Sunteți pe pagina 1din 6

Metode de exprimare a compoziiei cantitative a soluiilor

1. n 400 ml de ap s-au dizolvat 5,72 g de cristalohidrat de carbonat de sodiu !a


2
"#
$
10%
2
#&.
"alculeaz partea de mas 'i (rac)ia molar a srii *n solu)ia ob)inut, concentra)ia molar, normal,
molal 'i titrul ale solu)iei.
2. "e mas de +n,#
4
7%
2
# trebuie de adugat la -00 g de ap pentru ca solu)ie de +n,#
4
s (ie de 5./
$. "*t "o!#
$
&
2
0%
2
# trebuie de adugat la $00g de ap pentru ca solu)ie de "o!#
$
&
2
s (ie de -./
4. 17,1 g sul(at de aluminiu s-au dizolvat *n -00 ml ap. "alculeaz partea de mas 'i (rac)ia molar a
srii *n solu)ia ob)inut, concentra)ia molar, normal, molal 'i titrul ale solu)iei.
5. "e volum de solu)ie hidro1id de sodiu cu densitatea 1,$$ g2cm
$
'i partea de mas $0 . trebuie de
adugat *n ap cu volumul 200 ml pentru a ob)ine solu)ie de hidro1id de sodiu cu partea de mas -./
0. n ce mas de ap trebuie de dizolvat 1m
$
de amoniac, msurat la 12
o
" 'i presiunea 102,0 34a, pentru
ca partea lui de mas s devin 25./
7. #1idul de (os(or 5&, ob)inut la arderea (os(orului *n o1igen, a (ost dizolvat *n 500 ml solu)ie de acid
orto(os(oric 61,7 g2cm
$
, 6-5.&.7st(el partea de mas a acidului a crescut cu 7,0 .. "alcula)i
masa (os(orului ars.
-. "*t ap trebuie de adugat la 400 ml solu)ie de %
2
,#
4
cu 61,$ g2ml pentru ca solu)ia s devin 2!/
61,07&.
8. 7u (ost amestecate 500 ml solu)ie $9 de acid sul(uric cu densitatea 1,0- g2cm
$
cu $00 g solu)ie de
acid sul(uric cu partea de mas 10.. "are este partea de mas , concentra)ia molar a echivalentului
'i titrul solu)iei (inale/
10. :a 0,05 l solu)ie clorur de mangan;;& 61,0-5 g2ml, 6-.& s-au adugat 0,2 l solu)ie hidro1id de
litiu 61,107 g2cm
$
, 610.&.,tabili)i cantitatea substan)ei luate *n e1ces.
11. "alcula)i (rac)ia de mas 'i titrul solu)iei de acid sul(uric cu concentra)ia molar a echivalentului egal
cu 0,02 mol echiv.2l densitatea solu)iei este 1,2- g2ml&.
12. 15 g de nitrat de aluminiu s-au dizolvat *n 400 ml ap. "alcula)i partea de mas a srii *n solu)ie,
concentra)ia molar, normal, molal, (rac)ia molar 'i titrul solu)iei ob)inute.
1$. "alcula)i titrul 'i concentra)ia molar a echivalentului solu)iei de acid azotic cu partea de mas 25.
densitatea solu)iei este egal cu 1,18 g2ml&.
14. 15 g de nitrat de aluminiu s-au dizolvat *n 400 ml ap. "alcula)i partea de mas a srii *n solu)ie,
concentra)ia molar, normal, molal, (rac)ia molar 'i titrul solu)iei ob)inute.
15. 25 g de clorur de (ier;;;& s-au dizolvat *n 500 ml ap. "alcula)i partea de mas a srii *n solu)ie,
concentra)ia molar, normal, molal, (rac)ia molar 'i titrul solu)iei ob)inute.
1
Metode de exprimare a concentraiei soluiilor. Solubilitatea
1. <etermina)i masa solu)iei de hidro1id de sodiu cu partea de mas de 40. care este necesar de
adugat la 000 g de ap pentru a ob)ine solu)ie cu partea de mas a !a#% de 10..
2. <etermina)i partea de mas a nitratului de argint *n solu)ia ob)inut la amestecarea a 150 g 'i 250 g de
solu)ii de aceast sare cu pr)ile de mas respectiv egale cu 20. 'i 40..
