p`rin]ii lui.
Se p`rea c` motivele de a o ]ine prizonier` \n cas`
nu mai existau. Alannah se mira, privindu-l cu o
expresie controlat` cum rdea cnd o tachina pe
Trina, cu ct respect era tratat de vecini, ce admira]ie
strnea \n ochii femeilor cu statura lui \nalt` [i
atr`g`toare. {i nu [tia de ce se tot uita la el.
Apoi, \ntr-o zi, plec` la Auckland cu ma[ina, pentru
a reveni peste cteva ore \nso]it de cineva.
Ai [tiut? [uier` Alannah spre Ellen, \n timp ce-[i
tr`gea o rochie de var` peste costumul bikini.
Da, am [tiut, r`spunse inexpresiv Ellen.
~sta ct o s` stea la noi?
Nick nu mi-a spus.
Alannah \ncerc` s`-[i aranjeze p`rul r`v`[it [i umed
dup` o partid` de \not \n piscin`.
Lua-l-ar dracu', ar putea s`...
138
Vocea i se frnse, cnd ochii ei ne\ncrez`tori \l
recunoscur` pe tn`rul \nalt [i zvelt de lng` Nick.
David! exclam` ea sufocat`.
Numai mna cu care Ellen o apucase brusc de bra] o
\mpiedic` s-o ia la fug` pentru a se arunca \n bra]ele lui.
Din fericire, se aflau destul de departe pentru ca
Alannah s`-[i recapete ct de ct calmul, dar privirea
scurt` pe care i-o arunc` so]ului ei era plin` de repro[
\nghe]at.
David ar`ta la fel, atr`g`tor, binevoitor [i, \n com-
para]ie cu Nick, nespus de tn`r. Alannah ridic` b`rbia
[i \i \ntinse mna, salutndu-l calm:
Dragul meu David, ce bine-mi pare c` te v`d!
Fostul ei iubit \i lu` mna \ntr-a lui, dar numai dup`
o scurt` ezitare care o umplu de furie. David nu voia
s`-l nemul]umeasc` pe Nicholas!
Ar`]i... minunat, spuse el, accentund lini[tit cuvn-
tul. Am auzit de la... de la so]ul t`u c` acum e[ti mam`.
Alannah refuz` s` se uite la Nicholas, neavnd
destul` \ncredere \n sine, de[i \i sim]ea clar prezen]a,
\ntunecat` [i autoritar`.
|ntr-adev`r! r`spunse, cu fals` voio[ie. Andrew
are o lun` [i ceva!
Felicit`ri!
Apoi David privi \n jur, \ncercnd s`-[i ascund`
jena.
Ave]i o cas` foarte frumoas` aici.
Mul]umesc.
139
|n sfr[it, Alannah \ntoarse capul spre Nicholas,
pentru a-i vedea pe chip o indiferen]` att de plictisit`
\nct avu impresia c` o p`lmuise.
Cred c` e[ti obosit [i \ncins. Azi ai aterizat? Vrei
s` bei ceva, \nainte de a te conduce \n camer`?
Mai bine fac un du[, r`spunse David, cu o
franche]e tipic tinereasc`. Dup` paisprezece ore \n
avion, sunt anchilozat [i leoarc` de transpira]ie.
|mi dau seama.
Nicholas interveni calm:
Te conduc eu \n camer`. Pe urm` vino pe teras`,
ca s` bem ceva \mpreun`.
Dup` plecarea lor, Alannah se pr`bu[i pe un scaun,
alb` la fa]`. Cum \ndr`znise! De parc` nu i-ar fi f`cut
destule! A[teptase s`-[i reg`sesasc` o stabilitate pre-
car`, ct de ct, dup` care, inten]ionat, i-l adusese pe
David! Cum fusese \n stare?!
Foarte u[or, spuse simplu Ellen. De-acum, ar tre-
bui s`-l cuno[ti destul de bine pe omul cu care te-ai
m`ritat ca s` [tii c` e \n stare de orice.
N-avea nici un rost s` se ascund` de Ellen.
Dar de ce? [opti Alannah cu voce stins`, ridicnd
privirea spre femeia mai vrstnic`. Trebuie c` e
nebun!
N-a[ b`ga mna-n foc. Nick are un creier ca o
curs` rece, abil [i nemilos. O s`-]i spun` el ce-are de
gnd, cnd o sosi momentul.
Dumnezeule mare, \mi vine s`-l omor!
