Sunteți pe pagina 1din 2

COR 2014 Clasificarea ocupatiilor din

Romania
Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
5 ocupatii
Ocupatii

235201
Defectolog
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare

235202
!nterpret in lim"a# mimico$gestual (studii superioare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare

235203
%ducator in unitati de &andicapati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare

235204
!nstructor$educator in unitati de &andicapati
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare

235205
'edagog de recuperare
Nivelul de instruire: 4 (studii superioare
'edagogul de Recuperare se ocupa in principal cu:
$ sta"ilirea activitatilor specifice stimularii si recuperarii "eneficiarului(
$ participarea la evaluarea "eneficiarului(
$ participarea la aplicarea planului de interventie personali)at(
$ formarea deprinderilor de autonomie personala si sociala ale "eneficiarilor(
$ sustinerea integrarii "eneficiarului in familie si comunitate*
Clasificarea Ocupatiilor din Romania
235101 cercetator in pedagogie
235102 asistent de cercetare in pedagogie
244508 psiholog in specialitatea psihopedagogie speciala
244512 psihopedagog
258503 cercetator in psihopedagogie speciala
258504 asistent de cercetare in psihopedagogie speciala
333003 pedagog de recuperare
334004 pedagog scolar
346002 pedagog social