3. "e volum de amoniac c.n.& trebuie de dizolvat *n 700 g ap pentru a ob)ine o solu)ie cu partea de
mas de 15./
4. :a 250 ml solu)ie de sul(at de sodiu cu partea de mas de 20. 6 1,00 g2ml& s-au adugat 100 ml
ap. <etermina)i partea de mas a srii *n solu)ia ob)inut.
5. :a $1$,7 ml solu)ie de sul(at de cupru cu partea de mas de 20. 6 1,02 g2ml& s-au adugat 5 g de
piatr v*nt. <etermina)i partea de mas a srii *n solu)ia ob)inut.
6. #1idul de sul(;5& ob)inut la arderea hidrogenului sul(urat cu volumul de 01,0 dm
$
c.n.& s-a trecut
prin 2 dm
$
solu)ie de hidro1id de sodiu cu partea de mas de 10. 6 1,1 g2cm
$
&. "alcula)i partea de
mas a srii *n solu)ia ob)inut.
7. <etermina)i partea de mas 'i titrul solu)iilor= a& 09 %"l 6 1,1 g2cm
$
&> b& 10! %
2
,#
4
6 1,2-8
g2cm
$
&> c& 15! %
$
4#
4
6 1,2-8 g2cm
$
&.
8. # solu)ie con)ine bromur 'i clorur de potasiu cu acelea'i pr)i de mas. <etermina)i pr)ile de mas
ale srurilor *n aceast solu)ie 'tiind c pentru sedimentarea complet a ionilor de halogen din 1 3g de
asemenea solu)ie se consum 1 dm
$
solu)ie de nitrat de argint cu partea de mas de -. 6 1,07
g2cm
$
&.
. n procesul tehnologic de ob)inere a selitrei amoniacale se (olose'te solu)ie de acid azotic cu partea de
mas de 00. 6 1,$7$ g2cm
$
&. ?1prima)i concentra)ia acestei solu)ii *n mol2l.
1!. @itrul solu)iei de acid sul(uric este egal cu 0,0048 g2cm
$
. "alcula)i partea de mas a acidului *n aceast
solu)ie, concentra)ia molar, molal 'i normal a solu)iei date.
11. <etermina)i concentra)ia molar 'i normal a solu)iei de acid azotic cu partea de mas de 20,-. 6
1,12 g2cm
$
&. "e mas a acid se con)ine *n 4 l de asemenea solu)ie&/
12. 4entru producerea industrial a super(os(atului se (olose'te solu)ie *n care partea de mas a acidului
sul(uric alctuie'te 05. 6 1,552 g2cm
$
&. "e volum de ap 'i solu)ie de acid cu partea de mas de
82. 6 1,-24 g2cm
$
& se consum pentru prepararea a 1 tone de asemenea solu)ie/
13. "alcula)i masa petrei vinete necesare pentru a prepara 2 litri solu)ie de 0,259/
Solubilitatea unei substane reprezint masa maximal a ei ce poate fi dizolvat n 100g de solvent la
temperatura dat.
14. "alcula)i masa nitratului de potasiu sedimentat *n rezultatul rcirii a 200 g solu)ie saturat la 00 p*n
la 0", 'tiind c solubilitatea srii la aceste temperaturi este egal cu 110 g 'i 15 g respectiv.
15. "e mas de nitrat de argint se va sedimenta din 10g solu)ie saturat la -0" *n procesul rcirii ei p*n
la 20".
, 0$5
-0
$
g S
C
AgNO
=

g S
C
AgNO
22-
20
$
=

&.
16. "alcula)i masa cristalohidratului !a
2
,#
4
10%
2
# sedimentat *n rezultatul rcirii a 1020,4 g solu)ie
saturat de sul(at de sodiu la -0 p*n la 10", 'tiind c solubilitatea srii la aceste temperaturi este
egal cu 2-,$ g 'i 8,0 g respectiv.
17. ,olu)ia apoas de sul(at de zinc serve'te *n industrie pentru ob)inerea electrolitic a acestui metal.
,olubilitatea *n ap a sul(atului de zinc la $0" alctuie'te 01,$ g. "e mas de ap va (i necesar
pentru dizolvarea a 1000 3g de sare la aceast temperatur/
18. :a o anumit temperatur solubilitatea hidrogenului sul(urat *n alcool 6 0,- g2cm
$
& se e1prim prin
raportul volumetric 10=1. determina)i partea de mas a %
2
, *n aceast solu)ie.
