Sunteți pe pagina 1din 44

www.precis.

ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
1
Moto: ngrmnt produs destinat a fertiliza un sol nefertil, care
hrnete o populaie fertil, ce suprapopuleaz
o lume fragil (Borlaug .i Dowswell, 1993)
1. NGRMINTE CHIMICE

1.1. CLASIFICAREA NGRMINTELOR I MODUL DE
EXPRIMARE A CONINUTULUI DE ELEMENTE
NUTRITIVE

Un ngrmnt este un produs natural sau de sintez(, mineral sau organic,
simplu sau complex, aplicat n sol, pe sol sau pe plant( .i destinat a completa
rezerva de elemente nutritive a solului pentru asigurarea cre.terii normale a
plantelor.
Clasificarea ngr+,+mintelor. a) Dup natura lor: ngr(.(minte minerale
.i ngr(.(minte organice.
b) Dup modul de obinere: ngr(.(minte chimice, sau de sintez, .i
ngr(.(minte naturale. n grupa ngr(.(mintelor chimice sunt inclu.i impropriu
.i unii compu.i minerali naturali, cum sunt fosforitele neactivate .i salpetrul de
Chile (azotatul de Na natural). Prin ngr(.(minte naturale de regul( se n9eleg
produse organice de origine animal( sau vegetal(, de.i aici intr( .i compu.i
naturali minerali ca cei men9iona9i mai sus.
c) Dup mrimea dozelor n care se folosesc: ngr(.(minte cu
macroelemente (N, P, K, Mg), aplicate n doze de zeci sau chiar sute de kg
substan9( activ( (s.a.)/ha, de regul( n fiecare an, .i ngr(.(minte cu
microelemente, aplicate n doze de ordinul kg element/ha o dat( la c9iva ani.
d) Dup numrul de elemente nutritive eseniale care intereseaz( sistemul
de fertilizare: ngr(.(minte simple, cu un singur element de interes agrochimic
pentru fertilizare, .i ngr(.(minte complexe i mixte, cu dou( sau mai multe
elemente nutritive esen9iale.
e) Dup modul de condiionare: ngr(.(minte solide (cristalizate, pulbere,
granulate, sub form( de tablete), ngr(.(minte lichide .i ngr(.(minte sub form(
de suspensii.
Modul de exprimare a con2inutului de elemente nutritive din
ngr+,+minte. Industria a impus exprimarea n % substan9( activ( (s.a.), care
este cel mai larg folosit(, prin aceasta n9elegndu-se % N, P
2
O
5
, K
2
O, CaO,
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
2
MgO, S, iar n cazul microelementelor % element: B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
Exprimarea n % element este mai u.or de folosit n calcule .i este .i mai
corect( din punctul de vedere al nutri9iei plantelor, pe plan mondial existnd
tendin9a de trecere la acest mod de exprimare. Pentru trecere de la concentra9ia
n element la cea n oxid, respectiv din oxid n element, se folosesc factorii
nmul9itori din tabelul 1.1.1 (de exemplu: % P
2
O
5
= % P 2,29, iar % P = %
P
2
O
5
0,436). n cazul ngr(.(mintelor complexe se folosesc dou( moduri de
exprimare: fie prin con9inutul n % de s.a. n ordinea N:P:K, de exemplu 16:48:0
ar(tnd c( ngr(.(mntul con9ine 16 % N, 48 % P
2
O
5
.i 0 % K
2
O, fie sub forma
raportului relativ dintre con9inutul de s.a., azotul fiind considerat egal cu
unitatea, de exemplu un ngr(.(mnt 1:2:1 ar(tnd c( la o parte N exist( dou(
p(r9i P
2
O
5
.i o parte K
2
O.

Tabelul 1.1.1

Coeficien2ii de de trecere de la elemente la oxizi ,i invers
Elementul Coeficientul Oxidul Oxidul Coeficientul Elementul

P 2,29 P
2
O
5
P
2
O
5
0,436 P
K 1,2 K
2
O K
2
O 0,83 K
Ca 1,4 CaO CaO 0,71 Ca
Mg 1,66 MgO MgO 0,6 Mg
1.2. SORTIMENT, CARACTERISTICI, EFICIEN
AGRONOMIC
1.2.1. ngr+,+minte chimice simple cu macroelemente

1.2.1.1. ngr+,+minte cu azot

ngr(.(minte simple cu azot se produc la combinatele de la Arad, Bac(u,
Craiova, F(g(ra., Piatra-Neam9, Slobozia .i Trgu-Mure., acestea fiind astfel
amplasate nct s( asigure necesarul pentru ntregul teritoriu al 9(rii cu cheltuieli
minime de transport.
Dup forma azotului coninut, ngr(.(mintele cu N se clasific( ca n tabelul
1.1.2.
Dup gradul de solubilitate a N din ngr(.(mnt avem: ngr(.(minte
solubile, aici intrnd majoritatea ngr(.(mintelor obi.nuite cu azot, .i
ngr(.(minte cu N greu solubile, produse special n acest scop. n continuare se
prezint( pe larg cele mai utilizate tipuri de ngr(.(minte cu N.

www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
3
Tabelul 1.1.2

Clasificarea ngr+,+mintelor cu azot dup+ forma de N con2inut+
Grupa de ngr(.(minte Tipul de ngr(.(mnt Formula
Con9inutul de
N, %
amoniac anhidru NH
3
82
sulfat de amoniu (NH
4
)
2
SO
4
21 a) Cu N amoniacal
clorur( de amoniu NH
4
Cl

26
azotat de K KNO
3
14
azotat de Ca Ca(NO
3
)
2
15 b) Cu N nitric
azotat de Na NaNO
3
16
azotat de amoniu NH
4
NO
3
33
nitrocalcar NH
4
NO
3
CaCO
3
20
c) Cu N nitric .i
amoniacal
sulfonitrat de amoniu NH
4
NO
3
(NH
4
)
2
SO
4
26
uree CO(NH
2
)
2
46
d) Cu N amidic
cianamid( de calciu CaCN
2
21
1.2.1.1.1. ngrminte cu N amoniacal

Amoniacul anhidru, NH
3
. Este cel mai concentrat ngr(.(mnt cu azot,
ceea ce reprezint( un mare avantaj, el con9innd 82 %N.
Solubilitatea
1
n ap( este de 89,9 g/100 cm
3
la rece .i 7,4 la 100 C.
Amoniacul se produce prin sintez( din H .i N la temperatur( .i presiune ridicat(
sub influen9a unor catalizatori speciali. n condi9ii obi.nuite de temperatur( .i
presiune este un gaz cu miros caracteristic, n9ep(tor, de aceea el se depoziteaz(
sub form( lichid(, sub presiune. Deoarece necesit( echipamente speciale de
depozitare .i aplicare, utilizarea lui direct( este destul de limitat( n 9(rile
europene; n SUA, ns(, ocup( aproape jum(tate din totalul N aplicat.
Amoniacul anhidru poate fi folosit direct ca ngr(.(mnt sau pentru
producerea altor ngr(.(minte cu N. Aplicarea lui se face prin injectare n sol, la
cca 20 cm pe solurile cu textur( mijlocie .i la 15 cm pe cele cu textur( grea, cu
ajutorul unor tuburi amplasate n spatele unor cu9ite t(ietoare. Pierderile de N
prin volatilizare scad cu cre.terea umidit(9ii solului .i a adncimii de
ncorporare .i cu sc(derea distan9ei dintre dispozitivele de injectare n sol, .i
cresc cu cre.terea temperaturii. De aceea se recomand( ca aplicarea s( nu se
fac( n sol uscat .i s( aib( loc pe timp noros (r(coros). Amoniacul anhidru se
poate aplica .i cu apa de iriga9ie cnd, pentru reducerea pierderilor prin
volatilizare, se introduc solu9ii acide stabilizatoare, care men9in pH-ul sub 8,2
(Caramete, 1990).
Amoniacul anhidru este un ngr(.(mnt cu reacie fiziologic bazic, pH-ul
solului crescnd dup( aplicarea lui datorit( form(rii hidroxidului de amoniu cu

1
Constantele de solubilitate .i densit(9ile substan9elor pure la toate ngr(.(mintele provin din "Handbook of Chemistry and
Physics", R. C. West (editor), The Chemical Rubber Co, 1972 (temperaturile de referin9( sunt n C).
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
4
apa din sol. Totu.i, ca n cazul tuturor ngr(.(mintelor cu N amoniacal, n urma
nitrific(rii ionilor de amoniu are loc acidifierea solului datorit( ionilor de H
+
rezulta9i, pH-ul sc(znd sub cel ini9ial. De aceea se va evita aplicarea
amoniacului anhidru pe soluri acide. Pentru neutralizarea acidit(9ii reziduale
sunt necesare 148 kg CaCO
3
/100 kg amoniac anhidru (1,8 kg CaCO
3
/kg N).
Sulfatul de amoniu, (NH
4
)
2
SO
4
. Con9ine 21 % N .i 24 % S .i este un
ngr(.(mnt rezultat ca subprodus din industria firelor .i fibrelor sintetice .i din
industria o9elului. Este cristalizat, foarte solubil n ap( .i nu este higroscopic.
Solubilitatea n ap( a substan9ei pure este de 70,6 g/100 cm
3
la 0 C .i 103,8 la
100 C, iar densitatea este de 1,769 g/cm
3
sau 1,769 t/m
3
(la 50 C), volumul
unei tone fiind de 0,565 m
3
. n stare pur( are culoare alb(, dar ca subprodus
industrial poate fi galben murdar sau negricios. Dintre ngr(.(mintele cu N,
sulfatul de amoniu are cel mai puternic efect acidifiant rezidual pe kg N aplicat,
de aceea este contraindicat pe solurile acide, fiind recomandat numai pe solurile
alcaline. Pentru neutralizarea acidit(9ii reziduale sunt necesare 113 kg
CaCO
3
/100 kg (NH
4
)
2
SO
4
(5,3 kg CaCO
3
/kg N). Datorit( con9inutului ridicat de
sulf, (NH
4
)
2
SO
4
este un bun ngr(.(mnt pentru solurile deficitare n acest
element. Pentru evitarea pierderilor de N prin volatilizare sub form( de NH
3
, pe
solurile calcaroase .i pe cele alcalinizate ngr(.(mntul trebuie ncorporat n sol.
Din acela.i motiv, nu se aplic( o dat( cu amendamentele calcaroase.
Pentru orez(rii sulfatul de amoniu este un ngr(.(mnt mai bun dect
ngr(.(mintele cu azot nitric, condi9iile de anaerobioz( ducnd la pierderi
importante de azot prin denitrificarea ionilor NO
3

. Totu.i, n condi9ii de
submersie (anaerobioz(), ionul sulfat este redus la hidrogen sulfurat (H
2
S), care
este toxic pentru plante. n condi9ii normale, H
2
S rezultat precipit( rapid cu Fe
.i Mn. Dup( mul9i ani de folosire, pe anumite soluri con9inutul acestor elemente
scade, astfel c( precipitarea H
2
S nu mai este suficient de rapid( .i o parte
r(mne liber(, afectnd plantele (Tisdale .i Nelson, 1975).
Clorura de amoniu, NH
4
Cl. Con9ine 26 % N .i 66 % Cl. n stare pur( este
cristalizat( cubic, incolor(, pu9in higroscopic(, solubilitatea n ap( este de 103,8
g/100 cm
3
la 0 C .i 75,8 g la 100 C, iar densitatea este de 1,527 g/cm
3
.
Volumul unei tone este de 0,655 m
3
. Pentru neutralizarea acidit(9ii reziduale
sunt necesare 1,28 kg CaCO
3
/kg NH
4
Cl sau 4,9 kg CaCO
3
/kg N. De.i nu este un
ngr(.(mnt foarte r(spndit, este excelent pentru orez(rii deoarece nu se pierde
azot prin denitrificare .i, n plus, nu prezint( dezavantajul producerii H
2
S, ca n
cazul sulfatului de amoniu. Nu se recomand( la culturi care nu suport( clorul,
cum sunt solanaceele, .i nici pe solurile acide.

1.2.1.1.2. ngrminte cu N nitric

Azotatul de sodiu, NaNO
3
. Este un ngr(.(mnt natural, cunoscut ca
salpetru de Chile, sau de sintez(. Are un con9inut sc(zut de azot, cca 16 % N,
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
5
este solid, cristalizat, de culoare alb(. Este foarte u.or solubil n ap(,
solubilitatea substan9ei pure fiind de 92,1 g/100 cm
3
la 25 C .i 180 la 100 , iar
densitatea este de 2,261 g/cm
3
, volumul unei tone fiind de 0,442 m
3
. Produsul
pur nu este higroscopic. Z(c(mntul natural din Chile con9ine 20-60 % NaNO
3
.
Azotatul de sodiu se extrage din z(c(mnt prin dizolvare n ap(, dup( care
urmeaz( evaporarea apei .i cristalizarea substan9ei.
Avnd reac9ie fiziologic( alcalin(, NaNO
3
este recomandat pe solurile
acide. Se folose.te ns( pu9in ca ngr(.(mnt. Sfecla, avnd un consum mai
ridicat de Na dect alte culturi, r(spunde bine la fertilizarea cu NaNO
3
.
Azotatul de calciu, Ca(NO
3
)
2
. Este cunoscut .i ca salpetru de Norvegia .i
este o sare alb(, cristalizat(, foarte solubil( n ap(. Cnd cristalizeaz( cu o
molecul( de ap(, Ca(NO
3
)
2
H
2
O, con9ine 15,3 % N, iar pe m(sur( ce
cristalizeaz( cu mai multe molecule con9inutul de N .i gradul de
higroscopicitate scade, Ca(NO
3
)
2
4H
2
O con9innd doar 11,8 % N.
Solubilitatea n ap( a Ca(NO
3
)
2
anhidru, n g/100 cm
3
, este de 121,2 la 18
C .i 376 la 100, iar densitatea este de 2,504 g/cm
3
(la 18); solubilitatea
Ca(NO
3
)
2
H
2
O este de 45,9 la 0 .i 89,6 la 91, iar densitatea este de 2,23 g/cm
3
(la 34); Ca(NO
3
)
2
4H
2
O este .i mai solubil n ap(: 266 la 0 .i 660 la 30, iar
densitatea este de 1,821,896. Azotatul de calciu are un efect alcalinizant asupra
reac9iei solului, de aceea este excelent pe solurile acide, fiind .i o important(
surs( de Ca direct accesibil.
Dezavantaje: este un ngr(.(mnt foarte higroscopic .i are un con9inut
sc(zut de N; costul ridicat pe kg N aplicat, fapt ce-l recomand( n primul rnd
pentru culturi aduc(toare de profit: flori, legume, n special culturi de ser(.
Azotatul de potasiu, KNO
3
. Este prezentat la ngr(.(minte complexe.

1.2.1.1.3. ngrminte cu N nitric i amoniacal

Azotatul de amoniu, NH
4
NO
3
. ngr(.(mntul con9ine 3334 % N, jum(tate
sub form( nitric( .i jum(tate sub form( amoniacal(, fiind o excelent( surs( de N
pentru plante. Este unul dintre cele mai folosite ngr(.(minte cu N. Se prezint(
sub form( de granule de culoare g(lbuie .i este foarte solubil n ap .i foarte
higroscopic; de aceea se ambaleaz( n saci din material plastic.
Solubilitatea n ap( este de 118,3 g/100 cm
3
la 0 C .i 871 la 100 C.
Dizolvarea n ap( decurge cu absorb9ie puternic( de c(ldur(. Densitatea este de
1,725 g/cm
3
(la 25 C) ca substan9( pur( .i de 0,8 g/cm
3
sau 800 kg/m
3
ca
ngr(.(mnt granulat, volumul unei tone de ngr(.(mnt fiind de 1,25 m
3
.
Fiind un puternic agent oxidant, n prezen9a materialelor bogate n carbon,
u.or inflamabile (oxidabile), cum sunt produsele petroliere, azotatul de amoniu
face explozie (vezi .i par. 1.2.4). Pericolul de explozie cre.te cu temperatura .i
presiunea, de aceea NH
4
NO
3
nu se depoziteaz( n straturi prea nalte.
Este un ngr(.(mnt cu efect acidifiant; pentru neutralizarea acidit(9ii
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
6
reziduale sunt necesare 0,6 kg CaCO
3
/kg NH
4
NO
3
(1,7 kg CaCO
3
/kg N). Se
poate aplica pe toate solurile .i la toate culturile, att la fertilizarea de baz(, ct
.i la cea suplimentar(, n cursul vegeta9iei. NH
4
NO
3
se folose.te la prepararea
solu9iilor cu N. Datorit( oxizilor de azot care scap( n atmosfer( n procesul de
fabrica9ie, cu efecte negative asupra stratului de ozon, producerea acestui
ngr(.(mnt este supus( tot mai mult unor restric9ii din considerente de
protec9ie a mediului.
Nitrocalcarul, NH
4
NO
3
CaCO
3
. Este cunoscut .i ca nitrocalcamoniu. Se
produce din azotat de amoniu .i carbonat de calciu (1525 %) .i con9ine n
general 1820,5 % N .i 610 % Ca, cele dou( forme de azot existnd n
propor9ii egale. Concentra9ia de N poate ns( varia de la 15 la 28 % N .i chiar
mai mult, n ultima vreme existnd tendin9a s( se produc( nitrocalcar cu un
con9inut ct mai mare de N (Calistru ..a., 1984). Nitrocalcarul are avantajul c(
nu prezint( pericol de explozie ca azotatul de amoniu.
Con9ine Ca .i nu are efect acidifiant, fapt care-l recomand( n mod special
pe solurile acide. ngr(.(mntul este granulat, cu granule de diferite forme,
m(rimi .i culori, cel mai adesea culoarea fiind galben murdar. Este higroscopic,
dar mai pu9in ca azotatul de amoniu.
Sulfonitratul de amoniu, NH
4
NO
3
(NH
4
)
2
SO
4
. Con9ine 2526 % N .i 15 %
S, are propriet(9i care permit o excelent( manipulare .i depozitare, este un
ngr(.(mnt cu un con9inut destul de ridicat de N .i care, con9innd .i S, este
bun pentru soluri alcaline deficitare att n azot ct .i n sulf (Tisdale ..a., 1975).
Are un efect rezidual acidifiant cu 30 % mai mult dect azotatul de amoniu.

1.2.1.1.4. ngrminte cu N amidic

Ureea, CO(NH
2
)
2
. Ca ngr(.(mnt con9ine 46 % N, este foarte solubil( n
ap( (100 g/100 cm
3
la 18 C) .i are o densitate de 1,3 g/cm
3
, volumul unei tone
fiind de 0,77 m
3
. Este singurul ngr(.(mnt organic de sintez(. Datorit(
con9inutului ridicat de N, fapt ce reduce cheltuielile de transport, depozitare .i
aplicare, ca .i a faptului c( este mai puin higroscopic .i nu prezint( pericol de
explozie, ureea ia tot mai mult locul azotatului de amoniu. Se prezint( sub
form( de granule rotunde, perlate, de culoare alb.
Con9inutul de biuret r(mas din procesul de fabrica9ie trebuie s( fie sc(zut,
sub 1,52 %, acesta avnd efect toxic asupra plantelor. Mai ales cnd ureea se
folose.te pentru fertiliz(ri foliare, concentra9ia de biuret a solu9iei aplicate nu
trebuie s( dep(.easc( 0,2 %.
Datorit( ionilor de amoniu care rezult( prin hidroliza ureei, proces urmat de
nitrificare, ureea are un efect rezidual acidifiant pe kg N similar amoniacului
anhidru, pentru neutralizarea acidit(9ii dezvoltate fiind necesare 1,8 kg
CaCO
3
/kg N.
Ureea se poate aplica att la fertilizarea de baz(, ct .i n cursul vegeta9iei.
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
7
Nu se recomand( aplicarea la sem(nat sau plantat, deoarece amoniacul care
rezult( prin hidroliz( are efecte v(t(m(toare asupra germenilor sau tinerelor
pl(ntu9e. Pe solurile carbonatice trebuie evitat( aplicarea la suprafa9a solului
f(r( ncorporare datorit( pierderilor de N sub form( amoniacal(, n urma
hidrolizei rezultnd carbonat de amoniu, care este instabil .i se descompune n
NH
3
.i CO
2
. Asemenea pierderi au loc .i pe alte tipuri de soluri, dar sunt mai
reduse. De aceea, n general se recomand( ncorporarea ngr(.(mntului,
pierderile sc(znd cu adncimea de ncorporare. Prin tratarea ureei cu inhibitori
ai ureazei, enzima responsabil( de desf(.urarea hidrolizei, se reduc pierderile de
N prin volatilizare datorit( hidrolizei rapide a ureei.
Cianamida de calciu, CaCN
2
. Este un ngr(.(mnt cu 1822 % N,
granulat, de culoare cenu.ie sau cenu.ie-negricioas(, higroscopic, de.i
solubilitatea n ap( este redus: 2,5 g/100 cm
3
(Caramete, 1990). CaCN
2
are
reac9ie fiziologic( alcalin(, ceea ce o recomand( pe solurile acide. Datorit(
solubilit(9ii sc(zute n ap( este indicat( pentru fertilizarea de baz(, fiind ns(
contraindicat( la sem(nat sau plantat. Ca ngr(.(mnt este folosit( foarte pu9in
n prezent.

