Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Lupan Iulian
Adres Str.Prieteniei nr.1,bl.G,sc.D,ap.78,mun.Constanta, Romania
ele!on "7#$%78$&%
'(mail iulianlupan1$)*a+oo.com
Na,ionalitate Romana
Data na-terii 1$("7(1.8%
Se/ 0arbatesc
Starea ci1ila
Locul de munc vizat /
Domeniul ocupaional
Casatorit
Inginer Mecanic Naval
Experiena profesional
"%."2.&"1&(1".1".&"1& Papenbur3 4Germania5 inspectarea si pre3atirea pentru a scoate din santier
noul 1apor de croa6iera Celebrit* Re!lection de 1&2.""" D7
Perioada 11.1".&"".( "8."$.&"1", 1#.11.&"1"(&1."$.&"11, 1&.1".&"1&( "#("$(&"1#, &7.11.&"1#(pre6ent

8unc,ia sau postul ocupat 9n3iner mecanic, motorist, motorist
Numele -i adresa an3a:atorului NSC ;ambur3, </= >=ir3inia> en3ine t*pe 7artsila 2%""" cp.
Celebrit* <illenium, passen3er s+ip, en3ine t*pe Gas urbine/ $" """?7
Diesel Generator / 11 2"" ?7
Steam urbine / 8 """?7
otal@ 2. 2""?7
<= Celebrit* Re!lection , passen3er s+ip, en3ine t*pe Diesel Generator / 12,8""/ 1%,%""A7
% 'n3ines
& <ANB07 1%= %8/2"CR
& <ANB07 1&= %8/2"CR
Pa3ina / ( Curriculum 1itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe in!orma,ii despre 'uropass accesa,i pa3ina@ +ttp@//europass.cede!op.europa.eu
C Dniunea 'uropean, &""&(&"1" &%"8&"1"
<= Celebrit* Re!lection, passen3er s+ip, en3ine t*pe Diesel Generator / 12,8"" / 1%,%"" A7
% 'n3ines
& <ANB07 1%= %8/2" CR
& <ANB07 1&= %8/2" CR
<1 Celebrit* 'Euino/, passen3er s+ip, en3ine t*pe Diesel Generator 12,8"" / 1%,%"" A7
% 'n3ines
& <ANB07 1%= %8/2" CR
& <ANB07 1&= %8/2" CR
Educaie i formare

Perioada

Cali!icarea/ titlu obtinut

Numele si titlul unitatii de invatamant
Perioada

Cali!icarea
ptitudini i competene
personale
!niversitatea Maritima Constanta
&""8(&"1# Studii uni1ersitare de licenta .
9n3iner in domeniul 9n3inerie <arina si Na1i3atie, pro3ramul de studii 'lectromecanica Na1ala.

Dni1ersitatea <aritima Constanta, 8acultatea de 'lectromecanica Na1ala
Gr. Scolar 9.C.< nr& Craio1a
1..8(&""&
e+nician in transporturi
F3ani6are, spirit de ec+ipa, punctualitate, sociabil. Adaptabil in conditi de stres si conditii 3rele
Gimba matern "omana
Gimbi strine cunoscute Engleza# Italiana$
Autoe1aluare %nelegere &or'ire (criere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
con1ersa,ie
Discurs oral '/primare scris
Lim'a 'n A1ansat A1ansat A1ansat A1ansat A1ansat
Lim'a
9t. A1ansat A1ansat A1ansat A1ansat A1ansat

Competen,e -i aptitudini de utili6are a
calculatorului
Na1i3are 9nternet, <icroso!t 7ord, '/cel, PoHer Point, AutoCad.
Permis de conducere
Permis de conducere cate3oria 0 din <artie &""#
Detin carnet de marinar#certificat de competenta# cursurii IM) vala'ile si !( visa C*/D vala'ila pana in +,*-
Pa3ina / ( Curriculum 1itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe in!orma,ii despre 'uropass accesa,i pa3ina@ +ttp@//europass.cede!op.europa.eu
C Dniunea 'uropean, &""&(&"1" &%"8&"1"