Sunteți pe pagina 1din 9

CAPITOLUL 2

EXPOZIIA VERSANILOR
Expoziia versanilor este o aplicaie din domenil !eomor"olo!iei
#mprmtat$ #n analizele %io!eo!ra"ice& lumina '!radl de #nsorire& respectiv
m%rire( "iind nl dintre "actorii ecolo!ici principali ai distri%iei lmii vii)
*n realizarea acestei teme se porne+te de la ,arta topo!ra"ic$ a
arealli ce ne intereseaz$) Se poate lcra manal sa c a-torl aplicaiilor
speci"ice SI.)
/etoda manal$& aspra c$reia n dorim s$ insist$m& prespne
parcr!erea rm$toarelor etape0
1. delimitarea %azinli ,idro!ra"ic1
2. identi"icarea cmpenelor de ape secndare1
3. nmerotarea versanilor1
4. sta%ilirea expoziiei "iec$ri versant1
5. m$srarea spra"eei "iec$ri versant prin planimetrare1
6. #nsmarea versanilor c aceea+i expoziie1
7. calclarea ponderii "iec$rei expoziii1
8. realizarea rozei expoziiei versanilor)
Vom prezenta #n cele ce rmeaz$ etapele de realizare a acestei teme
#n pro!raml Arc.IS 2)3) Primele etape '345( snt necesare pre!$tirii ima!inii
raster) Pa+ii 3 +i 6 se consider$ c$ a "ost de-a #ns+ii #n cadrl la%oratorarelor
de .IS& de aceea n se va insista aspra lor0
1. se scaneaz$ +i !eore"ereniaz$ ,arta topo!ra"ic$1
2. se di!itizeaz$ cr%ele de nivel +i se #ntrodc #n$limile #n %aza de
date1
Alina Satmari Lucrri practice de Biogeografie
3. se realizeaz$ modell de elevaie al terenli c a-torl modlli
3D Analyst '"i!)6)3(1
Fig.2.1. Comanda pentru realizarea modelului terenului din modulul 3D Analyst.
*n "ereastra ce se desc,ide '"i!)6)6( se va %i"a la7erl c care dorim s$
lcr$m& se selecteaz$ c8mpl din %aza de date nde a "ost introdse
#nalimile 'dp$ valorile de aici are loc interpolarea(& respective metoda de
trian!laie +i se salveaz$ la7erl rezltat& d8nd4i4se n nme +i o locaie
'dac$ se sare acest pas& 9IN4l r$m8ne n docment temporar()
26
Capitolul 2 Expoziia versanilor
Fig.2.2. Opiuni de creare a TIN-ului.
*n cazl #n care dispnem de o ,art$ vectorial$ corect$& se elimin$ pa+ii
3 +i 6& iar #n cazl #n care "olosim n :E/ 'model de elevaie di!ital( '"i!)6);(
dintr4o %az$ de date de-a existent$& analiza porne+te de la pasl ;0
4. reprezentarea propri4zis$ se realizeaz$ aproape instantane&
printr4o comand$ ce poate "i activat$ "ie din modll 3D Analyst& "ie
din Spatial Analyst '"i!)6)5()
27
Alina Satmari Lucrri practice de Biogeografie
Fig.2.3. Aspect se poate rula din 3D Analyst sau Spatial Analyst.
Se va !enera ,arta pantelor '"i!)6);( care are implicit 3< cate!orii& =
"iind direciile principale& c$rora li se ada!$ cate!oria terenrilor relative
plane) Se o%serv$ ca cea de4a zecea cate!orie din le!end$ este tot nord& dar
are #n descrierea !eometric$ alte valori) >ele 5?<
o
snt #mp$rite #n mod e!al
celor = direcii& "iec$reia revenind ;@
o
) *n cazl nordli& n!,il a"erent este
de la 55A&@ p8n$ la 66&@& ori!inea '<
o
( "iind %isectoarea acestia) :eoareace
a"i+area #ncepe de la <& pentr #ntre!irea direciei nord& tre%ie s$ se revin$
c ltima -m$tate de orientare +i ast"el N apare la le!end$ de do$ ori
'"i!)6)?()
28
Capitolul 2 Expoziia versanilor

Fig.2.4. Modelul terenului (DM! "i #arta e$poziiei aceluia"i areal.
5. se vizalizeaz$ #n "ormat Layout +i se ada!$ elementele o%li!atorii
,$rii '"i!)6)@(1

