Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE

O R D I N
pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificrile contractuale aferente rambursrii
cheltuielilor efectuate n cadrul proiectelor care se afl n implementare finanate
prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
Avnd n vedere:
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, aprobat prin Decizia CE nr. 5811/2007;
Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social
European i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;
Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune, i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1.260/1999, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere n aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare
Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European i
al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional;
Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil
bugetului general al Comunitilor Europene;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen;
Hotrrea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate
prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de
funcii privind implementarea Programului operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i al ministerului finanelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial
Dezvoltarea resurselor umane 20072013;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizual pentru instrumentele
structurale 20072013 n Romnia;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Celelalte reglementri comunitare i naionale aplicabile,
ministrul muncii, familiei i proteciei sociale emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Decizia nr. 10/2012 privind modificrile
contractuale aferente rambursrii cheltuielilor efectuate n cadrul
proiectelor care se afl n implementare finanate prin POSDRU
20072013, care aprob modelul cadru de notificare ctre
beneficiarii de finanare nerambursabil pentru modificarea
contractului de finanare de tip strategic/de tip grant privind
modificrile contractuale aferente rambursrii cheltuielilor
efectuate n cadrul proiectelor care se afl n implementare
finanate prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 20072013, prevzut n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Decizia prevzut la art. 1 va fi adaptat
corespunztor de ctre organismele intermediare la nivelul
tuturor contractelor de finanare n implementare i pentru toate
proiectele care au finalizat implementarea la 31 iulie 2012.
Art. 3. Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, prin
Direcia General Autoritatea de Management pentru Programul
Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane,
precum i organismele intermediare responsabile cu
implementarea lui vor duce la ndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Mariana Cmpeanu
Bucureti, 31 august 2012.
Nr. 2.330.
ANEX
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
D E C I Z I A Nr. 10/2012
privind modificrile contractuale aferente rambursrii cheltuielilor efectuate
n cadrul proiectelor care se afl n implementare finanate prin Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
Avnd n vedere:
Hotrrea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.321/2010*) privind aprobarea Regulamentului de organizare
i funcionare al Direciei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane;
Hotrrea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Articolul 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale
privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.260/1999;
Decizia (CE) nr. 5.811/2007 de adoptare a Programului Operaional de ajutor comunitar din partea Fondului Social
European, n conformitate cu obiectivul Convergen n Romnia;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen, aprobat cu modificri prin Legea nr. 362/2009, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen;
Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de
funcii privind implementarea Programului operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i al ministrului finanelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial
Dezvoltarea resurselor umane 20072013;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.527/2010 pentru aprobarea unor precizri suplimentare
aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finanare nerambursabil din Programul operaional
sectorial Dezvoltarea resurselor umane n perioada 20082010;
Decizia directorului general al Autoritii de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane nr. 53/2010 cu privire la modificarea contractului de finanare strategic/grant ca urmare a modificrilor legislative, precum
i notificarea pentru modificarea bugetului proiectului anexa la contractul de finanare urmare a implementrii mecanismelor
prevzute n Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.527/2010;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.168/2011 privind aprobarea modelului Contractului de finanare
a proiectelor strategice pentru Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.183/2011 privind aprobarea modelului Contractului de finanare
de tip grant pentru Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013, n vederea aplicrii acestui model
contractelor de grant ce urmeaz a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaional sectorial dezvoltarea
resurselor umane;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.184/2011 privind aprobarea modelului Contractului de finanare
de tip grant pentru Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013, n vederea aplicrii acestui model
contractelor de grant ce urmeaz a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaional sectorial Dezvoltarea
resurselor umane;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.995/2011 pentru aprobarea modificrilor aplicabile contractelor
de finanare de tip strategic i contractelor de finanare de tip grant semnate de beneficiarii de finanare nerambursabil din
Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013 (POSDRU) ca urmare a intrrii n vigoare a Ordinului
ministrului finanelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009, i a Ordinului ministrului finanelor
publice nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009;
n baza pct. 1 lit. rr) din Regulamentul de organizare i funcionare al Direciei Generale Autoritatea de Management pentru
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
*) Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.321/2010 nu a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
directorul general al Autoritii de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane emite urmtoarea decizie:
Art. 1. Se aprob modelul cadru de notificare ctre
beneficiarii de finanare nerambursabil pentru modificarea
contractului de finanare de tip strategic/de tip grant privind
modificrile contractuale aferente rambursrii cheltuielilor
efectuate n cadrul proiectelor care se afl n implementare
finanate prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 20072013, conform anexei care face parte
integrant din prezenta decizie.