1.2.1.1.5. ngrminte cu azot cu solubilitate lent
Reducerea solubilit(9ii ngr(.(mintelor cu azot contribuie implicit la
reducerea pierderilor de N prin volatilizare, .i mai ales prin levigare sub form(
nitric( sau chiar amoniacal(. Din aceast( grup( de ngr(.(minte fac parte
(Tisdale .i Nelson, 1975, Emilia Dorneanu, 1997):
Ureea peliculat cu sulf, cu 2039 % N n func9ie de grosimea peliculei
de sulf.
Ureoform, UF, este o ureo-formaldehid( sub form( de pulbere .i con9ine
39 % N, solubilitatea n ap( rece a produsului fiind sub 0,1 %.
Crotonilidendiureea, CDU, este o ureo-crotonaldehid( cu 28-30 % N. Se
prezint( sub form( de pulbere, iar solubilitatea n ap( este sub 0,2 %.
Izobutilidendiureea, IBDU, con9ine 34 % N .i este condi9ionat( ca
pulbere. Solubilitatea n ap( este sub 0,5 %.
Marele dezavantaj al acestor ngr(.(minte este c( sunt scumpe, motiv
pentru care nu se folosesc la culturi de cmp. Se recomand( n special pentru
culturi cu perioad( lung( de vegeta9ie .i de consum al azotului .i mai ales pentru
culturi foarte profitabile, arbu.ti, plante ornamentale.
Avantaje: folosirea lor contribuie la cre.terea gradului de utilizare a N prin
reducerea pierderilor, n special pe solurile nisipoase .i pe cele irigate, pe care
pierderile prin levigare sunt mai mari; poate fi aplicat( ntreaga doz( o dat(,
reducndu-se astfel cheltuielile de aplicare.

1.2.1.1.6. ngrminte lichide cu azot (solu-ii cu N)
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
8
Soluii cu azot fr presiune de vapori. Con9in ntre 1632 % N, sunt
solu9ii apoase care nu con9in amoniac liber .i se ob9in prin solubilizarea
azotatului de amoniu, ureei, sulfatului de amoniu, azotatului de calciu, fie
singure, fie n amestec. Cel mai des sunt folosite solu9iile de azotat de amoniu .i
uree.
Soluii cu azot cu presiune de vapori sczut. Sunt solu9ii apoase care
con9in amoniac liber care exercit( o anumit( presiune de vapori. Cnd se ob9in
doar din solubilizarea amoniacului n ap( poart( numele de ape amoniacale, iar
cnd la amoniac se adaug( alte ngr(.(minte cu azot poart( numele de
amoniacai. Cu excep9ia apei amoniacale, la care concentra9ia de N variaz( ntre
2025 %, solu9iile cu presiune de vapori au de regul( concentra9ii mai mari de
N dect cele f(r( presiune de vapori, respectiv ntre 3046 %. Aceste solu9ii au
ac9iune coroziv( asupra metalelor, de.i mai redus( ca a amoniacului anhidru.
Nomenclatura soluiilor cu azot. Acestea au o nomenclatur( special(,
acceptat( de industria de ngr(.(minte, alc(tuit( dintr-un num(r format din trei
cifre care indic( con9inutul procentual de N10 (primele 2 cifre indic( partea
ntreag(, iar cea de-a treia partea zecimal(, virgula fiind omis(), urmat n
parantez( de alte trei numere care indic( n ordine con9inutul n % (valori
ntregi) din greutate al amoniacului, azotatului de amoniu .i ureei.
De exemplu 320 (04534) indic( o solu9ie cu azot care are 32,0 % N, 0 %
amoniac, 45 % azotat de amoniu .i 34 % uree. Dac( solu9ia con9ine un al 4-lea
ngr(.(mnt cu azot, el va ap(rea ca al 4-lea num(r n parantez( .i va fi explicat
pe etichet(. Cnd primul num(r din parantez( este 0, aceasta indic( o solu9ie
f(r( presiune de vapori. n Romnia, n fa9a codului numeric se trece .i litera A
care arat( c( este o solu9ie cu azot, exemplul de mai sus devenind A320 (045
34).
Exemple de soluii cu azot (Follet ..a., 1981): a) fr presiune de vapori:
160 (0460), 17,5 (0500), 200 (0570), 280 (03930), 300 (04232),
320 (04534);
b) cu presiune de vapori sc(zut(: ape amonicale (con9in doar amoniac): 201
(2400), 247 (3000); amoniacai: 300 (182725), 370 (17670), 410 (19
5811), 410 (22650).
Solu9iile cu azot se caracterizeaz( prin temperatura critic de cristalizare,
care cre.te o dat( cu cre.terea concentra9iei. Acest indice arat( pn( la ce
temperatur( pot fi aplicate.
Aplicare. Solu9iile f(r( presiune se preteaz( la o gam( larg( de metode de
aplicare: la suprafa9a solului, n sol, cu apa de iriga9ie, cu erbicidele etc.
Solu9iile cu presiune de vapori sc(zut( se aplic( prin ncorporare n sol, fie la
fertilizarea de baz(, fie n timpul vegeta9iei. Pentru a nu produce arsuri ale
frunzelor, trebuie evitat( aplicarea pe plante a solu9iilor care con9in azot
amoniacal. Chiar solu9iile care con9in uree n concentra9ie de peste 46 % pot
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
9
produce arsuri pe plante prin hidroliza ureei la amoniac. Cnd se aplic( cu apa
de iriga9ie, aceasta se face la nceputul ud(rii, pentru ca irigarea n continuare cu
ap( curat( s( spele plantele. Trebuie evitat( aplicarea amoniaca9ilor .i a apelor
amoniacale, ca de altfel a tuturor ngr(.(mintelor cu N amoniacal, o dat( cu cea
a amendamentelor calcaroase, datorit( pierderilor de amoniac.

1.2.1.1.7. Eficien-a agronomic i armonizarea folosirii ngrmintelor
cu azot n raport cu solul, planta i tehnologia de cultur
Comparativ cu celelalte elemente nutritive, N este de departe cel care
determin( cele mai mari sporuri de recolt(, att sporuri totale, kg/ha, ct .i
specifice, kg/kg s.a. De aceea, pe cele mai multe soluri el este cel mai important
factor de nutri9ie care limiteaz( cre.terea plantelor. Coeficientul de utilizare a N
din ngr(.(mnt, C
u
, variaz( ntre 40-75 % (n medie 50 %) n func9ie de sol,
tipul de ngr(.(mnt, cultur(, modul de frac9ionare, regimul precipita9iilor etc.
a) Eficien-a n raport cu solul. Aceasta depinde de con9inutul de humus .i
azot mineral .i de activitatea microbiologic( din sol, de pH-ul solului, de
con9inutul de argil( etc.
Coninutul de humus i de N mineral. Eficien9a azotului din ngr(.(minte
cre.te pe m(sur( ce scade con9inutul de humus .i de N mineral din sol .i
activitatea microbiologic( este mai slab(, deoarece solul pune la dispozi9ia
plantelor cantit(9i din ce n ce mai mici fa9( de necesarul plantelor. Se consider(
c( la concentra9ii sc(zute, dar egale, ale celor dou( forme principale de N n
solu9ia solului, forma amoniacal( este absorbit( mai u.or dect cea nitric(, n
timp ce la concentra9ii ridicate sunt absorbi9i mai intens nitra9ii.
pH-ul. Absorb9ia NH
4
+
n plant( are loc cu intensitate maxim( la pH neutru
.i este inhibat( de cre.terea acidit(9ii (Tisdale ..a., 1993), n schimb, se
consider( c( absorb9ia nitra9ilor este favorizat( de aciditatea solului. De aceea,
pe solurile foarte acide eficien9a ngr(.(mintelor cu azot nitric este mai mare
dect a celor cu N amoniacal, cu att mai mult cu ct ele nu acidifiaz( solul.
Pe solurile acide se vor aplica ngr(.(minte cu efect fiziologic alcalin:
azotat de Ca, de K, de Na, sau al c(ror efect acidifiant este redus: nitrocalcar,
calcuree. Pe aceste soluri este contraindicat( folosirea ngr(.(mintelor cu efect
acidifiant, n special a sulfatului de amoniu, care ns( este potrivit pe solurile
alcaline.
Dup( potenialul de acidifiere, respectiv aciditatea echivalent, A
e
(g
CaCO
3
pentru neutralizarea acidit(9ii generate n sol de 100 g ngr(.(mnt)
stabilit( prin metodele Pierre//Andrews (Tisdale ..a., 1975, 1993),
ngr(.(mintele cu azot se nseriaz( astfel (valorile sunt mai mici dect cele
teoretice): NH
3
(148//293) > NH
4
Cl (128//) > (NH
4
)
2
SO
4
(110//146) >
sulfonitrat de amoniu (93//) > uree (84//166) > fosfat diamoniacal (75//) >
amoniaca9i (6575//) > NH
4
NO
3
(60//) > fosfat monoamoniacal (55//74) > ape
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
10
amoniacale (3553//).
Coninutul de argil, textura i gradul de aeraie a solului. Pe solurile mai
argiloase, cu textur( mai grea, forma nitric( este mai eficient( dect pe solurile
nisipoase sau cu textur( u.oar(, deoarece pierderile prin levigare sunt mai
reduse. Pe acestea din urm( sunt mai eficiente ngr(.(mintele cu eliberare lent(
a azotului, .i chiar cele cu azot amoniacal. Cu ct con9inutul de argil( este mai
mare .i argilele au o capacitate mai mare de fixare, cu att mai mult azot
amoniacal este fixat ntre foi9ele mineralelor argiloase .i este mai pu9in utilizat
de plante. Pe aceste soluri se recomand( folosirea ngr(.(mintelor cu N nitric.
n orez(rii, pe solurile submerse, vor fi evitate ngr(.(mintele cu azot nitric.
La celelalte culturi, pe solurile puternic compactate eficien9a ngr(.(mintelor cu
N amoniacal este de a.teptat s( fie mai mare dect a celor cu N nitric datorit(
pierderilor mai mici de N prin denitrificare.
Dac( temperatura solului .i activitatea microbiologic( favorizeaz(
nitrificarea rapid( a azotului amoniacal, atunci diferen9ele de pierdere prin
levigare fa9( de ngr(.(mintele cu N nitric scad.
Eficien9a azotului din ngr(.(minte scade pn( la zero pe m(sur( ce
umiditatea solului scade. Punerea n valoare a azotului la maximum are loc n
condi9ii corespunz(toare de umiditate.
b) Eficien-a n raport cu planta (specia, vrsta) i forma azotului din
ngrmnt. n general, plantele utilizeaz( bine ambele forme de azot: nitric(
.i amoniacal(. A.a sunt cerealele p(ioase, porumbul, sfecla etc. Exist( totu.i
specii care prefer( forma nitric: conopida, fasolea, tomatele, tutunul .i 9elina;
alte specii nu tolereaz( nitra9ii, prefernd forma amoniacal: coac(zul, loboda
(Tisdale ..a., 1993).
Lemaire ..a. (1990) consider( c( pentru multe specii floricole, pentru o
cre.tere normal(, ponderea N amoniacal poate reprezenta 20 % din cea a N
nitric n mediul nutritiv. n prezen9a azotului amoniacal cre.terea in vitro a
plantulelor de Erica darleyensis este continu(, n timp ce ea este ritmic( n
prezen9a azotului nitric. Buta.ii proveni9i de la plantele mam( de Pelargonium
hortorum alimentate cu o solu9ie nutritiv( n care predomin( N amoniacal fa9(
de cel nitric (raport 8/6) au o putere rizogen( mai mare dect cei proveni9i de la
plante alimentate cu N nitric, fiind astfel posibil s( se reduc( semnificativ
timpul necesar ini9ierii primei r(d(cini .i s( creasc( viteza de apari9ie a
r(d(cinilor primare.
Unele plante pot folosi direct azotul amidic din uree: citricele, piersicul,
ridichile, tutunul (Davidescu ..a., 1981).
Absorb9ia preferen9ial( a unei forme sau a alteia a azotului variaz( .i cu
vrsta plantelor. Astfel, tomatele .i cartoful folosesc mai bine azotul amoniacal
n prima jum(tate a perioadei de vegeta9ie, iar azotul nitric n cea de-a doua
jum(tate (Davidescu ..a., 1992). Leguminoasele utilizeaz( azotul din
ngr(.(minte mai pu9in eficient dect culturile neleguminoase, ceea ce impune
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
11
aplicarea prioritar( la cele din urm( n cazul unui disponibil insuficient.
Sub raportul energiei consumate de plant( pentru metabolizarea azotului,
forma amoniacal( este cea mai eficient(, deoarece planta nu mai consum(
energie pentru reducerea lui ca n cazul nitra9ilor, astfel c( este integrat( mai
u.or n compu.i organici specifici.
Azotul amoniacal nu se acumuleaz( n plant( n concentra9ii mari deoarece:
este re9inut pe complexul adsorbtiv al solului .i solu9ia solului este mai pu9in
concentrat( dect n nitra9i, iar absorb9ia are loc treptat; este mult mai repede
metabolizat dect forma nitric(; are efecte toxice asupra plantelor la concentra9ii
mult mai sc(zute dect azotul nitric. Concentra9iile ridicate de amoniac n sol
distrug germenii .i tinerele pl(ntu9e n curs de r(s(rire. Forma nitric( se
acumuleaz( n plant( n concentra9ii mari, d(un(toare pentru consumator, dar
care nu au nc( efect negativ asupra plantelor, n special la legume frunzoase
cum sunt salata .i spanacul .i la unele r(d(cinoase ca morcovul. La aceste specii
este recomandat( utilizarea de inhibitori ai nitrific(rii pentru ca acest proces s(
se desf(.oare mai lent .i acumularea n plant( s( aib( loc treptat, mai bine
armonizat cu capacitatea plantelor de metabolizare a nitra9ilor. Este bine ca la
alegerea tipului de ngr(.(mnt utilizat s( se 9in( cont de aceste particularit(9i.
Redresarea plantelor n caz de caren9( de N este mai rapid( n cazul
aplic(rii azotului nitric dect a celui amoniacal, deoarece ionii de NH
4
+
sunt
par9ial re9inu9i pe complexul adsorbtiv al solului .i astfel absorbi9i n plant( cu
intensitate mai redus(.
Determinnd o cre.tere a sistemului radicular .i o sporire a vigorii
plantelor, azotul din ngr(.(minte contribuie la folosirea mai eficient( a
elementelor nutritive din rezerva solului .i a apei din sol. Azotul din
ngr(.(minte determin( nu numai sporirea produc9iei, ci .i o cre.tere a calit(9ii
acesteia prin cre.terea con9inutului de protein(, de zah(r, a digestibilit(9ii
furajelor etc. n cazul unor doze prea mari este favorizat( c(derea la cereale,
instalarea bolilor foliare, este afectat( calitatea produc9iei: la sfecla de zah(r
scade % de zah(r extractibil, crescnd cel neextractibil etc.
c) Eficien-a n raport cu tehnica de aplicare i tehnologia de cultur.
Aplicarea fracionat a azotului, o parte la fertilizarea de baz(, o parte la
sem(nat sau plantat .i o parte n vegeta9ie, duce la reducerea pierderilor de N
prin levigare (n special n condi9ii de irigare sau n zone .i ani cu precipita9ii
abundente), volatilizare, denitrificare, sporind coeficientul de utilizare
productiv( a N din ngr(.(mnt. La fertilizarea de baz(, n toamn(, este de
preferat s( se aplice ngr(.(minte cu azot amoniacal, nu nitric, pentru limitarea
pierderilor prin levigare. Aplicarea localizat n sol este mai eficient( dect cea
prin mpr(.tiere pe toat( suprafa9a. ncorporarea n sol a ureei .i a
ngr(.(mintelor cu azot amoniacal spore.te eficien9a ngr(.(mintelor datorit(
reducerii pierderilor prin volatilizare. ncorporarea n sol a resturilor vegetale
celulozice necesit( suplimentarea dozei de N cu 610 kg N/t paie, coceni,
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
12
tulpini de floarea soarelui etc.
Aplicarea foliar determin( coeficien9i de utilizare productiv( a N mult mai
mari dect aplicarea la sol. Forma nitric( .i chiar cea amidic( se preteaz( mai
bine dect cea amoniacal( la aplicarea foliar( a azotului, deoarece nu produce
arsuri pe plante. Aplicarea concomitent( cu tratamentele fitosanitare (erbicidare
etc.) determin( reducerea costurilor de aplicare. Irigarea contribuie pe de o
parte la m(rirea pierderilor de N prin levigare, n special a celui nitric, dar pe de
alt( parte, asigurnd o cre.tere mai intens( a sistemului radicular .i mai
viguroas( a plantelor, asigur( implicit .i o absorb9ie mai intens( a azotului din
sol .i din ngr(.(mnt .i o utilizare productiv( mai bun(. Pe de alt( parte, de.i
consumul total de ap( cre.te prin irigare, fertilizarea cu azot contribuie la
folosirea mai eficient( a apei ca urmare a influen9ei sale asupra cre.terii
sistemului radicular .i a biomase aeriene. Unul dintre factorii cei mai importan9i
care guverneaz( alegerea unui tip de ngr(.(mnt sau a altuia este costul
acestuia, fiind preferate ngr(.(mintele cu un pre9 mai mic/kg N.

1.2.1.2. ngr+,+minte cu fosfor
Clasificarea ngr+,+mintelor simple cu fosfor. Dup solubilitatea n ap
a fosforului din ngr(.(minte, acestea se clasific( n:
ngrminte cu P uor solubil n ap .i u.or accesibil plantelor:
superfosfatul simplu, superfosfatul concentrat, polifosfa9ii: metafosfatul de Ca
(6065 % P
2
O
5
);
ngrminte cu P greu solubil n ap, dar solubil n solveni
convenionali, moderat accesibil plantelor: fosforitele activate, precipitatul
(CaHPO
4
2H
2
O) cu 3040 % P
2
O
5
, zgura lui Thomas (1124 % P
2
O
5
),
termofosfa9ii (27 % P
2
O
5
);
ngrminte cu P insolubil sau foarte puin solubil n ap, dar solubil n
acizi tari, greu accesibil plantelor: fosforitele neactivate, f(ina de oase.
ngr(.(mintele cu fosfor solubil n ap( se produc la combinatele de la Valea
C(lug(reasc( .i N(vodari. n continuare se prezint( pe larg doar acele
ngr(.(minte care au o pondere nsemnat( privind folosirea n produc9ie.
Celelalte au importan9( redus( din diverse motive.