140
Nu-i prima oar`, [i n-ai f`cut-o nici de celelalte
d`]i. Din partea mea, cred c` Nick cam for]eaz`. Cred
c` s-a s`turat s` tot a[tepte.
Ce s` a[tepte? Ce mai vrea de la mine? \ntreb`
Alannah, \nchiznd o clip` ochii. A c`p`tat tot ce [i-a dorit.
Oare?
|n unele momente, lui Ellen \i pl`cea s` fac` pe
misterioasa. Pe Alannah o irita [i mai mult faptul c`
tocmai acum g`sea de cuviin]` s-o fac`.
N-ar fi cazul s` faci ceva cu p`rul `sta? continu`
menajera. Dup` cum arat`, pare gata s-o ia razna pe
orbit`!
Alannah murmur` un comentariu nem`gulitor
despre p`rul ei, [i despre lume \n general, dar porni
totu[i spre dormitor, cu pa[i grei. Trina [i Rose erau
plecate cu iahtul \ns` aveau s` se \ntoarc` \n curnd.
Iar Nicholas urma s` fie la fel ca \ntotdeauna, suav,
sofisticat [i calm, pn` cnd turbulen]a iscat` de el se
potolea de la sine. Dar de ce? Era un diavol, un diavol
crud, iar Alannah \l ura mai mult ca oricnd.
Pentru \ntlnirea cu David, alese o ]inut` cu care
mama ei nu fusese de acord, declarnd-o prea juvenil`.
Rose se \n[ela, \ns`, \[i spuse Alannah, studiindu-se \n
oglind`. Bluza larg` de in, alb` cu dungi albastre, era
mai decoltat` dect i s-ar fi \ng`duit unei eleve. Pe
deasupra \[i puse un bolero \n dungi sub]iri, apoi lu`
o fust` de bumbac cu modele florale discrete, \n
tonuri albe, gri [i albastre. |n timp ce-[i aplica Magie
141
Noire, se \ncrunt`. Era parfumul ei favorit, o combi-
na]ie sofisticat` de trandafiri bulg`re[ti [i arome de
mirodenii, pe care n-o mai folosise de veacuri. Mai
st`tu un moment la oglind`, cu durerea [i \ngrijo-
rarea \ntip`rite pe fa]`, apoi \[i \ndrept` hot`rt`
umerii [i ie[i din camer`.
|n seara aceea, Nicholas a fost cum nu se putea mai
civilizat. B`nuitoare, Alannah \l urm`rea \ncontinuu
cu privirea. Mai scund cu vreo trei centimetri dect
David, elegan]a lui ml`dioas` \l f`cea pe tn`rul de
al`turi s` par` dizgra]ios de \nalt, aproape de[irat [i
stngaci. Totu[i, dup` cteva minute de tensiune,
cnd se \ntlni cu Rose [i Trina, David se destinse.
Lui Alannah \i era imposibil s` se relaxeze. |ncor-
dat`, cu to]i nervii \ntin[i la limit`, bea ap` mineral`
Perrier cu l`mie, ascultnd clinchetul cuburilor de
ghea]` din pahare, \n timp ce Nicholas discuta cu David
despre munca lui. Nu era deloc surprins` de respectul
care se sim]ea din glasul lui David. Evident, Nicholas
putea discuta despre computere cu el la fel de compe-
tent cum critica operele literare sau muzicale, ori con-
versa pe teme agricole cu vecinii. Creierul s`u rece [i
t`ios nu era \nc`rcat de emo]iile care tindeau s` tulbu-
re limpezimea de judecat` a oamenilor inferiori.
Dup` cin`, trziu, cnd \n sfr[it ajunser` \n dor-
mitor, Alannah se \ntoarse spre el aruncnd fl`c`ri din
ochi. Dar, \nainte de a apuca s` deschid` gura,
Nicholas ridic` o mn`:
142
Treze[ti copilul.
Buzele ei se sub]iar`, \ns` nu-[i putu st`pni o
privire scurt` spre leag`n. |n sfr[it, spuse \ncet, cu
vocea vibrnd de o emo]ie pe care nu [i-o \n]elegea.
{tii al naibii de bine c` doarme ne-ntors. De ce
dracu' l-ai adus pe David aici?
Nu cred c`-mi place s` te-aud \njurnd.
Mna lui se repezi spre ea, o apuc` de b`rbie [i \i
\ntoarse fa]a spre el.
S` nu mai faci niciodat` asta. Ct despre
iubi]el.... ei bine, \n ultima vreme ai fost destul de
cumin]ic`. M-am gndit s` te r`spl`tesc.
