Sunteți pe pagina 1din 18

CAPIOTOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE

1.1. DFINIIA LASINGULUI


Lasingul indica o nou mtod d finanar a ntrprindrilor c dorsc s achiziionz
chipamnt si utilaj, dar car nu dispun d posibiliti financiar . Acast thnic d
finanar car prsupun un risc ridicat, vin s da satisfaci agnilor conomici car nu pot
s obin crdit d la bnci, ori nu vor s-i grvz bunuril mobil i imobil prin
instituira d ipotci sau gajuri, sarcini d natur a afcta dinamismul spcific domniului
comrcial .
Intrsul practic a lasingului asigur finanara intgral prin fonduri mprumutat a uni
invstiii fr ca bnficiarul s constitui msuri asiguratorii; prin acasta, lasingul s
disting d tradiionala crditar a invstiiilor, und ntrprindra bnficiar suport o part
din valoara invstiii. D aca, lasingul ca thnic d finanar vizaz n primul rnd
ntrprindril car urmrsc lrgira activitii i ridicara prformanlor, iar p plan mai
gnral, asigur progrsul thnic.
n limba romn trmnul d lasing nu ar corspondnt, acsta fiind prluat din jargonul
conomic i comrcial nglz, und s-a impus d aproximativ un scol, ajungnd apoi i n
ril uropn occidntal.
Dfiniia lasingului poat fi dat att din punct d vdr conomic, ct i juridic.
Din punct d vdr juridic lasingul , rprzint un contract complx car prmit uni
prsoan s obin i s utilizz un lucru fr a plti imdiat prul.
n uropa prima dfinii lgal a lasingului continntal provin din Frana, rfrindu-s
doar la lasingul imobiliar, opraiuna numindu-s crdit-bail. Opraiunil d crdit-bail
sunt cl prin car o ntrprindr d n locai bunuri imobiliar in vdra uni utilizri
profsional, cumprat d a sau construit prin fortul i financiar, dac acst opraiuni,
indifrnt d calificara lor, prmit locatarului s dvin propritarul bunurilor fi printr-o
promisiun unilatral d vnzar, fi prin achiziionara dirct ori indirct a drptului d
propritat a trnului p car au fost dificat imobill nchiriat, fi prin transfrul d plin
drpt a drptului d propritat asupra construciilor dificat pntru acl locator. O dfinii
mai rcnt a lasingului n Frana pun n vidn funciil conomic al acstuia:

lasingul rprzint o finanar, n principiu intgral, a uni invstiii productiv garantat d


bnficiar.
Opraiunil d lasing n lgislaia romn sunt dfinit ca fiind acl opraiuni prin car o
part, dnumit locator, s angajaz la indicaia uni alt pri, dnumit utilizator, s
cumpr sau s pria d la un tr, dnumit furnizor, un bun mobil sau imobil i s transmit
utilizatorului possia sau folosina asupra acstuia contra uni pli numit rdvn, n
scopul xploatrii sau, dup caz, a achiziionrii bunului (Ordonana 51/97, compltat i
modifcat prin Lga nr. 90/28.04.1998, art. 1, alin. 1). n 1998 a aprut Lga privind
rglmntara activitii d lasing car a adus unl compltri ordonani iniial. Totui,
ultiml coordonat juridic n car s dsfoar acast activitat au fost stabilit n 1999
prin Lga 99 .
Din punct d vdr conomic lasingul rprzint opraiuna d finanar, p baza unui
contract d lasing, n car finanatorul asigur fonduril ncsar pntru ntraga invstii.
P toat durata contractului, nchiriatorul-propritar prmit utilizatorului-chiria s
folosasc un anumit bun n schimbul promisiunii ultimului d a fctua o sri d pli (rat
d lasing) p durata contractului. Ctiguril obinut prin Iasing sunt drivat din utilizara
bunului, nu din drptul d propritat asupra acstuia. O oprai tipic d lasing dcurg
astfl: utilizatorul hotrt asupra chipamntului d car ar nvoi, asupra ntrprindrii
productoar, a mrcii i modlului. D asmna, spcific clar oric nsuir spcial dorit
a bunului, trmnl d garani, livrar, instalar i srvic-ul.
Totodat, utilizatorul ngociaz prul. Dup c chipamntul i aspctl important au fost
spcificat, iar contractul d vnzar-cumprar ngociat, utilizatorul nchi un contract d
locaiun cu finanatorul-propritar, ngociind cu acsta durata contractului, ratl d lasing,
dac taxl d vnzar, livrar, instalar vor fi inclus n prul contractului, prcum i alt
considrnt opional. Trmnul d lasing includ o varitat d tranzacii d la cl n car
lasingul rprzint folosira propritii nchiriat pntru o scurt prioad d timp, pn la
cl n car lasingul st, d fapt, un mijloc d finanar a utilizatorului-chiria pntru a
achiziiona bunul nchiriat.
Privit din punctul d vdr al socittii d lasing, lasingul constitui o cumprar a unui
bun cu scopul nchiririi, urmat d o nchirir n scopul vnzrii. Dci lasingul st o
oprai d finanar (crditar) p baza unui contract prin car utilizatorul poat folosi un bun

