Sunteți pe pagina 1din 2

dr.ing. Liviu Prun!

Dispunerea proiec"iilor
E/Desen 20 februarie 200#
1
DISPUNEREA PROIEC!IILOR


n desenul tehnic industrial, ca sistem de proiec!ie, se folose"te sistemul proiec!iei
paralele ortogonale. El are ca fundament teoretic metoda dublei proiec!ii ortogonale
datorat# lui Gaspard Monge. ns#, n loc de dou# plane de proiec!ie, se pot folosi pn# la
"ase plane de proiec!ie perpendiculare ntre ele. Aceste plane formeaz# un cub cunoscut
sub denumirea de cub de proiec!ie.
Deci, piesa ce urmeaz# a fi reprezentat# se a"eaz# n mijlocul unui cub imaginar
(cubul de proiec!ie), care are fe!ele transparente "i, se proiecteaz# prin metoda proiec!iei
paralele ortogonale, pe cele "ase fe!e interioare ale cubului, (figura #). Rezult# un num#r de
"ase proiec!ii, care poart# denumirea de
vederi. Denumirea lor complet# se
stabile"te n raport cu direc!ia de proiectare
astfel:

! vedere din fa!" (dup# direc!ia 1);
! vedere de sus (dup# direc!ia 2);
! vedere din stnga (dup# direc!ia 3);
! vedere din dreapta (dup# direc!ia 4);
! vedere de jos (dup# direc!ia 5);
! vedere din spate (dup# direc!ia 6);

Pentru a simplifica desenul prezentat n
figura 1, am desenat doar vederea care
rezult# dup# direc!ia de proiectare 1 adic#,
vederea din fa!#.Odat# ob!inute vederile de pe fe!ele
interioare ale cubului de proiec!ie, acesta se
desface, n sensul c#, toate fe!ele sale se
rotesc pn# cnd ajung n acela"i plan cu fa!a
care con!ine vederea din fa!#, (figura 2).
n aceste condi!ii, deducem c# fiecare
vedere va ocupa ntotdeauna, o aceea"i pozi!ie
n raport cu vederea din fa!#.
Vederea din fa!# se mai nume"te "i
vedere principal" tocmai datorit# faptului c#
realizarea desenului se face prin raportare la
aceasta.


Figura # Cubul de proiec!ie
Figura 2 Modul n care se desface
cubul de proiec!ie. Fe!ele acestuia se
rotesc pn# ajung n acela"i plan cu fa!a
care con!ine vederea principal#
dr.ing. Liviu Prun! Dispunerea proiec"iilor
E/Desen 20 februarie 200#
2


n figura 3 este exemplificat modul n care se a"eaz# vederile n raport cu vederea
principal# (vederea din fa!#) :
! vederea de sus se va a"eza dedesubtul vederii principale;
! vederea din stnga se va a"eza la dreapta vederii principale;
! vederea din dreapta se va a"eza la stnga vederii principale;
! vederea de jos se va a"eza deasupra vederii principale;
! vederea din spate se va a"eza la dreapta vederii din stnga "i, n cazul n care acest
lucru nu este posibil din lips# de spa!iu, ea se poate a"eza n una din urm#toarele
trei pozi!ii: la stnga vederii din dreapta, deasupra vederii de jos sau dedesubtul
vederii de sus.
n practic# nu se traseaz# ntotdeauna toate cele "ase vederi ci, doar, num#rul minim
necesar (cel pu!in dou#).

Observa!ii:
1. Denumirea vederilor nu se nscrie pe desene, cu excep!ia vederii din spate
al#turi de care se inscrip!ioneaz# textul : vedere din spate.
2. Se recomand# ca, pe lng# vederea principal#, s# se traseze mai nti, vederea
din stnga "i cea de sus "i, apoi, celelalte vederi.
3. ntr-un num#r foarte mic de cazuri poate fi trasat# o singur# vedere, caz n care
se face o cotare special#.

Bibliografie:

1. ***

***, 1976 STAS 6#4-76
2. Dale Constantin
".a, 1990
Desen tehnic industrial pentru construc"ii de ma$ini, Ed. Tehnic#,
Bucure"ti

3.

Popa


Constantin
".a., 1996

Desen tehnic. Desen industrial. Elemente pentru desen de instala"ii.
Elemente de grafic! asistat! de calculator, Ed. Gh. Asachi, Ia"i

Figura 3 Dispunerea proiec!iilor