Speriat` de r`ceala mali]ioas` din tonul lui,
Alannah ridic` privirea, dar pe chipul \ntunecat al lui
Nicholas nu se distingea nici o expresie.
|mi vine s` te omor, [opti ea cu voce tremur`toare.
Din]ii lui Nicholas lucir` \n \ntuneric.
|mi place unda asta de violen]` care r`bufne[te
din cnd \n cnd. Contrasteaz` att de interesant cu
fa]a [i trupul t`u. Ur`[te-m` ct vrei, Alannah. Cel
pu]in, e o emo]ie mai viguroas` dect afec]iunea
mole[it` pe care o sim]i pentru b`iatul de dincolo.
|l iubesc.
Z`u? replic` el indiferent, continund s-o ]in` de
b`rbie. {tii, iubito, m` cam \ndoiesc.
}i-ar pl`cea s` m` \ndr`gostesc de tine, nu-i a[a?
ripost` furioas` Alannah. Atunci chiar te-ai sim]i
r`zbunat pentru moartea lui Ngaire!
143
Nu te acuz de moartea ei, spuse Nicholas f`r` nici
o expresie, desprinzndu-[i mna de b`rbia ei.
Alannah se a[ez` brusc pe pat.
Nu m`... ce-ai spus???
Nicholas \ncepu s`-[i pun` pe noptier` lucrurile
din buzunare, ca \n fiecare sear`.
Niciodat` nu te-am \nvinuit, continu` el. A, poate
doar cteva s`pt`mni, pn` s-a terminat ancheta, dar
era destul de clar ce se \ntmplase. Amndou`
fuseser`]i vinovate.
Ap`sndu-[i tmplele cu minile pentru a-[i potoli
tumultul din ]east`, Alannah \ntreb` cu voce slab`:
Dar... dar ai spus... ai spus c` de-asta trebuia s`
m` m`rit cu tine. Ai spus c` era vina mea...
{tiu.
O privi scurt, peste pat, cu o expresie de
nep`truns.
{i din acela[i motiv cu cel pentru care David Opie
se afl` acum aici.
Alannah nu mai \n]elegea nimic.
N-are nici un sens... murmur` ea cu voce
slab`.
{tiu c` nu \n]elegi. Poate c`, dac` nu te-ai mai
preocupa doar de cusururile tale [i ai privi pu]in \n
jur, m`car cteva minute pe zi, ai \n]elege.
Aceste cuvinte, rostite pe cel mai plictisit ton, o iri-
tar` din nou.
N-am motive s`...?
144
Ai de gnd s` taci?
Acum nu mai p`rea att de plictisit. Porni spre u[`,
iar cnd ajunse \n prag ad`ug`, cu un dispre]
cople[itor:
Culc`-te. Eu am treab`.
Alannah r`mase treaz` cteva ore, dar Nicholas nu
mai ap`ru \nainte ca ea s` adoarm`. |l z`ri doar mult
mai trziu, cnd Andrew o trezi s`-i dea de mncare.
Conturul \ntunecat al capului [i umerilor lui, pe
pern`, nu se clintea.
Zorii zilei o g`sir` la fel de nedumerit`. Lu` pe ea
un costum bikini [i o tunic` de prosop [i porni pe
c`rarea spre golf.
Apa era rece [i \nvior`toare, iar estuarul mai frumos
ca oricnd. Dup` ce \not` un timp, Alannah ie[i pe nisip,
storcndu-[i pletele, cu tot trupul ud str`lucind \n soare.
Bun` diminea]a, o salut` nesigur David, de pe potec`.
A...!
Se sim]ea ridicol de jenat`. David o v`zuse de
nenum`rate ori \n costum de baie. Totu[i, \[i lu` tuni-
ca pe ea, strngndu-[i-o cu cordonul.
David st`tea rezemat de copacul pohutukawa, cu
minile \n buzunarele pantalonilor, zmbindu-i \ncurcat.
Iart`-m`, n-am vrut s` te sperii.
Nu m-ai speriat, am tres`rit doar. Nu m` a[tep-
tasem s` vin` cineva.
Domnul... so]ul t`u nu se scoal` devreme?
Alannah \[i sim]i pielea \ncre]indu-se \ntr-un fior.
145
De obicei da, \ns` azi-noapte a lucrat pn` trziu.
E foarte inteligent.
Era o laud` binemeritat`. Alannah d`du din cap
afirmativ.