1. 4artea de mas a sul(atului de potasiu *n solu)ia saturat la 10" este egal cu -,44.. <etermina)i
solubilitatea sul(atului de potasiu la acesat temperatur.
2!. ,olubilitatea A9n#
4
la 20" este egal cu 0,$ g. <etermina)i concentra)ia acestei solu)ii
.
, "
9
, "
!
,
"
m
, @&.
2
"iteza reaciilor c#imice $i ec#ilibrul c#imic
1. "alcula)i de c*te ori a crescut concentra)ia o1idului de sul(;5& *n sistemul ,#
2
B #
2
,#
$
, dac
viteza reac)iei a crescut de 25 ori.
2. <e c*te ori va cre'te viteza reac)iei directe
2 2
2 2 NO O NO +
, dac vom mri presiunea de 5 ori/
$. <e c*te ori va cre'te viteza de reac)ie de combinare a o1igenului cu hidrogenul, dac concentra)ia
hidrogenului va cre'te de 4 ori/
4. "alcula)i de c*te ori a crescut concentra)ia hidrogenului *n reac)ia de sintez a amoniacului, dac viteza
reac)iei a crescut de 04 ori.
5. "alcula)i cu c*te grade a crescut temperatura, dac viteza reac)iei a crescut de -1 ori coe(icientul de
temperatur este egal cu $&.
0. <e c*te ori va cre'te viteza de reac)ie la cre'terea temperaturii cu 50
0
", dac coie(icientul de
temperatur este egal cu 2/
7. :a 150C" o reac)ie decurge 10 min. 4este c*te minute se va termina reac)ia la 200
o
" 'i -0
o
", dac
coie(icientul de temperatur al reac)iei este egal cu 2,5/
-. :a o temperatur oarecare concentra)iile de echilibru a reagen)ilor reac)iei C B A 2 2 + alctuiesc=
[ ] [ ] [ ]
l
mol
l
mol
l
mol
C B A 02 , 0 , 00 , 0 , 04 , 0 = = = . "alcula)i concentra)iile ini)iale ale reagen)ilor.
8. ,e d sistemul a(lat la echilibru=
!#
g&
B #
2g&
!#
2g&
> %<0
,crie)i e1presia pentru constanta de echilibru.
,tabili)i *n ce direc)ie se va deplasa echilibrul chimic la=
a& mic'orarea concentra)iei o1igenului>
b& mrirea temperaturii>
c& mic'orarea presiunii. %r&umentai r'spunsurile.
10. ,e d sistemul a(lat la echilibru=
De#
s&
B "#
g&
De
s&
B "#
2g&
> %>0
,crie)i e1presia pentru constanta de echilibru.
,tabili)i *n ce direc)ie se va deplasa echilibrul chimic la=
a& mrirea concentra)iei o1idului de carbon;5&>
b& mic'orarea temperaturii>
c& mrirea presiunii. %r&umentai r'spunsurile.
11. ,e d sistemul a(lat la echilibru=
!#
g&
B #
2g&
!#
2g&
> %<0
,crie)i e1presia pentru constanta de echilibru.
,tabili)i *n ce direc)ie se va deplasa echilibrul chimic la=
a& mic'orarea concentra)iei o1igenului>
b& mrirea temperaturii>
c& mic'orarea presiunii. %r&umentai r'spunsurile.
12. "alcula)i de c*te ori a crescut concentra)ia o1idului de sul(;5& *n sistemul ,#
2
B #
2
,#
$
, dac
viteza reac)iei a crescut de 25 ori.
1$. "alcula)i cu c*te grade a crescut temperatura, dac viteza reac)iei a crescut de -1 ori coe(icientul de
temperatur este egal cu $&.
14. "alcula)i (rac)ia de mas 'i titrul solu)iei de acid sul(uric cu concentra)ia molar a echivalentului egal
cu 0,02 mol echiv.2l densitatea solu)iei este 1,2- g2ml&.
15. :a o temperatur oarecare concentra)iile de echilibru a reagen)ilor reac)iei C B A 2 2 + alctuiesc=
[ ] [ ] [ ]
l
mol
l
mol
l
mol
C B A 02 , 0 , 00 , 0 , 04 , 0 = = = . "alcula)i concentra)iile ini)iale ale reagen)ilor.
