Sunteți pe pagina 1din 8

EVALUARE INIIAL

NIVEL I - 3- 5 ANI
EDUCATOARE : MEDRE MIRELA
ACTIVITI COMUNE
Categoria de
activitate
Tema activit!ii " mi#$oc de
rea$i%are
Ti&'$ de &ro( O(iective Itemi de eva$'are " &')cta#
CUNOATERE
A MEDIULUI
*Jucriile i jocurile
copiilor n grdini +
, $ect'r d'& imagi)i
-Ce imagine urmeaz .+
- #oc didactic
- &ro( ora$
- &ro( &ractic
- / de)'mea/c #'crii$e 0i
#oc'ri$e co&ii$or di) imagi)i1
- / de/crie a$te #'crii 0i
#oc'ri di) grdi)i!2
- / a0e%e imagi)i$e 3)
ordi)ea /'cce/i')ii
mome)te$or ')or ac!i')i
core/&')%toare ')ei %i$e2
- / ver(a$i%e%e ac!i')ea 0i /
de/crie imagi)i$e2
- rec')oa0te 0i de)'me0te
#'crii$e 0i #oc'ri$e di) imagi)e
4r a#'tor1
- 2p
- de/crie imagi)i$e c' a#'tor1
- 1p
- )' rec')oa0te imagi)i$e2
- 0p
- a0a% imagi)i$e 3) ordi)ea
core/&')%toare ac!i')i$or 4r
a#'tor 0i ver(a$i%ea% ac!i')ea1
- 2p
- a0a% imagi)i$e corect doar c'
a#'tor5 ver(a$i%ea% ac!i')ea c'
a#'tor1
- 1p
- )' 3)de&$i)e0te )ici o /arci)
- 0p.
EDUCAREA
LIMBAJULUI
* S povestim o
ntmplare din imagine+
- $ect'r d'& imagi)i
- Sculeul fermecat+
- #oc didactic
- &ro( ora$
- &ro( &ractic
- / de/crie imagi)i$e1
- / /e e6&rime 3) &ro&o%i!ii5
c' o /'cce/i')e $ogic 3)
&re%e)tarea ac!i')i$or di)
imagi)i2
- / rec')oa/c rec7i%ite$e
4o$o/ite $a grdi)i! c'
a#'tor'$ /im!'$'i tacti$2
- / de/e)e%e rec7i%ite$e2
- de/crie 0i &ove/te0te
3)t8m&$ri$e di) imagi)i 4r
a#'tor1
- 2p
- de/crie 0i &ove/te0te
3)t8m&$ri$e c' a#'tor1
- 1p
- )' 3)de&$i)e0te )ici o /arci)2
- 0p
- rec')oa0te rec7i%ite$e c'
a#'tor'$ /im!'$'i tacti$ 0i
de/e)ea% 5 rec7i%ite1
- 2p
- rec')oa0te &ar!ia$ rec7i%ite$e 0i
de/e)ea% 9-3 rec7i%ite1
- 1p
- )' 3)de&$i)e0te )ici o /arci)2
- 0p
ACTIVITATE
MATEMATIC
*Aaz-m la csua mea+
- #oc $ogic
- &ro( &ractic - / a0e%e 4ig'ri$e geometrice
d'& c'$oare1
- / /e/i%e%e gre0e$i$e
/trec'rate i)te)!io)at
:m'tarea &ie/e$or di)tr-o
c/'! 3) a$ta;1
- / co$ore%e cerc'ri$e c'
- a0a% corect 4ig'ri$e geometrice
4orm8)d m'$!imi d'& c'$oare5
/e/i%ea% gre0e$i$e 0i re%o$v
corect /arci)i$e 4i0ei 1
- 2p
- a0a% 4ig'ri$e geometrice c'
a#'tor5 )' /e/i%ea% toate
*nde se afl jucria!"