Cnd ]i-am primit scrisoarea am... \n fine, am fost
foarte nec`jit [i \ndurerat. Crezusem... sperasem c`
dup` cei doi ani ai mei \n America ne-am fi putut
c`s`tori.
Ridic` ochii, observndu-i expresia.
N-ar fi fost o a[teptare att de lung`, continu` el
pe un ton defensiv. {i erai att de tn`r`...
Da, desigur...
Cum \i putea r`spunde att de lini[tit`, cnd sim]ea
c` i se frngea inima?
Dar, \n ultima vreme, am reu[it s` privesc lucrurile
[i din punctul t`u de vedere. {i, cunoscndu-l... ei bine,
mi-am dat seama cum de te-a putut cuceri. Le are pe
toate, nu-i a[a?
|ntr-adev`r: \n expresia lui se distingea o und` clar`
de admira]ie.
Le are, ba bine c` nu, confirm` Alannah, f`r` nici
o intona]ie.
David d`du din cap, cu p`rul blond [i des lucindu-i
unduitor \n soare.
Deci, pn` la urm`, a ie[it cum e mai bine pentru
toat` lumea, nu-i a[a? Ieri, pe drum \ncoace, mi-a spus
c`-mi va permanentiza bursa. Are o firm` care tocmai
a elaborat ni[te componente noi, foarte interesante.
146
Cu inima zdrobit`, Alannah porni \n sus, pe lng`
el. A[adar, Nicholas avansase posibilitatea unui post
atr`g`tor pentru David, iar tn`rul pricepuse imediat
aluzia. Crmpeiele de amintiri o loveau ca o rafal` de
gloan]e.
Nicholas avusese dreptate. Alannah nu
recunoscuse niciodat` oportunismul care fisura carac-
terul lui David, pe dedesubtul blnde]ii [i al umorului
s`u. Nicholas \l depistase [i-l folosise pentru a-[i
realiza propriile scopuri, la fel cum [i de aceast` dat`
\l adusese pe David la Puhinui cu un anumit scop.
Cnd ajunser` pe culmea falezei, David spuse vesel:
M` bucur c` e[ti fericit`, Alannah. Ar fi [i absurd
s` te plngi, cu o locuin]` att de magnific`, ad`ug` el,
privind \n jur cu admira]ie [i nu pu]in` invidie.
Alannah se \ntreba dac` ar fi fost chiar att de
absurd.
{i te-ai maturizat, continu` el. E[ti mai lini[tit`.
Pentru c` ai devenit mam`, cred. Se pare c` asta a
f`cut minuni ca s` te \mblnzeasc`.
Dac` David i-ar fi putut citi gndurile, [i-ar fi dat
seama ct de amarnic se \n[ela. Nu avea nici un sens.
Nimic nu mai avea sens. |l iubise de cnd se [tia, mai
\nti ca pe un frate, apoi ca pe un b`rbat, iar acum...
deloc.
|[i lu` r`mas-bun de la el, zmbindu-i.
David \i zmbi la rndul s`u [i nu se \ntmpl`
nimic. Nici un fior, nici o und` de emo]ie.
147
|n dormitor, Alannah se apropie de leag`n.
Andrew se trezise [i-[i studia cu interes o mn` ca o
stea de mare. Zmbind, Alannah ridic` privirea spre
patul gol. |l ura. Ura camera aceea [i casa splendid`
din care f`cea parte, [i cel mai mult \l ura pe so]ul ei,
pentru c` acum [tia de ce \l adusese acolo pe David.
A fost interesant` conversa]ia?
La auzul glasului s`u ironic, Alannah se r`suci \n
loc, cu toat` durerea [i uimirea atingnd punctul cul-
minant. Nicholas tocmai se b`rbierise [i avea pe chip
expresia mul]umit` a unui om care tocmai [i-a \mpli-
nit cele mai ambi]ioase planuri.
Destul de interesant`, r`spunse ea cu o voce
\mpietrit`. De ce l-ai adus aici, Nick?
Ochii lui se \ngustar`, \n timp ce-i contemplau fa]a.
Cred c` [tii de ce, spuse, cu insolen]` calm`.
E[ti foarte abil, replic` Alannah, \nver[unat`. Ei
bine, ]i-a reu[it. Mi-ai distrus ultima mic` amintire
romantic`. Sper c` e[ti mul]umit. Meri]i te-ai
str`duit destul ca s` ajungi la rezultatul `sta. Cred
c`-n via]a mea n-am dispre]uit pe cineva mai mult
dect te dispre]uitesc pe tine!