cu posibilitata d a-1 cumpra la finl locaii, dup c a fost pltit chiria afrnt i ultima
tran d plat (prul rzidual). Prin prisma finalitii, opraiuna d lasing poat fi
asmnat cu ca d vnzar-cumprar cu plata n rat, n cazul n car bunul trc n
propritata bnficiarului. Dosbira st aca c prin opraiuna d vnzar un anumit
bun st cdat contra uni sum d bani, n timp c prin lasing s cdaz drptul d
folosin a bunului rspctiv.
Din punctul d vdr al bnficiarului, lasingul rprzint o form d crditar n cadrul
cria suml ncsar achiziionrii bunului s obin din xploatara acstuia, iar
rambursara lui s fac alonat, sub forma ratlor d lasing, i, n final a prului rzidual.
n acast situai, lasingul apar ca o vnzar n rat, n cadrul cria drptul d propritat
s transfr odat cu achitara prului rzidual, rspctiv odat cu achitara bunului.
Difrna fa d vnzara n rat s obsrv la durata d rambursar a ratlor, car st d
minim 75% din durata d funcionar normal a bunului, n anumit ri.
1.2. CLASIFICARA OPRAIUNILOR D LASING
Divrsitata si complxitata opraiunilor d lasing sunt pus n vidn prin clasificara
lor n anumit clas, n funci d durata nchiririi, pondra ratlor n prul nt d vnzar,
pril participant i alt critrii.
Opraiunil d lasing s clasific n funci d durata nchiriri :
a) lasing-ul p trmn scurt const n nchirira bunurilor p o durat d ctva or, zil
sau luni, mai multor bnficiari, n vdra amortizrii. Opraiunil d rnting sau hir
sunt vzut ca opraiuni intrmdiar d lasing, ns l nu ndplinsc condiia snial a
unui contract d lasing (d a nu fi rvocat d niciuna dintr pri). Opraiuna d hir
prsupun nchirira unor chipamnt, mijloac d transport tc. p o prioad scurt
(ctva or, o zi) odat cu srvic-ul afrnt. Prioada st cva mai mar n cazul antrior
dct la rnting.
b) lasing-ul p trmn mdiu - prsupun amortizara bunului prin nchirira conscutiv a
acstuia mai multor bnficiari p trmn scurt d 2-3 ani.
c) lasing-ul p trmn lung - durata normal d lasing corspunznd cli d funcionar
normal a bunului(acasta s ralizaza p trmn lung) dup prioada d nchirir

bnficiarul poat opta pntru cumprara acstuia la un prt infrior clui iniial. Acsta s
practic n mod frcvnt p piata bunurilor imobiliar pntru cldiri complt utilat.
n funci d pondra ratlor n prul d vnzar a bunului, avm:
a) lasing opraional - ofr att finanara, ct i srvicii d mntnan pntru chipamntul
nchiriat, costul asigurrii mntnani fiind inclus n chiria lasingului. S drulaz p o
prioad mai mic dct durata conomic d via stimat a chipamntului i prsupun
rcuprara n prioada d locai doar a uni pri din bunul nchiriat, di locatorul atapt
s rcuprz toat costuril prin rnnoira contractului sau prin nchirira ctr ali locatari.
Acst tip d lasing nu st complt amortizat.
Principall tipuri d chipamnt implicat n tranzaciil d lasing opraional sunt
computrl, copiatoarl d birou, automobill i camioanl.
n mod frcvnt, xist o clauz d anular a contractului, car d posibilitata locatarului s
rnun la locai i s rstitui chipamntul naint d xpirara contractului d baz, dci
chipamntul poat fi napoiat dac s uzaz moral sau dac locatarul nu mai ar nvoi d
l. Acast flxibilitat i avantajaz p locatari, diminundu-l riscul, dar locatorii s
confrunt cu un risc mai mar.
b) lasing financiar (d capital) - Spcificul acsti form d lasing const n faptul c
socitata d lasing d rgul nu alg, nu produc i nici nu livraz bunul, doar
achiziionaz bunul sau drptul d propritat i folosin d la furnizor. Urmrt
rcuprara intgral a valorii bunului n prioada d locai i obinra unui profit. Acsta
urmaz a fi livrat bnficiarului dirct d ctr furnizor. Lasingul financiar nu ofr
mntnan, nu poat fi rziliat i st complt amortizat. La sfritul prioadi, locatarul
poat opta pntru cumprara bunului prin achitara valorii rzidual. Socitata d lasing
st dci doar un intrmdiar financiar ntr fumizor i bnficiar. Lsorul transfr toat
riscuril incidnt dinrii obictului.
c) las-back - n acst caz, bnficiarul vind bunuril aflat n propritata sa finanatorului,
car i l nchiriaz n baza unui contract d lasing.Acsta rprzint o form mascat d
finanar a uni sociti comrcial fiind similar cu ipotca. La finl locaii, bunuril rvin
n propritata bnficiarului n urma achitrii valorii rzidual.