- #oc didactic
- &ro( ora$
a$(a/tr'5 &trate$e c' ga$(e)
0i tri')g7i'ri$e c' ro0'2
- / ide)ti4ice re$a!ii$e /&a!ia$e
:&e5 /'(5 3)5 &e/te5 dea/'&ra5
dede/'(t5 a&roa&e5 de&arte5
etc2;
- / &$a/e%e di4erite #'crii
3)tr-') /&a!i' dat2
gre0e$i$e5 re%o$v &ar!ia$ /arci)i$e
4i0ei1
- 1p
- )' re%o$v )ici o /arci)2
- 0p2
- ide)ti4ic re$a!ii$e /&a!ia$e 0i
&$a/ea% o(iecte$e 3) /&a!i'$ dat5
4r a#'tor2
- 2p
- ide)ti4ic 0i &$a/ea% o(iecte$e
c' a#'tor1
- 1p
- )' rea$i%ea% )ici o /arci)
- 0p.
EDUCAIE
PENTRU
SOCIETATE
* S fim politicoi <+
- co)vor(ire
- &ro( ora$ - / re/&ecte )orme )ece/are
i)tegrrii 3) via!a /ocia$2
- red 0i 4o$o/e0te 4orm'$e de
&o$ite!e 4o$o/ite 3) di4erite /it'a!ii
&re%e)tate1
- 2p
- 4o$o/e0te 4orm'$e$e de &o$ite!e
doar $a i)dica!ia ed'catoarei 0i a
co$egi$or1
- 1p
- )' red 0i )' 4o$o/e0te
4orm'$e$e de &o$ite!e2
- 0p
ACTIVITATE
PLASTIC
*#ingii mari i mici"
- mode$a#

*$e jucm cu acuarelele +
, tem $a a$egere
- &ro( &ractic
- &ro( &ractic
/ rea$i%e%e mi)gii de mrimi
di4erite1
- / a)a$i%e%e critic 0i
a'tocritic $'crri$e rea$i%ate2
- / re/&ecte &o%i!ia corecta a
cor&'$'i 4at de /'&ort'$ de
$'cr' &e)tr' o (')
coordo)are oc'$o-motorie1
- / 'ti$i%e%e corect
i)/tr'me)te$e de $'cr'
- / a&$ice c'$oarea &e
/'&ra4e!e $i(ere 2
mode$ea% /i)g'r5 corect1
- 2p
-mode$ea% c' a#'tor1
- 1p
-)' mode$ea%1
- 0p
- 'ti$i%ea% corect i)/tr'me)te$e
de $'cr'5 /e 3)cadrea% corect 3)
&agi)5 a&recia% $'crarea
&ro&rie 0i a co$egi$or1
- 2p
- )' 'ti$i%ea% corect
i)/tr'me)te$e de $'cr'5 /e
3)cadrea% &ar!ia$ 3) &agi)5
a&recia% $'crri$e doar c'
a#'tor'$ ed'catoarei2
- 1p
- )' 3)de&$i)e0te )ici o /arci)
- 0p.
ACTIVITATE
PRACTIC
*%in ce este fcut!"
- o(/ervare
- &ro( ora$ - / o(/erve caracteri/tici a$e
materia$e$or di) )at'r 0i a
ce$or /i)tetice2
- / &reci%e%e materia$'$ di)
care e/te co)4ec!io)at
o(iect'$ &re%e)tat2
- ide)ti4ic 0i &reci%ea% 4r
a#'tor materia$'$ di) care /')t
co)4ec!io)ate o(iecte$e1
- 2p
- ide)ti4ic materia$e$e c' a#'tor1
-1 p
- )' ide)ti4ic )ici ') materia$
- 0p2
EDUCAIE
MUZICAL
*&epet dup mine ' "
- e6erci!i' #oc
*Cntece pentru copii+
- a'di!ie m'%ica$
*Cine te-a strigat!"