Printre genele lui se z`ri o lic`rire t`ioas`, dar nu
spuse nimic. Dup` un moment se r`suci pe c`lcie [i
plec`, l`snd-o singur` \n dormitorul spa]ios, unde
fiul lor \[i agita inocent minile prin fa]a ochilor.
148
Capitolul 11
Era o zi canicular`, mai fierbinte dect toate cele-
lalte din acel an. Soarele se reflecta din apele estuaru-
lui ca dintr-o folie neted` de metal. Pn` [i briza
r`coroas` care f`cea ca dimine]ile [i serile s` fie att de
pl`cute \ncetase.
Alannah z`cea pe pat, cu fiul ei \n bra]e. Avea pe ea
doar costumul de baie [i un jupon sub]ire de bumbac.
C`scnd, \[i lipi obrazul de al lui Andrew, care se
strmb` comic. Amndoi se reflectau \n oglinda de pe
peretele opus o imagine modern` a mamei cu copilul.
O umbr` trecnd prin dreptul ferestrei o f`cu pe
Alannah s` \ntoarc` smucit capul. Cnd Nicholas intr`,
buzele ei se strnser` amenin]`tor.
Stai lini[tit`, spuse el \ncet. L-am dus pe David la
avion. |]i trimite salut`ri [i alte polite]uri.
Numai la a[a ceva nu se a[teptase!
149
A plecat [i Trina cu el, continu` Nicholas, venind
pn` lng` pat. Va locui la p`rin]ii lui, pn` se \ntoarce
acas` mama ta.
Alannah \i privi chipul ca o masc` nep`s`toare,
c`utnd zadarnic vreun semn, o sugestie de expresie...
Dup` o lung` pauz`, Nicholas relu`:
Dac` vrei, po]i pleca [i tu \napoi, cu Rose.
Un moment, lui Alannah nu-i veni s` cread` ce
auzise. Inima \i palpit` cu putere \n piept, apoi \ncepu
s` bat` rar, \nfundat.
Pentru... pentru ct timp? \ntreb` ea cu voce
r`gu[it`.
Pentru ct timp vrei. Pentru totdeauna, dac` a[a
dore[ti.
Glasul lui suna ca un dang`t de clopot funebru.
{tii c` nu m` pot desp`r]i de Andrew, [opti
Alannah, strngnd [i mai tare copilul la piept.
Cu acela[i glas lipsit de intona]ie, Nicholas replic`:
|l po]i lua [i pe el cu tine.
Un timp, lumea p`ru s` se fi oprit \n loc. Ochii lui
Alannah se dilataser` dureros de tare, dar pe chipul lui
Nicholas nu se citea nici acum nimic. Gtul ei con-
tractat refuza s` emit` cel mai slab sunet.
Un singur lucru \]i cer, continu` sec Nicholas. S`-mi
permi]i accesul la el [i, de cteva ori pe an, s`-l aduci
aici, pentru ca... pentru ca s` m` cunoasc` \n timp ce
cre[te.
150
De ce?
Umerii lui la]i se ridicar` scurt, o dat`. Cu glas
foarte rece, r`spunse:
Se pare c` e singurul copil pe care-l voi avea vre-
odat`. Nu vreau s` r`mn` un str`in pentru mine.
De ce? repet` Alannah, \n [oapt`. De ce m` la[i s`
plec?
Nicholas \[i \nfund` minile \n buzunare, cu umerii
c`zndu-i u[or.
Fiindc` nu doresc s` fii att de nefericit`,
spuse el calm. De mai multe ori mi-ai spus c` sunt
\ngmfat [i s-ar putea s` fiu. Poate c` banii corup
[i \n feluri mai pu]in vizibile dect cele citate de obi-
cei. Niciodat` nu mi-a fost greu s` ob]in orice
femeie a[ fi dorit. Am presupus c`, dup` primele
proteste indignate, [i cu tine avea s` se \ntmple la
fel. Nu m-am a[teptat s` am de-a face cu o voin]` la
fel de puternic` precum a mea. Prin urmare, ai
c[tigat. Po]i s` pleci.
Apoi ad`ug`, batjocoritor:
Dar eu \n locul t`u l-a[ l`sa \n pace pe Opie. E un
b`iat bun, dar prea superficial pentru tine. {i o va iubi
pe Trina, cnd [i ea se va hot`r\ s`-l accepte.