n funci d pril participant la contract, distingm :


a) lasing dirct - finanatorul st i furnizorul (productorul);
b) lasing indirct - finanara i rvin uni sociti spcializat intrmdiar.
n funci d aspctul costurilor ratlor d lasing:
a) lasing brut (full srvic lasing) - Acast form d lasing s folost n scopul
prmanntizrii rlaiilor dintr firm i s ntlnt n gnral la instalaiil complx sau
acolo und s dort cucrira pii.
n car ratl includ i chltuilil d ntrinr i rparaii.
b) lasing nt - ratl s calculaz doar p baza prului nt d vnzar al obictului
contractului.
n funci d caractristicil pii -rlaiil stabilit cu clinii, au aprut i unl form
spcial d lasing, cum ar fi:
a)

lasing xprimntal - bunuri inchiriat p prioad scurt,

urmat d vnzara lor, n cazul n car corspund xignlor bnficiarului;


b) tim-sharing - nchirira p timpi partajai, adic a mai multor clini simultan. Ratl
pltit lunar la asmna contract sunt d aproximativ 3-4 ori mai mici dct cl d lasing.
S practic n spcial n turism prin nchirira bazi matrial n cazul thnicii d calcul sau a
unor mijloac d transport. Acast form d lasing przint dou form: trm lasing, c
prsupun o nchirir p un trmn dat, i trip lasing - nchirira mijloaclor afrnt
voiajului.
c) lasing d prsonal d rgula lasingul sau nchirira s rfr la o colaborar p o
prioad d timp (1 sau ctva zil).
n opraiuna d lasing d prsonal partnrii implicai sunt:
- n calitat d finanator, compania d lasing (dac facm o comparai cu lasingul
funcional), fiind o socitat spcializat n domniul rsurslor uman sau al lasingul d
prsonal;

- prsoana angajat, car st d fapt propritarul furnizorului d munc, avnd calitata d


cosmnatar al contractului d munc cu compania d lasing, n baza cruia angajatul ct i
compania d lasing i asum rsponsabiliti i obligaii spcific;
- compania clint st n acst caz utilizatorul (bnficiarul). Folosira fori d munc n
condiii lgal, asigurndu-i ncsarul d prsonal conform cu dzvoltara activitii i
librndu-s d povara administrativ lgat d opraiunil d prsonal, putndu-s
concntra astfl asupra businss-ului n car activaz d fapt.
Compania d lasing ar iniiativa afacrii si facilitata acstia,iar prsoana angajat prmit
drulara afacri.
Compania d lasing st rspunztoar d angajara prsoani, plata salariilor i a taxlor
afrnt acstora conform lgislaii n vigoar.
ntr-o accpiun mai larg, lasingul d prsonal st aplicabil uni colaborri p trmn
lung.
1.4. PARTICIPANII LA OPRAIUNA D LASING
Lasingul prsupun transfrul drptului d utilitat al unui bun sau utilaj d la o part
(finanator) ctr alta (utilizator), n confruntm cu acti trnni i cu alii, car vor fi
xplicai n cl c urmaz.
Furnizorul - poat fi o socitat comrcial sau productorul bunului car l-a achiziionat d la
productor.
Finanatorul - banc d invstiii sau comrcial poat fi o compani financiar, un holding, ,
socitat d asigurar, o socitat d lasing sau chiar furnizorul.
Sunt situaii n car acasta atrag i alt companii la finanara opraiunii, dac valoara
bunului st ridicat (n cazul avioanlor sau a instalaiilor complx).
Daca finanatorul st o banc, acasta nu ar controlul asupra ntrinrii xploatrii bunului,
acasta

ncasnd doar contravaloara ratlor rstant din mprumutul acordat (dac la

sfritul locaii bunul rintr n possia furnizorului).


Prin urmar, bunul va trbui protjat printr-un colatral (garani). n acst caz ratl d
lasing vor fi mult mai ridicat ntruct bncil, spr dosbir d socitil d asigurar, nu

urmrsc profituri din manvrara unor bunuri, ci din manvrara banilor car doarc fiind
lichizi, au o rotai mai mar.
Bnficiarul (locatarul) d rgul st unic. Doar n anumit situaii, stipulat prin contractul
d lasing, st posibil xploatara bunului n asocir cu un alt bnficiar adic
subnchirira acstuia .
Socitata d asigurar ar ajuta la urmtoarl atribuii:
a)

nchi contractul d asigurar cu propritarul bunului;

b)

mit polia d asigurar;

c)

achit contravaloara polii n caz d ncsitat.

CAPITOLUL 2. MANAGMNTUL RISCULUI N OPRAIUNIL D LASING


2.1. GNRALITI PRIVIND MANAGMNTUL RISCULUI
Di nc din antichitat

rau ntlnit

anumit practici asmntoar procdurilor d

asigurar, abia la sfritul vului mdiu au aprut advratl asigurri prin instituira unor
form d dspgubir n cazul pirdrii corbiilor sau a ncrcturilor acstora. D atunci
asigurril s-au dzvoltat continuu, dvnind principall mijloac d dspgubir a
indivizilor i organizaiilor, pntru cl mai mult tipuri d daun adus propritii. procsul
d asigurar a ncput s fi considrat dintr-o prspctiv mai larg, aca a managmntului
riscului. Procsul d asigurar a ncput s fi considrat dintr-o prspctiv mai larg, aca
a managmntului riscului n ca d-a doua jumtat a scolului al XX-la.

