Sunteți pe pagina 1din 9

Fie situatia din figura alaturata:

Unde :
Uf1 tensiunea de faza in punctul 1
Uf2 tensiunea de faza in punctul 2
in punctul 2 avem racordata sarcina SC
Uf caderea de tensiune pe linie
UAf caderea longitudinala de tensiune
Uf caderea transversala de tensiune
DUf pierderea de tensiune = U1 ! U2
Se pot scrie succesiv urmatoarele relatii :
a) in sistem monofazat:
Din diagrama fazoriala se poate deduce relatia care ne permite sa calculam caderea de
tensiune pe linie" Am pus indicele f #faza$ care evident ca in sistem monofazat nu este necesar
aceasta precizare dar ne va fi utila in etapele urmatoare in sistemul trifazat
1"
Daca inmultim si impartim in acelasi timp cu U2f termenul din dreapta ecuatiei 1 o%tinem
relatia 2
sin & & cos & &
2 2
I X I R U
Af
+ =
2"
'emarcam ca in relatia 2 in urma efectuarii inmultirii la numarator s!au identifica
formulele puterii active si ale puterii reactie #monofazate( evident)$ si s!au facut inlocuirile
necesare rezultand formula caderii de tensiune longitudinala functie de parametrii retelei si de
puterile activa si reactiva ve*iculate pe circuitul monofazat analizat
'evenind la diagrama fazoriala aplicand teorema lui +itagora in doua triung*iuri
dreptungice usor de identificat se poate determina relatia de calcul a caderii de tensiune
transversala ,
,"
Daca inmultim si impartim in acelasi timp cu U2f termenul din dreapta ecuatiei , o%tinem
relatia -
-"
'emarcam ca in relatia - in urma efectuarii inmultirii la numarator s!au identifica
formulele puterii active si ale puterii reactie #monofazate( evident)$ si s!au facut inlocuirile
necesare rezultand formula caderii de tensiune transversala functie de parametrii retelei si de
puterile activa si reactiva ve*iculate pe circuitul monofazat analizat
Aplicand teorema a lui .ir**off #.ir**off( /ustav 'o%ert 102-!1001 fizician
germanprofesor universitar la 2reslau( 3eidel%erg si 2erlin$ putem scrie relatia vectoriala 4
pentru determinarea caderii de tensiune pe circuitul monofazat analizat functie de componentele
longitudinale si transersale determinate cu relatiile 2 si -
f f
f
Af
U
Q X P R
I X I R
U
U
U
& &
$ sin & & cos & & # &
2
2 +
= + =
sin & & cos & &
2 2
I R I X U
Af
=
f f
f
Af
U
Q R P X
I R I X
U
U
U
& &
$ sin & & cos & & # &
2 2
2
2

= =
4"
Facand inlocuirile necesare in relatia 4 #utilizand rezultatele o%tinute in ecuatiile 2 si -$
o%tinem formula 5 care reprezinta e6presia vectoriala a caderii de tensiune functie de
parametrii retelei si de puterile activa si reactiva vehiculate pe circuitul monofazat analizat
#simt nevoia sa asociez puterilor + si 7 cate un indice prin care sa atrag atentia ca este vor%a de
puterea unei faze si8sau ca este vor%a de un circuit monofazat #in cazul circuitelor monofazate
nu tre%ie sa uitam ca rezistenta se calculeaza luand in calcul atat lungimea conductorului de faza
cat si pe acea a conductorului de nul de lucru #in ipoteza sectiunilor egale$ pentru ca tocmai in
lipsa acestor indici consta o importanta sursa de eroare voi reveni in finalul articolului asupra
acestui aspect$
5"
Aplicand principiul superpozitiei putem scrie formula generalizata 1 de determinarea caderii
de tensiune pe un circuit monofazat constituit din tronsoane cu parametrii electrici diferiti si cu
sarcina neuniform repartizata in lungul liniei" Facem mentiunea ca pentru fiecare tronson
identificat se inmultesc valorile parametrilor electrici #reziatenta si impedanta$ cu puterile
#activa si reactia$ care este ve*iculata pe tronsonul respectiv" nsumarea acestor caderi de
tensiune reprezinta aplicarea principiului superpozitiei si ne va da rezultatul final
1"
Af Af f
U j U U + =
f f
f
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U
& & & &
+
+
=
f
i i i i
f
i i i i
f
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U


