Sunteți pe pagina 1din 2

MACHETA Nr.

4
UATC
CHESTIONAR
pentru evaluarea sistemului de control intern
8. Procedurile operaionale existente sunt actualizate periodic? X
Procedurile operaionale existente vor fi actualizate periodic conform modificrilor
legislative specifice domeniului de activitate si a modificarilor de personal.
9.
Procedurile operaionale stabilite includ i descrieri referitoare
la controlul intern?
x In curs de elaborare
!.
"xist o monitorizare i o evaluare sistematic a riscurilor la
nivelul ordonatorului de credite?
X
In curs de elaborare
.
.
"ste completat registrul riscurilor la nivelul ordonatorului de
credite #n conformitate cu procedura de sistem privind
managementul riscului?
X
In curs de elaborare
.
$.
% fost elaborat o procedur privind managementul riscurilor la
nivelul ordonatorului de credite?
X
In curs de elaborare
&.
"xist un sistem de monitorizare pe vertical organizat la
nivelul ordonatorului principal a modului de implementare a
sistemelor de control managerial la entitile aflate #n
subordine'coordonare?
x In curs de elaborare
(.
)unt stabilite funciile sensibile la nivelul ordonatorului de
credite? *n cazul unui rspuns afirmativ+ menionai funciile
sensibile stabilite,
x

-.
).au efectuat informrile referitoare la progresele #nregistrate
cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial+
prevzute de prevederile legale #n vigoare?
x Procedura in curs de elaborare
/.
0ontrolul financiar preventiv propriu a fost organizat #n cadrul
entitii? 1ac da+ v rugm prezentai documente #n acest
sens.
X
1ispozitia primarului nr.8(('$(.$.$!!$ privind desemnarea persoanelor #mputernicite sa
exercite viza de control financiar preventiv propriu.
2.
*n anul $!+ au existat operaiuni refuzate la viz? 1ac da+
v rugm prezentai documente #n acest sens.
X
8.
Proiectele de operaiuni prezentate la controlul financiar
preventiv propriu au fost #nsoite de documente 3ustificative
certificate #n privina realitii+ regularitii i legalitii prin
semntur de ctre conductorul compartimentului de
specialitate care a iniiat operaiunea?
X 0onform 456P -$$'$!!& cu modificrile si completrile ulterioare.
9.
%u fost operaiuni patrimoniale efectuate ca urmare a
dispoziiei ordonatorului de credite'managerului+ fr s existe
viza de control financiar preventiv propriu?
X 7u au fost cazuri.
$!.
Personalul de conducere de la toate nivelele are calificarea
corespunztoare realizrii sarcinilor specifice?
X
0onform cerinelor specifice de ocupare a posturilor si a perfecionrii profesionale efectuate
pe parcurs.
$.
)unt stabilite fiele postului care definesc clar atribuiile+
funciile i responsabilitile persoanelor care exercit sarcini
de control intern?
X
%tribuiile sunt specifice funciilor de conducere+ menionate in fisele postului si prin
acordarea atribuiilor prin decizii emise.
$$. "xist elaborat un cod etic? x
$&. "xist proceduri de raportare a #nclcrilor codului etic? X
$(.
0unosc toi anga3aii codul etic i procedurile de identificare i
raportare a #nclcrilor de regulamente?
X
$-.
"xist reglementri interne referitoare la anga3are+ salarizare+
evaluarea performanelor+ sanciuni ale nonperformanei+
promovare?
X
$/.
)unt stabilite proceduri de delegare a responsabilitilor?
x
Conducerea entitii,