Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE

GRIGORE T. POPA IAI


FACULTATEA DE FARMACIE
SUBIECTE EXAMEN PRACTIC AN V (2011/2012
1. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
BROMH!"# soluie
$lor%idrat de &rom%e'in (.)( *
+cid tartric (.,( *
-ara%idro'i&enzoat de metil (.(. *
-ara%idro'i&enzoat de propil (.(/ *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
2. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
+1MO234 soluie
$afeina an%idr (,5/ *
6eofilin (,7( *.
"odura de potasiu ,,8( *
+pa de ment 0. s. ad ,(( *
3. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
Rp.9
4uaiacol sulfonat de potasiu : *
6inctura de portocale ,( *
+pa distilata ,( *
1irop simplu 0. s. ad ,(( *
M.f. sirop
D.s. intern
1
4. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1"RO4+; sirop
4uaiacol sulfonat de potasiu )./( *
Benzoat de sodiu )./( *
6inctura de oma* (.5: *
1irop simplu 0. s. ad ,(( *
5. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1O;3<" +;$OO;"$= D $+M2OR
$amfor ,( *
+lcool .( *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
6. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1O;3<" +;$OO;"$= D "OD "OD3R+6
"od ) *
"odura de potasiu / *
+lcool 7(> 0. s. ad ,(( *
7. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
Rp.9
+cid &enzoic
+cid salicilic
"od aa ,.7 *
Benzoat de sodiu /.( *
+lcool .(> 0. s. ad ,(( *
M.f. solutie
D.s. e'tern
8. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
2
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
$;ORO$+;$"#
$lorura de calciu ,8.,8 *
+lcool ,.(( *
4licerol 5.(( *
+lde%ida cinamic (.(,? *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
9. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1O;3<" D D"4O!"#=
Di*o'in (.(7 *
-ropilen*licol ,(.(( *
+lcool etilic 7,.:( *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
10. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
Rp.9
Bora' ,, *
Benzocaina , *
-ropilen*licol /: *
4licerol )7 *
3lei volatil de menta ! *ttae
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
M.f. solutie
D.s. e'tern
11. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
3
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1O;3<" D -"#2R"#=
pinefrina (.,( *
$lorura de sodiu (.8( *
+cid clor%idric ,# ,.(( ml
-irosulfit de sodiu (.(8 *
$lor&utanol (.7( *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
12. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
reacii adverse.
Rp.9
$amfor ,.(( *
+lcool ,(.(( *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
M.f. solutie
D.s. e'tern
13. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
Bora' ,(.(( *
4licerol 0. s. ad ,((.(( *
M.f. solutie
D.s. e'tern
14. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1O;3<" +3R"$3;+R= $3 $;OR+M2#"$O; @" 2;3O$"#O;O#
$loramfenicol (.7 *
2luocinolon acetonid (.(7 *
-ropilen*licol :(.(( *
$lorura de &enzalconiu (.() *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
15. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
4
- reacii adverse.