+
+
=
$ & & # $ & & #
'evenind la diagrama fazoriala aplicand teorema lui +itagora in triung*iul dreptungic
determinat de componentele longitudinala si transversala ale caderilor de tensiune se poate
determina relatia de calcul a modulului caderii de tensiune pe circuitul monofazat analizat 0
0"
Utilizand rezultatele o%tinute mai sus si utilizand diagrama vectoriala desenata mai sus
putem scrie relatia 9 de calcul a pierderii de tensiune" n conditiile in care unghiul de
stabilitate este mic #ung*iul dintre vectorii U1f si U2f $ este mic putem avea o formula
simplificata de determinarea pierderii de tensiune
9"
b) in sistem trifazat:
Pentru deducerea expresiei caderii de tensiune longitudinala de linie in sistem
trifazat plecam de la formula 1 a caderii de tensiune longitudinale monofazate
1"
nmultim am%ii termeni ai ecuatiei 1 cu radical din , iar in termenul din dreapta
inmultim si inpartin cu radical din , inmultit cu U2f si o%tinem relatia 11 #am sarit cu :gratie; nr
1< dar nu mai revin asupra numerotarii))$
11"
2 2
f Af f
U U U + =
nf
f
Af f f Af f f f f
U
U
U U U U U I U I I U I DU
2
2
2 2
2 2 1
&
2
1
$ #

+ + + = =
sin & & cos & &
2 2
I X I R U
Af
+ =
$ sin & & cos & & # &
& ,
& ,
& , & ,
2
2
I X I R
U
U
U
f
f
Af
+ =
'emarcam ca in termenul din dreapta al ecuatiei 11 regasim e6presiile puterii active si
reactive ale circuitului trifazat vezi formulele 12" =6presiile puterilor le putem identifica
scrise atat functie de tensiunea de faza caz in care vor%im de putere monofazata care se
inmulteste cu , pt a ne da puterea intregului circuit trifazat cat si e6primate functie de
tensiunea de linie
12"
n consecinta putem scrie relatia 1, a caderii de tensiune longitudinale
1,"
Din aceasta retinem expresia caderii tensiunii longitudinale in sistem
trifazat, in ecuatia 14, scrisa functie de puterile active si reactive totale ale
circuitului trifazat si functie de tensiunea de linie trifazata :
1-"
+entru deducerea e6presiei caderii de tensiune transversala de linie in sistem trifazat
plecam de la formula , a caderii de tensiune longitudinale monofazate
,"
nmultim am%ii termeni ai ecuatiei , cu radical din , iar in termenul din dreapta inmultim si
inpartin cu radical din , inmultit cu U2f si o%tinem relatia 14
14"
Al
l f
f
Af
U
U
Q X P R
I X I R
U
U
U =
+
= + =
& &
$ sin & & cos & & # &
& ,
& ,
& , & ,
2
2

l
Al
U
Q X P R
U
& & +
=
sin & & cos & &
2 2
I R I X U
f
=
$ sin & & cos & & # &
& ,
& ,
& , & ,
2 2
2
2
I R I X
U
U
U
f
f
f
=


sin & & & & , & , sin & & & & , & ,
cos & & & & , & , cos & & & & , & ,
2 > > 2
2 > > 2
I X U Q I X U Q
I R U P I R U P
l faza o pe f trifazat
l faza o pe f trifazat
= = =
= = =
'emarcam ca in termenul din dreapta al ecuatiei 14 regasim e6presiile puterii active si
reactive ale circuitului trifazat vezi formulele 12" =6presiile puterilor le putem identifica
scrise atat functie de tensiunea de faza caz in care vor%im de putere monofazata care se
inmulteste cu , pt a ne da puterea intregului circuit trifazat cat si e6primate functie de
tensiunea de linie
n consecinta putem scrie relatia 15 a caderii de tensiune transversale
15"
Din aceasta retinem expresia caderii tensiunii transversale in sistem
trifazat, in ecuatia 17, scrisa functie de puterile active si reactive totale ale
circuitului trifazat si functie de tensiunea de linie trifazata :
11"
Pentru determinarea formulei vectoriale a caderii de tensiune de linie
in sistem trifazat plecam de la formula 5 a vectorului caderii de tensiune
de faza in sistem monofazat"
4"
nmultim am%ii termeni ai ecuatiei 4 cu radical din , si o%tinem relatia 10
10"
l
l
f
f
f
U
U
Q R P X
I R I X
U
U
U =