$
(eacii de oxido)reducere
1. 4rin metoda bilan)ului electronic stabili)i coe(icien)ii *n urmtoarele reac)ii de o1ido-reducere=
a& 9g B %!#
$(. dil.&
9g!#
$
&
2
B !%
4
!#
$
B %
2
#
b& "uDe,
2
B %!#
$
"u!#
$
&
2
B De!#
$
&
$
B %
2
,#
4
B !# B %
2E
#
c& 9n
$
#
4
BA"l#
$
B A
2
"#
$
A
2
9n#
4
B A"l B "#
2
d& %
2
"
2
#
4
B A9n#
4
"#
2
B A
2
"#
$
B 9n#
2
B %
2
#
2. 4rin metoda semireac)iilor stabili)i coe(icien)ii *n urmtoarele reac)ii de o1ido-reducere=
a& A"!, B A
2
"r
2
#
7
B %
2
,#
4
"r
2
,#
4
&
$
B ,#
2
B "#
2
B !#
2
B A
2
,#
4
B %
2
#
b& "%
$
#% B A
2
"r
2
#
7
B %
2
,#
4
%"##% B "r
2
,#
4
&
$
B A
2
,#
4
B %
2
#
$. :a calcinarea permanganatului de potasiu cu masa de 22,12 g s-a ob)inut un amestec solid cu masa
de 21,10 g. "e volum ma1imal de clor c. n.& se poate ob)ine la ac)iunea asupra amestecului ob)inut
cu acid clorhidric cu partea de mas de $0,5. densitatea 1,1- g2ml&/ "e volum de acid se
consum/
4. 4rin metoda bilan)ului electronic stabili)i coe(icien)ii *n urmtoarele reac)ii de o1ido-reducere =
a& De"r#
2
&
2
B #
2
B A
2
"#
$
De
2
#
$
B A
2
"r#
4
B "#
2
b& "u
2
, B %!#
$
"u!#
$
&
2
B "u,#
4
B !# B %
2
#
c& "
12
%
22
#
11
B A
2
"r
2
#
7
B %
2
,#
4
"#
2
B "r
2
,#
4
&
$
B A
2
,#
4
B %
2
#
d& %
2
#
2
B A9n#
4
B %!#
$
A!#
$
B 9n!#
$
&
2
B #
2
B %
2
#
5. 4rin metoda semireac)iilor stabili)i coe(icien)ii *n urmtoarele reac)ii de o1ido-reducere =
a& 7s
2
,
$
B %
2
#
2
B !%
$
!%
4
&
2
,#
4
B !%
4
&
$
7s#
4
B %
2
#
b& 7l B A!#
2
B A#% B %
2
# A
$
F7l#%&
0
G B !%
$
0. "e volum de solu)ie cu concentra)ia molar a echivalentului a A
2
"r
2
#
7
egal cu 0,25 mol2l trebuie de
adugat la solu)ia de A;, acidulat cu acid sul(uric, ca *n rezultatul se degaHe 2,54 g de iod /
7. ,crie)i produ'ii de reac)ie 'i egala)i ecua)ia prin metoda semireac)iilor=
"
0
%
12
#
0
B A9n#
4
B %
2
,#
4

A; B %
2
,#
4c&

-. ,crie)i produ'ii de reac)ie 'i egala)i ecua)ia prin metoda bilan)ului electronic=
%"l#
$
B %"l
8. ,crie)i produ'ii de reac)ie 'i egala)i ecua)ia prin metoda semireac)iilor=
"
$
%
7
#% B A9n#
4
B %
2
,#
4

;
2
B %!#
$c&

10. ,crie)i produ'ii de reac)ie 'i egala)i ecua)ia prin metoda bilan)ului electronic=
%
2
"
2
#
4
B A!#
$

11. 7lctui)i schemele iono-electronice ale reac)iilor de o1ido-reducere=
1. 4 B %!#
$
B %
2
# %
$
4#
4
B !#>
2. %
2
, B %!#
$
, B !#
2
B %
2
#>
$. %g B %
2
,#
4
%g,#
4
B ,#
2
B %
2
#>
4. De"l
$
B %; De"l
2
B %"l B ;
2
>
5. %
2
, B ,#
2
, B %
2
#.