Acst

managmnt s caractrizaz prin gstionara unui mar volum d informaii, o abordar


sistmatic a prvnirii daunlor accidntal, a rducrii costurilor acstor daun i a gsirii
clor mai ficint ci d acoprir a daunlor. n contxtul managmntului riscului,
asigurara rprzint numai una dintr thnicil posibil d tratar a xpunrii la daun (la
risc) .
xpunra la daun rprzint probabilitata d producr a uni daun. Cu alt cuvint, dac
o anumit organizai przint o anumit xpunr la daun, acast daun poat sau nu s s
produc. Concptul d xpunr la daun s folost n mod frcvnt n managmntul

riscului, doarc una dintr procupril major al acstui managmnt st aca d a gsi
mtod d prvnir sau d stimar a pagublor, naint ca l s s produc.
Concptul d risc st folosit pntru dsmnara posibilitati producrii uni daun. D aici i
dnumira domniului d managmnt al riscului. Doarc concptul d risc ar mai mult
smnificaii, n cl c urmaz n vom rfri mai frcvnt la xpunra la daun sau daun.
Coloana vrtbral a disciplini d managmnt al riscului o constitui procsul d
managmnt al riscului. Acst procs s caractrizaz prin urmtoarl tap principal:
1.

Analiza si idntificara xpunrilor la daun;

2.

xaminara fzabilitii thnicilor altrnativ d managmnt al riscului;

3.

Algra clor mai adcvat thnici d managmnt al riscului;

4.

Implmntara thnicilor d managmnt al riscului;

5.

Monitorizara procsului.

1.

Idntificara i analiza xpunrilor la daun

Idntificara xpunrilor daunlor st asmanatoar cu ca a cutrii unor obict car au


fost rtcit sau ascuns. Am puta idntifica mai uor astfl d xpunri la daun dac am ti
xact c cutm. Cl mai important mtod d idntifcar i d analiz a xpunrilor la
daun vor fi przntat n cl c urmaz:
A.

Obict xpus la daun

Propritata poat fi constituit din bunuri mobil i imobil.

Bunuril imobil :supraf d trn i structuri construit i ataat d pmnt - d

xmplu( cldiri, ci d accs la cldiri, conduct pntru difrit utiliti amplasat n


pmnt).

Bunuril mobiliar :toat cllalt tipuri d propriti, avnd drpt principal

caractristic faptul c nu sunt ataat d pmnt n mod prmannt,d xmplu (automobil,


mrfuri, mobil, chipamnt, mbrcmint) tc.

Din punct d vdr al managmntului riscului, o clasificar util a bunurilor st:

bunuri imobil (trnuri, cldiri, alt structuri),bunuri mobil (chipamnt si masini car

includ: chipamnt d procsar a datlor, vhicul, altl; mobilir pntru cldiri comrcial
i administrativ), bunuri circulant: matrial d invntar, matrii prim, titluri d valoar,
lichiditi.
B.

Cauza producrii daunlor

n managmntul riscului s fac forturi mari d ctr spcialisti s idntific toat

cauzl important car conduc la producra daunlor. Astfl d cauz dvin important,
dac l conduc la o situai n car organizaia rspctiv nu i mai poat raliza obictivl.

Oric cauza car produc daun s mai numt i pricol. Ctva dintr cl mai

rspndit pricol sunt: incndiul, inundaia, furtuna, cutrmurul, rzboiul, falsitata,


nglijna, xplozia, frauda, dlapidara, coliziuna tc.
C.

Conscinl daunlor

xpunrilor la risc s rfr la fctl sau conscinl daunlor (acsta fiind c-l d-al
trila aspct). Acst conscin pot fi clasificat ca fiind fizic, opraional (funcional) i
financiar.
Conscinl fzic- modificara bunului propriu-zis n timpul vnimntului.(D xmplu,
car sunt conscinl unui incndiu asupra uni cas. Ct d mult a fost distrus, rspctiv ct
s mai poat rcupra).
Conscinl functional -pirdra capacitii (parial sau total) d produci a organizaii
rspctiv. (D xmplu, un incndiu produs ntr-o cntral poat conduc la oprira
chipamntlor cu conscin foart grav. Draira unui trn produc oprira traficului d
cltori i d marf p linia rspctiv. Conscinl funcional sunt i d acast dat foart
mari).
Continuara activitii uni organizaii car a sufrit o astfl d pirdr ncsit bani pntru
rparara sau nlocuira chipamntului dfct, pntru nlocuira matriilor prim i
matriallor distrus tc.; toat acst lucruri constitui conscin financiar.
D.