1.2.1.2.1. ngrminte cu P uor solubil n ap
Superfosfatul simplu. Con9ine 1624 % P
2
O
5
, 1113 % S .i 19-20 % Ca.
Este o mixtur ai c(rei componen9i principali sunt: fosfatul primar de calciu
monohidratat, Ca(H
2
PO
4
)
2
H
2
O (2833 %); sulfatul de calciu (4750 %, din
care 4041 % anhidrit, CaSO
4
, .i 79 % CaSO
4
2H
2
O + CaSO
4
0,5H
2
O); acidul
fosforic rezidual liber, H
3
PO
4
(48 %), pentru a mpiedica procesele de
retrogradare a fosforului; n plus, mai con9ine cantit(9i reduse de: fosfat
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
13
secundar de calciu, CaHPO
4
(0,50,7 %); fosfat ter9iar de calciu, Ca
3
PO
4
(0,8
1,5 %); ap( (35 %); roc( fosfatic( nedescompus( (Calistru ..a., 1984). 9295
% din P total este asimilabil (deci aproape n ntregime), cca 8290 % fiind
solubil n ap(. Superfosfatul simplu se ob9ine prin atacarea rocilor fosfatice
(fosforite) m(cinate cu acid sulfuric. El mai este cunoscut .i sub numele de
superfosfat obi.nuit sau superfosfat normal. ngr(.(mntul se prezint( sub
form( de pulbere sau sub form( de granule cu diametrul ntre 14 mm, are
culoare de la cenu.iu nchis pn( la cenu.iu deschis .i se livreaz( n vrac.
Densitatea n vrac este de 12501400 kg/m
3
la cel pulbere .i de 10001050
kg/m
3
la cel granulat (Leonte, 1982). n func9ie de con9inutul de fosfor solubil n
ap(, superfosfatul simplu poate fi: de calitatea I-a, cnd are un con9inut ntre
1924 % P
2
O
5
, .i de calitatea a II-a cu 1618 % P
2
O
5
. Higroscopicitatea .i
aglomerabilitatea este redus, dar higroscopicitatea cre.te o dat( cu cre.terea
acidit(9ii libere; de aceea, aceasta nu trebuie s( dep(.easc( 5,5 % la cel pulbere
.i 3 % la cel granulat (Caramete, 1990).
Superfosfatul poate fi folosit direct ca ngr(.(mnt pe orice tip de sol, n
primul rnd la fertilizarea de baz(, dar .i la fertilizarea o dat( cu sem(natul sau
plantatul. Datorit( prezen9ei sulfatului de calciu, superfosfatul simplu este .i o
excelent( surs( de S pentru solurile care pe lng( P sunt s(race .i n sulf.
Superfosfatul, att cel simplu ct .i cel concentrat nu modific( practic reac9ia
solului, fiind considerat un ngr(.(mnt neutru din acest punct de vedere.
De.i ponderea folosirii lui a fost mare n trecut, ea a sc(zut din ce n ce mai
mult, principalul dezavantaj fiind con9inutul relativ sc(zut de fosfor .i cantitatea
mare de balast care m(re.te cheltuielile de transport, depozitare .i aplicare pe kg
P
2
O
5
. De aceea, superfosfatul simplu este utilizat tot mai mult la producerea
ngr(.(mintelor complexe .i mixte.
Superfosfatul concentrat. Poate con9ine ntre 2552 % P
2
O
5
(cel mai
frecvent 3850 %) .i cca 14 % Ca. Fosforul este solubil n ap( n propor9ie de
9598 %. Cnd con9inutul de P este mai sc(zut poart( numele de superfosfat
dublu, deoarece con9ine cam dublu fa9( de superfosfatul simplu (2537 %
P
2
O
5
), iar cnd este mai ridicat se nume.te superfosfat triplu (3850 % P
2
O
5
).
Superfosfatul triplu se ob9ine prin tratarea rocilor fosfatice m(cinate cu acid
fosforic, iar superfosfatul dublu prin tratarea cu un amestec de acid fosforic .i
sulfuric, fapt ce permite ob9inerea unui ngr(.(mnt cu un con9inut mai ridicat
n fosfor dect superfosfatul simplu.
Principalul component al superfosfatului concentrat este fosfatul primar de
calciu, Ca(H
2
PO
4
)
2
H
2
O (6373 %), al(turi de care se mai g(sesc: fosfat
secundar de calciu, CaHPO
4
(1318 %), sulfat de calciu anhidru, CaSO
4
(36
%), acid fosforic liber (23 %), ap( liber( 25 % (Calistru ..a., 1984).
Superfosfatul dublu are un con9inut ceva mai ridicat de gips dect cel triplu, dar
mai sc(zut dect superfosfatul simplu. De.i raportat la kg P
2
O
5
superfosfatul
concentrat este mai scump dect superfosfatul simplu, datorit( faptului c( este
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
14
mai concentrat .i con9ine mai pu9in balast cheltuielile de transport, depozitare .i
aplicare sunt mai mici, cheltuielile totale pe kg P
2
O
5
aplicat fiind mai mici dect
la superfosfatul simplu, ceea ce face ca folosirea lui s( fie mai economic(, n
special dac( distan9ele de transport sunt mari. Superfosfatul concentrat este
granulat, de culoare cenuiu deschis alb murdar, se livreaz( n vrac .i este
foarte puin higroscopic i aglomerabil. Densitatea n vrac este de 950980
kg/m
3
(Calistru ..a., 1984). Condi9ionarea sub form( de granule .i
higroscopicitatea redus( face ca el s( poat( fi aplicat u.or .i uniform pe teren.
Se poate aplica la fel ca .i superfosfatul simplu pe orice tip de sol i la orice
cultur, la fertilizarea de baz(, la sem(nat .i plantat sau n vegeta9ie, eficien9a
lui agronomic( fiind asem(n(toare cu a acestuia. Superfosfatul concentrat poate
fi folosit .i n amestecuri uscate cu alte ngr(.(minte sau la ob9inerea de
ngr(.(minte complexe. Transform(rile n sol sunt similare cu cele ale
superfosfatului simplu.

1.2.1.2.2. ngrminte cu P greu solubil n ap
Fosforitele activate. Sunt roci fosfatice m(cinate .i par9ial atacate cu
diferi9i acizi (sulfuric, fosforic, clorhidric), cantit(9ile folosite fiind mult mai
mici dect cele pentru ob9inerea superfosfatului. De aceea sunt mai ieftine dect
superfosfatul. De regul( sunt condi9ionate ca pulbere, dar pot fi .i granulate.
Con9inutul de fosfor total este de 1525 % P
2
O
5
, cel solubil n ap( variind ntre
615 % P
2
O
5
. Accesibilitatea P pentru plante este mai bun( dect n cazul
fosforitelor neactivate, dar mai slab( dect a celui din superfosfat. De aceea
fosforitele activate se recomand( a fi folosite pe soluri moderat i puternic
acide, slab asigurate cu fosfa9i mobili, cu IOFS (vezi mai jos) mai mare de 8, n
doze mai mari dect cele recomandate ca superfosfat. Aplicarea se face numai
toamna, la ar(tura de baz(.
1.2.1.2.3. ngrminte cu P insolubil n ap
Fosforitele neactivate. Sunt roci fosfatice naturale m(cinate. Cele mai
multe z(c(minte sunt de origine sedimentar( .i con9in diverse apatite:
fluorapatite, clorapatite, hidroxilapatite, carbonatapatite, precum .i fosfat ter9iar
de calciu. Con9inutul de fosfor total variaz( ntre 1030 % P
2
O
5
. Fosforitele de
calitate superioar( au peste 25 % P
2
O
5
total, cele de calitatea I-a au 22 % iar de
calitatea a II-a 19 % (Caramete, 1990). Au culoare g(lbuie-cenu.ie. Aprecierea
probabilitii ca fosforitele neactivate de calitate bun( (cu indicele de calitate a
fosforitelor, ICF > 1,8) s fie eficiente se face n func9ie de o serie de nsu.iri
agrochimice ale solului cu ajutorul indicelui de oportunitate a fosforitrii
solurilor, IOFS, dup( limitele de interpretare din tabelul 1.1.3. IOFS se
calculeaz( cu rela9ia (Borlan ..a., 1980):
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
15
IOFS =
AL
P 0,0245
Ah
10 V
100 H Ah


2
unde: Ah = aciditatea hidrolitic(, n me/100 g sol; H =
con9inutul n humus, n %; V
Ah
= gradul de satura9ie cu
baze, n %; P
AL
= con9inutul de fosfa9i mobili din sol, n
ppm P, necorectat n func9ie de pH.
Deoarece con9inutul de P direct accesibil
plantelor este doar de 11,5 %, fosforitele
neactivate se folosesc ca ngr(.(mnt numai pe
solurile puternic acide, slab aprovizionate cu
fosfor, n care ionii de H
+
contribuie la solubilizarea fosforului din fosfa9ii
superiori de calciu, soluri cu IOFS mai mare de 16. Folosirea lor este exclus( pe
solurile slab acide, neutre .i alcaline. Aplicarea se face toamna sub ar(tura de
baz(, dozele de fosfor fiind duble fa9( de cele calculate pentru fosforul din
superfosfat.
Fosforitele se folosesc n principal ca materie prim( pentru ob9inerea
superfosfatului .i a acidului fosforic. Calitatea lor este cu att mai bun( cu ct
con9inutul de carbonat de calciu .i carbonat de magneziu este mai sc(zut,
deoarece se consum( mai pu9in acid la tratarea rocii fosfatice.

1.2.1.2.4. Eficien-a agronomic i armonizarea folosirii ngrmintelor
cu fosfor n raport cu solul, planta i tehnologia de cultur
Coeficientul de utilizare direct( (C
u
), n primul an, a fosforului din
ngr(.(minte, este mult mai redus dect la azot sau potasiu, .i anume ntre 525
%n func9ie de tipul de sol, de specie .i de tehnologia de cultur(.
Eficien-a n raport cu solul. Principalele nsu.iri ale solului, pH-ul,
con9inutul de P mobil, umiditatea, textura etc. influen9eaz( eficien9a folosirii
ngr(.(mintelor. Influena pH-ului. Aplicat n sol, fosfatul primar de calciu din
superfosfat poate suferi urm(toarele transform(ri, n func9ie de caracteristicile
solului: pe solurile acide ionul fosfat retrogradeaz( sub form( de fosfa9i de Fe
.i Al, din care P este greu accesibil pentru plante:
Ca(H
2
PO
4
)
2
+ 2Al(OH)
3
> 2AlPO
4
+ Ca(OH)
2
+ 4H
2
O
pe solurile neutre .i pe cele carbonatice sau alcaline trece destul de
repede n fosfat secundar de Ca, a c(rui solubilitate .i accesibilitate a P pentru
plante este mai redus(, iar n continuare n fosfat ter9iar de calciu, din care P
este pu9in sau deloc accesibil plantelor:
Ca(H
2
PO
4
)
2
+ Ca(HCO
3
)
2
> 2CaHPO
4
+ 2CO
2
+ 2H
2
O
Ca(H
2
PO
4
)
2
+ CaCO
3
> 2CaHPO
4
+ CO
2
+ H
2
O
2CaHPO
4
+ CaCO
3
> Ca
3
(PO
4
)
2
+ CO
2
+ H
2
O
Acidul fosforic format n urma solubiliz(rii granulei de superfosfat poate
reac9iona cu carbonatul de calciu conform reac9iei:
Tabelul 1.1.3

Interpretarea valorilor IOFS
(dup( Borlan ..a., 1981, 1983)

IOFS
Probabilitatea
ca fosforitele*
s( fie eficiente
8 foarte mic(
8,116 mic(
16,124 mijlocie
24,132 apreciabil(
> 32 mare"
*neactivate de calitate bun(, avnd
indicele de calitate ICF >1,8 .i PF >15 %
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
16
2H
3
PO
4
+ 3CaCO
3
> Ca
3
(PO
4
)
2
+ 3CO
2
+ 3H
2
O
Datorit( retrograd(rii fosforului pe solurile acide .i pe cele alcaline,
eficien9a lui este mai redus( dect pe cele slab acide spre neutru, unde acest
proces este mai pu9in intens. De aceea, la acela.i con9inut de fosfor mobil n sol,
dozele de ngr(.(minte trebuie s( fie n principiu mai mari pe solurile cu
capacitate de fixare ridicat( (acide, alcaline) dect pe cele cu o capacitate redus(
de fixare (slab acide). Folosirea ngr(.(mintelor cu P greu sau doar par9ial
solubil n ap( (fosforite) este mai eficient( pe solurile puternic .i moderat acide
dect pe cele slab acide, deoarece aciditatea contribuie la solubilizarea
fosforului din ngr(.(mnt, .i este practic nul( pe cele neutre .i alcaline. Este
contraindicat( folosirea acestora pe solurile neutre .i alcaline.
Coninutul de P mobil din sol. Aplicarea ngr(.(mintelor este mai eficient(
pe solurile cu un con9inut sc(zut de P mobil, eficien9a sc(znd pe m(sur( ce
con9inutul de P mobil cre.te. Totu.i, pe solurile slab aprovizionate intensitatea
proceselor de retrogradare a P din ngr(.(mnt este mai mare dect pe cele bine
aprovizionate; dozele vor fi deci mai mari nu numai datorit( diferen9ei de
con9inut de P mobil, ci .i datorit( capacit(9ii mai mari a solului de retrogradare a
P n fosfa9i mai greu solubili .i accesibili plantelor. Pe solurile bine
aprovizionate se folosesc doze mai mici, de ntre9inere, sau ngr(.(mintele se
pot aplica la doi ani o dat(, caz n care dozele vor fi duble fa9( de cele anuale;
pe solurile slab aprovizionate, aplicarea trebuie s( se fac( n fiecare an.
Umiditatea solului are un rol important n procesele de difuziune a ionilor
fosfat din granula de ngr(.(mnt n solu9ia solului .i n sol spre r(d(cin(. De
aceea, folosirea ngr(.(mintelor cu P este cea mai eficient( la umiditatea la care
plantele cresc .i se dezvolt( normal. Cu ct umiditatea scade, cu att rata de
difuziune a ionilor fosfat scade, capacitatea plantelor de a asimila fosforul se
reduce, iar eficien9a folosirii ngr(.(mintelor se reduce .i ea, chiar pn( la zero.
Temperatura solului influen9eaz( de asemenea intensitatea difuziunii
ionilor fosfat. Cu ct temperatura este mai sc(zut(, cu att mobilitatea fosforului
n sol scade. Eficien9a fertiliz(rii n toamn( se dovede.te prim(vara devreme,
mai ales n prim(verile reci.
Textura solului influen9eaz( .i ea mobilitatea P n sol .i accesibilitatea lui
pentru plante, acestea fiind mai mari pe solurile cu textur( mai u.oar( .i
porozitate mai mare, n timp ce scad o dat( cu cre.terea con9inutului de argil(.
Eficien-a n raport cu planta. ngr(.(mintele cu P solubil n ap( sunt mai
eficiente la specii cu perioad( scurt( de vegeta9ie, la cele cu un sistem radicular
fasciculat, slab dezvoltat .i cu o capacitate redus( de asimilare a fosforului din
sol. Acestea valorific( mai slab ngr(.(mintele cu P mai greu solubil. n general
legumele, mai ales cele care ntrunesc condi9iile de mai sus, r(spund mai bine la
fertilizarea cu fosfor dect culturile de cmp. Astfel, cartoful, castrave9ii, ceapa,
fasolea, salata, tomatele, varza, vinetele r(spund bine la fertilizarea cu
ngr(.(minte cu P u.or solubil. Cartoful r(spunde bine chiar pe soluri bine
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
17
aprovizionate cu fosfor. n plus, P determin( .i o mbun(t(9ire a calit(9ii
legumelor, iar calitatea determin( pre9ul (Follet ..a., 1981).
Speciile cu perioad( lung( de vegeta9ie, cele cu o cre.tere rapid( .i
profund( a sistemului radicular (sistem pivotant), .i mai ales culturile perene,
valorific( bine fosforul .i din ngr(.(minte mai pu9in solubile ca .i pe cel din
rezerva solului. n general, gramineele folosesc mai slab fosforul din sol .i din
ngr(.(mintele greu solubile dect leguminoasele, de aceea ele r(spund mai bine
la fertilizarea cu P u.or solubil. Dintre culturile furajere, leguminoasele, n
special lucerna .i trifoiul, dau sporuri mari de recolt( pe solurile slab
aprovizionate cu P la aplicarea ngr(.(mintelor cu P. La amestecurile furajere de
graminee .i leguminoase fosforul este necesar pentru men9inerea
leguminoaselor n covorul vegetal, care altfel dispar. Plantele care folosesc
eficient fosforul din rocile fosfatice m(cinate sunt: trifoiul, lupinul, mu.tarul,
rapi9a .i varza, n timp ce cele mai multe cereale sunt mai pu9in eficiente
(Mengel ..a., 1987).
Fosforul este necesar s( se g(seasc( n sol mai ales n primele faze de
vegeta9ie cnd sistemul radicular este slab dezvoltat, exploreaz( un volum redus
de sol .i are o capacitate redus( de intercep9ie a fosforului din forme mai pu9in
accesibile. n primele faze de vegeta9ie plantele au cele mai mari cerin9e de
fosfor. Pe m(sur( ce acestea nainteaz( n vegeta9ie capacitatea sistemului
radicular de a absorbi fosforul .i din forme mai greu accesibile din rezerva
solului cre.te. Acesta este unul din motivele pentru care o cantitate nsemnat(
din doza de P se aplic( toamna, sub ar(tur(, cnd ngr(.(mntul poate fi
amestecat cu un volum mai mare de sol. Plantele mari consumatoare de fosfor
sunt cele cu rate mari de cre.tere, care produc cantit(9i mari de biomas(:
porumb, sfecl(, cartof, lucern( (Mengel .i Kirkby, 1987).
Eficien-a n raport cu tipul de ngrmnt, modul de aplicare i
tehnologia de cultur. Tipul de ngrmnt. Evident c( n acelea.i condi9ii de
sol .i la aceea.i cultur(, eficien9a agronomic( apreciat( prin sporul de
produc9ie/kg P
2
O
5
din ngr(.(mnt, este mai mare la ngr(.(mintele cu P u.or
solubil dect la cele cu P greu solubil; n schimb, ntre superfosfatul simplu .i
cel concentrat nu este nici o diferen9(. Aprecierea probabilit(9ii ca fosforitele
neactivate s( fie eficiente se face cu ajutorul IOFS (vezi mai sus fosforite
neactivate).
Forma de condiionare a ngr(.(mntului influen9eaz( de asemenea
eficien9a folosirii acestuia (Tisdale ..a., 1975). Astfel, forma granulat este mai
potrivit( pentru ngr(.(mintele u.or solubile n ap(, deoarece mic.orarea
suprafe9ei de contact dintre ngr(.(mnt .i sol .i interac9iunea ngr(.(mntului
cu un volum mai mic de sol contribuie la reducerea cantit(9ii de P retrogradat .i
ntrzierea acestui proces. Cu ct solul este mai acid sau mai alcalin, cu att
forma granulat( este mai eficient( n raport cu cea pulverulent(. n schimb,
forma pulverulent este mai potrivit( pentru ngr(.(mintele cu P greu solubil n
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
18
ap(, care se aplic( pe soluri acide, iar pentru mobilizarea fosforului din
ngr(.(mnt de c(tre ionii de H
+
din sol ngr(.(mntul trebuie s( fie amestecat
ct mai intim cu solul .i suprafa9a de contact dintre ngr(.(mnt .i sol s( fie ct
mai mare. Distana de deplasare a P de la locul de aplicare a granulei este cea
mai redus( dintre toate macroelementele, ea dep(.ind rareori 3-5 cm chiar dup(
1 lun( (Tisdale ..a., 1993); de aceea, aplicarea f(r( ncorporare este ineficient(.
Modul de aplicare. Aplicarea localizat, de precizie, fie pe rnd, la
sem(nat, fie n benzi, este mai eficient( dect aplicarea prin mpr(.tiere
uniform( pe toat( suprafa9a, deoarece venind n contact cu un volum mai mic de
sol fosforul retrogradeaz( ntr-o mai mic( m(sur(. Diferen9a este cu att mai
mare cu ct solul este mai slab aprovizionat cu fosfa9i mobili, deoarece
capacitatea de retrogradare a fosforului este mai mare pe aceste soluri
comparativ cu cele bine aprovizionate. n cazul aplic(rii localizate, capacitatea
de fixare a fosforului de c(tre sol este satisf(cut( mai u.or, astfel c( r(mne n
forme mobile .i accesibile plantelor o cantitate mai mare de fosfor din cea
aplicat(. n unele experien9e, 15 kg P
2
O
5
sub form( de superfosfat granulat
aplicat pe rnd au dat acela.i spor de recolt( ca 45 kg P
2
O
5
aplicat ca superfosfat
pulbere prin mpr(.tiere pe toat( suprafa9a (Caramete, 1990).
Amendarea corect a solurilor acide este de natur( s( reduc( de asemenea
retrogradarea fosforului .i s( creasc( eficien9a ngr(.(mintelor cu P solubil n
ap( prin neutralizarea n mare m(sur( a acidit(9ii .i imobilizarea Fe .i Al.
Totu.i, nu se recomand( ca ngr(.(mintele cu fosfor s( se aplice o dat( cu
amendamentele, pentru a nu imobiliza fosforul n fosfat ter9iar de calciu, ci cele
dou( lucr(ri s( fie decalate n timp, prima f(cndu-se amendarea, cu
ncorporarea n sol a amendamentului. O tehnologie de cultur( intensiv(, care
permite o bun( cre.tere .i dezvoltare a plantelor, plante mai viguroase .i cu un
sistem radicular mai bine dezvoltat, determin( .i o cre.tere a coeficientului de
utilizare productiv( mai eficient( a fosforului din ngr(.(minte.