Alannah se ridic` \n capul oaselor, cu obrajii
\nro[i]i de indignare.
Diavol f`r` suflet ce e[ti! scuip` ea veninos.
|n ochii verzi ai lui Nicholas sc`p`r` ceva.
151
Nu, murmur` el cu un zmbet strmb, e clar c`
nu ]i-ar fi f`cut fa]`. Poftim...
Scoase din buzunar un colier scnteietor [i i-l
arunc` drept \n poal`.
...ia-l pe `sta ca amintire. Sper s`-]i compenseze
anul nefericit prin care ai trecut.
Alannah \l privi cu furie [i nedumerire, apoi cobor\
ochii spre colier [i, \n sfr[it, c`tre chipul adormit al
fiului ei. Colierul rece \i ap`sa greu coapsele goale. |n
mijloc avea o piatr` verde mare, \nconjurat` de dia-
mante, iar lan]ul de aur era b`tut \n alte diamante.
Piatra era sculptat` \n forma unei m`[ti barbare.
Primitiv` dar totu[i de o stranie sofisticare, amintea \n
chip sinistru de culturile sud-americane arhaice.
|ncet, atinse bijuteria cu un deget, apoi o \mpinse
\ntr-o parte [i se d`du jos din pat. Dup` ce-l ad`posti
pe Andrew sub plasa contra ]n]arilor, se \ntoarse [i
lu` colierul. Nicholas o privea pe sub pleoapele l`sate,
cu gura strns`.
Pune-mi-l, \i ceru ea cu voce r`gu[it` [i se
\ntoarse cu spatele, ridicndu-[i p`rul pentru a-[i dez-
goli curba vulnerabil` a cefei.
Degetele lui Nicholas abia \i atinser` pielea, dar
totu[i Alannah se \nfior`. Se \ntoarse din nou spre el.
Cum \mi st`?
|n jurul gurii lui Nicholas ap`ruse o paloare care
o avertiza c` for]a nota pn` aproape de limit`.
152
Ochii \i sc`p`rau de furie. Nici nu se uit` la colier. O
]intuia cu privirea ca [i cum ar fi fost gata s-o loveasc`.
Alannah cunoscu un moment de fric`, \nainte ca
Nicholas s` r`spund` \ncet, cu glas \ngro[at:
|]i vine perfect. Inspir` frumuse]e, independen]`,
nici o concesie.
Un moment, Alannah avu o senza]ie de triumf care-i
lumin` ochii [i-i arcui gura \ntr-un u[or surs. |n clipa
urm`toare, minile i se repezir` la fa]` [i izbucni \n
lacrimi, \n suspine care-i zguduiau tot trupul zvelt, ca
o serie de lovituri.
Un moment, Nicholas o l`s` s` plng`. Apoi o
cuprinse \ntr-o \mbr`]i[are dureros de strns`.
Nu plnge, iubita mea, \i [opti el, r`scolit. O,
Doamne, nu plnge. Acum e[ti liber` s` pleci, cnd
vrei tu. Te rog... nu plnge.
Dar tensiunea acumulat` luni de-a rndul avea
nevoie de timp ca s` se risipeasc` [i, cnd \n sfr[it
izvorul lacrimilor \i sec`, Alannah r`mase rezemat` de
el, epuizat`, cu fa]a la pieptul lui, ascultndu-i ca prin
vis b`t`ile \nfundate ale inimii.
}i-e mai bine? o \ntreb` el.
Alannah d`du din cap, cu un u[or sughi], iar
Nicholas o a[ez` pe marginea patului [i intr` \n baie,
de unde reveni cu un prosop.
Cred c` ar`t \ngrozitor, murmur` ea, lund cu
recuno[tin]` prosopul.
153
Mmmm... }i s-au cam umflat ochii.
Nicholas vorbea pe obi[nuitul s`u ton controlat,
u[or sardonic, dar cnd \l privi, Alannah \i v`zu \n ochi
incredibilul adev`r. |i sorbeau fa]a cu un fel de poft`
dezgolit`, care-o f`cu s` se \nro[easc`.
{i-acum ce facem? \ntreb` Nicholas. Pot \ndr`zni
s` sper c` nu exul]i de triumf, a[a cum meri]i?
Alannah oft`. |n sfr[it, \n]elegea att de multe
lucruri...
Nu sunt foarte diferit` de celelalte femei pe care
le-ai curtat [i le-ai cucerit, spuse ea. Singurul lucru pe
care ]i-l pot garanta e c` banii nu joac` nici un rol.