Art. 2. Autoritatea de Management pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane/
Organismele intermediare pentru Programul Operaional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane delegate vor transmite
notificarea ctre beneficiarii contractelor de finanare.
Art. 3. Direcia General a Autoritii de Management
pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane i Organismele intermediare pentru Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane delegate
vor duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii.
Directorul general al Autoritii de Management
pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Cristian Ababei
ANEX
la Decizia nr. 10/2012
Investete n oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013
Axa prioritar ..........................................
Domeniul major de intervenie ...............
n atenia: .......................
(denumirea beneficiarului)
N O T I F I C A R E AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat ........................
privind modificrile contractuale aferente rambursrii cheltuielilor efectuate n cadrul proiectelor
care se afl n implementare finanate prin POSDRU 20072013
Numrul de identificare al contractului:
POSDRU/Call/DMI/(S/G)/ID proiect
Titlul proiectului: ................................................. Nr. de nregistrare AMPOSDRU/OIPOSDRU
delegat ..........................................:
Avnd n vedere:
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr. 1.995/2011 pentru aprobarea modificrilor aplicabile contractelor
de finanare de tip strategic i contractelor de finanare de tip grant semnate de beneficiarii de finanare nerambursabil din
Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013 (POSDRU) ca urmare a intrrii n vigoare a Ordinului
ministrului finanelor publice nr. 2.359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul
convergen, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009, i a Ordinului ministrului finanelor publice
nr. 2.370/2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobate
prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009,
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i al ministrului finanelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile n cadrul operaiunilor finanate prin Programul operaional sectorial
Dezvoltarea resurselor umane 20072013;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizual pentru instrumentele
structurale 20072013 n Romnia;
Pentru a veni n sprijinul beneficiarilor de finanare nerambursabil prin POSDRU i pentru a asigura o abordare unitar
a condiiilor privind termenul de depunere a cererilor de rambursare finale, pentru toate contractele de finanare, pentru proiectele
care se afl n implementare finanate prin POSDRU 20072013, se ntreprind urmtoarele msuri: n temeiul art. 7 alin. (10),
respectiv art. 7 alin. (12) din contractul de finanare, v notificm prin prezenta urmtoarele modificri la contractul mai sus
menionat:
1. n cazul proiectelor pentru care beneficiarii depun la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat cereri de rambursare finale, se
vor aplica prevederile prezentei notificri la contractul de finanare, care vor avea ca obiect urmtoarele modificri/completri:
La articolul 7 Rambursarea cheltuielilor efectuate n cadrul Proiectului i rambursarea final, alineatul (10)
i/sau alineatul (12) va avea urmtorul cuprins:
Cererea de rambursare final va fi transmis la AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, n termen de 120 de zile de la
finalizarea perioadei de implementare a Proiectului aa cum a fost definit n cadrul art. 2.
La capitolul II Aspecte privind implementarea proiectelor, articolul 9 din Instruciunea nr. 44 privind clarificarea
unor aspecte privind implementarea proiectelor finanate prin POSDRU 20072013, se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului pot fi pltite de ctre beneficiar/partener ntr-o perioad
de maximum 120 de zile de la data finalizrii implementrii Proiectului.