1.2.1.3. ngr+,+minte cu potasiu
Acestea pot fi clasificate n: sruri potasice brute silvin, silvinit, carnalit,
kainit, polihalit, langbeinit; sruri potasice prelucrate clorura de potasiu,
sarea potasic( .i sulfatul de potasiu.

1.2.1.3.1. Sruri potasice brute

M(cinate, acestea pot fi folosite direct ca ngr(.(minte. Totu.i, datorit(
con9inutului sc(zut de potasiu, utilizarea lor ca atare este redus( (12 %).
Servesc ns( la ob9inerea s(rurilor potasice prelucrate.
Dup forma chimic n care se g(se.te potasiul, s(rurile potasice brute pot fi grupate n
(formule chimice .i concentra9ii dup( Tisdale ..a., 1975; Calistru ..a., 1984; Calancea, 1990):
cloruri: silvin, KCl, cu 63 % K
2
O; silvinit, KClNaCl, cu 1220 % K
2
O; carnalit,
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
19
KClMgCl
2
6H
2
O, cu 817 % K
2
O; kainit, KClMgSO
4
3H
2
O, cu 1219 % K
2
O;
hartsaltz, KClNaClMgSO
4
7H
2
O, cu 1416 % K
2
O;
sulfa-i: arkanit, K
2
SO
4
, cu 54 % K
2
O; glaserit, 3K
2
SO
4
Na
2
SO
4
, cu 42 % K
2
O; krugit,
K
2
SO
4
MgSO
4
2CaSO
4
2H
2
O, cu 11 % K
2
O; langbeinit,
K
2
SO
4
2MgSO
4
nNaCl, cu 1523 % K
2
O; leonit, K
2
SO
4
MgSO
4
4H
2
O, cu 25 %
K
2
O; polihalit, K
2
SO
4
MgSO
4
2CaSO
4
2H
2
O, cu 1415 % K
2
O; shnit,
K
2
SO
4
MgSO
4
6H
2
O, cu 23 % K
2
O;
azota-i: silitra, KNO
3
, cu 46 % K
2
O.
Dup solubilitatea n ap, s(rurile potasice brute se mpart n: uor solubile: silvina,
kainitul, carnalitul, glaseritul, leonitul, shnitul; greu solubile: langbeinitul; practic insolubile:
polihalitul (Calistru ..a., 1984).
n Romnia se folosesc ceva mai mult srurile potasico-magneziene de
Tazlu, care con9in predominant potasiul sub form( de sulfat .i doar 25 % sub
form( de clorur(. Acestea con9in cca 810 % K
2
O .i 810 % MgO.

1.2.1.3.2. Sruri potasice prelucrate

Clorura de potasiu. Con9ine cca 6063 % K
2
O. Se prezint( sub form( de
cristale de culoare alb(, are densitatea de 1,984 g/cm
3
volumul unei tone fiind
de 0,504 m
3
, este solubil( n ap( (34,7 g/100 cm
3
la 20C .i 56,7 g la 100 C) .i
higroscopic(, fapt pentru care se aglomereaz( .i creaz( probleme la aplicare. De
aceea, se folose.te mai pu9in ca atare .i mai mult la ob9inerea s(rii potasice, a
ngr(.(mintelor complexe solide .i a ngr(.(mintelor lichide.
Sarea potasic. Con9inutul de potasiu variaz( ntre 2860 % K
2
O. Sarea
potasic( este un amestec de KCl cu diverse s(ruri potasice brute m(cinate, cum
sunt silvinitul, carnalitul, kainitul etc. Se prezint( sub form( de cristale de
diferite culori n func9ie de tipul de s(ruri potasice brute din amestec. Astfel,
printre cristalele de culoare alb( de KCl se pot g(si particule de culoare cenu.ie,
ro.ie sau roz(. Sarea potasic( este solubil n ap, dar .i higroscopic, n
special datorit( clorurii de sodiu pe care o con9ine, higroscopicitatea fiind cu
att mai mare cu ct con9inutul de NaCl este mai mare. n func9ie de con9inutul
de K
2
O .i de propor9ia componen9ilor n amestec, se ntlnesc trei tipuri de sare
potasic( (Calancea, 1990):
sare potasic 30 %, cu un con9inut de 2832 % K
2
O, de culoare ro.ietic(,
cu un con9inut relativ ridicat de NaCl; se folose.te la culturi care tolereaz(
sodiul: sfecl(, varz(, ov(z, plante furajere;
sare potasic 40 %, care are 3842 % K
2
O, culoarea este cenu.iu-roz .i
con9ine cca 2426 % NaCl; este tipul cel mai folosit n Romnia;
sare potasic 50 %, cu 4852 % K
2
O, de culoare alb-cenu.ie, cu 13 %
NaCl.
Sarea potasic( este un ngr(.(mnt ieftin, fiind de departe cel mai larg
folosit ngr(.(mnt cu K, ocupnd peste 95 % din total. Se utilizeaz( de regul(
pentru fertilizarea de baz( la toate culturile, cu excep9ia celor care nu tolereaz(
clorul, .i pe toate tipurile de sol. Datorit( efectului salin pe care-l are, se
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
20
recomand( ca aplicarea de baz( s( nu se fac( cu mai pu9in de dou( s(pt(mni
nainte de sem(nat. Aplicarea n toamn( permite ca o parte din Cl s( se spele pe
profil pn( n prim(var(, fapt benefic pentru culturile de prim(var(. Dintre
ngr(.(mintele cu K, sarea potasic( este cel mai folosit pentru producerea
ngr(.(mintelor complexe.
Sulfatul de potasiu, K
2
SO
4
. Ca ngr(.(mnt con9ine 4853 % K
2
O .i 18 %
S. Se prezint( sub form( de cristale rombice sau hexagonale, de culoare alb(,
uneori cenu.iu deschis, are densitatea de 2,662 g/cm
3
, iar volumul unei tone este
de 0,375 m
3
. Nu este higroscopic, fapt pentru care se poate aplica uniform.
Solubilitatea n ap( este mai sc(zut(, doar de 12 g/100 cm
3
la 25C .i 24,1 g la
100 C, ceea ce face ca el s( nu fie utilizat la ob9inerea de solu9ii limpezi de
ngr(.(minte, dar poate fi folosit n suspensii. De.i pre9ul pe kg K
2
O este mai
mare dect la sarea potasic(, sulfatul de K este recomandat la culturile care sunt
sensibile la excesul de clor: cartofi, castrave9i, c(p.uni, ceap(, plante
ornamentale, pomi fructiferi, salat(, tomate, tutun, vi9( de vie (Mengel .i
Kirkby, 1987). Este recomandabil n special la cartofii destina9i pentru pr(jit, la
care clorul afecteaz( nsu.irea acestora de a se pr(ji .i a deveni crocan9i. n
cazul folosirii s(rii potasice la tutun, frunzele devin mai groase .i friabile, clorul
influen9nd negativ capacitatea de ardere a tutunului. Sulfatul de potasiu este
folosit mult la culturi de ser( (legume, flori). Poate fi folosit att la fertilizarea
de baz(, ct .i la sem(nat sau plantat, ori n cursul vegeta9iei.
Sulfatul dublu de potasiu i magneziu, K
2
SO
4
MgSO
4
. Con9ine 22 % K
2
O,
18 % MgO .i 22 % S. Este recomandabil n acelea.i condi9ii ca .i sulfatul de
potasiu, pe soluri sau substraturi care necesit( .i Mg.

1.2.1.3.3. Eficien-a agronomic i armonizarea folosirii ngrmintelor
cu potasiu n raport cu solul, planta i tehnologia de cultur
Coeficientul mediu de utilizare a K din ngr(.(minte, C
u
, este de 60 %.
Eficien-a n raport cu solul. Textura .i natura mineralelor argiloase sunt
unii dintre principalii factori care influen9eaz( eficien9a ngr(.(mintelor cu K.
Pe solurile u.oare, nisipoase, .i pe cele organice, la care capacitatea de schimb
cationic .i de adsorb9ie a K n forme schimbabile este mai redus( .i exist(
posibilitatea levig(rii acestuia pe profil, se recomand( aplicarea ngr(.(mintelor
cu K mai aproape de sem(nat, eventual o frac9ie din doz( n vegeta9ie. Pe
solurile grele, la care deplasarea apei .i a K n adncime pe profil este destul de
redus(, este recomandabil( aplicarea ngr(.(mintelor sub ar(tura adnc( de
toamn(. La solurile nisipoase .i la cele organice, la care capacitatea de refacere
a K schimbabil din forme neschimbabile sau mai greu schimbabile este sc(zut(
datorit( s(r(ciei native n K a acestor soluri, sistarea fertiliz(rii cu K determin(
o sc(dere rapid( a recoltelor n anii urm(tori, fapt mai pu9in evident pe celelalte
soluri; de aceea, pe astfel de soluri, K se aplic( anual.
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
21
Pe solurile cu o capacitate ridicat( de fixare a K n re9eaua mineralelor
argiloase, eficien9a ngr(.(mintelor potasice este mai redus(, recomandndu-se
aplicarea localizat(. n acest fel, capacitatea de fixare a solului poate fi
satisf(cut( mai u.or, r(mnnd suficient potasiu n forme accesibile plantelor.
Din acelea.i motive, aplicarea localizat( este mai eficient( pe solurile slab
asigurate cu K. Pe solurile n care vermiculitul este mineralul argilos
predominant pot fi fixate cantit(9i enorme de K, dup( unele date experimentale
pn( la 90 % din doza aplicat( (Mengel .i Kirkby, 1987). Pe astfel de soluri,
cre.teri ale produc9iei se realizeaz( numai la doze foarte mai de K. R(spuns slab
la fertilizare se ob9ine .i pe solurile la care argilele predominante sunt de tip illit
sau clorit. n schimb, pe solurile cu argile de tip montmorillonit, plantele
r(spund mai bine la fertilizarea cu K datorit( capacit(9ii mai reduse a acestui
mineral de a fixa K. n principiu, capacitatea de fixare a K cre.te cu con9inutul
de argil(. La con9inuturi egale ale K mobil din sol, dozele trebuie majorate dup(
Quemener (citat de Davidescu ..a., 1992) cu un procent egal cu (15 + % argil().
Concentraia solului n K mobil. La aceea.i doz( .i acela.i mod de aplicare,
eficien9a potasiului din ngr(.(minte scade pe m(sur( ce cre.te starea de
aprovizionare a solului cu potasiu mobil. La culturi de cmp, folosirea
ngr(.(mintelor cu potasiu este de a.teptat s( dea sporuri semnificative de
recolt( cu att mai mari cu ct concentra9ia K mobil din stratul arat scade mai
mult sub 150160 ppm K.
Eficien-a n raport cu planta. Dicotiledonatele, n special leguminoasele,
r(spund mai bine la fertilizarea cu potasiu dect monocotiledonatele prin sporuri
de produc9ie. Cu toate c( la dicotiledonate, deci .i la leguminoase, sistemul
radicular are o capacitate de schimb cationic mai mare dect la
monocotiledonate (raportat( la substan9a uscat(), datorit( sistemului radicular
fasciculat ierburile graminee realizeaz( o explorare mai intens( a solului .i au o
capcitate mai mare de a asimila potasiul din rezerva solului dect
leguminoasele, care au sistem radicular pivotant. Datorit( competi9iei pentru
potasiu, n lipsa fertiliz(rii sau la aplicarea unor cantit(9i insuficiente de K pe
paji.ti leguminoasele dispar din amestec, lundu-le locul gramineele, cel mai
frecvent instalndu-se specii de graminee pu9in valoroase.
Cel mai mare consum de K din total are loc n general pn( la nflorit.
Culturile cu biomas( vegetal( mare au consum total ridicat de K. Ies n eviden9(
sfecla, cartoful, care n plus au nevoie de K pentru depunerea zah(rului .i
amidonului n organele de rezerv(. Floarea-soarelui este de asemenea o mare
consumatoare de K. Speciile care au o rat( de absorb9ie mare n anumite faze de
vegeta9ie trebuie s( g(seasc( n sol cantit(9i suficiente de K asimilabil, altfel
recolta este afectat(. Cartoful consum( 50 % din totalul K n prima treime a
perioadei de cre.tere vegetativ( (Mengel ..a, 1987). La speciile cu o perioad(
lung( de vegeta9ie poate fi eficient( aplicarea frac9ionat( a K, o frac9ie din doz(
putndu-se aplica ceva mai trziu n vegeta9ie, lucru valabil .i pentru speciile
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
22
perene (Follet ..a., 1981).
Eficien-a n raport cu tipul de ngrmnt, modul de aplicare i
tehnologia de cultur. Tipul de ngrmnt. Exceptnd culturile care nu
suport( clorul (vezi mai sus sulfatul de potasiu) .i dac( se ia n considerare
numai potasiul, ngr(.(mintele obi.nuite cu K au practic aceea.i eficien9(
agronomic( raportat( la kg K
2
O. Da aceea costul ngr(.(mntului pe kg K
2
O
este cel care impune alegerea unui ngr(.(mnt sau a altuia. La tomate,
acumularea clorului n fructe determin( sc(derea calit(9ii lor tehnologice
(Calancea, 1990). La culturile sensibile la clor, n lipsa K
2
SO
4
sau a KNO
3
, se
poate folosi .i sarea potasic(, cu condi9ia ca aceasta s( se aplice din toamn( .i s(
se ncorporeze sub ar(tura de baz(, astfel nct Cl s( fie sp(lat de precipita9iile
c(zute pn( n prim(var(.
Modul de aplicare. Aplicarea localizat( este evident mai eficient( pe
solurile cu mare capacitate de fixare a K. Datorit( puternicului efect salin pe
care-l au ngr(.(mintele care con9in K sub form( de KCl, pentru a evita
plasmoliza 9esuturilor tinerilor germeni .i plante n curs de r(s(rire, la
fertilizarea o dat( cu sem(natul ngr(.(mntul trebuie plasat la 56 cm lateral de
s(mn9( .i sub aceasta. Din acela.i motiv cantit(9ile de ngr(.(minte folosite nu
trebuie s( fie prea mari.
Tehnologia de cultur. n cazul tehnologiilor intensive de cultur(, eficien9a
folosirii K din ngr(.(minte este mai mare dect n cazul unor tehnologii
modeste. n condi9ii comparabile privind starea de aprovizionare a solului cu N,
P .i K, sporul specific de produc9ie este mai mic n cazul potasiului dect n
cazul N .i P. Eficien9a folosirii K cre.te atunci cnd culturile sunt asigurate n
optim cu azot .i fosfor, dar mai ales cu azot. De asemenea, irigarea determin( o
folosire mai eficient( a K aplicat. Atunci cnd se aplic( ngr(.(minte organice
naturale, datorit( efectului complementar pe care acestea .i ngr(.(mintele
chimice cu K l au ca surse de asigurare a plantelor cu potasiu, ngr(.(mintele
chimice nu trebuie aplicate dect n completarea aportului de K din
ngr(.(mintele organice. Datorit( fenomenelor de antagonism, cantit(9ile mari
de azot amoniacal pot avea efect depresiv asupra absorb9iei K n plante,
ndeosebi prim(vara devreme .i n prim(verile trzii, cnd intensitatea
nitrific(rii ionilor de amoniu este redus(.
De regul(, ngr(.(mintele cu K se aplic n fiecare an, toamna sub ar(tura
de baz(, n propor9ie de 2/31/1 din doza optim( economic, restul aplicndu-se
o dat( cu sem(natul sau n perioada de cre.tere vegetativ( intens(. Pe solurile cu
capacitate ridicat( de schimb cationic se poate face .i fertilizarea n rezerv(, o
dat( la 2-3 ani, sub ar(tura adnc( de toamn( ncorporndu-se doze majorate
corespunz(tor fa9( de cele anuale.

1.2.1.4. ngr+,+minte cu calciu
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
23
Nu se produc n mod special ngr(.(minte ca surs( de calciu pentru nutri9ia
plantelor. Amendamentele calcaroase folosite pentru corectarea reac9iei acide a
solului sunt n acela.i timp .i o excelent( surs( de Ca: CaCO
3
, CaO, Ca(OH),
tufurile calcaroase, marnele calcaroase, calcarul dolomitic .i dolomitul etc.
Gipsul .i fosfogipsul, folosite pentru corectarea solurilor saline .i alcaline
sunt de asemenea surse de Ca. Deoarece nu modific( semnificativ reac9ia
solurilor acide, gipsul este folosit ca surs( de Ca pentru culturi care cer un sol
acid, dar care au .i un consum considerabil de Ca, a.a cum sunt alunele de
p(mnt care se cultiv( pe soluri nisipoase acide, s(race n Ca, la aceast( cultur(
el aplicndu-se la nceputul nfloritului (Tisdale ..a., 1975). Aceasta constituie o
m(sur( eficient( de prevenire a putrezirii p(st(ilor nainte de recoltare,
provocate de Pyhtium myriotylum .i Rhizoctonia solani, p(st(ile bogate n Ca
avnd o rezisten9( mai mare la infec9ie. Gipsul este o surs( convenabil( de
calciu .i pentru legume de gr(din( cum sunt tomatele, maz(rea .i fasolea, care
sunt mari consumatoare de Ca .i reu.esc cel mai bine pe soluri slab acide,
gipsul neridicnd pH-ul, cum face carbonatul de claciu, .i fiind mai solubil
dect acesta (Follet ..a., 1981).
O serie de ngr(.(minte care se folosesc ca surs( de fosfor, de azot etc.
con9in .i Ca: nitrocalcarul (610 % Ca), superfosfatul simplu (1920 % Ca),
superfosfatul concentrat (cca 14 % Ca).