Un deget \i ridic` b`rbia.
E[ti sigur`, Alannah? Fiindc` nu m` mai pot
mul]umi numai cu trupul t`u. Te doresc toat`. Cu
trup, suflet [i inim`, a mea, pentru totdeauna.
Of, iart`-m`, murmur` ea cu voce \necat`. De ce
crezi c` ]i-am rezistat cu atta \nver[unare? Fiindc`
[tiam c`, dac` cedam doar pu]in, m-ai fi cucerit complet.
Am luptat pentru independen]a mea, iar cnd mi-ai
d`ruit-o am \n]eles c` singura libertate pe care mi-o
doresc e aceea de a m` elibera de inima ta.
Degetul lui Nicholas \i urm`ri conturul gurii,
cobornd spre linia supl` a gtului [i um`rului.
Niciodat` nu accep]i jum`t`]ile de m`sur`, a[a-i?
[opti el. Cnd ur`[ti, ur`[ti cu toat` fiin]a. M` \ntreb
dac` la fel se \ntmpl` [i cnd iube[ti, Alannah.
154
Ce-ar fi s` \ncerci? \l invit` ea, \ncurajat` de vraja
milenar` care se dep`na \ntre ei.
Nicholas cl`tin` din cap, ascunzndu-[i gndurile
dup` cortina genelor dese.
Nu e vorba numai de sex, de[i trupul t`u \mi
ofer` delicii nesfr[ite. Dar nu-mi mai este de
ajuns.
Un \nceput promi]`tor, [opti Alannah, lundu-i
mna pentru a [i-o lipi de snul cald.
Te joci cu focul, mri gros Nicholas, \n timp ce
Alannah \ncepea s`-[i plimbe minile peste umerii lui,
savurndu-i senzual c`ldura pielii \ntinse peste
mu[chii \ncorda]i.
Alannah rse \ncet, din gtlej, privindu-l printre
gene.
Un anumit gen de foc aveam [i eu \n minte.
Putem s`...?
Doctorul Stewart a spus c` ne putem relua
rela]iile conjugale.
Deci, asta facem? rse Nicholas cu ironie tandr`,
strngnd-o cu putere la piept.
Tremurul nea[teptat care o str`b`tu \l f`cu s` zm-
beasc`. Aplecnd capul, o mu[c` u[urel de gt,
trimi]ndu-i prin tot trupul fiori de pl`cere.
M` seduci? \l \ntreb` ea.
A[a cred... de[i nu se prea obi[nuie[te ca un
b`rbat s`-[i seduc` nevasta dup` aproape un an.
155
|n adncul ochilor lui verzi se aprindeau fl`c`ri
aurii, fierbin]i, la fel de devoratoare ca gura care-i
gusta fragilitatea zvelt` a gtului.
Spune-mi c` m` iube[ti, \i ceru el, trecnd dea-
supra, cu buzele la un centimetru de ale ei.
Te iubesc... te iubesc cu toat` fiin]a mea... Nick... te rog...
{i c` m` dore[ti.
Era necru]`tor, cu o expresie att de feroce contro-
lat` \nct un moment pe Alannah o cuprinse teama.
{tii...
Spune-mi!
O, Doamne, te doresc...!
Ochii \i luceau de lacrimi. Era hipnotizat` de pro-
pria ei senzualitate.
Te iubesc att de mult \nct a[ putea s` [i mor
pentru tine, gemu ea.
S` mori, dar foarte pu]in, r`spunse calm
Nicholas.
|n clipa urm`toare respira]ia \i deveni n`prasnic`,
\n timp ce l`sa \n urm` [i ultimele rezerve. |ncepu s`
murmure dezmierd`ri senzuale, cuvinte p`tima[e cum
Alannah nici nu visase m`car, f`cnd-o s` gfie \n
timp ce trupurile li se contopeau \ntr-o explozie de
extaz att de intens` \nct, la sfr[it, r`maser` epuiza]i
unul \n bra]ele celuilalt, \n timp ce, afar`, soarele
cobora spre apus [i estuarul se trezea din nou la via]`,
dup` toropeala din timpul zilei.
156
Alannah vorbi cea dinti, cu uimire, ridicnd capul
de pe pieptul lui.
Dac` b`nuiam, m`car, c` poate fi a[a, nu cred c`
a[ fi avut putere s`-]i rezist att de mult` vreme.