12. ?chilibra)i urmtoarele reac)ii de dispropor)ionare autoo1idare-autoreducere&=
1. %"l#
$
"l#
2
B%"l#
4
B%
2
#>
2. %
2
9n#
4
%9n#
4
B9n#
2
B%
2
#>
$. 4B%
2
# %
$
4#
$
B4%
$
>
4. AIr# AIr#
$
BAIr>
5. ;
2
BIa#%&
2
Ia;#
$
&
2
BIa;
2
B%
2
#.
1$. 7lctui)i ecua)iile semireac)ilor de o1ido-reducere 'i gsi)i coe(icien)ii stoichiometrici la urmtoarele
reac)ii=
1. ;
2
B%
2
#
2
%;#
$
B%
2
#>
2. %;#
$
B%
2
#
2
;
2
B#
2
B%
2
#>
$. %#"lB%
2
#
2
%"lB#
2
B%
2
#>
4
4. 4b,B%
2
#
2
4b,#
4
B%
2
#>
5. A;B%
2
#
2
;
2
BA#%.
14. ?chilibra)i urmtoarele ecua)ii ale reac)iilor de o1ido-reducere intramoleculare=
a& A"l#
$
#
2
BA"l>
b& 7g!#
$
7gB!#
2
B#
2
>
c& !%
4
!#
$
!
2
#B%
2
#>
d& %g# %gB#
2
>
e& 4b!#
$
&
2
4b#B!#
2
B#
2
.
15. Dolosind metoda iono-electronic, echilibra)i urmtoarele ecua)ii redo1=
a& !aIrB9n#
2
B%
2
,#
4
9n,#
4
B!a
2
,#
4
BIr
2
B%
2
#>
b& %"lB9n#
2
9n"l
2
B"l
2
B%
2
#>
c& %
2
,#
4
B"l
2
B%
2
# %
2
,#
4
B%"l>
d& A!#
2
BA;B%
2
,#
4
!#
2
BA
2
,#
4
B;
2
B%
2
#>
e& !a
2
,#
$
BA
2
"r
2
#
7
B%
2
,#
4
"r
2
,#
4
&
$
B!a
2
,#
4
BA
2
,#
4
B%
2
#.
10. "ompleta)i ecua)iile redo1 cu produsele (inale 'i gsi)i coe(icien)ii stoichiometrici prin metoda iono-
electronic=
a& ,B%!#
$d&
%
2
,#
4
BJ>
b& DeB%!#
$c&
De!#
$
&
$
BJ>
c& 7s
2
,
$
B%!#
$d&
%
$
7s#
$
B%
2
,#
4
BJ>
d& 4bB%!#
$d&
4b!#
$
&
2
BJ>
e& 7uB%!#
$c&
B%"l %F7u"l
4
GBJ
17. ;n(luen)a mediului de reac)ie asupra reac)iilor redo1 cu participarea A9n#
4
= *n mediu acid reducere
la 9n;;&, *n mediu neutru K la 9n;5& 'i *n mediu alcalin K la 9n5;&. "ompleta)i produ'ii de
reac)ie *n ecua)iile respective 'i alctui)i schemele iono-electronice=
a& A!#
2
BA9n#
4
B%
2
#
2
A!#
$
BJ>
b& %
$
4#
$
BA9n#
4
B%
2
,#
4
%
$
4#
4
BJ>
c& 4%
$
BA9n#
4
B%"l %
$
4#
4
BJ>
d& !a
$
7s#
$
BA9n#
4
BA#% !a
$
7s#
4
BJ>
e& %
2
,BA9n#
4
B%"l ,BJ
1-. 7rta)i produ'ii de reac)ie 'i alctui)i schemele iono-electronice de balan) electronic *n reac)iile
redo1=
a& 7lB%!#
$
!%
4
!#
$
BJ>
b& %g,B%!#
$
B%"l ,B!#BJ>
c& %
2
,B%#"l ,B%"lBJ>
d& AIrB9n#
2
B%
2
,#
4
Ir
2
B9n,#
4
BJ>
e& De,B%!#
$
De!#
$
&
$
B%
2
,#
4
B!#
2
BJ.