1.2.1.5. ngr+,+minte cu magneziu
Se folosesc mai pu9in dect cele cu N, P .i K. n func9ie de tip, acestea
con9in Mg sub form( de carbonat, sulfat, silicat sau oxid. Ca .i n cazul
potasiului, putem avea sruri de Mg brute mcinate: dolomit, dunit, serpentinit,
kiserit, calcar algal, .i sruri prelucrate: sulfatul de Mg. Cele mai folosite sunt
dolomitul .i sulfatul de Mg.
Dolomitul, CaCO
3
MgCO
3
. Con9ine 1020 % MgO, este greu solubil n
ap(, doar 0,032 g/100 cm
3
ap( la 18 C .i ca roc( nem(cinat( are o densitate de
2,872 g/cm
3
, volumul unei tone fiind de 0,348 m
3
.
Dolomitul este o surs( de Mg pentru plante pe solurile acide s(race n Mg
schimbabil, dar .i un amendament pentru corectarea reac9iei la astfel de soluri.
Ca amendament este recomandat n special la culturi care nu suport( excesul de
Ca, cum sunt cartoful, inul, 9elina (Davidescu ..a., 1981). Dolomitul trebuie
aplicat toamna sub ar(tur( pentru a exista timp suficient pentru interac9iune cu
solul .i solubilizarea Mg.
Dunitul, MgSiO
4
+ FeSiO
4
con9ine 4050 % MgO; fiind pu9in solubil n
ap(, se recomand( ca .i dolomitul pe soluri acide s(race n Mg.
Serpentinitul, 3MgO2SiO
2
2H
2
O are 3040 % MgO, este greu solubil n
ap( .i trebuie aplicat pe soluri acide.
Kiseritul, MgSO
4
H
2
O con9ine 2730 % MgO .i este mai u.or solubil n
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
24
ap( dect ngr(.(mintele de mai sus, fiind potrivit pe soluri neutre .i alcaline,
efectul lui fiind mai rapid dect al ngr(.(mintelor cu Mg greu solubile n ap(.
Calcarul algal (calcarul de alge marine sau algomin). Con9ine Ca .i Mg,
dar .i numeroase microelemente .i un con9inut remarcabil de aminoacizi .i
substan9e de cre.tere, fapt pentru care este mult folosit n fermele cu agricultur(
biodinamic(, ndeosebi n Fran9a .i Germania. Se ob9ine din alge marine (din
Oceanul Atlantic), mai precis din scheletul calcaros al algei ro.ii Lithotamnium
calcareum, care dup( uscare se macin( fin, materialul c(p(tnd o culoare
cenu.ie-albicioas(. Datorit( con9inutului ridicat de Ca, se recomand( cu
prec(dere pe solurile acide. Cnd se aplic( pentru prima dat(, dozele
recomandate sunt de 800-1000 kg/ha, apoi, n culturi intensive, mai ales n
pomicultur(, sunt suficiente doze de ntre9inere de 200-300 kg/ha. Calcarul algal
poate fi amestecat cu gunoiul de grajd, deoarece algele nu intr( direct n reac9ie
cu azotul, ci trebuie mai nti descompuse de c(tre microorganisme.
Amestecarea cu gunoiul favorizeaz( solubilizarea compu.ilor din acest material
algal. De asemenera, calcarul de alge poate fi folosit n locul varului nestins la
compostarea resturilor vegetale n cantit(9i de 3-5 kg/m
3
de compost (Sattler
..a., 1994). Ca .i dolomitul, .i celelalte materiale de natur( mineral( sau
organic( trebuie aplicate toamna sub ar(tur(.
Sulfatul de magneziu, MgSO
4
7H
2
O, cunoscut .i ca sare Epsom, con9ine
circa 16 % MgO .i 13 % S, este alb, cristalizat, are o densitate de 1,68 g/cm
3
,
volumul unei tone fiind de 0,595 m
3
, este solubil n ap(: 71 g/100 cm
3
la 20 C
.i 91 g la 40 C. Se poate aplica att direct la sol, toamna, ct .i cu apa de udare
sau n solu9ii de ngr(.(minte foliare complexe. Este mai scump dect celelalte
ngr(.(minte cu Mg, fiind folosit mai frecvent la culturile de ser( .i solarii, la
legume .i flori, la plante ornamentale .i decorative.
Eficien2a folosirii ngr+,+mintelor cu Mg. Eficien-a n raport cu solul.
Dup( Marin (1990), aplicarea ngr(.(mintelor cu Mg se recomand( atunci cnd
la solurile arabile cultivate cu culturi de cmp con9inutul de Mg schimbabil
scade sub 80 ppm Mg pe solurile nisipoase, sub 120 ppm pe solurile cu textur(
mijlocie .i sub 200 ppm pe cele argiloase. Draycott ..a. (1971) consider( c(
folosirea ngr(.(mintelor cu Mg devine eficient( la culturi de cmp cnd
con9inutul de Mg schimbabil din sol scade sub 35 ppm, n timp ce dup(
cercet(torii englezi aplicarea este necesar( sub 25 ppm Mg schimbabil la toate
culturile, iar sub 50 ppm numai la cele susceptibile; peste aceste praguri
aplicarea este necesar( numai cnd solul are un con9inut ridicat de K, cnd are
loc hipomagnezinemia la animale, sau cnd e vorba de culturi de ser( sau pomi
fructiferi (Mengel ..a., 1987).
Dup( indicele caren9ei de magneziu, ICMg, fertilizarea se impune cnd
acesta scade sub 0,4, iar dup( gradul de saturaie a solului cu Mg
sch
, cnd acesta
se situeaz( sub 810 % din T. n cazul solurilor de ser cu textur( mijlocie,
fertilizarea este necesar( cnd con9inutul de Mg solubil n ap( scade sub 24 ppm
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
25
Mg. n general, solurile s(race n Mg sunt cele nisipoase .i cele acide, puternic
debazificate, ca .i unele soluri formate pe roci nativ s(race n Mg. Capacitatea
plantelor de a asimila Mg scade la pH-urile extreme, prea acide sau prea
alcaline, fiind optim( la pH slab acid - neutru. Pe solurile acide este eficient(
folosirea ngr(.(mintelor mai pu9in solubile .i mai ieftine, ca dolomitul, dunitul,
serpentinitul .i kiseritul, care au .i un efect de lung( durat(, aplicarea lor fiind
pu9in eficient( pe solurile neutre .i alcaline. Pe astfel de soluri se impune
aplicarea MgSO
4
. Cnd sunt semne evidente de deficien9(, indiferent de sol, se
recomand( aplicarea MgSO
4
.
Eficien-a n raport cu planta i tehnologia de cultur. Exist( deosebiri
mari de la o specie la alta. Cele mai recunosc(toare sunt culturile de ser(, vi9a
de vie, pomii fructiferi, cartoful, sfecla de zah(r, lucerna .i trifoiul. Culturile
r(d(cinoase consum( Mg cam dublu fa9( de cereale (Mengel ..a., 1987).
Aplicarea lui este necesar( pe paji.ti pentru evitarea tetaniei de iarb(
(hipomagnezinemie) la vacile n lacta9ie n cazul unui con9inut sc(zut de Mg n
plante. Se consider( c( dicotiledonatele sunt mai eficiente n asimilarea Mg din
rezerva solului dect monocotiledonatele, datorit( capacit(9ii mai mari de
schimb cationic a sistemului lor radicular. Dac( n sol nu este suficient Mg, la
27 s(pt(mni de la r(s(rit apar caren9ele, mai repede la monocotile .i mai
trziu la dicotile. Cu ct o cultur( este mai intensiv(, cu att se impune mai mult
fertilizarea cu Mg. Datorit( fenomenelor de antagonism, supraamendarea
calcaroas( .i fertilizarea excesiv( cu K sau cu ngr(.(minte cu azot amoniacal
pot induce caren9e de Mg la plante.
Doze. Dup( Borlan ..a. (1993), pe solurile deficitare n Mg mobil (< 75
ppm Mg
AL
.i ICMg<0,4), la culturi de cmp dozele de MgO vor reprezenta 20
25 % din cele de K
2
O. Marin (1990) recomand( urm(toarele doze orientative n
func9ie de cultur( .i de con9inutul solului n Mg: 3040 kg MgO/ha sub form(
de s(ruri solubile la graminee, 3060 kg la leguminoase .i 80100 kg/ha la
cartof. Stropirile foliare repetate de 3-4 ori cu solu9ii de sulfat de magneziu (2
%) pot fi eficiente n prevenirea manifest(rii deficien9ei de Mg la vi9a de vie .i
pomii fructiferi. Totu.i, fertilizarea la sol este cea mai recomandat(.
1.2.1.6. ngr+,+minte cu sulf
Unele ngr(.(minte simple cu macroelemente con9in .i cantit(9i nsemnate
de sulf: sulfatul de amoniu, (NH
4
)
2
SO
4
(24 % S); sulfonitratul de amoniu (12 %
S); tiosulfatul de amoniu (12 % N .i 26 % S); ngr(.(mintele cu N peliculate cu
S, cum este sulf-ureea (10 % S); superfosfatul simplu (1214 % S); sulfatul de
potasiu, K
2
SO
4
(18 % S); sulfatul de magneziu, MgSO
4
7H
2
O (13 % S) etc.
Dintre ngr(.(mintele cu microelemente con9in sulf: sulfatul de cupru,
CuSO
4
5H
2
O (13 % S); sulfatul de fier, FeSO
4
7H
2
O (11,5 % S); sulfatul de
mangan, MnSO
4
4H
2
O (14,5 % S); sulfatul de zinc, ZnSO
4
7H
2
O (11 % S).
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
26
Principalele amendamente folosite pentru ameliorarea solurilor saline .i
alcalice con9in de asemenea cantit(9i apreciabile de sulf: gipsul, CaSO
4
2H
2
O,
1518 % S; fosfogipsul, care con9ine cca 80 % gips, are 1214 % S; sulful
elementar, S, poate avea ntre 30100 % S, n func9ie de puritatea z(c(mntului,
.i este insolubil n ap(.
Folosirea ngr+,+mintelor cu S. Gipsul, fosfogipsul .i sulful elementar se
vor folosi prioritar pe soluri saline .i alcalice. Avnd efect acidifiant asupra
solului, este contraindicat( aplicarea S elementar pe soluri acide. ngr(.(mintele
cu azot bogate n sulf se vor folosi pe solurile alcaline .i neutre, iar pe cele acide
numai n complex cu amendarea calcaroas( periodic(. Preferabil ca surs( de sulf
pe solurile acide este superfosfatul simplu. n afar( de pH-ul solului, alegerea
unui tip sau a altuia de ngr(.(mnt cu S va 9ine seama de pre9ul
ngr(.(mntului .i de necesitatea aplic(rii elementului nutritiv nso9itor. Reac9ia
plantelor la aplicarea sulfului sub form( de sulfat solubil este mai rapid( dect
n cazul sulfului elementar, care trebuie mai nti oxidat, sau a gipsului .i
fosfogipsului, care au o solubilizare lent(.
Probleme de insuficien9( de S pot s( apar( pe solurile nisipoase .i pe cele
s(race n materie organic(, pe solurile fertilizate sistematic .i ndelungat cu
superfosfat concentrat .i ngr(.(minte complexe ca surs( de fosfor (lipsite de S
sau cu con9inut redus), pe terenurile ndep(rtate de zonele industriale cu emisii
de S n aer care s( ajung( n sol cu precipita9iile, pe solurile irigate unde sulful
este sp(lat n adncime, pe cele care nu sunt fertilizate cu ngr(.(minte organice
naturale etc. n raport cu planta, mari consumatoare de sulf sunt cruciferele (n
special mu.tarul, rapi9a), ceapa .i usturoiul, leguminoasele (lucerna, trifoiul
..a.).
Doze. Dup( Borlan ..a. (1993), pe solurile deficitare n S (< 5 ppm S
mobil), la culturi de cmp dozele de S vor reprezenta 810 % din dozele de N.
Marin (1990) recomand( doze de 80 kg S/ha la crucifere, ceap( .i usturoi, 40 kg
la leguminoase .i 25 kg la celelalte culturi.

1.2.2. ngr+,+minte chimice cu microelemente

1.2.2.1. ngr+,+minte cu bor

Cele mai folosite ngr(.(minte cu B sunt boraxul .i acidul boric. Boraxul,
Na
2
B
4
O
7
10H
2
O, are 11 % B, culoare alb( .i este solubil n ap( (2,01 g/100 ml
la 0 C .i 170 g la 100 ); pe m(sur( ce gradul de hidratare a bora9ilor de sodiu
scade, con9inutul de B cre.te.
Soluborul, (Na
2
B
4
O
7
5H
2
O + Na
2
B
10
O
16
10H
2
O), con9ine 2021 % B .i
este foarte potrivit ca surs( de B pentru prepararea ngr(.(mintelor foliare.
Acidul boric, H
3
BO
3
, con9ine 17 % B .i are o solubilitate n ap( de 6,35
g/100 ml la 30 C .i 27,6 g la 100 C.
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
27
Superfosfatul mbog-it cu B are 0,5 % B.
Fritul cu B sau sticla borosilicatic(, este o sticl( solubil( cu 36 % B din
care eliberarea acestuia are loc lent.
Folosirea ngr+,+mintelor cu B. Acestea pot fi amestecate cu
ngr(.(minte cu macroelemente .i aplicate o dat( cu ele, sau pot fi aplicate sub
form( de solu9ii de ngr(.(minte. Aplicarea la sol se face toamna prin
mpr(.tiere uniform( .i ncorporare sub ar(tur(. De regul(, aplicarea se face o
dat( la 4-5 ani la cultura cea mai preten9ioas( din cadrul rota9iei, care pentru
solurile arabile este de regul( sfecla de zah(r (Mengel ..a., 1987).
Pe solurile nisipoase .i pe cele acide, ca .i n zonele cu precipita9ii intense
n care B se spal( u.or, trebuie revenit mai des sau se aplic( frit cu B la care
solubilizarea .i eliberarea B are loc treptat. Cu excep9ia fritului cu B, nu se
recomand( aplicarea localizat( a ngr(.(mintelor cu B, nici n benzi, nici pe
rnd, deoarece se poate trece foarte u.or din domeniul de insuficien9( n cel de
toxicitate.
Dozele sunt n general sub 3 kg B/ha, n func9ie de con9inutul de B
hidrosolubil din sol. Formula pentru stablirea dozelor optime .tiin9ific (DOS) de
B este prezentat( n subcap. 3.3. La amestecurile folosite pentru cuburi nutritive
se folosesc 12 g acid boric/m
3
amestec (Calancea, 1990). Culturile care
r(spund foarte bine la fertilizarea cu B sunt: conopida, floarea-soarelui, gulia,
lucerna, m(rul, sfecla, trifoiul, tomatele, 9elina, vi9a de vie. n special legumele
pentru semin9e reac9ioneaz( foarte bine la fertilizarea cu B datorit( rolului
acestuia n fecundarea florilor. n general, cruciferele .i leguminoasele au
consumuri ridicate de B.
Fertilizrile foliare se practic( mai ales la culturile perene .i la cele la care
se fac tratamente foliare fitosanitare obligate (Follet ..a., 1981). Ele sunt
recomandate n special pe solurile .i n condi9iile care favorizeaz( o fixare
accentuat( a B dac( s-ar aplica la sol (amendarea solurilor acide de exemplu).
Stropirile se fac cu solu9ii de acid boric sau solubor, concentra9iile fiind de
0,010,02 % B, trebuie repetate de cteva ori .i ncep la primele semne de
apari9ie a deficien9elor. Preventiv, aplic(rile foliare se fac nainte de mbobocire
sau nceputul nfloritului la legume .i vi9a de vie, .i dup( c(derea petalelor la
pomi (Davidescu ..a, 1992).
Cnd tratamentul se face la semine, concentra9ia solu9iei de acid boric n
care se nmoaie semin9ele este de 0,0050,015 % pentru leguminoase .i
r(d(cinoase, .i 0,010,03 % pentru cereale, la 100 kg semin9e fiind necesari 8
10 l solu9ie (Calancea, 1990).

1.2.2.2. ngr+,+minte cu cupru

Ca .i n cazul altor microelemente (Fe, Mn, Zn), ngr(.(mintele cu Cu sunt
de dou( feluri: ngr(.(minte anorganice .i ngr(.(minte organice.
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
28
ngr+,+minte anorganice cu Cu. Sulfatul de cupru (pentahidratat),
CuSO
4
5H
2
O, are 24,5 % Cu .i 12,3 % S, este un ngr(.(mnt anorganic
cristalizat, ceea ce permite s( fie amestecat cu alte ngr(.(minte solide uscate,
este destul de solubil n ap( (31,6 g/100 ml la 0 C, .i 203,3 g la 100 C), fapt
pentru care poate fi folosit la ob9inerea de ngr(.(minte foliare (solu9ia trebuie
neutralizat( cu lapte de var), .i este mai ieftin dect chela9ii cu Cu. Poate fi
folosit pe toate solurile .i la toate culturile. La fertilizarea foliar( nu trebuie
folosite concentra9ii mari pentru a nu produce arsuri pe plante.
Sulfatul bazic de cupru, CuSO
4
3Cu(OH)
2
, con9ine 56,2 % Cu .i 7 % S .i
este mai potrivit pentru fertiliz(ri foliare dect sulfatul simplu, deoarece nu
produce arsuri pe frunze .i nici nu corodeaz( echipamentele.
Oxiclorura de Cu, 3Cu(OH)
2
CuCl
2
, con9ine 59,5 % Cu .i se folose.te ca .i
sulfatul bazic de Cu.
Superfosfatul mbog-it cu Cu, con9ine 1 % Cu .i se folose.te pentru
aplicarea la sol.
ngr+,+minte organice cu cupru (chela2ii cu Cu). Cu-Sequestren
(Na
2
Cu-EDTA), cu 13 % Cu, cutrilon (Na
2
Cu-EDTA), cu 10 % Cu,
NaCuHEDTA, cu 9 % Cu, folicin-Cu (amestec de Na
2
Cu-EDTA .i NaCu-
HEDTA), cu 14 % Cu, Cu-poliflavonoide, cu 5-7 % Cu, Cu-acid lignosulfonic,
cu 2-5 % Cu (Bergman, 1992). Multe dintre ele ac9ioneaz( .i ca fungicide. Sunt
ngr(.(minte mai scumpe, dar se folosesc n doze mai mici dect ngr(.(mintele
anorganice .i sunt potrivite pentru ob9inerea de ngr(.(minte foliare, cnd se
aplic( n doze ntre 100-400 g Cu/ha (total la 2-3 aplic(ri foliare) n func9ie de
specie.
Folosirea ngr+,+mintelor cu Cu. Trebuie 9inut cont de factorii favorizan9i
ai deficien9ei de Cu, n primul rnd de sensibilitatea culturilor la caren9(.
Fertilizarea la sol. Pe solurile la care plantele sunt predispuse la deficien9e,
ngr(.(mintele cu Cu se aplic( periodic, o dat( la 4-5 ani (dup( Bergman, 1992,
chiar la 5-10 ani, n func9ie de sol), prin mpr(.tiere uniform( .i ncorporare sub
ar(tur(. Formula pentru calculul dozelor optime .tiin9ific (DOS) de Cu este
prezentat( n subcap. 3.3. Follet ..a. (1981) recomand( urm(toarele doze cnd
se aplic( sulfat de cupru pe toat( suprafa9a: la graminee cu semin9e mici, la
porumb .i la legume, 414 kg Cu/ha, la soia, 36 kg Cu/ha, dozele crescnd pe
solurile organice sau fertilizate abundent cu ngr(.(minte organice; pentru
evitarea toxicit(9ii de cupru, doza nu trebuie s( dep(.easc( 45 kg Cu/ha pe
solurile minerale. n cazul aplic(rii localizate, n benzi, dozele de Cu sunt de 3
5 ori mai mici dect la aplicarea pe toat( suprafa9a, dar tratamentul este valabil
numai n anul aplic(rii .i trebuie repetat. La aplicarea n benzi, chela9ii cu Cu se
folosesc n doze de 0,5-2 kg Cu/ha la graminee .i 0,2-0,8 kg/ha la legume.
Dat fiind faptul c( deficien9ele de nutri9ie cu Cu pot afecta plantele chiar
din primele stadii de dezvoltare, ca .i n cazul altor microelmente, aplicarea la
sol a Cu se face toamna, la ar(tura de baz(, iar n cazul aplic(rii localizate, la
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
29
sem(nat.
Fertilizrile foliare se fac fie cu solu9ii de Cu ob9inute din sulfat de cupru
(neutralizate cu lapte de var), sulfat bazic de Cu, oxiclorur( de Cu sau chela9i cu
Cu, fie cu ngr(.(minte foliare complexe care con9in .i Cu. n cazul gramineelor
se folose.te o solu9ie cu 0,04 % Cu, respectiv 80 g Cu sub form( de chelat la
200 l ap(/ha la o aplicare. Pentru plantele citrice de apartament, concentra9ia
solu9iei de stropit este de 0,09 % Cu cnd se folose.te sulfatul de Cu.
Tratarea seminelor se face prin pudrare cu sulfat de cuptu m(run9it bine,
utilizndu-se 50100 g/100 kg s(mn9( (Magni9kii, 1972, citat de Calancea,
1990).