Mtod d idntificar a xpunrilor la daun

Abordara optim a acsti problm const ntr-o combinar adcvat a mai multor mtod.
D acia managmntul riscului acord o importan dosbit idntificrii tipurilor d daun

car pot afcta activitata uni organizaii. Au fost dzvoltat mai mult mtod car pun n
vidn xpunril la daun. Abordara optim a acsti problm const ntr-o combinar
adcvat a mai multor mtod. Folosind o singur mtod, xist riscul ca anumit tipuri d
xpunri s nu poat fi pus n vidn.
Unl dintr cl mai important mtod d idntificar a xpunrilor la daun sunt: intrviul
inspctia d risc, chstionarul, analiza documntlor financiar, analiza diagramlor d
fluxuri, evaluara portofoliului daunlor
Riscul s produc ntr-un anumit contxt, n anumit circumstan. Analiza xpunrilor la
daun prsupun dci o nlgr a aclor condiii car favorizaz sau mpidic producra
pirdrii.
n managmntul riscului cunoatra mrimii pirdrii potnial st foart important. Dar
acast valuar ofr mai mult o valuar mdi informativ, doarc rzult doar dintr-o
xtrapolar a datlor statistic. D aca, unori st mai intrsant d tiut car st valoara
maxim posibil a pirdrii, prcum i valoara maxim probabil a pirdrii.
Dauna maxim posibil - rprzint valoara total maxim posibil a dauni car s poat
produc ntr-un anumit loc, asupra unui bun. Cu alt cuvint, dauna maxim posibil
rprzint dauna maxim car s poat produc. D xmplu, dac obictul d propritat st
o cldir, iar vnimntul st un inundaia, atunci dauna maxim posibil const n
distrugra complt a cldirii cu tot c s afl n a. Valoara total a acstor pagub poat fi
stimat foart bin n absna inundaii i d aca a trbui folosit ca o valoar limit.
Dauna maxim probabil- n gnral valoara maxim a uni daun probabil st mai mic
dct dauna maxim posibil. n cazuri xtrm, cnd distrugra propritii st total, cl
dou valori sunt gal. Considrnd cazul dclanrii unui incndiu ntr-o cldir, n putm
imagina c xist o sri d sistm automat d protci mpotriva incndiilor, car vor
contribui la stingra focului i la limitara pagublor produs. n gnral, cldiril sunt dotat
cu dtctoar d incndiu i cu un sistm d stingr, car intr automat n funciun la
smnalul dat d dtctor. n astfl d situaii, pirdra maxim probabil st vidnt mai
mic dct pirdra maxim posibil.
Concptul d daun total- calculara valori maxim a uni daun potnial, atnia trbui
ndrptat spr faptul c o pirdr major poat fi rzultatul combinrii fctlor mai multor

pricol. D xmplu, o inundai poat distrug instalaiil d alimntar cu nrgi lctric


i conductl d gaz. S-ar puta ca acst lucru s conduc la dclanara unui incndiu sau a
unor xplozii. Uraganl i inundaiil pot aciona mprun, cumulndu-s astfl fctl
distructiv. D asmna, un pricol poat gnra att distrugri asupra propritii, ct i
ntrrupri al activitii. Dac n urma daunlor, o part din activitat s va dsfura n spaii
noi, nchiriat tmporar, atunci apar i chltuili suplimntar. D aca st foart important
ca n valuara daunlor total s s ia n considrai oric combinai posibil d fct.
Gradul d prcizi al stimrilor. gradul d ncrdr p car cinva l poat ava n datl
disponibil, dci n baza d dat folosit pntru valuara daunlor disponibil i probabil.
Gradul d prcizi al stimrilor joac un rol foart important n algra mtodlor d
managmnt al riscului.
2. xaminara fzabilitii thnicilor d managmnt al riscului
xaminara fzabilitii thnicilor altrnativ d managmnt a1 riscului constitui cl d-al
doila pas n tratara unor xpunri la daun, n procsul d managmnt al riscului. Pntru a
nlg acast tap st ncsar, mai nti, s s cunoasc thnicil c pot fi aplicat n
acst sns n domniu.
Thnicil d managmnt al riscului s clasifc n dou mari catgorii:
a) controlul riscului;
b) finanara risscului.
Controlul riscului - cunoscut d asmna i sub dnumira d control al daunlor - st
dfinit d aciuna contint sau d dcizia d a aciona n vdra rducrii frcvni sau
svritii conscinlor daunlor accidntal.
Finanara riscului ar ca scop gsira posibilitilor d a acopri daunl produs n pofida
msurilor d prvnir i d limitar a acstora.
Cu alt cuvint, controlul riscului s focalizaz p daunl propriu-zis i nu p conscinl
financiar al acstora. Finanara riscului s focalizaz p msuril financiar ncsar
pntru rvnira la stara d dinainta producrii daunlor.
3. Algra clor mai adcvat thnici d managmnt al riscului

Cl d-al trila pas n procsul managmntului riscului const n slctara cli mai bun
mtod sau thnici d a trata difritl xpunri la daun. Unori poat fi vorba i d o
combinai d mai mult thnici, car s rspund cl mai bin crinlor. Prin,,ca mai bun
mtod

inlgm c dpind d

muli factori, dintr car un rol important l ocup

capacitata organizaii d a anticipa pirdril, d a acopri pirdril i d a accpta riscul.