R"#O234 picturi pentru nas
$lor%idrat de nafazolina (.,( *
2osfat disodic (..) *
2osfat monosodic (.)) *
$lorura de sodiu (.:( *
2enosept ,.(( *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
16. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
Rp.9
Mentol (.?7 *
3lei volatil de eucalipt (.)( *
6imol (./( *
3lei de parafin 0. s. ad ,(( *
M.f. solutie
D.s. e'tern
17. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
B"!6O#"M picturi pentru nas
$lor%idrat de efedrina (.7( *
Hidrocortizon (.() *
$lor%idrat de nafazolina (.,( *
6iomersal (.((, *
+lcool ).?( *
$lorura de sodiu (.5( *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
18. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
5
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
ROM+A3;+# soluie
'tract fluid de musetel 5: *
3lei de musetel (./ *
6Been 8( /.. *
19. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
6"#$63R+ +#6"$HO;R"#+
6inctura de opiu ,. *
'tract fluid de crusin /.? *
3lei volatil de scortisoara ,.( *
3lei volatil de menta 7.( *
+cid clor%idric diluat ,.( *
+lcool 0. s. ad ,(( *
20. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
Rp.9
$loramfenicol (.7 *
+cid &oric ,.: *
Bora' (.7 *
2enosept (.7 *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
M.f. solutie
D.s. e'tern
21. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
6
1O;3<" "#C$6+B";= D -+-+DR"#=
$lor%idrat de papaverina ?.(( *
detat disodic monocalcic (.(,) *
+pa distilata pentru preparate inEecta&ile 0. s. ad ,(( ml
22. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1O;3<" "#C$6+B";= D 2"6OM#+D"O#=
2itomenadiona ,./( *
6Been 8( 5.,( *
-ropilen*licol ).:5 *
2enol (.7( *
1olutie tampon acetat pHF7.5 ,( ml
+pa distilata pentru preparate inEecta&ile 0. s. ad ,(( ml
23. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
1O;3<" "#C$6+B";= D $;OR3R= D 1OD"3 $OM-31=
$lorura de sodiu 8.:( *
$lorura de potasiu (./( *
$lorura de calciu (.7( *
+pa distilata pentru preparate inEecta&ile 0. s. ad ,(( ml
24. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
G reacii adverse
1O;3<" -R23A+B";= D 2R3$6OA=
2ructoza 7? * ,(( * ?(( *
+pa distilata pentru preparate inEecta&ile 0. s. ad ,(( ml
25. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
1O;3<" -R23A+B";= D M6RO#"D+AO;
7
Metronidazol 7.(( *
4lucoza 7?..) *
$lorura de sodiu (.)8 *
+cid clor%idric (., # ).?8 *
+pa distilata pentru preparate inEecta&ile 0. s. ad ,(( ml
26. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
-"$=63R" -#6R3 O$H" $3 #"6R+6 D -";O$+R-"#=
#itrat de pilocarpina ).(( *
+cid &oric ,.7( *
Bora' ,.(( *
2enosept ,.(( *
+pa distilata 0. s. ad ,(( *
27. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
1O;3<" "#C$6+B";= D 2#OB+RB"6+;
2eno&ar&ital ,(.(( *
-ropilen*licol 0. s. ad ,(((.(( ml
28. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
1O;3<" "#C$6+B";= D $;ORH"DR+6 D -RO$+"#=
$lor%idrat de procaina 8(.(( *
+pa distilata pentru prearate inEecta&ile 0. s. ad ,(((.(( ml
29. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
13;2+6 D B+R"3 H suspensie uscat
8
1ulfat de &ariu ,)( *.
-olisor&at 8( (,:( *.
6ra*acanta ,,) *.
1r&itol ,) *.
$itrat de sodiu ,,) *.
30. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
+;M+4; + suspensie
Hidro'id de ma*neziu (,/7 *.
Hidro'id de aluminiu *el ),,8 *.
Benzocain (,,(5 *.
1or&itol
Hidro'ietilceluloz
Metil para&en
Butil para&en
-ropil para&en
Aa%arin sodic
3lei volatil de lmIie
+lcool etilic
+p purificat.
31. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
$+;-O; suspensie
-aracetamol (,,) *.
Maltitol soluie
1or&itol lic%id
4licerol
$eluloz dispersa&il
4um 'ant%an
Metil para&en
-ropil para&en
+rom de cpuni
+p purificat.
32. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
J2;! suspensie uscat
$efale'in (,,)7 m*97 ml. +rom artificial *uarana 7,88(6- Aa%r
9
laurilsulfat de sodiu, +llura Red $ Metilceluloz ,7
Dimeticon /7(
4um !ant%an
+midon pre*elatinizat.
33. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
+A"6ROM"$"#= 1+#DOA suspensie uscat
+zitromicin mono%idrat ,(( m*97 ml. Aa%r
4um !ant%an Hidro'ipropilceluloz 2osfat trisodic an%idru
Dio'id de siliciu coloidal an%idru +spartam
$rem caramel Dio'id de titan
34. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
Rp.9 6alci
Ainci o'Kdi aa )7 *.
4lKceroli
+0uae destillatae
M.f. suspensie
D.s. e'tern
35. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
M+!"6RO; picturi pentru oc%i
De'ametazon , m*9ml.;
#eomicin sulfat /7(( 3.".9ml.
10
$lorur de sodiu
-olisor&at )(
$lorur de &enzalconiu
Hipromeloz
+cid clor%idric9Hidro'id de sodiu
+p purificat.
36. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
RH"#O$OR6 +L3+ G spraK nazal
Budesonid
$ar&o'imetilceluloz sodic
$eluloz microcristalin
-olisor&at 8(
4lucoz
1or&at de potasiu
detat disodic
+cid clor%idric.
37. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
#+1O#! G spraK nazal
Mometazon furoat car&o'imetilceluloz sodic $eluloz
microcristalin $itrat de sodiu,
+cid citric
$lorur de &enzalconiu
-olisor&at 8(.
38. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
Rp.9 #Kstatini (,) *.
Benzocaini (,) *.
#atrii tetra&oratis ) *.
4lKceroli 0.s.ad. )( *.
11
M.f. suspensie
D.s. e'tern
39. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
1+;"2ORM un*uent
1alicilat de metil /,.7( *
$amfor (,)7( *
Mentol (,8(( *
+cid salicilic ,,:7( *
$loroform ,,:(( *
'cipient M&az lipofilN 0.s. ad ,((,((( *
40. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
Rp9 1ulfatiazol , *
Benzocaina , *
Dermatol 7 *
;anolina )( *
Daselina )( *
M.f. un*.
D.s. e'tern
41. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
HMORAO# un*uent
6etraciclina ,,( *
Hidrocortizon acetat (,7 *
;idocaina (,, *
$eara 7,( *
;anolina an%idra )(,( *
12
Daselina la ,((,( *
42. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
3#43#6 $3 66R+$"$;"#+ /O
6etraciclina
$olesterol
;anolina an%idra
-arafina
Daselina
43. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
#O-RO; un*uent
1ulfat de neomicina (,7 *
-rednisolon (,)7 *
3lei de peste
Daselina al&a
;anolina an%idra
$eara *al&ena
44. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
Rp9 Rifampicina (,)( *
1ulfat de neomicina (,,7 *
;anolina 7,(( *
Daselina 7,(( *
M.f. un*.
D.s. e'tern
45. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse
Rp9 Metronidazol (,)7 *
#istatina (,(.7 *
$loramfenicol (,,( *
3nt de cacao 0.s.
M.f. ovule
13
D.t.d. nr. !
D.s. e'tern, intrava*inal, , ovul seara
46. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
6HR+2;3 pul&ere suspenda&il
-aracetamol :7( m*.
Maleat de feniramin ,( m*.
$lor%idrat de fenilefrin ,( m*.
Aa%r
Maltode'trin
+cid citric an%idru
Dio'id de siliciu coloidal
+rom de lmIie
$olorant 2DP$
47. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
2;+M!"# pul&ere suspenda&il
-iro'icamG Q ciclode'trin )( m*.
1or&itol
+spartam
+rom de lmIie
Dio'id de siliciu coloidal
48. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
$O;DR! M+!4R"- pul&ere suspenda&il
-aracetamol , *.
+cid ascor&ic ?( m*.
$lor%idrat de fenilefrin ,( m*.
Aa%r
+cid citric an%.
$itrat de sodiu
14
+midon de porum&
+rom 2DP$
$iclamat de sodiu
Aa%arin
Dio'id de siliciu coloidal
$olorant 2DP$
49. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
2RD! *ranule
-aracetamol 7(( m*.
+cid ascor&ic )(( m*.
Maleat de feniramin )7 m*.