1.2.2.3. ngr+,+minte cu fier

ngr+,+minte anorganice cu fier. Sulfatul de fier (sulfatul feros, denumit
popular calaican), FeSO
4
7H
2
O. Con9ine 20 % Fe .i 11,5 % S, este un
ngr(.(mnt cristalizat, de culoare verde deschis, solubil n ap( (15,65 g/100 ml
ap( rece .i 48,6 g la 50C), n care Fe se g(se.te n form( bivalent(, Fe
2+
. Este
cel mai folosit ngr(.(mnt anorganic cu Fe .i este mult mai ieftin dect chela9ii
cu Fe. Se folose.te mult la prepararea solu9iilor pentru fertiliz(ri foliare.
Alte ngr(.(minte anorganice sunt: sulfatul feros tetrahidratat,
FeSO
4
4H
2
O, cu 20-23 % Fe, sulfatul feric, Fe
2
(SO
4
)
3
4H
2
O, cu 20 % Fe,
carbonatul feros, FeCO
3
H
2
O, cu 42 % Fe, sulfatul feros de amoniu,
(NH
4
)
2
SO
4
FeSO
4
6H
2
O, cu 14 % Fe, fosfatul feros de amoniu,
Fe(NH
4
)PO
4
H
2
O, cu 29 % Fe, fritul cu fier, cu pn( la 40 % Fe.
ngr+,+minte organice cu fier (chela2i cu Fe). Fe-EDTA (612 % Fe)
este sarea de Fe a acidului etilen diamino tetraacetic; este eficient numai pe
soluri acide .i ineficient pe soluri neutre .i calcaroase, deoarece .i pierde
stabilitatea la pH peste 7. Fe-DTPA (10 % Fe) este sarea de Fe a acidului
dietilen triamino pentaacetic. Are o stabilitate .i eficien9( intermediar( ntre Fe-
EDTA .i Fe-EDDHA (Follet ..a., 1981). Fe-EDDHA (6 % Fe) este sarea de Fe
a acidului etilen diamino di-o-hidroxifenilacetic. Avnd stabilitate la un
domeniu foarte larg de pH, de la 4 la 10, este o surs( foarte bun( de Fe pe toate
solurile, inclusiv pe cele calcaroase. Fe-HEDTA (59 % Fe) este sarea de Fe a
acidului hidroxietilen diamino triacetic.
Chela9ii cu Fe sunt ngr(.(minte foarte scumpe, dar .i mai eficiente de
peste trei ori dect cele anorganice, raportat la kg Fe, deoarece Fe fiind
complexat este mult mai ferit de insolubilizare prin precipitare, fiind astfel mai
accesibil plantelor. Din acest motiv, dozele de Fe sub form( de chela9i sunt de
cteva ori mai mici dect cele sub form( de s(ruri anorganice. Chela9ii cu fier se
pot aplica .i foliar, n vegeta9ie.
Folosirea ngr+,+mintelor cu fier. Aplicarea la sol este mai pu9in
practicat( datorit( slabei eficien9e, Fe din ngr(.(mintele anorganice fiind
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
30
insolubilizat rapid sub form( de oxizi; pe solurile carbonatice are loc .i
percipitarea ionilor de Fe
2+
sub form( de FeCO
3
. Sunt de preferat chela9ii fa9( de
sursele anorganice, dar pre9ul ridicat i face prohibitivi pentru culturile care sunt
mai pu9in profitabile. n plus, alegerea chelatului trebuie s( 9in( cont de pH-ul
solului .i de domeniul de pH n care chela9ii sunt stabili. Astfel, FeEDTA nu se
va utiliza pe soluri cu pH peste 7, n timp ce FeEDDHA se poate folosi pe toate
solurile, indiferent de pH. Chela9ii cu stabilitate mare sunt ns( .i cei mai
scumpi.
Aplicarea la sol trebuie f(cut( nainte de sem(nat. Aplicarea de
ngr(.(minte cu azot cu efect acidifiant o dat( cu ngr(.(mintele cu fier, n
special cu sulfatul de fier, poate spori eficien9a Fe din aceste ngr(.(minte. De
asemenea, aplicarea sulfatului de fier mpreun( cu ngr(.(minte organice poate
contribui la combaterea clorozei, la vi9a de vie recomandndu-se 45 kg gunoi
de grajd cu 2 % calaican/butuc (Borlan ..a., 1992). Dup( unii autori, la plantele
citrice de apartament se aplic( cca 100200 g chelat/plant( dac( volumul de sol
din vas este suficient de mare.
Aplicarea foliar este cu mult mai eficient( dect aplicarea la sol, n cazul
sulfatului de fier de 25100 de ori (Mc Nall, 1967, citat de Lixandru, 1990), de
aceea este mult mai mult practicat( dect cea la sol. Datorit( mobilit(9ii reduse a
Fe n plant(, stropirile foliare trebuie repetate de mai multe ori, altfel noile
frunze formate dup( aplicare vor prezenta simptome de caren9( de fier.
Repetarea tratamentelor ridic( ns( costurile fertiliz(rii. Se aplic( ntre 200400
l solu9ie/ha n func9ie de specia de plante, de stadiul de dezvoltare a acestora .i
suprafa9a aparatului foliar astfel nct solu9ia s( mb(ieze complet frunzele;
altfel, datorit( mobilit(9ii reduse a Fe chiar la nivelul aceleia.i frunze, deficien9a
va fi corectat( numai n punctele n care a ajuns ngr(.(mntul, frunzele
c(p(tnd un aspect mozaicat de verde .i galben. Pentru prepararea solu9iilor se
recomand( n primul rnd chela9ii cu fier, dar poate fi folosit .i sulfatul de fier.
Dup( datele publicate de Follet ..a. (1981), atunci cnd se folose.te sulfatul
de fier, concentra9ia solu9iei se situeaz( la multe culturi de cmp ntre 0,50,8 %
Fe (34 % calaican); solu9ia fiind acid( trebuie neutralizat( cu lapte de var
pentru evitarea arsurilor pe frunze. n cazul folosirii chela9ilor, concentra9ia
solu9iei este de 0,06 % Fe la soia, 0,20,4 % Fe la legume .i 0,060,1 % Fe la
pomi.
Eficien9a fierului din chela9i, raportat( prin prisma efectului pe g Fe aplicat,
este .i n cazul fertiliz(rii foliare mult mai mare dect a fierului din sulfatul de
fier. Astfel, Lixandru (1990) arat( c( stropirile la care s-au folosit 1050 g Fe
sub form( de chela9i au dat rezultate mai bune dect cele la care s-au folosit 1,1
kg Fe sub form( de sulfat de fier, ceea ce arat( o eficien9( de 20100 de ori mai
mare pe g Fe aplicat. Explica9ia const( .i n faptul c( prin neutralizarea solu9iei
de sulfat de fier, Fe precipit( n bun( m(sur( sub form( de hidroxizi .i nu mai
p(trunde n frunze (Borlan ..a., 1992). Astfel de date trebuie luate n considerare
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
31
cnd trebuie decis dac( se va folosi un ngr(.(mnt de tip chelat (scump) sau
unul anorganic (ieftin).
Injectarea sub scoara pomilor a unei solu9ii de ngr(.(minte cu fier poate
avea efecte benefice, de exemplu 0,1 g sulfat de fier/pom la cei tineri, .i 0,15
0,2 g la cei maturi.

1.2.2.4. ngr+,+minte cu mangan

ngr+,+minte anorganice cu Mn. Sulfatul de mangan, MnSO
4
4H
2
O.
Con9ine cca 24 % Mn .i 14 % S, este un ngr(.(mnt cristalizat, de culoare roz,
foarte solubil n ap( (105,3 g/100 ml la 0C .i 111,2 g la 54). Este cel mai
folosit ngr(.(mnt cu Mn, putnd fi utilizat pe toate solurile. Se folose.te .i la
ob9inerea solu9iilor pentru fertiliz(ri foliare sau pentru tratarea semin9elor
nainte de sem(nat.
Superfosfatul mbog-it cu Mn con9ine 1,52,5 % Mn.
Alte ngr(.(minte anorganice, cu utilizare mai restrns(, sunt: oxidul
manganos, MnO (4570 % Mn), cu solubilitate mai redus( n ap(, recomandat
pe soluri acide, clorura de mangan, MnCl
2
(17 % Mn), nmolul cu Mn (712 %
Mn), fritul (sticla solubil) cu mangan (1025 % Mn).
ngr+,+minte organice cu mangan (chela2i cu Mn). Cel mai cunoscut
este chelatul MnEDTA, cu 12 % Mn, care este o pulbere de culoare brun-
deschis(, solubil( n ap(. Datorit( faptului c( ngr(.(mintele anorganice sunt
mult mai ieftine .i sunt .i eficiente, chela9ii cu Mn sunt mai pu9in folosi9i. Ei
sunt recomandabili n special pentru fertiliz(ri foliare. MnEDTA nu trebuie
aplicat pe solurile bogate n Fe solubil (solurile acide), deoarece Fe are o
capacitate mai mare de chelatare dect Mn, astfel c( nlocuie.te rapid Mn din
complexul chelat (Follet ..a., 1981).
Folosirea ngr+,+mintelor cu Mn. Culturile predispuse la caren9e de Mn
.i care r(spund bine la fertilizare sunt: cartoful, castrave9ii, ceapa, fasolea,
maz(rea, ov(zul, orzul, porumbul, salata, sfecla, spanacul, soia, 9elina; arbu.tii
fructiferi; dintre pomi: caisul, citricele, m(rul, nucul .i piersicul; vi9a de vie
(Borlan ..a., 1992). Aplicarea la sol se face prin mpr(.tiere pe toat( suprafa9a .i
ncorporare, sau n benzi, cel mai folosit fiind sulfatul de Mn. ngr(.(mintele se
aplic( de regul( anual deoarece reac9ia rapid( a Mn cu solul, ndeosebi pe
solurile cu pH peste 7, prin care Mn
2+
aplicat ca ngr(.(mnt este oxidat la oxizi
superiori de Mn .i deci insolubilizat, nu face recomandabil( aplicarea n
rezerv(, pentru mai mul9i ani, a unor doze mari de Mn, ca n cazul altor
microelemente.
Dozele sunt de 2070 kg Mn/ha n func9ie de con9inutul de Mn activ din sol
.i de cultur(, putnd ajunge chiar la 100 kg Mn/ha. La aplicarea n benzi dozele
sunt de 35 ori mai mici dect atunci cnd aceasta se face pe toat( suprafa9a.
Aplicarea ngr(.(mintelor cu azot amoniacal cu efect fiziologic acid (sulfat de
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
32
amoniu, clorur( de amoniu, azotat de amoniu) o dat( cu ngr(.(mintele cu Mn
m(re.te eficien9a celor din urm(, ndeosebi pe solurile carbonatice.
Fertilizarea foliar este recomandabil( ndeosebi pe solurile cu o capacitate
mare de fixare a Mn, cum sunt cele carbonatice, solurile acide supraamendate,
solurile saline .i alcaline etc. Pentru prepararea solu9iilor se poate folosi cu
succes att sulfatul de Mn ct .i MnEDTA. Totu.i, Mn din MnEDTA este de
circa 3 ori mai eficient dect cel din sulfatul de Mn. Concentra9ia solu9iei de
stropit este de 12 % sulfat de Mn (solu9ie neutralizat( cu lapte de var) sau de
0,250,75 % MnEDTA. Stropirile de repet( de 23 ori. Se consider( c(
aplicarea foliar( a 26 kg Mn/ha (cumulat) ca sulfat de Mn este suficient(
pentru prevenirea sau combaterea caren9ei de Mn.
Umectarea seminelor cu solu9ii de 0,050,1 % MnSO
4
4H
2
O n cantitate
de 810 l/100 kg s(mn9( poate constitui o m(sur( cu efecte pozitive (Calancea,
1990).

1.2.2.5. ngr+,+minte cu molibden

Molibdatul de amoniu, (NH
4
)
2
MoO
4
. Con9ine 48,9 % Mo .i este solubil n
ap( rece; n ap( cald( se descompune.
Paramolibdatul de amoniu, (NH
4
)
6
Mo
7
O
24
4H
2
O. Este cunoscut comercial
ca "acid molibdic", con9ine 54,3 % Mo, este solubil n ap( rece (43 g/100 ml),
iar n ap( cald( se descompune.
Molibdatul de sodiu, Na
2
MoO
4
2H
2
O. Con9ine 39,6 % Mo .i este solubil n
ap( (56,2 g/100 ml la 0 C .i 115,5 g la 100 C). Molibda9ii de amoniu .i de
sodiu sunt cele mai importante ngr(.(minte cu Mo.
Superfosfatul mbog-it cu molibden con9ine 0,2 % Mo .i este granulat. Se
recomand( ndeosebi pentru leguminoase .i pomi fructiferi (Calancea, 1990).
Folosirea ngr+,+mintelor cu Mo. Aplicarea de ngr(.(minte se face cnd
con9inutul de Mo accesibil din sol scade sub 0,1 ppm Mo (Fleming, 1980, citat
de Calancea, 1990), dar cel mai adesea se ia n considerare indicele de
molibden, IMo, care trebuie s( fie sub 6,6.
Aplicarea la sol se face o dat( la 4 ani, dozele de Mo fiind n general de
100200 g Mo/ha, dar pot ajunge pn( la 1 kg Mo/ha pe solurile cu IMo sub 5.
Formula pentru stablirea dozelor optime .tiin9ific (DOS) de Mo este
prezentat( n subcap. 3.3. Datorit( cantit(9ilor mici de produs/ha, se recomand(
ca pentru asigurarea uniformit(9ii aplicarea s( se fac( mpreun( cu ngr(.(minte
cu macroelemente dup( amestecarea cu acestea. ngr(.(mntul cu Mo poate fi .i
pulverizat sub form( de solu9ie la suprafa9a particulelor de ngr(.(minte cu
NPK. Adesea, pe solurile acide este suficient s( se aplice amendamnete
calcaroase pentru a se mbun(t(9i mobilitatea Mo .i a nu mai fi necesare
ngr(.(minte cu Mo.
Aplicarea foliar. Se folosesc solu9ii de molibdat de amoniu sau de sodiu n
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
33
concentra9ii de 0,010,025 %, stropirea repetndu-se dup( ctev zile (Borlan
..a., 1992); la legume, Mengel .i Kirkby (1987) recomand( concentra9ii de 0,5
% molibdat de amoniu. La hibrizii sensibili de floarea-soarelui .i porumb .i la
soiurile sensibile de sfecl(, la care n lunile mai - iunie poate s( apar( caren9a
secundar( de Mo ca urmare a fertiliz(rii abundente cu azot nitric, cnd indicele
caren9ei secundare de molibden, ICSMo, are valori mai mici de 10, se aplic(
foliar ngr(.(minte cu Mo (Borlan ..a., 1992).
Tratarea seminelor nainte de sem(nat, una dintre metodele cele mai
eficiente de prevenire a caren9ei, se face prin umectare cu solu9ie de molibdat de
amoniu sau de sodiu (0,050,1 %), folosindu-se 25 l/100 kg s(mn9(
(Calancea, 1990); dup( Mengel .i Kirkby (1987) concentra9ia solu9iei poate fi
chiar de 1 %. Pelicularea semin9elor de leguminoase .i de floarea-soarelui cu
50100 g Mo/ha sub form( de molibdat de amoniu este de asemenea eficient(.
1.2.2.6. ngr+,+minte cu zinc

ngr+,+minte anorganice cu zinc. Sulfatul de zinc heptahidratat,
ZnSO
4
7H
2
O. Con9ine 22,7 % Zn .i este foarte solubil n ap( (96,5 g/100 ml la
20 C, .i 663,6 g la 100 C).
Sulfatul de zinc monohidratat, ZnSO
4
H
2
O: con9ine 36 % Zn.
Sulfatul de zinc anhidru, ZnSO
4
. con9ine 40,5 % Zn, .i este solubil n ap(.
Sulfa9ii sunt s(ruri de culoare alb(, cristalizate, .i sunt cele mai folosite
ngr(.(minte cu Zn att pentru fertilizarea la sol, ct .i pentru aplic(ri foliare.
Oxidul de zinc, ZnO (80 % Zn), este greu solubil n ap( (0,00016 g/100 ml
la 29 C), dar este solubil n acizi, n alcali .i n clorur( de amoniu, NH
4
Cl.
Datorit( pre9ului s(u mai sc(zut pe kg Zn aplicat este utilizat adesea la ob9inerea
ngr(.(mintelor fluide, fie lichide limpezi, fie suspensii (Follet ..a., 1981).
Superfosfatul concentrat mbog-it cu zinc are cca 1 % Zn, acesta fiind fie
ncorporat n granulele de superfosfat, fie g(sindu-se sub form( de pelicul( de
sulfat de Zn la suprafa9a acestora. Exist( .i azotat de amoniu cu Zn .i uree cu
Zn.
Fritul cu Zn (sticla solubil(). Con9ine 1012 % Zn, care este eliberat lent
din ngr(.(mnt.
ngr+,+minte organice cu zinc (chela2i cu Zn). ZnEDTA (1014 % Zn)
este cel mai utilizat chelat cu Zn. Ele este recomandat n special pentru
fertiliz(ri foliare. Se consider( c(, n cazul aplic(rii la sol, Zn din ZnEDTA este
n general de 23 ori mai eficient dect Zn din sulfatul de Zn; pe soluri
carbonatice .i pe soluri saline .i alcaline, unde Zn sub form( de chelat se
p(streaz( n forme accesibile plantelor mai mult dect cel din sulfatul de Zn,
acest raport poate fi mai mare. Pe solurile acide diferen9a de eficien9( dintre cele
dou( tipuri de ngr(.(minte se reduce pn( la anulare, deoarece locul Zn din
chelat este luat de Fe, care se g(se.te n exces n solu9ia solului (Follet ..a.,
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
34
1981). Totu.i, pe solurile carbonatice, Zn
2+
din ZnEDTA este nlocuit cu
u.urin9( de Ca
2+
, care are o capacitate mai mare de chelatare dect Zn
2+
, fapt ce
explic( eficien9a destul de sc(zut( chiar a ngr(.(mintelor de tip chelat pe aceste
soluri.
Folosirea ngr+,+mintelor cu Zn. Fertilizarea la sol este mai eficient( pe
solurile acide .i neutre dect pe cele carbonatice, n care Zn este destul de
repede insolubilizat. Pe astfel de soluri este preferabil( aplicarea foliar(. n
asolamentele cu culturi de cmp, Zn se aplic( o dat( la 56 ani prin mpr(.tiere
uniform( pe toat( suprafa9a .i ncorporare sub ar(tur( la cultura cea mai
sensibil( (porumb, fasole, soia), n doze care pot ajunge pn( la 78 kg Zn/ha pe
solurile cu con9inut sc(zut de Zn .i intens fosfatate.
Formulele pentru stablirea dozelor optime .tiin9ific (DOS) de Zn sunt
prezentate n subcap. 3.3. Sporurile de recolt( la soia n condi9ii de irigare au
ajuns n unele experien9e pn( la 1300 kg/ha, o unitate monetar( investit( n
ngr(.(mnt aducnd la doza optim( cca 20 unit(9i monetare profit. Pe solurile
nisipoase este recomandabil( aplicarea fritului cu Zn, eliberarea treptat( a Zn
reducnd pierderile prin sp(lare.
La pomii fructiferi .i vi9a de vie, dozele de Zn care se aplic( la desfundat
pot ajunge pn( la 1013 kg Zn/ha.
Aplicarea localizat( este mai eficient( .i necesit( doze mai mici (12 kg
Zn/ha), dar trebuie f(cut( anual .i sunt de preferat chela9ii cu Zn. n timpul
vegeta9iei, aplicarea la sol la pomi .i vi9( de vie este mai pu9in eficient( pentru
corectarea deficien9elor deoarece Zn, fiind pu9in mobil n sol, ajunge pu9in n
zona de dezvoltare a r(d(cinilor, de aceea sunt preferabile aplic(rile pe frunze.
Totu.i, poate fi aplicat periodic sub ar(tur(, aplicarea foliar( avnd rolul s(
completeze necesarul de Zn al plantelor.
Fertilizarea foliar. Solu9iile de ZnSO
4
7H
2
O, neutralizate cu lapte de var,
au concentra9ii de 0,30,6 %, valorile mai mari fiind valabile pentru culturile
mai exigente la nutri9ie. Tratamentele se repet( de 23 ori la intervale de 56
zile.
Tratarea seminelor se face cu o solu9ie de 0,020,03 % sulfat de zinc, cca
810 l/100 kg semin9e (Calancea, 1990).
Injectarea de soluii cu Zn n luna aprilie sub scoar9a pomilor n cantit(9i
dependente de grosimea trunchiului, respectiv 1 g Zn/2,5 cm circumferin9(,
poate asigura necesarul de Zn pn( n toamn( (Follet ..a., 1981).