Fig.2.5. %arta e$poziiei &ersanilor. Fig.2.6. 'e(enda iniial).
2*
Alina Satmari Lucrri practice de Biogeografie
6. se a"i+eaz$ ,isto!rama expoziiilor +i& "olosind datele de aici& se
realizeaz$ roza expoziiei versanilor)
Pentr a +ti care este spra"aa total$ pentr "iecare expoziie este
nevoie s$ #nsm$m spra"eele ttror versanilor c aceea+i expoziie)
:eoarece p8n$ acm s4a lcrat nmai c reprezent$ri raster& este
a%solt necesar sa "acem conversia ,arii expoziiilor #n vector& n #nainte de a
da versanilor c aceea+i expoziie n nmitor comn #n ta%ell de atri%te&
care s$ devin$ criteril de !rpare pentr adnarea spra"eelor) Nmai s%
"orm$ de poli!oane& Arc/ap poate s$ m$soare +i s$ #nsmeze spra"eele
atomat)
Rl$m Reclassiffy din modll Spatial Analyst +i acord$m expoziiei BnoteC
de la 3 la 2 'cele = direcii convenionale +i codl terenrilor relativ plane()
Versanii c expoziie nordic$& care apar at8t #n le!end$& c8t +i #n ta%ell de
atri%te de do$ ori '<
o
466&@
o
& respective 55A&@
o
4<
o
( vor primi acela+i cod '"i!)6)A()
Fig.2.7. +ereastra de lucru Reclassify.
,-
Capitolul 2 Expoziia versanilor
Se "ace apoi conversia raster4vector& rl8nd Convert Raster to
Features din modll Spaial Analyst '"i!)6)=() Rezltatl acestei operaii #l
reprezint$& #n cazl nostr& cele peste 6<<< de poli!oane care a #n %aza de
date n c8mp nmit .RI:>O:E& #n care snt #nscrise BnoteleC4cod pentr
orient$ri)

Fig.2.8. .ezultatul trans/orm)rii #)rii raster a e$poziiilor 0n #art) &ectorial).
1aza de date se p)streaz) 0n cursul tras/orm)rii.
Aceste valori ne vor a-ta s$ !rp$m poli!oanele
pe cate!orii nmerice& deci pe expoziii) Pornim
editarea +i sort$m ascendent poli!oanele #n
%aza de date dp$ c8mpl .RI:>O:E '"i!)6)2(&
ast"el #nc8t toate poli!oanele c codl 3 s$ "ie
a"i+ate primele& rmate de cele c codl 6 +i a+a
mai departe) Se selecteaz$ toate poli!oanele c
gridcode 3 +i se rleaz$ Merge din modll
Editor) Se repet$ operaia pentr "iecare cod #n
parte) La "inal vom avea n nm$r e!al de
poli!oane +i expoziii& a+adar 2)
Fig.2.9. 2ortarea poli(oanelor
0n ta3elul de atri3ute.
,4
Alina Satmari Lucrri practice de Biogeografie
Acm se poate rla Calculate Areas din Spatial Statistcs ools
!tilities '"i!)6)3<(& iar spra"aa a"erent$ "iec$rei expoziii va "i m$srat$
atomat +i #nscris$ #n ta%el #ntr4n no c8mp nmeric al %azei de date&
DEAREA '"i!)6)33()
Fig.2.10. 5oziionarea Calculate Areas 0n modulul Spatial Statistics Tools.
Fig.2.11. 1aza de date rezultat) 0n urma planimetr)rii asistate. De aici se poate lansa aplicaia
de construire a (ra/icului comparati& al e$poziiilor dup) supra/aa ocupat).
Pe %aza acestor m$sr$tori se poate constri #n trei pa+i !ra"icl
comparativ al expoziiilor '"i!)6)36(0
4 pasl 3 F selectarea tipli de !ra"ic 'coloane& procental
etc)(1
,2
Capitolul 2 Expoziia versanilor
4 pasl 6 F selectarea datelor ce rmeaz$ a "i ilstrate !ra"ic1
4 pasl 5 F opini le!ate de a"i+are 'a"i+area datelor&
selectarea clorilor +i a "ontrilor etc)(
Fig.2.12. 6ra/icul rezultat 0n 7rcMap.
:ac$ dorim o reprezentare convenional$& ro"a e#po"iiilor se poate
realiza #n /icroso"t Excel& prel8nd datele din ta%el) 9ipl de !ra"ic "olosit este
Radar)
ROZA EXPOZIIEI
<
@<<<<<<
3<<<<<<<
3@<<<<<<
6<<<<<<<
N
NE
E
SE
SE
SV
V
NV
Fig.2.13. .oza e$poziiei &ersanilor realizat) 0n Microso/t $cel.
,,