= =
& &
$ sin & & cos & & # &
& ,
& ,
& , & ,
2 2
2
2
l
l
U
Q R P X
U
& &
=
f Af f
U j U U + =
l l Al Af Af f
U U j U U j U U = + = + = $ # & , & ,
Din relatia 10 putem retine e6presia vectorului caderii de tensiune de linie in sistem trifazat
19
19"
n relatia 19 inlocuim caderile de tensiune longitudinale si transversale cu relatiile din
formulele 1- si 11 si o%tinem relatia 2< care reprezinta e6presia vectorului cadere de
tensiune de linie functie de puterile activa si reactia ve*iculate prin circuitul trifazat :
2<"
Aplicand principiul superpozitiei putem scrie formula generalizata 21 de determinarea
caderii de tensiune de linie pe un circuit trifazat constituit din tronsoane cu parametrii electrici
diferiti si cu sarcina neuniform repartizata in lungul liniei" Facem mentiunea ca pentru fiecare
tronson identificat se inmultesc valorile parametrilor electrici #reziatenta si impedanta$ cu
puterile #activa si reactia$ care este ve*iculata pe tronsonul respectiv" nsumarea acestor caderi
de tensiune reprezinta aplicarea principiului superpozitiei si ne va da rezultatul final
21"
?odulul vectorului cadere de tensiune de linie intrun circuit trifazat se poate scrie su% forma
22
22"
l Al l
U j U U + =
l l
l
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U
& & & &
+
+
=
l
i i i i
l
i i i i
l
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U


+
+
=
$ & & # $ & & #
2 2
l Al l
U U U + =
Similar e6presiei 9 #caderea de tensiune de faza( intr!un circuit monofazat$ putem scrie
relatia 2, de calcul a caderii de tensiune de linie intr!un circuit trifazat
2,"
Concluzii !comparatii" surse de erori :
@om rescrie alatuarat e6presiile 5 si 2< pentru a le compara :
5"
2<"
'emarcam ca au forme asemanatoare" Uzual puterilor nu li se atri%uie indici pentru a
deose%i puterile in circuitele monofazate #sau a unei faze in sitemul trifazat$ de puterea unui
circuit trifazat" Aceasta este sursa multor erori de calcul"
Daca suntem in sistem trifazat pentru deterninarea caderii de tensiune de faza tre%uie sa
utilizam puterea unei faze #18, din puterea totala a circuitului trifazat( incarcat ec*ili%rat)$ si
respectif tensiunea de faza"
ar pentru determinarea caderii de tensiune de linie in aceeasi e6presie :generala; tre%uie
sa utilizam puterea totala( trifazata a circuitului si respectiv tensiunea de linie
A discutie similara se poate face pentru :compararea; relatiilor 1 si 21
nl
l
Al l l l
U
U
U I U I I U I DU
2
2 1
&
2
1
+ =
f f
f
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U
& & & &
+
+
=
l l
l
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U
& & & &
+
+
=
n continuare voi scrie e6presiile :generale;( :nepersonalizate; ale caderilor de tensiune
si respecti ale piederii de tensiune fara sa sa precizez nimic #nu utilizez indici$ legat de tipul
circuitului si respectiv nimic despre natura rezultatului urmarit de :faza #intre conductor si
pamant$; sau de :linie #intre conductoarele a doua faze diferite$;
'elatiile sunt in esenta corecte dar pot conduce la rezultate gresite daca nu se asigura
:omogenitatea; marimilor de calcul
2-"
24"
25"
21"
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U
& & & &
+
+
=
U
Q R P X
j
U
Q X P R
U
i i i i i i i i

+
+
=
$ & & # $ & & #
2 2
U U U
A
+ =
n
A
U
U
U I U I I U I DU
2
2 1
&
2
1
+ =