1.2.3. ngr+,+minte chimice complexe ,i mixte

ngr(.(mintele chimice complexe .i mixte sunt ngr(.(minte produse
industrial care con9in dou( sau mai multe elemente nutritive care prezint(
interes pentru fertilizare. Producerea lor s-a impus datorit( necesit(9ilor
tehnologice de a se aplica deodat( dou( sau mai multe elemente nutritive .i de a
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
35
se reduce cheltuielile de transport, depozitare .i aplicare prin realizarea unor
produse cu un con9inut mai ridicat de substan9( activ( (s.a.) .i mai sc(zut de
balast. Tendin9a general( a cheltuielilor efectuate cu fertilizarea, raportate pe kg
s.a., este de sc(dere pe m(sur( ce ngr(.(mintele au un con9inut mai ridicat de
s.a. deoarece scad costurile de transport (cu att mai mult cu ct distan9a este
mai mare), depozitare .i aplicare. Aceea.i tendin9( de reducere a cheltuielilor se
nregistreaz( .i la produc(torul de ngr(.(minte, deoarece scad cheltuielile cu
producerea, ambalarea, transportul .i depozitarea n cadrul combinatului,
sc(znd astfel pre9ul de vnzare, care se reg(se.te apoi n cheltuielile de
fertilizare. Aplicarea pe teren a unor ngr(.(minte mai concentrate, deci a unor
cantit(9i fizice mai mici, permite efectuarea mai rapid( a lucr(rilor de fertilizare
n cadrul tehnologiilor de cultur(, fapt care uneori nu este lipsit de importan9(.
ngrmintele complexe se pot ob9ine prin amestecul materiilor prime
folosite la ob9inerea ngr(.(mintelor simple, prin amestecul unor materii prime
cu ngr(.(minte simple, sau prin amestecarea unor ngr(.(minte simple, n toate
cazurile din reac9iile care au loc rezultnd compu.i chimici noi.
ngrmintele mixte sunt cele la care are loc doar amestecul fizic, f(r( a
avea loc reac9ii care s( duc( la formarea de compu.i chimici noi, sau ace.tia se
formeaz( numai n cantit(9i reduse. ngr(.(mintele complexe .i mixte prezint(
att avantaje ct .i dezavantaje, care pot fi sintetizate astfel (D. Davidescu,
1963, Gh. Lixandru, 1990):
avantaje: con9inut mare de elemente nutritive; avnd mai pu9in balast n
compozi9ie se reduc cheltuielile de transport, depozitare .i aplicare; nsu.iri
fizice bune, fiind granulate .i avnd o higroscopicitate mai redus(, fapt ce
permite o aplicare mai uniform( pe teren; coeficien9i de utilizare productiv( a
elementelor nutritive superiori celor din ngr(.(mintele simple;
dezavantaje: rapoartele fixe dintre elementele nutritive din ngr(.(minte,
cel mai adesea diferite de cele n care plantele consum( aceste elemente,
rapoarte dinamice n func9ie de specie .i faza de vegeta9ie; lipsa unor elemente
nutritive necesare nutri9iei plantelor; aceste dezavantaje se pot corecta prin
folosirea ngr(.(mintelor simple n completarea celor complexe sau mixte, iar
uneori printr-o combinare corespunz(toare a dou( sau mai multor ngr(.(minte
complexe sau/.i mixte diferite.
ngr(.(mintele complexe .i mixte pot fi definite prin:
denumirea lor chimic: fosfat diamoniacal (f. secundar de amoniu) etc.;
denumirea comercial: diamofos sau DAP etc.;
o succesiune de 3, uneori 4 cifre, reprezentnd con9inutul n s.a.: % N :
% P
2
O
5
: % K
2
O : % MgO, de exemplu: 16:16:16, 13:26:13, 22:22:0, 16:48:0,
22:11:11:4, sau raportul dintre elementele nutritive componente (s.a.): N : P
2
O
5
: K
2
O : MgO, unul dintre ele (de regul( N) fiind considerat egal cu unitatea:
1:1:1, 1:2:1, 1:1:0, 1:3:0, 1:0,5:0,5:0,2.
Clasificarea ngrmintelor complexe i mixte. Dup starea fizic pot fi:
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
36
solide i lichide (solu9ii .i suspensii). Dup numrul de macroelemente
con9inute: cu dou( elemente, sau binare: NP, NK, PK, KMg etc.; cu trei
elemente, sau ternare: NPK, NPMg; PKMg. Dup tipul de elemente: cu
macroelemente; cu macroelemente .i microelemente; cu microelemente. Dup
natura lor: anorganice (cele mai folosite), organice, organo-minerale.

1.2.3.1. ngr+,+minte complexe ,i mixte solide

Sunt ngr(.(minte granulate, cu excep9ia polifosfa9ilor de amoniu, care pot
fi .i lichizi (livra9i n cisterne), .i a KNO
3
care este numai sub form( de cristale;
pot fi livrate n saci sau n vrac; sunt puin higroscopice, cu excep9ia fosfa9ilor
de amoniu care sunt u.or higroscopici, .i nu se aglomereaz. Combinate de
ngr(.(minte complexe .i mixte n Romnia se g(sesc la Bac(u, Craiova, Trgu
Mure., Turnu M(gurele.
1.2.3.1.1. ngrminte cu macroelemente

a) ngr+,+minte binare tip NP. Unele con9in N numai n form
amoniacal: fosfatul monoamoniacal (MAP), fosfatul diamoniacal (DAP),
superfosfatul amonizat, polifosfa9ii de amoniu, iar altele con9in N n form
nitric i amoniacal: nitrofosfa9ii, nitroamofos.
Fosfatul monoamoniacal, monoamofos (MAP), amofos sau fosfatul
primar de amoniu: NH
4
H
2
PO
4
(11:48:0). Este un ngr(.(mnt complex binar
de tip NP, granulat, care se ob9ine din acid fosforic .i amoniac. Con9ine 1112
% N .i 4861 % P
2
O
5
. Este pu9in higroscopic .i nu este aglomerabil. Substan9a
pur( are o solubilitate n ap( de 22,7 g/100 ml la 0 C .i 173,2 g la 100 C .i un
raport procentual N:P
2
O
5
:K
2
O de 12:61:0. n Romnia se produce MAP de tipul
11:48:0. Dac( la fosfatul monoamoniacal se adaug( azotat de amoniu .i uree se
ob9ine un ngr(.(mnt mbog(9it n N, de tipul: 23:23:0. Din Ca
3
(PO
4
)
2
,
NH
4
SO
4
.i H
2
SO
4
rezult( un amestec de fosfat monoamoniacal .i CaSO
4
, care
este un ngr(.(mnt de tipul 10:22:0. Din amestecarea superfosfatului cu
NH
4
SO
4
rezult( un amestec de MAP .i gips (CaSO
4
2H
2
O), un ngr(.(mnt de
tipul 9:11:0. Solubilitatea ridicat( n ap( a MAP, prezen9a att a N ct .i a P .i
faptul c( prezen9a ionilor de amoniu mbun(t(9e.te absorb9ia celor de fosfat n
plant( fac ca acesta s( fie considerat un ngr(.(mnt cu bune nsu.iri
agronomice. Este excelent pentru fertilizarea de pornire, o dat( cu sem(natul.
Poate fi amestecat cu ngr(.(minte simple cu azot sau cu potasiu (Follet ..a.,
1981). MAP are efect rezidual acidifiant asupra solului.
Fosfatul diamoniacal (DAP), diamofos sau fosfatul secundar de amoniu:
(NH
4
)
2
HPO
4
(16:48:0). Este tot un ngr(.(mnt complex de tip NP, granulat, se
ob9ine la fel ca MAP-ul, dar con9ine mai mult azot: 1621 % N .i 4653 %
P
2
O
5
. Substan9a pur( are o solubilitate ridicat( n ap(, de 57,5 g/100 ml la 0 C
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
37
.i 106 g la 70 C, .i un raport procentual N:P
2
O
5
:K
2
O de 21:53:0. La Turnu
M(gurele .i Bac(u se produce DAP de tipul 16:48:0. DAP este pu9in
higroscopic (totu.i ceva mai mult dect MAP) .i nu se aglomereaz(; are o
solubilitate n ap( mai mare dect MAP, ndeosebi la temperaturi mai sc(zute.
Poate fi folosit la fertilizarea de baz( .i n vegeta9ie. Dat fiind faptul c(
solu9ia saturat( de DAP are pH 89 (fa9( de MAP la care este de 4), aplicarea n
doze mari la sem(nat, ca fertilizare starter, este nerecomandabil( pe soluri cu
pH ridicat, deoarece amoniacul care rezult( n imediata vecin(tate a semin9elor
are efecte toxice asupra germina9iei .i a tinerelor pl(ntu9e. Pe solurile acide
acest efect este mult mai redus, deoarece formarea de amoniac este mai slab(.
Dozele de ngr(.(mnt folosite la fertilizarea starter nu trebuie s( dep(.easc(
100 kg/ha la gru .i 70 kg/ha la porumb, sorg, soia (Follet ..a., 1981). Tot
datorit( pH-ului ridicat al solu9iei saturate, procesele de retrogradare a
fosforului din DAP pe solurile calcaroase sunt mai intense dect n cazul
folosirii MAP. DAP are un efect rezidual acidifiant asupra solului ca urmare a
nitrific(rii ionilor de amoniu, chiar dac( ini9ial reac9ia se alcalinizeaz(. DAP se
aplic( singur sau se folose.te pentru ob9inerea de amestecuri uscate sau de
ngr(.(minte compuse lichide sau n suspensie.
Superfosfatul amonizat. Este o mixtur( de fosfat primar de amoniu,
NH
4
H
2
PO
4
, .i fosfat secundar de calciu, CaHPO
4
. Prezint( urm(toarele
avantaje: pre9 sc(zut pe kg N con9inut; nu prezint( aciditate liber(; con9inut
sc(zut de ap(; higroscopicitate .i aglomerabilitate redus(. Un dezavantaj l
constituie sc(derea propor9iei fosforului solubil n ap( din P total (crescnd n
schimb con9inutul de P solubil n citrat), cu att mai mult cu ct gradul de
amonificare este mai ridicat; sc(derea este mai intens( la superfosfatul simplu,
.i mai redus( la cel concentrat. Asfel, dup( datele lui Hill (1952), n cazul superfosfatului
simplu, la o amonificare de 3 % N, fosforul solubil n ap( mai reprezint( doar 50 % din P total, n
timp ce la 5,3 % N scade la 20 %; n cazul superfosfatului concentrat, cre.terea con9inutului de N
pn( la 4 % are ca efect sc(derea P solubil n ap( pn( la 60 % din P total, dup( care practic nu
mai scade la o amonizare suplimentar(. Cantitatea de amoniac folosit( la amonizare nu trebuie s(
dep(.easc( 3 kg NH
3
la 10 kg P n cazul superfosfatului simplu, .i 2 kg NH
3
la 10 kg P la cel
concentrat, deoarece amonizarea excesiv( determin( trecerea ionilor fosfat solubili n ap( n fosfat
ter9iar de calciu, Ca
3
(PO
4
)
2
, foarte greu solubil (Follet ..a., 1981). Superfosfatul simplu
amonizat trebuie s( con9in( maximum 46 % N (obi.nuit 34 %) .i ntre 1624
% P
2
O
5
, iar cel concentrat maximum 912 % N (obi.nuit 78 %) .i ntre 3850
% P
2
O
5
. Acest ngr(.(mnt se folose.te la fel ca superfosfatul.
Polifosfa-ii de amoniu (18:58:0). Sunt ngr(.(minte de tip NP, care se
prezint( fie sub form( granulat(, fie sub form( lichid(. Raportul procentual
N:P
2
O
5
:K
2
O este 18:58:0. Ad(ugnd uree nainte de granulare, se ob9in
polifosfa9i mbog(9i9i n N de tipul: 30:30:0; 36:18:0; 28:28:0; dac( se adaug(
.i KCl, rezult( un ngr(.(mnt ternar NPK de tipul 20:20:20 (Lixandru, 1990).
Polifosfa9ii de amoniu pot fi folosi9i ca atare sau n diferite amestecuri.
Nitrofosfa-ii, nitrofos (27:13,5:0, 22:22:0, 20:10:0; 12:18:0). Sunt
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
38
ngr(.(minte granulate n care cele dou( elemente se pot g(si sub form( de
azotat de amoniu, clorur( de amoniu, fosfat monoamoniacal, fosfat diamoniacal,
fosfat primar de calciu, fosfat secundar de calciu. Dup( solubilitatea fosforului
n ap( exist( dou( tipuri de nitrofos (Lixandru, 1990): cu P solubil n ap peste
70 % din P total, care au un con9inut redus de fosfat secundar de calciu:
ngr(.(minte de tipul 27:13,5:0, 22:22:0, 20:10:0; cu P solubil n ap sub 70 %
din P total, care au un con9inut ridicat de fosfat secundar de calciu: nitrofos tip
12:18:0; ngr(.(mntul tip 27:13,5:0 este compus din azotat de amoniu (60 %),
fosfat mono- .i diamoniacal (29 %), fosfat secundar de calciu (4 %).
Dup( acela.i autor, nitrofosfa9ii cu peste 70 % din P solubil n ap( se pot
folosi f(r( restric9ii pe toate solurile .i la toate culturile, n special la cele de
prim(var( pr(.itoare, n timp ce nitrofosfa9ii cu mai pu9in de 50 % din P solubil
n ap( sunt indicate pentru soluri cu pH sub 6,5.
Fosfat-azotatul de amoniu, nitroamofos (23:23:0). Este un ngr(.(mnt
granulat, format dintr-un amestec de fosfat monoamoniacal .i azotat de amoniu,
foarte solubil n ap( (Lixandru, 1990). ngr(.(mntul con9ine deci azotul n
ambele forme: nitric( .i amoniacal(.
b) ngr+,+minte binare tip NK. Azotatul de potasiu, KNO
3
(13,5:0:45).
Este un ngr(.(mnt complex binar cu NK, care pe lng( cca 13,5 % N sub
form( nitric( con9ine .i 4446 % K
2
O, ceea ce face s(-i creasc( valoarea
agronomic(. Exprimat ca raport procentual, N:P
2
O
5
:K
2
O, este un ngr(.(mnt
de tipul 13,5:0:45. Con9inutul sc(zut de N .i ridicat de K face din el n primul
rnd un ngr(.(mnt potasic. Azotatul de potasiu este o sare alb(, cristalizat(,
nehigroscopic. Solubilitatea n ap(, destul de redus( la temperaturi sc(zute
(13,3 g/100 ml la 0 C), cre.te foarte mult cu temperatura (247 g/100 ml la 100
C). Are reac9ie fiziologic( alcalin( asupra solului, de.i n urma consum(rii de
c(tre plante a celor doi ioni componen9i efectul rezidual este nul. Este
recomandat pentru culturi sensibile la clor ca tutunul, citricele .i mai ales la
culturi care r(spund la aplicarea trzie a N .i K (Tisdale ..a., 1975). Este un
ngr(.(mnt foarte bun pentru pomi fructiferi, legume .i flori. Datorit( pre9ului
mai ridicat, este folosit n special la culturi profitabile. Faptul c( nu are efect
rezidual salin, cum are sarea potasic(, care n urma consum(rii K de c(tre plante
las( solul mbog(9it n Cl, sulfatul de amoniu .i cel de K care mbog(9esc solul
n ioni sulfat, face din azotatul de potasiu un excelent ngr(.(mnt pentru
legumele de ser( .i pentru flori, la care se folosesc doze mari de ngr(.(minte,
evitndu-se astfel acumularea s(rurilor n exces.
c) ngr+,+minte binare tip PK. Metafosfatul de potasiu, [KPO
3
]
n
(0:55:37). Este un ngr(.(mnt cu P .i K de tipul 0:55:37, granulat, greu solubil
n ap( dar hidrolizabil n sol cu formare de K
3
PO
4
, att fosforul ct .i potasiul
devenind astfel accesibile plantelor. Folosirea lui direct( ca ngr(.(mnt este
redus(, serve.te ns( la producerea de ngr(.(minte complexe.
d) ngr+,+minte ternare tip NPK. Nitrofosfa-ii de tip NPK, nitrofoska
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
39
(16:16:16, 13:26:13, 22:11:11). Dup( ngr(.(mintele tip NP, sunt cele mai
folosite ngr(.(minte complexe. Au n compozi9ie aceia.i compu.i ca .i
nitrofosfa9ii de tip NP, prezentnd n plus compu.i cu potasiu sub form( de
clorur(, sulfat, azotat, fosfat. Sunt ngr(.(minte granulate, de diferite culori,
solubile n ap(, relativ higroscopice datorit( azotatului de amoniu con9inut.
Fosforul este n cea mai mare parte solubil n ap(. Nitrofoska de tipul 13:26:13,
numit( .i diamonnitrofoska, poate fi folosit( pe toate solurile, f(r( restric9ii, n
timp ce tipurile 16:16:16 .i 22:11:11 sunt recomandabile de preferat pe soluri cu
gradul de satura9ie cu baze sub 65 % .i IOFS mai mare de 8, putnd ns( fi
folosite .i pe alte soluri (Borlan ..a., 1983). Poate exista .i nitrofoska de tipul
15:15:15, 13:40:13, 13:13:21.
1.2.3.1.2. ngrminte cu macro- i microelemente
a) ngr+,+minte chimice de sintez+. Unele ngr(.(minte complexe, cum
sunt cele de tip nitrofos 22:22:0 .i 27:13,5:0 .i cele de tip nitrofoska 16:16:16,
13:26:13, pot fi mbog(9ite n microelemente B, Cu, Mo, Zn, n concentra9ii de
0,51 %. Aceste ngr(.(minte sunt recomandate pe soluri .i la plante predispuse
la caren9e n microelemente, prezentnd avantajul c( nu sunt necesare cheltuieli
speciale de aplicare a microelementelor.
b) ngr+,+minte naturale Cenu,a. Cenu.a este un ngr(.(mnt mineral
complex, de origine organic(, folosit nc( din antichitate. Cu excep9ia N, care se
pierde prin volatilizare n timpul arderii lemnului .i a altor materiale vegetale,
cenu.a con9ine practic toate elementele nutritive de care plantele au nevoie,
ponderea cea mai mare avnd-o Ca, K .i P. ntruct Ca este un macroelement
secundar, care nu constituie obiectul direct al fertiliz(rii, iar K se g(se.te n
cenu.a de lemn .i cea de paie de 2-3 ori mai mult dect P n tulpinile de
floarea-soarelui chiar de 15 ori mai mult, cenu.a este considerat( mai mult un
ngr(.(mnt potasic.
Concentraiile de elemente nutritive variaz( n func9ie de natura
materialului vegetal din care provine cenu.a. Astfel, cenu.a din lemn de foioase
(stejar ..a.) con9ine 3,5 % P
2
O
5
, 10 % K
2
O .i 30 % CaO, cea din lemn de
r(.inoase (brad, molid ..a.) are 2,5 % P
2
O
5
, 6 % K
2
O .i 35 % CaO, cenu.a din
paie de gru con9ine 6,4 % P
2
O
5
, 13,6 % K
2
O .i 5,9 % CaO, iar cea din tulpini
de floarea-soarelui are 2,5 % P
2
O
5
, 36,3 % K
2
O .i 18,5 % CaO. ntruct cenu.a
din c(rbuni de p(mnt, cum este antracitul, con9ine doar 0,1 % P
2
O
5
, 0,2 % K
2
O
.i 3 % CaO, practic ea nu are valoare fertilizant( .i nu se recomand( folosirea ei
ca ngr(.(mnt (Staicu, 1958).
Cenu.a se aplic( de regul( la fertilizarea de baz(, dar poate fi aplicat( .i
localizat, n cantit(9i mult mai mici, pe rnduri la sem(nat sau la cuiburi la
plantat. Dozele de cenu.( pentru fertilizarea de baz( trebuie stabilite n func9ie
de dozele optime economic de potasiu .i de con9inutul de potasiu al cenu.ii n
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
40
func9ie de provenien9a acesteia.
Datorit( cantit(9ilor relativ modeste care rezult( anual ntr-o gospod(rie la
care nc(lzirea se face cu lemn (cca 70 kg cenu.(/an, echivalent cu 7 kg K
2
O n
cazul cenu.ii de foioase), a faptului c( ea nu con9ine dect foarte pu9in Cl,
cenu.a trebuie folosit( prioritar la legume solanacee, sensibile la Cl, cum sunt
tomatele, vinetele, ardeiul, cartoful, dar .i la specii mari consumatoare de K:
sfecla ro.ie, tutunul (sensibil la Cl), floarea-soarelui, sfecla de zah(r .i cea
furajer(.
Solurile care se preteaz( cel mai bine la aplicarea cenu.ii sunt cele
nisipoase, luvisolurile, s(race nativ sau s(r(cite n K prin sp(lare pe profil.
Datorit( reac9iei alcaline pe care o are (pe vremuri, la 9ar( se folosea le.ia de
cenu.( pentru sp(lat) .i a con9inutului ridicat de Ca, cenu.a este foarte potrivit(
pe solurile acide, care n general sunt .i s(race n K, pe care ea are .i efect de
amendament. n plus, aciditatea acestor soluri contribuie la solubilizarea mai
bun( a P din cenu.(, solubilitatea n ap( a P fiind destul de sc(zut( (cea n citrat
de amoniu este ns( destul de ridicat(: 50-60 % din P total). K se g(se.te sub
form( de carbonat, de aceea el este practic total solubil .i imediat accesibil
plantelor (Staicu, 1958).
Cenu.a este potrivit( .i pentru compostarea unor materiale organice s(race
n K, Ca, P sau la care este necesar( corectarea acidit(9ii rezultate prin
descompunerea lor .i ob9inerea unui compost cu un pH neutru-slab alcalin.