Vorbe[te senzualitatea din tine, glumi Nicholas,
cu ghea]a din ochi topit` pentru totdeauna, \n timp
ce-i privea cu drag fa]a \nro[it`. De ce crezi c` m`
\nnebuneai att de mult? {tiam eu c` mai ascunzi [i
alte v`p`i, nu numai pe cele din p`r.
De-asta te-ai hot`rt s` nu te mai culci cu mine
dup`... dup` ultima oar`?
Mmm, par]ial...
O s`rut` prelung, st`ruitor, zmbind cnd v`zu ct
de dulce se l`sa \n voia lui.
{i din cauza mustr`rilor de con[tiin]`. {i a dez-
gustului de mine \nsumi.
{i...? \l \ncuraj` Alannah, plimbndu-[i cu tan-
dre]e degetul peste oasele robuste ale fe]ei lui.
Buzele lui Nicholas tres`rir`.
Sperasem s`-]i fie dor de aten]iile mele. {i-acum,
hai, f`-m` iar \ngmfat!
Alannah r`spunse cu un zmbet neinhibat. Se aplec`
s` s`rute locurile pe unde trecuse degetul ei, \ntrebnd:
Ct de bine o cuno[ti pe Caroline Sterling? Nu e
nevoie s`-mi r`spunzi, dac` nu vrei.
N-am nimic \mpotriv`, replic` simplu Nicholas,
\ncadrndu-i fa]a \ntre mini. |nainte de a m` c`s`tori
157
cu tine, am invitat-o \n ora[ de cteva ori. Am s`rutat-o
o dat`, maximum de dou`... Iar cnd a venit cu mine la
Melbourne, a f`cut-o din proprie ini]iativ`. Ai fost geloas`?
Bestie, [tii prea bine c` am turbat de gelozie!
recunoscu Alannah, zmbind, acum cnd \[i d`dea
seama ct de naiv` fusese.
A[a c` ai avut grij` s` se duc` la bal singur`.
Ei, numai \n parte, recunoscu ea, vag ru[inat`.
M` dureau \ntr-adev`r [alele, dar aproape \mi trecuse.
Te-ai fi putut duce.
Nicholas rse, \ncepnd s-o s`rute.
Viclean` mai e[ti! Am avut eu b`nuielile mele, [i
ct m-am mai rugat s` am dreptate! Era aproape primul
semn promi]`tor pe care mi-l d`deai! Cnd ]i-ai dat
seama c` m` iubeai, dragostea inimii mele?
Cnd eram \ns`rcinat` cu Andrew te doream o,
te doream att de mult! Sim]eam c`, dac` erai cu
mine, nu s-ar fi putut \ntmpla nimic r`u. Dar nu
mi-am dat seama c` te iubesc pn` \n dup`-amiaza
asta, cnd mi-ai spus c` pot s`-l iau pe Andrew [i s`
plec. Abia atunci am \n]eles c` [i tu m` iube[ti. {i, \n
loc de triumf, n-am sim]it dect c`-mi venea s` plng.
Sfid`toare pn` la cap`t! Dac` m` doreai \n tim-
pul sarcinii, de ce dup` ce te-ai \ntors acas` ai conti-
nuat s` visezi la David Opie?
Cred c` era o renun]are. Subcon[tientul \mi
spunea ceea ce eu refuzasem s` accept.
158
Mi s-a frnt inima, spuse serios Nicholas,
rezemndu-i capul pe um`rul lui. Atunci mi-am dat
seama c` trebuia s` v` pun fa]`-n fa]`. Aveai dreptul s`
alegi. Dar, Dumnezeule, ce fric` mi-era c` aveai s`-l
preferi pe el! Perspectiva unei vie]i f`r` tine m`
umplea de groaz`.
Groaz`?
Uimit`, Alannah \n`l]` capul, pentru a vedea con-
firmarea pe chipul lui \ncordat.
O, iubitule! [opti ea, cuprinzndu-l din nou \n
bra]e, din r`sputeri. Numai pe tine te iubesc, con-
tinu`, cu glas fierbinte. Pe tine, dragul meu, iubitul
meu, adoratul meu...
|ncle[ta]i \ntr-un nou val de pasiune, se s`rutar` iar
[i iar. Urmau s` cunoasc` multe momente de fericire
pur` \n via]a lor, dar nici unul nu avea s` fie att de
curat [i proasp`t ca acesta, cnd \n sfr[it inima ei
p`zit` \[i deschisese por]ile \n fa]a lui. Era tot ceea
ce-[i dorise vreodat`.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și