18. Lsi)i coe(icien)ii stoichiometrici prin metoda de semireac)ii pentru urmtoarele ecua)ii ale reac)iilor
redo1=
a& %
2
,#
4
B"u "u,#
4
B,#
2
B%
2
#>
b& De,#
4
B%!#
$
B%
2
,#
4
De
2
,#
4
&
$
B!#B%
2
#>
c& +nBA#%B%
2
# A
2
F+n#%&
4
GB%
2
>
d& %"lBA9n#
4
"l
2
B9n"l
2
BA"lB%
2
#>
e& %IrB%
2
,#
4
,#
2
BIr
2
B%
2
#.
20. ,tabili)i coe(icien)ii *n schemele reac)iilor de o1ido-reducere=
1& %"lB9n"l
2
"l
2
B9n"l
2
B%
2
#>
2& !a
2
#
2
B A; B %
2
,#
4
M !a
2
,#
4
B A
2
,#
4
B ;
2
B %
2
#>
$& !a
2
#
2
B De#%&
2
B %
2
# M !a#% B De#%&
$
>
4& !a
2
#
2
B A9n#
4
B %
2
,#
4
M #
2
B !a
2
,#
4
B A
2
,#
4
B B9n,#
4
B %
2
#>
5& A#
2
B !a
2
,#
$
B %
2
,#
4
M A
2
,#
4
B !a
2
,#
4
B #
2
B B%
2
#>
5
0& Nb#
2
B A; B %
2
,#
4
M Nb
2
,#
4
B A
2
,#
4
B ;
2
B %
2
#>
7& A#
2
B A9n#
4
B %
2
,#
4
M 9n,#
4
B #
2
BA
2
,#
4
B B%
2
#>
-& 9g B %
2
,
2
#
7
M , B 9g,#
4
B %
2
#>
8& 9g!#
$
&
2
B !a
2
"#
$
B %
2
# M "#
2
B !a!#
$
B B9g
2
#%&
2
"#
$
>
10& 9g
2
#%&
2
"#
$
B "#
2
B %
2
# M 9g%"#
$
&
2
>
11& 7l B A!#
$
B A#% B %
2
# M !%
$
B A
$
F7l#%&
0
G>
12& 7l! B A#% B %
2
# M !%
$
B A
$
F7l#%&
0
G>
1$& 7l
4
"
$
B A#% B %
2
# M A
$
F7l#%&
0
G B "%
4
>
14& 7l B "r
2
#
7
2-
B %
B
M 7l
$B
B "r
$B
B %
2
#>
15& 7l B 9n#
4
-
B %
B
M 7l
$B
B 9n
2B
B %
2
#>
10& 7l B #%
-
B %
2
# M F7l#%&
0
G
$-
B %
2
>
17& 7l B !#
2
B #%
-
B %
2
# M !%
$
B F7l#%&
0
G
$-
>
1-& 7l B A"l#
4
B %
2
,#
4
M A"l B 7l
2
,#
4
&
$
B %
2
#>
18& "
2
%
5
#% B A9n#
4
M "%
$
"##A B 9n#
2
B %
2
# B A#%>
20& "
0
%
12
#
0
B A9n#
4
B %
2
,#
4
M A
2
,#
4
B 9n,#
4
B "#
2
B B%
2
#>
21& "
$
%
7
#% B A9n#
4
B %
2
,#
4
M "#
2
B A
2
,#
4
B 9n,#
4
B B%
2
#>
22& %
2
"
2
#
4
B A9n#
4
B %
2
,#
4
M 9n,#
4
B "#
2
B %
2
# B BA
2
,#
4
>
2$& %
2
"
2
#
4
B A9n#
4
M 9n#
2
B "#
2
B %
2
# B A
2
"#
$
>
24& "
$
%
7
#% B A
2
"r
2
#
7
B %
2
,#
4
M "#
2
B "r
2
,#
4
&
$
B A
2
,#
4
B %
2
#>
25& "%
$
#% B A
2
"r
2
#
7
B %
2
,#
4
M %"##% B "r
2
,#
4
&
$
B BA
2
,#
4
B %
2
#>
20& %"##!a B A9n#
4
M 9n#
2
B !a
2
"#
$
B !a%"#
$
B BA
2
"#
$
B %
2
#>
27& " B 7l4#
4
M "# B 7l
2
#
$
B 4>
0