1.2.3.2. ngr+,+minte complexe lichide

Dup( modul n care sunt destinate a fi aplicate, ngr(.(mintele complexe
lichide pot fi: ngrminte pentru aplicare pe plante (de tip F sau de tip C),
cunoscute generic sub numele de ngr(.(minte complexe foliare, care sunt cel
mai mult folosite n practica agricol(, .i ngrminte pentru aplicare la sol
(solu9ii .i suspensii). Dup( modul de prezentare, ngr(.(mintele complexe
lichide pot fi sub form( de solu9ie sau sub form( de suspensie.
a) ngr+,+minte complexe foliare. Acestea sunt de tip F (foliar) .i de tip C
(cristalin).
a
1
) ngrminte de tip F (foliar) produse n Romnia. Se produc la
Combinatul Chimic Craiova. Sortiment: F
411
, F
231
, F
141
, F
011
; codul numeric
arat( raportul N:P
2
O
5
:K
2
O. Caracteristici: sunt solu9ii limpezi, de culoare verde
sau brun(, cu pH neutru sau slab acid; con9in N, P, K, S .i microelemente: B,
Cu, Fe, Mo, Zn; concentra9iile, n g s.a./l, sunt de: 180:35:40 la F
411
, 80:130:40
la F
231
, 35:200:40 la F
141
.i 0:130:130 la F
131
; concentra9iile de S .i
microelemente, n g/l, sunt acelea.i la toate cele 4 tipuri: S (0,10,3), B (0,1
0,2), Cu (0,040,06), Fe (0,20,4), Mo (0,080,12), Zn (0,040,06) (Popa ..a.,
1978).
Alte ngr(.(minte foliare produse n 9ar( sunt: Folifag, produs de
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
41
combinatul de la F(g(ra., .i Polimet, produs la Timi.oara.
Dup( Popa ..a. (1978), ngr(.(mintele de tip F produse la Craiova se
folosesc astfel: F
411
, datorit( con9inutului ridicat n N, este mai indicat pentru
fazele de cre.tere intensiv( a plantelor. La cereale pentru boabe se poate aplica
.i n faze mai tardive, stimulnd cre.terea con9inutului de proteine n boabe.
F
231
, este recomandat pentru fazele de cre.tere intensiv(, de formare a
mugurilor florali .i de nflorit. F
141
este recomandabil a se aplica n perioada de
dinaintea nfloritului, mpiedicnd c(derea florilor .i a fructelor n formare. F
011

este potrivit pentru aplic(ri mai trzii, n perioada de fructificare .i coacere a
fructelor, mbun(t(9indu-le calitatea, inclusiv rezisten9a la transport .i
depozitare. Aceste produse se folosesc cu prioritate la culturi de sere .i solarii,
dar .i la pomi .i arbu.ti fructiferi, la vi9( de vie, ca .i la culturi de cmp
intensive. Concentraiile solu9iilor de tip F sunt de 0,51,5 % la specii
monocotiledonate .i 1,54 % la dicotiledonate, iar stropirile se repet( de 26 ori
(Lixandru, 1990).
n ultimii ani, n cadrul I.C.P.A. Bucure.ti, Borlan ..a. au elaborat o serie de
ngr(.(minte complexe foliare tip ICPA cu destina9ii speciale pe culturi .i grupe
de culturi, unele fiind specifice chiar diferitelor faze de vegeta9ie: pentru cereale
p(ioase de toamn(; pentru porumb pn( la m(t(sire; pentru floarea-soarelui
pn( la nflorit; pentru loturi semincere de porumb, respectiv de floarea-
soarelui; pentru legume solanacee (tomate, ardei, vinete) n prima parte a
vegeta9iei, respectiv pentru cele n perioada form(rii .i coacerii fructelor; pentru
legume umbelifere r(d(cinoase; pentru vi9a de vie pe rod; pentru pomi .i arbu.ti
fructiferi pe rod n perioada dinainte de nceperea coacerii fructelor, respectiv
produse care se aplic( de la nceperea coacerii pn( la recoltare. Autorii (Borlan
..a., 1995) au pus la dispozi9ia utilizatorilor re9etele de producere a acestor
ngr(.(minte, astfel c( ele pot fi realizate chiar n ferm(.
a
2
) ngrminte de tip C (cristalin) produse n Romnia. Sortiment: C
011
,
C
141
, C
313
, C
411
; codul numeric arat( raportul N:P
2
O
5
:K
2
O. Caracteristici: sunt
solu9ii clare, incolore, n general cu pH neutru, slab acid sau slab alcalin; con9in
numai N, P .i K, iar C 313 con9ine .i Mg; nu con9in microelemente, ccea ce le
deosebe.te de ngr(.(mintele tip F. Concentra9iile de N, P
2
O
5
, K
2
O, n g/l, sunt
de: 60:160:40 la C
141
, 160:40:40 la C
411
.i de 120:40:120 la C
313
care con9ine .i
10 g MgO/l. ngr(.(mintele tip C se produc la Combinatul Chimic Craiova .i
sunt destinate tot pentru aplic(ri foliare (Lixandru, 1990).
a
3
) ngrminte foliare de import:
KB Jardin. Este produs n Fran9a .i con9ine: 7 % N (2,6 % NNH
4
+
, 2,75 % NNO
3

.i
1,65 % N ca uree), 5 % P
2
O
5
, 6 %K
2
O. Se folose.te la legume .i flori, cte 5 ml/2,5 l ap( (0,2 %),
aplicndu-se fie foliar, fie la sol o dat( la 810 zile.
Algoflash France. Este produs n Fran9a .i con9ine: 4 % N (0,7 % NNH
4
+
, 1,5 % N
NO
3

.i 1,8 % N ca uree), 6 % P
2
O
5
, 8 % K
2
O, 0,019 % B, 0,003 % Cu, 0,03 % Fe complexat cu
EDTA, 0,025 % Mn, 0,002 % Mo .i 0,0125 % Zn. Se folose.te pentru flori, cte 5 ml/2,5 l ap(
(0,2 %), stropindu-se frunzele de 1-2 ori pe s(pt(mn(.
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
42
Algoflash. Este produs tot n Fran9a .i se recomand( la toate speciile de legume .i flori,
aplicndu-se n acela.i fel ca .i precedentul. Con9ine: 6 % N (2 % NNH
4
+
, 2 %NNO
3

.i 2 % N
ureic), 6 % P
2
O
5
, 6 % K
2
O, 0,019 % B, 0,004 % Cu, 0,037 % Fe, 0,03 % Mn, 0,0015 % Mo .i
0,015 % Zn.
Bayfolan. Este produs n Germania .i con9ine: 8 % N (6,3 % NNH
4
+
.i 1,7 % NNO
3
-
),
6 %P
2
O
5
, 4 %K
2
O, 0,0045 % Cu, 0,013 % Mn .i 0,0035 % Zn, microelementele fiind chelatizate
cu EDTA. Se folose.te n floricultur(, viticultur(, arboricultur(, la culturi horticole, dar .i la
culturi agricole, n concentra9ie de 0,20,3 % (200300 ml/100 l ap() aplicndu-se foliar la
intervale de dou( s(pt(mni. Pentru plantele de apartament, culturi de gr(din( .i de ser(, se
folosesc cte 20 ml/5 l ap( (0,4 %).
b) ngrminte complexe lichide pentru sol. ngrmintele sub form de
soluie con9in n general macroelemente, dar pot con9ine .i microelemente.
ngr(.(mintele complexe lichide prezint( urm(toarele avantaje fa9( de cele
complexe solide: pre9 de fabrica9ie mai redus; compozi9ie chimic( mai
uniform(; elementele nutritive se g(sesc n totalitate n forme direct accesibile
plantelor; se manipuleaz( mai u.or; pot fi aplicate mai uniform. Dezavantajele
sunt: con9inut total de elemente nutritive n general mai sc(zut, rareori dep(.ind
30 %; cheltuieli mai mari de depozitare; unele fiind .i corozive, necesit(
echipamente speciale pentru transport, depozitare .i aplicare; posibilit(9i de
precipitare sau cristalizare a unor substan9e din solu9ie (procese care cresc n
intensitate cu sc(derea temperaturii .i cu timpul de la producerea lor), fapt care
ngreuneaz( aplicarea, de aceea nu trebuie p(strate timp ndelungat .i aplicate la
temperaturi sc(zute. Aceste ngr(.(minte pot fi aplicate fie direct la sol, fie cu
apa de iriga9ie. Dup( raportul procentual N:P
2
O
5
:K
2
O se produc urm(toarele
tipuri: 8:24:0; 10:34:0; 11:34:0 etc. (Lixandru, 1990).
Polifosfaii de amoniu lichizi sunt ngr(.(minte complexe cu N .i P
ob9inute prin condensarea a dou( molecule de acid fosforic cu eliminare de ap(,
urmat de amonizarea acidului pirofosforic (Follet ..a., 1981). Sunt mai
concentrate n fosfor dect alte ngr(.(minte. Concentra9ia de azot este de 1015
% N, iar cea de fosfor de 3562 % P
2
O
5
. Polifosfa9ii de amoniu au marele
avantaj c( pot fi folosi9i ca ngr(.(minte cu fosfor la ob9inerea de ngr(.(minte
lichide n care microelementele Fe, Zn nu precipit( ca n cazul folosirii
superfosfatului sau acidului ortofosforic, ci sunt men9inute n solu9ie chiar la
concentra9ii mai mari datorit( leg(rii lor ntre dou( molecule de polifosfat de
amoniu. Acela.i lucru este valabil pentru Mg. Avantajul este c( prin evitarea
precipit(rii P, Mg, Fe .i Zn .i men9inerea lor n solu9ie, aceasta poate fi
pulverizat( cu u.urin9( pe plante, iar aparatele de stropit nu se nfund( de la
precipitatele formate.
ngrmintele sub form de suspensii prezint( avantajul c( sunt mai
concentrate dect cele sub form( de solu9ie, nu mai au loc precipit(ri datorit(
argilelor coloidale pe care le con9in .i care men9in componentele n suspensie,
necesit( cheltuieli mai pu9ine de transport .i depozitare. Dac( la ngr(.(mintele
sub form( de suspensie de tipul 12:40:0, 14:47:0 se adaug( uree, azotat de
amoniu .i KCl rezult( un larg sortiment de ngr(.(minte sub form( de suspensie
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
43
(Lixandru, 1990). nainte de aplicare la sol sau cu apa de iriga9ie, acestea se
dilueaz( cu ap(, ob9inndu-se solu9ii limpezi.

1.2.4. PSTRAREA NGMINTELOR CHIMICE

Faptul c( ngr(.(mintele chimice nu se aplic( imediat ce se cump(r(, .i c(
n cazul unor elemente nu se aplic( ntreaga doz( o singur( dat(, mai ales n
cazul azotului .i n special la culturile de sere .i solarii, impune necesitatea
depozit(rii acestora pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte, n cantit(9i
mai mici sau mai mari n func9ie de suprafa9a cultivat(, structura culturilor .i
perioada din an. O excelent( prezentare a aspectelor legate de p(strarea
ngr(.(mintelor chimice a fost f(cut( de D. Davidescu (1963) .i N. Marin
(1990). Astfel, la amenajarea depozitului trebuie s( se 9in( cont de nsu.irile
ngr(.(mintelor: higroscopicitate, capacitatea de a se descompune .i a face
explozie, con9inutul n acizi liberi etc.
ngrmintele higroscopice, ndeosebi cele cu azot, absorb ap( sub form(
de vapori din atmosfer(, are loc o solubilizare par9ial( la suprafa9a granulelor
sau a particulelor de ngr(.(mnt, iar dup( pierderea apei partea care s-a
solubilizat joac( rol de ciment ntre granule sau particule, ngr(.(mintele se
nt(resc lund aspect compact, bolov(nos, care face imposibil( aplicarea ca
atare, necesitnd lucr(ri de sf(rmare .i m(run9ire costisitoare. De aceea,
depozitul trebuie s( asigure o umiditate relativ( a aerului sc(zut(, pentru a
reduce la minimum acest fenomen nedorit. Spa9iile destinate ngr(.(mintelor
higroscopice nu vor fi f(cute din beton, care favorizeaz( men9inerea unei
umidit(9i relative a aerului ridicate .i condensul vaporilor de ap(, ci din zid de
c(r(mid(, iar pardoseala din asfalt. ngr(.(mintele higroscopice se livreaz( de
regul( n saci de plastic, care se a.az( culcat, n stive a c(ror n(l9ime nu trebuie
s( fie prea mare, pentru a evita compactarea datorit( presiunii ridicate. Este de
dorit ca ngr(.(mintele higroscopice s( fie depozitate pe o perioad( de timp ct
mai scurt(. n schimb, ngr(.(mintele pu9in higroscopice, cum sunt fosforitele,
superfosfatul, sulfatul de potasiu, azotatul de potasiu, chiar sarea potasic( cu
peste 40 % K
2
O ..a., pot fi p(strate un timp ndelungat f(r( o modificare
notabil( a nsu.irilor lor fizice.
Pericolul de explozie pe care-l prezint( azotatul de amoniu datorit( nsu.irii
sale de agent oxidant puternic, care cre.te cu temperatura .i presiunea, oblig( ca
acesta s( fie p(strat n straturi nu prea nalte ntr-un depozit separat de restul
ngr(.(mintelor, amplasat la distan9( de peste trei sute de metri de cl(diri de
locuit, grajduri .i depozite de carburan9i. n depozitul n care se g(se.te azotat
de amoniu este interzis fumatul, folosirea instala9iilor de nc(lzit, efectuarea de
lucr(ri de sudur(, folosirea surselor de iluminat deschise (lumn(ri, chibrituri,
opai9e ..a.) .i chiar a celor nchise pe baz( de petrol, cum sunt felinarele; pentru
iluminat se va folosi numai lumin( electric( de la re9ea, sau lanterne cu baterii.
www.precis.ro
Prof. univ. Gheorghe Budoi - budoi_gh@yahoo.com - 0724 01 57 89
Facultatea de Agricultur(, USAMV Bucure.ti - Catedra Pedologie, Agrotehnic( .i Agrochimie
44
Este interzis( depozitarea de produse organice inflamabile: benzin(, gazolin(,
cherosen, motorin(, gaz lampant, p(cur(, vaselin(, uleiuri minerale .i vegetale,
gr(simi animale, c(rbuni, naftalin( etc., deoarece favorizeaz( explozia; simplul
amestec al acestor materiale cu azotatul de amoniu scade punctul critic de
explozie. Soda, acizii, sulful, permanganatul de potasiu, sulfurile, obiectele de
cupru, zinc, plumb, produsele cu mercur favorizeaz( descompunerea azotatului
de amoniu .i explozia lui. Varul ars (nestins) n contact cu apa, determinnd
cre.terea temperaturii, poate determia explozia (Marin, 1990).
Datorit( pericolului de explozie, unele 9(ri au interzis prin lege folosirea ca
atare a azotatului de amoniu n agricultur(.
ngr(.(mintele care con9in acizi liberi reziduali, cum este superfosfatul
simplu care con9ine 4-8 % acid fosforic, .i cel concentrat care con9ine 2-3
%, duc la degradarea suprafe9elor cu care vin n contact, n primul rnd
pardoseala .i pere9ii desp(r9itori. Vaporii de amoniac degaja9i de ngr(.(mintele
cu azot amoniacal, de carbonatul de calciu cu azot rezidual .i chiar de uree (n
urma hidrolizei) au ac9iune coroziv( asupra metalelor, de aceea acoperiul nu se
face din tabl(, ci din azbociment, 9igl( sau carton asfaltat.
Pentru ngr(.(mintele care se depoziteaz( n vrac, compartimentele vor
avea pereii despritori din scndur( groas( gudronat(, n special n cazul
superfosfatului. Tot n vrac se depoziteaz( sarea potasic(, iar uneori .i
ngr(.(mintele complexe. Pentru compartiment(ri se pot folosi pere9i
desp(r9itori mobili. Fiecare box( sau compartiment n care s-au depozitat
ngr(.(minte va fi etichetat(, specificndu-se tipul de ngr(.(mnt, con9inutul de
s.a. de pe buletinul de analiz( care nso9e.te ngr(.(mntul la livrare .i data la
care ngr(.(mntul a intrat n depozit.
nlimea maxim( de depozitare a ngr(.(mintelor este de 2 m n cazul celor n
vrac, .i cca 10 rnduri de saci n cazul celor ambalate, pentru a evita astfel
tasarea; suprafaa necesar( variaz( n general ntre 0,60,8 m
2
/t. Depozitul de
ngr(.(minte se amplaseaz( pe terenuri cu pnza freatic( la adncime, la
distan9( de peste 50 m de cl(diri, fntni, grajduri de animale sau locuri de
p(strare a furajelor. Trebuie prev(zut .i amenajat un spa9iu special pentru
sf(rmarea .i m(run9irea ngr(.(mintelor care s-au compactat .i pentru
realizarea de amestecuri de ngr(.(minte.