Mrimil organizailor au o influn considrabil asupra dciziilor car s iau din punct d
vdr al managmntului riscului. D obici, socitil mici nu au capacitata d a-i asuma
dct daun mici, cum ar fi unl dtriorri d bunuri sau furturi d valoar mic. O pirdr
d proporii mai mari ar scoat compania rspctiv din afacri, doarc nu ar ava sursl
financiar suficint pntru acoprira pirdrii. D aca, compania s va vda obligat s
cumpr o poli d asigurar pntru xpunril la daun mai mari. vntual, s poat opta
pntru o poli d asigurar cu o franiz rdus. Din nfricir, mult firm mici manifst
un intrs sczut fa d managmntul riscului i, rspctiv, fa d asigurri.
Maril organizaii s af1 la xtrma calalt. l folossc o varitat d mtod d
managmnt al riscului. Acst organizaii nrgistraz sufcint d mult daun pntru a
puta anticipa cu o bun aproximar pirdril i dispun d capacitata financiar ncsar
pntru a rin o catgori larg d daun. Acst organizaiil foart mari dispun d obici d
program sofisticat d managmnt al riscului, car prvd invstiii substanial n sistm
d protci (antifurt, antifoc tc.), program d instruir a prsonalului i program social
pntru cazuri d calamiti natural.
4.

Implmntara thnicilor d managmnt al riscului

Odat cu slctara thnicilor cl mai adcvat d managmnt al riscului, acsta trbui


implmntat. Dac implmntar nu s fac n mod ficint, atunci xist riscul d a pird
ca c s-a anticipat c s-ar fi putut ctiga prin adoptara, acstor thnici. Implmntara
nsamn aciun i noi dcizii din parta organizaii. D xmplu, dac o firm a dcis s
folosasc controlul riscului pntru o anumit xpunr la daun, a trbui s dcid dac
rsponsabilitata xrcitrii controlului propriu-zis rvin prsonalului din cadrul firmi sau
uni companii spcializat. Dac s dcid pntru ralizara controlului n intriorul firmi,
pntru xrcitara lui fctiv s vor folosi oamni d la dpartamntul d managmnt al
riscului sau d la alt dpartamnt? Dac un alt dpartamnt pria sarcina d control al
riscului, car st motivaia car-i va stimula p angajaii acstui dpartamnt s lucrz

ficint? Rspunsuril la acst ntrbri constitui d fapt noi dcizii, p car organizaia
rspctiv trbui s l ia pntru o implmntar corct a thnicilor d managmnt al
riscului slctat.
Dac s hotrt nchira unui contract d asigurar, atunci va trbui s s dcid la cin s
s aplz pntru pasul urmtor (la un agnt d asigurri, la un brokr sau dirct d la o
socitat d asigurri). Dup rzolvara acsti problm urmaz stabilira clauzlor
contractual, a valorii prim d asigurar, a sumi dductibil tc.
5. Monitorizara procsului d managmnt al riscului
Msuril implmntat d managmntul riscului trbui monitorizat i urmrit pas cu pas
pntru a obsrva modul lor d aplicar i pntru a vrifica dac fctul lor bnfic st cl
prconizat.Prin procsul xprina dmonstraz c monitorizara

poat constata dac

thnicil i msuril adoptat i implmntat sunt ntr-advr cl mai bun pntru ralizara
obictivlor propus. D asmna, condiiil ral n car au fost implmntat msuril
voluaz n timp. Cu alt cuvint, mtodl slctat au fost gndit pntru anumit
circumstan, iar dup implmntar asistm la o schimbar a acstor circumstan.
Monitorizara unui program- managrul d risc trbui s laborz standard, s
implmntz mtod, sau s urmrasc n c msur acst standard sunt rspctat i s
dcid dac sunt ncsar corcii.
Przntara procsului d managmnt al riscului d mai naint a implicat o anumit
simplifcar i sistmatizar, din dorina d a1 fac mai accsibil. Acast sistmatizar s
pstraz n sn i n viaa ral, dar s pird dlimitara strict a pailor. Unori actia
au zon d intrfrn. Sub prsiuna timpului, unii managri pot lua dcizii naint ca
analiza d risc s fi complt trminat. Ali managri, chiar dac au obinut rzultatl final
al analizi, s confrunt cu o sri d variabil noi, car nu au fost luat n calcul.
2.2. RISCUL N OPRAIUNIL D LASING
Datorit faptului c socitata d lasing acionaz ca un intrmdiar ntr productor i
utilizator, iar contractul d lasing s dsfoar p o prioad mar d timp, xist totdauna
riscul nralizrii opraiunii conform contractului.