Aa%r
+cid citric an%.
4um ara&ic
4lucoz
Aa%arin sodic
+rom 2DP$
Maltode'trin
Dio'id de siliciu coloidal
Butil %idro'ianisol MBH+N
Butil %idro'itoluen MBH6
50. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
D"6+M"#+ + capsule
-almitat de retinol 7((((( 3.".
3lei de floarea soarelui rafinat Butil %idro'ianisol MBH+N 4elatin
4licerol pG%idro'i&enzoat de metil Rou +marant
+p purificat
51. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
RDOMD capsule
rdostein /(( m*.
$eluloz microcristalin
-ovidon
1tearat de ma*neziu
4elatin
Dio'id de titan
O'id *al&en de fier
15
ritrozin
52. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
B";OB"; capsule
'tract uscat din frunze de 4inR*o Bilo&a ?( m*. ;actoz mono%idrat
+midon de porum& 6alc
Dio'id de siliciu coloidal 1tearat de ma*neziu Dio'id de titan
4elatin
"ndi*otin, o'izi de fier
7/. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
2+R"#4O1-6 comprimate de supt
+m&azon ,( m*.
$acao
Aa%r
;actoz mono%idrat
4um ara&ic desenzimat
-ovidon
1tearat de ma*neziu
Danilin
54. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
M6RO#"D+AO; comprimate
Metronidazol )7( m*
+midon de porum&
;actoz mono%idrat
4elatin
Dio'id de siliciu coloidal
6alc
1tearat de ma*neziu
55. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
16
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
D"6+M"#+ $ comprimate efervescente.
+cid ascor&ic (,7(( *.
+cid tartric ,,)?(7 *.
Bicar&onat de sodiu ,,,75( *.
-olividon (,(.7( *.
1or&itol (,(7(7 *.
Aa%arin sodic (,()7( *.
$lorur de sodiu (,(,( *.
+rom (,,? *.
Benzoat de sodiu (,,( *.
56. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
#"6RO4;"$R"#= comprimate su&lin*uale
#itro*licerin soluie alcoolic ,( O (,:7 m*.
6alc ) m*
1tearat de ma*neziu , m*.
-olividon ,( m*.
+midon de porum& : m*.
;actoz ,(( m*.
+lcool etilic 0.s.
57. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
$;O6R"M+AO; comprimate va*inale
$lotrimazol (,,(( *.
;actoz ,,)(( *.
+midon de porum& (,78: *.
+erosil (,((? *.
Bicar&onat de sodiu (,(/( *.
+cid tartric (,(?( *.
1tearat de ma*neziu (,(?( *.
78. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
17
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
+$"D +$6";1+;"$";"$ 6+M-O#+6 comprimate
+cid acetilsalicilic (,7(( *.
4luconat de calciu (,,7( *.
+midon de porum& (,,?7 *.
4elatin (,(,( *.
+erosil (,(,7 *.
6alc (,()( *.
1tearat de ma*neziu (,(,( *.
59. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1-6OD+4 pul&ere va*inal
MetenaminG $lorur de zinc / *.
3lei volatil de pin (,(,)7 *.
60. Descriei urmtorul preparat medicamentos urmrind:
- formulare, preparare, condiionare;
- caracteristici i controlul calitii;
- mecanism de aciune i utilizri terapeutice;
- reacii adverse.
1+R 2=R= 1OD"3 pul&ere
$lorur de potasiu 77,7( *.
$lorur de amoniu )(,7( *.
$lorur de calciu (,). *.
$itrat de
ma*neziu ) *.
+cid citric , *.
+midon de
porum& la ,(( *.
BIBLIOGRAFIE!
18
- crile din tematica de licen i:
- caietele de lucrri practice de 6e%nolo*ie farmaceutic anii """GD.
- Memomed )(,(, d. Minesan.
- 2armacopeea RomIn, ed. a !Ga, ed. Medical Bucureti ,55/ i 1uplimentele "G"D.
19