- #oc m'%ica$
- &ro( ora$
- &ro( ora$
- / ide)ti4ice 3)$!imea
/')ete$or 0i / re&ete
4ragme)t'$ a/c'$tat1
- / e6ec'te mi0cri /'gerate
de te6t2
- / a'die%e c' ate)!ie
c8)tece$e &e)tr' co&ii1
- / rec')oa/c 0i /
re&rod'c 4ragme)te di)
c8)tece$e a/c'$tate1
- / c8)te 3) gr'& 0i /
rec')oa/c d'& g$a/ co$egii
de gr'&2
- re&rod'ce 4ragme)t'$ a/c'$tat
re/&ect8)d 3)$!imea /')ete$or 0i
e6ec't corect mi0cri$e
/'gerate1
- 2p
- re&rod'ce 4ragme)t'$ dar )'
re/&ect 3) tota$itate 3)$!imea
/')ete$or 0i )' e6ec't toate
mi0cri$e1
- 1p
- )' 3)de&$i)e0te )ici o /arci)2
- 0p
- a'dia% c' ate)!ie c8)tece$e5
rec')oa0te 0i re&rod'ce
4ragme)te$e 4r a#'tor1
rec')oa0te g$a/'$ co$egi$or 0i
c8)t 3) gr'&2
- 2p
- 3)de&$i)e0te &ar!ia$ /arci)i$e
- 1p
- )' 3)de&$i)e0te )ici o /arci)
- 0p.
EDUCAIE
FIZIC
*$e micm i ne jucm+
- e6erci!ii 4i%ice
- &ro( &ractic - / r/&')d motric $a o
coma)d dat1
- / e6ec'te corect ac!i')i$e
- r/&')de motric $a coma)da
dat 0i e6ec't corect ac!i')i$e
3)v!ate1
*Cursa iepurailor+
- tra/e' a&$icativ
- &ro( &ractic
motrice 3)v!ate2
- / e6ec'te e6erci!ii de mer/5
a$ergare 0i /rit'r5 &/tr8)d
&o%i!ia corect1
- / &ercea& com&o)e)te$e
/&a!io , tem&ora$e :ritm5
d'rat5 di/ta)!5 $oca$i%are;2
- 2p
- e6ec't &ar!ia$ ac!i')i$e
motrice1
- 1p
- )' r/&')de $a coma)d 0i )'
e6ec't ac!i')i$e motrice
3)v!ate2
- 1p
- e6ec't corect e6erci!ii$e de
mer/5 a$ergare5 /rit'r 0i /e
ra&ortea% $a ') re&er dat 1
- 2p
- e6ec't &ar!ia$ e6erci!ii$e de
mer/5 a$ergare5 /rit'r2
- 1p
- )' e6ec't )ici o /arci)2
- 0p.
OPIONAL ( ntmplare )azlie"
- co)vor(ire
-&ro( ora$ - / e6&') $i(er 4a&te5
ac!i')i1
- / ma)i4e/te i)de&e)de)!
3) e6&rimarea idei$or1
- / &ove/tea/c o 3)t8m&$are
trit
- e6&')e $i(er 4a&te$e 0i ac!i')i$e5
ma)i4e/t i)de&e)de)! 3)
e6&rimarea idei$or1
- 2p
- e6&')e c' a#'tor a)'mite 4a&te
0i 3)t8m&$ri5 reia idei a$e
co$egi$or1
- 1p
*#aricica " de L
V$de/c'
- $ect'ra ed'catoarei
- &ro( ora$ - / a/c'$te c' ate)!ie
&ove/tea1
- / ide)ti4ice reg'$i$e de
igie) 0i re$a!ii$e di)tre co&iii
di) &ove/te2
- )' rea$i%ea% )ici o /arci)2
- 0p
- a/c'$t &ove/tea c' ate)!ie 0i
red reg'$i de igie) 0i de
com&ortare 3) co$ectivitate1
- 2p
- a/c'$t &ove/tea 0i red &ar!ia$
reg'$i de igie) 0i com&ortare1
- 1p
- )' rea$i%ea% )ici o /arci)
- 0p
Nr2 N'me$e C')oa0te Ed'carea Matematic Ed'ca!ie Activitate Ed'ca!ie Ed'ca!ie Ed'ca!ie O&!io)a$ Tota$ =roce)
crt2 &re)'me$e rea
medi'$'i
$im(a#'$'i &e)tr'
/ocietate
&ractic m'%ica$ &$a/tic 4i%ic &')cte te"
Ca$i4ic
ativ
>2
92
32
?2
52
@2
A2
B2
C2
>D2
>>2
>92
>32
>?2
>52
>@2
>A2
>B2
>C2
9D2
EF , CD G - >DDG
F - AD G - CD G
H - 5D G - AD G
I - /'( 5D G