n acst condiii, st vital pntru socitata d lasing s ralizz o valuar prmannt a


riscului i s rcurg la o sri d msuri pntru a-l controla.
n continuar sunt przntat principall mtod prin car o socitat d lasing , ca
propritar al bunurilor, s protjaz mpotriva riscului, p durata contractului d lasing .
1) Analiza bonitii clintului- msura prim prmrgtoar nchirii contractului d lasing
prin car s slctaz numai aci clini car prin situaia lor conomico-fnanciar przint
capacitat d plat.
2) Asigurara bunurilor contractat. (d tip CASCO)
3) Asigurara d risc d nplat situaiil n car utilizatorul nu-i mai rspct obligaiil
fnanciar conforrn contractului. n acst caz, socitata d lasing nchi un contract d
asigurar cu o socitat d asigurar. Dac utilizatorul i nctaz plil fa d socitata
d lasing, socitata d asigurri s oblig s achit contravaloara plilor nonorat d
utilizator i s fctuz toat dmrsuril pntru rcuprara bunului d la acsta.
4) Biltl la ordin modalitata d plat prin car banca pltitorului st instrumntat s pun
la dispoziia socitii d lasing fonduri bnti cu o anumit valoar. n cazul n car
utilizatorul rfuz plata, socitata d lasing, xtrag din contul acstuia contravaloara plii
prin intrmdiul acstor bilt la ordin.
5) Ridicara autovhiculului xista situatii in car forml d asigurar mnionat antrior
nu s pot pun n aplicar n toat situaiil. Astfl n situaia n car utilizatorul nu a pltit
prima d asigurar, n cazul asigurrii d risc d nplat, socitata d asigurar rfuz
dspgubira. Biltl la ordin nu s pot folosi cnd utilizatorul nu ar nimic n cont. n acst
caz socitata d lasing poat rcurg la ridicara autovhiculului (n calitat d propritar al
acstuia). Acasta s poat raliza fi la sdiul frmi utilizatorului, fi la srvic (utilizatorul
ralizaz rparaiil sau inspciil thnic la srvic-uril agrat d socitata d lasing),
fi cnd utilizatorul dort s prsasc ara (n acst caz trbui s s przint la socitata
d lasing pntru xtindra asigurrii CASCO i n afara granilor).
6) Cala justiii n condiiil n car cllalt msuri nu pot fi aplicat la acast mtod s
ajung n instan.

Asigurara bunurilor contractat (n cazul d fa asigurar d tip CASCO), acasta s


ralizaz pntru a prvni pirdril cauzat d dgradara, distrugra sau furtul acstora,
p prioada n car s af1 n propritata socitii d lasing (prioada d valabilitat a
contractului d lasing).
Asigurara st dfinit prin polia d asigurar i condiii pntru asigurara autovhicollor
d tip CASCO prcum i prin convnii ori contract bilatral nchiat ntr pri.
Condiiil pntru asigurara autovhicullor d tip CASCO pntru daun, trbui s cuprind
printr altl rfriri la:
1. Obictul asigurrii. n schimbul plii primlor d asigurar, socitata d asigurri st
obligat s pltasc asiguratului sau vntualilor bnficiari cuantumul daunlor, n cazul n
car sunt ndplinit condiiil d asigurar.
2. Riscul asigurat rprzint un vnimnt viitor, posibil dar incrt car poat dtrmina
pirdri sau daun matrial bunurilor uni prsoan. Riscul asigurat ntr-un contract d
asigurar rprzint fnomnul (vnimntul) sau un grup d fnomn car, odat produs, l
oblig p asigurator s pltasc asiguratului (sau bnfciarului asigurrii) dspgubira.
Riscuril acoprit n cadrul contractului d asigurar anxat sunt: xplozi sau incndiu,
coliziuni, furt, calamitat natural, vandalism.
3. Prima d asigurar - st lmntul important al unui contract d asigurar i rprzint
suma d bani p car o primt asiguratorul d la asigurat, n schimbul prlurii n asigurar
a riscului la car acsta st xpus. Rlaia dirct ntr riscul prluat n asigurar i mrima
primi d asigurar xprim d fapt, valoara riscului car st dtrminat p baz d dat
statistic i p baza inspcii d risc.
Prima d asigurar s stabilt aplicndu-s cota d prim la suma asigurat i s pltt
anticipat intgral sau n rat. Cota d prim st difrniat n funci d flul bunului
asigurat, d frcvna i d intnsitata riscului asigurat.
4. Prioada asigurat - prioada pntru car asiguratorul st obligat s acopr daunl n
baza polii. Asigurara d bunuri s nchi p o prioad d un an (cum st i cazul d
fa), dar la crra asiguratului, s poat nchia i p prioad mai scurt.

5. Suma asigurat rprzinta parta valorii xpus la risc pntru car asiguratorul i asum
rspundra n cazul producrii riscului asigurat. Suma asigurat rprzint limita maxim a
rspundrii asiguratorului i constitui unul dintr lmntl car stau la baza calculului
primi d asigurar.
Asigurara d bunuri rprzinta suma asigurat car poat fi gal sau mai mic dct
valoara bunurilor rspctiv. Suma asigurat nu poat s dpasc valoara d asigurar
(adic valoara ral a bunului n momntul nchirii contractului d asigurar) doarc
asigurara st astfl concput nct s nu prmit, sub nici o form, acordara uni
dspgubiri mai mari dct pirdril fctiv suportat d asigurai.
Pntru stabilira sumi asigurat, n cazul asigurrilor d bunuri, s procdaz la valuara
d asigurar. valuara asigurari rprzint opraiuna prin car s stabilt valoara
bunurilor n vdra cuprindrii lor n asigurar. Pntru ca un anumit bun s fi cuprins n
asigurar, st ncsar s s cunoasc ct mai prcis valoara acstuia, doarc indmnizaia
d dspgubir pltit d asigurator n caz d producr a vnimntului asigurat s stabilt
n funci d valoara bunurilor asigurat.
6. Cuantumul datorii -suma d bani p car socitata d asigurri o datoraz asiguratului ca
o compnsar a pagubi sufrit n urma producrii riscului asigurat. n asigurara d bunuri,
asiguratorul s oblig ca la producra riscului asigurat s pltasc, asiguratului sau
bnficiarului dsmnat, o dspgubir.
Principiul dspgubirii, n contractl d asigurar, prsupun compnsara financiar xact
a pirdrii sufrit d asigurat, compnsar car l raduc p asigurat la situaia fnanciar p
car acsta o ava nainta producrii vnimntului asigurat.
7. Franciza - valoara ficri daun car st suportat d prsoana asigurat. n gnral
franciza ar urmtoarl funcii:

ncurajaz msuril d control al riscului: unl prsoan asigurat nu sunt dispui s-

i chltuiasc timpul, fortul sau bani pntru a prvni pagubl car, dac s vor produc, vor
fi pltit d socitata d asigurri. n cazul n car, n polia d asigurar s prvd o
franiz, asiguratul va fi ncurajat s fac tot posibilul pntru prvnira riscului, doarc
st contint c n cazul producrii vnimntului asigurat, va trbui s suport o part din
daun.

Rduc chltuilil fctuat d asigurator n lgtur cu dspgubira: n cazul

dspgubirilor d mic valoar si chltuilil administrativ al asiguratului fctuat n


vdra soluionrii cazului d dspgubir pot fi mai mari dct suma pltit fctiv
asiguratului ca dspgubir; xistna uni franiz, implic rducra numrului d crri d
dspgubir, cu car s confrunt socitata d asigurri doarc sunt liminat crril d
dspgubir pntru pagubl d mic valoar.

Rduc nivlul primi d asigurar p car asiguratul trbui s o pltasc: franciza

rduc chltuilil fctuat d asigurator n lgtur cu dspgubira, acasta d asmna,


rducra valorii primlor pltit d asigurat.
Franciza poat fi dductibil i atins. n cazul franizi atins, asiguratorul acopr n
ntrgim paguba - pn la nivlul sumi asigurat - dac acasta st mai mar dct
franciza. Franciza dductibil s scad n toat cauzl din valoara dauni, indifrnt d
volumul acstia din urm.
8. Ob1igatii al asiguratului n caz d daun n contractul d asigurar, asiguratul st obligat
s ndplinasc o sri d obligaii spcificat n condiiil d asigurar, a cror nndplinir
poat duc la rzilira contractului sau la rfuzul asiguratorului d a plti dspgubiril.
xist obligaii corspunztoar prioadi antrioar producrii uni daun i obligaii
rfritoar la procdura c trbui urmat d asigurat la producra uni daun.
9. xcludri. n unl situai asiguratorul nu acord dspgubiri pntru pagubl produs
bunurilor asigurat. Acst situaii sunt prvzut n contractul d asigurar ca xcludri.
D mult ori trmnul d ,,xcludr st rzrvat clauzlor polii idntifcat n mod clar
drpt xcludri, trmnul poat dsmna oric clauz a polii a cri funci st d a limina
acoprira pntru anumit xpunri la daun. Prima funci a uni xcludri st aca d a
clarifica acoprira acordat d asigurator i nu d a rtrag acoprira pntru asigurat. D
asmna, xcludril limin posibilitata acopririi unor riscuri considrat nasigurabil d
ctr asigurator.
10. Subrogara. Dup c acstia au pltit asiguratului sau bnficiarului dspgubira
cuvnit, asiguratorul poat rcupra, unori, acast dspgubir, total sau parial. Acasta
st d o importan dosbit, doarc xist situaii n car asiguratorul st obligat s

dspgubasc asiguratul pntru o pagub pntru car o tr part poart ntr-o mar msur
rsponsabilitata.
Cnd un bun al asiguratului suport o pagub, asiguratul poat ava sau nu drptul la
dspgubir din parta uni tr pri. Dac xist drptul la dspgubir, acsta s bazaz,
d obici, p nglijna clilalt pri. Prin urmar, aciuna subrogrii c dcurg dintr-o
crr d dspgubir n asigurara d bunuri st d obici bazat p nglijn.
11. Suspndara

Acasta i ofr asiguratului posibilitata rmdirii situaii riscant

aprut. Anumit clauz din contractul d asigurar stipulaz faptul c, n anumit


circumstan, acoprira poat fi suspndat sau chiar anulat. n gnral, st vorba dspr
situaiil n car asiguratorul constat apariia unor schimbri n raport cu condiiil iniial d
asigurar. Dac p prioada suspndrii s produc un vnimnt asigurat, asiguratorul nu
st obligat s acord dspgubiri. n schimb, xist obligaia asiguratului d a-i achita ratl
la datl scadnt, p prioada suspndrii. Prioada asigurat s poat prlungi cu durata
suspndrii, dac asiguratorul prvd astfl n condiiil d asigurar.
12. nctara contractului d asigurar. contractul d asigurar poat s nctz s mai
produc fct juridic prin mai mult mtod.
Acst mtod pot fi:

s xpir (la nchira prioadi d asigurar);

s nu mai f rnnoit (socitata d asigurar nu mai accpt prluara n asigurar a

riscului pntru o nou prioad asigurat);

s fi rziliat (ntrrupra acopririi prin asigurar la crra uni pri).

Dci, asigurara joac un rol important n protjara bunurilor d car dispun.